Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK. 10 lat Spółki. 45 lat tradycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK. 10 lat Spółki. 45 lat tradycji"

Transkrypt

1

2

3 Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK S.A. 10 lat Spółki 45 lat tradycji

4

5 Historia przedsiębiorstwa w zarysie Rzeszowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Rzeszowie OPGK Geokart Rzeszów GEOKART S.A.

6 Wydawca Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. ul. Geodetów 1, Rzeszów tel. (0 17) Tekst Adam Kozioł Współpraca: Krzysztof Hawroński Zbigniew Iwaszczuk Józef Laskowski Ryszard Michna Andrzej Nowakowski Władysław Stryczek Marek Urbanek Józef Wrona Jacek Zachara Zdjęcia Józef Ambrozowicz Archiwum OPGK Rzeszów S.A. Prywatne zbiory pracowników Opracowanie redakcyjne GEODETA Sp. z o.o. ul. Narbutta 40/20, Warszawa (0 22) Projekt graficzny Maria Rokoszewska Łamanie GEODETA Sp. z o.o. Korekta językowa Katarzyna Jakubowska Druk OPGK Rzeszów S.A. Oprawa Wydawnictwo Drukarnia MITEL s.c. Copyright by OPGK Rzeszów S.A. Rzeszów 2003 ISBN

7 Szanowni Państwo! W roku bieżącym OPGK w Rzeszowie obchodzi dwie ważne rocznice: czterdziestopięciolecie zdobywania doświadczeń, rozwijania wiedzy, technologii i umiejętności, czyli krótko mówiąc tradycji, oraz dziesięciolecie istnienia w formie nowoczesnej spółki akcyjnej. Firma została powołana decyzją ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska z 8 grudnia 1973 roku. W jej efekcie do działającego od 1959 roku Rzeszowskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego dołączono cztery inne przedsiębiorstwa z naszej branży, o czym bardziej szczegółowo w publikacji, którą macie, Szanowni Czytelnicy, przed sobą. Na przestrzeni tych 45 lat nasza firma świadczyła usługi na coraz wyższym rosnącym wraz z wymaganiami klientów poziomie, rozszerzając ofertę i zakres wykonywanych prac. W zmieniającej się rzeczywistości zmienialiśmy się i my. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w związku z kryzysem, który objął także naszą firmę, podjęto decyzję o prywatyzacji przedsiębiorstwa poprzez akcjonariat pracowniczy. Przekształcenia zaowocowały dynamicznym i szybkim rozwojem. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat akcjonariusze coraz większe wypracowywane zyski w całości przeznaczają na rozwój spółki i wprowadzanie najnowszych technologii. Kompetentna, przeszkolona załoga złożona z najwyższej klasy specjalistów: geodetów, topografów, kartografów, informatyków, grafików komputerowych i poligrafów wykonuje mapy, plany oraz inne druki i opracowania. Jako jedna z nielicznych firm w kraju tworzymy mapy dla potrzeb Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w układzie i standardach obowiązujących w NATO. Pracujemy dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, urzędów marszałkowskich i samorządów, wykonując wszystkie specjalistyczne usługi geodezyjno- -kartograficzne i poligraficzne. Jesteśmy przygotowani merytorycznie i technologicznie do konkurowania na rynkach Unii Europejskiej. To dla Was i Waszych potrzeb, Szanowni Klienci, pracujemy, systematycznie podnosząc poziom i zakres świadczonych usług. To Wam, naszym Przyjaciołom, Współpracownikom i Pracownikom, poprzez tę monografię przekazujemy informacje o tradycji, teraźniejszości oraz planach i perspektywach na przyszłość. W rzeczywistość i standardy Unii Europejskiej wchodzimy bogatsi o prawie pół wieku doświadczeń, wyposażeni w najnowszy sprzęt i technologię, z załogą gotową podjąć wyzwania, jakie niosą nowe czasy, i zrealizować każde zadanie w dziedzinie geodezji i kartografii. Jak zawsze jesteśmy gotowi do świadczenia usług naszym dotychczasowym i przyszłym kontrahentom solidnie, terminowo i na najwyższym poziomie. mgr inż. Antoni Frączek Prezes Zarządu OPGK Rzeszów S.A.

8

9 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Powstanie przedsiębiorstwa państwowego Zmiany organizacyjne Ważniejsze prace przedsiębiorstwa ( ) Ważniejsze fakty z historii przedsiębiorstwa Kierownictwo przedsiębiorstwa państwowego Kierownictwo zakładów produkcyjnych

10 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Powstanie przedsiębiorstwa państwowego Grupa Wykonawcza RzOPM na terenie Kombinatu Siarki w Machowie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Rzeszowie utworzone zostało na podstawie zarządzenia nr 77 ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska z 8 grudnia 1973 r. i rozpoczęło działalność 1 stycznia 1974 roku. Firma powstała w wyniku integracji kilku przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych działających w województwie rzeszowskim: Rzeszowskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego (RzOPM), działającego od 1959 roku, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego (w kościółku ); 8

11 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej ( Komunalka ), z siedzibą przy ul. Naruszewicza; Miejskiej Pracowni Geodezyjnej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie, mieszczącej się przy ul. Mickiewicza; Miejskich Pracowni Geodezyjnych przy Prezydiach Miejskich Rad Narodowych w Sanoku, Stalowej Woli i Przemyślu; Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie (PPF), działającego od 1950 roku, mającego siedzibę przy ul. Marchlewskiego (obecnie Lisa-Kuli) tę ostatnią jednostkę włączono dopiero w roku Nowo utworzona firma wchodziła w skład Zjednoczenia Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych GEOKART i podlegała Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. Dyrektorem naczelnym OPGK w Rzeszowie mianowano mgr. Mieczysława Koryla, dotychczasowego dyrektora RzOPM. Siedziba dyrekcji mieściła się w Rzeszowie, w kościółku przy ul. Dąbrowskiego, a poszczególne zakłady ulokowano w większych miastach: Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, Krośnie, Sanoku, Mielcu, Łańcucie, Stalowej Woli i Tarnobrzegu w lokalach będących dotychczasowymi siedzibami przedsiębiorstw, z których OPGK zostało utworzone. Już na początku lat 70. dyrektor Koryl wystąpił z inicjatywą skupienia w jednym miejscu wszystkich jednostek administracji i wykonawstwa geodezyjnego (ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz OPGK i WBGiTR). Realizując tę wizję, w roku 1973 przy ulicy Geodetów w Rzeszowie rozpoczęto budowę kompleksu dwóch budynków: 4- i 14-piętrowego. Budowę pierwszego, niższego, zakończono w roku Prace przy drugim, rozpoczęte dopiero w roku 1975, trwały bardzo długo ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą w kraju i ostatecznie budynek został dopuszczony do eksploatacji w 1990 roku. KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Mgr inż. Franciszek Łukszo, dyrektor RzOPM przed wyjazdem w teren Dyrektor Zjednoczenia GEOKART Jerzy Wysocki wmurowywuje kamień węgielny pod budowę wysokiego budynku OPGK Rzeszów 9

12 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Franciszek Raba obsługuje nowoczesny instrument BRT 006 W roku 1976 zaczęto zasiedlać nowy 4-piętrowy budynek. Jako pierwsza wprowadziła się do niego Pracownia Fotogrametrii. Następnie przeniesiono tam dyrekcję przedsiębiorstwa wraz z zapleczem (1977 r.) Dział Służby Pracowniczej, Dział Zaopatrzenia i Administracji Gospodarczej, Dział Planowania i Ekonomiki, Dział Księgowości, Dział Finansowy, Dział Transportu Samochodowego oraz działy techniczne: Kontroli Jakości, Technologii, Przygotowania i Likwidacji Produkcji. W nowym budynku znalazły się również trzy jednostki specjalistyczne: Zakład Geodezji Ogólnej, Zakład Topo-Karto, Zakład Reprodukcji Kartograficznej, a także Warsztat Napraw i Konserwacji Sprzętu. W latach następnych przedsiębiorstwo inwestowało w siedziby zakładów terenowych, wykupując własnościowe prawo do lokali w nowo wznoszonych budynkach w Sanoku (1988 r.), Krośnie (1983 r.), Tarnobrzegu (1992 r.) i Stalowej Woli (1991 r.). Pozostałe zakłady terenowe zajmowały pomieszczenia wynajmowane. Powstały również dwa ośrodki wypoczynkowe dla pracowników: w Radawie i w Solinie. Od grudnia 1977 roku firma używała nazwy Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Geokart w Rzeszowie (w skrócie: OPGK Geokart Rzeszów). W chwili powstania, tuż po przejęciu integrowanych firm, OPGK Rzeszów zatrudniało około 1300 pracowników. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy byłego RzOPM około 440 osób. Narada w gabinecie dyrektora: dyrektor mgr Mieczysław Koryl, inż. Witold Szymczyk, Stanisław Madejowski, mgr Otylia Tabor, inż. Władysław Krawiec 10

13 Zmiany organizacyjne KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo kilkakrotnie zmieniało swoje struktury organizacyjne. Niektóre jednostki likwidowano, inne integrowano, w miejsce starych tworzono nowe. 16 października 1978 r. powołano Pracownię ETOiPD (Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i Przetwarzania Danych), która działała jako samodzielna jednostka do 2 stycznia 1989 r., kiedy to została włączona do Zakładu Geodezji Ogólnej. W 1984 r. do tego samego zakładu włączono Pracownię Fotogrametrii, a 1 lutego 1989 r. także Zakład Rzeszów. Likwidacji uległy Zakłady w Mielcu (1 października 1990 r.), Łańcucie (1 stycznia 1991 r.) i Sanoku (1 października 1991 r.). Na ich bazie powstały w tych miastach pracownie. Specjalistyczne Zakłady Topo-Karto i Reprodukcji Kartograficznej zostały połączone w roku 1978, tworząc Zakład Topografii, Kartografii i Reprodukcji. Z kolei od 1 marca 1989 r. z zakładu tego wyłączono Pracownię Reprodukcji, tworząc z niej Zakład Reprodukcji Kartograficznej i Poligrafii. Samodzielną jednostką był także Zakład Serwisowo-Naprawczy Sprzętu Geodezyjnego działający w latach i zajmujący się naprawami, konserwacją oraz produkcją sprzętu geodezyjnego. Na jego bazie powołana została w roku 1989 nowa jednostka gospodarcza GEOTRAS Sp. z o.o., która realizowała podobne zadania. W nowej rzeczywistości gospodarczej po roku 1989, w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz w związku z zamiarem prywatyzacji przedsiębiorstwa, zaistniała potrzeba likwidacji pracowni terenowych: w Mielcu i Sanoku (1 czerwca 1992 r.) oraz w Łańcucie (1 lipca 1992 r.). Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Geokart w Rzeszowie zostało ostatecznie zlikwidowane 1 marca 1993 r. Majątek przedsiębiorstwa i zobowiązania prawne przejęła w odpłatne korzystanie Spółka GEOKART RZE- SZÓW S.A. Narada techniczna kierownictwa: inż. Łucjan Pietluch, inż. Leszek Rybka, inż. Witold Szymczyk, mgr inż. Marian Liszka, mgr inż. Bronisław Duma Pomiar osnowy w Jeziórku. Józef Piwowar i Roman Nyrka 11

14 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Ważniejsze prace przedsiębiorstwa w latach Za chwilę zastabilizujemy punkt osnowy szczegółowej II klasy (Rymanów, 1983 r.): Antoni Zdrada, Janina Krupa, Maria Wilczyńska, mgr inż. Adam Kozioł Janusz Bochenek w zmaganiach z dalmierzem EOK Osnowy geodezyjne W drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku zastosowanie w pomiarach geodezyjnych znalazły dalmierze elektrooptyczne. Nastąpił też rozwój technik wykonywania obliczeń geodezyjnych przy wykorzystaniu elektronicznych maszyn cyfrowych. Pozwoliło to na zakładanie nowego typu osnów geodezyjnych zbudowanych z nieregularnych sieci kątowo-liniowych, dla których można było określić współrzędne punktów z dużo większą niż dotychczas dokładnością. Gdy w końcu lat 70. w PPGK w Warszawie zakończono prace nad obliczeniem osnowy podstawowej I klasy, rozpoczęło się wdrażanie nowej metody zakładania osnów szczegółowych II, a później III klasy. OPGK Geokart w Rzeszowie było jednym z pierwszych przedsiębiorstw w kraju, które stosowało ją w praktyce. W roku 1979 brygada pod kierownictwem początkowo mgr. inż. Mariana Dworzańskiego, a później mgr. inż. Adama Kozioła założyła szczegółową osnowę II klasy na obiekcie Ropczyce Sędziszów. Kolejnymi obiektami były: Krosno, Rymanów Iwonicz, Mielec, gminy Kuryłówka i Strzyżów, Pruchnik, Zapora Niwiska, Brzozów i Kolbuszowa. W następnych latach spośród wykonawców, którzy zdobyli doświadczenie w zakładaniu osnów szczegółowych II i III klasy, powołano kolejne brygady pod kierownictwem mgr. inż. Franciszka Gmiterka, Adama Stramskiego, Andrzeja Ślusarza, Józefa Wrony (starszego), które wykonywały ten asortyment robót na terenie województwa rzeszowskiego. 12

15 2. Mapa zasadnicza Jednym z najważniejszych zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii było pokrycie całego kraju jednolitą, nowoczesną mapą zasadniczą i utrzymanie jej w stałej aktualności. W roku 1975 opracowano Krajowy program wykonania i modernizacji mapy zasadniczej mający na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych i eksploatacyjnych w gospodarce, a w szczególności w gospodarce ziemią, w planowaniu przestrzennym, projektowaniu i realizacji budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, w gospodarce leśnej, wodnej oraz w ochronie środowiska. Praktyczna realizacja tego programu rozpoczęła się w 1979 roku, w czym aktywnie uczestniczyło OPGK Geokart w Rzeszowie, angażując prawie połowę swojej mocy produkcyjnej w prace przy mapie zasadniczej. Stosowano przy tym nowoczesne metody fotogrametryczne zarówno numeryczne, jak i analogowe. Mapę zasadniczą wykonywano w Zakładzie Geodezji Ogólnej oraz w zakładach terenowych. 3. Ewidencja gruntów W roku 1977 GUGiK opracował i przekazał do realizacji nowoczesny model ewidencji gruntów oraz program modernizacji gruntów dla obszarów miast. Prace z tego zakresu podjęto również w OPGK Geokart Rzeszów. Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów były ściśle związane z wykonaniem mapy zasadniczej, co wynikało z samych procesów technologicznych oraz obowiązku wykorzystania danych źródłowych z mapy zasadniczej, takich jak granice administracyjne i władania, budynki, układ komunikacyjny, użytki gruntowe oraz kontury klasyfikacji gleboznawczej. W związku z tym prace prowadzone były w pierwszej kolejności na terenie miast, a dopiero później gmin. Zastosowano w nich informatyczny podsystem ewidencji gruntów EWGRUN, a do obliczeń wykorzystano maszynę cyfrową ODRA 1304 pracującą na Politechnice Rzeszowskiej. Pierwsze obiekty (Błażowa, Cieszanów, Rymanów, Lesko, Kolbuszowa, Hrubieszów, Krasnobród oraz Frampol) opracowano w Pracowni ETO kierowanej przez mgr. inż. Czesława Hnacika. Od 1988 roku ewidencję gruntów zakładano i modernizowano, korzystając już z komputerów PC. KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Fragment mapy zasadniczej z 1976 r. Kazimierz Krajewski oblicza analogowo powierzchnie działek,

16 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE W pracowni fotogrametrycznej w Machowie: mgr inż. Romuald Dziuszyński, mgr inż. Maria Cisowska kierownik pracowni, Bogusław Bereś Grupa Wykonawcza RzOPM przed swoją siedzibą w baraku, w Machowie 4. Geodezyjna obsługa inwestycji Znaczny udział w produkcji OPGK Geokart Rzeszów miały prace związane z obsługą geodezyjną inwestycji. Doświadczona, wysoko kwalifikowana kadra wywodząca się z RzOPM, liczne grono absolwentów wyższych uczelni, mocne oparcie w zapleczu naukowym IGiK oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt geodezyjny umożliwiały wykonywanie skomplikowanych zadań realizacyjnych. Najważniejsze inwestycje obsługiwane przez OPGK Geokart Rzeszów to: a) Zagłębie Siarkowe Obsługę geodezyjną Kombinatu Siarkowego w Machowie przedsiębiorstwo dostało w spadku po zintegrowanym RzOPM. Już od 1959 roku przy obsłudze tej 14

17 inwestycji działała Grupa Wykonawcza RzOPM, której kierownikami byli kolejno: inż. Władysław Kałużny, mgr inż. Danuta Cisowska-Wolak, inż. Krzysztof Cisek oraz mgr inż. Jan Bąk. Od 1968 r. grupa miała własną komórkę fotogrametryczną kierowaną przez mgr inż. Marię Cisowską, która jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła do produkcji metody fotogrametrii naziemnej. Na bazie Grupy Wykonawczej został utworzony Zakład Terenowy w Tarnobrzegu, który prowadził roboty w kopalniach Machów, Jeziórko, Grzybów i Osiek. b) Linia Hutniczo-Siar o-siarkowa OPGK Geokart Rzeszów uczestniczyło również w realizacji wielkiej inwestycji PRL-u, jaką była budowa Huty Katowice i towarzyszącej jej Linii Hutniczo-Siarkowej, która miała służyć do kolejowego transportu rudy żelaza z ZSRR. Brygada Zakładu TGO pod kierownictwem Jana Sowy wykonała mapę do celów projektowych dla 76-kilometrowego odcinka tej linii (Przędzel k. Niska Strzegomek k. Osieka). Obsługę geodezyjną budowy prowadziła także brygada pod kierownictwem Jana Sowy, a w końcowym okresie prac Zygmunta Wróbla. Główne prace obejmowały wytyczenie osi magistrali, sporządzenie dokumentacji do wywłaszczenia pasa kolejowego, pomiary geodezyjne przy budowie nasypów, przepustów, przejazdów, stacji rozdzielczych, przepraw mostowych (w tym przez Wisłę), budowli towarzyszących oraz przy układaniu torów. c) Zapory y wodne w Solinie i Besku Obsługa zapór w Solinie i Besku to także spadek po RzOPM. Rozpoczęta w 1960 roku budowa zapory w Solinie była obsługiwana przez grupę geodezyjną, którą kierowali kolejno: Jan Gałęza, inż. Łucjan Pietluch i mgr inż. Krzysztof Klimowicz. Po integracji Zakład Terenowy w Sanoku przejął prowadzenie cyklicznych obserwacji osiadań i przemieszczeń tego obiektu. Obsługa geodezyjna budowy zapory w Besku prowadzona była w latach przez grupę pomiarową pod kierownictwem inż. Mieczysława Olszewskiego. KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Jan Gałęza z zespołem przy zaporze w Solinie Budowa słupa obserwacyjnego na terenie zapory w Solinie 15

18 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Pomiar siatki realizacyjnej drutami inwarowymi Prace realizacyjne Niełatwe było życie geodety w Bieszczadach d) Obsługa zakładów przem emysło słowy wych Geodetów z OPGK Geokart Rzeszów nie zabrakło także na licznych budowach zakładów przemysłowych i przy pomiarach parametrów maszyn i urządzeń. Najważniejszymi obiektami obsługiwanymi w tamtych latach były: Huta i Elektrownia Stalowa Wola, Wytwórnie Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, Elektrownia Załęże, huty szkła w Jarosławiu, Sandomierzu i Krośnie, WSK Gorzyce, węzeł kolejowy Medyka, Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil w Sanoku i Dębicy, Gamrat w Jaśle. Roboty te prowadziły brygady pomiarowe z najbliższych zakładów terenowych przedsiębiorstwa. 5. Pomiary leśne Poważny udział w produkcji geodezyjnej miały pomiary wykonywane na zlecenie Państwowych Gospodarstw Leśnych w lasach bieszczadzkich, leżajskich i strzyżowskich, objętych działaniem Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. W ramach tych prac zakładano osnowy geodezyjne, wykonywano pomiary granic rolno-leśnych, przeprowadzano regulację stanów prawnych, sporządzano mapy gospodarcze w skali 1:5000. Największy udział w tym miały zespoły Franciszka Duplagi, Jana Sowy i Józefa Duplagi. 16

19 6. Fotogrametria Pracownia Fotogrametrii przejęta z RzOPM została znacznie rozbudowana i usprzętowiona. Zakupiono urządzenia firmy Carl Zeiss Jena: Stecometr C z koordimetrem (w późniejszym okresie podłączono go do mikrokomputera), dwa Stereometrografy F z koordimetrem F, dwa Topocarty B (jeden z przystawką Ortophoto B), Laser-Transmark B, Interpretoscop C, kamerę fotogrametryczną UMK 1318 i dwa fototeodolity. Dynamiczny rozwój fotogrametrii w tym okresie spowodował duże zmiany w tradycyjnej technologii geodezyjnej opartej na pomiarach bezpośrednich. W OPGK Geokart Rzeszów w produkcji stosowano zarówno fotogrametrię naziemną, jak i lotniczą. W ramach tej pierwszej wykonywano inwentaryzacje architektoniczne zabytków metodą kreskową (Rzeszów, Przemyśl), a także pomiar ruchu mas ziemnych metodą profili niestabilizowanych i warstwicową (zwałowiska Kopalni Siarki w Machowie). Przedsiębiorstwo prowadziło również pomiary odkształceń budowli metodą paralaks czaso- KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Fotogrametryczne pomiary przemyskiej starówki (1978 r.): Bożena Czubryt, Marian Karciński, Ryszard Dłuszyński Inwentaryzacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Przemyślu (1978 r.) 17

20 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Przy fototeodolicie Zbigniew Śnieżyński, Kopalnia Siarki w Jeziórku Pomiary topograficzne, przy stoliku Władysław Szafran wych punktów sygnalizowanych, jednak zaniechano tej metody z uwagi na zbyt małą dokładność. Fotogrametrię lotniczą wykorzystywano do wykonywania aerotriangulacji osnowy polowej i kameralnej oraz do opracowań map sytuacyjno-wysokościowych na autografach, do pomiarów osiadań terenu Kopalni Siarki w Jeziórku metodą teoretycznej siatki kwadratów oraz do aktualizacji map topograficznych i tworzenia ortofotomapy. 7. Mapy topograficzne OPGK Geokart Rzeszów było jednym z pięciu przedsiębiorstw w kraju (obok PPGK oraz OPGK-ów w Krakowie, Poznaniu i Białymstoku), które wykonywały mapy topograficzne dla potrzeb wojskowych i gospodarczych. W latach opracowano szczegółową mapę topograficzną kraju w skali 1:10 000, a dla obszarów intensywnego rozwoju gospodarczego w skali 1:5000. Mapy wykonywano metodą kombinowaną, tzn. z wykorzystaniem fotomapy, a w odniesieniu do terenów górzystych metodą autogrametryczną. Prowadzono także w ograniczonym zakresie produkcję map w skali 1: i 1: drogą generalizacji map 1: W latach zakończono opracowanie pierwszej edycji map topograficznych dla potrzeb gospodarczych (1:10 000). W OPGK Geokart Rzeszów z powodzeniem wdrożono i stosowano nowoczesną technikę rytowania map na foliach poliestrowych oraz technikę fotoskładu do montażu opisów i oznaczeń na mapach. 8. Reprodukcja i poligrafia Przedsiębiorstwo posiadało nowoczesny Zakład Reprodukcji i Poligrafii wyposażony między innymi w: dwie kamery fotoreprodukcyjne AHZ, trzy maszyny offsetowe (Zetaconte, Invicta i Dominant), kopioramy, światłokopiarki Océ oraz inny sprzęt peryferyjny. Wykonywano tam wszelkiego typu przeskalowania i montaż map, odnawianie zniszczonych pierworysów i matryc. Jako jedna z nielicznych firm w kraju OPGK Geokart Rzeszów drukowało mapy topograficzne. Znaczną część produkcji tego zakładu stanowił druk offsetowy różnych innych materiałów: etykiet, folderów, instrukcji, plakatów, kalendarzy, czasopism itp. 18

21 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Fragment mapy topograficznej w skali 1:25 000, Libia, 1985 r. 9. Prace eksportowe Eksport usług geodezyjnych i kartograficznych realizowany był przez GUGiK za pośrednictwem przedsiębiorstw wchodzących w skład Zjednoczenia GEOKART w ramach umów z centralami i przedsiębiorstwami handlu zagranicznego (Budimex, Dromex, Polservice, Wadeco, Resbud, PEGiK Geokart itp.). Pracownicy OPGK Geokart Rzeszów, urlopowani na czas kontraktów, uczestniczyli w bezpośrednich pomiarach geodezyjnych za granicą, a na miejscu w kraju wykonywano dla kontrahenta zagranicznego opracowania kartograficzne, fotogrametryczne i reprodukcyjne. Przedsiębiorstwo uczestniczyło w pracach na terenie Libii ( Wielka Rzeka ), Iraku (Kirkuk, Bagdad), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu-Zabi), Kuwejtu oraz Kamerunu i Nigerii. Zakładano tam i mierzono poziome i pionowe osnowy geodezyjne, opracowywano mapy do celów gospodarczych oraz obsługiwano inwestycje, takie jak drogi, rurociągi czy zakłady przemysłowe. Wielu pracowników wyjeżdżało też na kontrakty indywidualne, przeważnie na budowy w Czechosłowacji, NRD i ZSRR. Erbil w Iraku, geodeci pod ochroną wojska (1984 r.) Fragment mapy topograficznej w skali 1:50 000, Kamerun, 1989 r. 19

22 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Na stanowisku serwisowym mgr inż. Zdzisław Stecko Wykrywacz urządzeń podziemnych GEOTRAS 3, produkcja OPGK Geokart Rzeszów 10. Serwis i produkcja sprzętu geodezyjnego Od roku 1976 w OPGK Geokart Rzeszów istniał Warsztat Napraw i Konserwacji Sprzętu Geodezyjnego, przekształcony dwa lata później w Pracownię Napraw i Konserwacji Sprzętu Geodezyjnego. Warsztat posiadał autoryzację firmy Carl Zeiss Jena w zakresie napraw i konserwacji instrumentów optycznych tej firmy, a jego pracownik Stanisław Pietryka odbył specjalistyczne szkolenie w zakładach w Jenie. Serwisem kierowali kolejno: Wiesław Sołczyk, mgr inż. Zdzisław Żegocki, inż. Mieczysław Nazim, mgr inż. Zdzisław Stecko. W 1985 roku pracownię przekształcono w Zakład Serwisowo-Naprawczy, którym kierował mgr inż. Ryszard Komórek. Oprócz bieżących napraw i konserwacji sprzętu należącego do przedsiębiorstwa wykonywano także usługi dla podmiotów zewnętrznych. Zakład wytwarzał drobny sprzęt geodezyjny: tyczki, stojaki do tyczek, węgielnice, szpilki, piony sznurkowe, tyczki teleskopowe i pryzmaty dalmiercze. Na szczególne podkreślenie zasługuje produkcja jednego z pierwszych w kraju lokalizatorów urządzeń podziemnych o nazwie GEOTRAS, skonstruowanego przez pracowników przedsiębiorstwa: inż. Wiesława Ziemiańskiego i mgr. inż. Zdzisława Steckę. 20

23 11. Prowadzenie ośrodków dokumentacji i ZUD Z chwilą wprowadzenia zmian w organizacji przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych w kraju i utworzenia OPGK-ów GUGiK przekazał im składnice materiałów geodezyjno-kartograficznych. Dzięki temu powstały warunki do unowocześnienia sposobów korzystania z materiałów geodezyjno-kartograficznych. W strukturze OPGK Geokart Rzeszów wydzielone zostały jednostki organizacyjne w postaci ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, które działały przy wszystkich zakładach produkcyjnych: w Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, Łańcucie, Mielcu, Krośnie, Stalowej Woli, Sanoku i Tarnobrzegu. W roku 1985 jednostki te zostały wyłączone ze struktury Przedsiębiorstwa i znalazły się w gestii wydziałów geodezji i gospodarki gruntami urzędów wojewódzkich, jednakże jeszcze przez pewien czas ich prowadzenie zlecano pracownikom OPGK Geokart Rzeszów. Podobna sytuacja miała miejsce z prowadzonymi w pewnym okresie przez Przedsiębiorstwo zespołami uzgodnień dokumentacji (ZUD-ami). 12. Mapa hydrograficzna W roku 1986 Przedsiębiorstwo rozpoczęło uruchamianie produkcji nowego asortymentu robót: mapy hydrograficznej 1: Prace wdrożeniowe w ramach zawartej umowy prowadziło Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Poznaniu, wyspecjalizowane w opracowywaniu map hydrograficznych. W listopadzie 1986 roku 11 pracowników OPGK Geokart Rzeszów (Wacław Bańka, Kazimiera Bieg, Józef Bojakowski, mgr inż. Józef Chruszczyński, Bogusława Ciejka, mgr inż. Adam Kozioł, Lucyna Krupa, mgr Tadeusz Lizak, Leszek Niemiec, mgr Teresa Pastuła, Elżbieta Porada) odbyło przeszkolenie hydrograficzne prowadzone przez naukowców-hydrografów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W następnym roku przystąpiono do wykonania dwóch arkuszy mapy hydrograficznej: Rzeszów i Łańcut. Prace zakończone w marcu 1988 roku prowadzone były pod nadzorem naukowym dr. hab. Zdzisława Michalczyka z Zakładu Hydrografii UMCS w Lublinie, który również opracował komentarze do tych map. W latach wykonano jeszcze 5 arkuszy mapy hydrograficznej: Mielec, Kolbuszowa, Leżajsk, Strzyżów, Kańczuga. KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Fragment mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz Rzeszów 21

24 KORZENIE OPGK GEOKART Ważniejsze fakty z historii przedsiębiorstwa W RZESZOWIE A może by tak coś policzyć? Compucorp 392 Kalkulator programowany HP Informatyzacja Druga połowa lat 70. XX wieku to okres, w którym do produkcji geodezyjno-kartograficznej i do zarządzania przedsiębiorstwem zaczęła wkraczać informatyka. Stało się to możliwe dzięki otwarciu Polski na Zachód i importowi narzędzi informatycznych. Na początku były to kalkulatory arytmetyczne i programowane firm Casio i Calcomp, a zwłaszcza niezastąpione kalkulatory programowane HP-25 i HP-45. Przedsiębiorstwo posiadało również urządzenia Compucorp 392 z programowalną pamięcią na taśmie magnetofonowej (od 1976 r.). Kalkulatory wyposażone w funkcje trygonometryczne i możliwości programowania znacznie uprościły i przyspieszyły obliczenia geodezyjne. Informatyzacja Przedsiębiorstwa oparta na elektronicznych maszynach liczących rozpoczęła się w roku 1978 wdrożeniem systemu planowania i sprawozdawczości bezpośredniej produkcji PROPOD (pod kierownictwem inż. Ryszarda Faca) oraz wdrożeniem systemu ewidencji gruntów EWGRUN (pod kierownictwem inż. Mieczysława Zagockiego). Przedsiębiorstwo korzystało z komputerów ODRA 1204 i 1305 pracujących na Politechnice Rzeszowskiej, w ZETO Rzeszów i ETOB Rzeszów. Dopiero w roku 1982 zakupiono specjalistyczną maszynę cyfrową GEO-20. Była ona wykorzystywana głównie do wykonywania obliczeń osnów geodezyjnych, powierzchni działek oraz współrzędnych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (programy: BANK-20, EWA- 20, SIEĆ-20, XFAS, PROCEDURY, NI-20, PGMP). GEO-20 została wyłączona z produkcji w 1991 roku. Koniec lat 80. to początek ery mikrokomputerów. MERITUM II pierwszy składak rodzimej produkcji z pamięcią masową na taśmie magnetofonowej pojawił się w przedsiębiorstwie w 1986 r. W roku 1988 zakupiono prawdziwe komputery IBM PC XT i AT z procesorem i286 i dyskami twardymi typu Winchester. W latach następnych dokonywano zakupów kolejnych pecetów, o coraz większych mocach obliczeniowych (procesory i386 oraz i486). Wyposażono w nie wszystkie zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa. Wykonywano na nich przede wszystkim obliczenia geodezyjne (programy: GEO, SPOG, SIEĆ POZ, SIEĆ WYS oraz MODULNET, PRZEM, WSG autorstwa dr. Romana Kadaja), zakładano część opisową ewidencji gruntów (programy: MSEG, EWGRUN). Wraz z komputerami zastosowano kartometry KAR-A2 oraz urządzenie kreślące Digigraf. Na podkreślenie zasługuje olbrzymi wkład pracy we wdrożenia technik informatycznych mgr inż. Renaty Wojtanowskiej, długoletniej pracownicy Pracowni ETOiPD. 22

25 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE 2. Sprzęt pomiarowy Pierwsze lata działalności OPGK Geokart Rzeszów przypadły na okres gwałtownego rozwoju przyrządów geodezyjnych, zwłaszcza do pomiarów odległości. Do produkcji geodezyjnej weszły wtedy dalmierze mikrofalowe i elektrooptyczne. Początkowo były to instrumenty z firmy Carl Zeiss Jena i Wild. Pierwszym dalmierzem w przedsiębiorstwie był zeissowski EOK 2000 zakupiony w 1973 roku, przejęty z RzOPM. W roku 1974 firma nabyła dalmierz DI-10 firmy Wild, a rok później szwedzki dalmierz elektrooptyczny AGA 12, który był bardzo wygodną nasadką na teodolit. Kolejne instrumenty to dalmierze AGA 12A (1977 r.). W roku 1978 zastosowano w przedsiębiorstwie dalmierze luminescencyjne DLS polskiej produkcji, jednak ze względu na niewygodne warunki obsługi i pomiaru nie przyjęły się one w szerszym zastosowaniu. Zbigniew Śnieżyński przy dalmierzu EOK 2000 Franciszek Raba z niwelatorem Ni 025 na moście przez Wisłę w Nagnajowie 23

26 KORZENIE OPGK GEOKART W RZESZOWIE Obserwacje ze słupa sieci trygonometrycznej. Zapora Besko (1977 r.). Inż. Mieczysław Olszewski pracuje teodolitem Wild T3 W latach dokonano zakupów dalmierzy EOT 2000 firmy Zeiss Jena zintegrowanych z teodolitem optycznym. Kolejne generacje sprzętu to już znakomite nasadki dalmiercze firmy Wild: DI-4L, DI oraz nasadki Red Mini2 firmy Sokkisha. W roku 1991 pojawił się w przedsiębiorstwie pierwszy tachimetr elektroniczny (total station) Elta 6 z rejestratorem REC 500 firmy Opton, a w roku 1992 kolejny Elta 5, także z rejestratorem REC 500. Do pomiarów kątowych wykorzystywano głównie teodolity optyczne Theo 010A i Theo 020A (Zeiss) oraz T3 i T2 (Wild). Najpopularniejszymi niwelatorami były: Ni 025 i Koni 007 Zeissa. EOK 2000 Theo 020A Pomiary sytuacyjno- -wysokościowe. Przy teodolicie Theo 010A z nasadką dalmierczą Marian Karciński 24

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA SYMBOL CYFROWY 311[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać metody i narzędzia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM Stowarzyszenie Geodetów Polskich Geodezyjna Izba Gospodarcza Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Warszawa, 20-02-2013 r. GEODEZJA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego MEWA S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego MEWA S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO MEWA S.A. sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii D W związku z umową zawartą pomiędzy Emitentem oraz Black Red White S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze z

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy:

1. Pozyskane w trybie określonym wart. 12 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 49-2722- Poz. 493 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. (poz. 493) Załącznik nr 1 RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: 10.00

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. LWA/4101-04-03/2011 P/11/107 Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku. Zarząd Fabryk Sprzętu i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UHWAŁA Nr 296/V/10 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 11 marca 2010 roku

UHWAŁA Nr 296/V/10 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 11 marca 2010 roku UHWAŁA Nr 296/V/10 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Józefowie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bezpieczne Miasto zwana dalej w dalszej części statusu Fundacją ustanowiona została przez :

Fundacja Bezpieczne Miasto zwana dalej w dalszej części statusu Fundacją ustanowiona została przez : STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE MIASTO Postanowienia ogólne l Fundacja Bezpieczne Miasto zwana dalej w dalszej części statusu Fundacją ustanowiona została przez : 1) Gmina Zielona Góra o statusie miejskim,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ZARZĄDZENIE NR II/1/2012 Z DNIA 06.02.2012 R. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 14:27:42 Numer KRS: 0000094911 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

Dział 2 Przedmiot i zakres działania

Dział 2 Przedmiot i zakres działania załącznik do uchwały Nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku zmieniony uchwałą Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI RADY NADZORCZEJ ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2009. W skład Rady Nadzorczej w trakcie całego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Opis łączących się Spółek

Opis łączących się Spółek ., 1. 2. z z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1098, z 2002 r. Nr 37, poz. 330. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 lutego 2016 r. z dnia. 2016 r.

Projekt z dnia 11 lutego 2016 r. z dnia. 2016 r. USTAWA Projekt z dnia 11 lutego 2016 r. z dnia. 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja nosi nazwę Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych i jest zwana dalej Fundacją. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo