Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

2 1. Opis ogólny Przeznaczenie urządzenia Bezpieczeństwo pracy Specyfikacja techniczna urządzenia Budowa urządzenia Pierwsze uruchomienie drukarki Rozpakowywanie urządzenia Poziomowanie drukarki Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej Poziomowanie platformy roboczej Pierwsze założenie szpuli z materiałem roboczym Wydruk 3D elementu testowego Pakiet programu YARRH Opis ogólny pakietu Instalacja oprogramowania YARRH Główne okno programu Pasek narzędzi programu Podłączenie urządzenia do komputera przez kabel USB Podłączenie urządzenia do sieci LAN Przygotowanie wydruku 3D Przygotowanie modelu 3D z wykorzystaniem oprogramowania modelującego Weryfikacja przygotowanego pliku STL Wczytanie pliku STL do programu YARRH i manipulacja obiektem 3D Dobór parametrów wydruku Generowanie pliku instrukcji GCODE Weryfikacja przygotowanego G code Wydruk modelu 3D z udziałem komputera Wydruk modelu z karty SD bez użycia komputera Zakończenie wydruku, zdjęcie modelu z platformy roboczej Obróbka wykończeniowa modelu Czynności eksploatacyjne Zmiana folii będącej pokryciem powierzchni roboczej stołu Regulacja naciągu paska napędowego osi XY Czyszczenie i smarowanie drukarki Załadowanie materiału drukującego Zmiana Materiału drukującego Rozwiązywanie problemów Brak połączenia z urządzeniem Zablokowanie filamentu w bloku ekstrudera Warunki licencji oprogramowania Warunki gwarancji Słowniczek Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

3 1. Opis ogólny Hbot 3D jest nowoczesną drukarką przestrzenną o jednym z największych na rynku polu roboczym. Duża sztywność konstrukcji oraz niezawodne elementy technologii napędu liniowego pozwalają na uzyskanie wysokiej prędkości wydruku, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości i dokładności. Zamknięta obudowa, duże pole robocze, autorska elektronika oraz oprogramowanie stanowią niezawodny produkt, który może już dziś wspierać Twój biznes! Możesz szybko i niezawodnie tworzyć modele prototypowe, modele budynków i makiet architektonicznych, materializować swoje wizje i przedstawiać je szybko swoim klientom. Niniejsza instrukcja obsługi podlega pewnym ograniczeniom co do aktualizacji związanym z procesem druku i dystrybucji. Najbardziej aktualna wersja instrukcji obsługi urządzenia jest zawsze dostępna na stronie internetowej producenta: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o zapoznanie się z najnowszą dostępną wersją instrukcji Przeznaczenie urządzenia Urządzenie Hbot 3D jest przeznaczone do budowy obiektów fizycznych bezpośrednio z trójwymiarowej dokumentacji wykonanej za pomocą narzędzi CAD. Możliwości nowych technologii wytwarzania przyrostowego, zwanego również potocznie drukiem 3D, mogą być nieocenioną pomocą podczas pracy w domu, biurze, pracowni oraz zakładzie produkcyjnym. Druk 3D jest technologią, która przy małych nakładach finansowych pozwala na budowanie obiektów trójwymiarowych bez użycia dodatkowego oprzyrządowania i narzędzi obróbkowych. W urządzeniu użyta została technologia FFF (Fused Filament Fabrication), wykorzystująca tworzywa sztuczne jako materiał bazowy do budowy obiektów trójwymiarowych. Jedną z 3 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

4 wielu zalet tej technologii jest szybko rozwijająca się gama materiałów, która poza standardowymi tworzywami, takimi jak PLA i ABS, zawiera materiały kompozytowe. Dzięki rosnącej liczbie materiałów, użytkownicy urządzeń do druku 3D mają możliwość budowania obiektów, które poza przeznaczeniem prototypowym, mogą pełnić funkcję elementów funkcjonalnych. Jeden z największych obszarów roboczych na rynku i zamknięta komora utrzymująca stałe warunki pracy sprawiają, że urządzenie Hbot 3D jest atrakcyjną propozycją zarówno dla zastosowań profesjonalnych jak i amatorskich Bezpieczeństwo pracy Podczas użytkowania urządzenia należy zachować podstawowe środki ostrożności. Pamiętaj aby: - Urządzenie jest wykonane w klasie ochrony przeciwporażeniowej 1 i zawsze musi być podłączane do sieci elektrycznej z sprawnym stykiem ochronnym PE (gniazdo sieciowe z bolcem ochronnym). Zabrania się użytkowania urządzenia bez zachowania tego warunku gdyż w razie awarii urządzenia grozi to porażeniem prądem elektrycznym! - Nie dotykać głowicy urządzenia podczas pracy ponieważ jej temperatura może osiągać bardzo duże wartości (powyżej 200 C). Kontakt z nagrzaną głowicą może prowadzić do poważnych oparzeń. - Nie dotykać rozgrzanej platformy roboczej podczas pracy urządzenia. - Nie używać drukarki z otwartą komorą roboczą podczas pracy urządzenia, ponieważ bezpośredni kontakt z elementami ruchomymi może spowodować uraz lub obrażenia ciała u operatora. - W czasie ręcznego podnoszenia stołu roboczego (za pośrednictwem panelu kontrolnego urządzenia lub programu YARRH) zachować szczególną ostrożność, należy uważać żeby głowica robocza lub karetka osi XY nie uderzyła w drukowany model znajdujący się pod spodem. 4 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

5 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia Technologia druku FFF (Fused Filament Fabrication) Pole robocze (X/Y/Z) 300 mm x 300 mm x 300 mm Komunikacja zewnętrzna USB, Ethernet Minimalna wysokość warstwy 0,1mm Klasa ochrony przeciwporażeniowej Kl. I Napięcie zasilania VAC ( +/- 10%) Spełniane normy EN :2007; EN :2007 Maksymalna moc pobierana 480W Materiały druku ABS, PLA, PVA, HIPS, FLEX, WOOD, PETG Średnica filamentu 3 mm Wymiary zewnętrzne 56 x 57 x 70 cm Waga 30 kg Panel LCD Monochromatyczny 128 x 64 Moc podgrzewania stołu roboczego 300 W Oprogramowanie sterujące YARRH Firmware Smoothieware - customizowane Elektronika sterująca Sunbeam 2.0 rev. C Maksymalna prędkość posuwu 300 mm/s Prędkość druku HD 80 mm/s Prędkość druku DRAFT 150 mm/s Średnica dyszy 0.4 mm Dokładność pozycjonowania 0,01mm 5 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

6 1.4. Budowa urządzenia Poniższe rysunki przedstawiają rozmieszczenie najważniejszych elementów urządzenia Widok ogólny urządzenia 6 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

7 Elementy składowe drukarki Hbot 3D 1 Drzwiczki górne 2 Drzwiczki frontowe 3 Panel sterujący LCD 4 Przycisk Power 5 Wentylatory obudowy 6 Komora robocza 7 Rączka transportowa 8 Miejsce na szpulę filamentu 9 Stół roboczy 10 Platforma robocza 11 Karetka ekstrudera i głowicy 12 Oś X 13 Oś Y 14 Oś Z 7 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

8 Schemat kinematyczny budowy urządzenia Na rysunku drukarki oznaczono kierunki układ współrzędnych XYZ (czarne strzałki) oraz jego początek (czerwone strzałki). Należy zwrócić uwagę, że poruszając stołem w dół, będziemy poruszać osią Z w kierunku dodatnim (+), czyli oddalamy się stołem od głowicy drukującej, poruszanie stołem w górę, jest przemieszczaniem się osi Z w kierunku ujemnym (-), czyli zbliżaniem się stołem do głowicy. Za poruszanie się w kierunku dodatnich współrzędnych, na panelu LCD odpowiada strzałka w górę dla osi X i Y i strzałka w dół dla osi Z. Za poruszanie się w kierunku ujemnych współrzędnych odpowiada strzałka w górę w przypadku osi Z a strzałka w dół w przypadku osi X i Y(patrz rozdział c) Ruch). +X +Y -X -Z -Y Y X Z +Z 8 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

9 Budowa ekstrudera Elementy składowe karetki z ekstruderem drukarki Hbot 3D 1 Struktura nośna karetki ekstrudera 2 Łożysko liniowe karetki w osi X 3 Wentylator głowicy 4 Silnik ekstrudera 5 Wentylator głowicy 6 Dźwignia łożyska dociskającego filament 7 Korpus ekstrudera 8 Radełko ekstrudera 9 Łożysko dociskowe 9 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

10 Panel sterujący urządzeniem Obsługa urządzenia odbywa się przy wykorzystaniu panelu znajdującego się z przodu urządzenia, pod drzwiczkami komory roboczej. Elementy składowe panelu sterującego drukarki Hbot 3D 1 Przycisk zasilania 2 Ekran LCD 3 Przycisk reset 4 Przycisk play/pauza 5 Przycisk dół 6 Przycisk ok 7 Przycisk góra Ad Przycisk zasilania Przycisk służący do włączania i wyłączania drukarki. W stanie czuwania podświetlenie przycisku pulsuje zielonym światłem. Aby uruchomić drukarkę należy wcisnąć przycisk. Aby drukarkę wyłączyć przycisk należy wcisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy. 10 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

11 Ad Ekran LCD Ekran sterownika drukarki na którym wyświetlane są podstawowe parametry pracy drukarki oraz menu. Ad Przycisk reset Wciśniecie tego przycisku spowoduje restart drukarki. UWAGA: naciśniecie tego przycisku podczas wydruku spowoduje iż wydruk zostanie przerwany bez możliwości jego wznowienia. Ad Przycisk play/pauza Przycisk ten pozwala na wstrzymanie procesu wydruku i bezwzględne zatrzymanie głowicy. Gdy pauza jest aktywna niebieska dioda na panelu będzie migać. Ad Przycisk dół Przycisk nawigacji po menu, powoduje przemieszczanie się w dół po opcjach menu. Ad Przycisk OK Przycisk zatwierdzający wybraną opcję. Naciśnięcie go w ekranie statusu spowoduje przejście do menu głównego drukarki. Ad Przycisk góra Przycisk nawigacji po menu, powoduje przemieszczanie się w górę po opcjach menu. Poniżej zostanie opisana funkcjonalność pozycji znajdujących się w menu panelu. 11 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

12 Ekran główny panelu LCD Główny ekran wyświetla podstawowe informacje dotyczące parametrów pracy urządzenia Menu główne Aby wejść w menu główne, należy wcisnąć przycisk OK, znajdujący się po prawej stronie panelu LCD. Za pomocą strzałek znajdujących się pod i nad przyciskiem OK, poruszamy się po zawartości menu. Aby potwierdzić wejście w wybraną pozycję lub wykonać wybraną akcję, wciskamy ponownie przycisk OK. Aby powrócić na wyższy poziom menu, należy wybrać opcję Powrót w danym menu i potwierdzić wciskając przycisk OK. Po uruchomieniu urządzenia Przyciskiem Zasilania na ekranie LCD na kilka sekund pojawia się logo HBOT 3D a następnie wyświetlany jest widok menu głównego: Poniżej opisano funkcjonalność wszystkich pozycji z Menu Głównego. Przejście pomiędzy pozycjami z Menu Główne odbywa się za pośrednictwem klawiszy Przycisk Góra lub Przycisk Dół, wejście do danego menu odbywa się poprzez naciśnięci przycisku OK. 12 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

13 a) Status wyświetla główne informacje dotyczące obecnego stanu urządzenia Hbot gotowy miejsce wyświetlania komunikatów, nazwy drukowanego pliku i paska postępu. 0 min 0s czas trwania wydruku (od momentu rozpoczęcia do chwili obecnej) 0 min estymowany czas pozostały do końca wydruku Głowica 22/0 C informacja dotycząca temperatury głowicy drukarki, odpowiednio: temperatura aktualna/temperatura docelowa (w stopniach Celsjusza) Platforma 23/0 C informacja dotycząca temperatury platformy roboczej drukarki, odpowiednio: temperatura aktualna/temperatura docelowa (w stopniach Celsjusza) b) Ruch wejście do menu swobodnego poruszania osiami urządzenia. (Uwaga: zanim przystąpisz do poruszania osiami, zadbaj aby osie drukarki były wyzerowane! patrz punkt d) o Z zerowanie osi Z o XY zerowanie osi X i Y o XYZ zerowanie osi X, Y i Z 13 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

14 Z po wybraniu pozycji za pomocą przycisku OK można poruszać osią Z w górę lub w dół przy pomocy strzałek kierunkowych. Należy pamiętać, że strzałka skierowana w górę spowoduje przesunięcie stołu o 10 mm w górę (podniesienie stołu), a strzałka skierowana w dół spowoduje przesunięcie stołu w dół (opuszczenie stołu). X - po wybraniu pozycji za pomocą przycisku OK można poruszać osią X w prawo lub w lewo przy pomocy strzałek kierunkowych. Należy pamiętać, że strzałka skierowana w górę spowoduje przesunięcie osi X o 10 mm w prawo, a strzałka skierowana w dół spowoduje przesunięcie osi X w lewo. Y - po wybraniu pozycji za pomocą przycisku OK można poruszać osią Y w prawo lub w lewo przy pomocy strzałek kierunkowych. Należy pamiętać, że strzałka skierowana w górę spowoduje przesunięcie osi Y o 10 mm w głąb obszaru roboczego, a strzałka skierowana w dół spowoduje przesunięcie osi Y w stronę frontu urządzenia. Powrót wybranie tej pozycji powoduje powrót do menu głównego Aby opuścić tryb sterowania położeniem wybranej aktualnie osi należy wcisnąć przycisk OK. c) Grzanie wejście do menu sterującego grzaniem Wstecz powrót do menu głównego Ogrzej dla ABS wybranie tej pozycji powoduje nagrzanie głowicy oraz platformy roboczej do temperatur odpowiednich dla materiału ABS Ogrzej dla PLA - wybranie tej pozycji powoduje nagrzanie głowicy oraz platformy roboczej do temperatur odpowiednich dla materiału PLA Ustaw manualnie wejście do podmenu ręcznych nastawów temperatury grzania głowicy i stołu. Wstecz powrót do menu nadrzędnego. 14 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

15 Głowica możliwość ręcznego wyboru temperatury grzania głowicy również w trakcie trwania wydruku. Aby ustawić ręcznie temperaturę głowicy należy wybrać pozycję Głowica zatwierdzając klawiszem OK. Zmiana temperatury odbywa się za pomocą strzałek na panelu sterującym. Aby opuścić edycję temperatury należy ponownie wcisnąć klawisz OK. Platforma - możliwość ręcznego wyboru temperatury grzania platformy roboczej również w trakcie trwania wydruku. Aby ustawić ręcznie temperaturę platformy roboczej należy wybrać pozycję Platforma zatwierdzając klawiszem OK. Zmiana temperatury odbywa się za pomocą strzałek na panelu sterującym. Aby opuścić edycję temperatury należy ponownie wcisnąć klawisz OK. Wychłodź wybranie tej pozycji powoduje wyłączenie grzałek głowicy oraz platformy roboczej d) Wydruk wejście do menu wydruku z karty SD.. powrót do menu głównego sd wejście do menu wyboru pliku do druku z karty SD. Wybranie konkretnego pliku, poprzez wciśnięcie klawisza OK rozpocznie proces jego wydruku e) Serwis menu umożliwiające wykonywanie czynności serwisowych Wstecz powrót do menu nadrzędnego Manualna ekstruzja wejście do podmenu umożliwiającego ręczną ekstruzję Wstecz powrót do menu nadrzędnego Ekstruduj 5mm ekstruzja 5 mm filamentu Cofnij 5mm cofnięcie 5 mm filamentu Wstępna ekstruzja ekstruzja pewnej ilości materiału w celu ustalenia stałego przepływu po dłuższym okresie przestoju głowicy 15 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

16 Silniki o Wstecz o Włącz silniki o Wyłącz silniki Oświetlenie o Wstecz o Włącz oświetlenie o Wyłącz oświetlenie Wentylacja o Wstecz o Włącz wentylator ekstrudera o Wyłącz wentylator ekstrudera o Włącz wentylator obudowy o Wyłącz wentylator obudowy Poziomuj stół uruchamia procedurę kalibracji położenia platformy roboczej względem głowicy. Procedura przebiega w sposób półautomatyczny, interaktywny z użytkownikiem (patrz punkt 2.3.) f) Opcje Wstecz Szybkość 100% - opcja przyspieszania wydruku. Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie prędkości wydruku (zmiany można dokonywać w trakcie trwania wydruku; UWAGA!: przyspieszenie może spowodować pogorszenie jakości lub błędy wydruku) Adres IP po wybraniu wyświetla adres IP drukarki. Wersja programu po wybraniu wyświetla wersję programu 16 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

17 Panel podłączeniowy: zasilania, USB, LAN i karty pamięci Panel podłączeniowy drukarki Hbot 3D 1 Wejście zasilania 2 Główny bezpiecznik 3 Przełącznik zasilania 4 Wejście na kartę SD 5 Wejście USB 6 Wejście Ethernet 17 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

18 2. Pierwsze uruchomienie drukarki 2.1. Rozpakowywanie urządzenia Umieść karton z urządzeniem na równym podłożu. Otwórz górną pokrywę kartonu i wyciągnij elementy wyposażenia drukarki, znajdujące się w przegrodzie górnej części pianki ochronnej kartonu. Po ich wyjęciu, możesz ściągnąć piankę ochronną. Na panelach bocznych obudowy urządzenia, znajdują się rączki transportowe drukarki. Drukarka jest zapakowana w worek ochronny. Należy ostrożnie rozpakować worek i uzyskać bezpośredni dostęp do rączek transportowych. Z pomocą drugiej osoby, chwyć mocno rączki po obu stronach drukarki i wyciągnij powoli urządzenie z kartonu (Uwaga: drukarka waży ok 30kg!) i połóż delikatnie na podłożu. Na spodzie urządzenia będzie znajdować się dolna pianka ochronna. Chwyć jeszcze raz drukarkę za rączki transportowe i unieś lekko nad ziemię. Druga osoba powinna teraz ściągnąć dolną część pianki ochronnej. Po wykonaniu tych czynności drukarkę należy umieścić w docelowym miejscu pracy Poziomowanie drukarki Po ustawieniu drukarki na równym i stabilnym podłożu należy przystąpić do jej wypoziomowania. Na spodzie urządzenia znajdują się 4 ruchome wykręcane nóżki. Wstępnie wszystkie nóżki powinny być wkręcone. Następnie należy korzystając z poziomnicy umieszczonej na górnej powierzchni obudowy tak regulować poszczególne nóżki żeby uzyskać poziome ustawienie urządzania w kierunku osi x (szerokość) jak i osi y (głębokość) uważając, aby wszystkie nóżki miały kontakt z podłożem i aby drukarka była posadowiona stabilnie Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej Do urządzenia dołączone są dwa przewody. Jeden z nich jest przewodem zasilającym, a drugi służy komunikacji urządzenia z komputerem za pomocą interfejsu USB. Podczas pierwszego uruchomienia wystarczy podłączyć tylko urządzenie do zasilania, ponieważ wydruk 18 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

19 testowego modelu odbędzie się przy użyciu pliku zapisanego na karcie SD w sterowniku drukarki bez konieczności podłączania Poniższe kroki pomogą Ci w tej czynności: KROK 1 Zlokalizuj złączę zasilania znajdując się na tylnym panelu urządzenia. KROK 2 Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że włącznik - obok złącza zasilania - jest w pozycji wyłączenia. Wyciągnij przewód zasilający z opakowania i jeden koniec podłącz do złącza zasilania w drukarce. Drugą końcówkę kabla zasilającego podłączdo gniazdka elektrycznego z bolcem uziemiającym. UWAGA: zabrania sią podłączania urządzenia do gniazdka bez sprawnej instalacji uziemiającej!!. 19 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

20 KROK 3 Teraz gdy urządzenie jest podłączone do sieci przełącz włącznik zasilania w pozycję załączenia 1. KROK 4 Na panelu sterującym urządzenia powinno pulsować podświetlenie przycisku włączającego urządzenie, z napisem Power Poziomowanie platformy roboczej Zapewnienie odpowiedniego poziomu platformy, względem głowicy drukującej, jest kluczowe dla uzyskiwania wysokiej jakości wydruków. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeprowadzić poniższą procedurę kalibracyjną. Firma 3D Printers testuje i kalibruje każdą drukarkę na zakończenie procesu produkcyjnego, jednakże w czasie transportu, pozycja głowicy względem stołu może uleć pewnemu przesunięciu, dlatego też po rozpakowaniu drukarki bezwzględnie należy przeprowadzić poniższą procedurę. 20 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

21 Procedura poziomowania i regulacji powinna być również ponawiana w każdym przypadku, gdy pojawią się symptomy wskazujące na niepoprawne ustawienie grubości pierwszej warstwy i/lub poziomu stołu. KROK 1 Przełącz przycisk zasilania na tylnym panelu urządzenia w pozycję załączenia 1. KROK 2 Włącz urządzenie przy pomocy przycisku Power na panelu sterującym. KROK 3 Otwórz przednie drzwiczki drukarki. Pomiędzy karetką osi X, a stołem roboczym drukarki, znajduje się pianka ochronna głowicy drukującej. Przed przystąpieniem do poziomowania platformy należy ją usunąć 21 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

22 Aby tego dokonać, w Menu Głównym wejdź do menu Ruch poprzez wybór odpowiedniej ikony w menu głównym i przyciśnięcie przycisku OK na panelu. W menu Ruch, wybierz pozycję Ruch Z i zatwierdź przyciskiem OK.. W tym momencie położenie stołu roboczego można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół. 22 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

23 UWAGA: Aby odsunąć stół od głowicy, należy wcisnąć dolną strzałkę (opuścić stół do dołu). W tym momencie stół roboczy odsunie się od głowicy o 10mm. Akcje należy powtórzyć w celu opuszczenia stołu o kolejne 10mm co łącznie doprowadzi do opuszczenia platformy roboczej o 20mm. Możesz teraz wyciągnąć piankę ochronną. W celu opuszczenia trybu ruchu osi Z wciśnij przycisk OK na panelu sterującym urządzenia. Z listy menu wybierz pozycję Wstecz aby powrócić do menu głównego. Po usunięciu pianki ochronnej, można przystąpić do poziomowania platformy roboczej. KROK 4 Należy rozgrzać platformę roboczą do temperatury pracy. W tym celu należy w Menu Głównym wybrać menu Grzanie, następnie wybrać opcję Nagrzej PLA i zatwierdzić 23 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

24 klawiszem OK. Następnie należy wrócić do Menu Głównego wybierając opcję Powrót i zatwierdzając klawiszem OK. KROK 5 Po nagrzaniu stołu do temperatury pracy można przystąpić do właściwego poziomowania platformy roboczej. Z menu głównego wybierz opcję Serwis. Następnie wybierz: Poziomowanie platformy i potwierdź klawiszem OK. Rozpocznie się procedura poziomowania platformy. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie LCD urządzenia. Na początku procedury poziomowania wózek z głowicą przemieści się w lewy przedni róg urządzenia a stół z platformą roboczą osiągnie pozycję minimalną w stosunku do głowicy roboczej. Szerokość szczeliny między głowicą a platformą roboczą w kolejnych punktach kalibracji powinna wynosić około 0.1 mm. Pomiaru szczeliny należy dokonać próbując włożyć pomiędzy dyszę głowicy, a powierzchnię stołu roboczego szczelinomierz o listku grubości 0,1 mm lub cienką kartkę papieru o typowej gramaturze 80 g/m2. 24 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

25 Jeżeli przy przesuwaniu kartki lub szczelinomierza nie występuje żaden opór, lub nie ma możliwości umieszczenia szczelinomierza/kartki papieru między dyszą głowicy a platformą roboczą, należy dokonać regulacji wysokości danego narożnika stołu. W tym celu należy obracać śrubą pozycjonującą platformę w narożniku, nad którym aktualnie znajduje się głowica. Obrót śruby w kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje podnoszenie platformy w danym narożniku, w przeciwnym do ruchu wskazówek zegara opuszczenie. Szczelinę należy wyregulować w taki sposób aby kartka papieru lub listek szczelinomierza przesuwały się z delikatnym oporem. W celu dalszego kontynuowania kalibracji platformy roboczej postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu urządzenia. Dalsza procedura polega na kalibracji poziomu platformy w kolejnych narożnikach platformy identycznie jak dla pierwszego narożnika. 25 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

26 Po wstępnej kalibracji w czterech narożnikach procedura zostanie powtórzona, aby upewnić się co do poprawności kalibracji położenia platformy roboczej. KROK 6 Ostatnim krokiem sprawdzającym poprawność wypoziomowania stołu będzie wydruk próbnego obrysu na obwodzie platformy roboczej. W tym celu w menu głównym należy wybrać menu Druk, następnie SD i przechodząc strzałkami po liście plików wybrać plik: poziomowanie_pla.gcode lub poziomowanie_abs.gcode w zależności od tego, jaki materiał roboczy jest założony do urządzenia. Po naciśnięciu OK rozpocznie się procedura wydruku obrysu próbnego. Niebieska dioda będzie migać do czasu aż platforma robocza i głowica grzejna osiągną odpowiednią temperaturę. Następnie rozpocznie się proces wydruku. W trakcie i po wykonaniu przez urządzenie tej procedury należy sprawdzić czy ścieżka wyekstrudowanego materiału przylega pewnie do platformy roboczej oraz ma jednakową szerokość na całym obwodzie. Stół w odpowiedniej odległości, ścieżki równej szerokości i równo sklejone. 26 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

27 Stół za nisko, ścieżki za wąskie i nieprzyklejone do stołu. Stół za wysoko, ścieżki cienkie i półprzezroczyste, nadmiar materiału rozlany po bokach. 27 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

28 Jeżeli ścieżka nie spełnia powyższych kryteriów procedurę poziomowania stołu należy powtórzyć. Jeśli w momencie poziomowania stołu do drukarki nie założono żadnego materiału roboczego należy przejść do punktu 5.4 instrukcji, założyć szpule z odpowiednim materiałem roboczym (filamentem) i wrócić do tego kroku w celu zakończenia procedury poziomowania stołu. Po poprawnym wykonaniu wszystkich kroków platforma robocza jest gotowa do pracy Pierwsze założenie szpuli z materiałem roboczym Aby dowiedzieć się jak przeprowadzić pierwszą aplikację filamentu do głowicy, postępuj zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w punkcie 5.4 instrukcji, dotyczącym zakładania i wymiany szpuli z materiałem modelowym Wydruk 3D elementu testowego Aby sprawdzić poprawność działania urządzenia należy, przed ustanowieniem komunikacji z komputerem, wykonać próbną budowę elementu testowego. Przed rozpoczęciem wydruku upewnij się, że wykonałeś czynności wskazane w punktach od 2.1 do 2.5. KROK 1 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania oraz jest uruchomione, a platforma robocza jest odpowiednio wypoziomowana. 28 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

29 KROK 2 Upewnij się, że powierzchnia robocza platformy urządzenia jest odpowiednio przygotowana do druku. Przygotowanie powierzchni platformy opisano w rozdziale 5.1, dotyczącym czynności eksploatacyjnych. KROK 3 Z menu głównego urządzenia wybierz pozycję Druk. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję sd. Wyświetli się lista plików zawartych na karcie pamięci. Fabrycznie na karcie pamięci poza plikami konfiguracyjnymi znajdują się następujące pliki: Benchmark_ABS.gcode specjalny model testowy służący do oceny pracy drukarki koniczny do wydruku w przypadku zgłaszania problemów do serwisu; wydruk z ABS Benchmark_PLA.gcode jak wyżej, ale wydruk z PLA frog_abs.gcode model testowy figurki żabki wydruk z ABS frog_pla.gcode - model testowy figurki żabki wydruk z PLA poziomowanie_abs.gcode próbny wydruk obrysu z ABS, weryfikacja poziomowania stołu roboczego poziomowanie_pla.gcode próbny wydruk obrysu z PLA, weryfikacja poziomowania stołu roboczego Wybierz z listy plik odpowiedni plik testowy w wersji dostosowanej do materiału założonego do drukarki (ABS lub PLA) i naciśnij klawisz OK.W tym momencie zaczyna 29 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

30 migać niebieska dioda na panelu drukarki, głowica i stół roboczy nagrzewają się do zadanych programowo temperatur. Przebieg nagrzewania można śledzić na wyświetlaczu urządzenia. Gdy zostaną osiągnięte zadane temperatury głowicy i stołu roboczego urządzenie automatycznie rozpocznie proces wydruku. Jeżeli wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane poprawnie budowa elementu powinna się rozpocząć. Wydruk modelu testowego powinien trwać ok. 50 minut. Po zakończeniu wydruku zdejmij go z platformy roboczej postępując według informacji z rozdziału Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 3. Pakiet programu YARRH 3.1. Opis ogólny pakietu Hbot 3D jest dostarczany wraz z oprogramowaniem sterującym YARRH. Pakiet ten służy do sterowania drukarką oraz do przygotowania i przeprowadzenia wydruku 3d Instalacja oprogramowania YARRH Do obsługi urządzenia - z poziomu komputera - służy dedykowany program YARRH. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces instalacji oprogramowania. KROK 1 30 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

31 Najnowszą dostępną wersję oprogramowanie należy pobrać z witryny w obszarze Mój HBOT 3D Download przez kliknięcie w link OPROGRAMOWANIE - POBIERZ. Zostanie wtedy uruchomione pobieranie pliku. KROK 2 Uruchom kreator instalatora programu YARRH przy pomocy ściągniętego instalatora z poprzedniego kroku. 31 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

32 Po włączeniu instalatora zatwierdź wybór języka instalacji: KROK 3 Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora i przejdź do następnego etapu instalacji poprzez wciśnięcie Dalej: KROK 4 Wybierz ścieżkę instalacyjną programu i przejdź do następnego etapu poprzez wciśnięcie Dalej: 32 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

33 KROK 5 Zatwierdź lub zmień lokalizację skrótu do programu YARRH: 33 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

34 KROK 6 Jeżeli chcesz z utworzyć na pulpicie ikonę programu YARRH zaznacz okienko wyboru, tak jak pokazano na rysunku. Poniżej pojawia się też opcja instalacji sterowników USB. Aby zapewnić poprawność działania urządzenia, również należy zaznaczyć okienko wyboru. Po dokonaniu zmian przejdź Dalej: KROK 7 W kolejnym oknie dialogowym wciśnij Instaluj w celu przeprowadzenia instalacji: 34 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

35 KROK 8 Po zakończeniu instalacji programu YARRH wyświetli się okienko dialogowe instalacji sterowników USB. (Na niektórych systemach 32 bitowych mogą wystąpić problemy z instalacją sterowników, w takim przypadku proszę przeprowadzić instalację ręczną sterowników według instrukcji ze strony: ) Należy zaakceptować warunki użytkowania przez wybranie przycisku Yes : KROK 9 Otworzy się kreator instalacji sterowników urządzeń. Wciśnij przycisk Dalej, aby przejść do dalszego etapu instalacji: 35 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

36 KROK 10 Kreator zainstaluje sterowniki i wyświetli okno z informacją o poprawnym przebiegu instalacji. Wciśnij przycisk Zakończ, aby zakończyć działania kreatora instalacji sterowników USB: 36 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

37 KROK 11 Następnie pojawi się okienko dialogowe zakończenia instalacji oprogramowania YARRH. Zakończ instalację przez wciśnięcie przycisku Zakończ: 3.1. Główne okno programu Po zakończeniu instalacji oprogramowania YARRH, otwórz program za pomocą ikony znajdującej się na pulpicie lub wybierz program z menu Start systemu Windows. Po włączeniu pojawi się główne okno interfejsu zamieszczone i opisane poniżej. 37 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

38 Elementy interfejsu głównego okna programu 1 Pasek narzędzi programu 2 Panel umożliwiający sterowanie temperaturami podczas procesu 3 Panel wyświetlający przebieg zmian temperatur podczas procesu 4 Panel umożliwiający ręczne zerowanie osi oraz sterowanie ekstruzją 5 Panel z wizualizacją procesu budowy obiektu 6 Panel umożliwiający ręczne poruszanie osiami urządzenia 3.4. Pasek narzędzi programu Plik W tej zakładce występują trzy pozycje odpowiadające za wczytywanie i zapisywanie plików przez program. 38 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

39 Wczytaj GCODE pozycja, po wybraniu której możemy wczytać wygenerowany wcześniej plik, gotowy do przeprowadzenia procesu budowy modelu. Po wybraniu tej pozycji program wyświetli okno Eksploratora Windows w celu podania przez użytkownika lokalizacji pliku. Plik taki można wygenerować w programie YARRH z pliku w formacie STL. Proces generowania pliku w formacie GCODE opisano w rozdziale 4. Plik GCODE można wygenerować w innych dostępnych środowiskach, lecz należy pamiętać, że firma 3D Printers Sp. z o.o. nie gwarantuje poprawnego procesu budowy obiektu prowadzonego z plików wygenerowanych poza środowiskiem YARRH. Środowisko YARRH dostarczone jest wraz z plikami konfiguracyjnymi dostosowanymi do odpowiedniego materiału dostarczanego przez producenta drukarki. W takim przypadku wydruki będą osiągały optymalne parametry. Producent w trybie ciągłym pracuje nad optymalizacją konfiguracji oprogramowania i dopasowania go do parametrów dostarczanego materiału. W przypadku zmian w konfiguracji program YARH zaktualizuje się automatycznie po jego uruchomieniu, o ile komputer będzie miał dostęp do sieci internetowej. Pamiętaj, że użycie pliku GCODE pochodzącego z innego źródła niż program YARRH może doprowadzić do niepoprawnego działania urządzenia lub uszkodzenia jego elementów. Wczytaj STL pozycja umożliwiająca wczytanie pliku w formacie STL. Dokładny opis znajduje się w rozdziale Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

40 Ustawienia W tej zakładce z punktu widzenia użytkownika, istotna jest pozycja Opcje. Opcje po wybraniu lewym klawiszem myszki tej pozycji wyświetli się okno, w którym można dokonać podstawowych zmian dotyczących działania środowiska YARRH. Liczba ekstruderów w przypadku urządzenia Hbot 3D mamy do dyspozycji jeden ekstruder, dlatego nie należy zmieniać domyślnej wartości Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

41 Autoaktualizacja pole zaznaczone w tej sekcji pozwoli na automatyczną aktualizację oprogramowania podczas jego startu. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi posiadanie aktualnej wersji oprogramowania i plików konfiguracyjnych dla wydruków z materiałów dodawanych do oferty producenta urządzenia. Drukarka w tej sekcji mamy możliwość definiowania rozmiarów obszaru roboczego urządzenia. Dla urządzenia Hbot 3D należy pozostawić wartości domyślne widoczne na zrzucie ekranu powyżej. Wygląd w tej sekcji mamy możliwość zmiany czcionki interfejsu programu YARRH CURA w tej sekcji podane są ścieżki lokalizacyjne programu CURA,wspomagającego pracę środowiska YARRH, oraz plików konfiguracyjnych. Ścieżki nie powinny być zmieniane przez niedoświadczonych użytkowników. UWAGA: W pakiecie YARRH wykorzystywane jest oprogramowanie tnące Cura Engine dostępne i dystrybuowane w formule opensource: https://github.com/ultimaker/curaengine). Producent drukarki, firma 3D Printers sp. z o. o., nie odpowiada bezpośrednio za błędy i niedoskonałości związane z wykorzystywaniem tego programu. Dokłada jednakże wszelkich starań, żeby wersja programu dostępna wraz z aktualnym pakietem YARRH była przetestowana na współpracę z drukarką Hbot 3D, oraz aby plik konfiguracyjny tego programu pozwalał na maksymalne wykorzystanie możliwości drukarki i dostarczanych przez Producenta materiałów eksploatacyjnych (filamentu). 3.5 Podłączenie urządzenia do komputera przez kabel USB Port USB urządzenia znajduje się na tylnej jego ścianie, w lewym dolnym rogu. Przewód interfejsu USB dołączony jest do zestawu i należy go podłączyć do złącza urządzenia. Drugą końcówkę należy podłączyć do portu USB komputera. Złącza przewodu USB mają różne wtyczki - po każdej ze stron kabla - pasujące odpowiednio do złącza USB w drukarce oraz złącza USB w komputerze. Urządzenie powinno zostać wykryte przez komputer. 41 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

42 Po uruchomienia pakietu YARH w dolnej części ekranu - po lewej stronie - powinna być widoczna ikona reprezentująca port USB potwierdzająca, że drukarka jest poprawnie połączona z komputerem i widoczna dla YARH 3.6 Podłączenie urządzenia do sieci LAN Aby można było korzystać z drukarki zdalnie za pośrednictwem sieci LAN, należy upewnić się, że obsługa LAN jest aktywowana w pliku konfiguracyjnym config.txt na karcie drukarki oraz, że adres IP został wpisany poprawnie. Można to sprawdzić w sekcji network settings pliku config.txt : # network settings network.enable true # enable the ethernet network services włączona usługa ETHERNET network.webserver.enable true # enable the webserver włączony serwer WWW network.telnet.enable true # enable the telnet server włączona usługa TELNET Istnieją dwie opcje ustawienia adresu IP: Automatyczne uzyskiwanie poprzez usługę DHCP: Aby użyć tej opcji należy wprowadzić następujące ustawienia w pliku konfiguracyjnym: network.ip_address auto # use dhcp to get ip address Stały adres IP: Aby użyć tej opcji należy wprowadzić następujące ustawienia w pliku konfiguracyjnym: network.ip_address # the IP address network.ip_mask # the ip mask network.ip_gateway # the gateway address Stały Adres IP przeznaczony dla drukarki należy wcześniej odpowiednio skonfigurować w sieci LAN do której drukarka będzie podłączona. W celu konfiguracji adresu IP należy skontaktować się z administratorem sieci LAN. 42 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

43 Oprogramowanie sterownika umożliwia zdalny dostęp do sterowania drukarką i wydrukiem za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności należy wpisać w okno przeglądarki adres IP przypisany do drukarki (adres stały ustawiony w pliku konfiguracyjnym lub adres przydzielony dynamicznie za pośrednictwem usługi DHCP) i połączyć się z serwerem WWW sterownika drukarki. Na ekranie pojawi się widok umożliwiający zdalne zarządzanie drukarką oraz wydrukiem. W kolejne wersji oprogramowania firmware drukarki zostanie dostarczona usprawniona wersja wbudowanego serwera WWW z funkcjonalnością odpowiadającą bezpośrednim sterowaniem drukarki z panela sterującego oraz z możliwością zdalnego przesyłania i kasowania plików do/z drukarki. 43 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

44 4. Przygotowanie wydruku 3D 4.1. Przygotowanie modelu 3D z wykorzystaniem oprogramowania modelującego Druk 3D w technologii FFF posiada pewne ograniczenia. Przy projektowaniu elementów pod druk 3D należy o nich pamiętać. Poniżej zamieszczono kilka porad, dzięki którym projektowane przez Ciebie modele będą spełniały wymogi technologiczne. Minimalna grubość ścianki elementu jest ograniczona przez średnicę dyszy głowicy drukującej, która w przypadku drukarki Hbot 3D wynosi 0,4mm. Maksymalny kąt pochylenia ścianek modelu może wynosić 45. W celu wybudowania elementów o większych pochyleniach, model należy budować ze strukturami wspierającymi (suportami). O generowaniu struktur wspierających przeczytasz w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Podstawa modelu powinna być powierzchnią płaską, tak aby pierwsza warstwa modelu mogła przykleić się platformy roboczej. Jeżeli model jest tworzony za pomocą oprogramowania bazującego na modelowaniu powierzchniowym, obiekty należy tworzyć w taki sposób, aby utworzone powierzchnie tworzyły zamkniętą bryłę, oraz jeżeli model jest zbudowany z większej ich liczby, bryły nie przecinały się. W innym przypadku mogą pojawić się błędy w wygenerowanym pliku STL, na podstawie którego tworzone są później instrukcje sterujące dla drukarki. O możliwych błędach siatek SLT przeczytasz w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania Weryfikacja przygotowanego pliku STL Bardzo ważnym elementem podczas generowania plików w formacie STL jest odpowiedni dobór siatki trójkątów. 44 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

45 Należy wykonać ten etap ze szczególną starannością, zwracając uwagę na takie parametry, jak gęstość siatki trójkątów, zależna od dobranych tolerancji czy poprawność wykonania siatki. Poprawność wykonania siatki trójkątów należy zweryfikować za pomocą specjalnych narzędzi dostępnych na rynku, takich jak NetFabb Jest to ważna czynność, ponieważ błędy jakie mogą występować w siatce trójkątów często powodują niepoprawny przebieg budowy modelu. Podstawowe błędy występujące w siatkach trójkątów to: Nakładające się trójkąty Przecinające się trójkąty Niedomknięte ściany/powierzchnie modelu 4.3. Wczytanie pliku STL do programu YARRH i manipulacja obiektem 3D STL jest standardowym rozszerzeniem plików stosowanym w druku 3D. Większość programów do modelowania trójwymiarowego umożliwia zapisanie modelu w tym formacie. Aby wczytać plik STL do programu YARRH wybierz z paska głównego programu menu Plik pozycje Wczytaj STL. Po wybraniu pozycji Wczytaj STL wyświetli się okno Eksploratora Windows w celu podania przez użytkownika lokalizacji pliku. Po wybraniu pliku na ekranie wyświetli się okno programu odpowiedzialne za przygotowanie plików do budowy Okno manipulacji plików STL Po wybraniu opcji Wczytaj STL w menu Plik otwarte zostanie okno manipulacji plików STL. 45 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

46 Elementy interfejsu okna przygotowania plików 1 Opcje slicera - panel wyboru konfiguracji parametrów budowy obiektu 2 Manipulacja obiektem - panel narzędzi pozwalających na manipulację obiektem na platformie 3 Eksportuj - panel generowania kodów maszynowych oraz plików STL 4 Podgląd stołu - panel wyświetlający aktualną orientację obiektu na platformie roboczej Opcje slicera Dobór parametrów wydruku jest konfigurowalny w sekcji Opcje slicera w oknie manipulacji plików STL. Pliki konfiguracyjne są przygotowane wstępnie dla podstawowych materiałów dostarczanych przez Producenta drukarki. Wyboru należy dokonać z listy wyboru opisanej etykietą Konfig. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 46 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11

instrukcja obsługi Hbot

instrukcja obsługi Hbot instrukcja obsługi Hbot 1. Opis ogólny 4 1.1. Przeznaczenie urządzenia 4 1.2. Bezpieczeństwo pracy 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia 5 1.4. Budowa urządzenia 6 2. Pierwsze uruchomienie drukarki

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Propox I3. Instrukcja instalacji i konfiguracji drukarki 3D v1.2

Propox I3. Instrukcja instalacji i konfiguracji drukarki 3D v1.2 Propox I3 Instrukcja instalacji i konfiguracji drukarki 3D v1.2 1. Instalacja programu Repetier host 2. Konfiguracja programu Slic3r 3. Kalibracja stołu 4. Kalibracja osi Z 5. Parametry wpływające na wielkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Propox I3 Pro B. Instrukcja konfiguracji drukarki 3D

Propox I3 Pro B. Instrukcja konfiguracji drukarki 3D Propox I3 Pro B Instrukcja konfiguracji drukarki 3D 1 Instalacja programu Repetier host. Program Repetier host jest programem który pozwala nam na przetworzenie gotowego projektu elementu 3D na kod zrozumiały

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!!

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! INSTRUKCJA Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! Przed przystąpieniem do procedury aktualizacji oprogramowania zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo