Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW"

Transkrypt

1 Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW

2 plan wykładu Narzędzia pracy grupowej Edycja grupowa w czasie rzeczywistym Narzędzia Systemy kontroli wersji Podejście rozproszone kontra klient-serwer Wspólny słownik i koncepcje Narzędzia Narzędzia generowania dokumentacji Metajęzyki dokumentowania API Narzędzia Systemy śledzenia błędów Cykl życia bug-a Narzędzia

3 edycja grupowa w czasie rzeczywistym Jak to działa? Zespół (para?) programistów pracuje równocześnie nad tym samym fragmentem kodu Zmiany wprowadzone przez któregokolwiek z członków zespołu są natychmiast widzialne w każdej kopii w ten sam sposób co edycja w Google Docs Do czego to służy? Programowanie w (rozproszonych) parach na sposób XP - natychmiastowa komunikacja między członkami zespołu prowadzi do lepszego zrozumienia logiki kodu przez programistów (w tym piszącego), co skutkuje lepszą jakością kodu Przegląd kodu - jeden członek zespołu wykonuje przegląd kodu w tej samej chwili gdy inni piszą

4 narzędzia programowania ekstremalnego specjalne krzesło albo grupowy, rozproszony edytor

5 typowe cechy Cechy komunikatora internetowego: Roster (lista użytkowników) Chat (grupowy i jeden-dojednego) Współdzielona tablica Edytor kodu Podkreślanie/kolorowanie składni Kolorowanie autorów Wizualizacja obszaru edytowanego przez innych

6 narzędzia Historycznie pierwsze sensowne podejście SubEthaEdit na Macu (komercyjny) Gobby edytor grupowy OpenSource (Unix, Mac, Windows) Działa w trybach p2p i klient-serwer Protokół Obby używany również przez inne narzędzia, m.in.: GNU Emacs z wtyczką Rudel, kompatybilny z Gobby Wieloplatformowy

7 narzędzia Microsoft Visual Studio wtyczka VS Anywhere Komercyjna (darmowa dla studentów) Tylko tryb klient-serwer

8 narzędzia Eclipse wtyczka Saros Darmowa Opiera się na standardowym protokole komunikatorowym - XMPP

9 systemy kontroli wersji kodu (VCS: version control systems) Zarządzanie zmianami kodu na przestrzeni czasu Każda zmiana kodu jest przechowywana ( popełniana ) do repozytorium i jest powiązana z autorem, numerem wersji (rewizji) i datą Członkowie zespołu pobierają ( check out ) pliki projektu z repozytorium i pracują na kopii lokalnej ( kopii roboczej ) Po napisaniu porcji kodu zmiany są wysyłane do repozytorium Pozostali członkowie zespołu uaktualniają swoje kopie robocze, pobierając popełnione zmiany

10 do czego to służy? Pozwala cofnąć się do dowolnego punktu w historii projektu np. kiedy zmiany kodu powodują nowe błędy, można to łatwo wyśledzić Dodatkowa kopia bezpieczeństwa projektu Z każdą popełnioną zmianą można powiązać znaczący komentarz Umożliwia tworzenie równoległych gałęzi (branches) kodu, w których rozwijane są nowe cechy Umożliwia odnaleźć winnych błędów ;>

11 co należy przechowywać w repozytorium VCS Kod źródłowy (poza plikami generowanymi automatycznie) Pliki projektu (poza konfiguracją specyficzną dla maszyny/użytkownika) Zasoby projektu (grafiki, tablice napisów, tłumaczenia ) Skrypty służące do pielęgnacji i budowania projektu (np. skrypty tworzące bazę danych) Wszystko, co niezbędne do zbudowania projektu od zera, a nie jest automatycznie generowane lub dostępne z publicznej lokalizacji

12 czego nie należy przechowywać w repozytorium Plików źródłowych generowanych automatycznie podczas budowania projektu Plików intermediate i wyjściowych (np..obj,.o, binarnych, symboli debugowania, cache IDE ) Niczego, co jest tworzone automatycznie podczas budowania

13 architektury VCS Klient-serwer Tradycyjne podejście Repozytorium ulokowane na pojedynczym serwerze (master) VCS Każdy z członków zespołu używa klienta VCS żeby połączyć się z serwerem i pobrać/popełnić zmiany Implementacje: Subversion Visual SourceSave CVS Dużo dużo innych Rozproszona Nowoczesne podejście Jest wiele repozytoriów, każde zawiera pełną lub częściową kopię Repozytoria mogą być synchronizowane między sobą Kopie robocze członków zespołu są również rozproszonymi repozytoriami Implementacje: Git

14 graf rewizji Rewizje kodu w repozytorium tworzą graf Główna gałąź rozwijana przez cały czas życia projektu to trunk Możliwe dodatkowe gałęzie (branch), np. dla rozwijania eksperymentalnych funkcji Kiedy gałęzie rozwojowe osiągają dojrzałość, mogą być z powrotem włączone (merge) do gałęzi głównej (trunk) Kamienie milowe projektu mogą być oznaczone etykietami (tag), co umożliwia łatwe przełączanie się do wybranego kamienia milowego/wersji oprogramowania Kopia robocza użytkownika może być również postrzegana jako lokalna gałąź, która jest łączona z trunk w momencie kiedy użytkownik popełnia kod (tak to działa w Git)

15 podstawowe operacje w VCS checkout tworzy lokalną kopię roboczą repozytorium (svn checkout git checkout) commit wysyła zmiany z kopii roboczej do repo (svn commit git commit) merge łączy (synchronizuje) zmiany z dwóch gałęzi, być może powodując przy tym konflikt (svn merge git merge) update uaktualnia lokalną kopię roboczą o zmiany popełnione do repozytorium (svn update git pull) branch/tag tworzy gałąź kodu lub nadaje etykietę bazując na ostatniej rewizji pobranej z repozytorium (svn branch / tag git branch / tag) status status kopii roboczej (svn stat git stat) resolve oznacza konflikty jako rozwiązane (svn resolve git resolve) revert wycofuje zmiany wprowadzne w kopii roboczej (svn revert git revert)

16 prosty scenariusz użycia svn checkout <remote repository url> [local path] tworzy kopię roboczą z repo edycja kodu, dodawanie nowych plików svn commit m [project] added file test.c popełnia lokalne zmiany do zdalnego repo git clone <remote repository url> [local path] tworzy lokalną kopię repo, ustawia zdalne repo jako kopię źródłową edycja kodu, dodawanie nowych plików git commit m [project] added file test.c popełnia zmiany z kopii roboczej do lokalnego repo git push origin synchronizuje zmiany z lokalnego repo do zdalnego źródła

17 prosty scenariusz użycia svn stat svn update svn add test2.c sprawdź status kopii roboczej włącz zdalne zmiany do kopii roboczej dodaj nowy plik do kopii roboczej svn commit m [project] added file test2.c popełnij lokalne zmiany do zdalnego repo git stat git pull sprawdź status kopii roboczej włącz zdalne zmiany do do lokalnego repo i kopii roboczej git add test2.c dodaj nowy plik do kopii roboczej git commit m [project] added file test2.c git push origin

18 konflikty wersji Konflikt pojawia się kiedy więcej niż 1 użytkownik równocześnie edytuje to samo Konflikty świadczą o wadliwej komunikacji w zespole projektowym Rodzaje konfliktów Konflikt drzewa zmiana w strukturze plików/katalogów, zmiana nazwy Konflikt edycji wielokrotna edycja tego samego fragmentu plików Konflikt musi być rozwiązany przed możliwością popełnienia zmian do repo

19 narzędzia Narzędzia linii poleceń svn (Subversion); napisz svn --help git (Git); napisz git --help Narzędzia GUI TortoiseSVN (Windows) TortoiseGIT (Windows) GitHub (Windows/Mac) Git Shell Extensions (Windows)

20 narzędzia Integracja z IDE (Integrated Development Environment) AnkhSVN (Subversion for Visual Studio) Subclipse (Subversion for Eclipse) Git is integrated by default both in Visual Studio and Eclipse Dodatkowe narzędzia używane przez VCS diff narzędzie UNIX-owe do generowania plików różnic pomiędzy 2 plikami tekstowymi w formacie tzw. unified diff ; diff jest używany przez prawie wszystkie VCS do wymiany informacji o zmianach pomiędzy rewizjami patch UNIX-owe narzędzie do scalania plików diff z plikami źródłowymi

21 systemy VSC linki https://en.wikipedia.org/wiki/revision_control https://subversion.apache.org/

22 narzędzia automatycznej generacji dokumentacji Pisanie kodu jest zbyt zabawne żeby dodatkowo się rozpraszać pisaniem dokumentacji ;) Narzędzia dokumentowania kodu służą do generowania dokumentacji automatycznie, bazując na kodzie wzbogaconym o dodatkowe tagi dokumentujące Tagi i tak trzeba niestety napisać (w formie komentarzy do kodu), ale przynajmniej nie trzeba przełączać się między edytorem dokumentacji a kodem, wszystko pozostaje w pamięci krótkotrwałej i nie powoduje to dekoncentracji W istocie pisanie dokumentacji API jest bardzo podobne do programowania parami i prowadzi do lepszej jakości kodu poprzez wczesne wyłapywanie usterek

23 metajęzyki dokumentacji kodu Niektóre języki mają wbudowany metajęzyk dokumentacji, opisany standardem i rozumiany przez kompilator i IDE Java JavaDoc C# - XML Docs Nie ma oficjalnego standardu dla C i C++ Ale jest de facto standard Doxygen Całe szczęście Doxygen rozumie również JavaDoc i XML Docs, więc jest to uniwersalne narzędzie do wszystkiego

24 cechy doxygen-a Generacja dokumentacji w formatach HTML, PDF, LaTeX, Windows Help, UNIX man i wiele, wiele innych Wsparcie dla wzorów matematycznych (LaTeX), bogatego formatowania i hyperlinkowania kodu Jeden język dokumentowania dla wszystkich sensownych języków programowania

25 doxygen w akcji

26 dodatkowe narzędzia GraphViz Graph Visualization Toolbox narzędzie wizualizacji grafów integrujące się z doxygen, pozwala m.in. automatycznie generować niektóre diagramy UML (www.graphviz.org) Manual doxygena:

27 systemy śledzenia błędzów Każde oprogramoania ma bugi Programiści starają się zapomnieć o wykrytych bugach jak tylko powrócą do pisania kodu (albo nawet szybciej) ;> Systemy śledzenia błędów (issue tracking systems) służą do zarządzania informacjami o błędach i nie pozwalają leniwym programistom o nich zapomnieć

28 cykl życia buga

29 cechy systemów śledzenia błędów Interfejs webowy dla zgłaszania bugów i zarządzania informacjami o nich Integracja z repozytoriami VCS Hyperlinkowanie raportów o błędach w komentarzach VCS (#3345) Hyperlinkowanie rewizji kodu (r109) w raportach o błędach Przeglądanie repozytorium VCS z poziomu systemu śledzenia błędów Wysyłanie powiadomień o zmianach statusu buga Integracja z IDE interfejsy zorientowane zadaniowo

30

31 narzędzia Bugzilla system śledzenia błędów oryginalnie stworzony dla przeglądarki Mozilla Trac system śledzenia błędów, zarządzania projektem i Wiki napisane w języku python (Open Source) JIRA system zarządzania wdrożeniami dużej skali i śledzenie błędów (komercyjny) Google Code Wiki projektu, repozytorium kodu i system śledzenia błędów dla projektów Open Source Mantis, Launchpad, GNATS i wiele wiele innych

32 Następny slajd jest prawdopodobnie najważniejszy w tej prezentacji

33 wymagania względem Waszego projektu Użycie systemu VCS do zarządzania repozytorium kodu zespołu projektowego Albo serwer dostarczony przez Katedrę, Albo Wasza własna instalacja Git lub SVN, Albo darmowy hosting projektu na GitHub, Google Code lub inny Wyznaczyć jednego z członków zespołu jako maintainer repozytorium odpowiedzialny za jego właściwą strukturę i zachowanie czystości Konsekwentne używanie sensownych komentarzy podczas popełniania zmian kodu Użycie tagów doxygena do dokumentowania Waszego kodu, plik konfiguracji doxygena (doxyfile) przechowywany w repozytorium VCS razem z projektem Użycie systemu śledzenia błędów do zarządzania raportami o bugach Albo serwer dostarczany przez Katedrę, Albo Wasza własna instalacja Trac-a lub Bugzilli (zintegrowana z repo VCS), Albo darmowy hosting projektu, jak wyżej. Integracja w/w narzędzi z wybranym przez Was lub Katedrę IDE

Techniki komputerowe w robotyce

Techniki komputerowe w robotyce Techniki komputerowe w robotyce Wykład III Praca grupowa nad projektem informatycznym Robert Muszyński KCiR, W4, PWr Skład FoilTEX c R. Muszyński 2007-2015 Cykl życia oprogramowania Cykl życia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER 1 Spis treści Cel i zakres działania systemu informatycznego... 4 Ogólny opis systemu... 4 Opis najważniejszych cech systemu...

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Git - podstawy. Błażej Kowalczyk. Koło Naukowe Robotyków KoNaR. 7 listopada 2014

Git - podstawy. Błażej Kowalczyk. Koło Naukowe Robotyków KoNaR. 7 listopada 2014 Git - podstawy Błażej Kowalczyk Koło Naukowe Robotyków KoNaR 7 listopada 2014 łażej Kowalczyk (Koło Naukowe Robotyków KoNaR) Git - podstawy 7 listopada 2014 1 / 18 Wstęp Kontrola wersji Po co nam kontrola

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 1: WPROWADZENIE

Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 1: WPROWADZENIE Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 1: WPROWADZENIE Kto, co, jak i kiedy Kto? dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16 dr inż. Łukasz Jeleń lukasz.jelen@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul

PROGRAMOWANIE. Programowanie w xul PROGRAMOWANIE Programowanie w xul I: POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1 Znaczenie nazw produktów Mozilli Słowo Mozilla było pierwotnie nazwą projektu. Zaproponowaną przez Jamie Zawinskiego, pracownika Netscape Communication,

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE WIEDZY KONSULTANTÓW Z PAKIETÓW SYSTEMU SAP R/3

AUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE WIEDZY KONSULTANTÓW Z PAKIETÓW SYSTEMU SAP R/3 AUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE WIEDZY KONSULTANTÓW Z PAKIETÓW SYSTEMU SAP R/3 Rafał KLAUS, Bartosz ŻYLIŃSKI Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie idei i głównych elementów systemu automatycznego

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Organizacja laboratorium Podział na grupy Podczas laboratorium będziecie pracowali w grupach 4-5 osobowych nad wspólną realizacją tych samych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programu Kopete

Podręcznik programu Kopete Will Stephenson Matt Rogers Michaël Larouche Polskie tłumaczenie: Paweł Dabek Uzupełnienie polskiego tłumaczenia: Jan Stożek 2 Spis treści 1 Wstęp 9 1.1 Kopete, klient komunikatorów internetowych dla KDE................

Bardziej szczegółowo