Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych"

Transkrypt

1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16

2 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo 5 E-publikacja 6 Historia 6 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 7 Informacja w edukacji i kulturze 7 Logopedia ogólna 8 Menadżer mediów i reklamy 8 Terapia przez media 9 Wiedza o społeczeństwie 9-11 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 9 Biologia 10 Fizyka 10 Matematyka 11 Przyroda w edukacji szkolnej II+IV WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 11 Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi 12 Organizacja i Zarządzanie w Ochronie zdrowia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY 13 Biblioterapia 14 Fotografia 14 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI 15 Administracja bezpieczeństwa publicznego 15 Coaching biznesowy 16 Ekonomika i zarządzanie organizacją 16 Europejskie studia menedżerskie 17 Komunikacja w samorządzie 17 Model nordycki w biznesie 18 Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 18 Protokół dyplomatyczny i ceremoniał w administracji publicznej 19 Współczesny samorząd a tradycje ludowe 19 Zarządzanie finansami i księgowość 20 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 20 Zarządzanie oświatą 21 Zarządzanie podmiotem leczniczym 21 Zarządzanie zasobami ludzkimi 22 Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 12 Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa 13 Rehabilitacja neurologiczna

3 Wstęp UJK zaprasza! W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Przeznaczone są dla osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia. W 2015 roku kandydaci naszego Uniwersytetu, którzy chcą dołączyć do grona słuchaczy studiów podyplomowych, mogą wybierać z bogatej oferty blisko 40 kierunków. Każdy z nich przygotowany został w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji i rozwinięciu własnych zainteresowań. 3

4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jacek Pielas Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Żeromskiego 5, tel , /11, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Vademecum archiwisty, Historia archiwów polskich, Metodyka pracy w archiwum firmy i urzędu, Technologia informacyjna w pracy nad dokumentem elektronicznym, Historia ustroju administracyjnego Polski do końca XX wieku, Zarządzanie dokumentacją w firmie i urzędzie, Prawo i przepisy archiwalne, Archiwalne bazy danych, Przechowywanie i ochrona archiwaliów. Liczba godzin ogółem: 170 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dostarczają wiedzę i umiejętności z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w archiwum firmy i urzędu. Limit miejsc: 18 Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich). Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Broker informacji Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr Adam Jachimczyk Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, Świętokrzyska 21D, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Nauka o informacji, Filozofia i etyka informacji, Użytkownicy informacji, Wyszukiwanie informacji w Internecie, Elementy statystyki, Reklama i PR, Ekonomika informacji, Systemy informacji gospodarczej, Informacja patentowa i normalizacyjna, Analiza danych, Narzędzia w pracy brokera informacji, Informacja prawna, Informacja medyczna, Informacja w nauce, Systemy zarządzania treścią, Projektowanie e-publikacji, Seminarium projekt infobrokerski. Liczba godzin ogółem: 290 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają kwalifikacje do pracy ze źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z zakresu prawa, medycyny, biznesu, techniki, w zakresie wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji, do obsługi komputera obejmującej znajomość oprogramowania przydatnego w pracy infobrokera (programy narzędziowe, aplikacje bazodanowe, tworzenie serwisów www, publikacje elektroniczne). Studia wyposażą absolwenta w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy infobrokerskiej. Limit miejsc: 50 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone absolwentów różnych kierunków pierwszego i drugiego stopnia Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 4

5 Dziennikarstwo Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Renata Piasecka-Strzelec Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2300 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Historia mediów, Etyka dziennikarska, Gatunki dziennikarskie, Prawo prasowe i autorskie, Teoria komunikowania masowego, Język wypowiedzi dziennikarskiej, Warsztat dziennikarski, Polski system medialny, Systemy medialne na świecie, Pracownia medialna, Internet w pracy dziennikarza, Podstawy Public Relations. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianego komunikowania społecznego, umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie dziennikarstwa prasowego, internetowego oraz elektronicznego. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 35 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier) po różnych kierunkach. Adresatami oferty są osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu dziennikarza, pragnące zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej E-publikacja Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Projektowanie e-publikacji, Grafika komputerowa, Współczesny rynek mediów, Reklama i PR, Organizacja i zarządzanie wydawnictwem, Podstawy programowania. Liczba godzin ogółem 260 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia przygotowują absolwentów do podejmowania pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświaty, nauki, (np. wydawnictwach, bibliotekach, centrach kultury, ośrodkach informacji, instytucjach samorządowych). Studia nie dają przygotowania pedagogicznego. Osoby starające się o zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne. Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier) zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu informatologii, bibliologii oraz innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej: 5

6 Historia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Kierownik studiów podyplomowych: dr Sylwia Konarska-Zimnicka Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Żeromskiego 5, Kielce, tel , /11, fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 3900 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Archeologia ziem polskich, Historia starożytna powszechna, Historia średniowieczna Polski, Dydaktyka historii, Wstęp do badań historycznych, Historia nowożytna powszechna, Historia Polski po II wojnie światowej. Liczba godzin ogółem: 455 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do nauczania historii w szkole. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich po różnych kierunkach, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, comiesięczne zjazdy w piątek, sobotę i niedzielę. Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Bibliotekarstwo, Marketing w instytucjach non-profit, Nauki o informacji, Bibliografia, Kultura książki, Czytelnictwo, Biblioteki cyfrowe, E-publikacje, Reklama i PR w bibliotece szkolnej. Liczba godzin ogółem: 300 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, czytelnictwa, zarządzania nowoczesnymi bibliotekami, technologii informacyjnej. Przygotowują do pracy w bibliotekach systemu oświaty: pedagogicznych i szkolnych. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela - bibliotekarza muszą posiadać lub nabyć dodatkowo kwalifikacje pedagogiczne. Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia - pracowników bibliotek oraz osób zamierzających podjąć pracę w bibliotekach różnych typów. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 6

7 Informacja w edukacji i kulturze Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny. Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Społeczeństwo informacyjne, Marketing w instytucjach non-profit, Animacja kultury w społecznościach lokalnych, Filozofia i etyka informacji, Żródła informacji, Podstawy arteterapii. Liczba godzin: 235. Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do podejmowania pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświaty i opieki (np. bibliotekach, centrach kultury, instytucjach edukacji równoległej, świetlicach środowiskach itp.) Studia nie dają przygotowania pedagogicznego. Osoby starające się o zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne. Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia - pracowników bibliotek oraz osób zamierzających podjąć pracę w bibliotekach różnych typów. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Logopedia ogólna Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Boksa Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 4 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4800 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Medyczne podstawy logopedii, Fonetyka artykulacyjna i fonologia, Emisja i higiena głosu, Psycholingwistyka, Kultura języka polskiego, Dyslalia z metodyką postępowania terapeutycznego, Elementy ortodoncji, Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, Metody pracy logopedy, Jąkanie i niepłynność mówienia z metodyką postępowania terapeutycznego, Dysglosja z metodyką postępowania terapeutycznego, Metody pracy z dzieckiem ze SPE, Fonitaria i audiologia, Psychopatologia okresu dziecięcego z elementami neurologii, Niedosłuch z metodyką postępowania terapeutycznego, Zaburzenia komunikacji ze spektrum autyzmu z metodyką postępowania terapeutycznego, Praktyki logopedyczne - praktyka diagnozy i terapii logopedycznej. Liczba godzin ogółem: 614 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 50 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich humanistycznych, pedagogiczno - psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym. Kandydat nie może mieć wad wymowy. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 7

8 Menadżer mediów i reklamy Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): System medialny w Polsce, Prawo medialne, Rynek mediów, Rynek reklamy, Prawne podstawy działania firmy medialnej, Finansowanie działalności medialnej, Marketing medialny, Zarządzanie firmą medialną, Zarządzanie reklamą w mediach, Projektowanie serwisów internetowych, Reklama i public relations w sieci, Media społecznościowe. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach medialnych i okołomedialnych, pracy w działach reklamy, marketingu i public relations, doradztwa w zakresie komunikacji medialnej, analizy rynku mediów, promocji produktów medialnych, zarządzania i wdrażanie projektów medialnych. Wszystkie wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich; kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), kserokopia dowodu osobistego; pokwitowanie opłaty za koszt postępowania rekrutacyjnego. Limit miejsc: 40 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, licencjackich lub z tytułem inżyniera po różnych kierunkach. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Terapia przez media Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21D, Kielce, tel , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy arteterapii, Metodyka pracy z osobą chorą i niepełnosprawną, Wydawnicze i graficzne programy komputerowe, Źródła informacji, Biblioterapia. Liczba godzin ogółem: 255. Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do podejmowania pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświaty i opieki (np. bibliotekach, centrach kultury, instytucjach edukacji równoległej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskach). Studia nie dają przygotowania pedagogicznego. Osoby starające się o zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne Limit miejsc: 50 osób Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) zamierzających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu informatologii, bibliologii oraz innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 8

9 Wiedza o społeczeństwie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii Kierownik studiów podyplomowych: dr Anita Młynarczyk-Tomczyk Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Żeromskiego 5, Kielce, tel , /11, fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 3600 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy socjologii, Nauka o państwie i prawie, Historia państwa i prawa XIX-XX wiek, Systemy polityczne i partyjne, Organizacje międzynarodowe, Wprowadzenie do prasoznawstwa, Teoria gospodarki narodowej, Media w społeczeństwie, Prawa Człowieka, Integracja Europejska, Problemy współczesnego świata, Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd i polityka lokalna, System polityczny RP, Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, Projekt Edukacyjny, Technologia informacyjna, Źródła informacji w naukach społecznych, Praktyka pedagogiczna. Liczba godzin ogółem: 440 Charakterystyka studiów i ich cel: Program studiów skonstruowany jest z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent dysponując wiedzą najnowszą i wiedzą o społeczeństwie w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje podstawowe informacje do analizy i interpretacji zjawisk z zakresu wiedzy o społeczeństwie, procesów ekonomicznych i historii najnowszej. Limit miejsc: 40 Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla nauczycieli-magistrów różnych specjalności i absolwentów studiów licencjackich. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Biologia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Biologii Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 15 G, tel , fax ; tel. kom Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4280 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Dydaktyka biologii, Botanika ogólna z anatomią roślin, Botanika systematyczna, Mikologia, Zoologia systematyczna bezkręgowców i kręgowców, Anatomia człowieka, Biologia komórki, Fizjologia człowieka, Fizjologia zwierząt, Zagadnienia z biotechnologii i mikrobiologii w nauczaniu biologii, Podstawy inżynierii genetycznej, Genetyka, Ochrona przyrody, Zajęcia terenowe z botaniki, zoologii, ekologii. Liczba godzin ogółem: 468 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do nauczania biologii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 20 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: TAK. Studia przeznaczone są dla nauczycieli chemii, fizyki, geografii, ochrony środowiska oraz absolwentów studiów wyższych przyrodniczych lub pokrewnych z tytułem magistra w danym zakresie specjalizacji przedmiotu oraz tytułem magistra z uprawnieniami nauczycielskimi. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 9

10 Fizyka Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki Kierownik studiów podyplomowych: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4280 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Elementy mechaniki kwantowej, Budowa materii, Astronomia w szkole, Pracownia fizyczna, Dydaktyka fizyki, Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki, Fizyka a filozofia, Fizyka a środowisko przyrodnicze, Praktyka z fizyki. Liczba godzin ogółem: 390 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do nauczania fizyki w szkole. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: TAK, studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli chemii, matematyki, informatyki lub absolwentów studiów wyższych technicznych, przyrodniczych, lub pokrewnych (minimum dwa semestry matematyki w planie studiów) z uprawnieniami nauczycielskimi. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Matematyka Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki Kierownik studiów podyplomowych: dr Anna Sieczko Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny Koszt za całość studiów podyplomowych: 4500 PLN (Dodatkowo jednorazowa odpłatność za odbycie praktyki:- 150 PLN za 60 godzin praktyki) Program studiów (wiodące przedmioty): Analiza matematyczna, Algebra, Geometria, Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki, Dydaktyka matematyki. Liczba godzin ogółem: 390 (dodatkowo 60 godzin praktyki). Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje merytoryczne z dziedziny matematyki i dydaktyki matematyki, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (nie dają kwalifikacji pedagogicznych) Wszystkie wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich; kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), kserokopia dowodu osobistego; pokwitowanie opłaty za koszt postępowania rekrutacyjnego. Limit miejsc: 30 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: TAK, studia przeznaczone są dla absolwentów (z tytułem magistra) studiów wyższych posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz kompetencje z zakresu nauk ścisłych uzyskane na studiach, gdzie został zrealizowany przynajmniej 90 godzinny program przedmiotów matematycznych na studiach stacjonarnych (odpowiednio 60 godzinny program przedmiotów matematycznych na studiach niestacjonarnych). Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 10

11 Przyroda w edukacji szkolnej II+IV Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki Kierownik studiów podyplomowych: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 15, Kielce, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 4280 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Dydaktyka biologii, chemii, fizyki, geografii, Techniki eksperymentalne w nauczaniu przyrody, Wykorzystanie technologii informacyjnej, Zajęcia terenowe, Lekcja przyrody projekt edukacyjny, Praktyka z przyrody. Liczba godzin ogółem: 390 Charakterystyka studiów i ich cel: Przyroda w edukacji szkolnej II+IV-dwustopniowe studia kwalifikacyjne dają dodatkowe kwalifikacje lub aktualizują wiedzę. Absolwenci uzyskują dodatkowe kwalifikacje do nauczania przyrody: I stopień - uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej (II etap edukacyjny), I+II stopień - uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej (II+IV etap edukacyjny). Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla: I STOPIEŃ nauczycieli-magistrów różnych specjalności i absolwentów studiów licencjackich, II STOPIEŃ studia przeznaczone dla nauczycieli chemii, biologii, fizyki lub geografii z tytułem magistra. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego Kierownik studiów podyplomowych: dr n. med. Grażyna Wiraszka Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: al. IX Wieków Kielce 19, Kielce, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 3400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Wprowadzenie do badań klinicznych, EBM a badania kliniczne, Podstawy farmakologii i farmacji w badaniach klinicznych, Metodologia w badaniach klinicznych, Prawne aspekty badań klinicznych, Dokumentacja badań klinicznych, Jakość i monitoring w badaniach klinicznych, Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych, Farmakoekonomika i farmakogenetyka w badaniach klinicznych, Biostatyka w badaniach Klinicznych, Etyczne aspekty badań klinicznych, Zarządzanie projektem badań klinicznych, Finansowanie badań klinicznych, Badania kliniczne w kardiologii, Badania kliniczne w onkologii, Badania kliniczne w chirurgii, Badania kliniczne w ginekologii. Liczba godzin ogółem: 255 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje do koordynowania i prowadzenia badań klinicznych realizowanych w ośrodkach badawczych. Limit miejsc: 30 osób (minimum 25) Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla osób z wykształcenie wyższym absolwentów studiów I i/lub II stopnia. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 11

12 Organizacja i Zarządzanie w Ochronie zdrowia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Monika Springer, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Ochrona zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Rynek potrzeb i świadczeń zdrowotnych, Biznesplan w opiece zdrowotnej, Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Negocjacje i mediacje, Zarządzanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, Prawo pracy w zakładzie opieki zdrowotnej, Elementy statystyki w zarządzaniu, Profilaktyka zdrowotna płatnika w polskim systemie ochrony zdrowia, Podstawy, rozpoznanie i leczenie uzależnień, Aktywność fizyczna w aspekcie jakości życia, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Podstawy bioetyki, Organizacja pozarządowa w opiece zdrowotnej, Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych, Pedagogika medyczna, Kontaktowe świadczenia zdrowotne, Systemy informacyjne w ochronie zdrowia. Liczba godzin ogółem: 320 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczej w placówkach ochrony zdrowia Limit miejsc: 60 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim o różnych specjalnościach. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Monika Springer, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna osobom w kryzysie, Superwizja, Patologie społeczne i ich zapobieganie, Poradnictwo i terapia dzieci i młodzieży, Terapia rodzin, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, Zaburzenia w rozwoju i stanie zdrowia dzieci i młodzieży, Warsztat pracy z rodziną, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Rozmowa terapeutyczno-wspierająca zasady prowadzenia, Instytucja rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób bezrobotnych, Organizacja i zarządzanie w placówkach pomocowych, Mediacje i negocjacje, Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Elementy prawa w realizacji zadań placówek pomocowych, Pomoc i wsparcie osób w podeszłym wieku, Zasoby informatyczne i ich wykorzystanie w palcówkach pomocowych. Liczba godzin ogółem: 315 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje do pracy w placówkach interwencji kryzysowej i innych placówkach pomocowych organizowanych przez różne stowarzyszenia, instytucje rządowe i pozarządowe. Limit miejsc: 30 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim nauk o profilu humanistycznym (w zakresie: politologia, pedagogika, psychologia, prawo, socjologia, opieka społeczna, filozofia, teologia), medycznym, ekonomicznym, zarzadzania i administracji. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 12

13 Rehabilitacja neurologiczna Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii Kierownik studiów podyplomowych: dr Małgorzata Markowska Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19, tel Koszt za całość studiów podyplomowych: 2200 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Rehabilitacja w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb rehabilitacji neurologicznej, Teoretyczne i praktyczne podstawy Proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania, Teoretyczne i praktyczne podstawy wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego w terapii pacjentów neurologicznych, Teoretyczne i praktyczne podstawy metod rozwojowo-ruchowych w terapii pacjentów neurologicznych, Podstawy logopedii w terapii pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Liczba godzin ogółem: 340 Charakterystyka studiów i ich cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia rehabilitacji w schorzeniach neurologicznych wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii oraz logopedii. Wszystkie wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony Limit miejsc: 25 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym absolwentów studiów I i/lub II stopnia. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wnoz.ujk.edu.pl Biblioteriapia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej Kierownik studiów podyplomowych: dr Agnieszka Miernik Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Krakowska 11, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2600 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Psychologia kliniczna, Psychoterapia depresji i traumy, Techniki relaksacyjne, Teoretyczne podstawy biblioterapii, Kreatywna interpretacja tekstu literackiego, Korespondencja sztuk w biblioterapii, Alternatywne narzędzia multimedialne w biblioterapii, Bariery werbalne w komunikacji interpersonalnej, Dramoterapia, Emisja głosu, Biblioterapia doświadczeń granicznych, Biblioterapia osób uzależnionych i współuzależnionych, Biblioterapia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dziecko a urządzenia cyfrowe i nowe technologie w biblioterapii. Liczba godzin ogółem: 365 Charakterystyka studiów i ich cel: Przygotowanie profesjonalnej kadry zdolnej do samodzielnego i kreatywnego rozwijania uzdrawiającej relacji biblioterapeutycznej, inspirowania i wspierania aktywności oraz wyborów uczestnika procesu biblioterapeutycznego, poszukiwania wyjaśnienia genezy i mechanizmów przyczynowych problemów rozwiązywanych na podstawie odpowiednio dobranej literatury. Posługiwanie się metodami aktywizującymi, dramą, technikami relaksacyjnymi oraz technikami z zakresu pedagogiki zabawy, gry autobiograficznej wykorzystujących prace nad wspomnieniami, twórczego integrowania nowoczesnej wiedzy literaturoznawczej, artystycznej, psychologicznej i multimedialnej. Limit miejsc: 30 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (absolwenci pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, humanistycznych), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia profesjonalnego, ukierunkowanego czytelnictwa wśród osób starszych, niedostosowanych społecznie, chorych, niepełnosprawnych. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wpia.ujk.edu.pl/wped 13

14 Fotografia Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych Kierownik studiów podyplomowych: dr Arkadiusz Sędek Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Podklasztorna 117, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Propedeutyka fotografii, Komputerowe edytory obrazu fotograficznego - Photoshop, Fotografia portretowa, Fotografia reklamowa, Fotografia dokumentalna, Techniki fotografii klasycznej, Analiza obrazu fotograficznego - kompozycja, Fotografia współczesna - wybrane zagadnienia, Fotografia w grafice użytkowej, Pracownia dyplomowa. Liczba godzin ogółem: 375 Charakterystyka studiów i ich cel: Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego fotografika twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika kultury współczesnej. Student przygotowywany zostaje do realizacji i upowszechniania bazujących na technikach fotograficznych różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych i użytkowych. Limit miejsc: 15 Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich). Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wpia.ujk.edu.pl/wped Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Krakowska 11, tel , fax Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry Koszt za całość studiów podyplomowych: 4050PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III, Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w przedszkolu i klasach I-III, Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III, Nadzór nad praktyką pedagogiczną. Liczba godzin ogółem: 535 Charakterystyka studiów i ich cel: Dają dodatkowe kwalifikacje pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Limit miejsc: 20 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (mgr, inż., lic.) posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej wpia.ujk.edu.pl/wped 14

15 Administracja bezpieczeństwa publicznego Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr Witold Sokała Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B, tel /45, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2400 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Zarządzanie kryzysowe, Podstawy prawa karnego, Elementy kryminalistyki i kryminologii, Przestępczość gospodarcza i korupcyjna, Cyberbezpieczeństwo, Regionalne aspekty zagrożenia terroryzmem i szpiegostwem, Konflikty i mediacje. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje do ubiegania się o zatrudnienie w administracji publicznej, policji i innych służbach mundurowych, w służbach specjalnych, firmach komercyjnych działających w obszarze bezpieczeństwa, w wyspecjalizowanych mediach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w przedmiotowej dziedzinie. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia). Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera, magistra. Coaching biznesowy Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr Izabela Konieczna Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , /22, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 5700 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Coaching systemowy w organizacji, Podstawy zarządzania, Komunikacja w coachingu, Psychologia w coachingu, Zmiana w coachingu, Superwizja, Wprowadzenie do coachingu, Zastosowanie coachingu w biznesie. Liczba godzin ogółem: 208 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego w firmach, instytucjach organizacjach i korporacjach w charakterze coacha zewnętrznego a także coacha wewnętrznego. Kształtują kompetencje prowadzące do zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania, wpływania na rozwój potencjału pracowników, a także wzrost własnej skuteczności, umiejętności zarządzania sobą i decyzyjności. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 25 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia. Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów posiadających tytuł magistra bądź licencjata. 15

16 Ekonomika i zarządzanie organizacją Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel /28, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy ekonomii, Zarządzanie firmą, Elementy prawa gospodarczego, Podstawy rachunkowości, Prawo pracy i ubezpieczenie społeczne, Ubezpieczenia gospodarcze, Marketing, Giełdy i papiery wartościowe, Struktury organizacyjne, Techniki negocjacji, Systemy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie, Ekonomika podatkowania przedsiębiorstw, Prawo podatkowe, Prawo upadłościowe, Audyt wewnętrzny, Zarządzanie strategiczne, Bankowość i kredyty, Zarządzanie finansami firmy, Biznesplan i analiza wskaźnikowa, Gry decyzyjne. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia). Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, kadry zarządzającej organizacji komercyjnych i non profit, instytucji administracji państwowej i samorządowej. Europejskie studia menedżerskie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , , , , , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2800 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Elementy psychologii zarządzania, Elementy prawa gospodarczego, Prawo celne, Prawo podatkowe, Europejskie prawo podatkowe, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Analiza i planowanie finansowe, Rachunkowość zarządcza, Rynki finansowe, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie personelem w warunkach UE, Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym, Zasady i narzędzia regulacji w handlu międzynarodowym, Rodzaje i struktury przedsiębiorstw międzynarodowych, Zarządzanie marketingowe, Euromarketing, Badania marketingowe, Międzynarodowe standardy zarządzania jakością. Liczba godzin ogółem: 210 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu prawa gospodarczego, marketingu, handlu międzynarodowego, finansów, zarządzania firmą. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, kadry zarządzającej dużych i małych przedsiębiorstw współpracujących z partnerami zagranicznymi, w tym głównie z krajami UE, Rosją, Ukrainą. 16

17 Komunikacja w samorządzie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B, tel /45, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2300 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Psychospołeczne podstawy przywództwa w regionie, Bezpieczeństwo obywateli i państwa we współczesnym świecie, Podstawy ekonomii społecznej w warunkach regionu, Zarządzania projektami infrastrukturalnymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE, Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych, Public relations i rola mass mediów a działalność lidera, Ceremoniał i protokół dyplomatyczny. Liczba godzin ogółem: 218. Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje do organizowania i przeprowadzania działań związanych z kierowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi, zwiększają kompetencje w zakresie komunikacji, budowania wizerunku i autoprezentacji, kontaktów z mediami, przekazują wiedzę umożliwiającą optymalizację prowadzonej polityki kadrowej i ekonomicznej, a także o najnowszych regulacjach prawnych, gospodarce i finansach samorządu terytorialnego. Termin rozpoczęcia studiów: październik-listopad 2015 Limit miejsc: 40 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych: magisterskich, licencjackich, z tytułem inżyniera. W szczególności adresatami studiów są pracownicy administracji samorządowej, radni, pracownicy oświaty, nauczyciele, działacze lokalnych instytucji pozarządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zaangażowane w działanie na rzecz rozwoju lokalnego. Model nordycki w biznesie Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Katedra Krajów Europy Północnej Kierownik studiów podyplomowych: prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21B, tel , fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Nordycki model państwa dobrobytu, Protokół dyplomatyczny w biznesie, Systemy polityczne państw nordyckich, Organizacje międzynarodowe w Europie Północnej, Zrównoważony rozwój w regionie nordyckim, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw nordyckich, Zarządzanie kulturą organizacyjną w ujęciu północnoeuropejskim, Innowacyjność w krajach nordyckich, Korporacje nordyckie, Kierunki rozwoju gospodarczego państw nordyckich. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje w zakresie analizy i projektowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu systemowym (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy), zwiększają kompetencje w zakresie zarządzania rozwojem instytucji, przekazują wiedzę na temat wzorcowych rozwiązań instytucjonalnych, stosowanych w krajach Europy Północnej. Słuchacz zdobywa również wiedzę na temat północnoeuropejskich instytucji gospodarczych i politycznych, procesów kreowania innowacji. Termin rozpoczęcia studiów: październik-listopad 2015 Limit miejsc: 25 osób Sylwetka kandydata: Studia przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych: magisterskich, licencjackich, z tytułem inżyniera. W szczególności adresatami studiów są pracownicy przedsiębiorstw, jak również administracji samorządowej, radni, działacze lokalnych instytucji pozarządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zaangażowane w działanie na rzecz rozwoju lokalnego. Dodatkowe informacje: Na stronie internetowej 17

18 Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel /28, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2800 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Prawna ochrona pracy, Psychologia pracy i psychologiczne uwarunkowania wypadków, Dokumentowanie systemu zarządzania bhp, Kultura bezpieczeństwa, Udział pracowników w procedurach bhp, Ergonomia warunków pracy, Analiza i ocena ryzyka zawodowego, Zagrożenie pożarowe, gazowe, pyłowe, materiały palne i toksyczne, Higiena pracy i choroby zawodowe, Awarie przemysłowe i ratownictwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie BHP, bądź wykonywania zadań tej służby. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, absolwentów chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Protokół dyplomatyczny i ceremoniał w administracji publicznej Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr Radosław Kubicki Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , , , , , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Priorytety polskiej polityki zagranicznej, Precedencja tytulatura, przywileje i immunitety, Korespondencja dyplomatyczna i urzędnicza, Rozwój form dyplomatyczny i ceremonialnych, Ceremoniał, Obrzędowość publiczna i promocja w administracji, Marketing polityczny, Prezentacje publiczne i kontakt z mediami, Organizacja i przebieg wizyt zagranicznych, Organizacja ochrony VIP-ów a ceremoniał i protokół dyplomatyczny, Tożsamości kulturowe na świecie. Liczba godzin ogółem: 220 Charakterystyka studiów i ich cel: Celem jest wyposażenie przyszłych i obecnych urzędników administracji państwowej i samorządowej w wiedzę potrzebną do wykonywania funkcji związanych z planowaniem, organizacją i przeprowadzaniem różnych czynności dotyczących administracji państwowej i samorządowej w aspekcie ceremoniału i protokołu. Studia podyplomowe dają kwalifikacje do organizowania przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i inne podmioty oficjalnych i nieoficjalnych wizyt zagranicznych i krajowych z udziałem członków władz lokalnych i centralnych oraz innych ważnych osób publicznych. Przekazują wiedzą umożliwiającą odpowiednie posługiwanie się w czasie imprez publicznych rożnymi tytułami i stopniami oraz stosowaniem zasad savoir-vivre. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 15 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra, inżyniera, licencjata - pracowników administracji rządowej i samorządowej. 18

19 Współczesny samorząd a tradycje ludowe Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych Kierownik studiów podyplomowych: dr Radosław Kubicki Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , , , , , fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2000 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Administracja rządowa i samorząd terytorialny, Spółdzielczość, samorząd gospodarczy i zawodowy, Historia wsi i chłopów, Historia polskiego ruchu ludowego, Partie agrarystyczne w Europie i na świecie, Myśl polityczna, społeczna i gospodarcza ruchu ludowego w Polsce i Europie, System partyjny w Polsce, Ekonomia społeczna, Marketing polityczny, Polityka społeczna i gospodarcza, Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, Polityka lokalna i regionalna, Gospodarka i planowanie przestrzenne, Współpraca międzyregionalna i regionalizm w polityce międzynarodowej. Liczba godzin ogółem: 218 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają kwalifikacje umożliwiające podejmowanie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, przede wszystkim w zakresie finansów publicznych, gospodarki i planowania przestrzennego, polityki społecznej oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej. Najważniejszym celem jest przekazanie wiadomości potrzebnych do pełnienia funkcji samorządowych i politycznych oraz wiedzy o historii i ideologii ruchu ludowego. Termin składania dokumentów: Limit miejsc: 15 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (z tytułem magistra inżyniera licencjata). Zarządzanie finansami i księgowość Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , /22, fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2600 PLN Program studiów (wiodące przedmioty): Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza, Controlling, Podstawy zarządzania, Ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Prawo gospodarcze, Księgowa ewidencja płac, Programy informacyjne w rachunkowości. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje lub aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pracowników służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji. 19

20 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jarosław Karpacz Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B, tel /22, fax Koszt za całość studiów podyplomowych: 2500 PLN Program studiów (wiodące przedmioty) : Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych, Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych, Zarządzanie personelem i wolontariatem, Źródła finansowania organizacji pozarządowych, Rachunkowość finansowa organizacji pozarządowej, Marketing relacji organizacji pozarządowych, Kształtowanie wizerunku i tożsamości organizacji pozarządowych, Coaching, Techniki negocjacji i komunikacja społeczna, Etyka w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, Public Relations i sponsoring organizacji pozarządowych, Nowa ekonomia instytucjonalna NPG zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Seminarium podyplomowe, 200 godzin Charakterystyka studiów i ich cel: Celem studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników do zarządzania placówkami pozarządowymi, m.in. w zakresie zarządzania, finansowania, skutecznego motywowania, wpływania na rozwój potencjału pracowników, marketingowego i wizerunkowego oddziaływania na otoczenie rynkowe oraz środowiska lokalne. Limit miejsc: 20 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia). pedagodzy, psychologowie, wolontariusze, kadra menedżerska, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmach i organizacjach, pracownicy działów marketingu i PR. Zarządzanie oświatą Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Zarządzania Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK Adres studiów podyplomowych, numer telefonu: ul. Świętokrzyska 21, Kielce, tel , /22, fax Tryb studiów i częstotliwość zjazdów: Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie dwa razy w miesiącu Koszt za całość studiów podyplomowych: 2300 PLN Program studiów (wiodące przedmioty) : Pedagogika porównawcza współczesnych systemów oświatowych, Aktualne problemy polityki oświatowej, Kierowanie szkołą oraz diagnozowanie procesów szkolnych, Prawo szkolne, Podstawy organizacji i zarządzania oświatą, Finansowanie oświaty, Egzaminy zewnętrzne w systemie polskiej oświaty, Media w edukacji, Zarządzanie organizacją, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole. Liczba godzin ogółem: 200 Charakterystyka studiów i ich cel: Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi. Termin składania dokumentów: Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 Limit miejsc: 60 Sylwetka kandydata: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE, tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia), studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska. 20

Spis treści 3 WSTĘP. 11-12 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 11 Biologia 11 Fizyka 12 Przyroda w edukacji szkolnej II+IV

Spis treści 3 WSTĘP. 11-12 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 11 Biologia 11 Fizyka 12 Przyroda w edukacji szkolnej II+IV Spis treści 3 WSTĘP 4-10 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziedzictwo kulturowe regionu 5 Dziennikarstwo 6 Historia 6 Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII WARUNKI REKRUTACJI NA SPECJALNOŚĆ 1. Warunki przyjęcia na I stopień specjalności: rozmowa kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Instytut Nauk Politycznych WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Semestr I Wykł. Ćw.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Logopedia (4 semestry)

Logopedia (4 semestry) Logopedia (4 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia - studia na WSB w Szczecinie Cztery semestry studiów podyplomowych logopedii daje pełne uprawnienia do pracy w placówkach

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II PEDAGOGIKA /pedagogika INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym ośrodkiem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna 3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna Ogólna charakterystyka specjalności Celem kształcenia na specjalności Organizacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo