ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE"

Transkrypt

1 ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE Dominika Maj, Ewa Szymkowicz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Na przestrzeni ostatnich lat rynek lotniczy Polski dynamicznie się rozwijał i jak pokazują prognozy tendencja ta będzie się utrzymywała także w przyszłości. Punktem przełomowym dla rozwoju rynku lotniczego w Polsce był rok Od tego momentu zarówno linie lotnicze, jak i porty lotnicze zintensyfikowały swoją działalność na terenie naszego kraju. Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, iż lata były dla rynku transportu lotniczego w Polsce. okresem przejścia między fazą narodzin a fazą rozwoju. 1. Uwarunkowania rozwoju transportu lotniczego w Polsce Centralne położenie Polski w Europie Środkowej sprawia, iż jest ona usytuowana na styku najważniejszych szlaków komunikacyjnych, łączących północ z południem oraz wschód z zachodem. W związku z powyższym nieunikniona staje się rozbudowa infrastruktury transportowej jak również i jej intermodalność. Transport lotniczy, uznawany za najszybciej rozwijającą się gałąź transportu na świecie, również w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. Ponadto, jego prawidłowe funkcjonowanie jest wskaźnikiem rozwoju danego regionu. Z analiz statystycznych wynika, iż Europa posiada wysoki udział w rynku lotniczym świata (28% wg liczby pasażerów), co ma bezpośrednie przełożenie na rozwój tego sektora także i w naszym kraju. ISSN , Nr 2 (10) 2012, s

2 Wykres 1. Udział regionów w rynku lotniczym świata wg liczby pasażerów w 2009 r. 32% 6% 28% Europa Afryka Bliski Wschód 28% 4% 2% Azja/Pacyfik Ameryka Północna Ameryka Południowa/Karaiby Źródło: opracowanie własne na podstawie Annual Report of the Councl, [z:] z dnia r. Podkreślić należy fakt, iż rynek lotniczy charakteryzuje wieloaspektowe oddziaływanie na różne sek- tory gospodarki i życia społecznego 1. Transport lotniczy stanowi kluczowy element lokalnej, regionalnej i międzynarodowej infrastruktury, a co za tym idzie pewnego rodzaju,,przepustkę dla rozwoju lokalnych firm. Z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia, dużego znaczenia nabiera fakt, iż transport lotniczy kreuje wiele miejsc pracy, co przekłada się na wzrost zamożności społeczeństwa. Różnorodność świadczonych usług gwarantuje równocześnie zróżnicowanie w zatrudnieniu 2. Idąc dalej, zwiększenie mobilności społeczeństwa w warunkach swobody przepływu osób, gwarantowanej przez wspólnotę europejską, wspomagany poprzez rozwój technologii napędza koniunkturę gospo- darczą. Wspomniane czynniki przyczyniają się do podwyższenia standardów życia ludzi w związku z łatwością oraz komfortem przemieszczania ia się. Adekwatnym przykładem będzie zapewne wzrastająca liczba wyjazdów biznesowych, co obrazuje większą otwartość i tolerancję oraz elastyczność pracowników. I koło zamyka się, rzec można. Innymi słowy, aktywność jednych podmiotów sprzężona jest z działaniami innych. Wykorzystywanie walorów komunikacji lotniczej staje się newralgicznym punktem zarządzających w tymże sektorze. Jednakże prowadzenie wspomnianego biznesu związane jest z nakładami finanso- wymi przeznaczonymi między innymi na wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt techniczny czy chociażby we wdrażanie najnowszych procedur niezbędnych przy obsłudze ruchu lotniczego. Inwestowanie jest bowiem wpisane w utrzymanie się na tym jakże konkurencyjnym rynku. Pomimo kapitałochłonności oraz długiego czasu oczekiwania na widoczne rezultaty, rola transportu lotniczego wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Ów dynamiczny rozwój warunkowany jest jego szybkością, dostępnością, wysokim poziomem bezpieczeństwa (w porównaniu 1 J. Burnewicz, W. Grzywacz, Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989, s K. Larpus, Rynek lotniczy na świecie, Kraków 2010, [z:] %20lotniczy%20na%20swiecie.pdf, z dnia r. 37

3 z transportem samochodowym), kosztami, uniwersalizmem zastosowania oraz kompleksowość usług, luksusem podróżowania, punktualnością 3. Obserwując zjawiska zachodzące na rynku transportu lotniczego nasuwa się pytanie, na jakim etapie rozwoju znajduje się on w Polsce. Niewątpliwie jest to rynek wschodzący. Zaryzykować można stwierdzenie, że lata to okres przejścia między pierwszą a drugą fazą rozwoju rynku, czyli przejście od fazy narodzin do fazy rozwoju. Potwierdzeniem tej tezy będą dane i zestawienia zaprezentowane w poniższych rozdziałach artykułu. 2. Przystąpienie polski do Unii Europejskiej jako punkt zwrotny zmian na ryku linii lotniczych Na przestrzeni ostatnich lat rynek linii lotniczych w Polsce dynamicznie się rozwinął. Rok 2004 stanowi punkt zwrotny i wyznacza nowe trendy zmian w polskim transporcie lotniczym. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) nastąpiło przyjęcie i wdrożenie ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego m.in. transportu lotniczego. Liberalizacja przepisów prawnych wywarła znaczący wpływ na strukturę i funkcjonowanie rynku przewozów lotniczych w Polsce. Możliwość dostępu obcych przewoźników do rynku polskiego oraz zmiana przepisów przyznawania koncesji liniom lotniczym wpłynęły na rozwój rynku lotniczego w Polsce. Kolejnym istotnym wydarzeniem było otwarcie dla Polaków rynku pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, co istotnie wpłynęło na wzrost popytu na usługi lotnicze. Ponadto, dynamiczny rozwój rynku turystycznego w omawianym okresie przyczynił się do wzrostu ilości operacji wykonywanych w systemie charterowym na potrzeby biur podróży. Mobilność polskiego społeczeństwa, wyrażona za pomocą wskaźnika liczonego jako stosunek liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych do wielkości populacji, wynosiła odpowiednio 0,23 w 2004 roku, 0,4 w 2005 roku, i 0,5 w 2006 roku Mimo znaczącego wzrostu wciąż była ona kilkukrotnie niższa od średniej państw UE. Polski rynek stał się zatem przedmiotem zainteresowania wielu zagranicznych przewoźników, których zamiarem było zajęcie na nim silnej pozycji od samego początku Dynamika zmian na rynku linii lotniczych Lata to okres dynamicznych zmian w liczbie przewoźników w ruchu regularnym. W roku 2004 w porównaniu z 2003 rokiem ich liczba wzrosła o 43%. Wpływ na tę sytuację miała liberalizacja przepisów prawnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W ciągu analizowanego okresu najwięcej przewoźników oferowało swoje usługi w roku 2007 i ich liczba wynosiła 57. W kolejnych latach obserwujemy wyjścia z sektora spowodowane kryzysem ekonomicznym, którego skutki odbiły się również i na rynku lotniczym. Analizowany okres charakteryzuje duża dynamika wejść i wyjść ze sektora, co wskazuje na dużą fluktuację konkurencji na rynku. Omawiany okres uznać można za etap badania przez linie lotnicze potencjału polskiego rynku i próby dopasowania swoich ofert do potrzeb potencjalnych pasażerów. Poniższy wykres przedstawia liczbę przewoźników w ruchu regularnym w poszczególnych latach oraz dynamikę jej zmian w procentach. 3 z dnia. 09/ r. 4 Urząd Lotnictwa Cywilnego, Analiza rynku lotniczego w Polsce w latach , [z:] http.// z dnia r., s

4 Wykres 2. Liczba przewoźników regularnych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ULC W latach obserwujemy również dynamiczne zmiany w udziale w rynku tanich linii lotniczych oraz polskich przewoźników. Otwarcie nowego rynku wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej poskutkowało pojawieniem się licznych przewoźników niskokosztowych (do października 2004 roku pojawiło się 8 operatorów). Nie nastąpiło natomiast natychmiastowe wejście przewoźników tradycyjnych. W wyniku nasilenia konkurencji, PLL LOT zmuszone zostały do działań poprawiających ich sytuację. Interesy polskiego przewoźnika zostały poważnie zagrożone poprzez dynamiczny rozwój tanich linii lotniczych. Nastąpiła zatem konieczność zmian w polskim lotnictwie cywilnym. Podjęto szereg działań mających na celu pozyskanie funduszy na rozwój infrastruktury z funduszy Unii Europejskiej 5. Podkreślić należy fakt, iż rynek polski był niezwykle atrakcyjny dla przewoźników niskobudżetowych. Wynikało to z wysokiej wrażliwości cenowej popytu i niskich dochodów osobistych ludności. Polski rynek oceniano jako rynek o dużym potencjale rozwoju i dlatego był on tak atrakcyjny dla zagranicznych przewoźników. Nie dziwi więc fakt, iż w pierwszej szóstce największych linii lotniczych w Polsce znalazły się cztery linie niskokosztowe: słowackie SkyEurope, węgierskie Wizz Air, irlandzkie Ryanair i polskie Centralwings. Walka o pozyskanie klienta nie była łatwa, nie mniej jednak jak pokazują dane statystyczne tanie linie lotnicze radziły sobie całkiem nieźle 6. W 2004 roku tanie linie lotnicze obsługiwały 13,3% pasażerów, podczas gdy w 2006 roku udział ten wzrósł ponad trzykrotnie. Ten zdumiewający wynik świadczy o silnej pozycji tanich przewoźników na polskim rynku. Nowe marki tanich linii przyciągnęły rzesze nowych klientów dzięki trafnym akcjom promocyjnym i stosowaniu ekspansywnej polityki marketingowej. W Polsce grupa podróżnych zaczęła się poszerzać w związku z koniecznością szybkiej i bezpiecznej komunikacji krajowej i międzynarodowej. Lata określić można jako okres bitwy między tanimi liniami lotniczymi o polskiego 5 J. Kubicka (red.), Funkcjonowanie i rozwój korporacji wielonarodowych w wybranych sektorach usługowych i produkcyjnych. Cz.1, Sektor lotniczy, telekomunikacyjny, browarniczy, petrochemiczny, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s Tamże, s

5 klienta i udział w rynku. W kolejnych latach miał miejsce stopniowy wzrost ich udziału. Analizując poniższy wykres przedstawiający udział w rynku tanich linii lotniczych oraz polskich przewoźników w latach stwierdzić można, iż tani przewoźnicy zdominowali polski rynek. Wykres 3. Udział w rynku tanich linii lotniczych oraz polskich przewoźników w latach Źródło: : opracowanie własne na podstawie danych ULC Ponadto, udział w rynku polskich przewoźników spadł prawie dwukrotnie, co wskazuje na rosnącą konkurencję ze strony zagranicznych linii lotniczych. Coraz wyraźniej zaznacza się tendencja wzrostu aktywności i udziału przewoźników zagranicznych w polskim rynku. Poniższy wykres przedstawia 5 największych linii lotniczych pod względem udziału w rynku w 2010 roku. Wykres 4. Udział w rynku pięciu największych linii lotniczych w Polsce w 2010 r. 3% 17% 7% 21% 29% 23% PLL LOT S.A. + EUROLOT WIZZAIR RYANAIR LUFTHANSA DEUTSCHE AIRLINES EASYJET pozostałe Źródło: : opracowanie własne na podstawie Statystyk i analiz Urzędu Lotnictwa Polskiego, dostępnych na 40

6 Należy zwrócić uwagę, iż pięciu największych przewoźników, czyli PLL LOT S.A, Wizzair, Ryanair, Lufthansa oraz EasyJet, posiada łącznie aż 83% udziału w rynku. Co więcej, aż 3 z wyżej wymienionych przewoźników są to przewoźnicy niskokosztowi. Z zestawienia wynika, że największym przewoźnikiem w ruchu regularnym były PLL LOT S.A. z 29% udziałem. Kolejny był Wizzair. Ryanair znalazł się na 3 miejscu. Dominującą pozycję na rynku PLL LOT zawdzięczają przede wszystkim liczbie pasażerów, jaką przewożą z/do portu lotniczego w Warszawie. Analiza pokazuje, że walkę o polskiego pasażera zdecydowanie wygrało czterech przewoźników niskobudżetowych. Trzydzieści cztery linie lotnicze posiada zaledwie 17% udziału w rynku, co świadczy, iż rynek został zdominowany przez nielicznych liderów. 4. Transformacja zachowań podróżnych w latach Lata określić można jako okres, w którym wielu ludzi doświadczyło podróżowania samolotem po raz pierwszy. Pojawienie się tanich linii lotniczych było równoczesne z zapotrzebowaniem na szybką i tanią podróż do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nastąpił dynamiczny wzrost ruchu pasażerów na kluczowych lotniskach regionalnych w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Otwarcie rynku pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii spowodowało, nie tylko wzrost podróżowania osób pracujących tam, ale i całych rodzin. Emocje i stres związane z podróżowaniem samolotem stanowiły wyzwanie dla personelu linii lotniczych i lotnisk. Co więcej, brak doświadczenia w podróżowaniu powodował problemy w momencie zamawiania biletów, jaki i odprawy na lotnisku. Dużą barierę stanowiła też nieznajomość języków obcych. Ponadto, w mentalności ludzi cały czas istniało przekonanie, że podróż samolotem jest usługą luksusową. Lata to ciągły rozwój aktywności lotniczej Polaków. Pasażerowie zaczęli zdobywać doświadczenie w podróżowaniu samolotem. Zwiększenie dostępności kart kredytowych w Polsce ułatwiło zakup biletów. Pasażerowie przekonali się do rezerwacji przelotów przez Internet. Linie lotnicze wprowadzały coraz to nowe połączenia, jednakże cały czas zorientowane na podróżnych wyjeżdżających w celu podjęcia pracy (połączenia ze Skandynawią i Niemcami). W Polsce pojawiła się grupa osób regularnie podróżujących samolotami. Lata to okres kiedy podróżni zaczęli podróżować w celach rozrywkowych. Linie lotnicze wprowadziły nowe połączenia, nie tylko związane z rynkiem pracy. Poza tym mniejszy stres i emocje związane z podróżą samolotem wpłynęły na większy komfort podróży. Zapotrzebowanie na połączenia z Wielką Brytanią i Irlandią pozostało wysokie, ale nie miało już tendencji wzrostowej. Pasażerowie coraz częściej dokonywali rezerwacji biletów lotniczych poprzez Internet. 5. Sytuacja w polskich portach lotniczych Nie ulega wątpliwości, iż ostatnie lata sprzyjały intensyfikacji transportu lotniczego. Dynamiczny wzrost dostrzegalny jest zwłaszcza po akcesji Polski w szeregi wspólnoty europejskiej w wyniku prze- 41

7 zmian społeczno-ekonomicznych oraz zmian w otoczeniu prawno-instytucjonalnym 7. Mierzalnym rezultatem prężnego rozwoju jest liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji handlowych. Zgodnie ze statystykami Urzędu Lotnictwa Cywilnego w latach liczba pasażerów wzrosła ponad dwukrotnie. W 2009 roku dostrzegamy niewielki spadek, którego przyczyny osadzać należy w globalnym kryzysie ekonomicznym. Jednakże już w 2010 roku obserwujemy porównywalną liczbę pasażerów jak w Wykres 5. Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ULC Największy przyrost wykonanych operacji obserwujemy w latach , kiedy to liczba operacji w 2007 roku była większa prawie o 50% w porównaniu z rokiem W kolejnych dwóch latach miał miejsce niewielki spadek, spowodowany wspomnianym kryzysem ekonomicznym. 7 S. Huderek-Glapska, Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu-rozprawa doktorska, Poznań 2011, s

8 Wykres 6. Liczba operacji w polskich portach lotniczych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ULC Wzrost liczby pasażerów oraz wykonanych operacji przełożył się na wielkość aktywów posiadanych przez zarządzających lotniskami. Poniższy wykres pokazuje, iż wielkość ta w 2009 roku wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem Świadczy to o ogromie inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzonych przez polskie porty lotnicze, które finansowane są zazwyczaj z zysków i dopłat do kapitału dokonywanych przez udziałowców oraz funduszy unijnych. W ostatnich okresach nastąpiła intensyfikacja procesów inwestycyjnych, co wskazuje, iż lotniska spodziewają się dalszego wzrostu liczby pasażerów. Wykres 7. Wielkość aktywów posiadanych przez zarządzających lotniskami w Polsce w latach w mln PLN Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2009 roku. 43

9 Warto również zwrócić uwagę na przychody uzyskane przez zarządzających lotniskami w Polsce. Widoczne jest, że w latach ulegały one zwiększaniu, a w 2009 roku zaobserwowaliśmy niewielki spadek. Największa dynamika wzrostu miała miejsce w latach , kiedy nastąpił również największy przyrost liczby pasażerów. Wykres 8. Wartość przychodów uzyskanych łącznie przez zarządzających lotniskami w Polsce w latach w mln PLN Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2009 roku. Centralizacja polskiego rynku lotniczego do lat 90-tych XX wieku spowodowała, iż Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie realizował prawie 80% wszystkich operacji lotniczych w Polsce. Fakt ten spowodował, że regionalne porty lotnicze odgrywały funkcję pomocniczą dla centralnego lotniska w stolicy 8. Jako, że stołeczny port lotniczy stanowił węzeł przesiadkowy dla całego kraju, toteż siatka połączeń opierała się w głównej mierze na rejsach do Warszawy. Aczkolwiek regionalne lotniska realizowały również połączenia do hubów takich jak Frankfurt, Monachium i Londyn, lecz ich udział nie przekraczał 50%, podczas gdy w stolicy wynosił on prawie 86% w 2001 roku 9. Jednakże, na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy stopniową decentralizację ruchu lotniczego w Polsce. Coraz większego znaczenia nabierają porty regionalne, co wpływa na fakt, iż udział lotniska Warszawa-Okęcie w ogólnej liczbie pasażerów staje się coraz mniejszy. Największy przyrost liczby pasażerów ma miejsce na lotniskach regionalnych, które stanowią bazę operacyjną tanich przewoźników (np. Katowice dla Wizzair, Kraków dla Ryanair). Porty regionalne stają obecnie wobec konieczności wielu inwestycji infrastrukturalnych, aby sprostać rosnącemu popytowi na usługi lotnicze. 8 S. Huderek-Glapska, Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu-rozprawa doktorska, Poznań 2011, s Tamże, s

10 Wykres 9. Wzrost udziału regionalnych portów lotniczych w przewozach pasażerskich ogółem w latach oraz prognoza na rok 2020 wg ULC Źródło: : Ministerstwo Transportu, Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych Jak podają prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2020 roku udział Portu Lotniczego Warszawa- Okęcie w rynku lotniczym przewozów pasażerskich będzie wynosił 40%. Według prognoz lotniska regionalne w 2020 roku obsłużą 24 mln pasażerów, co stanowi ponad trzykrotność tej liczby w porównaniu z rokiem Dynamiczny wzrost liczby pasażerów w regionalnych portach lotniczych obserwowany w latach jest słuszną podstawą do postawienia takiej prognozy. Rysunek 1. Liczba pasażerów w regionalnych portach lotniczych obsługujących w 2010 roku więcej niż 500 tysięcy podróżnych Źródło: S. Huderek-Glapska, Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu-rozprawa rozprawa doktorska, Poznań 2011, s

11 Jak widać na Rysunku 1 do największych portów regionalnych zaliczamy: Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Geograficzną siatkę połączeń z polskich portów lotniczych obrazuje wykres 10. Największa liczba rejsów regularnych wykonywana jest do Niemiec 26% oraz do Wielkiej Brytanii 16%. Zauważalne jest, iż najbardziej popularne destynacje znajdują się na terenie Europy. Wykres 10. Najbardziej popularne kierunki lotów w ruchu regularnym w Polsce w sezonie letnim 2010 Pozostałe 24% Niemcy 26% Szwecja 3% Irlandia 3% Belgia 3% Austria 3% Dania 3% Hiszpania 3% Norwegia 4% Francja 5% Włochy 7% Wielka Brytania 16% Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Instytut Turystyki, 2010c, Raport, Rynek lotniczy 2010, Instytut Turystyki, Warszawa, s Analizując najbardziej popularne kierunki lotów z wyodrębnieniem rodzaju przewoźnika nasuwa się wniosek, iż przewoźnicy niskobudżetowi zdominowali w pełni irlandzki rynek 100%, jak również norweski 92%. Odsetek połączeń do Wielkiej Brytanii jest także wysoki 87%. Wynika to niewątpliwie z celu podróży do tych krajów Wielka Brytania, Irlandia i Norwegia to kraje, gdzie Polacy emigrują w celach zarobkowych. Tradycyjne linie lotnicze wybierane są najczęściej jeśli chodzi o kierunki: Belgia, Francja i Niemcy. Wynikać to może z podróży służbowych polskich polityków do Brukseli. Poza tym Niemcy to główny partner biznesowy Polski, a co się z tym wiąże pasażerowie na tej trasie to głównie właściciele i pracownicy korporacji. 46

12 Tabela 1. Najbardziej popularne kierunki lotów w ruchu regularnym w Polsce w sezonie letnim 2010 z wyodrębnieniem rodzaju przewoźnika Kraj Liczba rejsów/tydzień Wszystkich LCC Udział LCC % Niemcy Wielka Brytania Włochy Francja Norwegia Hiszpania Irlandia Dania 55 brak danych - Szwecja Austria 54 brak danych - Belgia Pozostałe Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Instytut Turystyki, 2010c, Raport, Rynek lotniczy 2010, Instytut Turystyki, Warszawa, s Lotniska w Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Gdańsku w głównej mierze obsługują tanie linie lotnicze. Udział tanich przewoźników w całkowitym ruchu wynosi tam ponad 60%. Największy udział tradycyjne linie lotnicze mają w Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie, stanowiącym lotnisko bazowe dla PLL LOT. W 2009 roku 6 lotnisk odnotowało liczbę pasażerów ponad 1 mln. Największe z nich Warszawa-Okęcie obsłużyło ponad 8 mln pasażerów w 2009 roku. 47

13 Tabela 2. Struktura udziału w rynku tanich linii lotniczych, tradycyjnych przewoźników oraz czarterów z wyodrębnieniem poszczególnych lotnisk w 2009 roku Port lotniczy Ruch FSC % LCC% Czarter% Ruch całkowity Warszawa Okęcie 64,3 20,1 15, Kraków Balice 30,4 61, Katowice Pyrzowice 7,3 67,8 24, Gdańsk Rębiechowo 29,8 62,2 8, Wrocław Strachowice 30,1 54,2 15, Poznań Ławica 20, , Rzeszów 27,6 64,8 7, Łódź 1,6 79,9 18, Szczecin Goleniów 26,1 50,4 23, Bydgoszcz 4,5 86,7 8, Zielona Góra Suma 40,6 43,6 15, Źródło: Opracowanie własne na podstawie Urząd Lotnictwa Cywilnego, Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2009 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa, 2010, s Podsumowanie Sektor lotnictwa cywilnego w Polsce scharakteryzować można jako sektor będący w fazie rozwoju. Od 2004 roku obserwujemy dynamiczny wzrost ruchu lotniczego w polskich portach. Liberalizacja przepisów prawnych wywarła znaczący wpływ na dostęp obcych przewoźników do rynku polskiego, co wpłynęło na odmianę tego rynku. Rosnące zainteresowanie polskim rynkiem ze strony przewoźników zwiększyło dostępność transportu lotniczego na obszarze całej Polski, czego przejawem był dynamiczny rozwój regionalnych portów lotniczych, które sukcesywnie zwiększają swoje przychody i aktywa. Kluczowym czynnikiem sukcesu dalszego rozwoju transportu lotniczego może być wysoka jakość usług w porównaniu z innymi środkami transportu. Niska jakość sieci drogowej i usług transportu kolejowego sprawiają, iż podróżni preferują transport lotniczy. Poza tym rozwój Internetu ułatwił dostęp do elektronicznych kanałów dystrybucji usług lotniczych. Ważną rolę w rozwoju sektora lotniczego ma również zaangażowanie samorządów lokalnych w zarządzanie i finansowanie rozwoju portów lotniczych oraz infrastruktury okołolotniskowej. Działalność ta wpisuje się w nową politykę Unii Europejskiej i ma na celu wspieranie dostępności regionów. Unia Europejska przeznacza na ten cel specjalne fundusze, będące źródłem finansowania inwestycji w tymże sektorze. Należy również dodać, iż na dalszy rozwój transportu lotniczego będzie mieć wpływ wzrost zamożności społeczeństwa polskiego, będący skutkiem rozwoju gospodarczego Polski. Podsumowując, zmiany jakie zaszły na polskim rynku transportu lotniczego uznać można za przełomowe, świadczące o przejściu w fazę rozwoju. 48

14 Bibliografia Pozycje książkowe i czasopisma naukowe 1. Barcik J., Czech P., Rynek Usług Portów Lotniczych w Polsce, nr kol. 1834, Seria: Transport z. 69, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2. Burnewicz J., Grzywacz W., Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzykowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Kubicka J. (red.), Funkcjonowanie i rozwój korporacji wielonarodowych w wybranych sektorach usługowych i produkcyjnych. Cz.1, Sektor lotniczy, telekomunikacyjny, browarniczy, petrochemiczny, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, Liwiński J, Krajowe porty lotnicze 2010, Lotnictwo nr 5/ Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Raporty 7. Larpus K., Rynek lotniczy na świecie, Kraków Urząd Lotnictwa Cywilnego, Statystyki wg przewoźników-rok Urząd Lotnictwa Cywilnego, Analiza rynku lotniczego w Polsce w latach Strony internetowe gbk.net

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE Warszawa, październik 2013 Wstęp Poniższa analiza obejmuje rok 2012. Poszczególne rozdziały niniejszego opracowania opisują odpowiednio wyniki przewozowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku

Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku W pierwszym kwartale 2017 roku na rynku obowiązywała kontynuacja pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Nowe Polskie Linie Lotnicze. Warszawa, 15 lutego 2012

Nowe Polskie Linie Lotnicze. Warszawa, 15 lutego 2012 Nowe Polskie Linie Lotnicze Warszawa, 15 lutego 2012 Narodowy charakter projektu Amber Gold to inwestor strategiczny projektu, którego głównym i mocno podkreślanym atrybutem jest jego narodowy wymiar.

Bardziej szczegółowo

Rozwój tanich przewozów lotniczych w Polsce

Rozwój tanich przewozów lotniczych w Polsce Justyna Nowaczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozwój tanich przewozów lotniczych w Polsce Wstęp Mianem taniego przewoźnika lotniczego lub też

Bardziej szczegółowo

Zmiany rynku pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki

Zmiany rynku pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki Edyta Pijet-Migoń Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zmiany rynku pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki Wprowadzenie W ostatnich latach sektor transportu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Usługi transportowe integrują rozmaite dziedziny życia społecznego i spajają gospodarkę danego kraju. Żaden dział gospodarki nie może się bowiem obejś

Usługi transportowe integrują rozmaite dziedziny życia społecznego i spajają gospodarkę danego kraju. Żaden dział gospodarki nie może się bowiem obejś TURYSTYKA A TRANSPORT Usługi transportowe integrują rozmaite dziedziny życia społecznego i spajają gospodarkę danego kraju. Żaden dział gospodarki nie może się bowiem obejść bez usług przewozowych i w

Bardziej szczegółowo

LOT URUCHOMI BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z KRAKOWA DO CHICAGO

LOT URUCHOMI BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z KRAKOWA DO CHICAGO LOT URUCHOMI BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z KRAKOWA DO CHICAGO 2016-11-21 Już od lipca przyszłego roku Dreamlinery LOT-u obsłużą bezpośrednie połączenie z Krakowa do Chicago. Rejsy na tej trasie będą wykonywane

Bardziej szczegółowo

Urząd Lotnictwa Cywilnego. Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego. Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku Opracowanie: Jerzy Liwiński Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 1. Działalność polskich portów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Liczba pasażerów podwoi się za 15 lat

Liczba pasażerów podwoi się za 15 lat Czytając publikacje prasowe można odnieść wrażenie, że lotnisk mamy w Polsce dosyć i nie potrzeba następnych. Czy tak jest naprawdę? Obecnie mamy w Polsce 11 aktywnych portów lotniczych (Szczytno formalnie

Bardziej szczegółowo

Konwent Marszałków Olsztyn Racjonalne sposoby wspierania połączeń z portów regionalnych

Konwent Marszałków Olsztyn Racjonalne sposoby wspierania połączeń z portów regionalnych www.pwc.com Konwent Marszałków Olsztyn 27.10.2011 Racjonalne sposoby wspierania połączeń z portów regionalnych Agenda Sytuacja rynkowa Obecnie stosowane metody wsparcia Jakie są efekty Jak można to robić

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE. Zarządzanie budżetem podróży służbowych Rezerwacje najkorzystniejsze stawki

PODRÓŻE SŁUŻBOWE. Zarządzanie budżetem podróży służbowych Rezerwacje najkorzystniejsze stawki PODRÓŻE SŁUŻBOWE Zarządzanie budżetem podróży służbowych Rezerwacje najkorzystniejsze stawki Zorganizujemy Państwa podróż służbową w określone miejsce o określonym czasie w ramach przewidywanego budżetu.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice

Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice Międzynarodowy Port Lotniczy Wrocław Strachowice Miasto - Metropolia Region Patryk Wild Procesy w sektorze lotniczego transportu pasażerskiego na Dolnym Śląsku Liberalizacja przepisów Zwiększanie mobilności

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Załącznik Nr 1 WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew STRESZCZENIE (skrót z opracowania wykonanego w X/XI 2006 przez konsorcjum firm PriceWaterhouseCoopers i York Aviation na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Analiza niemieckiego rynku lotniczego

Analiza niemieckiego rynku lotniczego Analiza niemieckiego rynku lotniczego Ewa Stopyra e-mail: stopyraewa@gmail.com Warszawa, czerwiec 2016 r. Strona 1 Strona celowo pozostawiona pusta Strona 2 Wstęp Niemiecki rynek lotniczy to jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015 Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim 24 czerwca 2015 Podejście przyjęte do opracowania Programu 2 Podejście kompleksowe uwzględniające popyt, podaż, decyzje inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO. w POLSCE. w 2009 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO. w POLSCE. w 2009 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NICZEGO w POLSCE w 2009 roku Warszawa, grudzień 2010 1 Spis treści Wstęp.... 3 1. Zmiany w wielkości ruchu i liczbie odprawionych pasażerów w polskich portach lotniczych.... 4

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO DEPARTAMENT RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE W LATACH 2004-2006

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO DEPARTAMENT RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE W LATACH 2004-2006 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO DEPARTAMENT RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE W LATACH 2004-2006 Warszawa, wrzesień 2008 Spis treści STRESZCZENIE...3 WSTĘP... 6 I. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie!

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot łączy stolicę polskiego wina z grodem Kraka Z krakowskiego lotniska do stolicy województwa lubuskiego będzie można polecieć w każdy piątek, zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU PORTY. Redaktor naukowy B 378980

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU PORTY. Redaktor naukowy B 378980 UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU PORTY Redaktor naukowy B 378980 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Poznań 2011 SPIS TREŚCI Przedmowa (Marek Rekowski) 9 Część 1. EUROPEJSKI RYNEK LOTNICZY

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Co oznacza sukces portu lotniczego i kiedy ma wpływ na gospodarkę miasta i regionu? dr Sonia Huderek-Glapska

Co oznacza sukces portu lotniczego i kiedy ma wpływ na gospodarkę miasta i regionu? dr Sonia Huderek-Glapska Co oznacza sukces portu lotniczego i kiedy ma wpływ na gospodarkę miasta i regionu? dr Sonia Huderek-Glapska I Konferencja Naukowo-Techniczna Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju LOT w kontekście współpracy z portami regionalnymi. Materiał na konferencję portów regionalnych Kraków, 10 marca 2011 r.

Kierunki Rozwoju LOT w kontekście współpracy z portami regionalnymi. Materiał na konferencję portów regionalnych Kraków, 10 marca 2011 r. Kierunki Rozwoju LOT w kontekście współpracy z portami regionalnymi Materiał na konferencję portów regionalnych Kraków, 1 marca 211 r. Agenda 1. Linie lotnicze na świecie - trendy 2. Aspiracje i strategia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Regionów RP kluczem do rozwoju transportu lotniczego

Partnerstwo Regionów RP kluczem do rozwoju transportu lotniczego Partnerstwo Regionów RP kluczem do rozwoju transportu lotniczego Marian Konopiński Konwent Marszałków, Olsztyn, 27.10.2011 Aktualna sytuacja w Polsce Konwent Marszałków, Olsztyn, 28.10.2011 2 Regiony bez

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ CZĘSTOCHOWY JAKO CENTRUM PIELGRZYMKOWO TURYSTYCZNEGO W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO W KATOWICACH PYRZOWICACH

ROZWÓJ CZĘSTOCHOWY JAKO CENTRUM PIELGRZYMKOWO TURYSTYCZNEGO W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO W KATOWICACH PYRZOWICACH ROZWÓJ CZĘSTOCHOWY JAKO CENTRUM PIELGRZYMKOWO TURYSTYCZNEGO W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO W KATOWICACH PYRZOWICACH Ekspertyza przygotowana na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Barometr Lotniczy, czyli jak i gdzie latają Polacy? Raport Portu Lotniczego Lublin

Barometr Lotniczy, czyli jak i gdzie latają Polacy? Raport Portu Lotniczego Lublin Barometr Lotniczy, czyli jak i gdzie latają Polacy? Raport Portu Lotniczego Lublin Spis treści Wprowadzenie 4 Raport w liczbach 5 Praktyka podróżowania 6 Jak często w ciągu roku podróżują Polacy? 8 Wypoczynek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W 2016 ROKU

ANALIZA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W 2016 ROKU ANALIZA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSKICH PORTACH LOTNICZYCH W 216 ROKU Opracowanie: Wydział Statystyk i Analiz Warszawa, marzec 217 r. 1 Slajd 3-4 Podsumowanie Slajd 5 Przewozy pasażerskie łącznie Slajd

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 11

Spis treści WSTĘP... 11 Spis treści WSTĘP... 11 Magdalena Mazurczak Korporacje transnarodowe w dobie procesów globalizacji...15 1.1. Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej...15 1.1.1. Pojęcie i definicje procesów

Bardziej szczegółowo

To cóż, że ze Szwecji..

To cóż, że ze Szwecji.. To cóż, że ze Szwecji.. czyli potencjał rynków nordyckich Małgorzata Hudyma Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie ZAGRANICZNY OŚRODEK POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W SZTOKHOLMIE

Bardziej szczegółowo

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Raport z monitoringu i badań wśród pasażerów i instytucji w Polsce System ochrony pasażerów w środkach transportu na terenie UE Prawo do niedyskryminacji w dostępie

Bardziej szczegółowo

"WPŁYW LOTNISKA REGIONALNEGO NA ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW LOTNISKA REGIONALNEGO NA ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU "WPŁYW LOTNISKA REGIONALNEGO NA ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU ROZWÓJ REGIONU A INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Zmiany w poziomie aktywności gospodarczej związane są z dwoma pojęciami: wzrostem i rozwojem. wzrost

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

Okres Liczba foteli Dynamika (%) Liczba rejsów Dynamika I 1.748.032 0,9 15.525 0 II 1.586.537-1,0 14.288-1,3 III 1.863.059-1,5 16.

Okres Liczba foteli Dynamika (%) Liczba rejsów Dynamika I 1.748.032 0,9 15.525 0 II 1.586.537-1,0 14.288-1,3 III 1.863.059-1,5 16. RAPORT PRTL.pl Oferowanie z i do Polski w okresie styczeń - październik 2011. Opracowanie: Marek Serafin Zespół PRTL.pl 2 Oferowanie z i do Polski w okresie styczeń-październik 2011 Zaskakujący spadek

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce

Wielko i alokacja floty STMS w Polsce STMS SYSTEM TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI REGIONY JAKO G ÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI Bia a Podlaska, 22 X 2009 Wielko i alokacja w Polsce, S awomir Szko a G ówna Handlowa 1 Główny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r.

Ustawa z dnia r. Projekt z dnia 5 maja 2008r. Ustawa z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r.

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r. Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska 11 grudnia 2015 r. Trendy społeczno-gospodarcze Czynniki wywierające wpływ na ruch turystyczny: Sytuacja polityczna na Ukrainie, Konflikt

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r.

Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r. Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r. Stan polskiego rynku lotniczego 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 156 341 8 834 912

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Podróż dziecka bez opiekuna w samolocie

Podróż dziecka bez opiekuna w samolocie Ostatnia aktualizacja: 08.08.2017 Podróż dziecka bez opiekuna w samolocie Większość regularnych linii dopuszcza możliwość podróżowania dziecka bez opieki dorosłych. Zasady, zgodnie z którymi taka podróż

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Rynek usług lotniczych skutki integracji Europejskiej

Rynek usług lotniczych skutki integracji Europejskiej Rynek usług lotniczych skutki integracji Europejskiej Najważniejsze zmiany podczas liberalizacji Magdalena Zaręba plan 1. Usługi rynku lotniczego we Wspólnocie Europejskiej 2. Normy i przepisy we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OGRANICZEŃ NA RYNKU APTECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ

RAPORT NA TEMAT OGRANICZEŃ NA RYNKU APTECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ RAPORT NA TEMAT OGRANICZEŃ NA RYNKU APTECZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, grudzień 2015 MODELE RYNKU APTECZNEGO W EUROPIE W Unii Europejskiej/EFTA nie ma jednolitego, ani nawet dominującego, modelu regulacji

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadrowe budownictwa

Zasoby kadrowe budownictwa Targi INFRASTRUKTURA 1010 Konferencja Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego Warszawa, 14.10.2010 Zasoby kadrowe budownictwa Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze budownictwa Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA LOTNICZE. Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Sztokholm Kopenhaga Gdańsk

POŁĄCZENIA LOTNICZE. Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Sztokholm Kopenhaga Gdańsk POŁĄCZENIA LOTNICZE Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2009. Ze Szwecji: Sztokholm linie regularne: Sztokholm

Bardziej szczegółowo

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo