1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. OPIS PROJEKTU 2. MACIERZ DYSKOWA. Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej. 1. OPIS PROJEKTU Ideą niniejszego postępowania jest budowa bezpiecznego i wydajnego środowiska w oparciu o techniki wirtualizacji i maksymalne wykorzystanie korzyści z nich płynących. Model projektowanego środowiska zawiera jedno centrum przetwarzania danych jednak z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne centrum, rozdzielne lokalizacyjnie, połączone światłowodem oraz zapewniające możliwość redundancji na poziomie macierzy dyskowych i replikacji danych miedzy nimi. Model zawiera również system backupu oparty o bibliotekę taśmową wraz z oprogramowaniem - dostawa biblioteki taśmowej jest wyłączona z niniejszego postępowania, jednakże dostarczana w postępowaniu infrastruktura musi wspierać opisywaną funkcjonalność. W centrum przetwarzania danych na dostarczonych serwerach skonfigurowana zostanie farma dwóch serwerów ESX. Na dwóch z serwerów posiadanych przez zamawiającego zostaną skonfigurowane funkcjonalności pomocnicze na pierwszym uruchomiony zostanie podstawowy serwer usługi katalogowej ActiveDirectory, drugi będzie pełnił role serwera sterującego farmą serwerów wirtualnych. Wyposażenie dostarczonej macierzy dyskowej zapewniać będzie pełną redundancję jej elementów składowych, a skonfigurowane logiczne przestrzenie dyskowe umożliwiać będą awarię minimum jednego dysku na jeden obszar. Z macierzy dyskowej wydzielona zostanie przestrzeń dyskowa dla serwerów posiadających karty FC. Elementy infrastruktury połączone zostaną w sieć SAN przy założeniu obowiązkowej redundancji każdego jej składnika (przełączniki FC, karty HBA, kontrolery macierzy). Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja: - macierzy dyskowej - dwóch serwerów dedykowanych do klastra VMWare - szafy serwerowej wraz z zasilaczem awaryjnym - przełączników sieci SAN FC - licencji VMWare, Microsoft Windows Server wykonanie usług instalacyjnych - zorganizowanie szkoleń Wszystkie elementy dostarczanej infrastruktury sprzętowej za wyjątkiem zasilacza awaryjnego UPS (serwery, macierz, szafa) muszą pochodzić o jednego producenta. 2. MACIERZ DYSKOWA Przez macierz dyskowa Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów, serwerów wirtualizujących etc). Wymaganie parametry macierzy: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa oraz sposób instalacji 2. Technologia dostępu do macierzy Konstrukcja typu Rack przeznaczona do instalacji w szafie 19. Macierz dostarczona wraz z niezbędnym okablowaniem i akcesoriami umożliwiającymi montaż w dostarczonej szafie. Redundantna sieć Storage Area Network 4 Gb/s Co najmniej 2 zewnętrzne interfejsy FC 4 Gb/s w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC) Co najmniej 2 wewnętrzne interfejsy FC minimum 4 Gb/s (do obsługi Urząd Miejski w Nysie 1

2 napędów dyskowych) w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC) 3. Możliwości rozbudowy macierzy Minimum 96 dysków (rozbudowa bez utraty danych i konieczności ich dyskowej odtwarzania z backupu) Licencja musi obejmować maksymalną dla danej macierzy ilość półek dyskowych oraz dysków (96) Licencja musi obejmować następujące systemy operacyjne: 4. Dostarczone licencje - MS Windows - Linux - VMWare - HP-UX - Novell Licencja musi obejmować 100 dołączonych hostów z odseparowanymi kanałami (tzw. LUN masking) Licencja musi obejmować nieograniczoną pojemność macierzy Macierz musi posiadać możliwość kopii migawkowej i synchronizacji pomiędzy macierzami (licencja niewymagana) 5. Zainstalowane dyski 9 x 400 GB / 10K FC 6. Typ obsługiwanych napędów dyskowych 7. Sposób zabezpieczania danych 1. Low-Cost FC/FATA/SATA z możliwością dowolnego mieszania (Low- Cost FC/FATA/SATA oraz FC w obrębie pojedynczej półki dyskowej) macierzy dyskowej 2. Hot Plug z dwoma interfejsami dla danych RAID0, RAID1, RAID5, realizowane sprzętowo; Definiowanie globalnych zapasowych napędów dyskowych SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej dla różnych grup dyskowych (grup RAID)) Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych 8. Wydajność macierzy dyskowej Minimum IOPS dla operacji odczytu z pamięci cache 9. Tryb pracy kontrolerów macierzowych Tryb active/active dla pojedynczego woluminu logicznego LUN Minimalna wielkość 4GB Zabezpieczenie kopią lustrzaną (mirror) pamięci CACHE kontrolerów 10. Pamięć CACHE macierzowych Podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE kontrolerów macierzowych przez minimum 72h Przypisywanie różnym woluminom logicznym LUN, w ramach tej samej grupy dyskowej, różnych poziomów zabezpieczeń RAID Dystrybucja (stripe) danych (pojedynczego woluminu logicznego LUN) na co najmniej 30 napędów dyskowych Dynamiczne zwiększanie pojemności woluminów logicznych z 11. Konfiguracja przestrzeni LUN poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych Dynamiczne zwiększanie pojemności grup dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych Dynamiczne zmniejszanie pojemności grup dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Funkcjonalność maskowania przestrzeni LUN Definiowanie, co najmniej 256 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej Uaktualnianie firmwar e kontrolera macierzowego oraz napędów dyskowych bez przerywania pracy systemu. Instalacja dodatkowej funkcjonalności macierzy dyskowej nie powoduje zmniejszenia dostępnego obszaru pamięci CACHE 12. Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz Zarządzania oraz utrzymanie wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. macierzy Zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie o awarii centrum serwisowego Zamawiającego. Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej Urząd Miejski w Nysie 2

3 Oprogramowanie macierzy dyskowej Wymagania dla serwisu gwarancyjnego zasobów dyskowych. Wymiana elementów systemu w trybie Hot-Swap, a w szczególności takich, jak: twarde dyski, kontroler(y), zasilacz(e), switch(e)/hub(y), wentylatory. Dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy bez potrzeby alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii Dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Możliwość natychmiastowego dostępu z innego serwera do wykonanej kopii (bezpośrednio po jej uruchomieniu) Różnicowa resynchronizacja woluminu źródłowego z jego kopią (dowolny kierunek resynchronzacji) dla kopii typu klon. Wykonywanie wewnętrznych kopii danych pomiędzy woluminami logicznymi zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID pomiędzy różnymi grupami dyskowymi w celach optymalizacji wydajności oraz przestrzeni dyskowej. Zdalna replikacja danych w trybie online (bez przerywania pracy systemu produkcyjnego) pomiędzy zaoferowaną macierzą a inną macierzą z tej samej rodziny bez obciążania jakichkolwiek serwerów podłączonych do macierzy replikacja sprzętowa na poziomie kontrolerów macierzy dyskowej. Replikacja zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym. Licencje dla ww. funkcjonalności oprogramowania macierzy są niewymagane w tym postępowaniu (macierz musi natomiast posiadać powyższą funkcjonalność) Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 2 lata on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. Wymagana jest dostępność macierzy na poziomie 99,999% co musi być udokumentowane w specyfikacji technicznej producenta. Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO PRZEŁĄCZNIK SIECI SAN Wymagane jest dostarczenie dwóch sztuk przełączników światłowodowych w identycznej konfiguracji: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Ilość portów Fiber Chanel Minimum 16 portów universal (E, F, i FL) 2. Ilość zainstalowanych modułów SFP Minimum 8 sztuk 3. Ilość aktywnych portów Fiber Chanel Minimum 8 portów 4. Minimalna przepustowość portów 4 Gbit/s 5. Protokoły Fibre Chanel 16 ports, universal (E, F, i FL); FL_Port, F_Port, I E_Port; self-discovery based on switch type (U_Port) 6. Klasy obsługi Class 2, Class 3, Class F (inter-switch frames) 7. Funkcje zarządzania 10/100 Ethernet port (RJ-45); Serial port (RS-232); in-band through Management Server 8. Oprogramowanie do zarządzania Dedykowane oprogramowanie producenta przełącznika zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie zarządzania 9. Funkcje diagnostyczne POST and embedded online/offline diagnostics 10. Obsługa standardów Telnet; RADIUS; SNMP (FE MIB, FC Management MIB); Web Tools; Fabric Manager; 11. Wydajność Minimum 1Gbit/sec line speed (full duplex); Minimum 2Gbit/sec line speed (full duplex); Minimum 4Gbit/secline speed (full duplex); 12. Typy komunikacji Unicast i broadcast Urząd Miejski w Nysie 3

4 13. Konstrukcja obudowy Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania dla serwisu gwarancyjnego Typu Rack 19 zestaw instalacyjny do szafy rack, wraz z niezbędnym okablowaniem, wysokość maksymalnie 1U, specjalna funkcja zapewniająca wydajne chłodzenie typu Back-to-front airflow Windows NT, UNIX, HP-UX, Linux, Solaris, AIX Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 1 rok on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. 4. SERWER DO KLASTRA VMWARE Wymagane jest dostarczenie dwóch sztuk serwerów w identycznej konfiguracji: Lp. Parametr Opis wymagań minimalnych 1. Typ procesora Architektura x86 z rozszerzeniem 64-bitowym, np. procesor Quad-Core Intel Xeon E5430 szybkość zegara minimum 2,66MHz lub równoważny 2. Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera 3. Ilość zainstalowanych procesorów Minimum 2 szt 4. Częstotliwość szyny FSB Minimum 1333 MHz 5. Pojemność pamięci cache [L2] Minimum 12 MB 6. Zainstalowane sterowniki dysków Minimum 8 x SAS/SATA 7. Sterownik macierzy Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w acierzach RAID 0/1/1+0/5, posiadający 256 MB wewnętrznej pamięci cache. 8. Zainstalowana pamięć RAM Minimum 18 GB z możliwością rozbudowy do minimum 32GB 9. Rodzaj zainstalowanej pamięci PC2-5300, DDR2-667 MHz z technologią Advanced ECC, możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirroring. 10. Elementy Hot-Swap Minimum dyski twarde; wentylatory, zasilacze 11. Ilość slotów PCI-E 8x Minimum 2 szt. 12. Ilość slotów PCI-E 4x Minimum 3 szt. 13. Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD ROM 14. Ilość zainstalowanych dysków Minimum 2 dyski 72GB SAS 10K 15. Karty sieciowe Minimum dwie karty FC 4 Gb zapewniające pełną redundancje oraz cztery porty Gbit Ethernet 10/100/1000 ze wsparciem technologii TCP/IP Offload, iscsi, Wake On LAN 16. Wymagane porty Minimum: 1 x serial, 2 x VGA (1x front, 1x back), 4 x RJ-45 (LAN), 1 x port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 x USB 2.0 (2 x front, 2 x back, 1 x internal); 17. Obudowa Typu Rack 19, wymagany komplet szyn do montażu szafie rack i wysuwania do celów serwisowych 18. Zasilanie Redundantne zasilacze Hot-Plug 19. Wentylatory Zainstalowane redundantne wentylatory 20. System operacyjny - niewymagane Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe Urząd Miejski w Nysie 4

5 PCI. 22. Wysokość: Maksymalnie 2U 23. Wymagania dla serwisu gwarancyjnego Okres wymaganej gwarancji serwisowej min. 3 lata on-site potwierdzona przez producenta, gwarantowany czas naprawy 24 godziny lub podstawienie równoważnego rozwiązania zastępczego. 5. ELEMENTY DODATKOWE Dodatkowo wymagane jest dostarczenie i zainstalowanie dwóch kart sieciowych SAN (FC 4 Gb PCI HBA) w posiadanych przez Zamawiającego serwerach HP ProLiant DL380 G5 oraz HP ProLiant ML360G4. 6. SZAFA SERWEROWA Z ZASILACZEM AWARYJNYM Wymagane jest dostarczenie szafy serwerowej z zasilaczem awaryjnym o poniżej wymienionych parametrach (minimalnych). 1. Szafa serwerowa: w standardzie 19, boki szafy pełna, drzwi przednie perforowane, drzwi tylne perforowane dwuskrzydłowe. Jedno ze skrzydeł powinno mieć możliwość pozostawienia otworu na kable, tak aby przy zamkniętych drzwiach była możliwość wyprowadzenia wiązki. Wyposażenie powinno obejmować dodatkowo zestaw uziemiający i stabilizujący szafę. Dodatkowo musi zostać wyposażona w redundantne 40 A moduły dystrybucji napięcia, każdy z 4 wyjściami C-19 do których podpięte powinny być 4 listwy zasilające każda z min.7 gniazdami C Zasilacz awaryjny z modułem zdalnego zarządzania: moc pozorna: 5000 VA; moc rzeczywista: 3500 Wat; architektura UPSa: on-line (podwójna konwersja); maks. czas przełączenia na baterię: 0 ms; liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A), 2 x IEC320 C19 (16A); typ gniazda wejściowego: połączenia stałe (1f, N, PE); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 5 min; czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 15,5 min; zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V; zmienny zakres napięcia wejściowego: V; zimny start: tak; układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): tak; sinus podczas pracy na baterii: tak; porty komunikacji: RS232 (DB9), 10/100BaseTX (RJ45); port zabezpieczający linie danych: brak; diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, pracy w trybie bypass, przeciążenia UPSa; alarmy dźwiękowe: praca z baterii, przeciążenie UPSa; Typ obudowy: rack 19". Wyposażenie: kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14-6 szt., karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunków środowiska, bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny), kabel szeregowy RS232 (DB9), styki do podłączenia wyłącznika EPO, szyny do montażu w szafie rack 19"; Dodatkowe funkcje: wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych zewnętrznych baterii; dołączone oprogramowanie zarządzające. Gwarancja: min. 24 miesiące. Urząd Miejski w Nysie 5

6 7. OPROGRAMOWANIE W ramach niniejszego postępowania niezbędne jest dostarczenie oraz wdrożenie poniższego programowania: Lp. Ilość Opis wymagań minimalnych VMware Infrastructure 3 Enterprise for 2 processors (wraz z rocznym wsparciem i roczną subskrypcją). VMware VirtualCenter Management Server 2 for VMware Infrastructure (wraz z rocznym wsparciem i roczną subskrypcją) 3. 1 Microsoft Windows Server Standard 2008 (wersja angielska, MOLP, + nośniki) Microsoft Windows Server CAL 2008 (wersja angielska, MOLP, + nośniki) 8. SZKOLENIA 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować minimum 4-dniowe szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla 2 osób w zakresie instalacji i konfiguracji środowiska VMware Infrastrukture 3, składającego się z VMware ESX Server i VMware VirtualCenter. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz koszty jednokrotnego przystąpienia do egzaminu. Szkolenie musi kończyć sie otrzymaniem oficjalnego certyfikatu autoryzowanego przez producenta oferowanego systemu oprogramowania. Wykonawca dostarczy opłacone vouchery na szkolenia z datą ważności do końca Program szkolenia musi obejmować poniższe zagadnienia: Instalacja oprogramowania ESX Server Konfigurowanie wirtualnych switchy, połączeń sieciowych i grup portów Zarządzanie pamięciami masowymi Instalacja oprogramowania VirtualCenter Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi maszynami Korzystanie z szablonów Korzystanie z VMware Converter Enterprise Zarządzanie przy użyciu VirtualCenter i Web Access Konsolidacja serwerów Kontrola dostępu do wirtualnej infrastruktury Zarządzanie zasobami Migracja VMotion Resource pools oraz klaster VMware DRS Definiowanie priorytetów dla dostępu do zasobów procesora i pamięci Monitorowanie zasobów Ocena obciążenia Monitorowanie przy użyciu Virtual Center Zapewnienie wysokiej dostępności Strategie backupu VMware High Availability (HA) Planowanie Wirtualnej Infrastruktury Najlepsze praktyki i rekomendacje dotyczące instalowania i konfigurowania wirtualnej infrastruktury 2. W ramach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić minimum 2-dniowe szkolenie (min. 6 godzin dziennie) z zakresu wdrażanej macierzy dyskowej oraz technologii sieci SAN. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia. 3. W ramach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić minimum 5-dniowe szkolenie w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym dla 2 osób z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania Urząd Miejski w Nysie 6

7 usługami sieciowymi w Windows Server Szkolenie musi kończyć sie otrzymaniem oficjalnego certyfikatu autoryzowanego przez producenta systemu oprogramowania. Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania, pełnego wyżywienia. Wykonawca dostarczy opłacone vouchery na szkolenia z datą ważności do końca Program szkolenia musi obejmować poniższe zagadnienia: Instalacja i konfiguracja serwerów instalacja Windows Server 2008 zarządzanie rolami i cechami serwera przegląd zagadnień związanych z opcjami instalacyjnymi Server Core Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z serwerem DNS instalacja roli serwera DNS konfiguracja roli serwera DNS konfiguracja stref DNS konfiguracja transferów stref zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja i zarządzanie WINS przegląd zagadnień związanych z usługą Windows Internet Name Service zarządzanie serwerem WINS konfiguracja replikacji WINS migracja z WINS do DNS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DHCP przegląd zagadnień związanych z rolą serwera DHCP konfiguracja zakresów i opcji DHCP zarządzanie bazą danych DHCP monitorowanie i rozwiązywanie problemów z DHCP zabezpieczanie DHCP Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z IPv6 omówienie IPv6 koegzystencja z IPv6 technologie tunelowania IPv6 przejście z IPv4 do IPv6 rozwiązywanie problemów z IPv6 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego konfiguracja dostępu zdalnego konfiguracja dostępu VPN przegląd zagadnień związanych z politykami sieciowymi przegląd zagadnień związanych z CMAK rozwiązywanie problemów z usługą trasowania i dostępu zdalnego Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z usługą NPS (Network Policy Server) instalacja i konfiguracja NPS konfiguracja serwerów i klientów RADIUS metody uwierzytelniania NPS monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NPS Konfiguracja NAP (Network Access Protection) przegląd zagadnień związanych z NAP sposób działania NAP konfiguracja NAP monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP Konfiguracja IPSec przegląd zagadnień związanych z IPSec konfiguracja reguł zabezpieczania połączeń konfiguracja IPSec i NAP Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec monitorowanie aktywności IPSec rozwiązywanie problemów z IPSec Konfigurowanie i zarządzanie DFS (Distributed File System) przegląd zagadnień związanych z DFS konfiguracja przestrzeni nazewniczej DFS konfiguracja replikacji DFS Konfiguracja i zarządzanie technologiami pamięci masowych przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem pamięciami masowymi zarządzanie pamięciami masowymi zarządzanie ograniczeniami dostępnego miejsca wdrażanie reguł file screening Urząd Miejski w Nysie 7

8 zarządzanie raportami Konfiguracja dostępu do zawartości i zasobów sieciowych tworzenie kopii zapasowych konfiguracja kopii w tle zapewnienie dostępności serwera i usług Konfiguracja przestrzegania zabezpieczeń serwera infrastruktura zabezpieczeń serwera wykorzystanie szablonów zabezpieczeń konfiguracja polityk kontroli przegląd zagadnień związanych z usługą WSUS (Windows Server Update Services) zarządzanie WSUS 9. FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE Wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury zgodnie z poniższymi wymaganiami: - wdrożenie systemu pozwalającego na stałe monitorowanie wdrożonej infrastruktury poprzez zewnętrzny system dostawcy lub producenta. System musi być dostępny 24h online i posiadać historie wyników/pomiarów z minimum 12 miesięcy wraz z możliwością generowania raportów. Dostęp do raportów oraz informacji o stanie środowiska musi być dostępny przez sieć WEB z dowolnego miejsca poprzez np. przeglądarkę internetową. Monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury musi być realizowane przez jeden centralny system. Rozwiązanie opierające się na wielu rozproszonych systemach jest nieakceptowane przez Zamawiającego. Wdrożona usługa monitoringu będzie dostępna w okresie równym okresowi gwarancji na poszczególne elementy systemu (macierz 24 miesiące, przełączniki FC 12 miesięcy, serwery 36 miesięcy) Zakres monitorowanej infrastruktury: monitorowanie stanu klastra VMware (w tym monitorowanie dostępności, wydajności, obciążenia i sprawności poszczególnych elementów składowych); monitorowanie stanu przełączników FC (w tym monitorowanie dostępności, sprawności poszczególnych elementów składowych); monitorowanie stanu serwerów (w tym monitorowanie dostępności, wydajności, obciążenia i sprawności poszczególnych elementów składowych); monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności, dostępności, sprawności poszczególnych elementów składowych). 10. ZAKRES USŁUG INSTALACYJNYCH I KONFIGURACYJNYCH Analiza przedwdrożeniowa oraz projekt techniczny do akceptacji przez Zamawiającego. Budowa sieci SAN dla dostarczonej macierzy. Konfiguracja przełączników FC, zestawienie połączeń. Instalacja, konfiguracja, tuning, testy wydajnościowe i akceptacyjne macierzy dyskowej. Budowa klastra Vmware Wpięcie do infrastruktury istniejących serwerów HP DL380G5 oraz HP ML350G4 Uruchomienie Microsoft Windows Serwer 2008 wraz z domeną ActiveDirectory Testy wydajnościowe / akceptacyjne całości rozwiązania. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Urząd Miejski w Nysie 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo