Władze Uczelni Kadencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władze Uczelni Kadencja 2012 2016"

Transkrypt

1

2 Władze Uczelni Kadencja Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz Syczewska Prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim prof. dr hab. n. med. Leszek Domański Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med., prof. PUM Beata Karakiewicz Dziekan Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald

3 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 4 Studia 5 Jednolite studia magisterskie Analityka medyczna 6 Lekarski 7 Lekarsko-dentystyczny 7 Biotechnologia 8 Dietetyka 9 Higiena dentystyczna 10 Fizjoterapia 11 Kosmetologia 12 Pielęgniarstwo 13 Położnictwo 14 Ratownictwo medyczne 15 Zdrowie publiczne 16 English Program 17 Asklepios Programm 18 Biblioteka Główna PUM 19 Organizacje studenckie 20 Dla studentów 22

4 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Najlepsza uczelnia w województwie zachodniopomorskim 4 Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim wydziały Prowadzimy Studia: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne Wydział Nauk o Zdrowiu II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie Utrzymujemy kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji podyplomowe profesorów pracowników naukowo-dydaktycznych Nasi pracownicy naukowi to w większości wybitni specjaliści, zaliczani do czołówki polskich i światowych naukowców (m.in. genetyk prof. Jan Lubiński, prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński badania nad komórkami macierzystymi). Sprawujemy nadzór nad dwoma szpitalami klinicznymi: studentów 4 Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1, ul. Unii Lubelskiej wraz ze Szpitalem w Policach i Kliniką Psychiatrii przy ul. Broniewskiego Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2, al. Powstańców Wielkopolskich

5 Studia jednolite magisterskie 12 kierunków S analityka medyczna biologia i chemia na poziomie rozszerzonym lekarski S N EN DE (kandydaci z Niemiec) biologia rozszerzona, do wyboru chemia / fizyka i astronomia na poziomie rozszerzonym S lekarsko-dentystyczny N EN biologia rozszerzona, do wyboru chemia / fizyka i astronomia na poziomie rozszerzonym I i II stopnia biotechnologia S2 biologia / chemia / fizyka na poziomie rozszerzonym dietetyka S2 N1 N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym fizjoterapia S2 N1 N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym higiena dentystyczna biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym kosmetologia S2 N1 N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym pielęgniarstwo S2 N1 + pomostowe N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym położnictwo S2 N1 + pomostowe biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym zdrowie publiczne S2 Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim oraz lekarsko -dentystycznym przeznaczone są dla osób, które w roku rekrutacji brały udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na ten sam kierunek w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym lub innej uczelni. N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym ratownictwo medyczne Studia stacjonarne (I stopnia i jednolite magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich z nową i starą maturą (na kierunek lekarski, lekarsko -dentystyczny i analitykę medyczną przeprowadzany jest egzamin wstępny, pozostałe kierunki - konkurs świadectw). N2 biologia / chemia / fizyka / matematyka / WOS / historia / geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym S jednolite studia magisterskie, stacjonarne kształcenie w j. angielskim studia I stopnia, stacjonarne N1 studia I stopnia, niestacjonarne N jednolite studia magisterskie, niestacjonarne kształcenie w j. niemieckim S2 studia II stopnia, stacjonarne N2 studia II stopnia, niestacjonarne Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł licencjata, magistra lub równorzędny uzyskany na danym kierunku lub dla osób, które ukończyły studia I stopnia o kierunku wymienionym w uchwale rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów. 5

6 Jednolite studia magisterskie Analityka medyczna S Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych. Studia obejmują nauczanie w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii, toksykologii. 6

7 Lekarski S N (kandydaci EN DE z Niemiec) Absolwent jest przygotowany do prowadzenie profesjonalnej opieki medycznej, udzielania pierwszej pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego, a także w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Jest osobą przygotowaną do prowadzenia postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektującą zasady humanitaryzmu. Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu rocznego stażu podyplomowego i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu, a także może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Lekarsko-dentystyczny S N EN Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk medycznych oraz szczegółową w dyscyplinach stomatologicznych. Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu rocznego stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP) absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Jest w stanie przejąć odpowiedzialność za skuteczną i bezpieczną opiekę nad powierzonym mu pacjentem, realizuje zadania zawodowe lekarza-dentysty. Może pracować we wszystkich placówkach służby zdrowia, publicznych i niepublicznych. 7

8 Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna S2 Studia I stopnia Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w: przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis oraz wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy przy: opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o podanych cechach, projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. 8

9 Dietetyka S2 N1 N2 Studia I stopnia Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Zdobywa kompetencje do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw. Jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Studia II stopnia Absolwent jest specjalistą w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, a także poradnictwa żywieniowego. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i do dalszego kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich). Może pracować w poradniach dietetycznych oraz innych jednostkach podstawowej ochrony zdrowia, w których posługuje się wiedzą ogólną i szczegółową z zakresu planowania żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz dokonywać oceny stanu żywienia za pomocą specjalistycznego sprzętu. 9

10 Higiena dentystyczna Pierwszy rok nauki to przedmioty teoretyczne. Na drugim roku studenci rozpoczynają zajęcia ze stomatologii zachowawczej i endodoncji przedklinicznej. Od trzeciego roku dołączone są ćwiczenia kliniczne. Do dyspozycji studentów jest 111 nowoczesnych unitów stomatologicznych oraz inny sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia pacjentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie stomatologii. Po zakończeniu studiów absolwent może pracować w gabinetach dentystycznych, w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach oraz szkołach. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. W niektórych krajach Unii Europejskiej może prowadzić gabinety profilaktyki stomatologicznej. W Polsce czekamy na regulacje prawne w tym zakresie. Fizjoterapia S2 N1 N2 Studia I stopnia Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być sprawnym fizycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek chorób i urazów. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i dla niepełnosprawnych oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 10

11 Studia II stopnia Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz jest sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich). Ma wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu: diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Jest przygotowany do pracy w: jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. 11

12 Kosmetologia S2 N1 N2 Studia I stopnia Absolwent posługuje się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Umie: planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania, ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent posługuje się zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania, ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne), współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. 12

13 Pielegniarstwo S2 N1 + pomostowe N2 Studia I stopnia Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi świadczyć opiekę zdrowotną oraz nią zarządzać, prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia. W praktyce pielęgniarskiej korzysta z wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu, jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach opieki społecznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Studia II stopnia Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą z obszaru: nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa, organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki, prowadzenia edukacji prozdrowotnej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Studia przeznaczone dla absolwentów liceum medycznego lub szkoły pomaturalnej kształcących w zawodach pielęgniarki lub położnej. 13

14 Połoznictwo S2 N1 + pomostowe N2 Studia I stopnia Studia obejmują bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Absolwent wykonuje świadczenia zdrowotne wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Posiada umiejętności: organizowania i nadzorowania opieki położniczo -ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy, współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki, podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowania badań. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Studia przeznaczone dla absolwentów liceum medycznego lub szkoły pomaturalnej kształcących w zawodach pielęgniarki lub położnej. 14

15 Ratownictwo medyczne Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Absolwent może pracować w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. 15

16 Zdrowie publiczne S2 N2 Studia I stopnia Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Do podstawowych umiejętności absolwenta należy: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Wykazuje się umiejętnościami umożliwiającymi włączanie się w procesy decyzyjne w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia różnych instytucji (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych), funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa. Ma kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, nadzorze sanitarnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Jest kwalifikowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). 16

17 English Program Pomeranian Medical University in Szczecin offers studies in English language at the Faculty of Medicine (since 1996) and the Faculty of Medicine and Dentistry (since 2006). From 2013 based on the bilateral Agreement with Asklepios Group University also offers 6 years MD programme. The University offers 30 seats at the Faculty of Medicine for Asklepios Program. This programme has been drafted mainly for German citizens but is also available to other EU citizens who speak fluent German. New system of education, so called outcome based, has been implemented at PMU. Learning outcomes are statements of what a student is expected to know, understand and/or be able to demonstrate after completion of a process of learning. The outcomes are based on the following essential elements of a competent and reflective practitioner: what does the student know (demonstrating evidence of knowledge, assessing comprehension, assessing application, assessing analysis and synthesis) what the student is able to do (practical skills) the student as a professional (competences - a dynamic combination of attributes, abilities and attitudes) At present, the University educates over 590 students at both Faculties. Over 250 students have already successfully graduated from the Faculty of Medicine. Each year the University offers 130 seats at the Faculty of Medicine and 30 seats at the Faculty of Medicine & Dentistry. English Program students follow the same curriculum as Polish Program students, meaning they undergo the same clinical and theoretical courses throughout 6 and 5 years of education at the Faculty of Medicine and the Faculty of Medicine & Dentistry respectively. Most of the classes take place in the PMU Independent Public Clinical Hospitals (no.1 and no.2) chairs and departments, such as Chair of Pathology, Chair or Biochemistry and Medical Chemistry, Chair of Pharmacology, or in case of dental studies specifically: Chair of Conservative Dentistry and Periodontology, Chair of General and Dental Radiology or Maxillofacial Surgery Department, to name only a few. English Program students come from 21 countries, mainly from Scandinavia (Norway, Sweden, Denmark, Faroe Islands and Finland), Germany, Latvia, but also from non-european countries such as Canada, China, Israel, Mauritius, Syria, USA or Taiwan. Given the fact that English Program students are from various corners of the world, studies at the PMU are not only an excellent training for future doctors, but also a fantastic opportunity to live and work in a diverse environment where one can learn new language, understand another culture or even observe different scientific approaches and techniques. 17

18 Asklepios Programm Im April 2013 wurde ein Vertrag zwischen der Pommerschen Medizinischen Universität in Szczecin und dem deutschen Klinikunternehmen Asklepios unterschrieben. Asklepios Group, vor 26 Jahren gegründet, gehört heutzutage zu den drei gröβten privatwirtschaftlichen Krankenhauskonzerns in Deutschland. Die Zusammenarbeit mit Asklepios hat eine neue Form der medizinischen Bildung ermöglicht. Das Programm für die humanmedizinische Fakultät umfasst 3 Studienjahre der vorklinischen Lehrveranstaltungen, 2 Jahre der klinischen Lehrveranstaltungen und 1 Jahr der klinisch-praktischen Tätigkeiten. Die Studenten des englischsprachigen Programms, die laut der geltenden Vorschriften im Aufnahmeverfahren an die Pommersche Medizinischen Universität angenommen wurden, werden das Studienprogramm für Medizin im Rahmen des Asklepios-Programms in der englischen und in der deutschen Sprache realisieren. Mehr Informationen zum Programm unter: Das erste Aufnahmeverfahren im Rahmen des neuen Bildungsprogramms erfolgt schon im Studienjahr 2013/2014. Es wird geplant, ca. 30 Personen anzunehmen. Mehr Informationen zum Aufnahmeverfahren im Rahmen des Asklepios-Programms unter: Mehr Informationen zu Asklepios Group unter: 18

19 Biblioteka Główna PUM al. Powstańców Wielkopolskich 20 filia: Szpital kliniczny nr 1, ul. Unii Lubelskiej Godziny otwarcia biblioteki Biblioteka Główna Poniedziałek 8:00 22:00 Wtorek 8:00 22:00 Środa 8:00 22:00 Czwartek 8:00 22:00 Piątek 8:00 22:00 Sobota 9:00 15:00 Filia 8:00 15:00 8:00 19:00 8:00 15:00 8:00 19:00 8:00 15:00 9:00 15:00 Biblioteka Główna PUM gromadzi literaturę naukową z zakresu medycyny, stomatologii, analityki medycznej, biotechnologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, kosmetologii, nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, jak również beletrystykę. Zbiory biblioteki liczą ponad woluminów. W 2012 r. prenumerata obejmowała 616 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W czytelni Biblioteki Głównej udostępnianych jest ponad książek, w wypożyczalni, z wolnym dostępem do półek, ponad książek. Oprócz zbiorów drukowanych biblioteka gromadzi źródła elektroniczne: płyty CD, DVD, e-książki, e-czasopisma oraz bazy danych. Użytkownicy pracujący w uczelnianej sieci internetowej PUM mają dostęp do około 40 baz danych, ponad książek elektronicznych oraz ponad czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. W Bibliotece Głównej znajduje się wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów, czytelnia dla ponad 130 osób, 3 pokoje do prac grupowych, 4 pokoje pracy indywidualnej, a także 40-osobowa sala dydaktyczna. Użytkownicy mają do dyspozycji ponad 50 stanowisk komputerowych, w tym 42 z dostępem do Internetu. Na terenie biblioteki dostępny jest Internet bezprzewodowy. 19

20 Organizacje studenckie Parlament Studentów Najważniejszą organizacją reprezentującą studentów w Uczelni jest Parlament Studentów. Składa się z 16 osób wybieranych na 2-letnią kadencję, jego przedstawiciele zasiadają w Senacie oraz Radach Wydziałów. Parlament zajmuje się pomocą socjalną, warunkami studiowania i życiem kulturalnym studenta. Organizuje promocyjne zakupy książek i zabawy integracyjne, m.in. Otrzęsiny i PUM PARTY. Studenckie Towarzystwo Naukowe Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza 87 kół. Działający w kołach studenci współuczestniczą w życiu naukowym Uczelni. W ten sposób stawiają pierwsze kroki w medycznym środowisku naukowym pod okiem wybitnych naukowców i specjalistów. Działalność kół jest ściśle związana z tematami naukowymi realizowanymi przez poszczególne jednostki PUM. Studenci PUM pracujący w kołach naukowych są laureatami wielu nagród i wyróżnień, które zdobywają na sesjach naukowych organizowanych przez STN PUM oraz na studenckich konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Wiosną każdego roku STN organizuje Ogólnopolską Sesję Naukową Studenckich Kół Naukowych PUM. 20

21 Akademicki Związek Sportowy Akademicki Związek Sportowy zajmuje się organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestniczy w rozgrywkach organizowanych przez organizacje środowiskowe i Zarząd Główny AZS. Reprezentanci PUM startują w Mistrzostwach Szczecina Szkół Wyższych, Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Uniwersjadach lat pierwszych. Klub organizuje razem ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Turniej o Memoriał Waldemara Krasonia w koszykówce kobiet i mężczyzn coroczną imprezę organizowaną od ponad 20 lat. Związek skupia studentów aktywnie uprawiających sport w kilku sekcjach: koszykarskiej, siatkarskiej, piłkarskiej, pływackiej, wioślarskiej i unihokeja. IFMSA - POLAND Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny Oddział Szczecin (International of Medical Student Assotiation Poland IFSMA Poland) IFSMA-Poland Oddział Szczecin organizuje praktyki wakacyjne, szkolenia i warsztaty z zakresu zdrowia publicznego, edukacji medycznej, zdrowia reprodukcyjnego. Propaguje kulturę pokoju. IFSMA opiera swoją działalność na pracy członków-wolontariuszy, którzy w ciągu roku akademickiego przygotowują różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia, m.in. na rzecz społeczności: Szpital Pluszowego Misia, Miś pod Szpitalną Choinką, Kobiety w Czerwieni, Faceci w Czerni oraz akcje prozdrowotne: Studenci PUM Mieszkańcom Szczecina, Serce Masz Tylko Jedno. IFSMA jest najprężniej działającą organizacją pozarządową wśród 11 oddziałów w Polsce. Dzięki działalności IFSMA studenci kierunku lekarskiego mogą wyjeżdżać na praktyki wakacyjne do krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Australii. Organizują także przyjazdy studentów z innych krajów do PUM. Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział zrzesza studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Organizuje wykłady zaproszonych gości, promocje tańszych zakupów podręczników i sprzętu stomatologicznego, uczestniczy w akcjach promocji zdrowia. Przygotowuje praktyki wakacyjne dla studentów PUM w krajach Europy i Ameryki oraz zaprasza studentów z innych krajów do PUM. 21

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Zdrowiu

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz Dziekan prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz Wydział Nauk o Zdrowiu stanowi jeden z czterech

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Instytuty Wydziału Medycznego

Instytuty Wydziału Medycznego Wydział Medyczny Instytuty Wydziału Medycznego Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Instytut Fizjoterapii Programy edukacyjne Wydział Medyczny I stopnia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów DIETETYKA Kod kierunku studiów DIETETYKA_SS_2013_2016 DIETETYKA_SN_2013_2016

Bardziej szczegółowo

Informator 2016/2017. po³o nictwo. Do³¹cz do najlepszych!

Informator 2016/2017. po³o nictwo. Do³¹cz do najlepszych! Informator 2016/2017 po³o nictwo Do³¹cz do najlepszych! Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 4 Studia 5 Jednolite studia magisterskie Analityka medyczna 6 Lekarski 7 Lekarsko-dentystyczny 7 Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku

Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku Uchwała nr 28/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany z dniem 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Wieloaspektowy charakter wiedzy studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Wieloaspektowy charakter wiedzy studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

Operacja Sukces. Operacja Sukces INFORMATOR BEZPŁATNY

Operacja Sukces. Operacja Sukces INFORMATOR BEZPŁATNY Operacja Sukces Unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY JESTEŚMY największą uczelnią medyczną w północnej Polsce, położoną w Gdańsku mieście wolności o ponad tysiącletniej historii GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Morze Bałtyckie GWARANTUJEMY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 / 2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych, terminów składania dokumentów na

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studia licencjackie i magisterskie Kierunek MIKROBIOLOGIA jest realizowany w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakład

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U KO S M E TO LO G I A Informacje ogólne Kosmetologia jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się nie tylko profilaktyką

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE DIAGNOSTA LABORATORYJNY KOD 227101 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Diagnosta laboratoryjny to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem Wymagania Czynności zawodowe Ścieżka rozwoju Specjalizacja W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem 227101. Opis Diagnosta laboratoryjny - osoba, która wykonuje

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Ratownictwo medyczne Studia na specjalności Ratownictwo medyczne dają rzetelne, bogate przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności w zakresie medycznych

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek zdrowie publiczne studia II stopnia

Kierunek zdrowie publiczne studia II stopnia Kierunek zdrowie publiczne studia II stopnia Celem studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia i przygotowania zawodowego w obszarze nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe studia jednolite magisterskie studia I stopnia studia II stopnia kierunek stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sadzyńska. Studenci

Mgr Anna Sadzyńska. Studenci Mgr Anna Sadzyńska studenci uniwersytetu medycznego w Łodzi Dane statystyczne 2009/2010 Liczba kandydatów 10 850 (stacjonarne 8 737, wieczorowe 1 062, zaoczne 1 051). Liczba przyjętych 2 802. Średnia liczba

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU. wydział: FIZJOTERAPII

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU. wydział: FIZJOTERAPII AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU wydział: FIZJOTERAPII REKRUTACJA 2016/2017 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU wydział: FIZJOTERAPII kierunek: FIZJOTERAPIA 2- letnie studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Bezpieczeństwo wodne

Nazwa kierunku Bezpieczeństwo wodne Nazwa kierunku Bezpieczeństwo wodne Tryb studiów stacjonarny Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Bezpieczeństwo wodne jest kierunkiem nastawionym na zdobycie podstawowej

Bardziej szczegółowo

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; ZASADY WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na (Art. 4. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE W SPORCIE OPIS KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE W SPORCIE Załącznik nr 1 1. WSTĘP (krótki opis studiów, założeń itp.) Studia podyplomowe Żywienie w sporcie organizowane są przez Zakład Biochemii i Żywienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 49/2017 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych i podyplomowych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY JESTEŚMY największą uczelnią medyczną w północnej Polsce, położoną w Gdańsku mieście wolności o ponad tysiącletniej historii zielony i atrakcyjnie położony kampus studencki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo I stopnia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo I stopnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo I stopnia Część 1 Przeprowadzenie 90 godzin zajęć przedmiotu Mikrobiologia i parazytologia w formie: wykładów (30 godzin),

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo 1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów: Instytut: Instytut Ochrony Zdrowia Profil kształcenia: studia mają profil praktyczny Obszar kształcenia: kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA. Mgr Małgorzata Wejchert. Rekrutacja w roku akademickim 2006/2007. Studia dzienne

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA. Mgr Małgorzata Wejchert. Rekrutacja w roku akademickim 2006/2007. Studia dzienne DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Mgr Małgorzata Wejchert STUDENCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Rekrutacja w roku akademickim 2006/2007 Studia dzienne Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo maturalne do roku 2004

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Dla części 1 Przeprowadzenie zajęć przedmiotu Farmakologia na studiach stacjonarnych, rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU.

POSTANOWIENIA OGÓLNE STUDIA STACJONARNE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik do Uchwały 73/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

profesora zwyczajnego profesora nadzwyczajnego 180 godzin profesora nadzwyczajnego 195 godzin, profesora wizytującego 120 godzin adiunkta 210 godzin

profesora zwyczajnego profesora nadzwyczajnego 180 godzin profesora nadzwyczajnego 195 godzin, profesora wizytującego 120 godzin adiunkta 210 godzin Uchwała Nr 85/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad ustalenia obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 2 Przeprowadzenie 72 godzin zajęć przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem,

Bardziej szczegółowo