OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności: - ul. Szpitalna 13, Tarnów - ul. Szpitalna 53, Tarnów Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: REGON: Działalność wg PKD Z działalność szpitali NIP: Rzeczywisty termin rozpoczęcia działalności przez zakład r. Rozpoczęcie działalności w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. Rejestr ZOZ prowadzony przez Wojewodę Małopolskiego Nr Podmiot tworzący: Gmina Miasta Tarnowa II. INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zarejestrowanym w Rejestrze Wojewody Małopolskiego. Szpital zapewnia pacjentom: całodobową, pełną diagnostykę i leczenie w 13 oddziałach szpitalnych (w tym w zakładzie opiekuńczo - leczniczym) oraz stacji dializ. Szpital świadczy usługi zdrowotne: - bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub na podstawie innych przepisów o bezpłatnej pomocy medycznej, - odpłatnie osobom nieuprawnionym w rozumieniu przepisów. Szpital posiada następujące certyfikaty: a) Certyfikat Akredytacji Medycznej przyznany przez Ministra Zdrowia w 2011 r. na cały zakres działalności potwierdzający wdrożenie oraz spełnianie przez placówkę wymaganych standardów w procesie leczniczym b) Certyfikat ISO 9001:2008 przyznany w 2006 r. potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce. Zakres certyfikacji obejmuje cały zakres działalności c) Ponadto placówka posiada dodatkowe certyfikaty świadczące o jakości wykonywanych usług medycznych: a) Certyfikat Szpital bez bólu b) Certyfikat Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zaawansowanej Pracowni Hemodynamicznej c) Certyfikat Kontroli Międzynarodowej RANDO w dziale chemia kliniczna, hematologia, kardiologia, immunochemia, hemoglobina glikozylowana, koagulologia oraz KCS ROCHE w dziale chemia kliniczna, immunochemia, d) Certfikat POLMICRO w zakresie badań mikrobiologicznych, e) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Łodzi certyfikat w zakresie badań chemii klinicznej. f) Laboratorium posiada zaświadczenia uczestnictwa w badaniach wydane przez COBJ w dziale: hematologia, koagulologia, kardiologia, immunochemia, specyficzna immunochemia Strona 1 z 5

2 (hormony, markery nowotworowe, białka, leki), chemia kliniczna, równowaga kwasowo zasadowa. g) Certyfikat Gwarant Higieny i Czystości h) Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2011 Szpital jest laureatem: - Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Publicznych w kategorii Bezpieczny Szpital 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2006; wyróżnienie w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Konkursu Firma Równych Szans 2007 za wysoką świadomość społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych - Konkursu "Firma Równych Szans" III miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w obszarze wynagrodzeń oraz łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi - Konkursu Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie wyróżnienie w konkursie Perły Medycyny 2008 oraz Złota Perła Medycyny 2010 I miejsce (w kat. szpitali 400 łóżek) Liczba udzielonych świadczeń w 2011 roku: osób hospitalizowanych noworodków (liczba przyjętych porodów) Liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 410, w tym : - Oddział Kardiologii inwazyjnej - 26 łóżek - Oddział Kardiologii - 42 łóżka - Oddział Zakaźny dla Dzieci - 30 łóżek - Oddział Noworodków - 17 miejsc dla noworodków (+14 inkubatorów) - Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii - 35 łóżek - Oddział Chorób Wewnętrznych - 42 łóżka - Oddział Dermatologii - 25 łóżek - Oddział Pulmonologii - 42 łóżka - Oddział Rehabilitacji - 29 łóżek - Oddział Chirurgii Ogólnej - 36 łóżek - OIOM - 7 łóżek - Oddział Ginekologiczno Położniczy - 48 łóżek - Stacja Dializ - 7 stanowisk dializacyjnych - Zakład Opiekuńczo Leczniczy - 31 łóżek Liczba zabiegów chirurgicznych w 2011 roku : - wykonane wyłącznie na bloku operacyjnym małe zabiegi ze znieczuleniem wykonywane wyłącznie w salach zabiegowych: 963 (ginekologiczne) oraz (prac. endoskopii) Szpital nie posiada / nie przeprowadza/ nie stosuje: - zabiegów chirurgii plastycznej (zarówno w celach leczniczych jak i estetycznych) i zabiegów chirurgicznych transplantacyjnych, - eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji, - nie przygotowuje leków w aptece szpitalnej. Szpital : - posiada Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz sale Intensywnej Opieki Kardiologicznej (Oddział Kardiologii i Oddział kardiologii Inwazyjnej) OIOM (Salę Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddział Intensywnej Terapii), - wykonuje samodzielnie sprzątanie i czyszczenie obiektu szpitala wg zalecanych standardów od 2009 r. posiada certyfikat Gwarant czystości i higieny, - prowadzi działalność w zakresie doskonalenia kadr lekarskich i pielęgniarskich. Strona 2 z 5

3 UWAGA: 80% usług medycznych realizują lekarze zatrudnieni na umowy cywilnoprawne, którzy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne. Liczba osób zatrudnionych ogółem: 873 stan na dzień r. a) Lekarze w tym: - ze specjalizacjami I stopnia ze specjalizacjami II stopnia bez specjalizacji - 32 Forma zatrudnienia: 1. liczbę praktykujących lekarzy na podstawie umowy o pracę: 67 (w tym 32 bez specjalizacji) 2. liczbę praktykujących lekarzy na podstawie innych umów cywilnoprawnych: 90 (w tym 4 bez specjalizacji) 3. liczbę lekarzy wykonujących zabiegi: 52 Specjalizacja Specjalizacja Alergologia Okulistyka Anestezjologia i intensywna terapia Położnictwo i ginekologia Chirurgia klatki piersiowej Neurologia dziecięca Chirurgia naczyniowa Neonatologia Chirurgia ogólna Neurologia Choroby płuc Ortopedia i traumatologia Choroby wewnętrzne Patomorfologia Choroby zakaźne Pediatria Dermatologia i wenerologia Radiodiagnostyka Endokrynologia Rehabilitacja medyczna Gastroenterologia Diabetologia Kardiologia Psychiatria b) inny wyższy personel medyczny - 34 c) średni personel medyczny ogółem w tym: - pielęgniarki położne technicy inny personel średni medyczny - 45 d) farmaceuci - 3 e) sekcja higieny f) niższy personel medyczny - 8 g) administracja i zaplecze techniczne Zakres świadczonych usług : Szpital zawarł na 2011 r r. i 2013 r. kontrakt z NFZ: I. na świadczenia z zakresu lecznictwa stacjonarnego w oddziałach: Oddział Kardiologii inwazyjnej, Oddział Kardiologii, Oddział Noworodków, Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Dermatologii, Oddział Pulmonologii, Oddział Rehabilitacji, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Anestezjologii, Oddział Ginekologiczno położniczy, II. na świadczenia w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych: badania USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, endoskopia, Strona 3 z 5

4 III. na świadczenie w zakresie udzielania dializ, IV. świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze zakład opiekuńczo - leczniczy, pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta. Wartość kontraktu z NFZ w 2011 r zł. Dane do oceny ryzyka zakażeń szpitalnych dotyczy lecznictwa zamkniętego L.p. TAK NIE 1 W ZOZ działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 3 krwiopochodnych (wzw B, wzw C, HIV) 0 gronkowca 14 innych 61 4 ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne / choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię 6 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy 7 testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne Inne opakowania używane do sterylizacji: 8 puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne Do mycia rąk używane jest mydło w: 9 dozownikach kostkach Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom 10 szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji 11 podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. Biologicznym 12 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 13 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie ZOZ posiada myjnię do endoskopów 14 półautomatyczną automatyczną sterylizator 15 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Strona 4 z 5

5 III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Okres ubezpieczenia: od r. do r. Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie, w zakresie określonym w art. 67a ustawy z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz 417 z 2009 r. z późn. zm.) Przedmiotem ubezpieczenia jest szkoda majątkowa lub niemajątkowa będąca następstwem zdarzenia medycznego, o którym mowa w art. 67a powołanej ustawy z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm.) Warunki ubezpieczenia: Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 417, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego, o którym mowa w art. 67k ust. 11 ustawy o prawach pacjenta, po jego wejście w życie. Suma ubezpieczenia - zgodna z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 113, poz. 660) : ,00 PLN w 10-cio miesięcznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, z tym że w przypadku : - zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi ,00 PLN - śmierci pacjenta wynosi ,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta IV. PŁATNOŚĆ SKŁADKI Składka ubezpieczeniowa wynikająca z umowy ubezpieczenia płatna będzie w 3 równych ratach tj.: I rata płatna w terminie 14 dni od daty podpisania umowy II rata płatna do r. III rata płatna do r. Strona 5 z 5