Solarny podgrzewacz dwufunkcyjny DC 1000 / DC Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Solarny podgrzewacz dwufunkcyjny DC 1000 / DC 750-2. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300017781-001-C"

Transkrypt

1 PL Solarny podgrzewacz dwufunkcyjny DC 1000 / DC Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi C

2 Spis treści 1 Informacje ogólne Używane symbole Deklaracja zgodności WE Ważne zalecenia odnośnie instalowania Opis: Woda pitna i wspomaganie ogrzewania Główne wymiary Dane techniczne Zakres dostawy Schemat podłączeń Ustawienie podgrzewacza Montaż obudowy zewnętrznej Podłączenie kotła Podłączenie hydrauliczne obiegu c.w.u Specjalne środki ostrożności Zawory odcinające Podłączenie wody zimnej/wody użytkowej Zawór bezpieczeństwa Reduktor ciśnienia Przewód wyrzutowy Obieg cyrkulacji c.w.u Mieszacz wody użytkowej Środki zapobiegające przepływowi powrotnemu podgrzanej wody Orurowanie obiegu kolektorowego Przewody zasilania i powrotu Podłączenie pola kolektora Podłączenie do solarnego podgrzewacza ciepłej wody Podłączenie stacji solarnej Pozostałe zalecenia Okres przestoju w lecie Uruchomienie Konserwacja i kontrole okresowe DC 1000 / DC /05/ C

3 1 Informacje ogólne 1.1 Używane symbole Uwaga niebezpieczeństwo Ryzyko obrażeń ciała i szkód rzeczowych. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń odnośnie bezpieczeństwa osób i dóbr Wskazówka Przestrzegać wskazówek, aby utrzymać komfort cieplny Odnośnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji 1.2 Deklaracja zgodności WE Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 97/23/EG Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie urządzeń ciśnieniowych art. 3, ustęp Ważne zalecenia odnośnie instalowania Bufor należy zainstalować:: - w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem - na cokole, aby ułatwić czyszczenie pomieszczenia - możliwie jak najbliżej miejsca poboru, aby ograniczyć do minimum straty ciepła w przewodach. Wykonać izolację cieplną przewodów rurowych zgodnie z przepisami lokalnymi. Woda grzewcza i woda użytkowa nie mogą się ze sobą mieszać. Obieg wody użytkowej nie może przechodzić przez wymiennik ciepła. Dla niezawodnej i bezpiecznej pracy konieczna jest regularna konserwacja urządzenia. Instalowanie, uruchomienie i konserwacja muszą być przeprowadzane przez uprawnionego instalatora zgodnie zobowiązującymi przepisami i dostarczonymi instrukcjami. Użytkownik instalacji powinien otrzymać instrukcję montażu i obsługi. Niniejsza instrukcja musi znajdować się w widocznym miejscu, w pobliżu miejsca zainstalowania. W podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej nie wolno wykonywać żadnych zmian, w przeciwnym razie traci ważność udzielona gwarancja. Przy montażu należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów lokalnych. 1.4 Opis: Woda pitna i wspomaganie ogrzewania Zasobnik zewnętrzny z wysokogatunkowej stali jest chroniony przed korozją przy pomocy czarnej powłoki antykorozyjnej. Wspawany w podgrzewaczu zasobnik wody pitnej wykorzystuje w maksymalnym stopniu energię słoneczną dzięki cylindrycznej części umieszczonej w dolnej części podgrzewacza.. Wnętrze zasobnika c.w.u., wykonanego z wysokogatunkowej stali, jest pokryte emalią kwarcową, dopuszczoną do kontaktu ze środkami spożywczymi, która chroni go przed korozją i zapewnia parametry jakościowe wody pitnej. Przyspawany w zasobniku wymienik ciepła jest wykonany z gładkiej rury. Urządzenie posiada izolację cieplną wykonaną z bezfreonowej spienionej pianki poliuretanowej, dzięki czemu osiągnięto minimalne straty ciepła. Obudowę zewnętrzną tworzy płaszcz ochronny z półsztywnego PCW. Celem takiego rozwiązania jest recykling podgrzewacza dzięki łatwemu demontażowi izolacji. 19/05/ C DC 1000 / DC

4 1.5 Główne wymiary DC A C G 8980N111A F E D B A 800 B 1040 C 2025 D 1695 E 1585 F 1300 G Wyjście c.w.u. R 3/4 2 Wlot wody zimnej R 3/4 3 Przewód cyrkulacji R 3/4 4 Tuleja zanurzeniowa 17 mm - Czujnik c.w.u. 5 Anoda średn. 11 mm 6 Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 - Termometr 7 Odpowietrznik Rp 1/2 8 Zasilanie kotła/strefa podgrzewu wody pitnej Rp 1 9 Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 - Czujnik kotła 10 Powrót strefa podgrzewu cwu./kocioł Rp 1 11 Miejsce zamontowania grzałki elektrycznej Rp 1 1/2 12 Powrót strefa buforowa ogrzewania/kocioł Rp 1 13 Wlot wymiennika ciepła obieg solarny Rp 1 14 Powrót z obiegu c.o. Rp 1 15 Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 - Czujnik solarny 16 Wylot wymiennika ciepła obieg solarny Rp 1 17 Spust Rp 1 Rp R Gwint wewnętrzny Gwint zewnętrzny 4 DC 1000 / DC /05/ C

5 1.5.2 DC Ø A B Ø 450 Ø C Kocioł - zasilanie - Ładowanie zasobnika/odpowietrznik R 1" 2. Wolne lub Kocioł - zasilanie R 1" 3. Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 4. Kocioł - powrót - Ładowanie zasobnika R 1" Liczba znamionowa mocy NL Kocioł - powrót - Ładowanie zasobnika R 1" Liczba znamionowa mocy NL Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 20. Anoda średn dł Zasilanie c.o.r 1" 8. Powrót z c.o.r 1" 9. Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 10. Powrót z c.o.r 1" (ogrzewanie podłogowe) max do 30 C 11. Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 12. Termometr Rp 1/2 13. Obieg solarny - zasilanie G Tuleja zanurzeniowa - Czujnik (stacja solarna) 15. Obieg solarny - powrót G Podłączenie cyrkulacji R 1/2" 17. Wlot wody zimnej R 3/4" 18. Wypływ ciepłej wody użytkowej R 3/4" 19. Tuleja zanurzeniowa - Czujnik temperatury c.w.u. Czujnik podgrzewacza do położenia A (450mm), gdy podłączenie do powrotu kotła jest w postaci (Liczba znamionowa mocy NL 0.9) Czujnik podgrzewacza do położenia B (650mm), gdy podłączenie do powrotu kotła jest w postaci (Liczba znamionowa mocy NL 1.1) 19/05/ C DC 1000 / DC

6 1.6 Dane techniczne DC 1000 DC Obieg kolektorowy Dopuszczalna temperatura C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wodna l Powierzchnia grzewcza wężownicy m Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Dopuszczalna temperatura C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wodna l Powierzchnia grzewcza m Podgrzewacz buforowy Dopuszczalna temperatura C Ciśnienie próbne bar Dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3 3 Pojemność wodna l Moc - Temperatura zasilania wymiennika ciepła 80 C Wydajność ciągła (1) l/h Moc - Temperatura zasilania wymiennika ciepła 55 C Wydajność ciągła (1) l/h 230 Liczba znamionowa mocy N L Straty postojowe przy ( T = 45 K) kwh/24h Stała schładzania Cr (2) Wh/j/ C/l Waga kg (1) Przy temperaturze 10 C wody zimnej na wlocie - przy temperaturze zasilania 45 C - i natężeniu przepływu 2 m 3 /h (2) Przepisy francuskie 1.7 Zakres dostawy DC 1000 DC Zasobnik EC 106 Obudowa zewnętrzna EC 107 EC 140 Wyposażenie dodatkowe: - - Grzałka elektryczna 6 kw/400 V3~ AJ Anoda zasilana z obcego źródła AJ Termostat do włączania pompy ładującej BL 6-6 DC 1000 / DC /05/ C

7 1.8 Schemat podłączeń 8980N Zasilanie c.o. 2. Powrót z c.o. 3. Zawór bezpieczeństwa 3 bar 4. Manometr 7. Odpowietrznik automatyczny 11. Pompa grzewcza 16. Naczynie wzbiorcze 17. Zawór spustowy 26. Pompa ładująca podgrzewacz 27. Zawór zwrotny klapowy 28. Wlot wody zimnej 29. Reduktor ciśnienia 30. Grupa bezpieczeństwa 61. Termometr 79. Wyjście pierwotnego wymiennika ciepła-obieg solarny c.w.u. 80. Wejście pierwotnego wymiennika ciepła-obieg solarny c.w.u. 84. Zawór odcinający z odblokowywanym zaworem zwrotnym 85. Pompa obiegu pierwotnego solarnego 87. Zawór bezpieczeństwa ustawiony na stałe na 6 bar - (obieg pierwotny kolektorowy) 88. Dostarczane naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (ciśnienie wstępne pierwotnego obiegu kolektorowego 1.5 bar 89. Naczynie dla płynu solarnego 109. Zawór antyoparzeniowy c.w.u Zawór spustowy obiegu solarnego 125. Powrót strefa buforowa ogrzewania/kocioł 126. Regulator solarny 127. Zasilanie kotła/strefa podgrzewu wody pitnej Powrót strefa podgrzewu cwu./kocioł 129. Duo-Tube 19/05/ C DC 1000 / DC

8 1.9 Ustawienie podgrzewacza Podgrzewacz musi być zainstalowany w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zamarznięciem, możliwie w osłonie termicznej (wg EnEV). Podgrzewacz c.w.u powinien być ustawiony jak najbliczej punktu czerpalnego, aby ograniczyć do minimum straty ciepła w przewodach. Przewody zasilające powinny być izlowane zgodnie z przepisami ogólnymi i prowadzone w izolacji termicznej. Podgrzewacz musi być ustawiony pionowo na cokole dopasowanym do ciężaru podgrzewacza. Należy go ustawić na stałe na pierścieniu montażowym i osadzić ewentualnie w cokole tylko przy pomocy wodoodpornych podkładek. Ponieważ stację solarną montuje się z przodu na podgrzewaczu, podgrzewacz musi być od tej strony zawsze dostępny. Do wypoziomowania urządzenia stosować podkładki (blacha stalowa). Podnieść lekko kocioł przy pomocy dźwigni. 8980N114A 8 DC 1000 / DC /05/ C

9 1.10 Montaż obudowy zewnętrznej Po ustawieniu zasobnika należy zamontować obudowę zewnętrzną podgrzewacza. Umieszczenie po podłączeniu hydraulicznym nie jest możliwe. DC N115A Założyć izolację na podrzewacz. 2. Spiąć klamrami 2 części. 3. Zamknąć z tyłu osłonę podgrzewacza. 4. Założyć izolację i pokrywę. 5. Umieścić czujnik termometru. 19/05/ C DC 1000 / DC

10 DC Założyć izolację na podrzewacz. 2. Spiąć drugą część. 3. Zamknąć z tyłu osłonę podgrzewacza. 4. Założyć dodatkową izolacje. 5. Założyć izolację i pokrywę. 10 DC 1000 / DC /05/ C

11 2 Podłączenie kotła Instalacja musi być wykonana według obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami techniki i zaleceniami znajdującymi się w tej instrukcji. Przed podłączeniem przewodów wodnych obiegu grzewczego należy je przepłukać, aby uniknąć przedostania się cząstek mogących uszkodzić niektóre elementy (zawór bezpieczeństwa, pompy, zawory klapowe itd.). Między kotłem a zaworem bezpieczeństwa nie może znajdować się żadne urządzenie, które mogłoby całkowicie lub częściowo blokować przepływ. Instalacje grzewcze należy tak zaprojektować i wykonać, aby zapobiec jakiemukolwiek cofnięciu się wprowadzonej do instalacji grzewczej wody i przedostaniu się jej do sieci wodociągowej. Zgodnie z przepisami lokalnymi, w celu napełniania instalacji należy zainstalować separator systemu. Dla ułatwienia prac konserwacyjnych przy podgrzewaczu i kotle należy zapewnić, aby obieg hydrauliczny wymiennika ciepła był odcięty przy pomocy zaworu odcinającego. 3 Podłączenie hydrauliczne obiegu c.w.u Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej są zaprojektowane na ciśnienie 10 bar. Zasadniczo pojemniki są projektowane na ciśnienie nie wyższe niż 7 bar. 3.1 Specjalne środki ostrożności W celu uniknięcia przedostania się do zasobnika odłamków metalu lub innych cząstek, przed podłączeniem hydraulicznym jest absolutnie niezbędne przepłukiwanie rur doprowadzających. Oprócz tego, te obce ciała mogą uszkodzić niektóre części, takie jak grupa bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa, klapa i zawór. Zamontować korki na nieużywanych otworach oraz tulejach zanurzeniowych dla termometru i czujnika. Przewidzieć możliwość opróżnienia podgrzewacza ciepłej wody. 3.2 Zawory odcinające Dla ułatwienia konserwacji podgrzewacza, oddzielić obieg pierwotny i wtórny przy pomocy zaworów odcinających. Zawory te umożliwiają konserwację zasobnika i jego elementów konstrukcyjnych bez opróżniania całej instalacji. Ponadto dzięki tym zaworom można odłączyć podgrzewacz ciepłej wody przy próbach ciśnieniowych instalacji, gdy ciśnienie kontrolne jest wyższe od dopuszczalnego ciśnienia roboczego dla podgrzewacza. Przy podłączaniu do przewodu miedzianego, pomiędzy tym przewodem i wypływem ciepłej wody należy zastosować mufę stalową, żeliwną lub z materiału izolacyjnego, aby uniknąć jakiejkolwiek korozji na przyłączu 3.3 Podłączenie wody zimnej/wody użytkowej Elementy wykorzystane przy podłączeniu zasilania wodą zimną muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy poszczególnych krajów. Na przewodzie zasilającym wody zimnej zamontować zawór zwrotny. 19/05/ C DC 1000 / DC

12 3.4 Podłączenie c.w.u. Dla zminimalizowania zagrożenia oparzenia, zaleca się montaż mieszacza termostatycznego na przewodzie wypływu ciepłej wody. 28. Wlot wody zimnej 57. Wypływ ciepłej wody użytkowej Mieszacz wody użytkowej nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. 3.5 Zawór bezpieczeństwa Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, na przewodzie wody zimnej podgrzewacza ciepłej wody użytkowej należy zamontować zaplombowany fabrycznie zawór bezpieczeństwa. Nastawa zaworu bezpieczeństwa : do 10 bar. Dla Francji zaleca się stosowanie membranowego zaworu bezpieczeństwa z oznaczeniem NF. - Zamontować zawór bezpieczeństwa w obiegu wody zimnej. - Zawór bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pobliżu podgrzewacza c.w.u. i być dobrze dostępny. Wymiarowanie Armatura zabezpieczająca i jej podłączenie do podgrzewacza ciepłej wody musi mieć średnicę co najmniej równą średnicy przewodu zasilającego podgrzewacz w wodę zimną.. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa lub armaturą zabezpieczającą i zasobnikiem nie wolno instalować żadnej armatury odcinającej.. Przewód spustowy armatury zabezpieczającej musi być prowadzony ze stałym i dostatecznym spadkiem oraz musi mieć średnicę odpowiadającą minimum średnicy wylotu armatury zabezpieczającej (aby przy nadciśnieniu nie utrudniać wypływu wody). Przewód wyrzutowy zaworu bezpieczeństwa lub armatury zabezpieczającej nie może być zatkany. W kotłowni należy zainstalować odprowadzenie wody, oraz lej odpływowy dla armatury zabezpieczającej. Francja Nie dotyczy polskich warunków.... Niemcy Wymiary zaworów bezpieczeństwa ustala się na podstawie przepisów lokalnych DIN 1988 : Pojemność nominalna l Wielkość zaworu (obowiązuje minimum wielkość króćca wlotowego) Moc grzewcza kw maksimum < 200 R lub Rp 1/ R lub Rp 3/4 150 Zawór bezpieczeństwa zamontować ponad podgrzewaczem c.w.u. na takiej wysokości, aby podczas prac montażowych nie występowała konieczność opróżniania podgrzewacza. Zawór spustowy zainstalować w najniższym punkcie podgrzewacza. 12 DC 1000 / DC /05/ C

13 3.6 Reduktor ciśnienia Przed podgrzewaczem c.w.u. należy zamontować reduktor ciśnienia, gdy ciśnienie robocze przekracza 80% wartości ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Wskazane jest, aby reduktor ciśnienia zamontować za wodomierzem, dzięki czemu w przewodach z wodą zimną i ciepłą w budynku panują prawie równe warunki ciśnieniowe. 3.7 Przewód wyrzutowy Podczas pracy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa z przewodu wyrzutowego może wypływać woda. Nie zamykać! 3.8 Obieg cyrkulacji c.w.u. Aby ciepła woda użytkowa była do dyspozycji natychmiast po otwarciu kranu, można zainstalować pętlę cyrkulacji między miejscem poboru i orurowaniem cyrkulacji podgrzewacza c.w.u Mieszacz wody użytkowej Na wyjściu podgrzewacza c.w.u. należy zamontować termostatyczny mieszacz wody użytkowej dla ochrony przciw poparzeniu, ponieważ temperatura w podgrzewaczu może osiągnąć do 90 C Środki zapobiegające przepływowi powrotnemu podgrzanej wody W przewodzie zasilającym zimnej wody - niezależnie od sposobu podgrzewania podgrzewacza c.w.u. - montuje się zawór zwrotny na wodzie zimnej. W zamkniętych podgrzewaczach ciepłej wody należy umieścić dla kontroli i wymiany zaworu zwrotnego na wodzie zimnej, w bliskiej odległości przed nim i za nim po jednym zaworze odcinającym. Pomiędzy pierwszym urządzeniem odcinającym i zaworem zwrotnym na wodzie zimnej przewidzieć urządzenie kontrolne. 19/05/ C DC 1000 / DC

14 4 Orurowanie obiegu kolektorowego Ważne W kolektorze w trakcie przestoju może wystąpić temperatura ponad 150 C. Dla ochrony przed zamarznięciem stosowana jest mieszanina wody i propylenoglikolu jako płyn przenoszący ciepło. Ciśnienie w obiegu kolektorowym może wzrosnąć do maksimum 4 bar. Z powodu wysokich temperatur, stosowania propylenoglikolu oraz wysokiego ciśnienia panującego w pierwotnym obiegu kolektorowym, podłączenie hydrauliczne pierwotnego obiegu kolektorowego należy wykonać ze szczególną starannością, zwłaszcza dotyczy to izolacji i szczelności. Należy bezwarunkowo przestrzegać warunków technicznych tej instrukcji. Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa - maksymalna długość przewodu: 2 m - brak możliwości zamknięcia - DN 20 - prowadzenie przewodu ze stałym spadkiem w kierunku wylotu Ochrona środowiska Pod przewodem wydmuchowym i wylotem zaworu bezpieczeństwa umieścić zasobnik o dostatecznej pojemności. 4.1 Przewody zasilania i powrotu Wymiarowanie Rurka miedziana: śr. 18 / 22mm Przewody powinny być jak najkrótsze i przebiegać zawsze ze spadkiem w kierunku od kolektorów do podłączenia na podgrzewaczu solarnym. Jeżeli kryteria ułożenia dla właściwego odpowietrzenia nie mogą być dotrzymane, wtedy w najwyższym(-ych) miejscu (miejscach) instalacji solarnej należy zastosować separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym. Idealnie Zle (najwyższy punkt nie jest odpowietrzony) Prawidłowo (najwyższy punkt jest odpowietrzony) Miejsce zamontowania separatora powietrza z odpowietrznikiem ręcznym Podłączenia Używanie piły do metalu jest zabronione. Połączenie rury poprzez śrubunek z pierścieniem zaciskowym. Lutowanie twarde: Twardy lut bez topnika wg DIN EN 1044, np. L- Ag2P lub L-CuP6. Lutowanie miękkie nie jest dopuszczalne. Stosowanie topników wpływa ujemnie na podatność na korozję od propylenoglikolu. W każdym wypadku bezwzględnie wymagane jest przepłukanie instalacji. Kształtki prasowane: stosuje się tylko przy odporności na glikol, ciśnienie (6 bar) i temperaturę (180 C, -30 C) (patrz dane producenta). Materiał uszczelniający: konopie lub teflon. 14 DC 1000 / DC /05/ C

15 4.2 Podłączenie pola kolektora Informacje odnośnie instalowania i podłączenia wodnego kolektorów słonecznych znajdują się w instrukcji obsługi kolektorów. Przypadek szczególny Jeżeli od strony konstrukcyjnej występuje konieczność prowadzenia przewodu ze spadkiem od króćca podłączenia zasilania kolektora do przejścia dachowego, to pod dachem w najwyższym punkcie hydraulicznym należy umieścić separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym. Izolacja przewodów rurowych Wykonana wstępnie dla Duo-Tube (opcja). Przy użyciu innych przewodów miedzianych, stosować izolację o następujących parametrach: - odporność na stałą temperaturę do 180 C w strefie kolektorów iprzy gorącym zasilaniu, jak również na temperatury do -30 C. - odporność na promienie ultrafioletowe i warunki atmosferyczne w strefie dachu. - izolacja dokładnie szczelna i bez przerw w materiale - stała grubość równa średnicy rury i współczynnik K równy 0.04 W/ mk. Przy przejściu dachowym i przez ścianę dopuszcza się zredukowanie izolacji o 50 %. Zalecane materiały dla maksymalnych temperatur do 150 C - ARMAFLEX HT - włókno mineralne - wełna szklana Dla ochrony izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, dziobaniem przez ptaki i promieniami ultrafioletowymi, należy wykonać w strefie dachu dodatkową osłonę izolacji z blachy aluminiowej. Tę dodatkową osłonę należy uszczelnić silikonem. 19/05/ C DC 1000 / DC

16 4.3 Podłączenie do solarnego podgrzewacza ciepłej wody Dla uniemożliwienia przepływu zwrotnego w przewodzie pomiędzy wylotem czujnika i wlotem wymiennika, wstawić pętlę termosyfonu na wysokość podgrzewacza. 4.4 Podłączenie stacji solarnej patrz: Instrukcja dołączona do stacji solarnej. 4.5 Pozostałe zalecenia Instalację solarną przy uruchomieniu należy starannie przepłukać płynem przenoszącym ciepło, aby usunąć metalowe wióry, brud i zalegający topnik. Pierwszą próbę szczelności przeprowadzić w ciągu jednej godziny przy ciśnieniu 5 bar. Jeżeli nie ma nieszczelności w obiegu solarnym, ciśnienie nie spadnie. Po upływie czasu próbnego: zwiększyć ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa (kontrola działania). Propylenoglikol posiada dużą zdolność pełzania. Pomimo przeprowadzonej próby szczelności w instalacji napełnionej glikolem, będącej pod ciśnieniem mogą wystąpić nieszczelności. Dlatego zaleca się przeprowadzenie dodatkowej próby szczelności napełnionej instalacji gotowej do pracy. 4.6 Okres przestoju w lecie Instalacja jest tak zaprojektowana, żeby w razie nieobecności użytkownika nie były wymagane żadne szczególne środki ostrożności. Regulatora nie wolno wyłączać, nośnika ciepła nie wolno spuszczać. 16 DC 1000 / DC /05/ C

17 5 Uruchomienie Przed napełnieniem obiegu pierwotnego (c.o.) należy koniecznie napełnić zasobnik wody pitnej. 1. Przepłukać obieg wody użytkowej i napełnić podgrzewacz poprzez przewód zasilania wodą zimną. 2. Koniecznie należy usunąć powietrze znajdujące się w podgrzewaczu, przewodach, ewentualnie w armaturze wodnej, aby uniknąć nieprzyjemnych szumów, które słychać przy podgrzewaniu lub poborze wody. W tym celu: - Miejsce wylotu (np. kurek ciepłej wody) zostawić otwarty icałkowicie napełnić podgrzewacz poprzez przewód zasilania zimną wodą. Nie zamykać tego kurka dopóki odpływ wody nie będzie równomierny i bez szumów. - Odpowietrzyć wszystkie przewody ciepłej wody, otwierając odpowiednie miejsca poboru. Takie postępowanie umożliwia również przepłukanie i czyszczenie przewodów ciepłej wody na wylocie podgrzewacza. 3. Odpowietrzyć w najwyższym punkcie obieg pierwotny (ogrzewanie) przez przeznaczony do tego celu zawór upustowy (nie dostarczany wraz z podgrzewaczem c.w.u.). 4. Obieg kolektorowy: Patrz instrukcja obsługi stacji solarnej. 5. Sprawdzać niezawodność działania wszystkich urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających (szczególnie zawory); w tym celu przestrzegać instrukcji dostarczonych z tymi urządzeniami. W trakcie podgrzewania przez zawór bezpieczeństwa może wypływać pewna ilość wody, co spowodowane jest jej rozszerzaniem. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie należy mu zapobiegać. 6 Konserwacja i kontrole okresowe Anoda magnezowa Sprawdzić anodę, jeżeli to konieczne wymienić. Anoda magnezowa musi być sprawdzana w odstępach co najmniej 2 - letnich. Po pierwszej kontroli anody, w zależności od stopnia jej zużycia ustalana jest częstotliwość kolejnych przeglądów. Jeżeli anoda musi być wymieniana zbyt często, zaleca się zamontowanie anody zasilanej z obcego źródła (pakiet AJ 39). Armatura zabezpieczająca Koniecznie należy sprawdzić (raz w miesiącu) działanie armatury zabezpieczającej, aby uniknąć powstania nadciśnienia, które mogłoby uszkodzić zasobnik podgrzewacza. Nie przestrzeganie tej reguły konserwacyjnej może doprowadzić do uszkodzenia zasobnika. Obudowa zewnętrzna Obudowę zewnętrzną można czyścić wodą z mydłem. 19/05/ C DC 1000 / DC

18 7 Części zamienne Solarny podgrzewacz dwufunkcyjny Przy zamawianiu części zamiennych należy podać nr artykułu DC /05/ C Nr Nr art. Opis Dekiel średn Uszczelka średn Anoda średn dł Tuleja zanurzeniowa 200 mm Anoda 5-członowa 18 DC 1000 / DC /05/ C

19 DC /05/ C Nr Nr art. Opis Pokrywa Izolacja Anoda kompletna 33 długość Przewód uziomowy Dekiel kompletny Uszczelka Woreczek z wyposażeniem dodatkowym 19/05/ C DC 1000 / DC

20 Gwarancja Gratulujmy Pastwu zakupu naszego nowego urzdzenia i jednoczenie dzikujemy za Wasze zaufanie. Chcemy zwóci uwag na fakt, e zakupione przez Pastwa urzdzenie zachowa swe pocztkowe cechy jeli bdzie regularnie sprawdzane i konserwowane. Autoryzowany instalator i nasza sie serwisu gwarancyjnego jest oczywicie stale do Pastwa dyspozycji. Warunki gwarancji Pastwa urzdzenie objte jest umown gwarancj, dotyczc kadej wady fabrycznej liczc od daty zakupu na fakturze instalatora. Czas trwania gwarancji zaznaczony jest w karcie gwarancyjnej. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnoci za szkody powstae na skutek zego uytkowania urzdzenia, bdnej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji (musz Pastwo zadba o to, aby instalowanie byo przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora). Nie ponosimy odpowiedzialnoci za szkody materialne, niematerialne lub uszkodze ciaa osób spowodowane instalacj sprzeczn z: - zarzdzeniami prawnymi lub ustawowymi lub wprowadzonymi przez wadze lokalne - zarzdzeniami krajowymi, czy lokalnymi, szczególnie dotyczcymi instalacji - naszymi instrukcjami i zaleceniami dotyczcymi instalacji odnoszacymi si do regularnej konserwacji urzdze - lub wykonanych nie fachowo Nasza gwarancja ogranicza si tylko do wymiany lub naprawy uszkodzonych czci przez nasze suby techniczne z wyczeniem kosztów robocizny, dojazdów i transportu. Nasza gwarancja nie pokrywa wymiany lub naprawy czci w wyniku zwykego zuycia, zego uytkowania, interwencji osób niewykwalifikowanych, braku lub niedostatecznego nadzoru lub konserwacji, nieodpowiedniego zasilania elektrycznego i uywania nieodpowiedniego lub zej jakoci paliwa. Czci takie jak silniki, pompy, zawory elektryczne, itd. s objte gwarancj tylko w sytuacji gdy nigdy nie byy demontowane. Francja Zapisy, które poprzedzaj nie wyczaj korzyci na rzecz nabywajcego prawn gwarancj ustanowion w artykuach 1641 do 1548 Kodeksu Cywilnego. Belgia Zapisy,dotyczce gwarancji, które poprzedzaj nie wyczaj korzyci, w danym przypadku, na rzecz kupujcego wedug zapisów prawnych stosowanych w Belgii, dotyczcych ukrytych wad. Szwajcaria Gwarancja dotyczy sprzeday, sposobu dostawy jak i warunków gwarancji firm, które sprzedaj nasze urzdzenia. Polska Warunki gwarancji s umieszczone na karcie gwarancyjnej. Pozostae kraje Powysza informacja nie ogranicza moliwoci dochodzenia roszcze odnonie wad ukrytych w oparciu o przepisy krajowe.. 20 DC 1000 / DC /05/ C

21 8 Karta gwarancyjna Data zakupu:... Pieczęć sprzedawcy: Nazwisko i adres kupującego: Tel.:... Informacja o kotle (uzyskana z tabliczki znamionowej): Model:... Numer seryjny:... 19/05/ C DC 1000 / DC

22 22 DC 1000 / DC /05/ C

23 19/05/ C DC 1000 / DC

24 Wstęp Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak również rysunki i schematy pozostają naszą wyłączną własnością i bez naszej uprzedniej zgody na piśmie zabrania się ich reprodukowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. 19/05/08

PS 500 / PS / PS / PS / PS 2000 / PS 2500

PS 500 / PS / PS / PS / PS 2000 / PS 2500 PL Podgrzewacz buforowy PS 500 / PS 800-2 / PS 1000-2 / PS 1500-2 / PS 2000 / PS 2500 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017782-001-A Spis treści 1 Informacje ogólne........................................................................3

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B PL Podgrzewacz buforowy PSB 750 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B . Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne........................................................................3

Bardziej szczegółowo

B 650 - B 800 - B 1000

B 650 - B 800 - B 1000 PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. B 650 - B 800 - B 1000 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300018253-001-E . Spis treści 1 Deklaracja zgodności WE..................................................................3

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. P PP ZALETY P Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność od 150 do 500 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP PODGRZEWACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP PODGRZEWACZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWCZE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ P H PP ZLETY P Pojemność od 50 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZLETY PP Pojemność od 00 do 00 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K) Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - Zbiornik kombinowany Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi, to najwydajniejszy sposób na szybkie ogrzewanie wody użytkowej,

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-S 750 stojący

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-S 750 stojący ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750 stojący INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 )

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S 1. Uwagi dla użytkownika -Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się, czy zawartość jest kompletna. W przypadku

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE

PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE PODGRZEWACZE I ZBIORNIKI BUFOROWE Informacje techniczne SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA Informacje ogólne 4 Podgrzewacze typ E/ ET/ ETS (emaliowane) Typ ETS Typ E Typ ET Podgrzewacze typ E DUO (emaliowane,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacze c.w.u. BPB/BLC Podgrzewacze ze stali nierdzewnej BPP

Podgrzewacze c.w.u. BPB/BLC Podgrzewacze ze stali nierdzewnej BPP Podgrzewacze c.w.u. P/L Podgrzewacze ze stali nierdzewnej PP ZALETY L Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA Z-E750.80 W-E750.81 W-E750.82 Z-E1000.80 W-E1000.81 W-E1000.82 20551 Wydanie 23.12.2010 2 SPIS TREŚĆI 1. WSTĘP 3 1.1. Wstęp........ 3

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SOLTER 110 PW1G INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1 2 1. BUDOWA I PRZEZNACZENIE Podgrzewacze typu SOLTER 110 PW1G ze wszystkimi przyłączami od góry, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

SOLARNY PODGRZEWACZ C.W.U. AquaComfort SBH 600/150 B SBH 750/180 B. Instrukcja montażu.

SOLARNY PODGRZEWACZ C.W.U. AquaComfort SBH 600/150 B SBH 750/180 B. Instrukcja montażu. SOLARNY PODGRZEWACZ C.W.U. AquaComfort SBH 600/150 B SBH 750/180 B Instrukcja montażu www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL 90 91 SBB 751-1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ typ WGJ-B inox 750 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY d INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY kot³y i podgrzewacze kot³y i podgrzewacze INSTRUKCJA OBS UGI 1. Uwagi dla użytkownika -Po rozpakowaniu urządzenia upewnić

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 160 SL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji B

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 160 SL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji B PL Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 160 SL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026904-001-B Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje ogólne...4

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. VITOCELL-W Pojemnościowy podgrzewacz wody do kotłów wiszących Pojemność od 100 do 150 litrów. Dane techniczne VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Pojemnościowy podgrzewacz wody do kotłów wiszących Pojemność od 100 do 150 litrów. Dane techniczne VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Pojemnościowy podgrzewacz wody do kotłów wiszących Pojemność od 100 do 150 litrów Dane techniczne Numer zam. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100-W Pojemnościowy podgrzewacz wody ze stali,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej ZBIORNIK BUFOROWY Wymiennik iepłej Wody Użytkowej SW SB SWZ SBZ Instrukcja montażu i obsługi 2 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość.

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość. Dlaczego? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH S 300-500 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w dwie wężownicę do współpracy z kotłem i kolektorami słonecznymi.

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie: Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 300 400 500 800 1500 2000 3000 4000 5000 Jedna wężownica spiralna Dwie wężownice spiralne (biwalentny) Bez wężownicy Rozbieralne

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWW SWWZ SBW SBWZ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji! w w w. g a l m e t. c o m. p l. Rysunek nr 2 Schemat montażu podgrzewacza do układu zamkniętego

Warunki gwarancji! w w w. g a l m e t. c o m. p l. Rysunek nr 2 Schemat montażu podgrzewacza do układu zamkniętego 1 do inst. c.o. 1. Przynajmniej raz na 18 miesięcy należy obowiązkowo wymienić anodę magnezową (a co 12 miesięcy sprawdzać stan zużycia anody) wymiana nie wchodzi w zakres obsługi gwarancyjnej (należy

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Dlatego z myślą o wymagających użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, gdy chodzi

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Dlatego z myślą o wymagających użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, gdy chodzi

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ 2 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA Spis treści 1. WYMAGANIA OGÓLNE...2 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...2 2.1 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJA URZĄDZENIA...2 2.2. KWALIFIKACJE PERSONELU...2 2.3

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

BH

BH PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. Instrukcja eksploatacji . Spis treści 1 Deklaracja zgodności UE..................................................................4 2 Opis............................................................................5

Bardziej szczegółowo

Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K) Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - Zbiornik Kumulo z wężownicą w zbiorniku zewnętrznym, stanowi podstawę kompletnego systemu ogrzewania c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Zasobnik buforowy SBP E / SOL SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik

VIESMANN. Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VIESMANN Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL - 1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo posiadają

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Kolektory rurowe POWER 7 / 10 / 15. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi. Montaż na dachu Montaż na dachu płaskim B

Kolektory rurowe POWER 7 / 10 / 15. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi. Montaż na dachu Montaż na dachu płaskim B PL Kolektory rurowe POWER 7 / 10 / 15 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Montaż na dachu Montaż na dachu płaskim 300017328-001-B . Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zasobniki MEGA Klasa A Z-E A Z-E A Z-E A Z-E A. wydanie

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zasobniki MEGA Klasa A Z-E A Z-E A Z-E A Z-E A. wydanie INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Zasobniki MEGA Klasa A Z-E 220.80A Z-E 300.80A Z-E 400.80A Z-E 500.80A 20587 wydanie 10.03.2011 SPIS TREŚCI 1.WSTĘP... 2 1.1. Wstęp.... 2 1.2. Recykling i utylizacja...

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Wymienniki typu S

Wymienniki typu S Wymienniki typu S100-500 Przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

P SHU, P SHU

P SHU, P SHU P 290-5 SHU, P 400-5 SHU Zasobnik buforowy do instalacji solarnych 6 720 808 834 (2013/08) PL 6 720 805 347-00.2ITL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik solarny SEM-1 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A W-wa Tel. 22/ Fax 22/

Instrukcja montażu Zasobnik solarny SEM-1 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A W-wa Tel. 22/ Fax 22/ Przyjazne Technologie PL Instrukcja montażu Zasobnik solarny SEM-1 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 W-wa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Wskazówki bezpieczeństwa/opis

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne VITOCELL 100 V. Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od160do1000litrów

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne VITOCELL 100 V. Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od160do1000litrów VIESMANN VITOCELL 100 V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od160do1000litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100 V Typ CVA Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

SOLARNA GRUPA POMPOWA

SOLARNA GRUPA POMPOWA Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Dwa termometry w pokrętłach zaworów

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacze c.w.u. - emaliowane BPB/BLC/B - ze stali nierdzewnej BPP

Podgrzewacze c.w.u. - emaliowane BPB/BLC/B - ze stali nierdzewnej BPP POGRZWZ IPŁJ WOY UŻYTKOWJ Podgrzewacze c.w.u. - emaliowane P/L/ - ze stali nierdzewnej PP ZLTY P Pojemność od 50 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości i ochrona anodą magnezową Izolacja o grubości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. Zasobniki ciepłej wody użytkowej TERMET SG 100 TERMET SG 120 TERMET SG 140

INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. Zasobniki ciepłej wody użytkowej TERMET SG 100 TERMET SG 120 TERMET SG 140 INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA Zasobniki ciepłej wody użytkowej TERMET SG 100 TERMET SG 120 TERMET SG 140 ISU-698:2017/PL 1 Spis treści 1. Budowia i przeznaczenie... 2 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M Tower Multi Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - Tower Multi, to pionowy wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi zasilany, w głównej mierze, czystą energią słoneczną. Możliwość zasilania

Bardziej szczegółowo

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja SATK naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK11 ABC ACCREDITED ISO 9001 FM

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100 V

VIESMANN VITOCELL 100 V. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 100 V VIESMANN VITOCELL 100 V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od160do1000litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec,

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 00/6, VIH 400/6, VIH 500/6 Pečlivě uschovejte tento návod a předejte jej případně i dalšímu majiteli

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16 Podgrzewacze solarne S1, S2, S8, S2+GPS Zbiorniki multiwalentne S3, S6, S7 Zbiorniki buforowe S4, S5, S11 Zbiorniki higieniczne S10, S9, S12 Zbiorniki Toronto S14 Podgrzewacze solarne do pomp ciepła S15,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Zasobniki ciepłej wody użytkowej FSW-120 FSW-150

Instrukcja montażu i obsługi Zasobniki ciepłej wody użytkowej FSW-120 FSW-150 Instrukcja montażu i obsługi Zasobniki ciepłej wody użytkowej FSW-120 FSW-150 Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 36 05-806 Komorów tel. 22 720 69 01 fax 22 720 69 02 email:wolf@wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Wymienniki MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI W-E W-E W-E W-E W-E

Wymienniki MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI W-E W-E W-E W-E W-E NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl Spis treści 1. UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ... 3 2. WYMAGANIA INSTALACYJNE... 4 a. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

GMT 130. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Instrukcja instalowania. Instrukcja obsługi. Instrukcja techniczna. Polski 13/02/06

GMT 130. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Instrukcja instalowania. Instrukcja obsługi. Instrukcja techniczna. Polski 13/02/06 GMT 130 Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Polski 13/02/06 Instrukcja instalowania Instrukcja obsługi Instrukcja techniczna Spis treści Informacje ogólne............................................................................3

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Polska. Kolektory rurowe SUN 3010 SUN Instrukcja techniczna instalowania i obsługi. Montaż na dachu Montaż na dachu płskim

Polska. Kolektory rurowe SUN 3010 SUN Instrukcja techniczna instalowania i obsługi. Montaż na dachu Montaż na dachu płskim Polska PL Kolektory rurowe SUN 3010 SUN 3015 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Montaż na dachu Montaż na dachu płskim . Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo