KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I MODUŁ 23 Okulista 1. Wprowadzenie Funkcje Wizyta wersja dotychczasowa Parametry oczu Recepty okulistyczne Dodanie nowej recepty Dopasowanie soczewki Wizyta nowa wersja Przeglądanie recept okulistycznych Zamówienia Zestawienia soczewek Bazy okulistyczne Soczewki kontaktowe iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED MODUŁ 23 Okulista

6 MODUŁ 23 Okulista 1. Wprowadzenie Zadaniem modułu Okulista jest wspomaganie pracy gabinetu okulistycznego. Zastosowane w nim rozwiązania umożliwiają pełną rejestrację procesu leczenia pacjenta oraz szybkie uzyskanie dostępu do danych archiwalnych. Moduł umożliwia prowadzenie dla każdego pacjenta indywidualnej kartoteki, zawierającej dane o jego stanie zdrowia: rozpoznania, informacje uzyskane na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz badań przedmiotowych, wykonane usługi, wyniki badań, wystawione zwolnienia lekarskie i recepty, skierowania, zdjęcia, szczepienia. Daje również możliwość realizacji zadań typowych dla gabinetu okulistycznego, takich jak: rejestrowanie parametrów oczu pacjenta, wystawianie i drukowanie recept okularowych i soczewkowych, możliwość wykorzystania bazy soczewek podczas wystawiania recepty, możliwość automatycznego generowania zamówień do producentów na soczewki kontaktowe na podstawie dopasowanych soczewek oraz ich wydruk, możliwość kopiowania wystawionych recept. Większość funkcji dostępnych w module Okulista odpowiada funkcją opisanym w instrukcji do modułu Gabinet, dlatego też w niniejszej instrukcji w większości została przedstawiona funkcjonalność, która nie występuje w innych modułach systemu KS-SOMED. 2. Funkcje W górnej części okna Wizyty nad zakładkami, znajduje się pasek poleceń zawierający dodatkowe ikony: ikona Parametry oczu, ikona Recepty okulistyczne. Rys. 1. Okno: Wizyty. Pozostałe elementy okna Wizyty są takie same jak opisano w instrukcji do modułu Gabinet Parametry oczu Ikona Parametry oczu powoduje wyświetlenie okna o tej samej nazwie. Parametry oczu należy uzupełnić jeszcze przed wystawieniem recepty okulistycznej. Ostatnie zarejestrowane wyniki parametrów oczu będą wyświetlane w oknie Wizyty na zakładce Główne Wizyta wersja dotychczasowa W celu zarejestrowania wizyty pacjenta z menu głównego Funkcje, należy wybrać funkcję Wizyta co spowoduje wyświetlenie okna Wybieranie pacjenta. Po wskazaniu pacjenta, który zgłosił się na wizytę pojawi się okno Wizyty. Okno Wizyty składa się z kilku sekcji. Wygląd okna można modyfikować i dopasowywać do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na zakładce Główne widoczne są dodatkowe elementy: zakładka Okularowy, zakładka Bez korekcji, zakładka W korekcji z soczewkami, zakładka Skiaskopia, zakładka Po cyclopegii, zakładka Refraktometria. Pola na tych zakładkach uzupełniane są na podstawie informacji podanych w oknie Parametry oczu. W dolnej części okna znajduje się sekcja Ostatnie dopasowanie soczewek. Rys. 2. Okno: Parametry oczu. W oknie Parametry oczu można uzupełnić następujące sekcje: sekcja Visus zawiera następujące zakładki: zakładka Okularowy, 2

7 MODUŁ 23 Okulista zakładka Bez korekcji, zakładka W korekcji soczewkami, zakładka Skiaskopia, zakładka Po cyclopegii, zakładka Refraktometria po wykonaniu pacjentowi badania oczu urządzeniem autorefraktometr Seiko3100K oraz gdy urządzenie zostało podłączone do komputera, na którym zainstalowany jest system KS-SOMED, wówczas na zakładce uaktywnią się dwa przyciski Wart. z refrakt. dla oka prawego oraz dla oka lewego. pola program automatycznie wprowadzi wartość w polu Do bliży, korygując ją o wartość domyślnej różnicy odległości źrenic, jaka została określona w opcjach okulistycznych. sekcja Keratometria : zakładka Standardowa w polach widocznych na zakładce należy podać wartość keratometrii, zakładka Cvk - na zakładce tej dostępny jest przycisk Zdjęcia. Sposób dodawania zdjęć do wizyty opisano w instrukcji do modułu Gabinet. W dolnej części okna Parametry oczu widoczny jest przycisk Opcje. Powoduje on wyświetlenie okna Opcje. Rys. 5. Okno: Opcje. Rys. 3. Okno: Parametry oczu zakładka Refraktometria. Posłużenie się tymi przyciskami spowoduje wyświetlenie okna Wartości pobrane z urządzenia Seiko3100K, w którym znajdują się wyniki z przeprowadzonego badania oczu urządzeniem autorefraktometr Seiko3100K. Wybór wartości i zatwierdzenie przyciskiem OK spowoduje, że automatycznie zostaną one przeniesione na zakładkę Refraktometria do odpowiednich pól. Rys. 4. Okno: Wartości pobrane z urządzenia Seiko3100K. zakładka Formularz umożliwia dodanie formularza. sekcja Tonus w polach można wpisać tonus dla oka lewego i prawego w jednym z dwóch zapisów skali wg Schioetza lub mm Hg. sekcja Odległość źrenic w polu Do dali należy wpisać odpowiednią wartość. Po przejściu do następnego Opcje parametrów oczu zostały umieszczone na kilku zakładkach: 1. Stan oka zakładka umożliwia określenie zawartości wydruku; należy włączyć opcje dla parametrów, które mają pojawić się na wydruku, a są to: Visus okularowy, Visus bez korekcji, Visus w korekcji soczewkami, Visus po cyclopegii, Skiaskopia, Keratometria standardowa, Topometria, Odległość źrenic, Tonus. Jeżeli na wydruku mają pojawić się wszystkie te parametry, wówczas w celu ich zaznaczenia można posłużyć się opcją Zaznacz wszystkie. 2. Drukarka zakładka umożliwia dokonanie konfiguracji drukarki. 3. Ogólne : pole Domyślna wartość VD, pole Domyślna różnica odległości źrenic, opcja Automatyczne przeliczanie cylindrów na ujemne, opcja Nie twórz automatycznie nowych badań, 3

8 2. Funkcje sekcja Zaokrąglanie wartości : zaokrąglanie automatyczne po uaktywnieniu opcji system będzie automatycznie dokonywał zaokrąglenia, jeżeli wprowadzone dane nie będą zgodne z wprowadzonymi wartościami tablic okulistycznych, komunikat o błędzie zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlanie komunikatu, jeżeli wprowadzone dane nie będą zgodne z wartościami tablic okulistycznych. 4. Formularz : pole Grupa usług, opcja Automatyczny wybór pierwszego formularza, opcja Automatyczne zatwierdzanie wyboru formularza. 5. Urządzenia: pole Seiko3100K port należy wpisać nazwę portu, na którym podłączony jest autorefraktometr Seiko 3100K. Zwykle jest to COM1 lub COM2. Jeżeli wybrany port będzie zajęty przez inne urządzenie, wówczas niemożliwe będzie połączenie z autorefraktometrem Seiko 3100K i system KS-SOMED wyświetli stosowny komunikat Recepty okulistyczne Użycie ikony Recepty okulistyczne powoduje wyświetlenie okna Lista wystawionych recept. wyświetla okno Wybór soczewki do dopasowania. anulowanie dopasowania. - dodanie nowej recepty. - kopiowanie recepty jeżeli Użytkownik chce skopiować receptę wystarczy ją zaznaczyć na liście, wybrać opisywaną receptę i zatwierdzić pojawiające się pytanie: Czy chcesz skopiować wybraną receptę? Jeżeli dla recepty wprowadzono dopasowanie wówczas jest ono również kopiowane do nowej recepty. - usunięcie recepty Dodanie nowej recepty Jeżeli nie wystawiono jeszcze recepty pacjentowi wówczas w oknie Lista wystawionych recept aktywna jest tylko ikona, która umożliwia dodanie nowej recepty na okulary lub soczewki. Wyświetli ona okno Recepta okularowa. Za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie okna Socz Pr. i Rec.Socz, Użytkownik może dodać receptę na soczewki próbne lub soczewki. W zależności od wybranego rodzaju recepty pojawia się inne okno. Każde z nich ma swoją charakterystyczną ikonę widoczną w prawym, górnym rogu: oznacza receptę okularową. oznaczenie recepty soczewkowej próbnej. Rys. 6. Okno: Lista wystawionych recept. W oknie tym znajdują się następujące ikony: umożliwia dodanie i edycję recepty okularowej, pozwala dodać receptę soczewkową; ikona jest aktywna, gdy zaznaczono wcześniej wystawioną receptę. oznaczenie na recepcie soczewkowej. Jeżeli na liście wystawionych recept znajduje się przynajmniej jedna pozycja, wówczas aktywne są pozostałe ikony. W celu dodania nowej recepty okularowej należy użyć. Spowoduje to wyświetlenie okna Recepta oku- ikony larowa. ikona aktywna jest tylko, gdy na liście recept zaznaczono receptę wystawioną na soczewkę próbną; umożliwia ona dodanie właśnie takiej recepty. 4

9 MODUŁ 23 Okulista Przegl. zmienia wygląd okna Recepta soczewkowa próbna w taki sposób, że w jego górnej części zamiast informacji o pacjencie pojawia się lista wystawionych recept na soczewki próbne. Aktywny staje się również przycisk Kopiuj. Aktual kliknięcie na ten przycisk sprawia, że z okna znikają informacje o wystawionych receptach oraz przycisk Kopiuj staje sie nieaktywny.. Kopiuj umożliwia kopiowanie recepty zaznaczonej w oknie recepta soczewkowa próbna. Rys. 7. Okno: Recepta okularowa. Użycie przycisku Rec.Socz w oknie Recepta soczewkowa próbna lub Recepta okularowa powoduje wyświetlenie okna Recepta soczewkowa. Okno Recepta okularowa zostało zbudowane z następujących sekcji: Informacje o recepcie informacje o pacjencie dla którego wystawiana jest recepta, Wartości jeżeli recepta jest wystawiana po uzupełnieniu okna Parametry oczu, wówczas pola w tej sekcji uzupełniane są wartościami podanymi w tym oknie. W sekcji możliwe jest również automatyczne: obliczenie wartości pól Selen, przeliczenie na dodatnie i ujemne cylindry -. Rodzaj szkieł pole umożliwiające podanie rodzaju szkieł okularowych. Informacje dodatkowe. Po prawej stronie okna znajdują się przyciski: Przycisk Socz. pr. umożliwia wystawienie recepty na soczewki próbne. Przycisk jest aktywny, gdy recepta jest wystawiana przy użyciu ikony. W wyświetlonym oknie Recepta soczewkowa próbna, należy uzupełnić sekcje Wartości, Typ soczewki OP, Typ soczewki OL i Informacje dodatkowe. Rys. 9. Okno: Recepta soczewkowa. Poszczególne wartości istotne do wystawienia recepty umieszczono na następujących zakładkach: zakładka BC, zakładka VD przy badaniu, zakładka Keratometria, zakładka Dodatkowe parametry soczewki, zakładka Informacje dodatkowe. W oknie tym znajdują się znane już przyciski Dopasuj, Opcje, Przegl., Aktual., Kopiuj. Przycisk Rec. socz. umożliwia wystawienie recepty soczewkowej. Przycisk jest aktywny, gdy recepta jest wystawiana przy użyciu ikony. Przycisk Drukuj umożliwia wydrukowanie następujących dokumentów: Rys. 8. Okno: Recepta soczewkowa próbna. W oknie dostępne są również przyciski: Opcje wyświetla przedstawione powyżej okno Opcje. recepta standardowa. recepta dla LWONFZ. zlecenie na zaopatrzenie. załącznik nr 4 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze. 5

10 2. Funkcje Na wydruku załącznika nr 4, automatycznie są wypełnione pozycje: Dane Świadczeniobiorcy dane te pochodzą z Karty pacjenta. PESEL pacjenta (w przypadku osób, które nie mają nadanego nr PESEL rodzaj i nr dokumentu potwierdzajacego tożsamość; w przypadku noworodka data urodzenia), rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nazwisko i imię (imiona) pacjenta, adres zamieszkania pacjenta. Wartości z badania dane te pochodzą z przeprowadzonego badania okulistycznego. Rodzaj schorzenia według klasyfikacji ICD-10 - dane te pochodzą wprowadzonego rozpoznania zasadniczego w zakładce Główne. Data wystawienia zlecenia. Przycisk Opcje umożliwia wyświetlenie przedstawionego powyżej okna Opcje Dopasowanie soczewki Użycie w oknach Recepta soczewkowa próbna lub Recepta soczewkowa przycisku Dopasuj umożliwia dopasowanie soczewki do oczu pacjenta. W oknie tym należy wybrać sposób dopasowania soczewki: Rys. 11. Okno: Dopasowanie wybranej soczewki oko prawe. Opcja dopasowania ręcznego pozwala na dopasowanie soczewki dla pacjenta bez sprawdzania poprawności parametrów oczu z bazą soczewek. Powinna być ona używana w sytuacji, gdy dopasowanie dla wybranej soczewki nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. ręczny lub dla wybranej soczewki, a także czy dopasowanie dotyczyć ma tylko oka prawego, tylko oka lewego czy obu. Rys. 10. Okno: Wybieranie soczewki do dopasowania. Dla automatycznego dostosowania soczewki w oknie pojawi się lista soczewek, które w możliwie największym stopniu pasują do parametrów oczu pacjenta. Należy wskazać na liście producenta, a po użyciu przycisku Dopasuj można wskazać właściwe soczewki. Rys. 12. Okno: Ręczne dopasowanie soczewki oko prawe. Parametry, które mają zostać zamieszczone na zamówieniu do producenta muszę mieć uaktywnioną opcję Ważność. 6

11 MODUŁ 23 Okulista Po wprowadzeniu dla recepty dopasowanie soczewki dla oczu pacjenta, ponowne kliknięcie w oknach Recepta soczewkowa próbna lub Recepta soczewkowa na przycisk Dopasuj, powoduje wyświetlenie okna Wynik dopasowania. Użycie w tym oknie przycisku Dopasuj umożliwia dokonanie powtórnego dopasowania soczewki dla pacjenta. Rys. 14. Okno: Wizyta. Funkcjonalność nowej wersji Wizyty została przedstawiona według I trybu pracy (domyślnego). Rys. 13. Okno: Wynik dopasowania. Po dokonaniu dopasowania soczewek system automatycznie generuje zamówienie na dopasowane soczewki. W celu zatrzymania procesu zamawiania należy zaznaczyć opcję Wstrzymaj zamówienie. Opcja ta jest dostępna w oknach Wybieranie soczewki do dopasowania oraz Wynik dopasowania. Soczewki, których zamówienie zostało wstrzymane, będą widoczne w oknie Opcje wydruku zamówień na soczewki, po zaznaczeniu opcji Pokaż tylko wstrzymane zamówienia. 1. Wprowadzanie badania okulistycznego. Aby dodać badanie okulistyczne na zakładce Badanie przedmiotowe, należy wykonać jedną z czynności: użyć przycisku Dodaj nowe badanie z ikoną, użyć klawisza funkcyjnego F4. użyć przycisku i z listy funkcji wybrać: Dodaj badanie okulistyczne. We wszystkich przypadkach zostanie wyświetlone okno Karta badania okulistycznego - dodawanie. Ikona dopasowanie aktywna jest, gdy na liście recept podświetlono receptę wystawioną na soczewkę Wizyta nowa wersja Funkcjonalność nowej wersji Wizyty została przedstawiona w instrukcji do modułu Gabinet. W tym rozdziale zostanie przedstawiona funkcjonalność nowej wersji Wizyty dostępna tylko w module Okulista. Rys. 15. Okno: Karta badania okulistycznego. Karta badania okulistycznego zbudowane jest z następujących elementów: 1. Sekcja Visus zawiera zakładki: 7

12 2. Funkcje Zakładka Okularowy w zakładce dla oka prawego i oka lewego (V.O.P; V.O.L; Sn OP oraz Sn OL) można wprowadzić dane: Vsc pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. Vccs pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. BCVA pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. PD (odległość źrenic) pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 40 do 90. Wprowadzone dane zostaną automatycznie umieszczone na zakładce Odległość źrenic. VD pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0,10. Zakładka Po cyclopegii w zakładce dla oka prawego i oka lewego (V.O.P; V.O.L; Sn OP oraz Sn OL) można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby. Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. VD pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0,10. Zakładka W korekcji soczewkami w zakładce dla oka prawego i oka lewego (V.O.P; V.O.L; Sn OP oraz Sn OL) można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. c.c.l pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. Zakładka Refraktometria w zakładce dla oka prawego i lewego można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. VD pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0,10. W sekcji możliwe jest również: obliczenie wartości pól Selen przycisk. przeliczenie na dodatnie i ujemne cylindry przycisk. 2. Sekcja Tonus w sekcji dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić po dwie wartości tj miara PoH oraz drugi według typu: wg Schioetza; mm Hg; aplant. Wartości można wprowadzić z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0, Sekcja CCT (Pachymetria) dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić wartości dotyczące pomiaru grubości rogówki. Wartości można wprowadzić z przedziału 300 do 700 oraz uwagi. 4. Sekcja Gonioskopia w sekcji dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić wartości dotyczące badania kąta przesączania gałki ocznej. Wartości można wprowadzić z przedziału 0 do 4 oraz uwagi. 5. Zakładka Keratometria standardowa w zakładce dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić wartości z przedziału 21,09 do 84,48 z krokiem 0,01. Wartości te wprowadza się w jednostkach D. 6. Zakładka Odległość źrenic w zakładce do dali i bliży można wprowadzić wartości z przedziału 40 do Wystawianie recepty okularowej. Aby wystawić receptę okularową należy użyć przycisku. Następnie z zakładki Dodaj należy użyć funkcji Dodaj receptę okularową. Zostanie wyświetlone okno Recepta okularowa. Zakładka Skiaskopia w zakładce dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. 8

13 MODUŁ 23 Okulista 2.4. Zamówienia Funkcja Zamówienie powoduje wyświetlenie okna Opcje wydruku zamówień na soczewki. Rys. 16. Okno: Recepta okularowa. Okno Recepta okularowa zbudowane jest z trzech sekcji: 1. Sekcja Informacje o recepcie - zawiera dane osobowe pacjenta, lekarza, datę wystawiania recepty oraz datę ostatniego badania okulistycznego. 2. Sekcja Wartości jeżeli wcześniej zostało wykonane badanie okulistyczne, wówczas pola zawierają wartości z tego badania okulistycznego. 3. Sekcja Rodzaj szkieł umożliwia wprowadzenie rodzaju szkieł okularowych. 4. Sekcja Informacje dodatkowe można wprowadzić informacje dodatkowe. Pozostałe elementy dostępne w oknie Recepta okularowa zostały opisane w instrukcji (rozdz ) Przeglądanie recept okulistycznych Wybór z menu funkcji Przeglądanie recept okulistycznych powoduje wyświetlenie okna Lista wystawionych recept. Jak sama nazwa wskazuje w oknie tym można przejrzeć wystawione recepty, a także dodać nową receptę, skopiować lub usunąć już wystawione recepty. Lista recept może być ograniczana do tych wystawionych w podanym przedziale czasu oraz dla konkretnego pacjenta. Rys. 18. Okno: Opcje wydruku zamówień na soczewki. Na zakładce Przeglądanie wyświetlana jest lista zamówień na soczewki. Lista taka może być ograniczana do soczewek wystawionych dla konkretnego pacjenta, producenta oraz o statusie: dowolne, zamówione, przysłane. Po zaznaczeniu opcji Pokaż tylko wstrzymane zamówienia pojawią się recepty na soczewki, dla których w oknach Wybieranie soczewki do dopasowania oraz Wynik dopasowania włączono opcję Wstrzymaj zamówienie. Na zakładce Tworzenie możliwy jest wydruk wszystkich zamówień widocznych na liście. Po zaznaczeniu opcji Dodatkowe informacje o soczewkach, na wydruku zamówienia pojawi się również dodatkowy opis soczewki podany w oknie Wynik dopasowania Zestawienia soczewek Na podstawie zarejestrowanych w module Okulista danych istnieje możliwość opracowania różnego rodzaju zestawień. Wybór z menu funkcji Zestawienia soczewek wyświetla okno Zestawienia. Funkcja ta umożliwia generowanie następujących zestawień: Ilość dopasowań, Ilość recept soczewkowych, Ilość recept soczewkowych próbnych, Ilość recept okularowych, Ilość różnych pacjentów z dopasowaniem, Ilość różnych pacjentów z receptą soczewkową, Ilość różnych pacjentów z receptą soczewkową próbną, Ilość różnych pacjentów z receptą okularową, Ilość pacjentów, Ilość pracowników. Rys. 17. Okno: Lista wystawionych recept. 9

14 2. Funkcje Wyboru zestawienia należy dokonać na zakładce Serie w polu Wybór rodzaju zestawienia. Na zakładce tej należy również uzupełnić sekcję Pionowo i Poziomo. Rys. 20. Okno: Wybór przedziałów dat. Rys. 19. Okno: Zestawienia. W sekcjach tych niezbędne jest określenie Podziału według jakiego ma zostać wygenerowane zestawienie, oraz określenie czy zestawienie utworzone ma zostać według Wartości czy Przedziałów. Lista pozycji w polu Podział zależy od wybranego rodzaju zestawienia i są to: BC dopasowania, Cylindra z dopasowania, Daty dopasowania, Daty urodzenia pacjentów, Daty urodzenia pracownika, Imienia pacjenta, Imienia pracownika, Nazwiska pacjenta, Nazwiska pracownika, Nazwy soczewki, Oka z dopasowania, Osi z dopasowania, Pacjentów, Płci pacjentów, Pracowników, Producenta soczewki, SAG z dopasowania, Sfery z dopasowania, Średnicy dopasowania, Typu soczewki, VHID z dopasowania. Natomiast wybór w polu Według pozycji Przedział powoduje uaktywnienie przycisku Podziały. W zależności od wyboru pozycji w polu Podział, wyświetlone zostanie okno Wybór przedziałów dat lub Wybór przedziałów wartości. Rys. 21. Okno: Wybór przedziałów wartości. W oknie Wybór przedziałów wartości należy wprowadzić szukane jednostki w polu Data lub Wartość i zatwierdzić je przyciskiem Dodaj. W celu usunięcia wprowadzonej wartości należy ją podświetlić i użyć przycisku Usuń. Jeżeli pierwszy i ostatni przedział ma obejmować wartości od/ do nieskończoności wówczas można zaznaczyć opcje Pierwszy przedział od -inf oraz Ostatni przedział do +inf. Jeżeli przedziały mają być dokładniej określone wówczas należy użyć przycisku Zaawansowane. Rys. 22. Okno: Przedziały dat. 10

15 MODUŁ 23 Okulista Rys. 24. Okno: Przeglądanie listy producentów. Rys. 23. Okno: Przedziały wartości. W oknie Zestawienia na stałe widoczne są tylko opisana powyżej zakładka Serie oraz zakładka Profil. Zakładka Profil umożliwia zapisanie parametrów tworzonego zestawienia, a raz zapisany szablon może być wykorzystywany podczas generowania kolejnych zestawień. W celu utworzenia nowego profilu w pierwszej kolejności należy na wszystkich zakładkach typowych dla konkretnego zestawienia dokonać ustawień parametrów, a następnie na zakładce Profil użyć przycisku Nowy profil. Można zmienić nazwę takiego profilu zestawienia oraz wprowadzić jego opis. Aby zapisać te wartości niezbędne jest użycie przycisku Zapisz profil. Jeżeli profil nie jest używany można go usunąć, służy do tego przycisk Usuń profil. Aby wygenerować zestawienie na podstawie profilu należy odszukać na liście właściwy profil, użyć przycisku Czytaj profil i Wyliczyć zestawienie. Zakładki, które mogą być widoczne w zależności od wybranego rodzaju zestawienia są następujące: Dopasowanie, Soczewka, Pacjent, Pracownik, Recepta soczewkowa, Recepta soczewkowa próbna, Recepta okularowa, 3. Bazy okulistyczne 3.1. Soczewki kontaktowe Funkcja Soczewki kontaktowe umożliwia tworzenie następujących baz: bazy producentów soczewek, bazy soczewek kontaktowych, bazy soczewek próbnych. Baza soczewek kontaktowych jest używana podczas wizyty pacjenta i służy do dopasowania najbardziej optymalnych soczewek do oka pacjenta. Wywołanie funkcji Soczewki kontaktowe wyświetla okno Przeglądanie listy producentów. Aby dodać nową firmę (producenta soczewek) należy użyć przycisku F2 Dodaj, co spowoduje wyświetlenie okna Karta firmy. Rys. 25. Okno: Karta firmy. Na Karcie firmy należy uzupełnić pola: pole Producent, pole Dealer, pole Miejscowość. Można również uzupełnić pozostałe dane o producencie: pole NIP, pole REGON, pole Kod pocztowy, pole Ulica, pole Posesja, pole Nr mieszkania, pole Fax, pole Telefon, pole . 11

16 3. Bazy okulistyczne Po dodaniu producentów można przystąpić do tworzenia bazy oferowanych przez nich soczewek. W tym celu po podświetleniu dowolnego producenta, należy posłużyć się przyciskiem F5 Socz., co spowoduje wyświetlenie okna Przeglądanie listy soczewek. Użycie przycisku F2 Dodaj wyświetla okno Karta soczewki. Oś, Średnice, Krzywiznę. W celu uzupełnienia pól na zakładkach należy w pustym polu wpisać określoną wartość i kliknąć na przycisk. Aby usunąć wprowadzone dane należy kliknąć na przycisk. Jeżeli z danego zakresu dostępne są wszystkie soczewki, to można je wprowadzić automatycznie. Na przykład dla zakresu od -5 do +5 z krokiem 0,5 należy w polu wpisać ciąg -5;5;0,5 i kliknąć na ikonę z plusem. Jeżeli z wpisanego zakresu brakuje soczewek o pewnych parametrach można je usunąć wpisując odpowiednią formułę i klikając na przycisk z minusem. Można również wprowadzić wszystkie wartości z możliwego zakresu. Służy do tego przycisk Rys. 26. Okno: Karta soczewki. Na Karcie soczewki należy uzupełnić pola: pole Nazwa, pole Synonim, pole Materiał materiał z jakiego utworzona jest soczewka, Można również uzupełnić pozostałe dane: pole Typ : miękka, twarda, hybrydowa, sekcja Wartości na zakładkach znajdujących się w tej sekcji, należy podać wszystkie parametry soczewki, a więc: Sferę, Cylinder, Dodaj cały zakres. Do czyszczenia tablicy z wartościami można użyć przycisku Wyczyść. Dodatkowo na zakładce Krzywizna można podać parametry krzywizny soczewki używając dostępnych tam opcji. Sekcja Informacje dodatkowe : pole do wprowadzania uwag, opcja Na zamówienie opcję należy zaznaczyć jeżeli soczewka nie jest dostępna w sprzedaży, a wykonywana jest jedynie na zamówienie, opcja Elastyczna dodatkowy parametr soczewki, pole Cena zakupu cena zakupu soczewki przez jednostkę służby zdrowia, pole Cena sprzedaży określa obciążenie finansowe pacjenta, pole Żywotność maksymalny czas używania soczewki podana w dniach. W celu dodania do bazy soczewki próbnej należy w oknie Przeglądanie listy producentów, podświetlić producenta i użyć przycisku F6 So. Pr.. Po wykonaniu tych czynności pojawi się okno Przeglądanie listy soczewek, w którym po użyciu przycisku F2 Dodaj pojawi się znana już Karta soczewki. 12

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1 E-rejestracja 1 E-rejestracja Opis modułu Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego.

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Kreator deklaracji Gabinet stomatologiczny Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Po prawej stronie mamy listę zapamiętanych

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE str 3 2. PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE str 4 3. KARTA PRODUKTU str 5 4. KOSZYK str 6 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA str 7 6. ZAPISANIE E-OFERTY

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09 Wersja 5.2.0 2015-10-09 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 4 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 7 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU Ważna informacja! Zgodnie ze stanowiskiem centrali NZF z dniem 1.04.2014r. pieluchomajtki nie mogą być rozliczane proporcjonalnie do wysokości limitu, a arytmetycznie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne?

Kadry Optivum. Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne? Kadry Optivum Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne? Program Kadry Optivum gromadzi informacje dotyczące historii zatrudnienia pracownika.

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo