Raport kwartalny FIZ-Q-E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny FIZ-Q-E"

Transkrypt

1 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ /2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZQE za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od do podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 (pełna nazwa funduszu) SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) POLNA 11 (ulica) ( numer) (22) (22) ( ) (telefon) (fax) (WWW) (NIP) (REGON) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy: Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: 1. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,90 241,11 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,28 2,02 Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł. Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR. Pozycje z rachunku wyniku z operacji zostały przedstawione w EUR według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = zł. ZESTAWIENIE LOKAT Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ /2015 SKŁADNIKI LOKAT Wartość w edług ceny nabycia w tys. 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 2015 roku 2014 roku 2014 roku Wartość według wyceny na dzień bilansow y w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość w edług ceny nabycia w tys. Wartość w edług w yceny na dzień bilansow y w tys. Procentowy udział w aktyw ach ogółem Wartośc w edług ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansow y w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość w edług ceny nabycia w tys. 1 kwartał Wartość według wyceny na dzień bilansow y w tys. Procentowy udział w aktyw ach ogółem 1. Instrumenty pochodne , , , ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach tys. bilansowy w tys. ogółem 1. CFJ5 20/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany 2. ESM5 19/06/2015 Aktywny rynek rynek regulowany 3. FVSJ5 15/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany 4. GXM5 19/06/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Paris Francja CAC ,00 Chicago Mercantile Stany Zjednocz. S&P ,00 Niemcy VSTOXX 0 0 0,00 EUR Niemcy DAX ,00 EUR 5. IDJ5 17/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Meff Renta Variable (Madrid) Hiszpania Mini IBEX ,00 Singapore SGX CNX Nifty 6. IHJ5 30/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Indie ,00 Nikkei Stock Osaka Securities 7. JVIJ5 08/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Japonia Average ,00 Volatility Nikkei Stock Osaka Securities 8. JVIK5 13/05/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Japonia Average 0 0 0,00 Volatility Giełda Papierów 9. KRSM5 19/06/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Wartościowych w Polska WIG ,00 Warszawie S.A. Chicago Nikkei 225 Stock 10. NXM5 12/06/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Mercantile Stany Zjednocz ,00 Average CBOE Oil ETF 11. OVWJ5 15/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,00 Volatility 12. RXSJ5 15/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,00 Mini FTSE MIB 13. SWM5 19/06/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy ,00 CBOE Volatility 14. UXJ5 15/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,00 (VIX) 15. VGM5 19/06/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Niemcy Euro Stoxx ,00 EUR CBOE Nasdaq 16. VNAJ5 15/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz. 100 Volatility 0 0 0,00 (VXN) Singapore SGX FTSE 17. XUJ5 29/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Chiny ,00 China A50 CBOE 18. Z1J5 01/04/2015 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz. ShortTerm ,00 Volatility 19. Opcja call AEX 04/17/15 C465 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 04/17/15 C480 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 04/17/15 C490 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 04/17/15 C495 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 04/17/15 C505 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 04/17/15 P475 Aktywny rynek rynek regulowany AEX 9 7 0, Opcja put AEX 04/17/15 P495 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 05/15/15 C470 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 05/15/15 C480 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 05/15/15 C490 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 05/15/15 C495 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 05/15/15 P460 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 05/15/15 P465 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 05/15/15 P490 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 05/15/15 P495 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 06/19/15 C460 Aktywny rynek rynek regulowany AEX ,05 Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ / Opcja call AEX 06/19/15 C480 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 06/19/15 C520 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 06/19/15 P440 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 06/19/15 P450 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 06/19/15 P460 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 06/19/15 P480 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 06/19/15 P495 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 06/19/15 P500 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 12/18/15 C420 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call AEX 12/18/15 C440 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 12/18/15 P420 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put AEX 12/18/15 P440 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call DAEX 04/01/15 C489 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put DAEX 04/01/15 P486 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put DAEX 04/01/15 P488 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put DAEX 04/01/15 P489 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call DJX US 04/02/15 C177 Aktywny rynek rynek regulowany 6 6 0,03 Board 52. Opcja call DJX US 04/02/15 C178 Aktywny rynek rynek regulowany 3 2 0,01 Board 53. Opcja call DJX US 04/02/15 C180 Aktywny rynek rynek regulowany 3 0 0,00 Board 54. Opcja put DJX US 04/02/15 P177 Aktywny rynek rynek regulowany 6 2 0,01 Board 55. Opcja put DJX US 04/02/15 P178 Aktywny rynek rynek regulowany 4 4 0,02 Board 56. Opcja put DJX US 04/02/15 P180 Aktywny rynek rynek regulowany ,05 Board 57. Opcja call DJX US 04/17/15 C181 Aktywny rynek rynek regulowany ,00 Board 58. Opcja call DJX US 04/17/15 C182 Aktywny rynek rynek regulowany ,01 Board 59. Opcja call DJX US 04/17/15 C183 Aktywny rynek rynek regulowany 8 1 0,00 Board 60. Opcja call DJX US 06/19/15 C177 Aktywny rynek rynek regulowany ,14 Board 61. Opcja call DJX US 06/19/15 C179 Aktywny rynek rynek regulowany ,09 Board 62. Opcja call DJX US 06/19/15 C181 Aktywny rynek rynek regulowany ,05 Board 63. Opcja call DJX US 06/19/15 C183 Aktywny rynek rynek regulowany ,03 Board 64. Opcja put DJX US 06/19/15 P175 Aktywny rynek rynek regulowany ,23 Board Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ / Opcja put DJX US 06/19/15 P179 Aktywny rynek rynek regulowany ,13 Board 66. Opcja put DJX US 06/19/15 P180 Aktywny rynek rynek regulowany ,19 Board 67. Opcja put DJX US 06/19/15 P181 Aktywny rynek rynek regulowany ,25 Board 68. Opcja put DJX US 06/19/15 P183 Aktywny rynek rynek regulowany ,11 Board 69. Opcja call DJX US 12/19/15 C175 Aktywny rynek rynek regulowany ,10 Board 70. Opcja call DJX US 12/19/15 C180 Aktywny rynek rynek regulowany ,04 Board 71. Opcja put DJX US 12/19/15 P175 Aktywny rynek rynek regulowany ,10 Board 72. Opcja put DJX US 12/19/15 P180 Aktywny rynek rynek regulowany ,09 Board 73. Opcja call FMIBA 04/02/15 C22800 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call FMIBA 04/02/15 C23000 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call FMIBA 04/02/15 C23200 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FMIBA 04/02/15 P22800 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FMIBA 04/02/15 P23000 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FMIBA 04/02/15 P23200 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FTSEMIB 04/17/15 P20500 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C20500 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C21500 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C22000 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C22500 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P20500 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P21000 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P21500 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P22000 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P22500 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call FTSEMIB 12/18/15 C20000 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja put FTSEMIB 12/18/15 P20000 Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB , Opcja call NDX US 04/17/15 C4250 Aktywny rynek rynek regulowany 92. Opcja call NDX US 04/17/15 C4325 Aktywny rynek rynek regulowany 93. Opcja call NDX US 04/17/15 C4350 Aktywny rynek rynek regulowany 94. Opcja call NDX US 04/17/15 C4400 Aktywny rynek rynek regulowany 95. Opcja put NDX US 04/17/15 P4250 Aktywny rynek rynek regulowany 96. Opcja put NDX US 04/17/15 P4450 Aktywny rynek rynek regulowany 97. Opcja put OMX 04/17/15 P1580 Aktywny rynek rynek regulowany 98. Opcja call OMX 12/18/15 C1400 Aktywny rynek rynek regulowany 99. Opcja call OMX 12/18/15 C1420 Aktywny rynek rynek regulowany 100. Opcja call OMX 12/18/15 C1640 Aktywny rynek rynek regulowany 101. Opcja call OMX 12/18/15 C1660 Aktywny rynek rynek regulowany 102. Opcja call OMX 12/18/15 C1720 Aktywny rynek rynek regulowany 103. Opcja call OMX 12/18/15 C1740 Aktywny rynek rynek regulowany 104. Opcja call OMX 12/18/15 C1760 Aktywny rynek rynek regulowany 105. Opcja put OMX 12/18/15 P1360 Aktywny rynek rynek regulowany 106. Opcja put OMX 12/18/15 P1400 Aktywny rynek rynek regulowany 107. Opcja put OMX 12/18/15 P1420 Aktywny rynek rynek regulowany 108. Opcja put OMX 12/18/15 P1440 Aktywny rynek rynek regulowany Opcja call OW20D /04/2015 ISIN: 109. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO Opcja call OW20D /04/2015 ISIN: 110. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO Opcja call OW20E /05/2015 ISIN: 111. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO Opcja call OW20E /05/2015 ISIN: 112. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO Opcja call OW20F /06/2015 ISIN: 113. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO Opcja call OW20F /06/2015 ISIN: 114. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO NASDAQ 100 Stany Zjednocz ,53 Stock NASDAQ 100 Stany Zjednocz ,29 Stock NASDAQ 100 Stany Zjednocz ,07 Stock NASDAQ 100 Stany Zjednocz ,04 Stock NASDAQ 100 Stany Zjednocz ,05 Stock NASDAQ 100 Stany Zjednocz ,20 Stock Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,01 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,83 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,68 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,17 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,06 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,05 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,04 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,03 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,10 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,30 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,11 30 Stockholm Stock OMX Stockholm Szwecja ,22 30 Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,01 Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,00 Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,03 Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,02 Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,04 Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,02 Warszawie S.A. Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Opcja put OW20P /04/2015 ISIN: 115. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO Opcja put OW20P /04/2015 ISIN: 116. Aktywny rynek rynek regulowany PL0GO Opcja call RUT US 04/02/15 C1240 Aktywny rynek rynek regulowany 118. Opcja call RUT US 04/02/15 C1250 Aktywny rynek rynek regulowany 119. Opcja call RUT US 04/02/15 C1255 Aktywny rynek rynek regulowany 120. Opcja put RUT US 04/02/15 P1240 Aktywny rynek rynek regulowany 121. Opcja put RUT US 04/02/15 P1250 Aktywny rynek rynek regulowany 122. Opcja put RUT US 04/02/15 P1255 Aktywny rynek rynek regulowany 123. Opcja call RUT US 04/17/15 C1230 Aktywny rynek rynek regulowany 124. Opcja call RUT US 04/17/15 C1240 Aktywny rynek rynek regulowany 125. Opcja put RUT US 04/17/15 P1240 Aktywny rynek rynek regulowany 126. Opcja call RUT US 06/19/15 C1200 Aktywny rynek rynek regulowany 127. Opcja call RUT US 06/19/15 C1250 Aktywny rynek rynek regulowany 128. Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Aktywny rynek rynek regulowany 129. Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Aktywny rynek rynek regulowany 130. Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Aktywny rynek rynek regulowany 131. Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Aktywny rynek rynek regulowany 132. Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Aktywny rynek rynek regulowany 133. Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Aktywny rynek rynek regulowany 134. Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Aktywny rynek rynek regulowany 135. Opcja put RUT US 12/19/15 P1250 Aktywny rynek rynek regulowany 136. Opcja call SPX US 04/17/15 C2000 Aktywny rynek rynek regulowany 137. Opcja call SPX US 04/17/15 C2050 Aktywny rynek rynek regulowany 138. Opcja call SPX US 04/17/15 C2115 Aktywny rynek rynek regulowany 139. Opcja call SPX US 04/17/15 C2120 Aktywny rynek rynek regulowany 140. Opcja call SPX US 04/17/15 C2130 Aktywny rynek rynek regulowany 141. Opcja call SPX US 04/17/15 C2135 Aktywny rynek rynek regulowany FIZQE_ /2015 Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,01 Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG ,02 Warszawie S.A. Stany Zjednocz ,06 Stany Zjednocz ,03 Stany Zjednocz ,01 Stany Zjednocz ,00 Stany Zjednocz ,02 Stany Zjednocz ,03 Stany Zjednocz ,05 Stany Zjednocz ,11 Stany Zjednocz ,02 Stany Zjednocz ,57 Stany Zjednocz ,31 Stany Zjednocz ,20 Stany Zjednocz ,75 Stany Zjednocz ,36 Stany Zjednocz ,32 Stany Zjednocz ,10 Stany Zjednocz ,56 Stany Zjednocz ,22 Stany Zjednocz ,06 Stany Zjednocz. S&P ,59 Stany Zjednocz. S&P ,27 Stany Zjednocz. S&P ,00 Stany Zjednocz. S&P ,00 Stany Zjednocz. S&P ,00 Stany Zjednocz. S&P ,00 Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM Opcja call SPX US 04/17/15 C2140 Aktywny rynek rynek regulowany 143. Opcja call SPX US 04/17/15 C2145 Aktywny rynek rynek regulowany 144. Opcja put SPX US 04/17/15 P2120 Aktywny rynek rynek regulowany 145. Opcja put SPX US 04/17/15 P2130 Aktywny rynek rynek regulowany 146. Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Aktywny rynek rynek regulowany 147. Opcja call SPX US 06/19/15 C2100 Aktywny rynek rynek regulowany 148. Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Aktywny rynek rynek regulowany 149. Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Aktywny rynek rynek regulowany 150. Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Aktywny rynek rynek regulowany 151. Opcja put SX5E 04/17/15 P3550 Aktywny rynek rynek regulowany 152. Opcja put SX5E 04/17/15 P3600 Aktywny rynek rynek regulowany 153. Opcja call SX5E 06/19/15 C3450 Aktywny rynek rynek regulowany 154. Opcja call SX5E 06/19/15 C3475 Aktywny rynek rynek regulowany 155. Opcja call SX5E 06/19/15 C3500 Aktywny rynek rynek regulowany 156. Opcja call SX5E 06/19/15 C3600 Aktywny rynek rynek regulowany 157. Opcja put SX5E 06/19/15 P3250 Aktywny rynek rynek regulowany 158. Opcja put SX5E 06/19/15 P3350 Aktywny rynek rynek regulowany 159. Opcja put SX5E 06/19/15 P3400 Aktywny rynek rynek regulowany 160. Opcja put SX5E 06/19/15 P3450 Aktywny rynek rynek regulowany 161. Opcja put SX5E 06/19/15 P3475 Aktywny rynek rynek regulowany 162. Opcja put SX5E 06/19/15 P3500 Aktywny rynek rynek regulowany 163. Opcja put SX5E 06/19/15 P3600 Aktywny rynek rynek regulowany 164. Opcja call SX5E 12/18/15 C3200 Aktywny rynek rynek regulowany 165. Opcja call SX5E 12/18/15 C3250 Aktywny rynek rynek regulowany 166. Opcja call SX5E 12/18/15 C3350 Aktywny rynek rynek regulowany 167. Opcja put SX5E 12/18/15 P3200 Aktywny rynek rynek regulowany 168. Opcja put SX5E 12/18/15 P3250 Aktywny rynek rynek regulowany 169. Opcja put SX5E 12/18/15 P3350 Aktywny rynek rynek regulowany 170. Opcja call UKX 04/17/15 C6900 Aktywny rynek rynek regulowany 171. Opcja call UKX 04/17/15 C6925 Aktywny rynek rynek regulowany 172. Opcja call UKX 04/17/15 C6950 Aktywny rynek rynek regulowany 173. Opcja call UKX 04/17/15 C6975 Aktywny rynek rynek regulowany 174. Opcja call UKX 04/17/15 C7000 Aktywny rynek rynek regulowany 175. Opcja call UKX 04/17/15 C7025 Aktywny rynek rynek regulowany 176. Opcja call UKX 04/17/15 C7050 Aktywny rynek rynek regulowany 177. Opcja put UKX 04/17/15 P6625 Aktywny rynek rynek regulowany 178. Opcja put UKX 04/17/15 P6650 Aktywny rynek rynek regulowany 179. Opcja put UKX 04/17/15 P6900 Aktywny rynek rynek regulowany 180. Opcja put UKX 04/17/15 P6925 Aktywny rynek rynek regulowany 181. Opcja put UKX 04/17/15 P6950 Aktywny rynek rynek regulowany 182. Opcja call UKX 06/19/15 C6950 Aktywny rynek rynek regulowany 183. Opcja call UKX 06/19/15 C7150 Aktywny rynek rynek regulowany 184. Opcja put UKX 06/19/15 P6900 Aktywny rynek rynek regulowany FIZQE_ /2015 Stany Zjednocz. S&P ,00 Stany Zjednocz. S&P ,00 Stany Zjednocz. S&P ,09 Stany Zjednocz. S&P ,10 Stany Zjednocz. S&P ,15 Stany Zjednocz. S&P ,05 Stany Zjednocz. S&P ,18 Stany Zjednocz. S&P ,15 Stany Zjednocz. S&P ,20 EUR Niemcy Euro Stoxx ,02 EUR Niemcy Euro Stoxx ,03 EUR Niemcy Euro Stoxx ,13 EUR Niemcy Euro Stoxx ,23 EUR Niemcy Euro Stoxx ,28 EUR Niemcy Euro Stoxx ,12 EUR Niemcy Euro Stoxx ,11 EUR Niemcy Euro Stoxx ,03 EUR Niemcy Euro Stoxx ,02 EUR Niemcy Euro Stoxx ,11 EUR Niemcy Euro Stoxx ,07 EUR Niemcy Euro Stoxx ,12 EUR Niemcy Euro Stoxx ,49 EUR Niemcy Euro Stoxx ,26 EUR Niemcy Euro Stoxx ,17 EUR Niemcy Euro Stoxx ,20 EUR Niemcy Euro Stoxx ,05 EUR Niemcy Euro Stoxx ,04 EUR Niemcy Euro Stoxx ,08 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,01 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,00 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,00 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,00 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,00 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,00 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,00 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,01 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,02 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,04 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,04 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,05 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,02 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,01 ICE Europe Wielka Brytania FTSE ,07 Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ /2015 ICE 185. Opcja put UKX 06/19/15 P7000 Aktywny rynek rynek regulowany Europe Wielka Brytania FTSE , Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,04 SPX Volatility 187. Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,08 SPX Volatility 188. Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,14 SPX Volatility 189. Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,10 SPX Volatility 190. Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,06 SPX Volatility 191. Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,11 SPX Volatility 192. Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,12 SPX Volatility 193. Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,13 SPX Volatility 194. Opcja put VIX US 06/17/15 P19 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,08 SPX Volatility 195. Opcja put VIX US 06/17/15 P20 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,09 SPX Volatility 196. Opcja put VIX US 06/17/15 P21 Aktywny rynek rynek regulowany Stany Zjednocz ,09 SPX Volatility ipath S&P Opcja call VXX US 04/02/15 C24.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Stany Zjednocz. VIX ShortTerm 3 4 0,02 ETN ipath S&P Opcja call VXX US 04/02/15 C26 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Stany Zjednocz. VIX ShortTerm ,01 ETN ipath S&P Opcja put VXX US 04/02/15 P24.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Stany Zjednocz. VIX ShortTerm 1 0 0,00 ETN ipath S&P Opcja put VXX US 04/02/15 P26 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Stany Zjednocz. VIX ShortTerm ,01 ETN 201. Opcja call WAEXA 04/02/15 C486 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call WAEXA 04/02/15 C489 Aktywny rynek rynek regulowany AEX 8 7 0, Opcja call WAEXA 04/02/15 C494 Aktywny rynek rynek regulowany AEX 8 2 0, Opcja put WAEXA 04/02/15 P486 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja put WAEXA 04/02/15 P489 Aktywny rynek rynek regulowany AEX 8 6 0, Opcja put WAEXA 04/02/15 P494 Aktywny rynek rynek regulowany AEX , Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3675 Aktywny rynek rynek regulowany EUR Niemcy Euro Stoxx , Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3700 Aktywny rynek rynek regulowany EUR Niemcy Euro Stoxx , Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3725 Aktywny rynek rynek regulowany EUR Niemcy Euro Stoxx , Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3675 Aktywny rynek rynek regulowany EUR Niemcy Euro Stoxx , Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3700 Aktywny rynek rynek regulowany EUR Niemcy Euro Stoxx , Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3725 Aktywny rynek rynek regulowany EUR Niemcy Euro Stoxx , Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR , Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD , Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD ,05 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według Wartość według Procentowy udział ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach tys. bilansowy w tys. ogółem BILANS 1 kwartał 4 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2015 roku 2014 roku 2014 roku I. Aktyw a Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ /2015 dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II. Zobow iązania III. Aktywa netto (III) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,90 977,82 977,82 991,49 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,90 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A: 100 Seria B: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A: Seria B: Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,28 8,28 138,33 108,06 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,28 8,28 138,33 108,06 Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ /2015 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: od ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec 977,82 977, , ,76 poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego 985,90 985,90 977,82 991,49 okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,82 0,82 11,17 9,93 w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie 930,67 930,67 959,60 991,49 sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie 985,89 985, , ,29 sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej 985,89 985,89 987,29 991,49 wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,89 985,89 987,29 991,49 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,34 3,34 3,02 3,00 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących 0,00 0,00 0,00 0,00 dystrybucję 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszu 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszu Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: od RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ / Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/B) E. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D) NOTY NOTA1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Polityka rachunkowości Subfunduszu w załączeniu Plik Opis Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf Rachunkowości UniSystem 1 NOTA2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 kwartał 2015 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 kwartał 2015 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 INFORMACJA DODATKOWA Dodatkowe informacje dotyczące prezentacji w systemie ESPI kwartalnego sprawozdania finansowego Subfunduszu: *) Ujemna wartość instrumentów pochodnych na dzień roku w wysokości 1436 tys. została zaprezentowana w zobowiązaniach Subfunduszu. Ujemna wartość nabycia opcji wystawionych nie została uwzględniona w tabeli głównej. *) Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ujemnej liczby instrumentów pochodnych reprezentującej typ zajętej pozycji (pozycja krótka) w zakładce kategorii lokat: Instrumenty Pochodne wartości te pozostały niewypełnione. Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 pozycji (pozycja krótka) w zakładce kategorii lokat: Instrumenty Pochodne wartości te pozostały niewypełnione. Wynoszą one odpowiednio: FVSJ5 15/04/2015: 30; JVIK5 13/05/2015: 70; RXSJ5 15/04/2015: 8; UXJ5 15/04/2015: 10; VNAJ5 15/04/2015: 5; Opcja call AEX 04/17/15 C490 : 35; Opcja call AEX 04/17/15 C505 : 15; Opcja put AEX 04/17/15 P475 : 5; Opcja call AEX 05/15/15 C495 : 43; Opcja put AEX 05/15/15 P460 : 6; Opcja put AEX 05/15/15 P465 : 25; Opcja call AEX 06/19/15 C520 : 22; Opcja put AEX 06/19/15 P440 : 15; Opcja call DAEX 04/01/15 C489 : 26; Opcja put DAEX 04/01/15 P488 : 30; Opcja put DAEX 04/01/15 P489 : 26; Opcja call DJX US 04/02/15 C177 : 14; Opcja call DJX US 04/02/15 C178 : 14; Opcja call DJX US 04/02/15 C180 : 14; Opcja put DJX US 04/02/15 P177 : 14; Opcja put DJX US 04/02/15 P178 : 14; Opcja put DJX US 04/02/15 P180 : 14; Opcja call DJX US 04/17/15 C183 : 19; Opcja put DJX US 06/19/15 P175 : 35; Opcja call FMIBA 04/02/15 C22800 : 8; Opcja call FMIBA 04/02/15 C23000 : 8; Opcja call FMIBA 04/02/15 C23200 : 16; Opcja put FMIBA 04/02/15 P22800 : 8; Opcja put FMIBA 04/02/15 P23000 : 8; Opcja put FMIBA 04/02/15 P23200 : 16; Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C20500 : 6; Opcja call NDX US 04/17/15 C4325 : 3; Opcja call NDX US 04/17/15 C4400 : 1; Opcja put NDX US 04/17/15 P4250 : 1; Opcja call OMX 12/18/15 C1640 : 10; Opcja call OMX 12/18/15 C1660 : 5; Opcja call OMX 12/18/15 C1720 : 5; Opcja call OMX 12/18/15 C1740 : 5; Opcja call OMX 12/18/15 C1760 : 5; Opcja put OMX 12/18/15 P1360 : 25; Opcja call OW20D /04/2015 ISIN: PL0GO : 10; Opcja call OW20E /05/2015 ISIN: PL0GO : 10; Opcja call OW20F /06/2015 ISIN: PL0GO : 10; Opcja put OW20P /04/2015 ISIN: PL0GO : 10; Opcja call RUT US 04/02/15 C1240 : 3; Opcja call RUT US 04/02/15 C1250 : 3; Opcja call RUT US 04/02/15 C1255 : 3; Opcja put RUT US 04/02/15 P1240 : 3; Opcja put RUT US 04/02/15 P1250 : 3; Opcja put RUT US 04/02/15 P1255 : 3; Opcja call RUT US 06/19/15 C1250 : 5; Opcja call SPX US 04/17/15 C2050 : 5; Opcja call SPX US 04/17/15 C2135 : 1; Opcja call SPX US 04/17/15 C2140 : 1; Opcja call SPX US 04/17/15 C2145 : 1; Opcja call SPX US 06/19/15 C2100 : 1; Opcja put SX5E 04/17/15 P3550 : 5; Opcja put SX5E 06/19/15 P3250 : 17; Opcja call UKX 04/17/15 C6975 : 1; Opcja call UKX 04/17/15 C7000 : 1; Opcja call UKX 04/17/15 C7025 : 1; Opcja call UKX 04/17/15 C7050 : 3; Opcja put UKX 04/17/15 P6625 : 1; Opcja put UKX 04/17/15 P6650 : 2; Opcja call UKX 06/19/15 C7150 : 1; Opcja put UKX 06/19/15 P6900 : 1; Opcja call VXX US 04/02/15 C24.5 Equity: 10; Opcja put VXX US 04/02/15 P24.5 Equity: 10; Opcja call WAEXA 04/02/15 C486 : 7; Opcja call WAEXA 04/02/15 C489 : 7; Opcja call WAEXA 04/02/15 C494 : 7; Opcja put WAEXA 04/02/15 P486 : 7; Opcja put WAEXA 04/02/15 P489 : 7; Opcja put WAEXA 04/02/15 P494 : 7; Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3675 : 8; Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3700 : 8; Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3725 : 8; Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3675 : 8; Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3700 : 8; Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3725 : 8; FIZQE_ /2015 Informacja dodatkowa do kwartalnego raportu okresowego: w załączeniu Plik UniSystem1_InformacjaDodatkowa_1_Q_2015.pdf Opis Informacja Dodatkowa PODPISY Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZQE_ /2015 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 Nota 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu Przyjęte zasady rachunkowości Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniSystem 1 (dalej zwanego Subfunduszem) zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859). Subfundusz UniSystem 1 jest Subfunduszem Funduszu UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej Funduszem). Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podana została w złotych (z dokładnością do 0,01 zł). Na dzień bilansowy zastosowano metody wyceny stosowane w Dniu Wyceny. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, noty objaśniające oraz informację dodatkową. Ujmowanie operacji Subfunduszu 1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych w okresie, którego dotyczą. Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w wycenie Subfunduszu, jeżeli nastąpiło w Dniu Wyceny do godziny 23:30 czasu polskiego oraz zostało udokumentowane potwierdzeniem zawarcia transakcji. Jeżeli zawarcie transakcji nastąpiło po tej godzinie lub nastąpiło do tej godziny, ale zostało udokumentowane po tej godzinie, transakcje uwzględnia się w najbliższej wycenie Aktywów Subfunduszu. 2. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej prowizje maklerskie. Składniki lokat Subfunduszu nabyte nieodpłatnie ujmuje się według wartości równej zero. 3. Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana jest metodą: najdroższe jest sprzedawane jako pierwsze HIFO (highest in first out), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii, najwyższej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio odpis dyskonta lub amortyzację premii. Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa powyżej nie stosuje się do: papierów wartościowych nabytych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, zobowiązań z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza sie zgodnie z pkt W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika. 5. Należna dywidenda z akcji notowanych na Aktywnym Rynku ujmowana jest w księgach rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy. W tym dniu jest również ujmowany podatek od dywidendy zgodnie z zasadami opodatkowania w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendę. Zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania część podatku należnego Subfunduszom jest ujmowana w tej samej dacie w księgach Subfunduszu jako podatek należny Subfunduszowi.

14 Fundusze inwestycyjne, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione w Polsce z podatku dochodowego od osób prawnych. 6. Przysługujące prawo poboru akcji, notowanych na Aktywnym Rynku, ujmowane jest w księgach rachunkowych Subfunduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru. 7. Przysługujące prawo poboru akcji, nienotowanych na Aktywnym Rynku, oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji, nienotowanych na Aktywnym Rynku, ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 8. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dywidendy i inne udziały w zyskach, dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także przychody odsetkowe, w skład których wchodzą odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów przez emitenta, oraz odpisy dyskonta. 9. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. 10. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, opłaty dla Depozytariusza, opłaty związane z prowadzeniem rejestru Aktywów Subfunduszu, opłaty za zezwolenia i rejestracyjne, koszty usług prawnych, koszty usług wydawniczych i poligraficznych, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, a także koszty odsetkowe. 11. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w określonym Dniu Wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w Subrejestrze Uczestników w tym Dniu Wyceny. 12. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Dzień Wyceny 1. Dniem Wyceny jest: ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca kalendarzowego, o ile w tym dniu odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Jeżeli w tym dniu nie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Dniem Wyceny jest dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przypadający bezpośrednio przed tym dniem; dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji; dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu; dzień wydania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej emisji; Dzień Wykupienia, dzień przypadający po dniu, w którym ustała przyczyna zawieszenia wyceny Aktywów Funduszu. 2

15 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 1. Aktywa Funduszu i Aktywa Subfunduszu wycenia się w Dniach Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad określonych poniżej. 2. W Dniu Wyceny Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości z godziny 23: Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przypadającego w Dniu Wyceny, Aktywa Subfunduszu wycenia się według kursów, cen i wartości z godziny 23:30 z Dnia Wyceny. 4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przypadającego w dniu, nie będącym Dniem Wyceny Aktywa Subfunduszu wycenia się w oparciu o ostatnio dostępne kursy, ceny i wartości z poprzedniego Dnia Wyceny. 5. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Subfunduszu. 6. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Subfunduszu. 7. Na potrzeby określania Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego na ten Dzień Wyceny. Wycena lokat Subfunduszu Subfundusz definiuje pojęcie Aktywnego Rynku jako rynku spełniającego łącznie kryteria: 1. instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 2. zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 3. ceny są podawane do publicznej wiadomości. Wycena lokat notowanych na Aktywnym Rynku 1. Kategorie lokat takie jak: akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Pochodne (w tym niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne), Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyceniane są w sposób następujący: 1) wartość godziwą składników lokat Subfunduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku, 2) jeżeli w momencie dokonywania wyceny na Aktywnym Rynku, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie została zawarta żadna transakcja lub wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski lub na Dzień Wyceny, który nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej zgodnie z pkt W przypadku gdy składnik lokat Subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 3. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 2, jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. W przypadku braku możliwości ustalenia wielkości wolumenu obrotu, Subfundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, ilość

16 danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, kolejność wprowadzenia do obrotu lub możliwość dokonania przez Subfundusz transakcji na danym rynku. 4. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 2, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, kryterium wyboru rynku głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego. 5. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w pkt 1, w dniu dokonywania wyceny Subfundusz określa się o godzinie 23: W przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą danego składnika aktywów, notowanego na Aktywnym Rynku, uznaje się wartość wyznaczoną poprzez zastosowanie metody najbardziej odpowiedniej dla danego składnika lokat: 1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz innych udziałowych papierów wartościowych, notowanych na Aktywnym Rynku: a. na podstawie modelu bazującego na cenie ogłoszonej na Aktywnym Rynku nie różniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, jeżeli model ten nie odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat to, b. na podstawie modelu bazującego na cenach ostatnich ofert złożonych na danym Aktywnym Rynku z tym, że uwzględnianie wyłącznie cen z ofert sprzedaży jest niedopuszczalne; jeżeli model ten nie odzwierciedla wartości godziwej to, c. w oparciu o właściwy dla tego składnika lokat model wyceny, przy czym dane wejściowe do tego modelu będą pochodzić z aktywnego rynku; 2) dla warrantów subskrypcyjnych na podstawie modelu wyceny teoretycznej wartości warrantu lub rzetelnej wartości warrantu, w zależności od tego, która wycena jest niższa, 3) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych, kwitów depozytowych, notowanych na krajowym Aktywnym Rynku wyznaczoną przez zastosowanie odpowiedniego modelu wyceny składnika lokat, takiego jak: a. modelu wyceny instrumentów dłużnych opartego na teorii Svenssona, jeżeli model ten nie odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat to, b. modelu korekcji ceny instrumentu finansowego uwzględniającego ryzyko kredytowe emitenta, jeżeli model ten nie odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat to, c. modelu aktualizacji ceny instrumentu finansowego poprzez naliczanie zmiany wartości instrumentu, traktując jako koszt utrzymania stronę bid na warszawskim rynku międzybankowym. 4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości; Jeżeli żadna z powyższych metod nie odzwierciedla wartości godziwej, wówczas korekta dokonywana jest w oparciu o metody przedstawione w ppkt 5) poniżej; 5) dla dłużnych papierów wartościowych, listów zastawnych, kwitów depozytowych, notowanych na zagranicznym Aktywnym Rynku wyznaczoną przez zastosowanie odpowiedniej metody estymacji wartości godziwej, takiej jak: a. oszacowanie korekty wartości godziwej za pomocą BGN (Bloomberg Generic), jeżeli model ten nie odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat to, b. oszacowanie korekty wartości godziwej za pomocą kursu BVAL (Bloomberg Valuation). Jeżeli żadna z powyższych metod nie odzwierciedla wartości godziwej, wówczas korekta dokonywana jest w oparciu o metody przedstawione w ppkt 3) powyżej. Jeżeli zastosowanie powyższych metod nie odzwierciedla wartości godziwej danego składnika lokat, wówczas korekta dokonywana jest w oparciu o inną metodę szacowania wartości godziwej zgodną z przepisami prawa. 4

17 Wycena lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 1. Wartość składników lokat Subfunduszu, nienotowanych na Aktywnym Rynku, wyznacza się, z zastrzeżeniem wyceny papierów wartościowych nabytych (zbytych) z przyrzeczeniem odkupu, w następujący sposób: 1) dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej, z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z tytułu utraty wartości jeżeli okażą się konieczne; 2) dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane Instrumenty Pochodne: a. w przypadku gdy wbudowane Instrumenty Pochodne są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego Instrumentu Pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny poszczególnych wbudowanych Instrumentów Pochodnych zgodnie z ppkt 6), b. w przypadku gdy wbudowane Instrumenty Pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym papierem dłużnym, wówczas wartość wycenianego papieru dłużnego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych Instrumentów Pochodnych) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych Instrumentów Pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych Instrumentów Pochodnych zgodnie z ppkt 6); 3) akcje niedopuszczone do publicznego obrotu na: a. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym Rynku. W przypadku istotnej zmiany poziomu wskaźników dla akcji notowanych na Aktywnym Rynku wartość godziwa będzie podlegać korekcie, b. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows; DCF) zastosowanego do prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych (free cash flows; FCF) oszacowanych na podstawie sporządzonej analizy finansowej, przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta; analiza finansowa sporządzana będzie z częstotliwością nie mniejszą niż raz na rok, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, a jeśli jednostka sporządza sprawozdania częściej na podstawie tych sprawozdań. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Subfundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji; 4) akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, nienotowane na Rynku Aktywnym, nabyte na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej tych papierów wartościowych; 5) warranty subskrypcyjne, prawa do akcji i prawa poboru według wartości godziwej w oparciu o powszechnie uznane metody estymacji wyceny tych lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku; 6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu lokaty, przy czym parametry wejściowe będą pobierane z Aktywnego Rynku. Modelami tymi będą: a. w przypadku kontraktów terminowych: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, b. w przypadku opcji europejskich: model BlackaScholesa (dla opcji egzotycznych: model skończonych różnic, model Monte Carlo lub drzewa dwumianowego, a także modyfikacje modelu Blacka Scholesa lub inne powszechnie stosowane modele wyceny), c. w przypadku transakcji wymiany walut, stóp procentowych: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych;

18 7) depozyty w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych na Dzień Wyceny odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 8) certyfikaty inwestycyjne w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do godziny 23:30; 9) jednostki uczestnictwa w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości jednostek uczestnictwa do godziny 23:30; 10) tytuły uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości tytułów uczestnictwa do godziny 23: W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu, dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Subfunduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 3. Modele wyceny oraz metody estymacji, o których mowa w pkt 1, będą stosowane w sposób ciągły. 4. Modele i metody estymacji składników lokat Subfunduszu, o których mowa w pkt 1, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. Wycena Aktywów i zobowiązań denominowanych w walutach obcych 1. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, denominowane w walutach obcych, wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku w walucie, w której są denominowane. 2. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w punkcie powyżej, wykazuje się w złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 3. Wartość Aktywów Subfunduszu, notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe do waluty EUR. Pożyczki papierów wartościowych 1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 2. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz na rachunek Subfunduszu. 3. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu 1. Należności z tytułu nabycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 6

19 Przyjęte w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu kryterium podziału składników portfela lokat Na potrzeby rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zastosowano podział składników lokat na instrumenty pochodne. Składniki lokat pogrupowano według rodzaju i kategorii rynku, podając zagregowaną wartość składników dla każdego z rodzajów rynku. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, składzie portfela referencyjnego oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości. 1. Subfundusz jako metodę pomiaru ekspozycji całkowitej stosuje metodę zaangażowania, a jego strategia zakłada wykorzystanie instrumentów pochodnych. 2. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę zaangażowania, przy czym całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu tej metody nie będzie przekraczała 300% wartości aktywów netto Subfunduszu. Metoda zaangażowania jest stosowana od 1 grudnia 2013 roku zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 29 listopada 2013 roku. Dochody i koszty Subfunduszu Dochody Subfunduszu 1. Dochodami Subunduszu są przychody z lokat netto lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat. 2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie będzie wypłacał kwot stanowiących dochody bez umorzenia Certyfikatów. Koszty Subfunduszu Wartość Aktywów Subfunduszu jest codziennie pomniejszana o przewidywaną wartość kosztów w postaci rezerwy na przewidywane wydatki Subfunduszu. Koszty te obejmują w szczególności: wynagrodzenie stałe Towarzystwa z tytułu zarządzania w wysokości nie większej niż 4% w skali roku obrotowego od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ustalonej zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie, wynagrodzenie zmienne Towarzystwa z tytułu zarządzania Subfunduszem oraz koszty limitowane i nielimitowane Subfunduszu. Do kosztów nielimitowanych zalicza się: koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych, koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rachunek Subfunduszu, podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, koszty związane z rejestracją Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz koszty dalszej obsługi Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem przez KDPW, ponoszone na rzecz KDPW, koszty związane z obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Subfunduszem na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, ponoszone na rzecz podmiotu prowadzącego rynek regulowany albo organizującego alternatywny system obrotu, w zależności od tego, gdzie będzie prowadzony obrót Certyfikatami Inwestycyjnymi związanymi z Subfunduszem, w tym również koszty związane z wprowadzeniem lub dopuszczeniem Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem do obrotu, koszty Sponsora Emisji dla Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem.

20 Uchwałą Zarządu z dnia 5 grudnia 2011 r., Towarzystwo nie pobierało opłaty stałej oraz zmiennej za zarządzanie uzależnionej od wyników inwestycyjnych w Subfunduszu. W dniu 23 października 2012 r. Zarząd Union Investment TFI S.A. podjął uchwałę w sprawie pobierania przez Towarzystwo opłaty stałej oraz zmiennej za zarządzanie Subfunduszem, z zastrzeżeniem dnia wejścia uchwały w życie z dniem emisji certyfikatów serii B. Od 12 listopada 2012 r. wynagrodzenie stałe Towarzystwa z tytułu zarządzania pobierane było w wysokości 3,00% a wynagrodzenie zmienne za zarządzenie pobierane było w wysokości 25% obliczonej zgodnie z art. 58 Statutu Funduszu. Pokrywanie kosztów Subfunduszu Uchwałą Zarządu z dnia 5 grudnia 2011 r., Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pobieranego na zasadach określonych w art. 58 Statutu Funduszu, pokrywa przez czas nieoznaczony wszelkie koszty nielimitowane oraz limitowane Subfunduszu, za wyjątkiem prowizji maklerskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 3 czerwca 2014 r. od dnia wejścia uchwały w życie, czyli 1 lipca 2014 r. Subfundusz pokrywa koszty prowizji maklerskich, koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych. Pozostałe koszty wymienione w Statucie są pokrywane przez Towarzystwo. Dodatkowe świadczenia na rzecz Uczestników Funduszu Uczestnikowi Funduszu, który na podstawie umowy z Funduszem zobowiązał się do inwestowania znacznych środków w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, Fundusz może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane na warunkach określonych w art. 34 Statutu Funduszu. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika ustalona zostanie jako część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym Funduszem, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne tego Funduszu. Świadczenie na rzecz Uczestnika Funduszu spełniane jest przez Union Investment TFI S.A., działające w imieniu Funduszu, ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w którym wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem. Spełnienie świadczenia dokonywane jest poprzez wypłatę świadczenia w formie pieniężnej. Wartości szacunkowe Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości oraz na formę prezentowanych wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. Stanowią one podstawę do oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań. Szacunki i założenia stanowiące ich podstawę podlegają okresowym przeglądom. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, jeżeli korekta dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy. Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu zaprezentowano poniżej w ramach opisu zasad wyceny poszczególnych kategorii lokat. Składniki lokat wyceniane w wartości godziwej Wartość godziwa składników lokat o charakterze udziałowym, dla których nie istnieje Aktywny Rynek, oszacowywana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny są zatwierdzane przed użyciem, a także okresowo oceniane i weryfikowane. W przypadkach, w których nie da się określić w jednoznaczny sposób wartości godziwej składników lokat, kierownictwo wykorzystuje inne, zgodne z prawem, metody oszacowania 8

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany FIZPE_20120703 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZPE za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 20150101 do 20150630 oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 20140101

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach UniSystem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzone na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2007-10-17 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 017 roku obejmujący okres od 017-04-01 do 017-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjny...page 1 of 26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Przyjęte zasady rachunkowości Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Przyjęte zasady rachunkowości Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1.1. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 14579. Subfundusz UniSystem 1. [BMSiG-6331/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniSystem 1 wydzielonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 FIZ-Q-E_20120309 4/2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 podstawa prawna: 82 ust.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu 31.12.2013 31.12.2012. I. Aktywa 29956 30611. III. Aktywa netto (I-II) 29879 30524. IV. Kapitał Funduszu 28158 30985

Pozycje bilansu 31.12.2013 31.12.2012. I. Aktywa 29956 30611. III. Aktywa netto (I-II) 29879 30524. IV. Kapitał Funduszu 28158 30985 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 WYDZIELONY W UNISYSTEM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM ZAMKNIĘTYM z siedzibą przy ul. Polnej 11, 00 633 Warszawa strona internetowa: www.union-investment.pl Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Poz. 29842. Subfundusz UNISYSTEM 1. [BMSiG-18550/2016] JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Roczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR BU GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/05/2008

OG OSZENIE 15/2008 INVESTOR BU GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/05/2008 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 50, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniBessa wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo