Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych"

Transkrypt

1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16

2 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo 5 E-publikacja 6 Historia 6 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 7 Informacja w edukacji i kulturze 7 Logopedia ogólna 8 Menadżer mediów i reklamy 8 Terapia przez media 9 Wiedza o społeczeństwie 9-11 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 9 Biologia 10 Fizyka 10 Matematyka 11 Przyroda w edukacji szkolnej II+IV WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 11 Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi 12 Organizacja i Zarządzanie w Ochronie zdrowia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY 13 Biblioterapia 14 Fotografia 14 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI 15 Administracja bezpieczeństwa publicznego 15 Coaching biznesowy 16 Ekonomika i zarządzanie organizacją 16 Europejskie studia menedżerskie 17 Komunikacja w samorządzie 17 Model nordycki w biznesie 18 Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 18 Protokół dyplomatyczny i ceremoniał w administracji publicznej 19 Współczesny samorząd a tradycje ludowe 19 Zarządzanie finansami i księgowość 20 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 20 Zarządzanie oświatą 21 Zarządzanie podmiotem leczniczym 21 Zarządzanie zasobami ludzkimi 22 Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 12 Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa 13 Rehabilitacja neurologiczna

3 Wstęp UJK zaprasza! W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Przeznaczone są dla osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia. W 2015 roku kandydaci naszego Uniwersytetu, którzy chcą dołączyć do grona słuchaczy studiów podyplomowych, mogą wybierać z bogatej oferty blisko 40 kierunków. Każdy z nich przygotowany został w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji i rozwinięciu własnych zainteresowań. 3

4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jacek Pielas Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Żeromskiego 5, tel , /11, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Vademecum archiwisty, Historia archiwów polskich, Metodyka pracy w archiwum firmy i urzędu, Technologia informacyjna w pracy nad dokumentem elektronicznym, Historia ustroju administracyjnego Polski do końca XX wieku, Zarządzanie dokumentacją w firmie i urzędzie, Prawo i przepisy archiwalne, Archiwalne bazy danych, Przechowywanie i ochrona archiwaliów. Liczba godzin ogółem: 170 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dostarczają wiedzę i umiejętności z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w archiwum firmy i urzędu. Limit miejsc: 18 Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich). Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Broker informacji Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr Adam Jachimczyk Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, Świętokrzyska 21D, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Nauka o informacji, Filozofia i etyka informacji, Użytkownicy informacji, Wyszukiwanie informacji w Internecie, Elementy statystyki, Reklama i PR, Ekonomika informacji, Systemy informacji gospodarczej, Informacja patentowa i normalizacyjna, Analiza danych, Narzędzia w pracy brokera informacji, Informacja prawna, Informacja medyczna, Informacja w nauce, Systemy zarządzania treścią, Projektowanie e-publikacji, Seminarium projekt infobrokerski. Liczba godzin ogółem: 290 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają kwalifikacje do pracy ze źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z zakresu prawa, medycyny, biznesu, techniki, w zakresie wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji, do obsługi komputera obejmującej znajomość oprogramowania przydatnego w pracy infobrokera (programy narzędziowe, aplikacje bazodanowe, tworzenie serwisów www, publikacje elektroniczne). Studia wyposażą absolwenta w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy infobrokerskiej. Limit miejsc: 50 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone absolwentów różnych kierunków pierwszego i drugiego stopnia Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 4

5 Dziennikarstwo Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Renata Piasecka-Strzelec Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2300 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Historia mediów, Etyka dziennikarska, Gatunki dziennikarskie, Prawo prasowe i autorskie, Teoria komunikowania masowego, Język wypowiedzi dziennikarskiej, Warsztat dziennikarski, Polski system medialny, Systemy medialne na świecie, Pracownia medialna, Internet w pracy dziennikarza, Podstawy Public Relations. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianego komunikowania społecznego, umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie dziennikarstwa prasowego, internetowego oraz elektronicznego. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 35 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier) po różnych kierunkach. Adresatami oferty są osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu dziennikarza, pragnące zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej E-publikacja Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Projektowanie e-publikacji, Grafika komputerowa, Współczesny rynek mediów, Reklama i PR, Organizacja i zarządzanie wydawnictwem, Podstawy programowania. Liczba godzin ogółem 260 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia przygotowują absolwentów do podejmowania pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświaty, nauki, (np. wydawnictwach, bibliotekach, centrach kultury, ośrodkach informacji, instytucjach samorządowych). Studia nie dają przygotowania pedagogicznego. Osoby starające się o zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne. Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier) zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu informatologii, bibliologii oraz innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej: 5

6 Historia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Kierownik studiów podyplomowych: dr Sylwia Konarska-Zimnicka Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Żeromskiego 5, Kielce, tel , /11, fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 3900 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Archeologia ziem polskich, Historia starożytna powszechna, Historia średniowieczna Polski, Dydaktyka historii, Wstęp do badań historycznych, Historia nowożytna powszechna, Historia Polski po II wojnie światowej. Liczba godzin ogółem: 455 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do nauczania historii w szkole. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich po różnych kierunkach, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, comiesięczne zjazdy w piątek, sobotę i niedzielę. Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Bibliotekarstwo, Marketing w instytucjach non-profit, Nauki o informacji, Bibliografia, Kultura książki, Czytelnictwo, Biblioteki cyfrowe, E-publikacje, Reklama i PR w bibliotece szkolnej. Liczba godzin ogółem: 300 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, czytelnictwa, zarządzania nowoczesnymi bibliotekami, technologii informacyjnej. Przygotowują do pracy w bibliotekach systemu oświaty: pedagogicznych i szkolnych. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela - bibliotekarza muszą posiadać lub nabyć dodatkowo kwalifikacje pedagogiczne. Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia - pracowników bibliotek oraz osób zamierzających podjąć pracę w bibliotekach różnych typów. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 6

7 Informacja w edukacji i kulturze Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny. Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Społeczeństwo informacyjne, Marketing w instytucjach non-profit, Animacja kultury w społecznościach lokalnych, Filozofia i etyka informacji, Żródła informacji, Podstawy arteterapii. Liczba godzin: 235. Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do podejmowania pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświaty i opieki (np. bibliotekach, centrach kultury, instytucjach edukacji równoległej, świetlicach środowiskach itp.) Studia nie dają przygotowania pedagogicznego. Osoby starające się o zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne. Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia - pracowników bibliotek oraz osób zamierzających podjąć pracę w bibliotekach różnych typów. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Logopedia ogólna Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Boksa Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 4 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4800 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Medyczne podstawy logopedii, Fonetyka artykulacyjna i fonologia, Emisja i higiena głosu, Psycholingwistyka, Kultura języka polskiego, Dyslalia z metodyką postępowania terapeutycznego, Elementy ortodoncji, Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, Metody pracy logopedy, Jąkanie i niepłynność mówienia z metodyką postępowania terapeutycznego, Dysglosja z metodyką postępowania terapeutycznego, Metody pracy z dzieckiem ze SPE, Fonitaria i audiologia, Psychopatologia okresu dziecięcego z elementami neurologii, Niedosłuch z metodyką postępowania terapeutycznego, Zaburzenia komunikacji ze spektrum autyzmu z metodyką postępowania terapeutycznego, Praktyki logopedyczne - praktyka diagnozy i terapii logopedycznej. Liczba godzin ogółem: 614 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich humanistycznych, pedagogiczno - psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym. Kandydat nie może mieć wad wymowy. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 7

8 Menadżer mediów i reklamy Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): System medialny w Polsce, Prawo medialne, Rynek mediów, Rynek reklamy, Prawne podstawy działania firmy medialnej, Finansowanie działalności medialnej, Marketing medialny, Zarządzanie firmą medialną, Zarządzanie reklamą w mediach, Projektowanie serwisów internetowych, Reklama i public relations w sieci, Media społecznościowe. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach medialnych i okołomedialnych, pracy w działach reklamy, marketingu i public relations, doradztwa w zakresie komunikacji medialnej, analizy rynku mediów, promocji produktów medialnych, zarządzania i wdrażanie projektów medialnych. Wszystkie wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich; kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), kserokopia dowodu osobistego; pokwitowanie opłaty za koszt postępowania rekrutacyjnego. Limit miejsc: 40 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, licencjackich lub z tytułem inżyniera po różnych kierunkach. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Terapia przez media Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy arteterapii, Metodyka pracy z osobą chorą i niepełnosprawną, Wydawnicze i graficzne programy komputerowe, Źródła informacji, Biblioterapia. Liczba godzin ogółem: 255. Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do podejmowania pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświaty i opieki (np. bibliotekach, centrach kultury, instytucjach edukacji równoległej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskach). Studia nie dają przygotowania pedagogicznego. Osoby starające się o zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne Limit miejsc: 50 osób Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu informatologii, bibliologii oraz innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 8

9 Wiedza o społeczeństwie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Kierownik studiów podyplomowych: dr Anita Młynarczyk-Tomczyk Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Żeromskiego 5, Kielce, tel , /11, fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 3600 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy socjologii, Nauka o państwie i prawie, Historia państwa i prawa XIX-XX wiek, Systemy polityczne i partyjne, Organizacje międzynarodowe, Wprowadzenie do prasoznawstwa, Teoria gospodarki narodowej, Media w społeczeństwie, Prawa Człowieka, Integracja Europejska, Problemy współczesnego świata, Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd i polityka lokalna, System polityczny RP, Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, Projekt Edukacyjny, Technologia informacyjna, Źródła informacji w naukach społecznych, Praktyka pedagogiczna. Liczba godzin ogółem: 440 Charakterystyka studiów i ich cel: Program studiów skonstruowany jest z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent dysponując wiedzą najnowszą i wiedzą o społeczeństwie w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje podstawowe informacje do analizy i interpretacji zjawisk z zakresu wiedzy o społeczeństwie, procesów ekonomicznych i historii najnowszej. Limit miejsc: 40 Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla nauczycieli-magistrów różnych specjalności i absolwentów studiów licencjackich. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Biologia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Biologii Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G, tel , fax ; tel. kom Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4280 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Dydaktyka biologii, Botanika ogólna z anatomią roślin, Botanika systematyczna, Mikologia, Zoologia systematyczna bezkręgowców i kręgowców, Anatomia człowieka, Biologia komórki, Fizjologia człowieka, Fizjologia zwierząt, Zagadnienia z biotechnologii i mikrobiologii w nauczaniu biologii, Podstawy inżynierii genetycznej, Genetyka, Ochrona przyrody, Zajęcia terenowe z botaniki, zoologii, ekologii. Liczba godzin ogółem: 468 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do nauczania biologii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 20 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: TAK. Studia przeznaczone są dla nauczycieli chemii, fizyki, geografii, ochrony środowiska oraz absolwentów studiów wyższych przyrodniczych lub pokrewnych z tytułem magistra w danym zakresie specjalizacji przedmiotu oraz tytułem magistra z uprawnieniami nauczycielskimi. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 9

10 Fizyka Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki Kierownik studiów podyplomowych: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4280 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Elementy mechaniki kwantowej, Budowa materii, Astronomia w szkole, Pracownia fizyczna, Dydaktyka fizyki, Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki, Fizyka a filozofia, Fizyka a środowisko przyrodnicze, Praktyka z fizyki. Liczba godzin ogółem: 390 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do nauczania fizyki w szkole. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: TAK, studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli chemii, matematyki, informatyki lub absolwentów studiów wyższych technicznych, przyrodniczych, lub pokrewnych (minimum dwa semestry matematyki w planie studiów) z uprawnieniami nauczycielskimi. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Matematyka Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki Kierownik studiów podyplomowych: dr Anna Sieczko Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny Koszt za całość studiów podyplomowych: 4500 PLN (Dodatkowo jednorazowa odpłatność za odbycie praktyki:- 150 PLN za 60 godzin praktyki) Program studiów (wiodące przedmioty): Analiza matematyczna, Algebra, Geometria, Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki, Dydaktyka matematyki. Liczba godzin ogółem: 390 (dodatkowo 60 godzin praktyki). Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje merytoryczne z dziedziny matematyki i dydaktyki matematyki, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (nie dają kwalifikacji pedagogicznych) Wszystkie wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich; kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), kserokopia dowodu osobistego; pokwitowanie opłaty za koszt postępowania rekrutacyjnego. Limit miejsc: 30 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: TAK, studia przeznaczone są dla absolwentów (z tytułem magistra) studiów wyższych posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz kompetencje z zakresu nauk ścisłych uzyskane na studiach, gdzie został zrealizowany przynajmniej 90 godzinny program przedmiotów matematycznych na studiach stacjonarnych (odpowiednio 60 godzinny program przedmiotów matematycznych na studiach niestacjonarnych). Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 10

11 Przyroda w edukacji szkolnej II+IV Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki Kierownik studiów podyplomowych: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 4280 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Dydaktyka biologii, chemii, fizyki, geografii, Techniki eksperymentalne w nauczaniu przyrody, Wykorzystanie technologii informacyjnej, Zajęcia terenowe, Lekcja przyrody projekt edukacyjny, Praktyka z przyrody. Liczba godzin ogółem: 390 Charakterystyka studiów i ich cel: Przyroda w edukacji szkolnej II+IV-dwustopniowe studia kwalifikacyjne dają dodatkowe kwalifikacje lub aktualizują wiedzę. Absolwenci uzyskują dodatkowe kwalifikacje do nauczania przyrody: I stopień - uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej (II etap edukacyjny), I+II stopień - uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej (II+IV etap edukacyjny). Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla: I STOPIEŃ nauczycieli-magistrów różnych specjalności i absolwentów studiów licencjackich, II STOPIEŃ studia przeznaczone dla nauczycieli chemii, biologii, fizyki lub geografii z tytułem magistra. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego Kierownik studiów podyplomowych: dr n. med. Grażyna Wiraszka Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: al. IX Wieków Kielce 19, Kielce, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 3400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Wprowadzenie do badań klinicznych, EBM a badania kliniczne, Podstawy farmakologii i farmacji w badaniach klinicznych, Metodologia w badaniach klinicznych, Prawne aspekty badań klinicznych, Dokumentacja badań klinicznych, Jakość i monitoring w badaniach klinicznych, Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych, Farmakoekonomika i farmakogenetyka w badaniach klinicznych, Biostatyka w badaniach Klinicznych, Etyczne aspekty badań klinicznych, Zarządzanie projektem badań klinicznych, Finansowanie badań klinicznych, Badania kliniczne w kardiologii, Badania kliniczne w onkologii, Badania kliniczne w chirurgii, Badania kliniczne w ginekologii. Liczba godzin ogółem: 255 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje do koordynowania i prowadzenia badań klinicznych realizowanych w ośrodkach badawczych. Limit miejsc: 30 osób (minimum 25) Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla osób z wykształcenie wyższym absolwentów studiów I i/lub II stopnia. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 11

12 Organizacja i Zarządzanie w Ochronie zdrowia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Monika Springer, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Ochrona zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Rynek potrzeb i świadczeń zdrowotnych, Biznesplan w opiece zdrowotnej, Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Negocjacje i mediacje, Zarządzanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, Prawo pracy w zakładzie opieki zdrowotnej, Elementy statystyki w zarządzaniu, Profilaktyka zdrowotna płatnika w polskim systemie ochrony zdrowia, Podstawy, rozpoznanie i leczenie uzależnień, Aktywność fizyczna w aspekcie jakości życia, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Podstawy bioetyki, Organizacja pozarządowa w opiece zdrowotnej, Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych, Pedagogika medyczna, Kontaktowe świadczenia zdrowotne, Systemy informacyjne w ochronie zdrowia. Liczba godzin ogółem: 320 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczej w placówkach ochrony zdrowia Limit miejsc: 60 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim o różnych specjalnościach. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Monika Springer, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna osobom w kryzysie, Superwizja, Patologie społeczne i ich zapobieganie, Poradnictwo i terapia dzieci i młodzieży, Terapia rodzin, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, Zaburzenia w rozwoju i stanie zdrowia dzieci i młodzieży, Warsztat pracy z rodziną, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Rozmowa terapeutyczno-wspierająca zasady prowadzenia, Instytucja rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób bezrobotnych, Organizacja i zarządzanie w placówkach pomocowych, Mediacje i negocjacje, Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Elementy prawa w realizacji zadań placówek pomocowych, Pomoc i wsparcie osób w podeszłym wieku, Zasoby informatyczne i ich wykorzystanie w palcówkach pomocowych. Liczba godzin ogółem: 315 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje do pracy w placówkach interwencji kryzysowej i innych placówkach pomocowych organizowanych przez różne stowarzyszenia, instytucje rządowe i pozarządowe. Limit miejsc: 30 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim nauk o profilu humanistycznym (w zakresie: politologia, pedagogika, psychologia, prawo, socjologia, opieka społeczna, filozofia, teologia), medycznym, ekonomicznym, zarzadzania i administracji. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 12

13 Rehabilitacja neurologiczna Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii Kierownik studiów podyplomowych: dr Małgorzata Markowska Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19, tel Koszt za całość studiów podyplomowych: 2200 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Rehabilitacja w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb rehabilitacji neurologicznej, Teoretyczne i praktyczne podstawy Proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania, Teoretyczne i praktyczne podstawy wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego w terapii pacjentów neurologicznych, Teoretyczne i praktyczne podstawy metod rozwojowo-ruchowych w terapii pacjentów neurologicznych, Podstawy logopedii w terapii pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Liczba godzin ogółem: 340 Charakterystyka studiów i ich cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia rehabilitacji w schorzeniach neurologicznych wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii oraz logopedii. Wszystkie wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony Limit miejsc: 25 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym absolwentów studiów I i/lub II stopnia. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wnoz.ujk.edu.pl Biblioteriapia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej Kierownik studiów podyplomowych: dr Agnieszka Miernik Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Krakowska 11, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2600 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Psychologia kliniczna, Psychoterapia depresji i traumy, Techniki relaksacyjne, Teoretyczne podstawy biblioterapii, Kreatywna interpretacja tekstu literackiego, Korespondencja sztuk w biblioterapii, Alternatywne narzędzia multimedialne w biblioterapii, Bariery werbalne w komunikacji interpersonalnej, Dramoterapia, Emisja głosu, Biblioterapia doświadczeń granicznych, Biblioterapia osób uzależnionych i współuzależnionych, Biblioterapia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dziecko a urządzenia cyfrowe i nowe technologie w biblioterapii. Liczba godzin ogółem: 365 Charakterystyka studiów i ich cel: Przygotowanie profesjonalnej kadry zdolnej do samodzielnego i kreatywnego rozwijania uzdrawiającej relacji biblioterapeutycznej, inspirowania i wspierania aktywności oraz wyborów uczestnika procesu biblioterapeutycznego, poszukiwania wyjaśnienia genezy i mechanizmów przyczynowych problemów rozwiązywanych na podstawie odpowiednio dobranej literatury. Posługiwanie się metodami aktywizującymi, dramą, technikami relaksacyjnymi oraz technikami z zakresu pedagogiki zabawy, gry autobiograficznej wykorzystujących prace nad wspomnieniami, twórczego integrowania nowoczesnej wiedzy literaturoznawczej, artystycznej, psychologicznej i multimedialnej. Limit miejsc: 30 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (absolwenci pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, humanistycznych), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia profesjonalnego, ukierunkowanego czytelnictwa wśród osób starszych, niedostosowanych społecznie, chorych, niepełnosprawnych. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wpia.ujk.edu.pl/wped 13

14 Fotografia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych Kierownik studiów podyplomowych: dr Arkadiusz Sędek Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Podklasztorna 117, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Propedeutyka fotografii, Komputerowe edytory obrazu fotograficznego - Photoshop, Fotografia portretowa, Fotografia reklamowa, Fotografia dokumentalna, Techniki fotografii klasycznej, Analiza obrazu fotograficznego - kompozycja, Fotografia współczesna - wybrane zagadnienia, Fotografia w grafice użytkowej, Pracownia dyplomowa. Liczba godzin ogółem: 375 Charakterystyka studiów i ich cel: Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego fotografika twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika kultury współczesnej. Student przygotowywany zostaje do realizacji i upowszechniania bazujących na technikach fotograficznych różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych i użytkowych. Limit miejsc: 15 Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich). Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wpia.ujk.edu.pl/wped Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Krakowska 11, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4050PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III, Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w przedszkolu i klasach I-III, Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III, Nadzór nad praktyką pedagogiczną. Liczba godzin ogółem: 535 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Limit miejsc: 20 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (mgr, inż., lic.) posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wpia.ujk.edu.pl/wped 14

15 Administracja bezpieczeństwa publicznego Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr Witold Sokała Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B, tel /45, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Zarządzanie kryzysowe, Podstawy prawa karnego, Elementy kryminalistyki i kryminologii, Przestępczość gospodarcza i korupcyjna, Cyberbezpieczeństwo, Regionalne aspekty zagrożenia terroryzmem i szpiegostwem, Konflikty i mediacje. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do ubiegania się o zatrudnienie w administracji publicznej, policji i innych służbach mundurowych, w służbach specjalnych, firmach komercyjnych działających w obszarze bezpieczeństwa, w wyspecjalizowanych mediach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w przedmiotowej dziedzinie. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia). Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera, magistra. Coaching biznesowy Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr Izabela Konieczna Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , /22, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 5700 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Coaching systemowy w organizacji, Podstawy zarządzania, Komunikacja w coachingu, Psychologia w coachingu, Zmiana w coachingu, Superwizja, Wprowadzenie do coachingu, Zastosowanie coachingu w biznesie. Liczba godzin ogółem: 208 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego w firmach, instytucjach organizacjach i korporacjach w charakterze coacha zewnętrznego a także coacha wewnętrznego. Kształtują kompetencje prowadzące do zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania, wpływania na rozwój potencjału pracowników, a także wzrost własnej skuteczności, umiejętności zarządzania sobą i decyzyjności. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 25 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia. Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów posiadających tytuł magistra bądź licencjata. 15

16 Ekonomika i zarządzanie organizacją Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel /28, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy ekonomii, Zarządzanie firmą, Elementy prawa gospodarczego, Podstawy rachunkowości, Prawo pracy i ubezpieczenie społeczne, Ubezpieczenia gospodarcze, Marketing, Giełdy i papiery wartościowe, Struktury organizacyjne, Techniki negocjacji, Systemy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie, Ekonomika podatkowania przedsiębiorstw, Prawo podatkowe, Prawo upadłościowe, Audyt wewnętrzny, Zarządzanie strategiczne, Bankowość i kredyty, Zarządzanie finansami firmy, Biznesplan i analiza wskaźnikowa, Gry decyzyjne. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia). Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, kadry zarządzającej organizacji komercyjnych i non profit, instytucji administracji państwowej i samorządowej. Europejskie studia menedżerskie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , , , , , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2800 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Elementy psychologii zarządzania, Elementy prawa gospodarczego, Prawo celne, Prawo podatkowe, Europejskie prawo podatkowe, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Analiza i planowanie finansowe, Rachunkowość zarządcza, Rynki finansowe, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie personelem w warunkach UE, Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym, Zasady i narzędzia regulacji w handlu międzynarodowym, Rodzaje i struktury przedsiębiorstw międzynarodowych, Zarządzanie marketingowe, Euromarketing, Badania marketingowe, Międzynarodowe standardy zarządzania jakością. Liczba godzin ogółem: 210 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu prawa gospodarczego, marketingu, handlu międzynarodowego, finansów, zarządzania firmą. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, kadry zarządzającej dużych i małych przedsiębiorstw współpracujących z partnerami zagranicznymi, w tym głównie z krajami UE, Rosją, Ukrainą. 16

17 Komunikacja w samorządzie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B, tel /45, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2300 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Psychospołeczne podstawy przywództwa w regionie, Bezpieczeństwo obywateli i państwa we współczesnym świecie, Podstawy ekonomii społecznej w warunkach regionu, Zarządzania projektami infrastrukturalnymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE, Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych, Public relations i rola mass mediów a działalność lidera, Ceremoniał i protokół dyplomatyczny. Liczba godzin ogółem: 218. Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje do organizowania i przeprowadzania działań związanych z kierowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi, zwiększają kompetencje w zakresie komunikacji, budowania wizerunku i autoprezentacji, kontaktów z mediami, przekazują wiedzę umożliwiającą optymalizację prowadzonej polityki kadrowej i ekonomicznej, a także o najnowszych regulacjach prawnych, gospodarce i finansach samorządu terytorialnego. Termin rozpoczęcia studiów: październik-listopad 2015 Limit miejsc: 40 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych: magisterskich, licencjackich, z tytułem inżyniera. W szczególności adresatami studiów są pracownicy administracji samorządowej, radni, pracownicy oświaty, nauczyciele, działacze lokalnych instytucji pozarządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zaangażowane w działanie na rzecz rozwoju lokalnego. Model nordycki w biznesie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Katedra Krajów Europy Północnej Kierownik studiów podyplomowych: prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21B, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Nordycki model państwa dobrobytu, Protokół dyplomatyczny w biznesie, Systemy polityczne państw nordyckich, Organizacje międzynarodowe w Europie Północnej, Zrównoważony rozwój w regionie nordyckim, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw nordyckich, Zarządzanie kulturą organizacyjną w ujęciu północnoeuropejskim, Innowacyjność w krajach nordyckich, Korporacje nordyckie, Kierunki rozwoju gospodarczego państw nordyckich. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje w zakresie analizy i projektowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu systemowym (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy), zwiększają kompetencje w zakresie zarządzania rozwojem instytucji, przekazują wiedzę na temat wzorcowych rozwiązań instytucjonalnych, stosowanych w krajach Europy Północnej. Słuchacz zdobywa również wiedzę na temat północnoeuropejskich instytucji gospodarczych i politycznych, procesów kreowania innowacji. Termin rozpoczęcia studiów: październik-listopad 2015 Limit miejsc: 25 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych: magisterskich, licencjackich, z tytułem inżyniera. W szczególności adresatami studiów są pracownicy przedsiębiorstw, jak również administracji samorządowej, radni, działacze lokalnych instytucji pozarządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zaangażowane w działanie na rzecz rozwoju lokalnego. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 17

18 Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel /28, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2800 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Prawna ochrona pracy, Psychologia pracy i psychologiczne uwarunkowania wypadków, Dokumentowanie systemu zarządzania bhp, Kultura bezpieczeństwa, Udział pracowników w procedurach bhp, Ergonomia warunków pracy, Analiza i ocena ryzyka zawodowego, Zagrożenie pożarowe, gazowe, pyłowe, materiały palne i toksyczne, Higiena pracy i choroby zawodowe, Awarie przemysłowe i ratownictwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie BHP, bądź wykonywania zadań tej służby. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, absolwentów chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Protokół dyplomatyczny i ceremoniał w administracji publicznej Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr Radosław Kubicki Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , , , , , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Priorytety polskiej polityki zagranicznej, Precedencja tytulatura, przywileje i immunitety, Korespondencja dyplomatyczna i urzędnicza, Rozwój form dyplomatyczny i ceremonialnych, Ceremoniał, Obrzędowość publiczna i promocja w administracji, Marketing polityczny, Prezentacje publiczne i kontakt z mediami, Organizacja i przebieg wizyt zagranicznych, Organizacja ochrony VIP-ów a ceremoniał i protokół dyplomatyczny, Tożsamości kulturowe na świecie. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Celem jest wyposażenie przyszłych i obecnych urzędników administracji państwowej i samorządowej w wiedzę potrzebną do wykonywania funkcji związanych z planowaniem, organizacją i przeprowadzaniem różnych czynności dotyczących administracji państwowej i samorządowej w aspekcie ceremoniału i protokołu. Studia podyplomowe dają kwalifikacje do organizowania przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i inne podmioty oficjalnych i nieoficjalnych wizyt zagranicznych i krajowych z udziałem członków władz lokalnych i centralnych oraz innych ważnych osób publicznych. Przekazują wiedzą umożliwiającą odpowiednie posługiwanie się w czasie imprez publicznych rożnymi tytułami i stopniami oraz stosowaniem zasad savoir-vivre. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 15 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra, inżyniera, licencjata - pracowników administracji rządowej i samorządowej. 18

19 Współczesny samorząd a tradycje ludowe Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr Radosław Kubicki Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , , , , , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Administracja rządowa i samorząd terytorialny, Spółdzielczość, samorząd gospodarczy i zawodowy, Historia wsi i chłopów, Historia polskiego ruchu ludowego, Partie agrarystyczne w Europie i na świecie, Myśl polityczna, społeczna i gospodarcza ruchu ludowego w Polsce i Europie, System partyjny w Polsce, Ekonomia społeczna, Marketing polityczny, Polityka społeczna i gospodarcza, Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, Polityka lokalna i regionalna, Gospodarka i planowanie przestrzenne, Współpraca międzyregionalna i regionalizm w polityce międzynarodowej. Liczba godzin ogółem: 218 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje umożliwiające podejmowanie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, przede wszystkim w zakresie finansów publicznych, gospodarki i planowania przestrzennego, polityki społecznej oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej. Najważniejszym celem jest przekazanie wiadomości potrzebnych do pełnienia funkcji samorządowych i politycznych oraz wiedzy o historii i ideologii ruchu ludowego. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 15 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (z tytułem magistra inżyniera licencjata). Zarządzanie finansami i księgowość Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , /22, fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2600 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza, Controlling, Podstawy zarządzania, Ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Prawo gospodarcze, Księgowa ewidencja płac, Programy informacyjne w rachunkowości. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje lub aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pracowników służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji. 19

20 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jarosław Karpacz Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B, tel /22, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty) : Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych, Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych, Zarządzanie personelem i wolontariatem, Źródła finansowania organizacji pozarządowych, Rachunkowość finansowa organizacji pozarządowej, Marketing relacji organizacji pozarządowych, Kształtowanie wizerunku i tożsamości organizacji pozarządowych, Coaching, Techniki negocjacji i komunikacja społeczna, Etyka w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, Public Relations i sponsoring organizacji pozarządowych, Nowa ekonomia instytucjonalna NPG zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Seminarium podyplomowe, 200 godzin Charakterystyka studiów i ich cel: Celem studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników do zarządzania placówkami pozarządowymi, m.in. w zakresie zarządzania, finansowania, skutecznego motywowania, wpływania na rozwój potencjału pracowników, marketingowego i wizerunkowego oddziaływania na otoczenie rynkowe oraz środowiska lokalne. Limit miejsc: 20 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia). pedagodzy, psychologowie, wolontariusze, kadra menedżerska, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmach i organizacjach, pracownicy działów marketingu i PR. Zarządzanie oświatą Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , /22, fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2300 PLN Program studiów (wiodące przedmioty) : Pedagogika porównawcza współczesnych systemów oświatowych, Aktualne problemy polityki oświatowej, Kierowanie szkołą oraz diagnozowanie procesów szkolnych, Prawo szkolne, Podstawy organizacji i zarządzania oświatą, Finansowanie oświaty, Egzaminy zewnętrzne w systemie polskiej oświaty, Media w edukacji, Zarządzanie organizacją, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska. 20

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo