SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011"

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w Toruniu (BG WSB) : sprawozdanie na stronach Biblioteka Wydziałowa w Bydgoszczy (BW WSB): sprawozdanie na stronach 5-7. BIBLIOTEKA GŁÓWNA I. INFORMACJE OGÓLNE Biblioteka Główna od września 2010 r. mieści się w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej Toruniu od strony ul. Dekerta. W nowych, przestronnych pomieszczeniach Biblioteka zyskała dużą, nowocześnie urządzoną Czytelnię oraz Wypożyczalnię. Wypożyczalnia (127 m2, przyziemie) z 3 stanowiskami komputerowymi, z dostępem do katalogów i baz danych. Powstał tu, podobnie jak w Czytelni wolny dostęp do zbiorów. Czytelnia (195 m2) na 50 miejsc dla użytkowników, w tym 40 gniazd z dostępem do Internetu i 3 stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów i baz danych. Na terenie Czytelni dostępna jest również sieć bezprzewodowa. Godziny otwarcia Biblioteki: Czytelnia i Wypożyczalnia od wtorku do niedzieli w godz. 9 18, Po godzinach otwarcia istnieje możliwość zwrotów książek przez wrzutnię. W roku akademickim 2010/2011 w Bibliotece Głównej WSB w Toruniu pracowało sześć osób (wszystkie posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe bądź ekonomiczne) na pełnych etatach. Pracownik na stanowisku dyrektora biblioteki (w czerwcu 2011 r., p. Lucyna Cybulska objęła tę funkcję), dwóch pracowników na stanowisku bibliotekarza ds. zbiorów zwartych i audiowizualnych, jeden bibliotekarz ds. informacji naukowej, bibliotekarz ds. wydawnictw ciągłych oraz bibliotekarz ds. wypożyczalni. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w następujących konferencjach i spotkaniach : Ewa Kościelska i Agata Żurowska brały udział VII Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu, które odbyło się w Poznaniu, w dniach r. Julita Niedźwiecka-Ambroziak uczestniczyła w konferencji Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotece. Organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu oraz Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, r. Dnia r. w Bibliotece Głównej zorganizowano spotkanie poświęcone podsumowaniu prac związanych z rozdziałem Księgi Marki WSB. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele wszystkich Bibliotek WSB w kraju oraz koordynujący prace nad Księgą Marki, dr Paweł Zeller.

2 2 II. POZIOM CZYTELNICTWA Ogółem w roku akademickim 2010/2011 w Czytelni i Wypożyczalni zanotowano: 7091 odwiedzin w Czytelni odwiedzin w Wypożyczalni wypożyczenia książek 3317 udostępnień (wypożyczenie 1-dniowe) materiałów bibliotecznych przedłużeń terminów zwrotów książek za pomocą poczty elektronicznej, konta bibliotecznego, telefonicznie lub osobiście w bibliotece) Tabelka poniżej pokazuje wzrost liczby wypożyczeń przypadających na jednego studenta w Bibliotece Głównej, przy mniejszej ilości studentów w WSB i mniejszej ilości odwiedzin Biblioteki. Liczba studentów WSB Rok akademicki studenci I- stopnia studenci II-stopnia słuchacze studiów podyplomowych RAZEM Liczba wypożyczeń książek Liczba wypożyczeń na studenta 2006/ , / , / , / , / ,16 III. ZBIORY BIBLIOTEKI 1. Stan ksiąg inwentarzowych: Rodzaj zbiorów Stan liczbowy wg ostatniego numeru z ksiąg inwentarzowych / stan liczbowy uwzględniający ubytki (na dzień ) W roku akademickim 2010/2011przybyło: Podręczniki / egz. Księgozbiór w czytelni / egz. Dokumenty elektroniczne egz. Mapy egz. Bazy elektroniczne 12-1 Biblioteka Główna wzbogaciła się o 2568 egz. książek, dokumentów audiowizualnych i kartograficznych. Ubytkowano 11 voluminów. Na zakup książek, dokumentów elektronicznych i map wydano 79960,49 zł (z tego 50965,30 zł stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych Turystyka i Rekreacja).

3 3 2. Inne źródła gromadzenia zbiorów bibliotecznych: Źródło Liczba egzemplarzy Wymiana międzybiblioteczna 135 Wykładowcy dar 159 Studenci dar 355 Dary od wydawnictw, instytucji, bibliotek Razem: dary wymiana egz. (20310,00 zł) 135egz. (3916,00 zł) Biblioteka Główna pozyskała z darów i wymiany 874 egz. książek. Łączna wartość pozyskanych zbiorów to 24226,00 zł Czasopisma: Biblioteka prenumeruje 77 tytułów czasopism drukowanych. Na ich zakup wydano 14777,00 zł Dodatkowo ponad 5000 czasopism elektronicznych pełno tekstowych dostępnych znajduje się w bazach: EBSCO, Elselvier, Springer Link, Polskie Prawo Gospodarcze oraz lex Prestige. 3. Bazy danych: EMIS (Emerging Markets Information Service), LEX DLA BANKÓW Prestige, Vademecum Głównego Księgowego Prestige, Infor Lex Biblioteka, Biblioteka Harward Business Review, Passport GMID, Baza HR /Wolters Kluwer Proquest (do grudnia 2010) oraz Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki: Science Direct, Springer, Web of Knowledge, EBSCO Publishing, Na utrzymanie dostępu do baz danych wydano: ,61 zł

4 4 IV. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W Bibliotece Głównej zorganizowano szkolenia dla studentów z zakresu korzystania z baz danych: ISI Emerging Markets (1 szkolenie), Lex Prestige oraz Vademecum Głównego Księgowego (1 szkolenie dla studentów), Proquest (1 szkolenie), Science Direct (1 szkolenie), GMID (1 szkolenie ), EBSCO (1 szkolenie). Dodatkowo odbyły się dwa szkolenia dla pracowników Biblioteki, wykładowców i pracowników administracyjnych uczelni: LEX i VGK GMID (szkolenie e-learningowe). Szkolenia przeprowadzili dystrybutorzy baz danych oraz pracownicy Biblioteki. W roku akademickim 2010/2011 testowano dostęp do bazy anglojęzycznej: GMID. Przeprowadzono Szkolenie biblioteczne on-line na platformie Moodle, obowiązkowe dla wszystkich pragnących korzystać z zasobów Biblioteki. Wzięło w nim udział 775 osób. Przeprowadzono praktyki zawodowe dla czterech pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Były to praktyki niezbędne do uzyskania awansu zawodowego (starszy bibliotekarz i kustosz). Praktyki odbywały się w wymiarze 2-tygodniowym i 1- miesięcznym. V. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA WSB Wykaz książek wydanych w roku akademickim 2010/2011: Tytuł Rodzaj wydawnictwa Rok ISBN/ISSN 1 Roczniki Naukowe nr 9 (9) Toruń: Wydaw. WSB, ISSN Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce w dobie transformacji i globalizacji, P. Maśloch (Monografie i Opracowania Naukowe nr 2) czasopismo (17 artykułów) książka (monografia) , ISSN VI PLANY NA ROK AKAD. 2011/ Zmiana wersji programu bibliotecznego na Prolib M21 (międzynarodowy format danych). 2. Przystąpienie do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

5 5 BIBLIOTEKA WYDZIAŁOWA I. INFORMACJE OGÓLNE Biblioteka Wydziałowa mieści się w budynku Uczelni w Bydgoszczy. Zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 131,7 m2. W skład Biblioteki wchodzą: Czytelnia na 24 miejsca, Informatorium wyposażone w 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, w tym do katalogu on-line biblioteki oraz elektronicznych źródeł informacji naukowej, Wypożyczalnia podręczników i pomieszczenie socjalne. Biblioteka jest czynna od wtorku do niedzieli w następujących godzinach: Wtorek piątek Sobota Niedziela W roku akademickim 2010/2011 w Bibliotece Wydziałowej pracowały trzy osoby (wszystkie posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe) na pełnych etatach i jedna na pół etatu. Pracownik na stanowisku kierownika biblioteki (od kwietnia 2011 r. funkcję tę pełni p. Magdalena Łańska), pracownik na stanowisku bibliotekarza ds. zbiorów zwartych i audiowizualnych, bibliotekarz ds. informacji naukowej i wypożyczalni oraz bibliotekarza ds. wydawnictw ciągłych. W roku akademickim 2010/2011 dwaj pracownicy biblioteki, Agnieszka Rybska i Marta Gruszczyńska uczestniczyły w VII Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu, które odbyło się w Poznaniu w dniach września 2011 r. II. POZIOM CZYTELNICTWA W roku akademickim 2010/2011 zanotowano: Odwiedziny: Czytelnia: 2579 Wypożyczalnia: Wypożyczenia: 8005 Udostępnienia: (wypożyczenia 1-dniowe): 606 Prolongaty: 9681 Odwiedziny BW WSB w latach Rok 2007/ / / /2011 Odwiedziny:

6 6 Czytelnictwo w BW WSB latach Rok 2007/ / / /2011 W porównaniu do ubiegłego roku akademickiego wzrost o: wypożyczenia książek (8,3%) udostępnienia (10,4%) Prolongaty (przedłużenia terminów zwrotu) (31%) III. ZBIORY BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ Czasopisma: Biblioteka prenumerowała 47 tytułów czasopism w wersji drukowanej, oraz posiadała dostęp do ponad 5000 czasopism w wersji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem elektronicznych baz danych. Na ich zakup w roku akademickim 2010/2011 wydano 13892,20 zł. Bazy danych: Biblioteka posiadała również dostęp do elektronicznych baz danych: - EMIS Emerging Markets Information Service - Lex dla Banków Prestige - Vademecum Głównego Księgowego Prestiż - Infor Lex Biblioteka - Biblioteka Wiedzy Harvard Business Review Polska - Passport GMID - EBSCO Publishing - Springer - Science Direct - Web of Knowledge - ProQest (do grudnia 2010) Na utrzymanie dostępu do baz danych wydano: 9429,74 zł

7 7 Stan ksiąg inwentarzowych: Rodzaj zbiorów Stan ksiąg inwentarzowych (na dzień ) W roku akademickim 2010/2011 przybyło Podręczniki 2394 egz. 240 egz. Księgozbiór podstawowy 7676 egz egz. Dokumenty elektroniczne 284 egz. 37 szt. Bazy elektroniczne 11 tytułów - 1 tytuł Depozyt 764 egz. 2 egz. Wartość zakupionych książek to 55208,08zł. Innym źródłem gromadzenia księgozbioru są dary. W roku akademickim 2010/2011 biblioteka wzbogaciła się o 315 egz. darów (wartość ok ,76 zł). Pochodziły one z Biblioteki Głównej WSB, od wykładowców, studentów oraz wydawnictw. IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA w BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ W Bibliotece Wydziałowej odbyły się dwa szkolenia dla pracowników Biblioteki, wykładowców i pracowników administracyjnych uczelni: LEX i VGK GMID (szkolenie e-learningowe). Przeprowadzono Szkolenie biblioteczne on-line na platformie Moodle, obowiązkowe dla wszystkich pragnących korzystać z zasobów Biblioteki. Wzięły w nim udział 683 osoby. V. PLANY NA ROK AKADEMICKI 2011/ Zmiana wersji programu bibliotecznego na Prolib M21 (międzynarodowy format danych). 2. Skontrum.

VII. Biblioteka Uczelniana

VII. Biblioteka Uczelniana VII. Biblioteka Uczelniana 1. Wiadomości ogólne Rok akademicki 2012/2013 był 15 rokiem funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała i uzupełniała swoje zbiory,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Warszawa 2011 Spis treści strona: Wstęp 5 6 w Białymstoku 10 w Bydgoszczy 12 w Gdańsku 14 w Katowicach 16 w Krakowie 18 w Lublinie 20 Redakcja: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ informator dla studentów Spis treści Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2 Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2 Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje dla studentów I roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kontakt: ul. Przybyszewskiego 37a 60-356 Poznań tel.: (61) 854 67 59 e-mail: bg@ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne

Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Emilia Lepkowska Politechnika Poznańska w Poznaniu Biblioteka Główna emilia@ml.put.poznan.pl Grzegorz Kostecki Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u 1 Spis treści 1. Struktura organizacyjna... 3 2. Rada Naukowa... 4 3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej...

Bardziej szczegółowo

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników Maria Wrocławska * Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO BAZĄ SUKCESÓW NAUKOWYCH UŻYTKOWNIKÓW? ZMIANY W ORGANIZACJI KOMUNIKACJI NAUKOWEJ W LATACH 2006 2007 [THE LIBRARY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Instrukcja SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 Część 2 WARSZAWA, 2014 rok 1 Spis treści 4. Współpraca z zagranicą......3

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE Oddział w Ciechanowie - najmłodszą jak dotąd placówkę terenową Głównej

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r.

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. Szubin 24.01.2014 PLAN PRACY Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. I. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie jako instytucja kultury, zgodnie ze statutem i przyjętą strategią działania,

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Edycja II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opole 16-17 listopada 2011 Unowocześnianie organizacji i metod

Bardziej szczegółowo

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni Załącznik nr 1 I. Zasady korzystania z Wypożyczalni 1 1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie indywidualne posiadają: a) studenci PWSZ - na podstawie aktualnego wpisu na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece WSB-NLU 269 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 MARIA WANDA SIDOR Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo