Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów"

Transkrypt

1 Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów

2

3 Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów

4 Opracowanie merytoryczne: Skład i opracowanie graficzne: Tomasz Biderman Korekta: Paulina Brągiel Zdjęcia: Zdjęcia zamieszczone w niniejszej książce pochodzą z portalu

5 Spis Treści WSTĘP podstawowe informacje i dane statystyczne o elektroodpadach 7 Słownik pojęć związanych z elektroodpadami 13 ZAJĘCIA 1 Elektroodpady co to takiego, co w sobie kryją i dlaczego mogą być niebezpieczne dla środowiska 15 ZAJĘCIA 2 Historia z życia gadżetu czyli odpowiedzialny wybór i użytkowanie Urządzeń elektronicznych i elektrycznych 27 ZAJĘCIA 3 Jak postępować z elektroodpadami? Jaka będzie ich dalsza droga? 35 PRZYDATNE LINKI 45 5

6

7 Wstęp Na tropie elektroodpadów - Poradnik Nauczyciela podstawowe informacje i dane statystyczne o elektroodpadach DEFINICJA Urządzenie elektryczne lub elektroniczne, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym, nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy. PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa Dyrektywa Nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. [link ] Ustawa o ZSEiE Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U nr 180, poz z późn. zm.) [link ] CO TO SĄ ELEKTROODPADY? 1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, płyty grzejne, mikrofalówki, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory 2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, eklektyczne maszyny do szycia, żelazka, maglownice, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki, wagi, eklektyczne szczoteczki do zębów. 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, myszy, klawiatury, drukarki, laptopy, kopiarki, skanery, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe, elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory, krótkofalówki. 4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne. 5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole, 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, elektryczne piły, maszyny do szycia, narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki 7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, konsole do gier video, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony, zabawki na baterie lub podłączane do prądu. 8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności, analizatory, i inne elektryczne urządzenia medyczne do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu choroby, urazów lub niepełnosprawności 9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne, panele sterowania. 10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty 7

8 Prawa i obowiązki Konsumentów v v Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. Zbierającym zużyty sprzęt określa się (art.3 ust. 16 ustawy o ZSEE): prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu (mający pozwolenie na działalność oraz zarejestrowany w GIOŚ) lub zakład przetwarzania, gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzącego punkt serwisowy, sprzedawcę detalicznego i hurtowego. Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. Informacje obejmujące adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, które działają na terenie danej gminy, znajdują się na stronie internetowej danej gminy lub są podawane do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób, np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG) Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie 1 za 1, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w punkcie serwisowym, jeżeli naprawa sprzętu nie jest możliwa lub jest nieopłacalna. Konsument ma prawo do informacji o wysokości Kosztów Gospodarowania Odpadami. Jakie obowiązki ma gmina, aby wywiązać się z obowiązków dotyczących gospodarowania ZSEE wynikających z ustawy? Utworzyć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie przyjmował ZSEE - jeżeli na terenie gminy nie zostały już utworzone takie miejsca; Zawrzeć w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zapis nakładający obowiązek dostarczania ZSEE do wskazanych przez gminę punktów; W uchwale w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, zawrzeć zapisy o prawie do nieodpłatnego przekazywaniu ZSEE do punktów selektywnego zbierania; Umieścić na stronie internetowej gminy informacje na temat ZSEE; Przeprowadzić kampanię edukacyjną na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych. Dlaczego nie należy wyrzucać elektrośmieci do kosza? Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie zawierają liczne substancje niebezpieczne, takie jak np. rtęć, ołów, kadm, brom, chrom, PCB, nikiel, freon. Te odpady wyrzucone do kosza lub porzucone w miejscu do tego nieprzeznaczonym i niezabezpieczonym ulegają dalszemu niszczeniu, co wcześniej czy później, prowadzi do uwalniania się ich zawartości i grozi przedostaniem się ich do gleby i wody. Tą drogą niebezpieczne substancje zawarte w ZSEE i bateriach włączają się w łańcuchy pokarmowe roślin, zwierząt i człowieka, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia. 8

9 Gdzie można oddać Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny? Elektroodpady, należy oddawać w miejsca, z których zostaną zabrane i przekazane do prawidłowego odzysku, przetwarzania i recyklingu. Od lipca 2013 r., gminy będą miały obowiązek zapewnić swoim mieszkańcom specjalne punkty zbiórki, gdzie każdy, za darmo będzie mógł oddać swój zużyty sprzęt. Jednak już dzisiaj punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek bezpłatnie przyjmować elektroodpady tego samego rodzaju i w takiej ilości, co nowo zakupiony w danym sklepie sprzęt. Gdy zdecydujemy się na naprawę zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego, lecz okaże się, że jego naprawa jest niemożliwa, lub gdy jego naprawa przekracza jego wartość, możemy taki sprzęt zostawić w punkcie naprawczym. W wielu miastach i miejscowościach coraz częściej organizowane są cykliczne zbiórki elektrośmieci podczas różnych akcji ekologicznych. Punkty, w których można oddawać taki sprzęt znajdują się również często w odwiedzanych przez nas miejscach, jak np. hipermarkety czy zakłady pracy. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny w Polsce i na Świecie Tempo wzrostu ilości e-śmieci wynosi obecnie w Europie trzy do pięciu procent rocznie i jest niemal trzy razy większe niż tempo wzrostu łącznej ilości produkowanych odpadów. Statystyczny Brytyjczyk w ciągu swojego życia wytwarza 4 tony złomu elektrycznego i elektronicznego. Według szacunków Komisji Europejskiej w 2009 roku powstało na terenie UE 8,3 mln ton elektroodpadów w ciągu roku i do roku 2020 wielkość ta wzrośnie do 12,3 mln ton. Odpady elektroniczne stanowią obecnie pięć procent wszystkich stałych odpadów produkowanych przez człowieka. W 2010 r. ponad 4.6 mln ton ZSEE w USA skończyło na wysypisku. CZY WIESZ, ŻE? Telefony komórkowe w krajach rozwiniętych mają cykl życia krótszy niż 2 lata 183 mln komputerów zostało sprzedanych w % więcej niż mln telefonów komórkowych sprzedano w % więcej niż w 2003 v v Szacowano, że w 2010 powinno być 716 mln nowych komputerów w użyciu w tym 178 mln w Chinach i 80 mln w Indiach 9

10 Co można odzyskać z ZSEE? Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera różne ilości cennych materiałów. Większość cennych substancji znajduje się w obwodach drukowanych, które w odpowiednich ilościach występują głównie w urządzeniach biurowych, komunikacyjnych, jak również w sprzęcie z dziedziny rozrywki i elektroniki domowej. Jakie cenne surowce znajdują się W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych? Poza dobrze znanymi nam metalami szlachetnymi, takimi jak złoto, srebro, platyna i pallad, w nowych technologiach coraz większe zastosowanie znajdują rzadkie materiały takie jak ind i gal, wykorzystywane m.in. do produkcji płaskich ekranów, czy fotowoltaiki. Z 1 miliona telefonów komórkowych odzyskano około: 34 kg złota 350 kg srebra 15 kg palladu 15,87 ton miedzi Ze zużytego komputera i monitora o wadze 27 kg można odzyskać: 6,8 kg szkła 6,2 kg tworzywa sztucznego ok. 5,6 kg stali ok. 3,8 kg aluminium ok. 1,9 kg miedzi 1,7 kg ołowiu Skład w oparciu o komputer osobisty z typowym monitorem, ~ 27 kg wagi Poniższa tabela przedstawia częściowy skład komputera stacjonarnego razem z ekranem CRT w 1996 roku. Więcej niż 80% masy składa się z krzemionki (szkło), z tworzywa sztucznego, aluminium i żelaza. Metale szlachetne i rzadkie materiały stanowią niewielki procent całkowitej masy. Jednak stężenie tych metali, np. złota, jest wyższa w komputerze stacjonarnym niż znaleziono w naturalnie występujących rudach. Źródło: [link ] Nazwa materiału Zawartość (w % całkowitej wagi) Masy materiału w komputerze (kg) Zastosowanie Tworzywa sztuczne 22,9907 6,26 Izolacja Ołów 6,2988 1,72 Metal łączenia Aluminium 14,1723 3,86 Struktura, przewodność Żelazo 20,4712 5,58 Struktura, części magnetyczne Cyna 1,0078 0,27 Metal łączenia Miedź 6,9287 1,91 Przewodność Nikiel 0,8503 0,23 Struktura, części magnetyczne Cynk 2,2046 0,6 Bateria, Krzemionka 24,8803 6,8 Szkło, urządzenia półprzewodnikowe Złoto 0,0016 <0,1 Łączniki, przewodność Kobalt 0,0157 <0,1 Struktura, części magnetyczne 10

11 Na tropie elektroodpadów - Poradnik Nauczyciela Do czego te surowce mogą zostać wykorzystane? Zmielone tworzywo sztuczne ze starej lodówki nadaje się np. do produkcji kołpaków samochodowych. Materiały ze zużytych telefonów komórkowych: złoto, platynę, srebro, miedź, można wykorzystać do wytwarzania czajników, plomb dentystycznych lub instrumentów muzycznych. W procesach odzysku otrzymuje się wiele cennych surowców: szkło, aluminiowe końcówki i metaliczną rtęć. 90% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej. Wiele elektroodpadów trafia do wtórnego obiegu, np. są eksportowane do krajów rozwijających się. Substancje szkodliwe w ZSEE Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych. Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik. Związki bromu stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią. Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu kostnego.. R-12, czyli freon to gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu. Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej. 11

12

13 SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z ELEKTROODPADAMI KGO Koszt Gospodarowania Odpadami kwota w całości przeznaczona na budowę systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stanowi ona część ceny produktu. Zwana jest często opłatą recyklingową bądź podatkiem ekologicznym. KPO Karta Przekazania Odpadu dokument wystawiany w celu potwierdzenia rodzaju i masy przekazanego odpadu. Każde przekazanie odpadu innemu posiadaczowi musi być poświadczone takim dokumentem. Rozporządzenie MOŚ z dnia Odbierający Firmy/instytucje posiadające zezwolenie na transport odpadów, które odbierają i załadowują w punkcie zbierania, a następnie przewożą i rozładowują w zakładzie przetwarzania zużyty sprzęt elektryczny. Często funkcję tę spełniają same zakłady przetwarzania. Odbiór ZSEE Transport, załadunek i rozładunek ZSEE z punktu zbierania do zakładu przetwarzania Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego To spółka stworzona przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze. Przejmuje ona od przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązki określone ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W konsekwencji w ich imieniu organizuje ona zbieranie, odbieranie, przetwarzanie, odzysk, recykling i unieszkodliwianie zużytego sprzętu, rozliczając jednocześnie wykonanie tychże obowiązków przed Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska poprzez składanie stosownych sprawozdań. Przetwarzający Zakłady przetwarzania, posiadające odpowiednie zezwolenia środowiskowe, w których zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest demontowany i usuwane są z niego składniki niebezpieczne i inne materiały oraz części składowe wymagające specjalnego traktowania. Przetwarzanie ZSEE Demontaż zużytego sprzętu elektrycznego w celu usunięcia z niego składników niebezpiecznych i innych materiałów i części składowych wymagających specjalnego traktowania. Recykler Podmiot prowadzący działalność w zakresie odzysku zajmuje się utylizacją elementów powstałych po demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m.in. neutralizuje odpady niebezpieczne i odzyskuje substancje lub materiały, które nadają się do powtórnego użycia. Przykładowi recyklerzy to np. huty, zakłady przeróbki plastiku, etc. Wprowadzający Przedsiębiorcy, którzy: produkują i sprzedają pod własnym oznaczeniem sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzedają pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, prowadzą działalność związaną z importem lub nabyciem sprzętu w jednym z krajów Unii Europejskiej. WEEE skrót z ang. Waste Electrical and Electronic Equipment, czyli zużyty sprzęty elektryczny i elektroniczn. ZSEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbierający Prowadzący punkt zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego: sprzedawcy detaliczni i hurtowi, gminne punkty zbiórki odpadów komunalnych, przedsiębiorcy prowadzący działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, np. MPO. 13

14

15 ZAJĘCIA 1 Elektroodpady co to takiego, co w sobie kryją i dlaczego mogą być niebezpieczne dla środowiska 15

16 PRZEDSZKOLE - 30 min Czas 2min Czynności Usiądźcie w kole, połóż na środku drukarkę (ew. inny przyniesiony sprzęt elektryczny/elektroniczny) Potrzebne materiały zepsuta lub działająca drukarka z możliwością odsłonięcia kartridżów, toneru Uwagi 3min 5 min 2 min 3 min Zapytaj dzieci: Jak myślicie, co jest w środku tej drukarki? Po kilku odpowiedziach zaproponuj, że sprawdzicie co jest w środku, odsłaniając kartridż z tuszem lub toner - pozwól dzieciom przyjrzeć się różnym elementom wnętrza drukarki. Zapytaj: A jak myślicie, z czego zrobiona jest drukarka? Po pierwszych wypowiedziach kontynuuj - Czy widzicie tu więcej materiałów czy tylko jeden? (np.plastik, metal), a gdzie znajduje się tusz, który drukuje kartki? Zapytaj: Co można zrobić z tymi częściami? Powiedz, że w takich urządzeniach na prąd, jak drukarka, nie wolno nam samodzielnie oddzielać plastiku od metali czy innych materiałów - jest to dla nas niebezpieczne - drukarki i inny sprzęt na prąd oprócz materiałów, które już znamy i segregujemy na co dzień, zawierają też inne elementy i substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska (np. dla ziemi, wody, zwierząt i roślin) oraz dla naszego zdrowia. Powiedz, że ta (lub inna) drukarka się zepsuła i w serwisie powiedzieli, że niestety nie będzie już działała zapytaj: Co powinno się zrobić z taką drukarką? Pokaż dzieciom wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Załącznik) - Powiedz, że ten znak powinien się znajdować na każdym sprzęcie (lub jego instrukcji) na prąd lub baterie - poszukajcie go na waszej drukarce lub w jej instrukcji - jeśli już znajdziecie - zapytaj: Co może oznaczać ten symbol? Zapytaj: Czy możemy wyrzucić drukarkę do śmietnika, albo zostawić koło kosza (lub np. w lesie?) Podsumuj wypowiedzi dzieci i wyjaśnij, że znak ten pokazuje nam, że nie możemy wyrzucać drukarek, komputerów, telefonów, czy zabawek na baterie do kosza, ani tym bardziej wyrzucać ich w lesie - powinniśmy je oddać do PUNKTU ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI, który powinien być również w Waszej okolicy, elektrośmieci można oddawać bezpiecznie również w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt, w niektórych hipermarketach, czy też w trakcie cyklicznych zbiórek podczas akcji/festiwali ekologicznych w mieście. Możesz wykorzystać również zdjęcie wnętrza drukarki, laptopa Załącznik wydrukowany lub przerysowany na szarym papierze, instrukcja użytkowania drukarki Pozwól dzieciom na swobodne odpowiedzi Możesz poprosić dzieci, aby zapytały rodziców w domu, czy wiedzą, co zrobić z zepsuta drukarką, czy telewizorem? 15 min Rozdaj wszystkim kartki papieru i kredki - poproś, żeby dzieci narysowały plakat, który będzie informował o tym, gdzie nie powinniśmy wyrzucać elektrośmieci. kartki papieru 16

17 Załącznik 17

18 SZKOŁA PODSTAWOWA 45 min Czas 10 min 5min 10 min 5 min Czynności Powiedz, że spróbujecie się dowiedzieć dzisiaj, czym są elektroodpady i czy mogą być dla nas zagrożeniem. Rozdaj każdemu uczniowi Załącznik nr 1 Elektrośmieciowe BINGO i powiedz, że mają teraz 5 minut żeby znaleźć wśród kolegów i koleżanek z klasy osobę, która ma w domu jeden z wymienionych na liście zużytych, zepsutych lub niepotrzebnych sprzętów. Kto zapełni całą listę mówi: BINGO, wtedy kończycie zadanie, ew. po 5 minutach przerywasz i podsumowujecie Czy jest ktoś komu brakuje 1, 2 odpowiedzi? Czy łatwo było wykonać to zadanie, które elektroodpady udało się znaleźć od razu, a które zostały bez odpowiedzi? Zapytaj uczniów: Czy potrafią po tej grze określić czym są ELEKTROŚMIECI? Wyjaśnijcie wspólnie to pojęcie. Zapytaj, gdzie jeszcze oprócz naszych domów można spotkać elektrośmieci (wskaż tu na problem nielegalnych wysypisk, wyrzucanie ZSEE do odpadów komunalnych). Urządźcie krótką dyskusję na temat: Czy przechowywane w domu lub wyrzucane elektroodpady mogą być niebezpieczne i dlaczego? Podsumuj wypowiedzi uczniów, możesz podać krótką informację o niebezpiecznych substancjach zawartych w ZSEE wg Załącznika 2 Poproś każdą z grup o zaprezentowanie wyników poszukiwania informacji. Podziękuj uczniom za zaangażowanie i zapowiedz temat kolejnego spotkania. Na podstawie zebranych informacji możecie również opracować plakaty informacyjne do zawieszenia na ścianach waszej szkoły. Potrzebne materiały Załącznik nr 1 wydrukowany dla każdego z uczniów Arkusz szarego papieru/tablica, flamastry do zapisywania odpowiedzi uczniów Uwagi Jedną osobę można przyporządkować tylko do jednego elektroodpadu, wygrywa ten, kto najszybciej zapełni listę przyporządkowanymi imionami. ELEKTROŚMIECI - to wszystkie zepsute, zużyte lub zwyczajnie przestarzałe i niepotrzebne nam sprzęty elektryczne lub elektroniczne - czyli takie, które działanie uzależniają od prądu, baterii. Możesz wykorzystać Załącznik nr 2 podczas podsumowania wypowiedzi uczniów Wyniki poszukiwań w Internecie zapiszcie w jednym pliku na komputerze możesz go rozesłać em po zajęciach do wszystkich uczniów. 18

19 Załącznik nr 1 - ELEKTRODPADOWE BINGO Elektrośmieć Imię osoby, która ma w domu taki zużyty lub zepsuty sprzęt Sokowirówka Telefon komórkowy Młynek do kawy Zabawkowy samochód na baterie Komputer stacjonarny Wiertarka Radio Magnetowid Suszarka Lodówka Świetlówka energooszczędna 19

20 Załącznik nr 2 ELEKTROŚMIECI substancje w nich zawarte i ich wpływ na zdrowie człowieka Arsen Arsen jest obecny w diodach świecących to trujący pierwiastek, ekspozycja na arsen może prowadzić do różnych chorób skóry oraz zmniejszenia szybkości przewodzenia nerwów. Przewlekła ekspozycja arsenu może powodować raka płuc. Arsen 74,921 As 33 Kadm 112,411 Cd 48 Kadm Znajduje się w Bateriach-akumulatorkach NiCd, ekranach kineskopowych (CRT), tuszach i tonerach do drukarek, kserokopiarkach. Komponenty kadmu mogą mieć poważny wpływ na nerki. Kadm jest wchłaniany przez oddychanie, ale przenosi się również do żywności. Narażenie na opary kadmu powoduje grypopodobne objawy - osłabienie, gorączka, ból głowy, dreszcze, pocenie się i ból mięśni. Podstawowe zagrożenia dla zdrowia długotrwałego narażenia to rak płuc i uszkodzenie nerek. Uważa się, że może również powodować rozedmę płuc i choroby kości. Ołów Ołów jest piątym najczęściej używanym metalem po żelazie, aluminium, miedzi i cynku. Jest on powszechnie stosowany w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, w akumulatorach, podzespołach elektronicznych, poszyciu kabli, czy w szkle kineskopowym CRT. Krótkotrwałe narażenie na wysokie stężenie ołowiu mogą powodować wymioty, biegunkę, drgawki, śpiączkę lub nawet śmierć. Inne objawy to: utrata apetytu, ból brzucha, zaparcia, zmęczenie, bezsenność, drażliwość i bóle głowy. Nadmierna ekspozycja, jak np. w przemysłowej okolicy, może mieć wpływ na nerki. Jest to szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, gdyż może to spowodować uszkodzenie połączeń nerwowych i powodować zaburzenia układu krwionośnego i pracy mózgu. Ołów 207,2 Pb ,59 80 Rtęć Hg Rtęć Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych metali stosowanych jeszcze w produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Jest to toksyczny metal ciężki, który jest bioakumulowany (odkładany w tkankach), powodując uszkodzenie mózgu i wątroby w przypadku połknięcia lub wdychania. W elektronice i urządzeniach elektrycznych, rtęć jest silnie skoncentrowana w bateriach, niektórych przełącznikach i termostatach oraz w świetlówkach. 20

21 GIMNAZJUM / SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA - 45 min Czas Czynności Potrzebne materiały Uwagi 10 min ELEKTROŚMIECI - czyli co? - wykorzystaj metodę KULI ŚNIEŻNEJ - poproś, aby każdy z uczniów postarał się napisać jednym zdaniem co to są elektrośmieci? Kiedy odpowiedzi będą gotowe, poproś żeby uczniowie porównali swoje definicje w parach i uzupełnili je - uzgodnili jedną wersję - następnie każde dwie pary wspólnie porównują swoje odpowiedzi - i tak aż w klasie powstaną dwie grupy - poproś, aby każda z nich zaprezentowała jak udało im się wspólnie określić pojęcie elektrośmieci. Podsumujcie obie odpowiedzi, podaj na koniec również pojęcie wg zamieszczonej obok definicji. kartki, długopisy ELEKTROŚMIECI - to wszystkie zepsute, zużyte lub zwyczajnie przestarzałe i niepotrzebne nam sprzęty elektryczne lub elektroniczne - czyli takie, które działanie uzależniają od prądu, baterii 5min Zapytaj uczniów, czy elektrośmieci mogą wpływać na nasze zdrowie i środowisko? A jeśli tak, to w jaki sposób? 15min 5 min Podziel uczniów na 2 grupy - poleć, aby w swoich grupach zapoznali się z informacjami zawartymi na rozdanym materiale - gr. 1 -Załącznik nr 1, gr.2 - Załącznik nr 2. Powiedz, żeby każda z grup przygotowała plakat na temat informacji zawartych na otrzymanym dokumencie a następnie zaprezentowała go drugiej grupie. Poproś liderów grup o zaprezentowanie wyników pracy - omówcie je i podsumujcie. Podziękuj za spotkanie i powiedz, czego dowiecie się na kolejnych zajęciach. Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 arkusze szarego papieru, flamastry Praca w dwóch grupach Możesz wykorzystać Załącznik nr 3 - w celu uzupełnienia, dodania innych pomysłów 21

22 Na tropie elektroodpadów - Poradnik Nauczyciela Załącznik nr 1 LODÓWKA W lodówkach starszego typu stosowano FREON (R-12), który po przedostaniu się do atmosfery wpływa na powiększenie się dziury ozonowej. Ozon atmosferyczny chroni nas przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego Słońca, które może uszkadzać komórki, a nawet powodować zmiany w materiale genetycznym organizmów. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, następcą FREONU R-12 jako cieczy chłodniczej jest R-134a (Tetrafluoroetan) Jednak nawet w lodówkach najnowszej generacji zawarte są szkodliwe gazy - np. izopentan, który ma znacznie gorszy wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego niż CO2. BATERIA Baterie - wg ustawy o ZSEE (zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) nie zaliczamy ich do elektrośmieci, ale również są bardzo szkodliwe dla środowiska i nie można wyrzucać ich do odpadów komunalnych. Wiele punktów zbierania elektroodpadów przyjmuje również baterie, na pewno spotkaliście się również ze zbiórkami baterii w sklepach, czy szkole. Polacy wyrzucają rocznie ok. 240 mln baterii. Prawie wszystkie zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk oraz rtęć) i inne szkodliwe substancje np. lit i mangan. Gdy przedostaną się one do wody i gleby, zagrażają organizmom żywym. 1 bateria z zegarka może zanieczyścić 1m3 gleby lub 400 litrów wody. 1m3 wody waży ok kg a 400 litrów wody (ok. 3 pełne wanny) wypijasz w ciągu 9 miesięcy. 22

23 Załącznik nr 2 Na tropie elektroodpadów - Poradnik Nauczyciela Substancja szkodliwa Występowanie Negatywny wpływ na środowisko i człowieka Rtęć np. świetlówki, żarówki energooszczędne może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania Związki bromu komputery powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne PCB (polichlorowane bifenyle) używane w klimatyzatorach, transformatorach, jako składniki farb drukarskich, dodatki w preparatach owadobójczych, dodatki do klejów i tworzyw sztucznych, jako materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych powoduje uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt Kadm baterie powoduje zaburzenia czynności nerek, chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik R-12 czyli freon klimatyzatory i lodówki przyczynia się do rozpadu ozonu atmosferycznego powodując powstawanie dziury ozonowej, Azbest używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne wywołuje min. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej 23

24 Załącznik nr 3 Na tropie elektroodpadów - Poradnik Nauczyciela POMYSŁY NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNEJ - dot. ELEKTROODPADÓW Przeprowadzenia warsztatów z elektronikiem v v W warsztatach biorą udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, rodzice/członkowie rodziny. Podczas spotkania elektronik /osoba kompetentna pokazuje jakie elementy tworzą dany sprzęt, np.: komputer. Uczestnicy biorą udział w samodzielnym rozłożeniu, złożeniu danego urządzenia. Spotkanie z osobą reprezentującą firmę zajmującą się utylizacją elektroodpadów. Przybliżenie tematyki związanej z elektroodpadami uczestnikom spotkania. Odpowiedź na pytania: gdzie trafiają elektrośmieci, co się z nimi dalej dzieje? Jakie surowce są odzyskiwane? Itp. Zorganizowanie wycieczki grupy szkolnej do zakładu recyklingowego. W ten sposób uczniowie mają możliwość zobaczenia, poznania, jak wygląda taki zakład od środka. Przeprowadzenie przez uczniów zwiadu, gdzie w najbliższej okolicy, na terenie miasta, gminy, powiatu, jest możliwe oddanie ZSEE? Przeprowadzenie inwentaryzacji dzikich wysypisk elektrośmieci na terenie miasta, gminy. Efektem przeprowadzonych przez uczniów poszukiwań będzie stworzenie mapki danego obszaru, przedstawiającej lokalizację tych miejsc. Mapa może zostać opracowana w wersji papierowej/plakatowej oraz w wersji elektronicznej (z wykorzystaniem Google) Przygotowanie petycji do władz samorządu lokalnego. Uczniowie opracowują petycję do władz samorządu lokalnego w sprawie likwidacji dzikich wysypisk elektroodpdów. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem samorządu lokalnego odpowiadającego za gospodarkę odpadami. Przekazanie petycji. W spotkaniu biorą udział uczniowie reprezentujący szkołę oraz nauczyciel. Przeprowadzenie inwentaryzacji ZSEE w gospodarstwach domowych. Uczniowie szkół przeprowadzają inwentaryzację ZSEE w swoich gospodarstwach domowych. Do dokonywaniu prac inwentaryzacyjnych posłużyć może narzędzie elektroniczne udostępnione przez Fundację. Uczniowie wspólnie w szkole przeprowadzają inwentaryzację ZSEE.. Konkurs na opracowanie kampanii promującej akcję (np. na plakat, hasło reklamowe, opracowanie ulotki). Możliwość zorganizowania konkursów, np. recytatorskich, oratorskich itp. Organizacja imprezy/wydarzenia podsumowującego przebieg akcji: rozpowszechnianie informacji poprzez ulotki, plakaty, lokalne media. Objęcie patronatem przez media zarówno całości kampanii, jak i jednego wydarzenia. Uczniowie prowadzą monitoring podejmowanych działań. Prowadzą ich dokumentację, np. fotograficzną. Z przebiegu kampanii promocyjnej mogą powstawać filmiki obrazujące przebieg poszczególnych działań. Ogłoszenie konkursu dla uczniów na najciekawszy materiał filmowy. Uczniowie mogą tworzyć również blogi/fotoblogi związane z realizowanym programem. 24

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Rok założenia

Bardziej szczegółowo

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny A B C o ZSEE* *ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Co to są elektrośmieci? Nazwą tą określa się wszystkie sprzęty elektryczne i elektroniczne, które są już zepsute, zniszczone bądź po prostu

Bardziej szczegółowo

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny. Rodzinny poradnik o elektrośmieciach

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny. Rodzinny poradnik o elektrośmieciach MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny Rodzinny poradnik o elektrośmieciach K Z RODZINNY PORADNIK O ELEKTROŚMIECIACH 1. ELEKTROŚMIECI CO TO TAKIEGO? Elektrośmieci (inaczej ZSEE,

Bardziej szczegółowo

Poznajcie proste zasady segregując odpady

Poznajcie proste zasady segregując odpady Poznajcie proste zasady segregując odpady PAPIER tapet tektury z folią artykułów higienicznych brudnego lub tłustego papieru PLASTIK I METAL opakowań po lekach pojemników po aerozolach puszek po farbach

Bardziej szczegółowo

W przyszłości nasza planeta może zostać jednym wielkim wysypiskiem śmieci, bez ludzi, zwierząt, roślin. ZASTANÓWMY SIĘ CO MOŻEMY ZROBIĆ!

W przyszłości nasza planeta może zostać jednym wielkim wysypiskiem śmieci, bez ludzi, zwierząt, roślin. ZASTANÓWMY SIĘ CO MOŻEMY ZROBIĆ! W PRZYSZŁOŚCI W przyszłości nasza planeta może zostać jednym wielkim wysypiskiem śmieci, bez ludzi, zwierząt, roślin. ZASTANÓWMY SIĘ CO MOŻEMY ZROBIĆ! TRZEBA SIĘ EDUKOWAĆ - by wiedzieć jak postępować!

Bardziej szczegółowo

KONKURS EKOLOGICZNY 2012/2013 POD HASŁEM ELEKTROODPADY. I Część - zagadnienia konkursowe do nauczenia się.

KONKURS EKOLOGICZNY 2012/2013 POD HASŁEM ELEKTROODPADY. I Część - zagadnienia konkursowe do nauczenia się. KONKURS EKOLOGICZNY 2012/2013 POD HASŁEM ELEKTROODPADY. I Część - zagadnienia konkursowe do nauczenia się. 1. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi na świecie. Obchodzony jest 22 kwietnia. 2. Od kiedy

Bardziej szczegółowo

Rodzinny poradnik o elektrośmieciach

Rodzinny poradnik o elektrośmieciach MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny Rodzinny poradnik o elektrośmieciach K Z 1 Drodzy Rodzice! Uczniowie klas trzecich publicznych szkół podstawowych w wybranych miastach zostali

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym PRZEWODNIK DLA KONSUMENTÓW

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym PRZEWODNIK DLA KONSUMENTÓW Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym PRZEWODNIK DLA KONSUMENTÓW Spis treści: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czyli ZSEE 4 Prawa i obowiązki konsumentów 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

Od Elektrycznych Śmieci do nowego produktu, czyli życie po życiu ZSEE. Paweł Wiktor Koordynator Projektu Elektryczne Śmieci

Od Elektrycznych Śmieci do nowego produktu, czyli życie po życiu ZSEE. Paweł Wiktor Koordynator Projektu Elektryczne Śmieci Od Elektrycznych Śmieci do nowego produktu, czyli życie po życiu ZSEE Paweł Wiktor Koordynator Projektu Elektryczne Śmieci Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 definiuje:

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest życie bez elektryczności?

Czy możliwe jest życie bez elektryczności? Zeszyt metodyczny dla nauczycieli Energa przedstawia: W krainie prądu elektrycznego 1 Temat 4 Czy możliwe jest życie bez elektryczności? Cele zajęć Wskazanie różnych sposobów wykorzystywania energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie!

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! W numerze: 2-3 4 Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Eko-Marsz 5 I Ty naładuj się pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Odzysku możliwości współpracy z serwisami. Przemysław Kędzierski Dyrektor Operacyjny ElektroEko S.A.

Organizacja Odzysku możliwości współpracy z serwisami. Przemysław Kędzierski Dyrektor Operacyjny ElektroEko S.A. Organizacja Odzysku możliwości współpracy z serwisami Przemysław Kędzierski Dyrektor Operacyjny ElektroEko S.A. Dlaczego sprzęt AGD wymaga specjalnego traktowania? Sprzęt AGD zawiera wiele niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Głównymi celami projektu jest diagnoza świadomości ekologicznej mieszkańców Żagania pod kątem gospodarki elektroodpadami.

Głównymi celami projektu jest diagnoza świadomości ekologicznej mieszkańców Żagania pod kątem gospodarki elektroodpadami. Ż Ń Ś Do realizacji w bieżącym roku szkolnym wybrano formę projektową. Tematem przewodnim były elektrośmieci i problemy związane z ich zagospodarowaniem. Głównymi celami projektu jest diagnoza świadomości

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. UCHWAŁA NR XI.50.25 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 listopada 25 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.23 z dnia 27 marca 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami fakty i zamierzenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów - Elżbieta Tyralska-Wojtycza

Gospodarka odpadami fakty i zamierzenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów - Elżbieta Tyralska-Wojtycza Gospodarka odpadami fakty i zamierzenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów - Elżbieta Tyralska-Wojtycza Wytwarzanie odpadów w Polsce jest nierównomierne, istnieje znaczne zróżnicowanie terytorialne.

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE?

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? Prawo Kwestie związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

Zakład Przetwarzania ELGO

Zakład Przetwarzania ELGO ELGO zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ELGO Lighting Industries S.A. ELGO świadczy usługi w zakresie kompleksowego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy:

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy: CO TO JEST ZUŻYTY SPRZĘT Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako urządzenia, których

Bardziej szczegółowo

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Spis treści: 1. Wstęp. 2. Cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 3. Cykl życia mojego starego komputera w porównaniu z kosztami eksploatacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA

INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Pytania: Dlaczego wydanie nadzwyczajne o elektro śmieciach (ZSEE)?

Pytania: Dlaczego wydanie nadzwyczajne o elektro śmieciach (ZSEE)? Dlaczego wydanie nadzwyczajne o elektro śmieciach (ZSEE)? 1. Istotny problem z ochroną środowiska 2. Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Drugie Ŝycie elektrośmieci. 3. Został utworzony

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Źródła prawa Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/78/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r.

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Zespół podatków pośrednich Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Cezary Sowiński MenedŜer Jakiego rodzaju odpadów

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r.

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Światowe trendy: trash art, moda recyklingowa i upcycling Fakty Każdy mieszkaniec Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR 400/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 13 lutego 23 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Urząd Gminy Wilków informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami podaje wykaz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/246/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XX/246/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XX/246/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje elektroodpadów

Grupy i rodzaje elektroodpadów Posiadamy numer rejestracyjny wydany przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska E0007849Z Grupy i rodzaje elektroodpadów Wyróżnione zostało 10 grup, na które dzielą się wszelkiego rodzaju urządzenia: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 grudnia 22 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123 REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU UL. STASZICA 6, 59-700 BOLESŁAWIEC 1. Punkt Zbierania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA SORTOWANIA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA SORTOWANIA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ANKIETA DOTYCZĄCA SORTOWANIA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Prawidłowa gospodarka odpadami daje nie tylko możliwość zmniejszenia wydobywanych surowców naturalnych (nieodnawialnych), zaoszczędzenia energii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 19 grudnia 2012 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3049 UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 13.02.2013, Warszawa. Projekt Elektrodpady w dobre ręce

Konferencja prasowa 13.02.2013, Warszawa. Projekt Elektrodpady w dobre ręce Konferencja prasowa 13.02.2013, Warszawa Projekt Elektrodpady w dobre ręce Już jutro walentynki, ale też 14 luty 2013 koniec możliwości informowania konsumentów o kosztach gospodarowania odpadami (tzw.

Bardziej szczegółowo

Porzucona bateria. problem zużytych baterii

Porzucona bateria. problem zużytych baterii MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY MOJA WIZJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Porzucona bateria problem zużytych baterii pracę wykonała: Marta Rudkowska Opiekun pracy: mgr Michał Szczepanik Wstęp. Baterie i akumulatory,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA ZSEE. Paweł Bilski Starachowice,

TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA ZSEE. Paweł Bilski Starachowice, TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA ZSEE Paweł Bilski Starachowice, 27.01.2011 Odpady niebezpieczne Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy odpadów wymagające

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r.

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3180 UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres siedziby

Lp. Nazwa i adres siedziby Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zbierający zużyty sprzęt na terenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność ĆWICZENIE 14 wiedza o społeczeństwie Społeczna odpowiedzialność biznesu S 80 część opisowa Ćwiczenie to pokazuje drogę produkcji popularnych produktów oraz zachęca uczniów do zastanowienia się, jakie zagrożenia

Bardziej szczegółowo

W tym roku obchodzimy Dzień Ziemi pod hasłem Elektroodpady proste zasady. Nasza szkoła realizuje projekt pod tym samym hasłem i bierze udział w

W tym roku obchodzimy Dzień Ziemi pod hasłem Elektroodpady proste zasady. Nasza szkoła realizuje projekt pod tym samym hasłem i bierze udział w W tym roku obchodzimy Dzień Ziemi pod hasłem Elektroodpady proste zasady. Nasza szkoła realizuje projekt pod tym samym hasłem i bierze udział w konkursie: Świadomy wie, co robić z ZSEE. Chcielibyśmy zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW. z dnia 29 września 2016 r.

Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania! Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania! Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki, baterii czy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU KINESKOPÓW CRT

TECHNOLOGIA RECYKLINGU KINESKOPÓW CRT JAROSŁAW STANKIEWICZ Zakład Górnictwa Skalnego IMBiGS TECHNOLOGIA RECYKLINGU KINESKOPÓW CRT Na podstawie obowiązującej w Polsce ustawie o odpadach z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r ( dz. U. Nr 62, poz.628

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Recykling ZSEE z perspektywy użytkownika systemu

Recykling ZSEE z perspektywy użytkownika systemu Szkolenie w ramach projektu WEEZO Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie ZSEE w Polsce Recykling ZSEE z perspektywy użytkownika systemu Łukasz Adamkiewicz Szkolenie w ramach

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 1. AMAR Sp. z o.o. ul. Kombatantów Polskich 3d godz. otwarcia : Pon. so.: 9:00 do 21:00 nd.: 10:00 do 19:00 - Odkurzacze - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia...... r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, opublikowano w 2006 r.

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk,  opublikowano w 2006 r. GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, www.eko-net.pl opublikowano w 2006 r. Wprowadzenie W reakcji na lawinowo wzrastającą ilość odpadów zużytych urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/103/2012 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/103/2012 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/103/2012 RADY GMINY PUŃSK z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 12 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. z dnia 6 lutego 2006 r.) Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załączniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznik nr 1 Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/196/2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY 1. Wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory przenośne na rynek krajowy? 2. Importujesz z zagranicy zabawki z zamontowanymi bateriami przenośnymi? 3. Dokonujesz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc.

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc. 19 lutego 10 (nr 35) PRAWO Organizacja zbiórki zużytych ogniw Obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą lub produkcją baterii i akumulatorów Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek baterie lub

Bardziej szczegółowo

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny Zeszyt ćwiczeń dla ucznia Należę do EkoDrużyny Imię Klasa a to ja (narysuj swoją postać) 2 Porównaj obrazki zanieczyszczone środowisko czyste

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Miejscowości objęte zbiórką

I N F O R M A C J A. Miejscowości objęte zbiórką I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, iż w dniach od 14.10.2015 r. do 21.10.2015 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. CO MOŻNA ODDAĆ: -

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min

Scenariusz zajęć - 45 min Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Szkoła ponadgimnazjalna Temat: ODZYSKAJ - KORZYSTAJ Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/142/2013 RADY GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 17 maja 2013 r.

Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/142/2013 RADY GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 17 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 2855 UCHWAŁA NR XXVI/142/2013 RADY GMINY CZEMIERNIKI z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XXII/121/2012 RADY GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XXII/121/2012 RADY GMINY CZEMIERNIKI. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XXII/121/2012 RADY GMINY CZEMIERNIKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: Drugie Życie Elektrośmieci

Projekt edukacyjny: Drugie Życie Elektrośmieci Projekt edukacyjny: Drugie Życie Elektrośmieci OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY Realizatorzy projektu: Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi

Bardziej szczegółowo

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów,

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, UCHWAŁA NR XVI.96.2016 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 15 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 15 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Do zakresu dyrektywy włączono 10 grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Do zakresu dyrektywy włączono 10 grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych: Recykling elektroodpadów Niebawem wejdzie w życie przyjęta w styczniu przez Parlament Europejski znowelizowana Dyrektywa WEEE (ang. Waste Electric and Electronic Equipment). Wprowadzi ona wiele istotnych

Bardziej szczegółowo

Młodzi liderzy na tropie ELEKTROODPADÓW. poradnik dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich

Młodzi liderzy na tropie ELEKTROODPADÓW. poradnik dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich Młodzi liderzy na tropie ELEKTROODPADÓW poradnik dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich 1 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 1. Co to są elektroodpady? 4 Drodzy Eko-badacze! 2. Skąd się biorą elektroodpady?

Bardziej szczegółowo

TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009

TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009 TYM NUMERZE: Nr 2 (62) PAŹDZIERNIK 2009 Cele konkursu Organizator konkursu Wywiad z wójtem Sonda uliczna Apel Ogłoszenie KrzyŜówka Uczniowie naszej szkoły w Ogólnopolskim konkursie Drugie Ŝycie elektrośmieci

Bardziej szczegółowo

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące - Chłodziarki - Zamrażarki - Pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Informacja Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków dotyczących funkcjonowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z ustawą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo