Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dział Obsługi i Eksploatacji Dostęp bezprzewodowy do USK PP Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej wersja Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej Instrukcja w całości ani we fragmentach nie może być powielana, kopiowana, fotokopiowana lub publikowana w celu rozpowszechniania w żadnej formie bez zgody Politechniki Poznańskiej. Opracowano do użytku wewnętrznego. Copyright Politechnika Poznańska, Wszelkie prawa zastrzeżone Publikacja w formacie Adobe Portable Document Format (PDF). Publikacja elektroniczna Politechniki Poznańskiej Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań. Przygotowanie i redakcja tekstu Instrukcji: Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej. Przygotowanie i redakcja techniczna publikacji elektronicznej Instrukcji: Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 1 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

2 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 2 Dostęp bezprzewodowy do USK PP Spis treści 1. Instalacja certyfikatu dostępowego 3 2. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej 9 3. Zestawienie połączenia z USK w trybie bezprzewodowym 14 Spis ilustracji Rysunek 1. Import certyfikatu (1). 3 Rysunek 2. Import certyfikatu (2). 3 Rysunek 3. Import certyfikatu (3). 4 Rysunek 4. Import certyfikatu (4). 4 Rysunek 5. Import certyfikatu (5). 5 Rysunek 6. Import certyfikatu (6). 5 Rysunek 7. Klikamy na zakładkę Narzędzia Opcje internetowe 6 Rysunek 8. Zakładka Zawartość Certyfikaty. 6 Rysunek 9. Zaznaczamy zaimportowany certyfikat, klikamy Wyświetl. 7 Rysunek 10. Zakładka Szczegóły : klikamy na Edytuj zawartość. 7 Rysunek 11. Zaznaczamy opcję Włącz następujące cele, i Odznaczamy opcję Logowanie karty inteligentnej. Klikamy Zastosuj. 8 Rysunek 12. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (1). 9 Rysunek 13. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (2). 10 Rysunek 14. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (3). 10 Rysunek 15. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (4). 11 Rysunek 16. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (5). 11 Rysunek 17. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (6). 12 Rysunek 18. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (7). 12 Rysunek 19. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (8). 13 Rysunek 20. Połączenie z USK w trybie bezprzewodowym (1). 14 Rysunek 21. Połączenie z USK w trybie bezprzewodowym (2). 14 Rysunek 22. Połączenie z USK w trybie bezprzewodowym (3). 15 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 2 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

3 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 3 Dostęp bezprzewodowy do USK PP 1. Instalacja certyfikatu dostępowego Rysunek 1. Import certyfikatu (1). Wybieramy Dalej. Rysunek 2. Import certyfikatu (2). Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 3 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

4 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 4 Dostęp bezprzewodowy do USK PP Tu nic nie zmieniamy. Wybieramy Dalej. Rysunek 3. Import certyfikatu (3). 1. Tu wpisujemy zapamiętany klucz do certyfikatu. 2. Wybieramy Dalej. Rysunek 4. Import certyfikatu (4). Uwaga! Opcja Włącz silną ochronę klucza prywatnego nie może być włączona. W przypadku odrzucenia hasła przez Kreatora importu należy przeładować system operacyjny. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 4 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

5 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 5 Dostęp bezprzewodowy do USK PP Pozostawiamy tę opcję (jest domyślna). Wybieramy Dalej. Rysunek 5. Import certyfikatu (5). Po naciśnięciu Zakończ certyfikat zostaje zainstalowany w systemie. Rysunek 6. Import certyfikatu (6). Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 5 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

6 Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer 8.0 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 6 Dostęp bezprzewodowy do USK PP Rysunek 7. Klikamy na zakładkę Narzędzia Opcje internetowe Rysunek 8. Klikamy na zakładkę Narzędzia -> Opcje internetowe Rysunek 8. Zakładka Zawartość Certyfikaty. Rysunek 9. Zakładka zawartość -> certyfikaty Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 6 Dostęp bezprzewodowy do USK PP - 7 -

7 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 7 Dostęp bezprzewodowy do USK PP Rysunek 9. Zaznaczamy zaimportowany certyfikat, klikamy Wyświetl Rysunek 10. Zakładka Szczegóły : klikamy na Edytuj zawartość. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 7 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

8 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 8 Dostęp bezprzewodowy do USK PP Rysunek 11. Zaznaczamy Rysunek opcję Włącz 12. Zaznaczamy następujące opcje cele, Włącz i Odznaczamy następujące opcję Cele, Logowanie i Odznaczamy karty opcje inteligentnej. Klikamy Zastosuj. Logowanie karty inteligentnej. Klikamy zastosuj Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 8 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

9 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 9 Dostęp bezprzewodowy do USK PP 2. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (Windows XP z zainstalowanym minimum Service Pack 2) Objaśnienie: Suplikant oprogramowanie obsługujące proces uwierzytelniania użytkownika i proces wymiany klucza szyfrującego transmisję a) Przed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, że w naszym systemie operacyjnym Windows XP zainstalowaliśmy co najmniej aktualizację SP2 (Service Pack 2) oraz wszystkie późniejsze aktualizacje (od I kwartału 2008 dostępny jest Service Pack 3 zawierający wszystkie poprzednie aktualizacje). Instalacja SP2 jest warunkiem koniecznym (wprowadziła szyfrowanie WPA2), ponieważ dostęp do USK w trybie bezprzewodowym jest realizowany za pomocą szyfrowania WPA2. b) Opis dotyczy konfiguracji suplikanta systemowego Windows XP. W przypadku posiadania innego suplikanta (innej firmy np. Intel PROSet Wireless, Oddysey Client) zaleca się wyłączenie go i włączenie suplikanta systemowego Windows XP. 2. Korekta parametrów konfiguracyjnych. 1. Wybieramy Połącz (próba zestawienia połączenia zakończy sie niepowodzeniem przejdź do kroku 2). Rysunek 12. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (1). Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 9 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

10 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 10 Dostęp bezprzewodowy do USK PP 1. Zaznaczamy protokół TCP/IP. 2. Wybieramy Właściwości. Rysunek 13. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (2). 1. Wybieramy tę opcję. 2. Wybieramy tę opcję. 3. Zatwierdzamy wybór. Rysunek 14. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (3). Po zatwierdzeniu wyboru opcji nastąpi powrót do okna pokazanego na rys. 15. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 10 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

11 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 11 Dostęp bezprzewodowy do USK PP 3. Wybieramy tę zakładkę. 1. Zaznaczamy tę opcję. 2. Zaznaczamy tę opcję. Rysunek 15. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (4). Tę opcję system zaznacza domyślnie (pozostawić). 1. Zaznaczamy tę sieć bezprzewodową. 2. Wybieramy Właściwości. Rysunek 16. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (5). Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 11 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

12 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 12 Dostęp bezprzewodowy do USK PP Wybieramy tę opcję. Rysunek 17. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (6). Wartości opcji takie jak pokazano na rysunku. Jeśli są inne, to należy skorygować je do wartości wskazanych. Wybieramy Właściwości. Rysunek 18. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (7). Wartości opcji takie jak pokazano na rysunku. Jeśli są inne, to należy skorygować je do wartości wskazanych. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 12 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

13 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 13 Dostęp bezprzewodowy do USK PP 1. Wybieramy tę opcję. 2. Wyłączamy tę opcję. 3. Wyłączamy tę opcję. 4. Zatwierdzamy wybór. Rysunek 19. Konfiguracja suplikanta sieci bezprzewodowej (8). Certyfikatu wydanego przez Centrum Autoryzacji Politechniki Poznańskiej aktualnie nie weryfikujemy (nie wskazujemy też żadnego z Centrów Autoryzacji z listy dostępnej wewnątrz okienka. Tej opcji nie należy włączać, a jeśli jest włączona, to należy ją wyłączyć. Analogicznie należy postąpić dla opcji innej nazwy użytkownika dla połączenia. Po zatwierdzeniu wyboru (krok 4) należy zamknąć wszystkie otwarte zakładki (dwukrotnie użyć zatwierdzenia OK). W ten sposób powrócimy do okienka pokazanego na rys. 7. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 13 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

14 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 14 Dostęp bezprzewodowy do USK PP 3. Zestawienie połączenia z USK w trybie bezprzewodowym 3.1. Nawiązywanie połączenia 1. Wybieramy eduroam. 2. Wybieramy Połącz. Rysunek 20. Połączenie z USK w trybie bezprzewodowym (1). Klikamy powiadomienie, kiedy pojawi się na ekranie. Rysunek 21. Połączenie z USK w trybie bezprzewodowym (2). Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 14 Dostęp bezprzewodowy do USK PP

15 Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 15 Dostęp bezprzewodowy do USK PP 1. Wybieramy właściwy certyfikat. 2. Zatwierdzamy wybór certyfikatu. Rysunek 22. Połączenie z USK w trybie bezprzewodowym (3). Po zatwierdzeniu wyboru certyfikatu nastąpi połączenie w trybie bezprzewodowym Usuwanie błędów nawiązywania połączenia Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane po wykonaniu czynności pokazanych w pkt należy procedurę kilkukrotnie powtórzyć (zaleca się min. 3 razy). W przypadku niepowodzenia powtórzeń nawiązywania połączenia należy wykonać następujące czynności: sprawdzić ponownie czy wszystkie niezbędne czynności konfiguracyjne zostały wykonane zgodne z instrukcją oraz czy wszystkie wskazane parametry konfiguracyjne mają wartości takie jak pokazano w instrukcji; upewnić się czy certyfikat jest ważny (okres ważności certyfikatu wynosi 1 rok od daty jego utworzenia w e-koncie), a jeśli tak nie jest usunąć go z zasobnika certyfikatów systemu operacyjnego, utworzyć nowy w e-koncie i zainstalować go w systemie operacyjnym; upewnić się, że w systemie operacyjnym zainstalowano najnowsze sterowniki programowe producenta do sterownika sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze podłączanym do USK w trybie bezprzewodowym; upewnić się, że w systemie operacyjnym Windows XP zainstalowano co najmniej Service Pack 2 ze wszystkimi późniejszymi aktualizacjami (od I kwartału 2008 roku zaleca się Service Pack 3 zawierający wszystkie poprzednie); wyłączyć i włączyć sterownika sieci bezprzewodowej; jeśli wyłączenie i włączenie sterownika sieci bezprzewodowej nie odniesie pożądanego skutku (połączenie nie zostanie nawiązane) zakończyć i rozpocząć pracę użytkownika systemu wykonując następnie procedurę nawiązania połączenia z USK w trybie bezprzewodowym (taka sekwencja jest skuteczna w przypadku zainstalowanych kilku certyfikatów osobistych); jeśli zakończenie i rozpoczęcie pracy użytkownika nie odniesie pożądanego skutku (połączenie nie zostanie nawiązane) przeładować system operacyjny Pytania i uwagi Pytania i uwagi należy kierować pocztą elektroniczną wyłącznie z kont pocztowych w domenie put.poznan.pl na adres: umieszczając w tytule WiFi:. Listy kierowane z innych adresów bądź nieoznaczone w tytule wskazanym wyżej prefiksem będą ignorowane. Politechnika Poznańska - Dział Obsługi i Eksploatacji 15 Dostęp bezprzewodowy do USK PP