Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 2 Strona www: Osoba odpowiedzialna: dr inż. Rajda Paweł J. Osoby prowadzące: dr hab. inż. Cyganek Bogusław dr inż. Kasperek Jerzy dr inż. Rajda Paweł J. Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie klasyfikacji architektur sprzętowych i programowych systemów wbudowanych ET2A_U01, ET2A_U05, ET2A_U06, ET2A_U08 Aktywność na zajęciach M_W002 student zna przykładowe systemy kontroli wersji dla zarządzania plikami źródłowymi projektu, zna systemy generowania dokumentacji, zna diagramy UML M_W003 student ma wiedzę z metodyki projektowania oprogramowania systemów wbudowanych, zna podstawy programowania obiektowego, rozumie standardy bezpiecznego kodowania C/C++ Umiejętności M_U001 student potrafi interpretować wymogi specyfikacji projektowej, kreować i realizować założenia projektowe ET2A_U02, ET2A_U05 1 / 5

2 M_U002 student potrafi skonfigurować i używać przykładowy system kontroli wersji zasobów projektu, potrafi skorzystać z przykładowego systemu generacji dokumentacji kodu źródłowego, potrafi wykonać podstawowe diagramy UML projektu M_U003 student zna i potrafi zastosować podstawowe konstrukcje oprogramowania obiektowego Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład audytoryjne laboratoryjne projektowe Konwersatori um seminaryjne praktyczne terenowe warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 M_W002 M_W003 Umiejętności M_U001 M_U002 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie klasyfikacji architektur sprzętowych i programowych systemów wbudowanych student zna przykładowe systemy kontroli wersji dla zarządzania plikami źródłowymi projektu, zna systemy generowania dokumentacji, zna diagramy UML student ma wiedzę z metodyki projektowania oprogramowania systemów wbudowanych, zna podstawy programowania obiektowego, rozumie standardy bezpiecznego kodowania C/C++ student potrafi interpretować wymogi specyfikacji projektowej, kreować i realizować założenia projektowe student potrafi skonfigurować i używać przykładowy system kontroli wersji zasobów projektu, potrafi skorzystać z przykładowego systemu generacji dokumentacji kodu źródłowego, potrafi wykonać podstawowe diagramy UML projektu 2 / 5

3 M_U003 student zna i potrafi zastosować podstawowe konstrukcje oprogramowania obiektowego Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład Wprowadzenie do systemów wbudowanych 6 godziny Wprowadzenie do systemów wbudowanych, Analiza wymogów; Założenia projektowe; Przegląd architektur systemowych; Podział projektu na część sprzętową i programową; Implementacja; Integracja; Zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego; Klasyfikacje SIL. Dokumentacja projektowa i produkcyjna systemów 4 godziny Analiza specyfikacji projektowej; Dokumentacja przedprojektowa; Dokumentacja ścieżki sprzętowej (edytor schematów, vault, zarządzanie listą komponentów); Dokumentacja ścieżki programowej (Doxygen, SVN); Dokumentacja produkcyjna i serwisowa; owanie systemów oprogramowanie 20 godzin Metodyka projektowania oprogramowania: modele projektowe (wodospadowy, spiralny), budowa bibliotek, narzędzia CAD; Zarządzanie projektem: SCRUM, testdriven development, planowanie zadań, zarządzanie grupą projektową; Programowanie przez kontrakt; Zarządzanie jakością oprogramowania; Code refactoring; Code profiling oraz akceleracja; Wstęp do projektowania obiektowego: etapy projektowe (requirements, functionality, analysis, design, implementation, testing, maintenance); Unified Modeling Language (UML): diagramy przypadków użycia, aktywności, stanów, sekwencji, klas, rozlokowania, komponentów; Filozofia projektowania obiektowego; Dostępne platformy i języki programowania obiektowego, metody wyboru; Przegląd konstrukcji programowania obiektowego w C++: klasy, dziedziczenie, szablony, STL; Programowanie komponentowe: co to jest komponent, metodologia projektowania komponentów; Narzędzia prowadzenia projektu: platformy (Win Visual.NET, Linux Eclipse), planowanie (Microsoft Project), utrzymania źródeł (SourceSafe, CVS); Standardy bezpiecznego kodowania C/C++ na przykładzie MISRA C / IEC Przegląd typowych bibliotek oferowanych przez dostawców segmentu mikrokontrolerów Systemy operacyjne w systemach wbudowanych projektowe Organizacja systemu kontroli wersji na przykładzie systemu SVN Samodzielna konfiguracja środowiska SVN Podstawy wykorzystania systemu na przykładzie modelowego projektu (wprowadzanie modyfikacji, aktualizacja wersji roboczej, rozwiązywanie konfliktów, blokowanie dostępu, tworzenie i łączenie gałęzi itd.) Dokumentowanie oprogramowania na przykładzie środowiska Doxygen Podstawy wykorzystania systemu na przykładzie modelowego projektu w języku C Modelowanie systemów z wykorzystaniem standardu UML 3 / 5

4 Podstawy wykorzystania systemu na przykładzie modelowego projektu ( diagramy przypadków użycia, aktywności, stanów, sekwencji, klas, rozlokowania, komponentów) oprogramowania Podstawy opracowania oraz implementacji hierarchii klas do reprezentacji struktury firmy Zapoznanie z problemem, modelowanie projektu (UML), implementacja zadania, udokumentowanie projektu, praca w systemie Linux. Używanie bibliotek STL, OpenGL oraz FLTK Funkcjonalność połączenia internetowego do odczytywania aktualnych kursów walut w danym banku, projekt graficznego interfejsu użytkownika (GUI), wykonanie z FLTK. Wzorce projektowe: SINGLETON, HANDLE-BODY, ADAPTER, PROXY, ITERATOR, COMPOSITE, VISITOR, FACTORY, OBSERVER, COMMAND Implementacja wzorca projektowego, badanie jego właściwości w wybranej aplikacji. Opracowanie oraz implementacja aplikacji Użycie poznanych technik, przygotowanie profesjonalnej dokumentacji, modelowanie problemu, implementacja projektu. Stosowanie bezpiecznych standardów kodowania. Sposób obliczania oceny końcowej 1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu. 3.Obliczamy średnią arytmetyczną av ocen uzyskanych we wszystkich terminach (terminy poprawkowe z wagą 2). 4.Wyznaczmy ocenę końcową OK na podstawie algorytmu: if av>4.75 then OK:=5.0 else if av>4.25 then OK:=4.5 else if av>3.75 then OK:=4.0 else if av>3.25 then OK:=3.5 else if av>=3.0 then OK:=3.0 Wymagania wstępne i dodatkowe Podstawy metodyki i technik programowania Język C,C++ Zalecana literatura i pomoce naukowe 1. Stroustrup B. Programming. Principles and Practice Using C++. Addison Wesley 2009 (tł. polskie: Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++, Helion). 2. Stroustrup B. The C++ Programming Language, 2000 (tł. polskie: Język C++, WNT). 3. Vandervoorde D., Josuttis N.M. C++ Templates. Addison Wesley, 2003 (tł. polskie: C++. Szablony. Vademecum profesjonalisty, Helion). 4. Josuttis N.M. The C++ Standard Library. Addison Wesley, 1999 (tł. polskie: C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty, Helion). Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Brak 4 / 5

5 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach projektowych Wykonanie projektu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 30 godz 15 godz 45 godz 90 godz 3 ECTS 5 / 5

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania

Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania Spis treści WSTĘP...................................................................... 13 CZĘŚĆ I. METODYKI WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo