MiCOM P342, P343, P344, P345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiCOM P342, P343, P344, P345"

Transkrypt

1 1 MiCOM P342, P343, P344, P345 Cyfrowe zabezpieczenia generatorów Zabezpieczenia generatorów serii MiCOM P340 tworzą elastyczne i niezawodne połączenie funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych, kontrolnych i komunikacyjnych. MiCOM P345 Stanowią kompleksowe zabezpieczenia generatorów pracujących, zarówno w dużych układach blokowych energetyki zawodowej, jak i specyficznych małych systemach przemysłowych. Przekaźniki dedykowane są także do ochrony hydrogeneratorów ze względu na możliwość śledzenia częstotliwości od 5Hz do 70Hz. Dedykowany edytor graficzny PSL umożliwia w sposób kompleksowy dopasować określoną ilości wejść i wyjść binarnych oraz funkcji do schematu zabezpieczeń i sygnalizacji. MiCOM P343 Przekaźniki oferują opcjonalne protokoły transmisji danych oraz integrację z dwoma niezależnymi sieciowymi systemami kontroli i nadzoru stacji. Opcjonalne karty ethernetowe jedno lub dwukanałowe umożliwiają wpięcie zabezpieczeń do systemów monitoringu i sterowania w elektrowni pracujących po protokole IEC Korzyści dla klienta: Zabezpieczenia spełniają wymogi większości aplikacji od układów hydrogeneratorów aż po duże bloki turbogeneratorów Programowalna logika umożliwia w prosty sposób zintegrować funkcje zabezpieczeniowe oraz sterownicze z zewnętrznymi sygnałami kontrolnymi Dostępne opcje komunikacyjne z wyborem typu portów oraz protokołów transmisji danych do systemów wizualizacji i nadzoru łącznie z IEC61850 (KEMA) Opcjonalne styki szybkie mocne umożliwiają bezpośrednie działanie na obwody wyłączników w matrycy wyłączającej

2 2 ZASTOSOWANIE Seria MiCOM P34x przeznaczona jest do ochrony generatorów, które wymagają zastosowania wysokiej jakości zabezpieczeń przy zachowaniu efektywnego kosztu instalacji. Przekaźniki zawierają funkcje nadprądowe, ziemnozwarciowe prądowe i napięciowe, nadprądowe z kontrolą napięcia, podimpedancyjne, pod i nadnapięciowe, pod i nadczęstotliwościowe, od niskiego lub wysokiego poziomu mocy, od mocy zwrotnej, od zaniku wzbudzenia, od asymetrii prądowej i napięciowej, przeciążeniową w oparciu o model cieplny, przy nienormalnej częstotliwości turbiny, od przewzbudzenia (wzrostu indukcji), jak i kontrolę obwodów pomiarowych prądowych i napięciowych. Przekaźnik P343 jest odpowiedni dla dużych lub ważnych jednostek, gdzie wymagana jest dodatkowo funkcja różnicowo-prądowa, ziemnozwarciowa w oparciu o trzecią harmoniczną napięcia, od poślizgu biegunów oraz zabezpiecza przed załączeniem nie wzbudzonego generatora do sieci. Model P344 jest podobny funkcyjnie do P343, zawiera dodatkowo drugie wejście zerowo-napięciowe do identyfikacji zwarć doziemnych oraz międzyzwojowych od strony wyprowadzenia mocy. Model P345 posiada funkcję ziemnozwarciową stojana bazującą na zewnętrznym generatorze 20Hz, który umożliwia identyfikacje zwarcia w obwodach stojana także podczas postoju generatora. Kod ANSI IEC61850 Funkcje P342 P343 P344 P345 87G DifHzd/LzdPDIF Różnicowe generatora DT DiflntPDIF Międzyzwojowe N / 51N EfmPTOC Ziemnozwarciowe bezkierunkowe / 51 / 67 OcpPTOC Nadprądowe fazowe kier / bezkierunkowe N / 67W SenSefPTOC Czułe ziemnozwarciowe kierunkowe / mocowe / 87N SenRefPDIF Ograniczone ziemnozwarciowe (różnicowe) V SbkOcpPVOC Nadprądowe z kontrolą napięcia SbkUzpPDIS Podimpedancyjne N VtpResaPTOF Doziemienie St. (Uo) M-mierzone, O-obliczane 2M/2O 2M/2O 2M/2M/2O 2M/2M/2O 27 / 59 VtpPhsPTUV/PTOV Pod / Nadnapięciowe 2/2 2/2 2/2 2/2 81U / 81O FrqPTUF/PTOF Pod / Nadczęstotliwościowe 4/2 4/2 4/2 4/2 81AB TafPTAF Nienormalna częstotliwość turbiny R/32L/32O PwrPPWR Moc zwrotna / Niski & Wysoki poziom mocy ExcPDUP Zanik wzbudzenia T RtpTrpPTTR Składowa przeciwna prądu (cieplne) OC NpsPTOC Składowa przeciwna prądu bez/kierunkowa NpsPTOV Składowa przeciwna napięcia ThmPTTR Przeciążenie stojana (model cieplny) VhzPVPH Przewzbudzenie (wzrost indukcji) PszPPAM Poślizg biegunów (Utrata synchronizmu) TN / 59TN StaHa3PPTU/PTOV 100% Ziemnozwarciowe stojana (3 harm) S StaLfiPEFI 100% Ziemnozwarciowe stojana (gen.20hz) / 27 DmpPDMP Przypadkowe załączenie generatora do sieci BF CbfRCFB Lokalna rezerwa wyłącznikowa VTS SvnRVCS Kontrola obwodu pomiarowego napięciowego CTS SvnRVCS Kontrola obwodu pomiarowego prądowego R RtrlfiPEFI Ziemnozwarciowe wirnika (CLIO i P391) Opcja Opcja Opcja Opcja RTD RtfPTTR Pomiar temperatury RTD x 10 PT100 Opcja Opcja Opcja Opcja CLIO CliAlm/TrpPTUC CLIO (4 wejścia & 4 wyjścia analogowe) Opcja Opcja Opcja Opcja IRIG-B synchronizacja czasu Opcja Opcja Opcja Opcja Port do komunikacji lokalnej z przodu (RS232) Port do komunikacji zdalnej (KBus/RS485) Drugi port do komunikacji zdalnej (RS232/RS485/FO- ST dla IEC-103) Opcja Opcja Opcja Opcja Pojedynczy port do komunikacji (SEB Ethernet) Opcja Opcja Opcja Opcja Podwójny port do komunikacji (REB Ethernet) Opcja Opcja Opcja Opcja Wejście IRIG-B do synchronizacji czasu Opcja Opcja Opcja Opcja OptGGIO Wejścia binarne optoizolowane RlyGGIO Wyjścia przekaźnikowe standardowe Wyjścia przekaźnikowe szybkie mocne - opcja 4HB 4 lub 8HB 4 lub 8HB 4 lub 8HB FnkGGIO Klawisze funkcyjne Klawisze dostępu typu HOTKEY LedGGIO Programowalne diody LED: R lub R/G/Y 8R 8R 8R 18R/G/Y

3 3 FUNKCJE OGÓLNE We wszystkich przekaźnikach dostępne są następujące funkcje ogólne: 4 grupy nastaw Pomiary Rejestracja zdarzeń Rejestracja przebiegów zakłóceń Rejestracja parametrów wyłączeń Kontrola obwodu wyłączenia (PSL) Kontrola stanu i parametrów wyłącznika GŁÓWNE FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE Główne funkcje zabezpieczeniowe są autonomiczne i mogą być indywidualnie aktywowane lub odstawiane pod określoną aplikację. Każda funkcja zabezpieczeniowa jest dostępna w czterech oddzielnych grupach nastaw, które mogą być załączane lub odstawiane. Wyłączenie trójfazowe jest rejestrowane z identyfikacją uszkodzonej fazy, pobudzanych funkcji zabezpieczeniowych oraz zatrzaskiem prądów i napięć. Rysunek 1: Konfiguracja i nastawy za pomocą programu Mi- COM S1 Studio SCHEMAT FUNKCJONALNY Moduły zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana 64S Drugi zdalny port komunikacyjny Komunikacja zdalna Komunikacja lokalna Zdarzenia Pomiary Przebiegi zakłóceń VTS VTS Moduł zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika 64R P345 tylko P344/5 tylko P343/4/5 tylko P342/3/4/5 Opcje Zabezpieczenia Generatorów P342/P343 P344/P345 MiCOM P342/3/4/5: Wielofunkcyjne zabezpieczenia dla generatorów różnej mocy

4 4 FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE Wszystkie funkcje zabezpieczeniowe powodują wyłączenie w trzech fazach ze wskazaniem uszkodzonej fazy. Różnicowe generatora (tylko P343/4/5) (ANSI-87G) Do wykrycia zwarć w uzwojeniach stojana przeznaczone jest zabezpieczenie różnicowe generatora z pomiarem trójfazowym. Funkcja bazuje zarówno na prądzie hamowania z charakterystyką stabilizacji z jednym punktem załamania lub na układzie pomiarowym o dużej impedancji. W przypadku zastosowania układu o dużej impedancji wymagane jest zastosowanie rezystancji stabilizującej oraz ograniczającej typu Metrosil. Międzyzwojowe /split phase/ (tylko P343/4/5) (ANSI-50DT) Dla generatorów posiadających dwa lub więcej zwojów tej samej fazy w żłobku, jak w przypadku hydrogeneratorów, jest możliwość uaktywnienia funkcji od detekcji zwarć międzyzwojowych. Zabezpieczenie działa jako funkcja nadprądowa z czasem niezależnym DT, nastawianym dla każdej fazy osobno. W przypadku uaktywnienia tej funkcji nie będzie dostępne zabezpieczenie różnicowe generatora - 87G. Międzyzwojowe /residual voltage/ Innym rozwiązaniem zabezpieczenia miedzyzwojowego jest pomiar składowej zerowej napięcia z otwartego trójkąta przekładnika napięciowego na wyprowadzeniu mocy generatora. W przypadku zwarć zewnętrznych można blokować tę funkcję poprzez logikę PSL od kierunkowego zabezpieczenia od asymetrii prądowej i mocy pozornej. 100% ziemnozwarciowe stojana w oparciu o 3 harmoniczną (tylko P343/4/5) (ANSI-27TN) Zabezpieczenie wykorzystuje kryterium obecności trzeciej harmonicznej napięcia w punkcie gwiazdowym generatora podczas doziemienia, chroniąc ostatnie 15% uzwojeń stojana. Połączenie funkcji z innymi elementami ziemnozwarciowymi stanowi 100% ochronę wszystkich uzwojeń stojana od zwarć doziemnych. Dodatkowo może być aktywowana kontrola mocy trójfazowej: czynnej, biernej i pozornej oraz napięć przewodowych jako elementy podkryterialne. W przypadku pomiaru składowej zerowej napięcia na zaciskach generatora dostępny jest stopień nadnapięciowy dla trzeciej harmonicznej. Dla takiego zastosowania nie ma potrzeby blokowania stopni podnapięciowych. 100% ziemnozwarciowe stojana w oparciu o generator 20Hz (tylko P345) (ANSI-64S) Funkcja 100% ziemnozwarciowa stojana stosuje technikę wprowadzenia (iniekcji) w obwód uzwojeń stojana sygnału o niskiej częstotliwości za pomocą zewnętrznego generatora 20Hz oraz filtra dolnoprzepustowego. Metoda dedykowana dla maszyn, które nie produkują dużej zawartości 3 harmonicznej w sygnale napięciowym (< 1%). Funkcja aktywna podczas postoju i pracy generatora. Montaż dodatkowych modułów (generator 20Hz, filtr, przekładnik prądowy) od strony zera lub wyprowadzeń zacisków generatora. Standardowe ziemnozwarciowe stojana (ANSI-50N/51N) Funkcja ziemnozwarciowa inicjowana jest prądem z przekładnika prądowego w obwodzie uziemienia generatora. Przekaźnik posiada dwa niezależne stopnie pomiarowe. Oba stopnie bazują na charakterystykach zależnych DT z czego pierwszy stopień może być także ustawiony charakterystyk zależnych IDMT zgodnych z normami IEC/IEEE. Czułe ziemnozwarciowe stojana (ANSI-67N) Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest zasilane z przekładnika Ferrantiego. Kierunkowość tego zabezpieczenia jest uzyskiwana dzięki składowej zerowej napięcia. Czynnomocowe / wattmetric / (ANSI-67W) Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe można stosować w układach wyposażonych w cewkę Petersena. Wykorzystuje charakterystykę kierunkową. Ograniczone ziemnozwarciowe (ANSI-64) Ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe może być skonfigurowane jako wysoko lub niskoimpedancyjne różnicowe stabilizowane. Nadprądowe kontrolowane napięciowo / Podimpedancyjne (ANSI-51V/21) Funkcja ta stanowi zabezpieczenie rezerwowe w przypadku nieusuniętych zwarć fazowych. Tryb działania zabezpieczenia może zostać skonfigurowany jako nadprądowe z kontrolą napięcia, nadpradowe zależne od poziomu napięcia lub podimpedancyjne. W przypadku wyboru funkcji nadprądowej z kontrolą napięcia lub zależną od poziomu napięcia opóźnienia czasowe mogą być nastawiane zgodnie z charakterystykami zależnymi i niezależnymi. Funkcja podimpedancyjna bazuje na 2 stopniowej charakterystyce impedancyjnej kołowej MHO z pomiarem trójfazowym bezkierunkowym. Doziemienie stojana zerowo-napięciowe (ANSI- -59N) Człon ten jest wykorzystywany do wykrywania zwarć doziemnych w układach izolowanych lub uziemionych przez dużą impedancję. Pomiar napięcia Uo może być pobierany z otwartego trójkąta przekładnika napięciowego, z rezystora od strony wtórnej transformatora uziemiającego w punkcie zerowym generatora lub może być wyliczany z trzech napięć fazowych. Dostępne są dwa niezależne stopnie działające wg charakterystyki zależnej lub niezależnej / 2 stopnie /. P344 posiada dodatkowo wejście napięciowe przez które realizowany jest niezależny pomiar napięcia zerowego. Funkcja posiada dodatkowe dwa stopnie. Nadprądowe fazowe (ANSI-50/51) Funkcja nadprądowa posiada dwa niezależne stopnie pomiarowe zrealizowane jako niezależne DT. Pierwszy stopień może być także ustawiony jako zależny IDMT zgodnie ze standardowymi charakterystykami IEC lub IEEE (9 charakterystyk). MiCOM P343/4/5: 100% zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana oraz od poślizgu biegunów wymagane dla dużych maszyn

5 5 Pod / Nadnapięciowe (ANSI-27/59) Zabezpieczenie działa w oparciu o pomiar wartości napięcia międzyfazowego lub fazowego. Dostępne są dwa niezależne stopnie działające wg charakterystyki niezależnej z czasem opóźnienia DT, z czego pierwszy stopień może być również ustawiony wg charakterystyki zależnej IDMT. Pod / Nadczęstotliwościowe (ANSI-81U/81O) Dostępne są dwa niezależne stopnie nadczęstotliwościowe i cztery stopnie podczęstotliwościowe. Każdy ze stopni posiada nastawialne opóźnienie czasowe. Mocowe (ANSI-32R/32O/32L) Zabezpieczenie posiada dwa stopnie, które mogą być dowolnie konfigurowane jako zabezpieczenia od mocy zwrotnej, od niskiego poziomu mocy (przy zrzucie mocy lub blokadzie mniej ważnych wyłączeń) lub od wysokiego poziomu mocy. Ponadto może być wykorzystane jako rezerwowe zabezpieczenie przeciążeniowe lub jako zabezpieczenie kontrolujące i / lub blokujące wyłącznik w celu uniknięcia rozbiegania podczas nagłego wyłączenia maszyny. Dodatkowo do pomiaru trójfazowego mocy (min. 2% Pn) można zastosować czułą jednofazową funkcję od mocy zwrotnej (min. 0,5%Pn) z wykorzystaniem czułego wejścia prądowego ziemnozwarciowego. Zanik wzbudzenia (ANSI-40) Urządzenie zapewnia zabezpieczenie od zaniku wzbudzenia w postaci dwustopniowego elementu pomiarowego impedancji z przesuniętą charakterystyką ogólnoimpedancyjną mho. W sytuacji niestabilności systemu działając wg charakterystyki z krótkim czasem opóźnienia powoduje szybkie wyłączenie przy utracie wzbudzenia przy wysokim poziomie mocy na wyjściu. Drugi stopień może być ustawiony z dłuższym czasem opóźnienia. Przy stabilnym stanie pracy Strefa 2 Strefa 1 Tryb nastawy: SILNIK Zc X X T T2 T 1 Z B X G Z A Zs θ Kołysania mocy od strony systemu Kołysania mocy od strony bloku R Tryb nastawy: GENERATOR Rysunek 2: Zabezpieczenie od poślizgu biegunów wirnika bazujące na charakterystyce impedancyjnej soczewkowej i ograniczającej (blinder) fi Stabilne kołysania mocy Charakterystyka ograniczająca (blinder) generatora stanowi pewne wyłączenie w sytuacjach niskiego poziomu mocy (np. zrzut mocy). Zabezpieczenie posiada człon czasowy całkujący umożliwiający zadziałanie elementu w obrębie charakterystyki impedancyjnej przy zadanym czasie zwłoki w stanie wystąpienia poślizgu biegunów. W nietypowych aplikacjach (np. przy stanie małego obciążenia, gdy maszyna pracuje w trybie generatora indukcyjnego) można zastosować dodatkową funkcję działającą na sygnalizacje ostrzegawczą, która kontroluje wartość współczynnika mocy. Asymetria obciążenia (ANSI-46T) (składowa przeciwna prądu - char. cieplna) Dwustopniowa funkcja od składowej przeciwnej prądu służy do wykrywania stanu asymetrii prądowej w stojanie w wyniku zewnętrznych zwarć lub nierównomiernego obciążenia. Zabezpieczenie jest dwustopniowe, z czego pierwszy stopień działa na sygnalizację natomiast drugi oparty o charakterystykę cieplną na wyłączenie. Składowa przeciwna prądu (ANSI-46OC) Funkcja posiada cztery stopnie bazujące na pomiarze składowej przeciwnej prądu z czasami niezależnymi. Każdy stopień może być ustawiony jako bezkierunkowy lub kierunkowy i może działać w przypadku odległych zwarć fazowych i doziemnych nawet, gdy w obszarze działania znajduje się transformator pracujący w układzie trójkąt gwiazda. Składowa przeciwna napięcia (ANSI-47) Funkcja posiada jeden stopień bazujący na pomiarze składowej przeciwnej napięcia z czasem niezależnym. Funkcja może być stosowana do detekcji asymetrii w napięciu na generatorze. Przewzbudzenie U/f (ANSI-24) Do zabezpieczenia generatora lub podłączonego do zespołu transformatora przeznaczona jest dwustopniowa funkcja od wzrostu indukcji wyrażona parametrem V/f. Pierwszy stopień z czasem opóźnienia DT, ustawiany jest na alarm, natomiast drugi stopień zgodnie z charakterystyką zależną lub niezależną ustawiany jest na wyłączenie. Przypadkowe załączenie generatora do sieci (tylko P343/4) (ANSI-50/27) W efekcie przypadkowego załączenia nie wzbudzonego generatora do sieci ze stanu spoczynku, pojawi się duża wartość prądu, która w ciągu kilku sekund może spowodować znaczne uszkodzenia termiczne. Zabezpieczeniem przed tego typu stanem jest logika prądu nadmiarowego nadzorowana napięciowo. W sytuacji, gdy napięcie na generatorze jest niskie, w trakcie postoju, uaktywniany jest bezzwłoczny element nadprądowy. Opóźnienia czasowe zapewniają, że element ten będzie pracował stabilnie przy normalnych zanikach napięcia w wyniku zwarć w systemie lub ponownym załączeniu generatora do eksploatacji. Poślizg biegunów wirnika (tylko P343/4) (ANSI-78) Zabezpieczenie od poślizgów biegunów wirnika generatora bazuje na pomiarze zmian impedancji ruchowej na zaciskach generatora umożliwiając detekcję kolejnych poślizgów w obrębie generatora jak i systemu. Jeżeli mierzona impedancja przechodzi przez dwie połówki charakterystyki soczewkowej i spędza tam dłuższy czas od nastawionego następuje załączenie licznika poślizgów. Liniowa charakterystyka Zc dzieli na dwie strefy działania generatora i systemu dla której przydzielone są osobne liczniki poślizgów. Istnieje możliwość nastawy funkcji dla trybu pracy jako generator, silnik lub oba razem.

6 6 Nienormalna częstotliwość turbiny (ANSI-81AB) Zabezpieczenie zapobiega uszkodzeniu łopat turbiny w przypadku pracy generatora poza znamionowymi parametrami częstotliwości. Dostępnych jest sześć zakresów (obszarów), gdzie rejestrowany jest czas pobytu częstotliwości w danym zakresie pomiarowym. W przypadku zaniku napięcia zasilania przekaźnika rejestrowany czas jest podtrzymywany przez baterię litową. Każdy obszar pomiarowy można skonfigurować na sygnalizację alarmową. Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) (ANSI-26/38) W celu dokładnego pomiaru temperatury uzwojeń generatora, łożysk, czy innych newralgicznych punktów dostępne są opcjonalne wejścia współpracujące z platynowymi przetwornikami RTD np. PT100 (do 10 wejść). Każdy pomiar RTD można ustawić na alarm i wyłączenie z czasem opóźnienia. Przeciążenie (model cieplny) (ANSI-49) Aby kontrolować stan cieplny generatora, zabezpieczenie posiada niezależną funkcję nadprądową bazującą na charakterystyce zależnej (model cieplny). Element przeciążeniowy można ustawić na wyłączenie i alarm. Do obliczeń wykorzystywana jest filtrowana składowa zgodna i przeciwna prądu. Funkcja umożliwia detekcję wszelkich stanów asymetrii oraz wzrostu temperatury w uzwojeniach wirnika. Dostępne są dwie stałe czasowe dla nagrzewania i chłodzenia. W przypadku zaniku napięcia pomocniczego stan cieplny zapisywany jest w pamięci nieulotnej zabezpieczenia. Logika blokowania funkcji nadprądowych Każdy stopień nadprądowy i ziemnozwarciowy może być blokowany przez odpowiednie wejście binarne. Pozwala to uzyskać logikę blokad w schemacie zabezpieczenia szyn. Wejścia i wyjścia analogowe (CLIO) Dostępne opcjonalne 4 wejścia i 4 wyjścia analogowe dla zakresów 0-1 ma, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA. Wejścia analogowe mogą być stosowane np. do monitorowania drgań lub obrotów turbozespołu. Do każdego z wejść można przypisać dwa stopnie zadziałania z niezależnymi blokami czasowymi. Ponadto każdy stopień może być ustawiony na zadziałanie od stanu przekroczenia lub obniżenia się parametru pomiarowego. Wyjścia analogowe mogą stanowić alternatywę dla niezależnych przetworników analogowych. Mogą być bezpośrednio podłączane do analogowych mierników wskazówkowych lub przesyłane do systemów SCADA poprzez istniejące urządzenia RTU. Ziemnozwarciowe wirnika (moduł P391 z CLIO) (ANSI 64R) Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika stosuje technikę wprowadzenia w obwód wzbudzenia sygnału prostokątnego napięciowego o częstotliwości 0.25, 0.5 lub 1Hz. Zewnętrzny moduł P391 współpracujący z kartą wejść analogowych CLIO wprowadza sygnał o niskiej częstotliwości w obwód wirnika i monitoruje jego rezystancję (w zakresie do 80kΩ). FUNKCJE KONTROLNE Lokalna rezerwa wyłącznikowa (ANSI-50BF) Lokalna rezerwa może być wykorzystywana do wyłączania wyłączników położonych bliżej źródła zasilania lub pobudzania rezerwowej cewki wyłączającej wyłącznika w przypadku jego awarii. Automatyka LRW może być również pobudzana z innych urządzeń zewnętrznych. Zrealizowana jest jako dwustopniowa. Kontrola obwodów prądowych (CTS) Kontrola obwodów prądowych służy do wykrycia zaniku sygnału prądowego z fazowego przekładnika prądowego i zablokowania działania prądowych członów zabezpieczeniowych. KONTROLA WYŁĄCZNIKA Kontrola obwodu wyłącznika (ANSI-74TCS) Kontrola obwodu wyłącznika, może być realizowana zarówno w stanie zamkniętym jak i otwartym (logika PSL). Sterowanie wyłącznikiem odbywa się poprzez programowalną logikę działania. Kontrola stanu położenia wyłącznika W przypadku wystąpienia nieprawidłowego położenia styków zwiernych i rozwiernych przekaźnika pomocniczego wyłącznika, pobudzana jest sygnalizacja ostrzegawcza. Kontrola zużycia wyłącznika Kontrola obejmuje: zliczanie ilości wyłączeń wyłącznika zliczanie sumy prądów lub kwadratów prądów wyłączonych I x, gdzie 1,0 x 2,0 kontrola czasu zadziałania wyłącznika kontrola liczby zadziałań wyłącznika w określonym przedziale czasu KONFIGURACJA I STEROWANIE Programowalna logika działania (PSL) Programowalna logika działania pozwala użytkownikowi modyfikować funkcje kontrolne i zabezpieczeniowe przekaźnika. Jest również pomocna przy konfigurowaniu wejść cyfrowych, wyjść przekaźnikowych i diod LED. Logika programowalna pozwala na wykorzystanie bramek logicznych oraz bloków czasowych. Bramki OR, AND i inne posiadają możliwość negowania sygnałów na wejściach i wyjściach. Można również tworzyć sprzężenia zwrotne. Rysunek 3 przedstawia ekran edytora graficznego dostępnego w ramach oprogramowania MiCOM S1 Studio, który wykorzystywany jest do konfiguracji logiki działania przekaźnika. Niezależne grupy nastaw Nastawy są podzielone na dwie kategorie: kontrolno - zabezpieczeniowe i konfiguracyjne. Do zastosowania są 4 grupy nastaw. Pozwalają one uwzględniać różne warunki działania zabezpieczanego obiektu i adaptować do nich przekaźnik. Wszystkie nastawy są przechowywane w pamięci E 2 PROM. Kontrola obwodów napięciowych (VTS) W przypadku wykrycia zaniku jednego, dwóch lub trzech sygnałów z przekładników napięciowych, pobudzana jest sygnalizacja i blokowane są napięciowe człony zabezpieczeniowe. W przypadku wykorzystywania bezpieczników automatycznych w obwodach wtórnych, sygnalizacja i blokowanie mogą być pobudzane przez skonfigurowane w tym celu wejście cyfrowe. Rysunek 3: Edytor graficzny PSL (MiCOM S1 Studio)

7 7 Kontrola sygnałów wejściowych Istnieje możliwość sterowania 32 sygnałami wejściowymi, które stosowane są w logice PSL. Uaktywnienie danego sygnału (stan wysoki lub niski) można dokonać lokalnie z panelu przekaźnika lub zdalnie z systemu. Ochrona danych hasłem Ochrona hasłem może być zastosowana niezależnie od dostępu do przekaźnika: poprzez klawiaturę na panelu przednim oraz przedni i tylni port komunikacyjny. Dostępne są dwa poziomy dostępu chronione hasłem. DIAGNOSTYKA Funkcje testu& monitoringu umożliwiają kontrolę stanów wielkości wejściowych oraz stanów wejść opto / wyjść przekaźnikowych, które skonfigurowane są w wewnętrzną logikę działania. Lokalny port testowy (25PIN) umożliwia wystawienie dowolnego sygnału funkcyjnego lub logicznego (DDB). Statusy funkcji można obserwować na panelu lub poprzez specjalny Blok Testowy (Seria 40). INTERFEJS KOMUNIKACYJNY (panel przedni) Interfejs użytkownika dostępny od przodu urządzenia, jak pokazano na rysunku 5, zawiera: 1. Podniesiona górna pokrywa dla uzyskania dostępu do wersji modelu produktu, numeru seryjnego i danych znamionowych 2. Wyświetlacz LCD z podświetleniem przedstawiający 3 x 16 znaków 3. Górna pokrywa identyfikująca nazwę produktu programowalnych wskaźników LED (trójkolorowe, możliwość współpracy z przyciskami funkcyjnymi) 5. Przyciski sterownicze typu HOTKEY 6. Przyciski do poruszania się po menu i wprowadzania danych przycisków funkcyjnych (różne tryby pracy) 8. Port serwisowy 25 pinowy (wymiana oprogramowania, monitoring sygnałów DDB, wprowadzanie własnych opisów alarmów) 9. Port lokalny RS232 do współpracy z oprogramowaniem wspomagającym MiCOM S1 Studio Rysunek 4: Panel przedni MiCOM P Bateria litowa dla podtrzymania rejestracji przebiegów zakłóceń oraz czasu rzeczywistego 11. Dolna pokrywa zakrywająca dostęp do baterii litowej, portu RS232 i portu serwisowego (możliwość założenia plomby) 12. Przyciski Czytaj i Czyść C dla przeglądania i potwierdzania alarmów programowalnych wskaźników LED (trójkolorowe) 14. Cztery wskaźniki LED z ustalonymi sygnałami. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE Zmiana parametrów lub pobieranie informacji dokonywane jest lokalnie poprzez panel przedni, interfejs PC z przodu, zdalnie poprzez główny port komunikacyjny KOM1 lub drugi zdalny port KOM2 z tyłu przekaźnika. Komunikacja lokalna (z przodu) Port komunikacyjny EIA(RS)232 Courier z przodu przeznaczony jest do współpracy z programem MiCOM S1 Studio, który głównie umożliwia konfigurację i nastawy przekaźnika. Ponadto istnieje możliwość pobierania zdarzeń, przebiegów zakłóceń oraz bieżących informacji pomiarowych z przekaźnika. Komunikacja zdalna (z tyłu) W standardzie urządzenia dostępny jest port komunikacyjny w oparciu o standard EIA(RS)485 dwuprzewodowy umieszczony z tyłu przekaźnika. Do interfejsu szeregowego można przypisać jeden z czterech protokołów komunikacyjnych. Każdy wymieniony poniżej protokół można w momencie zamawiania. Courier/Kbus Modbus RTU IEC DNP3.0 IEC61850 Istnieje możliwość zamówienia dla powyższych protokołów złącza światłowodowego typu ST (opcja). Opcjonalnie dostępny jest drugi niezależny port do komunikacji zdalnej typu RS232/RS485 z tyłu przekaźnika (typ SK4 w slocie A). Przeznaczony jest do zdalnej współpracy z programem MiCOM S1 Studio w protokole Courier (tylko) jako łącze inżynierskie. Dopuszcza się pracę modemową (RS232) lub sieciową (RS485) poprzez konwerter typu KITZ. Zabezpieczenie można wyposażyć w opcjonalną kartę ethernetową IEC ze złączem RJ45 i światłowodowym ST lub SC. Dostępna jest także karta z podwójnym kanałem typu Redundant Ethernet Bard w opcjach: RSTP, SHP lub DHP. Karta Ethernet posiada także możliwość synchronizacji czasu w standardzie IRIG-B oraz SNTP. REJESTRACJE I ANALIZA ZAKŁÓCEŃ Rejestrator zdarzeń W pamięci nieulotnej przekaźnika zapisywanych jest do 512 zdarzeń, które są dostępne bezpośrednio z wyświetlacza przekaźnika lub poprzez port komunikacyjny. Rejestrator wyłączeń Przekaźniki serii MiCOM P34x mogą zarejestrować w pamięci nieulotnej 5 ostatnich zwarć. Wszystkie informacje o przyczynie zakłócenia (pobudzone funkcje) oraz zatrzask parametrów opisane są datą oraz znacznikiem czasu. Dostępne są bezpośrednio z wyświetlacza przekaźnika lub poprzez zdalną / lokalną komunikację. Rejestrator przebiegów zakłóceń Wbudowany rejestrator zakłóceń posiada maksymalnie 16 kanałów analogowych, 32 kanały cyfrowe oraz kanał pomiaru czasu. Częstotliwość próbkowania wynosi 24 próbek / okres. Istnieje możliwość rejestracji i zachowania w pamięci nieulotnej przekaźnika do 20 przebiegów, z których każdy może trwać do 10,5s. Dane przebiegów dostępne są poprzez port komunikacyjny. Dzięki zapisowi w formacie COMTRADE, obróbka danych możliwa jest w pakiecie oprogramowania MiCOM S1 Studio (Edytor WaveWin).

8 8 Rysunek 5: Wymiary obudowy MiCOM P342 (40TE) Rysunek 6: Wymiary obudowy MiCOM P342 (60TE) MiCOM P343 (60TE) Rysunek 7: Wymiary obudowy MiCOM P343 (80TE) MiCOM P344 (80TE) MiCOM P345 (80TE)

9 9 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P34x - obwody analogowe

10 10 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P342 - wykonanie standardowe - 8 wejść / 7 wyjść

11 11 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P343 - wykonanie standardowe - 16 wejść / 14 wyjść

12 12 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P344 / P345 - wykonanie standardowe - 24 wejścia / 24 wyjścia

13 13 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P343 - wykonanie z 8 wyjściami silnoprądowymi

14 14 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P34x - moduł RTD i CLIO UWAGA: W P342 przy montażu tylko modułu CLIO (bez RTD) zaciski numerowane są od B1 do B30

15 15 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P34x - Porty komunikacyjne

16 16 PARAMETRY TECHNICZNE Parametry znamionowe Wejścia Prąd przemienny I n 1A / 5A (podwójny zakres, rms) Napięcie przemienne U n V lub V napięcie międzyfazowe Częstotliwość fn: 50 / 60 Hz Zakres śledzenia częstotliwości: 5Hz-70Hz Napięcie pomocnicze Vx: Nominalny Zakres działania (V) (Vx) DC/AC DC AC Wyjście napięciowe Napięcie wewnętrzne 48V DC (max. prąd 112mA) Wejścia binarne optoizolowane Wejścia logiczne mogą być pobudzane z kontrolowanego napięcia wewnętrznego 48V lub ze źródła zewnętrznego. Napięcie zasilania wybierane z menu: (24/27, 30/34, 48/54, 110/125, 220/250, Inne) Charakterystyki: standard 60%-80% lub 50%-70% Napięcie zadziałania > 19,2V dc Max napięcie. 300V dc Odporność AC 300V rms Wyjścia przekaźnikowe (standard) Zdolność łączeniowa (standard) załączanie 30A (3s) wyłączanie DC 50W rezyst. 62.5W ind. (L/R=50ms) AC 2500VA rezyst. AC 2500VA ind. (cosϕ = 0.7) obciążenie trwałe 10A 250A dla 30ms maksymalne obciążenie 10A przy 300V Zestyki szybkie / mocne typu High Break Technologia: IGBT hybrydowa MOFSET Napięcie znamionowe 300 V Prąd ciągły 10 A dc Prąd krótkotrwały 30 A przez 3 s Obciążalność dla wyłączania: DC: 7500 W rezystancyjne Maksymalnie: 30A i 300V DC: 2500 W indukcyjne (L/R=40 ms) Maksymalnie: 10A i 300V Czas odpowiedzi < 0,2 ms Czas odpadu < 7,5 ms Trwałość łączeniowa Zestyki obciążone min zadziałań Zestyki nieobciążone min zadziałań Pobór mocy Napięcie pomocnicze Min 11W lub 24VA (40 / 60 / 80TE) Przy minimalnej konfiguracji I/O Każde dodatkowe wejście opto 0.09W (24/27V, 30/34V, 48/54V) 0.12W (110/125V) 0.19W (220/250V) Każde dodatkowe wyjście przekaźnikowe 0.13W Obwód napięcia znamionowego Vn 110V/120V <0.06VA - 110V Vn 380V/480V <0.06VA 440V Obwód prądu znamionowego Faza <0.15VA Ziemnozw. <0.2VA Wytrzymałość cieplna Wejścia prądowe AC 4.0 x I n przy pracy ciągłej 30 x I n przez 10s 100 x I n przez 1s Wejścia napięciowe AC 2 x U n przy pracy ciągłej 2.6 x U n przez 10s Wytrzymałość środowiskowa Temperatura zewnętrzna Zgodnie z IEC : 1988: Zakres działania: -25 o C do +55 o C Przechowywanie i transport: -40 o C do +70 o C Wilgotność Zgodnie z IEC : 1969: 56 dni przy wilgotności względnej 93% w temp. 40 C Zgodnie z IEC : 1980: Zmiany cykliczne, 6 (12+12) godzinnych cykli przy wilgotności względnej 93% w temp. +25 C do +55 C Obudowa / Waga P kg - 40TE P kg - 60TE P kg - 60TE P343 14kg - 80TE P344 14kg - 80TE P345 14kg - 80TE Zestyki typu watchdog sygnalizacyjne DC 30W rezyst. DC 15W ind (L/R=40ms) AC 375VA ind. (cosϕ = 0.7)

17 17 Badanie izolacji przy użyciu megaomomierza wysokonapięciowego (powyżej 250V) uszkadza elementy półprzewodnikowe zabezpieczenia, co może prowadzić do awarii, widocznej dopiero po kilku tygodniach od chwili przeprowadzenia badania. Nieprzygotowanych obwodów zabezpieczenia nie wolno testować przy użyciu miernika izolacji o napięciu wyższym niż 250V!!! Przygotowanie obwodów polega na połączeniu biegunów wejść binarnych, wejść zasilania oraz wyjść - zwłaszcza półprzewodnikowych (o charakterystyce "szybkiej" bądź mocnej ). Wewnątrz urządzenia między dowolnymi jego zaciskami, nie może się pojawić różnica potencjałów o wartości przekraczającej 250 V. W razie braku możliwości takiego przygotowania, wymagane jest odłączenie sprawdzanych obwodów zewnętrznych od zabezpieczenia na czas wykonywanych badań. Urządzenie jest obiektem testów wysokonapięciowych podczas procesu produkcji zgodnie z normami przedstawionymi w rozdziale opisującym dane techniczne. Takie badanie jest przeprowadzone tylko raz, z zachowaniem ściśle określonego, bardzo krótkiego czasu badania. Obwody komunikacji szeregowej (RS232 / RS485) nie podlegają testom napięciowym - nie wolno testować ich miernikiem izolacji!!! NOTATKI

18 18 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel , Fax Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm. Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

MiCOM P342, P343, P344, P345

MiCOM P342, P343, P344, P345 [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P342, P343, P344, P345 Cyfrowe zabezpieczenia generatorów Zabezpieczenia generatorów serii MiCOM P340 tworzą elastyczne i niezawodne połączenie funkcji zabezpieczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

MiCOM P746. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H

MiCOM P746. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P746 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H Przedstawiamy nowe w pełni cyfrowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS i LRW w układzie scentralizowanym.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437

Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437 Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437 Zabezpieczenie odległościowe MiCOM P437 W niniejszym ćwiczeniu zostanie wykorzystane uniwersalne zabezpieczenie odległościowe firmy Schneider-electric

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

MiCOM P92x. [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE. Korzyści dla klienta:

MiCOM P92x. [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px20 1 MiCOM P92x Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE W celu wykorzystania przekaźników w różnorodnych aplikacjach dostępne są wykonania w dwóch zakresach

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

MiCOM P740. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1

MiCOM P740. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1 [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P740 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1 Konsekwencje zwarcia na szynach zbiorczych w sieciach rozdzielczych, czy układach transmisji mocy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Sterownik polowy CZIP -PRO

Sterownik polowy CZIP -PRO Sterownik polowy CZIP -PRO cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary, sterowanie, rejestracja i komunikacja Zabezpieczenie konduktancyjne ziemnozwarciowe z algorytmem adaptacyjnym detekcja zwarć doziemnych

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

MiCOM P94x. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE

MiCOM P94x. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE MiCOM P94x Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE Przekaźniki MiCOM P941 i P943 znajdują zastosowanie w sieciach dystrybucyjnych i rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej,

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia silników

Zabezpieczenia silników SIPROTEC Zabezpieczenia silników SIPROTEC Zabezpieczenia silników Funkcje zabezpieczeniowe dla różnych typów zwarć w silnikach Zwarcie Funkcja zabezpieczeniowa Numer ANSI n Przeciążenie cieplne stojana

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

MiCOM P24x. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego

MiCOM P24x. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P24x Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego OPIS Przekaźniki serii MiCOM P24x są zintegrowanymi urządzeniami służącymi do zabezpieczania, sterowania

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE FUNKCJE. Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze

GŁÓWNE FUNKCJE. Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze 01 MiCOM P841 Moduł automatyki SPZ MiCOM P841 jest urządzeniem do sterowania i zabezpieczania linii transmisyjnych. Dostępne są 2 modele: dla aplikacji z jednym wyłącznikiem lub z dwoma wyłącznikami w

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012 Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne Nowy zakład w STONE Produkcja MiCOM serii Px30 i Px40 Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012 www.schneider-energy.pl SERWIS 24/7 LINIA SERWISOWA REFA Zakład

Bardziej szczegółowo

MiCOM P645. Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy. Zabezpieczenia Seria Px40

MiCOM P645. Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy. Zabezpieczenia Seria Px40 1 MiCOM P645 Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy P645 80TE Transformator mocy jest najważniejszym i najdroższym elementem systemu na stacji energetycznej. Dlatego kluczowym elementem automatyki

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa

Energetyka przemysłowa Katalog aplikacji zabezpieczeń Energetyka przemysłowa Zeszyt 2 Zabezpieczenia silników asynchronicznych SN SPIS TREŚCI 1 RODZAJE PRZEKAŹNIKÓW...2 2 PRZEGLĄD APLIKACJI...3 2.1 Uwagi ogólne...3 2.2 Wejścia

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika

MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika MiCOM E4 Zasobnik kondensatorowy do ania cewki nika Zasobnik kondensatorowy MiCOM E4 jest urządzeniem pomocniczym o typowym zastosowaniu do zasilenia energią cewki napięciowej nika w systemach rozdzielczych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P543 Obudowa 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z problemami

Bardziej szczegółowo

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013 Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne Nowy zakład w STONE Produkcja MiCOM serii Px30 i Px40 Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013 www.schneider-energy.pl SERWIS 24/7 LINIA SERWISOWA REFA Zakład

Bardziej szczegółowo

MiCOM P591, P593, P594 & P595

MiCOM P591, P593, P594 & P595 01 MiCOM P591, P593, P594 & P595 Interfejsy komunikacyjne Urządzenia MiCOM P591 i P593 są jednostkami interfejsu komunikacyjnego konwertującego sygnały optyczne na elektryczne. Pozwala to na połączenie

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2011 www.schneider-electric.pl [ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zestawienie kodów ANSI używanych w katalogu 2 Zestawienie kodów ANSI używanych w

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Elementy do poprawy współczynnika mocy

100% electricity. Elementy do poprawy współczynnika mocy 100% ity Elementy do poprawy współczynnika mocy Automatyczne regulatory współczynnika mocy DCRK Programowanie cyfrowe 5 lub 7 stopniowa konfiguracja w obudowie 96x96mm 8 lub 12 stopniowa konfiguracja w

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

E REJESTRACJA I WIZUALIZACJA

E REJESTRACJA I WIZUALIZACJA E REJESTRACJA I WIZUALIZACJA Papierowy rejestrator serii PHE o zapisie 100mm kompaktowe rozmiary wysoka jakość rejestracji łatwa konfiguracja sygnałów wejściowych wydruk w postaci cyfrowej łatwa obsługa

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P do pracy w polu pomiarowym rozdzielni SN Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P jest przeznaczone do pracy w polu pomiarowym

Bardziej szczegółowo

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych 1/6 trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych 2/6 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ELNet PQ to nowoczesny, cyfrowy, wielofunkcyjny, trójfazowy licznik energii elektrycznej. Licznik zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z

Bardziej szczegółowo

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,

Bardziej szczegółowo

CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY

CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY SPIS TREŚCI I. Biblioteka funkcji przekaźników...5 F1 funkcja różnicowoprądowa

Bardziej szczegółowo

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych 1/6 trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych 2/6 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ELNet GR to nowoczesny, cyfrowy, wielofunkcyjny, trójfazowy licznik energii elektrycznej, Licznik zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej generatora

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MiCOM Alstom P24x. Karta techniczna. Zespół Zabezpieczeń Silników Elektrycznych GRID

MiCOM Alstom P24x. Karta techniczna. Zespół Zabezpieczeń Silników Elektrycznych GRID MiCOM Alstom P24x Karta techniczna Zespół Zabezpieczeń Silników Elektrycznych GRID Poprawa konkurencyjności i wydajności przy jednoczesnym dostosowaniu się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika. 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1 przeznaczony jest do użytku między innymi w układach automatyki i energetyki przemysłowej. Znajduje zastosowanie w tablicach synoptycznych w rozdzielniach.

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvP 9.04.09 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA NAPIĘĆ...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo