Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych"

Transkrypt

1 Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 3 Struktura systemu komputerowego Toruń, 2004

2 System komputerowy Struktura komputera Magistrala systemowa Funkcje jednostki centralnej Struktura wejścia/wyjścia Struktura pamięci

3 System komputerowy Sprzęt (ang. hardware) - zasoby o specyficznej architekturze oraz organizacji zarządzane przez system operacyjny System operacyjny - program, który nadzoruje i koordynuje dostęp programów do zasobów Programy użytkowe - realizują potrzeby użytkowników systemu komputerowego (kompilatory, bazy danych, gry,...) Użytkownicy - ludzie, maszyny, komputery..

4 Sprzęt komputerowy (c.d.) dyski drukarki taśma jednostka centralna sterownik dysków sterownik drukarek sterownik taśmy szyna systemowa sterownik pamięci pamięć operacyjna

5 Struktura komputera Peryferia Komputer Jednostka centralna (CPU) Pamięć główna Komputer Magistrala systemowa Linie komunikacyjne Wejście- Wyjście

6 Struktura komputera Peryferia Komputer Jednostka centralna (CPU) Pamięć główna Komputer Magistrala systemowa Linie komunikacyjne Wejście- Wyjście

7 Magistrala systemowa System bus (ang.) Droga zapewniająca komunikację między (modułami): procesorem, pamięcią i wejściemwyjściem Tryb rozgłaszania (ang. broadcast) 50 do 100 oddzielnych linii pogrupowanych w 8, 16, 32 linii zwanych szynami linie danych - do przenoszenia danych np. szyna danych 8b a rozkaz 16b: 2 x transfer z pamięci linie adresowe - do określenia adresu danych linie sterowania - do sterowania liniami linie zasilania

8 Schemat magistrali CPU pamięć pamięć wejściewyjście wejściewyjście sterowanie magistrala adres dane

9 Linie sterowania Kontrola dostępu i wykorzystanie danych i adresów zapis danych z magistrali pod określonym adresem w pamięci odczyt danych spod określonego adresu pamięci zapis do portu we/wy odczyt z portu we/wy potwierdzenie przesłania (ang. transfer ACK) zapotrzebowanie na magistralę (ang. bus request) rezygnacja z magistrali (ang. bus grant) żądanie przerwania (ang. interrupt request) - zawieszenie potwierdzenie przerwania (ang. interrupt ACK) - rozpoznanie zegar - synchronizowanie opercji reset - ustawienie modułów w stanie początkowym

10 Linie sterowania - działanie Moduły chcą przesłać dane między sobą: uzyskanie dostępu do magistrali przekazanie danych za pośrednictwem magistrali Moduł chce uzyskać dane z innego modułu: uzyskanie dostępu do magistrali przekazanie zapotrzebowania przez linie sterowania i adresowe czekanie na dane

11 Stuktury wielomagistralowe Duża ilość modułów opóźnia działanie magistrali można zwiększać szybkość magistrali lub jej szerokość (z 32b na 64b) jednak szybkość modułów (grafika, video) wzrasta bardziej Struktury wielomagistralowe o określonej hierarchii lokalna magistrala: procesor <->pamięć podręczna magistrala systemowa: we/wy komunikując się z pamięcią główną poprzez interfejs szyny rozszerzenia (ang. expansion bus) nie ma wpływu na działanie procesora szyna rozszerzenia buforuje dane między magistralą systemową a sterownikami we/wy dołączonymi do szyny rozszerzenia (ang. expansion bus)

12 Tradycyjna magistrala systemowa (ISA) procesor magistrala lokalna Pamięć podręczna Pamięć główna Lokalny sterownik we/wy magistrala systemowa Sieć SCSI Interfejs szyny rozszerzenia Modem Drukarka szyna rozszerzenia

13 Magistrala o dużej wydajności Pamięć główna Procesor magistrala lokalna Cache/ Bridge magistrala systemowa SCSI FireWire Grafika Wideo LAN szyna szybkiego przesyłania FAX Konsola Interfejs szyny rozszerzenia Modem Drukarka szyna rozszerzenia

14 Przykład Pentium cache(l2), local bus, memory bus PCI bridge chip: local, memory, szyna PCI ISA (ang. Industry Standard Architecture) I/O bus: EIDE (ang. Enhance Integrated Drive Electronics), ATA (ang. Advanced Technology Attachment) - dyski 16,67MBps PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) SCSI (ang. Small Computer System Interface) szybkie we/wy do 160MBps (dyski,..) USB (ang. Universal Serial Bus) wolne urządzenia we/wy do 1.5MBps, (mysz, skaner,..) IEEE 1394 (FireWire) - do 50MBps (multimedia) sygnalizacja równoległa

15 Struktura magistralowa Pentium L2 cache magistrala podręczna CPU magistrala lokalna most PCI magistrala pamięci pamięć magistrala pci złącza PCI SCSI USB mysz klawiatura most ISA dysk IDE adapter grafiki monitor magistrala isa złącza ISA modem karta dźwiękowa drukarka

16 Płyta główna

17 PCI-X - architektura CPU processor system bus grafika AGP memory bridge (northbridge) pamięć HubLink USB 1.1 HDD ATA Chipset I/O bridge (southbridge) lokalne we/wy PCI

18 PCI Express - 3GIO multimedialne systemy systemy operacyjne video-on-demand, redystrybucja audio (GbEthernet) PCI Express: szyna III generacji 2xPCI kompatybilna z PCI, zastępuje szynę AGP(ang. Accelerated Graphics Port, 4xPCI) komunikacja szeregowa technologia szyny lokalnej (nie dla szyny pamięci) CHIP 8/2003 technologia transmisji chip-to-chip GBps

19 PCI Express - architektura CPU grafika memory bridge pamięć Gb Ethernet HDD Serial ATA I/O bridge 3GIO USB 2.0 lokalne we/wy mobile docking switch PCI

20 Struktura komputera Peryferia Komputer Jednostka centralna (CPU) Pamięć główna Komputer Magistrala systemowa Linie komunikacyjne Wejście- Wyjście

21 Funkcje jednostki centralnej CPU = procesor = jednostka centralna Pobieranie rozkazów z pamięci Interpretowanie rozkazów Pobieranie danych (z pamięci lub we/wy) Przechowywanie danych w pamięci Przetwarzanie danych - wykonywanie rozkazów Zapisywanie wyników (do pamięci lub na we/wy)

22 Schemat jednostki centralnej CPU We/Wy Komputer System Bus Pamięć CPU Rejestry Połączenia wewnętrzne CPU Jednostka arytmetycznologiczna (ALU) Jednostka sterująca

23 Rejestry procesora licznik programu (PC) - adres rozkazu do pobrania rejestr rozkazu (IR) - kod rozkazu rejestr adresowy pamięci (MAR) - adres lokacji rejestr buforowy pamięci (MBR) - dane do/z pamięci rejestry PSW (ang. program status word) - słowo stanu programu, informacje o stanie

24 PSW (bity, flagi) znak - bit znaku ostatniej operacji zero - wynik operacji = zero przeniesienie (ang. carry) - przeniesienie w wielokrotnej precyzji równość (ang. equal) - wynik porównania logicznego przepełnienie - (ang. overflow) zezwolenie/blokowanie przerwań nadzorca - tryb systemu lub tryb użytkownika

25 Struktura - Jednostka sterująca Jednostka sterująca CPU ALU CPU Internal Bus Rejestry Jednostka sterująca Rejestry i dekodery Wewnętrzna szyna danych Układy logiczne szeregowania Synchronizacja i sterowanie

26 Technologia mobilna - Centrino Komputery przenośne (laptopy) Wireless LAN (do 11Mbps) Procesor Intel Pentium M modyfikacja Pentium Pro (energooszczędna 0.9GHz-1.6GHz) szyna systemowa 400MHz; L1 cache - 64kB; L2 cache - 1MB; Intel Chipset 855 grafika 3D; USB 2.0; do 2GB pamięci DDR SDRAM Intel PRO/Wireless 2100 standard b zarządzanie zasilaniem

27 Struktura komputera Peryferia Komputer Jednostka centralna (CPU) Pamięć główna Komputer Magistrala systemowa Linie komunikacyjne Wejście- Wyjście

28 Wejście/Wyjście Dlaczego nie łączy się urządzeń peryferyjnych bezpośrednio z magistralą systemową? wielka różnorodność urządzeń we/wy przesyłanie różnej ilości danych z różną prędkością w różnym formacie urządzenia we/wy za wolne dla procesora i pamięci Potrzeba modułu we/wy interfejs z procesorem i pamięcia przez magistralę interfejs z urządzeniami peryferyjnymi

29 Model modułu we/wy linie adresowe linie danych magistrala linie sterowania Moduł wejścia/wyjścia urządzenie we/wy urządzenie we/wy urządzenie we/wy

30 Kategorie wejścia/wyjścia Rodzaje urządzeń we/wy przeznaczone do odczytu przez człowieka (np. monitor ekranowy, wydruk, dźwięk) przeznaczone do odczytu przez maszynę (np. dyski magnetyczne, taśmy, czujniki w robotach ) komunikacyjne (np. modem, karta sieciowa)

31 Funkcje modułu we/wy Sterowanie i taktowanie (zegar) Komunikacja z procesorem Komunikacja z urządzeniem Buforowanie danych Wykrywanie błędów

32 Funkcje modułu we/wy (c.d.) Sterowanie i taktowanie (zegar), np.: procesor żąda statusu urządzenia we/wy moduł we/wy udziela odpowiedzi jeśli urządzenie jest gotowe procesor wydaje rozkaz moduł we/wy otrzymuje dane z urządzenia dane są przenoszone z modułu we/wy do procesora Komunikacja z procesorem dekodowanie rozkazu przez moduł we/wy przesyłanie danych poprzez magistralę przesyłanie informacji o stanie modułu we/wy rozpoznawanie adresu modułu we/wy

33 Funkcje modułu we/wy Komunikacja z urządzeniem sygnały sterujące z modułu we/wy (np. ustaw głowicę dysku) sygnały stanu do modułu we/wy (np. ready, not-ready) dane do/z modułu we/wy dane specyficzne dla urządzenia do/z otoczenia Buforowanie danych dane są buforowane w module we/wy i wysyłane do urządzenia z prędkością stosowaną dla tego urządzenia Wykrywanie błędów, np.: 7-bitowy kod ASCII, ósmy bit ustawiany w zależności od tego czy jest parzysta liczba jedynek czy nie

34 Prędkości urządzeń we/wy klawiatura - 10 bps mysz bps modem (56 kbps) - 7 kbps kanał telefoniczny - 8 kbps ISDN (dual) - 16 kbps drukarka laserowa kbps skaner kbps Ethernet klasyczny MBps USB MBps dysk IDE - 5 MBps 40x CD-ROM - 6 MBps

35 Prędkości urządzeń we/wy (c.d) Fast Ethernet MBps szyna ISA MBps dysk EIDE (ATA-2) MBps FireWire (IEE1394) - 50 MBps monitor XGA - 60 MBps łącze SONET OC MBps dysk SCSI Ultra-2-80 MBps Ethernet gigabitowy MBps klasyczna szyna PCI MBps (32b na 33MHz) szyna PCI MBps (64b na 66MHz) Sun Gigaplane XB backplane - 20 GBps

36 Struktura modułu we/wy interfejs z magistralą systemową interfejs z urządzeniem zewnętrznym linie danych linie adresowe linie sterowania rejestry danych rejestry stanu/sterowania Uklady logiczne wejścia/wyjścia... Uklady logiczne interfejsu z urządzeniem zewnętrznym... Uklady logiczne interfejsu z urządzeniem zewnętrznym dane status sterowanie dane status sterowanie

37 Rodzaje modułów we/wy Sterownik wejścia/wyjścia (urządzenia) - prymitywny, wymaga szczegółowego sterowania mikrokomputery, minikomputery Kanał (procesor) wejścia/wyjścia - przejmuje większość obciążenia we/wy CPU, wysoki priorytet dojścia do procesora superkomputery, duże instalacje

38 Sposoby realizacji we/wy programowane - dane są wymieniane między procesorem a modułem we/wy, procesor czeka na zakończenie operacji we/wy sterowane przerwaniami - procesor wydaje operację we/wy i wykonuje dalsze rozkazy do momentu zakończenia operacji we/wy (przerwanie we/wy) bezpośredni dostęp do pamięci (ang. direct memory access - DMA) - moduł we/wy wymienia dane bezpośrednio z pamięcią bez udziału procesora

39 We/wy progamowane błąd CPU -> we/wy we/wy -> CPU we/wy -> CPU CPU -> pamięć wydaj modułowi we/wy rozkaz odczytu odczytaj stan modułu we/wy sprawdź stan odczytaj słowo w module we/wy zapisz słowo w pamięci wykonane? nie gotowy nie tak następna instrukcja

40 We/wy sterowane przerwaniami wykonaj coś innego przerwanie błąd CPU -> we/wy we/wy -> CPU we/wy -> CPU CPU -> pamięć wydaj modułowi we/wy rozkaz odczytu odczytaj stan modułu we/wy sprawdź stan odczytaj słowo w module we/wy zapisz słowo w pamięci wykonane? nie gotowy nie tak następna instrukcja

41 Bezpośredni dostęp do pamięci wydaj modulowi DMA rozkaz odczytania bloku CPU -> DMA wykonaj coś innego odczytaj stan modułu DMA DMA -> CPU przerwanie następna instrukcja

42 Struktura komputera Peryferia Komputer Jednostka centralna (CPU) Pamięć główna Komputer Magistrala systemowa Linie komunikacyjne Wejście- Wyjście

43 Pamięć i jej własności Lokalizacja Pojemność Jednostka transferu Metoda dostępu Wydajność Rodzaj fizyczny Własności fizyczne Organizacja

44 Pamięć - lokalizacja, miara CPU wewnętrzna (główna) zewnętrzna (pomocnicza) długość słowa - 8, 16, 32 bitów (b) pojemność pamięci mierzona w ilości słów lub w Bajtach

45 Pamięć - jednostka transferu pamięć wewnętrzna zwykle szerokość szyny danych pamięć zewnętrzna zwykle bloki o wiele większe niż słowo jednostka adresowalna najmniejsza ilość danych dająca się jednoznacznie zaadresować (zwykle słowo ale może być to klaster na dysku) N = ilość adresowalnych jednostek; A = długość adresu zależność: N = 2^A

46 Pamięć - metody dostępu (1) dostęp sekwencyjny (ang. sequential) dostęp liniowy blok po bloku wprzód lub wtył czas dostępu zależy od pozycji bloku względem pozycji bieżącej np. taśmy dostęp bezpośredni (ang. direct) każdy blok ma unikalny adres czas dostępu realizowany przez skok do najbliższego otoczenia i sekwencyjne przeszukiwanie np. dysk magnetyczny

47 Prędkość kątowa a liniowa Dyski magnetyczne obracją się ze stałą prędkością kątową (ang. constant angular velocity) adresowanie bloków za pomocą cylindra, ścieżki i sektora wymagany jest tylko mały ruch głowicy przy zmianie ścieżki oraz oczekiwanie na sektor sporo pustego miejsca miejsca na zewnętrznych ścieżkach Płyty CD obracją się ze stałą prędkością liniową (ang. constant linear velocity) informacje na ścieżkach w segmentach o jednakowej długości dysk obraca się najwolniej na zewnętrznych scieżkach

48 Pamięć - metody dostępu (2) dostęp swobodny (ang. random) każda adresowalna lokacja w pamięci ma unikatowy, fizycznie wbudowany mechanizm adresowania czas dostępu nie zależy od poprzednich operacji i jest stały np. RAM dostęp skojarzeniowy (ang. associative) dane są lokalizowane raczej na podstawie porównania z ich zawartością niż na podstawie adresu czas dostępu nie zależy od poprzednich operacji i jest stały np. pamięć podręczna (ang. cache)

49 Pamięć - wydajność (definicje) czas dostępu dostęp swobodny : czas niezbędny do zrealizowania operacji dostęp nieswobodny : czas potrzebny na ustawienie głowicy czas_cyklu pamięci czas dostępu + czas, który musi upłynąć aby mógła nastąpić kolejna operacja ( zapis, odczyt) szybkość transferu dostęp swobodny : 1/czas_cyklu dostęp nieswobodny : T_n = T_a + n/r T_n - śr. czas operacji na n-bitach;t_a = śr. czas dostępu r - szybkość transferu w b/sek

50 Pamięć - rodzaje fizyczne półprzewodnikowa (ang. semiconductor) RAM magnetyczna dysk & taśma magneto-optyczna CD & DVD

51 Pamięć - własności fizyczne zanikanie, rozpad (ang. decay) ulotność (ang. volatility ) wymazywalność (ang. erasable) zasilanie do utrzymania zawartości

52 Pamięć - organizacja Naturalny porządek bitów w słowie Nie zawsze oczywisty

53 Fundamentalne pytania podstawowe pytania projektowania pamięci komputerów Ile? wszystkiego (otwarte) większa pojemność to mniejszy koszt na bit Jak szybko? większa pojemność to większy czas dostępu Za ile? mniejszy czas dostępu to większy koszt na bit kompromis: hierarchia pamięci

54 Hierarchia pamięci Jak osiągnąć efektywność ze względu na koszt? rejestry w CPU pamięć wewnętrzna lub główna pamięć podręczna (cache) - może być wiele poziomów pamięć główna - RAM pamięć zewnetrzna dyskowa pamięć podręczna pamięć dyskowa pamięć taśmowa lub dysk optyczny

55 Hierarchia pamięci (c.d.) od góry do dołu: malejący koszt na bit rosnąca pojemność rosnący czas dostępu malejąca częstotliwość dostępu do pamięci przez procesor

56 Zasada lokalności odniesień zasada lokalności odniesień (ang. locality of reference) oznacza, że w czasie wykonania programu odwołania do danych i rozkazów mają tendencję do gromadzenia się przyczyna: programy zwykle zawierają tablice deklaracji zmiennych oraz stałych i wiele pętli iteracyjnych i podprogramów wykorzystanie zasady lokalności odniesień pozwala na zmniejszenie częstotliwości dostępu przykład: pamięć podręczna procesora

57 Pamięć podręczna a główna prędkość procesora a prędkość pamięci mała szybka pamięć (droga) wykorzystanie zasady lokalności odniesień CPU Cache Pamięć w bajtach w blokach

58 Pamięć podręczna - działanie cache zawiera fragment pamięci głównej procesor sprawdza czy aktualnie potrzebne do wykonania rozkazu słowo z pamięci jest w cache u jeśli nie, to blok pamięci o ustalonej liczbie K słów zawierający potrzebne słowo jest ściągnięty do pamięci podręcznej

59 Pamięć podręczna (c.d.) rozmiar cache u mały cache poprawia wydajność rozmiar bloku większy blok: większe prawdopodobieństwo, że słowo jest w cache u (zasada lokalności) zbyt duży blok: większe prawdopodobieństwo, że słowo jest w usuniętym bloku funkcja mapująca (ang. mapping function) określa lokalizację bloku w cachu u przykład: 6b adres, 2b tag(znacznik) 01: , , , , , , , , , , , , , , ,

60 Struktura pamięci podręcznej i głównej tag blok C-1... długość bloku (K słów) cache blok (K słów) blok 2^n-1 CPU długość słowa pamięć

61 Pamięć podręczna (c.d.) Algorytm zastępowania określa, który blok należy zastąpić last-recently-used (LRU) - zastąp najdawniej użyty Polityka zapisywania (ang. write policy) określa, kiedy zmieniony blok cache u jest zapisywany do pamięci głównej za każdym razem kiedy jest zmieniony tylko wtedy, gdy jest zastępowany: minimalizuje ilość operacji zapisywania ale pamięć główna może być nieaktualna (np. w połączeniu z DMA)

62 Pamięć podręczna - przykłady brak kB cache Pentium - dwa cache: 8kB dla danych i 8kB dla rozkazów Pentium II - 8kB (rozkazy) i 8kB-16kB (dane) - L1 cache (CPU chip) 256kB->1MB - L2 cache

63 Pamięć półprzewodnikowa RAM (ang. Random Access Memory) nazwa myląca bowiem wszystkie pamięci półprzewodnikowe mają dostęp swobodny odczyt/zapis ulotna sposób wymazywania: elektryczny statyczna (ang. static) lub dynamiczna (ang. dynamic) DIMM (ang. dual in-line memory module) rodzaj pamięci RAM dla PC

64 Pamięć dynamiczna (DRAM) bity zapamiętane jak ładunki w kondensatorach rozładowywanie okresowe odświeżanie ładunku prosta budowa mała tania wolna asynchroniczna zastosowanie: pamięć główna

65 Przykład działania DRAM 16 Mb DRAM - 4 bity czytane i pisane jednocześnie tablica: 2048 wierszy i 2048 kolumn linie adresowe A0-A10 (2^11=2048) 11 sygnałów określa połowę adresu wiersza lub kolumny sygnał wyboru wiersza RAS (ang. row address select) sygnał wyboru kolumny CAS (ang. column address select) DRAM zablokowany podczas odświeżania MUX pozwala na 4-krotne zwiększenie pamięci

66 Pamięć DRAM 16Mb (4Mx4) RAS CAS WE OE taktowanie i sterowanie licznik odświeżania MUX A0 A1 A10... bufor adresu wiersza bufor adresu kolumny dekoder wiersza... Tablica pamięci (2048x2048x4)... wzmacniacz odczytu i bramka we/wy dekoder kolumny wejściowy bufor danych wyjściowy bufor danych D1 D2 D3 D4

67 Inne pamięci DRAM EDRAM (ang. Enhanced DRAM)- wzbogacona o pamięć podręczną statyczną RAM (16b) CDRAM (ang. Cache DRAM)- zawiera pamięć podręczną o 2Kb statycznej RAM SDRAM (ang. Synchronous DRAM) - pamięć synchroniczna, transmisja do/z CPU pod kontrolą zewnętrznego zegara systemowego; bardzo wydajna przy dużych transferach (np. multimedia) DDR (ang. double-data-rate ) SDRAM - ok. 3GBps RDRAM (ang. Rambus DRAM) - do 3.5GBps

68 Pamięć statyczna (SRAM) bity przechowywane za pomocą przerzutników nie wymaga odświeżania bardziej złożona budowa większa droższa szybsza zastosowanie: pamięć podręczna przykład: CMOS (ang. complementary metaloxide-semiconductor) - zasilanie: bateria

69 Pamięć stała (ROM) ROM - ang. read-only memory trwały wzór danych zastosowanie: mikroprogramowanie tablice funkcji programy systemowe (BIOS, ang. Basic Input Output System - niskopoziomowe we/wy) podprogramy biblioteczne dla często wywoływanych funkcji

70 Rodzaje pamięci ROM (1) zapisywana w trakcie produkcji bardzo droga dla małych serii pamięć programowalna (PROM, ang. programmable) do zapisu (tylko raz) wymagane jest specjalne urządzenie pamięć głównie do odczytu (ang. read-mostly memory) optycznie wymazywalna programowalna pamięć stała (ang. Erasable Programmable (EPROM)) wymazywananie : naświetlanie promieniowaniem ultrafioletowym z układu znajdującego się w obudowie

71 Rodzaje pamięci ROM (2) pamięć głównie do odczytu (c.d.) elektrycznie wymazywalna programowalna pamięć stała (ang. Electrically Erasable Programmable (EEPROM)) zapisywane są tylko bajty zaadresowane zapisywanie trwa dłużej niż odczyt (kilka mikrosekund/b) mniej gęsto upakowana niż EPROM pamięć błyskawiczna (ang. Flash memory, Flash EEPROM) wymazywanie elektryczne nie umożliwia wymazywania na poziomie bajtu szybsza niż EPROM tańsza niż EEPROM zastosowanie: BIOS, Cisco IOS, PenDrive= USB flash memory drive (do 2GB)

72 Przykład - router Cisco System IOS FLASH Konfiguracja NVRAM CPU booting ROM interfejs szyny RAM IOS tablice routingu magistrala interfejs we/wy interfejs we/wy interfejs we/wy CPU CPU CPU

73 Literatura W. Stallings - Architektura i organizacja systemu komputerowego, WNT, 2000

74 Strony WWW WWW Computer Architecture Home Page CPU Info Center ACM Special Interest Group on Computer Architecture IEEE Technical Committee on Computer Architecture Intel Technology Journal Strony domowe producentów komputerów Intel, IBM, etc.

75 Grupy dyskusyjne (Usenet) comp.arch comp.arch.arithmetic comp.arch.storage

76 Podsumowanie (1) struktura komputera: CPU wykonuje rozkazy pamięć przechowuje rozkazy i dane zewnętrzna lub wewnętrzna we/wy przesyła dane do/z pamięci magistrala zapewnia komunikację tego wszystkiego przykład Pentium we/wy - realizowane przez moduły we/wy programowo, sterowane przerwaniami, bezpośrednio (DMA)

77 Podsumowanie (2) dostęp do pamięci sekwencyjny, bezpośredni, swobodny, skojarzeniowy pamięć półprzewodnikowa ulotna: RAM dynamiczna lub statyczna stała : ROM PROM, EPROM, Flash

78 Co dalej? - działanie komputera Peryferia Komputer Jednostka centralna (CPU) Pamięć główna Komputer Magistrala systemowa Linie komunikacyjne Wejście- Wyjście

79 Następny wykład działanie komputera rozkazy cykl pobrania, wykonania i przerwania ochrona sprzętowa dualny tryb operacji: monitora i użytkownika uprzywilejowane rozkazy we/wy rejestr bazowy i graniczny machanizm przerwań zegarowych wywołania systemowe w procesie użytkownika

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 5: Elementy typowego komputera x86 i system we/wy Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Elementy typowego komputera

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4]. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].pdf Wstęp 2 Systemy operacyjne udział (top500, 6/2011) Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych

Architektura systemów informatycznych Architektura systemów informatycznych Architektura urządzeń wejścia i wyjścia (I/O) Literatura: Hyde R. 2005, Zrozumieć komputer, Profesjonalne programowanie Część 1, Helion, Gliwice Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż.

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż. Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 5 2/48 Plan wykładu nr 5 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Tomasz Kowalski ISBN: 978-83-246-2391-4 Format: 168 237, stron: 368 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem.

Płyta główna. Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym chipsetem. 5 Płyta główna Wielu niedoświadczonych użytkowników podczas zakupu komputera klasy PC (tzw. składaka) skupia się wyłącznie na wyborze mikroprocesora, zapominając, że równie ważnym komponentem jest płyta

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe 1 SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH 1. Podstawy...2 1.1 Klasyfikacja systemów równoległych...3 1.1.1 Taksonomia Flynna...3 1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Interfejs definicja W informatyce i elektronice urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować.

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych.

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. PAMIĘCI PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. Szybkość dostępu Rejestry Pamięć podręczna (cache) Pamięć operacyjna Hierarchia pamięci

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Płyta Główna magistrale i złącza. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Płyta Główna magistrale i złącza @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Spis treści Połączenia na płycie głównej Równoległe i szeregowe Magistrale i punkt-punkt Złącza płyty głównej 2 Magistrale płyty

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALE I/O DLA DSI II

MAGISTRALE I/O DLA DSI II MAGISTRALE I/O DLA DSI II Magistrala komunikacyjna Magistrala to ścieżka łącząca ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji miedzy nimi. Zespół linii oraz układów przełączających, służących do

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 Sprawy formalne 1. Zaliczenie 2. Projekt z Techniki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak email: krzysztof.michalak@ue.wroc.pl http://kti.ae.wroc.pl http://citi-lab.pl Egzamin: - w sesji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo