Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

2 1. Opis ogólny Przeznaczenie urządzenia Bezpieczeństwo pracy Specyfikacja techniczna urządzenia Budowa urządzenia Pierwsze uruchomienie drukarki Rozpakowywanie urządzenia Poziomowanie drukarki Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej Poziomowanie platformy roboczej Pierwsze założenie szpuli z materiałem roboczym Wydruk 3D elementu testowego Pakiet programu YARRH Opis ogólny pakietu Instalacja oprogramowania YARRH Główne okno programu Pasek narzędzi programu Podłączenie urządzenia do komputera przez kabel USB Podłączenie urządzenia do sieci LAN Przygotowanie wydruku 3D Przygotowanie modelu 3D z wykorzystaniem oprogramowania modelującego Weryfikacja przygotowanego pliku STL Wczytanie pliku STL do programu YARRH i manipulacja obiektem 3D Dobór parametrów wydruku Generowanie pliku instrukcji GCODE Weryfikacja przygotowanego G code Wydruk modelu 3D z udziałem komputera Wydruk modelu z karty SD bez użycia komputera Zakończenie wydruku, zdjęcie modelu z platformy roboczej Obróbka wykończeniowa modelu Czynności eksploatacyjne Zmiana folii będącej pokryciem powierzchni roboczej stołu Regulacja naciągu paska napędowego osi XY Czyszczenie i smarowanie drukarki Załadowanie materiału drukującego Zmiana Materiału drukującego Rozwiązywanie problemów Brak połączenia z urządzeniem Zablokowanie filamentu w bloku ekstrudera Warunki licencji oprogramowania Warunki gwarancji Słowniczek Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

3 1. Opis ogólny Hbot 3D jest nowoczesną drukarką przestrzenną o jednym z największych na rynku polu roboczym. Duża sztywność konstrukcji oraz niezawodne elementy technologii napędu liniowego pozwalają na uzyskanie wysokiej prędkości wydruku, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości i dokładności. Zamknięta obudowa, duże pole robocze, autorska elektronika oraz oprogramowanie stanowią niezawodny produkt, który może już dziś wspierać Twój biznes! Możesz szybko i niezawodnie tworzyć modele prototypowe, modele budynków i makiet architektonicznych, materializować swoje wizje i przedstawiać je szybko swoim klientom. Niniejsza instrukcja obsługi podlega pewnym ograniczeniom co do aktualizacji związanym z procesem druku i dystrybucji. Najbardziej aktualna wersja instrukcji obsługi urządzenia jest zawsze dostępna na stronie internetowej producenta: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o zapoznanie się z najnowszą dostępną wersją instrukcji Przeznaczenie urządzenia Urządzenie Hbot 3D jest przeznaczone do budowy obiektów fizycznych bezpośrednio z trójwymiarowej dokumentacji wykonanej za pomocą narzędzi CAD. Możliwości nowych technologii wytwarzania przyrostowego, zwanego również potocznie drukiem 3D, mogą być nieocenioną pomocą podczas pracy w domu, biurze, pracowni oraz zakładzie produkcyjnym. Druk 3D jest technologią, która przy małych nakładach finansowych pozwala na budowanie obiektów trójwymiarowych bez użycia dodatkowego oprzyrządowania i narzędzi obróbkowych. W urządzeniu użyta została technologia FFF (Fused Filament Fabrication), wykorzystująca tworzywa sztuczne jako materiał bazowy do budowy obiektów trójwymiarowych. Jedną z 3 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

4 wielu zalet tej technologii jest szybko rozwijająca się gama materiałów, która poza standardowymi tworzywami, takimi jak PLA i ABS, zawiera materiały kompozytowe. Dzięki rosnącej liczbie materiałów, użytkownicy urządzeń do druku 3D mają możliwość budowania obiektów, które poza przeznaczeniem prototypowym, mogą pełnić funkcję elementów funkcjonalnych. Jeden z największych obszarów roboczych na rynku i zamknięta komora utrzymująca stałe warunki pracy sprawiają, że urządzenie Hbot 3D jest atrakcyjną propozycją zarówno dla zastosowań profesjonalnych jak i amatorskich Bezpieczeństwo pracy Podczas użytkowania urządzenia należy zachować podstawowe środki ostrożności. Pamiętaj aby: - Urządzenie jest wykonane w klasie ochrony przeciwporażeniowej 1 i zawsze musi być podłączane do sieci elektrycznej z sprawnym stykiem ochronnym PE (gniazdo sieciowe z bolcem ochronnym). Zabrania się użytkowania urządzenia bez zachowania tego warunku gdyż w razie awarii urządzenia grozi to porażeniem prądem elektrycznym! - Nie dotykać głowicy urządzenia podczas pracy ponieważ jej temperatura może osiągać bardzo duże wartości (powyżej 200 C). Kontakt z nagrzaną głowicą może prowadzić do poważnych oparzeń. - Nie dotykać rozgrzanej platformy roboczej podczas pracy urządzenia. - Nie używać drukarki z otwartą komorą roboczą podczas pracy urządzenia, ponieważ bezpośredni kontakt z elementami ruchomymi może spowodować uraz lub obrażenia ciała u operatora. - W czasie ręcznego podnoszenia stołu roboczego (za pośrednictwem panelu kontrolnego urządzenia lub programu YARRH) zachować szczególną ostrożność, należy uważać żeby głowica robocza lub karetka osi XY nie uderzyła w drukowany model znajdujący się pod spodem. 4 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

5 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia Technologia druku FFF (Fused Filament Fabrication) Pole robocze (X/Y/Z) 300 mm x 300 mm x 300 mm Komunikacja zewnętrzna USB, Ethernet Minimalna wysokość warstwy 0,1mm Klasa ochrony przeciwporażeniowej Kl. I Napięcie zasilania VAC ( +/- 10%) Spełniane normy EN :2007; EN :2007 Maksymalna moc pobierana 480W Materiały druku ABS, PLA, PVA, HIPS, FLEX, WOOD, PETG Średnica filamentu 3 mm Wymiary zewnętrzne 56 x 57 x 70 cm Waga 30 kg Panel LCD Monochromatyczny 128 x 64 Moc podgrzewania stołu roboczego 300 W Oprogramowanie sterujące YARRH Firmware Smoothieware - customizowane Elektronika sterująca Sunbeam 2.0 rev. C Maksymalna prędkość posuwu 300 mm/s Prędkość druku HD 80 mm/s Prędkość druku DRAFT 150 mm/s Średnica dyszy 0.4 mm Dokładność pozycjonowania 0,01mm 5 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

6 1.4. Budowa urządzenia Poniższe rysunki przedstawiają rozmieszczenie najważniejszych elementów urządzenia Widok ogólny urządzenia 6 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

7 Elementy składowe drukarki Hbot 3D 1 Drzwiczki górne 2 Drzwiczki frontowe 3 Panel sterujący LCD 4 Przycisk Power 5 Wentylatory obudowy 6 Komora robocza 7 Rączka transportowa 8 Miejsce na szpulę filamentu 9 Stół roboczy 10 Platforma robocza 11 Karetka ekstrudera i głowicy 12 Oś X 13 Oś Y 14 Oś Z 7 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

8 Schemat kinematyczny budowy urządzenia Na rysunku drukarki oznaczono kierunki układ współrzędnych XYZ (czarne strzałki) oraz jego początek (czerwone strzałki). Należy zwrócić uwagę, że poruszając stołem w dół, będziemy poruszać osią Z w kierunku dodatnim (+), czyli oddalamy się stołem od głowicy drukującej, poruszanie stołem w górę, jest przemieszczaniem się osi Z w kierunku ujemnym (-), czyli zbliżaniem się stołem do głowicy. Za poruszanie się w kierunku dodatnich współrzędnych, na panelu LCD odpowiada strzałka w górę dla osi X i Y i strzałka w dół dla osi Z. Za poruszanie się w kierunku ujemnych współrzędnych odpowiada strzałka w górę w przypadku osi Z a strzałka w dół w przypadku osi X i Y(patrz rozdział c) Ruch). +X +Y -X -Z -Y Y X Z +Z 8 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

9 Budowa ekstrudera Elementy składowe karetki z ekstruderem drukarki Hbot 3D 1 Struktura nośna karetki ekstrudera 2 Łożysko liniowe karetki w osi X 3 Wentylator głowicy 4 Silnik ekstrudera 5 Wentylator głowicy 6 Dźwignia łożyska dociskającego filament 7 Korpus ekstrudera 8 Radełko ekstrudera 9 Łożysko dociskowe 9 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

10 Panel sterujący urządzeniem Obsługa urządzenia odbywa się przy wykorzystaniu panelu znajdującego się z przodu urządzenia, pod drzwiczkami komory roboczej. Elementy składowe panelu sterującego drukarki Hbot 3D 1 Przycisk zasilania 2 Ekran LCD 3 Przycisk reset 4 Przycisk play/pauza 5 Przycisk dół 6 Przycisk ok 7 Przycisk góra Ad Przycisk zasilania Przycisk służący do włączania i wyłączania drukarki. W stanie czuwania podświetlenie przycisku pulsuje zielonym światłem. Aby uruchomić drukarkę należy wcisnąć przycisk. Aby drukarkę wyłączyć przycisk należy wcisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy. 10 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

11 Ad Ekran LCD Ekran sterownika drukarki na którym wyświetlane są podstawowe parametry pracy drukarki oraz menu. Ad Przycisk reset Wciśniecie tego przycisku spowoduje restart drukarki. UWAGA: naciśniecie tego przycisku podczas wydruku spowoduje iż wydruk zostanie przerwany bez możliwości jego wznowienia. Ad Przycisk play/pauza Przycisk ten pozwala na wstrzymanie procesu wydruku i bezwzględne zatrzymanie głowicy. Gdy pauza jest aktywna niebieska dioda na panelu będzie migać. Ad Przycisk dół Przycisk nawigacji po menu, powoduje przemieszczanie się w dół po opcjach menu. Ad Przycisk OK Przycisk zatwierdzający wybraną opcję. Naciśnięcie go w ekranie statusu spowoduje przejście do menu głównego drukarki. Ad Przycisk góra Przycisk nawigacji po menu, powoduje przemieszczanie się w górę po opcjach menu. Poniżej zostanie opisana funkcjonalność pozycji znajdujących się w menu panelu. 11 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

12 Ekran główny panelu LCD Główny ekran wyświetla podstawowe informacje dotyczące parametrów pracy urządzenia Menu główne Aby wejść w menu główne, należy wcisnąć przycisk OK, znajdujący się po prawej stronie panelu LCD. Za pomocą strzałek znajdujących się pod i nad przyciskiem OK, poruszamy się po zawartości menu. Aby potwierdzić wejście w wybraną pozycję lub wykonać wybraną akcję, wciskamy ponownie przycisk OK. Aby powrócić na wyższy poziom menu, należy wybrać opcję Powrót w danym menu i potwierdzić wciskając przycisk OK. Po uruchomieniu urządzenia Przyciskiem Zasilania na ekranie LCD na kilka sekund pojawia się logo HBOT 3D a następnie wyświetlany jest widok menu głównego: Poniżej opisano funkcjonalność wszystkich pozycji z Menu Głównego. Przejście pomiędzy pozycjami z Menu Główne odbywa się za pośrednictwem klawiszy Przycisk Góra lub Przycisk Dół, wejście do danego menu odbywa się poprzez naciśnięci przycisku OK. 12 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

13 a) Status wyświetla główne informacje dotyczące obecnego stanu urządzenia Hbot gotowy miejsce wyświetlania komunikatów, nazwy drukowanego pliku i paska postępu. 0 min 0s czas trwania wydruku (od momentu rozpoczęcia do chwili obecnej) 0 min estymowany czas pozostały do końca wydruku Głowica 22/0 C informacja dotycząca temperatury głowicy drukarki, odpowiednio: temperatura aktualna/temperatura docelowa (w stopniach Celsjusza) Platforma 23/0 C informacja dotycząca temperatury platformy roboczej drukarki, odpowiednio: temperatura aktualna/temperatura docelowa (w stopniach Celsjusza) b) Ruch wejście do menu swobodnego poruszania osiami urządzenia. (Uwaga: zanim przystąpisz do poruszania osiami, zadbaj aby osie drukarki były wyzerowane! patrz punkt d) o Z zerowanie osi Z o XY zerowanie osi X i Y o XYZ zerowanie osi X, Y i Z 13 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

14 Z po wybraniu pozycji za pomocą przycisku OK można poruszać osią Z w górę lub w dół przy pomocy strzałek kierunkowych. Należy pamiętać, że strzałka skierowana w górę spowoduje przesunięcie stołu o 10 mm w górę (podniesienie stołu), a strzałka skierowana w dół spowoduje przesunięcie stołu w dół (opuszczenie stołu). X - po wybraniu pozycji za pomocą przycisku OK można poruszać osią X w prawo lub w lewo przy pomocy strzałek kierunkowych. Należy pamiętać, że strzałka skierowana w górę spowoduje przesunięcie osi X o 10 mm w prawo, a strzałka skierowana w dół spowoduje przesunięcie osi X w lewo. Y - po wybraniu pozycji za pomocą przycisku OK można poruszać osią Y w prawo lub w lewo przy pomocy strzałek kierunkowych. Należy pamiętać, że strzałka skierowana w górę spowoduje przesunięcie osi Y o 10 mm w głąb obszaru roboczego, a strzałka skierowana w dół spowoduje przesunięcie osi Y w stronę frontu urządzenia. Powrót wybranie tej pozycji powoduje powrót do menu głównego Aby opuścić tryb sterowania położeniem wybranej aktualnie osi należy wcisnąć przycisk OK. c) Grzanie wejście do menu sterującego grzaniem Wstecz powrót do menu głównego Ogrzej dla ABS wybranie tej pozycji powoduje nagrzanie głowicy oraz platformy roboczej do temperatur odpowiednich dla materiału ABS Ogrzej dla PLA - wybranie tej pozycji powoduje nagrzanie głowicy oraz platformy roboczej do temperatur odpowiednich dla materiału PLA Ustaw manualnie wejście do podmenu ręcznych nastawów temperatury grzania głowicy i stołu. Wstecz powrót do menu nadrzędnego. 14 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

15 Głowica możliwość ręcznego wyboru temperatury grzania głowicy również w trakcie trwania wydruku. Aby ustawić ręcznie temperaturę głowicy należy wybrać pozycję Głowica zatwierdzając klawiszem OK. Zmiana temperatury odbywa się za pomocą strzałek na panelu sterującym. Aby opuścić edycję temperatury należy ponownie wcisnąć klawisz OK. Platforma - możliwość ręcznego wyboru temperatury grzania platformy roboczej również w trakcie trwania wydruku. Aby ustawić ręcznie temperaturę platformy roboczej należy wybrać pozycję Platforma zatwierdzając klawiszem OK. Zmiana temperatury odbywa się za pomocą strzałek na panelu sterującym. Aby opuścić edycję temperatury należy ponownie wcisnąć klawisz OK. Wychłodź wybranie tej pozycji powoduje wyłączenie grzałek głowicy oraz platformy roboczej d) Wydruk wejście do menu wydruku z karty SD.. powrót do menu głównego sd wejście do menu wyboru pliku do druku z karty SD. Wybranie konkretnego pliku, poprzez wciśnięcie klawisza OK rozpocznie proces jego wydruku e) Serwis menu umożliwiające wykonywanie czynności serwisowych Wstecz powrót do menu nadrzędnego Manualna ekstruzja wejście do podmenu umożliwiającego ręczną ekstruzję Wstecz powrót do menu nadrzędnego Ekstruduj 5mm ekstruzja 5 mm filamentu Cofnij 5mm cofnięcie 5 mm filamentu Wstępna ekstruzja ekstruzja pewnej ilości materiału w celu ustalenia stałego przepływu po dłuższym okresie przestoju głowicy 15 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

16 Silniki o Wstecz o Włącz silniki o Wyłącz silniki Oświetlenie o Wstecz o Włącz oświetlenie o Wyłącz oświetlenie Wentylacja o Wstecz o Włącz wentylator ekstrudera o Wyłącz wentylator ekstrudera o Włącz wentylator obudowy o Wyłącz wentylator obudowy Poziomuj stół uruchamia procedurę kalibracji położenia platformy roboczej względem głowicy. Procedura przebiega w sposób półautomatyczny, interaktywny z użytkownikiem (patrz punkt 2.3.) f) Opcje Wstecz Szybkość 100% - opcja przyspieszania wydruku. Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie prędkości wydruku (zmiany można dokonywać w trakcie trwania wydruku; UWAGA!: przyspieszenie może spowodować pogorszenie jakości lub błędy wydruku) Adres IP po wybraniu wyświetla adres IP drukarki. Wersja programu po wybraniu wyświetla wersję programu 16 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

17 Panel podłączeniowy: zasilania, USB, LAN i karty pamięci Panel podłączeniowy drukarki Hbot 3D 1 Wejście zasilania 2 Główny bezpiecznik 3 Przełącznik zasilania 4 Wejście na kartę SD 5 Wejście USB 6 Wejście Ethernet 17 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

18 2. Pierwsze uruchomienie drukarki 2.1. Rozpakowywanie urządzenia Umieść karton z urządzeniem na równym podłożu. Otwórz górną pokrywę kartonu i wyciągnij elementy wyposażenia drukarki, znajdujące się w przegrodzie górnej części pianki ochronnej kartonu. Po ich wyjęciu, możesz ściągnąć piankę ochronną. Na panelach bocznych obudowy urządzenia, znajdują się rączki transportowe drukarki. Drukarka jest zapakowana w worek ochronny. Należy ostrożnie rozpakować worek i uzyskać bezpośredni dostęp do rączek transportowych. Z pomocą drugiej osoby, chwyć mocno rączki po obu stronach drukarki i wyciągnij powoli urządzenie z kartonu (Uwaga: drukarka waży ok 30kg!) i połóż delikatnie na podłożu. Na spodzie urządzenia będzie znajdować się dolna pianka ochronna. Chwyć jeszcze raz drukarkę za rączki transportowe i unieś lekko nad ziemię. Druga osoba powinna teraz ściągnąć dolną część pianki ochronnej. Po wykonaniu tych czynności drukarkę należy umieścić w docelowym miejscu pracy Poziomowanie drukarki Po ustawieniu drukarki na równym i stabilnym podłożu należy przystąpić do jej wypoziomowania. Na spodzie urządzenia znajdują się 4 ruchome wykręcane nóżki. Wstępnie wszystkie nóżki powinny być wkręcone. Następnie należy korzystając z poziomnicy umieszczonej na górnej powierzchni obudowy tak regulować poszczególne nóżki żeby uzyskać poziome ustawienie urządzania w kierunku osi x (szerokość) jak i osi y (głębokość) uważając, aby wszystkie nóżki miały kontakt z podłożem i aby drukarka była posadowiona stabilnie Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej Do urządzenia dołączone są dwa przewody. Jeden z nich jest przewodem zasilającym, a drugi służy komunikacji urządzenia z komputerem za pomocą interfejsu USB. Podczas pierwszego uruchomienia wystarczy podłączyć tylko urządzenie do zasilania, ponieważ wydruk 18 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

19 testowego modelu odbędzie się przy użyciu pliku zapisanego na karcie SD w sterowniku drukarki bez konieczności podłączania Poniższe kroki pomogą Ci w tej czynności: KROK 1 Zlokalizuj złączę zasilania znajdując się na tylnym panelu urządzenia. KROK 2 Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że włącznik - obok złącza zasilania - jest w pozycji wyłączenia. Wyciągnij przewód zasilający z opakowania i jeden koniec podłącz do złącza zasilania w drukarce. Drugą końcówkę kabla zasilającego podłączdo gniazdka elektrycznego z bolcem uziemiającym. UWAGA: zabrania sią podłączania urządzenia do gniazdka bez sprawnej instalacji uziemiającej!!. 19 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

20 KROK 3 Teraz gdy urządzenie jest podłączone do sieci przełącz włącznik zasilania w pozycję załączenia 1. KROK 4 Na panelu sterującym urządzenia powinno pulsować podświetlenie przycisku włączającego urządzenie, z napisem Power Poziomowanie platformy roboczej Zapewnienie odpowiedniego poziomu platformy, względem głowicy drukującej, jest kluczowe dla uzyskiwania wysokiej jakości wydruków. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeprowadzić poniższą procedurę kalibracyjną. Firma 3D Printers testuje i kalibruje każdą drukarkę na zakończenie procesu produkcyjnego, jednakże w czasie transportu, pozycja głowicy względem stołu może uleć pewnemu przesunięciu, dlatego też po rozpakowaniu drukarki bezwzględnie należy przeprowadzić poniższą procedurę. 20 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

21 Procedura poziomowania i regulacji powinna być również ponawiana w każdym przypadku, gdy pojawią się symptomy wskazujące na niepoprawne ustawienie grubości pierwszej warstwy i/lub poziomu stołu. KROK 1 Przełącz przycisk zasilania na tylnym panelu urządzenia w pozycję załączenia 1. KROK 2 Włącz urządzenie przy pomocy przycisku Power na panelu sterującym. KROK 3 Otwórz przednie drzwiczki drukarki. Pomiędzy karetką osi X, a stołem roboczym drukarki, znajduje się pianka ochronna głowicy drukującej. Przed przystąpieniem do poziomowania platformy należy ją usunąć 21 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

22 Aby tego dokonać, w Menu Głównym wejdź do menu Ruch poprzez wybór odpowiedniej ikony w menu głównym i przyciśnięcie przycisku OK na panelu. W menu Ruch, wybierz pozycję Ruch Z i zatwierdź przyciskiem OK.. W tym momencie położenie stołu roboczego można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół. 22 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

23 UWAGA: Aby odsunąć stół od głowicy, należy wcisnąć dolną strzałkę (opuścić stół do dołu). W tym momencie stół roboczy odsunie się od głowicy o 10mm. Akcje należy powtórzyć w celu opuszczenia stołu o kolejne 10mm co łącznie doprowadzi do opuszczenia platformy roboczej o 20mm. Możesz teraz wyciągnąć piankę ochronną. W celu opuszczenia trybu ruchu osi Z wciśnij przycisk OK na panelu sterującym urządzenia. Z listy menu wybierz pozycję Wstecz aby powrócić do menu głównego. Po usunięciu pianki ochronnej, można przystąpić do poziomowania platformy roboczej. KROK 4 Należy rozgrzać platformę roboczą do temperatury pracy. W tym celu należy w Menu Głównym wybrać menu Grzanie, następnie wybrać opcję Nagrzej PLA i zatwierdzić 23 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

24 klawiszem OK. Następnie należy wrócić do Menu Głównego wybierając opcję Powrót i zatwierdzając klawiszem OK. KROK 5 Po nagrzaniu stołu do temperatury pracy można przystąpić do właściwego poziomowania platformy roboczej. Z menu głównego wybierz opcję Serwis. Następnie wybierz: Poziomowanie platformy i potwierdź klawiszem OK. Rozpocznie się procedura poziomowania platformy. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie LCD urządzenia. Na początku procedury poziomowania wózek z głowicą przemieści się w lewy przedni róg urządzenia a stół z platformą roboczą osiągnie pozycję minimalną w stosunku do głowicy roboczej. Szerokość szczeliny między głowicą a platformą roboczą w kolejnych punktach kalibracji powinna wynosić około 0.1 mm. Pomiaru szczeliny należy dokonać próbując włożyć pomiędzy dyszę głowicy, a powierzchnię stołu roboczego szczelinomierz o listku grubości 0,1 mm lub cienką kartkę papieru o typowej gramaturze 80 g/m2. 24 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

25 Jeżeli przy przesuwaniu kartki lub szczelinomierza nie występuje żaden opór, lub nie ma możliwości umieszczenia szczelinomierza/kartki papieru między dyszą głowicy a platformą roboczą, należy dokonać regulacji wysokości danego narożnika stołu. W tym celu należy obracać śrubą pozycjonującą platformę w narożniku, nad którym aktualnie znajduje się głowica. Obrót śruby w kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje podnoszenie platformy w danym narożniku, w przeciwnym do ruchu wskazówek zegara opuszczenie. Szczelinę należy wyregulować w taki sposób aby kartka papieru lub listek szczelinomierza przesuwały się z delikatnym oporem. W celu dalszego kontynuowania kalibracji platformy roboczej postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu urządzenia. Dalsza procedura polega na kalibracji poziomu platformy w kolejnych narożnikach platformy identycznie jak dla pierwszego narożnika. 25 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

26 Po wstępnej kalibracji w czterech narożnikach procedura zostanie powtórzona, aby upewnić się co do poprawności kalibracji położenia platformy roboczej. KROK 6 Ostatnim krokiem sprawdzającym poprawność wypoziomowania stołu będzie wydruk próbnego obrysu na obwodzie platformy roboczej. W tym celu w menu głównym należy wybrać menu Druk, następnie SD i przechodząc strzałkami po liście plików wybrać plik: poziomowanie_pla.gcode lub poziomowanie_abs.gcode w zależności od tego, jaki materiał roboczy jest założony do urządzenia. Po naciśnięciu OK rozpocznie się procedura wydruku obrysu próbnego. Niebieska dioda będzie migać do czasu aż platforma robocza i głowica grzejna osiągną odpowiednią temperaturę. Następnie rozpocznie się proces wydruku. W trakcie i po wykonaniu przez urządzenie tej procedury należy sprawdzić czy ścieżka wyekstrudowanego materiału przylega pewnie do platformy roboczej oraz ma jednakową szerokość na całym obwodzie. Stół w odpowiedniej odległości, ścieżki równej szerokości i równo sklejone. 26 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

27 Stół za nisko, ścieżki za wąskie i nieprzyklejone do stołu. Stół za wysoko, ścieżki cienkie i półprzezroczyste, nadmiar materiału rozlany po bokach. 27 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

28 Jeżeli ścieżka nie spełnia powyższych kryteriów procedurę poziomowania stołu należy powtórzyć. Jeśli w momencie poziomowania stołu do drukarki nie założono żadnego materiału roboczego należy przejść do punktu 5.4 instrukcji, założyć szpule z odpowiednim materiałem roboczym (filamentem) i wrócić do tego kroku w celu zakończenia procedury poziomowania stołu. Po poprawnym wykonaniu wszystkich kroków platforma robocza jest gotowa do pracy Pierwsze założenie szpuli z materiałem roboczym Aby dowiedzieć się jak przeprowadzić pierwszą aplikację filamentu do głowicy, postępuj zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w punkcie 5.4 instrukcji, dotyczącym zakładania i wymiany szpuli z materiałem modelowym Wydruk 3D elementu testowego Aby sprawdzić poprawność działania urządzenia należy, przed ustanowieniem komunikacji z komputerem, wykonać próbną budowę elementu testowego. Przed rozpoczęciem wydruku upewnij się, że wykonałeś czynności wskazane w punktach od 2.1 do 2.5. KROK 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania oraz jest uruchomione, a platforma robocza jest odpowiednio wypoziomowana. 28 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

29 KROK 2 Upewnij się, że powierzchnia robocza platformy urządzenia jest odpowiednio przygotowana do druku. Przygotowanie powierzchni platformy opisano w rozdziale 5.1, dotyczącym czynności eksploatacyjnych. KROK 3 Z menu głównego urządzenia wybierz pozycję Druk. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję sd. Wyświetli się lista plików zawartych na karcie pamięci. Fabrycznie na karcie pamięci poza plikami konfiguracyjnymi znajdują się następujące pliki: Benchmark_ABS.gcode specjalny model testowy służący do oceny pracy drukarki koniczny do wydruku w przypadku zgłaszania problemów do serwisu; wydruk z ABS Benchmark_PLA.gcode jak wyżej, ale wydruk z PLA frog_abs.gcode model testowy figurki żabki wydruk z ABS frog_pla.gcode - model testowy figurki żabki wydruk z PLA poziomowanie_abs.gcode próbny wydruk obrysu z ABS, weryfikacja poziomowania stołu roboczego poziomowanie_pla.gcode próbny wydruk obrysu z PLA, weryfikacja poziomowania stołu roboczego Wybierz z listy plik odpowiedni plik testowy w wersji dostosowanej do materiału założonego do drukarki (ABS lub PLA) i naciśnij klawisz OK.W tym momencie zaczyna 29 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

30 migać niebieska dioda na panelu drukarki, głowica i stół roboczy nagrzewają się do zadanych programowo temperatur. Przebieg nagrzewania można śledzić na wyświetlaczu urządzenia. Gdy zostaną osiągnięte zadane temperatury głowicy i stołu roboczego urządzenie automatycznie rozpocznie proces wydruku. Jeżeli wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane poprawnie budowa elementu powinna się rozpocząć. Wydruk modelu testowego powinien trwać ok. 50 minut. Po zakończeniu wydruku zdejmij go z platformy roboczej postępując według informacji z rozdziału Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 3. Pakiet programu YARRH 3.1. Opis ogólny pakietu Hbot 3D jest dostarczany wraz z oprogramowaniem sterującym YARRH. Pakiet ten służy do sterowania drukarką oraz do przygotowania i przeprowadzenia wydruku 3d Instalacja oprogramowania YARRH Do obsługi urządzenia - z poziomu komputera - służy dedykowany program YARRH. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces instalacji oprogramowania. KROK 1 30 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

31 Najnowszą dostępną wersję oprogramowanie należy pobrać z witryny w obszarze Mój HBOT 3D Download przez kliknięcie w link OPROGRAMOWANIE - POBIERZ. Zostanie wtedy uruchomione pobieranie pliku. KROK 2 Uruchom kreator instalatora programu YARRH przy pomocy ściągniętego instalatora z poprzedniego kroku. 31 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

32 Po włączeniu instalatora zatwierdź wybór języka instalacji: KROK 3 Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora i przejdź do następnego etapu instalacji poprzez wciśnięcie Dalej: KROK 4 Wybierz ścieżkę instalacyjną programu i przejdź do następnego etapu poprzez wciśnięcie Dalej: 32 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

33 KROK 5 Zatwierdź lub zmień lokalizację skrótu do programu YARRH: 33 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

34 KROK 6 Jeżeli chcesz z utworzyć na pulpicie ikonę programu YARRH zaznacz okienko wyboru, tak jak pokazano na rysunku. Poniżej pojawia się też opcja instalacji sterowników USB. Aby zapewnić poprawność działania urządzenia, również należy zaznaczyć okienko wyboru. Po dokonaniu zmian przejdź Dalej: KROK 7 W kolejnym oknie dialogowym wciśnij Instaluj w celu przeprowadzenia instalacji: 34 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

35 KROK 8 Po zakończeniu instalacji programu YARRH wyświetli się okienko dialogowe instalacji sterowników USB. (Na niektórych systemach 32 bitowych mogą wystąpić problemy z instalacją sterowników, w takim przypadku proszę przeprowadzić instalację ręczną sterowników według instrukcji ze strony: ) Należy zaakceptować warunki użytkowania przez wybranie przycisku Yes : KROK 9 Otworzy się kreator instalacji sterowników urządzeń. Wciśnij przycisk Dalej, aby przejść do dalszego etapu instalacji: 35 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

36 KROK 10 Kreator zainstaluje sterowniki i wyświetli okno z informacją o poprawnym przebiegu instalacji. Wciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć działania kreatora instalacji sterowników USB: 36 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

37 KROK 11 Następnie pojawi się okienko dialogowe zakończenia instalacji oprogramowania YARRH. Zakończ instalację przez wciśnięcie przycisku Zakończ: 3.1. Główne okno programu Po zakończeniu instalacji oprogramowania YARRH, otwórz program za pomocą ikony znajdującej się na pulpicie lub wybierz program z menu Start systemu Windows. Po włączeniu pojawi się główne okno interfejsu zamieszczone i opisane poniżej. 37 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

38 Elementy interfejsu głównego okna programu 1 Pasek narzędzi programu 2 Panel umożliwiający sterowanie temperaturami podczas procesu 3 Panel wyświetlający przebieg zmian temperatur podczas procesu 4 Panel umożliwiający ręczne zerowanie osi oraz sterowanie ekstruzją 5 Panel z wizualizacją procesu budowy obiektu 6 Panel umożliwiający ręczne poruszanie osiami urządzenia 3.4. Pasek narzędzi programu Plik W tej zakładce występują trzy pozycje odpowiadające za wczytywanie i zapisywanie plików przez program. 38 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

39 Wczytaj GCODE pozycja, po wybraniu której możemy wczytać wygenerowany wcześniej plik, gotowy do przeprowadzenia procesu budowy modelu. Po wybraniu tej pozycji program wyświetli okno Eksploratora Windows w celu podania przez użytkownika lokalizacji pliku. Plik taki można wygenerować w programie YARRH z pliku w formacie STL. Proces generowania pliku w formacie GCODE opisano w rozdziale 4. Plik GCODE można wygenerować w innych dostępnych środowiskach, lecz należy pamiętać, że firma 3D Printers Sp. z o.o. nie gwarantuje poprawnego procesu budowy obiektu prowadzonego z plików wygenerowanych poza środowiskiem YARRH. Środowisko YARRH dostarczone jest wraz z plikami konfiguracyjnymi dostosowanymi do odpowiedniego materiału dostarczanego przez producenta drukarki. W takim przypadku wydruki będą osiągały optymalne parametry. Producent w trybie ciągłym pracuje nad optymalizacją konfiguracji oprogramowania i dopasowania go do parametrów dostarczanego materiału. W przypadku zmian w konfiguracji program YARH zaktualizuje się automatycznie po jego uruchomieniu, o ile komputer będzie miał dostęp do sieci internetowej. Pamiętaj, że użycie pliku GCODE pochodzącego z innego źródła niż program YARRH może doprowadzić do niepoprawnego działania urządzenia lub uszkodzenia jego elementów. Wczytaj STL pozycja umożliwiająca wczytanie pliku w formacie STL. Dokładny opis znajduje się w rozdziale Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

40 Ustawienia W tej zakładce z punktu widzenia użytkownika, istotna jest pozycja Opcje. Opcje po wybraniu lewym klawiszem myszki tej pozycji wyświetli się okno, w którym można dokonać podstawowych zmian dotyczących działania środowiska YARRH. Liczba ekstruderów w przypadku urządzenia Hbot 3D mamy do dyspozycji jeden ekstruder, dlatego nie należy zmieniać domyślnej wartości Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

41 Autoaktualizacja pole zaznaczone w tej sekcji pozwoli na automatyczną aktualizację oprogramowania podczas jego startu. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi posiadanie aktualnej wersji oprogramowania i plików konfiguracyjnych dla wydruków z materiałów dodawanych do oferty producenta urządzenia. Drukarka w tej sekcji mamy możliwość definiowania rozmiarów obszaru roboczego urządzenia. Dla urządzenia Hbot 3D należy pozostawić wartości domyślne widoczne na zrzucie ekranu powyżej. Wygląd w tej sekcji mamy możliwość zmiany czcionki interfejsu programu YARRH CURA w tej sekcji podane są ścieżki lokalizacyjne programu CURA,wspomagającego pracę środowiska YARRH, oraz plików konfiguracyjnych. Ścieżki nie powinny być zmieniane przez niedoświadczonych użytkowników. UWAGA: W pakiecie YARRH wykorzystywane jest oprogramowanie tnące Cura Engine dostępne i dystrybuowane w formule opensource: https://github.com/ultimaker/curaengine). Producent drukarki, firma 3D Printers sp. z o. o., nie odpowiada bezpośrednio za błędy i niedoskonałości związane z wykorzystywaniem tego programu. Dokłada jednakże wszelkich starań, żeby wersja programu dostępna wraz z aktualnym pakietem YARRH była przetestowana na współpracę z drukarką Hbot 3D, oraz aby plik konfiguracyjny tego programu pozwalał na maksymalne wykorzystanie możliwości drukarki i dostarczanych przez Producenta materiałów eksploatacyjnych (filamentu). 3.5 Podłączenie urządzenia do komputera przez kabel USB Port USB urządzenia znajduje się na tylnej jego ścianie, w lewym dolnym rogu. Przewód interfejsu USB dołączony jest do zestawu i należy go podłączyć do złącza urządzenia. Drugą końcówkę należy podłączyć do portu USB komputera. Złącza przewodu USB mają różne wtyczki - po każdej ze stron kabla - pasujące odpowiednio do złącza USB w drukarce oraz złącza USB w komputerze. Urządzenie powinno zostać wykryte przez komputer. 41 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

42 Po uruchomienia pakietu YARH w dolnej części ekranu - po lewej stronie - powinna być widoczna ikona reprezentująca port USB potwierdzająca, że drukarka jest poprawnie połączona z komputerem i widoczna dla YARH 3.6 Podłączenie urządzenia do sieci LAN Aby można było korzystać z drukarki zdalnie za pośrednictwem sieci LAN, należy upewnić się, że obsługa LAN jest aktywowana w pliku konfiguracyjnym config.txt na karcie drukarki oraz, że adres IP został wpisany poprawnie. Można to sprawdzić w sekcji network settings pliku config.txt : # network settings network.enable true # enable the ethernet network services włączona usługa ETHERNET network.webserver.enable true # enable the webserver włączony serwer WWW network.telnet.enable true # enable the telnet server włączona usługa TELNET Istnieją dwie opcje ustawienia adresu IP: Automatyczne uzyskiwanie poprzez usługę DHCP: Aby użyć tej opcji należy wprowadzić następujące ustawienia w pliku konfiguracyjnym: network.ip_address auto # use dhcp to get ip address Stały adres IP: Aby użyć tej opcji należy wprowadzić następujące ustawienia w pliku konfiguracyjnym: network.ip_address # the IP address network.ip_mask # the ip mask network.ip_gateway # the gateway address Stały Adres IP przeznaczony dla drukarki należy wcześniej odpowiednio skonfigurować w sieci LAN do której drukarka będzie podłączona. W celu konfiguracji adresu IP należy skontaktować się z administratorem sieci LAN. 42 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

43 Oprogramowanie sterownika umożliwia zdalny dostęp do sterowania drukarką i wydrukiem za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności należy wpisać w okno przeglądarki adres IP przypisany do drukarki (adres stały ustawiony w pliku konfiguracyjnym lub adres przydzielony dynamicznie za pośrednictwem usługi DHCP) i połączyć się z serwerem WWW sterownika drukarki. Na ekranie pojawi się widok umożliwiający zdalne zarządzanie drukarką oraz wydrukiem. W kolejne wersji oprogramowania firmware drukarki zostanie dostarczona usprawniona wersja wbudowanego serwera WWW z funkcjonalnością odpowiadającą bezpośrednim sterowaniem drukarki z panela sterującego oraz z możliwością zdalnego przesyłania i kasowania plików do/z drukarki. 43 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

44 4. Przygotowanie wydruku 3D 4.1. Przygotowanie modelu 3D z wykorzystaniem oprogramowania modelującego Druk 3D w technologii FFF posiada pewne ograniczenia. Przy projektowaniu elementów pod druk 3D należy o nich pamiętać. Poniżej zamieszczono kilka porad, dzięki którym projektowane przez Ciebie modele będą spełniały wymogi technologiczne. Minimalna grubość ścianki elementu jest ograniczona przez średnicę dyszy głowicy drukującej, która w przypadku drukarki Hbot 3D wynosi 0,4mm. Maksymalny kąt pochylenia ścianek modelu może wynosić 45. W celu wybudowania elementów o większych pochyleniach, model należy budować ze strukturami wspierającymi (suportami). O generowaniu struktur wspierających przeczytasz w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Podstawa modelu powinna być powierzchnią płaską, tak aby pierwsza warstwa modelu mogła przykleić się platformy roboczej. Jeżeli model jest tworzony za pomocą oprogramowania bazującego na modelowaniu powierzchniowym, obiekty należy tworzyć w taki sposób, aby utworzone powierzchnie tworzyły zamkniętą bryłę, oraz jeżeli model jest zbudowany z większej ich liczby, bryły nie przecinały się. W innym przypadku mogą pojawić się błędy w wygenerowanym pliku STL, na podstawie którego tworzone są później instrukcje sterujące dla drukarki. O możliwych błędach siatek SLT przeczytasz w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania Weryfikacja przygotowanego pliku STL Bardzo ważnym elementem podczas generowania plików w formacie STL jest odpowiedni dobór siatki trójkątów. 44 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

45 Należy wykonać ten etap ze szczególną starannością, zwracając uwagę na takie parametry, jak gęstość siatki trójkątów, zależna od dobranych tolerancji czy poprawność wykonania siatki. Poprawność wykonania siatki trójkątów należy zweryfikować za pomocą specjalnych narzędzi dostępnych na rynku, takich jak NetFabb Jest to ważna czynność, ponieważ błędy jakie mogą występować w siatce trójkątów często powodują niepoprawny przebieg budowy modelu. Podstawowe błędy występujące w siatkach trójkątów to: Nakładające się trójkąty Przecinające się trójkąty Niedomknięte ściany/powierzchnie modelu 4.3. Wczytanie pliku STL do programu YARRH i manipulacja obiektem 3D STL jest standardowym rozszerzeniem plików stosowanym w druku 3D. Większość programów do modelowania trójwymiarowego umożliwia zapisanie modelu w tym formacie. Aby wczytać plik STL do programu YARRH wybierz z paska głównego programu menu Plik pozycje Wczytaj STL. Po wybraniu pozycji Wczytaj STL wyświetli się okno Eksploratora Windows w celu podania przez użytkownika lokalizacji pliku. Po wybraniu pliku na ekranie wyświetli się okno programu odpowiedzialne za przygotowanie plików do budowy Okno manipulacji plików STL Po wybraniu opcji Wczytaj STL w menu Plik otwarte zostanie okno manipulacji plików STL. 45 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

46 Elementy interfejsu okna przygotowania plików 1 Opcje slicera - panel wyboru konfiguracji parametrów budowy obiektu 2 Manipulacja obiektem - panel narzędzi pozwalających na manipulację obiektem na platformie 3 Eksportuj - panel generowania kodów maszynowych oraz plików STL 4 Podgląd stołu - panel wyświetlający aktualną orientację obiektu na platformie roboczej Opcje slicera Dobór parametrów wydruku jest konfigurowalny w sekcji Opcje slicera w oknie manipulacji plików STL. Pliki konfiguracyjne są przygotowane wstępnie dla podstawowych materiałów dostarczanych przez Producenta drukarki. Wyboru należy dokonać z listy wyboru opisanej etykietą Konfig. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 46 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo