Jubileusz na Bielanach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz na Bielanach"

Transkrypt

1 b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie ogłoszeń tel.: , fax Zadbaj o swój słuch Sła bo sły szysz? Masz trud no ści z ro zu mie niem mo wy? A mo że ktoś z bli skich ma kło po ty ze słu chem? Prze czy taj, w ja ki spo sób za się gnąć po mo cy! Sza cu je się, że oko ło 10 pro cent po pu la cji nie do sły szy. Ozna cza to, że słuch oko ło 200 tys. War sza wia ków nie jest pra wi dło wy, choć z pew no ścią nie każ dy zda je so bie z te go spra wę. (do koń cze nie na str. 5) 57/S/ /S/2012 fot. Rafał Motyl Na Bielanach odbyła się jubileuszowa sesja z okazji 10-lecia dzielnicy. Na zdjęciu: burmistrz Rafał Miastowski dziękuje byłemu burmistrzowi Zbigniewowi Dubielowi jednemu z zasłużonych dla dzielnicy i nagrodzonych podczas uroczystości. Więcej na str. 2. Dla Niepodległej Biało-czerwone chorągiewki w dłoniach i kotyliony przy płaszczach, uśmiechnięte twarze i dzieci na ramionach ojców. Żołnierze Wojska Polskiego i rekonstruktorzy, wiwaty i oklaski tak kilkanaście tysięcy uczestników przemarszu Razem dla Niepodległej cieszyło się ze Święta Niepodległości. Marsz poprzedziły oficjalne uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w których wzięli udział: prezydent RP Bronisława Komorowski, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- -Waltz oraz przedstawiciele władz państwa i korpusu dyplomatycznego. Po ich zakończeniu i po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na placu jego imienia, pochód skierował się na Trakt Królewski, aby kolejno złożyć kwiaty pod pomnikami wielkich Polaków: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Romana Dmowskiego i na zakończenie Józefa Piłsudskiego pod Belwederem. Przybyli na defiladę warszawiacy oglądali także blisko setkę kawalerzystów w mundurach z różnych epok, którzy po defiladzie na pl. Piłsudskiego zgrupowali się w Ogrodzie Saskim. Także na XXIV Biegu Niepodległości było biało-czerwono, tym razem od koszulek, w które było ubranych blisko 8000 uczestników. Zwyciężył Mariusz Giżyński z WKS Grunwald Poznań, który jako jedyny 10-kilometrowy odcinek pokonał poniżej 30 minut. Wśród kobiet wygrała Agnieszka Ciołek-Mierzejewska z AZS AWF Wrocław z czasem Organizatorem imprezy był Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z okazji święta zorganizowano również wspólną lekcję śpiewania. W sobotę 10 listopada w Warszawie Biblioteka Polskiej Piosenki z Krakowa zaprosiła warszawiaków do śpiewania polskich piosenek. Organizator już od 10 lat w święta narodowe zachęca krakowian do śpiewania na Rynku Głównym. Spora grupa warszawiaków wspólnie wykonała m.in. Kadrówkę, Pieśń o miłym wodzu, Pierwszą brygadę, Czerwone maki i O mój rozmarynie. (www.um.warszawa.pl) listopada 2012 r. Centrum Edukacji KPN, Izabelin, ul. Tetmajera 38 Więcej na:

2 str listopada 2012 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan Nr 20 Na Bielanach Dziesięciolecie dzielnicy Pierwsza sesja Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy odbyła się 18 listopada 2002 roku, a w ubiegły poniedziałek, 19 listopada, po 10 latach od tamtej chwili w bielańskim ratuszu uczczono powstanie dzielnicy. fot. Z. Morawski ZUS informuje Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS znajdują się także te przyznawane kombatantom i tym, którzy brali udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych jako członkowie formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach Na uroczystą sesję oprócz radnych, przedstawicieli zarządu, urzędu, działaczy jednostek pomocniczych i mieszkańców przybyli dawno niewidziani starzy bielańscy samorządowcy, wśród nich: Aleksander Kapłon (pierwszy przewodniczący rady dzielnicy w latach ), Michał Sikorski (przewodniczył bielańskiej radzie w latach i nadal jest jej radnym). Nie zabrakło burmistrzów: Cezarego Pomarańskiego (pierwszy burmistrz z lat ), Macieja Więckowskiego (na czele dzielnicy w latach , obecnie radny) oraz Zbigniewa Dubiela (poprzedni burmistrz z lat , a obecnie stołeczny radny). Przewodniczący bielańskiej rady dzielnicy Robert Wróbel serdecznie powitał zarząd z burmistrzem Rafałem Miastowskim na czele oraz przybyłych na uroczystą sesję oficjalnych gości. Byli wśród nich m.in. goszcząca pierwszy raz w ratuszu na Bielanach przedstawicielka władz miasta Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca rady m. st. Warszawy, senator Barbara Borys-Damięcka, mocno związana z tutejszym samorządem posłanka Joanna Fabisiak, a także Damian Kozłowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Bielan. W okolicznościowym wystąpieniu R. Wróbel przypomniał, że w wyniku reform wprowadzonych przez ustawę warszawską z 15 marca 2002 roku Warszawa stała się jedną gminą na prawach powiatu, z Radą Warszawy jako organem stanowiącym prawo i sprawującym kontrolę. Dotychczasowe gminy mają obecnie status jednostek pomocniczych dzielnic m. st. Warszawy. Każda z 18 dzielnic ma własną radę, na czele której stoi przewodniczący. Rada wybiera burmistrza i zarząd dzielnicy. Przewodniczący zwracał uwagę, że obchodzona właśnie 10. rocznica sprzyja refleksji. Podkreślił, iż bielański samorząd jest ciągle poddawany próbie w codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności, a jego znaczenie i wartość w świadomości mieszkańców Bielan rośnie. I mimo licznych problemów, z jakimi przyszło mu się zmagać przez te lata, sprostał nałożonym na niego zadaniom i pozwolił lokalnej wspólnocie poprzez wybranych demokratycznie przedstawicieli realizować powierzone zadania. Podziękowania Z okazji jubileuszu R. Wróbel podziękował osobom, które przez ostatnie dziesięć lat działały w bielańskim samorządzie za wszystkie działania, które miały na celu zapewnienie mieszkańcom dzielnicy jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. W gronie najbardziej zasłużonych dla Bielan i nagrodzonych przez przedstawicieli władz miasta i dzielnicy znaleźli się byli burmistrzowie i przewodniczący rady dzielnicy oraz oficjalni goście. Za wieloletnią pracę w samorządzie dyplomami i upominkami wyróżniono też siedmioro bielańskich radnych oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego precyzuje, kogo można zaliczyć do tej grupy. Za działalność równorzędną z działalnością kombatancką uznaje się czynny udział w zbrojnym wystąpieniu w Poznaniu w czerwcu 1956 r., w efekcie którego w wyniku działania wojska lub milicji osoba doznała uszczerbku z najdłuższym stażem: Annę Czarnecką (sprawującą mandat od 1994 roku), Waldemara Maciejewskiego, Marię Mossakowską i Ryszarda Podczaskiego (którzy pochwalili się także wcześniejszą, ośmioletnią działalnością w radzie gminy), Szczepana Szczepańskiego, Halinę Szerszeń i radnego Jana Zaniewskiego ulubieńca wszystkich uczestniczących w posiedzeniach rady. Wspomnienia Uroczysta sesja była też okazją do przypomnienia tego, co się wydarzyło w minionym 10-leciu w dzielnicy, ale nie tylko. Pamięć niektórych gości sięgała jeszcze głębiej. Przewodnicząca rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, dziękując bielańskim samorządowcom za inicjatywę, podkreśliła specyfikę ustrojową stolicy oraz przypomniała przedwojenne początki ustawodawcze dotyczące miasta pochodzące z 1938 roku. Zauważyła, że dopiero po 1989 roku nastąpił rozwój myśli samorządowej i zgodnie z ustawą z 18 maja 1990 roku pojawiła się pierwsza regulacja prawna mówiąca o Warszawie jako o związku dzielnic i gmin. Kolejne zmiany ustawowe z 1994 roku oraz z 2002 roku sprawiły, że stolica stała się jedną gminą z 18 dzielnicami. Zdaniem przewodniczącej ostatnie 10-lecie świadczy o pozytywnym charakterze reformy ustrojowej miasta, która wpłynęła na skuteczność inicjatyw i przyniosła widoczne efekty w postaci wielu inwestycji. Oprócz tych ogólnomiejskich (takich jak metro i rozpoczęcie budowy jego II linii, most im. M. Skłodowskiej-Curie, budowa II nitki ul. Kasprowicza, gmach ratusza czy adaptacja budynku na żłobek przy ul. Przybyszewskiego) dzielnica może się też pochwalić własnymi. Obok sztandarowej przebudowy ul. Gwiaździstej wymienić można wiele innych remontów bielańskich ulic. W dorobku ostatnich lat są również dwie pływalnie, dwie hale Orlik, uporządkowana zieleń parkowa nie tylko na Kępie Potockiej, ale także w innych parkach, jak Olszyna czy Park Linowy. To zmiany cywilizacyjne na miarę europejskiej stolicy, wprowadzane z myślą o potrzebach mieszkańców. Dla walczących o wolną Polskę Osobom, które walczyły o suwerenną Polskę, przysługuje szereg uprawnień emerytalnych. W systemie emerytalnym, obok świadczeń kombatanckich dla żołnierzy oraz ofiar działań wojennych, funkcjonują także uprawnienia dla osób represjonowanych w okresie PRL. Bardzo emocjonalne było wystąpienie posłanki Joanny Fabisiak, od wielu lat związanej z żoliborsko-bielańskim samorządem. Wspominała zmiany ustrojowe stolicy (sama w nich uczestniczyła), która rozrosła się od miasta siedmiu dzielnic do osiemnastu, tworzących jeden organizm. Zdaniem posłanki zmiany przybliżyły samorząd mieszkańcom: ludzie mu zaufali, a ci, którzy potrzebują pomocy, wiedzą, że tu skutecznie mogą rozwiązywać swe problemy. Praca samorządowców jest doceniana i chwalona. Samorządowi dobrze służy nowy budynek ratusza, gdzie wreszcie można w odpowiednich warunkach, wygodnie i blisko załatwiać swoje sprawy. Młodzi samorządowcy J. Fabisiak cieszyła się, że do pracy w samorządzie i współpracy z nim garną się młodzi ludzie. O tym, że nie brak im chęci i pomysłów, można się było dowiedzieć z wystąpienia Damiana Kozłowskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Bielan. Organ ten liczy dwudziestu młodych radnych dzielnicy oraz dodatkowo dwóch, którzy biorą udział w pracach Młodzieżowej Rady Warszawy. Młodzieżowa Rada Bielan działa już 5. rok i rozpoczęła drugą kadencję. Młodzi radni spotykają się w MDK przy ul. Andersena, a opiekuje się nimi Anna Grzybowska-Ryż. Głównym celem rady jest reprezentowanie interesów młodzieży oraz włączanie młodych ludzi w życie społeczne, w sprawy, które ich dotyczą. Młodzież organizuje turnieje, konkursy, współpracuje z władzami dzielnicy, miasta oraz z radnymi. D. Kozłowski pochwalił się, że Młodzieżowa Rada Bielan była m.in. inicjatorem powstania skateparku na Wrzecionie, organizuje już III edycję rozgrywek piłki nożnej o puchar na zdrowiu lub poniosła śmierć. Dotyczy to także udziału w wydarzeniach na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. zakończonego śmiercią, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia na czas powyżej siedmiu dni. Osoby z uprawnieniami kombatanckimi mają prawo do pobierania dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego, które są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą. Nie można zapominać, że dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny przysługują również wdowom lub wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych, którzy są emerytami lub rencistami. Internowani i prześladowani Pozostałe osoby represjonowane w okresie PRL także mają uprawnienia emerytalne, choć innego rodzaju. Otóż, w myśl art. 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresy represji mogą być uznane w przebiegu zatrudnienia za okresy składkowe lub nieskładkowe. burmistrza (w których brało udział 300 uczestników) oraz po raz drugi przygotowuje razem z UKSW warsztaty naukowe dla maturzystów. Wspólnie z lokalną fundacją dzieci i młodzieży wspiera młodych grantami. Ponadto w Mediatece w ramach projektu E-scouts prowadzi warsztaty internetowe dla seniorów oraz przygotowuje trzeci koncert hip-hop, do którego zgłosiło się 200 chętnych. Organizuje także debaty młodzieżowe. Ostatnia poświęcona była korzyściom, jakie dała Polsce prezydencja w UE. Rada cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, którą udało się zachęcić do współdziałania. Efektem jest np. spora liczba wolontariuszy biorących udział m.in. w WOŚP czy w sławnym Biegu Chomiczówki. Młodzieżowa rada jest słuchana i doceniana przez dorosłych. Dobrze jej się układa współpraca z władzami dzielnicy i miasta. Otwartość oraz chęć do współpracy z dzielnicą zadeklarowała też senator Barbara Borys-Damięcka. Przypomniała, że od 2011 roku wybory do senatu są w okręgach jednomandatowych i właśnie z tym, bliskim jej, żoliborskobielańskim jest związana. Z perspektywy swego 5-letniego doświadczenia podkreśliła wagę bliskiego kontaktu radnych z ludźmi. W relacjach samorząd mieszkańcy radni mają okazję lepiej poznać potrzeby społeczności. I dzięki temu wiele rzeczy w ciągu ostatnich lat udało się zrealizować. Po uroczystej sesji była wspólna rodzinna bielańska fotografia oraz część artystyczna. Na deskach Bielańskiej Sceny Kameralnej w jesiennym koncercie wystąpili soliści ze Studia Piosenki pod kierownictwem Wojciecha Wielechowskiego z Młodzieżowego Domu Kultury Bielany. (PON) Okresami składkowymi są okresy uwięzienia po 31 grudnia 1956 r. z powodów politycznych na mocy wyroku sądu lub bez niego, a także internowania w okresie stanu wojennego, ogłoszonego dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. Za okres składkowy uznawana jest również praca pomiędzy styczniem 1957 a kwietniem 1989 r. na rzecz nielegalnych w PRL organizacji politycznych i związków zawodowych. Natomiast osobie, która wskutek represji politycznych nie mogła przed 4 czerwca 1989 r. normalnie pracować, ZUS zaliczy ten okres do stażu ubezpieczeniowego jako okres nieskładkowy, jednak w wymiarze nie większym niż 5 lat. (ZUS) fot. Z. Morawski

3 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan Nr 20 Mercedesy dla stolicy Pierwszy z 18-metrowych mercedesów conecto rozpoczął pracę na warszawskich ulicach. Zanim tak się stało został zaprezentowany na dziedzińcu stołecznego ratusza. W ciągu kilku lat dzięki nowoczesnym zakupom zmniejszyliśmy średni wiek pojazdów MZA z kilkunastu do sześciu lat. Regularnie inwestujemy w komunikację miejską, tylko w tym roku kupiliśmy 105 nowych autobusów, łącznie jest ich już ponad 700. W ostatnich latach kupiliśmy też 35 pociągów metra, ok. 200 tramwajów, kilkanaście pociągów SKM. Żadne miasto nie inwestuje w komunikację tyle, co stolica powiedział zastępca prezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Nowoczesne pojazdy są w pełni niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację w wersji środziemnomorskiej, system monitoringu wewnętrznego oraz monitory LCD, a także przyciski z napisami w piśmie Braille a, które ułatwią podróżowanie niewidomym pasażerom. W nowych pojazdach znajdą się też biletomaty. Ostatni z 60 wozów zamówionych za ok. 85 mln zł dotrze do stolicy 20 grudnia. Drożeją bilety Zgodnie z decyzją Rady Warszawy 1 stycznia 2013 r. ponownie wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, że poprzednia podwyżka była 16 sierpnia 2011 r. Od Nowego Roku bilet 20-minutowy będzie kosztował 3,40 zł, 40-minutowy 4,60 zł, a 60-minutowy 6,40 zł. Za bilet jednorazowy ważny tylko w pierwszej strefie zapłacimy 4,40 zł. Tyle samo oczywiście będzie kosztował bilet jednorazowy pojazdowy sprzedawany w części biletomatów w pojazdach komunikacji miejskiej. Bilet dobowy ważny tylko w pierwszej strefie będzie kosztował 15 zł. Za bilet 3-dniowy (również tylko na pierwszą strefę) trzeba będzie zapłacić 30 zł. Bilety długookresowe imienne ważne w pierwszej strefie będą kosztowały: 30-dniowy 100 zł, a 90-dniowy 250 zł, a w dwóch strefach odpowiednio 196 zł i 474 zł. Zmieni się także cena biletu seniora będzie kosztował 50 zł. Wraz ze wzrostem cen biletów wzrośnie również wysokość opłat dodatkowych. Jazda bez biletu będzie kosztowała 220 zł, a jazda bez dokumentu poświadczającego prawo do ulgi 176 zł. Za wydanie kolejnej karty spersonalizowanej będzie trzeba zapłacić 13,20 zł. Opłata manipulacyjna w przypadku anulowania wezwania do zapłaty wynosić będzie 17,60 zł. Dlaczego tak drogo? W opinii ZTM wzrost cen jest konieczny, aby utrzymać obecny poziom obsługi pasażerów oraz zapewnić rozwój stołecznego transportu zbiorowego. Warszawa ma największą w Polsce i najnowocześniejszą sieć komunikacyjną. Codziennie na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 1,5 tys. autobusów, 780 tramwajów, 192 wagony metra oraz 20 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Dziennie komunikacja notuje ponad 2,5 mln przejazdów. Komunalne spółki transportowe systematycznie wymieniają tabor, by spełnić rosnące wymogi bezpieczeństwa oraz normy ochrony środowiska. Nowoczesnymi pojazdami dysponują także działający na zlecenie ZTM przewoźnicy prywatni. Tylko fot. Rafał Motyl Dla autobusów marki Mercedes- -Benz kontrakt zawarty z MZA to powrót na warszawskie ulice. Ostatni raz mercedesy z warszawską syrenką kursowały w latach , do stolicy wracają więc po 73 latach. Oprócz przegubowych mercedesów, MZA w maju tego roku zamówiło Pokaz mercedesa przed ratuszem w latach przewoźnicy wprowadzili do ruchu 99 nowych tramwajów (w tym roku planują jeszcze wprowadzenie 12 kolejnych), 200 nowych autobusów (w tym roku jeszcze 105 dodatkowych) i 19 nowych 6-wagonowych pociągów SKM. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców miasto zwiększa częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów oraz tworzy nowe połączenia. Przykładami mogą być linie S2 i S3 SKM, obsługujące m.in. dojazd do portu lotniczego im. Fryderyka Chopina, oraz wydłużenie linii S9 na Wolę. Poza tym Warszawa realizuje ważne inwestycje komunikacyjne, jak np. budowa II linii metra. Trwają prace przy nowych trasach tramwajowych i modernizacja już istniejących. Rozwija się także sieć sprzedaży biletów. Miasto dokłada znaczne kwoty do kosztów komunikacji publicznej. Warszawa jest jednym z miast o najniższym stopniu pokrycia wydatków komunikacyjnych wpływami z biletów. Do każdego jednorazowego biletu za 3,60 zł z kasy miasta płynie kolejne 6,60 zł. Warszawa wyda w 2012 r. na komunikację więcej niż Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin i jeszcze kilka innych miast łącznie. Tymczasem pokrycie wydatków wpływami ze sprzedaży biletów w 2011 r. wyniosło 30,80 proc., a w 2012 r. 32,19 proc. W innych dużych miastach wpływy z biletów w 2011 r. pokryły od 46 proc. (Gdańsk) do 60 proc. (Olsztyn). Na styczniową podwyżkę miały także wpływ wzrastające ceny paliwa i prądu, a także np. ceny dostępu do infrastruktury torowej. W swojej kampanii informacyjnej warszawski ZTM podkreśla, że w porównaniu z innymi polskimi miastami ceny biletów w Warszawie wysokie nie są i podaje wybrane przykłady z innych miast. Duża różnica jest zwłaszcza w cenach biletów 90-dniowych. W Warszawie za kontrakt imienny ważny tylko w pierwszej strefie trzeba zapłacić 23 listopada 2012 również 45 krótszych modeli: 20 sztuk 10-metrowych solarisów SU10 oraz 25 solbusów solcity o długości 12 metrów. Krótsze pojazdy pozwolą usprawnić komunikację na obrzeżach miasta oraz tam, gdzie dłuższe jednostki miały problem z wykonywaniem manewrów. Łączny koszt tegorocznych zamówień Miejskich Zakładów Autobusowych to blisko 128 mln zł. Dzięki tym zakupom z warszawskich ulic znikną wkrótce ikarusy (obecnie jest ich jedynie 84), jelcze oraz starsze neoplany. (www.um.warszawa.pl) 220 zł. W innych dużych miastach ceny takich biletów kształtują się następująco: Poznań 282 zł, Katowice 296 zł, Kraków 261,70 zł, Szczecin 422 zł. W Warszawie pasażer w ramach jednego biletu ma praktycznie nieograniczone możliwości poruszania się po mieście oraz po terenie całej aglomeracji podkreśla ZTM. Do dyspozycji są autobusy, tramwaje i metro oraz pociągi. Podróżować może nie tylko Szybką Koleją Miejską, ale także Kolejami Mazowieckimi i składami Warszawskiej Kolei Dojazdowej (na pewnym odcinku). Ponadto na terenie podwarszawskich gmin kursują lokalne autobusowe linie dowozowe, czyli popularne elki, a także w ramach specjalnej oferty autobusy Komunikacji Miejskiej Łomianki. Dzięki temu w ramach jednego biletu można dojechać np. z Wołomina przez Warszawę do Legionowa lub ze Starych Babic do Radzymina. Więcej pieniędzy w kasie miasta to większe szanse na dofinansowanie ważnych projektów środkami z UE. Dzięki wpływom z nowej taryfy, zaprojektowanych zostanie kolejnych sześć stacji II linii metra. W 2013 roku Komisja Europejska zdecyduje, które inwestycje dostaną wsparcie w perspektywie finansowej Wówczas gotowe projekty nowych stacji, wraz z pozwoleniami na budowę, znacznie zwiększą szansę Warszawy na uzyskanie dodatkowych pieniędzy. Jeśli nie podwyżka, to co? Szacuje się, że podniesienie cen biletów przyniesie dodatkowe 120 mln zł. ZTM straszy, że brak tej kwoty mógłby spowodować konieczność zmniejszenia liczby pojazdów w ruchu, postawiłoby pod znakiem zapytania dalszą przyszłość Wspólnego Biletu (czyli specjalnej oferty, dzięki której pasażerowie z biletami ZTM mogą podróżować pociągami Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz autobusami linii lokalnych L-x; rezygnacja z podniesienia cen biletów mogłaby także spowodować wstrzymanie przygotowań lub realizacji inwestycji. (z wykorzystaniem informacji ZTM) Zamawianie ogłoszeń tel.: , fax Wejdź na naszą stronę internetową: Kryptonim Legalizacja Do końca roku w Muzeum Powstania Warszawskiego (Grzybowska 79) można obejrzeć wystawę Kryptonim Legalizacja. Zorganizowana wspólnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA ekspozycja ukazuje system, kierunki działania oraz techniki pracy legalizacyjnej Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Dokumentują to m.in. fałszywe dokumenty osobowe i banknoty oraz pieczątki i matryce, zestaw do podrabiania dokumentów, laska-skrytka Bistro U Sąsiada Żeromskiego 1 obiady domowe, kebab, hamburger, zapiekanka, catering, obsługa firm str. 3 do przenoszenia tajnej dokumentacji, bibularz. Specjalnie na potrzeby wystawy skonstruowano maszynę, za pomocą której zwiedzający mogą odczytać dokumenty pomniejszone do rozmiaru kilku milimetrów. Całość uzupełniają wywiady z osobami związanymi z działalnością legalizacyjną, fragmenty filmów dokumentalnych i prezentacje multimedialne fałszywych dokumentów i banknotów. (www.1944.pl) 296/EP/ /AO/2012???/?/2012

4 str listopada 2012 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan Nr 20 Napisali do nas... Dwie strony medalu Kilka tygodni temu, w nr 17 Naszej Gazety Żoliborza i Bielan, zamieściliśmy krótką relację z końcowej części wrześniowej sesji rady na Bielanach, poświęconej interpelacjom radnych, zatytułowaną Samoloty nad Chomiczówką. Otrzymaliśmy w tej sprawie dwa listy dotyczące organizacji bielańskiej służby zdrowia, zawierające zupełnie odmienne spojrzenia na sprawę. Poniżej publikujemy oba pisma, ocenę problemu pozostawiając Czytelnikom. Redakcja Warszawa, Redakcja Naszej Gazety Żoliborza i Bielan Szanowna Redakcja W związku z ukazaniem się w Naszej Gazecie Żoliborza i Bielan negatywnej opinii na temat funkcjonowania przychodni bielańskich uprzejmie informuję, że na terenie dzielnicy Bielany funkcjonuje siedem przychodni wchodzących w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Od 1 stycznia br. przychodnie te udzielają świadczeń zdrowotnych w godzinach , zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Zdrowia, liczba zatrudnionego personelu lekarskiego w każdej placówce SPZZLO Warszawa Żoliborz jest adekwatna ul. Marszałkowska grudnia (sobota) godz Piotruś Pan godz Klimakterium... i już! godz Lady Fosse 2 2 grudnia (niedziela) godz Piotruś Pan godz Klimakterium... i już! godz Goło i Wesoło 3 grudnia (poniedziałek) godz O Smoku i Królu Leniuchu godz Kabaret Moralnego Niepokoju 4 grudnia (wtorek) godz O Smoku i Królu Leniuchu (Scena Mniejsza) 5 grudnia (środa) godz Gwiazda i ja Scena Mniejsza 6 grudnia (czwartek) godz Wielka Przygoda Małej Księżniczki godz Gwiazda i ja Scena Mniejsza 7 grudnia (piątek) godz Klimakterium... i już! (Scena Mniejsza) 8 grudnia (sobota) godz Wielka Przygoda Małej Księżniczki godz Lady Fosse 2 9 grudnia (niedziela) godz Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania godz Gwiazda i ja godz Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania 10 grudnia (poniedziałek) godz Piotruś Pan godz CARMEN sztuka na dziesięć telefonów komórkowych 11 grudnia (wtorek) godz Wielka Przygoda Małej Księzniczki godz Dwie połówki pomarańczy 12 i 14 grudnia (środa, piątek) godz Warsztaty kreacji wizerunku godz Aktor to Aktor to Aktor 15 grudnia (sobota) godz i Wirtuozi Węgierscy Rajko 16 grudnia (niedziela) i Single i Remiksy Dwie połówki pomarańczy 17 i 18 grudnia (poniedziałek, wtorek) godz Szwedzki stół 26 grudnia (środa) godz Piotruś Pan godz Klimakterium... i już! godz Dwie połówki pomarańczy 27 grudnia (czwartek) godz Klimakterium... i już! 31 grudnia (poniedziałek) godz Dwie połówki pomarańczy godz Single i Remiksy godz Dwie połówki pomarańczy Kasa (tel ) czynna codziennie w godz lub do rozpoczęcia spektaklu; teatrcapitol.pl Biuro organizacji widowni (tel ) czynne od poniedziałku do piątku w godz ; do liczby należących do niej pacjentów. Potwierdzeniem tego są sukcesywnie przeprowadzane kontrole nie tylko przez NFZ, ale także przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, które nie wykazują ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych. Zgodnie z wymogami NFZ do jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych jest nie więcej niż pacjentów. Ponadto informuję, iż od 1 stycznia 2012 r. decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia SPZLLO Warszawa-Żoliborz nie świadczy usług w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) na terenie dzielnicy Bielany w Przychodni przy ul. Żeromskiego 13, w której pacjenci otrzymywali nocną pomoc lekarską od 40 lat. Ww. świadczenia zdrowotne na terenie dzielnicy Bielany od stycznia br. udzielane są przez Szpital Bielański. SPZZLO Warszawa-Żoliborz nie ma wpływu na funkcjonowanie poradni w Szpitalu Bielańskim, ponieważ Szpital nie wchodzi w strukturę organizacyjną naszego Zakładu. Oraz nie ponosi odpowiedzialności za ( ) leczenie w przyszpitalnej przychodni w szpitalu Bielańskim, gdzie na poradę lekarza mogą liczyć dopiero po kilkugodzinnym oczekiwaniu (cytat z art. Samoloty nad Chomiczówką, Nasza Gazeta Żoliborza i Bielan, nr 17). W związku z powyższym zdanie Radnej Haliny Szerszeń zawarte w ww. artykule jest nieprawdziwe i wprowadza w błąd opinię publiczną. Ma jednocześnie negatywny wpływ na wizerunek Zakładu, który udziela świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Żoliborza i Bielan w godzinach czasu pracy poradni. SPZZLO Warszawa Żoliborz prowadzi nieustanne działania zmierzające do poprawy jakości i udoskonalenia świadczonych usług. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Pacjentom dostęp do wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych oraz nowoczesnej diagnostyki. Z wyrazami szacunku Dyrektor SPZZLO Warszawa Żoliborz Lek. med. Małgorzata Zaława- Dąbrowska * * * Warszawa, r. Redakcja,,Naszej Gazety Żoliborza i Bielan Moja każda interpelacja kierowana do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany wynika z obowiązku realizacji mandatu, jakim obdarzyli mnie wyborcy, głosując na mnie w kolejnych wyborach samorządowych. W ostatnim czasie na spotkaniach z mieszkańcami dominują tematy związane z funkcjonowaniem służby zdrowia na Bielanach. Nic w tym dziwnego, bo każdy z nas wcześniej czy później zostanie pacjentem i ma prawo/ jeśli płaci składki/ korzystać ze świadczeń zdrowotnych publicznej służby zdrowia. Kocia ferajna Kotek Miluś oraz jego rodzeństwo to dzieci dzikiej kotki, która przyniosła je na podwórko domu rodziny mającej już kilka swoich kotów. Pewnie wiedziała, że żyją tu dobrzy ludzie, którzy zaopiekują się kociakami. Pomogli jej odkarmić potomstwo, zadbali o zdrowie kociej rodziny i nauczyli maluchy ciepłego kontaktu z człowiekiem. Dlatego Miluś jest przylepą, pozwala się głaskać i łasi między nogami, gdy nadchodzi pora karmienia. Na adopcję czekają też jego siostra Nocka i brat Brzdąc, podobnie jak on przyjazne. W tej chwili kotki mają ok. 18 tygodni, Zgłaszane przez mieszkańców uwagi i problemy dotyczące funkcjonowania przychodni działających w strukturach SPZZLO i przekazywane przez radnego nie mogą być interpretowane jako,,krzywdzące, nie służące poprawie polityki zdrowotnej dzielnicy (cyt. z pisma Pani Dyrektor Zakładu Małgorzaty Zaława Dąbrowskiej). Wręcz przeciwnie dla osoby (i lekarza) odpowiedzialnej za właściwe zorganizowanie i zabezpieczenie dostępności do pomocy medycznej, winny być impulsem do naprawiania tego, co się da, a nie do pisarskich potyczek. 25 września 2012 roku na sesji Rady Dzielnicy Warszawa Bielany przedstawiłam problem kilku mieszkańców, którzy po godzinie musieli korzystać z nocnej pomocy lekarskiej. W poprzednich latach poradnie na Bielanach czynne były do godz Od stycznia 2012 Dyrekcja SPZZLO zamyka przychodnie o godz , w ten sposób przez dwie godziny nie świadczy pomocy w przychodniach (chociaż jak pisze:,,w niektórych przychodniach zatrudnienie przewyższa wymagane minimum cyt. z pisma z r.), tylko naraża chorych, przeważnie starych ludzi, na kilkugodzinne kolejki w Szpitalu Bielańskim, który wygrał konkurs na świadczenie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Jedną z przyczyn tych kolejek jest właśnie skrócenie czasu pracy poradni nadzorowanych przez Dyrekcję SPZZLO Warszawa Żoliborz, czego Pani Dyrektor stara się nie zauważać. Tłumaczenie, że poradnie POZ zgodnie z wymogami NFZ są czynne od 8.00 są dwukrotnie odrobaczone. Prosimy, dzwońcie, bo zima tuż, tuż, a kotki mieszkają na podwórzu. Trzeba im pomóc! Kontakt adopcyjny: , Drodzy Przyjaciele! Podczas wakacji wzięliśmy pod opiekę sporą gromadę bezdomnych kociąt, choć obiecywaliśmy sobie, że ten sezon poświęcimy tylko interwencjom ratującym miejskie ptaki, bo akurat nimi nikt inny się nie zajmie. Były jednak sytuacje, że po prostu nie można było pozostać obojętnym i w efekcie nasze domy zamieniły się w kocie przedszkola. Maluśkie i trochę większe, kichające i chorujące, wymagały wiele uwagi, czasu i ciągłych wizyt u lekarza. W sumie udzieliliśmy schronienia 23 kotom: części z nich znaleźliśmy już domy, a reszta nadal jest na naszej głowie i utrzymaniu. Obecnie napływają kolejne, bardzo pilne prośby o pomoc dla zwierząt w potrzebie, a my nie mamy pieniędzy na ich spełnienie. Nie damy dalej rady bez waszej pomocy: jeszcze trzeba zaszczepić te Informator weterynaryjny 206/MH/2012 do nie jest przekonywające. Bowiem sprawdziłam w Funduszu, że obowiązek udzielania porad w określonym czasie od lat jest niezmienny. Zawsze wymogiem NFZ była dostępność do lekarza rodzinnego w godz do Zatem skrócenie w stosunku do lat ubiegłych czasu pracy poradni internistycznych przez SPZZLO Warszawa Żoliborz nie jest związane z wymogami NFZ, tylko z dobrą wolą Dyrekcji Zakładu. O taką dobrą wolę chodzi, o co wnoszą mieszkańcy za pośrednictwem swoich przedstawicieli w samorządzie radnych. W związku z przytaczaniem przez Panią Dyrektor Małgorzatę Zaława Dąbrowską, w przesłanym do Państwa Redakcji piśmie, cytatu (,,Nasza Gazeta Żoliborza i Bielan nr 17, art.,,samoloty nad Chomiczówką ) rzekomo mojej wypowiedzi, leczenie w przyszpitalnej przychodni w szpitalu bielańskim, gdzie na poradę lekarza można liczyć dopiero po kilkugodzinnym oczekiwaniu stwierdzam, że jest w części wyrwany z kontekstu i w pierwszej części wypowiedzi nie jest mojego autorstwa. Na to posiadam dowód w postaci nagrania. Tak więc odnoszenie się do tej wypowiedzi przez Dyrektora SPZZLO jest niezrozumiałe i naprawdę wprowadza w błąd opinię publiczną. Liczę na sprostowanie nieporozumienia i dalszą współpracę dla dobra moich wyborców i popularności Waszej Gazety. Łączę wyrazy szacunku. Halina Szerszeń Radna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy kociaki, które są już zdrowe, kupić leki dla pozostałych, mamy dwie kotki do sterylizacji i jedną do gruntownego przeglądu. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre i ma sens, pomóżcie nam, naprawdę liczy się każda złotówka. Prosimy też o karmę dla kotów, którą można przesyłać na poniższy adres oraz o polecanie dalej naszych podopiecznych niech znajdą dobre domy! (patrz ogłoszenie adopcyjne obok). Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat. ul. Hawajska 5/ Warszawa Rachunek bankowy: Alior Bank tel , /S/2012

5 288/PP/2012 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan Nr 20 Wypalenie zawodowe Osobom aktywnym zawodowo trudno pogodzić się z myślą, że praca, której do tej pory poświęcali się bez reszty, nie daje im już satysfakcji, a wręcz powoduje stan przewlekłego zmęczenia. Powinny się wówczas zastanowić, czy nie mają do czynienia z wypaleniem zawodowym. Kilinika Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa pomaga m.in. osobom dotkniętym wypaleniem zawodowym FUNDACJA TRZY KROKI zaprasza wszystkich mieszkańców Warszawy na II Marsz Mazowiecki 9 grudnia 2012 r. w godz na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (Wesoła, Wawer) 23 listopada 2012 Najczęściej dotyka ono te grupy zawodowe, które na co dzień mają do czynienia z innymi ludźmi biznesmenów, lekarzy, prawników, księży mówi Sławomir Wolniak, lekarz psychiatra, ordynator Kliniki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa. Jeśli pracując nawet przez kilka lat z rzędu, nie mieli okazji do solidnego wypoczynku, zadbania o swoją psychikę, wchodzą w system przewlekłego zmęczenia wypalenia zawodowego. Kiedy człowiek wykonje interesującą pracę, bardzo się w nią angażuje i czerpie z niej wiele radości. Kolejne zobowiązania, nowe wyzwania nie robią na nim większego wrażenia. Czuje się doceniony przez szefa, poświęca się, żeby dobrze je wykonywać i nie szczędzi ani swoich sił, ani czasu. Nierzadko kosztem prywatnego życia. Zwłaszcza, gdy sam odpowiada za funkcjonowanie swojej firmy. Wiąże się to jednak z brakiem czasu na racjonalny wypoczynek. Przemęczony nie może spać, co wpływa na jego mniejszą wydajność. A to już powoduje niezadowolenie szefa i przygnębienie pracownika. Obniża się jego nastrój, staje się nerwowy, nierzadko wpada w depresję. Nie jest w stanie podołać dotychczasowym obowiązkom. Jak mówi psychiatra Sławomir Wolniak, to wiąże się z ogromnym stresem i pojawieniem się dolegliwości somatycznych bólem brzucha, żołądka, uciskiem w klatce piersiowej. A za tym idą choroby psychosomatyczne: choroba wrzodowa żołądka, niedokrwienie serca czy dychawica oskrzelowa. Osoba, u której się pojawią, zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z tego, że u podłoża przeróżnych dolegliwości leży właśnie stres związany ze spadkiem predyspozycji i zawodowej formy. Dlatego na przykład na Zachodzie lekarze (rodzinny i psychiatra) łączą swoje siły w opiece nad pacjentem i dbają o pełną diagnostykę dotykających go chorób. Samo leczenie polega na odizolowaniu go od miejsca pracy, a jeśli istnieje taka potrzeba, rozpoczęciu terapii. Dzięki niej pacjent bedzie w stanie odrzucić przykre myśli i wypracować nowe sposoby radzenia sobie z ciężką sytuacją, która spotkała go w pracy, a z czasem niekorzystnie wpłynęła na jego zdrowie. Leczenie to nie tylko spotkania z terapeutą, ale i wskazanie możliwości wypoczynki i relaksu po pracy stwierdza S. Wolniak. Nasi pacjenci biorą udział w wycieczkach, korzystają z siłowni, muzykoterapii, masażu oraz sauny. Staramy się im uzmysłowić, że praca będzie dla nich satysfakcjonująca, gdy nauczą się od niej odpoczywać. Przede wszystkim psychicznie. Po wykonaniu obowiązków trzeba zająć się czymś innym, co nie wiąże się z pracą. Należy zmienić otoczenie, zająć się hobby, uprawiać sport. Tylko w taki sposób będziemy w stanie osiągnąć dobrostan psychiczny, społeczny, fizyczny i somatyczny. A z pracy znów zaczniemy czerpać satysfakcję. Więcej na: Podczas marszu: zostaną przedstawione aspekty zdrowotne uprawiania nordic walking i odbędą się krótkie warsztaty nordic walking, a następnie uczestnicy pod opieką instruktorów przejdą trasą ok. 7-8 km. Na trasie marszu podczas dwóch odpoczynków przewodnik opowie o walorach terenu i ciekawostkach. Na zakończenie uczestnicy otrzymają medal pamiątkowy oraz zostaną zaproszeni na poczęstunek przy ognisku. Organizator zapewnia kije dla wszystkich uczestników marszu. Udział bezpłatny! Zgłoszenia em poprzez stronę: lub telefoniczne pod nr Filipiński uzdrowiciel JAMES A. CABELAS Absolwent Paramedycznego i Technicznego Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele człowieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne organizmu, udrażnia i oczyszcza kanały energetyczne. Działa na wszystkich poziomach energii duchowej likwidując całe spectrum choroby. Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wybór techniki. Raz są to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiński uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwijał swoje umiejętności m.in. w Korei). Pacjenci są zdumieni umiejętnością bezbłędnego dotarcia do źródła choroby oraz tym, że często, już po pierwszej wizycie u niego ustępują wieloletnie schorzenia. JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Między innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnętrznych prostacie, problemach hormonalnych zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych chorobach układu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, paraliżu problemach z krążeniem chorobach kobiecych bólach kręgosłupa, drętwienie rąk i nóg. Przyjmuje w Warszawie w dniach: 23.11, , r. Zapisy i informacje w godz pod numerami tel.: (22) , , Niekonwencjonalne Metody Leczenia NATURA Sła bo sły szysz? Masz trud no ści z ro zu mie niem mo wy? A mo że ktoś z bli skich ma kło po ty ze słu chem? Prze czy taj, w ja ki spo sób za się gnąć po mo cy! Sza cu je się, że oko ło 10 pro cent po pu la cji nie do sły szy. Ozna cza to, że słuch oko ło 200 tys. War sza wia ków nie jest pra wi dło wy, choć z pew no ścią nie każ dy zda je so bie z te go spra wę. Trud no jest zde fi nio wać ta kie poję cie jak nor mal ne sły sze nie. Ist nieje znacz na róż ni ca mię dzy zdol no ścią sły sze nia u no wo rod ka i na sto lat ka. Tak sa mo jak wy stę pu ją róż ni ce u lu dzi dwu dzie sto -, czter dzie sto - i sześć dziesię cio let nich. Jak wie le in nych rze czy słuch zmie nia się na prze strze ni ży cia, ale zmia ny za zwy czaj wy stę pu ją tak wol no, że na po cząt ku wca le ich nie zauwa ża my. Do pie ro, gdy słuch za czy na wpły wać na nasz spo sób po ro zu mie wania się z in ny mi oso ba mi, za czy na my się za sta na wiać, co się dzie je. Sku tecz nym roz wią za niem otwiera ją cym drzwi do świa ta dźwię ków, któ re wy da wa ły się bez pow rot nie utraco ne, mo że oka zać się apa rat słu cho wy. Współ cze sne apa ra ty to bar dzo za awanso wa ne i zmi nia tu ry zo wa ne urzą dze nia, po tra fią ce do sto so wać się do ubyt ku pa cjen ta. Wy bór kon kret ne go mo de lu str. 5 Zadbaj o swój słuch apa ra tu w znacz nej mie rze za le ży od ro dza ju ubyt ku słu chu, ale tak że od osobi stych pre fe ren cji pa cjen ta i je go try bu ży cia. W każ dym przy pad ku spe cja lista au dio pro te tyk za pro po nu je naj lep sze roz wią za nie i po mo że do ko nać naj lepsze go wy bo ru. W ostat nich la tach ob ser wu jemy zwięk szo ne za in te re so wa nie pacjen tów na szy mi usłu ga mi. No sze nie no wo cze sne go, mi nia tu ro we go apa ra tu słu cho we go nie jest już krę pu ją ce jak 10 czy 20 lat te mu, a ja ko naj częstsze przy czy ny dys kom for tu pa cjen ci wska zu ją trud no ści w ko mu ni ko wa niu się z ro dzi ną i zna jo my mi. No wo czesne tech no lo gie nie omi nę ły apa ratów słu cho wych, któ re wy po sa żo ne są w bar dzo szyb kie pro ce so ry po tra fią ce czy nić z dźwię kiem praw dzi we cu da mó wi Iza be la Mar czyk, dy plo mo wa ny au dio pro te tyk z fir my Fo ni kon, któ ra spe cja li zu je się w nie sie niu po mo cy oso bom nie do sły szą cym. Apa rat słu cho wy mo że przy nieść wiel ką, po zy tyw ną i na tych mia sto wą róż ni cę. Bar dzo waż nym czyn ni kiem jest in dy wi du al ne za an ga żo wa nie pacjen ta w pro ces no sze nia apa ra tu. Im wię cej in for ma cji mo że on do star czyć o swo ich od czu ciach i po trze bach, tym lep sze bę dą re zul ta ty. Fir ma Fo ni kon za pra sza wszyst kie za in te re so wa ne oso by na bez płat ne ba da nie słu chu oraz kon sul ta cję au dio pro te tycz ną. Oso bom nie peł nospraw nym pro po nu je my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na du że za in te re so wanie na szy mi usłu ga mi pro si my o te le fo nicz ne uma wia nie wi zyt. Autoryzowany dystrybutor: Producent aparatów słuchowych od ponad 100 lat ul. Gwiaêdzista 15a, lok Szpital Bielański tel Przychodnia, ul. Ks. Janusza 23 tel Przychodnia, ul. Kartezjusza 2 tel Przychodnia, ul. Żeromskiego 33 tel PSYCHIATRA DOROS YCH I DZIECI PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG DOROS YCH I DZIECI, NEUROLOG, SEKSUOLOG, DIETETYK, ENDOKRYNOLOG, LOGOPEDA zapisy pod nr tel.: , ZAPRASZAMY! Muzeum Woli zaprasza Zamenhoff w Warszawie Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 zaprasza od 28 listopada 2012 r. do 10 lutego 2013 r. na wystawę zatytułowaną Zamenhof w Warszawie już ósmą z cyklu Poczet Warszawiaków. Wystawa prezentuje sylwetkę Ludwika Zamenhofa, twórcy języka międzynarodowego, poligloty, lekarza okulisty, związanego z Warszawą od 1883 r. Tu właśnie powstała jego książka Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny, którą wydał drukiem pod pseudonimem dr Esperanto. Na wystawie będzie można zobaczyć oryginalny egzemplarz tego dzieła z 1887 r., którego 125. rocznica wydania wypada właśnie w 2012 r. W bieżącym roku mija również 95. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa. Dopełnienie wystawy stanowi historia powstawania i kształtowania się języka esperanto. Od 1905 r. do dziś odbywają się światowe kongresy esperanckie w różnych miastach świata. Warszawa gościła je trzykrotnie z okazji 50- i 100-lecia esperanta (1937 r. i 1987 r.) oraz 100-lecia urodzin Zamenhofa (1959 r.). Ekspozycję tworzą fotografie, plakaty oraz m.in. brajlowski podręcznik do nauki esperanta i Medal Tolerancji oraz związane z nim zdjęcie papieża Jana Pawła II, który go otrzymał jako pierwszy z rąk wnuka Ludwika Zamenhofa w 1999 r. (MH/MW) 15/S/ /S/2012

6 str listopada 2012 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan Nr 20 Przed nami długo oczekiwany okres świąteczno-noworoczny. Z tej okazji w najbliższych wydaniach Naszej Żoliborza i Bielan wyjątkowe promocje i rabaty. Skorzystaj z tej szansy: zareklamuj się w ostatnich trzech wydaniach w tym roku, a spotka Cię NIESPODZIANKA! Zadzwoń: (22) , (22) lub napisz: Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, UTYLIZACJA mebli, AGD i RTV, montaż i demontaż mebli, tel A PRZEPROWADZKI SPRZĄTANIE PIWNIC, WYWÓZ, utylizacja mebli, tel ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI (22) , AUTO PO 30-TCE (do 1980 r.) lub części kupię, tel.: AUTO SKUP GOTÓWKA NAPRAWA PRALEK AUTOMATYCZNYCH. Wszystkie typy, 30 lat doświadczenia, gwarancja. Tel , POMOC PRAWNA. KANCELARIA IUSPOL. Żoliborz ul. Rydygiera 7 lok. 36. Tel , PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, tel , , SPRZEDAM DOM SZEREGOWY na Woli (140 m 2 ), rok budowy Tel Zamawianie ogłoszeń tel.: , , faks Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy tel. (22) Biblioteka dla Dzieci przy ul. Śmiałej listopada (poniedziałek) godz Szaruga jesienna czytanie przedszkolakom utworów dla dzieci znanych poetów i pisarzy. Czytelnia Naukowa ul. Słowackiego 19A do 31 grudnia Pełniący Obowiązki... Sokrates Starynkiewicz w Warszawie wystawa przygotowana przez Dział Varsavianów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy we współpracy z Ambasadą Federacji Rosyjskiej w RP. Mediateka Start-Meta ul. Szegedyńska 13 a Warszawa tel listopada (sobota) godz Teatr Małego Widza: Mały Chopin Michał Rusinek spektakl dla dzieci do 4 lat. Cena biletu rodzinnego 15 zł. Rezerwacja biletów od 15 listopada: gmail.com; Rodzinne soboty w MultiCentrum: Dzień Kredki. 26 listopada (poniedziałek) godz Bielańska Akademia Filmowa: Filmowy Maraton z Agatą Christie. 27 listopada (wtorek) godz Bielańska Akademia Filmowa: Filmowy Maraton z Agatą Christie. 28 listopada (środa) godz Bielańska Akademia Filmowa: Filmowy Maraton z Agatą Christie. 30 listopada (piątek) Urodziny Mediateki: godz Teatrzyk dla dzieci, godz Rozstrzygnięcie konkursów, część oficjalna, godz Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, godz Słodka niespodzianka. 5 grudnia (środa) godz Bonson w Mediatece; podczas koncertu wystąpią także bielańscy raperzy: Kapral, Hajpmen, Dellis Dział Książki Mówionej przy Czytelni Naukowej, ul. Słowackiego 19A zaprasza osoby niewidome i słabowidzące posiadające czytaki do uzupełniania kart o nowe tytuły z naszej kolekcji. Klub Seniora Przy Kominku, ul. ks. J. Popiełuszki 2 27 listopada (wtorek) godz Przegląd nowości wydawniczych połączony z możliwością wypożyczenia i zwrotu książek. Wszystkie biblioteki zapraszają na bezpłatny komputerowy, interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci oraz dorosłych (informacje i zapisy w bibliotekach) oraz do bezpłatnego dostępu do Internetu. i Front 022. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona (300 osób). Koncert jest współorganizowany przez Młodzieżową Radę Bielan. W czasie spotkań z artystami hip-hop fani mogą porozmawiać z zaproszonym raperem, później obejrzeć jego występ na żywo, a na koniec przybić piątkę i zgarnąć autograf. Są to spotkania w luźnej atmosferze. Dla młodzieży z warszawskich osiedli to jedna z niewielu okazji, aby móc choć na chwilę spotkać się z idolem, którego teksty i muzyka w dużej mierze kreują codzienny styl życia przekonuje Damian Kozłowski, wolontariusz MRB. Koncerty hiphopowe na Bielanach są organizowane od 2011 roku. Jak dotąd wystąpili: Eldo, Pezet& Małolat, W.E.N.A. i Pyskaty. 7 grudnia (piątek) godz II Międzynarodowa Konferencja Artystyczna Idkart Trading pt: Czy warto inwestować w sztukę? W co warto inwestować? godz Wernisaż wystawy współczesnych artystów. 8 grudnia (sobota) godz Turniej Warhammer grudnia (sobota) godz Dyskusyjny Klub Książki: Trudny wybór J.K.K. Rowling dyskusja ogólnopolska. 14 i 15 grudnia (piątek, sobota) godz Akcja Kreatywność grudnia (wtorek) godz Rodzinne kolędowanie Społeczna Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego STO. Bielański Ośrodek Kultury Goldoniego 1 tel. (22) i 23 listopada (czwartek, piątek) godz Następni spektakl Teatru La M ort. Bilety 30 i 20 zł. 24 i 25 listopada (sobota, niedziela) godz Błądząc spektakl Teatru La M ort. Bilety 30 i 20 zł. 25 listopada (niedziela) godz Impreza dla dzieci z cyklu Dwie Godziny dla Rodziny Kolorowa wędrówka na podstawie książki Liliany Bardijewskiej Zielony wędrowiec. Bilety 10 zł. Rezerwacja od 12 listopada, tel i 28 listopada (wtorek, środa) godz Życie w zasięgu ręki spektakl Teatru Praskiego. Bilety 40 i 25 zł. 30 listopada (piątek) godz HamletMaszyna spektakl Teatru La M ort. Bilety 30 i 20 zł. 1 i 2 grudnia (sobota, niedziela) godz HamletMaszyna spektakl Teatru la M.ort. Bilety: 20 zł i 30 zł. Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3, las Bielański tel , do 30 listopada w godz (wejście A) Wystawa fotograficzna związana z obroną niepodległości Polski. Wstęp Wolny. do 5 grudnia w godz (wejście A, Galeria Krużganek) Wystawa IPN Nasz duszpasterz i my bł. ks. Jerzy Popiełuszko archiwalne, unikatowe zdjęcia i opisy. Wstęp wolny. 18 listopada (niedziela) godz (sala bł. ks. Popiełuszki, wejście B) z cyklu Dobre Kino film W pół drogi. Bilet 10 zł. 24 listopada (sobota) godz (sala bł. ks. Popiełuszki, wejście B) z cyklu Forum Filmów Nie-Zwyczajnych film Idy marcowe. Bilet 10 zł. 25 listopada (niedziela) godz (wejście B) Festiwalowy koncert Antoniny Krzysztoń. Bilet 40 zł (dochód na Radio Warszawa) 5 grudnia (środa) godz Z cyklu Spotkanie z podróżnikiem Ryszard Czajkowski i Marcin Dobas Spitsbergen prelekcja oraz wystawa fotografii. Wstęp wolny. 7 grudnia (piątek) godz Otwarcie wystawy fotografii Jana Siwmira Witajcie w mojej bajce. Wstęp wolny. 9 grudnia (niedziela) godz Z cyklu Podróżniczek spektakl pt. Mikołajki w podróży w wykonaniu Teatru Wariacje. Bilety: 10 zł 10 grudnia (poniedziałek) godz Audycja spektakl grupy zajęć teatralnych BOK Wstęp wolny. 11 grudnia (wtorek) godz Następni spektakl Teatru la M.ort. Bilety 20 zł i 30 zł. 13 grudnia (czwartek) godz HamletMaszyna spektakl Teatru la M.ort. Bilety 20 zł i 30 zł. 14 grudnia (piątek) godz Przegląd Inicjatyw Międzypokoleniowych. Organizator: Stowarzyszenie Stopklatka. Wstęp wolny. 14 grudnia (piątek) godz Koncert przedświąteczny Jak to w grudniu przy kominku. Wstęp wolny. 1 grudnia (sobota) godz (sala bł. ks. Popiełuszki, wejście B) z cyklu Forum Filmów Nie-Zwyczajnych film Lęk wysokości. Bilet 10 zł. 2 grudnia (niedziela) godz (wejście B, sala 1) Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców: tworzenie kartek świątecznych metodą quillingu. Wstęp 25 zł za dziecko. godz (sala bł. ks. Popiełuszki, wejście B) z cyklu Dobre Kino film pt. October baby. Bilet 10 zł. 9 grudnia (niedziela) godz (wejście B, sala 1) 15 grudnia (sobota) godz Koncert Kolędujmy wraz w wykonaniu uczestników zajęć Klub Frycek. Wstęp wolny. 15 i 16 grudnia (sobota i niedziela) godz Błądząc spektakl Teatru la M.ort. Bilety 20 zł i 30 zł. 20 i 21 grudnia (czwartek, piątek) godz Błądząc spektakl Teatru la M.ort. Bilety 20 zł i 30 zł. Bielański Ośrodek Kultury ul. Estrady 112 tel. (22) grudnia (piątek) godz Warsztaty filcowania bombek. Wstęp 60 zł. 14 grudnia (piątek) godz Warsztaty malowania na jedwabiu. Wstęp 80 zł. 15 grudnia (sobota) godz Z cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką przygotowanie zabawek i ozdób choinkowych W warsztacie św. Mikołaja. Wstęp wolny. warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców: lukrowanie pierników. Wstęp 25 zł za dziecko. godz (wejście A, Galeria Krużganek) Otwarcie wystawy ikon grupy Agathos. Wystawa czynna do 30 grudnia codziennie w godz Wstęp wolny. 15 i 16 grudnia (sobota, niedziela) w godz (wejście B) Kiermasz świąteczny rękodzieło, charytatywna loteria fantowa na pomoc rodzinom wielodzietnym. Bilety do nabycia w sklepie: Chrześcijańskie Granie ul. Dewajtis 3, wejście B, SALON FRYZJERSKI ul. Sokratesa 5/104, tel czynny: od poniedziałku do piątku w godz w soboty w godz Strzyżenie damskie, męskie Baleyage Koki Przedłużanie, zagęszczanie włosów Regeneracja włosów Awangarda, fryzury fantazyjne 187/MH/2012

7 11/S/2012 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan Nr 20 Horoskop od 22 listopada do 6 grudnia 2012 r. WODNIK (21 I 18 II) W najbliższych dniach praca będzie dla Ciebie prawdziwym wyzwaniem. Będziesz się musiał zmierzyć z wieloma problemami. Tylko spokój może Cię uratować. Powinieneś również zwrócić większą uwagę na sprawy finansowe to dobry moment, żeby zapewnić sobie przypływ gotówki. W uczuciach spokój, harmonia i wiele dobrych emocji. Zdrowie zwróć uwagę na nałogi. RYBY (19 II 20 III) Zbliża się koniec listopada, więc możesz liczyć na jakąś miłą niespodziankę. Może ona dotyczyć wsparcia finansowego. Zaskoczy Cię również nieoczekiwana propozycja zawodowa. Będziesz miała wątpliwości, ale zastanów się, może to jest ta odmiana, na którą czekałaś? W uczuciach skoro już tak długo czekasz na decyzję drugiej strony, to może nadszedł czas, żebyś zrobiła pierwszy krok? BARAN (21 III 20 IV) W pracy z trudem będziesz znosić współpracowników i co gorzej zwierzchnictwo szefa. W uczuciach ktoś może zawrócić Ci w głowie. Uważaj, to może się skończyć wielką katastrofą Twojego życia emocjonalnego. Skup się raczej na bliskich. W kwestiach zdrowia kłopotów może przysporzyć brak umiaru w korzystaniu z używek. Jednym słowem kontroluj się! BYK (21 IV 21 V) Nadal jesteś w okresie przemiany. Jeśli nadal zmagasz się z przeciwnościami losu, zwróć się o pomoc do przyjaciół. Za wszelką cenę unikaj natomiast zaangażowania w jakiekolwiek osobiste rozgrywki w pracy i wśród znajomych. W uczuciach pary małżeńskie mogą liczyć na spokój i harmonię, natomiast długoletnie wolne związki mogą być zagrożone nową fascynującą znajomością. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Możesz otrzymać ciekawe propozycje zawodowe. Przemyśl wszystko i sprawdź szczegóły. Nie ufaj i nie daj się zwieść pozorom. To ważne, żebyś mądrze wybrał, bo nowa praca może całkiem zmienić Twoje życie. W uczuciach dobry czas na nowe znajomości i związki. Nie zmarnuj go, angażując się w toksyczne i wątpliwe relacje. Zaufaj intuicji. Zdrowie w porządku. RAK (22 VI 22 VII) Teraz najważniejsze mogą być kwestie nowego źródła dochodów oraz planowanych inwestycji. To dobry czas na takie działania i decyzje. Jeśli chcesz kupić mieszkanie, ziemię lub działkę, nie zwlekaj, ale poproś o wsparcie fachowców. Będziesz spokojniejszy. W emocjach czeka Cię mała rewolucja. Poznasz kogoś, kto Cię zachwyci, będzie niezwykły i to będzie dla Ciebie ktoś ważny. LEW (23 VII 23 VIII) W pracy powinieneś postawić na siebie, swoje samodzielne plany i działania. Tylko tak osiągniesz sukces. Przed Tobą wiele przyjemności towarzyskich, a także znacząca zmiana w relacji uczuciowej. Natomiast w rodzinie możliwe napięcia i kłótnie, ale wszystko dobrze się skończy. W kwestii zdrowia nadal najważniejsze jest uporanie się z chronicznymi dolegliwościami. PANNA (24 VIII 22 IX) W sprawach zawodowych możesz liczyć na pomoc kogoś znajomego. Bardzo na tym skorzystasz. Najbliższe dni przyniosą Ci wiele spotkań towarzyskich, które bardzo poprawią Twoje samopoczucie. Odnowisz dawne znajomości i poznasz kogoś nowego, kto zostanie Twoim przyjacielem. Jeśli dręczyły Cię jakieś dolegliwości, wkrótce będziesz mogła o nich zapomnieć. Zwyżka w finansach! WAGA (23 IX 23 X) Otworzą się przed Tobą nowe możliwości w sprawach zawodowych. To może oznaczać nawet przyspieszenie kariery i znaczące zwiększenie dochodów. Także życie towarzyskie w rozkwicie będziesz błyszczeć i czarować, robić rzeczy dotychczas uznawane za szalone i niezwykłe. Wkrótce los postawi na Twojej drodze ważną osobę, która zmieni Ciebie i Twoje życie. SKORPION (24 X 22 XI) Przed Tobą nadal korzystne dni. Cokolwiek zaplanujesz, możesz liczyć na realizację. Będziesz skupiony, zorganizowany i wytrwały w działaniu. Dobry czas na inwestycje: kupno domu, działki lub mieszkania. W uczuciach coraz cieplej, chociaż chwilami wydaje Ci się, że to już niemożliwe. Dobre relacje z rodziną, warto więc poświęcić jej więcej czasu. Zdrowie coraz lepsze. STRZELEC (23 XI 21 XII) Dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne sprawi, że poczujesz się znudzony dotychczasowym życiem i zapragniesz odmiany. Na domiar złego ktoś nowy zawróci Ci w głowie. Nie daj się namówić na szaleństwa. Korzystniej dla Ciebie będzie poszukać sposobów na przełamanie rutyny bez wprowadzania gwałtownych zmian w życiu. Polecane nowe hobby, kurs lub szkolenie. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) Dalszy ciąg dobrej passy. Uda Ci się załatwić ważną sprawę urzędową czy prawną lub podpisać korzystną umowę. Jeśli chcesz założyć własną działalność, to to jest dobra chwila. Jeśli masz nadmiar gotówki, zainwestuj i bądź pewny korzyści. Cokolwiek planujesz, gwiazdy będą Cię wspierać i prowadzić do sukcesu. W uczuciach spokój i harmonia. Zdrowie coraz lepsze. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Mickiewicza 9, tel ; Powàzkowska 43 A, tel Powàzkowska 14, tel Wóycickiego 14, tel Wóycickiego 19, tel ; (Paw. 2 vis a vis bramy G ównej) Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenie bezp atne , listopada 2012 TE ATR KO ME DIA ul. Sło wac kie go 19a War sza wa 23 listopada (piątek) godz Ostra jazda 24 i 25 listopada (sobota, niedziela) godz i Ostra jazda 26 listopada (poniedziałek) godz Fotki z wakacji 27 i 28 listopada (wtorek, środa) godz Fotki z wakacji 29 i 30 listopada (czwartek, piątek) godz Prezent urodzinowy 1 i 2 grudnia (sobota, niedziela) godz i Premiera 3 i 4 grudnia (poniedziałek, wtorek) godz Furie 6 i 7 grudnia (czwartek, piątek) godz Ostra jazda 8 i 9 grudnia (sobota, niedziela) godz i Premiera 11, 12 i 13 grudnia (wtorek, środa, czwartek) godz Ostra jazda 14 grudnia (piątek) godz Nikt nie jest doskonały 15 i 16 grudnia (sobota, niedziela) godz i Nikt nie jest doskonały 17, 18 i 19 grudnia (poniedziałek, wtorek, środa) godz Podwójna rezerwacja 29 grudnia (sobota) godz i Klejnoty 30 grudnia (niedziela) godz i Klejnoty 31 grudnia (poniedziałek) godz i Klejnoty Wieczór Sylwestrowy w styczniu 2013 r.: 4 stycznia (piątek) godz Klejnoty 5 i 6 stycznia (sobota, niedziela) godz Klejnoty 6 stycznia (niedziela) godz Klejnoty Premiera Galowa. Kilkadziesiąt zakręconych minut angielskiej farsy, w której kawaler, stateczny jubiler Roger Fogg okazuje się żonatym uwodzicielem, oszustem, przestępcą i kłamcą 8, 9 i 10 stycznia (wtorek, środa, czwartek) godz Nikt nie jest doskonały 11 stycznia (piątek) godz Premiera 12 stycznia (sobota) godz i Premiera 13 stycznia (niedziela) godz Premiera 15 i 16 stycznia (wtorek, środa) godz Furie 17 i 18 stycznia (czwartek, piątek) godz Fotki z wakacji 19 stycznia (sobota) godz i Ostra jazda 20 stycznia (niedziela) godz Ostra jazda 21 i 22 stycznia (poniedziałek, wtorek) godz Ostra jazda 23 i 24 stycznia (środa, czwartek) godz Podwójna rezerwacja 25 stycznia (piątek) godz Dziewczyny z kalendarza 26 stycznia (sobota) godz i Dziewczyny z kalendarza 27 stycznia (niedziela) godz Dziewczyny z kalendarza 29, 30 i 31 stycznia (wtorek, środa, czwartek) godz Prezent urodzinowy Kasa teatru czynna: poniedziałek: , wtorek sobota: i , niedziela: oraz zawsze na godzinę przed spektaklem, tel. (22) MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Żoliborz, ul. Wrzeciono 41, % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) POLICJA % 997 Komisariat Warszawa Żoliborz, ul. Rydygiera 3A, % (22) STRAŻ MIEJSKA % STRAŻ POŻARNA % 998 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, ul. Marymoncka 89/91, % (22) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 11, ul. Zgrupowania AK KAMPINOS 28, % (22) NASZA str. 7 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 18 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) nazwa czeremchy w dawnej polszczyźnie; 7) uciecha; 8) niski, szeroki fotel popularny w XVIII wieku; 9) młody gniewny; 10) dobry w łowach na bobry; 12) herb szlachecki ziemi łęczyckiej, sieradzkiej, sandomierskiej, krakowskiej; 14) staropolska nazwa narzędzia tortur; 16) dziesiętny lub binarny; 19) kilof; 21) trzeźwa ocena rzeczywistości; 22) kilka gatunków ptaków łownych z rodziny brodźców; 23) dokumenty pisane dawnej Rusi i Litwy. Pionowo: 1) surdut; 2) łączy kolanka; 3) góra lodowa pływająca po morzu, oderwana od lodowca; 4) bywa że i koń, i jeździec; 5) miejsce wyroczni w świątyni greckiej; 6) horror Stephena Kinga; 11) dwuosobowy samochód bez dachu; 13) diastaza; 15) dochód rodu panującego; 17) wymarli Indianie z Wysp Bahama i Wielkich Antyli; 18) mazurskie więzienia; 20) smykałka Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Żoliborza i Bielan Warszawa 102 skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT. Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da /AO/2012

8 str listopada 2012 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan Nr 20 Rok lotniczych sukcesów W tym roku fani lotnictwa nie mogli narzekać na brak sukcesów polskich lotników, pikników lotniczych i modelarskich oraz imprez upamiętniających wielkie wydarzenia historyczne w dziejach polskiego lotnictwa. Wspaniałe sukcesy szybowników na tegorocznych mistrzostwach świata (w konkurencjach klasycznych i akrobacji), w roku 80-lecia polskiego lotnictwa, to najlepszy prezent. Piknik lotniczy Bemowo On Air z okazji 85-lecia Aeroklubu Warszawskiego także ucieszył kilkutysięczną widownię. W małym lotnictwie nie było gorzej. Reprezentanci Aeroklubu Polskiego wrócili do kraju z kilkunastoma medalami i tytułami modelarskich mistrzów świata. Skromnym dopełnieniem udanego sezonu modelarskiego była 10. edycja znanej w kraju imprezy Dni Małego Lotnictwa. Ze względu na jubileusz impreza była inna od wcześniejszych. Chcąc zaprezentować mieszkańcom stolicy większą liczbę konkurencji, organizatorzy postanowili przeprowadzić jednocześnie trzy imprezy ogólnopolskie. W ramach jubileuszowych Dni Małego Lotnictwa rozegrano więc: Zawody Latających Makiet Samolotów, zaliczane do Pucharu Polski (klasa F4J), Ogólnopolskie Zawody Modeli Akrobacyjnych na Uwięzi (klasa F2B) i Ogólnopolskie Zawody Modeli Aircombat (konkurencje ESA WWI i WWII). F4J makiety latające na uwięzi Na bemowskie zawody zjechała się cała złota ekipa Aeroklubu Polskiego: Piotr Zawada, Marian Kaziród oraz Jerzy Grzelski. Decyzją sędziów tryumfatorem został Piotr Zawada z Aeroklubu Poznańskiego. Puchar Polski w klasie F4J zdobył Jerzy Grzelski z Aeroklubu Poznańskiego, a w kategorii juniorów najlepszy okazał się Szymon Pilarski (Aeroklub Poznański), startujący modelem samolotu Jodel D9. Niewątpliwą atrakcją była makieta samolotu Airspeed AS10 Oxford zbudowana przez Piotra Zawadę wielokrotnego reprezentanta Aeroklubu Polskiego na mistrzostwa Europy i świata. W grupie modeli można też było podziwiać: makietę polskiego samolotu RWD-21, zbudowaną przez Pawła Pawlika z Klubu Modelarskiego w Wierzawicach oraz model sylwetkowy samolotu Cornel PT-26 Patyryka Ciesielskiego z Aeroklubu Poznańskiego. F2B modele akrobacyjne latające na uwięzi W tych zawodach także rywalizowali członkowie kadry narodowej, ze świeżo upieczonym wicemistrzem świata w kategorii juniorów Jarosławem Mięsiakiem. Łącznie zgłosiło się 16 uczestników, a do zawodów przystąpiło 13 (w tym 2 juniorów). Modele zaprojektowali samodzielnie, często przypominają więc bolidy formuły I. Zadaniem modelarza jest wykonanie programu figur akrobacyjnych, składającego się z 16 manewrów w ciągu 7 minut. Zawody wygrał Janusz Węcławiak z Aeroklubu Poznańskiego, kolejne miejsca zajęli: Krystian Borzęcki z KM Wierzawice i Sylwester Kubik z Aeroklubu Warszawskiego. ESA WWI i WWII Aircombat Zawody modeli Aircombat to przepełnione realizmem walki powietrzne, w których o wygranej decydują umiejętności pilotażowe oraz refleks zawodnika. Modele są półmakietami prawdziwych samolotów wojskowych, z okresu I lub II wojny światowej. Są małe, zdalnie sterowane i napędzane silnikiem elektrycznym. Głównym zadaniem pilota jest dokonanie jak największej liczby cięć 10-metrowych tasiemek konkurentów za pomocą śmigła. Tryumfatorami III Bitwy o Bemowo w kategorii maszyn wojskowych z okresu I wojny światowej, zostali: Jacek Owczarczak (Eskadra Artbem), Wojciech Krolik (Eskadra Artbem), Marcin Lipiński (Eskadra ESA Płock). W grupie modeli z okresu II wojny światowej najwięcej punktów zdobył Jacek Owczarczak, na miejscu drugim wylądował młodziutki i zdolny pilot Janek Krolik z Eskadry Artbem, a miejsce trzecie przypadło Bogdanowi Piotrowskiemu z Eskadry Koczargi. Innowacją tegorocznych Dni Małego Lotnictwa był minipark Przemysław Kopras (z lewej) na starcie modeli akrobacyjnych, latających na uwięzi (klasa F2B). Instruktor Marek Dominiak pomaga swojemu podopiecznemu wyregulować obroty silnika spalinowego Dzieci przy estetycznie zaprojektowanych układach pnumatycznych i siłownikach, potrafiły trwać przez kilkanaście minut jak zahipnotyzowane technologiczny, utworzony ze stoisk ekspozycyjnych znanych instytucji, ośrodków naukowych i uczelnianych, firm modelarskich i stowarzyszeń lotniczych. Organizatorzy zadbali też o firmowy namiot Artbem, w którym rodzice ze swoimi maluchami mogli szybko zbudować najprostszy latawczyk z jednej kartki papieru, ale za to dobrze latający! Bogdan Wierzba fot. Ewa Tyburczy fot. Ewa Tyburczy fot. Ewa Tyburczy Wielkim zainteresowaniem cieszyły się makiety mistrzów świata model Airspeed Oxford Piotra Zawady z Aeroklubu Poznańskiego, na pierwszym planie oraz Fairey Battle Mk II Mariana Kaziroda z Aeroklubu Częstochowskiego Wiecha na Łodygowej 11 Już ponad 20 procent mieszkań zostało sprzedanych w kameralnej inwestycji Łodygowa 11. Osiem z siedemnastu mieszkań zostało sprzedanych w ramach programu Rodzina na swoim. Na początku listopada br. zakończyły się prace konstrukcyjne i zgodnie z budowlaną tradycją generalny wykonawca zawiesił na dachu budynku symboliczną wiechę. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się w III kwartale 2013 roku. Tylko do końca 2012 roku będzie można wziąć udział w programie Rodzina na swoim, dlatego inwestor projektu Łodygowa 11 postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych i obniżył cenę do poziomu ok zł brutto za metr kwadratowy. Łodygowa 11 jest jedyną kameralną inwestycją, w tej części Warszawy (Targówek), w której możliwe jest kupno mieszkania w ramach programu Rodzina na swoim. Kwalifikuje się do niego fot. Ewa Tyburczy Zwycięzcy tegorocznych zawodów Dni Małego Lotnictwa w klasie F4J: Piotr Zawada (Aeroklub Poznański) 1 m, Jerzy Grzelski (Aeroklub Poznański), z lewej, 2 m oraz Marian Kaziród (Aeroklub Częstochowski) 3 m, z prawej praktycznie połowa z 72 mieszkań. Dlatego warto się zdecydować na kupno mieszkania jeszcze w tym roku i zrealizować swoje marzenia korzystając przy tym z pomocy państwa powiedział Ryszard Reiff, członek zarządu Todan Development Sp. z o.o. S.K.A. Przy Łodygowej 11 zakończył się właśnie najważniejszy etap budowy. Na początku października, po zamocowaniu ostatniego elementu konstrukcji dachu, na budynku zawisła symboliczna wiecha. Trwa już kolejny etap prac montaż okien oraz prace tynkarskie. Budynek został zaprojektowany w bardzo nowoczesnym stylu z myślą o młodych. Ma pięć kondygnacji, mieszczą się w nim łącznie 72 mieszkania. Każde ma balkon lub taras. Najbardziej wyróżniającym elementem w całym projekcie są mieszkania dwukondygnacyjne z antresolami, których wysokość dochodzi do 4 metrów. Zaprojektowane zostały na 5. piętrze i poddaszu. Dzięki dużym, panoramicznym oknom wszystkie mieszkania będą jasne i doświetlone. Dla mieszkańców przewidziano 104 miejsca parkingowe w podziemnym garażu. Inwestycję zaprojektowała warszawska pracownia 4am Architekci, finansowanie realizuje BRE Bank Hipoteczny. Ceny mieszkań wahają się od 5870 do 7300 zł za m kw. fot. Małgorzata Sachryń Paralotniarze z GEKON Glide Club w eleganckim przelocie wzdłuż linii widzów. Na pierwszej paralotni leci Piotr Łajeczko Paraptaszek, na drugiej Adam Rdzanek Rodzyn. Ich loty trwały prawie 30 min. Tłumy widzów były z nimi do końca Tworzywem architektonicznym budującym wizerunek budynku jest grafitowo-tytanowa bryła wykończona podłużnymi pasami blachy, która kryje piątą kondygnację wraz z poddaszem. Budynek został przykryty charakterystycznym, wielospadowym dachem o strukturze kryształu, który w zamyśle będzie stanowił architektoniczną wizytówkę budynku

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9 Imprezy świąteczne 03.12. czwartek 16.00 Otwarcie wystawy wyróżnionych prac plastycznych oraz ozdób bożonarodzeniowych w ramach Mikołajkowego Turnieju Talentów 04.12. piątek 17.00 17.00 Mikołajkowy Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy. Muchomorki Maj Bloki tematyczne: 1. Sztuka bycia mądrym 2. Łąka wiosna 3. Aktywnie, zdrowo, rodzinnie 4. Dzieci Świata W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. bez barier. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Poradnictwo. bez barier. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG Poradnictwo bez barier Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG Cel Co jest celem projektu? Chcemy pomóc osobom chorym i niepełnosprawnym, a także ich

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa Dzieci w przedszkolu bardzo chętnie chłoną nową wiedzę, szczególnie jeśli jest dostarczana w różnorodny sposób, trzeba pamiętać jednak o tym, iż wiedzę dzieciom należy przykazywać zaczynając od tego co

Bardziej szczegółowo

THE ISSUE Głos Regionów

THE ISSUE Głos Regionów THE ISSUE Głos Regionów Finansowanie stacji Veturilo ze środków prywatnych Rower publiczny cieszy się w Warszawie olbrzymim zainteresowaniem. Powiększająca się liczba użytkowników i ilość wypożyczeń zachęcają

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w grudniu

Senior w Centrum w grudniu Senior w Centrum w grudniu Grudzień w CAS Senior w Centrum: harmonogram do pobrania GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum poniedziałek: wtorek: środa: czwartek: piątek: nr tel. 12 265 65 53, 733 131 638

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH

TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH Warszawa, 4.05.2015 r. Szanowni Państwo, W imieniu Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa gorąco zapraszam Państwa oraz uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w TEŚCIE COOPERA DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Lider Zachodniopomorski

Lider Zachodniopomorski Lider Zachodniopomorski Realizacja Mini- Projektów Czajkowska Magdalena Glińska Zofia Kapinos Aleksandra Jak tworzyłyśmy nasze projekty? Zaczynałyśmy od analizy otoczenia i jego potrzeb Zastanawiałyśmy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zakątek Zwierzątek bądźmy tam razem

Zakątek Zwierzątek bądźmy tam razem Zakątek Zwierzątek bądźmy tam razem Kim jesteśmy? Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Zabrzu jedna z najstarszych i najaktywniejszych organizacji pozarządowych w mieście. TOZ działa od 1864 roku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju. Projekty

Wspieranie rozwoju. Projekty Celem Fundacji PASIEKA jest niesienie wsparcia i pomocy we wszystkich ważnych chwilach życia każdego członka rodziny, począwszy od narodzin skończywszy na śmierci. Istotna dla niej jest pomoc osobom w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa)

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa) PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w obchodach Tygodnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz. 5638 UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: / Centrum Informacji Młodzieżowej www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2012

Bardziej szczegółowo

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*:

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: Badania terenowe Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: brak czasu brak pieniędzy zbyt wygórowana cena problemy z dotarciem na wydarzenie z powodu odległości brak

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r.

Uchwała nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r. Uchwała nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: treści 4 i 6 Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych

Bardziej szczegółowo

FERIE W ŁOWICZU 2013

FERIE W ŁOWICZU 2013 FERIE W ŁOWICZU 2013 PONIEDZIAŁEK 11.02.2013 r. WTOREK 12.02. 2013 r. Godz. 10:00 Film fabularny Podróż na Tajemniczą Wyspę 3 D Siatkówka-Szkoły Podstawowe Coś z niczego - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r.

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. Oferta edukacyjna w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dorota Borzyszkowska Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. 36. 983 ha 11.323 ha 25.660 ha 2 PWR fot. Marcin Karasiński PWR fot. Marcin Karasiński PWR

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zaproszenia/2548,wpisanie-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen.html Wygenerowano: Sobota, 7 stycznia 2017, 19:49 DOLNOŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce Klasa I z wychowawczynią Opowiem Wam o mojej szkole i czego się w niej uczę. 2 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA na dzień r. Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015

REALIZACJA na dzień r. Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 REALIZACJA na dzień 16.01.2015r. Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 Działania Termin Realizacja Akademia Zaruskiego dla klas I-VI Cały rok Dzień

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Czwartek, 28 czerwca 2012 Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Wakacje to czas intensywnych podróży. Zarówno kolej, jak i inne środki transportu notują znaczny wzrost liczby podróżnych. Podobnie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 115 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016

KALENDARZ IMPREZ 2016 KALENDARZ IMPREZ 2016 1.rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH MAJ 2015 W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł się odbyć cykl warsztatów naukowo szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach 10.00-16.00, w

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ Lp. Nazwa Opis Miejsce Organizator Termin 1. Koncert w ramach Wiosennych Wariacji Muzycznych- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Hołdzie Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Peka ułatwia życie w mieście

Peka ułatwia życie w mieście Peka ułatwia życie w mieście Właśnie kupiłam bilet przez Internet na www.peka.poznan.pl... zapoznaj się z innymi możliwościami systemu PEKA! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w styczniu 2014

Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum Ceramiki poleca i zaprasza w styczniu 2014 Imprezy, spektakle, koncerty! Data Godz. Wydarzenie Miejsce/Organizator 7 9.30 Cykl młodzi w obiektywie spotkanie połączone z projekcją filmu: Ślepaki 9 Co tu jest grane? z autorskim programem pełnym wirtuozerii

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"

Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" Sprawozdanie roczne 2009 Sprawozdanie merytoryczne Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa ~N~CJA C\' DLAZWIERZĄT KOCI PAZUR www.kocipazur.org Poznań, 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne - propozycja Książnicy na rok szkolny 2011-2012 (w zależności od tematu i specyfiki - zajęcia trwają od 45 do 90 minut) Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH:

WARSZAWSKI TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH: Warszawa, 8.10.2015 r. Szanowni Państwo, W imieniu Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa gorąco zapraszam Państwa oraz uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w akcji Wybiegaj sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na półkolonie w naszym mieście Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie organizuje półkolonie letnie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia 1 kwietnia 2016 roku minęło 70 lat od dnia, gdy Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność na terenie powiatu starogardzkiego.

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA...

JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... KONKURS PATRIOTYCZNY JÓZEF PIŁSUDSKI ŻYWA LEGENDA... ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE POD HONOROWYM PATRONATEM ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Pożegnanie 1299. Wpisany przez Sławomir Miętek czwartek, 08 listopada 2012 13:00 - Poprawiony niedziela, 24 stycznia 2016 13:43 1 / 10

Pożegnanie 1299. Wpisany przez Sławomir Miętek czwartek, 08 listopada 2012 13:00 - Poprawiony niedziela, 24 stycznia 2016 13:43 1 / 10 1 / 10 Ostatni "lewarek" jak nazywają go miłośnicy komunikacji czyli Ikarus 260.04 #1299 z manualną skrzynią biegów udał się do nowego domu. 07.11.2012 odbyło się symboliczne pożegnanie go z Warszawą i

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r.

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 23.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy LUTY Kiermasz książki używanej podczas 23.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Mój biust Na sza spraw a. Jak chronić kobiecość przed rakiem?

Mój biust Na sza spraw a. Jak chronić kobiecość przed rakiem? Mój biust Na sza spraw a Jak chronić kobiecość przed rakiem? Zapraszamy do włączenia się w październikową akcję Fundacji Tak dla Zdrowia realizowaną w ramach ogólnopolskiego miesiąca walki z rakiem i kampanii

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 17 października 2012 r. Druk nr 218 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 1 Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Widok ekspozycji Malarstwo polskie XXI wieku, foto Zachęta Zachęta 2 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Narodowa Galeria Sztuki to największa i najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo