GŁÓWNE FUNKCJE. Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNE FUNKCJE. Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze"

Transkrypt

1 01 MiCOM P841 Moduł automatyki SPZ MiCOM P841 jest urządzeniem do sterowania i zabezpieczania linii transmisyjnych. Dostępne są 2 modele: dla aplikacji z jednym wyłącznikiem lub z dwoma wyłącznikami w układzie 1½ oraz w topologii pierścienia. We wszystkich tych aplikacjach krytyczny jest nadzór poprawnego działania wyłączników oraz zapewnienie pewnego działania automatyki SPZ w celu szybkiego przywrócenia warunków znamionowych linii po zaistniałym zakłóceniu. W tym celu dostępne są zaawansowane funkcje LRW, SPZ oraz kontroli synchronizmu. MiCOM P841-B Możliwości konfiguracji logiki działania urządzenia są bardzo uniwersalne np. mozliwość szybkiego utworzenia schematu dla układu z 2 wyłącznikami. Automatyka SPZ może pracować jako 1- lub 3-fazowa z funkcjami diagnostycznymi niezależnymi dla każdej fazy. Pozostałe automatyki takie jak sterowanie, kontrola obwodu wyłączającego oraz blokady polowe wspierane są dzięki zewnętrznemu edytorowi graficznemu. P841 możliwy jest do wykorzystania w pomocniczych aplikacjach jako koncentrator sygnałów we/wy, rejestratora zakłóceń oraz jako gateway systemu SCADA. Oprócz kluczowych SPZ i LRW do wykorzystania są dodatkowe funkcje zabezpieczeniowe takie jak kierunkowe nadprądowe, ziemnozwarciowe, napięciowe czy częstotliwościowe. Kompleksowość takiego wyposażenia pozwala na zastosowanie P841 jako rezerwowego zabezpieczenia dla linii napowietrznych lub kablowych WN / NN. GŁÓWNE FUNKCJE Adaptacja do różnych stacji i układów wyłacznikowych Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze strowaniem 2 wyłączników (P841 model B). KORZYŚCI DLA KLIENTA Aplikacja dla 1 lub 2 wyłączników Zaimplementowany protokół IEC Czytelna sygnalizacja poprzez 3-kolorowe LED Programowalne klawisze funkcyjne Elastyczność aplikacji Zwarta obudowa Sprawdzony algorytm działania SPZ z wewnętrzną kontrolą napięciową oraz synchronicznym załączeniem Programowalna logika załączania dla 2 wyłączników: wiodący - śledzący w P841-B. Zaawansowany algorytm LRW Zintegrowane funkcje zabezpieczeniowe Programowalna logika PLC Optymalizacja możliwości urządzenia dla dowolnego układu pracy Szybkie przetwarzanie wszystkich zmian. Rozmiar i złożoność struktury logiki nie wpływa na wydłużenie czasu działania urządzenia.

2 02 FUNKCJE ANSI IEC Typ P841-A P841-B OptGGIO Izolowane optycznie wejścia cyfrowe RlyGGIO Wyjścia przekaźnikowe Wyjścia mocne Opcja FnkGGIO Klawisze funkcyjne LedGGIO Programowalne trójkolorowe diody Konfiguracja dla 2 wyłączników 50BF RBRF Szybki LRW 1 1 lub 2 79 RREC SPZ 1 1 lub 2 25 RSYN Kontrola synchronizmu 1 2 Kontrola wirowania pola PTRC Tryb 1- lub 3-fazowy 50/51/67 OcpPTOC / RDIR Zabezpieczenie nadprądowe (LB stopni) N/51N/67N EfdPTOC / RDIR Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (LB stopni) N/67N/SEF SenPTOC / RDIR Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (LB stopni) NgcPTOC/ RDIR Zabezpieczenie od asymetrii prądowej 46BC Logika uszkodzenia przewodu 49 PTTR Zabezpieczenie przeciążeniowe 27 PTUV Zabezpieczenie podnapięciowe (LB stopni) PhsPTOV Zabezpieczenie nadnapięciowe (LB stopni) N ResPTOV Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej (LB stopni) U, 81O, 81R PTUF/PTOF Zabezpieczenia częstotliwościowe oraz df/dt Liczba grup nastaw 4 4 FL RFLO Lokalizator miejsca zwarcia Rejestrator wyłączeń SOE Rejestrator zdarzeń RDRE Graficzny rejestrator zakłóceń VTS Kontrola obwódów pomiarowych U CTS Kontrola obwódów pomiarowych I XCBR Diagnostyka wyłącznika 1 1 lub 2 TCS Kontrola obwodu wyłączającego Graficzna logika programowalna (PSL)

3 03 APLIKACJA Model P841-A wykorzystywany jest w aplikacjach z jednym wyłącznikiem. Linia powinna być wyposażona w wyłącznik trójfazowy (lub 3 jednostki 1-fazowe). Wyposażenie podstawowe aparatury pierwotnej to także 3-fazowy przekładnik prądowy, 3-fzowy przekładnik napięciowy oraz dodatkowy przekładnik pomiaru napięcia (1 obwód) do realizacji synchronicznego załączenia. W przypadku aplikacji z dwoma wyłącznikami należy wybrać model P841-B. Umożliwia to podwójne zabezpieczenie linii wliczając poprawną identyfikację uszkodzonego wyłącznika w układzie wiodący - śledzący. Model B może być także wykorzystany w aplikacji z 1 wyłącznikiemw celu zwiększenia liczby we/wy. Model A zabudowany jest w węższej obudowie 60TE; model B posiada obudowę 80TE. SPZ I KONTROLA SYNCHRONIZMU Podstawowe funkcje SPZ Obydwa modele P841 oferują szybką automatykę SPZ, z możliwością konfiguracji cykli 1- lub 3-fazowych. Poszczególne zastosowania opisane są poniżej: Kontrola synchronizmu Wstępna kontrola czasu - oczekiwanie na prawidłowe warunki synchronizacji. Kontrola różnicy napięć, częstotliwości, kąta i czasu. Próg napięciowy - ograniczenie działania do przypadków gdy napięcie będzie mierzone w wyznaczonym zakresie okienkowym. Martwa/Czynn Linia/Szyna - wszystkie możliwe konfiguracje łączeniowe. SPZ natychmiastowy - szybkie załączenie bez czasu opóźnienia pozwala na reakcję, gdy na drugim końcu linii wyłącznik został już załączony. Sprawdzenie dla cyklu 1 - decyzja czy pierwszy cykl może być zrealizowany jako szybki bez kontroli synchronizmu. Zakłada krótki czas przerwy beznapięciowej i brak przesunięcia w fazie. SPZ jednofazowy - Pojedynczy cykl jednokrotny następujący po cyklach trójfazowych z niezależnymi nastawami czasowymi. SPZ trójfazowy - do 4 cykli z niezależnymi nastawami czasowymi. Niezależna definicja działania dla zwarć wielofazowych - logika aktywacji SPZ dla tych warunków. Logika blokowania sprawdzająca czy wyłącznik został załączony przed cyklem SPZ. Czas przerwy beznapięciowej - działanie lub odwzbudzenie zabezpieczenia, wyłączenie lub układ martwej linii. SPZ w biegu - Sygnalizacji pracy SPZ w cyklu 1- lub 3-fazowym. Czas dyskryminacji - określa czy przejście ze zwarcia jednofazowego do wielofazowego podczas przerwy beznapięciowej ma wyzwolić kolejne wyłączenie. Kontrola wyłącznika - sprawdzenie napędu wyłącznika (stan nazbrojenia). Czas regeneracji. Sygnalizacja udanego cyklu. Licznik cykli. Kasowanie blokady - interfejs użytkownika, załączenie wyłącznika, wyłączenie trybu automatycznego, zewnętrzny sygnał ze zwłoką czasową. Blokada - opóźnienie czasowe po ręcznym załączeniu.

4 04 Załączenie z obu stron i sprawdzenie synchronizmu Opcja ta dostępna jest w modelu P841-B, i zezwala na obustronne załączenie dla układu wiodący - śledzący: Sterowanie 2 wyłącznikami. Użytkownik określa wyłącznik wiodący i śledzący. T Indywidualny wybór aktywności SPZ. Działanie wyłącznika śledzącego - załączenie po nastawialnej zwłoce czasowej po załaczeniu wyłącznika wiodącego. Alternatywą może być załączenie ręczne. Niezależne dla każdego wyłącznika nastawy blokady i kasowania. LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA Automatyka LRW może zostać pobudzona poprzez wewnętrzne zabezpieczenia P841 lub sygnałem zewnętrznym. Gdy zabezpieczenie nadprądowe lub zabezpieczenie szyn wysyła sygnał wyłączający na 2 wyłączniki, P841-B umożliwia poprawne wyłączenie lub aktywowanie automatyki LRW. W P841-B realizowana jest także funkcja retripu oraz wyłączenia zwrotnego (backtrip). SZYNA BUS A INNE FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE 4 stopnie zabezpieczenia nadprądowego fazowego i ziemnozwarciowego z charakterystyką czasową niezależną oraz z możliwością wyboru charakterystyk zależnych IEC oraz ANSI/IEEE IDMT. Zabezpieczenie od asymetrii prądowej. LINIA LINE 2 stopnie pod- i nadnapięciowego zabezpieczenia fazowego oraz nadnapięciowego składowej zerowej. B P841 Model B SZYNA BUS C LINIA LINE Funkcja wykrywania uszkodzonego przewodu oparta o algorytm wykrywania stosunku składowej zgodnej do przeciwnej prądu. Dwustopniowe zabezpieczenie przeciążeniowe wykorzystujące model cieplny. 4 stopnie zabezpieczenia podczęstotliwościowego oraz 2 stopnie nadczęstotliwościowego oraz kontrola szybkości zmian częstotliwości df/dt. FUNKCJE POMOCNICZE Ciągły nadzór obwodów pomiarowych napięciowych i prądowych. SPZ z kontrolą synchronizmu, LRW i inne funkcje zabezpieczeniowe - wszystko w jednym urządzeniu

5 05 STEROWANIE Interfejs użytkownika Zintegrowany system klawiszy funkcyjnych oraz trójkolorowe diody LED pozwalają w większym stopniu wykorzystać możliwości urządzenia. Klawisze funkcyjne mogą pracować w 2 trybach: przycisk oraz przełącznik i standardowo powiązane są z diodami LED. Alternatywnie do komend systemowych znajdujących się w menu, klawisze funkcyjne mogą być zaprogramowane jako elementy sterowania lokalnego, funkcje uruchomieniowe lub pomocnicze. FUNKCJE NADZORU Kontrola obwodu wyłączania Możliwe jest wykorzystanie optoizolowanych wejść binarnych oraz programowalnej logiki. Kontrola stanu wyłącznika W przypadku wykrycia niejednoznaczego stanu położenia wyłącznika generowana jest sygnalizacja alarmowa. Klawisze szybkiego dostępu Komendy załączenia i wyłączenia dostępne są za pomocą menu klawiszy szybkiego dostępu hotkeys i pozwalają na bezpośrednie sterowania bez potrzeby nawigowania po menu. Możliwe jest także ich zaprogramowanie w standardzie Załącz/Wyłącz czy Odstaw/Dostaw. Diagnostyka wyłącznika Kontrola liczby wyłączeń Rejestracja sumy prądów kumulowanych Kontrola czasu otwierania Logika programowalna PLC Potężne narzędzie graficzne pozwala użytkownikowi dostosować urządzenie do swoich potrzeb. Program wykorzystuje możliwości organizowania logiki za pomocą bramek logicznych NOT, OR, AND i ich kombinacji, tworzenia pętli zwrotnych, przerzutników bistabilnych oraz opcji podtrzymywania sygnałów (m.in. przekaźniki i LED). Optymalizacja działania PSL nie wpływa na czas działania funkcji zabezpieczeniowych. Funkcja dostępna jest z poziomu programu narzędziowego MiCOM S1 Studio. OCHRONA HASŁEM

6 06 POMIARY I REJESTRACJA Pomiary Wartości chwilowe i śrenie dla prądów, napięć i mocy odniesione do strony pierwotnej lub wtónej przekładników. Lokalizator miejsca zwarcia Urządzenie wyświetla informacje o miejscu zwarcia podając opcjonalnie: kilometry, mile, omy lub procentową długość linii. Sprawdzony algorytm uwzględnia stany przedzwarciowe i zwarcia łukowe. Rejestrator zdarzeń W pamięci podtrzymywanej bateryjnie przechowywanych jest 512 zdarzeń, które mogą być pobrane poprzez jeden z interfejsów komunikacyjnych lub przeglądane bezpośrenio z menu urządzenia. W celu zapewnienia jak najlepszego znakowania czasem zdarzemoże być wykorzystany opcjonalnie port IRIG-B. Rejestrator wyłączeń Rejestrowanych jest 15 ostatnich zakłóceń w tym: Informacja o zakłóconej fazie Działanie zabezpieczeń Aktywna grupa nastaw Informacja o odległości do miejsca zwarcia Czas działania przekaźnika i wyłącznika Wartości prądów, napięć i częstotliwości w chwili wyzwolenia. KOMUNIKACJA SYSTEMOWA Szeroka gama protokołów komunikacyjnych w tym IEC61850 zapewnia przekazywanie informacji do dowolnego systemu SCADA. Urządzenie standardowo wyposażone jest w 2 porty komunikacyjne: tylny do zdalnej komunikacji oraz przedni do podłączenia z komputerem PC. P841 może być opcjonalnie wyposażony w drugi tylny port komunikacyjny pełniący rolę łącza inżynieryjnego. Port ten obsługuje protokół Courier i dedykowany jest do połączenia z pakietem oprogramowania inżynieryjnego MiCOM S1 Studio. Dostępne są następujące protokoły: Courier/K-Bus, IEC , DNP3.0 (EIA-485 lub Ethernet) IEC61850 Rejestrator zakłóceń Dane dotyczące wyłączenia rejestrowane są w 12 kanałach analogowych, 32 cyfrowych i 1 czasowym. Przeciętna pojemność pamięci to 50 rekordów każdy długości 1 sekundy. Wszystkie kanały i sposób wyzwalania rejestratora jest programowany. Zarejestrowane dane mogą być pobrane z urządzenia za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Obowiązuje format COMTRADE.

7 07 WYMIARY MiCOM P841A 12 otworów Ø 3.4 Montaż zatablicowy A - otwory technologiczne B - otwory montażowe Wszystkie wymiary w [mm] Dodatkowa osłona z przewodami

8 08 WYMIARY MiCOM P841B 12 otworów Ø 3.4 Montaż zatablicowy A - otwory technologiczne B - otwory montażowe Wszystkie wymiary w [mm] Dodatkowa osłona z przewodami

9 09 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P841A - obwody analogowe

10 10 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P841B - obwody analogowe

11 11 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P841 - wersja 16 wejść / 14 wyjść

12 12 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P841 - wersja 16 wejść / 7 wyjść / 4 wyjść silnoprądowych

13 13 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P841 - wersja 24 wejść / 8 wyjść / 12 wyjść silnoprądowych

14 14 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P841 - wersja 24 wejść / 16 wyjść / 8 wyjść silnoprądowych

15 15 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ MiCOM P841 - wersja 24 wejść / 32 wyjść

16 16 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ Porty komunikacyjne

17 16 Badanie izolacji przy użyciu megaomomierza wysokonapięciowego (powyżej 250V) uszkadza elementy półprzewodnikowe zabezpieczenia, co może prowadzić do awarii, widocznej dopiero po kilku tygodniach od chwili przeprowadzenia badania. Nieprzygotowanych obwodów zabezpieczenia nie wolno testować przy użyciu miernika izolacji o napięciu wyższym niż 250V!!! Przygotowanie obwodów polega na połączeniu biegunów wejść binarnych, wejść zasilania oraz wyjść - zwłaszcza półprzewodnikowych (o charakterystyce "szybkiej" bądź mocnej ). Wewnątrz urządzenia między dowolnymi jego zaciskami, nie może się pojawić różnica potencjałów o wartości przekraczającej 250 V. W razie braku możliwości takiego przygotowania, wymagane jest odłączenie sprawdzanych obwodów zewnętrznych od zabezpieczenia na czas wykonywanych badań. Urządzenie jest obiektem testów wysokonapięciowych podczas procesu produkcji zgodnie z normami przedstawionymi w rozdziale opisującym dane techniczne. Takie badanie jest przeprowadzone tylko raz, z zachowaniem ściśle określonego, bardzo krótkiego czasu badania. Obwody komunikacji szeregowej (RS232 / RS485) nie podlegają testom napięciowym - nie wolno testować ich miernikiem izolacji!!! NOTATKI

18 16 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel , Fax Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm. Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

MiCOM P645. Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy. Zabezpieczenia Seria Px40

MiCOM P645. Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy. Zabezpieczenia Seria Px40 1 MiCOM P645 Zabezpieczenie Różnicowe Transformatora Mocy P645 80TE Transformator mocy jest najważniejszym i najdroższym elementem systemu na stacji energetycznej. Dlatego kluczowym elementem automatyki

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika

MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika MiCOM E4 Zasobnik kondensatorowy do ania cewki nika Zasobnik kondensatorowy MiCOM E4 jest urządzeniem pomocniczym o typowym zastosowaniu do zasilenia energią cewki napięciowej nika w systemach rozdzielczych.

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

MiCOM P591, P593, P594 & P595

MiCOM P591, P593, P594 & P595 01 MiCOM P591, P593, P594 & P595 Interfejsy komunikacyjne Urządzenia MiCOM P591 i P593 są jednostkami interfejsu komunikacyjnego konwertującego sygnały optyczne na elektryczne. Pozwala to na połączenie

Bardziej szczegółowo

MiCOM P746. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H

MiCOM P746. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P746 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H Przedstawiamy nowe w pełni cyfrowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS i LRW w układzie scentralizowanym.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

MiCOM P94x. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE

MiCOM P94x. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE MiCOM P94x Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE Przekaźniki MiCOM P941 i P943 znajdują zastosowanie w sieciach dystrybucyjnych i rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej,

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

MiCOM P24x. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego

MiCOM P24x. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P24x Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego OPIS Przekaźniki serii MiCOM P24x są zintegrowanymi urządzeniami służącymi do zabezpieczania, sterowania

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

MiCOM P342, P343, P344, P345

MiCOM P342, P343, P344, P345 1 MiCOM P342, P343, P344, P345 Cyfrowe zabezpieczenia generatorów Zabezpieczenia generatorów serii MiCOM P340 tworzą elastyczne i niezawodne połączenie funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych,

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa

Energetyka przemysłowa Katalog aplikacji zabezpieczeń Energetyka przemysłowa Zeszyt 2 Zabezpieczenia silników asynchronicznych SN SPIS TREŚCI 1 RODZAJE PRZEKAŹNIKÓW...2 2 PRZEGLĄD APLIKACJI...3 2.1 Uwagi ogólne...3 2.2 Wejścia

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

CVM-A1500. Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania. Jakość pod każdym względem. Pomiar i kontrola

CVM-A1500. Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania. Jakość pod każdym względem. Pomiar i kontrola Pomiar i kontrola CVM-A1500 Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania Jakość pod każdym względem Technologia zapewniająca wydajność energetyczną Jakość Twojej sieci - jednym rzutem oka CVM-A1500 rejestruje

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2011 www.schneider-electric.pl [ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zestawienie kodów ANSI używanych w katalogu 2 Zestawienie kodów ANSI używanych w

Bardziej szczegółowo

MiCOM P14x. Zespoły Zabezpieczeń Linii SN. Zabezpieczenia Seria Px40

MiCOM P14x. Zespoły Zabezpieczeń Linii SN. Zabezpieczenia Seria Px40 1 MiCOM P14x Zespoły Zabezpieczeń Linii SN Przekaźniki serii MiCOM P14x są zintegrowanymi urządzeniami służącymi do zabezpieczania, sterowania i kontroli linii kablowych i napowietrznych w sieciach dystrybucji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002 BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) INSTRUKCJA OBSŁUGI ASTOR SP. Z O.O. ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków tel. 12 428 63 00 info@comodis.pl comodis.pl DO CZEGO SŁUŻY? Bezprzewodowe wyjścia

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P do pracy w polu pomiarowym rozdzielni SN Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P jest przeznaczone do pracy w polu pomiarowym

Bardziej szczegółowo

MiCOM P342, P343, P344, P345

MiCOM P342, P343, P344, P345 [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P342, P343, P344, P345 Cyfrowe zabezpieczenia generatorów Zabezpieczenia generatorów serii MiCOM P340 tworzą elastyczne i niezawodne połączenie funkcji zabezpieczeniowych,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

MiCOM P740. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1

MiCOM P740. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1 [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P740 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1 Konsekwencje zwarcia na szynach zbiorczych w sieciach rozdzielczych, czy układach transmisji mocy

Bardziej szczegółowo

MiCOM P111Enh / P115 / P116

MiCOM P111Enh / P115 / P116 1 MiCOM P111Enh / P115 / P116 Zespoły Zabezpieczeń Nadprądowych Platformy P10 Przekaźniki typu MiCOM P111Enh/P115/P116 stanowią najnowszą rodzinę zabezpieczeń nadprądowych, które zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

MRI4 IEC HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRI4IDP

MRI4 IEC HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRI4IDP MRI4 IEC60870-5-103 HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MRI4IDP Spis treści WARSTWA FIZYCZNA... 3 WARSTWA ŁĄCZA... 3 WARSTWA APLIKACJI... 4 LISTA PUNKTÓW DANYCH... 8 Sygnały... 8 Wartości

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012 Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne Nowy zakład w STONE Produkcja MiCOM serii Px30 i Px40 Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012 www.schneider-energy.pl SERWIS 24/7 LINIA SERWISOWA REFA Zakład

Bardziej szczegółowo

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3 Strona - Strona -3 Strona -3 PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD próg roboczy. tawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD progi robocze. tawiany próg wyłączania

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2 Opis ogólny Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3. UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4. PODSTAWOWE DEFINICJE...6 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA...7 Zabezpieczenia : UTXvZRP

Bardziej szczegółowo

MiCOM P220 / P225. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego

MiCOM P220 / P225. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego [ Zabezpieczenia ] Seria Px0 MiCOM P0 / P5 Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego OPIS Przekaźnik MiCOM P0 / P5 jest zintegrowanym urządzeniem służącym do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...7 4. FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z

Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z przeznaczone jest do pracy w polach rozdzielni SN i nn. Sterownik jest przedstawicielem nowej grupy urządzeń Ex-mBEL, która uzupełnia gamę

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZSN 5U od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

MiCOM P122C. Kompaktowe zabezpieczenie nadprądowe

MiCOM P122C. Kompaktowe zabezpieczenie nadprądowe MiCOM P122C Kompaktowe zabezpieczenie nadprądowe Opis Przekaźnik MiCOM P122C jest urządzeniem umieszczonym w kompaktowej obudowie, które znajduje zastosowanie jako selektywne zabezpieczenie nadprądowe

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA 1. ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie typu ZSZ-H5 przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kv, o rozmiarze nie większym niż 5 pól (wszystkie rozdzielnie w układach H).

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z

Bardziej szczegółowo

MiCOM P125 / P126 / P127

MiCOM P125 / P126 / P127 1 MiCOM P125 / P126 / P127 Cyfrowe Zespoły Zabezpieczeń Nadprądowych Kierunkowych MiCOM P12x 30TE ZASTOSOWANIE Cyfrowe przekaźniki MiCOM P125/6/7 są uniwersalnymi przekaźnikami nadprądowymi kierunkowymi

Bardziej szczegółowo

Detektor zwarć e 2 TANGO -50. Karta katalogowa K

Detektor zwarć e 2 TANGO -50. Karta katalogowa K Detektor zwarć e 2 TANGO -50 Karta katalogowa K-31.2.1 Tworzymy pomysły z energią! Detektor zwarć e²tango-50 to rozwiązanie ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA powstałe w wyniku prowadzonych prac rozwojowych przez

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia silników

Zabezpieczenia silników SIPROTEC Zabezpieczenia silników SIPROTEC Zabezpieczenia silników Funkcje zabezpieczeniowe dla różnych typów zwarć w silnikach Zwarcie Funkcja zabezpieczeniowa Numer ANSI n Przeciążenie cieplne stojana

Bardziej szczegółowo

MiCOM P125 / P126 / P127

MiCOM P125 / P126 / P127 1 MiCOM P125 / P126 / P127 Cyfrowe Zespoły Zabezpieczeń Nadprądowych Kierunkowych MiCOM P12x 30TE ZASTOSOWANIE Cyfrowe przekaźniki MiCOM P125/6/7 są uniwersalnymi przekaźnikami nadprądowymi kierunkowymi

Bardziej szczegółowo

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191E 1 1. Wstęp W rozdzielniach SN zwykle nie stosuje się odzielnych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UTX UTX UNIWERSALNY TERMINAL ZABEZPIECZENIOWY POLA WYSOKIEGO NAPIĘCIA UTX

UTX UTX UNIWERSALNY TERMINAL ZABEZPIECZENIOWY POLA WYSOKIEGO NAPIĘCIA UTX COMPUTERS & CONTROL ul.porcelanowa 11, 40246 Katowice, POLAND Tel. +48 2 204 25 28, fax +48 2 204 25 1 www.candc.pl, email: cc.biuro@candc.pl vzrp vz vrp vd vs UNIWERSALNY TERMINAL ZABEZPIECZENIOWY POLA

Bardziej szczegółowo

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013

Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013 Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne Nowy zakład w STONE Produkcja MiCOM serii Px30 i Px40 Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2013 www.schneider-energy.pl SERWIS 24/7 LINIA SERWISOWA REFA Zakład

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A izaz200 2 / 12 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz200 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych o dużej mocy obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcją komunikacji, o maksymalnie

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

MiCOM P120 / P121 / P122 / P123

MiCOM P120 / P121 / P122 / P123 1 MiCOM P120 / P121 / P122 / P123 Cyfrowe Zespoły Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P12x ZASTOSOWANIE Cyfrowe przekaźniki serii MiCOM P12x są uniwersalnymi przekaźnikami nadprądowymi począwszy od najprostszego

Bardziej szczegółowo

Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A

Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A Moduł zasilający Moduły przyłączeniowe Blok rozdzielczy HX 3

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Ustawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. Typ R3D 2 progi robocze. Zewnętrzny toroidalny przekładnik prądowy.

Ustawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. Typ R3D 2 progi robocze. Zewnętrzny toroidalny przekładnik prądowy. Str. - Str. -3 Str. -3 WYKONNIE TBLICOWE Typ RD próg roboczy. Zewnętrzny toroidalny przekładnik prądowy. tawiany próg wyłączania IΔn i czas WYKONNIE TBLICOWE Typ RD progi robocze. Zewnętrzny toroidalny

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-rs Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

Bardziej szczegółowo

MiCOM Alstom P24x. Karta techniczna. Zespół Zabezpieczeń Silników Elektrycznych GRID

MiCOM Alstom P24x. Karta techniczna. Zespół Zabezpieczeń Silników Elektrycznych GRID MiCOM Alstom P24x Karta techniczna Zespół Zabezpieczeń Silników Elektrycznych GRID Poprawa konkurencyjności i wydajności przy jednoczesnym dostosowaniu się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

MiCOM P124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria x20. Autonomiczne Zabezpieczenia Nadprądowe

MiCOM P124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria x20. Autonomiczne Zabezpieczenia Nadprądowe [ Zabezpieczenia ] Seria x20 1 MiCOM P124 Autonomiczne Zabezpieczenia Nadprądowe Przekaźniki typu MiCOM P124 stanowią rodzinę zabezpieczeń nadprądowych, autonomicznych, które zostały zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe Zabezpieczenie Nadpradowe i Ziemnozwarciowe MiCOM P120-P123. Instrukcja obsługi

Trójfazowe Zabezpieczenie Nadpradowe i Ziemnozwarciowe MiCOM P120-P123. Instrukcja obsługi Trójfazowe Zabezpieczenie Nadpradowe i Ziemnozwarciowe MiCOM P120-P123 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI Strona 1 WPROWADZENIE 4 2 OPIS PANELU CZOŁOWEGO 6 2.1 Moduł baterii zewnętrznej MiCOM E1... 7 3 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo