Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat ubiegłych Biblioteka Główna (BG) wraz z sześcioma bibliotekami jej podległymi: Biblioteką Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Biblioteką Katedry Nauk Politycznych, Biblioteką Katedry Mikroekonomii, Biblioteką Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, Biblioteką Wydziału Towaroznawstwa (BWT) oraz Biblioteką Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego (ZOD) w Dębicy. Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, ich opracowanie, ubytkowanie zbiorów w razie zaistniałych potrzeb oraz ich inwentaryzacja a następnie udostępnianie, dlatego też w oparciu o taki schemat zostały omówione i przedstawione poszczególne dane liczbowe dotyczące działalności BG w 2013 r. Gromadzenie zbiorów Pozyskiwanie zbiorów dla BG oraz pozostałych bibliotek tworzących system bibliotecznoinformacyjny Uczelni realizuje Oddział Gromadzenia Zbiorów w zakresie druków zwartych i zbiorów specjalnych oraz Oddział Wydawnictw Ciągłych w zakresie czasopism. Książki i czasopisma pozyskiwane są w drodze zakupu, wymiany międzyuczelnianej (W), otrzymywania darów (D), a także egzemplarza obowiązkowego (EO). Strukturę źródeł pochodzenia zbiorów Biblioteki Głównej, bibliotek zakładowych UEK oraz Biblioteki ZOD w Dębicy w 2013 r. przedstawiają zamieszczone poniżej dane liczbowe. I. Wydawnictwa zwarte dla BG i bibliotek zakładowych 2013 r. (według sposobu nabycia) Bibl. Główna Bibl. Zakł. Razem Rodzaj wpływu liczba (A) wartość (B) liczba (C) wartość (D) liczba (A+C) wartość (B+D) Zakup , , ,25 D + W + EO + Inne , , ,42 Razem , , ,67 1

2 II. Zbiory specjalne dla BG i bibliotek zakładowych 2013 r. Liczba jednostek inwentarzowych / w tym BG 252 j. inw. bibl. zakł. 0 j. inw./ Wartość 2.417,61 PLN III. Wydawnictwa zwarte i specjalne dla Biblioteki Filii UEK w Dębicy 2013 r. Rodzaj wpływu Wyd. zwarte Wyd. specjalne Razem liczba wartość liczba wartość liczba wartość Zakup EO , ,00 INNE/PR 1 28, ,00 Dary 9 382, ,00 Razem , ,00 Książki tradycyjnie pozyskiwano poszukując możliwości tańszego ich zakupu poprzez: zakup książek polskich w Fundacji Biblioteki UEK (rabat średnio 25 %) zakup książek polskich w Głównej Księgarni Naukowej (rabat 12 %) zakup książek w księgarniach internetowych polskich i zagranicznych zamawianie książek bezpośrednio u wydawców przy zamawianiu książek zagranicznych wyszukiwanie i porównywanie cen w kilku źródłach (księgarnia internetowa AMAZON, ABE-IPS, Empik itp.) - zamawianie książek najtańszych. Na zakupie książek zaoszczędzono kwotę ,22 zł, z czego ,28 zł / 879 tytułów/ dzięki zakupom w Fundacji Biblioteki UEK. Dzięki zakupom części książek polskich w Głównej Księgarni Naukowej zaoszczędzono 1.195,24 zł. Znaczne oszczędności, w kwocie 8.309,70 zł, przyniosły zakupy realizowane poprzez księgarnie internetowe. O wyborze tytułów decydowano na podstawie przeglądu nowości na rynku wydawniczym, a także na podstawie zgłoszeń pracowników UEK ( w tym poprzez zakładkę Zgłoś do zakupu przyjęto do realizacji 44 zgłoszenia). 2

3 Kontynuowano także zakup książek dla 5 bibliotek zakładowych w granicach przyznanego rocznego limitu pieniężnego oraz dla Biblioteki Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy. W ramach egzemplarza obowiązkowego wydawnictw Uczelni pozyskano do zbiorów Biblioteki Głównej 37 tytułów wydawnictw zwartych, do Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa 32 tytuły, dla Biblioteki ZOD w Dębicy 34 tytuły. Oddział Gromadzenia Zbiorów realizował również zamówienia dla Katedr na książki kupowane z pieniędzy przeznaczonych na granty i badania statutowe. W 2013 r. zrealizowano 41 zgłoszeń na zakup potrzebnych książek. Zakupiono 136 egz. książek zagranicznych i polskich. (85 egz. za 4.417,14 $, 15 egz. za 3.014,47 zł., 36 egz. za 1.277,96 funtów). IV. Wydawnictwa ciągłe 2013 r. 1. Prenumerata czasopism polskich Zakupiono 426 tytułów (699 vol.) czasopism polskich na łączną kwotę: ,28 PLN Licza tytułów Liczba woluminów Kwota ,28 zł W tym Biblioteki Katedr: Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,67 zł 2. Prenumerata czasopism zagranicznych Zaprenumerowano 175 tytułów (175 vol.) czasopism zagranicznych za kwotę ,48 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,48 zł W tym Studium Języków Obcych: Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,61 zł 3

4 3. Dary, wymiana i egzemplarz obowiązkowy czasopism polskich Otrzymaliśmy od dostawców polskich w ramach darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego 170 tytułów (626 vol.) czasopism na łączną kwotę: ,49 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,49 zł 4. Dary i wymiana czasopism zagranicznych Otrzymaliśmy od dostawców zagranicznych w ramach darów i wymiany 14 tytułów (14 vol.) czasopism na łączną kwotę: 1.580,00 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,00 zł Dla czasopism oraz licencji dostępu do baz danych zakupy realizowane były zgodnie z procedurą Prawo Zamówień Publicznych. Procedury przetargowe dotyczące czasopism dla Biblioteki Głównej, poszczególnych Katedr UEK i Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych realizował Oddział Wydawnictw Ciągłych. W 2013 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism polskich w 2014 r. oraz dostawę czasopism zagranicznych w 2014 r. zakończone podpisaniem umów na dostawę czasopism. Prenumeratę polską zapewniła firma Garmond Press - Kraków Sp. z o. o., prenumeratę zagraniczną EBSCO Sp. z o. o. Ponadto, przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych, celem zaprenumerowania tytułów czasopism zaplanowanych (wydawnictwa GUS, SIGMA, ORPAN, BN i indywidualni dostawcy). W 2013 r. zaprenumerowano 601 tytułów czasopism polskich i zagranicznych na łączną kwotę ,76 zł. W ramach darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego otrzymaliśmy 184 tytuły polskie i zagraniczne na kwotę ,49 zł. W 2013 roku do majątku Biblioteki (poprzez wpis do inwentarzy czasopism) wprowadzono jednostek inwentarzowych na kwotę ,35 zł. 4

5 V. Bazy danych dostęp w 2013 r. Zakupiono 25 dostępów do baz danych za kwotę ,23 PLN / w tym z grantu Informatyki Stosowanej 4 dostępy do baz za kwotę ,90 PLN/ Opracowanie zbiorów W 2013 roku w katalogu komputerowym w systemie Virtua opracowano przez katalogerów bibliotecznych rekordy bibliograficzne dla wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych, rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych (khw), rekordów egzemplarza dla wydawnictw zwartych oraz 277 rekordów zasobu dla wydawnictw ciągłych (dane w oparciu o statystyki bazy STATUS). Stan bazy katalogowej BG UEK na dzień 31 grudnia 2013 roku (w oparciu o statystyki przygotowane przez Krakowski Zespół Biblioteczny) przedstawiał się następująco: rekordy bibliograficzne rekordy khw rekordy egzemplarza rekordy zasobu Retrokonwersja W 2013 roku kontynuowano retrokonwersję zbiorów bibliotecznych, której docelowym efektem będzie pełna, komputerowa informacja o zbiorach zwartych i ciągłych sprzed 1994 roku, które opracowywane były w sposób tradycyjny, na drukowanych kartach katalogowych. Dla zbiorów zwartych, których katalog kartkowy został zeskanowany, tworzony był sukcesywnie od 2009 roku komputerowy indeks, do którego służyło oprogramowanie IKAR. W 2013 roku wypełniono indeksy dla kart katalogowych. Na koniec 2013 roku opracowane było 45 % zasobu kart katalogu kartkowego dla książek. Od 2006 roku prowadzono także retrospektywne opracowanie zasobów czasopism w systemie komputerowym Virtua. W 2013 roku uzupełniono zasoby do 288 tytułów, baza komputerowa powiększyła się o 221 rekordów bibliograficznych dla czasopism. W sumie dokonano przyłączeń zasobu. 5

6 Ubytkowanie zbiorów oraz ich inwentaryzacja W 2013 roku ubytkowano woluminów wydawnictw zwartych. W większości były to książki, które nie zostały zwrócone prze użytkowników do Biblioteki, dla których procedury ubytkowania wszczęto w latach ubiegłych, a także te, których znaczna liczba egzemplarzy ze względu na zdezaktualizowane w nich treści nie była konieczna do przechowywania, mając na uwadze także ograniczone miejsca magazynowania zbiorów. Ubytkowano także 41 jednostek inwentarzowych wydawnictw ciągłych i 13 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono również inwentaryzację zbiorów, która ze względu na liczbę posiadanych w Bibliotece jednostek inwentarzowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( 31 ust. 3), ma być przeprowadzana w sposób ciągły. W związku z powyższym kontynuowano skontrum zbiorów magazynowych książek, w 2013 roku od numeru inwentarza do numeru. Skontrum zbiorów ciągłych objęło 288 tytułów. Przeprowadzono także w okresie wakacyjnym, coroczne skontrum zbiorów będących w wolnym dostępie. Były to zbiory zgromadzone w Magazynie Podręcznym Biblioteki w wielkości ok woluminów oraz wszystkie zbiory znajdujące się w czytelniach i Oddziale Informacji Naukowej. W 2013 roku przeprowadzono również skontrum księgozbioru podręcznego w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa w wielkości jednostek inwentarzowych, a także selekcję księgozbioru, w wyniku której zostały skreślone z inwentarza 521 jednostki inwentarzowe. Udostępnianie zbiorów W 2013 roku aktywne konto czytelnicze według statystyk Wypożyczalni posiadało osób, w tym na studentów UEK przypadała liczba osób. Zarejestrowano ogółem czytelników odwiedzających Bibliotekę Główną, w tym Wypożyczalnię Ogólną odwiedziło osób. Z usług Oddziału Informacji Naukowej skorzystało czytelników, Czytelni Głównej czytelników, Czytelni Europejskiej czytelników, Czytelni Czasopism czytelników oraz Sali Katalogowej czytelników. W 2013 roku zarejestrowano w Oddziale Wypożyczeń Miejscowych ogółem wypożyczeń książek, z czego to wypożyczenia przez automat umożliwiający samodzielne wypożyczenie książek tzw. Self-Check (tj. 2,71 % wszystkich wypożyczeń). 6

7 W okresie sprawozdawczym było zwrotów książek, z czego poprzez urządzenie samoobsługowe do zwrotów książek tzw. wrzutni pozycji (tj. 4,93 % wszystkich zwrotów). Zauważono znaczny wzrost zainteresowania, w porównaniu z rokiem ubiegłym, usługami Oddziału Informacji Naukowej, Czytelni Głównej a także Czytelni Czasopism. W Oddziale Czytelń kontynuowało swoją działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej, które również udostępniało swoje zbiory, posiadające na koniec 2013 roku pozycji. W roku 2013 Centrum otrzymało 66 książek, 102 woluminy czasopism oraz 29 CD. Kontynuowano także możliwość korzystania z Nocnej Czytelni Sesyjnej podczas trwania sesji letniej i zimowej. Funkcjonowała w każdej odsłonie przez okres dwóch tygodni w Sali Katalogowej od godz. 20:00 (tj. od zamknięcia Biblioteki) do godziny 22:00. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych dla pracowników, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich UEK zamówiono: z bibliotek krajowych 246 pozycji literaturowych, w tym 136 wydawnictw zwartych, 56 wydawnictw ciągłych (pdf), 54 wydawnictwa ciągłe (ksero), z bibliotek zagranicznych 78 pozycji literaturowych, w tym 59 wydawnictw zwartych, 15 wydawnictw ciągłych (pdf),4 wydawnictwa ciągłe (ksero). Realizowano także wypożyczanie wydawnictw lub też udostępnianie ich części w postaci skanów lub odbitek kserograficznych z BG UEK innym bibliotekom i instytucjom krajowym i zagranicznym: do bibliotek krajowych 399 pozycji literaturowych, w tym 182 wydawnictwa zwarte, 163wydawnictwa ciągłe (pdf), 54 wydawnictwa ciągłe (ksero), do bibliotek zagranicznych 1 pozycja literaturowa będąca wydawnictwem zwartym. W sumie, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych w 2013 roku świadczono 724 realizacje pozycji literaturowych. Bibliotekę Wydziału Towaroznawstwa odwiedziło w 2013 roku ogółem czytelników, udostępniono im pozycji zbiorów bibliotecznych, w tym książek, woluminów czasopism, wydawnictw specjalnych. Cyfryzacja zbiorów W ramach projektu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej zeskanowano 55 druków XIX i XX wiecznych. Przetworzono i udostępniono 36 doktoratów. Rozpoczęto prace związane z digitalizacją rozpraw doktorskich na potrzeby Czytelni Głównej. Przetworzono 17 dokumentów. Zeskanowano 15 zeszytów czasopisma Ekonomista, wypożyczonych z Biblioteki Głównej AGH. 7

8 Stworzono nowe pozycje w Multimedialnym Katalogu Wystaw: Anna Sokołowska-Gogut ( ) IN MEMORIAM Adam Smith - ojciec ekonomii klasycznej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Wystawa retrospektywna publikacji naukowych Pracowników Katedry Filozofii w ramach 50-lecia Katedry Filozofii. Michał Kalecki Geniusz ekonomii / Economic genius / Łącznie Pracownia Reprograficzna przetworzyła skanów. Po raz pierwszy, udostępniono w Bibliotece na 6 komputerach ebooki zakupione dla studentów na koniec 2013 roku dostępne były 3 pozycje. Udostępnianie informacji Realizację zakupu licencji dostępu do baz danych zapewnił Oddział Gromadzenia Zbiorów zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych. Zakup realizowano częściowo poprzez Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. Udział w Konsorcjum pozwolił na uzyskanie 50% dofinansowania z MNiSzW negocjowanego przez ICM na zakup licencji najważniejszych baz z zakresu dziedzin wiedzy wykładanych na Uczelni. To bazy: CEIC Data, Emerald, EMIS Emerging Markets Information Service, Passport GMID, MUNICIPIUM, OECD Library, Oxford Journal - Economics and Finance, Cambridge Journals Humanities, Social Sciences, EBSCO: Communication and Mass Media Complete. EconLit with Full Text, Environment Complete, Hospitality & Tourism Complete. Zakupiono już bez dofinansowania, licencje na korzystanie z baz takich jak: Amadeus, Banscope, IBUK Libra Nauki Społeczne. Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Główna dysponowała dostępem do baz danych, których opłaty licencyjne w całości pokryło MNiSzW. Były to bazy: SpringerLink, ScienceDirect, EBSCOhost, Scopus, Wiley Online Library, Web of Science udostępniona z platformy Web of Knowledge, która również była dostępna w ramach licencji krajowej. Wszystkie bazy danych, udostępniane są poprzez stronę internetową Biblioteki Głównej zakładce E-źródła. Obok dostępu do baz danych, BG oferowała możliwość korzystania z czasopism elektronicznych w opcji print/online dostęp do 52 tytułów czasopism, wyszukiwanych również poprzez zakładkę E-źródła, a także udostępniane w portalu Czasopisma A do Z, który w 2013 r. powiększył swój zasób o 282 nowe tytuły. 8

9 Szczegółowe dane dotyczące tytułów posiadanych baz danych oraz liczby książek i czasopism elektronicznych w nich dostępnych, przedstawia poniższa tabelka: STAN E-ŹRÓDEŁ Tytuł źródła Baza danych Książki elektroniczne Czasopisma elektroniczne ACM (Association Computer Machinery) Digital Library alebank.pl 1 5 Amadeus 1 Bankscope 1 Cambridge Journals - Humanities, Social Sciences (HSS) CEIC Data 1. WorldTrend Database 2. Global Database 3. Daily Database 4. Brazil Premium Database 5. Russia Premium Database 9 6. India Premium Database 7. Indonesia Premium Database 8. China Premium Database 9. Sector Database Czasopisma (CGW, GP, MwP, Nature, Science, ŚK) 6 Czytelnia Czasopism online

10 EBSCO: Licencja krajowa: 1. Academic Search Complete 2. Business Source Complete 3. GreenFILE 4. Health Source: Nursing/Academic Edition 5. Health Source - Consumer Edition 6. LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts 7. Master File Premier 8. Newspaper Source 9. Regional Business News 10. Agricola ERIC 12. MEDLINE 13. European View of the Americas: Tearcher Reference Center 15. AHFS Consumer Medication Information Communication and Mass Media Complete 16. EconLit with Full Text 17. Environment Complete 18. Hospitality&Tourism Complete ebrary Emerald Management Extra (EMX) EMIS Emerging Markets Information Service: 1. Afryka Północna i Bliski Wschód 2. Afryka Subsaharyjska 9 3. Ameryka Łacińska 10

11 4. Australia 5. Azja 6. Europa Środkowo-Wschodnia 7. Europa Południowo-Wschodnia 8. Azja Centralna Kaukaz 9. Polska IBUK libra InforLex Biblioteka 1 27 ISSN Portal 1 JSTOR (Business I, Mathematics & Statistics) MUNICIPIUM 1 Notoria 1 OECD ilibrary Oxford Dictionaries Online 1 Oxford Journal - Economics and Finance 1 33 Passport GMID 1 ScienceDirect Scopus 1 SIGMA-Not 1 18 SpringerLink System Informacji Prawnej LEX Omega Web of Knowledge: 1. Science Citation Index Expanded (Web of Science) 2. Social Sciences Citation Index (Web of Science) 3. Art & Humanities Citation Index (Web of Science) 4. Conference Proceedings Citation Index Science 6 5. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities 6. Journal Citation Reports 11

12 Wiley Online Library Ogółem (bez EBSCO) EBSCO X RAZEM X Podsumowując, w 2013 roku zapewniono dostęp do książek elektronicznych, tytułów czasopism, w ramach 100 dostępnych baz danych. Ponadto, Biblioteka kontynuowała wydawanie tzw. baz własnych informatorów naukowych: Dorobek i BazEkon. Na koniec 2013 r. baza Dorobek_n liczyła dokumentów, z czego w roku 2013 przybyło rekordów. Kontynuowano także przenoszenie opisów z poprzedniej bazy Dorobek_s do nowej struktury bazy Dorobek_n. Do współpracy w ramach BazEkon w 2013 roku przystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W związku z tym oferta publikacji rejestrowanych w obrębie bazy została powiększona o prace wydawane przez kolejną uczelnię obok już do tej pory współpracujących Uniwersytetów Ekonomicznych z Poznania i Wrocławia, Uniwersytetu Szczecińskiego i SGH. Na koniec 2013 roku w BazEkon znajdowało się rekordów bibliograficznych dokumentów, z czego w 2013 roku przybyło rekordów i przypisów bibliograficznych z tych dokumentów, z czego w 2013 r. przybyło przypisów. Jeżeli chodzi o bazę Cytowania, tworzoną z udziałem wszystkich pracowników bibliotek uczelni współpracujących w ramach BazEkon, na koniec 2013 roku znajdowało się w niej przypisów opracowanych, (na ogólną liczbę rekordów zarejestrowanych w bazie, co stanowiło 44,08 % ogólnej liczby przypisów), z czego w 2013 roku przybyło przypisów. Zwiększyła się stopa przyrostu nowych rekordów w obrębie bazy Cytowania z 20,94 % na koniec 2012 roku, do 28,60 % na koniec 2013 roku. Modernizacja baz tworzonych lub współtworzonych przez BG UEK W 2013 roku miała miejsce migracja do wyższej wersji systemu bibliotecznego Virtua. Pociągało to za sobą konieczność zapoznania się z dokumentacją, testowaniem funkcjonalności systemu oraz przekonfigurowaniem interfejsu jak i skryptów działających na serwerze. Dużym projektem było stworzenie raportów cytowalności, łącznie z indeksem Hirscha, w bazie Cytowania. Powstało w ten sposób pierwsze na Uczelni narzędzie do indeksowania przypisów bibliograficznych z artykułów z czasopism. 12

13 W samej bazie Cytowania stworzono narzędzia do wzorcowania zewnętrznego oraz utworzono dodatkowy formularz dla autorów pozwalający zgłaszać cytowania. Przeniesiono bazy "wystawy" z programu MAK do systemu postgresql. W ten sposób wszystkie bazy tworzone w Bibliotece dostępne są w internecie. Opracowano nowy interfejs wyszukiwania dla czytelnika do baz "Nowości", "Nobliści", "Zastosowania Informatyki". Przeprogramowano interfejs baz dorobkowych dorobek i dorobek2 oraz dodano nowe funkcjonalności, np. zapis rekordów do formatu MS Word i baztex, możliwość wyszukiwania bez polskich znaków diakrytycznych. Zaprogramowano narzędzia do przeniesienia danych z bazy "BazEkon_Szczecin" posadowionej na programie ISIS (Windows) do systemu postgresql (Linux), celem późniejszego udostępnienia w bazie BazEkon. Baza zawiera ok. 130 tys. rekordów związanych tematycznie z ekonomią. Zaktualizowano Wirtualne Informatorium (wrzesień zakładka Książki, grudzień nowe zakładki Ruch Open Access oraz Repozytoria). Przetłumaczono na język angielski opisy bazy BazEkon dla ICM repozytorium CeON, pomoc do katalogu online Biblioteki oraz aktualizację Online Library Training for Firs Year Students of Full-Time Courses na e-platformie UEK. Komputeryzacja Biblioteki W 2013 roku udało się zakupić siwtche sieciowe, które pozwoliły na zmodernizowanie sieci komputerowej BG, drukarkę sieciową oraz 5 skanerów. Zainstalowano nowe AccessPointy do obsługi sieci WiFi. Przeprowadzono prace zwiększające bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej. Rozpoczęto projekt Repozytorium Instytucjonalnego UEK. Przygotowano środowisko sprzętowe i testowano programy do zarządzania repozytorium: Dspace i EPrtints. Na koniec 2013 roku było zarejestrowanych ponad 1230 użytkowników bezprzewodowego dostępu do internetu. Działalność wydawnicza Biblioteki Biblioteka kontynuowała wydawanie e-czasopisma Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK oraz portalu Ekonomia on-line. W 2013 r. opublikowano w sieci trzy numery Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej UEK (nr 41, 42, numer specjalny poświęcony dyrektorowi Biblioteki w latach , Annie Sokołowskiej-Gogut). Portal Ekonomia on-line wzbogacony został o 186 rekordów, zaktualizowano w nim 349 rekordów. 13

14 Do Materiałów do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej wprowadzono nowych rekordów oraz wykonano 560 linków do pełnych tekstów czasopisma Ekonomista dostępnego w bibliotece cyfrowej ABC- Kraków. Dydaktyka Zajęcia dydaktyczne realizowane w Bibliotece wciąż cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowych. W 2013 roku kontynuowano fakultatywne zajęcia Informacja Naukowa dla 37 grup seminaryjnych, w których uczestniczyło 337 osób. Zajęcia odbywały się zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zapotrzebowanie na nie zgłaszali w Bibliotece pracownicy naukowi UEK. Przeprowadzono także zajęcia dla zainteresowanych grup doktorantów, w języku polskim i angielskim. (2 zajęcia) oraz dla studentów MBA ( 1 zajęcie w języku polskim i 2 w angielskim). Na początku roku akademickiego 2013/2014 przeniesiono kurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych, na nową platformę e-learningową, dokonano także aktualizacji treści tego szkolenia. Z możliwości odbycia zajęć on-line skorzystało zdecydowanie więcej studentów niż w latach poprzednich, natomiast w tradycyjnych szkoleniach prowadzonych przez bibliotekarzy uczestniczyło 41 grup, w których uczestniczyło 636 osób (zajęcia zarówno w języku polskim jak i angielskim). Zapoznano też z Biblioteką i jej zasobami (w tym bazami danych) grupy młodzieży goszczącej w UEK w ramach programu Erasmus, oraz grupy licealistów (łącznie 329 osób). Z oferty Biblioteki w zakresie szkolenia skorzystali też studenci Uniwersytetu III wieku. W trakcie wszystkich typów szkoleń i wycieczek Bibliotekę odwiedziło 97 grup, łącznie osób, a na szkolenia przeznaczono 187 godzin. Działalność Rady Bibliotecznej W roku 2013 odbyły się czterokrotnie obrady Rady Bibliotecznej. 26 lutego 2013 r. Program: zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej za 2012 rok; funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach ; opiniowanie RB w sprawie propozycji dyrektora Biblioteki dotyczącej stanowisk kierowniczych w BG; plan rzeczowo-finansowy na 2013 rok. 10 czerwca 2013 r. Program: zaopiniowanie wniosków o nagrody roczne dla pracowników Biblioteki Głównej. 14

15 16 lipca 2013 r. Program: zaopiniowanie awansów na stanowisko kustosza dyplomowanego dla dwóch pracowników Biblioteki Głównej; przyjęcie stanowiska w sprawie przyznanego grantu na system biblioteczny Koha. 21 listopada 2013 r. Program: zmiana zapisów w Statucie UEK, dotyczących awansowania na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego, w związku z ustawą deregulacyjną; modyfikacja zapisów w Regulaminie organizacyjnym systemu biblioteczno-informacyjnego UEK, w zakresie powoływania na stanowiska kierownicze w Bibliotece Głównej; aktualizacja zapisów w regulaminie: Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu bibliotecznoinformacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpraca środowiskowa, szkolenia Biblioteka UEK, jako członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) współpracowała z Konferencją prowadząc na bieżąco jej stronę domową. Mieliśmy także w KDBASP przedstawicieli Biblioteki w 2 zespołach roboczych: Zespole ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych i Zespole StatEL. Przedstawiciele Biblioteki uczestniczyli również w spotkaniu Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, (członkostwo od momentu powstania Konsorcjum w 2002 r.) oraz współpracowali w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB). Jak co roku, Biblioteka przyjmowała na praktyki śródroczne studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roku 2013 przyjęliśmy na praktyki 4 studentów, a na ich szkolenia przeznaczyliśmy 120 godzin. W Bibliotece prowadzone były staże zawodowe dla pracowników innych bibliotek akademickich. Przyjęliśmy 4 osoby, na których szkolenie przeznaczyliśmy 490 godzin. Dodatkowo szkolono też bibliotekarzy z innych ośrodków tworzących wspólną bazę BazEkon, a także pracowników krakowskich bibliotek zainteresowanych naszymi doświadczeniami. Do Biblioteki Politechniki Krakowskiej wysłaliśmy na staż 1 osobę. W ramach programu Easmus gościliśmy 2 osoby z uniwersytetu w Rydze. Z kolei na staż tegoż programu wyjechał do Rygi na tamtejszy uniwersytet Baltic International Academy 1 pracownik Biblioteki Głównej UEK. BG gościła także 3 osoby z Biblioteki Politechniki Lwowskiej. Pracownicy Biblioteki stale podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyli w licznych szkoleniach, kursach, spotkaniach środowiskowych, wykładach, konferencjach. 15

16 Brano udział w 2 seminariach zorganizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK nt. Uczelnia wobec chorujących psychicznie. W 2013 roku we wszystkiego typu szkoleniach BG UEK reprezentowało 176 osób, przeznaczono na nie 800 godzin. W 2013 roku pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w następujących konferencjach i spotkaniach środowiskowych: 1. Konferencja Linux Days, 2013 r., Kraków (J.Ożóg) 2. Spotkanie dotyczące e-indeksów, styczeń 2013 r., Politechnika Krakowska (A. Kania, J. Konik) 3. Doroczne spotkanie Rady Programowej EBSCO, lutego 2013 r., Dublin (U. Cieraszewska) 4. Spotkanie KZB, 15 lutego 2013 r., BG UEK (E. Golec-Nycz) 5. Konferencja: Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej, 27 lutego 2013 r., BJ, Kraków (E. Golec-Nycz) 6. Spotkanie w sprawie systemu komputerowego Koha, 28 lutego 2013 r., AGH (E. Golec-Nycz) 7. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia Zarządzanie Edukacja, 8 marca 2013 r., Dąbrowa Górnicza (U. Cieraszewska prezentacja bazy BazEkon) 8. Spotkanie nt. Program studiów a oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów, 14 marca 2013 r., IINiB UP Kraków (E. Golec-Nycz) 9. Konferencja II panel Współczesne problemy prawa pracy kryteria zróżnicowania pracowników, 14 marca 2013 r., UJ, Kraków (E. Golec-Nycz) 10. Konferencja NUKAT autostrada informacji cyfrowej, 18 marca 2013 r., BUW Warszawa (A. Kania, B. Żaba) 11. Seminarium Oceny parametryczne oraz analizy bibliometryczne, 28 marca 2013 r., Warszawa (U. Cieraszewska) 12. Warsztaty Otwarta nauka w naszych rękach - od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego, 16 kwietnia 2013 r., Poznań (U. Cieraszewska) 13. Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, kwietnia 2013 r.. Poznań (A. Osiewalska z referatem) 14. Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus Bibliotece Baltic International Academy, Ryga kwiecień (J. Kucharzyk) 15. MNiSzW Spotkanie dotyczące Polskiej Bibliografii Naukowej, 10 maja 2013 r., Warszawa (U. Cieraszewska, E. Golec-Nycz) 16. Seminarium Infrastruktura informacji naukowej w Polsce. SYNAT Uczelniom, 20 maja 2013 r., Warszawa (A. Potempa) 17. Doroczne spotkanie bibliotek ekonomicznych, maja 2013 r., Wrocław (U. Cieraszewska, D. Domalewska) 16

17 18. Konferencja: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 nowoczesność na bazie tradycji, maja2013 r., UP, Kraków (E. Golec-Nycz) Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS/Virtua, czerwca 2013 r., Warszawa (A. Kania, M. Zając) 20. Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, września 2013 r., Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice (E. Golec-Nycz) 21. Spotkanie KZB, 9 października 2013 r., AGH (E. Golec-Nycz) 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, października 2013 r., Lublin (D. Domalewska, A. Potempa z referatem) 23. Warsztaty dotyczące Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, 18 listopada 2013 r., Warszawa (E. Golec-Nycz, D. Domalewska, U. Cieraszewska) 24. Spotkanie bibliotekarzy systemowych w Centrum NUKAT, 4 grudnia 2013 r., Warszawa (A. Kania) 25. Międzynarodowe Seminarium Treningowe Centrów Dokumentacji Europejskiej, 3-5 grudnia 2013r., Bruksela (A. Tokarczyk) 26. XVII Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce, 8-10 grudnia 2013 r., Warszawa (M. Bednarek) Kadry W dniu 31 grudnia 2013 roku w Bibliotece Głównej oraz Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa pracowało 68 osób. Dwóch pracowników Biblioteki wystąpiło o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego i po zdaniu egzaminu państwowego uzyskały tytuł bibliotekarza dyplomowanego obejmując w BG od września 2013 roku stanowisko kustosza dyplomowanego. W roku 2013 nagrody Rektora za osiągnięcia zawodowe w 2012 roku otrzymało 20 osób niebędących nauczycielami akademickimi oraz dwóch bibliotekarzy dyplomowanych (w tym dyrektor BG w latach z racji zajmowanego stanowiska). Struktura zatrudnieniowa na poszczególnych stanowiskach w Bibliotece na koniec roku 2013 przedstawiała się następująco: Stanowisko Liczba osób bibliotekarz dyplomowany 7 kustosz 29 starszy bibliotekarz 4 bibliotekarz 12 17

18 młodszy bibliotekarz 2 starszy magazynier 4 magazynier 2 starszy administrator sieci komputerowej 1 programista 1 operator sprzętu komputerowego 2 starszy technik kserografista 1 technik kserografista 1 starszy specjalista 1 specjalista 1 W roku 2013 ukazały się 53 publikacje pracowników Biblioteki. Były to artykuły i komunikaty zamieszczone w czasopismach, publikacje w materiałach konferencyjnych oraz współautorska monografia: Ścieżkami przeszłości: najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod red. Anny Sokołowskiej-Gogut, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. 1. Bilińska K., (2013), Wiley Online Library - gwarancja jakości, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (53), s. 60; 2. Bilińska K., Kawa J., (2013), Europejska wymiana doświadczeń bibliotekarzy Polska, Litwa, Finlandia i Węgry Szkolenia dla pracowników administracyjnych w ramach stypendium ERASMUS, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_erasmus 3. Bilińska-Głód K., (2013), Niematerialne dziedzictwo kluczem do interpretacji dziedzictwa materialnego - studium Krakowa [W:] Szyper W., Wiśniewski M. (red.), Akademia Dziedzictwa : przegląd problemów badawczych z zakresu zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, s

19 4. Bednarek M., (2013), XVII Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); ks_konferencja_cde 5. Budny G., (2013), Blog o bazach danych jako przykład komunikacji skierowanej do czytelników i pracowników biblioteki [W:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012: praca zbiorowa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s Cieraszewska U., (2013), Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); ks_synat 7. Cieraszewska U., (2013), Informacja w świecie cyfrowym: Technologia - Zarządzanie - Edukacja, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_informacja_w_swiecie_cyfrowym 8. Cieraszewska U., (2013), VI edycja seminarium w cyklu Badania naukowe oceny parametryczne oraz analizy bibliometryczne - zasady i praktyka w 2013 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_badania_naukowe 9. Cieraszewska U., (2013), Warsztaty Otwarta nauka w naszych rękach - od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego - II edycja, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_otwarta_nauka 10. Domalewska D., (2013), Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); ks_lublin 11. Domalewska D., (2013), Serie wydawnicze [W:] Sokołowska-Gogut A. (red.), Ścieżkami przeszłości: najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s Dradra K., (2013), Program zachowania zbiorów [W:] Sokołowska-Gogut A. (red.), Ścieżkami przeszłości: najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s Filipiak K., (2013), Science Direct - nie tylko dla inżynierów, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (57), s. 23; 19

20 14. Filipiak K., (2013), Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Promocji Biblioteki Głównej UEK za rok akademicki 2012/2013, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); spr_promocja 15. Garbacik R., Sygulski W., (2013), Lato 1968: stacja Bydgoszcz Główna i tory postojowe ZNTK Bydgoszcz, "Koleje Małe i Duże: magazyn historyczno-modelarski", nr 1-2 (30), s Garbacik R., (2013), Kronenberg: dzieje fortuny, rec.: Andrzej Żor, Kronenberg: Dzieje fortuny, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41), [odczyt: ], art_wladyslaw_konopczynski 17. Garbacik R., (2013), Obłęd '44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, rec.: Piotr Zychowicz: Obłęd '44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]", nr 2 (42), [odczyt: ], wp_obled_ Gągulska B., (2013), Analiza praktyk studenckich w akademickich bibliotekach Krakowa [W:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: funkcje i wyzwania w XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (54), wyd. specjalne, s. 22; 20. Golec-Nycz E., (2013), Biblioteka w nowym roku akademickim 2013/2014, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (57), s ; 21. Golec-Nycz E., (2013), Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, września 2013 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); spr_kdbasp 22. Golec-Nycz E., (2013), Konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); ks_up 23. Golec-Nycz E., (2013), Księgozbiór oo. Kamedułów z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); 20

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2014 rok W 2014 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie INFORMATOR Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informator Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Informator Witamy w Bibliotece Głównej AJD w Częstochowie Al. Armii Krajowej 36 a 42-200 Częstochowa www.bg.ajd.czest.pl Informacja naukowa (34)

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej Oddział Informacji Naukowej Podstawowe formy aktywności oddziału obejmują: Działalność informacyjną i promocyjną Działalność dydaktyczną Współpracę z innymi oddziałami biblioteki Współpracę w ramach Uczelni

Bardziej szczegółowo

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda Katalog elektroniczny Obejmuje informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz o najnowszych zbiorach bibliotek instytutowych lub wydziałowych. Rejestruje książki, które

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 r. Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881)

Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UP (ul. Podchorążych 2) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Biblioteka Główna Katalog: pon. pt.: 8.00 19.30 Wypożyczalnia: (012) 662 63 73 pon. pt.: 9.00 19.00

Bardziej szczegółowo

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM

Mgr Halina Wanatowska Bydgoszcz AM W systemie ALEPH 500 udostępniono także inną bazę rejestrującą prace licencjackie, magisterskie i doktorskie AMB od 1960 roku. System umożliwia wyszukiwanie prac według roku obrony, autorów, promotorów

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T U E KO N O MI C ZNE GO W K R A K O W I E W 2 0 0 9 R O K U

U N I W E R S Y T E T U E KO N O MI C ZNE GO W K R A K O W I E W 2 0 0 9 R O K U S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B I B L I O T E KI GŁÓWNE J U N I W E R S Y T E T U E KO N O MI C ZNE GO W K R A K O W I E W 2 0 0 9 R O K U Ramy organizacyjne W roku 2009 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.) Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 215 (stan na 31 grudnia 215 r.) SPRAWOZDANIE BPK 215 PRACOWNICY WIEK STAŻ PRACY STANOWISKA UŻYTKOWNICY ZBIORY DRUKI ZWARTE CZASOPISMA ZBIORY SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Anna Chadaj, Danuta Ryś AGH w Krakowie Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej Początki Lata 60. - szkolenia dla studentów Wydziału Ceramicznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki Wirtualna Biblioteka Nauki Paweł Grochowski ICM Uniwersytet Warszawski 23 czerwca 2014 zasoby licencyjne - użytkowanie i koszty tworzone zasoby krajowe powiązania z projektami SYNAT i POL-on Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pracowników Biblioteki Politechniki Krakowskiej dotychczasowe rozwiązania a oczekiwania pracowników

Szkolenie pracowników Biblioteki Politechniki Krakowskiej dotychczasowe rozwiązania a oczekiwania pracowników Szkolenie pracowników Biblioteki Politechniki Krakowskiej dotychczasowe rozwiązania a oczekiwania pracowników Agnieszka Bogusz, bogusz@biblos.pk.edu.pl, Marzena Marcinek marcinek@biblos.pk.edu.pl Polbit,

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Szkolenia użytkowników oferta BG PW

Szkolenia użytkowników oferta BG PW Szkolenia użytkowników oferta BG PW Anna Tonakiewicz Biblioteka Główna PW Ośrodek Informacji Naukowej Szkolenia użytkowników Przysposobienie biblioteczne Szkolenia podstawowe i dziedzinowe dla dyplomantów

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Akademii Morskiej, zwana dalej Biblioteką, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Iwona Sójkowska Barbara Barańska-Malinowska Tematy/zagadnienia podejmowane w referacie Przydatność

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Efektywne wyszukiwanie informacji na platformie EBSCOhost

Efektywne wyszukiwanie informacji na platformie EBSCOhost Efektywne wyszukiwanie informacji na platformie EBSCOhost Urszula Nowicka Regional Sales Manager EBSCO Information Service unowicka@ebsco.com Tel.: (+48) 505 333 058 Plan szkolenia Część teoretyczna Zasób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 15/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr R 15/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2007 roku Projekt Zarządzenie Nr R 15/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja

Biblioteka Główna PW. - lokalizacja Biblioteka Główna PW - lokalizacja Biblioteka Główna PW Co tutaj znajdziesz? Bogaty księgozbiór Fachową pomoc w wyszukiwaniu literatury Przestrzeń do nauki indywidualnej i w grupach Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Dział Otwartej Nauki Bud. D-21, pok. 230-233, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy i Informacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

HYBRYDOWY MODEL FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI WYŻSZEJ UCZELNI EKONOMICZNEJ (NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE)

HYBRYDOWY MODEL FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI WYŻSZEJ UCZELNI EKONOMICZNEJ (NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE) DANUTA DOMALEWSKA, AURELIUSZ POTEMPA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Biblioteka Główna HYBRYDOWY MODEL FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI WYŻSZEJ UCZELNI EKONOMICZNEJ (NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim za 2016 rok STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE (31 XII 2016) Dyrektor 1 etat Dział Gromadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I. Filie Biblioteki Pedagogicznej. Do zakresu działania filii należy: 1. Gromadzenie zbiorów (wydawnictw zwartych i ciągłych, audiowizualnych,

Bardziej szczegółowo

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5),

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), 194-198 2010 Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA DLA DOKTORANTÓW I

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

VII. Biblioteka Uczelniana

VII. Biblioteka Uczelniana VII. Biblioteka Uczelniana 1. Wiadomości ogólne Rok akademicki 2012/2013 był 15 rokiem funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała i uzupełniała swoje zbiory,

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku Biblioteki Politechniki Wrocławskiej rok akademicki 2014/2015 System biblioteczno-informacyjny Politechniki Wrocławskiej Oddziały Centrum przy Wydziałach i Studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011

Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011 Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011 Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu tworzą: Biblioteka Wydziału Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA r.613 Trzebiechow, ul. Sulechowska tel6835mo_l INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej Wydawnictwo w bibliotece biblioteka cyfrowa w wydawnictwie? Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej E. Bendyk (2008) część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok 1. Sieć biblioteczna. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne w Podklasztorzu, Przygłowie,

Bardziej szczegółowo