Publikacje -Zakład Promocji Zdrowia dr Bożena Makowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje -Zakład Promocji Zdrowia dr Bożena Makowska"

Transkrypt

1 Publikacje -Zakład Promocji Zdrowia dr Bożena Makowska 1. Makowska B., 2009, Styl życia nauczycielek szkół wiejskich i miejskich a ich udział w realizacji edukacji zdrowotnej, [w:] Wolicki M., Wolny B., Pańczyk W., red. Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola, s Makowska B., 2010, Wybrane elementy oceny jakości życia studentów studiów niestacjonarnych, Zdrowie- Kultura Zdrowotna- Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna. T. V, Wyd. AWFiS Gdańsk, s Makowska B., 2010, Realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach wiejskich w ocenie nauczycieli i matek uczniów. [w:] Bilski D., red. Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź, s Makowska B., 2010, Metody nauczania stosowane w edukacji zdrowotnej w aspekcie jej skuteczności. Hejnał Oświatowy MCDN. Kraków.s Wrona-Wolny W. Makowska B., 2010, Wychowanie zdrowotne. Przewodnik do ćwiczeń z wybranych zagadnień. Podręczniki nr 2, AWF, Kraków 6. Wrona-Wolny W., Makowska B., 2011, Opinie studentów - przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące realizowanych przez nich zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole, Hygeia Public Health, 46(4): Makowska B., 2012, Czynniki sprzyjające paleniu tytoniu przez gimnazjalistów ze wsi i z miasta. [w:] J. Szymborski, W.A. Zatoński, Prewencja pierwotna nowotworów: ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy. Zdrowie publiczne, Monografie. Tom I, s Makowska B., 2013, Wiodąca rola wychowania fizycznego w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole Hejnał Oświatowy MCDN. Kraków, 4/ Makowska B., 2013, Rola edukacji rówieśniczej w profilaktyce szkolnej, [w:] Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy pod red. I. Gembalczyk i B. Fedyn, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Racibórz, s. 111

2 10. Makowska B., 2014, Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Hejnał Oświatowy MCDN. Kraków, 1/ Makowska B., 2014, Znaczenie współpracy szkoły z rodzicami w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej, Hejnał Oświatowy MCDN. Kraków,4/132, s. 3 dr hab. Ewa Mędrela-Kuder prof. nadzw. 1. Mędrela-Kuder E., 2009, Błędy żywieniowe dziewcząt w wieku gimnazjalnym a ryzyko wystąpienia u nich zaburzeń odżywiania, Roczn. PZH, 1, Mędrela-Kuder E., 2009, Zachowania antyzdrowotne sprzyjające powstawaniu osteoporozy, Roczn. PZH, 2, Mędrela-Kuder E., 2009, Charakterystyka spożycia tłuszczów przez pacjentów podejmujących rehabilitację po przebytym zawale mięśnia sercowego, Bromat. Chem. Toksykol. XLII, 3, Potoczek M., Mędrela-Kuder E., 2009, Evaluation of expectant mother s knowledge level within the scope of recommended physical activity formas In pregnancy and their influence on women wellbeing at this stage of life, [w] Olchowiak G. (red.) Wellness and Success, V.2, Mędrela-Kuder E., 2009, Ocena jakości powietrza atmosferycznego z uwzględnieniem stężenia zarodników grzybów i pyłu zawieszonego, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Mędrela-Kuder E., 2009, Przykłady złego odżywiania się młodzieży szkół średnich, Wych Fizyczne i Zdrowotne, 9, Mędrela-Kuder E., 2009, Charakterystyka stylu życia pacjentów uczestniczących w rehabilitacji po urazach kończyn, Polski Przegląd nauk o Zdrowiu, 3,(20), Mędrela-Kuder E., 2010, Aktywność fizyczna jako dodatkowa forma rehabilitacji chorych na cukrzycę typu 2, Roczn. PZH, 61, 1,

3 9. Mędrela-Kuder E., 2010, Assessment of Nutrition among Patients with Increased Cholesterol, Polish J. Environ. Stud., Vol. 19, 5A, Mędrela-Kuder E., 2010, Zachowania antyzdrowotne pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (Anti-health behaviours of patients with myocardial infarction, Medycyna Sportowa, Vol. 26 (4), Mędrela-Kuder E., Bis H., 2010, Zmiany koncentracji zarodników grzybów z rodzaju Aspergillus i Penicillium w powietrzu atmosferycznym w dzielnicy Czyżyny w Krakowie, Nauka, Przyroda, Technologie, T.4 (6), [s.p.] 12. Bis H., Frączek K., Mędrela-Kuder E., 2010, Produkcja mikotoksyn przez grzyby wyizolowane z warzyw okopowych, Nauka, Przyroda, Technologie, T.4 (6), [s.p.] 13. Mędrela-Kuder E., 2011, Poziom wiedzy na temat zagrożeń i dolegliwości okresu klimakterium wśród kobiet w wieku przedmenopauzalnym, Roczn. PZH, 62, 1, Bis H., Mędrela-Kuder E., 2011, Czystość mikrobiologiczna mleka i jego produktów dostarczanych przez indywidualnych producentów na plac targowy Stary Kleparz w Krakowie, Hygeia Public Health, 46,1, Mędrela-Kuder E., 2011, The occurrence of anamorphic fungi in indoor space air at Cracow University of Physical Education, Prob. Hig Epidemiol, 92, 1, Mędrela-Kuder E., 2011, Prawidłowa dieta w cukrzycy typu II jako forma rehabilitacji chorych, Roczn. PZH, 62, 2, Mędrela-Kuder E., 2011, Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej, Roczn. PZH, 62, 3, Mędrela-Kuder E., Bis H., 2011, Porównanie odżywiania kobiet z prawidłową i obniżoną masą kostną, Bromat. Chem. Toksykol. XLIV, 3,

4 19. Bis H., Mędrela-Kuder E., 2011, Czystość mikrobiologiczna wybranych owoców dostarczonych przez indywidualnych producentów na plac targowy Stary Kleparz w Krakowie, Bromat. Chem. Toksykol. XLIV, 3, Mędrela-Kuder E., 2011, Czynniki determinujące występowanie nadwagi i otyłości, Materiały konferencyjne Otyłość problem interdyscyplinarny, Kraków, Mędrela-Kuder E., 2012, Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej i licealnej z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki miażdżycy, Roczn. PZH, 63, 2, Mędrela-Kuder E., Zwolińska-Mirek K.,2012, Analiza nawyków żywieniowych pacjentek sanatorium wojskowego w Krynicy-Zdroju, Bromat. Chem. Toksykol. XLV, 3, Mędrela-Kuder E., 2012, Znaczenie reklamy przy wyborze produktów spożywczych przez studentów, Kosmetologia Estetyczna, 3,1, Bis H., Frączek K., Mędrela-Kuder E., Ropek D., 2013, Mycological quality of water within the municipal landfill and In its surroundings, Ecol Chem Eng A, 20, (2), Bis H., Frączek K., Grzyb J., Mędrela-Kuder E., 2013, Grzyby mikroskopijne występujące w środowisku glebowym na terenie składowiska komunalnego Barycz w Krakowie, Polish Journal of Agronomy, 15, Mędrela-Kuder E., Bis H., 2014, Porównanie aktywności fizycznej u kobiet i mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(1): Mędrela-Kuder E., 2014, Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek wybranych krakowskich uczelni. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 1(38):

5 28. Mędrela-Kuder E., 2014,Porównanie wyników pomiaru stężenie zarodników grzybów w powietrzu metodą wolumetryczną i zderzeniową, Alergologia Immunologia, 11: dr hab. Weronika Wrona-Wolny prof. nadzw. 1. Wrona-Wolny W Refleksje wokół edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej. Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja. - T. 3 s Wrona-Wolny W Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej".zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja. - T. 4, s Wrona-Wolny W Czynniki wpływające na skuteczność oddziaływań nauczycieli w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. (W:) Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka. red. M. Wolicki, B. Wolny, W. Pańczyk. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Wrona-Wolny W Interdyscyplinarny charakter edukacji zdrowotnej w procesie kształcenia permanentnego we współczesnym społeczeństwie. (W:) Człowiek w świecie natury i kultury. red. B. Fedyn, J. Pośpiech, M. Szepelawy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz, Wrona-Wolny W Styl życia z perspektywy praktyki nauczyciela. (W:) Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia. red. J. Drabik, M. Resiak, AWF S, Gdańsk, s Wrona-Wolny W Wybrane zagadnienia z realizowanej edukacji zdrowotnej w opinii nauczycieli i uczniów z bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych.(w:) Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej. red. D. Bilski, WSEZiNS, Łódź, s Wrona-Wolny W Reklamy a spożywanie alkoholu przez sportowców. Zdrowie- Kultura Zdrowotna-Edukacja Perspektywa społeczna i humanistyczna, Tom VI,s Wrona-Wolny W Zachowania i opinie gimnazjalistów związane z piciem alkoholu. Rocznik Naukowy. Tom XX, s Wrona-Wolny W., Makowska B Opinie studentów - przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące realizowanych przez nich zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole. Hygeia Public Health. - T. 46, nr 4, s

6 10. Wrona-Wolny W Edukacja zdrowotna. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 9, s.29. Recenzja książki: Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Wrona-Wolny W Rola nauczycieli w szkolnej edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na zapobieganie paleniu tytoniu przez młodzież. ( W:) J. Szymborski, W. A. Zatoński ( red.) Prewencja pierwotna nowotworów: ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy. Zdrowie publiczne. Monografie, Tom 1, Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, Warszawa, s Wrona-Wolny W Walory zdrowotne mikroklimatu tężni na tle uzdrowiska Ciechocinek. (W:) B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak ( red. ). Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. T. 2 / - Wrocław : Quaestio, s Wrona-Wolny W Edukacja zdrowotna i aktywność fizyczna w procesie kształcenia ustawicznego współczesnego człowieka. (W:) I. Gembalczyk, B. Fedyn. Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz., s Wrona-Wolny W Wiedza studentów- przyszłych wychowawców zdrowotnych na temat zapobiegania wrodzonym wadom cewy nerwowej u dzieci. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Kwartalnik, Nr 4 (37) s Wrona-Wolny W Deklarowana przez nauczycieli wiedza oraz umiejętności dotyczące zdrowia w kontekście realizowanej przez nich edukacji zdrowotnej w szkole (W:) red. nauk. Paweł F. Nowak, Aleksandra M. Rogowska; Promocja zdrowia w środowisku szkolnym. Politechnika Opolska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, s Wrona-Wolny W Rabka-Zdrój wybrane zagadnienia z rysu historycznego uzdrowiska (W: ) red. B. Płonka-Syroka, L. Czyż, A. Syroka, K. Sudoł. Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie, Tom VI, Quaestio, Wrocław, 2014, s Wrona-Wolny W. Udział nauczycieli w realizacji edukacji zdrowotnej. Wychowanie na co Dzień ( Artykuł po recenzji, przyjęty do druku).

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym

Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym ROZDZIAŁ XVII ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2015 DOBROSTAN I ZDROWIE Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński Departament of Physical Education and Health Promotion University of Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 0, 3, str. 4 8 Anna Waśkiewicz, Elżbieta Sygnowska, Grażyna Broda OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR Zakład

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 363 371 Anna Broniecka, Joanna Wyka STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia

Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia 414 Probl Hig Epidemiol 212, 93(2): 414-419 Kampa społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia Social campaigns as an example of disseminating the principles of healthy eating Agszka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 2, 208 213 www.monz.pl PRACA ORYGINALNA Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej. Secondary School Students Nutritions Methods and Preferences

PRACE ORYGINALNE. Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej. Secondary School Students Nutritions Methods and Preferences PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 3, 273 280 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Grażyna Szymańska-Pomorska 1, A, C, D, F, Anna Felińczak 2, C, E, F, Krystyna Misiak 3, C, E,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 6A/2014 Sieradz 2014 1 WARTOŚĆ ZDROWIA W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1 1 Materiały zebrał

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY OCHRONY ZDROWIA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI HEALTH PROTECTION DILEMMAS NEEDS AND POSSIBILITIES

DYLEMATY OCHRONY ZDROWIA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI HEALTH PROTECTION DILEMMAS NEEDS AND POSSIBILITIES Nowiny Lekarskie 2007, 76, 6, 489-493 HENRYK KIRSCHNER DYLEMATY OCHRONY ZDROWIA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI HEALTH PROTECTION DILEMMAS NEEDS AND POSSIBILITIES Instytut Medycyny Społecznej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo