OCIEPLAMY - OSZCZĘDZAMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCIEPLAMY - OSZCZĘDZAMY"

Transkrypt

1 sierpień 2013r., nr 35 Dlaczego warto inwestować w termomodernizację budynków? OCIEPLAMY - OSZCZĘDZAMY str. 2 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Finanse Barak Wimera UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ Aktualności na własne życznie przy czynszu str. 4 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII str. 3 Inwestycje POWTÓRKA Z PROGRAMU JESSICA str. 6

2 2 Aktualności TERMOMODERNIZACJA NA FINISZU Jak pamiętamy w roku 2011 rozpoczęliśmy termomodernizację naszych zasobów. Do realizacji przeznaczono 19 budynków. Finansowanie tego zadania odbywa się z trzech źródeł: środki własne, częściowo umarzalna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, niskooprocentowany kredyt z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym roku wykonano prace termomodernizacyjne w 14 budynkach, między innymi, przy ulicach Kurpiowskiej, Kaszubskiej, Łowickiej, Jasnej, Wrocławskiej, Poznańskiej. Na ukończeniu są prace w budynkach przy ulicy Marusarzówny i Opolskiej. Przyznana premia termomodernizacyjna to ponad 1,6 mln złotych, z czego wykorzystaliśmy dotychczas 690 tys. zł. Kolejne kwoty zostaną uruchomione z chwilą rozliczenia końcowego poszczególnych zadań. Przypomnijmy, że o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW można się ubiegać po spłacie połowy kwoty. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ocieplamy oszczędzamy Budynki należące do GSM mieszczą się w 4 grupach taryfowych rozliczenia ciepła. Armii Krajowej (5 budynków) taryfa JM C Lecia (5 budynków) taryfa JZ C6 1 Maja, Kopernika, Piastów, Marusarzówny i Kusocińskiego (18 budynków) taryfa JM C5 Śląska Kurpiowska, Kaszubska, Łowicka, Katowicka, Krakowska, Wrzosowa, Pomorska, Jasna, Poznańska, Wrocławska, Opolska (69 budynków) taryfa JZ C5 Cena opłaty stałej (zł/mw) i opłaty zmiennej (zł/gj) składa się z kilku składników zależnych od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i od Spółki Energetycznej Jastrzębie. W roku 2012 PEC zmienił ceny od 1 styczna a SEJ od 1 lipca. W roku 2013 PEC zmienił ceny od 1 styczna a SEJ od 1 sierpnia. W poniższej tabeli podajemy procentowy wzrost cen w poszczególnych grupach taryfowych. Mimo corocznych podwyżek cen, jakie serwuje nam PEC, nie zmieniamy w drastyczny sposób zaliczek na c.o., a dzięki termomodernizacji zużywamy mniej ciepła. Zaliczki na poczet c.o. ustalane są indywidualnie dla każdego budynku. Ostania zmiana zaliczek była wprowadzona od grudnia 2012r. W 22 budynkach zaliczka wzrosła maksymalnie o 30 gr/m2 (9,68 proc.) przy ul. Poznańskiej 2 12, w pozostałych blokach cena wzrosła jedynie o gr/m2 ( 2,7% 8%). W 15 budynkach zaliczka została obniżona maksymalnie o 50 gr /m2 (13,89 proc.) w budynku przy ul. Śląskiej 38. W 60 budynkach zaliczka pozostała w niezmienionej wysokości. stan od XII 2011r stan od XII 2012r stan od VIII 2013 Grupa taryfowa zł/mw zł/gj zł/mw % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) zł/gj % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) zł/mw % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) zł/gj % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) JM C ,48 28, ,42 11,60% 30,76 6,81% ,06 8,56% 32,57 5,88% JZ C ,06 32, ,43 8,23% 34,25 6,10% ,06 8,51% 36,43 6,36% JM C ,14 31, ,32 8,62% 33,34 5,04% ,05 7,68% 36,38 9,12% JZ C ,80 33, ,50 8,71% 35,43 5,42% ,37 6,32% 38,23 7,90%

3 marzec nr nr sierpień 3 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zalegający z opłatami czynszowymi w rażący sposób naruszają swojej obowiązki wobec Spółdzielni. Barak Wimera na własne życzenie O d lat obowiązuje w polskim prawie zasada, która mówi, że nie można wykonywać eksmisji na tzw. bruk. Jeżeli w wyroku eksmisyjnym, sąd orzekł o uprawnieniu pozwanego do lokalu socjalnego możwna go usunąć z mieszkania spółdzielczego tylko do innego lokalu. W przepisach prawa czytamy: Ilekroć mowa jest o: lokalu socjalnym należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 10 m², przy czym lokal może być o obniżonym standardzie. Spółdzielnia ma prawo przeprowadzić eksmisję lokatora do swojego lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego. Dzieje się tak, w momencie kiedy gmina nie wskazuje lokalu socjalnego w ramach swoich zasobów (co należy do jej obowiazków). Zdarza się to dość często, bowiem powszechnie znanym jest fakt, że w Jastrzębiu Zdroju brakuje mieszkań socjalnych. Dlatego też Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, już jakichś czas temu, o czym informowaliśmy Państwa również na łamach naszego biuletynu, zaadaptowała na cele mieszkalne barak, położony tuż obok budynku biurowca Spółdzielni przy ul. Granicznej. W tak zwanym baraku Wimera znajdują się dwa oddzielne mieszkania. W sierpniu tego roku, jeden z zajmowanych przez byłego dłużnika Spółdzielni lokal, został przez niego dobrowolnie opuszczony. W związku z tym, do zwolnionego pomieszczenia, już wkrótce będą mogli wprowadzić się nowi, wytypowani przez Zarząd lokatorzy. Pamiętajmy, że w walce z dłużnikami, eksmisja jest bronią ostateczną. Trafią tutaj osoby, które nie podjęły dotychczas wysiłku i wykazały całkowity brak zaangażowania w próbę polubownego rozwiązania problemu (pomimo otwartości Zarządu), jakim jest spłata zobowiazań finansowych wobec Spółdzielni. Niejednokrotnie informowaliśmy już na łamach naszego biuletynu, o tym, jak wiele możliwości oferuje Spółdzielnia dłużnikowi, który zechce z nich skorzystać, aby uregulować swoje zadłużenie. Dłużniku, jeśli chcesz uniknąć tak drastycznych i przykrych konsekwencji, pamiętaj, że pracownicy Sekcji Windykacji Spółdzielni, czekają wciąż na podjęcie przez Ciebie rozsądnej decyzji, w sprawie ustalenia warunków spłaty zobowiązań! Nadal są jednak tacy, którzy nie wykazują chęci podjęcia współpracy ze służbami windykacyjnymi naszej Spółdzielni. Do nich właśnie, w ciagu ostatniego miesiąca, wystosowane zostały pisma, informujące o konsekwencjach ich postępowania. W treści pisma, wezwano dłużników do uregulowania zobowiazań finansowych wobec Spółdzielni, wynikających z użytkowania lokalu mieszkalnego. Brak wpłaty w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, spowoduje uruchomienie procedury związanej z przejęciem zajmowanego, dotychczas przez dłużnika mieszkania i eksmisją do baraku Wimera. Jedynie w przypadku uregulowania całości zadłużenia, Spółdzielnia może odstąpić od procedury eksmitowania. Powyższe działania spowodowane są brakiem podstaw do innego traktowania dłużnika i dalszego narażania pozostałych spółdzielców na straty, wynikające z niemożności odzyskania zaległego czynszu i strat będących tego następstwem. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4 4 Finanse Ubezpieczenia mieszkań przy czynszu Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni pozytywnie zagłosowało za wprowadzeniem ubezpieczenia lokali mieszkalnych przy czynszu. Przy 245 głosujących za opowiedziało się 219 osób, przeciw 26. W ślad za tą uchwałą, Rada Nadzorcza GSM podjęła decyzję wprowadzającą dla wszystkich lokali mieszkalnych opłatę dodatkową w wysokości 3,00 zł miesięcznie, pobieraną wraz z czynszem, tzw. ubezpieczenie mieszkań przy czynszu. Osoby nie zainteresowane ofertą są zobowiązane do złożenia pisemnej rezygnacji z tej formy ubezpieczenia i dostarczenia jej do administracji lub sekretariatu Spółdzielni. Zarząd GSM przeprowadził przetarg w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie firmy ubezpieczeniowej. W wyniku negocjacji Zarząd rekomenduje ofertę Bezpieczny Dom w UNIQA T. U. S.A. Niejednokrotnie mieszkanie i rzeczy jakie się w nim znajdują są najcenniejszym dorobkiem naszego życia, a niespodziewane zdarzenie może spowodować jego częściową lub całkowitą utratę. Aby się przed tym zabezpieczyć warto mieć polisę ubezpieczeniową, która złagodzi skutki niepożądanych zdarzeń. Stąd też, nasza propozycja. Ideą takiej formy ubezpieczenia jest wynegocjowanie, jak najlepszych warunków za niewielką, rozsądną składkę. Ubezpieczenie w grupie jest zdecydowanie tańsze niż ubezpieczenie indywidualne. OFERTA OBEJMUJE: 1. UBEZPIECZENIE MIENIA W ZAKRESIE: a) ruchomości domowe, b) stałe elementy wyposażenia mieszkania, c) zewnętrzne elementy anten satelitarnych, d) szyby w lokalu. RUCHOMOŚCI DOMOWE będące własnością Ubezpieczonego: a) urządzenia domowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, wykładziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku, c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe, w tym akcje oraz obligacje, e) wyroby ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria z metali lub substancji szlachetnych, monety złote i srebrne nie będące środkami płatniczymi, dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie, f) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny oraz części zamienne do samochodów, motorowerów i motocykli, g) sprzęt ogrodniczy oraz sprzęt do majsterkowania, h) urządzenia warsztatów chałupniczych, i) zwierzęta domowe, takie jak: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, za wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych, j) mienie wypożyczone. STAŁE ELEMENTY LOKALU MIESZ- KALNEGO elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności: a) meble wbudowane, obudowy instalacji i grzejników, b) schody wewnętrzne, antresole, c) stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, d) urządzenia instalacji sygnalizacji alarmowej, klimatyzacyjnej, e) piece, kominki i inne systemy grzewcze, f) elementy instalacji wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, g) powłoki malarskie, tynki, wykładziny sufitów, ścian, podłóg, słupów trwale związanych z podłożem, h) zewnętrzne elementy anten satelitarnych umocowane trwale na ścianie budynku lub domu mieszkalnego, i) stałe wyposażenie: kuchni (zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, kuchnia gazowa, elektryczna, węglowa, zmywarka, zlewozmywak z baterią i szafką zlewozmywakową, instalacja wyciągowa), łazienki i wc (wanna i umywalka z bateriami, miska klozetowa z urządzeniem spłu- REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5 sierpień marzec 2013 nr ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA SKŁADKA UNIQA dotychczasowa oferta Ruchomości domowe, stałe elementy i odpowiedzialność cywilna wypłata odszkodowania mienie wg wartości odtworzeniowej (nowej) PZU Ruchomości domowe, stałe elementy wypłata odszkodowania mienie wg wartości rzeczywistej UNIQA nowa oferta ubezpieczenie mieszkań przy czynszu Ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia wypłata odszkodowania wg cen rynkowych obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania Zewnętrzne elementy anten satelitarnych Szyby okienne i drzwiowe w lokalu mieszkalnym Pokrycie kosztów poszukiwania awarii Odpowiedzialność cywilna kującym, pisuar, osłony węzłów sanitarnych, bidet z baterią, brodzik lub inna zabudowa z prysznicem); Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia na jeden lokal mieszkalnym wynosi 9.000,00 zł. Zgodnie z 5 Ogólnych warunków ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów spowodowane wskutek następujących zdarzeń: RUCHOMOŚCI DOMOWE 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm ,00 zł ,00 zł ,00 zł 12,00 zł 18,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9.000,00 zł 700,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł ,00 zł na jeden lokal ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/miesiąc Suma ubezpieczenia dla szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 2. ŚWIADCZENIA DODATKOWE TO: a) koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) 100% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia, b) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10% sumy ubezpieczeni danej grupy mienia, c) koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem 1.000,00 zł, d)koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 100,00 zł, e) koszty usunięcia przyczyny awarii 1.500,00 zł, f) koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku 1.000,00 zł, g) koszty składowania 10% SU, i) koszty postępowania sądowego lub pojednawczego do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości max ,00 zł. 7,00 zł 12,00 zł 18,00 zł 7,80 zł 10,70 zł 15,60 zł 21,80 zł 3,00 zł 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM. Suma ubezpieczenia wynosi ,00 zł na jeden lokal. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się szkody dotyczące zalań sąsiada lub sąsiadów, a także szkody wyrządzone przez nasze dzieci (np. wybita piłką szyba czy zarysowanie karoserii samochodu. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się również szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta. Często słyszymy o przypadkach pogryzienia przez psy. Co wiąże się z koniecznością pokrycia nie tylko kosztów leczenia poszkodowanego, które mogą być bardzo wysokie, ale także innych zasądzonych wyrokiem sądu. Jednak, abyśmy mogli skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, zdecydowana większość mieszkańców musiałaby do tego ubezpieczenia przystąpić. Ponieważ, tak niska wysokość składki uzależniona jest od liczby lokali mieszkalnych, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia mieszkania przy czynszu. Oczywiście, macie Państwo wolny wybór i możecie z opłacania tej składki zrezygnować, ale czy warto? Obok przedstawiamy porównanie oferty ubezpieczenia przy czynszu do ubezpieczenia indywidualnego, oferowanego przez GSM (dane są danymi rzeczywistymi z polis zawieranych). Jak widać obok mniejszy zakres ubezpieczenia za większą składkę. Znacznie większy zakres ubezpieczenia i niska składka przemawiają na korzyść ubezpieczenia przy czynszu. Warto skorzystać z tej możliwości i przystąpić do ubezpieczenia mieszkań przy czynszu. Jeżeli korzystacie Państwo z indywidualnego ubezpieczenia zachęcamy do przypomnienia sobie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnego, które Państwo posiadacie obecnie i porównania ich do tych, które proponujemy. Pełny tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółdzielni: w zakładce Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Z tej formy ubezpieczenia z powodzeniem, korzystają już mieszkańcy w ponad tysiącu spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju. Dodatkowo Zarząd GSM wynegocjował dla ubezpieczonych mieszkańców specjalne zniżki w wysokości do 10% przy zawieraniu ubezpieczeń komunikacyjnych i do 20% w ubezpieczeniach majątkowych. Jesteśmy przekonani, że oferta ta spełni Państwa oczekiwania i bardzo dobrze sprawdzi się również wu nas. REKLAMA IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII STAŁE ELEMENTY LOKALU (z wyłączeniem zewnętrznych elementów anten satelitarnych) 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm. ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ANTEN SATELITARNYCH Zdarzenia losowe: deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie. Suma ubezpieczenia dla zewnętrznych elementów anten satelitarnych wynosi 700,00 zł na jeden lokal mieszkalny. SZYBY OKIENNE I DRZWIOWE znajdujące się w lokalu mieszkalnym również są objęte ochroną ubezpieczeniową od stłuczenia. KOMENTARZ: Dziwnym jest fakt, że część członków i mieszkańców naszej Spółdzielni zrzeka się ubezpieczenia przy czynszu. Wolą płacić za taką usługę więcej dostając mniej. Wiemy, że niesprzyjający nam ludzie, kontestujący wszystko co się w Spółdzielni dzieje roznoszą nieprawdziwe informacje, pomawiają i nawet piszą pod anonimowymi nickami jakie to pieniądze w postaci łapówek są przez władze Spółdzielni przyjmowane. Nic w tym prawdy, tylko sianie zamętu i mieszanie w głowach. Ubezpieczenie jest dlatego tanie, że ubezpieczamy wszystkich mieszkańców i pomagamy załatwić wszystkie formalności. Jednak to Państwo decydujecie czy się ubezpieczycie czy nie. Zawsze macie prawo zrezygnować i z tego tytułu nie będzie żadnych komplikacji. Potrzebne jest tylko oświadczenie o rezygnacji. Co Państwo dalej zrobicie, z kim zawrzecie umowę ubezpieczeniową, nie jest wtedy problemem Spółdzielni. Brak ubezpieczenia natomiast naraża na wielkie szkody w przypadku wystąpienia zjawisk losowych.

6 6 Inwestycje Powtórka z pro Walne Zgromadzenie GSM zdecydowaną większością głosów (przy 248 głosujących 228 głosów za) przychyliło się do propozycji Zarządu, aby po raz kolejny przystąpić do programu Jessica, który pozwoli na budowę kolejnych placów zabaw, parkingów i systemu monitoringu. JESS Dzięki pierwszemu programowi Jessica powstało pięć placó K oszt tej inwestycji wyniesie ponad 1,4 mln zł. Na jej realizację Bank Ochrony Środowiska udzielił nam milion złotych pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trzy place zabaw powstaną przy ulicach Pomorskiej, Jasnej i Krakowskiej. Zostanie także zbudowanych pięć parkingów przy ulicach: Poznańskiej, Pomorskiej, Kurpiowskiej, Marusarzówny i Krakowskiej. System monitoringu zaplanowano dla ulic Pomorskiej, Jasnej, Krakowskiej, Poznańskiej, Kurpiowskiej i Marusarzówny. Planowo, wszystkie obiekty powinny zostać ukończone do października przyszłego roku. Na spłatę pożyczki przeznaczone zostaną środki z nadwyżki bilansowej, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia. Tak więc, spłata nie obciąży żadnej nieruchomości. Łączna powierzchnia pięciu parkingów wyniesie ponad 3,1 tys. m2. Na każdym z nich zostanie wydzielona specjalna strefa przed wejściem do budynków, która zapewni odpowiednie miejsce parkowania i manewrowania dla pojazdów specjalnych (karetki, straż pożarna, policja i straż miejska) co zapewni większe bezpieczeństwo i krótszy czas interwencji służb medycznych i mundurowych. Ważną częścią programu Jessica będzie także wprowadzenie monitoringu, który zostanie zamontowany w re- REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7 7 sierpień marzec 2013 nr gramu ICA w zabaw, kort tenisowy, dwa boiska do badmintona i ringo. jonach, szczególnie zagrożonych chuligaństwem i wandalizmem. Będzie on stanowił integralną część monitoringu miejskiego. Podgląd wizyjny zostanie zainstalowany na ulicach, na których powstaną place zabaw oraz parkingi, ale obejmie on swoim zasięgiem również schody, pasy i przejścia, co pozwoli na kompleksową rewitalizację obszaru. Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznych, atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych i użytkowych. Pośrednio Jessica przyczyni się do poprawy funkcjonalności i estetyki tkanki miejskiej Jastrzębia-Zdroju, podniesienia jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stworzenia warunków dla zapobiegania aktom wandalizmu, patologii i marginalizacji społecznej. Cieszy nas to, że pierwszy program JESSICA został przez Państwa pozytywnie przyjęty. Widoczne efekty naszych działań, w postaci kolorowych placów zabaw i parkingów objętych monitoringiem cieszą oko i mieszkańców, którzy z nich korzystają. Cieszy również to, że w naszej Radzie Nadzorczej i Zarządzie zasiadają ludzie, którym zależy na tym, aby nasze osiedla wyglądały ładnie, estetycznie i żeby było na nich bezpiecznie. Ludzie, którym coś się chce robić dla naszej społeczności. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: r. WARTOŚĆ PROJEKTU: zł LOKALIZACJA PROJEKTU: Place zabaw: ul. Pomorska ok. 600 m 2 ul. Jasna ok. 520 m 2 ul. Krakowska ok. 260 m 2 Parkingi: ul. Poznańska ok. 260 m 2 ul. Pomorska ok. 500 m 2 ul. Kurpiowska ok m 2 ul. Marusarzówny ok. 200 m 2 ul. Krakowska ok. 450 m 2 MONITORING : ul. Pomorska ul. Jasna ul. Poznańska ul. Kurpiowska ul. Marusarzówny ul. Krakowska REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8 8 Sytuacje Wraz z jesienią nadejdą chłodne dni. Chcąc utrzymać ciepło w mieszkaniu zamykamy okna i nie wietrzymy pomieszczeń. To jest błąd, który może w skrajnych wypadkach kosztować życie. Każdego roku z powodu zatruć tlenkiem węgla ginie rocznie ponad 100 osób. Wietrz mieszkanie i nie daj się zatruć Szczelność instalacji jest oczywistym warunkiem bezpieczeństwa użytkowania gazu. Jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Mniej oczywiste dla większości lokatorów jest zagrożenie jakie niesie za sobą tlenek węgla (CO). W Polsce każdego roku z tego powodu ginie ponad 100 osób. Podstawową przyczyną zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach jest niedostateczny dopływ świeżego powietrza Brak tlenu powoduje powstawanie tlenku węgla. Brak dopływu powietrza zewnętrznego uniemożliwia także odpływ spalin, które rozchodzą się po mieszkaniu. Przyczyną zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach mogą być: 1) brak dopływu powietrza zewnętrznego wynikający z: zbyt szczelnych, zamkniętych okien; zasłoniętych kratek w drzwiach do łazienki; zasłoniętych kratek wentylacyjnych w łazience; 2) stary, zużyty i źle wyregulowany piecyk gazowy; 3) urządzenia gazowe zainstalowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami (samowolne przeróbki instalacji gazowych bez zgody Spółdzielni). Wymieniając przyczyny zatruć nie można zapomnieć o jeszcze jednej może najważniejszej, chodzi tu o długotrwałą kąpiel, kładąc szczególny nacisk na kąpiel pod prysznicem. Podczas takiej kąpieli, piecyk gazowy pracuje cały czas, non stop potrzebuje tlenu do właściwego spalenia gazu. Jeśli, podczas takiego ciągłego zapotrzebowania na tlen pozamykamy okna, to w ciągu kilkunastu sekund na łazienkę z piecyka gazowego zacznie się wydobywać tlenek węgla, którego nieduże stężenie może w kilka minut doprowadzić do utraty przytomności, a nawet zgonu. Można wyliczyć, ile świeżego powietrza należy dostarczyć do mieszkania, aby nie doszło do tragedii. Zakładamy zużycie gazu w piecyku na poziomie ok. 3m 3 /h. Do spalenia 1m 3 gazu potrzeba 10m 3 powietrza. Przyjmuje się również tzw. współczynnik nadmiaru powietrza, który wynosi od 1,2 1,5. Wynika z tego, że do prawidłowego funkcjonowania piecyka gazowego w ciągu godziny jego pracy należy doprowadzić od 36 do 45 m 3 powietrza zewnętrznego. Podobnie sprawa się ma z kuchenką gazową. Maksymalne zapotrzebowanie powietrza przez kuchenkę gazową, podczas jej pracy wynosi 23 m 3 na godzinę. Podane wartości mieszczą się w zakresie wymagań normowych: 70 m 3 /h kuchnia 50 m 3 /h łazienka 30 m 3 /h wc otrzymujemy 150 m 3 /h powietrza dla całego mieszkania. Trzeba zauważyć, że wymagania normowe zostały ustalone w taki sposób, iż pomiary należy wykonywać przy uchylonych oknach. Nie miejmy więc pretensji do służb technicznych wykonujących pomiary, że proszą nas o uchylenie okna, ponieważ tylko takie czynności są wiarygodne i zgodne z przepisami. Pamiętajmy, że za dopływ powietrza do mieszkania odpowiada lokator. Warto jeszcze wspomnieć o tym co znajduje się nad nami, czyli o dachach i wylotach kominów. Problemy odprowadzenia spalin i oddziaływania wiatru mają mniejszy wpływ na liczbę zatruć niż dopływ powietrza do mieszkania, jednak nie można tego bagatelizować. Dla pobudzenia ciągu kominowego, podczas wiatru i dla zapobiegania wtłaczaniu spalin przez wiatr do mieszkań na wyloty kominów spalinowych zakłada się nasady kominowe. Obowiązek ich stosowania w II i III strefie wiatrowej (Jastrzębie znajduje się w II strefie obciążenia wiatrem) nakłada Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Spółdzielnia ze swojej strony robi wszystko, aby zadbać o bezpieczeństwo lokatorów, zatroszczmy się także sami o życie swoje i swoich rodzin. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo (uchylajmy okna, podczas kąpieli, naprawmy stare niewyregulowane piecyki gazowe), pamiętajcie drodzy lokatorzy : ŻYCIE MAMY TYLKO JEDNO! REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

9 marzec nr nr sierpień BĘDĄ KOSIĆ O d trzech lat obietnice składane przez niektórych radnych Rady Miasta podczas spotkań z mieszkańcami, pozostawały w sferze przepychanek słownych oraz pozorowanych działań w sprawach: braku chodnika od strony posesji nr 82 oraz parkingu na tym terenie, niekoszenia grobli oraz traw przy tzw. boisku za blokami nr 84, 86 przy ulicy Armii Krajowej. Rozumiejąc złożone zależności dotyczące własności gruntów Urzędu Miasta i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy odrobinie dobrej woli te problemy można jak się chce rozwiązać szybko i sprawnie dla podniesienia komfortu życia mieszkańców. I tak, po trzech latach próśb, mieszkańcy ulicy Armii Krajowej zwrócili się z powyższą sprawą do radnego Janusza Tarasiewicza. W wyniku zgłoszonej interpelacji przez Pana radnego, 02 sierpnia 2013r. naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta zwróciła się z pismem do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego o ujęcie w planie prac dwukrotnego koszenia traw w ciągu sezonu letniego, terenu tzn boiska za blokami przy ul. A. Krajowej. Można? Można! Troszkę chęci i pracy a nie pozorowania. Mieszkańcy ul. Armii Krajowej, dziękują Honoracie Uchto naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Jastrzębie Zdrój oraz radnemu Januszowi Tarasiewiczowi. Mamy także nadzieję na pozytywne rozwiązanie przez GSM, wspólnie z Urzędem Miasta problemu zawartego w pkt 1 interpelacji z dnia 02 sierpnia 2013r. W imieniu mieszkańców Armii Krajowej Sekretarz RN GSM Grażyna Szczuka 9 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PRAWNE ASPEKTY LEGALIZACJI WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH LEGALIZACJA PONOWNA WODOMIERZY OPARTA JEST NA NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH: Ustawa Prawo o miarach" z dnia r. (Dz.U. nr 243 poz z 2004r. z późn. zm.), Zarządzenie nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 19 poz. 101 z 1995 r.), Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 69 poz. 51 z 1999r.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. (Dz.U. nr5 poz. 29 z 14 stycznia 2008 r.). OKRESY LEGALIZACJI WODOMIERZY: Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza określony jest w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. (Dz.U. nr 5 poz. 29 z 14 stycznia 2008r.). Dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h świadecreklama IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII two legalizacji pierwotnej oraz cechy legalizacji pierwotnej są ważne przez 5 lat, a okres ważności dowodów legalizacji ponownej wynosi także 5 lat Okres ważności dowodu legalizacji wyrażony w: 1) miesiącach liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana; 2) latach liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. 34. Przyrządy pomiarowe powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej: 1) nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach; 2) nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach; 3) po naprawie; 4) przed ich zainstalowaniem w przypadku, o którym mowa w 3 pkt 3 (w miejscu zainstalowania przyrządu pomiarowego jeżeli wynika to z wymagań metrologicznych), 5) po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji Organ administracji miar albo podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji ponownej poświadcza, na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne, poprzez wydanie świadectwa legalizacji ponownej lub umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cech legalizacji. 2. Na cechę legalizacji ponownej składa się: 1) cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar albo jednostki upoważnionej oraz 2) cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna Cechy legalizacji ponownej są umieszczane na przyrządach pomiarowych sprawdzonych i spełniających wymagania metrologiczne. W celu sprawdzenia wskazań wodomierza i ponownej jego legalizacji, koniecznym jest wymontowanie z instalacji wodociągowej oraz zamontowanie na stanowisku pomiarowym uwierzytelnionym przez Główny Urząd Miar.

10 10 Nasze nieruchomości Wracamy do cyklu, w którym prezentujemy mapki lokalizacyjne nieruchomości należących do GSM. Te publikacje cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych Czytelników. W tym numerze prezentujemy mapki nieruchomości opatrzonych numerami: 27, 28, 29, 30 i 31. NIERUCHOMOŚĆ NR 27 ul. Kopernika NIERUCHOMOŚĆ NR 28 ul. Marusarzówny 1 5 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NIERUCHOMOŚĆ NR 29 ul. Marusarzówny 7 11, 13 17, 19 23

11 marzec nr nr sierpień 11 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NIERUCHOMOŚĆ NR 30 ul. Marusarzówny 2 6, 8 12, NIERUCHOMOŚĆ NR 30 ul. Kusocińskiego 2 20, 22 40, 42 60

12 12 Rozmaitości REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 992 POGOTOWIE GAZOWE POGOTOWIE WOD KAN 998 STRAŻ POŻARNA 997 POLICJA WAŻNE TELEFONY 986 STRAŻ MIEJSKA 999 POGOTOWIE RATUNKOWE POGOTOWIE AWARYJNE GSM FIRMA ANTEX (usterki anten zbiorczych) POGOTOWIE DŹWIGOWE Poczta elektroniczna do kontaktów w sprawach interwencyjnych: PRZYPOMINAMY JEDNOCZEŚNIE NUMERY TELEFONÓW ADMINISTRACJI OSIEDLOWYCH ADMINISTRACJA POMORSKA ADMINISTRACJA MARUSARZÓWNY ADMINISTRACJA KATOWICKA ADMINISTRACJA OPOLSKA

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE Ubezpieczający: Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zawierająca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu. I.POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA ODPŁATNOŚCI Z TEGO TYTUŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE W RADOMIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Forma ubezpieczenia: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE MIENIA ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE Ubezpieczający: Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zawierająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./.

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./. REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki 1 Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu jest; 1) jeden

Bardziej szczegółowo

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku.

11. Regulamin obowiązuje dla rozliczeń dokonywanych począwszy od 2011 roku. R e g u l a m i n Rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Katowicach oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę. 1. 1. Za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO w Gorlicach REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach (Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/13 z dnia 16.09.2013 r.) Gorlice 16.09.2013 r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Załącznik do uchwały Nr 35/12/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 203.2016 r. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 11/2012 z dnia 07.02.2012 r. uwzględniający zmiany wprowadzone: - aneksem nr 1 zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym EPico Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/IV/11 z dnia 29.03.2011r. Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm.) ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - 1 -

R E G U L A M I N - 1 - R E G U L A M I N rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu I. Podstawy prawne 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach

REGULAMIN. ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach REGULAMIN ustalania i rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach S. M. Górnik w Katowicach 1. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYPOSAŻONYCH W LICZNIKI CIEPŁA

KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYPOSAŻONYCH W LICZNIKI CIEPŁA Załącznik do Uchwały Nr 04/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie z dn. 12.01.2015r. REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYPOSAŻONYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Łata Marek Listopad 2013 REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY METODYKA OPRACOWANIA Regulamin rozliczania wody ustala reguły i normuje problematykę obciążania kosztami za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie.

R E G U L A M I N. rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. R E G U L A M I N Tekst jednolity rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo