INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem Adres siedziby (dyrekcji): ul. Gładkie 1, Zakopane I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów ,00 Wartość kontraktu z NFZ ,01 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Badania ,61 Badania kliniczne ,00 Liczba Pracownicy ogółem 168 Lekarze ogółem 33 Lekarze kontraktowi 12 Pielęgniarki ogółem 88 Lecznictwo otwarte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo zamknięte 2990 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1 5 Oddział Chorób Płuc 0 58 Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej 2 40

2 Strona 2 z 7 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Opiekę lekarską podczas dyżurów pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę i kontraktowi OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 26 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk

3 Strona 3 z 7 w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Apteka szpitalna Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : posiada laboratorium diagnostyczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Certyfikat ISO 9001

4 Strona 4 z 7 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 7,5 m Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały mieszane Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów mieszanych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1,5 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia

5 Strona 5 z 7 Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (została wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych;

6 Strona 6 z 7 i) urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg uwzględniając podatek VAT Klasyfikacji Środków Trwałych: ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Stały dozór Inne - MONITORING Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Lp. INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) Zakażenie Acinetobacter Baumani - zgon Uszkodzenie tętnicy szyjnej i podobojczykowej podczas operacji Wysokość roszczenia Stan sprawy Wysokość wypłaconego odszkodowania ,00 zł Zakończona 0 zł ,00 zł Zakończona 0 zł

7 Strona 7 z 7 UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) brak szkód UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Wysokość Lp. Rok szkody Opis szkody(ryzyko) wypłaconego odszkodowania sprzęt elektroniczny ogień zalanie (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zł systemie wszystkich ryzyk) sprzęt elektroniczny ogień zalanie (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zł systemie wszystkich ryzyk) Działanie człowieka błędy ludzkie (Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zł zdarzeń losowych) W wyniku awarii rury w Sali operacyjnej na 1 piętrze doszło do zalanie wysokiego parteru szpitala (Ubezpieczenie mienia od pożaru i zł innych zdarzeń losowych) Następstwa szkód wodno kanalizacyjnych (Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych) zł