Co to jest Java? Java jest niezależna od platofrmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest Java? Java jest niezależna od platofrmy"

Transkrypt

1 PORADNIKI Java

2 Co to jest Java? Co to jest Java, w rzeczywistości? Cóż, po pierwsze można powiedzieć,że jest to dobry obiektowy język programowania, gdzie najlepszy z innych języków jest poierany i umieszczany razem z własnymi dodatkami, na przykład model bezpieczeństwa, który jest ważny dla aplikacji internetowych. Java posiada bogatą bibliotekę standardową klas, dzięki czemu programowanie jest o wiele bardziej efektywne. Ma wsparcie dla komunikacji sieciowej, zarządzania oknami, zarządzania plikami, audio i wideo, bezpieczeństwa, dostępu do danych itp. Kiedy kod źródlowy w jezyku Java jest skompilowany, tworzony jest kod bajtowy Javy. Kod bajtowy jest językiem niskopoziomowym, składającym się z instrukcji maszynowych dla Java Virtual Machine. Kod bajtowy sprawia,że Java jest niezależna od platformy. Java Virtual Machine jest abstrakcyjnym komputerem, na którym można wykonać kod bajtowy. JVM staje się średnim poziomem między kodem bajtowym a dowolnym systemem opercyjnym, więc, patrząc z punktu widzenia kodu bajtowego, zawsze jest uruchamiany na tym samym komputerze. Java jest niezależna od platofrmy Kod źródłowy napisany przez prgoramistę i kod bajtowy są takie same na każdej platformie. Kod źrófdłowy może być skompilowany na różnych platformach takich jak Pentium, PowerPC, SPARC itd., ale wynikiem jest zawsze ten sam kod bajtowy Javy. Kod bajtowy może być wykonywany na różnych JVM. Różnica między Javą a innymi językami programowania jest taka,że kod źródłowy nie musi być przepisywany dla różnych systemów operacyjnych, ani dla nowych procesorów. Aplety mogą być rozprowadzane przez WWW Aplet jest kodem bajtowym Javy, który może być rozporowadzany poprzez WWW. Na serwerze znajduje się serwer sieciowy, który zdolnyj est do wysyłania stron HTML i przyległych plików. Komputer klienta ma sieciową przeglądarkę. Kiedy użytkownik klikne na link na stronie zawierającej odniesienie do apletu, przeglądarka będzie ściagała zarówno stronę jak i aplet. Pojawi się strona i uruchomi aplet. Aby się uruchomić, aplet potrzebuje JVM. Większosć nownoczesnych przeglądarek ma wbudowaną JVM a poneważ prawie każdy serfuje po Sieci ma przeglądarkę któa również ma JVM. Ponieważ użytkownik ściągnął aplet na swój komputer, ma nowe możliwości interaktywoności, bezpośrednio z klientem. Porównajmy to ze starą techniką CGI, gdzie interakcja będzie pożądał ruchu siewciowego między klientem a serwerem. Jest również możliwość posiadania więcej jak jednego apletu Javy na stronie WWW. Te aplety Javy mogą komunikować się między sobą. Aplety mogą również odczytywać parametry samej strony HTML; w tym przypadku jest możliwość wpływania na pewne ustawienia apletu przez stosowanie różnych stron HTML. Przykładem jest aplet dający różny rozkład tekstu na stronie HTML, tekst i ustawienia rozkładu mogą być oba parametrami

3 strony HTML czytanej przez aplet. Aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusów, Metscape i Microsoft wybrały silniejesze ograniczenia co do możliwości działania apletu. Nie może na przykład komunikować się z innym komputerami niż ten, z którego został pobrany. Ponadto, nie może odczytywać ani zapisywa dowolnego pliku na komputerze klienta Język Java Java jest eleganckim językiem programowania, z prostą konstrukcją. James Gosling, twórca Javy w SUN, wybrał połączenie najlepszych części kilku różnych języków. Składnia Javy jest prawie taka sama jak C++, ale Java jest prostsza i bardziej zorientowana obiektowo. Mamy wsparcie dla apliakcji wielowątkowych w Javie, więc kilka zadań może być uruchamianych równolegle. Jedne wątek może zarządzać interfejsem użytkownika, w tym samym czasie inny wątek przeszukuje sieć. Java ma automatyczne zarządzanie pamięcią co zmniejsza złożoność programowania. Pamięć nie jest dostępna bezpośrednio, co prowadzi do mniejszej liczby wirusów i innych błędów w programach. Java jest bezpieczna Bezpieczny model Javy jest zazwyczaj nazywany "modelem sand-box" ponieważ programy Javy dostają się tylko do ograniczonej części komputera do wykonania wewnątrz. Z pomocą Menadżera Bezpieczeństwa, i samopisujących zasad bezpieczeństwa, to co Java może zrobić na poziomie aplikacji, są ograniczone. Z Menadżerem Bezpieczeństwa można określić czy Java może odczytywać lub zapisywać do pliku,jakie komputery są dopuszczone do kontaktu z nim, lub czy można wywołać program C. Brak bezpośredniego dostępu do pamięci koputera jest możliwy z czystego programu w języku Java, co oznacza,że ryzyko usunięcia apletu lub zmiany plików z dysku twardego jest znacznie ograniczonego. Ponadto kod nie jest tylko kontrolowany, kiedy jest kompilowany, ale także kiedy jest ładowany do wykonania. Żaden nielegalny kod Javy nie może być uruchomiony na Java Virtual Machine. Java w czterech wersjach Java Company Sun, Javasoft, jest aktualnie twórcą czterech różnych wersji Javy. Język jest zawsze taki sam, ale różne są roziary biblioteki klas, które zawierają.java Embedded jest minimalną częścią Javy przeznaczona dla zastosowania na małych platformach, np karty inteligentne, lub oprogramowanie kontrolujące elementy elektryczne, w których chcesz pobrać oprogramowanie z sieci i dynamicznie zmieniać. Java Personal jest przeznaczona dla produktów z jakimś rodzajem wyświetlacza, chociaż pozbawiona klawiatury. Produkty te faksy, kopiarki, odbiorniki TV, wideo lub inna elektornika domowa, w którym chcesz dynamicznie zmieniać oprogramowanie. Java Standard to oryginalna i najbardziej rozpowszechniona wersja środowiska Java, które ma potencjał aby

4 stać się jednym z dużych środowisk rozwijających się w następnej dekadzie. Java Enterprise jest przeznaczona do stosowania w krytycznych aplikacjach biznesowych, z bardziej rozwiniętym modelem bezpieczeństwa i dołączany do systemów komercyjnych niż Java standardowa Bilioteka standardowa Javy Istnieje obszerna biblioteka standardowa dla Javy. Programiści mogą na nią liczyć, będąc na każdej standardowej platformie Javy. Poza tą biblioteką, jest wiele innych klas od Sun i innych dostawców narzędzi. Biblioteka Standardowa zawiera pakiet do zarządzania interfejsem użytkownika,awt lub Abstract Window Toolkit. Jest to największy i najważniejszy pakiet standardowej Javy. Obejmuje klasy, które pozwalają manipulować oknami, oknami dialogowymi, grafiką, przyciskami itd. Program napisany w AWT będzie wyglądał nieco inaczej na różnych platformach, ze względu na fakt,że JVM wykorzystuje elementy poszczególnych systemów operacyjnych wby wyświetlić komponenty AWT na ekranie. Innym częśto używanym pakietem jest pakiet Applet, który jest używany do budowania apletów. Pakiet Net jest używany do zarządzania komunikacją sieciową, wspierając również komunikację TCP/IP. Pakiet I/O jest używany do oczytu i zapisu plików, w tym dostępu do plików przez internet. W pakiecie SQL mamy wsparcie dla dostępu do bazy danych ODBC za pomocą standardowego języka SQL. Pakiet Security obsługuje szyfrowanie danych. Jest wsparcie dla podpisów cyfrowych i szyfrowania kluczem publicznym. Pakiet RMI, oznaczający Remote Method Invocation, wspiera budowę aplikacji rozpowszechnianych w sieci. Z RMI program jst w stanie komunikować się z prgoramami uruchomionymi na innych komputerach. W ten sposób można podzielić pracę między kilka komputerów. Biblioteka klas sprawia szybszy rozwój programu, poneważ programista jest w stanie wykorzystać to co już zostało napisane i dobrze funkcjonuje, bez konieczności robienia tego samemu. Inną zaletą jest to,że tylko małe programy muszą być przenoszone za pośrednictwem sieci, ponieważ biblioteka klas już istnieje na platformie Javy. Obsługa zdarzeń w Javie Interfejs użytkownika w Javie jest kontrolowany przez zdarzenia. Kiedy użytkownik naciska klawisz lub porusza myszką, system operacyjny generuje zdarzenie. Zdarzenia te są przechwytywane przez środowisko Javy i tłumaczone na zdarzenia Javy. Mamy zdarzenia dla różnych klas, i różne części programu Javy mogą wybierać jakiego nasłuchiwać. Zdarzenia nie zawsze muszą pochodzić z systemu operacyjnego. Mogą być bezpośrednnio generowane przez prgogram Javy. W ten sposób, programista może uzyskać zwiększenie kontroli i symulować zdarzenia. Java Beans Java Beans jest standardem dla komponentów oprogramowania w Javie. Programista może zbudować aplikację szybciej ponieważ może łączyć

5 mniejsze części w większe. Celem Java Beans jest to aby komponenty Beans były dostępne w sprzedaży u różnych dostawców tak aby programista nie musiał programować wszystkiego od podstaw. Java Bean jest komponentem oprogramowania, które może być graficznie obsługiwane przez różne narzędzia programowe. Pomysł jest taki aby programista mógł łączyć Java Bean graficznie, bez konieczności pisania kodu. Narzędzia geenrują kod automatycznie. Java Bean można porównać do ActiveX, przemysłowego standardu Microsoft dla komponentów oprogramowania. W tym kontekście ActiveX jest stare techniki na którym się opiera to OLE I DCOM. Oznacza to,że istnieje już sporo komponentów ActiveX. W przeciwieństwie do ActiveX, komponenty Java Bean są napisane całkowicie wq Javie i dlatego stają się niezależne od platformy. Różne typy integracji Java jest systemem otwartym, co oznacza,że Java może współpracować z systemami innych typów. Istnieją pewne narzędzia do innych modeli obiektów i języków, również za pośrednictwem sieci. Aby program Java został zintegrowany z innym programem Javy w sieci, stosuje się RMI (Remote Method Invocation), ponieważ zawiera narzędzia optymalizacji Javy. Może być również użyta architektura Java Bean na wyższym poziomie. Jeśli natomiast program zotał napisany w, powiedzmy C++ lub Smaltalk, CORBA mogą być stosowane, wpsierając Javę w integracji systemu. Wbudowana jest w Javie obsługa komunikacji z bazą danych ODBC. Są również połączenia z Apple i IBM OpenDoc. Jeśli nie istnieje konieczność użycia ActiveX, znajduje się most, więc Java Bean może łatwo być transformowany do komponentu ActiveX. Jest również wsparcie dla wywoływania metod C++ bezpośrednio z poziomu programu Javy Java Commerce API (Java Wallet) Java Commerce API jest rozszerzeniem biblioteki klasy Javy. W tym rozszerzeniu będzie wsparcie dla handlu w sieci. Łatwiej będzie akceptować zapłatę za program i wykorzystanie danych, a otwarta platforma będzie dostępna dla bankowych i finansowych aplikacji. W Java Commerce API będą metody szyfrowania wiadomości i kontrola uwierzytelniania. W Java Commerce API będą częściowo prefabrykowane programy do obsługi sprzedaży i wysoko poziomowe komponenty dla aplikacji finansowych. Java Telephony API Java Telephony API jest pakietem dla integracji komputerów i telefonów. Z tym API możliwa jest kontrola karty telefonicznej w komputerze. Istnieją znaczne możliwości sterowania telefonem, zwykłym lub komórkowym, poprzez program Javy. Jednym z przykładów jest uzyskanie interfejsu graficznego dla telefonu,w tym usługi jakie chcedz uzyskać. Alarm połączeń, Połączenia oczekujące i inne usługi mogą być pedagogiczne więc zamawianie stanie się łatwiejsze. Otwierają się nowe możliwości dla bardziej zaawansowanych funkcji.

6 Alternatywa dla Javy Jak działa Java w porównaniu do innych technik w Internecie? Java wykazuje duże podobieństwo do C++. Java jest niezależną platformą, C++ nie, ale C++ jest bardziej dojrzały i działa lepiej. Technika CGI używana była dłuższy czas dla tworzenia form i aktywnych powierzchni na stronach HTML. Chociaż ta technika jest niezależna od platformy po stronie klienta, jej wydajność jest dużo niższa ze względu na stałą komunikację sieciową, która uzyskuje tylko mała część funkcjonalności Javy. ActiveX nie powinno być porównywane bezpośrednio z Javą ponieważ jest architekturą dla komponentów oprogramowania. W porównania z Java Beans, co jest odpowiednikiem ActiveX, różnica jest taka,że ActiveX jest szybsze ale nie niezależne od platformy. Shockwave jest pluginem z rodziny Macromedia. Ma wysoki poziom interaktywności, ale wymaga instalacji po stronie klienta, podczas gdy Java nie. Podsumowując, biorąc pod uwagę niezależność od platformym bezpieczeństwo i możliwości rozszerzania, duże wsparcie ze strony przemysłu można powiedzieć,że Java jest dobrą alternatywą dla wielu zastosowań

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul PROGRAMOWANIE Programowanie w xul I: POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1 Znaczenie nazw produktów Mozilli Słowo Mozilla było pierwotnie nazwą projektu. Zaproponowaną przez Jamie Zawinskiego, pracownika Netscape Communication,

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII

JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII Nowa wersja produktu firmy Macromedia dla systemu Linux: ColdFusion MX 7 Server JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII Nowy produkt firmy Macromedia, ColdFusion MX 7 Server, pomaga w tworzeniu dostępnych i

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Składowe systemu. Usługi systemu operacyjnego. Wywołania systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne. Projektowanie i implementacja systemu. Generowanie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Java. Java jako uniwersalny język programowania

1. Java. Java jako uniwersalny język programowania 1. Java Jednym Java kojarzy się z prostymi apletami działającymi w środowisku przeglądarek WWW. Inni myślą o niej nieco abstrakcyjnie jako o świetnym języku programowania. Dla jeszcze innych będzie to

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Jakub Tomczak Promotor prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Alternatywne

Oprogramowanie Alternatywne Oprogramowanie Alternatywne Linux Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Historia przed 1960: jeden komputer = jeden system 1969: UNIX pierwszy, otwarty i ogólnie dostępny system operacyjny 1975: UNIX jest rozprowadzany

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Katedra Oprogramowania PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Porównanie metod inżynierii wstecznej w językach kompilowanych do kodu bajtowego na przykładzie Pythona WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo