Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2014 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2014 rok W 2014 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat ubiegłych Biblioteka Główna (BG) wraz z sześcioma bibliotekami jej podległymi: Biblioteką Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Biblioteką Katedry Nauk Politycznych, Biblioteką Katedry Mikroekonomii, Biblioteką Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych, Biblioteką Wydziału Towaroznawstwa (BWT) oraz Biblioteką Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego (ZOD) w Dębicy. Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie zbiorów bibliotecznych, ich opracowanie, ubytkowanie zbiorów w razie zaistniałych potrzeb oraz ich inwentaryzacja a następnie udostępnianie, dlatego też w oparciu o taki schemat zostały omówione i przedstawione poszczególne dane liczbowe dotyczące działalności BG w 2014 r. Gromadzenie zbiorów Pozyskiwanie zbiorów dla BG oraz pozostałych bibliotek tworzących system bibliotecznoinformacyjny Uczelni realizuje Oddział Gromadzenia Zbiorów w zakresie druków zwartych i zbiorów specjalnych oraz Oddział Wydawnictw Ciągłych w zakresie czasopism. Książki i czasopisma pozyskiwane są w drodze zakupu, wymiany międzyuczelnianej (W), otrzymywania darów (D), a także egzemplarza obowiązkowego (EO). Strukturę źródeł pochodzenia zbiorów Biblioteki Głównej, bibliotek zakładowych UEK oraz Biblioteki ZOD w Dębicy w 2014 r. przedstawiają zamieszczone poniżej dane liczbowe. I. Wydawnictwa zwarte dla BG i bibliotek zakładowych 2014 r. (według sposobu nabycia) Bibl. Główna Bibl. Zakł. Razem Rodzaj wpływu liczba (A) wartość (B) liczba (C) wartość (D) liczba (A+C) wartość (B+D) Zakup , , ,70 D + W + EO + Inne , , ,79 Razem , , ,49 1

2 II. Zbiory specjalne dla BG i bibliotek zakładowych 2014 r. Liczba jednostek inwentarzowych / w tym BG 121 j. inw. bibl. zakł. 0 j. inw./ Wartość 1.826,00 PLN III. Wydawnictwa zwarte i specjalne dla Biblioteki Filii UEK w Dębicy 2014 r. Rodzaj wpływu Wyd. zwarte Wyd. specjalne Razem liczba wartość liczba wartość liczba wartość Zakup , ,13 EO 9 227, ,00 INNE/PR Dary 2 72, ,00 Razem , ,13 Książki tradycyjnie pozyskiwano poszukując możliwości tańszego ich zakupu poprzez: zakup książek polskich w Fundacji Biblioteki UEK dotyczy I półrocza 2014 r. zakup książek polskich w Wolters Kluwer (rabat średnio 30 %) Zakup książek polskich w ODDK (rabat 50%) zakup książek w księgarniach internetowych polskich i zagranicznych (rabaty min. 20%) zamawianie książek bezpośrednio u wydawców przy zamawianiu książek zagranicznych wyszukiwanie i porównywanie cen w kilku źródłach (księgarnia internetowa AMAZON, ABE-IPS, Empik itp.) - zamawianie książek najtańszych. Na zakupie książek zaoszczędzono w sumie kwotę ,22 zł. O wyborze tytułów decydowano na podstawie przeglądu nowości na rynku wydawniczym, a także na podstawie zgłoszeń pracowników UEK ( w tym poprzez zakładkę Zgłoś do zakupu przyjęto do realizacji 52 zgłoszenia obejmujące 104 tytuły). Kontynuowano także zakup książek dla 5 bibliotek zakładowych w granicach przyznanego rocznego limitu pieniężnego oraz dla Biblioteki Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy. 2

3 W ramach egzemplarza obowiązkowego wydawnictw Uczelni pozyskano do zbiorów Biblioteki Głównej 75 tytułów wydawnictw zwartych, do Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa 1 tytuł, dla Biblioteki ZOD w Dębicy 9 tytułów. Oddział Gromadzenia Zbiorów realizował również zamówienia dla Katedr na książki kupowane z pieniędzy przeznaczonych na granty i badania statutowe. W 2014 r. zrealizowano 49 zgłoszeń na zakup potrzebnych książek. Zakupiono 176 egz. książek zagranicznych (95 egz. za 5.004,03 $, 36 egz. za 8.808,76 zł., 45 egz. za 1.457,83 funtów). IV. Wydawnictwa ciągłe 2014 r. 1. Prenumerata czasopism polskich Zakupiono 371 tytułów (699 vol.) czasopism polskich na łączną kwotę: ,36 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,36 zł W tym Biblioteki Katedr: Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,88 zł Dostawcami czasopism polskich były: Garmond Press-Kraków (269 tyt.), ORPAN (28 tyt.), BN (2 tyt.), US Kraków (70 tyt.), dostawcy indywidualni (2 tyt.) 2. Prenumerata czasopism zagranicznych Zaprenumerowano 174 tytuły (174 vol.) czasopism zagranicznych za kwotę ,94 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,94 zł 3

4 W tym Studium Języków Obcych: Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,00 zł Dostawcą czasopism zagranicznych było EBSCO Sp. z o. o. 3. Dary, wymiana i egzemplarz obowiązkowy czasopism polskich Otrzymaliśmy od dostawców polskich w ramach darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego 157 tytułów (570 vol.) czasopism na łączną kwotę: ,31 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,31 zł 4. Dary i wymiana czasopism zagranicznych Otrzymaliśmy od dostawców zagranicznych w ramach darów i wymiany 15 tytułów (19 vol.) czasopism na łączną kwotę: ,00 PLN Liczba tytułów Liczba woluminów Kwota ,00 zł W II półroczu 2014 r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism zagranicznych w 2015 r. Postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy na dostawę czasopism z firmą EBSCO Sp. z o. o. Ponadto przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów Prawo Zamówień Publicznych. Pierwsze, to postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę czasopism polskich w 2015 r. W jego efekcie prenumeratę tych czasopism w 2015 r. zapewni firma Garmond-Pres Kraków Sp. z o.o. Drugie postepowanie miało na celu zapewnienie prenumeraty czasopism polskich specjalnych - zrealizują ją wydawnictwa GUS, SIGMA-NOT, BN, a także częściowo indywidualni dostawcy. Podsumowując, w 2014 r. zaprenumerowano 545 tytułów czasopism polskich i zagranicznych na łączną kwotę ,30 zł. W ramach darów, wymiany i egzemplarza obowiązkowego otrzymaliśmy 172 tytuły polskie i zagraniczne na kwotę ,31 zł. 4

5 W 2014 roku do majątku Biblioteki (poprzez wpis do inwentarzy czasopism) wprowadzono jednostek inwentarzowych na kwotę ,34 zł. V. Bazy danych dostęp w 2014 r. Zakupiono 25 dostępów do baz danych za kwotę ,50 PLN /w tym: ,61 zł z grantu Informatyki Stosowanej (3 bazy) i zł dofinansowanie BON UEK do bazy IBUK Libra/ Opracowanie zbiorów W 2014 roku w katalogu komputerowym w systemie Virtua opracowano przez katalogerów bibliotecznych rekordy bibliograficzne dla wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych, przybyło rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych (khw), rekordów egzemplarza dla wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych oraz 430 rekordów zasobu dla wydawnictw ciągłych (dane w oparciu o statystyki bazy STATUS). Stan bazy katalogowej BG UEK na dzień 31 grudnia 2014 roku (w oparciu o statystyki przygotowane przez Krakowski Zespół Biblioteczny) przedstawiał się następująco: rekordy bibliograficzne rekordy khw rekordy egzemplarza rekordy zasobu Retrokonwersja W 2014 roku kontynuowano retrokonwersję zbiorów bibliotecznych, której docelowym efektem będzie pełna, komputerowa informacja o zbiorach zwartych i ciągłych sprzed 1994 roku, które opracowywane były w sposób tradycyjny, na drukowanych kartach katalogowych. Dla zbiorów zwartych, których katalog kartkowy został zeskanowany, tworzony był sukcesywnie od 2009 roku komputerowy indeks, do którego służyło oprogramowanie IKAR. W 2014 roku wypełniono indeksy dla kart katalogowych. Na koniec 2014 roku opracowane było 64,60 % zasobu kart katalogu kartkowego dla książek. Od 2006 roku prowadzono także retrospektywne opracowanie zasobów czasopism w systemie komputerowym Virtua. W 2014 roku uzupełniono zasoby do 400 tytułów, baza komputerowa powiększyła się o 323 rekordy bibliograficzne dla czasopism. W sumie dokonano przyłączeń zasobu. 5

6 Ubytkowanie zbiorów oraz ich inwentaryzacja W 2014 roku ubytkowano woluminów wydawnictw zwartych. W większości były to książki z tzw. księgozbioru wieloegzemplarzówki W, których znaczna liczba egzemplarzy ze względu na zdezaktualizowane w nich treści nie była konieczna do przechowywania, mając na uwadze także ograniczone miejsca magazynowania zbiorów. Ubytkowano także 29 jednostek inwentarzowych wydawnictw ciągłych. Z inwentarzy zbiorów specjalnych ubytkowano 550 jednostek inwentarzowych, które Komisja ds. Kontroli i Selekcji Księgozbioru uznała za nieprzydatne (względy techniczne i merytoryczne). Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono również inwentaryzację zbiorów, która ze względu na liczbę posiadanych w Bibliotece jednostek inwentarzowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( 31 ust. 3), ma być przeprowadzana w sposób ciągły. W związku z powyższym kontynuowano skontrum zbiorów magazynowych książek, w 2014 roku od numeru inwentarza do numeru. Skontrum zbiorów ciągłych objęło 400 tytułów. Przeprowadzono także w okresie wakacyjnym, coroczne skontrum zbiorów będących w wolnym dostępie. Były to zbiory zgromadzone w Magazynie Podręcznym Biblioteki oraz wszystkie zbiory znajdujące się w czytelniach i Oddziale Informacji Naukowej, w sumie, w wielkości ok woluminów. W 2014 roku ze zbiorów Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa zostały odpisane z inwentarza 63 voluminy książek egzemplarza podstawowego. Udostępnianie zbiorów W 2014 roku aktywne konto czytelnicze według statystyk Wypożyczalni posiadało osób, w tym na studentów UEK przypadała liczba osoby. Zarejestrowano ogółem czytelników odwiedzających Bibliotekę Główną, w tym Wypożyczalnię Ogólną odwiedziło osoby. Z usług Oddziału Informacji Naukowej skorzystało czytelników, Czytelni Głównej czytelników, Czytelni Europejskiej czytelników, Czytelni Czasopism czytelników oraz Sali Katalogowej czytelników. W 2014 roku zarejestrowano w Oddziale Wypożyczeń Miejscowych ogółem wypożyczeń książek, z czego to wypożyczenia przez automat umożliwiający samodzielne wypożyczenie książek tzw. Self-Check (tj. 1,37 % wszystkich wypożyczeń). 6

7 W okresie sprawozdawczym było zwrotów książek, z czego poprzez urządzenie samoobsługowe do zwrotów książek tzw. wrzutni pozycje (tj. 3,38 % wszystkich zwrotów). Zauważono, począwszy od 2013 r., znaczny wzrost zainteresowania usługami Oddziału Informacji Naukowej, Czytelni Głównej a także Czytelni Czasopism. W Oddziale Czytelń kontynuowało swoją działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej, które również udostępniało swoje zbiory, posiadające na koniec 2014 roku pozycje. W roku 2014 Centrum otrzymało z Urzędu Publikacji 51 książek, 88 woluminów czasopism (w języku angielskim i polskim) oraz 6 CD. Kontynuowano także możliwość korzystania z Nocnej Czytelni Sesyjnej podczas trwania sesji letniej i zimowej. Funkcjonowała w każdej odsłonie przez okres dwóch tygodni w Sali Katalogowej od godz. 20:00 (tj. od zamknięcia Biblioteki) do godziny 22:00. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, do której zadań należy sprowadzanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowych i zagranicznych oraz świadczenie usług wypożyczania książek, skanowania i sporządzania odbitek kserograficznych ze zbiorów BG, zamówiono dla pracowników, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich UEK: z bibliotek krajowych 202 pozycje literaturowe, w tym 151 wydawnictw zwartych, 44 wydawnictwa ciągłe (pdf), 7 wydawnictw ciągłych (ksero), z bibliotek zagranicznych 60 pozycji literaturowych, w tym 44 wydawnictwa zwarte, 2 wydawnictwa ciągłe (pdf),14 wydawnictw ciągłych (ksero). Realizowano także wypożyczanie wydawnictw lub też udostępnianie ich części w postaci skanów lub odbitek kserograficznych z BG UEK innym bibliotekom i instytucjom krajowym i zagranicznym: do bibliotek krajowych 438 pozycji literaturowych, w tym 184 wydawnictwa zwarte, 203 wydawnictwa ciągłe (pdf), 51 wydawnictw ciągłych (ksero), W sumie, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych w 2014 roku świadczono 700 realizacji pozycji literaturowych. Bibliotekę Wydziału Towaroznawstwa odwiedziło w 2014 roku ogółem czytelników, udostępniono im jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym książek, woluminów czasopism, wydawnictw specjalnych. Cyfryzacja zbiorów W ramach projektu Akademickiej Biblioteki Cyfrowej zeskanowano 15 druków XIX i XX wiecznych, przetworzono i udostępniono 21 doktoratów on-line. 7

8 Kontynuowano prace rozpoczęte w ubiegłym roku, związane z digitalizacją rozpraw doktorskich z lat ubiegłych, na potrzeby Czytelni Głównej, rozpoczęte w ubiegłym roku, w ramach których zeskanowano 130 doktoratów dostępnych dotychczas w wersji papierowej. Stworzono nowe pozycje w Multimedialnym Katalogu Wystaw: Statystycznie rzecz ujmując wystawa z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki lat Banku Światowego 25 lat wolności Historia pieniądza od miedziaka do paypassa Łącznie Pracownia Reprograficzna przetworzyła skanów oraz wykonała odbitek kserograficznych. Udostępnianie informacji Realizację zakupu licencji dostępu do baz danych zapewnił Oddział Gromadzenia Zbiorów zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych. Zakup realizowano częściowo poprzez Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. Udział w Konsorcjum pozwolił na uzyskanie 50% dofinansowania z MNiSW negocjowanego przez ICM na zakup licencji najważniejszych baz z zakresu dziedzin wiedzy wykładanych na Uczelni. To bazy takie jak: CEIC Data, Ebrary, Emerald Management Extra, EMIS Intelligence, Passport GMID, OECD ilibrary, Oxford Journal, Cambridge University Press, Social Sciences, EBSCO. Zakupiono już bez dofinansowania, licencje na korzystanie z bazy Amadeus i Banscope, natomiast baza IBUK Libra Nauki Społeczne i Informatyka została częściowo sfinansowana ze środków Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Główna dysponowała dostępem do baz danych, których opłaty licencyjne w całości pokryło MNiSW. Były to bazy: SpringerLink, ScienceDirect, EBSCOhost, Scopus, Wiley Online Library, Web of Science. Wszystkie bazy danych, udostępniane są poprzez stronę internetową Biblioteki Głównej zakładce E-źródła. Obok dostępu do baz danych, BG oferowała możliwość korzystania z czasopism elektronicznych w opcji print/online dostęp do 192 tytułów czasopism, wyszukiwanych również poprzez zakładkę E-źródła, a także udostępnianych w portalu Czasopisma A do Z, który w 2014 r. powiększył swój zasób o 383 nowe tytuły. 8

9 Szczegółowe dane dotyczące tytułów posiadanych baz danych oraz liczby książek i czasopism elektronicznych w nich dostępnych, przedstawia poniższa tabelka: STAN E-ŹRÓDEŁ (płatnych, bez względu na źródło finansowania) Tytuł źródła Liczba baz Książki elektroniczne Czasopisma elektroniczne ACM (Association Computer Machinery) Digital Library alebank.pl 1 5 Amadeus 1 Bankscope 1 Cambridge University Press CEIC Data: 1. WorldTrend Database 2. Global Database 3. Daily Database 4. Brazil Premium Database 5. Russia Premium Database 9 6. India Premium Database 7. Indonesia Premium Database 8. China Premium Database 9. Sector Database Czasopisma (CGW, GP, MwP, Nature, Science, ŚK) 6 Czytelnia Czasopism online - Wolters Kluwer 1 30 ebrary EBSCO: 1. Academic Search Complete 2. Business Source Complete GreenFILE 4. Health Source: Nursing/Academic Edition 9

10 5. Health Source - Consumer Edition 6. LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts 7. Master File Premier 8. Newspaper Source 9. Regional Business News 10. Agricola 11. ERIC 12. MEDLINE 13. European Views of the Americas: 1493 to Teacher Reference Center 15. AHFS Consumer Medication Information Communication & Mass Media Complete 17. EconLit with Full text 18. Environment Complete 19. Hospitality & Tourism Complete Emerald Management Extra (EMX) 1 95 EMIS Intelligence: 1. Polska 2 2. Municipium IBUK libra InforLex Biblioteka 1 27 ISSN Portal 1 JSTOR 1 97 Notoria 1 OECD ilibrary Oxford Journals 1 32 Passport GMID (Global Market Information Database) 1 10

11 Scopus 1 SIGMA-NOT 1 18 Springer ScienceDirect System Informacji Prawnej LEX Omega (Wolters Kluwer) 2 Web of Science 1. Science Citation Index Expanded 2. Social Sciences Citation Index 3. Art & Humanities Citation Index 4. Conference Proceedings Citation Index Science 5. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities 8 6. Journal Citation Reports 7. SciELO Citation Index 8. KCI-Korean Journal Database Wiley Online Library Ogółem EBSCO X RAZEM X Podsumowując, w 2014 roku zapewniono dostęp do książek elektronicznych, tytułów czasopism elektronicznych, w ramach 83 dostępnych bazach danych. Ponadto, Biblioteka kontynuowała wydawanie tzw. baz własnych informatorów naukowych: Dorobek i BazEkon. Na koniec 2014 roku baza Dorobek_n liczyła dokumenty, z czego w roku 2014 przybyło rekordów. Kontynuowano także przenoszenie opisów z poprzedniej bazy Dorobek_s do nowej struktury bazy Dorobek_n. W roku 2014 w Oddziale Informacji Naukowej, do którego zadań należy między innymi rejestracja publikacji pracowników UEK otrzymano nowych tytułów. 11

12 Wzorem roku ubiegłego, w tworzeniu BazEkon uczestniczyły obok Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, UE w Katowicach, w Poznaniu, we Wrocławiu, dwie biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego i SGH. Na koniec 2014 roku w BazEkon znajdowało się rekordów bibliograficznych dokumentów (z czego w 2014 roku przybyło rekordów) i przypisów bibliograficznych z tych dokumentów (z czego w 2014 r. przybyło przypisów). Jeżeli chodzi o bazę Cytowania, tworzoną z udziałem wszystkich pracowników bibliotek uczelni współpracujących w ramach BazEkon, na koniec 2014 roku znajdowało się w niej przypisów opracowanych, (na ogólną liczbę rekordów zarejestrowanych w bazie), co stanowiło 42,57% ogólnej liczby przypisów), z czego w 2014 roku przybyło przypisów zarejestrowanych w bazie, oraz przypisów opracowanych. Stopa przyrostu w 2014 r. wynosiła 49,53% w obrębie przypisów zarejestrowanych i 44,40 % w obrębie przypisów opracowanych. Porównując dane z 2014 r. z ubiegłym rokiem, gdzie roczny przyrost w obrębie przypisów zarejestrowanych w bazie wynosił 40,06% i opracowanych 35,02% zwiększyła się stopa przyrostu odpowiednio o 9,47% (przypisy zarejestrowane) i 9,38% (przypisy opracowane). Należy podkreślić, że zgodnie z decyzją MNiSW z dnia 16 września 2014 r. Bibliotece UEK, jako Liderowi Konsorcjum BazEkon, została przyznana dotacja na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych BazEkon w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN). Prace wykonywane przez wszystkich członków Konsorcjum w ramach dotacji spowodowały znaczny przyrost rekordów wprowadzonych do bazy BazEkon, co w efekcie przełożyło się na zwiększenie ilości pełnych tekstów artykułów z czasopism ekonomicznych dostępnych w tejże bazie, a także przyrost rekordów w bazie Cytowania. Modernizacja baz tworzonych lub współtworzonych przez BG UEK W 2014 roku miała miejsce migracja do wyższej wersji systemu bibliotecznego Virtua. Pociągało to za sobą konieczność zapoznania się z dokumentacją, testowaniem funkcjonalności systemu oraz przekonfigurowaniem interfejsu jak i skryptów działających na serwerze. Wprowadzono poprawki konfiguracyjne w Profilerze Virtui. Aktualizowano na bieżąco i udoskonalano programy do obsługi baz Dorobek i Cytowania. Przeprogramowano całkowicie program obsługujący i udostępniający czytelnikom bazę BazEkon. Na bieżąco wprowadzano udoskonalenia raportów cytowalności pracowników naukowych UEK. Podjęto prace poprawiające precyzję wyników programu Cytowania w BazEkon. Zaktualizowano Wirtualne Informatorium (linki oraz poszerzenie zakładki Zasoby wirtualne o nową podzakładkę Repozytoria). 12

13 Przetłumaczono na język angielski zakładkę Pomoc do bazy BazEkon oraz folder Biblioteki dla studentów zagranicznych. Komputeryzacja Biblioteki W 2014 roku zostało zakupionych 5 komputerów i 1 jednostka centralna. Zastąpiły one stare, wysłużone komputery pracownicze. Przygotowano serwer oraz zainstalowano testowe oprogramowanie do zdalnego dostępu HAN3. W wyniku tych prac została uruchomiona nowa wersja oprogramowania HAN3, poprawiająca z widoczny sposób możliwość zdalnego przeglądania baz danych dostępnych w Bibliotece. Dokonano również szeregu zmian, mających na celu odciążenie pracy serwera, w celu poprawienia szybkości operacji przez niego wykonywanych. Przetestowano program dlibra pod kątem przyszłego Repozytorium UEK oraz podjęto prace mające na celu udostępnienie czytelnikom w 2015 r. strony www Biblioteki w nowej odsłonie. Na koniec 2014 roku było zarejestrowanych ponad 1230 aktywnych użytkowników bezprzewodowego dostępu do internetu. Działalność wydawnicza Biblioteki Biblioteka kontynuowała wydawanie e-czasopisma Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK oraz portalu Ekonomia on-line. W 2014 r. opublikowano w sieci dwa numery Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej UEK (nr 43, 44). Portal Ekonomia on-line wzbogacony został o 46 rekordów, zaktualizowano w nim 255 rekordów. Do Materiałów do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej wprowadzono 784 nowe rekordy oraz wykonano 430 linków do pełnych tekstów czasopisma Ekonomista dostępnego w bibliotece cyfrowej ABC- Kraków. Dydaktyka Zajęcia dydaktyczne realizowane w Bibliotece wciąż cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowych. W 2014 roku kontynuowano fakultatywne zajęcia Informacja Naukowa dla 57 grup seminaryjnych, w których uczestniczyło 609 osób, co stanowi niemal 100% przyrost liczby uczestników w porównaniu z poprzednim rokiem. Przeznaczono na nie 114 godzin. Zajęcia odbywały się zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zapotrzebowanie na nie zgłaszali w Bibliotece pracownicy naukowi UEK. 13

14 Jeżeli chodzi o szkolenie dla studentów I roku studiów stacjonarnych w UEK, w zorganizowanych 43 grupach uczestniczyło w sumie 688 słuchaczy. Pozostali studenci pierwszego roku odbyli szkolenie dostępne on-line z platformy e-lerningowej, jako że zaliczenie szkolenia bibliotecznego jest dla studentów I roku obowiązkowe. Zapoznano też z Biblioteką i jej zasobami (w tym bazami danych) 9 grup młodzieży goszczącej w UEK (łącznie 95 osób). W trakcie wszystkich typów szkoleń i wycieczek w Bibliotece uczestniczyło 110 grup, łącznie osób, a na szkolenia przeznaczono 220 godzin. Działalność Rady Bibliotecznej W roku 2014 odbyły się dwa posiedzenia Rady Bibliotecznej. 27 lutego 2014 r. Program: zatwierdzenie planu finansowego wydatków Biblioteki Głównej na 2014 rok z realizacją w 2015 roku. Dyrektor BG przedstawiła założenia planu finansowego wydatków BG na 2014 r., którego realizacja przewidziana jest w 2015 r., w zakresie potrzeb związanych z zakupem książek, czasopism oraz z opłatami licencyjnymi na dostęp do baz danych. Poinformowała również członków RB o akceptacji na styczniowym Senacie wszystkich złożonych w 2013 r. propozycji zmian w regulaminach dotyczących Biblioteki, a także zaproponowanych wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, w związku z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej. 28 kwietnia 2014 r. Program: zaopiniowanie przez członków Rady Bibliotecznej okresowej oceny bibliotekarzy dyplomowanych; przedstawienie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej za 2013 r; zaopiniowanie wniosków o coroczne nagrody Rektora dla pracowników Biblioteki. Współpraca środowiskowa, szkolenia Biblioteka UEK, jako członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) współpracowała z Konferencją we wszystkich obszarach jej działalności. W ramach KDBASP Biblioteka była reprezentowana w 2 zespołach roboczych: Zespole ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych i Zespole StatEL. Biblioteka współpracowała również w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB). 14

15 W 2014 roku zorganizowano w BG trzydniowe spotkanie członków Konsorcjum BazEkon, w trakcie którego przeprowadzono szkolenie w zakresie tworzenia, modyfikacji rekordów wprowadzanych do bazy oraz wszelkich nowych ustaleń i zmian w obrębie bazy. Jak co roku, Biblioteka przyjmowała na praktyki śródroczne studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roku 2014 przyjęliśmy na praktyki 5 studentów, a na ich szkolenia przeznaczyliśmy 360 godzin. W ramach staży zewnętrznych pracowników Biblioteki UEK do Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie została oddelegowana 1 osoba, która przeszła 120godzinne szkolenie zawodowe. Pracownicy Biblioteki stale podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyli w licznych szkoleniach, kursach, spotkaniach środowiskowych, wykładach, konferencjach. Brano udział w seminarium zorganizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK nt. Uczelnia wobec chorujących psychicznie, w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2014 roku we wszystkiego typu szkoleniach BG UEK reprezentowało 95 pracowników, przeznaczono na nie 559 godzin. W 2014 roku pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w następujących konferencjach i spotkaniach środowiskowych: Spotkanie KZB, 23 stycznia, BG AGH, (E. Golec-Nycz) Spotkanie w sprawie Biblioteki Cyfrowej ABC-Kraków, 28 stycznia, BG AGH (E. Golec-Nycz, B. Żaba) Konferencja naukowa: E-eksplozja metody użytkownicy, 27 marca, Kraków, UJ (E. Golec-Nycz, B. Żaba) XIII Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy, maja, Kraków (A. Osiewalska) Spotkanie KZB, 19 maja, BG AGH (E. Golec-Nycz) Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy warsztaty, 27 maja, Kraków (D. Domalewska) Udział w prezentacji Cyfrowej Wypożyczalni ACADEMICA, 12 czerwca, Kraków, Biblioteka Jagiellońska (E. Kochan) VI Konferencja Politechniki Łódzkiej Rozmowy o Bibliotekach, czerwca, Rogów (D. Domalewska) 15

16 VI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych Strategia biblioteki. Czas kryzysu - czasem wyzwań dla bibliotek, września, Ostrołęka (U. Cieraszewska) Spotkanie na Politechnice Warszawskiej na temat Bazy Wiedzy, repozytorium uczelnianego Politechniki Warszawskiej, 16 września, (D. Domalewska, U. Cieraszewska) Konferencja Biblioteka w czasie czas w bibliotece, września, Lublin (D. Domalewska, A. Potempa) Seminarium Książki elektroniczne w bibliotekach cyfrowych: aspekty prawne, problemy interpretacyjne, 30 września, Warszawa (E. Kochan) III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych: Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej, listopada, Kraków (A. Osiewalska, B. Żaba) Spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących Nukat, 5 grudnia, Warszawa (D. Domalewska, A. Kania) XIX Konferencja Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce, 8-10 grudnia, Bydgoszcz (A. Tokarczyk) Spotkanie Zespołu StatEl, 10 grudnia, Warszawa (U. Cieraszewska) Kadry W dniu 31 grudnia 2014 roku w Bibliotece Głównej oraz Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa pracowało 68 osób. W roku 2014 nagrody Rektora za osiągnięcia zawodowe w 2013 roku otrzymało 23 osoby niebędące nauczycielami akademickimi oraz dwóch bibliotekarzy dyplomowanych (w tym dyrektor BG). Struktura zatrudnieniowa na poszczególnych stanowiskach w Bibliotece na koniec roku 2014 przedstawiała się następująco: STANOWISKO LICZBA OSÓB Bibliotekarz dyplomowany 7 Kustosz 29 Starszy bibliotekarz 4 Bibliotekarz 13 Młodszy bibliotekarz 2 Starszy magazynier biblioteczny 4 Magazynier biblioteczny 2 Starszy administrator sieci komputerowej 1 Programista 1 Operator sprzętu komputerowego 2 16

17 Technik kserografista 2 Starszy specjalista 1 W roku 2014 ukazało się 35 publikacji pracowników Biblioteki. Były to artykuły i komunikaty zamieszczone w czasopismach, publikacje w materiałach konferencyjnych 1. Cieraszewska U., (2014), Nowa odsłona bazy BazEkon, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44), [odczyt: ], =art_bazekon 2. Cieraszewska U., (2014), Czas kryzysu - czasem wyzwań dla bibliotek, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_czas_kryzysu 3. Cieraszewska U., (2014), Spotkanie koordynatorów Konsorcjum BazEkon, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); =cwz_spotkanie_bazekon 4. Domalewska D., (2014), VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej "Rozmowy o bibliotekach", "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_rozmowy_o_bibliotekach 5. Domalewska D., (2014), Biblioteka w czasie - czas w bibliotece, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_biblioteka_w_czasie 6. Kania A., Domalewska D., (2014), Spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_nukat 7. Domalewska D., (2014), Leopold Caro ( ), "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43), [odczyt: ], 17

18 =art_leopold_caro 8. Domalewska D., (2014), Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy - warsztaty, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); =ks_prawo_autorskie 9. Domalewska D., Potempa A., (2014), Działalność promocyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Homo legens czy homo consumens?: czytelnik i książka w XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, s Fortuna P., Masłowska A., (2014), Nowa strona domowa Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa UEK, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =cwz_bwt 11. Garbacik R., (2014), Smutny poranek w Wesołej, "Świat Kolei: miesięcznik", nr 1, s Garbacik R., (2014), Rafał Ziemkiewicz : Jakie piękne samobójstwo. Dlaczego Polacy walczyli o swoje zniewolenie? Narracje o wojnie, szaleństwie i cynizmie, rec.: Rafał Ziemkiewicz: Jakie piękne samobójstwo. Dlaczego Polacy walczyli o swoje zniewolenie? Narracje o wojnie, szaleństwie i cynizmie. Lublin: Fabryka Słów 2014, 397 s, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]", nr 2 (44), =wp_rafal_ziemkiewicz 13. Gągulska B., (2014), Prenumerata czasopism w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2015 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44), [odczyt: ], =art_prenumerata_ Gągulska B., (2014), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =n_nowosci_czas 15. Gągulska B., (2014), Retrokonwersja wydawnictw ciągłych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43), [odczyt: ], =art_retrokonwersja 16. Gągulska B., (2014), Czasopisma o tematyce energetycznej w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 18

19 [on-line], nr 1 (43); =n_nowosci_czas 17. Golec-Nycz E., (2014), Konferencja naukowa: "E-eksplozja: narzędzia - metody - użytkownicy" - sprawozdanie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); =ks_uj 18. Kania A., Domalewska D., (2014), Spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_nukat 19. Kochan E., (2014), Książki elektroniczne w bibliotekach cyfrowych: aspekty prawne, problemy interpretacyjne, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_ksiazki_elektroniczne 20. Kochan E., (2014), Amsterdamski liberalizm wg Russella Shorto, rec.: Shorto Russell. Amsterdam: historia najbardziej liberalnego miasta na świecie; przekł. Władysław Jeżewski. Warszawa: Wydawnictwo Magnum, s., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]", nr 1 (43), =wp_amsterdamski_liberalizm 21. Kucharzyk J., (2014), A co Ty wiesz o Banku Światowym?, "Kurier UEK: miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (58), s. 48; 22. Masłowska A., (2014), Baza danych SpringerLink, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44), [odczyt: ], =art_springer 23. Osiewalska A., (2014), III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych: Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : relacja autora referatu, uczestnika projektu i obserwatora wdrożenia, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_koha 24. Ożóg K., (2014), Rok Jana Karskiego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44), [odczyt: ], =kzk_rok_jana_karskiego 19

20 25. Ożóg K., (2014), Rok Oskara Kolberga, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43), [odczyt: ], =kzk_rok_oskara_kolberga 26. Potempa A., (2014), Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =wzs_academica 27. Potempa A., (2014), Tytuł Ujednolicony, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); =wzs_tytul_ujednolicony 28. Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line],. - Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 2 (44). - : il. - Bibliogr. przy niektórych art =wzs_academica 29. Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line],. - Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 (43). - : il. - Bibliogr. przy niektórych art =wzs_academica 30. Przęczek B., (2014), Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 27 lutego 2014 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); =spr_rb_27_02_ Przęczek B., (2014), Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 kwietnia 2014 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); =spr_rb_28_04_ Tokarczyk A., (2014), Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =n_nowosci_cde 20

21 33. Tokarczyk A., (2014), XIX Konferencja Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce: Bydgoszcz 8-10 grudnia 2014 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_euro 34. Tokarczyk A., (2014), Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); =n_nowosci_cde 35. Żaba B., (2014), Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej: III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych, widziana oczami bibliotekarza-katalogera, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); =ks_koha2 czynny udział w konferencjach: 1. VI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Strategia biblioteki. Czas kryzysu - czasem wyzwań dla bibliotek, Ostrołęka, września 2014 r. referat: Konsorcjum BazEkon historia, twórcy, zasoby. (U. Cieraszewska) 2. Konferencja Biblioteka w czasie czas w bibliotece, Lublin, września 2014 r. - referat: Hybrydowy model funkcjonowania biblioteki wyższej uczelni ekonomicznej (na przykładzie Biblioteki Głównej UEK). (D. Domalewska, A. Potempa) 3. III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych: Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej, Kraków, listopada 2014 r. referat: Postawy polskich przedsiębiorstw i instytucji wobec otwartego oprogramowania: przegląd badań. (A. Osiewalska) 4. Spotkanie Zespołu StatEl, Warszawa, 10 grudnia 2014 r. czynny udział w pracach Zespołu działającego przy KDBASP (U. Cieraszewska) multimedialne katalogi wystaw: 25 lat wolności [Dokument elektroniczny] : wystawa z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce / [oprac. wystawy: Joanna Kucharzyk, Aleksandra Binczycka ; zdj. Przemysław Stanowski ; oprac. graf. katalogu multimedialnego Marta Stanowska]. 21

22 Historia pieniądza [Dokument elektroniczny] : od miedziaka do paypassa / [oprac. wystawy: Aleksandra Binczycka, Urszula Cieraszewska ; zdj. Przemysław Stanowski ; oprac. graf. katalogu multimedialnego Marta Stanowska]. 70 lat Banku Światowego [Dokument elektroniczny] : / [oprac. wystawy: Joanna Kucharzyk, Kinga Filipiak ; zdj. Karol Gackowski ; oprac. katalogu multimedialnego Urszula Cieraszewska]. Statystycznie rzecz ujmując [Dokument elektroniczny] : wystawa z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki 2013 / [oprac. wystawy: Joanna Kucharzyk, Kinga Filipiak ; zdj. Karol Gackowski ; oprac. graficzne plakatu i katalogu multimedialnego Karol Gackowski]. Promocja Działaniami promocyjnymi Biblioteki Głównej UEK, wzorem lat ubiegłych, zajmował się w większości Zespół ds. Promocji działający w ramach Oddziału Informacji Naukowej BG. W 2014 r. jego działania przejawiały się w następujących obszarach: redagowanie szpalty Biblioteczny Helpdesk na łamach Kuriera UEK; redagowanie postów nt. bieżących aktualności, a także ciekawych wydarzeń na stronie Biblioteki oraz na portalu społecznościowym Facebook; organizacja stoiska promującego Bibliotekę Główną w ramach Dnia Otwartego UEK (prezentacja, zaprojektowanie wystroju, loteria); współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (pomoc w organizacji wystawy, udział w Dniach Integracji); opracowanie merytoryczne multimedialnych katalogów wystaw; akcja promocyjna związana z udziałem BG UEK w konkursie KPMG Poland na najpopularniejszą bibliotekę akademicką w Polsce (ulotki, plakaty, ogłoszenia na monitorach, mailing do pracowników). Zajęcie trzeciego miejsca; aktualizacja folderów informacyjnych BG UEK oraz nawiązanie współpracy z Parlamentem Studenckim w celu dystrybucji ulotek wśród studentów na szkoleniach przeprowadzanych przez PS: Miniprzewodnik dla studentów I roku Miniprzewodnik dla studentów i pracowników UEK Library Miniguide Ulotka informacyjna dla Wypożyczalni; organizacja oraz promocja wystaw tematycznych (przygotowanie merytoryczne, montaż, współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie i Krakowie, z Uczelnianą Sekcją Promocji, Katedrą Statystyki oraz grafikiem bibliotecznym. 22

23 Kontynuowano także prowadzenie bloga Kangur - zamieszczono 9 nowych wpisów: World Bank & gender equality (styczeń) Bezrobocie absolwentów w Europie (marzec) Scenariusze gospodarcze na jutro (kwiecień) Nowy EMIS Intelligence (maj) Mundial (czerwiec) EMIS Intelligence trip & triks (wrzesień) Najnowsze publikacje naukowe (październik) Statystyczni radni (listopad) Atom w Europie (grudzień) Zespól ds. Promocji zorganizował w 2014 roku 8 wystaw: 70 lat Banku Światowego (28 stycznia lutego 2014) Wystawa fotografii Jerzego Szota Eurograviure (03 marca marca 2014) 10 lat działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych (09 kwietnia kwietnia 2014) Wystawa rzeźb z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (28 kwietnia maja 2014) 10 lat w Unii Europejskiej (05 maja września 2014) 25 lat wolności (04 czerwca września 2014) Polskie złoto w Narodowym Banku Rumunii (25 września października 2014) Historia pieniądza: od miedziaka do paypass'a (08 października listopada 2014) W gablotach na III piętrze budynku Biblioteki pracownicy Oddziału Czytelń zorganizowali wystawy: Zapraszamy do Czytelni Europejskiej stała wystawa w gablotach CDE 10 lat Polski w Unii Europejskiej Ochrona danych osobowych w UE W roku 2014 kontynuowano również prowadzenie profilu BWT na portalu Facebook, gdzie zaobserwowano znaczny przyrost (77) osób obecnych, w efekcie czego zarejestrowano w sumie 323 osoby aktywne. Zaktualizowano folder Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa, znajdujący się na stronie domowej Biblioteki Głównej. Utrzymano Newsletter BWT, w którym znajdują się bieżące informacje dla studentów i pracowników Wydziału Towaroznawstwa (2 numery: czerwiec, grudzień). 23

24 Przedstawiciele Biblioteki uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych dla studentów I roku, odbywających się początkiem roku akademickiego, na których wystąpili z przygotowaną prezentacją informującą o działalności Biblioteki. Pracownicy Biblioteki, wzorem lat ubiegłych, uczestniczyli także w akcji Szlachetna Paczka, w ramach której została obdarowana podopieczna, nad którą BG sprawuje opiekę. 24

25 Podsumowanie 2014 r. 1. Wydatki na materiały biblioteczne ,60 zł (zbiory pozyskiwane drogą kupna, prenumeraty, wymiany, egz. obowiązkowego oraz na opłaty licencyjne) 2. Wartość zbiorów, które weszły do majątku Biblioteki Głównej / BG, bibl. zakł./ (kupno, prenumerata oraz wartość zbiorów pozyskanych bez wydatkowania pieniędzy dary, wymiana, e. o., inne wpływy - poprzez wpis do inwentarzy): wydawnictwa zwarte wol. o wartości ,49 zł wydawnictwa ciągłe j. inw. o wartości ,34 zł zbiory specjalne j. inw. o wartości 1.826,00 zł RAZEM ,83 zł 3. Opłaty licencyjne (dostęp do specjalistycznych e-czasopism, e-książek, baz danych ,50 zł /w tym ,61 zł 3 bazy zakupione z grantu Informatyki Stosowanej i zł dofinansowanie BON UEK do bazy IBUK Libra/ 4. Nabytki Biblioteki Głównej, bibliotek zakładowych oraz ZOD w Dębicy liczba oraz ich wartość /kupno, prenumerata, dary, wymiana, e. o., tzw. inne wpływy/ wydawnictwa zwarte wol. o wartości ,62 zł /w tym ZOD w Dębicy/ 28 wol. o wartości 1.393,13 zł /w tym bibl. zakł./ 235 wol. o wartości ,82 zł wydawnictwa ciągłe wol. /717 tyt./ o wartości ,61 zł zbiory specjalne 121 jedn. inwent. o wartości 1.826,00 zł RAZEM ,23 zł 4. Ubytki wydawnictwa zwarte wol. wydawnictwa ciągłe 29 jedn. zbiory specjalne 550 jedn. 5. Opracowanie zbiorów nowe rekordy OPAC rek. bibliograficzne bazy własne BG rek. /w tym baza DOROBEK rek. i baza BazEkon/ rek. 25

26 6. Publikacje pracowników Biblioteki (artykuły, referaty, komunikaty, katalogi wystaw, postery) Wystawy organizowane przez Bibliotekę 7 goszczone w Bibliotece 4 8. Usługi biblioteczno-informacyjne odwiedziny w siedzibie BG + BWT osób w zdalnym dostępie osób wypożyczenia czytelnicze na zewnątrz wol. na miejscu (magazyn podr./ wol. kwerendy informacyjne 103 aktywne konta czytelnicze osób /stan na r./ odsłony strony domowej Biblioteki w katalogu w bazach własnych Biblioteki (w tym w bazie Dorobek) (60.543) (w tym w bazie BazEkon) ( ) (w tym w programie bibliometrycznym Cytowania w BazEkon ) (46.566) wizyty w informatorach Biblioteki Ekonomia on-line Wirtualne Informatorium Liczba opracowanych skanów Liczba zrobionych odbitek ksero /Pracownia Kserograficzna/ 9. Dydaktyka (liczba przeszkolonych osób) ogółem (110 grup) w tym: Przysposobienie Biblioteczne dla I roku 688 (43 grupy) Informacja Naukowa ( grupy seminaryjne) 609 (57 grup) 10. Wpływy dla UEK z kserokopii sporządzanych w Bibliotece 4.256,60 zł z opłat za nieterminowy zwrot książek ,55 zł 26

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2012 W 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka weszła w piąty rok swojej działalności w nowym gmachu, starając się zapewnić profesjonalny poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2014 W 2014 r. Biblioteka Uniwersytecka kontynuowała profesjonalny poziom obsługi czytelników, wspierając tym samym procesy naukowo-badawcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2013 W 2013 r. Biblioteka Uniwersytecka kontynuowała profesjonalny poziom obsługi czytelników, wspierając tym samym procesy naukowo-badawcze

Bardziej szczegółowo

Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie

Struktura zatrudnienia w BGPP w etatach Tabela 1. Pozostali prac. bibliot. Specjaliści w zawodzie www.ml.put.poznan.pl Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2005/2006 1. KADRY I ORGANIZACJA 1.1. Stan zatrudnienia w etatach Struktura zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 1998/1999

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 1998/1999 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 1998/1999 1. KADRY Stan zatrudnienia w etatach Stan na dzień Naucz. akadem. Służba biblioteczna Informatyk Prac.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Informacje. Biblioteka Główna. Nr 4 / Grudzień 2014. Rada Biblioteczna. przygotowany przez bibliotekarzy dziedzinowych.

Informacje. Biblioteka Główna. Nr 4 / Grudzień 2014. Rada Biblioteczna. przygotowany przez bibliotekarzy dziedzinowych. Nr 4 / Grudzień 2014 Informacje Biblioteka Główna Rada Biblioteczna 9 grudnia 2014 r. obradowała Rada Biblioteczna. Podczas posiedzenia pozytywnie zostały zaopiniowane wnioski o odznaczenia: Złotym Medalem

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Rada Biblioteczna 10 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, które dotyczyło przede wszystkim wniosków awansowych

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Magdalena Tomasiak

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Magdalena Tomasiak 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel 3 4 8 12 15 16 18 20 24 25 28 32 edytorial wystawiennictwo jako narzędzie promocji książki w Bibliotece Krakowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki arszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Rada Biblioteczna 8 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, w którym uczestniczył Prorektor ds. nauki prof.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ R. LXIII 2013 ALEKSANDRA CIEŚLAR DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W 2012 roku struktura organizacyjna Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 3 4 8 12 18 22 32 34 38 40 44 46 52 edytorial Zintegrowany System

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u 1 Spis treści 1. Struktura organizacyjna... 3 2. Rada Naukowa... 4 3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Opracowanie: Katarzyna Materska, Małgorzata Zonik, Agnieszka Strojek, Anna Janowska,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 Warszawa, 2010 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE... 5 1. Zmiany w środowisku

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO R. IX OPOLE 2012 UNIWERSYTET OPOLSKI Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. IX OPOLE 2012 REDAKTORZY NAUKOWI Wanda Matwiejczuk,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r. WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Jolanta Talbierska Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego KPMG Sp. z o.o. Muzeum

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 3 4 6 10 14 20 25 26 34 36 40 41 42 48

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego EBIB 1999 2009 Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB Do użytku wewnętrznego 1999 2000 2001 Szanowni Państwo, Drodzy Internauci, Kochane Ebibki, W wirtualnej rzeczywistości ze zwielokrotnioną siłą

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE E-KSZTAŁCENIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIBLIOTEKI AKADEMICKIE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ LICENCYJNYCH

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE E-KSZTAŁCENIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIBLIOTEKI AKADEMICKIE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ LICENCYJNYCH Krzysztof MOSKWA* biblioteka akademicka, e-kształcenie, strona WWW OPAC, bazy danych, e-czasopisma, e-ksiąŝki Open Access, zdalny dostęp, serwer linkujący lista A-Z, metawyszukiwarka, umowa licencyjna

Bardziej szczegółowo