Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd"

Transkrypt

1 PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE Pod Redaktor redakcją naczelna Przemysława Agnieszka Gawrońska-Świeboda Ł. Siemiątkowskiego Redaktor merytoryczny Przemysław Ł. Siemiątkowski W TYM NUMERZE PRZYGOTOWALIŚMY JESZCZE DLA CIEBIE: Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem przy pracy i choroby i higieną zawodowe pracyw firmie Profesjonalny system zarządzania bhp szkolenie stanowiskowe fthsrbntyj 7r7fi uykukfhjjd6 Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd System szkolenia bhp mapa ryzyka zawodowego jykhduyk fuyi Gospodarka odzieżą ochronną oraz odzieżą podręczny i obuwiem sprzęt roboczym gaśniczy duyk k Więcej na temat Więcej Zarządzania na temat Zarządzania bezpieczeństwem bhp znajdziesz i higieną pracy znajdziesz w kolejnych w kolejnych numerach numerach Świata BHP Świata BHP Już dziś stwórz bezpieczny świat w Twojej firmie! PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE

2 Spis treści Profesjonalny system zarządzania bhp Definicje dotyczące systemu zarządzania bhp Założenia i ogólne cele szbp Na czym polega skuteczne zarządzanie bhp? Czym się kierować wprowadzając szbp? Sposoby wprowadzania szbp Analiza stanu bhp a wprowadzenie zarządzania bhp Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia szbp? Podsumowanie: Organizacja służby bhp Prawa i obowiązki służby bhp Wymogi organizacyjne dotyczące zakładowej służby bhp Kariera w służbie bhp Wpływ zmian w prawie na wymagania Kwalifikacyjne służby bhp Podsumowanie System szkolenia bhp Cele szkoleń bhp Rodzaje szkoleń bhp Szkolenia wstępne Instruktaż ogólny Instruktaż stanowiskowy Szkolenia okresowe Częstotliwość szkoleń bhp Ramowe programy szkoleń bhp Podsumowanie Gospodarka odzieżą ochronną oraz odzieżą i obuwiem roboczym Obowiązki pracodawcy Listy od Czytelników WBT (01) Wiedza i Praktyka B świat HP

3 A Analiza stanu bhp Audyt systemu zarządzania bhp C Cechy polityki bhp Cel instruktażu ogólnego Cel instruktażu stanowiskowego Cel szkolenia okresowego Cele SZBP Cele szkoleń bhp Czas trwania instruktażu stanowiskowego...57 Częstotliwość szkoleń bhp Członkowie zespołu ds. opracowania i wdrożenia SZBP D Działanie korygujące Działanie zapobiegawcze F Filozofia zarządzania Formy szkoleń bhp Funkcja odzieży i obuwia roboczego Funkcja odzieży ochronnej...72 G Główny specjalista ds. bhp...45 I Identyfikacja zagrożenia...07 Indywidualne podejście w zakresie szkolenia bhp...51 Informacje o zakładzie pracy przekazywane służbie bhp Inspektor ds. bhp Instruktaż ogólny Instruktaż stanowiskowy K Kara za niewłaściwe wykonywanie obowiązków służby bhp Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego Wiedza i Praktyka Świat BHP

4 110 Indeks Konsultacje pracodawcy z pracownikami...36, 79 Korzyści z wprowadzenia SZBP Kreowanie bezpiecznych zachowań działania pracodawcy i służby bhp Kształcenie na odległość Kultura bezpieczeństwa w firmie M Materiały dydaktyczne szkolenia na odległość...65 Monitorowanie aktywne...07 Monitorowanie reaktywne N Nadzór nad stosowaniem i wydawaniem odzieży ochronnej i roboczej...86 Najważniejsze korzyści z wprowadzenia SZBP...32 Najwyższe kierownictwo Niezgodność O Obowiązek utworzenia służby bhp w zakładzie pracy...36 Obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia odzieży ochronnej...77 Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp Obowiązki pracownika w zakresie użytkowania odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego...88 Obowiązki służby bhp Ocena dostosowania Ocena poprawności i skuteczności systemów zarządzania bhp...25 Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp...91 Odpowiedzialność za nieprzeszkolonego pracownika? Odpowiedzialność za wyłączenie maszyn w zakładzie pracy Okres używania odzieży i obuwia roboczego...95 Organizacja...09 Organizacja służby bhp...35 Organizatorzy szkoleń bhp Osoba kierująca wieloosobową komórką służby bhp...45 Osoba zatrudniona w 1-osobowej komórce służby bhp...45 P Pierwsza pomoc we wstrząsie uczuleniowym...58 Podstawowy cel SZBP WBT (01) Wiedza i Praktyka B świat HP

5 Podwykonawca Polityka bhp , 20 Postępowanie w sprawach o wykroczenia w stosunku do pracowników służby bhp...94 Potwierdzenie odbycia instruktażu ogólnego i stanowiskowego Poważna awaria Pracodawca samodzielnie wykonujący zadania służby bhp , 58 Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami Pracownicy innych pracodawców Pracownicy na stanowiskach robotniczych Pranie i konserwacja odzieży i obuwia roboczego Prawa pracowników służby bhp Profilaktyka bhp w zakładzie pracy Program kultury bezpieczeństwa Prowadzenie instruktażu ogólnego...54 Prowadzenie instruktażu stanowiskowego...55 Przepisy dotyczące służby bhp...36 R Ramowe programy szkoleń bhp Ramowy program instruktażu stanowiskowego...57 Realizacja ogólnych celów SZBP...13 Rodzaje szkoleń bhp...53 Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika...88 Różnice między ramowym a szczegółowym programem szkolenia bhp S Samokształcenie kierowane Skuteczne zarządzanie bhp...17 Skuteczność odzieży ochronnej Służba bhp...36 Sposoby wprowadzenia SZBP Specjalista ds. bhp Standardy bhp...21 Stanowiska Stanowisko pracy Starszy inspektor ds. bhp Starszy specjalista ds. bhp Wiedza i Praktyka Świat BHP

6 112 Indeks System zarządzania bhp System zarządzania bhp wg Polskiej Normy PN-N-18001: SZBP szyty na miarę zakładu pracy...28 Szczegółowe programy szkoleń bhp Szef zespołu ds. opracowania i wdrożenia SZBP...87 Szkolenia okresowe Szkolenia wstępne Ś Środki ochrony indywidualnej W Wpływ zmian w prawie na wymagania kwalifikacyjne służby bhp...46 Wpływ zmian w prawie na wymagania kwalifikacyjne służby bhp...46 Wprowadzanie SZBP przez specjalistyczną jednostkę Współpraca służby bhp z pracodawcą...38 Współpraca służby bhp z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Współpraca z zewnętrzną firmą szkoleniową Wykaz zagrożeń i prac wymagających odzieży ochronnej Wymagania dla odzieży i obuwia roboczego Wymagania dotyczące oceny zgodności Wymagania kwalifikacyjne dla służb bhp Wymagania SZBP...17 Wymaganie...11 Z Zadania i uprawnienia służby bhp Zagrożenie Zagrożenie znaczące...11 Założenia SZBP Zarządzanie według filozofii TQM Zasady przydziału odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego Zdarzenie potencjalnie wypadkowe Zespół ds. opracowania i wdrożenia SZBP WBT (01) Wiedza i Praktyka B świat HP

7 PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE Redaktor naczelna Pod Agnieszka redakcją Gawrońska-Świeboda Przemysława Ł. Siemiątkowskiego Redaktor merytoryczny Przemysław Ł. Siemiątkowski W TYM NUMERZE PRZYGOTOWALIŚMY JESZCZE DLA CIEBIE: Wypadki przy pracy i choroby Ocena ryzyka zawodowe zawodowego w firmie Ryzyko zawodowe szkolenie stanowiskowe fthsrbntyj 7r7fi uykukfhjjd6 Metody oceny ryzyka zawodowego bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego mapa ryzyka zawodowego jykhduyk fuyi Profilaktyka w ocenie ryzyka zawodowego podręczny sprzęt gaśniczy duyk k Więcej Więcej na temat na temat Oceny Zarządzania ryzyka zawodowego bhp znajdziesz znajdziesz w kolejnych w kolejnych numerach numerach Świata BHP Świata BHP Już dziś stwórz bezpieczny świat w Twojej firmie! PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE

8 Spis treści Ryzyko zawodowe... 5 Ocena ryzyka zawodowego Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego Informowanie o ryzyku zawodowym Podsumowanie Metody oceny ryzyka zawodowego Jakościowe metody oceny ryzyka Wstępna analiza zagrożeń (pha) Metoda pięciu kroków Graf ryzyka Metoda matrycy ryzyka według Pn-n-18002: Metoda oceny ryzyka dla czynników mierzalnych według pn-n-18002: Podsumowanie Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego Proces oceny ryzyka w firmie Dokumenty po przeprowadzonej ocenie ryzyka Działania po przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego Podsumowanie Wiedza i Praktyka Świat BHP

9 Spis treści Profilaktyka w ocenie ryzyka zawodowego Cel prowadzenia oceny ryzyka zawodowego Ocena istniejących środków Bezpieczeństwa w firmie rodzaje działań profilaktycznych Planowanie profilaktyki Skuteczność profilaktyki Podsumowanie WBT (02) Wiedza i Praktyka B świat HP

10 93 B Bardzo małe ryzyko zawodowe Błędy w metodyce oceny ryzyka zawodowego C Charakterystyka stanowiska pracy Część opisowa oceny ryzyka zawodowego Cel oceny ryzyka zawodowego D Dodatkowe informacje Dodatkowe kwalifikacje pracodawcy do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego Dokumentacja dla pracodawcy Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego Dokumenty po przeprowadzonej ocenie ryzyka Działania po przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego E Eliminacja zagrożeń lub ograniczanie ich skutków F Forma dokumentacji dla pracownika G Graf ryzyka Grupy metod matrycowych I Identyfikacja zagrożeń Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym Informowanie o ryzyku zawodowym Wiedza i Praktyka Świat BHP

11 94 Indeks J Jakościowe metody oceny ryzyka K Karta oceny ryzyka zawodowego L Likwidacja zagrożenia M Metoda matrycy ryzyka według PN-N-18002: Metoda oceny ryzyka dla czynników mierzalnych według PN-N-18002: Metoda PHA Metoda pięciu kroków Metody grafów Metody matrycowe Metody wskaźnikowe Miejsce wykonywania zadań N Nieskuteczność działań profilaktycznych O Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego Obowiązki pracodawcy dotyczące zagrożeń życia i zdrowia Ocena istniejących środków bezpieczeństwa Ocena ryzyka na stanowiskach o znanych i poważnych zagrożeniach Ocena ryzyka na stanowiskach stałych lub podobnych Ocena ryzyka zawodowego WBT (02) Wiedza i Praktyka B świat HP

12 95 Ograniczanie ryzyka zawodowego Ograniczanie ryzyka zawodowego wynikającego z pracy w kontakcie z alkoholami Okresowa ocena ryzyka zawodowego Opis stanowiska pracy Osoby posiadające specjalistyczna wiedzę P Parametry oceny ryzyka Plan działań profilaktycznych Planowanie profilaktyki Pojęcie ryzyka zawodowego Poprawa bezpieczeństwa pracy Powtórzenie oceny ryzyka zawodowego Pozorne usprawnienia pracy Praca w hałasie dokumentowanie oceny ryzyka Prawdopodobieństwo straty Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia Proces oceny ryzyka w zakładzie pracy Przegląd miejsc pracy w firmie gastronomicznej R Rodzaje działań profilaktycznych Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego Ryzyko zawodowe a wydatek energetyczny S Skuteczność profilaktyki Skutek minimalizacji ryzyka zawodowego Służba bhp a ocena ryzyka zawodowego System udzielania pierwszej pomocy Szacowanie częstotliwości i czasu narażenia na zagrożenie Wiedza i Praktyka Świat BHP

13 96 Indeks Ś Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony zbiorowej U Uciążliwości Usprawnienie oceny ryzyka zawodowego Unikanie lub ograniczenie straty W Wartościowanie ryzyka Wielkość możliwej straty spowodowanej wystąpieniem zdarzenia niebezpiecznego Wstępna analiza zagrożeń (PHA) Wstępna faza oceny ryzyka zawodowego Wybór metody oceny ryzyka zawodowego Wybór sposobu opracowania karty oceny ryzyka zawodowego Wykaz czynności na stanowisku pracy Wykaz stanowisk Wykonywanie czynności Wynik analizy planu działań korygujących Z Zachowania pracowników Zagrożenie Zakres działania służby bhp Zarządzenie o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego Zespół oceniający ryzyko zawodowe Zmiany organizacyjne Zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego Zwiększenie poziomu ryzyka zawodowego WBT (02) Wiedza i Praktyka B świat HP

14 PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE Pod Redaktor redakcją naczelna Przemysława Ł. Siemiątkowskiego Agnieszka Gawrońska-Świeboda Redaktor merytoryczny Przemysław Ł. Siemiątkowski W TYM NUMERZE PRZYGOTOWALIŚMY JESZCZE DLA CIEBIE: Wypadki przy pracy i choroby i choroby zawodowe w firmie Wypadki przy pracy szkolenie stanowiskowe fthsrbntyj 7r7fi uykukfhjjd6 Wypadki postępowanie i dokumentowanie bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd Zdarzenia potencjalnie wypadkowe mapa ryzyka zawodowego jykhduyk fuyi Choroby zawodowe podręczny sprzęt gaśniczy duyk k Więcej na temat Więcej Wypadków na temat Zarządzania przy pracy bhp i chorób znajdziesz zawodowych znajdziesz w kolejnych w kolejnych numerach numerach Świata BHP Świata BHP Już dziś stwórz bezpieczny świat w Twojej firmie! PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE

15 spis teści 3 Wypadki przy pracy Rodzaje wypadków Okoliczności wypadków... 9 Związek z pracą Podsumowanie Wypadki postępowanie i dokumentowanie Obowiązki pracodawcy dotyczące wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków Rejestr wypadków przy pracy Statystyczna karta wypadku przy pracy Naruszenie przepisów dotyczących postępowania powypadkowego przez pracodawcę Podsumowanie Zdarzenia potencjalnie wypadkowe Postępowanie ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi Podsumowanie Choroby zawodowe Charakterystyka chorób zawodowych Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej Wiedza i Praktyka Świat BHP

16 4 spis teści Postępowanie w sprawie choroby zawodowej Stwierdzanie choroby zawodowej Rejestry chorób zawodowych i ich skutków Podsumowanie WBT (03) Wiedza i Praktyka B świat HP

17 95 A Awaria B Brak społecznego inspektora pracy w zakładzie C Choroba zawodowa Ciężki wypadek przy pracy D Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia I Informacje o zagrożeniach i związanym z nimi ryzyku zawodowym J Jednostki orzecznicze I stopnia Jednostki orzecznicze II stopnia K Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej Karta stwierdzenia choroby zawodowej Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących chorób zawodowych Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących postępowania powypadkowego Wiedza i Praktyka Świat BHP

18 96 Indeks L Lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych M Metoda obliczania kosztów wypadków przy pracy wg CIOP PIB N Nagłość zdarzenia Naruszenie przepisów dotyczących postępowania powypadkowego przez pracodawcę Nieujawnianie zdarzeń potencjalnie wypadkowych O Obowiązki pracodawcy dotyczące wypadków przy pracy Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy Obowiązki pracodawcy w razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej Obowiązki pracodawcy w razie stwierdzenia choroby zawodowej i podejrzenia takiej choroby Obowiązki pracodawcy wobec pracownika z chorobą zawodową Obowiązki zespołu powypadkowego Ocena narażenia zawodowego Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem przy pracy Odwołanie od decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia Odwołanie od orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania Okoliczności wypadków WBT (03) Wiedza i Praktyka B świat HP

19 97 P Postępowanie w sprawie w choroby zawodowej Potkniecie i omdlenie Prawa poszkodowanego pracownika Problemy w dochodzeniu powypadkowym Procedura badań powypadkowych Protokół powypadkowy Protokół powypadkowy z wyjaśnieniami Przeniesienie pracownika niezdolnego do pracy Przeżycie wewnętrzne Przyczyna zewnętrzna R Rejestr wypadków przy pracy Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych Rejestry chorób zawodowych i ich skutków Rejestry chorób zawodowych i ich skutków Rozpoznawanie choroby zawodowej S Skarga do sądu administracyjnego Skład zespołu powypadkowego w razie wypadku na terenie innej firmy Skład zespołu powypadkowego Skutek ujawnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego Statystyczna karta wypadku przy pracy Stwierdzanie choroby zawodowej System reagowania na wypadki i awarie Wiedza i Praktyka Świat BHP

20 98 Indeks System wzajemnego zaufania i motywacji do bezpiecznych zachowań Ś Śmiertelny wypadek przy pracy U Udział osób trzecich Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków W Warunki pracy zespołu powypadkowego Warunki prawidłowego funkcjonowania rejestracji Wszczęcie postępowania w sprawie choroby zawodowej Wykaz chorób zawodowych Wypadek o rozmiarach katastrofy lub zagrażający bezpieczeństwu publicznemu Wypadek podczas podróży służbowej a odszkodowanie Wypadek podczas podróży służbowej a odszkodowanie Wypadek pracownika nietrzeźwego Wypadek przy pracy badanie Wypadek przy pracy czy wypadek w drodze do pracy Z Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej WBT (03) Wiedza i Praktyka B świat HP

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

conceptree SZKOLENIA

conceptree SZKOLENIA SZKOLENIA Spis treści z zakresu doradztwa zawodowego i planowania ścieżki zawodowej... 2 psychologiczne... 2 Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie lub NGO... 3 Prawne aspekty prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI :

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : 1. Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska oraz

Bardziej szczegółowo