KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I MODUŁ 23 Okulista 1. Wprowadzenie Funkcje Wizyta wersja dotychczasowa Parametry oczu Recepty okulistyczne Dodanie nowej recepty Dopasowanie soczewki Wizyta nowa wersja Przeglądanie recept okulistycznych Zamówienia Zestawienia soczewek Bazy okulistyczne Soczewki kontaktowe iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED MODUŁ 23 Okulista

6 MODUŁ 23 Okulista 1. Wprowadzenie Zadaniem modułu Okulista jest wspomaganie pracy gabinetu okulistycznego. Zastosowane w nim rozwiązania umożliwiają pełną rejestrację procesu leczenia pacjenta oraz szybkie uzyskanie dostępu do danych archiwalnych. Moduł umożliwia prowadzenie dla każdego pacjenta indywidualnej kartoteki, zawierającej dane o jego stanie zdrowia: rozpoznania, informacje uzyskane na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz badań przedmiotowych, wykonane usługi, wyniki badań, wystawione zwolnienia lekarskie i recepty, skierowania, zdjęcia, szczepienia. Daje również możliwość realizacji zadań typowych dla gabinetu okulistycznego, takich jak: rejestrowanie parametrów oczu pacjenta, wystawianie i drukowanie recept okularowych i soczewkowych, możliwość wykorzystania bazy soczewek podczas wystawiania recepty, możliwość automatycznego generowania zamówień do producentów na soczewki kontaktowe na podstawie dopasowanych soczewek oraz ich wydruk, możliwość kopiowania wystawionych recept. Większość funkcji dostępnych w module Okulista odpowiada funkcją opisanym w instrukcji do modułu Gabinet, dlatego też w niniejszej instrukcji w większości została przedstawiona funkcjonalność, która nie występuje w innych modułach systemu KS-SOMED. 2. Funkcje W górnej części okna Wizyty nad zakładkami, znajduje się pasek poleceń zawierający dodatkowe ikony: ikona Parametry oczu, ikona Recepty okulistyczne. Rys. 1. Okno: Wizyty. Pozostałe elementy okna Wizyty są takie same jak opisano w instrukcji do modułu Gabinet Parametry oczu Ikona Parametry oczu powoduje wyświetlenie okna o tej samej nazwie. Parametry oczu należy uzupełnić jeszcze przed wystawieniem recepty okulistycznej. Ostatnie zarejestrowane wyniki parametrów oczu będą wyświetlane w oknie Wizyty na zakładce Główne Wizyta wersja dotychczasowa W celu zarejestrowania wizyty pacjenta z menu głównego Funkcje, należy wybrać funkcję Wizyta co spowoduje wyświetlenie okna Wybieranie pacjenta. Po wskazaniu pacjenta, który zgłosił się na wizytę pojawi się okno Wizyty. Okno Wizyty składa się z kilku sekcji. Wygląd okna można modyfikować i dopasowywać do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na zakładce Główne widoczne są dodatkowe elementy: zakładka Okularowy, zakładka Bez korekcji, zakładka W korekcji z soczewkami, zakładka Skiaskopia, zakładka Po cyclopegii, zakładka Refraktometria. Pola na tych zakładkach uzupełniane są na podstawie informacji podanych w oknie Parametry oczu. W dolnej części okna znajduje się sekcja Ostatnie dopasowanie soczewek. Rys. 2. Okno: Parametry oczu. W oknie Parametry oczu można uzupełnić następujące sekcje: sekcja Visus zawiera następujące zakładki: zakładka Okularowy, 2

7 MODUŁ 23 Okulista zakładka Bez korekcji, zakładka W korekcji soczewkami, zakładka Skiaskopia, zakładka Po cyclopegii, zakładka Refraktometria po wykonaniu pacjentowi badania oczu urządzeniem autorefraktometr Seiko3100K oraz gdy urządzenie zostało podłączone do komputera, na którym zainstalowany jest system KS-SOMED, wówczas na zakładce uaktywnią się dwa przyciski Wart. z refrakt. dla oka prawego oraz dla oka lewego. pola program automatycznie wprowadzi wartość w polu Do bliży, korygując ją o wartość domyślnej różnicy odległości źrenic, jaka została określona w opcjach okulistycznych. sekcja Keratometria : zakładka Standardowa w polach widocznych na zakładce należy podać wartość keratometrii, zakładka Cvk - na zakładce tej dostępny jest przycisk Zdjęcia. Sposób dodawania zdjęć do wizyty opisano w instrukcji do modułu Gabinet. W dolnej części okna Parametry oczu widoczny jest przycisk Opcje. Powoduje on wyświetlenie okna Opcje. Rys. 5. Okno: Opcje. Rys. 3. Okno: Parametry oczu zakładka Refraktometria. Posłużenie się tymi przyciskami spowoduje wyświetlenie okna Wartości pobrane z urządzenia Seiko3100K, w którym znajdują się wyniki z przeprowadzonego badania oczu urządzeniem autorefraktometr Seiko3100K. Wybór wartości i zatwierdzenie przyciskiem OK spowoduje, że automatycznie zostaną one przeniesione na zakładkę Refraktometria do odpowiednich pól. Rys. 4. Okno: Wartości pobrane z urządzenia Seiko3100K. zakładka Formularz umożliwia dodanie formularza. sekcja Tonus w polach można wpisać tonus dla oka lewego i prawego w jednym z dwóch zapisów skali wg Schioetza lub mm Hg. sekcja Odległość źrenic w polu Do dali należy wpisać odpowiednią wartość. Po przejściu do następnego Opcje parametrów oczu zostały umieszczone na kilku zakładkach: 1. Stan oka zakładka umożliwia określenie zawartości wydruku; należy włączyć opcje dla parametrów, które mają pojawić się na wydruku, a są to: Visus okularowy, Visus bez korekcji, Visus w korekcji soczewkami, Visus po cyclopegii, Skiaskopia, Keratometria standardowa, Topometria, Odległość źrenic, Tonus. Jeżeli na wydruku mają pojawić się wszystkie te parametry, wówczas w celu ich zaznaczenia można posłużyć się opcją Zaznacz wszystkie. 2. Drukarka zakładka umożliwia dokonanie konfiguracji drukarki. 3. Ogólne : pole Domyślna wartość VD, pole Domyślna różnica odległości źrenic, opcja Automatyczne przeliczanie cylindrów na ujemne, opcja Nie twórz automatycznie nowych badań, 3

8 2. Funkcje sekcja Zaokrąglanie wartości : zaokrąglanie automatyczne po uaktywnieniu opcji system będzie automatycznie dokonywał zaokrąglenia, jeżeli wprowadzone dane nie będą zgodne z wprowadzonymi wartościami tablic okulistycznych, komunikat o błędzie zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlanie komunikatu, jeżeli wprowadzone dane nie będą zgodne z wartościami tablic okulistycznych. 4. Formularz : pole Grupa usług, opcja Automatyczny wybór pierwszego formularza, opcja Automatyczne zatwierdzanie wyboru formularza. 5. Urządzenia: pole Seiko3100K port należy wpisać nazwę portu, na którym podłączony jest autorefraktometr Seiko 3100K. Zwykle jest to COM1 lub COM2. Jeżeli wybrany port będzie zajęty przez inne urządzenie, wówczas niemożliwe będzie połączenie z autorefraktometrem Seiko 3100K i system KS-SOMED wyświetli stosowny komunikat Recepty okulistyczne Użycie ikony Recepty okulistyczne powoduje wyświetlenie okna Lista wystawionych recept. wyświetla okno Wybór soczewki do dopasowania. anulowanie dopasowania. - dodanie nowej recepty. - kopiowanie recepty jeżeli Użytkownik chce skopiować receptę wystarczy ją zaznaczyć na liście, wybrać opisywaną receptę i zatwierdzić pojawiające się pytanie: Czy chcesz skopiować wybraną receptę? Jeżeli dla recepty wprowadzono dopasowanie wówczas jest ono również kopiowane do nowej recepty. - usunięcie recepty Dodanie nowej recepty Jeżeli nie wystawiono jeszcze recepty pacjentowi wówczas w oknie Lista wystawionych recept aktywna jest tylko ikona, która umożliwia dodanie nowej recepty na okulary lub soczewki. Wyświetli ona okno Recepta okularowa. Za pomocą przycisków widocznych po prawej stronie okna Socz Pr. i Rec.Socz, Użytkownik może dodać receptę na soczewki próbne lub soczewki. W zależności od wybranego rodzaju recepty pojawia się inne okno. Każde z nich ma swoją charakterystyczną ikonę widoczną w prawym, górnym rogu: oznacza receptę okularową. oznaczenie recepty soczewkowej próbnej. Rys. 6. Okno: Lista wystawionych recept. W oknie tym znajdują się następujące ikony: umożliwia dodanie i edycję recepty okularowej, pozwala dodać receptę soczewkową; ikona jest aktywna, gdy zaznaczono wcześniej wystawioną receptę. oznaczenie na recepcie soczewkowej. Jeżeli na liście wystawionych recept znajduje się przynajmniej jedna pozycja, wówczas aktywne są pozostałe ikony. W celu dodania nowej recepty okularowej należy użyć. Spowoduje to wyświetlenie okna Recepta oku- ikony larowa. ikona aktywna jest tylko, gdy na liście recept zaznaczono receptę wystawioną na soczewkę próbną; umożliwia ona dodanie właśnie takiej recepty. 4

9 MODUŁ 23 Okulista Przegl. zmienia wygląd okna Recepta soczewkowa próbna w taki sposób, że w jego górnej części zamiast informacji o pacjencie pojawia się lista wystawionych recept na soczewki próbne. Aktywny staje się również przycisk Kopiuj. Aktual kliknięcie na ten przycisk sprawia, że z okna znikają informacje o wystawionych receptach oraz przycisk Kopiuj staje sie nieaktywny.. Kopiuj umożliwia kopiowanie recepty zaznaczonej w oknie recepta soczewkowa próbna. Rys. 7. Okno: Recepta okularowa. Użycie przycisku Rec.Socz w oknie Recepta soczewkowa próbna lub Recepta okularowa powoduje wyświetlenie okna Recepta soczewkowa. Okno Recepta okularowa zostało zbudowane z następujących sekcji: Informacje o recepcie informacje o pacjencie dla którego wystawiana jest recepta, Wartości jeżeli recepta jest wystawiana po uzupełnieniu okna Parametry oczu, wówczas pola w tej sekcji uzupełniane są wartościami podanymi w tym oknie. W sekcji możliwe jest również automatyczne: obliczenie wartości pól Selen, przeliczenie na dodatnie i ujemne cylindry -. Rodzaj szkieł pole umożliwiające podanie rodzaju szkieł okularowych. Informacje dodatkowe. Po prawej stronie okna znajdują się przyciski: Przycisk Socz. pr. umożliwia wystawienie recepty na soczewki próbne. Przycisk jest aktywny, gdy recepta jest wystawiana przy użyciu ikony. W wyświetlonym oknie Recepta soczewkowa próbna, należy uzupełnić sekcje Wartości, Typ soczewki OP, Typ soczewki OL i Informacje dodatkowe. Rys. 9. Okno: Recepta soczewkowa. Poszczególne wartości istotne do wystawienia recepty umieszczono na następujących zakładkach: zakładka BC, zakładka VD przy badaniu, zakładka Keratometria, zakładka Dodatkowe parametry soczewki, zakładka Informacje dodatkowe. W oknie tym znajdują się znane już przyciski Dopasuj, Opcje, Przegl., Aktual., Kopiuj. Przycisk Rec. socz. umożliwia wystawienie recepty soczewkowej. Przycisk jest aktywny, gdy recepta jest wystawiana przy użyciu ikony. Przycisk Drukuj umożliwia wydrukowanie następujących dokumentów: Rys. 8. Okno: Recepta soczewkowa próbna. W oknie dostępne są również przyciski: Opcje wyświetla przedstawione powyżej okno Opcje. recepta standardowa. recepta dla LWONFZ. zlecenie na zaopatrzenie. załącznik nr 4 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze. 5

10 2. Funkcje Na wydruku załącznika nr 4, automatycznie są wypełnione pozycje: Dane Świadczeniobiorcy dane te pochodzą z Karty pacjenta. PESEL pacjenta (w przypadku osób, które nie mają nadanego nr PESEL rodzaj i nr dokumentu potwierdzajacego tożsamość; w przypadku noworodka data urodzenia), rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nazwisko i imię (imiona) pacjenta, adres zamieszkania pacjenta. Wartości z badania dane te pochodzą z przeprowadzonego badania okulistycznego. Rodzaj schorzenia według klasyfikacji ICD-10 - dane te pochodzą wprowadzonego rozpoznania zasadniczego w zakładce Główne. Data wystawienia zlecenia. Przycisk Opcje umożliwia wyświetlenie przedstawionego powyżej okna Opcje Dopasowanie soczewki Użycie w oknach Recepta soczewkowa próbna lub Recepta soczewkowa przycisku Dopasuj umożliwia dopasowanie soczewki do oczu pacjenta. W oknie tym należy wybrać sposób dopasowania soczewki: Rys. 11. Okno: Dopasowanie wybranej soczewki oko prawe. Opcja dopasowania ręcznego pozwala na dopasowanie soczewki dla pacjenta bez sprawdzania poprawności parametrów oczu z bazą soczewek. Powinna być ona używana w sytuacji, gdy dopasowanie dla wybranej soczewki nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. ręczny lub dla wybranej soczewki, a także czy dopasowanie dotyczyć ma tylko oka prawego, tylko oka lewego czy obu. Rys. 10. Okno: Wybieranie soczewki do dopasowania. Dla automatycznego dostosowania soczewki w oknie pojawi się lista soczewek, które w możliwie największym stopniu pasują do parametrów oczu pacjenta. Należy wskazać na liście producenta, a po użyciu przycisku Dopasuj można wskazać właściwe soczewki. Rys. 12. Okno: Ręczne dopasowanie soczewki oko prawe. Parametry, które mają zostać zamieszczone na zamówieniu do producenta muszę mieć uaktywnioną opcję Ważność. 6

11 MODUŁ 23 Okulista Po wprowadzeniu dla recepty dopasowanie soczewki dla oczu pacjenta, ponowne kliknięcie w oknach Recepta soczewkowa próbna lub Recepta soczewkowa na przycisk Dopasuj, powoduje wyświetlenie okna Wynik dopasowania. Użycie w tym oknie przycisku Dopasuj umożliwia dokonanie powtórnego dopasowania soczewki dla pacjenta. Rys. 14. Okno: Wizyta. Funkcjonalność nowej wersji Wizyty została przedstawiona według I trybu pracy (domyślnego). Rys. 13. Okno: Wynik dopasowania. Po dokonaniu dopasowania soczewek system automatycznie generuje zamówienie na dopasowane soczewki. W celu zatrzymania procesu zamawiania należy zaznaczyć opcję Wstrzymaj zamówienie. Opcja ta jest dostępna w oknach Wybieranie soczewki do dopasowania oraz Wynik dopasowania. Soczewki, których zamówienie zostało wstrzymane, będą widoczne w oknie Opcje wydruku zamówień na soczewki, po zaznaczeniu opcji Pokaż tylko wstrzymane zamówienia. 1. Wprowadzanie badania okulistycznego. Aby dodać badanie okulistyczne na zakładce Badanie przedmiotowe, należy wykonać jedną z czynności: użyć przycisku Dodaj nowe badanie z ikoną, użyć klawisza funkcyjnego F4. użyć przycisku i z listy funkcji wybrać: Dodaj badanie okulistyczne. We wszystkich przypadkach zostanie wyświetlone okno Karta badania okulistycznego - dodawanie. Ikona dopasowanie aktywna jest, gdy na liście recept podświetlono receptę wystawioną na soczewkę Wizyta nowa wersja Funkcjonalność nowej wersji Wizyty została przedstawiona w instrukcji do modułu Gabinet. W tym rozdziale zostanie przedstawiona funkcjonalność nowej wersji Wizyty dostępna tylko w module Okulista. Rys. 15. Okno: Karta badania okulistycznego. Karta badania okulistycznego zbudowane jest z następujących elementów: 1. Sekcja Visus zawiera zakładki: 7

12 2. Funkcje Zakładka Okularowy w zakładce dla oka prawego i oka lewego (V.O.P; V.O.L; Sn OP oraz Sn OL) można wprowadzić dane: Vsc pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. Vccs pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. BCVA pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. PD (odległość źrenic) pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 40 do 90. Wprowadzone dane zostaną automatycznie umieszczone na zakładce Odległość źrenic. VD pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0,10. Zakładka Po cyclopegii w zakładce dla oka prawego i oka lewego (V.O.P; V.O.L; Sn OP oraz Sn OL) można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby. Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. VD pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0,10. Zakładka W korekcji soczewkami w zakładce dla oka prawego i oka lewego (V.O.P; V.O.L; Sn OP oraz Sn OL) można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. c.c.l pole przyjmuje wartości: tekst + liczby. Zakładka Refraktometria w zakładce dla oka prawego i lewego można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. VD pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0,10. W sekcji możliwe jest również: obliczenie wartości pól Selen przycisk. przeliczenie na dodatnie i ujemne cylindry przycisk. 2. Sekcja Tonus w sekcji dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić po dwie wartości tj miara PoH oraz drugi według typu: wg Schioetza; mm Hg; aplant. Wartości można wprowadzić z przedziału 0,00 do 99,0 z krokiem 0, Sekcja CCT (Pachymetria) dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić wartości dotyczące pomiaru grubości rogówki. Wartości można wprowadzić z przedziału 300 do 700 oraz uwagi. 4. Sekcja Gonioskopia w sekcji dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić wartości dotyczące badania kąta przesączania gałki ocznej. Wartości można wprowadzić z przedziału 0 do 4 oraz uwagi. 5. Zakładka Keratometria standardowa w zakładce dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić wartości z przedziału 21,09 do 84,48 z krokiem 0,01. Wartości te wprowadza się w jednostkach D. 6. Zakładka Odległość źrenic w zakładce do dali i bliży można wprowadzić wartości z przedziału 40 do Wystawianie recepty okularowej. Aby wystawić receptę okularową należy użyć przycisku. Następnie z zakładki Dodaj należy użyć funkcji Dodaj receptę okularową. Zostanie wyświetlone okno Recepta okularowa. Zakładka Skiaskopia w zakładce dla oka prawego i oka lewego można wprowadzić dane: Sph pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -40 do 40 z Cyl pole przyjmuje wartość: liczby, można wprowadzić wartości z przedziału -12 do 12 z Ax pole przyjmuje wartość: liczby. 8

13 MODUŁ 23 Okulista 2.4. Zamówienia Funkcja Zamówienie powoduje wyświetlenie okna Opcje wydruku zamówień na soczewki. Rys. 16. Okno: Recepta okularowa. Okno Recepta okularowa zbudowane jest z trzech sekcji: 1. Sekcja Informacje o recepcie - zawiera dane osobowe pacjenta, lekarza, datę wystawiania recepty oraz datę ostatniego badania okulistycznego. 2. Sekcja Wartości jeżeli wcześniej zostało wykonane badanie okulistyczne, wówczas pola zawierają wartości z tego badania okulistycznego. 3. Sekcja Rodzaj szkieł umożliwia wprowadzenie rodzaju szkieł okularowych. 4. Sekcja Informacje dodatkowe można wprowadzić informacje dodatkowe. Pozostałe elementy dostępne w oknie Recepta okularowa zostały opisane w instrukcji (rozdz ) Przeglądanie recept okulistycznych Wybór z menu funkcji Przeglądanie recept okulistycznych powoduje wyświetlenie okna Lista wystawionych recept. Jak sama nazwa wskazuje w oknie tym można przejrzeć wystawione recepty, a także dodać nową receptę, skopiować lub usunąć już wystawione recepty. Lista recept może być ograniczana do tych wystawionych w podanym przedziale czasu oraz dla konkretnego pacjenta. Rys. 18. Okno: Opcje wydruku zamówień na soczewki. Na zakładce Przeglądanie wyświetlana jest lista zamówień na soczewki. Lista taka może być ograniczana do soczewek wystawionych dla konkretnego pacjenta, producenta oraz o statusie: dowolne, zamówione, przysłane. Po zaznaczeniu opcji Pokaż tylko wstrzymane zamówienia pojawią się recepty na soczewki, dla których w oknach Wybieranie soczewki do dopasowania oraz Wynik dopasowania włączono opcję Wstrzymaj zamówienie. Na zakładce Tworzenie możliwy jest wydruk wszystkich zamówień widocznych na liście. Po zaznaczeniu opcji Dodatkowe informacje o soczewkach, na wydruku zamówienia pojawi się również dodatkowy opis soczewki podany w oknie Wynik dopasowania Zestawienia soczewek Na podstawie zarejestrowanych w module Okulista danych istnieje możliwość opracowania różnego rodzaju zestawień. Wybór z menu funkcji Zestawienia soczewek wyświetla okno Zestawienia. Funkcja ta umożliwia generowanie następujących zestawień: Ilość dopasowań, Ilość recept soczewkowych, Ilość recept soczewkowych próbnych, Ilość recept okularowych, Ilość różnych pacjentów z dopasowaniem, Ilość różnych pacjentów z receptą soczewkową, Ilość różnych pacjentów z receptą soczewkową próbną, Ilość różnych pacjentów z receptą okularową, Ilość pacjentów, Ilość pracowników. Rys. 17. Okno: Lista wystawionych recept. 9

14 2. Funkcje Wyboru zestawienia należy dokonać na zakładce Serie w polu Wybór rodzaju zestawienia. Na zakładce tej należy również uzupełnić sekcję Pionowo i Poziomo. Rys. 20. Okno: Wybór przedziałów dat. Rys. 19. Okno: Zestawienia. W sekcjach tych niezbędne jest określenie Podziału według jakiego ma zostać wygenerowane zestawienie, oraz określenie czy zestawienie utworzone ma zostać według Wartości czy Przedziałów. Lista pozycji w polu Podział zależy od wybranego rodzaju zestawienia i są to: BC dopasowania, Cylindra z dopasowania, Daty dopasowania, Daty urodzenia pacjentów, Daty urodzenia pracownika, Imienia pacjenta, Imienia pracownika, Nazwiska pacjenta, Nazwiska pracownika, Nazwy soczewki, Oka z dopasowania, Osi z dopasowania, Pacjentów, Płci pacjentów, Pracowników, Producenta soczewki, SAG z dopasowania, Sfery z dopasowania, Średnicy dopasowania, Typu soczewki, VHID z dopasowania. Natomiast wybór w polu Według pozycji Przedział powoduje uaktywnienie przycisku Podziały. W zależności od wyboru pozycji w polu Podział, wyświetlone zostanie okno Wybór przedziałów dat lub Wybór przedziałów wartości. Rys. 21. Okno: Wybór przedziałów wartości. W oknie Wybór przedziałów wartości należy wprowadzić szukane jednostki w polu Data lub Wartość i zatwierdzić je przyciskiem Dodaj. W celu usunięcia wprowadzonej wartości należy ją podświetlić i użyć przycisku Usuń. Jeżeli pierwszy i ostatni przedział ma obejmować wartości od/ do nieskończoności wówczas można zaznaczyć opcje Pierwszy przedział od -inf oraz Ostatni przedział do +inf. Jeżeli przedziały mają być dokładniej określone wówczas należy użyć przycisku Zaawansowane. Rys. 22. Okno: Przedziały dat. 10

15 MODUŁ 23 Okulista Rys. 24. Okno: Przeglądanie listy producentów. Rys. 23. Okno: Przedziały wartości. W oknie Zestawienia na stałe widoczne są tylko opisana powyżej zakładka Serie oraz zakładka Profil. Zakładka Profil umożliwia zapisanie parametrów tworzonego zestawienia, a raz zapisany szablon może być wykorzystywany podczas generowania kolejnych zestawień. W celu utworzenia nowego profilu w pierwszej kolejności należy na wszystkich zakładkach typowych dla konkretnego zestawienia dokonać ustawień parametrów, a następnie na zakładce Profil użyć przycisku Nowy profil. Można zmienić nazwę takiego profilu zestawienia oraz wprowadzić jego opis. Aby zapisać te wartości niezbędne jest użycie przycisku Zapisz profil. Jeżeli profil nie jest używany można go usunąć, służy do tego przycisk Usuń profil. Aby wygenerować zestawienie na podstawie profilu należy odszukać na liście właściwy profil, użyć przycisku Czytaj profil i Wyliczyć zestawienie. Zakładki, które mogą być widoczne w zależności od wybranego rodzaju zestawienia są następujące: Dopasowanie, Soczewka, Pacjent, Pracownik, Recepta soczewkowa, Recepta soczewkowa próbna, Recepta okularowa, 3. Bazy okulistyczne 3.1. Soczewki kontaktowe Funkcja Soczewki kontaktowe umożliwia tworzenie następujących baz: bazy producentów soczewek, bazy soczewek kontaktowych, bazy soczewek próbnych. Baza soczewek kontaktowych jest używana podczas wizyty pacjenta i służy do dopasowania najbardziej optymalnych soczewek do oka pacjenta. Wywołanie funkcji Soczewki kontaktowe wyświetla okno Przeglądanie listy producentów. Aby dodać nową firmę (producenta soczewek) należy użyć przycisku F2 Dodaj, co spowoduje wyświetlenie okna Karta firmy. Rys. 25. Okno: Karta firmy. Na Karcie firmy należy uzupełnić pola: pole Producent, pole Dealer, pole Miejscowość. Można również uzupełnić pozostałe dane o producencie: pole NIP, pole REGON, pole Kod pocztowy, pole Ulica, pole Posesja, pole Nr mieszkania, pole Fax, pole Telefon, pole . 11

16 3. Bazy okulistyczne Po dodaniu producentów można przystąpić do tworzenia bazy oferowanych przez nich soczewek. W tym celu po podświetleniu dowolnego producenta, należy posłużyć się przyciskiem F5 Socz., co spowoduje wyświetlenie okna Przeglądanie listy soczewek. Użycie przycisku F2 Dodaj wyświetla okno Karta soczewki. Oś, Średnice, Krzywiznę. W celu uzupełnienia pól na zakładkach należy w pustym polu wpisać określoną wartość i kliknąć na przycisk. Aby usunąć wprowadzone dane należy kliknąć na przycisk. Jeżeli z danego zakresu dostępne są wszystkie soczewki, to można je wprowadzić automatycznie. Na przykład dla zakresu od -5 do +5 z krokiem 0,5 należy w polu wpisać ciąg -5;5;0,5 i kliknąć na ikonę z plusem. Jeżeli z wpisanego zakresu brakuje soczewek o pewnych parametrach można je usunąć wpisując odpowiednią formułę i klikając na przycisk z minusem. Można również wprowadzić wszystkie wartości z możliwego zakresu. Służy do tego przycisk Rys. 26. Okno: Karta soczewki. Na Karcie soczewki należy uzupełnić pola: pole Nazwa, pole Synonim, pole Materiał materiał z jakiego utworzona jest soczewka, Można również uzupełnić pozostałe dane: pole Typ : miękka, twarda, hybrydowa, sekcja Wartości na zakładkach znajdujących się w tej sekcji, należy podać wszystkie parametry soczewki, a więc: Sferę, Cylinder, Dodaj cały zakres. Do czyszczenia tablicy z wartościami można użyć przycisku Wyczyść. Dodatkowo na zakładce Krzywizna można podać parametry krzywizny soczewki używając dostępnych tam opcji. Sekcja Informacje dodatkowe : pole do wprowadzania uwag, opcja Na zamówienie opcję należy zaznaczyć jeżeli soczewka nie jest dostępna w sprzedaży, a wykonywana jest jedynie na zamówienie, opcja Elastyczna dodatkowy parametr soczewki, pole Cena zakupu cena zakupu soczewki przez jednostkę służby zdrowia, pole Cena sprzedaży określa obciążenie finansowe pacjenta, pole Żywotność maksymalny czas używania soczewki podana w dniach. W celu dodania do bazy soczewki próbnej należy w oknie Przeglądanie listy producentów, podświetlić producenta i użyć przycisku F6 So. Pr.. Po wykonaniu tych czynności pojawi się okno Przeglądanie listy soczewek, w którym po użyciu przycisku F2 Dodaj pojawi się znana już Karta soczewki. 12

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Mechanizm importu wyposażenia do programu Comarch ERP Optima....3 2.1. Konfiguracja funkcji specjalnej...3

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo