Spis treści. Polski - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Polski - 1 -"

Transkrypt

1

2 Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje... 4 Wykluczenie odpowiedzialności producenta 4 Umieszczanie baterii i efektywny zasięg pilota... 5 Aby podłączyć urządzenie HDMI... 7 Aby podłączyć urządzenie DVI... 7 Aby podłączyć komputer... 7 Aby podłączyć dysk USB... 8 Podłączenie pamięci USB... 8 Informacje ekologiczne... 9 Using the Cable Holder... 9 Włączanie Używanie pilota Używanie przycisków kontrolnych i połączeń na telewizorze Automatyczne wyszukiwanie kanałów Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (antena) Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (kabel) (*) 13 Wyszukiwanie ręczne analogowe Dostrajanie analogowe Nadawanie stereofoniczne i dwujęzyczne 14 Wyświetlanie napisów Wyświetlanie menu głównego Kontrola głośności i wyciszania Wybór pozycji programu Przeglądanie listy kanałów Przenoszenie kanału Usuwanie kanału Zmienianie nazwy kanału Blokowanie kanału Wyświetlanie paska informacyjnego Elektroniczny przewodnik po programach 16 Ustawienia języka Preferowany Bieżący Wyświetlanie menu kontroli rodzicielskiej 18 Blokada menu pcja Maturity Lock (blokada programów niedozwolonych dla dzieci) Blokada klawiszy Ustawianie kodu PIN Konfigurowanie ustawień obrazu Polski Tryb obrazu Kontrast Jasność strość Kolor Temperatura koloru Nasycenie (tylko NTSC) Temperatura koloru Redukcja szumu Powiększenie obrazu Resetowanie ustawień obrazu Konfigurowanie ustawień obrazu PC (*).. 22 Pozycja PC Automatyczne pozycjonowanie Pozycja pozioma Pozycja pionowa Zegar punktów Faza Zegar punktów Konfigurowanie ustawień dźwięku Głośność Korektor Balans Słuchawki AVL Basy dynamiczne Dźwięk przestrzenny Wyjście cyfrowe Zmiana ustawień telewizora Wyświetlanie menu głównego Dostęp warunkowy Język Rodzicielska Timery Data/godzina Źródła Inne ustawienia Korzystanie z modułu dostępu warunkowego Timery Wyłącznik czasowy Ustawianie timerów dla programów Edytowanie timera Konfigurowanie ustawień źródeł Wybór wejścia Konfigurowanie innych ustawień - ogólne 26 Limit czasu menu Skanowanie kanałów kodowanych Podświetlenie TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:53

3 Tryb oszczędzania energii Niebieskie tło Uaktualnienie oprogramowania soby niedosłyszące pis Audio Automatyczne wyłączanie telewizora Typy transmisji Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*).. 27 Pełny tryb HDMI PC (opcja) Tryb pełny (opcja) Język teletekstu Włączanie manualne Włączanie automatyczne dtwarzanie plików MP Wyświetlanie plików JPEG Funkcja pokazu slajdów dtwarzanie video Aby wyłączyć Media Player Usługa teletekstu analogowego Używanie przycisku text Przejście do podstron dsłanianie ukrytego teletekstu Wstrzymywanie strony Załącznik A: Maksymalna rozdzielczość wyświetlania Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów wejściowych) Załącznik C: bsługiwane formaty plików dla trybu USB Załącznik D: Informacje dotyczące PINu.. 35 Specyfikacja i akcesoria Informacje dotyczące licencji Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:55

4 Środki ostrożności Ten sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany jako spełniający międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, ale podobnie jak w przypadku każdego innego sprzętu elektrycznego, użytkownik musi go obsługiwać we właściwy sposób, aby uzyskać najlepszą wydajność oraz zapewnić bezpieczeństwo. Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać punkty zamieszczone poniżej. Są one natury ogólnej i mają na celu udzielenie pomocy na temat wszystkich artykułów elektronicznych i niektóre punkty mogą nie odnosić się do właśnie zakupionego przez Państwa produktu.. Cyrkulacja powietrza Proszę pozostawić wokół telewizora odstęp wynoszący przynajmniej 10cm, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Zapobiegnie to przegrzaniu i ewentualnemu uszkodzeniu telewizora. Należy również unikać miejsc, w których gromadzi się kurz. Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem Jeżeli telewizor jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub jest ustawiony w pobliżu grzejnika, może on ulec uszkodzeniu. Proszę unikać miejsc o wyjątkowo wysokiej temperaturze lub wilgotności lub miejsc, w których temperatura może spaść poniżej 5 C (41 F). Zasilanie Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym V ~ 50 Hz Proszę się upewnić, że telewizor nie jest ustawiony na kablu zasilania. NIE odcinać wtyczki kabla od tego urządzenia, jest w nią wbudowany specjalny filtr redukujący zakłócenia radiowe i jego usunięcie spowodowałoby pogorszenie funkcjonowania urządzenia. Należy go wymieniać tylko na typ o odpowiednich parametrach i zatwierdzonego typu, należy również ponownie zamknąć pokrywę bezpiecznika. W przypadku pojawienia się wątpliwości, proszę skonsultować się z kompetentnym elektrykiem. strzeżenie Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia, proszę trzymać urządzenie z dala od świec i otwartego płomienia. Co robić Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia. Proszę się upewnić, że wszystkie podłączenia elektryczne (włącznie z wtyczką kabla zasilania, przedłużaczami i podłączeniami pomiędzy elementami sprzętu) są wykonane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami producenta. Przed przystąpieniem do podłączania elementów lub zmianą podłączeń proszę wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Proszę skonsultować się ze sprzedawcą w razie wszelkich wątpliwości co do instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa sprzętu. Proszę zachować ostrożność przy obsłudze paneli szklanych lub klapek na urządzeniach Czego nie robić Proszę nie usuwać żadnych osłon, gdyż mogą zostać odsłonięte elementy znajdujące się pod niebezpiecznym napięciem. Proszę nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetami, zasłonami itp. Przegrzanie może spowodować uszkodzenie i skrócić trwałość sprzętu. Proszę nie wystawiać urządzenia na ryzyko pokapania lub ochlapania ani nie ustawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, jak np. wazony. Proszę nie ustawiać na urządzeniu lub w jego pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia, świec lub lampek nocnych. Wysoka temperatura może doprowadzić do stopienia plastiku i wywołać pożar. Proszę nie używać prowizorycznych podstawek i nigdy nie mocować nóżek śrubami innymi niż te, które dostarczone zostały wraz z urządzeniem. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, proszę używać sprawdzonych przez producenta podstawek lub nóżek mocowanych zgodnie z instrukcją. Proszę nie pozostawiać włączonego sprzętu bez nadzoru, chyba, że jest on specjalnie przystosowany do pracy bez nadzoru lub jest w trybie czuwania. Proszę wyłączać sprzęt wyciągając wtyczkę z gniazdka i upewnić się, że cała rodzina wie, jak to zrobić. Dla osób niepełnosprawnych mogą okazać się konieczne specjalne przystosowania. Proszę zaprzestać użytkowania urządzenie jeśli nie są Państwo pewni, że funkcjonuje ono normalnie, lub gdy jest ono uszkodzone w jakikolwiek sposób proszę go wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i skonsultować się ze sprzedawcą. STRZEŻENIE nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu. NADE WSZYSTK Proszę NIGDY nie pozwalać nikomu, a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran, wpychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie. Proszę NIGDY nie ryzykować i nie próbować samodzielnie naprawiać urządzeń elektrycznych lepiej zachować bezpieczeństwo, niż później żałować! Wtyczka zasilająca służy do odcięcia zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:55

5 Instalacja i ważne informacje Gdzie instalować Proszę ustawić telewizor z dala od bezpośrednio padających promieni słonecznych i silnych świateł. Dla komfortowego oglądanie zalecane jest oświetlenie łagodne, rozproszone. Aby bezpośrednie promieniowanie słoneczne nie padało na ekran, proszę używać zasłon lub rolet. Proszę ustawić telewizor na stabilnej, równej powierzchni, która utrzyma ciężar odbiornika. Aby utrzymać stabilność i zapobiec przewróceniu się telewizora, proszę przymocować go do ściany przy pomocy mocnego ściągu przymocowanego do klamry z tyłu telewizora. Panele ciekłokrystaliczne LCD telewizora są wykonane przy użyciu zaawansowanej, precyzyjnej technologii, tym niemniej pojedyncze elementy ekranu mogą nie wyświetlać * Przyciski i style podstawki zależą od modelu. obrazu lub zawierać świecące punkty. Nie jest to jednak oznaką uszkodzenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby telewizor był ustawiony w miejscu, w którym jego ekran nie będzie narażony na uderzenia lub wgniecenia przez jakieś przedmioty, co mogło by zniszczyć lub uszkodzić ekran. Proszę również zwrócić uwagę na to, aby małe przedmioty nie mogły być wciśnięte wotwory w obudowie. Czyszczenie ekranu i obudowy... dłącz zasilanie, do czyszczenie ekranu użyj suchej, miękkiej szmatki. Proszę nie używać żadnych środków czyszczącyh lub rozpuszczalników do czyszczenia ekranu lub obudowy, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia. Proszę pamiętać Funkcja odbioru cyfrowego tego telewizora będzie dostępna jedynie w krajach wymienionych w sekcji Kraj w menu instalacji ( SETUP ). W zależności od kraju/rejonu niektóre z funkcji telewizora mogą być niedostępne. Nie można też zagwarantować odbioru przyszłych dodatkowych lub zmodyfi kowanych usług. Jeśli stałe obrazy wytworzone przez programy 4:3, usługi teletekstowe, logo identyfi kujące kanały, obraz komputera, gry wideo, wyświetlane menu, itp. pozostają na ekranie telewizora przez pewien okres czasu, mogą one stać się za bardzo widoczne. W takim przypadku dobrze jest zredukować zarówno jasność, jak i kontrast. Bardzo długie, nierzerwane oglądanie obrazu 4:3 na ekranie 16:9 może spowodować zatrzymanie obrazu na obrzeżach 4:3. Nie jest to defekt telewizora LCD i nie jest to objęte gwarancją producenta. Regularne używanie różnych rozmiarów obrazu zapobiegnie zatrzymywaniu obrazów. Wykluczenie odpowiedzialności producenta Toshiba w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty i/lub uszkodzenie produktu spowodowane i) ogniem; ii) trzęsieniem ziemi; iii) przypadkowym uszkodzeniem; iv) celowym niewłaściwym użytkowaniem produktu; v) używaniem produktu w niewłaściwych warunkach; vi) utratą i/lub uszkodzeniem produktu w czasie, gdy znajduje się on w posiadaniu osób trzecich; vii) jakimkolwiek uszkodzeniem lub stratą, które wynikły z nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub z zaniedbań użytkownika; viii) jakimkolwiek uszkodzeniem lub stratą spowodowanymi bezpośrednio w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu lub nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu podłączonego równocześnie do urządzenia; Ponadto, fi rma Toshiba nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i/lub uszkodzenia, włącznie ze utratą zysku, przerwaniem działalności gospodarczej, utratą nagranych danych spodowowanych podczas normalnego użytkowania produktu lub nieprawidłowego użytkowania, ale nie ograniczając się do wyżej wymienionych szkód Uwaga: Tam, gdzie ma to zastosowanie, należy używać wspornik ścienny lub stojak fi rmy Toshiba Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:55

6 Pilot zdalnej obsługi Prosty, szybki opis funkcji pilota. Umieszczanie baterii i efektywny zasięg pilota Proszę zdjąć tylną pokrywę, aby odsłonić przegródkę na baterie i upewnić się, że baterie zostały prawidłowo umieszczone w pilocie. dpowiednie typy baterii dla tego pilota to AAA, IEC R03 1.5V. Proszę nie umieszczać w pilocie baterii używanych z nowymi lub różnych typów baterii. Proszę natychmiast wyjąć zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi kwasów do przegródki na baterie. Proszę zutylizować baterie w przeznaczonym do tego miejscu. strzeżenie: Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp. Działanie pilota ulegnie pogorszeniu, gdy przekroczy się odległość pięciu metrów lub kąt 30 stopni od środka telewizora. Jeśli zasięg działania pilota zmniejszy się, może trzeba wymienić baterie. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:56

7 Podłączanie urządzeń zewnętrznych Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych proszę wyłączyć telewizor wyłącznikiem n/ff, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Widok z boku Wejście końcówki kabla INTERFEJS WSPÓLNY Interfejs wspólny przeznaczony jest do wejścia warunkowego Moduł (CAM). HDMI 3 Wejście USB Boczne HDMI Wejście HDMI Gniazdka Scart Gniazdko 2 Wejście PC VGA Scart Gniazdko 1 Antena wejście Słuchawki Wejście video Boczne wejścia AV Audio Boczne wejścia AV Włącznik/wyłącznik Element wideo wejścia * można użyć dekodera typu Digital Satellite (cyfrowy dekoder satelitarny), dekodera Free to Air lub dowolnego kompatybilnego dekodera. Audio Współosiowe wejścia wyjście SPDIFF dekoder* TV wyświetli sygnały VGA, 480i, 480p, 576i, 576p oraz 720p. Kabel anteny:... Proszę podłączyć antenę do gniazda umieszczonego z tyłu telewizora. Kabel SCART:... Jeśli używacie Państwo dekodera* lub nagrywarki, jest to konieczne, aby kabel scart był podłączony do telewizora. Przed uruchomieniem pierwszej instalacji, wszelkie podłączone urządzenia mają być w trybie oczekiwania. Gniazdka fonograficzne umieszczone z boku telewizora przyjmą sygnały audio L i R. Gniazdko wyjścia audio współosiowego umożliwi podłączenie odpowiedniego systemu dźwięku surround. HDMI (interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości) używa się z dekoderem DVD lub innymi urządzeniami posiadającymi cyfrowe wyjście audio i wideo. Jest on zaprojektowany tak, że najlepszy odbiór mają sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości 1080i i 1080p, ale zaakceptuje także i Sygnały w formacie PC będą także wyświetlone. UWAGA: Chociaż ten telewizor może być podłączony do sprzętu HDMI, niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo. Do tego telewizora można podłączyć wielki wybór urządzeń zewnętrznych; daltego też, należy sprawdzić odpowiednie instrukcje obsługi dla wszystkich dodatkowych urządzeń w celu uzyskania dokładnych wskazówek. Jeśli telewizor automatycznie przełączy się, aby monitorować urządzenia zewnętrzne, proszę powrócić do normalnej telewizji przez naciśnięcie przycisku danego programu. Aby wywołać urządzenie zewnętrzne, proszę nacisnąć przycisk ŹRÓDŁ, aby przełączyć telewizor pomiędzy żródłami Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:56

8 Podłączanie urządzenia HDMI lub DVI do wejścia HDMI Wejście HDMI na telewizorze odbiera cyfrowe audio i nieskompresowane cyfrowe wideo z urządzenia źródłowego HDMI lub nieskompresowane cyfrowe wideo z urządzenia źródłowego DVI (interfejs wizji cyfrowej). Wejście to jest przeznaczone do akceptowania materiału programu HDCP (programu kontroli zawartości cyfrowej) w formie cyfrowej z urządzeń elektronicznych EIA/CEA-861- D compliant [1] (takich, jak dekoder lub odtwarzacz DVD z wyjściem HDMI lub DVI).. UWAGA: Niektóre wczesne urządzenia HDMI mogą nie działać poprawnie z Państwa najnowszym telewizorem HDMI. bsługiwane formaty audio: Liniowy PCM, szybkość próbkowania 32/44.1/48kHz.. Aby podłączyć urządzenie HDMI Proszę podłączyć kabel HDMI (złączka typu A) do terminala HDMI. Dla właściwego działania zaleca się użycia kabla HDMI z logo HDMI ( ). Jeśli Państwa łącze HDMI ma możliwość 1080p i/lub telewizor ma prędkość odświerzania większą niż 50Hz, będą Państwo potrzebować kabla kategorii 2. Konwencjonalny kabel HDMI/DVI może nie pracować poprawnie w tym trybie. Kabel HDMI przenosi zarówno wideo, jak i audio. Nie sa wymagane oddzielne analogowe kable audio (patrz: ilustracja). Aby oglądać wideo z urządzenia HDMI proszę nacisnąć przycisk ŹRÓDŁ aby wybrać HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 lub HDMI 4. Aby podłączyć urządzenie DVI Proszę podłączyć kabel adaptera HDMI-do-DVI (złączka HDMI typu A) do terminala HDMI, a kable audio do gniazdek PC/bocznych AV/YPbPr (patrz: ilustracja). Zalecana długość kabla adaptera HDMI-do-DVI to 6.6ft (2m). Kabel adaptera HDMI-do-DVI przesyła tylko sygnał wideo. Wymagany są oddzielne kable audio. UWAGA: Aby upewnić się, że urządzenie HDMI lub DVI jest prawidłowo wyregulowane, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami:: Włączając komponenty elektroniczne, proszę włączyć najpierw telewizor, a potem urządzenie HDMI lub DVI. Wyłączając komponenty elektroniczne, proszę wyłączyć najpierw urządzenie HDMI lub DVI, a potem telewizor Aby podłączyć komputer Poprzez łączenie RGB/PC albo HDMI mogą Państwo oglądać obraz z komputera w telewizorze oraz słyszeć dźwięk z głośników telewizora. Podłączając PC do terminala RGB/PC ww telewizorze, proszę użyć analogowego kabla komputerowego RGB (15 pin) oraz kabla audio PC do gniazdka AUDI Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:02

9 Podłączanie komputera Podłączanie dysku USB Używając komputera, proszę ustawić rozdzielczość wyjściową monitora na komputerze przed podłączeniem go do telewizora. Aby wyświetlić obraz optymalny, proszę użyć funkcji ustawienia PC. UWAGA: Terminal wejścia audio dla PC w telewizorze jest wspólny z terminalem YPbPr. Niektóre modele PC nie mogą być podłączone do tego telewizora. Dla komputerów z kompatybilnym mini terminalem D-sub 15-pin, nie potrzeba adaptera. Zależnie od tytułu DVD i specyfi kacji PC, z którego odtwarzane jest DVD-wideo, niektóre sceny mogą być pominięte albo nie będzie można użyć pauzy podczas wielokątowych scen. Aby podłączyć dysk USB Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików muzycznych, zdjęć i fi lmów zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Telewizor obsługuje tylko formatowanie dysku FAT32. Format NTFS nie jest obsługiwany. W przypadku podłączenia do telewizora dysku USB z formatem NTFS pojawi się żądanie sformatowania dysku (wyświetli się komunikat SD: usb is unformatted ) Proszę nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania pliku. STRZEŻENIE: Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fi zyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB Podłączenie pamięci USB Proszę podłączyć urządzenie USB do wejścia USB w telewizorze WAŻNE: Telewizor obsługuje tylko formatowanie dysku FAT32. Format NTFS nie jest obsługiwany WIDK Z BKU PAMIĘĆ USB Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:05

10 Tryb oszczędzania energii oraz uchwyt kabla Informacje ekologiczne Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać mniej energii i ratować środowisko. Dzięki funkcji oszczędzania energii nie tylko ratują Państwo to środowisko, ale także oszczędzają pieniądze poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. Aby zmniejszyć zużycie energii, proszę postępować według następujących kroków: Można włączyć ustawienie trybu oszczędzania energii, znajdujące się w menu funkcji. Jeśli ustawią Państwo tryb oszczędzania na włączony (n), telewizor przełączy się na tryb oszczędnościowy, a poziom jasności telewizora zostanie zredukowany do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że niektórych ustawień obrazu nie będzie można zmienić, kiedy telewizor będzie pracował w trybieoszczędzania energii. Kiedy telewizor nie jest używany, proszę wyłączyć go albo odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka. Zredukuje to zużycie energii. Proszę wyłączać telewizor z prądu wyjeżdżając z domu na dłuższy okres. Proszę zauważyć, że w skali roku używanie trybu oszczędzania energii ma większą wydajność energetyczną niż zastąpienie trybu oczekiwania odłączaniem telewizora od zasilania. Dlatego też proszę wyłączać telewizor z sieci, kiedy nie jest on używany, aby oszczędzać energię. Jednakże bardziej zalecana jest aktywacja ustawień trybu oszczędzania energii dla zredukowania rocznego zużycia energii. Proszę pomóc nam ratować środowisko poprzez postępowanie zgodne z powyższymi zasadami. Informacja o naprawie Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifi kowanemu personelowi. Tylko wykwalifi kowany personel może naprawiać ten telewizor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten telewizor Using the Cable Holder Można używać dołączonego uchwytu na kable w następujący sposób: Proszę umieścić uchwyt na kable w otworze do tego przeznaczonym, znajdującym się z tyłu telewizora tak, jak na ilustracji. Proszę umieścić w nim kable po dokonaniu niezbędnych podłączeń Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:07

11 Kontrola telewizora Poprzez gniazda umieszczone z boku telewizora mogą być podłączane różne typy urządzeń zewnętrznych. Podczas gdy wszystkie niezbędne regulacje i sterowanie telewizorem są przeprowadzane przy użyciu pilota, przyciski znajdujące się u góry telewizora mogą być używane do niektórych funkcji. Włączanie Jeśli nie świeci się LED trybu oczekiwania, proszę sprawdzić, czy wtyczka jest włączona do sieci, a następnie nacisnąć przycisk na lewym boku telewizora, aby włączyć telewizor. Wtedy światło LED zapali się na biało. Jeśli obraz się nie pojawi, proszę nacisnąć na pilocie; może to potrwać parę chwil. Aby wprowadzić telewizor w tryb oczekiwania, proszę nacisnąć przycisk na pilocie. Aby oglądać telewizję, proszę ponownie nacisnąć przycisk. braz pojawi się po kilku sekundach. Uwaga: Aktywne LED trybu oczekiwania może się pojawić na parę chwil, kiedy telewizor jest wyłączony. Uwaga: Kiedy używa się przycisków, słyszalny jest sygnał dźwiękowy. Jest to normalne działanie, nie usterka. Dla oszczędzania energii: Wyłączanie telewizora z sieci lub wyciąganie wtyczki z kontaktu, obniży zużycie energii do zera we wszystkich telewizorach. Jest to zalecane, gdy nie używa się telewizora przez dłuższy czas, np. podczas wyjazdu wakacyjnego. Zmniejszenie jasności obrazu zredukuje zużycie energii. Wydajność energetyczna obniża zużycie energii, a tym samym oszczędza pieniądze poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. UWAGA: Przełączanie telewizora na tryb oczekiwania zmniejszy zużycie energii, ale nadal będzie pobierane trochę mocy.. Polski Używanie pilota Proszę wcisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu. Menu główne jest wyświetlane jako grupa ikon, każda z nich odpowiada innej opcji menu. Aby wybrać temat, proszę wcisnąć prawą lub lewą strzałkę. W trybie ekranu menu podrzędnego, menu pojawi się jako lista. Proszę wcisnąć strzałkę górną lub dolną, aby wybrać pozycję. Aby użyć opcji, proszę nacisnąć strzałkę górną i dolną na pilocie, aby przemieścić kursor w górę lub w dół i proszę wcisnąć przycisk K, natomiast strzałkę lewą lub prawą, aby zaznaczyć wybraną pozycję. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Funkcje poszczególnych menu są szczegółowo opisane w tej instrukcji. Używanie przycisków kontrolnych i połączeń na telewizorze Używanie przycisków sterowania umieszczonych u góry telewizora Aby zmienić głośność, proszę nacisnąć przycisk + -. Aby zmienić pozycję programu, proszę nacinąć - P/CH + po prawej stronie telewizora.. Aby wyświetlić menu główne, proszę nacisnąć równocześnie przyciski + - a następnie - P/CH + do nawigacji oraz + - aby zmienić wartości. UWAGA: Gniazdko USB ma ograniczoná funkcjonalność, a Toshibe nie biere odpowiedzialności za zniszczenie innych podłączonych urządzeń. Aby wybrać urządzenie zewnętrzne, proszę nacisnąć ŹRÓDŁ do momentu, aż wybierze się źródło wprowadzania danych. Dla uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących podłączanych urządzeń, proszę zawsze odnosić się do odpowiednich instrukcji obsługi. TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:08

12 Instalacja początkowa Przed włączeniem telewizora ustaw dekoder i urządzenie nagrywające w tryb oczekiwania, jeżeli są one podłączone i proszę się upewnić, czy została podłączona antena. Aby skonfi gurować telewizor, użyj przycisków pilota zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym na stronie 5. WAŻNE: Proszę upewnić się, że przy pierwszej instalacji antena lub kabel (*) jest podłączony, moduł interfejsu wspólnego nie jest włożony przed włączeniem telewizora. 1. Proszę podłączyć wtyczkę do gniazdka i przełączyć TV w tryb gotowości za pomocą wyłącznika u góry odbiornika. Proszę nacisnąć którykolwiek przycisk numeryczny lub trybu czuwania, a wyświetli się menu wyboru języków. Ten ekran pojawia się, gdy telewizor włączany jest po raz pierwszy oraz za każdym razem, gdy są resetowane ustawienia telewizora. 6. Proszę wybrać Tak,używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie nacisnąć K, aby kontynuować. Na ekranie (*) pojawi się następujący komunikat SD 7. Jeśli wybiorą Państwo opcję TELEWIZJA KABLWA, ne ekranie (*) pojawi się następujący komunikat : Przy pomocy przycisku w górę lub w dół należy podświetlić wybrany język i zatwierdzić wybór przyciskiem K. Na ekranie pojawi się następujący komunika: Przy pomocy przycisku w lewo lub w prawo należy wybrać kraj i nacisnąć przycisk w dół, aby podświetlić opcję języka teletekstu. Proszę wybrać język teletekstu, wciskając przycisk w lewo lub w prawo Proszę nacisnąć przycisk w dół po ustawieniu opcji języka teletekstu. Zostanie następnie podświetlona pozycja skanuj zakodowane. Można ustawić opcję skanuj zakodowane na Tak, jeśli chcą Państwo skanować stacje zakodowane. Proszę wcisnąć na pilocie przycisk K, aby kontynuować; na ekranie wyświetli się następujący komunikat:: Polski Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Aby podświetlić linię, na którą się patrzy, proszę użyć przycisków w górę lub w dół. Można również wprowadzić zakres manualnie, za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Proszę ustawić częstotliwość startową i końcową jako żądane, używając przycisków numerycznych na pilocie. Następnie można ustawić krok wyszukiwania na 8000 KHz lub 1000 KHz. Jeśli wybiorą Państwo 1000 KHz, telewizor dokona wyszukiwania w bardzo dokładny sposób. Dlatego też, czas wyszukiwania odpowiednio wzrośnie. 9. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk K, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.if you select AERIAL option from the Search Type screen, the television will search for broadcasts. (*) (*) nly for 40BV700G model 10. Jeśli wybiorą Państwo opcję ANTENY, jako typ wyszukiwania, telewizor cyfrowy będzie szukał cyfrowych audycji naziemnych. (*) (*) Tylko dla modelu 40BV700G Pojawi się ekran auto tuningu, a telewizor rozpocznie wyszukiwanie dostępnych stacji. Pasek postępu będzie się przesuwać wzdłuż linii. Należy zaczekać, aż telewizor zakończy wyszukiwanie. Naekranie wyświetli się następujące SD, a telewizor będzie wyszukiwał cyfrowe : TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:08

13 Instalacja począ tkowa - kontynuacja Automatyczne wyszukiwanie kanałów Uwaga: Można nacisnąć przycisk MENU, aby anulować.. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcą Państwo posortować kanały wg LCN (logicznego numeru kanału), proszę nacisnąć tak, a następnie K. Automatyczne wyszukiwanie kanałów Kiedy pojawią się nowe programy, aby je móc oglądać, będzie konieczne ponowne dostrojenie telewizora. Automatyczne wyszukiwanie całkowicie dostroi telewizor, może być także używane do uaktualnienia listy kanałów. Zaleca się włączanie automatycznego wyszukiwania co jakiś czas, aby upewnić się, że wszelkie dodatkowe usługi są dodawane. Wszystkie bieżące kanały i ustawienia, np. kanały zablokowane, będą utracone. Proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i wybrać Instalację, używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć K, a pojawi się niestępujące menu Proszę nacisnąć K, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV. Uwaga : Proszę nie wyłączać telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacj. Proszę wybrać automatyczne wyszukiwanie kanałów poprzez wciśnięcie przycisku w górę lub w dół, po czym wcisnąć przycisk K. Pojawią się opcje dostępne dla automatycznego wyszukiwania kanałów. Używając przycisków w górę/w dół i K można wybrać antenę cyfrową, strojenie analogowe lub strojenie cyfrowoanalogowe Korzystanie z menu automatycznego wyszukiwania kanałów Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Kabel cyfrowy: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB.(*) Analogowa: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje analogowe, jak i cyfrowe. Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje analogowe, jak i kablowe stacje cyfrowe DVB. (*) (*) Tylko dla modelu 40BV700G Po każdorazowym wybraniu opcji wyszukiwania automatycznego i naciśnięciu przycisku K, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Aby rozpocząć proces instalacji, proszę wybrać Tak, aby anulować, proszę wybrać Nie, używając przycisków w lewo lub w prawo i następnie nacisnąć K. Po wybraniu opcji automatycznego wyszukiwania kanałów i jej potwierdzenia, proces instalacji rozpocznie się, a pasek postępu zacznie się przesuwać. Proszę wcisnąć przycisk MENU, Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

14 Strojenie manualne, analogowe dostrajanie Telewizor może być strojony ręcznie przy użyciu funkcji wyszukiwanie manualne Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (antena) Funkcja ta jest dostępna dla inżynierów serwisowych, może też być użyta do bezpośredniego wprowadzania kanałów, jeśli znany jest kanał multipleksowy. Peroszę wybrać wyszukiwanie manualne z menu instalacjioraz nacisnąć K. Wyszukiwanie ręczne analogowe Telewizor może być strojony ręcznie. Na przykład: jeżeli telewizor nie może być podłączony do urządzenia nagrywającego lub dekodera za pomocą kabla SCART lub jeżeli wymagana jest stacja nadawana w innym systemie. Aby przydzielić na telewizorze pozycję programu dla dekodera lub urządzenia nagrywającego: proszę włączyć dekoder, umieszczjąc uprzednio nagrany film w urządzeniu nagrywającym, wcisnąć przycisk PLAY, a następnie rozpocząć strojenie ręczne. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na cyfrowe, można wprowadzić numery multipleksów lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych, i naciskając przycisk K w celu wyszukiwania. Proszę wprowadzić numer multipleksu, używając przycisków numerycznych. Telewizor zacznie automatyczne wyszukiwanie tego multipleksu. Kiedy odnaleziony zostanie multipleks, wszystkie kanały, które nie są jeszcze na liście programów, będą automatycznie dodane, a informacja o programach na górze ekranu zostanie uaktualniona. Proszę powtórzyć w razie potrzeby. Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (kabel) (*) Podczas manualnego skanu kablowego, można wybrać opcje częstotliwości, modulacji, wskaźnik symbolu oraz kanał sieciowy. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania jako kablowy cyfrowy, można ustawić wybrane opcje i nacisnąć przycisk K. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na analogowe można użyć przycisków w górę lub w dół, aby podświetlić pozycję, a następnie ustawić tę opcję przy pomocy przycisku w lewo lub w prawo. Proszę wprowadzić numer multipleksu lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Można nacisnąć przycisk K, aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy kanał zostanie zlokalizowany, każdy nowy kanał nie znajdujący się na liście zostanie zapisany. Dostrajanie analogowe Proszę wybrać Ręczne dostrajanie w menu instalacji, używając przycisków w górę lub w dół oraz K. Pojawi się komunikat dotyczący ręcznego dostrajania. Funkcja analogowego dostrajania będzie niedostępna, gdy nie ma zapisanych żadnych kanałów analogowych, cyfrowych lub źródeł zewnętrznych. Proszę wcisnąć przycisk K, aby kontynuować. Proszę wcisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić dostrajanie (Fine Tune). Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk K, aby kontynuować. (*) Tylko dla modelu 40BV700G Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

15 Działanie ogólne Nadawanie stereofoniczne i dwujęzyczne Dla audycji ATV Jeżeli są nadawane programy stereofoniczne lub dwujęzyczne, na ekranie pojawi się słowo Stereo lub Dual za każdym razem, gdy zostanie zmieniona pozycja programu i zniknie ono po kilku sekundach. Jeżeli programy nie są nadawane w trybie stereofonicznym, pojawi się słowo Mono. Stereo Wciśnij przycisk LANG, aby wybrać Stereo lub Mono. Dwujęzyczne Transmisje dwujęzyczne są dość rzadko nadawane. Jeżeli są one nadawane, na ekranie pojawi się słowo Dual. Wybierz numer programu i jeżeli pojawi się słowo Dual, wciśnij przycisk LANG, aby wybrać Dual 1, Dual 2 lub Mono. Dla audycji DTV Aby wyświetlić bieżący język, i abay zmienić na język alternatywny (jeśli dostępny), proszę nacisnąć przycisk LANG. Zostaną wtedy wymienione dostępne opcje. Wyświetlanie napisów W audycjach cyfrowych,opcja ta pokaże napisy na ekranie w wybranym języku, zakładając, że jest on nadawany. Proszę nacisnąć przycisk SUBTTL, aby wlączyć napisy. Proszę nacisnąć przycisk SUBTTL ponownie, aby wylączyć napisy.. Wyświetlanie menu głównego Proszę wcisnąć równocześnie przyciski / aby wyświetlić menu główne Proszę wcisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne. Kontrola głośności i wyciszania Głośność Wciśnij przycisk V+ lub V-, aby wyregulować głośność. Wyłączenie dźwięku Wciśnij przycisk jeden raz, aby wyłączyć dźwięk i ponownie, aby anulować.. Wybór pozycji programu Aby wybrać pozycję programu, użyj klawiszy numerycznych na pilocie. Pozycje programów mogą być również wybierane za pomocą przycisków P+ i P-. Wciśnij przycisk INF, aby wyświetlić informacje na ekranie, np. pozycję programu, sygnał mono/stereo i format obrazu. Aby powrócić do poprzedniej pozycji programu, wciśnij (SWAP). Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

16 Lista kanałów, Sortowanie programów, blokowanie programów Można wyświetlić zachowane kanały i je posortować, używając funkcji listy kanałów. Przeglądanie listy kanałów Kolejność kanałów może zostać zmieniona, aby ją dostosować do osobistych upodobań.. Proszę wybrać listę kanałów z menu głównego i nacisnąć K. Na ekranie pojawi się następujący komunikat Proszę wybrać opcję edytuj listę kanałów, aby zarządzać zapisanymi kanałami. Proszę użyć przycisków w lewo lub w prawo i K, aby wybrać edytowanie listy kanałów Proszę nacisnąć w górę lub w dół, aby wybrać kanał. Za pomocą przycisku P+ lub P- można przejść o jedną stronę w górę lub w dół. Aby oglądać konkretny kanał, proszę go podświetlić, używając przycisków w górę lub w dół. Następnie proszę nacisnąć przycisk K. Aby sprawdzić opcje fi ltrowania, proszę wcisnąć NIEBIESKI przycisk. Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Przenoszenie kanału Proszę zaznaczyć wybrany kanał, używając przycisku w górę lub w dół. Proszę wybrać opcję przenieś na liście kanałów i nacisnąć przyciskk. Pojawi się ekran edytuj numer. Proszę wpisać pożądany numer kanału za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Jeśli pod tym numerem jest już zapisany jakiś kanał, pojawi się komunikat o tym ostrzegający. Proszę wybrać tak, jeśli chcą Państwo przenieść kanał, i nacisnąć K Proszę wcisnąć przycisk K, aby kontynuować. Wybrany kanał został przeniesiony.. Usuwanie kanału Można nacisnąć ZIELNY przycisk, aby zaznaczyć/ odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo usunąć i wybrać opcję Usuń. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Pojawi się ekran z ostrzeżeniem. Proszę wybrac TAK, aby kontynuować lub NIE, aby anulować. Proszę wybrac TAK, aby kontynuować lub NIE, aby anulować. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Zmienianie nazwy kanału Proszę wybrać kanał, którego nazwę chcą Państwo zmienić, a następnie wybrać opcję Edytuj nazwę. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Wciśnięcie przycisku w lewo lub w prawo powoduje przejście do poprzedniego/następnego znaku. Naciśnięcie przycisku do góry lub w dół zmienia wybrany znak. Naciskanie przycisków numerycznych zastępuje podświetlony znak kolejno znakami wydrukowanymi nad naciskanym przyciskiem. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk K, aby zapisać zmiany. Press Proszę wcisnąć MENU, aby anulować Blokowanie kanału Można nacisnąć ZIELNY przycisk, aby zaznaczyć/ odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał. Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo zablokować używając przycisków do góry lub w dół. Proszę wybrać opcję zablokuj używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu PIN kontroli rodzicielskiej. Proszę wprowadzić PIN. Uwaga: PIN fabryczny to Proszę nacisnąć przycisk K, gdy wybrany kanał jest podświetlony, aby go zablokować/odblokować. Symbol blokady pojawi się obok wybranego kanału Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

17 Wyświetlanie paska z informacjami, elektronicznego przewodnika po programie Wyświetlanie paska informacyjnego Proszę nacisnąć przycisk INF, a wyświetli się ekran podający szczegóły dotyczące kanału oraz aktualnie oglądanego programu. Za każdym razem, gdy zmieniają Państwo kanał, telewizor wyświetla także pasek informacyjny u dołu ekranu (dostępny tylko w trybie DTV). Pozostanie on na ekranie przez kilka sekund. Jeżeli wybrany kanał jest zablokowany, w celu jego oglądania należy wprowadzić czterocyfrowy kod. W takim przypadku na ekranie wyświetli się komunikat Wpisz kod PIN : : Proszę ustawić ZIELNY przycisk, aby zaplanować. Aby sprawdzić opcje fi ltrowania, proszę wcisnąć NIEBIESKI przycisk. Proszę nacisnąć przycisk (SWAP) by przeskoczyć do aktualnie nadawanej audycji Uwaga: Dostępne są różne widoki ekranu EPG. Funkcje przycisków wyświetlone zostaną u dołu menu Proszę wprowadzić PIN. Elektroniczny przewodnik po programach Proszę wybrać przewodnik naciskając EPG. Pojawi się wtedy ekran pokazujący szczegóły dotyczące kanału oraz aktualnie oglądanego programu. Czynność ta może potrwać kilka sekund. Aby uzyskać informacje na temat podświetlonego programu, proszę nacisnąć przycisk INF. Aby uzyskać szczegóły na temat innych aktualnie dostępnych programów, proszę nacisnąć przyciski kierunkowe, aby przewijać listę w górę, dół, prawo lub lewo. Po wybraniu kanału pojawią się szczegóły aktualnie nadawanego programu. Aby nastawić timer na wybrany program, proszę nacisnąć K, aby wybrać menu timerów. Proszę nacisnąć ŻÓŁTY przycisk, aby przejść do widoku taśmy czasu Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:10

18 Przewodnik po programach, wyświetlanie napisów i wybór języka Ustawienia języka Używając tego menu można dopasować ustawienia wybranego języka. W tym celu należy zaznaczyć w menu konfi guracji element Język i nacisnąć przycisk K, aby wyświetlić menu. Proszę wcisnąć przycisk BACK na pilocie, aby wyjść z menu. Preferowany Te ustawienia będą używane, o ile są dostępne. W przeciwnym wypadku używane będą ustawienia bieżące. Audio: Proszę wybrać język audio, wciskając przycisk w lewo lub w prawo. Napisy: należy użyć przycisków w lewo lub w prawo, aby zmienić język napisów. Wybrany język zostanie wprowadzony w napisach. Teletekst: zmienia żądany język teletekstu. Przewodnik: Proszę wybrać język przewodnika, wciskając przycisk w lewo lub w prawo. Bieżący Audio: Jeżeli obsługiwany jest język audio, można go zmienić za pomocą przycisku w lewo lub w prawo. Napisy: Jeżeli obsługiwany jest język napisów, można użyć przycisków w lewo lub w prawo, aby go zmienić. The chosen Wybrany język będzie używany w napisach. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:10

19 Ustawienia cyfrowe kontrola rodzicielska, blokada menu, ustawianie PINu Można wyświetlić lub ustawić opcje rodzicielskie Państwa telewizora. Wyświetlanie menu kontroli rodzicielskiej Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę, używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć przycisk K, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć w górę lub w dół, żeby podświetlić kontrolę rodzicielską, a następnie wcisnąć przycisk K, żeby kontynuować: Proszę wybrać ustawienia, używając przycisku w górę lub w dół, a następnie nacisnąć K. Proszę wybrać kontrolę rodzicielską, używając przycisku w górę lub w dół, a następnie nacisnąć K. Wyświetli się pole dialogowe z żądaniem wpisania hasła blokującego. PIN fabryczny to Proszę wprowadzić PIN. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła pojawi się komunikat Hasło jest nieprawidłowe. Jeżeli hasło jest prawidłowe, wyświetli się menu Kontroli rodzicielskiej Blokada menu IBlokada menu umożliwia zablokowanie wszystkich menu lub menu instalacji, aby ograniczyć dostęp do tych menu. Jeżeli blokada menu jest nieaktywna, wszyscy użytkownicy mają swobodny dostęp do systemu menu. Proszę wcisnąć przycisk w górę lub w dół, aby przejść do opcji Blokada menu. Użyć przycisku w lewo lub w prawo, aby wybrać tryb Blokady menu. Wyłączony: Wszystkie menu są odblokowane. WSZYSTKIE MENU: Wszystkie menu są dostępne tylko po wpisaniu prawidłowego hasła. Użytkownicy nie mogą dodawać, usuwać, zmieniać nazwy kanałów, ani ich przenosić, jak również nie mogą ustawiać timera. MENU INSTALACJI: Menu instalacyjne jest zablokowane. Dodawanie kanałów jest więc niemożliwe. Zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z menu konfi guracji. pcja Maturity Lock (blokada programów niedozwolonych dla dzieci) Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfi kacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, dostęp do programu zostanie zablokowany. Blokada klawiszy Blokada klawiszy wyłącza przyciski na telewizorze. Wszystkie przyciski na pilocie mogą być nadal używane. W menu PCJE proszę wybrać blokadę dziecięcą i ją włączyć lub wyłączyć, używając przycisków w lewo lub w prawo. Gdy została włączona blokada klawiszy, na ekranie pojawi się komunikat o tym przypominający, gdy zostanie naciśnięty którykolwiek z klawiszy umieszczonych na telewizorze. Jśli telewizor zostanie przełączony w tryb oczekiwania, będzie go można ponownie włączyć wyłącznie przy użyciu pilota Ustawianie kodu PIN Proszę użyc przycisków w górę lub w dół, aby wybrać opcję ustawiania kodu PIN. Wcisnąć przycisk K, aby wyświetlić okno Ustaw PIN. Proszę użyć przycisków numerycznych, aby wprowadzić nowy numer PIN. Będą Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu ponownie w celu weryfi kacji. Po wprowadzeniu poprawnego PINu, zostanie on zmieniony. Uwaga: Ustawienie fabryczne PIN to 0000, jeśli zmienią Państwo ten numer, proszę go sobie zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:10

20 Konfigurowanie ustawień obrazu Można skonfi gurować ustawienia obrazu Państwa telewizora korzystając z menu Ustawienia obrazu. Konfigurowanie ustawień obrazu Można ustawić szczegóły różnych ustawień obrazu. Można dopasować aktualny obraz według osobistych upodobań. Na przykład, można zmienić takie elementy, jak: jasność, kontrast, kolor, ostrość, czy nasycenie. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę, używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć przycisk K, aby wejść do menu ustawień obrazu.. Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu Proszę nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby podświetlić element menu. Proszę wcisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić element. Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Tryb obrazu Ten telewizor oferuje wybór stylu obrazu dostosowanego do osobistych upodobań. Gry, kino, dynamiczny i naturalny, to ustawione fabrycznie opcje telewizora. In the PICTURE menu, press Up or Down to select Mode. Proszę nacisnąć w górę lub w dół, aby wybrać preferowany tryb obrazu. Kontrast Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu. Jasność Ustawia wartości jasności ekranu. strość Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie. Kolor Ustawia wartości kolorów, dopasowując je. Temperatura koloru Ustawia pożądany ton koloru Nasycenie (tylko NTSC) Dostosowuje wartości kolorów. Temperatura koloru Temperatura koloru zwiększa ciepło lub chłód obrazu, poprzez zwiększenie nasycenia czerwonym lub niebieskim kolorem. W menu BRAZU proszę nacisnąć w górę lub w dół, aby wybrać temperaturę koloru. Proszę wcisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać jedną z następujących opcji: Zimny, normalny i ciepły. Uwaga : Ustawienie tej opcji na zimny nadaje jasnym kolorom lekko niebieskawy odcień. Ustawienie tej opcji na ciepły nadaje jasnym kolorom lekko czerwonawy odcień. Aby ustawić normalne kolory proszę wybrać opcję Normalny. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:11

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE. 40L543*DG Telewizor LCD z podświetleniem LED. www.toshiba-om.net/firmware.php

INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE. 40L543*DG Telewizor LCD z podświetleniem LED. www.toshiba-om.net/firmware.php INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE 40L543*DG Telewizor LCD z podświetleniem LED Przez cały okres użytkowania Twojego TV udostępniane będą aktualizacje oprogramowania sprzętowego zapewniające jego jak najefektywniejszą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE 40L1333DG 40L1334DG Telewizor LCD z podświetleniem LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE 40L1333DG 40L1334DG Telewizor LCD z podświetleniem LED INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE 40L1333DG 40L1334DG Telewizor LCD z podświetleniem LED Przez cały okres użytkowania Twojego TV udostępniane będą aktualizacje oprogramowania sprzętowego zapewniające jego jak

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Środki bezpieczeństwa. Zasilanie. Kabel zasilania

Akcesoria. Środki bezpieczeństwa. Zasilanie. Kabel zasilania Spis treści Akcesoria... 57 Funkcje... 57 Przygotowanie... 57 Środki bezpieczeństwa... 57 Zasilanie... 57 Kabel zasilania... 57 Wilgoć i woda... 58 Czyszczenie... 58 Źródła ciepła i otwarty ogień... 58

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Zawartość pakietu... 5 Informacje dotyczące środowiska naturalnego... 5 Informacje dotyczące naprawy... 5 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 32 -

Spis treści. Polski - 32 - Spis treści Funkcje... 33 Wprowadzenie... 33 Przygotowanie... 33 Środki bezpieczeństwa... 34 Informacje dotyczące licencji *(opcja)... 35 ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH.. 35 Podłączenie do telewizora systemu

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP 1003 09.2014 Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Dekoder Motorola VIP 1003 Pilot Kabel Ethernet (do podłączenia dekodera do

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej negatoskopu cyfrowego i kamery Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi Negatoskop cyfrowy M 168 i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi inea.pl 61 226 66 66 SPIS TREŚCI 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3. Dekoder........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo