INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC TERENOWYCH W RAMACH VII MIĘDZYNARODOWEGO SPISU BOCIANA BIAŁEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC TERENOWYCH W RAMACH VII MIĘDZYNARODOWEGO SPISU BOCIANA BIAŁEGO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC TERENOWYCH W RAMACH VII MIĘDZYNARODOWEGO SPISU BOCIANA BIAŁEGO Spis odbywa się co 10 lat i obejmuje możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa i Afryka Północna). Spis odbywa się między 5 a 20 lipca. JAK PROWADZIĆ KONTROLĘ? Podstawową jednostką terytorialną objętą cenzusem jest obszar gminy. Inwentaryzacją należy objąć teren całej gminy. Przy użyciu roweru lub samochodu skontrolowanie wszystkich miejscowości w gminie zajmuje kilka dni (zależnie od pogody, wielkości gminy, liczby gniazd, znajomości terenu). Przed przystąpieniem do kontroli należy zdobyć jej dokładną mapę (np. 1: ), pomocniczo można sporządzić spis wszystkich miejscowości w gminie. Można skorzystać ze strony po wpisaniu do wyszukiwarki na tej stronie frazy gmina xxx np.: gmina Szczurowa, wyświetla się nam gmina z granicami. Spis ten powinien obejmować: miasta (ewentualnie dzielnice), wsie, przysiółki, osady, kolonie a nawet pojedyncze budynki. Celem inwentaryzacji jest wykrycie i skontrolowanie wszystkich gniazd bociana białego na badanym terenie. Dlatego wizyty w terenie należy zaplanować tak, aby spenetrować teren całej gminy, nie pomijając żadnej miejscowości ani osady. Ponadto należy również w miarę możliwości skontrolować teren dolin rzecznych i większych kompleksów łąk z wysokimi drzewami czy ambonami myśliwskimi, na których mogą się gnieździć bociany. Bocian biały, mimo, że głównie zasiedla osady ludzkie, może zajmować również tereny niezabudowane. Zebrane dane należy wpisywać do karty obserwacji terenowych. Kontrole należy prowadzić w korzystnych warunkach pogodowych (brak ulewnego deszczu i silnego wiatru). W czasie kontroli należy używać lornetki, a o ile to możliwe również odbiornika GPS. Informacje zbierane drogą bezpośrednich obserwacji należy uzupełniać wywiadami - zwykle najwięcej informacji można uzyskać od właściciela posesji, na której znajduje się gniazdo lub jego sąsiada. Zdarza się, że nie od razu widać wszystkie młode (może być ich w gnieździe nawet 5, skrajnie wyjątkowo 6). Pisklęta najlepiej widoczne są podczas karmienia po przylocie do gniazda dorosłego ptaka. JAKIE INFORMACJE ZBIERAĆ? Najważniejsze jest ustalenie sposobu zajęcia gniazda i efektu lęgu. W połowie lipca młode bociany stoją na gniazdach i przygotowują się do wylotu. Jeżeli bociany są jeszcze zbyt małe, co zdarza się w opóźnionych lęgach, kontrolę tych gniazd należy powtórzyć w końcu lipca, a nawet w sierpniu. Jeżeli młode bociany już wyleciały z gniazda, co może się zdarzyć nawet na początku lipca, trzeba koniecznie przeprowadzić szczegółowy wywiad z gospodarzem gniazda lub osobami mieszkającymi z najbliższym sąsiedztwie. Zapisując sposób zajęcia gniazda posługujemy się międzynarodowym kodem literowym. Dla każdego gniazda powinno się dopasować tylko jeden kod. Poprzez obserwacje i wywiad należy ustalić dla każdego gniazda: czy gniazdo było w ogóle zajęte w danym roku? jeżeli było zajęte, to przez ile ptaków i przez jak długi czas? jeśli wiadomo, że bociany nie dochowały się potomstwa zdolnego opuścić gniazdo, na jakim etapie doszło do utraty lęgu (jaja, pisklęta)? jeżeli para przystąpiła do lęgu, jaki był jego efekt? 1

2 W przypadku zaobserwowaniu pustego gniazda, które jednak ma ślady obecności bocianów (świeże gałązki, pobielenie) należy przeprowadzić dokładny wywiad z gospodarzem gniazda lub osobami mieszkającymi z najbliższym sąsiedztwie. Nie notujemy jako HO platform, na których nie ma materiału gniazdowego, są umieszczone bardzo nisko, są nie stabilne lub są zlokalizowane w pobliżu istniejących gniazd, jak i sztucznych gniazd, które nigdy nie były zasiedlone i nie został na nie naniesiony materiał gniazdowy przez pary ptaków. Obok informacji o efekcie lęgu należy również notować informacje o usytuowaniu gniazda (zob. 6. i 7. niżej), śmierci ptaków, walkach o gniazdo z innymi bocianami itp. JAK POZNAĆ MŁODE ZDOLNE DO LOTU? Młode ptaki mają ciemnoszare ("czarne") nogi i dzioby, które dopiero pod koniec pobytu w gnieździe czerwienieją, lecz ich barwa nie jest tak intensywna jak u dorosłych. Za młode zdolne do lotu uznajemy te ptaki, które: osiągnęły niemal rozmiary dorosłych, chętnie i długo stoją na gnieździe, ćwiczą mięśnie energicznie machając skrzydłami. Ponieważ mało prawdopodobne jest zobaczenie momentu wylotu, liczbę młodych spełniających powyższe warunki uznajemy za liczbę młodych opuszczających gniazdo. Uwaga: nawet tak duże ptaki mogą być niewidoczne, gdy leżą na gnieździe (na przykład w czasie deszczu i silnego wiatru). JAK POZNAĆ, CZY W GNIEŹDZIE BYŁY JAJA LUB MŁODE? Niekiedy obserwuje się jaja wyrzucone z gniazda, ale w lipcu mogą być już uprzątnięte. Te informacje zwykle uzyskuje się w rozmowie z mieszkańcami. Młode nie zawsze są widoczne. Jeśli w trakcie wywiadu rozmówcy nie są w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, czy w ogóle były w gnieździe młode, można zapytać czy obserwowano rozpoczęcie karmienia przez ptaki dorosłe? Jeżeli nie obserwuje się karmienia przez kilka dni z rzędu, może to wskazywać na śmierć potomstwa. Na gniazdach na których nie przebywały ptak przez co najmniej kilka tygodni może pojawić się, dobrze widoczna, wysoka roślinność zielna, co wyraźnie dowodzi, że gniazdo nie jest odwiedzane. Jednak również w takich przypadkach warto przeprowadzić wywiad z gospodarzem gniazda. JAK ZAPISYWAĆ INFORMACJE Dane w terenie należy notować na wydrukowanej karcie obserwacji (do pobrania na stronie). Każde gniazdo należy zaznaczyć na wydruku mapy gminy, który zawsze nosimy ze sobą, najlepiej na wydruku zdjęcia satelitarnego terenu opisując je numerami zgodnymi z numeracją w arkuszu karty obserwacji terenowych. Pomoże to później w szybkim wpisywaniu wyników do bazy internetowej, w której zapis informacji o gnieździe zaczynamy od wskazania myszką na mapie dokładnej lokalizacji gniazda. Nagłówek karty obserwacji 1. Wypełniamy wszystkie informacje dotyczące obserwatora (koniecznie i telefon). Można to zrobić jeszcze przed wydrukowaniem. Pozwoli to zaoszczędzić czas na każdorazowe wpisywanie tych samych informacji. Natomiast w przypadku zgubienia karty w terenie umożliwia to odzyskanie materiałów. 2

3 2. Numer karty - przy inwentaryzacji większego obszaru bądź terenu z dużą liczbą gniazd bociana potrzebnych będzie wiele kart obserwacji. W celu uporządkowania materiałów numerujemy karty. 3. Podajemy nazwę gminy, w której prowadzimy obserwacje, powiat i województwo oraz datę kontroli. Dalsza część tabeli (wypełniamy na bieżąco podczas kontroli by nie pominąć żadnego z gniazd) 4. Nr gniazda (Nr gn.) - dla każdej gminy prowadzimy osobną, ciągłą numerację gniazd. Każde gniazdo w gminie ma niepowtarzalny numer. Numery gniazd nanosimy na mapę. To ułatwi identyfikowanie gniazd podczas wpisywania danych do komputera. 5. Adres - wpisujemy pełną nazwę miejscowości, ulicę (jeżeli jest) i numer posesji z gniazdem lub posesji najbliższej wtedy kierunek i odległość od głównego budynku posesji. Niekiedy gniazda umieszczone są w pewnym oddaleniu od obszaru zabudowanego. Wówczas należy wpisać nazwę najbliższej miejscowości, kierunek i odległość gniazda od łatwego do zlokalizowania punktu na mapie (np. kościoła, szkoły). Dodatkowo można wpisać współrzędne geograficzne lub numer punktu zapisany w odbiorniku GPS przypisany do danego gniazda. 6. Usytuowanie - wybieramy spośród poniższych kategorii: słup - podłączony do sieci (np. telefoniczny, energetyczny), wolnostojący (np. odłączony od sieci lub specjalnie postawiony przez gospodarza), wysokie kratownicowe słupy wysokiego napięcia podajemy w kategorii inne, drzewo - martwe czy żywe, należy podać również gatunek drzewa (ewentualnie informację czy było liściaste, czy iglaste), dach - charakter budynku (mieszkalny, gospodarczy, inne - np. przemysłowy), sposób pokrycia dachu budynku (dachówka, eternit, blachodachówka, blacha, gont, papa, strzecha, inne - w uwagach podać jakie), komin niski - do 2 m (np. na budynku mieszkalnym, lub komin wentylacyjny budynku gospodarczego), komin wysoki - powyżej 2 m (np. wolnostojący lub przemysłowy (np. cegielni, mleczarni), inne - w uwagach podać jakie (np. ambona myśliwska, syrena strażacka, silos, stóg, słup wysokiego napięcia). 7. Platforma (Platf) - w przypadku gdy gniazdo jest posadowione na platformie wpisujemy znak "+", w przypadku braku platformy - "-". Jako platformę rozumiemy wszystkie stworzone przez człowieka podstawy takie jak palety, koła drewniane czy metalowe. 8. Stan gniazda - wpisujemy: dobry - brak zagrożeń, zły (np. gniazdo na drzewie mocno zarośnięte, gniazdo przechylone, platforma przegnita), bardzo zły - gniazdo może w każdym momencie spaść. Szczegóły złego stanu gniazda należy podać w uwagach. 9. Sposób zajęcia - wpisujemy tylko jeden z przyporządkowanych kodów z tabeli poniżej. Zapisujemy również miejscowości z danej gminy, gdzie nie stwierdzono gniazda bociana. Można wymienić je łącznie w jednym wierszy, po przecinku. Jako sposób zajęcia wpisujemy "0". OPIS miejscowości nie sprawdzono lub sprawdzono tylko część i nie wiadomo czy jest gniazdo bociana KOD X w miejscowości stwierdzono brak gniazda bociana 0 3

4 gniazdo jest, ale nie wiadomo czy było zajęte gniazdo na pewno nie było zajęte gniazdo było odwiedzane przez jednego bociana przez 1-4 tygodnie lub nieregularnie przez cały sezon gniazdo było odwiedzane przez dwa bociany przez 1-4 tygodnie lub nieregularnie przez cały sezon gniazdo było odwiedzane od tygodnia do miesiąca lub nieregularnie przez cały sezon, ale nie wiadomo, przez ile ptaków gniazdo było zajęte przez jednego bociana, dłużej niż 4 tygodnie stwierdzono obecność młodych zdolnych do wylotu HPm oraz liczbę młodych stwierdzono obecność młodych zdolnych do wylotu, ale nie można ustalić ich liczby bociany miały młode, lecz wszystkie młode zginęły (np. z po gradobiciu) w gnieździe były jaja, lecz z żadnego nie wykluły się młode (np. gniazdo z jajami spadło) gniazdo było zajęte przez parę ponad miesiąc, ale nie zostały złożone jaja gniazdo było zajęte przez parę ponad miesiąc, ale nie można ustalić czy były złożone jaja, lub czy wykluły się młode gniazdo było zajęte przez parę, ale nie można zdobyć pewnych informacji o efekcie lęgu HX HO HB1 HB2 HBX HE (HPm1-6) HPmx HPo(m) HPo(g) HPo(o) HPo(x) HPx Należy dążyć do zebrania możliwie dokładnych informacji, tak, aby jak najrzadziej korzystać z kodów zawierających literę "x". 10. Fotografia gniazda (Fot. gn.) - dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) wykonujemy fotografie gniazda, najlepiej trzy: (1) gniazdo z elementem podstawy (np. słupa) i widocznymi pisklętami dla oceny jego rozmiarów, (2) gniazdo z obiektem, na którym się znajduje i ewentualnie (3) umiejscowienie gniazda w krajobrazie dla ułatwienia jego identyfikacji przez innego obserwatora (będzie możliwość dołączenia ich do bazy internetowej w czasie wpisywania wyników). 11. Obecność/brak obrączek - jeżeli podczas kontroli zaobserwuje się rodziców, warto notować czy mają obrączki, a jeśli czas pozwoli sfotografować obrączkę lub odczytać jej numer. Zaznaczanie obecności lub braku obrączki na goleni lub na skoku: X obrączki na pewno nie ma; prostokąt obrączka jest. Jeśli więcej, niż jedna, przy każdym prostokącie podaje się literę odnośnik do jej opisu w uwagach, b a c brak zaznaczenia części nogi część nie widoczna w całości; c brak zaznaczenia czegokolwiek na sylwetce dorosłych przy c gnieździe nie było lub nie sprawdzano, czy są zaobrączkowane. Jeżeli w trakcie kolejnych obserwacji widzi się tylko jednego osobnika, zapisuje się go jako ptaka pierwszego. Jeśli oba nie mają obrączek, ptaka 2. można zapisać dopiero, gdy zobaczy się oba naraz. Gdy nie można odczytać numeru obrączki, należy w uwagach zanotować kolor/rodzaj (zwykle jest czarna, zielona lub metalowa). 4

5 W przypadku sfotografowania/odczytania numeru obrączki dane stwierdzenia należy przekazać centrali obrączkowania ptaków przy pomocy formularza Polringu (http://www.stornit.gda.pl/formobr.html) i fakt ten odnotować w uwagach. Więcej szczegółów na temat kontroli obrączek jest w tekście do pobrania ze strony 12. Uwagi - w tej komórce należy podawać wszelkie informacje o przyczynie zniszczenia lęgu, wystąpieniu strat częściowych (śmierć części młodych lub strata części jaj), wszelkie wątpliwości jakie powstały w czasie kontroli. Cenną informacja jest czas trwania gniazda oraz w których latach bociany wprowadziły młode. Jeśli miało to miejsce co roku, to zwykle gospodarze to dobrze wiedzą, natomiast jeśli nie we wszystkich latach, to zwykle dość wiarygodne informacje o liczbie wyprowadzonych młodych można uzyskać do 3 lat wstecz. Czasami gniazdo wymaga odnowienia podstawy, drzewo przycięcia gałęzi utrudniających dolot do gniazda lub podstawa gniazda uległa uszkodzeniu. Przy zbieraniu takich danych należy zanotować także nazwisko, imię gospodarza oraz jego telefon. Będzie to pomocne przy informowaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy operatorów energetycznych, którzy zajmują się naprawą gniazd. Podobnie nowe gniazda na słupach linii energetycznych wymagają założenia podstawy i trzeba je zgłosić do Zakładu Energetycznego. Informacje nie związane bezpośrednio z gniazdami, a warte odnotowania (na przykład: dotyczące śmierci ptaków, których pochodzenia nie znamy, o dużych zgrupowaniach bocianów w terenie, itp.) można podać oddzielnie. Dla zabezpieczenia informacji przed utratą należy sporządzić kopie i pozostawić je w domu. 5

WYTYCZNE DO PROWADZENIA INWENTARYZACJI ORNITOLOGICZNYCH NA OBSZARACH SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 W OKRESIE LĘGOWYM OGÓLNE ZALECENIA

WYTYCZNE DO PROWADZENIA INWENTARYZACJI ORNITOLOGICZNYCH NA OBSZARACH SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 W OKRESIE LĘGOWYM OGÓLNE ZALECENIA WYTYCZNE DO PROWADZENIA INWENTARYZACJI ORNITOLOGICZNYCH NA OBSZARACH SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 W OKRESIE LĘGOWYM OGÓLNE ZALECENIA Liczenia obejmujące cały obszar i zmierzające do wykrycia możliwie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską

Jak napisać pracę magisterską To jest przykład strony tytułowej więcej szczegółów na stronie 12, 24-25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BIOLOGII Stanisław Czachorowski Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo