Przewodnik administratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik administratora"

Transkrypt

1 Przewodnik administratora wersja strona 1/26

2 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację, zapraszamy do zapoznania się z niniejszym Przewodnikiem administratora. Kolejne rozdziały przewodnika są ułożone wg kolejności działań do wykonania przy pierwszym kontakcie twojej firmy z BeeOffice. Po ich przeprowadzeniu w BeeOffice będzie odzwierciedlona struktura organizacyjna firmy, uprawnienia decyzyjne poszczególnych pracowników, rodzaje zasobów, jakimi chcesz zarządzać, itp. Dodatkowe przydatne szczególnie użytkownikom informacje na temat codziennej pracy z aplikacją są zawarte w Przewodniku użytkownika. Jeśli twoja Firma jeszcze nie jest jeszcze zarejestrowana w BeeOffice, zapoznaj się z rozdziałem Rejestracja nowej organizacji i pierwsze logowanie do BeeOffice. Podstawową informacją potrzebną dla poprawnego działania BeeOffice jest struktura organizacyjna i lista pracowników firmy odwzorowana w systemie. Dlatego przed wykorzystaniem jakichkolwiek innych funkcji BeeOffice należy przeprowadzić działania opisane w rozdziałach: Konfigurowanie struktury organizacyjnej oraz Pracownicy zakładanie użytkowników BeeOffice. Jeżeli twoja firma będzie korzystać z terminarza BeeOffice do planowania i/lub rozliczania czasu pracy, zapoznaj się z opisem: Ustawienia związane z wprowadzaniem aktywności do Terminarza BeeOffice. Jeżeli zamierzasz obsługiwać rezerwację zasobów (np. sale, rzutniki, inne urządzenia) w BeeOffice, przeprowadź działania opisane w rozdziale: Przygotowanie rezerwacji zasobów. Zgłoszenia zapotrzebowania w BeeOffice wspierają proces akceptacji wydatków i obsługę zakupów w firmie aby je uruchomić zapoznaj się z rozdziałem: Przygotowanie obsługi zgłoszeń zapotrzebowania. BeeOffice może uporządkować i uprościć proces akceptacji wniosków urlopowych w twojej firmie. Wskazówki jak uruchomić tę funkcję znajdziesz w rozdziale: Przygotowanie do rozliczania urlopów. Jeżeli zamierzasz ewidencjonować w BeeOffice wyposażenie pracowników (np. laptopy, telefony komórkowe) oraz licencje na oprogramowanie, zapoznaj się rozdziałami: Zarządzanie urządzeniami i Zarządzanie licencjami. Wprowadzenie do rozliczania podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych zostało opisane w rozdziale: Przygotowanie do rozliczania delegacji. Jeśli w związku z uruchomieniem BeeOffice w twojej firmie potrzebujesz dodatkowych informacji, możesz skontaktować się ze Wsparciem BeeOffice przy pomocy formularza na stronie -> Kontakt -> HelpDesk. strona 2/26

3 Spis treści Wstęp... 2 Spis treści... 3 Rejestracja nowej organizacji i pierwsze logowanie do BeeOffice... 4 Konfigurowanie struktury organizacyjnej... 5 Konfigurowanie struktury organizacyjnej dodatkowe atrybuty... 6 Pracownicy zakładanie użytkowników BeeOffice... 6 Pracownicy dodatkowe informacje... 7 Opcje użytkowników oraz powiadomienia mailowe z BeeOffice... 8 Dane firmy... 8 Ustawienia związane z wprowadzaniem aktywności do Terminarza BeeOffice... 8 Przygotowanie rezerwacji zasobów... 9 Przygotowanie obsługi zgłoszeń zapotrzebowania Przygotowanie do rozliczania urlopów Przygotowanie do rozliczania delegacji Zarządzanie urządzeniami Zarządzanie licencjami Zarządzanie samochodami Import danych z kart paliwowych Wprowadzanie kursów walut Wprowadzanie ryczałtów Ustawienia parametrów BeeOffice Konfiguracja słowników Konfiguracja etykiet Progi realizacji Role użytkowników Uprawnienia Licencje BeeOffice Kontakt strona 3/26

4 Rejestracja nowej organizacji i pierwsze logowanie do BeeOffice Dostęp do BeeOffice wymaga założenia w systemie nowej organizacji i konta użytkownika - administratora. Rejestrację możesz przeprowadzić na stronie Na formularzu rejestracyjnym podajesz nazwę organizacji, nazwę użytkownika (administratora) i hasło, z którymi zalogujesz się po raz pierwszy. Nazwa organizacji ma szczególne znaczenie - wyróżnia w BeeOffice zbiór danych, do którego będą mieli dostęp upoważnieni przez Ciebie pracownicy twojej firmy (i nikt inny). Podczas rejestracji BeeOffice sprawdzi, czy podana nazwa nie została wcześniej zajęta. Nazwa organizacji może składać się tylko z liter, cyfr i znaku podkreślenia "_". Powinna być powiązana z rzeczywistą nazwą twojej firmy, aby była łatwa do zapamiętania dla pracowników (np. dla "ABC Polska Sp. z o.o." sugerujemy nazwę organizacji "ABC", "ABC_PL" lub podobną). Na formularzu rejestracyjnym możesz dodatkowo zaznaczyć opcję "Utwórz dodatkowy system demo". Spowoduje to założenie drugiej organizacji z rozszerzeniem ".demo", z przykładowym zestawem danych (kontynuując wcześniejszy przykład, będziesz miał do dyspozycji organizacje: "ABC" i "ABC.demo"). W systemie demo możesz dowolnie tworzyć, zmieniać i usuwać dane testowe, żeby zapoznać się z możliwościami BeeOffice. Po zakończeniu rejestracji, na podany adres otrzymasz wiadomość z linkiem do aktywacji konta w BeeOffice. Dopiero po kliknięciu na ten link twoja organizacja będzie aktywna w systemie. Możesz zalogować się do BeeOffice ze strony (klikając na link "Zaloguj się") lub bezpośrednio wchodząc na adres strony logowania: https://app.beeoffice.com Podczas logowania użytkownik BeeOffice wypełnia 3 pola: - identyfikator użytkownika - hasło - organizacja Przy pierwszym logowaniu podaj swoje id, hasło i nazwę organizacji takie same jak wprowadzone wcześniej na formularzu rejestracji. Aby inni pracownicy mogli korzystać z BeeOffice, załóż ich konta w systemie (jak to zrobić dowiesz się z dalszego rozdziału dokumentacji) a następnie przekaż im: adres strony www BeeOffice, identyfikator użytkownika którego utworzyłeś, początkowe hasło oraz nazwę organizacji (wspólną dla wszystkich użytkowników), której powinni używać na ekranie logowania. Użytkownicy mogą również korzystać z formularza logowania z wstępnie wypełnionym polem nazwa organizacji (nie będą musieli każdorazowo go wypełniać). Wystarczy uzupełnić adres strony logowania o parametr z nazwą organizacji: https://app.beeoffice.com?org=tutajpodajnazwe - i taki link przesłać użytkownikom. strona 4/26

5 Konfigurowanie struktury organizacyjnej Menu: Firma->Struktura Podstawą dla wielu funkcji BeeOffice jest struktura organizacyjna firmy i powiązanie pracowników z tą strukturą. Poza oczywistą funkcją informacyjną ("Kto jest kim w firmie?"), umieszczenie pracownika w odpowiednim miejscu struktury organizacyjnej wpływa na uprawnienia do wyświetlania danych oraz zatwierdzania różnego rodzaju wniosków (zapotrzebowania, delegacje, urlopy) dla swoich podwładnych. Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę w BeeOffice, struktura zawiera tylko jedną pozycję o nazwie "Wprowadź nazwę organizacji". Rozpoczniemy od ustalenia najwyższej pozycji w strukturze organizacyjnej, z której będziesz teraz korzystać. BeeOffice może być wykorzystane zarówno przez małą grupę pracowników (pojedynczy zespół), jak i przez cały dział, firmę lub grupę spółek. W tej chwili wystarczy jeśli założysz tylko tę część struktury organizacyjnej z której faktycznie zamierzasz korzystać. Możesz później ją rozbudować dodając nowe działy i stanowiska na dowolnym poziomie (powyżej, poniżej lub równolegle do istniejącej struktury). Wróćmy do ekranu struktury organizacyjnej w BeeOffice: zaznacz jedyną istniejącą pozycję w strukturze (klikając kursorem myszy) a następnie wybierz przycisk [Edytuj]. Na ekranie edycji danych wprowadź właściwą nazwę (twojej organizacji bądź firmy, grupy firm lub działu) i zapisz zmiany. Pole "Nadrzędna jednostka organizacyjna" pozostawiliśmy puste, ponieważ właśnie tworzysz najwyższy poziom struktury. Kolejne pozycje w strukturze organizacyjnej będą powiązane z nią hierarchicznie "w dół" (będą jej podlegały bezpośrednio lub pośrednio). W strukturze organizacyjnej mogą występować dwa rodzaje obiektów, które różnią się sposobem prezentacji w hierarchii struktury organizacyjnej: - jednostki organizacyjne (firmy, działy lub zespoły) - ikona "folder" - stanowiska (np. dyrektor, kierownik, specjalista) - ikona "osoba" Podział na te dwa rodzaje obiektów ma charakter informacyjny. Zazwyczaj pojedynczy zespół będzie zawierał kilka stanowisk, a z kolei do stanowisk przyporządkujemy osoby. Możesz przypisać pracowników firmy bezpośrednio do jednostek organizacyjnych (bez określania ich stanowisk), jednak ograniczy to nieco możliwości raportowania, dlatego polecamy przypisanie ich do utworzonych stanowisk. Zaznacz teraz istniejącą (nadrzędną) jednostkę organizacyjną i wybierz przycisk [Dodaj]. Pojawi się ekran tworzenia nowej pozycji w strukturze organizacyjnej, która będzie podlegać wybranej jednostce. Wprowadź nazwę i rodzaj pozycji. Zwróć uwagę, że w polu "Jednostka nadrzędna" jest już wybrana odpowiednia pozycja, którą wcześniej zaznaczyłeś. Zapisz zmiany. W ten sposób możesz utworzyć kolejne kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt elementów struktury organizacyjnej, które będą stanowić podstawę do dalszych działań w BeeOffice. Jeśli popełnisz błąd podczas uzupełniania struktury organizacyjnej, w każdej chwili możesz przesunąć utworzone wpisy w strukturze organizacyjnej korzystając z przycisków [Wyżej], [Niżej], [Usuń] lub "przypiąć" istniejący wpis do innej pozycji zmieniając informację w polu "Jednostka nadrzędna" dostępnym po wybraniu przycisku [Edytuj]. strona 5/26

6 Konfigurowanie struktury organizacyjnej dodatkowe atrybuty Kiedy tworzysz nową jednostkę organizacyjną możesz zaznaczyć pole "Czy jest spółką?". Pole to ma charakter tylko informacyjny przy wyświetlaniu danych pracownika i nie wpływa na przetwarzanie danych. Najczęściej w ramach jednej organizacji BeeOffice tworzymy strukturę organizacyjną należącą do jednej spółki (organizacji) i należy zaznaczyć to pole na najwyższej pozycji w strukturze organizacyjnej. Jeśli zakładasz strukturę dla grupy spółek, to zaznacz pole w odpowiednich pozycjach struktury organizacyjnej. Dzięki temu podczas przeglądania danych osobowych pracowników będzie później możliwe ustalenie, w której spółce jest zatrudniona dana osoba. Pracownicy zakładanie użytkowników BeeOffice Menu: Firma->Pracownicy Pracownicy w BeeOffice zazwyczaj są jednocześnie użytkownikami systemu. Możesz jednak założyć jako "Pracowników" również osoby, które nie będą logować się do BeeOffice, jeśli chcesz przechowywać ich dane w systemie (wówczas pracownik nie będzie użytkownikiem). Możesz również zapisać tutaj informację o innych osobach z którymi współpracujesz (np. pracownicy na umowę zlecenie, podwykonawcy), jeśli zamierzasz udostępnić im niektóre możliwości BeeOffice. W dalszej części dokumentacji używamy określeń "użytkownicy" i "pracownicy" zamiennie oraz abstrahując od formy współpracy. Z poziomu listy pracowników przyciskiem "(+)Nowy" możesz utworzyć nowe konto. Na pierwszym ekranie (zakładka "Administracja") obowiązkowe są pola: imię, nazwisko, i przypisanie organizacyjne. Przypisanie organizacyjne odwołuje się do struktury organizacyjnej (utworzonej w poprzednim kroku konfiguracji BeeOffice). Pola: id użytkownika, hasło i powtórz hasło muszą być wypełnione jeżeli dany pracownik będzie użytkownikiem BeeOffice. Po pierwszym zalogowaniu pracownik będzie mógł zmienić swoje hasło klikając na link "Moje konto" w górnym prawym rogu okna BeeOffice. Jeśli pracownik będzie logował się do BeeOffice musisz nadać mu uprawnienia. Przejdź do zakładki "Role" i wybierz przycisk [Dodaj]. BeeOffice zawiera kilkanaście standardowych ról użytkowników, reprezentujących typowe role w organizacji. Na początek sugerujemy wybranie standardowej roli: 0102_PRACOWNIK. Jeśli chciałbyś nadać wybranym osobom wgląd w całość informacji i pełne uprawnienia administratora BeeOffice, przypisz im rolę: 0199_ADMIN_ALL. W dalszej części dokumentacji BeeOffice zapoznasz się ze szczegółami dotyczącymi definiowania uprawnień. W tym momencie możesz zakończyć edycję nowego pracownika/użytkownika BeeOffice i zapisać dane. Jeśli zamierzasz opracować dalsze atrybuty pracownika w systemie, przejdź do następnego rozdziału. Możesz również powtórzyć opisane powyżej kroki zakładania użytkownika dla pozostałych osób, które będą korzystać z BeeOffice w twojej organizacji (lub będą pracownikami nie logującymi się do BeeOffice). strona 6/26

7 Pracownicy dodatkowe informacje W BeeOffice do zdefiniowanego pracownika możesz przypisać cały szereg cech, lecz większość z nich ma charakter opcjonalny (pola obowiązkowe zostały opisane w sekcji Pracownicy zakładanie użytkowników BeeOffice). Sam decydujesz jaki zbiór informacji przechowujesz w BeeOffice, zbiór ten może być też w każdej chwili rozszerzany. Wpisanie danych opcjonalnych może być zadaniem twoim jako administratora BeeOffice bądź innej osoby, której przydzielisz odpowiednie uprawnienia, lecz nie jest to konieczne do rozpoczęcia pracy z BeeOffice. Niektóre atrybuty pracownika mają oczywiste znaczenie i nie wymagają dodatkowego komentarza (np. nr telefonu, ). Poniżej wymieniamy pola, których znaczenie może wymagać objaśnienia lub których wykorzystanie wymaga przeprowadzenia dodatkowej konfiguracji: Zakładka Administracja pole Nr osobowy - sugerujemy wprowadzenie tutaj numerów pracowników wykorzystywanych w twojej firmie. W ten sposób możesz jednoznacznie identyfikować osoby. Ma to szczególne znaczenie w przypadku integracji (wymiany danych) BeeOffice z innymi systemami. Zakładka Administracja sekcja Etykiety za pomocą etykiet możesz przypisać pracownikom, zadaniom, grupom zadań oraz urząrzeniom dodatkowe cechy. Więcej na temat definiowania i wykorzystania etykiet znajdziesz w sekcji Konfiguracja etykiet Zakładka Administracja - Obiekt dekretacji kosztów - często dla potrzeb raportowania finansowego, kontroli budżetów, itp. w firmie przypisuje się osoby do miejsc powstawania kosztów lub innych obiektów kontrolingowych. Obiekty dekretacji kosztów będą wyświetlane np. podczas wprowadzania zapotrzebowań. Ułatwia to późniejsze identyfikowanie wydatków w systemach komunikujących się z BeeOffice zgodnie z wymaganiami działu finansów. Zakładka Kompetencje - możesz rejestrować w tym miejscu kompetencje pracownika, wraz z datą ich uzyskania (np. zdanie egzaminu, uzyskanie certyfikatu) i załącznikami (np. skan dokumentu poświadczającego uprawnienia). Możesz też zdefiniować wspólny dla całej organizacji system kompetencji i ich poziomów, dzięki któremu możliwe będzie raportowanie porównawcze. Więcej na temat tworzenia takich systemów znajdziesz w sekcji Konfiguracja słowników Zakładka Role - tutaj ustalasz uprawnienia danego użytkownika do korzystania z BeeOffice. Jeśli osoba nie będzie miała przypisanej żadnej roli, nie będzie mogła zalogować się do systemu. Ze szczegółami dotyczącymi definiowania uprawnień zapoznasz się w rozdziale Role użytkowników Zakładka Narzędzia - w tym miejscu nie wprowadzamy bezpośrednio danych, jest to obszar informacyjny, który prezentuje urządzenia, licencje i samochody przypisane do danego pracownika przy pomocy innych funkcji BeeOffice. Obszar ten wypełnia się automatycznie w momencie przypisania pracownikowi jakiegoś zasobu. Zakładka Załączniki - miejsce na dowolne dodatkowe informacje, które mogą być przydatne dla twojej firmy. Zakładka Dane HR - informacje o dacie zatrudnienia, wymiarze etatu, rodzaju umowy. Możesz zdefiniować inne atrybuty, np. rodzaje współpracy, zgodnie z opisem w sekcji Konfiguracja słowników. Dane HR są widoczne tylko dla użytkowników posiadających strona 7/26

8 specjalne uprawnienia do ich wyświetlania. Zakładka Komentarze IT - miejsce na dodatkowe notatki działu IT. Opcje użytkowników oraz powiadomienia mailowe z BeeOffice Opcje Domyślnie BeeOffice nie wysyła do pracowników powiadomień o oczekująych na akceptację obiektach (np, wnioski urlopowe, delegacje, zapotrzebowania) trafiają one tylko do Infobox pracownika (Menu Infobox). Jeśli pracownik chciałby otrzymywać takie powiadomienia, ich włączenie możliwe jest w pozycji Opcje w prawym górnym narożniku okna BeeOffice po jego wybraniu można określić żądaną częstotliwość otrzymywania powiadomień osobno dla każdego z obszarów: rezerwacja zasobów, urlopy, zapotrzebowania i delegacje. Klienci wersji BeeOffice Pro, mają dodatkowo do dyspozycji zakładkę Filtry, w której mogą utworzyć swoje własne widoki dla danych pracowników, np. widok dla pracowników z różnych zespołów/działów czy też tylko osoby przypisane do stanowisk kierowniczych itp.. Raz zdefiniowany filtr może być wykorzystany we wszystkich obszarach BeeOffice Pro, w którychch możliwa jest selekcja danych po pracownikach/strukturze, np. terminarz, lista delegacji czy lista wniosków urlopowych. Dane firmy Menu: Firma->Dane firmy Możesz tutaj wprowadzić lub zaktualizować podstawowe dane Twojej firmy, takie jak nazwa, adres, numer NIP. Dane te będą wykorzystywane podczas przedłużania licencji BeeOffice jako dane odbiorcy i płatnika faktury. Również pozostali użytkownicy mogą skorzystać z danych firmy, np. kiedy potrzebują nr NIP dla dostawcy, aby poprawnie wystawił fakturę. Możesz tutaj również wprowadzić inne dane, które pracownicy powinni mieć zawsze "pod ręką", np. informację jak kontaktować się z administratorem BeeOffice. Ustawienia związane z wprowadzaniem aktywności do Terminarza BeeOffice Menu: Aktywności->Grupy zadań, Aktywności->Zadania Zanim pracownicy twojej firmy rozpoczną korzystanie z Terminarza BeeOffice, niezbędne jest utworzenie Grup Zadań i Zadań. Są to podstawowe kategorie aktywności, które należy wybrać podczas ich planowania i odnotowywania lub rozliczania rzeczywistych prac w Terminarzu. Warto poświęcić w tym miejscu trochę czasu, aby tak opracować zadania i ich grupy by codzienna praca z Terminarzem dawała możliwość łatwego i intuicyjnego planowania, strona 8/26

9 zgodnego z rzeczywiście wykonywanymi pracami. Przykładowo - w działach księgowości większości firm wystarcza jeden rodzaj prac np. "praca biurowa". Z kolei w zespołach pracujących nad projektami dla różnych klientów, często ważne jest przypisanie czasu pracy poszczególnych osób do określonych projektów - w celu późniejszego rozliczenia kosztów pracy. Dzielmy zadania na części tam gdzie jest to uzasadnione, jednak w miarę możliwości nie komplikujmy tego nadmiernie, aby praca z terminarzem nie pochłaniała zbyt dużo czasu pracowników. Zależnie od preferencji, można przyjąć rozwiązanie w którym Grupy Zadań i poszczególne Zadania definiuje pojedyncza osoba (administrator danych), managerowie poszczególnych zespołów lub inna grupa użytkowników. Z tego powodu instrukcja definiowania aktywności została umieszczona w Przewodniku Użytkownika BeeOffice w rozdziałach: - Grupy zadań definiowanie - Zadania definiowanie Dla Grup zadań oraz Zadań, możesz dodatkowo zdefiniować etykiety oraz ponieważ w BeeOffice można określić stopień realizacji Zadań i Grup zadań w przedziale od 0 do 100% - zdefiniować kolory reprezentujące poszczególne progi procentowe i odpowiadające im kolory. Definicja etykiet jak i kolorów odpowiadających wartościom procentowym, jest elementem konfiguracji opisanym w rozdziałach Konfiguracja etykiet oraz Progi realizacji. Przygotowanie rezerwacji zasobów Menu: Zasoby->Grupy zasobów, Zasoby->Zasoby W każdej firmie istnieją wspólne zasoby, z których korzysta wiele osób - np. sale konferencyjne, rzutniki, samochody, mieszkania służbowe. BeeOffice pozwala w prosty i wygodny sposób sprawdzić, które zasoby są dostępne oraz zarezerwować je dla siebie bądź wskazanej osoby na wybrany okres. W pierwszej kolejności należy zdefiniować grupy zasobów. Grupy ułatwiają przeglądanie kalendarza rezerwacji zasobów, prezentując powiązane zasoby wspólnie. Zależnie od potrzeb twojej firmy możesz zdefiniować grupy wg rodzajów zasobów (np. pula samochodów, pula rzutników), ich lokalizacji (zasoby biura w Krakowie, zasoby biura wrocławskiego) albo łącząc różne kryteria (samochody w Krakowie, samochody we Wrocławiu). Co najmniej jedna grupa zasobów musi zostać założona, zanim rozpoczniesz definiowanie poszczególnych zasobów, natomiast nazwy grup lub przypisanie zasobów do grup możesz zmienić w dowolnej chwili. Poszczególne zasoby są zdefiniowane poprzez: - nazwę - przypisanie do grupy zasobów - dodatkowy opis (opcjonalny) - sposób rezerwacji (wyjaśnienie poniżej) Zasoby mogą być różnie zdefiniowane ze względu na czas/sposób rezerwacji: strona 9/26

10 - z dokładnością do dnia i godziny (np. rezerwacja sali na spotkanie od 10:00 do 12:15) - na całe dni (np. rezerwacja auta służbowego na delegację) - w trybie 'noclegu' (np. mieszkanie służbowe, gdzie rezerwacja od poniedziałku do wtorku oznacza jeden nocleg z poniedziałku na wtorek i jest oznaczana w przeglądzie rezerwacji tylko jako jedna doba, a nie dwa dni) Podczas tworzenia zasobu w BeeOffice należy wybrać sposób, w jaki ma być zakładana rezerwacja tego zasobu. Po opracowaniu grup zasobów i zasobów możesz przejść do menu Zasoby->Rezerwacje, żeby sprawdzić w jaki sposób zostały one odzwierciedlone w kalendarzu rezerwacji dla twojej firmy. Przygotowanie obsługi zgłoszeń zapotrzebowania Zapotrzebowanie to inaczej wniosek pracownika o zakup produktu, usługi, czy licencji, czyli prośba o akceptację kosztu. Wniosek po aktywacji (uruchomieniu) przez pracownika podlega weryfikacji merytorycznej i finansowej (zgodnie z ustalonymi uprawnieniami). W przypadku pozytywnej weryfikacji obu etapów - jest podstawą do księgowania kosztu. BeeOffice obsługuje dwa rodzaje zgłoszeń zapotrzebowania: - zapotrzebowania ogólne - zapotrzebowania na licencje. Zapotrzebowania ogólne pozwalają wprowadzać i zatwierdzać wydatki dowolnego rodzaju, przy czym wymagają każdorazowo ich opisania i wprowadzenia kosztów. Drugi rodzaj zapotrzebowań jest dedykowany do obsługi zakupu licencji na oprogramowanie, które wcześniej zostały zdefiniowane w systemie zgodnie z opisem w rozdziale: Zarządzanie licencjami. Zaletą korzystania z tego rodzaju zapotrzebowań jest ujednolicenie informacji i uniknięcie pomyłek - przedmiot zakupu można wybrać jedynie z listy licencji ustalonej wcześniej przez osoby odpowiedzialne za licencje (np. Dział IT), a koszty zakupu są podpowiadane automatycznie (pobierane z definicji licencji). W ten sposób pracownicy zgłaszający zapotrzebowanie na licencje nie popełnią błędu, choć nie muszą mieć orientacji w sposobach i cenach licencjonowania oprogramowania. W BeeOffice można ustalić różne osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie obu rodzajów zapotrzebowań (np. zapotrzebowania ogólne może zatwierdzać Dyrektor Finansowy, a zakupy licencji Menadżer Działu IT) wystarczy odpowiednim użytkownikom przypisać właściwe dla danego typu zapotrzebowań uprawnienia. Jeśli przewidujesz, żę pracownicy będą wprowadzać zapotrzebowania w innych walutach niż PLN, należy opracować ich przeliczanie na PLN zgodnie z opisem w sekcji Wprowadzanie kursów walut strona 10/26

11 Przygotowanie do rozliczania urlopów Menu: Sprawy osobowe ->Urlopy-limity Korzystając z zarządzania urlopami w BeeOffice, pracownicy twojej firmy mogą planować urlopy (wprowadzać plan urlopów), śledzić status ich akceptacji oraz sprawdzić pozostający do wykorzystania w danym roku limit dni urlopu. Ewidencja urlopów w BeeOffice nie zastępuje pełnej funkcjonalności systemu kadrowego związanej z rozliczaniem czasu pracy, natomiast upraszcza i automatyzuje obieg informacji pomiędzy pracownikami, przełożonymi i działem HR w firmie. Wnioski urlopowe zaakceptowane w BeeOffice powinny być przenoszone do systemu kadrowego. Zależnie od skali firmy może to być wykonywane ręcznie (np. raz w miesiącu, przez pracownika działu HR) lub automatycznie, przy pomocy interfejsu. Podstawową informacją wymaganą dla poprawnej pracy mechanizmu urlopów, jest określenie limitów dni wolnych dla poszczególnych pracowników w konkretnych latach. Limity są wprowadzane osobno dla każdej osoby, roku i rodzaju urlopu. Może to zrobić administrator lub np. uprawniona osoba z działu HR. Można również zdefiniować własny, inny rodzaj urlopu, jeśli w twojej firmie jest taka potrzeba. Podczas definiowania limitów urlopu zauważysz, że tylko niektóre rodzaje urlopów są dostępne na rozwijanej liście tych, dla których można zdefiniować limit (np. wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem, na żądanie). Dla innych rodzajów urlopów (np. bezpłatny, okolicznościowy), limity roczne zgodnie z prawem nie są ustalane, lecz oczywiście dla nich również każdy wniosek urlopowy musi zostać zatwierdzony przez przełożonego. Pamiętaj, że BeeOffice to tylko narzędzie - osoba definiująca urlopy w twojej firmie jest odpowiedzialna za zgodność z prawem i aktualność definicji i konfiguracji. Zazwyczaj poszczególne rodzaje urlopów są niezależne od siebie i mają oddzielne limity (np. w Polsce urlop wypoczynkowy i urlop ojcowski sumują się, jeśli oba przysługują pracownikowi w danym roku). Szczególnym rodzajem urlopu jest natomiast urlop na żądanie, który ma swój limit w roku, ale jednocześnie "zużywa" limit urlopu wypoczynkowego. Opracowanie pojedynczego limitu urlopowego polega na wypełnieniu następujących pól: - pracownik - osoba, dla której ustalamy limit - rok którego dany limit dotyczy - rodzaj urlopu - limit - liczba dni urlopu danego rodzaju, do wykorzystania w danym roku - dni poza ewidencją w BeeOffice liczba dni urlopu wykorzystanego np. przed uruchomieniem obsługi urlopów w BeeOffice - dni wykorzystane - pole tylko do odczytu, wypełnia się automatycznie na podstawie wprowadzonych wniosków urlopowych dla danej osoby/roku/rodzaju urlopu - pozostało - pole tylko do odczytu wskazujące na aktualne wykorzystanie danego urlopu. Wprowadzane w trakcie roku wnioski urlopowe "zużywają" liczbę dni pozostającego limitu urlopu w danym roku. strona 11/26

12 W sytuacji w której pracownik złoży wniosek urlopowy z limitu urlopowego na bieżący rok (wskazując ten rok we wniosku) podczas gdy posiada jeszcze niewykorzystany zaległy urlop z poprzedniego roku, BeeOffice poprosi pracownika o dodatkowe potwierdzenie że dni w danym wniosku urlopowym mają korzystać z limitu dla bieżącego roku. Mechanizm ten pozwala na planowanie wniosków urlopowych w taki sposób, aby w pierwszej kolejności wykorzystać zaległe urlopy z wcześniejszych lat. Przygotowanie do rozliczania delegacji Delegacje w pozwalają rejestrować i rozliczać koszty związane z podróżami służbowymi pracowników. Mechanizm rozliczania delegacji w BeeOffice usprawnia ten proces: - zwraca uwagę pracownika na wszystkie informacje, które zgodnie z prawem należy obowiązkowo podać na formularzu delegacji (np. miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży, środek transportu) - automatyczne oblicza wartości ryczałtów (diety, kilometrówka), na podstawie obowiązujących przepisów (np. dieta jest uzależniona od czasu przekroczenia granicy oraz od posiłków zapewnionych podczas podróży służbowej) - przelicza koszty wprowadzone w walutach obcych na PLN zgodnie z aktualnym kursem waluty NBP - daje możliwość rozliczenia zaliczki pobranej przez pracownika na potrzeby delegacji - bierze pod uwagę wszystkie koszty poniesione w danej podróży przez pracownika, również takie które zostały opłacone kartą kredytową bądź których płatność nastąpi przelewem - przekazuje delegacje pracownika zatwierdzone przez przełożonego do dalszej obsługi w dziale finansów lub HR. Opisane powyżej mechanizmy dla prawidłowego działania wymagają określenia kwot ryczałtów i kursów walut, w jakich pracownicy mogą ponosić wydatki w związku z delegacjami. Należy w związku z tym zweryfikować i okresowo uzupełniać parametry BeeOffice opisane w rozdziałach: Wprowadzanie kursów walut oraz Wprowadzanie ryczałtów. Standardowo w BeeOffice zaszyte są domyślne, aktualne wartości kursów walut NBP oraz ryczałtów w wysokości zgodnej z obowiązującym w Polsce prawem. W przypadku delegacji zagranicznych, w BeeOffice można skorzystać z 2 scenariuszy sposobu rozliczania odcinków krajowych takich podróży. Wykorzystanie danego scenariusza zależy od ustawienia parametru opisanego w rozdziale: Ustawienia parametrów BeeOffice. Zarządzanie urządzeniami Menu: Zasoby->Urządzenia Rejestr urządzeń w BeeOffice pozwala prowadzić ewidencję różnego rodzaju sprzętu, z którego korzystają pracownicy firmy. Ewidencja obejmuje zarówno opis urządzenia (nazwę i różne parametry) jak i obieg dokumentów związanych z wydaniem do użytkownika, zwrotem bądź zniszczeniem danego urządzenia. strona 12/26

13 Z poziomu głównej listy możesz utworzyć nowe urządzenie (przycisk "(+)" po lewej stronie ekranu) lub przejść do wyświetlania/zmiany danych urządzenia zdefiniowanego wcześniej. Podczas zakładania nowego urządzenia minimalny zestaw informacji, który należy wprowadzić to: - typ urządzenia - nazwa - data zakupu (lub data rozpoczęcia użytkowania w przypadku leasingu, wypożyczenia, itp.) - status urządzenia (tzn. miejsce jego przechowywania - możesz wybrać Magazyn IT lub Magazyn Administracji) Jeśli na liście brakuje typu dla danego urządzenia możesz wybrać ogólny rodzaj Inne lub zdefiniować nowy rodzaj. Typ urządzenia w BeeOffice ma znaczenie tylko opisowe, nie powoduje zmiany listy pól, którymi opisujemy dane urządzenie. Po utworzeniu nowego urządzenia możesz wykonywać na nim następujące operacje: 1. Uzupełnienie/aktualizacja danych (np. dodanie informacji o numerze środka trwałego, który został założony w systemie księgowym firmy). Dane urządzenia obejmują: - kilka typowych pól do wykorzystania w ewidencji urządzeń (np. nr seryjny, model), - pole Opis, w którym można wprowadzić dodatkowy tekst o dowolnej długości, - pola Atrybut 1..Atrybut 5 do dowolnego wykorzystania przez twoją firmę (można np. ustalić, że w polu Atrybut 1 dla urządzenia Komputer należy podawać ilość pamięci RAM, a dla telefonu komórkowego nr seryjny). 2. Wydanie do użytkownika (przycisk "Wydaj" na ekranie edycji pojedynczego urządzenia). Wybierz użytkownika z listy oraz datę wydania. Po zapisaniu informacji na ekranie urządzenia status zmienia się na "wydane", pole "u kogo" wskazuje na bieżącego użytkownika. Pole "u kogo" i "data wydania" nie są dostępne do edycji - zmienią się dopiero po wykonaniu następnych operacji (zwrot, przekazanie lub zniszczenie urządzenia). Kiedy urządzenie ma status "wydane" po kliknięciu na ikonę drukarki w BeeOffice możesz wydrukować formularz wydania. 3. Zdanie (zwrot) urządzenia. Kiedy użytkownik kończy korzystanie z urządzenia (np. wymiana telefonu na nowy model lub zwrot sprzętu przy zakończeniu współpracy) powinieneś odnotować to w ewidencji urządzeń przy pomocy operacji "Zdaj". Status urządzenia powraca do takiej wartości jaka była początkowo ustawiona przed wydaniem urządzenia (Magazyn IT lub Magazyn Administracji), pole "u kogo" i data wydania zostają skasowane (nadal można wyświetlić poprzednie wartości korzystając z funkcji wyświetlania historii). Po kliknięciu na ikonę drukarki możesz wydrukować formularz przyjęcia urządzenia do magazynu. 4. Przekazanie urządzenia. Jeśli urządzenie jest przekazywane bezpośrednio pomiędzy pracownikami, zamiast operacji zwrotu i wydania do nowego pracownika możesz wykonać pojedynczą operację "Przekaż". Po kliknięciu na ikonę drukarki wydrukuj formularz przyjęcia urządzenia przez nowego użytkownika. 5. Zniszczenie urządzenia. Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie nie nadaje się do dalszego użycia, możesz zmienić jego status przy pomocy operacji "Zniszcz". Po kliknięciu na ikonę strona 13/26

14 drukarki wydrukuj protokół zniszczenia urządzenia. Formularze/protokoły związane z urządzeniami: Zależnie od wymagań twojej firmy, formularze mogą być drukowane i podpisywane przez użytkowników, jako dodatkowa forma ewidencji i potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt. Formularze mogą być też zapisywane w postaci elektronicznej (jako pliki PDF). Drukowanie lub zapisywanie formularzy jest opcjonalne, możesz polegać wyłącznie na statusach urządzeń i historii operacji widocznej w BeeOffice. Do danego urządzenia możesz dodać również załącznik, np. zeskanowany dokument gwarancji. Zarządzanie licencjami Menu: Zasoby->Licencje Ewidencja licencji w BeeOffice wspiera śledzenie statusu licencji na oprogramowanie dostępnych w twojej firmie. W pierwszej kolejności definiujesz produkty wymagające licencji, z których korzysta twoja firma. Następnie rejestrujesz zakupy odnotowując liczbę zakupionych licencji, wydania do użytkowników i zwroty. Dzięki temu śledzisz stopień wykorzystania puli licencji i możesz ustalić np. czy instalacja dla kolejnego użytkownika mieści się w ramach dostępnej puli, czy wymaga dodatkowego zakupu. Po wybraniu menu Zasoby -> Licencje w BeeOffice znajdziesz listę wszystkich rodzajów licencji, które zdefiniowałeś dla twojej firmy. Możesz utworzyć nową licencję (przycisk "(+)" po lewej stronie ekranu) lub przejść do ekranu zarządzania wybraną licencją. Każda licencja jest opisana następującymi właściwościami: - nazwa - kod (skrót nazwy) - cena netto i waluta ceny (będzie wykorzystana do ustalenia wartości przy wprowadzeniu zapotrzebowania na zakup nowych licencji) - liczba licencji darmowych (liczba licencji, które są dostępne dla organizacji bez potrzeby zakupu jeśli takie istnieją, np. jako efekt partnerstwa z dostawcą) - opis (opcjonalne dodatkowe informacje) Dla ewidencji zakupów i wydań licencji, BeeOffice śledzi równolegle kilka liczników dla każdej licencji (każdego produktu): 1. ilość licencji - łączna liczba zakupionych lub bezpłatnych licencji do dyspozycji całej organizacji 2. ilość wydanych - wydania wszystkich rodzajów licencji (kupione, darmowe, z komputerem) 3. bilans = wartość 1. minus wartość bilans licencji kupionych - przyjęcia minus wydania licencji płatnych 5. bilans licencji darmowych - przyjęcia minus wydania licencji bezpłatnych 6. bilans z komputerem przyjęcia minus wydania licencji, które były zakupione przy okazji zakupów sprzętu (np. system operacyjny z laptopem, tzw. licencje OEM) strona 14/26

15 Twoja firma może korzystać tylko z niektórych wymienionych wyżej rodzajów licencji. W momencie zakupu lub pozyskania licencji w inny sposób powinieneś wybrać operację "Nabycie". Dla nabywanej licencji wprowadzasz typ, ilość, cenę jednostkową, datę zakupu, numer dokumentu potwierdzającego operację (np. faktura), ewentualne dodatkowe uwagi. Nabycia zwiększają odpowiedni bilans licencji (zależnie od wybranego typu licencji). Wykorzystując Operację "Wydanie" możesz przypisać jedną lub większą liczbę sztuk licencji danego produktu do wybranego pracownika firmy. Podczas wydania wskazujesz m.in. odbiorcę, datę operacji, liczbę wydanych sztuk. Po zapisaniu dokumentu wydania, możesz wydrukować wewnętrzny certyfikat poświadczający prawo do korzystania z licencji przez danego pracownika (ikona drukarki na ekranie Wydania licencji). Po wydrukowaniu i podpisaniu certyfikatu potwierdź status przyciskiem "Podpisano certyfikat", czego skutkiem będzie zmiana statusu wydania licencji z "W trakcie" na "Wydana". Wykorzystanie tego mechanizmu pozwala na zapewnienie również papierowych potwierdzeń przydzielenia licencji, które mogą zostać przekazane pracownikowi jako dowód na legalność powierzonych mu licencji. Do licencji możesz dodać załącznik, np. certyfikat danego oprogramowania. Zarządzanie samochodami Menu: Zasoby->Samochody Ewidencja samochodów w BeeOffice wspiera śledzenie statusu samochodów, którymi dysponuje twoja firma. Ewidencja obejmuje zarówno opis samochodu (model i różne parametry) jak i obieg dokumentów związanych z wydaniem do użytkownika, zwrotem bądź sprzedażą danego samochodu. Z poziomu głównej listy możesz zdefiniować w BeeOffice nowy samochód (przycisk "(+)" po lewej stronie ekranu) lub przejść do wyświetlania/zmiany danych samochodu zdefiniowanego wcześniej. Podczas zakładania nowego samochodu minimalny zestaw informacji, który należy wprowadzić to: - marka i model pojazdu - rok nabycia - nr rejestracyjny - sposób finansowania - średnie spalanie i początkowy bilans paliwa Informacje związane z paliwem są związane z rozliczaniem paliwa w samochodach służbowych. Jeśli ta funkcja nie będzie wykorzystywana, można w obu polach wprowadzić liczbę 0. Wprowadzenie informacji o średnim spalaniu ma wpływ na rozliczenia paliwa z delegacji, które były wykonywane z użyciem danego auta pobierane są informacje o ilości przejechanych kilometrów Ta informacja w połączeniu z danymi o średnim spalaniu pozwala obliczyć ile paliwa powinno pozostać do rozliczenia bądź strona 15/26

16 wykorzystania. Po wybraniu zakładki "Ubezpieczenie" możesz wprowadzić informację na temat polis ubezpieczeniowych przypisanych do samochodu. Lista firm ubezpieczeniowych oraz rodzaje polis mogą być dowolnie konfigurowane w menu Administracja->Słowniki. Po przejściu do zakładki "Wyposażenie" możesz wprowadzić informację na temat dodatkowych elementów wyposażenia samochodu, np. zestawy kluczyków, karta pojazdu, radio, itp. Rodzaje elementów wyposażenia mogą być dowolnie konfigurowane w menu Administracja->Słowniki. Zakładka "Rozliczenia" prezentuje dokumenty rozliczeń km/paliwa wprowadzone dla danego samochodu. Na ekranie "Wykup" można zarejestrować zdarzenia związane z przerejestrowaniem samochodu przy okazji jego wykupienia z leasingu. Informacje te nie wpływają jednak na status samochodu na głównym ekranie danych. Operacje wydania / przekazania / zwrotu samochodu odbywają się podobnie jak te same operacje związane z urządzeniami BeeOffice, opisane w rozdziale Zarządzanie urządzeniami. Import danych z kart paliwowych Menu: Rozliczenia->Import rozliczeń; Historia importów Jeśli Twoja firma korzysta z kart paliwowych i otrzymuje od dostawcy rozliczenie tankowań (bezgotówkowych) dokonanych w danym miesiącu rozliczeniowym, możesz zaimportować je do BeeOffice aby ułatwić proces rozliczania podróży samochodami służbowymi. Operatorzy kart paliwowych dostarczają dane w różnych formatach. Dla potrzeb rozliczeń w BeeOffice obecnie przewidziany jest jeden ujednolicony format tekstowy, który zawiera niezbędny podzbiór informacji Każdy wiersz pliku tekstowego zawiera 3 pola: - data zakupu paliwa, - ilość litrów paliwa, - numer rejestracyjny samochodu. Plik powinien być dostarczony w formacie tekstowym, poszczególne pola powinny być odseparowane średnikami, dla liczb separatorem dziesiętnym powinien być przecinek, a daty powinny być zapisywane w formacie RRRR-MM-DD. Plik nie powinien zawierać nagłówka z nazwami pól w pierwszym wierszu. Po przygotowaniu pliku zgodnego z wyżej opisanym formatem wskaż go na ekranie importu danych przez kliknięcie na przycisk ze znakiem [+] bądź pole nazwy pliku i wykonaj operację [Sprawdź]. BeeOffice wyświetli ewentualne błędy w zawartości pliku. Po pomyślnej weryfikacji pliku, wykonaj operację [Importuj]. Zaimportowane dane o tankowaniach mogą być następnie wykorzystane podczas rozliczania samochodów służbowych. Rejestr przeprowadzonych operacji importu danych można przeglądać po wybraniu menu: Rozliczenia->Historia importów. strona 16/26

17 Wprowadzanie kursów walut Menu: Administracja->Kursy walut Kursy walut są wykorzystywane w BeeOffice dla przeliczania zgłoszeń zapotrzebowania oraz wydatków w delegacji wprowadzonych w walutach obcych. Definicja kursu składa się z następujących elementów: - waluta źródłowa - waluta docelowa (w obecnej wersji BeeOffice jest to zawsze PLN) - data obowiązywania kursu - kurs - liczba jednostek waluty źródłowej dla przeliczania kursu (najczęściej 1, lecz w niektórych walutach jak np. HUF przyjmuje się kursy w oparciu o licznik 100 jednostek waluty źródłowej). Kursy walut importowane są z NBP do BeeOffice automatycznie, od poniedziałku do piątku. Jeśli twoja firma posługuje się innym niż publikowany przez NBP kursem walut, masz tutaj możliwość wprowadzenia tego kursu. Wprowadzanie ryczałtów Menu: Administracja->Ryczałty Ryczałty są wykorzystywane w BeeOffice przy rozliczaniu delegacji oraz wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych. Definicja ryczałtu składa się z następujących elementów: - kraj - data rozpoczęcia obowiązywania - typ ryczałtu - waluta - kwota ryczałtu w danej walucie. Aktualnie w BeeOffice wykorzystywane są następujące typy ryczałtów: - dieta (zawsze w powiązaniu z krajem = Polska) - wyznacza wartość diety dla podróży krajowej w Polsce - dieta zagraniczna (w powiązaniu z dowolnym krajem innym niż Polska) - wyznacza wartość diety za dzień w delegacji zagranicznej - ryczałt za nocleg - ryczałt za samodzielne zapewnienie noclegu w podróży służbowej - samochód prywatny do 900cm 3 i powyżej 900 cm 3 - wyznacza stawkę zwrotu kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych, za 1 km podróży Każdy ryczałt obowiązuje od daty rozpoczęcia do wprowadzenia nowego ryczałtu tego samego typu, z późniejszą datą. Przykładowo, jeśli zdefiniujemy stawkę diety dla podróży krajowej z datą , a następną stawkę z datą , to ryczałt dla strona 17/26

18 wszystkich podróży odbytych do dnia włącznie będzie wyliczony na podstawie pierwszej stawki. Jeśli nie wprowadzisz do BeeOffice własnych wartości ryczałtów, to obowiązywały będą ryczałty predefiniowane, zgodne z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem nie ma więc potrzeby ręcznego ich wprowadzania jeśli oczekiwane wartości są zgodne z wymaganiami prawnymi. Ustawienia parametrów BeeOffice Menu: Administracja->Ustawienia Na tym ekranie możesz przeglądać lub zmieniać wartości dodatkowych parametrów sterujących działaniem BeeOffice. Niektóre ustawienia są narzucane centralnie przez administratora BeeOffice i niedostępne do zmiany przez poszczególne firmy korzystające z systemu. Parametry te mają ustawiony znacznik "Ustawienie administracyjne". Znaczenie poszczególnych parametrów objaśnia poniższa tabela: interface_exch_rate_import max_allowed_file_size delegation_pl_mixed_calc_method Wartość "yes" oznacza, że kursy walut opublikowane przez NBP będą codziennie automatycznie przypisane jako kursy walut w BeeOffice dla twojej firmy. Jeśli chciałbyś sam aktualizować kursy walut (np. ze względu na specjalne zasady rozliczeń z centralą firmy za granicą) ustaw wartość tego parametru na "no". Maksymalna wielkość pliku załącznika w BeeOffice, wyrażona w MB Sposób wyliczania diet dla delegacji mieszancyh trwających ponad 1 dobę za odcinek delegacji na terenie kraju: Wartość 1 wartość domyślna - poszczególne odcinki podróży międzynarodowej mające miejsce na terenie kraju są traktowane jako osobne podróże krajowe. Przykład: wyjazd z miejscowości na terenie kraju o godzinie 6:00, przekroczenie granicy o godzinie 11:00 (5h), przekroczenie granicy w drodze powrotnej o godzinie 18:00, powrót z delegacji kolejnego dnia o godzinie 23:00 (5h). Dla przykładu powyżej: każdy z 5-godzinnych odcinków krajowych (wyjazd i powrót z wyjazdu zagranicznego) traktowany jest jak osobna podróż krajowa dla której obliczana jest dieta tak więc BeeOffice liczy wartość diety za 2 podróże krajowe trwające 5h (wyjazd oraz powrót). strona 18/26

19 Wartość 2 okresy podytu na terenie kraju podczas wyjazdu i w trakcie powrotu są sumowane i traktowane jako rozpoczęcie kolejnej podróży krajowej. W przykłądzie jak powyżej wartość diety krajowej wyliczana jest dla 10h (5h+5h) (plus dieta wynikająca z podróży zagranicznej. W przypadku gdyby suma czasu odcinków krajowych wynosiła poniżej 8h, BeeOffice traktuje taki czas jak rozpoczętą dobę podróży służbowej i wyliczy odpowiednią wartość diety. Konfiguracja słowników Menu: Administracja->Słowniki "Słownik" w BeeOffice oznacza listę wartości, która steruje działaniem aplikacji (np. pozwala wybrać różne opcje podczas wypełniania formularza). W BeeOffice istnieją słowniki predefiniowane, których nie można edytować, ale wiele słowników to takie, które administrator może samodzielnie konfigurować. Ich lista znajduje się w poniższej tabeli. Słowniki, które są udostępnione do zmiany można rozpoznać po atrybucie "typ konfigurowalny" pokazanym w trybie edycji danego słownika. Przykładowo, administrator może określić, jakie pozycje będą się wyświetlały na listach wybieralnych poszczególnych pól, jak choćby : podczas zakładania konta nowego pracownika, gdy wybieramy jego lokalizację (dotyczy firm z kilkoma lokalizacjami). To właśnie administrator podczas edycji słownika definiuje, że będziemy mieć do wyboru np. Poznań, Kraków, Warszawę i Sopot. Niektóre listy wartości są zdefiniowane na stałe, ponieważ mają duży wpływ na działanie BeeOffice i ich zmiana musiałaby pociągać zmiany w logice systemu. Wpisy nie przewidziane do konfiguracji przez użytkowników można tylko wyświetlać, bez możliwości edycji. Przykład 1: Obecna wersja BeeOffice przewiduje dwa rodzaje zapotrzebowań - ogólne i licencje. Użytkownik nie może utworzyć nowego rodzaju dokumentu zapotrzebowania. Przykład 2: BeeOffice pozwala zdefiniować listę kompetencji, które opisują pracowników (np. znajomość języków, prawo jazdy, inne uprawnienia). Administrator BeeOffice w każdej firmie może zmieniać i rozszerzać listę kompetencji. Zmiany wpisów w słowniku powodują ich zmianę we wszystkich miejscach, gdzie dany wpis został użyty. Dzięki temu błędne wpisy można łatwo skorygować (np. jeśli w słowniku lokalizacji wpiszemy "Poznan", a następnie poprawimy na "Poznań", to przypisanie lokalizacji do wszystkich pracowników zostanie poprawione). Uwaga: Podczas próby usunięcia wpisu ze słownika BeeOffice sprawdzi, czy dany wpis został już użyty w innym miejscu. Przykładowo: jeśli zdefiniowaliśmy lokalizację "Poznań" i przypisaliśmy ją do pracowników, to podczas próby usunięcia wpisu "Poznań" ze słownika zostanie wyświetlony komunikat błędu i wskazanie, jakie dane są powiązane z tym wpisem. Jest to mechanizm zapewniający spójność danych w całym systemie. Jeśli strona 19/26

20 faktycznie dany wpis został utworzony omyłkowo i należy go usunąć, to wcześniej trzeba poprawić wpisy słownikowe wszędzie tam, gdzie zostały użyte (np. zmienić lokalizację pracowników "Poznań" na "Wrocław"). Poniżej znajduje się opis poszczególnych słowników, które możesz konfigurować w BeeOffice oraz miejsca w systemie (ścieżki w menu i pola ekranu), w których dany słownik jest wykorzystywany.. Dane pracowników: Lokalizacja pracownika Kompetencje Poziom kompetencji Rodzaj umowy Kalendarze Opisuje główne miejsce pracy danej osoby. Jeśli twoja firma ma oddziały w różnych miastach możesz tutaj wpisać miejscowości, numery budynków biurowych, piętra lub inne określenia lokalizacji. Menu: Firma->Pracownicy, zakładka Administracja, pole Lokalizacja. Jeśli przypiszesz kompetencje do poszczególnych pracowników, to ich przełożeni albo dział HR mogą korzystać z tych informacji, np. podczas przydzielania nowych zadań ("Czy mamy w firmie osobę, która zna język hiszpański?") Słownik kompetencji pozwala ustalić jednolite opisy, żeby uniknąć sytuacji kiedy każdy przełożony nazywa tę samą kompetencję nieco inaczej (np. "hiszpański", "jęz.hiszp", "język obcy"). Menu: Firma->Pracownicy, zakładka Kompetencje Dla niektórych kompetencji może być istotne zdefiniowanie poziomów umiejętności (np. dla języka: podstawowy / średni / zaawansowany). Ten słownik uzupełnia listę kompetencji opisaną powyżej. Menu: Firma->Pracownicy, zakładka Kompetencje Do danych pracowników w BeeOffice możesz przypisać rodzaje umów (np. um. o pracę, zlecenie,...) - mają one charakter tylko informacyjny, nie wpływają na przetwarzanie danych. Menu: Firma->Pracownicy, zakładka Dane HR, pole Rodzaj współpracy Terminarz pracowników wyświetla dni wolne i święta oznaczone innym kolorem. W firmach międzynarodowych może wystąpić sytuacja, kiedy dany dzień jest wolny od pracy w jednym oddziale, natomiast jest dniem roboczym w innej spółce (w innym kraju). W konfiguracji BeeOffice możesz zdefiniować dni wolne od pracy charakterystyczne dla różnych krajów, a w danych pracownika przypisać kalendarz kraju, wg którego należy ustalać dni wolne dla tej osoby. strona 20/26

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 08-02-2013 strona 1/25 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Import limitów urlopowych / nowy rok

Import limitów urlopowych / nowy rok Import limitów urlopowych / nowy rok 1. Wstęp Limity urlopowe pracowników w BeeOffice można zbiorczo dodawać lub aktualizować przy pomocy importu danych z pliku Excel. Jednym z typowych scenariuszy do

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Wystarczy kilka prostych kroków!

Wystarczy kilka prostych kroków! Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy Dotpay Wystarczy kilka prostych kroków! 1 2 3 4 5 6 Założenie konta Aktywacja konta Dodanie rachunku bankowego Konfiguracja dostępu Aktywacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY - PIERWSZE KROKI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika 03-06-2013 strona 1/20 Wstęp Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób BeeOffice wspiera twoją codzienną pracę, zapraszamy do zapoznania się z niniejszym Przewodnikiem użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Księgowość Optivum Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 koszty.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016

BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016 BIELSKO-BIAŁA, 15 KWIETNIA 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA W SYSTEMIE 3-LETNIEJ GWARANCJI MAKITA Poniższa instrukcja pomoże Państwu założyć konto w systemie 3-letniej gwarancji oraz przeprowadzić rejestrację

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo