Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej"

Transkrypt

1 Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej numerycznie CNC. Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w NOWINY, Zgórsko 1B, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, firma PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna zaprasza do składania ofert na zakup: - Osprzętu do frezarki sterowanej numerycznie CNC, - Osprzętu do tokarki sterowanej numerycznie CNC, Oferty należy wykonać na bazie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna Zgórsko 1 B NOWINY Tel. Kontaktowy Termin składania ofert: do rok, do godziny Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą: dane rejestrowe nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki , cenę i warunki płatności, termin ważności oferty, termin i warunki realizacji zamówienia, Ogólne Warunki Zakupu, Ogólne Warunki Gwarancji, Referencje innych użytkowników osprzętu oferowanego przez dostawcę lub inne dokumenty (np. kopie protokołów odbioru końcowego lub dokumentów równoważnych) dokumentujące prawidłowe wykonanie dostawy osprzętu do frezarki sterowanej numerycznie CNC oraz osprzętu do tokarki sterowana numerycznie CNC w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie powyższego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie, iż osprzęt do frezarki sterowanej numerycznie CNC oraz osprzęt do tokarki sterowanej numerycznie CNC może być różnych producentów a ich zakup jest możliwy u różnych Dostawców. PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

2 Osprzęt do frezarki sterowanej numerycznie CNC oraz osprzęt do tokarki sterowana numerycznie CNC musi być nowy. Termin realizacji dostawy osprzętu: do roku W przypadku oferowania urządzeń w walucie innej niż PLN, fakturę Proforma oraz faktury VAT należy wystawić w PLN wg tabeli kursu średniego NBP zgodnie z obowiązującymi zasadami. Kryteria wyboru: - spełnienie wszystkich parametrów technicznych maszyn Opis Przedmiotu Zamówienia ( Załącznik nr 1) - gwarancja całej maszyny jej podzespołów i osprzętu - 30% - cena maszyn i osprzętu -50% - Referencje innych użytkowników osprzętu oferowanego przez dostawcę lub inne dokumenty (np. kopie protokołów odbioru końcowego lub dokumentów równoważnych) dokumentujące prawidłowe wykonanie dostawy osprzętu do frezarki sterowanej numerycznie CNC oraz osprzętu do tokarki sterowana numerycznie CNC w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie powyższego zapytania ofertowego - 20% Oferty należy przesłać ( decyduje data dotarcia przesyłki do siedziby firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna) lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby firmy PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna) z dopiskiem Oferta - zakup osprzętu do frezarki sterowanej numerycznie oraz osprzętu do tokarki sterowanej numerycznie, 160/12 Działanie RPOWŚ nie otwierać do dnia rok, do godziny Informuję również, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami, wyszczególnionymi na podstawie dostarczonych przez oferentów dokumentów i oczekiwań inwestora. PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna Zgórsko 1 B NOWINY... (nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość, data) PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

3 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Osprzęt do frezarki sterowanej numerycznie CNC Działanie - Frezarka sterowana numerycznie CNC wraz z osprzętem część II Lp. Opis oraz parametry techniczne TAK/NIE Parametr Ilość Imadło precyzyjne ( urządzenie do mocowania detali) z regulacją elementów mocujących 1 Rysunek tylko poglądowy Długość: A od 700 do 750 mm Wysokość: C od 75 do 80 mm Grubość: B od 75 do 80 mm 2 Dostawa - DDP Incoterms 2000 Zgórsko 1B gm. Sitkówka-Nowiny - koszt dostawcy 3 Warunki płatności min 30 dni po dostawie urządzenia 4 Gwarancja urządzenia nie mniej niż 12 miesiące PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

4 1. Osprzęt do tokarki sterowanej numerycznie CNC Działanie - Tokarka sterowana numerycznie CNC wraz z osprzętem część II Lp. Opis oraz parametry techniczne TAK/NIE Parametr Ilość Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 5xD, średnice Fi 4,2 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 5xD, średnice Fi 5,0 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 5xD, średnice Fi 6,0 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 5xD, średnice Fi 6,8 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 5xD, średnice Fi 8,5 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 5xD, średnice Fi 10,2 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 8xD, średnice Fi 4,2 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 8xD, średnice Fi 5,0 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 8xD, średnice Fi 6,0 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 8xD, średnice Fi 6,8 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 8xD, średnice Fi 8,5 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego 8xD, średnice Fi 10,2 mm Wiertło VHM bez chłodzenia wewnętrznego głębokość wiercenia 90 mm, średnica Fi 3,85 H9 mm Samozaciskowy uchwyt wiertarski z gniazdem stożkowym B16, zakres mocowania 1 13 mm Samozaciskowy uchwyt wiertarski z gniazdem stożkowym B16, zakres mocowania 3 16 mm Cylindryczny chwyt trzpieniowy (do w/w uchwytu wiertarskiego), średnica chwytu cylindrycznego Fi16 mm Oprawka zaciskowa ER32 z chwytem cylindrycznym Fi32 mm Kompletny czteroszczękowy uchwyt tokarski samocentrujący, pneumatyczny, Fi210 mm (do tokarki OKUMA GENOS L250E) w skład kompletu wchodzą: 4 szczęki górne odwracane- hartowane, zabierak (adapter) do w/w uchwytu tokarskiego 4 szczęki górne odwracane, miękkie (dla wielkości uchwytu Fi200 mm, do w/w uchwytu) 3 szczęki górne odwracane, miękkie, dł. x szer. x wys. - 95x35x38 (dla wielkości uchwytu Fi200 mm) 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt. 3 kpl. 3kpl. PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

5 Wiertło (pogłębiacz ) PC1 specjalnego wykonania zgodnie z poniższym rysunkiem 21 PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

6 Wiertło (pogłębiacz ) PC2 specjalnego wykonania zgodnie z poniższym rysunkiem Dostawa - DDP Incoterms 2000 Zgórsko 1B gm. Sitkówka- Nowiny - koszt dostawcy 24 Warunki płatności min 30 dni po dostawie urządzenia 25 Gwarancja urządzenia nie mniej niż 12 miesiące... (nazwa i adres Wykonawcy oferty, podpis)... (Beneficjent) (miejscowość, data) (miejscowość, data) PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

7 OFERTA Załącznik nr 2 - na zakup osprzętu do frezarki sterowanej numerycznie CNC, - na zakup osprzętu do tokarki sterowanej numerycznie CNC, dotycząca realizacji projektu inwestycyjnego nr 160/11 w ramach konkursu zamkniętego nr Regionalnego Programu Operacyjnego na lata pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P SP.JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ PNEUMATYCZNYCH WYSP ZAWOROWYCH, zgodnie z załącznikiem nr. 1 - Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część oferty, po zapoznaniu się z warunkami zamówienia oferuję sprzedaż: 1. Osprzęt do frezarki sterowanej numerycznie CNC, ( określić jaki ) za kwotę: netto: PLN/EUR* słownie: w tym podatek VAT w wysokości PLN/EUR* słownie: kwota brutto: PLN/EUR* słownie: warunki płatności: termin realizacji: 2. Osprzęt do tokarki sterowanej numerycznie CNC ( określić jaki ) za kwotę: netto: PLN/EUR* słownie: w tym podatek VAT w wysokości PLN/EUR* słownie: kwota brutto: PLN/EUR* słownie: warunki płatności: termin realizacji: W przypadku przedstawienia oferty w innej walucie niż PLN, faktury Proforma lub faktury VAT zostaną przeliczone na PLN wg tabeli kursu średniego zgodnie z obowiązującymi zasadami. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy. *- niepotrzebne skreślić... (nazwa i adres Wykonawcy oferty) (miejscowość, data) PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

8 Załącznik nr 3 UMOWA ZAKUPU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr... Niniejsza umowa zostaje zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: nazwa firmy PTH PNEUMATIC COMPLEX OSOJCA J i P Sp. J. z siedzibą w Kielce przy ulicy Aleja IX Wieków Kielc 16/13 NIP KRS/nr ewid. reprezentowaną przez , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Piotr Osojca Prezes zwanym dalej KUPUJĄCYM a nazwa firmy z siedzibą w przy ulicy NIP KRS/nr ewid. kapitał zakładowy reprezentowaną przez zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

9 1 Przedmiot umowy 1. Kupujący kupuje a Sprzedający sprzedaje Przedmiot Zamówienia ( należy wpisać Przedmiot Zamówienia): (zwane w dalszej części umowy Przedmiotem ) zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi integralną jej część. 2. Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia przedstawionym przez Kupującego w akcji ofertowej. 2 Cena i warunki płatności 1. Całkowita cena za Przedmiotu wynosi: PLN (słownie:.) netto. Do tak ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości przepisanej prawem. Cena nie obejmuje innych usług Sprzedającego, które nie zostały wymienione w umowie i załącznikach do niej. 2. Płatność realizowana będzie w PLN na rachunki Sprzedającego wskazane na fakturach Proforma lub fakturach VAT po przeliczeniu EUR na PLN zgodnie z obowiązująca tabelą kursu średniego NBP i obowiązującymi zasadami. 3. Cena określona w ust. 1 obejmuje podatki, opłaty i cła mogące mieć zastosowanie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i są kosztem dostawcy. 4. Kupujący zobowiązuje się uregulować cenę określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie ustalonym przez obie strony. 5. Końcowa faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Data podpisania tego protokołu będzie wskazana na fakturze VAT jako data sprzedaży. 6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. Ilekroć umowa zakłada wystawienie faktury VAT, stawka podatku VAT zostanie naliczona zgodnie z obowiązującym prawem, w chwili wystawienia faktury. 7. Własność Przedmiotu przechodzi na Kupującego, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli, z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedającego w całości kwoty wskazanej w 2 (zastrzeżenie prawa własności do czasu uiszczenia ceny). Strony ustalają, iż w przypadku nie uiszczenia w terminie całości ceny Sprzedający ma prawo: a) w terminie roku od pierwszego dnia zwłoki lub opóźnienia Kupującego odstąpić od umowy, zażądać od Kupującego zwrotu spełnionych świadczeń oraz naprawienia wszelkiej wynikłej z tego powodu szkody, albo PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

10 b) żądać od Kupującego wykonania umowy tj. zapłaty ceny i spełnienia innych świadczeń umownych. W żądaniu takim Sprzedający ma prawo złożyć oświadczenie o przeniesieniu własności urządzenia na Kupującego, co będzie równoznaczne z uchyleniem zastrzeżenia prawa własności do czasu uiszczenia kwoty wskazanej w Wszelkie płatności dotyczące niniejszej umowy będą realizowane na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedającego, przelewem na numer konta bankowego podanego w treści tych faktur. Zapłata na inne konto nie będzie traktowana jako spełnienie świadczenia na rzecz wierzyciela. 3 Wykonanie umowy 1. Strony ustalają, że termin realizacji Przedmiotu do Kupującego nastąpi w ciągu. od dnia podpisania niniejszej Umowy. 2. Termin Realizacji Zakupu Przedmiotu Zamówienia określa Oferta Dostawcy. 3. Powyższe terminy wyznaczone dla Sprzedającego ulegają przedłużeniu o czas opóźnienia Kupującego w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków umownych. To samo dotyczy braku współpracy Kupującego w wykonaniu przedmiotu umowy. 4. Odmowa podpisania któregokolwiek z protokołów przez przedstawiciela Kupującego wymaga adnotacji na protokole, ze wskazaniem przyczyny odmowy, a także podpisem osoby odmawiającej stwierdzenia informacji zawartych w protokole. W razie odmowy podpisania protokołu i odmowy sporządzenia adnotacji wskazującej przyczyny tej odmowy, Sprzedający zawiera wzmiankę o tym fakcie w protokole oraz przyjmuje odmowę za nieuzasadnioną. W takim przypadku protokół podpisany przez Sprzedającego, zawierający wskazanie opisanego faktu, będzie wywierał takie same skutki, jak protokół podpisany przez obie Strony. 4 Gwarancja 1. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony Kupującemu Przedmiot umowy będzie kompletny, fabrycznie nowy, dobrej jakości w zakresie projektowania, materiałów, wykonawstwa i montażu oraz będzie spełniać wymagania wynikające z jego przeznaczenia, zgodne ze specyfikacją techniczną. 2. Sprzedający gwarantuje, że przedmiot umowy będzie posiadał oznaczenie CE. 3. Sprzedający zapewnia, iż przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 4. Gwarancja będzie realizowana zgodnie z "Ogólnymi Warunkami Gwarancji", które stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej umowy. Dopuszcza się ustalenie warunków gwarancji indywidualnych dla Kupującego. 5 Kary, odszkodowania, zabezpieczenie umowy 1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości netto Przedmiotu za każdy roboczy dzień zwłoki w jego dostawie. PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

11 2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości netto Przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do sporządzenia jakichkolwiek protokołów, o których mowa w niniejszej umowie. W przypadku pisemnego podania przez Kupującego uzasadnionych przyczyn odmowy podpisania jakichkolwiek protokołów, kara umowna nie obowiązuje. 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Kupującego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, w tym obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji. Utracone korzyści będą ustalane przez Kupującego w porozumieniu ze Sprzedającym. 4. Za nieterminowo realizowane płatności, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 6 Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań w wyniku zdarzeń zewnętrznych mających charakter nadzwyczajny, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, ani też zabezpieczyć się przed nimi, w tym w szczególności w przypadku powodzi, pożarów, huraganów, sztormu, trzęsień ziemi, rozruchów, aktów terroryzmu, epidemii, nieprzewidzianych warunków komunikacyjnych (w tym drogowych), embargo, wojen (siła wyższa). 2. Strona, która nie może wykonać ciążących na niej zobowiązań z powodu siły wyższej powinna niezwłocznie zawiadomić o tym na piśmie drugą Stronę. 7 Rozstrzyganie sporów 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla Sprzedającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Warunki Zakupu stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Kupujący potwierdza otrzymanie tychże warunków przy zawarciu niniejszej umowy. 3. Umowa podlega prawu polskiemu. 8 Zmiana umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 Postanowienia końcowe 1. Koordynatorami umowy są: - ze strony Sprzedającego:. - ze strony Kupującego:... PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

12 Strony ustalają, iż protokoły i notatki służbowe określone niniejszą umową oraz załącznikami do niej będą w ich imieniu podpisywać upoważnieni pracownicy. Strony przyjmują, że osoba która stawiła się na dokonanie odbioru (dostawy urządzenia, końcowego, szkolenia) została upoważniona przez daną stronę do dokonania odbioru i podpisania protokołu/notatki w jej imieniu. 2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 Oferta Załącznik nr 3 Umowa Zakupu Przedmiotu Zamówienia nie dotyczy Załącznik nr 4 Protokół Zakupu - odbioru Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 5 Protokół Odbioru Końcowego Załącznik nr 6 - Ogólne warunki zakupu dostarcza oferent Załącznik nr 7 - Ogólne warunki gwarancji dostarcza oferent Strony oświadczają, iż zapoznały się z załącznikami, akceptują ich treść i wyrażają wolę włączenia ich do umowy jako integralnej jej treści. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Terminy ustalone dla Sprzedającego ulegają wydłużeniu o czas pomiędzy datą zawarcia umowy, a datą doręczenia Sprzedającemu egzemplarza umowy zwierającego podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Kupującego. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY.. podpis, pieczęć.. podpis, pieczęć PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

13 Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ ZAKUPU-ODBIORU Przedmiotu Zamówienia Sporządzony w dniu... w. pomiędzy:... z siedzibą w.: ul.,. zwanym dalej Sprzedawcą oraz.. z siedzibą w : ul.., zwanym dalej Kupującym W związku z umową sprzedaży nr.. strony niniejszego protokołu stwierdzają co następuje. W dniu Sprzedawca dostarczył do zakładu Kupującego w... Przedmiot/y, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 tj. Numer seryjny (jeżeli posiada):.. Rok produkcji: Uwagi: Protokół ten sporządzono w dwóch jednobrzmiących. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY.. podpis, pieczęć.. podpis, pieczęć PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

14 Załącznik nr 5 PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO Sporządzony w dniu... w. pomiędzy:... z siedzibą w.: ul.,. zwanym dalej Sprzedawcą oraz.. z siedzibą w : ul.., zwanym dalej Kupującym W związku z umową sprzedaży nr strony niniejszego protokołu stwierdzają co następuje. 1. W dniu.. w zakładzie Kupującego. został zamontowany i uruchomiony / dostarczony * Przedmiot umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 oraz umową załącznik nr 3. tj. Numer seryjny ( jeżeli posiada ): Rok produkcji: Ponadto Kupujący potwierdza, że Sprzedawca przeprowadził szkolenie pracowników ( jeżeli jest określone ) Kupującego w zakresie obsługi ww. Przedmiotu. 2. Kupujący oświadcza, że ww. Przedmiot jest w pełni sprawny i odpowiada wymaganiom Kupującego określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 oraz umowie załącznik nr 3. Protokół ten sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY.. podpis, pieczęć.. podpis, pieczęć niepotrzebne skreślić * PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

15 Załącznik nr 6 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU Dostarcza oferent PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

16 Załącznik nr 7 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Dostarcza oferent PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J i P Sp. Jawna, NOWINY; Zgórsko 1B; Tel ; Fax (041)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo