Spis treści. Polski - 1 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Polski - 1 -"

Transkrypt

1

2 Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje... 4 Wykluczenie odpowiedzialności producenta 4 Umieszczanie baterii i efektywny zasięg pilota... 5 Aby podłączyć urządzenie HDMI... 7 Aby podłączyć urządzenie DVI... 7 Aby podłączyć komputer... 7 Aby podłączyć dysk USB... 8 Podłączenie pamięci USB... 8 Informacje ekologiczne... 9 Using the Cable Holder... 9 Włączanie Używanie pilota Używanie przycisków kontrolnych i połączeń na telewizorze Automatyczne wyszukiwanie kanałów Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (antena) Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (kabel) (*) 13 Wyszukiwanie ręczne analogowe Dostrajanie analogowe Nadawanie stereofoniczne i dwujęzyczne 14 Wyświetlanie napisów Wyświetlanie menu głównego Kontrola głośności i wyciszania Wybór pozycji programu Przeglądanie listy kanałów Przenoszenie kanału Usuwanie kanału Zmienianie nazwy kanału Blokowanie kanału Wyświetlanie paska informacyjnego Elektroniczny przewodnik po programach 16 Ustawienia języka Preferowany Bieżący Wyświetlanie menu kontroli rodzicielskiej 18 Blokada menu pcja Maturity Lock (blokada programów niedozwolonych dla dzieci) Blokada klawiszy Ustawianie kodu PIN Konfigurowanie ustawień obrazu Polski Tryb obrazu Kontrast Jasność strość Kolor Temperatura koloru Nasycenie (tylko NTSC) Temperatura koloru Redukcja szumu Powiększenie obrazu Resetowanie ustawień obrazu Konfigurowanie ustawień obrazu PC (*).. 22 Pozycja PC Automatyczne pozycjonowanie Pozycja pozioma Pozycja pionowa Zegar punktów Faza Zegar punktów Konfigurowanie ustawień dźwięku Głośność Korektor Balans Słuchawki AVL Basy dynamiczne Dźwięk przestrzenny Wyjście cyfrowe Zmiana ustawień telewizora Wyświetlanie menu głównego Dostęp warunkowy Język Rodzicielska Timery Data/godzina Źródła Inne ustawienia Korzystanie z modułu dostępu warunkowego Timery Wyłącznik czasowy Ustawianie timerów dla programów Edytowanie timera Konfigurowanie ustawień źródeł Wybór wejścia Konfigurowanie innych ustawień - ogólne 26 Limit czasu menu Skanowanie kanałów kodowanych Podświetlenie TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:53

3 Tryb oszczędzania energii Niebieskie tło Uaktualnienie oprogramowania soby niedosłyszące pis Audio Automatyczne wyłączanie telewizora Typy transmisji Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*).. 27 Pełny tryb HDMI PC (opcja) Tryb pełny (opcja) Język teletekstu Włączanie manualne Włączanie automatyczne dtwarzanie plików MP Wyświetlanie plików JPEG Funkcja pokazu slajdów dtwarzanie video Aby wyłączyć Media Player Usługa teletekstu analogowego Używanie przycisku text Przejście do podstron dsłanianie ukrytego teletekstu Wstrzymywanie strony Załącznik A: Maksymalna rozdzielczość wyświetlania Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów wejściowych) Załącznik C: bsługiwane formaty plików dla trybu USB Załącznik D: Informacje dotyczące PINu.. 35 Specyfikacja i akcesoria Informacje dotyczące licencji Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:55

4 Środki ostrożności Ten sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany jako spełniający międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, ale podobnie jak w przypadku każdego innego sprzętu elektrycznego, użytkownik musi go obsługiwać we właściwy sposób, aby uzyskać najlepszą wydajność oraz zapewnić bezpieczeństwo. Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać punkty zamieszczone poniżej. Są one natury ogólnej i mają na celu udzielenie pomocy na temat wszystkich artykułów elektronicznych i niektóre punkty mogą nie odnosić się do właśnie zakupionego przez Państwa produktu.. Cyrkulacja powietrza Proszę pozostawić wokół telewizora odstęp wynoszący przynajmniej 10cm, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Zapobiegnie to przegrzaniu i ewentualnemu uszkodzeniu telewizora. Należy również unikać miejsc, w których gromadzi się kurz. Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem Jeżeli telewizor jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub jest ustawiony w pobliżu grzejnika, może on ulec uszkodzeniu. Proszę unikać miejsc o wyjątkowo wysokiej temperaturze lub wilgotności lub miejsc, w których temperatura może spaść poniżej 5 C (41 F). Zasilanie Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym V ~ 50 Hz Proszę się upewnić, że telewizor nie jest ustawiony na kablu zasilania. NIE odcinać wtyczki kabla od tego urządzenia, jest w nią wbudowany specjalny filtr redukujący zakłócenia radiowe i jego usunięcie spowodowałoby pogorszenie funkcjonowania urządzenia. Należy go wymieniać tylko na typ o odpowiednich parametrach i zatwierdzonego typu, należy również ponownie zamknąć pokrywę bezpiecznika. W przypadku pojawienia się wątpliwości, proszę skonsultować się z kompetentnym elektrykiem. strzeżenie Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia, proszę trzymać urządzenie z dala od świec i otwartego płomienia. Co robić Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia. Proszę się upewnić, że wszystkie podłączenia elektryczne (włącznie z wtyczką kabla zasilania, przedłużaczami i podłączeniami pomiędzy elementami sprzętu) są wykonane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami producenta. Przed przystąpieniem do podłączania elementów lub zmianą podłączeń proszę wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Proszę skonsultować się ze sprzedawcą w razie wszelkich wątpliwości co do instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa sprzętu. Proszę zachować ostrożność przy obsłudze paneli szklanych lub klapek na urządzeniach Czego nie robić Proszę nie usuwać żadnych osłon, gdyż mogą zostać odsłonięte elementy znajdujące się pod niebezpiecznym napięciem. Proszę nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetami, zasłonami itp. Przegrzanie może spowodować uszkodzenie i skrócić trwałość sprzętu. Proszę nie wystawiać urządzenia na ryzyko pokapania lub ochlapania ani nie ustawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, jak np. wazony. Proszę nie ustawiać na urządzeniu lub w jego pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia, świec lub lampek nocnych. Wysoka temperatura może doprowadzić do stopienia plastiku i wywołać pożar. Proszę nie używać prowizorycznych podstawek i nigdy nie mocować nóżek śrubami innymi niż te, które dostarczone zostały wraz z urządzeniem. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, proszę używać sprawdzonych przez producenta podstawek lub nóżek mocowanych zgodnie z instrukcją. Proszę nie pozostawiać włączonego sprzętu bez nadzoru, chyba, że jest on specjalnie przystosowany do pracy bez nadzoru lub jest w trybie czuwania. Proszę wyłączać sprzęt wyciągając wtyczkę z gniazdka i upewnić się, że cała rodzina wie, jak to zrobić. Dla osób niepełnosprawnych mogą okazać się konieczne specjalne przystosowania. Proszę zaprzestać użytkowania urządzenie jeśli nie są Państwo pewni, że funkcjonuje ono normalnie, lub gdy jest ono uszkodzone w jakikolwiek sposób proszę go wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i skonsultować się ze sprzedawcą. STRZEŻENIE nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu. NADE WSZYSTK Proszę NIGDY nie pozwalać nikomu, a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran, wpychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie. Proszę NIGDY nie ryzykować i nie próbować samodzielnie naprawiać urządzeń elektrycznych lepiej zachować bezpieczeństwo, niż później żałować! Wtyczka zasilająca służy do odcięcia zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:55

5 Instalacja i ważne informacje Gdzie instalować Proszę ustawić telewizor z dala od bezpośrednio padających promieni słonecznych i silnych świateł. Dla komfortowego oglądanie zalecane jest oświetlenie łagodne, rozproszone. Aby bezpośrednie promieniowanie słoneczne nie padało na ekran, proszę używać zasłon lub rolet. Proszę ustawić telewizor na stabilnej, równej powierzchni, która utrzyma ciężar odbiornika. Aby utrzymać stabilność i zapobiec przewróceniu się telewizora, proszę przymocować go do ściany przy pomocy mocnego ściągu przymocowanego do klamry z tyłu telewizora. Panele ciekłokrystaliczne LCD telewizora są wykonane przy użyciu zaawansowanej, precyzyjnej technologii, tym niemniej pojedyncze elementy ekranu mogą nie wyświetlać * Przyciski i style podstawki zależą od modelu. obrazu lub zawierać świecące punkty. Nie jest to jednak oznaką uszkodzenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby telewizor był ustawiony w miejscu, w którym jego ekran nie będzie narażony na uderzenia lub wgniecenia przez jakieś przedmioty, co mogło by zniszczyć lub uszkodzić ekran. Proszę również zwrócić uwagę na to, aby małe przedmioty nie mogły być wciśnięte wotwory w obudowie. Czyszczenie ekranu i obudowy... dłącz zasilanie, do czyszczenie ekranu użyj suchej, miękkiej szmatki. Proszę nie używać żadnych środków czyszczącyh lub rozpuszczalników do czyszczenia ekranu lub obudowy, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia. Proszę pamiętać Funkcja odbioru cyfrowego tego telewizora będzie dostępna jedynie w krajach wymienionych w sekcji Kraj w menu instalacji ( SETUP ). W zależności od kraju/rejonu niektóre z funkcji telewizora mogą być niedostępne. Nie można też zagwarantować odbioru przyszłych dodatkowych lub zmodyfi kowanych usług. Jeśli stałe obrazy wytworzone przez programy 4:3, usługi teletekstowe, logo identyfi kujące kanały, obraz komputera, gry wideo, wyświetlane menu, itp. pozostają na ekranie telewizora przez pewien okres czasu, mogą one stać się za bardzo widoczne. W takim przypadku dobrze jest zredukować zarówno jasność, jak i kontrast. Bardzo długie, nierzerwane oglądanie obrazu 4:3 na ekranie 16:9 może spowodować zatrzymanie obrazu na obrzeżach 4:3. Nie jest to defekt telewizora LCD i nie jest to objęte gwarancją producenta. Regularne używanie różnych rozmiarów obrazu zapobiegnie zatrzymywaniu obrazów. Wykluczenie odpowiedzialności producenta Toshiba w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty i/lub uszkodzenie produktu spowodowane i) ogniem; ii) trzęsieniem ziemi; iii) przypadkowym uszkodzeniem; iv) celowym niewłaściwym użytkowaniem produktu; v) używaniem produktu w niewłaściwych warunkach; vi) utratą i/lub uszkodzeniem produktu w czasie, gdy znajduje się on w posiadaniu osób trzecich; vii) jakimkolwiek uszkodzeniem lub stratą, które wynikły z nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub z zaniedbań użytkownika; viii) jakimkolwiek uszkodzeniem lub stratą spowodowanymi bezpośrednio w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu lub nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu podłączonego równocześnie do urządzenia; Ponadto, fi rma Toshiba nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i/lub uszkodzenia, włącznie ze utratą zysku, przerwaniem działalności gospodarczej, utratą nagranych danych spodowowanych podczas normalnego użytkowania produktu lub nieprawidłowego użytkowania, ale nie ograniczając się do wyżej wymienionych szkód Uwaga: Tam, gdzie ma to zastosowanie, należy używać wspornik ścienny lub stojak fi rmy Toshiba Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:55

6 Pilot zdalnej obsługi Prosty, szybki opis funkcji pilota. Umieszczanie baterii i efektywny zasięg pilota Proszę zdjąć tylną pokrywę, aby odsłonić przegródkę na baterie i upewnić się, że baterie zostały prawidłowo umieszczone w pilocie. dpowiednie typy baterii dla tego pilota to AAA, IEC R03 1.5V. Proszę nie umieszczać w pilocie baterii używanych z nowymi lub różnych typów baterii. Proszę natychmiast wyjąć zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi kwasów do przegródki na baterie. Proszę zutylizować baterie w przeznaczonym do tego miejscu. strzeżenie: Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp. Działanie pilota ulegnie pogorszeniu, gdy przekroczy się odległość pięciu metrów lub kąt 30 stopni od środka telewizora. Jeśli zasięg działania pilota zmniejszy się, może trzeba wymienić baterie. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:56

7 Podłączanie urządzeń zewnętrznych Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych proszę wyłączyć telewizor wyłącznikiem n/ff, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Widok z boku Wejście końcówki kabla INTERFEJS WSPÓLNY Interfejs wspólny przeznaczony jest do wejścia warunkowego Moduł (CAM). HDMI 3 Wejście USB Boczne HDMI Wejście HDMI Gniazdka Scart Gniazdko 2 Wejście PC VGA Scart Gniazdko 1 Antena wejście Słuchawki Wejście video Boczne wejścia AV Audio Boczne wejścia AV Włącznik/wyłącznik Element wideo wejścia * można użyć dekodera typu Digital Satellite (cyfrowy dekoder satelitarny), dekodera Free to Air lub dowolnego kompatybilnego dekodera. Audio Współosiowe wejścia wyjście SPDIFF dekoder* TV wyświetli sygnały VGA, 480i, 480p, 576i, 576p oraz 720p. Kabel anteny:... Proszę podłączyć antenę do gniazda umieszczonego z tyłu telewizora. Kabel SCART:... Jeśli używacie Państwo dekodera* lub nagrywarki, jest to konieczne, aby kabel scart był podłączony do telewizora. Przed uruchomieniem pierwszej instalacji, wszelkie podłączone urządzenia mają być w trybie oczekiwania. Gniazdka fonograficzne umieszczone z boku telewizora przyjmą sygnały audio L i R. Gniazdko wyjścia audio współosiowego umożliwi podłączenie odpowiedniego systemu dźwięku surround. HDMI (interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości) używa się z dekoderem DVD lub innymi urządzeniami posiadającymi cyfrowe wyjście audio i wideo. Jest on zaprojektowany tak, że najlepszy odbiór mają sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości 1080i i 1080p, ale zaakceptuje także i Sygnały w formacie PC będą także wyświetlone. UWAGA: Chociaż ten telewizor może być podłączony do sprzętu HDMI, niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo. Do tego telewizora można podłączyć wielki wybór urządzeń zewnętrznych; daltego też, należy sprawdzić odpowiednie instrukcje obsługi dla wszystkich dodatkowych urządzeń w celu uzyskania dokładnych wskazówek. Jeśli telewizor automatycznie przełączy się, aby monitorować urządzenia zewnętrzne, proszę powrócić do normalnej telewizji przez naciśnięcie przycisku danego programu. Aby wywołać urządzenie zewnętrzne, proszę nacisnąć przycisk ŹRÓDŁ, aby przełączyć telewizor pomiędzy żródłami Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :47:56

8 Podłączanie urządzenia HDMI lub DVI do wejścia HDMI Wejście HDMI na telewizorze odbiera cyfrowe audio i nieskompresowane cyfrowe wideo z urządzenia źródłowego HDMI lub nieskompresowane cyfrowe wideo z urządzenia źródłowego DVI (interfejs wizji cyfrowej). Wejście to jest przeznaczone do akceptowania materiału programu HDCP (programu kontroli zawartości cyfrowej) w formie cyfrowej z urządzeń elektronicznych EIA/CEA-861- D compliant [1] (takich, jak dekoder lub odtwarzacz DVD z wyjściem HDMI lub DVI).. UWAGA: Niektóre wczesne urządzenia HDMI mogą nie działać poprawnie z Państwa najnowszym telewizorem HDMI. bsługiwane formaty audio: Liniowy PCM, szybkość próbkowania 32/44.1/48kHz.. Aby podłączyć urządzenie HDMI Proszę podłączyć kabel HDMI (złączka typu A) do terminala HDMI. Dla właściwego działania zaleca się użycia kabla HDMI z logo HDMI ( ). Jeśli Państwa łącze HDMI ma możliwość 1080p i/lub telewizor ma prędkość odświerzania większą niż 50Hz, będą Państwo potrzebować kabla kategorii 2. Konwencjonalny kabel HDMI/DVI może nie pracować poprawnie w tym trybie. Kabel HDMI przenosi zarówno wideo, jak i audio. Nie sa wymagane oddzielne analogowe kable audio (patrz: ilustracja). Aby oglądać wideo z urządzenia HDMI proszę nacisnąć przycisk ŹRÓDŁ aby wybrać HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 lub HDMI 4. Aby podłączyć urządzenie DVI Proszę podłączyć kabel adaptera HDMI-do-DVI (złączka HDMI typu A) do terminala HDMI, a kable audio do gniazdek PC/bocznych AV/YPbPr (patrz: ilustracja). Zalecana długość kabla adaptera HDMI-do-DVI to 6.6ft (2m). Kabel adaptera HDMI-do-DVI przesyła tylko sygnał wideo. Wymagany są oddzielne kable audio. UWAGA: Aby upewnić się, że urządzenie HDMI lub DVI jest prawidłowo wyregulowane, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami:: Włączając komponenty elektroniczne, proszę włączyć najpierw telewizor, a potem urządzenie HDMI lub DVI. Wyłączając komponenty elektroniczne, proszę wyłączyć najpierw urządzenie HDMI lub DVI, a potem telewizor Aby podłączyć komputer Poprzez łączenie RGB/PC albo HDMI mogą Państwo oglądać obraz z komputera w telewizorze oraz słyszeć dźwięk z głośników telewizora. Podłączając PC do terminala RGB/PC ww telewizorze, proszę użyć analogowego kabla komputerowego RGB (15 pin) oraz kabla audio PC do gniazdka AUDI Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:02

9 Podłączanie komputera Podłączanie dysku USB Używając komputera, proszę ustawić rozdzielczość wyjściową monitora na komputerze przed podłączeniem go do telewizora. Aby wyświetlić obraz optymalny, proszę użyć funkcji ustawienia PC. UWAGA: Terminal wejścia audio dla PC w telewizorze jest wspólny z terminalem YPbPr. Niektóre modele PC nie mogą być podłączone do tego telewizora. Dla komputerów z kompatybilnym mini terminalem D-sub 15-pin, nie potrzeba adaptera. Zależnie od tytułu DVD i specyfi kacji PC, z którego odtwarzane jest DVD-wideo, niektóre sceny mogą być pominięte albo nie będzie można użyć pauzy podczas wielokątowych scen. Aby podłączyć dysk USB Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików muzycznych, zdjęć i fi lmów zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Telewizor obsługuje tylko formatowanie dysku FAT32. Format NTFS nie jest obsługiwany. W przypadku podłączenia do telewizora dysku USB z formatem NTFS pojawi się żądanie sformatowania dysku (wyświetli się komunikat SD: usb is unformatted ) Proszę nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania pliku. STRZEŻENIE: Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fi zyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB Podłączenie pamięci USB Proszę podłączyć urządzenie USB do wejścia USB w telewizorze WAŻNE: Telewizor obsługuje tylko formatowanie dysku FAT32. Format NTFS nie jest obsługiwany WIDK Z BKU PAMIĘĆ USB Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:05

10 Tryb oszczędzania energii oraz uchwyt kabla Informacje ekologiczne Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać mniej energii i ratować środowisko. Dzięki funkcji oszczędzania energii nie tylko ratują Państwo to środowisko, ale także oszczędzają pieniądze poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. Aby zmniejszyć zużycie energii, proszę postępować według następujących kroków: Można włączyć ustawienie trybu oszczędzania energii, znajdujące się w menu funkcji. Jeśli ustawią Państwo tryb oszczędzania na włączony (n), telewizor przełączy się na tryb oszczędnościowy, a poziom jasności telewizora zostanie zredukowany do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że niektórych ustawień obrazu nie będzie można zmienić, kiedy telewizor będzie pracował w trybieoszczędzania energii. Kiedy telewizor nie jest używany, proszę wyłączyć go albo odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka. Zredukuje to zużycie energii. Proszę wyłączać telewizor z prądu wyjeżdżając z domu na dłuższy okres. Proszę zauważyć, że w skali roku używanie trybu oszczędzania energii ma większą wydajność energetyczną niż zastąpienie trybu oczekiwania odłączaniem telewizora od zasilania. Dlatego też proszę wyłączać telewizor z sieci, kiedy nie jest on używany, aby oszczędzać energię. Jednakże bardziej zalecana jest aktywacja ustawień trybu oszczędzania energii dla zredukowania rocznego zużycia energii. Proszę pomóc nam ratować środowisko poprzez postępowanie zgodne z powyższymi zasadami. Informacja o naprawie Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifi kowanemu personelowi. Tylko wykwalifi kowany personel może naprawiać ten telewizor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten telewizor Using the Cable Holder Można używać dołączonego uchwytu na kable w następujący sposób: Proszę umieścić uchwyt na kable w otworze do tego przeznaczonym, znajdującym się z tyłu telewizora tak, jak na ilustracji. Proszę umieścić w nim kable po dokonaniu niezbędnych podłączeń Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:07

11 Kontrola telewizora Poprzez gniazda umieszczone z boku telewizora mogą być podłączane różne typy urządzeń zewnętrznych. Podczas gdy wszystkie niezbędne regulacje i sterowanie telewizorem są przeprowadzane przy użyciu pilota, przyciski znajdujące się u góry telewizora mogą być używane do niektórych funkcji. Włączanie Jeśli nie świeci się LED trybu oczekiwania, proszę sprawdzić, czy wtyczka jest włączona do sieci, a następnie nacisnąć przycisk na lewym boku telewizora, aby włączyć telewizor. Wtedy światło LED zapali się na biało. Jeśli obraz się nie pojawi, proszę nacisnąć na pilocie; może to potrwać parę chwil. Aby wprowadzić telewizor w tryb oczekiwania, proszę nacisnąć przycisk na pilocie. Aby oglądać telewizję, proszę ponownie nacisnąć przycisk. braz pojawi się po kilku sekundach. Uwaga: Aktywne LED trybu oczekiwania może się pojawić na parę chwil, kiedy telewizor jest wyłączony. Uwaga: Kiedy używa się przycisków, słyszalny jest sygnał dźwiękowy. Jest to normalne działanie, nie usterka. Dla oszczędzania energii: Wyłączanie telewizora z sieci lub wyciąganie wtyczki z kontaktu, obniży zużycie energii do zera we wszystkich telewizorach. Jest to zalecane, gdy nie używa się telewizora przez dłuższy czas, np. podczas wyjazdu wakacyjnego. Zmniejszenie jasności obrazu zredukuje zużycie energii. Wydajność energetyczna obniża zużycie energii, a tym samym oszczędza pieniądze poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. UWAGA: Przełączanie telewizora na tryb oczekiwania zmniejszy zużycie energii, ale nadal będzie pobierane trochę mocy.. Polski Używanie pilota Proszę wcisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu. Menu główne jest wyświetlane jako grupa ikon, każda z nich odpowiada innej opcji menu. Aby wybrać temat, proszę wcisnąć prawą lub lewą strzałkę. W trybie ekranu menu podrzędnego, menu pojawi się jako lista. Proszę wcisnąć strzałkę górną lub dolną, aby wybrać pozycję. Aby użyć opcji, proszę nacisnąć strzałkę górną i dolną na pilocie, aby przemieścić kursor w górę lub w dół i proszę wcisnąć przycisk K, natomiast strzałkę lewą lub prawą, aby zaznaczyć wybraną pozycję. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Funkcje poszczególnych menu są szczegółowo opisane w tej instrukcji. Używanie przycisków kontrolnych i połączeń na telewizorze Używanie przycisków sterowania umieszczonych u góry telewizora Aby zmienić głośność, proszę nacisnąć przycisk + -. Aby zmienić pozycję programu, proszę nacinąć - P/CH + po prawej stronie telewizora.. Aby wyświetlić menu główne, proszę nacisnąć równocześnie przyciski + - a następnie - P/CH + do nawigacji oraz + - aby zmienić wartości. UWAGA: Gniazdko USB ma ograniczoná funkcjonalność, a Toshibe nie biere odpowiedzialności za zniszczenie innych podłączonych urządzeń. Aby wybrać urządzenie zewnętrzne, proszę nacisnąć ŹRÓDŁ do momentu, aż wybierze się źródło wprowadzania danych. Dla uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących podłączanych urządzeń, proszę zawsze odnosić się do odpowiednich instrukcji obsługi. TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:08

12 Instalacja początkowa Przed włączeniem telewizora ustaw dekoder i urządzenie nagrywające w tryb oczekiwania, jeżeli są one podłączone i proszę się upewnić, czy została podłączona antena. Aby skonfi gurować telewizor, użyj przycisków pilota zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym na stronie 5. WAŻNE: Proszę upewnić się, że przy pierwszej instalacji antena lub kabel (*) jest podłączony, moduł interfejsu wspólnego nie jest włożony przed włączeniem telewizora. 1. Proszę podłączyć wtyczkę do gniazdka i przełączyć TV w tryb gotowości za pomocą wyłącznika u góry odbiornika. Proszę nacisnąć którykolwiek przycisk numeryczny lub trybu czuwania, a wyświetli się menu wyboru języków. Ten ekran pojawia się, gdy telewizor włączany jest po raz pierwszy oraz za każdym razem, gdy są resetowane ustawienia telewizora. 6. Proszę wybrać Tak,używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie nacisnąć K, aby kontynuować. Na ekranie (*) pojawi się następujący komunikat SD 7. Jeśli wybiorą Państwo opcję TELEWIZJA KABLWA, ne ekranie (*) pojawi się następujący komunikat : Przy pomocy przycisku w górę lub w dół należy podświetlić wybrany język i zatwierdzić wybór przyciskiem K. Na ekranie pojawi się następujący komunika: Przy pomocy przycisku w lewo lub w prawo należy wybrać kraj i nacisnąć przycisk w dół, aby podświetlić opcję języka teletekstu. Proszę wybrać język teletekstu, wciskając przycisk w lewo lub w prawo Proszę nacisnąć przycisk w dół po ustawieniu opcji języka teletekstu. Zostanie następnie podświetlona pozycja skanuj zakodowane. Można ustawić opcję skanuj zakodowane na Tak, jeśli chcą Państwo skanować stacje zakodowane. Proszę wcisnąć na pilocie przycisk K, aby kontynuować; na ekranie wyświetli się następujący komunikat:: Polski Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Aby podświetlić linię, na którą się patrzy, proszę użyć przycisków w górę lub w dół. Można również wprowadzić zakres manualnie, za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Proszę ustawić częstotliwość startową i końcową jako żądane, używając przycisków numerycznych na pilocie. Następnie można ustawić krok wyszukiwania na 8000 KHz lub 1000 KHz. Jeśli wybiorą Państwo 1000 KHz, telewizor dokona wyszukiwania w bardzo dokładny sposób. Dlatego też, czas wyszukiwania odpowiednio wzrośnie. 9. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk K, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.if you select AERIAL option from the Search Type screen, the television will search for broadcasts. (*) (*) nly for 40BV700G model 10. Jeśli wybiorą Państwo opcję ANTENY, jako typ wyszukiwania, telewizor cyfrowy będzie szukał cyfrowych audycji naziemnych. (*) (*) Tylko dla modelu 40BV700G Pojawi się ekran auto tuningu, a telewizor rozpocznie wyszukiwanie dostępnych stacji. Pasek postępu będzie się przesuwać wzdłuż linii. Należy zaczekać, aż telewizor zakończy wyszukiwanie. Naekranie wyświetli się następujące SD, a telewizor będzie wyszukiwał cyfrowe : TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:08

13 Instalacja począ tkowa - kontynuacja Automatyczne wyszukiwanie kanałów Uwaga: Można nacisnąć przycisk MENU, aby anulować.. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcą Państwo posortować kanały wg LCN (logicznego numeru kanału), proszę nacisnąć tak, a następnie K. Automatyczne wyszukiwanie kanałów Kiedy pojawią się nowe programy, aby je móc oglądać, będzie konieczne ponowne dostrojenie telewizora. Automatyczne wyszukiwanie całkowicie dostroi telewizor, może być także używane do uaktualnienia listy kanałów. Zaleca się włączanie automatycznego wyszukiwania co jakiś czas, aby upewnić się, że wszelkie dodatkowe usługi są dodawane. Wszystkie bieżące kanały i ustawienia, np. kanały zablokowane, będą utracone. Proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i wybrać Instalację, używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć K, a pojawi się niestępujące menu Proszę nacisnąć K, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV. Uwaga : Proszę nie wyłączać telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacj. Proszę wybrać automatyczne wyszukiwanie kanałów poprzez wciśnięcie przycisku w górę lub w dół, po czym wcisnąć przycisk K. Pojawią się opcje dostępne dla automatycznego wyszukiwania kanałów. Używając przycisków w górę/w dół i K można wybrać antenę cyfrową, strojenie analogowe lub strojenie cyfrowoanalogowe Korzystanie z menu automatycznego wyszukiwania kanałów Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Kabel cyfrowy: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB.(*) Analogowa: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje analogowe, jak i cyfrowe. Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje analogowe, jak i kablowe stacje cyfrowe DVB. (*) (*) Tylko dla modelu 40BV700G Po każdorazowym wybraniu opcji wyszukiwania automatycznego i naciśnięciu przycisku K, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Aby rozpocząć proces instalacji, proszę wybrać Tak, aby anulować, proszę wybrać Nie, używając przycisków w lewo lub w prawo i następnie nacisnąć K. Po wybraniu opcji automatycznego wyszukiwania kanałów i jej potwierdzenia, proces instalacji rozpocznie się, a pasek postępu zacznie się przesuwać. Proszę wcisnąć przycisk MENU, Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

14 Strojenie manualne, analogowe dostrajanie Telewizor może być strojony ręcznie przy użyciu funkcji wyszukiwanie manualne Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (antena) Funkcja ta jest dostępna dla inżynierów serwisowych, może też być użyta do bezpośredniego wprowadzania kanałów, jeśli znany jest kanał multipleksowy. Peroszę wybrać wyszukiwanie manualne z menu instalacjioraz nacisnąć K. Wyszukiwanie ręczne analogowe Telewizor może być strojony ręcznie. Na przykład: jeżeli telewizor nie może być podłączony do urządzenia nagrywającego lub dekodera za pomocą kabla SCART lub jeżeli wymagana jest stacja nadawana w innym systemie. Aby przydzielić na telewizorze pozycję programu dla dekodera lub urządzenia nagrywającego: proszę włączyć dekoder, umieszczjąc uprzednio nagrany film w urządzeniu nagrywającym, wcisnąć przycisk PLAY, a następnie rozpocząć strojenie ręczne. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na cyfrowe, można wprowadzić numery multipleksów lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych, i naciskając przycisk K w celu wyszukiwania. Proszę wprowadzić numer multipleksu, używając przycisków numerycznych. Telewizor zacznie automatyczne wyszukiwanie tego multipleksu. Kiedy odnaleziony zostanie multipleks, wszystkie kanały, które nie są jeszcze na liście programów, będą automatycznie dodane, a informacja o programach na górze ekranu zostanie uaktualniona. Proszę powtórzyć w razie potrzeby. Wyszukiwanie ręczne cyfrowe (kabel) (*) Podczas manualnego skanu kablowego, można wybrać opcje częstotliwości, modulacji, wskaźnik symbolu oraz kanał sieciowy. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania jako kablowy cyfrowy, można ustawić wybrane opcje i nacisnąć przycisk K. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na analogowe można użyć przycisków w górę lub w dół, aby podświetlić pozycję, a następnie ustawić tę opcję przy pomocy przycisku w lewo lub w prawo. Proszę wprowadzić numer multipleksu lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Można nacisnąć przycisk K, aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy kanał zostanie zlokalizowany, każdy nowy kanał nie znajdujący się na liście zostanie zapisany. Dostrajanie analogowe Proszę wybrać Ręczne dostrajanie w menu instalacji, używając przycisków w górę lub w dół oraz K. Pojawi się komunikat dotyczący ręcznego dostrajania. Funkcja analogowego dostrajania będzie niedostępna, gdy nie ma zapisanych żadnych kanałów analogowych, cyfrowych lub źródeł zewnętrznych. Proszę wcisnąć przycisk K, aby kontynuować. Proszę wcisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić dostrajanie (Fine Tune). Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk K, aby kontynuować. (*) Tylko dla modelu 40BV700G Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

15 Działanie ogólne Nadawanie stereofoniczne i dwujęzyczne Dla audycji ATV Jeżeli są nadawane programy stereofoniczne lub dwujęzyczne, na ekranie pojawi się słowo Stereo lub Dual za każdym razem, gdy zostanie zmieniona pozycja programu i zniknie ono po kilku sekundach. Jeżeli programy nie są nadawane w trybie stereofonicznym, pojawi się słowo Mono. Stereo Wciśnij przycisk LANG, aby wybrać Stereo lub Mono. Dwujęzyczne Transmisje dwujęzyczne są dość rzadko nadawane. Jeżeli są one nadawane, na ekranie pojawi się słowo Dual. Wybierz numer programu i jeżeli pojawi się słowo Dual, wciśnij przycisk LANG, aby wybrać Dual 1, Dual 2 lub Mono. Dla audycji DTV Aby wyświetlić bieżący język, i abay zmienić na język alternatywny (jeśli dostępny), proszę nacisnąć przycisk LANG. Zostaną wtedy wymienione dostępne opcje. Wyświetlanie napisów W audycjach cyfrowych,opcja ta pokaże napisy na ekranie w wybranym języku, zakładając, że jest on nadawany. Proszę nacisnąć przycisk SUBTTL, aby wlączyć napisy. Proszę nacisnąć przycisk SUBTTL ponownie, aby wylączyć napisy.. Wyświetlanie menu głównego Proszę wcisnąć równocześnie przyciski / aby wyświetlić menu główne Proszę wcisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne. Kontrola głośności i wyciszania Głośność Wciśnij przycisk V+ lub V-, aby wyregulować głośność. Wyłączenie dźwięku Wciśnij przycisk jeden raz, aby wyłączyć dźwięk i ponownie, aby anulować.. Wybór pozycji programu Aby wybrać pozycję programu, użyj klawiszy numerycznych na pilocie. Pozycje programów mogą być również wybierane za pomocą przycisków P+ i P-. Wciśnij przycisk INF, aby wyświetlić informacje na ekranie, np. pozycję programu, sygnał mono/stereo i format obrazu. Aby powrócić do poprzedniej pozycji programu, wciśnij (SWAP). Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

16 Lista kanałów, Sortowanie programów, blokowanie programów Można wyświetlić zachowane kanały i je posortować, używając funkcji listy kanałów. Przeglądanie listy kanałów Kolejność kanałów może zostać zmieniona, aby ją dostosować do osobistych upodobań.. Proszę wybrać listę kanałów z menu głównego i nacisnąć K. Na ekranie pojawi się następujący komunikat Proszę wybrać opcję edytuj listę kanałów, aby zarządzać zapisanymi kanałami. Proszę użyć przycisków w lewo lub w prawo i K, aby wybrać edytowanie listy kanałów Proszę nacisnąć w górę lub w dół, aby wybrać kanał. Za pomocą przycisku P+ lub P- można przejść o jedną stronę w górę lub w dół. Aby oglądać konkretny kanał, proszę go podświetlić, używając przycisków w górę lub w dół. Następnie proszę nacisnąć przycisk K. Aby sprawdzić opcje fi ltrowania, proszę wcisnąć NIEBIESKI przycisk. Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Przenoszenie kanału Proszę zaznaczyć wybrany kanał, używając przycisku w górę lub w dół. Proszę wybrać opcję przenieś na liście kanałów i nacisnąć przyciskk. Pojawi się ekran edytuj numer. Proszę wpisać pożądany numer kanału za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Jeśli pod tym numerem jest już zapisany jakiś kanał, pojawi się komunikat o tym ostrzegający. Proszę wybrać tak, jeśli chcą Państwo przenieść kanał, i nacisnąć K Proszę wcisnąć przycisk K, aby kontynuować. Wybrany kanał został przeniesiony.. Usuwanie kanału Można nacisnąć ZIELNY przycisk, aby zaznaczyć/ odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo usunąć i wybrać opcję Usuń. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Pojawi się ekran z ostrzeżeniem. Proszę wybrac TAK, aby kontynuować lub NIE, aby anulować. Proszę wybrac TAK, aby kontynuować lub NIE, aby anulować. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Zmienianie nazwy kanału Proszę wybrać kanał, którego nazwę chcą Państwo zmienić, a następnie wybrać opcję Edytuj nazwę. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Wciśnięcie przycisku w lewo lub w prawo powoduje przejście do poprzedniego/następnego znaku. Naciśnięcie przycisku do góry lub w dół zmienia wybrany znak. Naciskanie przycisków numerycznych zastępuje podświetlony znak kolejno znakami wydrukowanymi nad naciskanym przyciskiem. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk K, aby zapisać zmiany. Press Proszę wcisnąć MENU, aby anulować Blokowanie kanału Można nacisnąć ZIELNY przycisk, aby zaznaczyć/ odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał. Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo zablokować używając przycisków do góry lub w dół. Proszę wybrać opcję zablokuj używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć K, aby kontynuować. Zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu PIN kontroli rodzicielskiej. Proszę wprowadzić PIN. Uwaga: PIN fabryczny to Proszę nacisnąć przycisk K, gdy wybrany kanał jest podświetlony, aby go zablokować/odblokować. Symbol blokady pojawi się obok wybranego kanału Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:09

17 Wyświetlanie paska z informacjami, elektronicznego przewodnika po programie Wyświetlanie paska informacyjnego Proszę nacisnąć przycisk INF, a wyświetli się ekran podający szczegóły dotyczące kanału oraz aktualnie oglądanego programu. Za każdym razem, gdy zmieniają Państwo kanał, telewizor wyświetla także pasek informacyjny u dołu ekranu (dostępny tylko w trybie DTV). Pozostanie on na ekranie przez kilka sekund. Jeżeli wybrany kanał jest zablokowany, w celu jego oglądania należy wprowadzić czterocyfrowy kod. W takim przypadku na ekranie wyświetli się komunikat Wpisz kod PIN : : Proszę ustawić ZIELNY przycisk, aby zaplanować. Aby sprawdzić opcje fi ltrowania, proszę wcisnąć NIEBIESKI przycisk. Proszę nacisnąć przycisk (SWAP) by przeskoczyć do aktualnie nadawanej audycji Uwaga: Dostępne są różne widoki ekranu EPG. Funkcje przycisków wyświetlone zostaną u dołu menu Proszę wprowadzić PIN. Elektroniczny przewodnik po programach Proszę wybrać przewodnik naciskając EPG. Pojawi się wtedy ekran pokazujący szczegóły dotyczące kanału oraz aktualnie oglądanego programu. Czynność ta może potrwać kilka sekund. Aby uzyskać informacje na temat podświetlonego programu, proszę nacisnąć przycisk INF. Aby uzyskać szczegóły na temat innych aktualnie dostępnych programów, proszę nacisnąć przyciski kierunkowe, aby przewijać listę w górę, dół, prawo lub lewo. Po wybraniu kanału pojawią się szczegóły aktualnie nadawanego programu. Aby nastawić timer na wybrany program, proszę nacisnąć K, aby wybrać menu timerów. Proszę nacisnąć ŻÓŁTY przycisk, aby przejść do widoku taśmy czasu Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:10

18 Przewodnik po programach, wyświetlanie napisów i wybór języka Ustawienia języka Używając tego menu można dopasować ustawienia wybranego języka. W tym celu należy zaznaczyć w menu konfi guracji element Język i nacisnąć przycisk K, aby wyświetlić menu. Proszę wcisnąć przycisk BACK na pilocie, aby wyjść z menu. Preferowany Te ustawienia będą używane, o ile są dostępne. W przeciwnym wypadku używane będą ustawienia bieżące. Audio: Proszę wybrać język audio, wciskając przycisk w lewo lub w prawo. Napisy: należy użyć przycisków w lewo lub w prawo, aby zmienić język napisów. Wybrany język zostanie wprowadzony w napisach. Teletekst: zmienia żądany język teletekstu. Przewodnik: Proszę wybrać język przewodnika, wciskając przycisk w lewo lub w prawo. Bieżący Audio: Jeżeli obsługiwany jest język audio, można go zmienić za pomocą przycisku w lewo lub w prawo. Napisy: Jeżeli obsługiwany jest język napisów, można użyć przycisków w lewo lub w prawo, aby go zmienić. The chosen Wybrany język będzie używany w napisach. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:10

19 Ustawienia cyfrowe kontrola rodzicielska, blokada menu, ustawianie PINu Można wyświetlić lub ustawić opcje rodzicielskie Państwa telewizora. Wyświetlanie menu kontroli rodzicielskiej Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę, używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć przycisk K, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć w górę lub w dół, żeby podświetlić kontrolę rodzicielską, a następnie wcisnąć przycisk K, żeby kontynuować: Proszę wybrać ustawienia, używając przycisku w górę lub w dół, a następnie nacisnąć K. Proszę wybrać kontrolę rodzicielską, używając przycisku w górę lub w dół, a następnie nacisnąć K. Wyświetli się pole dialogowe z żądaniem wpisania hasła blokującego. PIN fabryczny to Proszę wprowadzić PIN. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła pojawi się komunikat Hasło jest nieprawidłowe. Jeżeli hasło jest prawidłowe, wyświetli się menu Kontroli rodzicielskiej Blokada menu IBlokada menu umożliwia zablokowanie wszystkich menu lub menu instalacji, aby ograniczyć dostęp do tych menu. Jeżeli blokada menu jest nieaktywna, wszyscy użytkownicy mają swobodny dostęp do systemu menu. Proszę wcisnąć przycisk w górę lub w dół, aby przejść do opcji Blokada menu. Użyć przycisku w lewo lub w prawo, aby wybrać tryb Blokady menu. Wyłączony: Wszystkie menu są odblokowane. WSZYSTKIE MENU: Wszystkie menu są dostępne tylko po wpisaniu prawidłowego hasła. Użytkownicy nie mogą dodawać, usuwać, zmieniać nazwy kanałów, ani ich przenosić, jak również nie mogą ustawiać timera. MENU INSTALACJI: Menu instalacyjne jest zablokowane. Dodawanie kanałów jest więc niemożliwe. Zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z menu konfi guracji. pcja Maturity Lock (blokada programów niedozwolonych dla dzieci) Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfi kacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, dostęp do programu zostanie zablokowany. Blokada klawiszy Blokada klawiszy wyłącza przyciski na telewizorze. Wszystkie przyciski na pilocie mogą być nadal używane. W menu PCJE proszę wybrać blokadę dziecięcą i ją włączyć lub wyłączyć, używając przycisków w lewo lub w prawo. Gdy została włączona blokada klawiszy, na ekranie pojawi się komunikat o tym przypominający, gdy zostanie naciśnięty którykolwiek z klawiszy umieszczonych na telewizorze. Jśli telewizor zostanie przełączony w tryb oczekiwania, będzie go można ponownie włączyć wyłącznie przy użyciu pilota Ustawianie kodu PIN Proszę użyc przycisków w górę lub w dół, aby wybrać opcję ustawiania kodu PIN. Wcisnąć przycisk K, aby wyświetlić okno Ustaw PIN. Proszę użyć przycisków numerycznych, aby wprowadzić nowy numer PIN. Będą Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu ponownie w celu weryfi kacji. Po wprowadzeniu poprawnego PINu, zostanie on zmieniony. Uwaga: Ustawienie fabryczne PIN to 0000, jeśli zmienią Państwo ten numer, proszę go sobie zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:10

20 Konfigurowanie ustawień obrazu Można skonfi gurować ustawienia obrazu Państwa telewizora korzystając z menu Ustawienia obrazu. Konfigurowanie ustawień obrazu Można ustawić szczegóły różnych ustawień obrazu. Można dopasować aktualny obraz według osobistych upodobań. Na przykład, można zmienić takie elementy, jak: jasność, kontrast, kolor, ostrość, czy nasycenie. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę, używając przycisków w lewo lub w prawo. Proszę nacisnąć przycisk K, aby wejść do menu ustawień obrazu.. Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu Proszę nacisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby podświetlić element menu. Proszę wcisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić element. Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Tryb obrazu Ten telewizor oferuje wybór stylu obrazu dostosowanego do osobistych upodobań. Gry, kino, dynamiczny i naturalny, to ustawione fabrycznie opcje telewizora. In the PICTURE menu, press Up or Down to select Mode. Proszę nacisnąć w górę lub w dół, aby wybrać preferowany tryb obrazu. Kontrast Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu. Jasność Ustawia wartości jasności ekranu. strość Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie. Kolor Ustawia wartości kolorów, dopasowując je. Temperatura koloru Ustawia pożądany ton koloru Nasycenie (tylko NTSC) Dostosowuje wartości kolorów. Temperatura koloru Temperatura koloru zwiększa ciepło lub chłód obrazu, poprzez zwiększenie nasycenia czerwonym lub niebieskim kolorem. W menu BRAZU proszę nacisnąć w górę lub w dół, aby wybrać temperaturę koloru. Proszę wcisnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać jedną z następujących opcji: Zimny, normalny i ciepły. Uwaga : Ustawienie tej opcji na zimny nadaje jasnym kolorom lekko niebieskawy odcień. Ustawienie tej opcji na ciepły nadaje jasnym kolorom lekko czerwonawy odcień. Aby ustawić normalne kolory proszę wybrać opcję Normalny. Polski TSHIBA_MB61_[PL]_3910UK_IDTV_(IB_INTERNET).indd :48:11

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ MAGYAR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Spis treści Ustawienia kanału Funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo