OCIEPLAMY - OSZCZĘDZAMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCIEPLAMY - OSZCZĘDZAMY"

Transkrypt

1 sierpień 2013r., nr 35 Dlaczego warto inwestować w termomodernizację budynków? OCIEPLAMY - OSZCZĘDZAMY str. 2 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Finanse Barak Wimera UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ Aktualności na własne życznie przy czynszu str. 4 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII str. 3 Inwestycje POWTÓRKA Z PROGRAMU JESSICA str. 6

2 2 Aktualności TERMOMODERNIZACJA NA FINISZU Jak pamiętamy w roku 2011 rozpoczęliśmy termomodernizację naszych zasobów. Do realizacji przeznaczono 19 budynków. Finansowanie tego zadania odbywa się z trzech źródeł: środki własne, częściowo umarzalna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, niskooprocentowany kredyt z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym roku wykonano prace termomodernizacyjne w 14 budynkach, między innymi, przy ulicach Kurpiowskiej, Kaszubskiej, Łowickiej, Jasnej, Wrocławskiej, Poznańskiej. Na ukończeniu są prace w budynkach przy ulicy Marusarzówny i Opolskiej. Przyznana premia termomodernizacyjna to ponad 1,6 mln złotych, z czego wykorzystaliśmy dotychczas 690 tys. zł. Kolejne kwoty zostaną uruchomione z chwilą rozliczenia końcowego poszczególnych zadań. Przypomnijmy, że o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW można się ubiegać po spłacie połowy kwoty. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ocieplamy oszczędzamy Budynki należące do GSM mieszczą się w 4 grupach taryfowych rozliczenia ciepła. Armii Krajowej (5 budynków) taryfa JM C Lecia (5 budynków) taryfa JZ C6 1 Maja, Kopernika, Piastów, Marusarzówny i Kusocińskiego (18 budynków) taryfa JM C5 Śląska Kurpiowska, Kaszubska, Łowicka, Katowicka, Krakowska, Wrzosowa, Pomorska, Jasna, Poznańska, Wrocławska, Opolska (69 budynków) taryfa JZ C5 Cena opłaty stałej (zł/mw) i opłaty zmiennej (zł/gj) składa się z kilku składników zależnych od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i od Spółki Energetycznej Jastrzębie. W roku 2012 PEC zmienił ceny od 1 styczna a SEJ od 1 lipca. W roku 2013 PEC zmienił ceny od 1 styczna a SEJ od 1 sierpnia. W poniższej tabeli podajemy procentowy wzrost cen w poszczególnych grupach taryfowych. Mimo corocznych podwyżek cen, jakie serwuje nam PEC, nie zmieniamy w drastyczny sposób zaliczek na c.o., a dzięki termomodernizacji zużywamy mniej ciepła. Zaliczki na poczet c.o. ustalane są indywidualnie dla każdego budynku. Ostania zmiana zaliczek była wprowadzona od grudnia 2012r. W 22 budynkach zaliczka wzrosła maksymalnie o 30 gr/m2 (9,68 proc.) przy ul. Poznańskiej 2 12, w pozostałych blokach cena wzrosła jedynie o gr/m2 ( 2,7% 8%). W 15 budynkach zaliczka została obniżona maksymalnie o 50 gr /m2 (13,89 proc.) w budynku przy ul. Śląskiej 38. W 60 budynkach zaliczka pozostała w niezmienionej wysokości. stan od XII 2011r stan od XII 2012r stan od VIII 2013 Grupa taryfowa zł/mw zł/gj zł/mw % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) zł/gj % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) zł/mw % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) zł/gj % wzrostu w stosunku do poprzedniej stawki (netto) JM C ,48 28, ,42 11,60% 30,76 6,81% ,06 8,56% 32,57 5,88% JZ C ,06 32, ,43 8,23% 34,25 6,10% ,06 8,51% 36,43 6,36% JM C ,14 31, ,32 8,62% 33,34 5,04% ,05 7,68% 36,38 9,12% JZ C ,80 33, ,50 8,71% 35,43 5,42% ,37 6,32% 38,23 7,90%

3 marzec nr nr sierpień 3 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zalegający z opłatami czynszowymi w rażący sposób naruszają swojej obowiązki wobec Spółdzielni. Barak Wimera na własne życzenie O d lat obowiązuje w polskim prawie zasada, która mówi, że nie można wykonywać eksmisji na tzw. bruk. Jeżeli w wyroku eksmisyjnym, sąd orzekł o uprawnieniu pozwanego do lokalu socjalnego możwna go usunąć z mieszkania spółdzielczego tylko do innego lokalu. W przepisach prawa czytamy: Ilekroć mowa jest o: lokalu socjalnym należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 10 m², przy czym lokal może być o obniżonym standardzie. Spółdzielnia ma prawo przeprowadzić eksmisję lokatora do swojego lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego. Dzieje się tak, w momencie kiedy gmina nie wskazuje lokalu socjalnego w ramach swoich zasobów (co należy do jej obowiazków). Zdarza się to dość często, bowiem powszechnie znanym jest fakt, że w Jastrzębiu Zdroju brakuje mieszkań socjalnych. Dlatego też Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, już jakichś czas temu, o czym informowaliśmy Państwa również na łamach naszego biuletynu, zaadaptowała na cele mieszkalne barak, położony tuż obok budynku biurowca Spółdzielni przy ul. Granicznej. W tak zwanym baraku Wimera znajdują się dwa oddzielne mieszkania. W sierpniu tego roku, jeden z zajmowanych przez byłego dłużnika Spółdzielni lokal, został przez niego dobrowolnie opuszczony. W związku z tym, do zwolnionego pomieszczenia, już wkrótce będą mogli wprowadzić się nowi, wytypowani przez Zarząd lokatorzy. Pamiętajmy, że w walce z dłużnikami, eksmisja jest bronią ostateczną. Trafią tutaj osoby, które nie podjęły dotychczas wysiłku i wykazały całkowity brak zaangażowania w próbę polubownego rozwiązania problemu (pomimo otwartości Zarządu), jakim jest spłata zobowiazań finansowych wobec Spółdzielni. Niejednokrotnie informowaliśmy już na łamach naszego biuletynu, o tym, jak wiele możliwości oferuje Spółdzielnia dłużnikowi, który zechce z nich skorzystać, aby uregulować swoje zadłużenie. Dłużniku, jeśli chcesz uniknąć tak drastycznych i przykrych konsekwencji, pamiętaj, że pracownicy Sekcji Windykacji Spółdzielni, czekają wciąż na podjęcie przez Ciebie rozsądnej decyzji, w sprawie ustalenia warunków spłaty zobowiązań! Nadal są jednak tacy, którzy nie wykazują chęci podjęcia współpracy ze służbami windykacyjnymi naszej Spółdzielni. Do nich właśnie, w ciagu ostatniego miesiąca, wystosowane zostały pisma, informujące o konsekwencjach ich postępowania. W treści pisma, wezwano dłużników do uregulowania zobowiazań finansowych wobec Spółdzielni, wynikających z użytkowania lokalu mieszkalnego. Brak wpłaty w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, spowoduje uruchomienie procedury związanej z przejęciem zajmowanego, dotychczas przez dłużnika mieszkania i eksmisją do baraku Wimera. Jedynie w przypadku uregulowania całości zadłużenia, Spółdzielnia może odstąpić od procedury eksmitowania. Powyższe działania spowodowane są brakiem podstaw do innego traktowania dłużnika i dalszego narażania pozostałych spółdzielców na straty, wynikające z niemożności odzyskania zaległego czynszu i strat będących tego następstwem. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4 4 Finanse Ubezpieczenia mieszkań przy czynszu Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni pozytywnie zagłosowało za wprowadzeniem ubezpieczenia lokali mieszkalnych przy czynszu. Przy 245 głosujących za opowiedziało się 219 osób, przeciw 26. W ślad za tą uchwałą, Rada Nadzorcza GSM podjęła decyzję wprowadzającą dla wszystkich lokali mieszkalnych opłatę dodatkową w wysokości 3,00 zł miesięcznie, pobieraną wraz z czynszem, tzw. ubezpieczenie mieszkań przy czynszu. Osoby nie zainteresowane ofertą są zobowiązane do złożenia pisemnej rezygnacji z tej formy ubezpieczenia i dostarczenia jej do administracji lub sekretariatu Spółdzielni. Zarząd GSM przeprowadził przetarg w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie firmy ubezpieczeniowej. W wyniku negocjacji Zarząd rekomenduje ofertę Bezpieczny Dom w UNIQA T. U. S.A. Niejednokrotnie mieszkanie i rzeczy jakie się w nim znajdują są najcenniejszym dorobkiem naszego życia, a niespodziewane zdarzenie może spowodować jego częściową lub całkowitą utratę. Aby się przed tym zabezpieczyć warto mieć polisę ubezpieczeniową, która złagodzi skutki niepożądanych zdarzeń. Stąd też, nasza propozycja. Ideą takiej formy ubezpieczenia jest wynegocjowanie, jak najlepszych warunków za niewielką, rozsądną składkę. Ubezpieczenie w grupie jest zdecydowanie tańsze niż ubezpieczenie indywidualne. OFERTA OBEJMUJE: 1. UBEZPIECZENIE MIENIA W ZAKRESIE: a) ruchomości domowe, b) stałe elementy wyposażenia mieszkania, c) zewnętrzne elementy anten satelitarnych, d) szyby w lokalu. RUCHOMOŚCI DOMOWE będące własnością Ubezpieczonego: a) urządzenia domowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, wykładziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku, c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe, w tym akcje oraz obligacje, e) wyroby ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria z metali lub substancji szlachetnych, monety złote i srebrne nie będące środkami płatniczymi, dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie, f) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny oraz części zamienne do samochodów, motorowerów i motocykli, g) sprzęt ogrodniczy oraz sprzęt do majsterkowania, h) urządzenia warsztatów chałupniczych, i) zwierzęta domowe, takie jak: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, za wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych, j) mienie wypożyczone. STAŁE ELEMENTY LOKALU MIESZ- KALNEGO elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności: a) meble wbudowane, obudowy instalacji i grzejników, b) schody wewnętrzne, antresole, c) stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, d) urządzenia instalacji sygnalizacji alarmowej, klimatyzacyjnej, e) piece, kominki i inne systemy grzewcze, f) elementy instalacji wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, g) powłoki malarskie, tynki, wykładziny sufitów, ścian, podłóg, słupów trwale związanych z podłożem, h) zewnętrzne elementy anten satelitarnych umocowane trwale na ścianie budynku lub domu mieszkalnego, i) stałe wyposażenie: kuchni (zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, kuchnia gazowa, elektryczna, węglowa, zmywarka, zlewozmywak z baterią i szafką zlewozmywakową, instalacja wyciągowa), łazienki i wc (wanna i umywalka z bateriami, miska klozetowa z urządzeniem spłu- REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5 sierpień marzec 2013 nr ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA SKŁADKA UNIQA dotychczasowa oferta Ruchomości domowe, stałe elementy i odpowiedzialność cywilna wypłata odszkodowania mienie wg wartości odtworzeniowej (nowej) PZU Ruchomości domowe, stałe elementy wypłata odszkodowania mienie wg wartości rzeczywistej UNIQA nowa oferta ubezpieczenie mieszkań przy czynszu Ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia wypłata odszkodowania wg cen rynkowych obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania Zewnętrzne elementy anten satelitarnych Szyby okienne i drzwiowe w lokalu mieszkalnym Pokrycie kosztów poszukiwania awarii Odpowiedzialność cywilna kującym, pisuar, osłony węzłów sanitarnych, bidet z baterią, brodzik lub inna zabudowa z prysznicem); Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia na jeden lokal mieszkalnym wynosi 9.000,00 zł. Zgodnie z 5 Ogólnych warunków ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów spowodowane wskutek następujących zdarzeń: RUCHOMOŚCI DOMOWE 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm ,00 zł ,00 zł ,00 zł 12,00 zł 18,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9.000,00 zł 700,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł ,00 zł na jeden lokal ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/miesiąc Suma ubezpieczenia dla szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 2. ŚWIADCZENIA DODATKOWE TO: a) koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) 100% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia, b) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10% sumy ubezpieczeni danej grupy mienia, c) koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem 1.000,00 zł, d)koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 100,00 zł, e) koszty usunięcia przyczyny awarii 1.500,00 zł, f) koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku 1.000,00 zł, g) koszty składowania 10% SU, i) koszty postępowania sądowego lub pojednawczego do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości max ,00 zł. 7,00 zł 12,00 zł 18,00 zł 7,80 zł 10,70 zł 15,60 zł 21,80 zł 3,00 zł 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM. Suma ubezpieczenia wynosi ,00 zł na jeden lokal. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się szkody dotyczące zalań sąsiada lub sąsiadów, a także szkody wyrządzone przez nasze dzieci (np. wybita piłką szyba czy zarysowanie karoserii samochodu. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się również szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta. Często słyszymy o przypadkach pogryzienia przez psy. Co wiąże się z koniecznością pokrycia nie tylko kosztów leczenia poszkodowanego, które mogą być bardzo wysokie, ale także innych zasądzonych wyrokiem sądu. Jednak, abyśmy mogli skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, zdecydowana większość mieszkańców musiałaby do tego ubezpieczenia przystąpić. Ponieważ, tak niska wysokość składki uzależniona jest od liczby lokali mieszkalnych, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia mieszkania przy czynszu. Oczywiście, macie Państwo wolny wybór i możecie z opłacania tej składki zrezygnować, ale czy warto? Obok przedstawiamy porównanie oferty ubezpieczenia przy czynszu do ubezpieczenia indywidualnego, oferowanego przez GSM (dane są danymi rzeczywistymi z polis zawieranych). Jak widać obok mniejszy zakres ubezpieczenia za większą składkę. Znacznie większy zakres ubezpieczenia i niska składka przemawiają na korzyść ubezpieczenia przy czynszu. Warto skorzystać z tej możliwości i przystąpić do ubezpieczenia mieszkań przy czynszu. Jeżeli korzystacie Państwo z indywidualnego ubezpieczenia zachęcamy do przypomnienia sobie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnego, które Państwo posiadacie obecnie i porównania ich do tych, które proponujemy. Pełny tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółdzielni: w zakładce Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Z tej formy ubezpieczenia z powodzeniem, korzystają już mieszkańcy w ponad tysiącu spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju. Dodatkowo Zarząd GSM wynegocjował dla ubezpieczonych mieszkańców specjalne zniżki w wysokości do 10% przy zawieraniu ubezpieczeń komunikacyjnych i do 20% w ubezpieczeniach majątkowych. Jesteśmy przekonani, że oferta ta spełni Państwa oczekiwania i bardzo dobrze sprawdzi się również wu nas. REKLAMA IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII STAŁE ELEMENTY LOKALU (z wyłączeniem zewnętrznych elementów anten satelitarnych) 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm. ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ANTEN SATELITARNYCH Zdarzenia losowe: deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie. Suma ubezpieczenia dla zewnętrznych elementów anten satelitarnych wynosi 700,00 zł na jeden lokal mieszkalny. SZYBY OKIENNE I DRZWIOWE znajdujące się w lokalu mieszkalnym również są objęte ochroną ubezpieczeniową od stłuczenia. KOMENTARZ: Dziwnym jest fakt, że część członków i mieszkańców naszej Spółdzielni zrzeka się ubezpieczenia przy czynszu. Wolą płacić za taką usługę więcej dostając mniej. Wiemy, że niesprzyjający nam ludzie, kontestujący wszystko co się w Spółdzielni dzieje roznoszą nieprawdziwe informacje, pomawiają i nawet piszą pod anonimowymi nickami jakie to pieniądze w postaci łapówek są przez władze Spółdzielni przyjmowane. Nic w tym prawdy, tylko sianie zamętu i mieszanie w głowach. Ubezpieczenie jest dlatego tanie, że ubezpieczamy wszystkich mieszkańców i pomagamy załatwić wszystkie formalności. Jednak to Państwo decydujecie czy się ubezpieczycie czy nie. Zawsze macie prawo zrezygnować i z tego tytułu nie będzie żadnych komplikacji. Potrzebne jest tylko oświadczenie o rezygnacji. Co Państwo dalej zrobicie, z kim zawrzecie umowę ubezpieczeniową, nie jest wtedy problemem Spółdzielni. Brak ubezpieczenia natomiast naraża na wielkie szkody w przypadku wystąpienia zjawisk losowych.

6 6 Inwestycje Powtórka z pro Walne Zgromadzenie GSM zdecydowaną większością głosów (przy 248 głosujących 228 głosów za) przychyliło się do propozycji Zarządu, aby po raz kolejny przystąpić do programu Jessica, który pozwoli na budowę kolejnych placów zabaw, parkingów i systemu monitoringu. JESS Dzięki pierwszemu programowi Jessica powstało pięć placó K oszt tej inwestycji wyniesie ponad 1,4 mln zł. Na jej realizację Bank Ochrony Środowiska udzielił nam milion złotych pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trzy place zabaw powstaną przy ulicach Pomorskiej, Jasnej i Krakowskiej. Zostanie także zbudowanych pięć parkingów przy ulicach: Poznańskiej, Pomorskiej, Kurpiowskiej, Marusarzówny i Krakowskiej. System monitoringu zaplanowano dla ulic Pomorskiej, Jasnej, Krakowskiej, Poznańskiej, Kurpiowskiej i Marusarzówny. Planowo, wszystkie obiekty powinny zostać ukończone do października przyszłego roku. Na spłatę pożyczki przeznaczone zostaną środki z nadwyżki bilansowej, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia. Tak więc, spłata nie obciąży żadnej nieruchomości. Łączna powierzchnia pięciu parkingów wyniesie ponad 3,1 tys. m2. Na każdym z nich zostanie wydzielona specjalna strefa przed wejściem do budynków, która zapewni odpowiednie miejsce parkowania i manewrowania dla pojazdów specjalnych (karetki, straż pożarna, policja i straż miejska) co zapewni większe bezpieczeństwo i krótszy czas interwencji służb medycznych i mundurowych. Ważną częścią programu Jessica będzie także wprowadzenie monitoringu, który zostanie zamontowany w re- REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7 7 sierpień marzec 2013 nr gramu ICA w zabaw, kort tenisowy, dwa boiska do badmintona i ringo. jonach, szczególnie zagrożonych chuligaństwem i wandalizmem. Będzie on stanowił integralną część monitoringu miejskiego. Podgląd wizyjny zostanie zainstalowany na ulicach, na których powstaną place zabaw oraz parkingi, ale obejmie on swoim zasięgiem również schody, pasy i przejścia, co pozwoli na kompleksową rewitalizację obszaru. Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznych, atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych i użytkowych. Pośrednio Jessica przyczyni się do poprawy funkcjonalności i estetyki tkanki miejskiej Jastrzębia-Zdroju, podniesienia jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stworzenia warunków dla zapobiegania aktom wandalizmu, patologii i marginalizacji społecznej. Cieszy nas to, że pierwszy program JESSICA został przez Państwa pozytywnie przyjęty. Widoczne efekty naszych działań, w postaci kolorowych placów zabaw i parkingów objętych monitoringiem cieszą oko i mieszkańców, którzy z nich korzystają. Cieszy również to, że w naszej Radzie Nadzorczej i Zarządzie zasiadają ludzie, którym zależy na tym, aby nasze osiedla wyglądały ładnie, estetycznie i żeby było na nich bezpiecznie. Ludzie, którym coś się chce robić dla naszej społeczności. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: r. WARTOŚĆ PROJEKTU: zł LOKALIZACJA PROJEKTU: Place zabaw: ul. Pomorska ok. 600 m 2 ul. Jasna ok. 520 m 2 ul. Krakowska ok. 260 m 2 Parkingi: ul. Poznańska ok. 260 m 2 ul. Pomorska ok. 500 m 2 ul. Kurpiowska ok m 2 ul. Marusarzówny ok. 200 m 2 ul. Krakowska ok. 450 m 2 MONITORING : ul. Pomorska ul. Jasna ul. Poznańska ul. Kurpiowska ul. Marusarzówny ul. Krakowska REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8 8 Sytuacje Wraz z jesienią nadejdą chłodne dni. Chcąc utrzymać ciepło w mieszkaniu zamykamy okna i nie wietrzymy pomieszczeń. To jest błąd, który może w skrajnych wypadkach kosztować życie. Każdego roku z powodu zatruć tlenkiem węgla ginie rocznie ponad 100 osób. Wietrz mieszkanie i nie daj się zatruć Szczelność instalacji jest oczywistym warunkiem bezpieczeństwa użytkowania gazu. Jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Mniej oczywiste dla większości lokatorów jest zagrożenie jakie niesie za sobą tlenek węgla (CO). W Polsce każdego roku z tego powodu ginie ponad 100 osób. Podstawową przyczyną zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach jest niedostateczny dopływ świeżego powietrza Brak tlenu powoduje powstawanie tlenku węgla. Brak dopływu powietrza zewnętrznego uniemożliwia także odpływ spalin, które rozchodzą się po mieszkaniu. Przyczyną zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach mogą być: 1) brak dopływu powietrza zewnętrznego wynikający z: zbyt szczelnych, zamkniętych okien; zasłoniętych kratek w drzwiach do łazienki; zasłoniętych kratek wentylacyjnych w łazience; 2) stary, zużyty i źle wyregulowany piecyk gazowy; 3) urządzenia gazowe zainstalowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami (samowolne przeróbki instalacji gazowych bez zgody Spółdzielni). Wymieniając przyczyny zatruć nie można zapomnieć o jeszcze jednej może najważniejszej, chodzi tu o długotrwałą kąpiel, kładąc szczególny nacisk na kąpiel pod prysznicem. Podczas takiej kąpieli, piecyk gazowy pracuje cały czas, non stop potrzebuje tlenu do właściwego spalenia gazu. Jeśli, podczas takiego ciągłego zapotrzebowania na tlen pozamykamy okna, to w ciągu kilkunastu sekund na łazienkę z piecyka gazowego zacznie się wydobywać tlenek węgla, którego nieduże stężenie może w kilka minut doprowadzić do utraty przytomności, a nawet zgonu. Można wyliczyć, ile świeżego powietrza należy dostarczyć do mieszkania, aby nie doszło do tragedii. Zakładamy zużycie gazu w piecyku na poziomie ok. 3m 3 /h. Do spalenia 1m 3 gazu potrzeba 10m 3 powietrza. Przyjmuje się również tzw. współczynnik nadmiaru powietrza, który wynosi od 1,2 1,5. Wynika z tego, że do prawidłowego funkcjonowania piecyka gazowego w ciągu godziny jego pracy należy doprowadzić od 36 do 45 m 3 powietrza zewnętrznego. Podobnie sprawa się ma z kuchenką gazową. Maksymalne zapotrzebowanie powietrza przez kuchenkę gazową, podczas jej pracy wynosi 23 m 3 na godzinę. Podane wartości mieszczą się w zakresie wymagań normowych: 70 m 3 /h kuchnia 50 m 3 /h łazienka 30 m 3 /h wc otrzymujemy 150 m 3 /h powietrza dla całego mieszkania. Trzeba zauważyć, że wymagania normowe zostały ustalone w taki sposób, iż pomiary należy wykonywać przy uchylonych oknach. Nie miejmy więc pretensji do służb technicznych wykonujących pomiary, że proszą nas o uchylenie okna, ponieważ tylko takie czynności są wiarygodne i zgodne z przepisami. Pamiętajmy, że za dopływ powietrza do mieszkania odpowiada lokator. Warto jeszcze wspomnieć o tym co znajduje się nad nami, czyli o dachach i wylotach kominów. Problemy odprowadzenia spalin i oddziaływania wiatru mają mniejszy wpływ na liczbę zatruć niż dopływ powietrza do mieszkania, jednak nie można tego bagatelizować. Dla pobudzenia ciągu kominowego, podczas wiatru i dla zapobiegania wtłaczaniu spalin przez wiatr do mieszkań na wyloty kominów spalinowych zakłada się nasady kominowe. Obowiązek ich stosowania w II i III strefie wiatrowej (Jastrzębie znajduje się w II strefie obciążenia wiatrem) nakłada Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Spółdzielnia ze swojej strony robi wszystko, aby zadbać o bezpieczeństwo lokatorów, zatroszczmy się także sami o życie swoje i swoich rodzin. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo (uchylajmy okna, podczas kąpieli, naprawmy stare niewyregulowane piecyki gazowe), pamiętajcie drodzy lokatorzy : ŻYCIE MAMY TYLKO JEDNO! REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

9 marzec nr nr sierpień BĘDĄ KOSIĆ O d trzech lat obietnice składane przez niektórych radnych Rady Miasta podczas spotkań z mieszkańcami, pozostawały w sferze przepychanek słownych oraz pozorowanych działań w sprawach: braku chodnika od strony posesji nr 82 oraz parkingu na tym terenie, niekoszenia grobli oraz traw przy tzw. boisku za blokami nr 84, 86 przy ulicy Armii Krajowej. Rozumiejąc złożone zależności dotyczące własności gruntów Urzędu Miasta i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy odrobinie dobrej woli te problemy można jak się chce rozwiązać szybko i sprawnie dla podniesienia komfortu życia mieszkańców. I tak, po trzech latach próśb, mieszkańcy ulicy Armii Krajowej zwrócili się z powyższą sprawą do radnego Janusza Tarasiewicza. W wyniku zgłoszonej interpelacji przez Pana radnego, 02 sierpnia 2013r. naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta zwróciła się z pismem do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego o ujęcie w planie prac dwukrotnego koszenia traw w ciągu sezonu letniego, terenu tzn boiska za blokami przy ul. A. Krajowej. Można? Można! Troszkę chęci i pracy a nie pozorowania. Mieszkańcy ul. Armii Krajowej, dziękują Honoracie Uchto naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Jastrzębie Zdrój oraz radnemu Januszowi Tarasiewiczowi. Mamy także nadzieję na pozytywne rozwiązanie przez GSM, wspólnie z Urzędem Miasta problemu zawartego w pkt 1 interpelacji z dnia 02 sierpnia 2013r. W imieniu mieszkańców Armii Krajowej Sekretarz RN GSM Grażyna Szczuka 9 REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PRAWNE ASPEKTY LEGALIZACJI WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH LEGALIZACJA PONOWNA WODOMIERZY OPARTA JEST NA NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH: Ustawa Prawo o miarach" z dnia r. (Dz.U. nr 243 poz z 2004r. z późn. zm.), Zarządzenie nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 19 poz. 101 z 1995 r.), Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 69 poz. 51 z 1999r.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. (Dz.U. nr5 poz. 29 z 14 stycznia 2008 r.). OKRESY LEGALIZACJI WODOMIERZY: Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza określony jest w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. (Dz.U. nr 5 poz. 29 z 14 stycznia 2008r.). Dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h świadecreklama IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII two legalizacji pierwotnej oraz cechy legalizacji pierwotnej są ważne przez 5 lat, a okres ważności dowodów legalizacji ponownej wynosi także 5 lat Okres ważności dowodu legalizacji wyrażony w: 1) miesiącach liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana; 2) latach liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. 34. Przyrządy pomiarowe powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej: 1) nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach; 2) nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach; 3) po naprawie; 4) przed ich zainstalowaniem w przypadku, o którym mowa w 3 pkt 3 (w miejscu zainstalowania przyrządu pomiarowego jeżeli wynika to z wymagań metrologicznych), 5) po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji Organ administracji miar albo podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji ponownej poświadcza, na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne, poprzez wydanie świadectwa legalizacji ponownej lub umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cech legalizacji. 2. Na cechę legalizacji ponownej składa się: 1) cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar albo jednostki upoważnionej oraz 2) cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna Cechy legalizacji ponownej są umieszczane na przyrządach pomiarowych sprawdzonych i spełniających wymagania metrologiczne. W celu sprawdzenia wskazań wodomierza i ponownej jego legalizacji, koniecznym jest wymontowanie z instalacji wodociągowej oraz zamontowanie na stanowisku pomiarowym uwierzytelnionym przez Główny Urząd Miar.

Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej

Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej lipiec 2013r., nr 34 Nowy porządek czy bałagan? Od pierwszego lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety, nowy śmieciowy porządek rodzi się w bólach. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... 2 Co oznaczają poszczególne pojęcia... 2 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE... 3 Postanowienia ogólne... 3 Definicje główne... 3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik.

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Pod skrzydłami lwa. OWU obowiązują od 31 sierpnia 2011 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWNIK SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Tekst jednolity OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA HDI RODZINA (OWU) przyjętych Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja TU S.A. (HDI) nr 219/2011 2 SPIS TREŚCI Kochane 4 KĄTY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia WU-II, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3. Postanowienia ogólne... 3 2. Zawarcie i rozwiązanie umowy w zakresie poszczególnych ubezpieczeń... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo