MiCOM P740. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MiCOM P740. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC61850-8.1"

Transkrypt

1 [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P740 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych i LRW z IEC Konsekwencje zwarcia na szynach zbiorczych w sieciach rozdzielczych, czy układach transmisji mocy mogą być bardzo poważne. Obniżenie jakości zasilania odbiorców oraz uszkodzenia urządzeń elektrycznych stają się wtedy bardzo realnym zagrożeniem. CU-P741 80TE PU-P743 60TE PU-P742 40TE Korzyści dla klienta: Szybka identyfikacja zwarcia (Typowy czas wyłączenia 13ms dla SC lub 8ms dla styków HBC) Łatwa adaptacja pod istniejące układy szyn zbiorczych Współpraca z różnymi typami przekładników prądowych Opcjonalne protokoły transmisji danych łącznie z IEC oraz karty SEB i REB Programowalne klawisze funkcyjne oraz diody trójkolorowe Przedstawiamy nowe w pełni cyfrowe zabezpieczenie szyn zbiorczych. Nadrzędne cele jakie postawiliśmy sobie dla tego typu zabezpieczenia to całkowicie stabilna praca podczas normalnych warunków pracy i podczas zwarć zewnętrznych, natomiast szybka reakcja na zwarcia wewnętrzne. Te wszystkie elementy spełnia zabezpieczenie typu MiCOM P740. MiCOM P740 jest szybkim zabezpieczeniem ( < 1 cyklu, typowo 13ms dla styków standardowych oraz 8ms dla styków szybkichmocnych) które spełnia wymagania określane w wielu specyfikacjach na poziomie najwyższych napięć w sieciach rozdzielczo-przesyłowych. Zabezpieczenie różnicowe szyn zbiorczych typu MiCOM P740 umożliwia konfigurację do 8 stref / systemów przy podłączeniu 28 odpływów. Jego architektura może być scentralizowana w jednej szafie lub rozproszona w obrębie całej stacji. Dostępny protokóły: IEC oraz IEC umożliwiają łatwe podłączenie schematu zabezpieczenia do obecnie stosowanych systemów nadzoru na stacji.

2 2 GŁÓWNE FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE Budowa cyfrowego zabezpieczenia szyn zbiorczych obejmuje jednostkę centralną (CU) typu P741, która zbiera wszystkie sygnały i pomiary analogowe z jednostek peryferyjnych typu P742 i P743 poprzez łącza światłowodowe. Istnieje możliwość zabezpieczenia: 8 stref 28 jednostek peryferyjnych (PU) na jedną jednostkę centralną (CU) ZABEZPIECZENIA Jednostka Centralna CU (P741) - Zabezpieczenie różnicowe szyn stabilizowane - Zabezpieczenie typu check zone - Układ rezerwowania wyłączników (wyłączenie 3 fazowe) Jednostki Peryferyjne PU (P742/P743) - Zabezpieczenie martwej strefy typu dead zone (krótka strefa pomiędzy przekładnikami a otwartym wyłącznikiem) - Zabezpieczenie nadprądowe bezkierunkowe - Zwarciowe fazowe (2 stopnie) - Zwarciowe doziemne (2 stopnie) - Układ rezerwowania wyłącznika (wyłączenie 1&3 fazowe) DOSTĘPNE MODELE ZABEZPIECZENIE SZYN ZBIORCZYCH Działanie zabezpieczenia typu MiCOM P740 opiera się na cyfrowym zastosowaniu Prawa Kirchoffa, gdzie do określenia prądów różnicowych dla poszczególnych systemów oraz kontroli sumy stosowana jest metoda porównywania próbek. UNIWERSALNE ALGORYTMY OKREŚLAJĄCE RZECZYWISTĄ TOPOLOGIĘ STACJI MiCOM P740 wykorzystuje uniwersalne algorytmy w oparciu o porównywanie sygnałów zadziałań, które umożliwiają w czasie rzeczywistym budowanie architektury /topologii/ do 8 stref. STABILIZACJA PODCZAS NASYCENIA PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH Jednym z ważnych celów jakie stawiane są zabezpieczeniom szyn zbiorczych jest stabilna praca podczas nasycania się przekładników prądowych, szczególnie podczas bliskich zwarć występujących poza strefa chronioną. W takim przypadku, aby uniknąć błędnego zadziałania, MiCOM P740 stosuje bardzo szybkie algorytmy bazujące na spójnym modelu zmian w mierzonym sygnale prądowym (zatwierdzony patent). CHARAKTERYSTYKA STABILIZACJI Działanie zabezpieczenia MiCOM P740 opiera się na charakterystyce stabilizacji (patrz rysunek 2) na którym prąd różnicowy jest porównywany z wartością prądu szczątkowego (bias). Kod ANSI IEC P741 P742 P743 87BB / P PhsPDIF Różnicowe stabilizowane dla systemu CZ / P CzPPDIF Różnicowe stabilizowane dla kontroli sumy (Check Zone) / 51 / P OcpPTOC Nadprądowe bezkierunkowe fazowe (2 st.) - 50 / 51 / N EfmPTOC Nadprądowe bezkierunkowe ziemnozwarciowe (2st.) - 50ST / P DzpPhsPTOC Martwa strefa (strefa pomiędzy przekładnikiem prądowym a otwartym wyłącznikiem Dead Zone) - CTS Kontrola obwodu pomiarowego prądowego - TCS Kontrola obwodu wyłączającego - 50BF RBRF Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa - Niejednoznaczność położenia łączników Up OptGGIO Wejścia binarne Wyjścia przekaźnikowe Wirtualne wejścia/wyjścia ( poprzez łącza światłowodowe ) Styki szybkie-mocne (opcja) 4 8 Port do komunikacji lokalnej (RS232) Port do komunikacji zdalnej (KBus/RS485) Drugi port do komunikacji zdalnej (RS232/RS485) opcja - opcja Port do komunikacji zdalnej (Ethernet) opcja - opcja Port do synchronizacji czasu (IRIG-B) opcja - - FnkGGIO Klawisze funkcyjne LedGGIO Programowalne diody LED Klawisze szybkiego dostępu HOTKEY 2 2 2

3 3 DODATKOWE FUNKCJE Oprócz funkcji zabezpieczeniowych i sterowniczych przekaźnik P746 posiada rozbudowane moduły pomiarowe, rejestracji oraz diagnostyczne: Kontrola obwodów wyłączających (PSL) Pomiary w trybie on-line Ciągła kontrola stanów łączników na stacji 4 niezależne grupy nastaw (niezależna logika i osobno nastawy) Programowalna logika (graficzny edytor PSL) Sekwencyjna rejestracja zdarzeń (SOE) Rozbudowany rejestrator wyłączeń SCHEMAT FUNKCYJNY Rozbudowany rejestrator przebiegów zakłóceń (zapis w formacie COMTRADE) Konfigurowane przez użytkownika klawisze funkcyjne i szybkiego dostępu typu HOTKEY Konfigurowane przez użytkownika trójkolorowe diody LED ( P741 i P743 ) Porty komunikacyjne lokalny i zdalne Synchronizacja czasu poprzez CU P741 Menu HMI w języku polskim (możliwość dodawania własnych opisów alarmowych) Różne poziomy dostępu chronione hasłem Funkcje testowania Diagnostyka po załączeniu zasilania oraz podczas normalnej pracy przekaźnika Podwójny system szyn zbiorczych z dodatkową szyną obejściową (przykład podłączeń)

4 4 KONTROLA SUMY TYPU CHECK ZONE Jedną z wielu występujących przyczyn błędnego zadziałania zabezpieczenia szyn jest błąd w aktualnym określeniu stanu poszczególnych łączników w układzie stacji. Może to doprowadzić do wygenerowania prądu różnicowego. Niemniej jednak, jeżeli wszystkie prądy w układzie stacji są pobierane do obliczeń, ich suma będzie wynosiła zero w przypadku braku zakłócenia bez względu na błędy wynikające ze statusów poszczególnych łączników na stacji. Pojawienie się sygnału wyłączenia w strefie jest uwarunkowane zadziałaniem elementu kontroli sumy /check zone/. Główną zaletą tej metody jest duża czułość przy uszkodzeniu styków pomocniczych elementów łączeniowych. MARTWA STREFA / DEAD ZONE / LUB OGRANICZONE MIEJSCE / BLIND SPOT / Przekładniki prądowe otaczające układ szyn zbiorczych definiują maksymalna liczbę stref. W przypadku, gdy wyłącznik jest otwarty to automatycznie tworzona jest specjalna strefa określana jako martwa - /dead zone/ lub ograniczona - /blind spot/ pomiędzy wyłącznikiem a przekładnikiem prądowym. STAŁA KONTROLA OBWODÓW PRĄDOWYCH POPRZEZ POMIAR PRĄDU RÓŻNICOWEGO Prąd różnicowy podczas normalnego stanu działania będzie nieistotny ze względu na jego małą wartość. Sygnał alarmowy zostanie wygenerowany przez stopień ID >1, który może zostać nastawiony na alarm od 1% pierwotnego prądu hamowania (Ibp). NASTAWA PRĄDU RÓŻNICOWEGO Jeżeli na stacji wykonywane są czynności przełączeniowe to istnieje niebezpieczeństwo wykonania błędnej kopii schematu / topologii /. W tym przypadku może pojawić się prąd różnicowy. Elementy różnicowe w zabezpieczeniu MiCOM P740 pozwalają na zadziałanie tylko w przypadku, gdy prąd różnicowy osiąga próg ID>2, który jest nastawiony powyżej największego prądu obciążenia. STABILIZACJA ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU NASYCENIA SIĘ PRZEKŁAD- NIKA PRĄDOWEGO PRZY ZWARCIACH ZEWNĘTRZNYCH Jedną z głównych cech zabezpieczenia MiCOM P740 jest jego zdolność wykrywania efektu nasycania się przekładników w czasie mniejszym od 2 ms. Algorytmy procesowe zaimplementowane w MiCOM P740 łączą zmiany w charakterze pomiaru prądu w odniesieniu do strumienia magnetycznego / patent /. i 1 i 3 i c i 2 i n I D I D CZ>2 I D >2 I D >1 i rozn (t) Obszar wy czenia k2 = 20 to 90% kcz = 0 to 90% Obszar Blokowania k1 = 0 to 50% Uniwersalne algorytmy procesowe dla zmian topologii w trybie on-line WIELOKROTNE KRYTERIA DLA WYŁĄCZENIA MiCOM P740 zapewnia najwyższy poziom stabilności podczas wszystkich stanów pracy podczas których sprawdzane są następujące elementy: Uszkodzenie sprzętowe Niespójność sygnałów dostarczanych z zewnętrznej stacji lub generowanych przez główny system mocy. Sygnał wyłączający może zostać sformowany po spełnieniu 5 lub 6 kryteriów. Kryterium amplitudowe: potwierdzenie dwóch równocześnie progów działania na daną strefę: Przekroczenie charakterystyki stabilizacji o odpowiednim nachyleniu (k) Przekroczenie działania progu różnicowego (ID>2) Przekroczenie kontroli progu (ID>1) Kryteria właściwości sygnałów: Brak detekcji nasycenia przekładników Detekcja zmiany prądu na przynajmniej dwóch jednostkach peryferyjnych (PU) Brak detekcji niejednoznaczności biegunów wyłącznika Kryterium czasowe lub kątowe Elementy decyzyjne oparte o dwa niezależne pomiary z próbek pobieranych z częstotliwością 1200 Hz. Pierwsza próbka inicjująca pomiar natomiast druga dla potwierdzenia sygnału wyłączenia Kontrola sprawdzenia strefy /check zone/ Elementy strefy są tylko zezwoleniem na wyłączenie jeżeli tenże sygnał jest potwierdzony przez element kontroli strefy /check zone/. Lokalne kryteria / opcjonalnie / Jednostki peryferyjne (PU) mogą być ustawione jedynie na autoryzację wyłączenia jeżeli istnieje potwierdzenie przez lokalne kryteria nadprądowe. Prąd różnicowy: irozn węzeł (t) = i1 + i2 + i3 + + in Prąd zadziałania: irozn (t) = irozn węzeł (t) = i Prąd stabilizacji: istab (t) = i1 + i2 + i3 + + in = in i stab Z(t) i stab CZ(t) Charakterystyki stabilizacji

5 5 DODATKOWE ZABEZPIECZENIA W jednostkach peryferyjnych ( PU) typu P742 i P743 zaimplementowano następujące rezerwowe funkcje zabezpieczeniowe. ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE FAZOWE I DOZIEMNE OBEJMUJĄCE CHARAKTERYSTYKI TYPU DT ORAZ IDMT Dostępne są dwa niezależne stopnie zabezpieczeniowe dla prądów fazowych i doziemnych: Pierwszy stopień (I>1 lub IN>1) może być programowany jako charakterystyki niezależne (DT) lub niezależne (IDMT) typu (IEC/UK i IEEE/US). Stopnie mogą stanowić rezerwę dla zabezpieczeń liniowych. Drugi stopień (I>2 lub IN>2) może być programowany tylko według charakterystyk niezależnych (DT). Stopnie mogą wpływać na blokowanie funkcji różnicowej. ZEWNĘTRZNY UKŁAD LOKALNEJ REZERWY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SZYN Zwykle układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (50BF) jest budowany jako niezależny zewnętrzny element, który jest podłączony w system zabezpieczenia szyn zbiorczych lub własny. Po otrzymaniu zewnętrznej informacji URW (50BF) o wyłączeniu wszystkich przyległych wyłączników, następuje rekonfiguracja schematu / topologii/ stacji tak, że system wie, który wyłącznik aktualnie jest podłączony do której strefy. Takim zewnętrznym elementem realizującym rozbudowane funkcje URW (50BF) i współpracującym z MiCOM P740 może być dedykowany moduł typu MiCOM P821. WEWNĘTRZNY UKŁAD LOKALNEJ REZERWY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SZYN Niektórzy użytkownicy preferują zintegrowane rozwiązanie, które wymaga od jednostek peryferyjnych (PU) generowanie drugiej rezerwowej komendy wyłączającej w ich własnych modułach. Generalnie Układ Rezerwowania Wyłączników musi być wykonany na każdej pojedynczej fazy z osobna, która umożliwia otrzymanie komend wyłączających. Funkcja URW jest zaimplementowana w poszczególnych jednostkach P74x jako integralny element. ZBILANSOWANIE ZABEZPIECZENIA MiCOM P740 można poprawnie dopasować miedzy przekładnie prądów przekładników w szerokim zakresie aż do 40. Interfejs użytkownika umożliwia nastawę tego zakresu pomiędzy 1A a A dla strony pierwotnej. WSPÓLNA BAZOWA PRZEKŁADNIA W przypadku gdy, na stacji zainstalowane są przekładniki prądowe o różnych przekładniach, MiCOM P740 ma możliwość zdefiniowania wirtualnego przekładnika, którego przekładnia równa się prądowi odniesienia. Nastawy są dostosowywane do pierwotnego prądu bazowego SEPARACJA I OGRANICZENIE TRYBU DZIAŁANIA Dla ułatwienia przełączeń lub serwisowania systemu szyn zbiorczych, jednostki CU i PU mogą przyjmować specjalne sygnały zewnętrzne /komendy/ umożliwiające wyizolowanie i przeprowadzanie testów wyodrębnionej jednostki bez niebezpieczeństwa pojawienia się zbędnego wyłączenia. DODATKOWA BARDZO SZYBKA BLOKADA PRZY ZWARCIACH ZEWNĘTRZNYCH Bardzo szybka detekcja nasycenia się przekładnika wykonywana jest przez każdą jednostkę peryferyjną (PU) i może być generowany sygnał kontroli w momencie pomiaru pierwszej próbki (0,4ms). PODWÓJNE CHARAKTERYSTYKI MiCOM P740 jest zabezpieczeniem oferującym identyfikację zwarcia w poszczególnych fazach z osobna oraz posiada oddzielny moduł dla detekcji zwarć doziemnych. JEDNOSTKA CENTRALNA CU (P741) Jednostka centralna wypracowuje główny sygnał wyłączenia w celu wyizolowania szyn zbiorczych z selekcją strefy w której nastąpiło zwarcie w dwóch poziomach: Zabezpieczenie różnicowe (87BB) pracuje w trybie monitoringu ( aktywne pomiary i odstawienie wyłączenia ). Funkcja LRW (50BF) pozostaje aktywna. Zabezpieczenie różnicowe (87BB) i Układ Rezerwy Lokalnej (50BF) pracuje w trybie monitoringu. Dodatkowo zabezpieczenie (50BF) oraz zabezpieczenia lokalne /rezerwowe/ nadprądowe (51, 51N,...) pozostają aktywne. JEDNOSTKA PERYFERYJNA PU (P742&P743) Jednostki peryferyjne wypracowują sygnały na dwóch poziomach ważności: Prace eksploatacyjne / interwencyjne / personelu w polu (ach). W tym przypadku wszystkie wejścia / wyjścia są odstawione. Prace eksploatacyjne / interwencyjne / związane z urządzeniem. STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM Sterowanie wyłącznikiem jest dostępne poprzez panel użytkownika lub skonfigurowane wejścia binarne (optoizolowane). LOGIKA PROGRAMOWALNA PSL Programowalna logika PSL pozwala użytkownikowi dopasować funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne do swoich wymagań. Logika jest używana również do skonfigurowania wejść opto, wyjść przekaźnikowych, oraz diod LED. Użytkownik ma do dyspozycji 256 bramek logicznych oraz 8 bloków czasowych. Rysunek 3 pokazuje Edytor PSL z pakietu oprogramowania MiCOM S1. NIEZALEŻNE GRUPY NASTAW Nastawy są podzielone na dwie kategorie: kontrolno - zabezpieczeniowe i konfiguracyjne. Do zastosowania są 4 grupy nastaw. Pozwalają one uwzględniać różne warunki działania zabezpieczanego obiektu i adaptować do nich przekaźnik. Wszystkie nastawy są przechowywane w pamięci E2PROM.

6 6 POMIARY I FUNKCJE REJESTRACJI Przekaźniki serii P740 posiadają rozbudowane funkcje pomiarowe oraz zapis wartości parametrów związane z zakłóceniem. Wszystkie zdarzenia, rejestracje wyłączeń oraz przebiegów zakłóceń zapisywane są z rozdzielczością do 1ms przy taktowaniu wewnętrznym zegarem czasu rzeczywistego. Ponadto istnieje możliwość synchronizacji czasu przy pomocy portu typu IRIG-B. Dostępna bateria litowa stanowi rezerwę zasilania dla podtrzymania nastaw czasu oraz rejestracji przebiegów zakłóceń w przypadku zaniku napięcia pomocniczego. POMIARY Wartości pomiarów wielkości mierzonych pierwotnych lub wtórnych mogą być odczytane za pomocą podświetlanego wyświetlacza lub za pomocą portu komunikacyjnego. BIERZĄCE POMIARY Jednostka centralna (P741): Prąd różnicowy Prąd hamowania /bias/ Kontrola strefy /check zone/ Idiff/faza/strefa Ibias/faza/strefa Idiff/faza Jednostka peryferyjna (P742&P743): Prądy fazowe IL1/IL2/IL3 Prąd doziemny Io Częstotliwość f REJESTRAROR ZDARZEŃ Do 512 zdarzeń przechowywanych jest w pamięci podtrzymywanej litową baterią. Dostęp do zdarzeń ze znacznikiem czasu jest możliwy za pomocą portu komunikacyjnego RS232 lub poprzez wyświetlacz LCD. REJESTRAROR ZAKÓCEŃ W pamięci podtrzymywanej bateryjnie przechowywane są informacje o ostatnich 5 zakłóceniach. Informacje te zawierają: Wskazanie fazy, w której nastąpiło zakłócenie Wskazanie strefy, w której nastąpiło zakłócenie Zadziałanie elementu zabezpieczeniowego Aktywna grupa nastaw Czas zwarcia Prądy i częstotliwość (PU) Prąd różnicowy i hamowania (CU) KONTROLA I DIAGNOSTYKA Samotestowanie po zasileniu Ciągła kontrola podczas pracy Ciągła kontrola obwodów dla prądu różnicowego (circuity fault detection) Funkcje testowania Kontrola obwodów wyłączenia ( logika PSL ) Kontrola obwodów pomiarowych pradowych Programowalny Schemat Logiczny Analiza zakłócenia w programie EView REJESTRATOR PRZEBIEGÓW ZAKŁÓCEŃ Wewnętrzny rejestrator zapisuje wielkości zakłócenia w pamięci nieulotnej: 8 kanałów analogowych Ibias/Idiff (CU) IL1, IL2, IL3, IN (PU) 32 kanały dla sygnałów binarnych /stany&funkcje/ 1 kanał czasowy 20 rejestracji dla (PU) i (CU) Maksymalny czas zapisu: PU 10,5s, CU 1,2s Wszystkie rejestrowane kanały analogowe oraz binarne konfigurowane przez użytkownika (PU). Rejestracje przebiegów można pobierać z przekaźników poprzez zdalną komunikację i zapisać w formacie COMTRADE. Analizę zakłócenia można przeprowadzić przy pomocy programu EView z pakietu MiCOM S1 lub dowolnej przeglądarki COMTRADE. STANY ŁĄCZNIKÓW NA STACJI MiCOM P740 umożliwia kontrolę stanów i monitoring położenia łączników. Pobudzane są alarmy w przypadku wystąpienia niejednoznaczności sygnałów o zamknięciu lub otwarciu izolatorów i wyłączników. LOKALNA I ZDALNA KOMUNIKACJA Do komunikacji lokalnej z zabezpieczeniami dedykowany jest port RS232 na panelu przednim do współpracy z programem MiCOM S1 / nastawy, konfiguracja PSL, pobieranie zdarzeń i zakłóceń /. Do komunikacji zdalnej dedykowany jest port typu K-Bus/Courier, który może współpracować z konwerterem typu KITZ274 wystawiając do systemu informacje po protokole IEC lub konwerterem typu KITZ201 udostępniając dwa niezależne porty po protokole Courier. Istnieje możliwość podłączenia zabezpieczenia w sieć Ethernet i dostęp poprzez oprogramowanie inżynierskie typu S&R-Courier z pakietu MiCOM S1. Jednostka centralna typu P741 oraz jednostka polowe typu P743 mogą być wyposażone w karty komunikacyjne w standardzie Ethernet z protokołem IEC poprzez RJ45 i światłowód ST/SC. Dostępna jest także karta z podwójnym kanałem typu Redundant Ethernet Bard z opcjami: RSTP, SHP lub DHP. Karta Ethernet posiada także możliwość synchronizacji czasu w standardzie IRIG-B oraz SNTP.

7 7 DIAGNOSTYKA Stała kontrola wewnętrznych obwodów w przekaźnikach zwiększa niezawodność układu podczas pracy. Wszystkie stany testów wewnętrznych zapisywane są w zdarzeniach i podtrzymywane za pomocą baterii litowej. Funkcje testu i monitoringu umożliwiają kontrolę stanów sygnałów funkcyjnych oraz stanów wejść opto / wyjść przekaźnikowych, które skonfigurowane są w wewnętrzną logikę działania. Lokalny port testowy (25PIN) umożliwia kontrolę dowolnego sygnału funkcyjnego lub logicznego (DDB). Statusy funkcji można obserwować na wyświetlaczu lub poprzez specjalny Blok Testowy ( Seria 40 ). OPIS SPRZĘTU MiCOM P741 oraz P743 zawiera: Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 22 diody LED ( 18 diod LED trójkolorowych ) Złącze IRIG-B opcja Klawisze funkcyjne Klawisze sterownicze typu HOTKEY Port RS232 z przodu oraz RS485 z tyłu Drugi port RS232/RS485/K-Bus-Courier opcja Port typu Ethernet dla IEC opcja Port kontrolno-serwisowy Bateria litowa (stan baterii monitorowany) Zestyk zwierny i rozwierny układu watchdog Układ wewnętrznego zasilania +48V dc Wejścia prądowe 1A i 5A oraz napięciowe Uniwersalne wejścia binarne (programowalne progi zasilania oraz nastawa filtracji sygnału) OCHRONA DANYCH HASŁEM Ochrona hasłem może być stosowana niezależnie od dostępu do przekaźnika: poprzez klawiaturę na panelu przednim oraz lokalne i zdalne porty komunikacyjne. ZDALNY HMI Darmowy program Dynamic Synoptic umożliwia w czasie rzeczywistym monitoring stanu położenia wyłączników i odłączników na schemacie szyn zbiorczych. Dodatkowo użytkownik ma bieżące informacje o pomiarach i alarmach w danym polu oraz aktualne stany funkcji zabezpieczeniowych w poszczególnych systemach. INTERFEJS KOMUNIKACYJNY (PANEL PRZEDNI) Interfejs użytkownika dostępny od przodu urządzenia, jak pokazano na rysunku 5, zawiera: 1. Tabliczka znamionowa z wersją modelu produktu, numerem seryjnym i danych znamionowych (dostępne po podniesieniu górnej klapki) 2. Wyświetlacz LCD z podświetleniem przedstawiający 3 x 16 znaków 3. Górna pokrywa identyfikująca nazwę produktu programowalnych wskaźników LED (trójkolorowe, możliwość współpracy z przyciskami funkcyjnymi) 5. Przyciski sterownicze typu HOTKEY 6. Przyciski do poruszania się po menu i wprowadzania danych przycisków funkcyjnych (różne tryby pracy) 8. Port serwisowy 25 pinowy (wymiana oprogramowania, monitoring sygnałów DDB, wprowadzanie własnych opisów alarmów) 9. Port lokalny RS232 do współpracy z oprogramowaniem wspomagającym typu S&R-Courier z pakietu MiCOM S1 10. Bateria litowa dla podtrzymania rejestracji przebiegów zakłóceń oraz czasu rzeczywistego 11. Dolna pokrywa zakrywająca dostęp do baterii litowej, portu RS232 i portu serwisowego (możliwość założenia plomby) 12. Przyciski Czytaj i Czyść C dla przeglądania i potwierdzania alarmów programowalnych wskaźników LED (trójkolorowe) 14. Cztery wskaźniki LED z ustalonymi sygnałami. Standardowo interfejs użytkownika i menu tekstowe jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i polskim. Etykiety dostarczane z urządzeniem pozwalają wprowadzić własne opisy dla wskaźników LED. Można wybrać domyślną zawartość wyświetlacza LCD pozwalającą odczytać pomiar, czas / datę, funkcje zabezpieczeniowe i informacje o polu. OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE Program MiCOM S1 pracuje pod systemami Windows TM 98/ME/2000/NT/ P/Vista: S&R-Courier - Edytor Nastaw PSL Editor - Edytor Schematów Logicznych PSL Menu Text Editor - Edytor Tekstów Measurement Viewer - Edytor pomiarowy WaveWin lub EView - Edytory do analizy przebiegów zakłóceń MiCOM P740 Zdalny HMI Panel przedni dla P741 i P743

8 8 DANE TECHNICZNE CZASY ZADZIAŁANIA 13 ms (11-15 ms) jest typowym czasem działania zabezpieczenia różnicowego, (obejmuje on także czas na zamknięcie standardowego styku przekaźnika wyjściowego). PARAMETRY ZNAMIONOWE Pomiarowe wejścia AC Prąd AC (In) 1A / 5A styki podwójne Częstotliwość 50Hz/60 Hz (nastawa) Obciążenia wejść AC Obciążenie na fazę:1a Impedancja na fazę:1a Obciążenie na fazę:5a Impedancja na fazę:5a Obciążalność cieplna: długotrwała przez 10 s przez 1 s 100 In Liniowa skala do 64 In Napięcie pomocnicze Vx <0.04 VA dla In <40mΩ dla 0 30In <0.01 VA dla In <8mΩ dla 0 30In 4 In 30 In Znam. [V] Znam. [V] Zakres pracy [V] dc ac dc ac do do do do do 265 Współczynnik tętnień: 12% dla dc zgodnie z IEC : 1979 Obciążenia P741: z 8 modułami kom. z 5 modułami kom. P742: P743: 37 do 41 W 25 do 29 W 16 do 23 W 22 do 32 W Połączenia światłowodowe 850nm, złącze typu ST Światłowód wielomodowy 62.5/125 Prędkość transmisji: 2.5 Mbit/s Maksymalna długość: 1000m Wejścia binarne Wejścia logiczne mogą być pobudzane z kontrolowanego napięcia wewnętrznego 48Vdc lub ze źródła zewnętrznego. Napięcie zasilania wybierane z menu: (24/27, 30/34, 48/54, 110/125, 220/250, Inne) Napięcie pobudzenia i odpadu: Charakterystyki: standard 60 80% lub 50 70% Napięcie znamionowe 24 do 250 Vdc Zakres roboczy 19 do 265 Vdc Obciążalność 300 Vdc Czas aktywacji: < 2ms przy braku filtra < 12 ms dla połowy cyklu ac z filtrem Zestyki standardowe Zastosowanie: sygnalizacja, wyłączenia, alarmy Napięcie znamionowe 300 V Prąd ciągły 10 A Prąd krótkotrwały 30 A przez 3 s Obciążalność dla wyłączania: DC: 50 W rezystancyjne DC: 62.5 W indukcyjne (L/R=50 ms) AC: 2500 VA rezystancyjne AC: 2500 VA indukcyjne (cosj = 0.7) Czas odpowiedzi < 5 ms Zestyki szybkie/mocne typu High Break Technologia: IGBT hybrydowa MOFSET Napięcie znamionowe 300 V Prąd ciągły 10 A dc Prąd krótkotrwały 30 A przez 3 s Obciążalność dla wyłączania: DC: 7500 W rezystancyjne Maksymalnie: 30A i 300V DC: 2500 W indukcyjne (L/R=40ms) Maksymalnie: 10A i 300V Czas odpowiedzi < 0,2 ms Czas odpadu < 7,5 ms WYTRZYMAŁOŚĆ ŚRODOWISKOWA Temperatura zewnętrzna Zgodnie z IEC : 1988: Zakres działania: -25 C do +55 C Przechowywanie i transport: -40 C do +70 C Wilgotność Zgodnie z IEC : 1969: 56 dni przy wilgotności względnej 93% w temp. +40 C Zgodnie z IEC : 1980: Zmiany cykliczne, 6 (12+12) godzinnych cykli przy wilgotności względnej 93% w temp. +25 C do +55 C OBUDOWA Obudowa dostosowana do zabudowy zatablicowej lub na ramie 19 P741 MiCOM 80TE P742 MiCOM 40TE P743 MiCOM 60TE Waga: P741 ( z 8 modułami kom.) 7.6 kg P741 ( z 1 modułem kom. ) 6.2 kg P kg P kg Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel , Fax Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm. Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych

MiCOM P746. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H

MiCOM P746. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H [ Zabezpieczenia ] Seria Px40 1 MiCOM P746 Cyfrowe Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych & LRW dla układów stacji typu H Przedstawiamy nowe w pełni cyfrowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS i LRW w układzie scentralizowanym.

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika

MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika MiCOM E4 Zasobnik kondensatorowy do ania cewki nika Zasobnik kondensatorowy MiCOM E4 jest urządzeniem pomocniczym o typowym zastosowaniu do zasilenia energią cewki napięciowej nika w systemach rozdzielczych.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

MiCOM P342, P343, P344, P345

MiCOM P342, P343, P344, P345 1 MiCOM P342, P343, P344, P345 Cyfrowe zabezpieczenia generatorów Zabezpieczenia generatorów serii MiCOM P340 tworzą elastyczne i niezawodne połączenie funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

MiCOM P591, P593, P594 & P595

MiCOM P591, P593, P594 & P595 01 MiCOM P591, P593, P594 & P595 Interfejsy komunikacyjne Urządzenia MiCOM P591 i P593 są jednostkami interfejsu komunikacyjnego konwertującego sygnały optyczne na elektryczne. Pozwala to na połączenie

Bardziej szczegółowo

MiCOM P94x. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE

MiCOM P94x. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE MiCOM P94x Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE Przekaźniki MiCOM P941 i P943 znajdują zastosowanie w sieciach dystrybucyjnych i rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej,

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z

Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z przeznaczone jest do pracy w polach rozdzielni SN i nn. Sterownik jest przedstawicielem nowej grupy urządzeń Ex-mBEL, która uzupełnia gamę

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA 1. ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie typu ZSZ-H5 przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kv, o rozmiarze nie większym niż 5 pól (wszystkie rozdzielnie w układach H).

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...7 4. FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 to: SAZ 2000 jednolity program do obsługi, komunikacji, analizy, raportowania, edycji itp. COMTRADE funkcje importu i eksportu plików obsługa portami szeregowymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE FUNKCJE. Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze

GŁÓWNE FUNKCJE. Aplikacja dla 1 wyłącznika (P841 model A). Aplikacja 1½ wyłącznika w układzie podwójnej szyny lub pierścienia ze 01 MiCOM P841 Moduł automatyki SPZ MiCOM P841 jest urządzeniem do sterowania i zabezpieczania linii transmisyjnych. Dostępne są 2 modele: dla aplikacji z jednym wyłącznikiem lub z dwoma wyłącznikami w

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31/JZ20-J- R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-tsr1s DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-rs Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA

1. ZASTOSOWANIE 2. CHARAKETRYSTYKA 1. ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie szyn zbiorczych typu ZSZ-7 przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kv, o rozmiarze nie większym niż 7 pól. Urządzenie może pracować

Bardziej szczegółowo

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Automatyka Budynków Automatyka Przemysłowa Systemy Informacje o produkcie Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Przekaźniki programowalne easy400, 600, 800 Połączenia logiczne zamiast oprzewodowania

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

MiCOM P120 / P121 / P122 / P123

MiCOM P120 / P121 / P122 / P123 1 MiCOM P120 / P121 / P122 / P123 Cyfrowe Zespoły Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P12x ZASTOSOWANIE Cyfrowe przekaźniki serii MiCOM P12x są uniwersalnymi przekaźnikami nadprądowymi począwszy od najprostszego

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-7. i Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW-7 typu ZSZ-7 DTR_ZSZ-7

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-7. i Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW-7 typu ZSZ-7 DTR_ZSZ-7 Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ- i Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW- typu ZSZ- . ZASTOSOWANIE Zabezpieczenie typu ZSZ- przeznaczone jest dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...4 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZTR 5 od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii

MiCOM P541-P542. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii 1 MiCOM P541-P542 Cyfrowe Zabezpieczenia Różnicowo-Prądowe Linii MiCOM P542 w obudowie 60TE Wraz ze wzrostem liczby długich i mocno obciążonych linii napowietrznych zaistniała potrzeba radzenia sobie z

Bardziej szczegółowo

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3 Strona - Strona -3 Strona -3 PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD próg roboczy. tawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD progi robocze. tawiany próg wyłączania

Bardziej szczegółowo

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 1 1. ZASTOSOWANIE Przekaźniki wyłączające PHU-2, PHU-3, PHU-4 stosowane są do sterowania cewkami wyłączników mocy. Ich wspólną cechą jest bardzo

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo