Podręcznik służący do integracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik służący do integracji"

Transkrypt

1 Imigracja jak, gdzie, kiedy Podręcznik służący do integracji Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 1 02/05/

2 Vademecum Imigracja: gdzie, jak, kiedy Podręcznik integracyjny został zrealizowany przez Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell Immigrazione (Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Dyrekcja Generalna do spraw Emigrantòw) przy wspòłpracy z: Przekład został opracowany przez Tymczasowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw (Associazione Temporanea d'impresa), wykonawcę projektu. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej - Dyrekcja Generalna do spraw Imigracji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności z oryginałem. 2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 2 02/05/

3 Serdecznie witamy we witamy Włoszech! we Włoszech! A by dobrze żyć i zintegrować się ze społeczeństwem włoskim jest ważnym, aby znać zasady i organizację życia w tym kraju. Przewodnik ten został stworzony dla osób, które jeszcze nie przyjechaly do Włoch i potrzebują informacji odnośnie tego, w jaki sposób można wjechać do tego kraju, jak i dla tych, którzy znajdują się już na terytorium Włoch. Poza tym, także pracodawcy, zarówno Włosi jak i obcokrajowcy, mogą znaleźć w nim wskazówki pomocne w towarzyszeniu pracownikowi w jego procesie integracji. Przewodnik ten może pomóc Ci w rozwiązaniu problemów życia codziennego: od kontraktu o pracę, zapisania dzieci do szkoły, uzyskania prawa jazdy, do otwarcia konta bankowego. Przewodnik, zaproponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, jest narzędziem zwięzłym, praktycznym i jak najbardziej wyczerpującym, które możliwe jest do skonsultowania w 11 językach. Dobrej Lectury! Imigracja jak, gdzie, kiedy 3 polacco corretto.indd 3 02/05/

4 polacco corretto.indd 4 02/05/

5 SPIS TREŚCI wejście WEJŚCIE 7 Granica 9 Wiza 9 POBYT 17 Pozwolenie na pobyt 19 Karta pobytu 24 Obywatelstwo włoskie 27 Przestrzeń Schengen 28 PRACA 29 Praca we Włoszech 31 Praca najemna 31 Praca niezależna 38 Rynek Pracy 40 Utworzenie i wygaśnięcie stosunku pracy 47 Urzędy Zatrudnienia 49 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 53 INPS i INAIL 55 System ubezpieczeniowy i socjalny (INPS) 56 Ubezpieczenie Społeczne (INAIL) 62 URZĄD STANU CYWILNEGO 69 Informacje ogòlne 71 Podanie o zarejestrowanie w urzędzie stanu cywilnego 73 Usługi ewidencyjne 75 MIESZKANIE 81 Gwarancja mieszkaniowa 83 Wynajem mieszkania 84 Zakup mieszkania 85 Ośrodki Gościnne 88 Imigracja jak, gdzie, kiedy 5 polacco corretto.indd 5 02/05/

6 SŁUŻBA ZDROWIA 91 Państwowa służba zdrowia (SSN) 93 Legitymacja zdrowia 96 Usługi Państwowej Służby Zdrowia 96 Cudzoziemiec obecny tymczasowo (STP) 102 OŚWIATA I NAUKA 103 Prawo obowiązek do nauki i do kształcenia 105 Żłobek 105 Przedszkole 106 Cykl pierwszy 106 Cykl drugi 107 Uniwersytet 108 Wyższe wykształcenie techniczne 111 Uznanie tytułów naukowych 112 Nostryficacja tytułów profesionalnych 113 DEKLARACJA PODATKOWA 115 Informacje ogòlne 117 CUD 117 Modello ModelloUnico 119 Modello Red, ICI, ISEE 122 BANK 123 Usługi bankowe 125 INNE USLUGI 129 Wprowadzenie 131 Kod fiskalny 131 Kierowanie i samochody 132 ASOCJACJONIZM 137 Wolność zrzeszania 139 Założenie stowarzyszenia 139 Niektòre formy asocjacjonizmu Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 6 02/05/

7 wejście wejście polacco corretto.indd 7 02/05/

8 polacco corretto.indd 8 02/05/

9 Granica Co się dzieje na przejściu granicznym z Włochami? Przy przekraczaniu granicy, obcokrajowiec poddawany jest kontroli celnej, wyceniającej i lekarskiej. Po przejściu kontroli, władze graniczne stawiają w paszporcie pieczątkę z datą i miejscem przejazdu. wejście Kto może być zawròcony z granicy? Cudzoziemcy, którzy stawiają się na granicy bez spełnienia odpowiednich warunków pozwalających na wjazd dowłoch są zawracani przez policję. Cudzoziemcy, ktòrzy weszli na teren Włoch omijając kontrolę graniczną i zostali zatrzymani na wejściu albo zaraz po nim, oraz obcokrajowcy ktòrzy zostali czasowo przyjęci na terytorium ze względu na konieczność udzielenia im pierwszej pomocy są z niej zawracani z odprowadzeniem do granicy. Kto nie może być zawrócony z granicy? Nawet jeśli nie posiadają dokumentów i nie spełnieniają warunków zwykle wymaganych, które pozwalają na wjazd do Włoch, nie mogą być zawróceni z granicy obcokrajowcy, którzy: proszą o azyl polityczny; posiadają status uchodźca politycznego; niepełnoletni, do18 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, w ktòrej rodzic lub opiekun dostał nakaz wyjazdu; podlegają czasowej ochronie ze względów humanitarnych. Wiza Czym jest wiza wjazdowa? Wiza jest jest upoważnieniem przyznanym obcokrajowcowi na wejście na teren Republiki Włoskiej, znajdująca się w paszporcie lub w innym prawomocnym dokumencie. Komu potrzebna jest wiza? Wszyscy obywatele Państw spoza Unii Europejskiej uważani są za obcokrajowców: obywatele Państw spoza Unii; Imigracja jak, gdzie, kiedy 9 polacco corretto.indd 9 02/05/

10 wejście osoby nie posiadające obywatelstwa (apatrydzi). Kto nie potrzebuje wizy? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej uznani jako nie obcokrajowcy, są upoważnieni na wjazd do Włoch bez paszportu lub wizy: obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Ekonomicznego: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norwegia, Holandia, Polska, Republika Czeska, Portugalia, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Węgry; obcokrajowcy, którzy wyjeżdżając z Włoch posiadają przy sobie, oprócz paszportu, także ważne pozwolenie na pobyt i/lub kartę pobytu; obywatele San Marino, Stolicy Apostolskiej i Szwajcarii; obywatele następujących państw: Andora, Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Kanada, Chile, Korea Południowa, Kostaryka, Chorwacja, Salwador, Japonia, Gwatemala, Honduras, Izrael, Malezja, Meksyk, Monachium, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Rumunia, Singapur, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela, ale tylko w wypadku kròtkiego okresu pobytu (maksymalnie do 90 dni) w celu turystycznym, misyjnym, interesów, zaproszenia na udział w zawodach sportowych. Uwaga: na pobyt długookresowy (więcej niż 90 dni) w jakimkolwiek celu, wszyscy obcokrajowcy muszą posiadać wizę. Komu odmawiana jest wiza? Obcokrajowcom, którzy zostali już wcześniej wydaleni z Włoch lub z innego państwa Unii Europejskiej lub tym, którzy na bazie porozumień i/lub interesów międzynarodowych uważani są za zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa Włoch i innych Państw Unii Europejskiej. Z jakiego powodu można ponownie zwrócić się z prośbą o otrzymanie wizy? Adopcja, handel, leczenie, dyplomacja, zawody sportowe, zaproszenie, własna działalność gospodarcza, praca najemna, misje, motywy religijne, ponowny wjazd, stałe miejsce zamieszkania z wyboru, połączenie się z rodziną, studia, przejazd, turystyka. 10 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 10 02/05/

11 Co muszę zrobić, aby otrzymać wizę? Musisz przedstawić prośbę w Konsulacie lub w Ambasadzie włoskiej w kraju twojego stałego zamieszkania. W prośbie musisz wpisać: twoje dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, stałe miejsce zamieszkania, obywatelstwo) oraz dane członków rodziny; podstawowe dane paszportu lub innego ważnego dokumentu; powód podróży; środki transportu, z których zamierza się skorzystać; miejsce, gdzie będzie się zamieszkiwać; środki ekonomiczne na czas pobytu. Uwaga: jeżeli złożysz fałszywe świadczenia lub przedstawisz sfałszowane dokumenty będziesz ponosił odpowiedzialność karną oraz twoja prośba będzie anulowana. wejście Ile trzeba czekać na wydanie wizy? Do 90 dni od daty złożenia podania włoskie władze dyplomatyczne wydają lub odmawiają wystawienia wizy; do 30 dni dla tych, ktòrzy proszą o pobyt ze względu na pracę najemną i 120 dni na prowadzenie własnej działności gospodarczej. Jakie dokumenty muszę przedstawić do uzyskania odpowiedniego rodzaju wizy? Spis dokumentòw, ktòre muszą byc przedłożone do odpowiedniego rodzaju wizy można znaleźć na stronie www. esteri. it/visti, na ktòrej znajdziesz także wzòr podania. Kiedy jest potrzebna wiza na ponowny wjazd? Wiza na ponowny wjazd zostaje wydana przez przedstawicielstwa dyplomatyczne albo konsulaty włoskie w kraju pochodzenia w następujących przypadkach: kiedy jest się w posiadaniu nieważnego dokumentu na pobyt, karty pobytu, jeśli okres od daty upływu jego ważności nie przekracza 60 dni i po jego uprzednim okazaniu; kiedy nie posiada się dokumentu na pobyt, ponieważ został on zagubiony lub skradziony, po uprzednim okazaniu kopii zgłoszenia (denuncji) kradzieży lub utraty. Imigracja jak, gdzie, kiedy 11 polacco corretto.indd 11 02/05/

12 wejście Jakie warunki muszę spelniać aby otrzymać wizę turystyczną? Odpowiednie środki finansowe w celu utrzymania (dokumenty kredytowe, poręczenie bankowe, polisa ubezpieczeniowa, itp.), nie niższe niż ustanowione przez odpowiednie przepisy; bilet podróży tam i z powrotem (lub rezerwacja); udokumenotwana dyspozycyjność zakwaterowania (rezerwacja hotelowa, deklaracja o gościnności, itd.); ewentualna deklaracja o zaproszeniu napisana przez obywatela włoskiego lub obcokrajowca legalnie przebywającego, w której deklarujący poświadcza własną dyspozycyjność do zaoferowania gościnności w stosunku do osoby zwracającej się z prośbą o wizę. Jakie warunki muszę spelniać, aby otrzymać wizę na studia? Formularz z aktualnym zdjeciem; paszport ważny najmniej przez 90 dni po upływie ważnosci wizy, kserokopia stron z danymi osobowymi; wiek powyżej 14 lat(w przypadku niepełnoletnich w wieku od 14 do 17 lat, konieczna jest zgoda obojga rodzicòw lub opiekunòw na opuszczenie kraju przetłumaczona i zalegalizowana); w przypadku uczęszczania na kursy studiòw lub ksztalcenia zawodowego, wymagane jest zaświadczenie o byciu zapisanym na kurs lub o uczęszczaniu danego kursu; odpowiednie środki ekonomiczne do utrzymania; polisa ubezpieczeniowa; dyspozycyjność zakwaterowania; bilet samolotowy tam i z powrotem (dla wiz Schengen do 90 dni) lub w jedną stronę oraz okazanie posiadających środkòw finansowych w celu opuszczenia kraju; dokumentacja dotycząca zatrudniena i zarobkòw rodzicòw, w przypadku studentòw będących na ich utrzymaniu oraz ich adres; opłata konsularna. Kto może starać się o wizę na studia? Wiza może być wydana cudzoziemcowi, ktòry zamierza uczęszczać na kursy uniwersyteckie i kształcenia zawodowego przy uznanych uczelniach i instytutach. jak ròwnież cudzoziemcowi zajmującemu się badaniami lub działalnością kulturalną. 12 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 12 02/05/

13 Gdzie mogę ubiegać się o wizę? Z podaniem o wydanie wizy musisz zwròcić się osobiście do przedstawicielstwa dyplomatyczno - konsularnego w kraju pochodzenia lub w miejscu stałego zameldowania. W tym ostatnim przypadku konieczne jest zademonstrowanie ważnego pozwolenia na pobyt w kraju, w ktòrym zamierzasz poprosić o wizę. wejście Jak mogę uzyskać pozwolenie na pobyt mając wizę na studia? Musisz złożyć podanie na Kwesturze, w ciągu 8 dni roboczych od przyjazdu do Włoch. Istnieją dwa rodzaje wiz na studia: wiza Schengen, na kròtki pobyt, nie dłuższy niż 90 dni na jeden semestr; wiza Państwowa, na długi okres, przekraczajacy 90 dni w semestrze, na czas określony. Mogę otrzymać wizę na studia bez znajomości języka włoskiego? Nie, wymagana jest podstawowa znajomość jezyka, sprawdzana w trakcie kolokwium organizowanym przy włoskim przedstawicielstwie konsularno - dyplomatycznym. Mogę zmienić pozwolenie na pobyt na studia na pozwolenie na pobyt ze względu na pracę? Tak, o ile pozwala na to liczba osòb mogących wjechać danego roku do- Włoch. Jakie wymogi muszę spelnić, aby uzyskać wizę na leczenie? Deklaracja ze strony wybranej placowki sanitarnej ze wskazaniem typu leczenia; przewidywany początek, okres trwania leczenia; poświadczenie ze strony placòwki sanitarnej o dokonanym depozycie w wysokości nie mniejszej niz 30% sumy leczenia; środki finansowe wystarczające na pokrycie pozostałej sumy; bilet podròżny; autoryzacja Ministerstwa Zdrowia, lub specjalna uchwala regionalna o leczeniu w ramach programòw interwencyjno - humanitarnych. Imigracja jak, gdzie, kiedy 13 polacco corretto.indd 13 02/05/

14 wejście Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać wizę z powodòw religijnych? Ten typ wizy przeznaczony jest dla zakonnikòw, ktòrzy mają zamiar uczestniczyć w obrzędach religijnych, sprawować funkcje pasterskie lub kościelne. Wymogi są następujące: dokumentacja potwierdzająca fakt bycia zakonnikiem; gwarancje dotyczące religijnego charakteru manifestacji; bilet; środki utrzymania; w przypadku gdy wydatki związane z pobytem pokrywane są przez instytucje religijne, odpowiednia deklaracja owej instytucji. Jakie warunki muszę spełnic aby otrzymać wizę do pracy? W zależności od rodzaju stosunku pracy, ktòry we Włoszech jest dwojakiego rodzaju: praca najemna na czas określony, nieokreślony lub sezonowa; praca samodzielna, prowadzenie własnej działalności gospodarczej. (Zobacz str. 31: praca we Włoszech) Jakie wymogi muszę spelnić, aby otrzymać wizę rodzinną? Osoba posiadająca pozwolenie na pobyt, występuje o zaświadczenie o braku przeszkody na wjazd swoich bliskich w Prefekturze (Sportello Unico), demonstrując: dyspozycyjność finansową załączając deklarację podatkową; dyspozycyjność mieszkaniową, załączając zaświadczenie wydane przez urząd gminny w miejscu zamieszkania o odpowiednich warunkach mieszkaniowych. 14 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Kogo z rodziny może sprowadzić cudzoziemiec przebywający we Włoszech? Małżonka, jeśli nie zaistniała legalna separacja; dzieci niepełnoletnie na utrzymaniu, także ze strony małżonka lub spoza małżeństwa, nie pozostającymi w związku małżenskim, albo po legalnej separacji, pod warunkiem, że drugi rodzic, o ile żyjący, wyrazi zgodę; dzieci pełnoletnie na utrzymaniu, o ile nie mogą ze względòw zdrowotnych (inwalidztwo totalne) pracować; rodzicòw powyżej 65. roku życia, ktòrzy nie posiadają w kraju pocho- polacco corretto.indd 14 02/05/

15 dzenia innych dzieci lub też posiadają dzieci nie będące jednak w stanie ich utrzymać ze względu na ich (dzieci) udokumentowany poważny stan zdrowia. Jakie dokumenty są potrzebne do sprowadzenia rodziny? Podanie za opłatą; kserokopia paszportu wraz z orgyginałem; kserokopia pozwolenia na pobyt wraz z oryginałem; kserokopia paszportu osòb mających dojechać; deklaracja pracodawcy z wyszczegòlnieniem typu stosunku pracy i miesięcznego wynagrodzenia; kserokopia dowodu tożsamości pracodawcy; oryginał kontraktu na wynajem mieszkania lub akt notarialny domu, w ktòrym mieszka. Jeśli zamieszkuje razem z pracodawcą, jego zgoda na goszczenie na czas nieokreślony rodziny pracownika; akt zawarcia związku małżeńskiego, przetłumaczony i zatwierdzony przez odpowiedni urząd, w przypadku przyjazdu wspòłmałżonka/ wspòłmałżonki; wyciag z aktu urodzenia dziecka, tłumaczone i zatwierdzone przez odpowiedni urząd, w przypadku kiedy jedno z rodzicòw zamieszkuje za granicą, jego zgodę na opuszczenie kraju przez dziecko; stan rodzinny; dysponowanie odpowiednim mieszkaniem, z zaświadczeniem higieniczno - sanitarnym wydanym przez ASL w miejscu zamieszkania lub przez urząd gminny; dochòd roczny, nie niższy od tego, ktòry przewiduje ustawa. wejście Imigracja jak, gdzie, kiedy 15 polacco corretto.indd 15 02/05/

16 polacco corretto.indd 16 02/05/

17 pobyt pobyt polacco corretto.indd 17 02/05/

18 polacco corretto.indd 18 02/05/

19 Pozwolenie na pobyt Co to jest pozwolenie na pobyt? Jest autoryzacją wydaną przez Kwestora, która przyznaje obcokrajowcowi prawo do pobytu na terytorium Włoch. Może być wydane na czas określony lub nieokreślony. pobyt Gdzie i kiedy mogę zwrócić się z prosbą o jego wydanie? Z prośbą o pozwolenie na pobyt należy zwrócić się do Kwestora Powiatu, w którym obcokrajowiec się znajduje, do ośmiu dni roboczych od daty wjazdu na terytorium Państwa lub jednego z państw Strefy Schengen: do komòrki d/s emigrantòw - Sportello Unico (Prefektura), urząd kompetentny do wydawania kontraktòw na pobyt (contratto di soggiorno) z tytułu pracy na czas określony, nieokreślony i sezonowy; jak ròwnież przekształcanie pozwolenia na pobyt, na pozwolenie z tytułu pracy zależnej na czas określony, nieokreślony i sezonowy; na połączenie się z rodziną; Kwestura powiatowa, najbliższa twojemu miejscu zamieszkania w innych przypadkach. Jakie dokumenty muszę przedstawić aby otrzymać pozwolenie na pobyt? Musisz przedstawić twòj paszport i wizę na wjazd, następnie musisz wypełnić odpowiedni formularz wpisując: własne dane osobowe i własnych niepełnoletnich dzieci, będących razem z osobą zainteresowaną, miejsce i przyczynę (cel) pobytu. Należy dołączyć 4 zdjęcia legitymacyjne. Kwestura zatrzymuje kopię wszystkich przedstawionych dokumentów. Druga kopia natomiast zostaje oddana obcokrajowcowi jako poświadczenie o złożeniu dokumentów i musi zawierać: pieczątkę biura, w którym zostały złożone dokumenty, podpis upoważnionego urzędnika, datę złożenia dokumentów i datę odbioru dokumentu. Uwaga: jeżeli zwracasz się z prośbą o pozwolenie na pobyt o długim okresie trwania poddany zostniesz procedurze pobrania odcisków palców. Jaki jest okres trwania (ważności) pozwolenia na pobyt? Zależy od twojego umotywowania. Ze względu na pracę: Okres trwania pozwolenia na pobyt, wydanego ze względu na pracę, jest Imigracja jak, gdzie, kiedy 19 polacco corretto.indd 19 02/05/

20 pobyt przewidziana w kontrakcie o pobyt i w każdym razie nie może przekroczyć: całościowego okresu trwania do 9 miesięcy, zależnie od jednego lub kilku kontraktów do pracy sezonowej; okresu 1 roku, zależnie od kontraktu do pracy najemnej na czas określony; okresu 2 lat, zależnie od kontraktu do pracy najemnej na czas nieokreślony. Okresu 2 lat, w przypadku pracy samodzielnej. Ze względu na innego typu motywacje: Okres trwania pozwolenia na pobyt pokrywa się z okresem trwania wizy na wjazd i w każdym razie nie może przekroczyć: 1 roku, zależnie od długości trwania przebiegu studiów jaki należy śledzić; dla studiów o kilkuletnim okresie trwania pozwolennie jest corocznie odnawialne; 3 miesięcy w celu dokonania odwiedzin, interesów i turystyki; odpowiedni okres trwania na załatwienie procedur w celu przyznania lub uznania, w przypadku: - uzyskania obywatelstwa; - osób, które nie posiadają obywatelstwa; - uchodźców politycznych; - emigracji do innego kraju; we wszystkich innych przypadkach, czas określony, względem zaistniałej udokumentowanej konieczności. Uwaga: jeżeli wykażesz, że przynajmniej przez 2 lata z rzędu przyjeżdżałeś do Włoch do pracy sezonowej, w przypadku zatrudnienia powtarzającego się, twòj pracodawca może starać się na takiej podstawie o pozwolenie na pobyt kilkuletni do trzech lat, na okres tymczasowy roczny z ktòrego korzystałeś w ostatnich dwóch latach. Wizę wydają organy konsularne, za okazaniem kontraktu do pracy sezonowej, wysłanego przez pracodawcę do pracownika, i zawiadomienia Komòrki d/s Imigracji (Sportello Unico). W przypadku połączenia się z rodziną i pracy niezależnej, długość pozwolenia na pobyt nie może przekraczać 2 lat. W jaki sposób mogę odnowić pozwolenie na pobyt? Musisz złozyć podanie o odnowienie u Kwestora powiatu, w którym się 20 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 20 02/05/

21 znajdujesz, przynajmniej: 90 dni przed upływem, w przypadku kontraktu do pracy najemnej na czas nieokreślony; 60 dni przed upływem, w przypadku kontraktu do pracy najemnej na czas określony; 30 dni przed upływem, w pozostałych przypadkach. pobyt Na jaki okres czasu zostaje wystawione odnowienie? Pozwolenie na pobyt jest odnawiane na okres nie dłuższy od ustalonego przy początkowym jego wydaniu. W jakim przypadku pozwolenie na pobyt nie może być odnowione? Pozwolenie na pobyt nie może być odnowione lub przedłużone w wypadku, jeśli cudzoziemiec wyjechał z Włoch na dłużej niż 6 miesięcy, lub przekroczył połowę czasu ważności pozwolenia na pobyt, za wyjątkiem ważnych motywòw jak (służba wojskowa lub podobne). Mam pozwolenie na pobyt turystyczny. Mogę go odnowić? Tak, tylko z powodu ważnych przyczyn takich jak humanitarnych lub układòw państwowych lub konstytucyjnych. Mogę zamienić moje pozwolenie na pobyt na studia, na pracę? Tak, przed upływem swojej ważności i w granicach kwot przewidzianych na wjazd do Włoch dla obcokrajowcòw: w przypadku pracy najemnej, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą stosunek pracy; w przypadku pracy niezależnej, musisz przedstawić dokumentację dotyczącą działalności, jaką zamierzasz wykonywać oraz dokumentację potwierdzającą dyspozycyjność finansową niezbędną do wykonywania tej działalności. Moge zmienić moje pozwolenie na pobyt na pracę sezonową, na pracę zależną na czas określony lub nieokreślony? Tak, jeśli w latach ubiegłych nabyłeś prawo do pierwszeństwa; jeśli natomiast jest to pierwszy stosunek pracy po jego zakończeniu musisz wròcić do kraju i ubiegać się o prawo pierwszeństwa na przyszły rok. Imigracja jak, gdzie, kiedy 21 polacco corretto.indd 21 02/05/

22 pobyt Mogę użyć mojego pozwolenie na pobyt wydanego do pracy najemnej, pracy niezależnej i ze względów rodzinnych do wykonywania innych działalności? Tak, nawet bez dokonania jego zamiany lub korekcji, na okres ważności dokumentu. Na przyklad: pozwolenie na pobyt do pracy najemnej (nie sezonowej) pozwoli ci na wykonywanie pracy niezależnej, pod warunkiem, że spełnione są wymagania i warunki przewidziane przez obowiązujące prawo w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również wykonywanie pracy jako członek i pracownik spółdzielni; pozwolenie na pobyt do pracy niezależnej, pozwoli ci na wykonywanie pracy najemnej, po uprzednim zapisaniu się do Rejestru Pracowników (Anagrafe dei Lavoratori), a jeśli stosunek pracy jest w trakcie, po uprzednim zakomunikowaniu tego faktu przez pracodawcę do komòrek ds. Imigracji, ktòre mieszczą się przy biurze terytorialnym prefektury; pozwolenie na pobyt ze względu na połączenie się z rodziną lub wjazdu za pracownikiem, pozwoli ci na wykonywanie pracy najemnej oraz pracy niezależnej; pozwolenie na pobyt wydane ze względu na studia lub kształcenie pozwoli ci na wykonywanie pracy najemnej na okres nie przekraczający 20 godzin tygodniowo, możliwych do zsumowania w ciągu 52 tygodni, przestrzegając roczny limit godzin. To samo pozwolenie może być zamienione przed upływem swojej ważności na pozwolenie na pobyt do pracy w zakresie rocznych kwot przewidzianych na wjazd do Włoch. Mogą mi odmòwić lub cofnąć pozwolenie o pobyt? Pozwolenie na pobyt może być ci cofnięte, jeśli nie spełnisz warunkòw przewidzianych do pobytu na terytorium Włoch, za wyjątkiem poważnych przypadków, zwłaszcza o charakterze humanitarnym lub przypadków podyktowanych obowiązkami konstytucyjnymi lub międzynarodowymi ze strony państwa włoskiego. Co mogę zrobić jeżeli moje podanie zostanie odrzucone lub cofnięte? Do 60 dni od momentu zawiadomienia możesz zaprezentować apelację do trybunału (TAR Tribunale Amministrativo Regionale) terytorialnie kompetentnego, przeciwko kwesturze, która wydała dekret o odrzuceniu lub cofnięciu, w przypadku, kiedy dotyczy ono pozwolenia na pobyt do 22 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 22 02/05/

23 pracy. Jeśli natomiast doszło do odrzucenia lub cofnięcia pozwolenia na pobyt ze względów rodzinnych, odwołanie ma miejsce przed Trybunałem Zwyczajnym sędzią monokratycznym, do 60 dni od daty pisemnego zawiadomienia. Mam pozwolenie na pobyt na studia. Mogę go zmienić na pracę samodzielną? Tak, jeśli zmieścisz się w kwotach kontyngentu, wyznaczonych w dekrecie i jeśli posiadasz środki ekonomiczne i mieszkanie. pobyt Mając pozwolenie na pobyt na pracę zależną, mogę rozpocząć własną działaność gospodarczą, nie zmieniając motywu pozwolenia? Tak, nie musisz zmieniać motywu pozwolenia na pobyt, lecz od razu przystapić do działalności autonomicznej. Przy odnawianiu pozwolenia na pobyt zmienisz motyw. Jakie mam prawa będąc posiadaczem pozwolenia na pobyt? Możesz zapisać się przy Centrach do Zatrudnienia (Centri per l Impiego) do rejestru i wypełnić kartę zawodową - scheda professionale (patrz strona 51); możesz zapisać się do Państwowej Służby Zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale SSN - patrz strona 93); możesz uregulować własną sytuację w INPS Państwowy Instytut Opieki Społecznej (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, odpowiednik polskiego ZUS) (patrz strona 56); możesz uregulować własną sytuację w INAIL (Państwowy Zakład Ubezpieczeń od Wypadkòw przy Pracy, patrz strona 62); możesz poprosić o zarejestrowanie sie w spisie mieszkańców gminy w stałym miejscu zamieszkania (patrz strona 73); możesz poprosić o zapisanie dzeci niepełnoletnich do szkoły cyklu obowiązkowego (patrz strona 106); możesz wstąpić i/lub założyć stowarzyszenie (zobacz strona 139); możesz zapisać się do zwiazków zawodowych (zobacz strona 33). Jakie mam obowiązki będąc posiadaczem pozwolenia na pobyt? Mam obowiązek okazania pozwolenia na pobyt lub karty pobytu (permesso Imigracja jak, gdzie, kiedy 23 polacco corretto.indd 23 02/05/

24 pobyt o carta di soggiorno) w tych przypadkach: urzędnikom administracji państwowej w celu wydania licencji, upoważnień, wpisów oraz innych; urzędnikom lub przedstawicielom urzędu bezpieczeństwa publicznego (policji) jeżeli nie okażesz, bez umotywowanego powodu, paszportu lub innego dokumentu tożsamości, to znaczy pozwolenia lub karty pobytu podlegasz karze aresztu na okres do sześciu miesięcy i grzywnej. W celu kontroli przewidzianych przez prawo lub przepisy wykonawcze, władze urzędu bezpieczeństwa publicznego, kiedy zaistnieją ku temu uzasadnione powody, moga cię prosić o udzielenie informacji i wykazaniem się dokumentami potwierdzającymi możliwość dysponowania dochodami pochodzącymi z pracy lub innego prawowitego źródła, wystarczającego do utrzymania siebie i członków rodziny zamieszkujących na terytorium Wloch. Masz też obowiązek zakomunikować kwestorowi kompetentnemu na terytorium, do piętnastu kolejnych dni, ewentualne zmiany dotyczące twojego dotychczasowego miejsca zamieszkania. Jeśli stracę pracę, stracę ròwnież pozwolenie na pobyt? Nie, jeśli pracownik straci pracę, pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia komòrek ds. Emigracji i Urząd Pracy w ciagu 5 dni od daty zwolnienia. Urząd Pracy zarejestruje pracownika w rejestrze anagraficznym, lub uaktualnia jego pozycję zawodową. Zarejestrowanie pracownika w rejestrze zależy od daty ważności pozwolenia na pobyt, z wyjątkiem pracownika sezonowego, nie mniejszy niż 6 miesięcy. Karta pobytu Co to jest karta pobytu? Jest to dokument upoważniający do pobytu we Włoszech na czas nieokreślony. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać kartę pobytu? Możesz otrzymać kartę pobytu jeżeli: jesteś cudzoziemcem, zamieszkującym we Włoszech od przynajmniej sześciu lat i posiadasz pozwolenie na pobyt z możliwością wielokrotnego odnowienia; 24 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 24 02/05/

25 jesteś małżonkiem, dzieckiem niepełnoletnim lub rodzicem zamieszkującym razem z obywatelem włoskim lub obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, zamieszkującym na stałe we Włoszech; jesteś, małżonkiem, dzieckiem nipełnoletnim lub rodzicem zamieszkującym razem z cudzoziemcem, bedącym już w posiadaniu karty na pobyt, jeśli ten ostatni wykaże się wystarczającymi dochodami. pobyt Gdzie muszę zwrócić się z prośbą o jej wydanie? Do Kwestora Powiatu, w którym zamieszkujesz. Prośba może dotyczyć także małżonka i dzieci niepełnoletnich zamieszkujących razem. Jaki jest okres ważności karty pobytowej? Karta pobytowa wydawana jest na czas nieokreślony. Karta pobytu jest odnawialna? Tak, na prośbę zainteresowanego, opatrzona w nowe zdjęcia. Karta pobytu jest dokumentem tożsamości na okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jej wydania lub odnowienia. Jakie dokumenty muszę przedstawić w celu otrzymania karty pobytowej? Musisz posłużyć się specjalnym formularzem przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Do złożenia podania należy przedstawić: kompletne dane osobowe; deklarację o miejscach zamieszkania w okresie ostatnich sześciu lat; źródła utrzymania (wyszczególniając sumę); miejsce stałego zamieszkania; 4 zdjęcia legitymacyjne w tej samej pozie; pozwolenie na pobyt + kserokopia; paszport + kserokopia; kserokopię kodu fiskalnego (codice fiscale); zaświadczenie o niekaralności i o sprawach sądowych będących w zawieszeniu; kopię ostatniej deklaracji o dochodach (CUD); zaświadczenie z urzędu o stanie rodziny lub samozaświadczenie (Autocertificazione); opłata skarbowa. Imigracja jak, gdzie, kiedy 25 polacco corretto.indd 25 02/05/

26 pobyt Ponadto: Jeżeli jesteś pracownikiem najemnym: deklaracja pracodawcy (osoba fizyczna lub spòłka) + kserokopia dokumentu tożsamości podpisującego; kopia ostatnich odcinków wypłaty; kopia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia; kopia dokonanych wpłat do INPS (w przypadku pracowników domowych); deklaracja o dochodach. Jeżeli jesteś pacownikiem niezależnym: kopia zaświadczenia o wpisie do Izby Handlu Przedsiębiorstwa i Rzemieślnictwa, stowarzyszeń branżowych oraz oryginał do wglądu; oryginał do wglądu + kopia numeru Partita IVA; kopia deklaracji podatkowej za ostatni rok oraz wpłaty podatków i opłat. Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku prośby o kartę pobytu dla moich członków rodziny? Musisz, przygotować dokumenty wyżej wymienione dla każdego z członkòw rodziny oraz: stan współmałżonka i niepełnoletniego dziecka (zaświadczenia zagraniczne przetłumaczone i uwierzytelnione przez włoskie władze konsularne); dysponowanie stosownym mieszkaniem, potwierdzonym przez świadectwo odpowiedzialnego dzielnicowego biura dotyczącego spełnienia wymagań przewidzianych przez prawo, lub też świadectwo o zdatności higieniczno - sanitarnej wydane przez ASL kompetentną na terytorium lub przez gminę; dochód roczny nie niższy niż parametry ustalone przez prawo. Jakie mam prawa posiadając kartę pobytu? Możesz wjechać i wyjechać bez potrzeby wizy; możesz wykonywać jakikolwiek typ pracy legalnej, która nie jest wyraźnie zabroniona obcokrajowcom lub zastrzeżona dla obywateli włoskich; możesz mieć dostep do usług i świadczeń administracji publicznej, chyba że nie zostało inaczej ustalone; 26 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco corretto.indd 26 02/05/

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wizę: Wymagane dokumenty. Krótkoterminowa podróż służbowa (C-3-4)

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wizę: Wymagane dokumenty. Krótkoterminowa podróż służbowa (C-3-4) Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wizę: Status Wymagane dokumenty Krótkoterminowa podróż służbowa (C-3-4) Czas pobytu: maksymalnie 90 dni opłata 146 zł zaproszenie od firmy z Korei (oryginał) biznesowej

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość: Data sporządzenia (dd mm rrrr): 10 10 2016 ZGŁOSZE OFERTY PRACY Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 2 We Włoszech funkcjonuje dość skomplikowany system świadczeń społecznych. Dwie podstawowe instytucje zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/13 UWAGA!!! 1. Komplet dokumentów do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2012/13

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06 Jeśli chcesz pracować w Grecji 2015-07-27 12:05:06 2 Osoby podejmujące pracę w Grecji korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących greckim pracownikom, m.in. z ubezpieczenia społecznego, urlopów,

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku.

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku. ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie art. 66n Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią 2015.07.06 Ambasada Japonii rozpocznie przyjmowanie wniosków wizowych w ramach programu Zwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ROLA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN - Elektroniczna baza danych umożliwiająca wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na podstawie art. 66m Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zgodnie z prawem portugalskim zasiłek dla bezrobotnych to kwota pieniężna wypłacana co miesiąc osobie, która straciła pracę z przyczyn od

Bardziej szczegółowo

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI, Data sporządzenia (dd / mm / rrrr) 30/08/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 58-100 Świdnica tel. (074) 856-18-12; fax (074) 856-18-13; www.praca.swidnica.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 58-100 Świdnica tel. (074) 856-18-12; fax (074) 856-18-13; www.praca.swidnica. Nr... (wypełnia Urząd Pracy) Podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

KÓTKI PRZEWODNIK NA TEMAT KARTY

KÓTKI PRZEWODNIK NA TEMAT KARTY KÓTKI PRZEWODNIK NA TEMAT KARTY REZYDENCYJNEJ DLA OBCOKRAJOWCÓW. Jeżeli znajdujesz się na terenie Hiszpanii i nie jesteś jego obywatelem, masz PRAWO I OBOWIĄZEK zachować dokumentację która pozwala na określenie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bon stażowy przyznawany jest na podstawie art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o zasiłek Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: +48 58 326 18 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały 5/2013 KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA Oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą, powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce. Proszę o dokładne

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczący organizacji stażu dla skierowanych bezrobotnych

WNIOSEK dotyczący organizacji stażu dla skierowanych bezrobotnych WNIOSEK dotyczący organizacji stażu dla skierowanych bezrobotnych o których mowa w art. 49 oraz w art. 53 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

... 2/. Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisywania umowy. 3/. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności..

... 2/. Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisywania umowy. 3/. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności.. Wilczyce, dnia... ( pieczątka firmowa organizatora stażu) WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

Bardziej szczegółowo

Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych Nr wniosku/data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych I. DANE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko............ 2. PESEL* 3. Adres

Bardziej szczegółowo