Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat ubiegłych Biblioteka Główna (BG) wraz z sześcioma bibliotekami jej podległymi: Biblioteką Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Biblioteką Katedry Nauk Politycznych, Biblioteką Katedry Mikroekonomii, Biblioteką Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, Biblioteką Wydziału Towaroznawstwa (BWT) oraz Biblioteką Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego (ZOD) w Dębicy. Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, ich opracowanie, ubytkowanie zbiorów w razie zaistniałych potrzeb oraz ich inwentaryzacja a następnie udostępnianie, dlatego też w oparciu o taki schemat zostały omówione i przedstawione poszczególne dane liczbowe dotyczące działalności BG w 2013 r. Gromadzenie zbiorów Pozyskiwanie zbiorów dla BG oraz pozostałych bibliotek tworzących system bibliotecznoinformacyjny Uczelni realizuje Oddział Gromadzenia Zbiorów w zakresie druków zwartych i zbiorów specjalnych oraz Oddział Wydawnictw Ciągłych w zakresie czasopism. Książki i czasopisma pozyskiwane są w drodze zakupu, wymiany międzyuczelnianej (W), otrzymywania darów (D), a także egzemplarza obowiązkowego (EO). Strukturę źródeł pochodzenia zbiorów Biblioteki Głównej, bibliotek zakładowych UEK oraz Biblioteki ZOD w Dębicy w 2013 r. przedstawiają zamieszczone poniżej dane liczbowe. I. Wydawnictwa zwarte dla BG i bibliotek zakładowych 2013 r. (według sposobu nabycia) Bibl. Główna Bibl. Zakł. Razem Rodzaj wpływu liczba (A) wartość (B) liczba (C) wartość (D) liczba (A+C) wartość (B+D) Zakup , , ,25 D + W + EO + Inne , , ,42 Razem , , ,67 1

2 II. Zbiory specjalne dla BG i bibliotek zakładowych 2013 r. Liczba jednostek inwentarzowych / w tym BG 252 j. inw. bibl. zakł. 0 j. inw./ Wartość 2.417,61 PLN III. Wydawnictwa zwarte i specjalne dla Biblioteki Filii UEK w Dębicy 2013 r. Rodzaj wpływu Wyd. zwarte Wyd. specjalne Razem liczba wartość liczba wartość liczba wartość Zakup EO , ,00 INNE/PR 1 28, ,00 Dary 9 382, ,00 Razem , ,00 Książki tradycyjnie pozyskiwano poszukując możliwości tańszego ich zakupu poprzez: zakup książek polskich w Fundacji Biblioteki UEK (rabat średnio 25 %) zakup książek polskich w Głównej Księgarni Naukowej (rabat 12 %) zakup książek w księgarniach internetowych polskich i zagranicznych zamawianie książek bezpośrednio u wydawców przy zamawianiu książek zagranicznych wyszukiwanie i porównywanie cen w kilku źródłach (księgarnia internetowa AMAZON, ABE-IPS, Empik itp.) - zamawianie książek najtańszych. Na zakupie książek zaoszczędzono kwotę ,22 zł, z czego ,28 zł / 879 tytułów/ dzięki zakupom w Fundacji Biblioteki UEK. Dzięki zakupom części książek polskich w Głównej Księgarni Naukowej zaoszczędzono 1.195,24 zł. Znaczne oszczędności, w kwocie 8.309,70 zł, przyniosły zakupy realizowane poprzez księgarnie internetowe. O wyborze tytułów decydowano na podstawie przeglądu nowości na rynku wydawniczym, a także na podstawie zgłoszeń pracowników UEK ( w tym poprzez zakładkę Zgłoś do zakupu przyjęto do realizacji 44 zgłoszenia). 2

3 Kontynuowano także zakup książek dla 5 bibliotek zakładowych w granicach przyznanego rocznego limitu pieniężnego oraz dla Biblioteki Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy. W ramach egzemplarza obowiązkowego wydawnictw Uczelni pozyskano do zbiorów Biblioteki Głównej 37 tytułów wydawnictw zwartych, do Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa 32 tytuły, dla Biblioteki ZOD w Dębicy 34 tytuły. Oddział Gromadzenia Zbiorów realizował również zamówienia dla Katedr na książki kupowane z pieniędzy przeznaczonych na granty i badania statutowe. W 2013 r. zrealizowano 41 zgłoszeń na zakup potrzebnych książek. Zakupiono 136 egz. książek zagranicznych i polskich. (85 egz. za 4.417,14 $, 15 egz. za 3.014,47 zł., 36 egz. za 1.277,96 funtów). IV. Wydawnictwa ciągłe 2013 r. 1. Prenumerata czasopism polskich Zakupiono 426 tytułów (699 vol.) czasopism polskich na łączną kwotę: ,28 PLN Licza tytułów Liczba woluminów Kwota ,28 zł W tym Biblioteki Katedr: Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,67 zł 2. Prenumerata czasopism zagranicznych Zaprenumerowano 175 tytułów (175 vol.) czasopism zagranicznych za kwotę ,48 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,48 zł W tym Studium Języków Obcych: Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,61 zł 3

4 3. Dary, wymiana i egzemplarz obowiązkowy czasopism polskich Otrzymaliśmy od dostawców polskich w ramach darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego 170 tytułów (626 vol.) czasopism na łączną kwotę: ,49 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,49 zł 4. Dary i wymiana czasopism zagranicznych Otrzymaliśmy od dostawców zagranicznych w ramach darów i wymiany 14 tytułów (14 vol.) czasopism na łączną kwotę: 1.580,00 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,00 zł Dla czasopism oraz licencji dostępu do baz danych zakupy realizowane były zgodnie z procedurą Prawo Zamówień Publicznych. Procedury przetargowe dotyczące czasopism dla Biblioteki Głównej, poszczególnych Katedr UEK i Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych realizował Oddział Wydawnictw Ciągłych. W 2013 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism polskich w 2014 r. oraz dostawę czasopism zagranicznych w 2014 r. zakończone podpisaniem umów na dostawę czasopism. Prenumeratę polską zapewniła firma Garmond Press - Kraków Sp. z o. o., prenumeratę zagraniczną EBSCO Sp. z o. o. Ponadto, przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych, celem zaprenumerowania tytułów czasopism zaplanowanych (wydawnictwa GUS, SIGMA, ORPAN, BN i indywidualni dostawcy). W 2013 r. zaprenumerowano 601 tytułów czasopism polskich i zagranicznych na łączną kwotę ,76 zł. W ramach darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego otrzymaliśmy 184 tytuły polskie i zagraniczne na kwotę ,49 zł. W 2013 roku do majątku Biblioteki (poprzez wpis do inwentarzy czasopism) wprowadzono jednostek inwentarzowych na kwotę ,35 zł. 4

5 V. Bazy danych dostęp w 2013 r. Zakupiono 25 dostępów do baz danych za kwotę ,23 PLN / w tym z grantu Informatyki Stosowanej 4 dostępy do baz za kwotę ,90 PLN/ Opracowanie zbiorów W 2013 roku w katalogu komputerowym w systemie Virtua opracowano przez katalogerów bibliotecznych rekordy bibliograficzne dla wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych, rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych (khw), rekordów egzemplarza dla wydawnictw zwartych oraz 277 rekordów zasobu dla wydawnictw ciągłych (dane w oparciu o statystyki bazy STATUS). Stan bazy katalogowej BG UEK na dzień 31 grudnia 2013 roku (w oparciu o statystyki przygotowane przez Krakowski Zespół Biblioteczny) przedstawiał się następująco: rekordy bibliograficzne rekordy khw rekordy egzemplarza rekordy zasobu Retrokonwersja W 2013 roku kontynuowano retrokonwersję zbiorów bibliotecznych, której docelowym efektem będzie pełna, komputerowa informacja o zbiorach zwartych i ciągłych sprzed 1994 roku, które opracowywane były w sposób tradycyjny, na drukowanych kartach katalogowych. Dla zbiorów zwartych, których katalog kartkowy został zeskanowany, tworzony był sukcesywnie od 2009 roku komputerowy indeks, do którego służyło oprogramowanie IKAR. W 2013 roku wypełniono indeksy dla kart katalogowych. Na koniec 2013 roku opracowane było 45 % zasobu kart katalogu kartkowego dla książek. Od 2006 roku prowadzono także retrospektywne opracowanie zasobów czasopism w systemie komputerowym Virtua. W 2013 roku uzupełniono zasoby do 288 tytułów, baza komputerowa powiększyła się o 221 rekordów bibliograficznych dla czasopism. W sumie dokonano przyłączeń zasobu. 5

6 Ubytkowanie zbiorów oraz ich inwentaryzacja W 2013 roku ubytkowano woluminów wydawnictw zwartych. W większości były to książki, które nie zostały zwrócone prze użytkowników do Biblioteki, dla których procedury ubytkowania wszczęto w latach ubiegłych, a także te, których znaczna liczba egzemplarzy ze względu na zdezaktualizowane w nich treści nie była konieczna do przechowywania, mając na uwadze także ograniczone miejsca magazynowania zbiorów. Ubytkowano także 41 jednostek inwentarzowych wydawnictw ciągłych i 13 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono również inwentaryzację zbiorów, która ze względu na liczbę posiadanych w Bibliotece jednostek inwentarzowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( 31 ust. 3), ma być przeprowadzana w sposób ciągły. W związku z powyższym kontynuowano skontrum zbiorów magazynowych książek, w 2013 roku od numeru inwentarza do numeru. Skontrum zbiorów ciągłych objęło 288 tytułów. Przeprowadzono także w okresie wakacyjnym, coroczne skontrum zbiorów będących w wolnym dostępie. Były to zbiory zgromadzone w Magazynie Podręcznym Biblioteki w wielkości ok woluminów oraz wszystkie zbiory znajdujące się w czytelniach i Oddziale Informacji Naukowej. W 2013 roku przeprowadzono również skontrum księgozbioru podręcznego w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa w wielkości jednostek inwentarzowych, a także selekcję księgozbioru, w wyniku której zostały skreślone z inwentarza 521 jednostki inwentarzowe. Udostępnianie zbiorów W 2013 roku aktywne konto czytelnicze według statystyk Wypożyczalni posiadało osób, w tym na studentów UEK przypadała liczba osób. Zarejestrowano ogółem czytelników odwiedzających Bibliotekę Główną, w tym Wypożyczalnię Ogólną odwiedziło osób. Z usług Oddziału Informacji Naukowej skorzystało czytelników, Czytelni Głównej czytelników, Czytelni Europejskiej czytelników, Czytelni Czasopism czytelników oraz Sali Katalogowej czytelników. W 2013 roku zarejestrowano w Oddziale Wypożyczeń Miejscowych ogółem wypożyczeń książek, z czego to wypożyczenia przez automat umożliwiający samodzielne wypożyczenie książek tzw. Self-Check (tj. 2,71 % wszystkich wypożyczeń). 6

7 W okresie sprawozdawczym było zwrotów książek, z czego poprzez urządzenie samoobsługowe do zwrotów książek tzw. wrzutni pozycji (tj. 4,93 % wszystkich zwrotów). Zauważono znaczny wzrost zainteresowania, w porównaniu z rokiem ubiegłym, usługami Oddziału Informacji Naukowej, Czytelni Głównej a także Czytelni Czasopism. W Oddziale Czytelń kontynuowało swoją działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej, które również udostępniało swoje zbiory, posiadające na koniec 2013 roku pozycji. W roku 2013 Centrum otrzymało 66 książek, 102 woluminy czasopism oraz 29 CD. Kontynuowano także możliwość korzystania z Nocnej Czytelni Sesyjnej podczas trwania sesji letniej i zimowej. Funkcjonowała w każdej odsłonie przez okres dwóch tygodni w Sali Katalogowej od godz. 20:00 (tj. od zamknięcia Biblioteki) do godziny 22:00. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych dla pracowników, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich UEK zamówiono: z bibliotek krajowych 246 pozycji literaturowych, w tym 136 wydawnictw zwartych, 56 wydawnictw ciągłych (pdf), 54 wydawnictwa ciągłe (ksero), z bibliotek zagranicznych 78 pozycji literaturowych, w tym 59 wydawnictw zwartych, 15 wydawnictw ciągłych (pdf),4 wydawnictwa ciągłe (ksero). Realizowano także wypożyczanie wydawnictw lub też udostępnianie ich części w postaci skanów lub odbitek kserograficznych z BG UEK innym bibliotekom i instytucjom krajowym i zagranicznym: do bibliotek krajowych 399 pozycji literaturowych, w tym 182 wydawnictwa zwarte, 163wydawnictwa ciągłe (pdf), 54 wydawnictwa ciągłe (ksero), do bibliotek zagranicznych 1 pozycja literaturowa będąca wydawnictwem zwartym. W sumie, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych w 2013 roku świadczono 724 realizacje pozycji literaturowych. Bibliotekę Wydziału Towaroznawstwa odwiedziło w 2013 roku ogółem czytelników, udostępniono im pozycji zbiorów bibliotecznych, w tym książek, woluminów czasopism, wydawnictw specjalnych. Cyfryzacja zbiorów W ramach projektu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej zeskanowano 55 druków XIX i XX wiecznych. Przetworzono i udostępniono 36 doktoratów. Rozpoczęto prace związane z digitalizacją rozpraw doktorskich na potrzeby Czytelni Głównej. Przetworzono 17 dokumentów. Zeskanowano 15 zeszytów czasopisma Ekonomista, wypożyczonych z Biblioteki Głównej AGH. 7

8 Stworzono nowe pozycje w Multimedialnym Katalogu Wystaw: Anna Sokołowska-Gogut ( ) IN MEMORIAM Adam Smith - ojciec ekonomii klasycznej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Wystawa retrospektywna publikacji naukowych Pracowników Katedry Filozofii w ramach 50-lecia Katedry Filozofii. Michał Kalecki Geniusz ekonomii / Economic genius / Łącznie Pracownia Reprograficzna przetworzyła skanów. Po raz pierwszy, udostępniono w Bibliotece na 6 komputerach ebooki zakupione dla studentów na koniec 2013 roku dostępne były 3 pozycje. Udostępnianie informacji Realizację zakupu licencji dostępu do baz danych zapewnił Oddział Gromadzenia Zbiorów zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych. Zakup realizowano częściowo poprzez Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. Udział w Konsorcjum pozwolił na uzyskanie 50% dofinansowania z MNiSzW negocjowanego przez ICM na zakup licencji najważniejszych baz z zakresu dziedzin wiedzy wykładanych na Uczelni. To bazy: CEIC Data, Emerald, EMIS Emerging Markets Information Service, Passport GMID, MUNICIPIUM, OECD Library, Oxford Journal - Economics and Finance, Cambridge Journals Humanities, Social Sciences, EBSCO: Communication and Mass Media Complete. EconLit with Full Text, Environment Complete, Hospitality & Tourism Complete. Zakupiono już bez dofinansowania, licencje na korzystanie z baz takich jak: Amadeus, Banscope, IBUK Libra Nauki Społeczne. Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Główna dysponowała dostępem do baz danych, których opłaty licencyjne w całości pokryło MNiSzW. Były to bazy: SpringerLink, ScienceDirect, EBSCOhost, Scopus, Wiley Online Library, Web of Science udostępniona z platformy Web of Knowledge, która również była dostępna w ramach licencji krajowej. Wszystkie bazy danych, udostępniane są poprzez stronę internetową Biblioteki Głównej zakładce E-źródła. Obok dostępu do baz danych, BG oferowała możliwość korzystania z czasopism elektronicznych w opcji print/online dostęp do 52 tytułów czasopism, wyszukiwanych również poprzez zakładkę E-źródła, a także udostępniane w portalu Czasopisma A do Z, który w 2013 r. powiększył swój zasób o 282 nowe tytuły. 8

9 Szczegółowe dane dotyczące tytułów posiadanych baz danych oraz liczby książek i czasopism elektronicznych w nich dostępnych, przedstawia poniższa tabelka: STAN E-ŹRÓDEŁ Tytuł źródła Baza danych Książki elektroniczne Czasopisma elektroniczne ACM (Association Computer Machinery) Digital Library alebank.pl 1 5 Amadeus 1 Bankscope 1 Cambridge Journals - Humanities, Social Sciences (HSS) CEIC Data 1. WorldTrend Database 2. Global Database 3. Daily Database 4. Brazil Premium Database 5. Russia Premium Database 9 6. India Premium Database 7. Indonesia Premium Database 8. China Premium Database 9. Sector Database Czasopisma (CGW, GP, MwP, Nature, Science, ŚK) 6 Czytelnia Czasopism online

10 EBSCO: Licencja krajowa: 1. Academic Search Complete 2. Business Source Complete 3. GreenFILE 4. Health Source: Nursing/Academic Edition 5. Health Source - Consumer Edition 6. LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts 7. Master File Premier 8. Newspaper Source 9. Regional Business News 10. Agricola ERIC 12. MEDLINE 13. European View of the Americas: Tearcher Reference Center 15. AHFS Consumer Medication Information Communication and Mass Media Complete 16. EconLit with Full Text 17. Environment Complete 18. Hospitality&Tourism Complete ebrary Emerald Management Extra (EMX) EMIS Emerging Markets Information Service: 1. Afryka Północna i Bliski Wschód 2. Afryka Subsaharyjska 9 3. Ameryka Łacińska 10

11 4. Australia 5. Azja 6. Europa Środkowo-Wschodnia 7. Europa Południowo-Wschodnia 8. Azja Centralna Kaukaz 9. Polska IBUK libra InforLex Biblioteka 1 27 ISSN Portal 1 JSTOR (Business I, Mathematics & Statistics) MUNICIPIUM 1 Notoria 1 OECD ilibrary Oxford Dictionaries Online 1 Oxford Journal - Economics and Finance 1 33 Passport GMID 1 ScienceDirect Scopus 1 SIGMA-Not 1 18 SpringerLink System Informacji Prawnej LEX Omega Web of Knowledge: 1. Science Citation Index Expanded (Web of Science) 2. Social Sciences Citation Index (Web of Science) 3. Art & Humanities Citation Index (Web of Science) 4. Conference Proceedings Citation Index Science 6 5. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities 6. Journal Citation Reports 11

12 Wiley Online Library Ogółem (bez EBSCO) EBSCO X RAZEM X Podsumowując, w 2013 roku zapewniono dostęp do książek elektronicznych, tytułów czasopism, w ramach 100 dostępnych baz danych. Ponadto, Biblioteka kontynuowała wydawanie tzw. baz własnych informatorów naukowych: Dorobek i BazEkon. Na koniec 2013 r. baza Dorobek_n liczyła dokumentów, z czego w roku 2013 przybyło rekordów. Kontynuowano także przenoszenie opisów z poprzedniej bazy Dorobek_s do nowej struktury bazy Dorobek_n. Do współpracy w ramach BazEkon w 2013 roku przystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W związku z tym oferta publikacji rejestrowanych w obrębie bazy została powiększona o prace wydawane przez kolejną uczelnię obok już do tej pory współpracujących Uniwersytetów Ekonomicznych z Poznania i Wrocławia, Uniwersytetu Szczecińskiego i SGH. Na koniec 2013 roku w BazEkon znajdowało się rekordów bibliograficznych dokumentów, z czego w 2013 roku przybyło rekordów i przypisów bibliograficznych z tych dokumentów, z czego w 2013 r. przybyło przypisów. Jeżeli chodzi o bazę Cytowania, tworzoną z udziałem wszystkich pracowników bibliotek uczelni współpracujących w ramach BazEkon, na koniec 2013 roku znajdowało się w niej przypisów opracowanych, (na ogólną liczbę rekordów zarejestrowanych w bazie, co stanowiło 44,08 % ogólnej liczby przypisów), z czego w 2013 roku przybyło przypisów. Zwiększyła się stopa przyrostu nowych rekordów w obrębie bazy Cytowania z 20,94 % na koniec 2012 roku, do 28,60 % na koniec 2013 roku. Modernizacja baz tworzonych lub współtworzonych przez BG UEK W 2013 roku miała miejsce migracja do wyższej wersji systemu bibliotecznego Virtua. Pociągało to za sobą konieczność zapoznania się z dokumentacją, testowaniem funkcjonalności systemu oraz przekonfigurowaniem interfejsu jak i skryptów działających na serwerze. Dużym projektem było stworzenie raportów cytowalności, łącznie z indeksem Hirscha, w bazie Cytowania. Powstało w ten sposób pierwsze na Uczelni narzędzie do indeksowania przypisów bibliograficznych z artykułów z czasopism. 12

13 W samej bazie Cytowania stworzono narzędzia do wzorcowania zewnętrznego oraz utworzono dodatkowy formularz dla autorów pozwalający zgłaszać cytowania. Przeniesiono bazy "wystawy" z programu MAK do systemu postgresql. W ten sposób wszystkie bazy tworzone w Bibliotece dostępne są w internecie. Opracowano nowy interfejs wyszukiwania dla czytelnika do baz "Nowości", "Nobliści", "Zastosowania Informatyki". Przeprogramowano interfejs baz dorobkowych dorobek i dorobek2 oraz dodano nowe funkcjonalności, np. zapis rekordów do formatu MS Word i baztex, możliwość wyszukiwania bez polskich znaków diakrytycznych. Zaprogramowano narzędzia do przeniesienia danych z bazy "BazEkon_Szczecin" posadowionej na programie ISIS (Windows) do systemu postgresql (Linux), celem późniejszego udostępnienia w bazie BazEkon. Baza zawiera ok. 130 tys. rekordów związanych tematycznie z ekonomią. Zaktualizowano Wirtualne Informatorium (wrzesień zakładka Książki, grudzień nowe zakładki Ruch Open Access oraz Repozytoria). Przetłumaczono na język angielski opisy bazy BazEkon dla ICM repozytorium CeON, pomoc do katalogu online Biblioteki oraz aktualizację Online Library Training for Firs Year Students of Full-Time Courses na e-platformie UEK. Komputeryzacja Biblioteki W 2013 roku udało się zakupić siwtche sieciowe, które pozwoliły na zmodernizowanie sieci komputerowej BG, drukarkę sieciową oraz 5 skanerów. Zainstalowano nowe AccessPointy do obsługi sieci WiFi. Przeprowadzono prace zwiększające bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej. Rozpoczęto projekt Repozytorium Instytucjonalnego UEK. Przygotowano środowisko sprzętowe i testowano programy do zarządzania repozytorium: Dspace i EPrtints. Na koniec 2013 roku było zarejestrowanych ponad 1230 użytkowników bezprzewodowego dostępu do internetu. Działalność wydawnicza Biblioteki Biblioteka kontynuowała wydawanie e-czasopisma Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK oraz portalu Ekonomia on-line. W 2013 r. opublikowano w sieci trzy numery Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej UEK (nr 41, 42, numer specjalny poświęcony dyrektorowi Biblioteki w latach , Annie Sokołowskiej-Gogut). Portal Ekonomia on-line wzbogacony został o 186 rekordów, zaktualizowano w nim 349 rekordów. 13

14 Do Materiałów do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej wprowadzono nowych rekordów oraz wykonano 560 linków do pełnych tekstów czasopisma Ekonomista dostępnego w bibliotece cyfrowej ABC- Kraków. Dydaktyka Zajęcia dydaktyczne realizowane w Bibliotece wciąż cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowych. W 2013 roku kontynuowano fakultatywne zajęcia Informacja Naukowa dla 37 grup seminaryjnych, w których uczestniczyło 337 osób. Zajęcia odbywały się zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zapotrzebowanie na nie zgłaszali w Bibliotece pracownicy naukowi UEK. Przeprowadzono także zajęcia dla zainteresowanych grup doktorantów, w języku polskim i angielskim. (2 zajęcia) oraz dla studentów MBA ( 1 zajęcie w języku polskim i 2 w angielskim). Na początku roku akademickiego 2013/2014 przeniesiono kurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych, na nową platformę e-learningową, dokonano także aktualizacji treści tego szkolenia. Z możliwości odbycia zajęć on-line skorzystało zdecydowanie więcej studentów niż w latach poprzednich, natomiast w tradycyjnych szkoleniach prowadzonych przez bibliotekarzy uczestniczyło 41 grup, w których uczestniczyło 636 osób (zajęcia zarówno w języku polskim jak i angielskim). Zapoznano też z Biblioteką i jej zasobami (w tym bazami danych) grupy młodzieży goszczącej w UEK w ramach programu Erasmus, oraz grupy licealistów (łącznie 329 osób). Z oferty Biblioteki w zakresie szkolenia skorzystali też studenci Uniwersytetu III wieku. W trakcie wszystkich typów szkoleń i wycieczek Bibliotekę odwiedziło 97 grup, łącznie osób, a na szkolenia przeznaczono 187 godzin. Działalność Rady Bibliotecznej W roku 2013 odbyły się czterokrotnie obrady Rady Bibliotecznej. 26 lutego 2013 r. Program: zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej za 2012 rok; funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach ; opiniowanie RB w sprawie propozycji dyrektora Biblioteki dotyczącej stanowisk kierowniczych w BG; plan rzeczowo-finansowy na 2013 rok. 10 czerwca 2013 r. Program: zaopiniowanie wniosków o nagrody roczne dla pracowników Biblioteki Głównej. 14

15 16 lipca 2013 r. Program: zaopiniowanie awansów na stanowisko kustosza dyplomowanego dla dwóch pracowników Biblioteki Głównej; przyjęcie stanowiska w sprawie przyznanego grantu na system biblioteczny Koha. 21 listopada 2013 r. Program: zmiana zapisów w Statucie UEK, dotyczących awansowania na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego, w związku z ustawą deregulacyjną; modyfikacja zapisów w Regulaminie organizacyjnym systemu biblioteczno-informacyjnego UEK, w zakresie powoływania na stanowiska kierownicze w Bibliotece Głównej; aktualizacja zapisów w regulaminie: Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu bibliotecznoinformacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpraca środowiskowa, szkolenia Biblioteka UEK, jako członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) współpracowała z Konferencją prowadząc na bieżąco jej stronę domową. Mieliśmy także w KDBASP przedstawicieli Biblioteki w 2 zespołach roboczych: Zespole ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych i Zespole StatEL. Przedstawiciele Biblioteki uczestniczyli również w spotkaniu Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, (członkostwo od momentu powstania Konsorcjum w 2002 r.) oraz współpracowali w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB). Jak co roku, Biblioteka przyjmowała na praktyki śródroczne studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roku 2013 przyjęliśmy na praktyki 4 studentów, a na ich szkolenia przeznaczyliśmy 120 godzin. W Bibliotece prowadzone były staże zawodowe dla pracowników innych bibliotek akademickich. Przyjęliśmy 4 osoby, na których szkolenie przeznaczyliśmy 490 godzin. Dodatkowo szkolono też bibliotekarzy z innych ośrodków tworzących wspólną bazę BazEkon, a także pracowników krakowskich bibliotek zainteresowanych naszymi doświadczeniami. Do Biblioteki Politechniki Krakowskiej wysłaliśmy na staż 1 osobę. W ramach programu Easmus gościliśmy 2 osoby z uniwersytetu w Rydze. Z kolei na staż tegoż programu wyjechał do Rygi na tamtejszy uniwersytet Baltic International Academy 1 pracownik Biblioteki Głównej UEK. BG gościła także 3 osoby z Biblioteki Politechniki Lwowskiej. Pracownicy Biblioteki stale podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyli w licznych szkoleniach, kursach, spotkaniach środowiskowych, wykładach, konferencjach. 15

16 Brano udział w 2 seminariach zorganizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK nt. Uczelnia wobec chorujących psychicznie. W 2013 roku we wszystkiego typu szkoleniach BG UEK reprezentowało 176 osób, przeznaczono na nie 800 godzin. W 2013 roku pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w następujących konferencjach i spotkaniach środowiskowych: 1. Konferencja Linux Days, 2013 r., Kraków (J.Ożóg) 2. Spotkanie dotyczące e-indeksów, styczeń 2013 r., Politechnika Krakowska (A. Kania, J. Konik) 3. Doroczne spotkanie Rady Programowej EBSCO, lutego 2013 r., Dublin (U. Cieraszewska) 4. Spotkanie KZB, 15 lutego 2013 r., BG UEK (E. Golec-Nycz) 5. Konferencja: Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej, 27 lutego 2013 r., BJ, Kraków (E. Golec-Nycz) 6. Spotkanie w sprawie systemu komputerowego Koha, 28 lutego 2013 r., AGH (E. Golec-Nycz) 7. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia Zarządzanie Edukacja, 8 marca 2013 r., Dąbrowa Górnicza (U. Cieraszewska prezentacja bazy BazEkon) 8. Spotkanie nt. Program studiów a oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów, 14 marca 2013 r., IINiB UP Kraków (E. Golec-Nycz) 9. Konferencja II panel Współczesne problemy prawa pracy kryteria zróżnicowania pracowników, 14 marca 2013 r., UJ, Kraków (E. Golec-Nycz) 10. Konferencja NUKAT autostrada informacji cyfrowej, 18 marca 2013 r., BUW Warszawa (A. Kania, B. Żaba) 11. Seminarium Oceny parametryczne oraz analizy bibliometryczne, 28 marca 2013 r., Warszawa (U. Cieraszewska) 12. Warsztaty Otwarta nauka w naszych rękach - od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego, 16 kwietnia 2013 r., Poznań (U. Cieraszewska) 13. Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, kwietnia 2013 r.. Poznań (A. Osiewalska z referatem) 14. Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus Bibliotece Baltic International Academy, Ryga kwiecień (J. Kucharzyk) 15. MNiSzW Spotkanie dotyczące Polskiej Bibliografii Naukowej, 10 maja 2013 r., Warszawa (U. Cieraszewska, E. Golec-Nycz) 16. Seminarium Infrastruktura informacji naukowej w Polsce. SYNAT Uczelniom, 20 maja 2013 r., Warszawa (A. Potempa) 17. Doroczne spotkanie bibliotek ekonomicznych, maja 2013 r., Wrocław (U. Cieraszewska, D. Domalewska) 16

17 18. Konferencja: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 nowoczesność na bazie tradycji, maja2013 r., UP, Kraków (E. Golec-Nycz) Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS/Virtua, czerwca 2013 r., Warszawa (A. Kania, M. Zając) 20. Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, września 2013 r., Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice (E. Golec-Nycz) 21. Spotkanie KZB, 9 października 2013 r., AGH (E. Golec-Nycz) 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, października 2013 r., Lublin (D. Domalewska, A. Potempa z referatem) 23. Warsztaty dotyczące Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, 18 listopada 2013 r., Warszawa (E. Golec-Nycz, D. Domalewska, U. Cieraszewska) 24. Spotkanie bibliotekarzy systemowych w Centrum NUKAT, 4 grudnia 2013 r., Warszawa (A. Kania) 25. Międzynarodowe Seminarium Treningowe Centrów Dokumentacji Europejskiej, 3-5 grudnia 2013r., Bruksela (A. Tokarczyk) 26. XVII Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce, 8-10 grudnia 2013 r., Warszawa (M. Bednarek) Kadry W dniu 31 grudnia 2013 roku w Bibliotece Głównej oraz Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa pracowało 68 osób. Dwóch pracowników Biblioteki wystąpiło o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego i po zdaniu egzaminu państwowego uzyskały tytuł bibliotekarza dyplomowanego obejmując w BG od września 2013 roku stanowisko kustosza dyplomowanego. W roku 2013 nagrody Rektora za osiągnięcia zawodowe w 2012 roku otrzymało 20 osób niebędących nauczycielami akademickimi oraz dwóch bibliotekarzy dyplomowanych (w tym dyrektor BG w latach z racji zajmowanego stanowiska). Struktura zatrudnieniowa na poszczególnych stanowiskach w Bibliotece na koniec roku 2013 przedstawiała się następująco: Stanowisko Liczba osób bibliotekarz dyplomowany 7 kustosz 29 starszy bibliotekarz 4 bibliotekarz 12 17

18 młodszy bibliotekarz 2 starszy magazynier 4 magazynier 2 starszy administrator sieci komputerowej 1 programista 1 operator sprzętu komputerowego 2 starszy technik kserografista 1 technik kserografista 1 starszy specjalista 1 specjalista 1 W roku 2013 ukazały się 53 publikacje pracowników Biblioteki. Były to artykuły i komunikaty zamieszczone w czasopismach, publikacje w materiałach konferencyjnych oraz współautorska monografia: Ścieżkami przeszłości: najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod red. Anny Sokołowskiej-Gogut, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. 1. Bilińska K., (2013), Wiley Online Library - gwarancja jakości, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (53), s. 60; 2. Bilińska K., Kawa J., (2013), Europejska wymiana doświadczeń bibliotekarzy Polska, Litwa, Finlandia i Węgry Szkolenia dla pracowników administracyjnych w ramach stypendium ERASMUS, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_erasmus 3. Bilińska-Głód K., (2013), Niematerialne dziedzictwo kluczem do interpretacji dziedzictwa materialnego - studium Krakowa [W:] Szyper W., Wiśniewski M. (red.), Akademia Dziedzictwa : przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, s

19 4. Bednarek M., (2013), XVII Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); ks_konferencja_cde 5. Budny G., (2013), Blog o bazach danych jako przykład komunikacji skierowanej do czytelników i pracowników biblioteki [W:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012: praca zbiorowa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Cieraszewska U., (2013), Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); ks_synat 7. Cieraszewska U., (2013), Informacja w świecie cyfrowym: Technologia - Zarządzanie - Edukacja, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_informacja_w_swiecie_cyfrowym 8. Cieraszewska U., (2013), VI edycja seminarium w cyklu Badania naukowe oceny parametryczne oraz analizy bibliometryczne - zasady i praktyka w 2013 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_badania_naukowe 9. Cieraszewska U., (2013), Warsztaty Otwarta nauka w naszych rękach - od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego - II edycja, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_otwarta_nauka 10. Domalewska D., (2013), Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); ks_lublin 11. Domalewska D., (2013), Serie wydawnicze [W:] Sokołowska-Gogut A. (red.), Ścieżkami przeszłości: najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s Dradra K., (2013), Program zachowania zbiorów [W:] Sokołowska-Gogut A. (red.), Ścieżkami przeszłości: najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s Filipiak K., (2013), Science Direct - nie tylko dla inżynierów, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (57), s. 23; 19

20 14. Filipiak K., (2013), Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Promocji Biblioteki Głównej UEK za rok akademicki 2012/2013, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); spr_promocja 15. Garbacik R., Sygulski W., (2013), Lato 1968: stacja Bydgoszcz Główna i tory postojowe ZNTK Bydgoszcz, "Koleje Małe i Duże: magazyn historyczno-modelarski", nr 1-2 (30), s Garbacik R., (2013), Kronenberg: dzieje fortuny, rec.: Andrzej Żor, Kronenberg: Dzieje fortuny, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41), [odczyt: ], art_wladyslaw_konopczynski 17. Garbacik R., (2013), Obłęd '44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, rec.: Piotr Zychowicz: Obłęd '44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]", nr 2 (42), [odczyt: ], wp_obled_ Gągulska B., (2013), Analiza praktyk studenckich w akademickich bibliotekach Krakowa [W:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: funkcje i wyzwania w XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (54), wyd. specjalne, s. 22; 20. Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (57), s ; 21. Golec-Nycz E., (2013), Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, września 2013 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); spr_kdbasp 22. Golec-Nycz E., (2013), Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_up 23. Golec-Nycz E., (2013), Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); 20

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 Część 2 WARSZAWA, 2014 rok 1 Spis treści 4. Współpraca z zagranicą......3

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r. WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN

Bardziej szczegółowo

VII. Biblioteka Uczelniana

VII. Biblioteka Uczelniana VII. Biblioteka Uczelniana 1. Wiadomości ogólne Rok akademicki 2012/2013 był 15 rokiem funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała i uzupełniała swoje zbiory,

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Edycja II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opole 16-17 listopada 2011 Unowocześnianie organizacji i metod

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytet Opolski Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo