Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL"

Transkrypt

1 Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za pomocą Apache Benchmark? PHP jest językiem interpretowanym po stronie serwera. Do przeglądarki jest wysyłany jedynie wynik jego działania. W typowym serwisie internetowym serwer po otrzymaniu żądania pobiera niezbędne rekordy (np. treść strony i informacje o użytkowniku) z bazy danych, a następnie przetwarza je i wysyła do klienta. Przy dobrze zoptymalizowanym kodzie może on obsłużyć znacznie więcej internautów w określonym czasie. Zacznij od... Xdebug Podczas pisania aplikacji PHP i jej optymalizacji pomocne jest rozszerzenie Xdebug, ponieważ: wyświetla czas wykonywania się funkcji oraz użycie pamięci w przypadku wystąpienia błędu oferuje funkcje wyświetlające np. całkowity czas interpretacji kodu, szczytowe użycie pamięci... generuje pliki ze szczegółowymi informacjami na temat każdego wywołania funkcji i metod, które można odczytać za pomocą specjalnego programu Konfigurujemy Xdebug 1. Pobierz rozszerzenie z oficjalnej strony xdebug.org w wersji dla używanego systemu operacyjnego dla Linuksa lub Windowsa. 2. Umieść plik.dll lub.so w folderze ext znajdującym się w katalogu instalacji PHP. 3. W pliku php.ini dodaj linijkę: zend_extension_ts('path'); 4. W miejsce PATH wpisz ścieżkę bezwzględną do pliku.dll lub.so. Dostępne są też opcje konfiguracyjne, opisane na stronie Xdebug. 5. Zapisz plik php.ini i zrestartuj Apache. Aby sprawdzić, czy rozszerzenie zostało zainstalowane prawidłowo, utwórz jakikolwiek skrypt i wywołaj funkcję phpinfo(). Jeżeli nie ma żadnej wzmianki o nim, sprawdź, czy podałeś poprawną ścieżkę (BEZWZGLĘDNĄ!) oraz czy wersja Xdebug jest zgodny z zainstalowaną wersją PHP. Czas i użycie pamięci Możesz użyć przedstawionych poniżej funkcji: //Użycie pamięci echo xdebug_memory_usage();

2 //Szczytowe użycie pamięci echo xdebug_peak_memory_usage(); //Czas w sekundach echo xdebug_time_index(); Instrukcje czy funkcje? Użycie instrukcji lub wyświetlenie wartości zmiennej / stałej jest kilka razy szybsze od wywołania funkcji. Na przykład wersję PHP można uzyskać na 2 sposoby. //Użycie funkcji echo phpversion(); //Wyświetlenie stałej echo PHP_VERSION; //Wersja rozszerzenia Xdebug echo phpversion('xdebug'); Od wersji PHP 5.1 uniksowy znacznik czasu (liczba sekund, która upłynęła od 11 stycznia 1970) dla momentu przyjęcia żądania znajduje się w tablicy $_SERVER. W większości sytuacji można nim zastąpić funkcję time(). echo $_SERVER['REQUEST_TIME']; Apostrof czy cudzysłów? Jeżeli w łańcuchu znaków nie używasz kombinacji: \n, \r, \t, \v, umieść go w apostrofach. W przypadku użycia cudzysłowów PHP sprawdza, czy w tekście znajdują się zmienne oraz ww. symbole, co pochłania więcej czasu. //Szybciej - bez analizy $x = 'Witaj'. $user; //Wolniej - z analizą $x = "Witaj $user"; Złączenia ciągów tekstowych Staraj się zmniejszyć ilość złączeń ciągów tekstowych (w pierwszym przykładzie - za pomocą kropki). Im jest ich więcej, tym bardziej wzrasta użycie pamięci przez skrypt, gdyż jest to dość kosztowna operacja. $user = 'Grzegorz Brzęczyszczykiewicz'; //Login $lang = 'Zalogowany jako'; //Tekst w pliku językowym echo $lang. ': '. $user; W tym przypadku zmienna $lang może już zawierać dwukropek: $lang = 'Zalogowany jako: '; echo $lang. $user; Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest użycie instrukcji printf(). $lang = 'Zalogowany jako: %s'; //Na miejscu %s (string) pojawi się login printf($lang, $user); Aby zwrócić ciąg tekstowy zamiast wyświetlać go na ekran użyj sprintf(). Unikaj postawiony przed nazwą funkcji zapobiega wyświetlaniu błędów przez nią wygenerowanych. Jednak

3 jego użycie znacznie spowalnia skrypt. Zaleca się przemyśleć kod tak, aby pominąć a nasze rozwiązanie było jeszcze szybsze. Nie wynajduj koła na nowo Język PHP jest wciąż rozwijany. Warto dowiedzieć się, co nowego oferują nowe wersje. Być może już istnieje potrzebna Ci funkcja, którą chcesz napisać od podstaw? Funkcje wbudowane w PHP oraz w rozszerzenia są zawsze szybsze od tych, które znajdują się w interpretowanym kodzie, gdyż zostały one napisane w języku C. Nowe funkcje w PHP5 file_put_contents() zapisuje treść do pliku scandir() zwraca tablicę z listą plików i folderów w danym katalogu posortowaną alfabetycznie error_get_last() Nowe klasy w PHP5 SimpleXML i DOM (obiektowy model dokumentu) do operacji na języku XML DateTime i DateTimeZone PDO uniwersalny interfejs do obsługi baz danych MySQLi rozszerzenie obsługujące nowe możliwości MySQL (od wersji 4.1), np. podpinanie danych, transakcje... Tidy obsługuje narzędzie Tidy do analizy, czyszczenia, i naprawy dokumentów HTML Klasy Standard PHP Library Exception wyjątki, które mogą zostać rzucone instrukcją throw Zbędne zmienne Nie twórz zmiennych, których użyjesz tylko 1 raz. PHP przechowuje je w tablicy. Jeśli jest ich zbyt wiele, znalezienie szukanej zmiennej może potrwać długo. Ze względu na ilość danych użycie pamięci wzrośnie. Zasada dotyczy również stałych i funkcji. Są wyjątki od reguły. O tym w dalszej części artykułu. Oszczędź procesor Rozważ następujący przykład: setcookie('ok', 1, 60*60*24); Powyższy kod ustawia cookie na 1 dzień. Tylko po co PHP ma za każdym razem liczyć wartość wyrażenia 60*60*24? Szybszy kod:

4 // Ustaw cookie na 1 dzień setcookie('ok', 1, 86400); Przeanalizuj teraz poniższą pętlę FOR: // $x jest tablicą for($i=0; $i<count($x); ++$i) echo $x[$i]; PHP liczy przy każdej iteracji ilość elementów w tablicy. Jeśli w pętli nie ulega ona zmianie, policz ją tylko raz. Szybciej wykona się poniższy kod: $ile = count($x); for($i=0; $i<$ile; ++$i) echo $x[$i]; Zmienną $ile można utworzyć w pierwszym wyrażeniu pętli FOR. for($i=0, $ile=count($x)...) Jeżeli ilość elementów jest stała (np. 20), wprowadź ją od razu to drugiego wyrażenia: for($i=0, $i<20; ++$i) Programowanie obiektowe Zalążki programowania obiektowego pojawiły się już w PHP 3. Nowy model obiektowy, oferujący funkcjonalność istniejącą w wielu innych językach, został wprowadzony dopiero w PHP5. W PHP 4 obiekty są jednocześnie zmiennymi. Podczas przekazywania ich do funkcji, zwracania lub przypisywania, są one kopiowane. Aby temu zapobiec, należy przekazać obiekt przez referencje. Sytuacja uległa zmianie w PHP 5. Zmienna zawiera jedynie identyfikator obiektu, który jest kopiowany podczas ww. operacji. set, get, autoload Metody magiczne set oraz get() są uruchamiane, gdy PHP nie znajdzie własności (zmiennej), do której odwołujesz się. Nie definiuj ich, jeśli ważna jest wydajność skryptu. Następujące przykłady przedstawią przekazywanie danych do szablonu na 2 sposoby: //Z użyciem metody set() class Template protected $data; function set($name,$val) $this->name = $val; $tpl = new Template; $tpl -> title = 'Tytuł';

5 //Z użyciem własnej metody class Template protected $data; function set($name, $val) $this->data[$name] = $val; $tpl = new Template; $tpl->set('title', 'Tytuł'); Własności czy metody? Wywołanie metody jest 2 razy wolniejsze od wywołania zwykłej funkcji. Natomiast czas dostępu do własności obiektu jest niewiele większy niż do globalnych zmiennych (poza klasą lub funkcją). Programiści często definiują metody służące tylko do zmiany lub odczytu wartości własności obiektu, nadając większą rangę skalowalności aplikacji i hermetyzacji niż wydajności. Zastanów się jednak, czy celem takiej metody jest wcześniejsza obróbka danych, czy tylko zwrócenie lub przypisanie wartości do zmiennej obiektu. $mail -> title = 'Tytuł'; $mail -> settitle('tytuł'); Przestrzegaj typów danych Dużym ułatwieniem podczas tworzenia skryptów PHP jest to, że PHP automatycznie konwertuje typy danych. Jeżeli funkcja bądź instrukcja językowa wymaga przekazania liczby całkowitej integer, a otrzyma ciąg znaków (np. '70' zamiast 70), interpreter zamieni go na liczbę całkowitą i na odwrót. Aby uniknąć zbędnych rzutowań typów danych, staraj się tak zaprojektować aplikację, aby zminimalizować ich ilość. Aby porównać 2 wartości lub zmienne z uwzględnieniem typów danych, użyj operatora ===. if($a === $b) Operacje dyskowe Operacje dyskowe (np. dołączanie plików, skanowanie katalogów), czyli wszystkie czynności wymagające odczytu lub zapisu danych na HDD, są czasochłonne. Nie dołączaj plików bez potrzeby. Oto kilka porad: Nie dołączaj kilka razy tego samego skryptu. Jeśli dla każdego żądania skanujesz zawartość katalogu, rozważ stworzenie cache (gotowej listy). Ładuj biblioteki do pamięci tylko wtedy, gdy są potrzebne Nie dziel kodu aplikacji na zbyt wiele plików, który musi być zawsze dostępny. Include + include_path Domyślnie instrukcja include sprawdza, czy plik, który chcemy dołączyć dołączyć, nie znajduje się w którymś z katalogów wymienionych w dyrektywie include_path. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie musimy podawać

6 ścieżki do pliku, jeśli jest w include_path. Aby PHP szukał pliku tylko w bieżącym lub określonym folderze, poprzedź ścieżkę symbolem./ //Najpierw w include_path include('plik.php'); //Tylko w bieżącym folderze include('./plik.php'); //Tylko w wyższym folderze include('../sth.php'); Powyższe uwagi dotyczą także instrukcji require, która różni się tym, że w razie niepowodzenia wyświetla błąd krytyczny i przerywa dalszą interpretację skryptu. Instrukcja switch Gdy chcesz wykonać określone akcje w zależności od wartości zmiennej, zamiast pisać kilka razy if / elseif / else, użyj instrukcji switch: $x = 5; switch($x) case 1: /* Akcja 1 */ break; case 2: case 3: /* Akcja 2 */ break; default: /* Domyślna akcja */ Zakończ każdy bloku case instrukcją break; oprócz default. Testy pod obciążeniem Zbadaj też wydajność skryptu pod większym obciążeniem serwera. Służy do tego program Apache Benchmark rozprowadzany wraz z Apache 2. Z jego pomocą dowiesz się, ile żądań serwer jest w stanie obsłużyć podczas 1 sekundy na wykorzystanym sprzęcie oraz ile trwa złożenie 1 strony. W systemie Windows znajduje się on w katalogu bin w folderze, w którym Apache został zainstalowany, np. C:\Apache2\bin\ab.exe. 1. Otwórz wiersz poleceń, wpisując cmd w oknie Uruchom. Skrót klawiszowy: WINDOWS+R. 2. Przejdź do katalogu z programem i uruchom go z opcją -h, aby wyświetlił pomoc i sposób użycia. Przykład: cd C:\Apache2\bin ab -h 3. Narzędzie pokaże listę opcji, których można użyć przy badaniu wydajności skryptu. Aby wykonać 500 żądań przy 10 jednocześnie konkurujących ze sobą, wpisz: ab -n 500 -c 10

7 Aby zwiększyć precyzję, zakończ zbędne procesy w systemie, które wykorzystują moc procesora. Test możesz powtórzyć kilka razy. Nie ustawiaj zbyt małej ilości powtórzeń, gdyż niektóre liczby zostaną obliczone niedokładnie. Zapytania do bazy danych Zazwyczaj najwięcej czasu zajmują niezoptymalizowane lub skomplikowane zapytania do bazy danych. Staraj się zmniejszyć ich ilość. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak zoptymalizować zapytania SQL. Indeksy Utwórz indeksy na polach, do których odwołujesz się w zapytaniu, np. po słowie WHERE lub ON. W strukturze tabeli najważniejszy jest klucz podstawowy, np. na polu ID. Załóżmy, że chcesz wyświetlić artykuł o ID=5. Wysyłasz następujące zapytanie: SELECT * FROM `articles` WHERE ID = 5; Silnik bazy danych nie musi przemierzać wszystkich rekordów. Indeksy zawierają pozycję początków wierszy, a więc dotarcie do celu jest bardzo szybkie. Pozostałe typy kluczy to: zwykłe KEY unikalne UNIQUE KEY każdy rekord musi mieć inną wartość w tym indeksie niż pozostałe obce FOREIGN KEY gdy wartość klucza w 1 tabeli zostanie zmieniona, ulegnie ona zmianie także w tabelach, które łączy ze sobą (w MySQL dostępny tylko w silniku InnoDB) pełnotekstowe FULLTEXT (MySQL: tylko w silniku MyISAM) Łączenie tabel W zapytaniach z użyciem JOIN kolumny, wg których łączysz tabele (po słowie ON), powinny zawierać indeks. W ten sposób silnik znajdzie istotne rekordy szybciej. Wyrażenie WHERE Spójrz na poniższy przykład: SELECT * FROM `tabela` WHERE `num`+10 > 100 Zakładamy, że 100 jest liczbą wejściową z PHP. Zoptymalizujmy teraz to zapytanie. Silnik SQL powinien od razu policzyć wartość wyrażenia , jednak można to zrobić w PHP, np. ($num 10). Do serwera SQL wysyłamy zaś: SELECT * FROM `tabela` WHERE `num` > 90 Wyrażenie EXPLAIN Za pomocą słowa EXPLAIN dowiesz się więcej na temat analizy zapytania przez bazę danych, np. czy klucze są wykorzystywane. W MySQL dostępne jest też słowo EXTENDED, wyświetlające szczegółowe informacje. EXPLAIN EXTENDED SELECT * FROM `articles` WHERE author = 1 AND access = 1; Predefiniowane zapytania Aby przekazać informacje do bazy danych bezpiecznie i szybko, nie narażając się na groźny atak SQL Injection,

8 wykorzystaj nowe możliwości serwerów bazodanowych. W omawianym przypadku są to predefiniowane zapytania (ang. `prepared statements`). W przykładzie demonstrującym zasadę ich działania wykorzystamy rozszerzenie PDO stworzone do obsługi wielu baz danych. Zakładamy, że $db jest obiektem klasy PDO. 1. Przygotuj szkielet zapytania za pomocą metody prepare(). $q = $db->prepare('update items SET title = :title, txt = :txt WHERE ID = :id'); 2. Wprowadź dane do zapytania. Możesz to zrobić na 2 sposoby za pomocą metod bindvalue() lub bindparam() (z użyciem referencji) bądź przekazując je od razu do metody execute(). $q->bindvalue('title', $_POST['title']); $q->bindvalue('txt', $_POST['text']); $q->bindvalue('id', $id, 1); $q->execute(); //Sposób 2 $data = array( 'title' => $_POST['title'], 'txt' => $_POST['text'], 'id' => (int)$id ); $q->execute($data); Jeśli za jednym razem dodajesz do bazy danych wiele pozycji, wystarczy podpiąć nowe dane do istniejącego już zapytania. W ten sposób można osiągnąć lepszą wydajność i bezpieczeństwo. W przypadku, gdy dane pochodzące z zewnątrz nie powinny zawierać kodu HTML, w szczególności wysłane przez internautów, należy użyć funkcji htmlspecialchars(). $data = array( 'title' => htmlspecialchars($_post['title']), ); Obejmij transakcją zbiór zapytań, które modyfikują dane Porada dotyczy szczególnie bazy danych SQLite oraz tabel InnoDB w MySQL. Gdy wysyłasz kilka zapytań pod rząd, które wprowadzają jakiekolwiek zmiany, np. INSERT, UPDATE, DELETE, dla każdego z nich jest tworzona osobna transakcja. Operacja może trwać długo. Aby przyspieszyć modyfikację rekordów, obejmij cały zbiór zapytań transakcją. Baza danych od razu obliczy i stworzy odpowiednią ilość miejsca dla nowych wierszy w systemie plików lub usunie wszelkie pozostałości. Dlaczego transakcje są kluczowym elementem komunikacji z bazą danych? Rozważ następujący przypadek w sklepie internetowym. Internauta kupuje produkt, lecz informacja o dokonaniu płatności nie może zostać zapisana z nieznanej przyczyny. Inny przypadek. Podczas tworzenia nowej ankiety występuje błąd przy zapisie odpowiedzi do bazy danych. Jak temu zapobiec? Jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań są transakcje w połączeniu z instrukcją try catch(pdoexception $e). Przykład modyfikacji danych objętej transakcją: try //Rozpocznij transakcję $db->begintransaction();

9 //Zmodyfikuj dane $db->query('insert INTO tabela...'); $db->query('update tabela SET...'); //Zatwierdź zmiany $db->commit(); catch(pdoexception $e) /* Nieudana operacja */ Jeżeli oczekujesz, że inne komponenty mogą rzucić wyjątek, przechwyć podstawową klasę Exception zamiast PDOException lub złap PDOException w pierwszej kolejności. Wolno umieścić dowolną ilość instrukcji catch. UWAGA! Tabele MyISAM w MySQL nie obsługują transakcji! Nie ma znaczenia, czy zapytania zostaną objęte transakcją. Nie bój się więc używać transakcji przy tworzeniu aplikacji z obsługą wielu baz danych. Wyniki testu szybkości wstawiania 500 rekordów w SQLite: + bez transakcji: 64 sekundy + z transakcją: 0.15 sekundy GROUP BY zamiast wielu zapytań Rozważ algorytm, który liczy ilość artykułów w każdej kategorii. Można to zrobić na 2 sposoby. SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE cat = 5 Powyższe zapytanie trzeba wysłać dla każdej kategorii, co może chwilę potrwać. Aby przyspieszyć operację, użyj instrukcji grupującej GROUP BY. Wystarczy wysłać wtedy tylko 1 zapytanie. Baza danych zwróci ilość artykułów dla poszczególnych wartości w polu `cat`. Przykład: SELECT COUNT(*) FROM articles GROUP BY cat Aby dołączyć dodatkowy warunek, umieść instrukcję WHERE przed GROUP BY: SELECT COUNT(*) AS ile FROM articles WHERE on = 1 GROUP BY cat Autor: WebCM Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Spis treści O autorach... 11 Część I Wstęp 13 Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Projekty zawarte w książce... 15 Krótkie wprowadzenie do PHP, Apache, MySQL-a i wolnego oprogramowania... 16 Krótka

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Instalacja... 2 Opis struktury pakietu... 2 Konfiguracja serwera... 3 Konfiguracja klienta...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo