obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24"

Transkrypt

1 Katowice, 2011r. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA.

2 Spis treści. 1 Podstawa opracowania..str. 1 2 Przedmiot opracowania..str. 1 3 Opis stanu bieżącego instalacji sterowniczych OŚ w Nowym Targu..str Informacje ogólne..str System zdalnego nadzoru i sterowania..str funkcjonalność pierwotna i bieżąca.str obecny stan programowy.str obecny stan sprzętowy i stan sieci lokalnej.str Instalacje sterownicze informacje ogólne..str Węzeł sterowniczy C1..str funkcjonalność.str wyposażenie.str podłączone urządzenia.str Węzeł sterowniczy C2..str funkcjonalność.str wyposażenie.str podłączone urządzenia.str Węzeł sterowniczy C3..str funkcjonalność.str wyposazenie.str podłączone urządzenia.str Wykaz urządzeń sterowniczych przeznaczonych do wymiany..str. 7 4 Opis rozwiązań projektowych..str System zdalnego nadzoru i sterowania..str wymagana/projektowana funkcjonalność.str projektowany stan programowy System HMI SCADA ControlMaestro.str realizowane funkcjonalności projektowanego systemu SCADA CM2010.str symbole na obrazach synoptycznych.str. 12 Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA.

3 synoptyka, stacyjki regulacyjne.str raporty i wykresy.str baza danych i archiwum systemu.str dostęp do systemu.str projektowany stan sprzętowy.str projektowany stan sieci lokalnej.str sieć sterownikowa PLC oraz elementy systemu wizualizacji pracy oczyszczalni.str sieć administracyjna.str Wymagany przez Użytkownika zakres rozbudowy/zmian wyposażenia i funkcjonalności węzłów sterowniczych..str Wymagany przez Użytkownika sposób pracy oczyszczalni..str oczyszczanie wstępne (mechaniczne).str obiekt POMPOWNIA.str obiekt KRATY MECHANICZNE (KRATOFILTRY).str obiekt PIASKOWNIKI.str obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str oczyszczanie biologiczne.str obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str obiekt ZAGĘSZCZACZE OSADU, WIRÓWKI.str obiekt KOAGULACJA.str obiekt ZLEWNIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH.str obiekt ZLEWNIA ŚCIEKÓW GARBARSKICH.str Projektowany zakres modernizacji system sterowania pracą oczyszczalni..str projektowany zakres modernizacji układów sterowniczych.str projektowany stan sieci transmisji danych między węzłami sterowniczymi.str projektowany stan węzła sterowniczego C1 po modernizacji.str wyposażenie.str funkcjonalność.str. 31 Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA.

4 podłączone urządzenia.str projektowany stan węzła sterowniczego C2 po modernizacji.str wyposażenie.str funkcjonalność.str podłączone urządzenia.str projektowany stan węzła sterowniczego C3 po modernizacji.str wyposażenie.str funkcjonalność.str podłączone urządzenia.str Listy sygnałowe po modernizacji..str węzeł sterowniczy C1.str węzeł sterowniczy C2.str węzeł sterowniczy C3.str Wykaz urządzeń sterowniczych projektowany do zainstalowania w ramach modernizacji..str węzeł sterowniczy C1.str węzeł sterowniczy C2.str węzeł sterowniczy C3.str urządzenia sterownicze rezerwowe.str Część rysunkowa. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA.

5 1 Podstawa opracowania. Podstawę wykonania projektu stanowią: umowa zawarta pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu a firmą MEDAS Sp. z o. o. w Katowicach; uzgodnienia techniczne z dostawcami urządzeń; wizja lokalna, uzgodnienia ze specjalistami oraz materiały otrzymane z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, a w szczególności z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu; 2 Przedmiot opracowania. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację projektową sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS (obecnie nieosiągalych na rynku krajowym) na sterowniki PCD3 SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania o pełnej funkcjonalności, bazującego na oprogramowaniu SCADA wraz z konieczną modernizacją sieci transmisji danych. 3 Opis stanu bieżącego instalacji sterowniczych OŚ w Nowym Targu. 3.1 Informacje ogólne. Aktualne instalacje sterownicze w OŚ Nowy Targ bazują na rozwiązaniach wprowadzonych w czasie kompleksowej modernizacji oczyszczalni przeprowadzonej w latach 90-tych przez szwedzkie firmy: SCANDIACONSULT, EUROTHERM i PURAC. Biorąc pod uwagę rozwój dostępnych rozwiązań technicznych i informatycznych oraz fakt, iż zastosowane wyposażenie sterownicze i nadzorcze (wizualizacja i zdalne sterowanie) od dawna nie jest już dostępne na rynku, konieczna jest modernizacja instalacji sterowniczych OŚ Nowy Targ w zakresie który zapewni utrzymanie w ruchu tak strategicznego w dzisiejszych czasach obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków. 3.2 System zdalnego nadzoru i sterowania funkcjonalność pierwotna i bieżąca Istniejący system monitoringu obejmuje 3 obiekty, zarządzane przez 3 sterowniki PLC oraz czujniki pomiaru wielkości fizycznych i chemicznych takich jak: temperatura, przepływ, poziom, stężenia substancji itp. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 1

6 3.2.2 obecny stan programowy Działający system SCADA jest systemem otwartym zainstalowanym w latach 90-tych i zmodernizowanym w roku System po przeprowadzonej modernizacji pracuje w oparciu o oprogramowanie obiektowe SCADA ifix w wersji 2.2 (przy przejętej częściowo funkcjonalność pierwotnego systemu Paragon500). Prace modernizacyjne pozwoliły na uruchomienie tylko części pierwotnych funkcjonalności systemu wizualizacji pracy oczyszczalni, przy zmianie systemu operacyjnego z DOS na Windows NT obecny stan sprzętowy i stan sieci lokalnej System SCADA tworzą dwie jednostki komputerowe Centralna Stacja Dyspozytorska oraz Poglądowa Stacja Dyspozytorska. Komputery połączone są ze sobą z wykorzystaniem sieci LAN. Dane obiektowe ze sterowników (C1, C2, C3) przekazywane są dane do dyspozytorni przewodowo z wykorzystaniem lokalnej sieci LAN. Sieć wykonana jest w standardzie ARCNET. 3.3 Instalacje sterownicze informacje ogólne. Po przeprowadzonej w latach 90-tych w/w modernizacji, za pracę całości oczyszczalni odpowiadały trzy węzły sterownicze bazujące na sterownikach PLC serii TCS-T100 wyposażonych w stosowne moduły wejścia / wyjścia. Sterowniczo, podzielono oczyszczalnię na trzy węzły sterownicze: węzeł C1; węzeł C2; węzeł C3; Węzły sterownicze połączone były ze sobą i z komputerem dyspozytorskim łączem kablowym (magistrala RS 485). 3.4 Węzeł sterowniczy C funkcjonalność Węzeł sterowniczy C1 odpowiadał za nadzór i sterowanie ciągu oczyszczania mechanicznego / wstępnego oraz gospodarkę osadową. Podlegały mu: zlewnia ścieków garbarskich zlewnia ścieków mleczarskich pompownia Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 2

7 kratofiltry piaskowniki instalacja zagęszczania osadu wyposażenie Wyposażenie sterownicze węzła C1 to jednostka centralna TCS-T100 (1 szt.) wraz z modułami: T140 (8 DI) 9 szt. T180 (8 DO) 3 szt. T122 (8 AI) 2 szt podłączone urządzenia (tabela 3.4.3) Lp. Urządzenie opis Urządzenie oznaczenie 1 Pompa ślimakowa 1 P1 2 Przenośnik skratek 1 M3:1 3 Przenośnik skratek 2 M3:2 4 Prasa skratek M4 5 Odwadniacz pisaku M9 6 Mieszadło w zagęszczaczu 1 M41 7 Dmuchawa piaskownika 1 K1 8 Zasuwa wlotowa do reaktora SBR1 V21 9 Pompa ślimakowa 2 P2 10 Pompa ściekowa w zlewni ścieków mleczarskich P54 11 Mieszadło w zagęszczaczu 2 M42 12 Dmuchawa piaskownika 2 K2 13 Zasuwa wlotowa do reaktora SBR2 V22 14 Zasuwa wlotowa do reaktora SBR3 V23 15 Mostek trawersowy piaskownika 1 M5 16 Wyłącznik krańcowy mostka M5 pozycja PRZÓD C4 17 Wyłącznik krańcowy mostka M5 pozycja TYŁ C5 18 Zabezpieczenie poślizgowe mostka M5 19 Pompa piasku piaskownik 1 P3 20 Wirówka 1 M46 21 Krata mechaniczna (kratofiltr) 1 M1 22 Krata mechaniczna (kratofiltr) 2 M2 23 Mostek trawersowy piaskownika 2 M6 24 Wyłącznik krańcowy mostka M6 pozycja PRZÓD C6 25 Wyłącznik krańcowy mostka M6 pozycja TYŁ C7 Uwagi Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 3

8 26 Zabezpieczenie poślizgowe mostka M6 C11 27 Pompa piasku piaskownik 2 P4 28 Stacja Polimerów 29 Wirówka 2 M47 30 Sygnalizator alarmowego, awaryjnie wysokiego poziomu ścieków przed kratam 31 Pompa ściekowa 1 zlewni ścieków garbarskich P51 32 Pompa ściekowa 2 zlewni ścieków garbarskich P51a 33 Pompa osadowa 1 z reaktora 1 ścieków garbarskich P52 34 Pompa osadowa 2 z reaktora 2 ścieków garbarskich P52a 35 Pompa 1 cieczy nadosadowej z reaktora 1 ścieków garbarskich 36 Pompa 2 cieczy nadosadowej z reaktora 2 ścieków garbarskich C3 P53 P53a 37 C12 38 Stacja automatycznego poboru próbek C8 39 Przetwornik poziomu ścieków na wejściu do oczyszczalni 40 ph - metr C9 41 Przetwornik poziomu osadu w zagęszczaczu 1 C41 42 Przetwornik poziomu osadu w zagęszczaczu 2 C42 43 Przetwornik poziomu ścieków w zlewni ścieków mleczarskich 44 Przetwornik poziomu ścieków w zlewni ścieków garbarskich 45 Przetwornik poziomu w reaktorze 1 ścieków garbarskich 46 Przetwornik poziomu w reaktorze 2 ścieków garbarskich C1 C54 C51 C52 C53 47 konduktometr C Węzeł sterowniczy C funkcjonalności Węzeł sterowniczy C2 odpowiadał za nadzór i sterowanie ciągu oczyszczania biologicznego. Podlegały mu: reaktor biologiczny SBR1; reaktor biologiczny SBR2; reaktor biologiczny SBR3; Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 4

9 3.5.2 wyposażenie Wyposażenie sterownicze węzła C2 to jednostka centralna TCS-T100 (2 szt.) wraz z modułami: T140 (8 DI) 11 szt. T180 (8 DO) 6 szt. T122 (8AI) 1 szt podłączone urządzenia (tabela 3.5.3) Lp. Urządzenie opis Urządzenie oznaczenie 1 Dmuchawa 1 reaktora SBR1 K21 2 Dmuchawa 1 reaktora SBR2 K23 3 Dmuchawa 1 reaktora SBR3 K25 4 Dmuchawa 2 reaktora SBR3 K26 5 Dmuchawa 2 reaktora SBR2 K24 6 Dmuchawa 2 reaktora SBR1 K22 7 Mieszadło 2 reaktora SBR1 M22 8 Mieszadło 1 reaktora SBR2 M24 9 Mieszadło 3 reaktora SBR2 M26 10 Mieszadło 1 reaktora SBR3 M27 11 Mieszadło 3 reaktora SBR3 M29 12 Pompa osadu nadmiernego z reaktora SBR1 P21 13 Zasuwa wylotowa 1 z reaktora SBR1 V24 14 Zasuwa wylotowa 1 z reaktora SBR2 V26 15 Zasuwa wylotowa 1 z reaktora SBR3 V28 16 Dekanter 1 w reaktorze SBR1 D1 17 Dekanter 1 w reaktorze SBR2 D3 18 Dekanter 1 w reaktorze SBR3 D5 19 Mieszadło 1 reaktora SBR1 M21 20 Mieszadło 3 reaktora SBR1 M23 21 Mieszadło 2 reaktora SBR2 M25 22 Mieszadło 2 reaktora SBR3 M28 23 Pompa osadu nadmiernego z reaktora SBR2 P22 24 Pompa osadu nadmiernego z reaktora SBR3 P23 25 Zasuwa wylotowa 2 z reaktora SBR1 V25 26 Zasuwa wylotowa 2 z reaktora SBR2 V27 27 Zasuwa wylotowa 2 z reaktora SBR3 V29 28 Dekanter 2 w reaktorze SBR1 D2 29 Dekanter 2 w reaktorze SBR2 D4 Uwagi Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 5

10 30 Dekanter 2 w reaktorze SBR3 D6 31 Sygnalizatory awarii zasilającej sieci elektrycznej A0 32 Sygnalizatory niskiego poziomu w zbiorniku wyrównawczym A7A 33 Stacja automatycznego poboru próbek C28 34 Tlenomierz w reaktorze SBR1 C21 35 Tlenomierz w reaktorze SBR2 C22 36 Tlenomierz w reaktorze SBR3 C23 37 Przetwornik poziomu w reaktorze SBR1 C24 38 Przetwornik poziomu w reaktorze SBR2 C25 39 Przetwornik poziomu w reaktorze SBR3 C26 40 Przepływomierz na wyjściu z oczyszczalni C Węzeł sterowniczy C funkcjonalność Węzeł sterowniczy C3 odpowiadał za nadzór i sterowanie instalacji koagulacji. Podlegały mu: instalacja siarczanu żelaza; instalacja mleka wapiennego; wyposażenie Wyposażenie sterownicze węzła C3 to jednostka centralna TCS-T100 (1 szt.) wraz z modułami: T140 (8 DI) 3 szt. T180 (8 DO) 2 szt. T122 (8 AI) 1 szt. T150 (1 AO) 3 szt podłączone urządzenia (tabela 3.6.3) Lp. Urządzenie opis Urządzenie oznaczenie 1 Pompa w instalacji mleka wapiennego 1 P30 2 Pompa w instalacji mleka wapiennego 2 P31 3 Pompa w instalacji mleka wapiennego 3 P32 4 Pompa w instalacji mleka wapiennego 4 P33 5 Mieszadło w zbiorniku mleka wapiennego 1 M30 6 Mieszadło w zbiorniku mleka wapiennego 2 M31 7 Podajnik wapna M33 Uwagi Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 6

11 8 Zasuwa w instalacji mleka wapiennego 1 V31 9 Zasuwa w instalacji mleka wapiennego 2 V32 10 Zasuwa w instalacji mleka wapiennego 3 V33 11 Przetwornik poziomu w zbiorniku 1 mleka wapiennego 12 Przetwornik poziomu w zbiorniku 2 mleka wapiennego C31 C32 13 Przetwornik poziomu w zbiorniku 1 siarczanu żelaza C33 14 Przetwornik poziomu w zbiorniku 2 siarczanu żelaza C34 15 Przetwornik poziomu w zbiorniku 3 siarczanu żelaza C35 16 Pompa dozująca siarczan ze zbiornika 1 P34 17 Pompa dozująca siarczan ze zbiornika 2 P35 18 Pompa dozująca siarczan ze zbiornika 3 P Wykaz urządzeń sterowniczych przeznaczonych do wymiany. Sumaryczne, w ramach projektowanej modernizacji układów sterowniczych, do wymiany na nowe przewidziane są: moduły zasilające 24VDC/5A 9 szt. jednostka centralna TCS-T100 4 szt. moduł T140 (8 DI) 23 szt. moduł T180 (8 DO) 11 szt. moduł T122 (8 AI) 4 szt. moduł T150 (1 AO) 3 szt. 4 Opis rozwiązań projektowych. Celem objętych niniejszym projektem działań jest taki zakres i sposób modernizacji instalacji sterowniczej oczyszczalni ścieków aby: zapewnić stabilną, możliwie bezprzerwową pracę oczyszczalni ścieków przez instalację nowoczesnych sterowników PLC z aktualnych serii produkcyjnych i pochodzących od wytwórców mających swoje autoryzowane przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a tym samym gwarantujących odpowiednią szybkość i ciągłość dostaw oraz serwis i wsparcie techniczne (bezpośrednio lub przez firmy partnerskie); Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 7

12 wyeliminować niedoskonałości w algorytmach sterowania wynikłe w trakcie prawie 17-tu lat eksploatacji, a co za tym idzie zmianach organizacyjnych oraz ilościowych i jakościowych przyjmowanych przez oczyszczalnię ścieków, przez wprowadzenie koniecznych korekt w konfiguracjach programowych sterowników PLC; rozbudować poziom dyspozytorski o tablicę synoptyczną zabudowaną w Centralnej Dyspozytorski w Budynku Oczyszczania Wstępnego. 4.1 System zdalnego nadzoru i sterowania wymagana/projektowana funkcjonalność Podstawowym celem projektu było zapewnienie niezawodnej i wydajnej pracy systemu przez zapewnienie następujących funkcjonalności: komunikację z aparaturą sterującą i stacjami operatorskimi, przetwarzanie zmiennych procesowych, oddziaływanie na proces (sterowanie, regulacja), kontrolę procesu i sygnalizację alarmów, raportowanie i archiwizacje danych, wizualizację graficzną przebiegu procesu na schematach, wykresach, itp., konfigurowanie struktur algorytmicznych i obrazów synoptycznych, komunikacji pomiędzy serwerem systemu SCADA a urządzeniami obiektowymi, która z jednej strony zagwarantuje pewną transmisję danych z innych obiektów, a z drugiej strony umożliwi rozbudowę systemu w przyszłości, wymianę danych z innymi systemami poprzez sieci VPN, LAN, WAN itd projektowany stan programowy System HMI SCADA ControlMaestro Jako system SCADA do realizacji projektu wybrano system ControlMaestro firmy Elutions, który jest jednym z najczęściej stosowanych systemów SCADA (Supervisory Controi and Data Acquisition), realizującym wszystkie funkcje wizualizacji, akwizycji danych i nadrzędnego sterowania procesami technologicznymi. ControlMaestro jest nowoczesną, kompletną, otwartą i w pełni skalowalną platformą do zarządzania i sterowania procesami Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 8

13 technologicznymi. Jest efektem 20 lat doświadczeń firmy Wizcon Systems w tworzeniu aplikacji SCADA, wdrażaniu specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii webowych w połączeniu z 15-letnimi doświadczeniami firmy Elutions w telemetrii M2M, zarządzaniu aktywami przedsiębiorstw i technologiach bezprzewodowych. CM bazuje na sprawdzonym systemie Wizcon Supervisor, którego jest następcą i rozwinięciem. ControlMaestro pozwala na precyzyjne monitorowanie i kontrolę parametrów procesów produkcyjnych oraz urządzeń i zasobów w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów produkcji. Doskonale znane w Polsce oprogramowanie wizualizacyjne ControlMaestro posiada szereg cech istotnych zarówno dla użytkowników końcowych jak i projektantów zapewniające niezwykle efektywne przetwarzanie danych z procesów produkcyjnych w informacje biznesowe - raporty, bilanse, wskaźniki, trendy. W nowej wersji pakietu CM 2010 pojawił się szereg funkcjonalności zwiększających wydajność i komfort użytkowania platformy: nowy format rejestracji danych SQL -format rejestracji danych SQL pozwala zapamiętywać wartości zmiennych w bazie SQL Server (na przykład bezpłatnej wersji SQL Server 2008 Express), dzięki temu moduł wykresów i raportów znacznie zwiększa swoją wydajność i szybkość działania. Zostało także opracowane narzędzie do zarządzania bazą danych SQL, które pozwala m.in. na ustawienie automatycznego tworzenia kopii zapasowej oraz importowanie istniejących danych do bazy SQL. Z bazy danych SQL mogą korzystać także zewnętrzne programy np. w celu tworzenia raportów. moduł wykresów - nowy moduł wykresów został przygotowany w języku Java, dzięki czemu wykresy mają taki sam wygląd i sposób działania również w aplikacji Webowej. W połączeniu z nową bazą moduł wykresów działa znacznie szybciej i wydajniej, oferuje także nowy sposób przeglądania i wyświetlania danych, można używać pokrętła scroll myszki do przewijania i powiększania wykresów. Na bardziej przejrzysty zmienił się sposób dodawania i definiowania trendów. Dane zawarte Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 9

14 w wykresach można eksportować do plików CSV. Nowy moduł wykresów jest w pełni kompatybilny z dotychczasowymi formatami zapisu danych (własny i DBF) i formatem SQL systemy operacyjne - CM 2010 jest kompatybilny z Windows: 2000 Professional i Server, XP Professional, 2003 Server, Vista oraz Windows 7 i Windows Server drivery komunikacyjne - ponad 160 sterowników komunikacyjnych pozwala na współpracę CM z setkami urządzeń wielu producentów. Platforma ControlMaestro oferuje: podniesienie bezpieczeństwa w sieciach IT CM udostępnia moduły zabezpieczające dane i aplikacje. AuditTrail nadzoruje i rejestruje wszystkie aktywności użytkownika, a karty typu SmartCard i biometryczna autoryzacja kontrolują dostęp do aplikacji. Platforma jest zgodna z restrykcyjną normą stosowaną w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym FDA 21 CFR część 11, coraz popularniejszą w automatyce; włączenie systemu automatyki w procesy zarządzania przedsiębiorstwem, począwszy od zbierania danych pochodzących z różnych źródeł w różnych formatach, aż po integrację z zaawansowanymi systemami zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem typu MES, BI i ERP; technologie webowe interfejs webowy zapewnia nadzór i kontrolę aplikacji poprzez połączenie internetowe/intranetowe. Do wyświetlenia aplikacji webowej nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie, wystarczy zwykła przeglądarka www. Konfigurowalny i przyjazny użytkownikowi Web pulpit bazuje na najnowszej wersji technologii Java i działa na różnych przeglądarkach, oferując jednocześnie zabezpieczenie przed wirusami oraz uszkodzeniem danych źródłowych. Dostęp do aplikacji możliwy jest również za pomocą PDA i smartphonów. narzędzia automatycznej generacji aplikacji jednym z najbardziej efektywnych jest CAD Converter, który pozwala zaoszczędzić setki Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 10

15 godzin prac projektowych i serwisowych dzięki automatycznemu tworzeniu aplikacjiz rysunków AutoCAD (i innych w formacie DXF). CAD Converter jest niezastąpiony przy zarządzaniu obiektami, zarówno dla integratorów systemów, tworzących pojedyncze aplikacje w skali roku, jak i dla użytkowników końcowych, których aplikacje ciągle się rozwijają (lotniska, centra handlowe, duże obiekty innego typu). CAD Converter zwiększa wydajność oraz pozwala unikać błędów przy rozbudowie aplikacji. narzędzia dokumentacji projektu dzięki wykorzystaniu Audit Tool (dostępny w standardzie) nowi programiści przejmujący istniejący projekt są w stanie szybciej zapoznać się ze strukturą aplikacji. Moduł pozwala na błyskawiczne znalezienie obiektów użytych w aplikacji lub odszukanie tylko konkretnego elementu. Umożliwia to szybsze dokonanie uaktualnień w projektach wykonanych przez kogoś innego, łatwiejsze utrzymanie aplikacji, optymalizację inżynieringu oraz efektywności projektu realizowane funkcjonalności projektowanego systemu SCADA CM2010 Procesy technologiczne, które zachodzą w przemyśle, wymagają skutecznego nadzorowania. Złożoność systemów sterowania przebiegiem produkcji pociąga za sobą konieczność zapewnienia szybkiej, a zarazem pewnej wymiany informacji między maszynami a operatorem. Od przejrzystego i funkcjonalnego oprogramowania sterująco-wizualizacyjnego zależy bezpieczeństwo ludzi, procesów oraz obiektów zarówno przemysłowych. Nowoczesne oprogramowanie typu SCADA pozwala przede wszystkim na pełną wizualizację stanu procesów. Operator może zarówno obserwować, jak i zmieniać parametry technologiczne. Przydatna z pewnością okaże się możliwość zdalnego sterowania procesami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa produkcji ważne jest także generowanie informacji o stanach alarmowych i awaryjnych. Bardzo często zastosowanie znajduje system podpowiedzi ułatwiający użytkownikowi podejmowanie decyzji w sytuacjach wyjątkowych. Kluczową kwestię stanowi gromadzenie danych archiwalnych na temat sterowanego procesu. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 11

16 symbole na obrazach synoptycznych obiektów Każde urządzenie takie jak np. zawór czy pompa jest prezentowane w systemie poprzez symbol, którego kolor reprezentuje stan urządzenia, odpowiednio: kolor biały oznacza zamknięcie" lub wyłączenie" urządzenia, kolor zielony otwarcie" lub załączenie" urządzenia kolor czerwony jest zarezerwowany do przedstawiania stanu awaryjnego np. pojawiły się dwie krańcówki na zaworze lub urządzenie pozbawione jest zasilania itp. Stan wartości analogowej prezentowanej na obrazach synoptycznych jest oznaczany poprzez kolor, a mianowicie: czarny tekst na białym tle oznacza poprawne wskazanie, jasno-niebieski oznacza wartość poniżej nominalnego poziomu zakresu pomiarowego, czerwony przekroczenie zakresu pomiarowego, Kolor tła pomiaru może oznaczać sprawność urządzenia komunikacyjnego lub ostatnią dobrą wartość itp. W przypadku utraty połączenia systemu z urządzeniami komunikacyjnymi pojawią się wartości w postaci ***.**". Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 12

17 Przykład synoptyki przedstawia rysunek synoptyka, stacyjki regulacyjne System nadrzędny powinien umożliwić sterowanie i regulację urządzeń obiektowych poprzez dedykowane stacyjki wywoływane z obrazów poszczególnych węzłów. Stacyjki sterowania i regulacji powinny być związane bezpośrednio z urządzeniami lub wielkościami, których dotyczą i być wywoływane np. jako okna poprzez wskazanie i kliknięcie aktywnego pola. Stacyjka sterowania powinna umożliwić operatorowi załączenie i wyłączenie urządzenia oraz prezentować jego stan. Stacyjka regulacji powinna udostępniać operatorowi możliwość: wprowadzania wielkości wartości zadanej w formie liczbowej lub np. poprzez wskazanie suwaka, Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 13

18 przełączenie urządzenia w stan pracy automatycznej lub ręcznej. Ponadto stacyjka regulacji powinna prezentować wartość wielkości regulowanej, tryb pracy oraz parametry regulatora. Okna stacyjek powinny być zamykane przez operatora lub automatycznie po upływie zadanego czasu. Przykłady okien sterowania i regulacji pokazano na obrazie O tym, które z urządzeń i jakie wielkości będą sterowane lub regulowane z poziomu systemu wizualizacji i sterowania powinien zadecydować technolog w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za aplikacje sterowników obiektowych. Przy wyborze wielkości do sterowania lub regulacji należy pamiętać, że: jest to możliwe jedynie dla tych parametrów, które mogą być zmieniane poprzez łącze cyfrowe sterownika węzła lub urządzenia obiektowego. W tym przypadku decydujące jest, które z rejestrów urządzenia są Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 14

19 możliwe do zmiany poprzez kanał komunikacyjny; ze strony systemu i Control Maestro nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. zmiany nastaw mogą być realizowane jedynie przez osoby uprawnione, zmiana stanu urządzenia po akcji sterowania i regulacji może być widoczna w systemie wizualizacji i sterowania po czasie związanym z cyklem odpytywania (skanu danych) sterownika obiektowego oraz czasu reakcji urządzeń technologicznych raporty i wykresy W systemie należy zdefiniować wykresy dla danych bieżących zebranych w grupy logiczne obrazujące przebieg procesów technologicznych np. wykres obrazujący pracę reaktora biologicznego SBR1 (stężenie tlenu w SBR1, poziom ścieków w SBR1, mieszadło M21, M22 i M23, dekanter D1 i D2, dmuchawa K21 i K22) Należy przewidzieć wykonanie obrazu typu Wykres Użytkownika", na którym użytkownik będzie mógł samodzielnie definiować interesujące go zmienne i tym samym skonfigurować interesujące go zestawienie sygnałów. Takie rozwiązanie jest pomocne przy analizowaniu niektórych procesów przez różnych specjalistów. Wielkość archiwum lokalnego ograniczona jest pojemnością dysku i dostępnością danych. W przypadku długoterminowego archiwum lokalnego na obrazach wykresów należy przewidzieć możliwość wywoływania danych poprzez wpisywanie daty przeszukiwanego okresu. Raporty dobowe i miesięczne będą tworzone z danych gromadzonych w zewnętrznej bazie danych, z wykorzystaniem skryptów. Raporty będą drukowane w określonych momentach na drukarce systemowej. Ostateczna liczba i kształt raportów oraz wykresów w systemie zostanie uzgodniona z Inwestorem w trakcie realizacji zadania. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 15

20 Przykładowy raport baza danych i archiwum systemu Projektowaną bazę danych utrzymywać i zarządzać będzie serwer SCADA Control Maestro Baza danych będzie uzupełniana informacjami w postaci wielkości dwustanowych i analogowych odczytywanych z poszczególnych obiektów (zmienne pierwotne) oraz pochodzących z wewnętrznych procedur systemu (bramki własne). Wszystkie elementy dynamiczne na obrazach synoptycznych, alarmów i skryptach odwołują się bezpośrednio do bieżącej bazy danych. Podstawowy zestaw zmiennych ze sterowników obiektowych, które powinny być zawarte w bieżącej bazie danych został pokazany w tabelach (strona 36), (strona 39), (strona 42). Ostateczne zestawienie powstanie we współpracy z Inwestorem w trakcie realizacji zadania. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA OŚ w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji i sterowania na bazie oprogramowania SCADA. 16

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II powstała w latach 2003-2007. Jest to największy tego typu obiekt w południowej Polsce. Powierzchnia, jaką

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Strona 1 z 6

Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Strona 1 z 6 Platforma Systemowa Wonderware w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II powstała w latach 2003-2007. Jest to największy tego typu obiekt w południowej Polsce. Powierzchnia, jaką

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile

System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile System wizualizacji, zarzadzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile Miejsce wdrożenia Oprogramowanie zostało wdrożone w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach Miejsce wdrożenia Oprogramowanie zostało wdrożone w Przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Na terenie ZPW MIEDWIE pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone tworząc wzajemnie spójny proces produkcji, filtracji, uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji

System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji System wizualizacji i wspomagania zarządzania procesami produkcji Pełna wiedza o procesach produkcyjnych Wszędzie tam, gdzie istotne jest śledzenie przebiegów procesów produkcyjnych, system Proman okazuje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów Wbudowanych

Aplikacje Systemów Wbudowanych Aplikacje Systemów Wbudowanych Systemy i oprogramowanie SCADA Gdańsk, 2015 Systemy SCADA SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu.

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu. System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków System monitoringu i sterowania w Rucianem-Nidzie pozwala na całkowitą kontrolę pracy oczyszczalni, szybsze wykrywanie awarii i reagowanie na ich wystąpienie,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć S O F T W A R E P O Z I O M Y T O N A S Z A INFORMACJE OGÓLNE NIVISION jest oprogramowaniem do

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę MPGK Krosno Sp. z

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych System monitoringu i sterowania pomp obiegowych Komputerowe systemy wizualizacji i telemetrii oparte na pakiecie FactorySuite firmy Wonderware są istotnymi elementami modernizacji ciepłowni i systemów

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno-Techniczny Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie

System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie System sterowania oraz aparatura kontrolno pomiarowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów Piotr Małka, Marek Frączek MPWiK S.A. w Krakowie Oczyszczalnia Ścieków PŁASZÓW powstała w latach 2003-200. Jest to największy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku Miejsce wdrożenia System wizualizacji SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy ifix został wdrożony w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Systemy Sygnalizacji Pożarowej.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Systemy Sygnalizacji Pożarowej. System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP. FIRE ALARM Najważniejsze informacje. Prosta, przejrzysta oraz zgodna z obecnymi standardami obsługa systemów sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m)

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m) P e t r o C o n s u l t i n g s. c. 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e t r o c o n s u l t i n g. p l e - m a i l : b i u r o @ p e t r o c

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o.

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o. GEOTERMIA PYRZYCE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 27 74-200 Pyrzyce Tel. 91 5702796 fax 91 5702797 e-mail: geotermia@inet.pl Wytyczne dla przetargu ograniczonego organizowanego przez Geotermię Pyrzyce Sp.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy wdrożone zostało w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim. Cel wdrożenia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Stacje operatorskie. SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition. Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution. Dynamics)

Stacje operatorskie. SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition. Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution. Dynamics) Stacje operatorskie SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition InTouch (Factory Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution Dynamics) - Intellution Inc.(GeFanuc) WinCC (PCS 7) 7 - Siemens Wizcon -

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 2.1 Budowa systemu AKPiA i BMS...3

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA

Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA Krzysztof Tomal Inżynier Automatyk / Senga s.c. ktomal@senga.com.pl Moxa Solution Day Data: 21.05.2013 Modernizacje Systemy pomiarowe www.senga.com.pl Systemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro Opis działania Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 RULAND Kim jesteśmy RULAND Engineering & Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy zostało wdrożone przez firmę MPGK Krosno Sp.

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik Years Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 2000 kwp Opcjonalne Powermanagement i regulacja cos fi Prezentacja graficzna oraz obsługa na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu TFT oraz przejrzysty wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo