REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 ze zmianami). II. Organizator Inicjatorem i organizatorem VI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego jest: Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie. III. Cele edukacyjne: Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych; doskonalenie znajomości języka angielskiego; motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; nawiązanie oraz pogłębianie już istniejącej współpracy między szkołami z powiatu łomżyńskiego. IV. Liczba stopni Konkurs odbywać się będzie na stopniu szkolnym -eliminacje oraz powiatowym. Zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: klasa I; klasa II; klasa III. V. Sposób i terminy przeprowadzenia konkursu ETAP SZKOLNY (Etap I) Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli - a co najmniej jeden z nich jest nauczycielem języka angielskiego.

2 28 kwietnia (wtorek) 2015r. dyrektor lub przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej szkoły biorącej udział w konkursie, odbiera drogą mailową arkusz z zadaniami konkursowymi i przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy dla uczestników konkursu. 29 kwietnia ( środa) 2015r. godzina 9:00 dyrektor lub przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej organizuje szkolny etap konkursu, który podzielony jest na trzy kategorie wiekowe- klasy I, II, III. Liczba uczestników jest nieograniczona. Na etapie szkolnym uczeń rozwiązuje test sprawdzający znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Na wypełnienie testu przeznacza się 45 minut. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiada za poprawność sprawdzania prac oraz przyznawania przez członków Komisji punktów zgodnie z kluczem odpowiedzi i modelem oceniania. Nazwiska uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na adres mailowy organizatora konkursu do dnia 6 maja (środa) 2015r. ETAP POWIATOWY (etap II) Etap powiatowy odbędzie się 14 maja (czwartek) 2015r. o godzinie 9:00 w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe - klasy I, II, III. Uczeń rozwiązuje test wyboru oraz zadania otwarte sprawdzające znajomość struktur leksykalno- gramatycznych, a także wiedzę z zakresu kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii. Na wypełnienie testu przeznacza się 90 minut. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu na tym etapie, czuwać będą Komisje Konkursowe powołane przez organizatora w dniu przebiegu konkursu. W skład Komisji Konkursowej (w każdej kategorii wiekowej) wchodzić będzie po dwóch nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie - a co najmniej jeden z nich jest nauczycielem języka angielskiego. Prace konkursowe będą sprawdzane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora szkoły będącej organizatorem konkursu. W jej skład wchodzić będzie dwóch nauczycieli języka angielskiego. Punkty będą przyznawane zgodnie z kluczem odpowiedzi i modelem oceniania. Protokół z przebiegu etapu powiatowego zostanie przekazany do szkół, drogą mailową, 18 maja (poniedziałek) 2015 roku. 2

3 WRĘCZENIE NAGRÓD Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy ufundowane przez organizatora, ponadto Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe sponsorowane przez: Wójta Gminy Miastkowo oraz wydawnictwa: MACMILLAN i PEARSON. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 maja (piątek) 2015r. o godzinie 10:00 w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie. VI. Zakres wiedzy i umiejętności Testy konkursowe przygotowane będą przez organizatora konkursu. Zadania konkursowe obejmować będą: wiedzę i umiejętności, które zawarte są w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum w zakresie przedmiotu język obcy, ze szczególnym uwzględnieniem zawartych tam treści kształcenia i osiągnięć ucznia; znajomość strategii rozwiązywania testów językowych i zadań różnego typu; umiejętności komunikacyjne i znaczny zasób słownictwa; elementy wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. VII. Wykaz literatury obowiązującej na konkursie podręczniki i repetytoria do nauki języka angielskiego w gimnazjum; słowniki języka angielskiego; podręczniki uczące gramatyki języka angielskiego; czasopisma do nauki języka angielskiego. VIII. Kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych stopni Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z powiatu łomżyńskiego. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 27 marca (piątek) 2015r. na adres mailowy Po przeprowadzeniu etapu szkolnego nazwiska uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na adres mailowy organizatora konkursu Z każdej szkoły, do etapu powiatowego, zostanie zakwalifikowanych po dwóch uczniów w każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskają najwyższe wyniki. Informacja z nazwiskami 3

4 tych uczniów, łącznie ze wszystkich szkół zgłoszonych do konkursu, zostanie przekazana do szkół drogą mailową. Zwycięzcami etapu powiatowego zostają uczniowie, którzy zajmą pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. Za miejsca IV przyznawane są wyróżnienia. IX. Tryb pracy na poszczególnych stopniach Nad prawidłowością przebiegu etapu szkolnego czuwać będą dwuosobowe komisje konkursowe, powołane w szkołach biorących udział w konkursie. Nad prawidłowością przebiegu etapu powiatowego czuwać będą, w każdej kategorii wiekowej, dwuosobowe komisje konkursowe, w skład których wchodzić będą nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie oraz nauczyciele wyznaczeni przez organizatora konkursu. X. Przepisy końcowe 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora ; 2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i zawarte w nim warunki uczestnictwa; 3. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa, powołana w siedzibie organizatora; 4. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości uczestników Konkursu drogą mailową. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie: p. Lidia Białobrzeska - nr tel. (086) (pieczęć oraz podpis osoby funkcyjne)

5 Załącznik nr 1 ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły Adres szkoły Adres szkoły Nazwisko nauczyciela koordynującego konkurs w szkole ( adres /telefon) Klasa I Klasa II Klasa III Przewidywana liczba uczestników Uwagi 5

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Konkurs informatyczny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) w powiecie pilskim w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015

X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015 X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN Inicjatorzy i organizator KKK zwracają się do młodzieży gimnazjalnej, którą pragną zafascynować

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA REGULAMIN KONKURSU ETIUD I ANIMACJI 4. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Animacji odbywa się w ramach 4. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu powiatu krapkowickiego.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu powiatu krapkowickiego. Załącznik do uchwały Nr 588/2012 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 listopada 2012 r. REGULAMIN X POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY O HIV/AIDS pod hasłem GETTING TO ZERO Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo