Opis z dnia , dr inż. Wojciech Mysiński. 1. Czynności związane z instalacją programatora ST Link

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis z dnia 10.11.2014, dr inż. Wojciech Mysiński. 1. Czynności związane z instalacją programatora ST Link"

Transkrypt

1 Podstawowe zasady tworzenia projektu dla STM32F4 w środowisku uvision 5, z wykorzystaniem zestawu STM32F4-Discovery i bibliotek do obsługi peryferiów dla STM32F4 (Cortex M4), Opis z dnia , dr inż. Wojciech Mysiński 1. Czynności związane z instalacją programatora ST Link Pobrać i zainstalować program STM32 ST-LINK Utility, który służy do programowania mikrokontrolera za pomocą programatora/debugera ST-LINK/V2 (stm32_st-link_utility.exe) (http://www.st.com/web/en/catalog/tools/pf258168). Instalacja ST-LINK Utility zawiera też sterowniki dla programatora. Można pobrać i uruchomić instalację samych sterowników USB dla programatora/debugera STLink (st-link_v2_usbdriver.exe) (http://www.st.com/web/en/catalog/tools/pf258167). Standardowo program się instaluje w katalogu "C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32 ST-LINK Utility\". Podkatalog Docs zawiera opis obsługi programu i programatora ST Link. Po poprawnej instalacji i uruchomieniu programu powinno się pojawić okienko jak na rysunku 1. Drivery pod WINDOWS 8 można pobrać Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacja dla ST-LINK-a są dostępne na stronie Rys. 1. Okienko programu STM32 ST-Link Podłączyć płytkę STM32F4-Discovery do portu USB komputera za pomocą kabla typu USB A na USB mini B. Komputer wykryje nowe urządzenie i zacznie instalować sterowniki dla ST-Link-a. Jeżeli nie znajdzie sterowników należy wskazać ich miejsce. Jest to katalog, który powstał po uruchomieniu stlink_v2_usbdriver.exe. Po poprawnej instalacji sterowników w menedżerze urządzeń powinno się pojawić nowe urządzenie typu STMicroelectronics STLink dongle, jak na rysunku 2.

2 Na płytce STM32F4-Discovery powinna świecić dioda od zasilania (PWR), dioda od debugera (COM) i powinny mrugać cztery diody (zielona, czerwona, niebieska, pomarańczowa). Działa wtedy oryginalny program zainstalowany na płytce. Rys.2. Widok menedżera urządzeń po zainstalowaniu STLink Po uruchomieniu programu ST Link Utility i wybraniu z menu Target -> Connect, program łączy się z płytką i wykrywa typ mikrokontrolera i odczytuje zawartość pamięci (rysunek 3). Rys.3. Okienko programu STM32 ST-Link po wykryciu mikrokontrolera na płytce Może się okazać, że oprogramowanie debugera na płytce Discovery wymaga uaktualnienia. Wtedy wybieramy z menu ST-LINK->Firmware update i pojawi się okienko ST-Link Upgrade. Naciskamy Device Connect i program odczyta wersję zainstalowanego oprogramowania (tzw. firmware) oraz wersję, która jest dostępna w programie STM32 ST-Link Utility.

3 Jeżeli pojawią się problemy z połączeniem i odczytanie wersji (program zgłosi, że należy zresetować urządzenie), należy odłączyć kabel od płytki USB i ponownie podłączyć. Jeżeli wersja firmware Version jest niższa od dostępnej, naciskamy Yes. Komputer PC poprzez port USB wgra nowszą wersję i powinno się pojawić okienko Upgrade is succesful. Wtedy obie wersje firmware są jednakowe (rysunek 4). Rys.4. Okienko do aktualizacji oprogramowania debugera ST Link Wgrywanie nowego firmware jest typową procedurą po zakupie płytki STM32F4-Discovery i jej pierwszym uruchomieniu. Aktualne firmware dla ST-Link-a jest zawsze dostępne na stronie Po aktualizacji oprogramowania może się pojawić problem z połączeniem (komunikat No STLink detected) wtedy należy odłączyć kabel od płytki USB i ponownie podłączyć i wybrać z menu Target -> Connect. Ważne, aby w ST-Link był ustawiony w tryb SWD, można to sprawdzić w Target -> Settings (rysunek 5). Jeżeli jest połączenie pomiędzy płytką a programem to można, np. odczytać zawartość rejestrów, z menu Target -> MCU Core (rysunek 5). Rys.5. Okienko trybu pracy ST Link-a i okienko Core panel Poprawne działanie programu STM32 ST-Link Utility i debugera na płytce wraz podłączonym mikrokontrolerem STM32 F4 umożliwia pracę (programowanie, debugowanie) w środowisku uvision. Jeżeli używamy najnowszej wersji środowiska MDK-ARM, firmy Keil to też należy sprawdzić czy jest zainstalowana najnowsza wersja drivera i oprogramowania debugera ST Link. Driver do ST-Link-a działa poprawienie pod WIN XP, Vista i WIN7. Dla WIN8 należy pobrać osobny driver ze strony

4 2. Czynności związane z instalacją środowiska MDK i biblioteki Zainstalować najnowszą wersję środowiska uvision MDK, firmy Keil dla układów typu ARM. Standardowo pakiet instaluje się na dysku, C:\Keil_v5. (na najnowsza wersja to 5.2) UWAGA!! proszę nie używać polskich liter i znaku spacji przy nazwach katalogów (folderów) i plików, które będą używane przez projekt i środowisko uvision. Po instalacji pakietu MDK należy doinstalować pliki związane z mikrokontrolerem STM32F4. Program instalacyjny może sam otworzyć Pack Installer lub można to wykonać ręcznie. Po uruchomieniu programu uvision naciskamy ikonkę Pack Installer. Głównego okienku pakietu uvision UWAGA! - Aby pobrać pliki do mikrokontrolera poprzez Pack Installer musi być dostęp do Internetu. Program sprawdzi czy są do pobrania nowsze wersje plików. W okienku Packs wskazać STM32F4_xx_DFP i nacisnąć Install. Zostanie pobrany plik, który będzie zawierał niezbędne pliki i informacje o rodzinie mikrokontrolera STM32F4xx. Pliki konfiguracyjne dla konkretnych mikrokontrolerów można też pobrać ze strony, firmy Keil. Po instalacji będą też umieszczone przykłady oprogramowania w zakładce Example i Boards. Zamykamy Pack Installer poprzez File- Exit.

5 Okienko Pack Installer Okienko Pack Installer po zainstalowaniu pakietu dla STM32F4xx

6 3. Przygotowanie katalogów i plików do projektu Aby skorzystać z środowiska uruchomieniowego uvision, firmy Keil do programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C (lub asemblerze) należy stworzyć tzw. projekt, do którego będą dołączone różnego typu pliki. Przed rozpoczęciem pracy z uvision lepiej wcześniej przygotować katalogi i niektóre pliki dla projektu. Przedstawiona poniżej procedura przygotowania projektu jest jedną z możliwych propozycji ustawienia katalogów i plików dla projektu. Można też skorzystać z gotowych ustawień zawartych w katalogach biblioteki lub ustawić według swoich wymagań. Procedura przygotowania ma na celu uporządkowanie katalogów i podkatalogów projektu, aby można było łatwo odnajdywać pliki i pisać bardziej zaawansowane projekty oraz łatwo przenosić projekty pomiędzy komputerami. Założeniem zaproponowanej konfiguracji jest to, aby wszystkie potrzebne pliki do projektu znajdowały się w katalogu projektu. Dzięki temu można pracować nad projektem, który jest zapisany np. na pamięci przenośnej. Na wybranym dysku utworzyć nowy katalog dla projektów np. d:\stm32f4. Pobrać aktualną bibliotekę dla STM32F4 z i rozpakować bibliotekę do katalogu d:\stm32f4. (STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.3 lub STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4) Pobrać przykładowe projekty STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0 dla płytki STM32F4-Discovery (STM32F4DISCOVERY board firmware package) z i rozpakować do katalogu d:\stm32f4. W katalogu projektów utworzyć nowy katalog np. projekt3. Następnie utworzyć podkatalogi inc, libraries, lst, obj, src, utilities. W katalogu obj będą umieszczane wszystkie pliki po kompilacji, np. plik hex. W inc umieszczamy wszystkie niezbędne plik nagłówkowe typu *.h. Pliki źródłowe w C lub w asemblerze będą w podkatalogu src. Pliki biblioteczne będą w podkatalogu libraries. W lst kompilator umieści pliki z tzw. listingiem. W podkatalogu utilities można wstawić pliki z funkcjami np. do obsługi wyświetlacza LCD. Do tworzenia nowego projektu wykorzystamy gotowe pliki, które są umieszczone w podkatalogach biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib i oprogramowania STM32F4-Discovery_FW i są przewidziane dla środowiska uvision. Z katalogu biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Project\ STM32F4xx_StdPeriph_Templates kopiujemy pliki: main.h, stm32f4xx_it.h i stm32f4xx_conf.h do naszego podkatalogu projekt2\inc, Z tego samego katalogu pliki main.c, stm32f4xx_it.c i system_stm32f4xx.c kopiujemy do podkatalogu projektu projekt3\scr. Z katalogu biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\- CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include) kopiujemy pliki: stm32f4xx.h i system_stm32f4xx.h do naszego katalogu projekt3\inc. Z katalogu biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\CMSIS\Include kopiujemy cały podkatalog \CMSIS\Include do naszego podkatalogu projekt3\libraries\cmsis\include. Z katalogu biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\ STM32F4xx_StdPeriph_Driver kopiujemy cały podkatalog STM32F4xx_StdPeriph_Driver do naszego podkatalogu projekt3\libraries\stm32f4xx_stdperiph_driver. Katalog zawiera podkatalogi inc i src, w których są pliki typu h i c zawierające podstawowe funkcje (procedury) do konfiguracji i obsługi urządzeń peryferyjnych w mikrokontrolerze STM32. Aby zmniejszyć zajętość pamięci na dysku w projekcie można pozostawić tylko te pliki, z których się korzysta.

7 Z katalogu biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Libraries\CMSIS\Device\ST\ STM32F4xx\Source\Templates\arm skopiować tzw. plik startowy startup_stm32f40xx.s do katalogu głównego projekt3. UWAGA!! proszę nie używać polskich liter i znaku spacji przy nazwach katalogów (folderów) i plików, które będą używane przez projekt i środowisko uvision. UWAGA!! przykładowe projekty (gotowe programy) zawarte w katalogu biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Project\STM32F4xx_StdPeriph_Examples są przewidziane głównie dla modułu STM32 EVAL a nie dla STM32F4 Discovery. Moduł EVAL jest lepiej wyposażony w różnego typu peryferia i ma zainstalowany kwarc o częstotliwości 25MHz. Na płytce Discovery jest rezonator kwarcowy 8MHz dla mikrokontrolera, z tego powodu należy uważać przy kopiowaniu plików z przykładów. W skopiowanych plikach main.c, main.h, stm32f4xx_it.c i stm32f4xx_it.h z biblioteki jest już skonfigurowany i uruchomiony licznik typu SysTick, który jest wykorzystany do generowania opóźnień czasowych. Należy pozostawić zmienne i funkcje dla tego licznika, przyda się on w kolejnych programach. Przy pisaniu programu użytkownika pliki main.c, main.h, stm32f4xx_it.c i stm32f4xx_it.h będą wymagały napisania własnych funkcji i kodu. Z tego powodu należy je zmodyfikować przy pisaniu programu. Projekt jest tak skonfigurowany, że główna funkcja programu main() musi się znajdować w pliku o nazwie main.c. Zmiany w plikach aby ustawienia pasowały do STM32F4-Discovery Skopiowane pliki konfiguracyjne z biblioteki są przewidziane dla rezonatora kwarcowego 25MHz. W module Discovery jest zainstalowany rezonator kwarcowy 8MHz. Aby poprawnie można było konfigurować sygnały zegarowe dla poszczególnych fragmentów mikrokontrolera należy wprowadzić drobne zmiany w niektórych plikach. W pliku stm32f4xx_conf.h (podkatalog inc) używając edytora np. Notatnika poniżej tekstu: #ifndef STM32F4xx_CONF_H #define STM32F4xx_CONF_H wpisać tekst: #if defined (HSE_VALUE) /* Redefine the HSE value; it's equal to 8 MHz on the STM32F4-DISCOVERY Kit */ #undef HSE_VALUE #define HSE_VALUE ((uint32_t) ) #endif /* HSE_VALUE */ Ma to na celu zmianę wartości symbolu HSE_VALUE na wartość rezonatora kwarcowego (8MHz) zainstalowanego w module STM32F4-Discovery. Otworzyć plik system_stm32f4xx.c (podkatalog src). W 57 wierszu zamienić tekst: * HSE Frequency(Hz) na * HSE Frequency(Hz) W 58 wierszu zamienić tekst: * PLL_M 25 na * PLL_M 8

8 W okolicy 251 wiersza odszukać tekst: /************************* PLL Parameters *************************************/ #if defined (STM32F40_41xxx) defined (STM32F427_437xx) defined (STM32F429_439xx) defined (STM32F401xx) /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #define PLL_M 25 I zmienić: #define PLL_M 25 na #define PLL_M 8 Najważniejsza jest ostatnia podmiana wartości symbolu PLL_M na 8. Z powoduje to zmianę wartości podzielnika w systemie zegarowym mikrokontrolera i wtedy częstotliwość taktowania jednostki centralnej wyniesie 168MHz. Do dowolnego konfigurowania sygnałów zegarowych w STM32F4, najlepiej użyć aplikacji Clock configuration tool for STM32F40x/41x microcontrollers (AN3988), która wygeneruje prawidłowy plik system_stm32f4xx.c.

9 4. Tworzenie projektu w środowisku uvision 5.2 Po utworzeniu katalogu projektu i skopiowaniu wybranych plików z biblioteki do projektu uruchomiamy program uvision. Widok ekranu po uruchomieniu programu uvision5.2 i zamknięciu wszystkich projektów Jeżeli jest otwarty jakiś projekt, zamknąć go, w menu Project-Close Project. Z menu Project wybrać New uvision Project pojawi się okienko, wejść do katalogu projektu projekt3 i wpisać nazwę nowego projektu np. gpio_test. Po wpisaniu nazwy i naciśnięciu przycisku Zapisz pojawi się okienko do wyboru firmy i konkretnego typu mikrokontrolera. Wybieramy firmę STMicroelectronics i układ typu STM32F407VGTx. Po wyborze mikrokontrolera program uvision wie jakie układ posiada parametry. Jest to niezbędne dla debugera w środowisku uvision. Następnie pojawia się okienko do wyboru Run Time Environment, naciskamy Cancel.

10 Okienko do wyboru Run Time Environment z firmy Keil Okienko projektu po wstępnym utworzeniu projektu W okienku Project wybieramy Target1 i klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy Options for Target1 lub naciskamy ikonkę tzw. czarodzieja na pasku. Pojawi się okienko do ustawiania parametrów i opcji projektu. Wybieramy zakładkę Target i zmieniamy ustawienia Xtal na 8.0MHz, (taki rezonator kwarcowy jest zainstalowany na płytce STM32F4-Discovery). Wybieramy opcję Use MicroLIB i Floating Point Hardware Used Single Precision.

11 Ustawienie częstotliwości rezonatora kwarcowego, biblioteki i zastosowania jednostki FPU Następnie wybieramy zakładkę Output i przyciskiem Select Folder for Objects wskazujemy podkatalog obj w naszym projekcie. Przechodzimy do zakładki Listing i przyciskiem Select Folder for Listings wybieramy podkatalog lst w naszym projekcie.

12 Wybieramy zakładkę C/C++ i w okienku Define należy wpisać USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F4XX Zmuszamy kompilator do wyboru użycia biblioteki do obsługi peryferiów mikrokontrolera. W tej samej zakładce należy wskazać ścieżki dostępu do biblioteki, plików źródłowych i plików nagłówkowych wymaganych do projektu. Dokonuje się tego przy pomocy przycisku okienka Include Paths. Należy wskazać ścieżki dostępu do podkatalogów w projekcie. Jako pierwsze wskazujemy dostęp do katalogu głównego projektu poprzez symbol kropki. (kropka oznacza bieżący katalog), następnie do podkatalogów biblioteki i podkatalogu inc w projekcie. Wygląd okienka jak na rysunku poniżej.

13 ..\libraries\stm32f4xx_stdperiph_driver\ins.\libraries\cmsis\include.\inc.\utilities Jeżeli będziemy dodawać jakieś pliki do projektu to za pomocą tego okienka wskazujemy kompilatorowi ścieżkę dostępu do plików. Przechodzimy do zakładki Linker i wybieramy opcję Use Memory Layout from Target Dialog.

14 W zakładce Debug i wybieramy Use z listy debuger typu ST-Link Debugger. Po naciśnięciu przycisku Settings pojawia się nowe okienko z trzema zakładkami. Jeżeli połączenie po USB z płytką jest poprawne, to w zakładce Debug program wykrywa urządzenie Unit (ST LINK/V2) i typ mikrokontrolera SW Device (ARM CoreSight SW-DP). Należy ustawić tryb pracy debugera Port na SW. Po przejściu do zakładki Flash Download w okienku Programming Algoritm dodajemy typ układu (jeżeli go nie ma), który będzie programowany. Naciskamy przycisk Add i z listy wybieramy STM32F4xx Flash. Zaznaczamy też opcję Reset and Run. Ustawienia debugera ST-Link potwierdzamy przyciskiem OK.

15 Przechodzimy do zakładki Utilities i wybieramy opcję Use Target Driver for Flash Programming.

16 Po przygotowaniu parametrów i opcji, kolejnym etapem będzie dołączenie skopiowanych plików i biblioteki do projektu. Dołączanie grup i plików do projektu najlepiej wykonać za pomocą okienka Manage Project Items, które otwiera się ikonką na pasku lub w okienku Project wybieramy Target1 i klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy Manage Project Items. Okienko do konfiguracji grup i plików w projekcie

17 Po otwarciu managera w okienku Groups, wybieramy ikonkę New (Insert) i dodajemy grupę o nazwie StdPeriphDrv, CMSIS i MDK-ARM. Grupę o nazwie Source Group 1 zmieniamy na nazwę UserCode klikając dwa razy lewym przyciskiem myszki. W okienku Groups wybieramy grupę UserCode i wybieramy Add Files to UserCode i wskazujemy na plik main.c w katalogu projekt2/src i naciskamy przycisk Add. Podobnie postępujemy z plikiem stm32f4xx_it.c. Do grupy CMSIS należy dodać plik system_stm32f4xx.c z podkatalogu src, Do grupy StdPeriphDrv należy dodać pliki misc.c, stm32f4xx_gpio.c, stm32f4xx_rcc.c z katalogu libraries/stm32f4xx_stdperiph_driver/src. Do grupy MDK-ARM dodajemy plik startup_stm32f40xx.s Pliki pomiędzy grupami można przesuwać metodą drag and drop.

18 Po zakończeniu operacji kopiowania plików wygląd okienka Project w środowisku uvision przedstawia rysunek poniżej. Jeżeli na symbolu pliku jest znaczek kluczyka, to oznacza, że plik jest tylko do odczytu. Nie jest możliwa jego edycja (modyfikacja i zapis) w środowisku uvision. Okienko projektu po dołączeniu podstawowych plików i ikonka do modyfikacji paska Project. Otwieramy plik stm32f4xx.h i w okolicy 69 wiersza należy usunąć komentarze przy definicji typu mikrokontrolera. Wskazuje kompilatorowi dokładnie z jakiej rodziny jest mikrokontroler. Na płytce STM32F4- Discovery zainstalowany jest układ typu STM32F407 (należy wskazać STM32F40_41xxx). Z fragmentu /* #define STM32F40_41xxx */ usuwamy znaki komentarza #define STM32F40_41xxx Jeżeli plik stm32f4xx.h jest zabezpieczony przed zapisem, należy pod system Windows zmienić jego atrybut i wtedy dokonać zmiany i zapisać.

19

20 5. Pierwszy program dla STM32F4 Po dodaniu grup i plików do poszczególnych grup, projekt jest prawie gotowy. Główny plik programu, main.c zawiera funkcję main() od, której zaczyna się program użytkownika. Otwieramy ten plik klikając na nazwę pliku w okienku Project. Z powodu, że pliki main.c i main.h zostały skopiowane z biblioteki zawierają już jakiś kawałek programu w języku C. Musimy tylko dodać swój własny kod, aby napisać pierwszy program na mikrokontroler STM32F4 zamontowany na płytce. Można też całkowicie skasować zawartość pliku main.c i main.h i wpisać wszystko od początku. Przy pisaniu programu przydane będą: schemat ideowy płytki Discovery, plik pomocy dla biblioteki, materiały szkoleniowe dla układu STM32F4 Zadaniem programu będzie mruganie diodami LED, które są zamontowane na płytce i są podłączone do końcówek portu D. Dioda LD4 do PD12, LD5 do PD13, LD6 do PD14 i LD7 do PD15. Aby, zaświecić diodę należy ustawić stan 1 na wybranym wyjściu portu. Funkcja Delay(), która zapewnia opóźnienie czasowe, korzysta z licznika SysTick (przerwania od tego licznika), który znajduje się w każdym mikrokontrolerze typu Cortex, bez względu na producenta układu. Należy dopisać fragmenty kodu w pliku: main.c, a następnie wybieramy Project -> Rebuilt All Target Files lub naciskamy ikonkę Rebuilt. Po poprawnej kompilacji w okienku Build Output nie powinno być błędów ani ostrzeżeń. Następnie wybieramy z menu Flash -> Download lub naciskamy ikonkę LOAD i program zostanie wgrany do mikrokontrolera na płytce. Diody LED powinny mrugać. Jeżeli jest wszystko w porządku teraz można modyfikować program dopisując własny kod. Konfigurację licznika SysTick i program do obsługi przerwania od tego licznika można zostawić, przyda się on w kolejnych programach. Kopiowanie projektu Cały projekt wraz z wszystkimi plikami znajduję się w katalogu projekt3, dzięki temu można przenieść projekt do innego katalogu lub na inny napęd. Po otwarciu projektu z innej lokalizacji nie powinno być błędów w trakcie kompilacji. Przed kopiowaniem projektu warto usunąć niepotrzebne tymczasowe pliki, które powstają w trakcie kompilacji. Najlepiej do tego nadaję się gotowa procedura, Clean Target w menu Project. Dzięki takiej operacji znacznie zmniejsza się zajętość projektu na dysku.

21 6. Dodatkowe materiały i narzędzia Można pobrać aplikację w Excel-u do konfiguracji mikrokontrolera Clock configuration tool for STM32F40x/41x microcontrollers (AN3988) ze strony Uruchomienie aplikacji wymaga programu Excel i służy do konfiguracji sygnałów zegarowych w mikrokontrolerze. Aplikacja generuje gotowy plik system_stm32f4xx.c, który należy skopiować do projektu. Jeżeli zamierzamy ustawić inną częstotliwość rezonatora kwarcowego lub zmienić niektóre podzielniki częstotliwości np. dla systemu liczników można do tego celu wykorzystać tą aplikację.

Opis z dnia 06.04.2014. 1. Czynności związane z instalacją środowiska MDK, ST Link i biblioteki

Opis z dnia 06.04.2014. 1. Czynności związane z instalacją środowiska MDK, ST Link i biblioteki Podstawowe zasady tworzenia projektu dla STM32F4 w środowisku uvision 5, z wykorzystaniem zestawu STM32F4-Discovery i bibliotek do obsługi peryferiów dla STM32F4 (Cortex M4), Opis z dnia 06.04.2014 1.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady tworzenia projektu w środowisku uvision 4.0, pisanie programów w asemblerze 8051

Podstawowe zasady tworzenia projektu w środowisku uvision 4.0, pisanie programów w asemblerze 8051 Podstawowe zasady tworzenia projektu w środowisku uvision 4.0, pisanie programów w asemblerze 8051 Aby móc skorzystad z możliwości środowiska uruchomieniowego uvision v.4.0, firmy Keil należy stworzyd

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Electronic Infosystems

Electronic Infosystems Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology Electronic Infosystems Microserver TCP/IP with CS8900A Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania płytek edycji 2014

Instrukcja programowania płytek edycji 2014 Instrukcja programowania płytek edycji 2014 Spis treści 1. Opis płytki procesorowej (sumo_base_5)...1 1.1. Podstawowe elementy płytki...2 1.2. Pozostałe elementy płytki...3 2. Opis płytki sterującej napędami

Bardziej szczegółowo

AsLinkEx instrukcja obsługi

AsLinkEx instrukcja obsługi AsLinkEx instrukcja obsługi info@arduinosolutions.com AsLinkEx jest narzędziem dzięki któremu mamy możliwość programowania oraz debuggowania mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex M3 oraz ARM Cortex M0.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0.

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj całego manuala. 2. Gratulujemy wyboru modułu MMmsp430x1xxx. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać 30-dniową wersję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-02-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD.

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. LAB. 2 Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. Laboratorium Mikroprocesorowych Układów Sterowania instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Katedra Automatyki, Wydział EAIiE Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Marcin Piątek Kraków 2008 1. Ważne uwagi i definicje Poniższy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów 2008 Instrukcja obsługi PROGRAMATOR dualavr redflu Tarnów 1. Instalacja. Do podłączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB A-B (często spotykany przy drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZINTEGROWANYM ŚRODOWISKU URUCHOMIENIOWYM - IDE Keil μvision 2

PRACA W ZINTEGROWANYM ŚRODOWISKU URUCHOMIENIOWYM - IDE Keil μvision 2 PRACA W ZINTEGROWANYM ŚRODOWISKU URUCHOMIENIOWYM - IDE Keil μvision 2 1. Środowisko IDE - KEIL µvision firmy KEIL jest popularnym zintegrowanym środowiskiem programistycznym IDE. Składa się na nie: menadżer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II WSTĘP Celem ćwiczenia jest nauczenie projektowania układów cyfrowych z użyciem wbudowanych procesorów programowych typu Nios II dla układów FPGA firmy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1.

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1. F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: Hfif@fif.com.pl www.fif.com.pl Notepad++ / PuTTY Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawowe kroki programowania zestawu uruchomieniowego ZL9AVR z systemem operacyjnym NutOS w środowisku

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kontakt@msx-elektronika.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. kontakt@msx-elektronika.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator AVR USBasp jest w pełni zgodny z programatorem USBasp, stworzonym przez Thomasa Fischla. Za jego pomocą możemy programować mikrokontrolery z rodziny AVR firmy ATMEL poprzez

Bardziej szczegółowo

Programator AVR MKII. Instrukcja obsługi. Copyright by Barion www.barion-st.com 2014-05-31

Programator AVR MKII. Instrukcja obsługi. Copyright by Barion www.barion-st.com 2014-05-31 2014 Programator AVR MKII Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-05-31 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest AVR MKII?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 4 2. BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROBOTA ODKURZAJĄCEGO KOBOLD

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROBOTA ODKURZAJĄCEGO KOBOLD Strona 1 z 7 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROBOTA ODKURZAJĄCEGO KOBOLD Możesz polepszyć i zoptymalizować działanie swojego Robota odkurzającego Kobold VR100 za pomocą nowego programu aktualizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

Programator AVR USBasp

Programator AVR USBasp 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-09-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartośd zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi Porta KMI Poland Sp. z o.o. Bolszewo, ul. Szkolna 26 Program PortaScan wersja 1.0.3 Instrukcja obsługi Wykonano: Dział IT Porta KMI Poland Sp. z o.o. Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 2000/XP DA-70159 Krok 1: Włożyć płytę CD ze sterownikiem, do napędu CD-ROM Krok 2: Podłączyć urządzenie do wolnego portu USB w posiadanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Programator mikrokontrolerów AVRmkII firmy Telwis 2013 01 05 www.telwis.pl

Programator mikrokontrolerów AVRmkII firmy Telwis 2013 01 05 www.telwis.pl Programator mikrokontrolerów AVRmkII firmy Telwis Instrukcja obsługi Data ostatniej aktualizacji: 2013 01 05 Najnowsze instrukcje można ściągnąć bezpłatnie z działu wsparcia technicznego na stronie producenta.

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku.

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Telwis PonyProg USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Program PonyProgUSB nie jest wersją instalacyjną. Uruchamiamy go

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05

Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05 Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05 PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl Konsultacje

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Pobieranie edytora CodeLite

Pobieranie edytora CodeLite Pobieranie edytora CodeLite Wejdź na stronę http://codelite.org/ a następnie przejść do ekranu pobierania (bez wykonywania dobrowolnej wpłaty). Kliknij na zakładkę Download a następnie No thanks, just

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

MOD - 11. Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo.

MOD - 11. Xmega explore z ATXmega256A3BU. sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl blog.modulowo. MOD - 11 Xmega explore z ATXmega256A3BU Sklep firmowy: Kursy i instrukcje: Dokumentacje techniczne: Aplikacje i projekty: Aktualności: sklep.modulowo.pl akademia.modulowo.pl zestawy.modulowo.pl app.modulowo.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo