Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus W terminie kwietnia 2009 roku odbyłam wizytę na Uniwersytecie im. Tomasa Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus. Wizyta zorganizowana została przez Biuro Studiów Międzynarodowych MU (Office for International Studies), opiekunem z ramienia Uczelni była Pani Zita Hrabovska. Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (LLP the Lifelong Learning Programme), którego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Program Erasmus oferuje następujące możliwości pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych: wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp.; udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności; udział w projektach wielostronnych dot. współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie; udział w projektach wspierających modernizację uczelni; udział w projektach wspierających kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej - wirtualne kampusy 1. Program obejmował wizyty oraz spotkania w wielu jednostkach administracyjnych Uczelni realizując następujące zagadnienia: Dział OIS; LLP Erasmus- umowy bilateralne, studenci przyjeżdżający oraz wyjeżdżający; Programy CEEPUS, ISEP, Erasmus Mundus Cooperation Window; rekrutacja studentów czeskich i zagranicznych, studia międzynarodowe studia prowadzone w języku angielskim; dokumentacja toku studiów w tym dyplom, suplement do dyplomu, działalność Międzynarodowego Klubu Studenckiego. 1 1

2 BRNO Brno to drugie co do wielkości miasto Republiki Czeskiej leżące w połowie drogi między Pragą a Wiedniem. Brno posiada ponad letnią historię. Tutaj żył i pracował opat Johann Gregor Mendel, twórca genetyki. Obecnie miasto jest głównym ośrodkiem administracyjnym Moraw i jednym z największych centrów przemysłu tekstylnego, budowy maszyn i handlu (odbywają się tu międzynarodowe targi przemysłowe). Uprzemysłowienie a w szczególności rozwój fabryk włókienniczych w XIX wieku przyniosło miastu dobrobyt. Od nazwy Brno pochodzi także nazwa karabinu Bren, początkowo tu właśnie produkowanego. Osadnictwo stałe pojawiło się tu już od momentu przyjścia Słowian w VI wieku. Następnie miasto znalazło się w obrębie Państwa Wielkomorawskiego. Od końca XIII wieku nad Brnem góruje zamek Špilberk, który na przestrzeni dziejów stał się siedzibą morawskich margrabiów z rodu Luksemburgów i stolicą ziemską Moraw. Podobnie jak inne miasta również Brno posiada swoje głębokie tajemnice - na przykład sieć podziemnych korytarzy. Dla turystów z całego świata największym magnesem jest z pewnością Villa Tugendhat. Jest to najsłynniejszy budynek autorstwa architekta Ludwiga Miese van der Rohe, który to w 2001 roku został wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (http://pl.czech-unesco.org/). Obecnie Brno posiada 11 szkół wyższych, liczne muzea i teatry. Piękna architektura i niepowtarzalny nastrój jak również bardzo znana miejska strefa zabytków to dodatkowe atuty tego miasta. Jak wyżej wspomniałam w Brnie funkcjonuje jedenaście uczelni wyższych w tym sześć uniwersytetów, należą do nich: Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně (Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno) Vysoké Učení Technické v Brně (Brno University of Technology) Vysoká Škola Karla Engliše v Brně (Karel Englis College) Veterinární a Farmaceutická Univerzita v Brně (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno) Univerzita Obrany (Military School) 2

3 Rašínova Vysoká Škola (Rašín College) Vysoká Škola NEWTON College (NEWTON College) Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně (Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno) Brno International Business School Akademie STING, o.p.s., Brno Masarykova Univerzita v Brně (Masaryk University) Masarykova Univerzita v Brne Uniwersytet im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie został założony 28 stycznia 1919 roku w tym roku Uniwersytet obchodzi 90 rocznicę utworzenia. Uczelnia otrzymała wówczas imię założyciela i pierwszego prezydenta - Tomáša Garrigue Masaryka. W pierwszych latach swojej działalności Uniwersytet kształcił na czterech wydziałach: Wydziale Prawa, Wydziale Medycyny, Wydziale Sztuki i Wydziale Nauk. W 1939 roku wraz z zamknięciem wszystkich czeskich uniwersytetów przez Nazistów aktywność edukacyjna na uniwersytetach została zawieszona a fala zatrzymań doprowadziła do aresztowań i śmierci wielu studentów i profesorów. W latach z powodów politycznych uczelnia nosiła nazwę Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkiniego 2. W 2008 roku Uniwersytet im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie zajął 43 miejsce w rankingu 500 europejskich uniwersytetów. MU jest drugim co do wielkości (po Uniwersytecie Karola w Pradze) publicznym uniwersytetem w Czechach i wiodącą uczelnią na Morawach. Obecnie uczelnia składa się z dziewięciu wydziałów oraz z ponad 200 departamentów, instytutów, katedr i klinik. Oferuje szerokie spektrum tradycyjnych kierunków nauczania jak również nowopowstające dyscypliny. Ponad studentów z Czech, całej Europy oraz świata w sumie 60 krajów studiuje na uniwersytecie. W ostatnich latach konsekwentnie przyciąga największą z uczelni liczbę aplikantów, która pozwala pozostawić najwyżej wyselekcjonowanych studentów (w 2008 roku spośród wszystkich aplikantów przyjętych zostało 24206). Od 1922 uczelnię opuściło absolwentów. 2 Jan Evangelista Purkyne czeski patriota, uczony, anatom, fizjolog 3

4 Wydziały oraz wybrane kierunki kształcenia prowadzone na Uniwersytecie im. T.G. Masaryka: Wydział Prawa (Faculty of Low) Prawo, Międzynarodowe Prawo Publiczne, Prawo Cywilne, Prawo Konstytucyjne, Międzynarodowe Prawo Prywatne Wydział Medyczny (Faculty of Medicine) Medycyna, Stomatologia, Nauki o Zdrowiu, Psychoterapia, Pielęgniarstwo Wydział Nauk (Faculty of Science) Biologia, Chemia, Nauki o Ziemi, Matematyka, Fizyka Wydział Sztuki (Faculty of Arts) Filologia (Filologia Grecka, Łacina, Angielska, Niemiecka, Norweska, Duńska, Francuska, Włoska, Hiszpańska, Chorwacka, Polska, Słowacka, Japońska), Nauki Historyczne (Historia, Archeologia, Studia Muzealne, Archiwistyka), Sztuka (Historia Sztuki, Muzykologia, Teatrologia, Filmoznawstwo, Estetyka), Filozofia, Etnologia, Psychologia, Bibliotekoznawstwo, Pedagogika Socjalna z Poradnictwem, Pedagogika Wydział Nauk Edukacyjnych (Faculty of Education) Języki i Literatura, Historia, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Geografia, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Społeczna, Edukacja specyficznych potrzeb, Edukacja Artystyczna, Edukacja Muzyczna, Edukacja Rodzinna, Edukacja Techniczna, Drama w Edukacji Wydział Ekonomii i Administracji (Faculty of Economics and Administration) Ekonomia, Ekonomia Publiczna, Ekonomia Narodowa, Finanse, Polityka Ekonomiczna i Administracja Wydział Informatyczny (Faculty of Informatics) - Informatyka Wydział Nauk Społecznych (Faculty of Social Studies) Stosunki Międzynarodowe i Studia Europejskie, Media i Dziennikarstwo, Nauki Polityczne, Psychologia, Polityka Socjalna i Praca Socjalna, Socjologia, Studia Gender Wydział Sportu (Faculty of Sport Studies) Wychowanie Fizyczne i Sport Na Uniwersytecie im. T.G. Masaryka studiuje coraz więcej obcokrajowców z całego świata. Dlatego na MU prowadzone są dwie formy studiów: Studia w języku czeskim nauczania Uniwersytet im. T.G. Masaryka umożliwia wszystkim swoim studentom znakomite warunki do studiowania oraz łączy to z nauką i badaniami naukowymi. Umożliwia młodym naukowcom dalszy rozwój w pracowniach i laboratoriach wyposażonych na bardzo wysokim poziomie. Największą zaletą jest, że studenci z Polski mogą studiować na tych samych warunkach co czescy studenci. Jeśli zdecydują się na dzienne studia w czeskim języku nauczania mają możliwość bezpłatnej nauki. Dodatkowo MU pokrywa koszty rocznego intensywnego kursu językowego studentom magisterskich studiów uzupełniających i doktorantom, za który studenci innych kierunków, gdzie obowiązuje obcy język nauczania muszą płacić sami. Roczny intensywny kurs języka czeskiego gwarantuje Instytut Języka Czeskiego dla Obcokrajowców. Kurs zaczyna się w sierpniu a od października (początek nowego roku akademickiego) nauka jest kontynuowana równolegle z wybranym kierunkiem studiów przez okres dwóch semestrów. 4

5 Studia w angielskim języku nauczania Studenci mają możliwość wyboru wielu kierunków, które umożliwiają studia w języku angielskim. Również Ci studenci magisterskich studiów uzupełniających oraz doktoranci mają prawo na bezpłatny intensywny kurs języka czeskiego, który będą później potrzebować w trakcie praktyk studenckich. PROGRAM WIZYTY: 20 kwietnia 2009 Biuro Studiów Międzynarodowych Office for International Studies LLP Erasmus bilateral agreements, outgoing students Lucie Durcova, Tamara Muchowa, Tomas Lady Don Sparling - Director Office for International Studies Realizację harmonogramu pobytu rozpoczęłam od wizyty w Biurze Studiów Międzynarodowych (Office for International Studies - OIS) - do którego zadań należy między innymi: organizowanie wizyt na MU nauczycielom przyjeżdżającym oraz wyjazdów zagranicznych nauczycielom zatrudnionym na Uniwersytecie Masaryka, przygotowanie studentów MU do wyjazdu na studia zagraniczne, powitanie międzynarodowych studentów przyjeżdżających do Brna oraz organizacja ich pobytu na uczelni, opracowanie i koordynacja programów językowych dla studentów międzynarodowych oraz językowych szkół letnich, promocja Uniwersytetu poza granicami kraju współpraca międzynarodowa Tego dnia odbyłam dwa spotkania. Jedno z nich z Dyrektorem Biura Studiów Międzynarodowych Donem Sparlingiem. Spotkanie miało ono charakter wprowadzający do rozpoczynającej się wizyty. Dotyczyło ogólnych informacji na temat uniwersytetu, historii, struktury organizacyjnej ale także korzystnego położenia geograficznego miasta Brna, które umożliwia liczne kontakty i realizowanie europejskich projektów naukowych ze względu na bliskie sąsiedztwo z Wiedniem, Krakowie, Bratysławą i Budapesztem. MU nawiązuje współpracę również na gruncie lokalnym z brneńskimi uniwersytetami realizując wspólne projekty. Jednym z podstawowych priorytetów uniwersytetu są badania naukowe dlatego jest szanowaną instytucją badawczą i jednym z najszybciej rozwijających się Uczelni w Czechach. Drugie spotkanie odbyło się w jednym z działów OIS zajmującym się umowami i organizacją wyjazdów studentów z Programu Erasmus do uczelni zagranicznych (obecnie ok. 700 umów bilateralnych, ok. 200 studentów wyjeżdżających w semestrze letnim 2008/2009). Spotkanie obejmowało zagadnienia dotyczące przygotowania i prowadzenia dokumentacji osób wyjeżdżających. 5

6 21 kwietnia 2009 Wydział Nauk Społecznych Biuro Rekrutacji Faculty of Social Studies Admission Office Jana Jurckova, 23 kwietnia 2009 Wydział Nauk Społecznych Faculty of Social Studies Study programmes in English, international cooperation Jolanta Navratilova, Dagmar Habova Wydział Nauk Społecznych został powołany w 1998 roku. Do tego czasu nauki społeczne były częścią Wydziały Artystycznego. Obecnie Wydział koncentruje się zarówno na edukacji jak i na badaniach w zakresie Socjologii, Nauk Politycznych, Stosunków Międzynarodowych, Studiów Europejskich, Psychologii, Studiów Medioznawczych, Dziennikarstwa, Polityce Socjalnej z Pracą Socjalną. Od 2004 roku Wydział Nauk Społecznych oferuje programy studiów w języku angielskim (dwa magisterskie i wszystkie na poziomie doktorskim). Pozostałe programy (wszystkie licencjackie i większość magisterskich) można studiować tylko w języku czeskim. Ponadto kandydaci z zagranicy mogą rozpocząć intensywny kurs języka czeskiego na uniwersytecie uwzględniając ich doświadczenia i pochodzenie językowe. Wstępny egzamin pisemny na studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych składa się z dwóch części: pierwsza część to test predyspozycji do podjęcia studiów uniwersyteckich, druga część sprawdza podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych. Uniwersytet oferuje studia pierwszego stopnia tylko w języku czeskim. Za procedury rekrutacyjne na studia magisterskie i programy doktoranckie odpowiadają odpowiednie instytuty. Egzamin wstępny na studia magisterskie składa się zarówno z części ustanej jak i testu pisemnego i ocenia wiedzę kandydatów z przedmiotów, które były realizowane na studiach pierwszego stopnia zwracając główną uwagę na teorię oraz metodologię. Dla programów doktoranckich obywa się zazwyczaj rozmowa kwalifikacyjna koncentrująca się na indywidualnych zainteresowaniach i pracy aplikanta. Warto na zakończenie wspomnieć, że Uniwersytet Masaryka był pierwszą czeską uczelnią, która wprowadziła elektroniczny system rekrutacyjny. Programy magisterskie w języku angielskim obejmują cztery semestry studiów (120 punktów ECTS) i są dostępne dla studentów posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia bądź z równoważnym wykształceniem z zakresu nauk społecznych lun humanistycznych. Do wyboru są następujące kierunki: Polityka Europejska to kierunek zapewniający praktyczną i teoretyczną widzę o historii Europy, systemach politycznych oraz procesach integracji europejskiej. Zaawansowany poziom uniwersytecki oraz interdyscyplinarność programu są zagwarantowane dzięki specjalistom z Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych. 6

7 Socjologia zapewnia studentom z podstawowymi umiejętnościami możliwość prowadzenia badań socjologicznych oraz rozumienia i wyjaśniania socjologicznych zjawisk. Teoretyczna jak i metodologiczna zdobyta wiedza przygotowuje studentów do rozumienia szybko zmieniającego się świata, w którym żyjemy oraz uczestnictwa w kształtowaniu dalszego rozwoju. Wszystkie programy doktorskie są akredytowane w języku angielskim i przyjmują aplikantów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Badania w ramach programów doktorskich dotyczą następujących dziedzin: Stosunki Międzynarodowe i Studia Europejskie, Nauki Polityczne, Psychologia, Polityka Socjalna i Praca Socjalna oraz Socjologia. Rekrutacja na powyższe programy może odbywać się w niektórych przypadkach w formie korespondencyjnej. Jedno ze spotkań jakie odbyłam na Wydziale Nauk Społecznych miało miejsce w dziale studiów zagranicznych. I właśnie tam miałam okazję zobaczyć w jaki sposób jest przygotowywana dokumentacja przebiegu studiów oraz dokumentacja po ukończeniu studiów Dyplom oraz Suplement do Dyplomu (kopia dokumentów w załączniku). Absolwenci Uniwersytetu Masaryka w Brnie otrzymują Suplement do Dyplomu jednocześnie w czeskiej oraz angielskiej wersji językowej 3. Czeska praktyka przygotowywania dokumentów jest warta zastosowana w polskim szkolnictwie wyższym. Myślę, że takie rozwiązanie ujednoliciłoby otrzymywane przez absolwentów dokumenty oraz w znacznym stopniu wyrównałoby szanse na międzynarodowym rynku pracy. 21 kwietnia 2009 Biuro Studiów Międzynarodowych Office for International Studies Marcela Dibelkova 21 kwietnia odbyłam spotkanie w OIS. Spotkanie dotyczyło organizacji wymiany studenckiej od strony studentów przyjeżdżających na Uniwersytet tj. dokumenty aplikacyjne sporządzane przez studentów oraz harmonogram i procedury aplikowania, wszelkiego rodzaju instrukcje oraz przewodniki dla studentów przybywających do Brna 4, listy i zasady wyboru przedmiotów. Większość procedur obywa się w formie elektronicznej co niemalże do minimum ogranicza wizyty studentów w biurze. Ponadto miałam okazję zapoznania się z możliwościami podjęcia nauki języka czeskiego przez studentów przyjeżdżających na Uczelnię. I tak można wyróżnić dwie formy zajęć:

8 Czeski dla obcokrajowców Każdego roku Instytut Języka Czeskiego dla Obcokrajowców organizuje na kilku poziomach zaawansowania krótkie (dwutygodniowe) oraz długie (semestralne bądź roczne) kursy języka czeskiego dla obcokrajowców. Kursy te mogą mieć zwiększony zakres czeskiej literatury i historii. Dodatkowo intensywne czterotygodniowe kursy języka czeskiego nazywane Summer School of Slavonic Studies są oferowane każdego roku w sierpniu. Istotnym elementem tzw. tygodnia orientacyjnego dla studentów międzynarodowych jest 5-dniowy intensywny kurs języka czeskiego organizowany przez Instytut Języka Czeskiego dla Obcokrajowców. W trakcie semestru studenci Programu Erasmus oraz studenci przybywający na uniwersytet w ramach innych programów wymiany mają organizowane specjalne lekcje języka czeskiego prowadzone przez pracowników Instytutu. Szkoły Letnie Każdego roku Uniwersytet Masaryka organizuje międzynarodowe Szkoły Letnie. Najstarszą i najbardziej popularną Letnią Szkołą jest Summer School of (Czech) Slavonic Studies (od 1967 roku). Swój program koncentruje na lekcjach języka czeskiego oferując poziomy od początkującego do zaawansowanego bazując na języku angielskim i niemieckim. Program zawiera także lekcje i wykłady z takiej tematyki jak czeska literatura, historia, etnologia oraz prezentacje czeskich filmów, jednodniowe wycieczki do historycznych i kulturalnych miejsc w Czechach. Od 2004 roku Uniwersytet Masaryka we współpracy z Uniwersytetem w Toronto uczestniczy w Programie Summer Programme in Central Europe. Program ten został stworzony by przedstawić studentom unikatowy region poprzez szkolenia obywające się w lokalnej kulturze oraz kilka 3-dniowych wyjazdów do innych miast i państw w regionie. Międzynarodowy Klub Studencki International Students Club Marcela Dibelkova Na szczególną uwagę zasługuje także działalność Międzynarodowego Klubu Studenckiego (International Students Club). ISC jest organizacją powołaną w 2003 roku do pomocy przybywającym studentom w nowym miejscu. Od 2004 stał się częścią Erasmus Student Network 5. Przez cały semestr Klub organizuje szereg różnych form aktywności dla zagranicznych studentów. Głównym celem jest wspieranie lepszego zaangażowania zagranicznych studentów w czeską społeczność oraz lokalne życie kulturalne. Podstawowymi elementami tej działalności są: 5 Erasmus Student Network ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Do podstawowych zadań ESN należy: reprezentowanie studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji, rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym, wspieranie sekcji krajowych. Działalność ESN prowadzona jest na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym (http://www.esn.pl/) 8

9 Tutor (The tutor program) - to program tworzenia w pary opiekuna (studenta z MU) i gościa (studenta przybywającego na MU), zadaniem programu jest pomoc przybywającym na uniwersytet studentom w zakwaterowaniu, załatwieniu wszystkich formalności czy obecność w oficjalnych miejscach. Prezentacja krajów (Country Presentations) raz w tygodniu studenci mają okazję zobaczyć prezentację swoich krajów nawzajem. Prezentacje najczęściej przyjmują formę krótkich przedstawień teatralnych, tańców, prezentacji kuchni narodowych, wystaw itp. Kursy Językowe (Language Courses) native speakerzy uczą małe grupy studenckie swojego ojczystego języka lub - spotkania indywidualne studenci pracują indywidualnie w parach ucząc siebie nawzajem ojczystego języka. Oto przykładowy harmonogram zajęć w grupach realizowany w semestrze letnim w r. a. 2008/2009. Subject and description Day and time Teacher Arabic Mon 18:00-19:00 Sara Abu Omar & Bashar Jaradat Arabic Thu 19:00-20:00 Hassan Abu Alhaija Croatian Wed 18:00-19:00 Jasmin Hasic Czech conversation Mon 17:00-18:00 Lucie Koukolíčková Czech for beginners Thu 17:00-18:00 Irena Pajerová Czech for intermediate Tue 17:00-18:00 Pavla Janečková & Tereza Andělová Dutch Thu 19:00-20:00 Marcel Nijman English conversation Tue 18:00-19:00 Jessica Rolf English conversation Thu 18:00-19:00 undur Pitts English for intermediate Thu 16:00-17:00 Brandie Clark undur Tue 19:00-20:00 Aubrin Haubtmann German for beginners Wed 16:00-17:00 undu Herbst German Refresh Mon 18:00-19:00 Ulrike Hausmann Greek Wed 17:00-18:00 Vassiliki Koui Greek for advanced Tue 19:00-20:00 Vassiliki Koui undur Tue 15:00-16:00 Aurora Masiello Korean Tue 18:00-19:00 June Lee Spanish Tue 16:00-17:00 Susana Deu W każdym semestrze ISC we współpracy z lokalnym biurem podróży organizuje wycieczki studenckie (Trips & Excursions): 2-3 dniowe zagraniczne wyjazdy al. Kraków, Budapeszt oraz jednodniowe lub weekendowe wyjazdy na terenie Czech al. Praga, Ołomuniec, Mikulov. Zwiedzanie Brna (Cultural Events) to wycieczki na terenie miasta Brna. Mają na celu pokazanie fascynujących miejsc w Brnie jak: Kazamaty i Zamek Spilberk, Villa Tugendhat, Obserwatorium Astronomiczne, Muzeum Techniki lub Galeria Morawska. 9

10 22 kwietnia 2009 Office for International Studies CEEPUS, ISEP incoming students Martin Vasek W roku akademickim 2008/ studentów wybrało Brno jako cel swoich studiów. Pochodzą z 60 krajów tworząc wyjątkowo bogata mieszankę kulturową i językową. To wszystko za sprawą licznych programów wymiany oraz sieci, w których MU jest uczestnikiem. Do najbardziej popularnych programów wymiany uniwersyteckiej na MU należą: Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, ISEP, Central European Studies Programme, TESOL TE (Teacher Education Programme), MAIU (MID-America Universities International), AEN (Australian European Network), Utrecht Network. Trzeciego dnia wizyty na uniwersytecie odbyłam spotkania w Biurze Studiów Międzynarodowych z pracownikami odpowiedzialnymi za programy wymiany akademickiej: CEEPUS, ISEP, Erasmus Mundus External Cooperation Window. Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Środkowej Europy ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej. Porozumienie obejmuje między innymi następujące kraje: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia. W ramach Programu CEEPUS tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów, przyznawane są stypendia na staże, studia semestralne i praktyki studenckie, organizowane są seminaria, kursy. Program opiera się na współpracy bezdewizowej każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej. Studenci na czas studiów za granicą otrzymują grant, płacony przez uczelnię przyjmującą, pokrywający koszty życia, zakwaterowania, ubezpieczenia. Program CEEPUS oferuje również możliwość wyjazdów stypendialnych dla kadry dydaktycznej. Wykładowcy z uczelni uczestniczących w programie mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich na co najmniej miesięczne stypendia, w ramach których mogą przeprowadzać zajęcia dydaktyczne, zbierać materiały do prac naukowych al. Na czas pobytu za granicą przyznawany jest grant na pokrycie kosztów życia, zakwaterowania oraz ubezpieczenia. Program ISEP (International Students Exchange Programme) to światowa sieć powołana dla międzynarodowej edukacji, składająca się z 275 uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i 39 z innych krajów. ISEP oferuje studia zagraniczne i wymiany międzynarodowe od 1979 roku. W Polsce wśród uczelni jedynie Uniwersytet Wrocławski zrzeszony jest w sieci ISEP. 10

11 W ramach Programu ISEP realizowane są podprogramy: ISEP Studies, ISEP Direct, ISEP Summer. Office for International Studies Erasmus Mundus External Cooperation Window, Utrecht Network Amal al. Khatib Erasmus Mundus External Cooperation Window jest inicjatywą Komisji Europejskiej zmierzającą do wzmocnienia współpracy między uczelniami wyższymi. Jej zasadniczym celem jest zwiększenie wymiany studentów, naukowców i kadry akademickiej oraz wspieranie mobilności, pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, krajami EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), krajami kandydującymi a tak zwanymi krajami trzecimi w tym: Maroko, Algieria i Tunezja, Egipt, okupowane terytorium Palestyny, Izrael, Liban, Syria i Jordania, Rosja, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, Ukraina, Mołdawia i Białoruś, Jemen, Irak i Iran, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan, Albania, Bośnia i Hercegowina, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Kosowo, Czarnogóra i Serbia, Afganistan, Nepal, Pakistan i Bangladesz, Kambodża, Birma, Mongolia, Wietnam i Laos, Indie, Chiny, Brazylia, Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, Argentyna, Boliwia i Peru, Ekwador, Wenezuela, Chile i Kuba, Honduras, Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Meksyk, Kolumbia, Kostaryka, Panama. Realizacja wymiany osób powinna służyć wzajemnemu zrozumieniu kultur, tradycji i historii oraz wzbogaceniu wzajemnych stosunków między krajami Unii Europejskiej a krajami trzecimi. Komisja Europejska w każdym zaproszeniu do składania wniosków określa obszary geograficzne o priorytetowym znaczeniu. MAIU (Mid America Universities International) Network to grupa czternastu amerykańskich uniwersytetów współpracujących razem w ramach konsorcjum, którego głównym celem jest promowanie mobilności studentów oraz inne wspólne projekty. Uniwersytet Masaryka jako członek sieci Utrecht uczestniczy w wymianie programowej pomiędzy UA a MAIU każdego roku goszcząc w Brnie kilku studentów z partnerskich uniwersytetów. Utrecht Network to sieć trzydziestu europejskich uniwersytetów, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i tematycznych szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Wśród polskich uczelni do sieci Utrecht przynależy jedynie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Natomiast Uniwersytet Masaryka zrzeszony w sieci od 1996 roku. W najbliższym czasie będą realizowane trzy dwutygodniowe Szkoły Letnie, w których studenci Uniwersytetu Masaryka mają możliwość uczestniczyć. Będą dotyczyły następującej tematyki: Jaca (Hiszpania) Spectroscopy of the Atmosphere (29 czerwca 10 lipca 2009) Antwerp (Belgia) Democracy and its Discontents (6-18 lipca 2009) Graz (Austria) Nuestra América: (Re-)approaching the Americas (12-26 lipca 2009) 11

12 23 kwietnia 2009 Rektorat Martina Pilnackova Head of the Office for Studies W czwartym dniu wizyty na Uniwersytecie Masaryka odbyłam spotkanie z Kierownikiem Działu Studenckiego Biura Rektoratu Martiną Pilnáčková. W strukturze administracyjnej Uniwersytetu Masaryka pod Rektorat podlegają następujące jednostki: Sekretariat Rektora, Biuro Karier, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biuro Infrastruktury Uniwersytetu, Dział Kadrowy, Dział Finansowy, Księgowość, Dział Strategii Uczelni, Dział Legislacji, Biuro Marketingu i Public Relations, Dział Pomocy, Dział Audytu Wewnętrznego, Dział Prawny, Dział Studencki z kompletnym dostępem do uczelnianej bazy studentów. Rektor Uniwersytetu Masaryka prof. dr hab. Petr Fiala Tym samym do zadań Rektoratu należy między innymi opracowywanie regulaminów i procedur niezbędnych do funkcjonowania uczelni, opracowywanie umów, decyzji, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, koordynowanie działalności finansowej, organizowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem działalności rozliczeniowej uczelni oraz inne wynikające ze struktury organizacyjnej Rektoratu. Biuro Rektoratu zatrudnia 139 stałych pracowników i 57 zewnętrznych pracowników. Jeśli chodzi o system informacyjny uczelni jest tak rozbudowany, że wszelkie informacje można naleźć na stronie uniwersytetu a praktycznie wszystkie sprawy załatwia się przez Internet. Można mieć nawet trudności ze znalezieniem broszur, informacji, ulotek w wersji papierowej na terenie uczelni gdyż niezbędne informacje można znaleźć na stronach wydziałowych. I jeszcze na koniec o systemie informatycznym funkcjonującym na Uniwersytecie Masaryka, który można uznać za wzorowy. System ten obsługuje wszystkie dziedziny funkcjonowania Uczelni (sprawy studenckie, zaliczenia, rekrutacja w tym rekrutacja z programów, stypendia, itp.) Po zalogowaniu każdy student może przeglądać między innymi dane dotyczące przebiegu studiów, uzyskane oceny, świadczenia studenckie, płatności a także samodzielnie drukować wybrane formularze. Przekłada się to także na ilość widzianych przeze mnie studentów w budynkach administracyjnych uczelni można mieć trudności z ich spotkaniem. 12

13 Na zakończenie Czeskie uczelnie wprowadziły system boloński czyli trójstopniowy system nauczania: licencjat (3 lata), studia magisterskie (1-3 lata), studia doktoranckie (3-4 lata). Każdy z poziomów kończy się napisaniem pracy oraz egzaminem dyplomowym. W Republice Czeskiej istnieją szkoły publiczno-prawne, trzy szkoły wyższe państwowe i szkoły prywatne (ok. 30 szkół prywatnych w całych Czechach). Jeśli chodzi o publiczno-prawne instytucje i o trzy szkoły państwowe, to dysponują one tak licencjackimi, magisterskimi, jak i doktoranckimi programami studiów. Natomiast prywatne szkoły wyższe, to zdecydowana większość kształci tylko w zakresie licencjatu. Zawodowe szkoły wyższe oferują wykształcenie w bardzo wielu dyscyplinach i kładą nacisk na pracę samodzielną. Przygotowują przyszłych absolwentów do zawodów, które są wymagające, ale nie potrzeba do nich wykształcenia uniwersyteckiego. Pełen cykl takich studiów trwa 3 lata. Zawodowe szkoły wyższe kończą się absolutorium, którym jest zawodowy egzamin. Składa się on z trzech części: części teoretycznej, egzaminu z języka obcego i obrony pracy. Absolwenci uzyskują tytuł Specjalisty z dyplomem. Czeski system szkolnictwa wyższego jest niezwykle efektywny a warunki do studiowania są bardzo dobre. Studia w Czechach są bezpłatne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, czesne płacą jedynie studenci odbywający zajęcia w języku angielskim (1950 euro rocznie). W Czechach obowiązuje system finansowania publiczno-prawnych szkół wyższych. Inaczej finansowane są prywatne szkoły wyższe. Uczelnie o statusie publiczno-prawnym i do nich należy Uniwersytet Masaryka są finansowe przez odpowiednie resorty ministerialne, tzn. Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. Uczelnie dostają przede wszystkim dotację na każdego studenta, druga pula środków to dotacje pochodzące również z resortów ministerialnych, ale wypracowane dzięki aktywności naukowobadawczej danej uczelni. Kolejne źródło finansowania szkół wyższych to dotacje nauki, rozwoju, wiedzy, badań z tzw. otwartych konkursów agencji grantowych. Ponadto Ministerstwo Edukacji może wydać dodatkowe zezwolenia na pokrycie kosztów realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym. Wszystkie 27 szkół wyższych jest finansowanych centralnie. Wizyta zorganizowana została przez Biuro Studiów Międzynarodowych MU (Office for International Studies), opiekunem z ramienia Uczelni była Pani Zita Hrabovska. Większość spotkań odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych, Biurze Studiów Międzynarodowych ale także na Wydziale Nauk Medycznych czy w Biurze Rektoratu. Pozostał jednak pewien niedosyt. Mianowicie zabrakło już czasu na zwiedzenie i poznanie innych jednostek uczelni jak Biblioteka, Centrum Językowego czy pozostałych Wydziałów. Program wizyty merytorycznie oraz organizacyjnie przygotowany był na bardzo wysokim poziomie, uwzględniał również oczekiwania stawiane przed przyjazdem. Adriana Lechka 13

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Oferta stypendialna dla studentów Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 03 marca 2015 1 Oferta DAAD DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Biuro krajowe Agencja programu Programu Erasmus Uczenie MUNDUS się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus Mobilność studentów z krajami pozaeuropejskimi Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ. Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk MOBILNOŚĆ STUDENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Kurowska Kamil Zduniuk Plan prezentacji 1) Wprowadzenie do tematyki mobilności 2) Międzynarodowa mobilność studentów 3) Program Erasmus 4) Opłacalność

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne - wnioskowanie w konkursie w roku 2015 KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 6 lutego 2015 r. Program spotkania Sesja I Mobilność z krajami programu Przerwa na obiad

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów

Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów Mobilność wewnątrz - europejska i mobilność globalna podobieństwa i różnice dla uczelni przyjmującej studentów Klementyna Kielak Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Warszawski www.iro.uw.edu.pl Erasmus

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Lp. OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Nazwa Programu Kraj Opis Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia

Bardziej szczegółowo

Studenci ze Wschodu Doświadczenia realizacji programu Erasmus Mundus oraz Konkursu 1%

Studenci ze Wschodu Doświadczenia realizacji programu Erasmus Mundus oraz Konkursu 1% Studenci ze Wschodu Doświadczenia realizacji programu Erasmus Mundus oraz Konkursu 1% Łukasz Wojdyga Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechnika Warszawska Lublin, 22 stycznia 2015 r. 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Tempus w pigułce wczoraj i dziś PHARE 1989 (Poland Hungary Assistance for Restructuring Economy) Tempus 1990 (Trans-European Mobility Scheme for

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.

Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01. Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01.2015 Definicja umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne » Inspiracją dla programu IPS były organizowane od 1986 roku praktyki dla studentów ze Stanów Zjednoczonych.» Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Erasmus Policy Statement Program Uczenie się przez całe życie 2007 2013

Erasmus Policy Statement Program Uczenie się przez całe życie 2007 2013 Erasmus Policy Statement Program Uczenie się przez całe życie 2007 2013 I. Proszę opisać strategię, cele i priorytety związane z programem Erasmus (mobilność, projekty wielostronne, sieci tematyczne itp.)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2016/17 ORAZ INNE OFERTY STYPENDIALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

ERASMUS+ 2016/17 ORAZ INNE OFERTY STYPENDIALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM ERASMUS+ 2016/17 ORAZ INNE OFERTY STYPENDIALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM Wrocław, 18 stycznia 2016 1 PROGRAM ERASMUS+ 2016/17 2 Kraje uczestniczące w programie 28 państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Jagielloński Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Kraków, 28-29 stycznia 2014 Monika Woźniak, Ewelina Ciaputa Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Program spotkania

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Cele FSS. Szanowni Państwo,

Cele FSS. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą

Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą Równoważność dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz stopni naukowych uzyskanych za granicą Marek Orciuch Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego MNiSW Dyplomy ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt

Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt Podstawami prawnymi studiowania na MISH UŚ są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Pogramy wymiany międzynarodowej - zaplanuj internacjonalizację swoich studiów Otwarte spotkanie informacyjne w sprawie programów wymiany międzynarodowej oraz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2015/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2015/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców:

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: ERASMUS MUNDUS Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: Działanie 1 wspólne studia magisterskie (działanie 1A) i doktoranckie ( działanie 1B) charakteryzujące

Bardziej szczegółowo