POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ Andrzej Jardzioch Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania robota dla zadanych cykli pracy gniazda obróbki - część 1: Podstawowe instrukcje programowania robota przemysłowego AM 80 - część 2: Uruchamianie i sprawdzanie przykładowych programów dla zadanych cykli pracy gniazda obróbkowego Szczecin 2005

2 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania - 2- Spis treści I. Wstęp... 3 II. Przegląd metod programowania robotów przemysłowych... 3 III. Opis robota AM III.1 Parametry techniczne robota bramowego AM III.2 Podstawowe elementy sterowania... 6 IV Podstawowe instrukcje programowania robota AM V. Program SYMULATOR AM V.1 Praca z programem SYMULATOR AM V. 2 Programowanie z wykorzystaniem symulatora VI. Uruchamianie i sprawdzanie przykładowych programów pracy robota przemysłowego Zadanie 1. Program robota AM 80 dla systemu z jedną obrabiarką Zadanie 2: Program robota AM 80 dla systemu z dwoma maszynami VII Zalecana literatura... 23

3 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania - 3- I. WSTĘP Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programowaniem robota przemysłowego AM80 oraz zdobycie umiejętności uruchomienia i sprawdzenia programów sterowania robota dla zadanych cykli pracy gniazda obróbki. Zajęcia odbywają się w hali technologicznej w sektorze Zrobotyzowane Systemy wytwarzania. Przed przystąpieniem do zajęć konieczne jest zapoznanie się z zasadami BHP podczas programowania robotów przemysłowych. Opisany w rozdziale program komputerowy SYMULATOR AM80 pozwala na zapoznanie się ze sposobem programowania robota przemysłowego AM80. Program ten jest dostępny u prowadzącego ćwiczenia II. PRZEGLĄD METOD PROGRAMOWANIA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH Podział metod programowania robotów przemysłowych przedstawia rys. 1: M etody program owania robotów przem yslowych On-Line (Na stanowisku pracy robota) O ff- lin e (poza stanowiskiem pracy robota) Program owanie re czn e Program owanie przez nauczanie Program owanie za pom oca jezyków program owania Programowanie dyskretne Program owanie ciagle Rys. 1 Podział metod programowania robotów przemysłowych Podstawowymi, najbardziej rozpowszechnionymi metodami programowania robotów są: programowanie przez nauczanie oraz programowanie za pomocą tekstowych języków nauczania. Programowanie przez nauczanie wymaga od programisty ręcznego lub mechanicznego przemieszczenia manipulatora wzdłuż zadanego toru ruchu i wprowadzenia tego toru do pamięci układu sterowania. Metoda ta jest określana jako "programowanie przez obwiednie toru"(leadtrough), "teach-by-showing", lub "teach in". W fazie nauczania

4 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania - 4- robota użytkownik może ręcznie prowadzić robota lub sterować nim za pomocą ręcznego programatora. Programator jest przenośnym pulpitem z klawiszami, które umożliwiają sterowanie każdym połączeniem ruchowym manipulatora lub każdym stopniem swobody. Niektóre z takich sterowników pozwalają na sprawdzenie warunków i wybór opcji działania, co umożliwia zapis prostych programów logicznych. Niektóre programatory ręczne są wyposażone w alfanumeryczne wyświetlacze i w swej złożoności są zbliżone do terminali komputerowych. Metoda ta da się podzielić na: Programowanie dyskretne Programowanie ciągłe Podczas programowania dyskretnego wykorzystuje się sterownik ręczny do sterowania silnikami wykonawczymi w celu mechanicznego prowadzenia robota przez szereg punktów w przestrzeni. Każdy punkt jest wczytywany do pamięci układu sterowania w celu późniejszego odtworzenia całego toru podczas cyklu pracy. Spośród wszystkich metod programowania robotów programowanie dyskretne jest prawdopodobnie obecnie najbardziej rozpowszechnione. Znaczna ilość zastosowań robotów przemysłowych wymaga przemieszczeń manipulatora od punktu do punktu (PTP point to point), które są właśnie programowane ta metodą. Dotyczy to na przykład takich zastosowań, jak przemieszczanie części, zakładanie przedmiotów na obrabiarki i ich wyjmowanie po obróbce itp. Programowanie ciągłe jest natomiast wykorzystywane tam, gdzie wymagane są płynne ruchy ramienia robota wzdłuż toru będącego krzywą. Najczęściej spotykanym przykładem tego rodzaju zastosowania robota jest malowanie natryskowe, podczas którego kiść robota, z dołączonym do niej pistoletem do malowania musi wykonywać płynne regularne ruchy. Innym przykładem jest wykonywane przez robota spawanie łukowe. Programowanie off-line polega na pisaniu programu sterowania robota z dala od jego stanowiska pracy. Najczęściej opiera się ono na programowaniu za pomocą języków tekstowych. Programista pisze program na monitorze komputerowym wykorzystując bazujący na angielskim język wysokiego poziomu. W celu nauczenia robota położeń punktów w przestrzeni roboczej procedura ta jest zwykle wspomagana technikami programowania przez nauczanie. Pozwala to na bardzo dokładne "uchwycenie" punktów charakterystycznych przestrzeni. Język tekstowy wykorzystywany jest do ustalenia logiki i kolejności programu, a ręczny sterownik do definiowania położenia poszczególnych punktów w przestrzeni roboczej.

5 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania - 5- III. OPIS ROBOTA AM80 Robot AM80 jest robotem bramowym o konfiguracji w układzie kartezjańskim. Jest to robot o konstrukcji modułowej i składa się z układu nośnego w kształcie ramy na czterech słupach, mostu przesuwnego i pionowej kolumny, na końcu, której znajduje się chwytak. Napędy posuwów liniowych w osiach X(1),Y(2),Z(3) są realizowane za pomocą serwojednostek hydraulicznych. Oś obrotu chwytaka jest napędzana obrotowym silnikiem hydraulicznym. Obrót w kierunku B(4) jest wykorzystywany do zmiany położenia(obrotu) chwytaka wokół osi pionowej. Schemat kinematyczny robota z zaznaczeniem kierunków osi przedstawia rys.3.1 Rys. 3.1 Robot AM80 oraz jego schemat kinematyczny III.1 Parametry techniczne robota bramowego AM-80 - liczba stopni swobody 4 - udźwig nominalny 800 N - przesuwy robocze w osi X(1) 6300 mm w osi Y(2) 4000 mm w osi Z(3) 500 mm - kąt obrotu w osi B 3,14 rad; - maksymalna prędkość przesuwu w osiach XYZ 0,5 m/s - maksymalna prędkość obrotu w osi B 1,571 rad/s - maksymalne przyspieszenie w osiach XYZ 2 m/s^2

6 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania maksymalne przyspieszenie w osi B 2,5 rad/s^2 - maksymalny moment obciążenia w osi B 1000 Nm - dokładność pozycjonowania ±1 mm - robocze ciśnienie zasilania 8 Mpa - masa robota(bez układów hydraulicznego i sterowania) 5265 kg - Pobór mocy 11 kw III.2 Podstawowe elementy sterowania Pracą robota steruje mikroprocesorowy układ RS-3A. Układ ten znajduje się w szafie wolnostojącej usytuowanej obok robota. Elementy sterowania, za pomocą, których operator komunikuje się z układem sterowania znajdują się na dwóch pulpitach na głównym pulpicie sterowniczym i na sterowniku zwanym dalej zespołem sterowania ręcznego(zsr). Sterownik jest połączony z szafą układu sterowania za pomocą długiego przewodu, dzięki czemu osoba obsługująca może się z nim zbliżyć do robota, co ułatwia programowanie. Do układu dołączony jest także zespół kasetowo- taśmowy(zkt), dzięki czemu możliwe jest nagrywanie i zapisywanie programów. Poniżej zostały pokrótce opisane funkcje wszystkich elementów starowania robota oraz opis funkcji operatorskich. Rozmieszczenie elementów na głównym pulpicie przedstawia rys.3.2. Rys Schemat rozmieszczenia elementów sterowania na pulpicie głównym T1- WYŁĄCZENIE AWARYJNE Duży grzybkowaty przycisk, po naciśnięciu, którego zostaje zatrzymany dopływ prądu do silników i następuje zatrzymanie robota. Po tej chwili uruchomiony zostaje obwód AWARYJNEGO STOPU. Następnie układ sterowania przechodzi automatycznie w stan PRZYGOTOWANIE. T2- ZEROWANIE STOPU AWARYJNEGO Przycisk ten używany jest podczas zerowania stanu STOP AWARYJNY. W tym stanie robot może się znaleźć np. przy naciśnięciu wyłącznika końcowego. Stan STOP AWARYJNY. Jeśli po przyciśnięciu tego przycisku zgaśnie żarówka (L1), można, przez naciśnięcie przycisku STEROWANIE, wprowadzić system w stan sterowanie.

7 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania - 7- T3 GŁÓWNY WYŁĄCZNIK Jest to kluczyk służący do załączenia i odłączenia robota od sieci elektrycznej, po załączeniu robota do sieci elektrycznej zaświeca się żarówka (L2), która sygnalizuje nas o podłączeniu układy sterowania do sieci. T6- WŁĄCZENIE HYDRAULIKI Przycisk służący do uruchomienia zasilacza hydraulicznego. Po włączeniu tego przycisku możemy rozpocząć obsługę elementów sterowania na sterowniku ręcznym(zsr) Elementy sterowania na sterowniku ręcznym (ZSR) Układ przycisków sterujących przedstawia rys Rys Rozmieszczenie elementów sterujących na sterowniku ręcznym T1- Wyłączenie awaryjne: Czerwony grzybkowaty przycisk. Przez uruchomienie tego przycisku przerywa się zasilanie silników i robot się zatrzyma. Uruchomiony zostaje obwód AWARYJNEGO STOPU i układ sterowania przechodzi w stan PRZYGOTOWANIE. T2 Start: Zielony przycisk, za pomocą, którego można uruchamiać następujące czynności: - wykonywanie programu w warunkach AUTOMAT, - wykonywanie programu w warunkach RĘCZNIE przy pracy krok po kroku, - przenoszenie programu z albo na ZKT w warunkach CZYTANIE lub NAGRYWANIE T3 Stop: Przycisk koloru czerwonego służy do zatrzymywania różnych czynności. Przyciskiem tym można zatrzymać wykonywanie programu w warunkach AUTOMAT, instrukcji w warunkach RĘCZNIE,

8 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania - 8- wykonywanie synchronizacji, nagrywanie na ZKT lub czytanie z ZKT. Jeżeli przycisk STOP jest naciśnięty, to wówczas świeci się dioda STOP(L16) T17 Przygotowanie: Po naciśnięciu tego przycisku robot przechodzi w stan PRZYGOTOWANIE, co można zauważyć przez świecenie się diody(l18). W stanie PRZYGOTOWANIE wszystkie zespoły robota są pod napięciem oprócz zasilania napędów robota. T16 Sterowanie: Przez załączenie tego zielonego przycisku robot przechodzi w stan sterowania, co jest wskazywane świecącą się diodą(l17). W tym stanie wszystkie zespoły robota są pod napięciem i można już poruszać robotem. Układ może być tylko w jednym ze stanów tzn. STEROWANIE lub PRZYGOTOWANIE. T20- Synchronizacja: Biały przycisk przeznaczony jest do uruchamiania automatycznej synchronizacji robota. Gdy świeci się dioda (L3), robot nie jest zsynchronizowany i przyciskiem tym można uruchomić automatyczną synchronizację robota. Po zakończeniu synchronizacji dioda gaśnie, co oznacza, że robot jest zsynchronizowany. Przez naciśnięcie tego przycisku w czasie, gdy robot jest zsynchronizowany można symulować włączenie sygnałów wejściowych. Przyciski wyboru warunków pracy: T30 Automat T31 Ręcznie T44 Czytanie T45 Zapis Cztery przyciski, za pomocą, których wybiera się warunki działania układu sterowania. Wybór jednego z warunków wyznacza odpowiednio świecąca się dioda. Po włączeniu układ pracuje w warunkach RĘCZNIE. W warunkach RĘCZNIE można poruszać robotem za pomocą przycisków ruchów ręcznych, zapisywać w pamięci instrukcje programów użytkowych, wykonywać instrukcje zaprogramowane(krok po kroku) i modyfikować programy użytkowe. W tych warunkach może być włączony tylko jeden program użytkowy, w innych przypadkach system zgłasza błąd operatora 01. W warunkach AUTOMAT możne wykonywać programy użytkowe, które są umieszczone w pamięci układu sterowania. W tych warunkach mogą być włączone wszystkie cztery programy. Przyciski do wyboru programów: T7 Program1 T8 Program2 T9 Program3 T10 Program4 Komplet czterech białych przycisków i odpowiadających im diod(l6,l7,l8,l9) przeznaczony do włączania i wyłączania programów użytkowych. W pamięci układu sterowania można ułożyć maksymalnie cztery programy użytkowe. Przyciśnięcie odpowiedniego przycisku jest wiadomością, do którego programu operator chce się odwołać.

9 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania - 9- Przyciski do ruchów w płynnie sterowanych osiach: T4 1- T5-1+ T18-2- T19 2+ T32 3- T33 3+ T46 4- T47 4+ T60 5- T61 5+ T64 6- T65 6+ Jest to dwanaście czarnych przycisków, które służą do naprowadzania robota w wymagane położenie. Oznaczenia przycisków odpowiadają oznaczeniom kierunków zwrotów osi podanym na rysunku Ruch kończy się po zwolnieniu przycisku, po naciśnięciu przycisku STOP(T3) lub po osiągnięciu krawędzi przestrzeni roboczej w którejś z osi robota. Poruszanie się robotem jest możliwe tylko w stanie STEROWANIE w warunkach RĘCZNIE. Przyciski dyskretnie sterowanych osi: T62 D+ T63 D- Są to czarne przyciski, za pomocą, których można kierować sześcioma osiami dyskretnymi. Programowanie stanów w tych osiach polega na wybraniu za pomocą klawiatury cyfrowej numeru sterowanej osi, a następnie odpowiedniego stanu(d+ lun D-). Przyciski do sterowania wyjściami technologicznymi: T58 V+ T59 V- Są to czarne przyciski, którymi można sterować wyjściami technologicznymi układu sterowania. Przed wciśnięciem przycisku należy uprzednio wybrać za pomocą klawiatury cyfrowej odpowiedni numer wyjścia. Przyciski do wyboru prędkości w pracy automatycznej: T15 Prędkość Automatycznie + T29 Prędkość Automatycznie Są to białe przyciski do zwiększania lub zmniejszania prędkości ruchów programowanych w osiach ciągłych. Wartość prędkości wyświetlana jest w segmencie 7 ZSR. Przyciski do wyboru prędkości w warunkach ręcznie: T43 Prędkość ręcznie + T57 Prędkość ręcznie Białe przyciski do zwiększania lub zmniejszania prędkości podczas pracy w warunkach RĘCZNIE. Aktualny stopień prędkości ręcznie wyświetlany jest w segmencie 8 ekranu ZSR. Przyciski instrukcyjne: T11 funkcja 01 Dokładnie T12 funkcja 02 Zgrubnie T13 funkcja03 Liniowo

10 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania T14 funkcja04 Chwytak T25 funkcja05 Włącz wyjście T26 funkcja06 Wyłącz wyjście T27 funkcja07 Czekaj T28 funkcja08 Koniec T39 funkcja09 Test Czekaj T40 funkcja10 Test Koniec T41 funkcja11 Test Skok T42 funkcja12 Skok T53 funkcja13 Cykl T54 funkcja14 Koniec Cyklu T55 funkcja15 Wezwij Podprogram T56 funkcja16 Koniec Podprogramu Układ informacji na ekranie cyfrowym ZSR: Ekran cyfrowy ma osiem segmentów i służy do wyświetlania rozmaitych informacji numerów instrukcji, kodów błędów operatora, wartości prędkości, przyspieszeń i innych. Układ ekranu przedstawia rysunek 3.4 Rysunek 3.4 Rozmieszczenie segmentów wyświetlacza na ZSR W segmentach 3,4,5,6 wyświetlany jest aktualny adres, kody instrukcji, błędy operatora. W segmencie 1 wyświetlany jest numer programu, w którym układ sterowania aktualnie pracuje. W segmencie 2 wyświetlany jest aktualny stopień przyspieszenia ruchów robota. W segmencie 7 wyświetlany jest aktualny stopień prędkości w warunkach AUTOMAT. W segmencie 8 wyświetlany jest aktualny stopień prędkości robota w warunkach RĘCZNIE.

11 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania IV PODSTAWOWE INSTRUKCJE PROGRAMOWANIA ROBOTA AM 80, Instrukcje robota możemy podzielić na trzy grupy: - instrukcje ruchowe: DOKŁADNIE, ZGRUBNIE, LINIOWO, CHWYTAK. - Instrukcje sterowania programem, jego rozgałęzieniami i pętlami. Są to instrukcje, które mogą zmieniać kolejność wykonywania instrukcji w programie. Są to instrukcje: SKOK, CYKL, KONIEC CYKLU, WEZWIJ PODPROGRAM, KONIEC PODPROGRAMU, KONIEC. - instrukcje łączności systemu z otoczeniem i synchronizacji robota z urządzeniami peryferyjnymi. Instrukcje ruchowe: Instrukcje ruchowe programuje się poprzez naprowadzenie robota za pomocą ZSR w wymagane położenie, ustawienie prędkości wykonywania ruchu w stanie AUTOMATYCZNIE, oraz ewentualnie podanie Argumentu instrukcji. - Dokładnie: Podczas wykonywania instrukcji we wszystkich osiach ruch odbywa się z jednakową prędkością. Droga, jaką opisuje chwytak robota podczas wykonywania tej instrukcji jest, więc linią łamaną!. - Zgrubnie: jest to instrukcja podobna do instrukcji DOKŁADNIE z tym, że instrukcję uważa się za wykonaną w momencie, kiedy następuje hamowanie w ostatniej poruszającej się osi. Robot jest już wtedy bardzo blisko zaprogramowanego punktu i zaczyna wykonywać następną instrukcję programu. Jeśli następną instrukcją nie jest instrukcja ruchowa robot zajmie zaprogramowaną pozycję podobnie jak w funkcji DOKŁADNIE. - Liniowo: Jest to instrukcja, w której programuje się prostoliniowe ruchy efektora. Układ sterowania oblicza prędkości w poszczególnych osiach tak, aby ruch efektora odbywał się po linii bardzo zbliżonej do linii prostej. Jest to, więc realizacja interpolacji liniowej. Czas ruchu podaje się w sekundach lub dziesiąci częściach sekundy, i jest zależny od formatu zapisu argumentu. - Chwytak: Powyższa instrukcja służy do programowania robota w dyskretnie sterowanych osiach. Programowanie polega na naprowadzeniu chwytaka w wymagane położenie, nastawieniu w argumencie czasu oczekiwania, oraz zapisaniu stanu dyskretnie sterowanych osi. Kolejna instrukcja zostanie wykonana dopiero po upłynięciu czasu oczekiwania, określonego podczas programowania instrukcji. Instrukcje sterowania programem: - Skok: instrukcja skok nakazuje kontynuację programu od instrukcji o numerze zapisanym w postaci argumentu, którym jest numer instrukcji wykonywanej jako następna. - Cykl, Koniec Cyklu: umożliwia kilkukrotne wykonanie części programu zawartego pomiędzy instrukcjami CYKL a KONIEC CYKLU. Instrukcja KONIEC CYKLU wykonuje skok do instrukcji znajdującej się po instrukcji CYKL. Ilość cykli do wykonania podawana jest w argumencie instrukcji CYKL.

12 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania Wezwij podprogram, Koniec podprogramu funkcja15, funkcja16: Te funkcje pozwalają na używanie podprogramów. Instrukcja WEZWIJ PODPROGRAM powoduje skok do adresu zawartego w argumencie tejże instrukcji. KONIEC PODPROGRAMU powoduje skok do instrukcji następnej po WEZWIJ PODPROGRAM. System sterowania jak i system symulowany pozwala na tzw. Zanurzanie podprogramów, czyli wywoływanie podprogramu z podprogramu. Podprogramy są samodzielnymi fragmentami kodu i mogą być wykonywane samodzielnie. - Koniec funkcja08: musi nią być zakończony każdy program, oraz nie jest możliwe zapisanie żadnej instrukcji za nią. Należy też pamiętać, iż wszystkie instrukcje o adresach większych od adresu instrukcji KONIEC zostaną wymazane z pamięci. Instrukcje łączności systemu z otoczeniem: - Wyjście włącz, Wyjście wyłącz funkcja05, funkcja06: para instrukcji używana jest do nastawiania wyjść technologicznych, programowania przyspieszenia robota, a także ustawiania wewnętrznych dwuwartościowych zmiennych(flag). Programuje się je poprzez określenie w argumencie numeru wyjścia. - Test Czekaj funkcja09: Jest to instrukcja z argumentem, którym jest numer testowanego wejścia. Jeśli wejście ma wartość 0, to układ sterowania czeka na wykonanie czynności i zmianę stanu wejścia na 1. Jeśli wejście ma wartość 1 to wykonywanie programy będzie kontynuowane. Za pomocą TEST CZEKAJ możliwe jest także testowanie czujników, które rejestrują położenia w dyskretnie sterowanych osiach. - Test Koniec funkcja10: jest to instrukcja podobna do funkcji09(test CZEKAJ), z tą różnicą, iż zamiast czekania możemy wykonywać inne programy. Zasada programowania instrukcji TEST KONIEC jest taka sama jak TEST CZEKAJ,. - Test Skok funkcja 11: Instrukcja TEST SKOK może być używana do testowania: - wejść, - położenia zespołów dyskretnie sterowanych osiach W zależności od wyników testu program jest kontynuowany bądź instrukcją następną, albo następna jest opuszczana. Na podstawie sygnałów z czujników położenia w osiach dyskretnych układ sprawdza, czy zespoły znajdują się w wymaganym położeniu. - czekaj- funkcja07: jest to funkcja z argumentem. Przed zaprogramowaniem instrukcji należy podać argument w postaci 00XX, który określa czas czekania w 0,1sekundy. Następna instrukcja zostanie wykonana dopiero po upłynięciu czasu.

13 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania V. Program SYMULATOR AM80 praca z programem Program Symulator AM80 napisany został tak, aby maksymalnie dokładnie odwzorować zachowanie rzeczywistego robota. Pozwala to na symulowanie rzeczywistych warunków pracy z robotem przemysłowym AM 80. Program Symulator AM80 pozwala na ćwiczenie teoretycznych umiejętności programowania robota AM 80 wykorzystywanych następnie w trakcie programowania rzeczywistego robota. Po uruchomieniu programu widoczne jest kilka okien. Przedstawiają one poszczególne elementy US robota a więc ZSR oraz główny pulpit, ich układ przedstawia rys. 5.1 i 5.2. Rys. 5.1 Wygląd programu po uruchomieniu Rysunek 5.2 Wygląd pulpitu głównego Wygląd okna z pulpitem ZSR przedstawia rys 5.3 są na nim umieszczone przyciski oraz segmenty wyświetlacza tak jak to jest w rzeczywistym robocie. Wszystkie elementy są interaktywne czyli klikając w odpowiednim miejscu robot wykona konkretną akcję.

14 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania Rysunek 5.3 Wygląd okna sterownika ręcznego Kolejnym oknem widocznym na ekranie jest okno programów. Klękając na odpowiednio opisanych zakładkach możemy podejrzeć poszczególne programy egzystujące aktualnie w pamięci programu, dodatkowe zakładki przedstawiają stany wejść oraz wyjść US robota. (rys 5.4) Rysunek 5.4 Wygląd okna programów

15 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania Następnym oknem widocznym po uruchomieniu programu jest okno animacji (rys 4.5). Na nim wyświetlana jest wizualizacja pracy robota. W tym oknie możliwe jest oglądanie reakcji robota na przyciśnięcie konkretnych klawiszy, lub analiza wykonywanych programów. Rysunek 5.5 Wygląd okna animacji V. 1 PROGRAMOWANIE Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORA Sposób obsługi symulatora prezentuje rys Kluczykiem załączamy robota do sieci elektrycznej(1), po włączeniu do sieci oraz wykonaniu testu, zaświecą się dwie kontrolki znajdujące się po obu stronach przycisku ZEROWANIE. Kolejną czynnością jest przyciśnięcie przycisku ZEROWANIE (2), po naciśnięciu którego zgaśnie żarówka STOP AWARYJNY, wówczas można, przez naciśnięcie przycisku WŁĄCZENIE HYDRAULIKI czyli START AGREG(3), przejść do sterowania na pulpicie ręcznym. Kolejnym krokiem jest włączenie klawisza STEROWANIE(4). Ostatnią czynnością wymaganą przy uruchamianiu jest wykonanie synchronizacji robota. Synchronizację robota wykonuje się klawiszem SYNCHRONIZACJA (5) (T20 na ZSR.). Zgaśnięcie diody L3 oznacza iż robot jest zsynchronizowany i gotowy do pracy.

16 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania Rys.5.6 Kolejność czynności podczas uruchamiania robota Po uruchomieniu funkcje klawiszy w programie odpowiadają działaniu klawiszy oryginalnych. Tworzenie programu program w symulatorze tworzony jest analogicznie, jak w robocie AM80. polega na naprowadzaniu robota za pomocą klawiszy ruchowych w zadane położenie(1) a następnie zatwierdzeniu instrukcji odpowiednim klawiszem instrukcyjnym(2), po wykonaniu tych czynności zwiększy się numer na wyświetlaczu(3). Rys.5.7 Rozmieszczenie klawiszy tworzenia programu

17 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania WCZYTYWANIE I ZAPIS PROGRAMU Symulator umożliwia zapis utworzonych programów oraz późniejszy ich odczyt. Do zapisu programów służy klawisz ZAPISZ (T45) (1). Po wciśnięciu go wyświetlone zostanie standardowe okno zapisu programu(2).(rysunek 6.3). Programy robota mają rozszerzenie *.rob. Rys. 5.8 Przycisk zapisu na ekranie monitora oraz okno zapisu programu CHWYTANIE PRZEDMIOTU I UMIESZCZANIE GO W MASZYNIE Aby było możliwe uchwycenie przedmiotu za pomocą chwytaka, należy najpierw zbliżyć się na niewielką odległość od wałka. W tym celu należy naprowadzić ramię robota za pomocą klawiszy ruchowych nad interesujący przedmiot. Gdy ramię robota znajdzie się w położeniu umożliwiającym chwycenie przedmiotu, jego kolor zmieni się na kolor CZERWONY. Sytuację umożliwiającą chwycenie przedmiotu przez chwytak przedstawia rys.5.9. Rys. 5.9 Ramię robota w pozycji umożliwiającej chwycenie przedmiotu

18 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania Gdy ramię robota wraz z trzymanym wałkiem znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny roboczej kolor wałka zmieni się na kolor ZIELONY. Możliwe jest wtedy umieszczenie wałka w maszynie roboczej. Sytuację taką przedstawia rys Rys Ramię robota w pozycji umożliwiającej umieszczenie przedmiotu w maszynie roboczej. OBSŁUGA WEJŚĆ ORAZ WYJŚĆ ROBOTA Do wejść robota są podłączone wyjścia z maszyn technologicznych. Powiązania wejść robota czujnikami umieszczonymi na maszynach przedstawia poniższy rys.5.11: Rys Powiązanie wejść robota z czujnikami na maszynach.

19 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania VI. URUCHAMIANIE I SPRAWDZANIE PRZYKŁADOWYCH PROGRAMÓW PRACY ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO Zadanie 1: Program robota AM 80 dla systemu z jedną obrabiarką Przykładowy program opisuje pobranie wałka znajdującego się na palecie, umieszczenie w obrabiarce, obrabiarce następnie po obróbce odłożenie na palecie. Robot Paleta Obrabiarka Program rozpoczyna się w momencie gdy chwytak jest otwarty. Przykład prezentuje działanie większości opisanych w poprzednim rozdziale instrukcji programowania. Stosowane są następujące wejścia i wyjścia technologiczne: Wyjścia technologiczne robota przemysłowego zastosowane w programie: 1 zamknięcie i otwarcie drzwi obrabiarki 3 uruchomienie obrabiarki Wejścia technologiczne robota przemysłowego zastosowane w programie: 40 Stan drzwi obrabiarki (1 drzwi zamknięte) 41 Stan drzwi obrabiarki (1 drzwi otwarte) 42 Stan obrabiarki (1 obrabiarka pracuje) 43 Stan Obrabiarki(1 obrabiarka nie pracuje); 10 dokładnie argument:0x:2805 y:1285 z:755 pr_auto:100kat1: 0 20 chwytak_otwórz argument:20x:2805 y:1285 z:755 pr_auto:100kat1: 0 30 dokładnie argument:0x:2630 y:1145 z:490 pr_auto:100kat1: 0 40 liniowo argument:40x:2630 y:1145 z:450 pr_auto:100kat1: 0 50 chwytak_zamknij argument:20x:2630 y:1145 z:450 pr_auto:100kat1: 0 60 dokładnie argument:0x:2630 y:1145 z:675 pr_auto:100kat1: 0 70 wł_wyjscie argument:1x:2630 y:1145 z:675 pr_auto:100kat1: 0 80 dokładnie argument:0x:825 y:2285 z:675 pr_auto:100kat1: 92,5

20 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania test_czekaj argument:41x:825 y:2285 z:675 pr_auto:100kat1: 92,5 100 liniowo argument:50x:190 y:2470 z:580 pr_auto:100kat1: 92,5 110 liniowo argument:20x:190 y:2470 z:445 pr_auto:100kat1: 92,5 120 chwytak_otwórz argument:20x:190 y:2470 z:445 pr_auto:100kat1: 92,5 130 dokładnie argument:0x:190 y:2470 z:560 pr_auto:100kat1: 92,5 140 liniowo argument:50x:695 y:2470 z:730 pr_auto:100kat1: 92,5 150 wył_wyjscie argument:1x:695 y:2470 z:730 pr_auto:100kat1: 92,5 160 test_czekaj argument:40x:695 y:2470 z:730 pr_auto:100kat1: 92,5 170 wł_wyjscie argument:3x:695 y:2470 z:730 pr_auto:100kat1: 92,5 180 test_czekaj argument:43x:695 y:2470 z:730 pr_auto:100kat1: 92,5 190 wł_wyjscie argument:1x:695 y:2470 z:730 pr_auto:100kat1: 92,5 200 test_czekaj argument:41x:695 y:2470 z:730 pr_auto:100kat1: 92,5 210 liniowo argument:40x:220 y:2470 z:585 pr_auto:100kat1: 92,5 220 liniowo argument:30x:220 y:2470 z:445 pr_auto:100kat1: 92,5 230 czekaj argument:20x:220 y:2470 z:445 pr_auto:100kat1: 92,5 240 chwytak_zamknij argument:10x:220 y:2470 z:445 pr_auto:1kat1: 92,5 250 dokładnie argument:0x:220 y:2470 z:685 pr_auto:100kat1: 92,5 260 dokładnie argument:0x:645 y:2140 z:685 pr_auto:100kat1: 92,5 270 wył_wyjscie argument:1x:820 y:2140 z:685 pr_auto:1kat1: 92,5 280 dokładnie argument:0x:2435 y:2140 z:685 pr_auto:100kat1: 92,5 290 zgrubnie argument:0x:2730 y:1285 z:520 pr_auto:100kat1: dokładnie argument:0x:2565 y:1150 z:505 pr_auto:100kat1: liniowo argument:30x:2565 y:1150 z:435 pr_auto:100kat1: chwytak_otwórz argument:20x:2565 y:1150 z:435 pr_auto:1kat1: dokładnie argument:0x:2565 y:1150 z:780 pr_auto:100kat1: koniec argument:0x:0 y:0 z:0 pr_auto:0kat1: 0 Zadanie 2: Program robota AM 80 dla systemu z dwoma maszynami Zadaniem ćwiczenia jest napisanie programu dla bramowego robota przemysłowego AM80. Program powinien zapewnić bezkolizyjny transport detali z palet magazynujących do obrabiarek w zadanym procesie technologicznym. Gotowe elementy winne być składowane na osobnych paletach. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

21 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania Prędkość ruchu w poszczególnych osiach jest stała i wynosi 0,5m/s Elementy nie obrobione znajdują się na paletach P1 i P2. Elementy z palety P1 obrabiane są przez maszynę M1 i M2, oraz są odkładane na paletę P3. Elementy z palety P2 poddawane są obróbce w maszynie M3 i odkładane na paletę M4. Wysokość w Osi Z (od położenia maksymalnego do pozwalającego zarówno pobrać element z palety, jak i umieścić go w obrabiarce) równa jest 1m Rozmieszczenie geometryczne obiektów na scenie nie jest sprzeczne z możliwościami rzeczywistego robota. Dla wygody przyjęto, iż scena jest prostopadłościanem o krawędzi podstawy równej 4m i wysokości większej niż 1 metr. Pozycja bezpieczna efektora, w której nie zagraża żadnemu człowiekowi, to pozycja S Czasy obróbki na poszczególnych obrabiarkach są wielokrotnościami liczby 2 Tabela czasów Opis ruchu czas [s] Ogół M1 M2 M3 Do P1 1,12 Chwytak w dół 0,5 Zamknij chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do M1 1,5 Chwytak w dół 0,5 Otwórz chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do P2 1,58 Chwytak w dół 0,5 Zamknij chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do M3 1,58 Chwytak w dół 0,5 Otwórz chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do S 1,415 Czekaj 49,01 Do M1 1, Chwytak w dół 0,5 Zamknij chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do M2 2 Chwytak w dół 0,5 Otwórz chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do S 1,415 Czekaj 27,315 Do M3 1,43 88 Chwytak w dół 0,5 Zamknij chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do P4 1,5 Chwytak w dół 0,5 Otwórz chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do S 1,12 Czekaj 78,805 Do M2 1, Chwytak w dół 0,5 Zamknij chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do P3 2,83 Chwytak w dół 0,5 Otwórz chwytak 1 Chwytak w górę 0,5 Do S 1,415 Czas jednego cyklu 196, Czas całego procesu 3937,3 Program robota AM 80 instrukcja parametr opis początek cyklu 20 sztuk 20 3 liniowo do P1góra 30 3 liniowo do P1 dół 40 4 zamknij chwytak 50 3 liniowo do P1 góra

22 Uruchomienie i sprawdzenie programów sterowania liniowo do M1 góra 70 3 liniowo do M1 dół 80 4 otwórz chwytak 90 3 liniowo do M1 góra start maszyny liniowo do P2 góra liniowo do P2 dół zamknij chwytak liniowo do P2 góra liniowo do M3 góra liniowo do M3 dół otwórz chwytak liniowo do M3 góra możesz rozpocząć obróbkę czekaj 49 sekund liniowo do M1 góra liniowo do M1 dół zamknij chwytak liniowo do M1 góra liniowo do M2 góra liniowo do M2 dół otwórz chwytak liniowo do M2 góra możesz rozpocząć obróbkę liniowo do S czekaj 27,3 sekundy liniowo do M3 góra liniowo do M3 dół zamknij chwytak liniowo do M3 góra liniowo do P4 góra liniowo do P4 dół otwórz chwytak liniowo do P4 góra liniowo do S czekaj 78,8 k d liniowo do M2 góra liniowo do M2 dół zamknij chwytak liniowo do P3 góra liniowo do P3 dół otwórz chwytak liniowo do M3 góra liniowo do S koniec cyklu 20 sztuk Koniec

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie napędów elektrycznych z luzownikami w robocie Kawasaki FA006E wersja próbna Literatura uzupełniająca do ćwiczenia: 1. Cegielski P. Elementy programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

1 Zasady bezpieczeństwa

1 Zasady bezpieczeństwa 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie trwania zajęć laboratoryjnych ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać w strefie działania robota, która oddzielona jest od pozostałej części laboratorium barierkami.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

R 3. Programowanie robota o 7 stopniach swobody. Pracownia Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych. Instrukcja laboratoryjna

R 3. Programowanie robota o 7 stopniach swobody. Pracownia Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych. Instrukcja laboratoryjna Pracownia Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych Instrukcja laboratoryjna R 3 Programowanie robota o 7 stopniach swobody. Instrukcja dla studentów studiów dziennych. Przygotowała: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI ĆWICZENIE 4 BLOKI FUNKCYJNE

STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI ĆWICZENIE 4 BLOKI FUNKCYJNE STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI ĆWICZENIE 4 BLOKI FUNKCYJNE Poznań, wrzesień 2014 Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją dydaktyczną. Dokonać oględzin urządzeń, przyrządów

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie bramą Numer ćwiczenia: 7 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów Wieloosiowy liniowy napęd pozycjonujący robot ramieniowy RV-2AJ CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2015. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 8 - Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Literatura Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa, 2003 Traczyk W.:

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4 INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-2/4 Opis działania Krosownica wideo KV-2/4 umożliwia przełączanie dwunastu wejść do czterech wyjść w dowolnej konfiguracji Posiada dwa tryby pracy, krosownicy i przełącznika

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 63 Tel. (032) 287-41-70 Fax.(032) 381-17-00 www.phu-jatex.pl biuro@phu-jatex.pl 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. PRZEZNACZENIE... 4 3. PULPIT

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM DLA HAL PRZEMYSŁOWYCH System zarządzania oświetleniem dla hal przemysłowych pozwala na automatyczne lub ręczne załączanie (wyłączanie) poszczególnych scen, przyczynia się

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 11, ZESTAW 1 SYNTEZA ASYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH, CZ.I

LABORATORIUM 11, ZESTAW 1 SYNTEZA ASYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH, CZ.I LABORATORIUM 11, ZESTAW 1 SYNTEZA ASYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH, CZ.I Cel zajęć Synteza wybranych asynchronicznych układów sekwencyjnych metodą Huffmana. Materiały do przygotowania Materiały umieszczone

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC - zadania

Podstawy programowania PLC - zadania Podstawy programowania PLC - zadania Przemysłowe Systemy Sterowania lato 2011 Przeliczanie jednostek: 1. 11100111 na dec ze znakiem; 2. 01110010 bin na hex; 3. 32 dec na bin; 4. 27 dec na bcd; 5. 01110010

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s.

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s. KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MTR-8s www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MTR-8s jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada osiem wyjść regulowanych płynnie 0-230V AC. Moduł posiada

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Układy sterowania robotów przemysłowych. Warstwa programowania trajektorii ruchu. Warstwa wyznaczania trajektorii ruchu.

Układy sterowania robotów przemysłowych. Warstwa programowania trajektorii ruchu. Warstwa wyznaczania trajektorii ruchu. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA RiSM Układy sterowania robotów przemysłowych. Warstwa programowania trajektorii ruchu. Warstwa wyznaczania trajektorii ruchu. Dr inż. Mariusz Dąbkowski Zadaniem

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Instrukcja do ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sposobem sterowania 3- pasmowego silnika bezszczotkowego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: - pobór prądu < 1mA - wymiary 19x35 mm - zasilanie prądem stałym o napięciu od 5.5V do 16V - 5 programów z ustawieniami

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Samolotu

Wyposażenie Samolotu P O L I T E C H N I K A R Z E S Z O W S K A im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Awioniki i Sterowania Wyposażenie Samolotu Instrukcja do laboratorium nr 2 Przyrządy żyroskopowe

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8 INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9

Bardziej szczegółowo

PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki

PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania sterownika 1. Opisywany sterownik PC-02 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. 2. Zawsze należy stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo