Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życie w Polsce poradnik dla uchodźców"

Transkrypt

1 Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz Budżet Państwa redakcja: Paweł Dziliński Patronat medialny Stowarzyszenie Vox Humana ul. Promyka 5 lok.162, Warszawa

2 Agnieszka Kosowicz Fundacja Polskie Forum Migracyjne Informator dla cudzoziemców Ubiegających się o ochronę i objętych ochroną w Polsce Wstęp Rozpoczęcie życia w nowym kraju to dla każdego człowieka ogromne wyzwanie. Jeśli ciągle oczekujecie decyzji w sprawie swojego statusu prawnego, zapewne niecierpliwi Was oczekiwanie. Jeśli otrzymaliście już w Polsce ochronę będziecie teraz jednocześnie szukać miejsca do zamieszkania, pracy, szkoły dla dzieci, możliwości zdobycia zawodu, nowych znajomych, poczucia bezpieczeństwa, możliwości realizacji swoich zainteresowań a to wszystko w kraju, który jest ciągle obcy i niezrozumiały. Nic nie będzie na początku łatwe. Prawie na pewno na początku polska kultura będzie Was denerwować, jedzenie nie smakować, a ludzie wokół będą wydawali się dziwni. Trudno się będzie porozumieć, będziecie też czuć, że nikt Was nie rozumie. Tak się właśnie czują ludzie, gdy znajdą się w innym kraju, o innej kulturze i zwyczajach: Czeczeni w Polsce, Polacy w Irlandii, a Irlandczycy w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście, te uczucia mijają. Układanie życia na nowo w nowym kraju wymaga czasu. To trochę tak, jakby życia uczyć się od nowa. A jednak z czasem sprawy zaczną się układać. Powoli będą Państwo rozumieć polskie słowa, z czasem znajdziecie pracę i własny kąt, dzieci znajdą w szkole kolegów i koleżanki, zaczną uprawiać sport, może Państwo znajdziecie w Polsce nowych znajomych? Kto wie, jak jeszcze potoczą się Państwa losy? Życzymy Państwu serdecznie, żeby pobyt w Polsce poprawił Waszą sytuację. Żeby dla Waszych dzieci oznaczał życiową szansę i możliwości rozwoju. Życzymy też wytrwałości, abyście mogli w Polsce spełnić swoje marzenia o bezpieczeństwie i spokojnym życiu. Powodzenia!

3 Procedura o nadanie statusu uchodźcy Status uchodźcy to forma ochrony ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych albo przynależności do określonej grupy społecznej. Każdy cudzoziemiec może poprosić w Polsce o status uchodźcy. Jeśli nie ma ku temu powodów jego wniosek zostanie odrzucony. Ustalanie statusu uchodźcy ma charakter indywidualny to znaczy, sytuacja każdego cudzoziemcy rozpatrywana jest oddzielnie. Polskie prawo przewiduje kilka różnych form ochrony nie przewiduje jednak, aby cudzoziemiec sam decydował, o jaką ochronę się ubiega. Cudzoziemcy mogą wystąpić o ochronę składając wniosek o status uchodźcy. Polskie władze następnie mogą ich objąć statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym. Procedura azylowa krok po kroku Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy powinno zająć do sześciu miesięcy. Oto opis tej procedury: złożenie wniosku o status uchodźcy Wniosek składa się z reguły na przejściu granicznym, do Straży Granicznej. Prawo dopuszcza możliwość złożenia wniosku później, także na ręce Straży Granicznej. Cudzoziemiec, który składa wniosek po nielegalnym przekroczeniu polskiej granicy, może zostać zatrzymany i osadzony w areszcie. Każda osoba dorosła, a także dziecko podróżujące bez opieki rodziców albo opiekunów prawnych ma prawo złożyć osobny wniosek. Rodzice składają wniosek w imieniu niepełnoletnich dzieci. Mąż może złożyć wniosek wspólnie z żoną (ona musi wyrazić na to zgodę na piśmie) ale żona ma prawo złożyć osobny wniosek, jeśli tak sobie życzy. Razem z wnioskiem o status uchodźcy cudzoziemiec oddaje Straży Granicznej swój paszport. W zamian otrzymuje Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, które jest ważne 30 dni (po tym czasie wydawane są kolejne TZTC). Od każdej osoby powyżej 14 roku życia pobierane są odciski palców. Te odciski palców przesyłane są następnie do europejskiej bazy danych w ten sposób każde państwo korzystające z tej bazy (większość państw europejskich) może sprawdzić, kiedy i gdzie dany cudzoziemiec składał wniosek o status uchodźcy. Każda osoba, która występuje o status uchodźcy, także dzieci, jest fotografowana.

4 Straż Graniczna przesyła wniosek do Urzędu do Spraw Cudzoziemców ta instytucja podejmuje decyzję o nadaniu statusu uchodźcy. wywiad statusowy (w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców) Wywiad statusowy to rozmowa cudzoziemca z pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców na temat powodów, dla których prosi o status uchodźcy. To najważniejszy moment procedury na podstawie tego, co powie cudzoziemiec, władze zdecydują, czy potrzebuje ochrony. Zaproszenie na wywiad statusowy wysyłane jest cudzoziemcowi na piśmie. W zaproszeniu podany jest termin wywiadu. Jeśli z jakichkolwiek powodów w wymienionym terminie cudzoziemiec nie może przyjechać na wywiad koniecznie trzeba skontaktować się z Urzędem, wyjaśnić, dlaczego termin jest nieodpowiedni i ustalić inny termin wywiadu. Cudzoziemiec może zabrać ze sobą na wywiad pełnomocnika. Rolą takiej osoby jest uczestniczenie w wywiadzie, przeglądanie akt sprawy i odbieranie korespondencji w sprawie procedury i pilotowanie sprawy. Aby pełnomocnik mógł pełnić swoją rolę, cudzoziemiec musi go do tego pisemnie upoważnić. Wywiad statusowy to - bez przesady - rozmowa, która może zaważyć na dalszym życiu człowieka. Dlatego warto się do tej rozmowy przygotować. Typowe pytania w czasie wywiadu dotyczą przyczyn wyjazdu, działalności politycznej (własnej albo rodziny), aresztowań czy zatrzymań, kontaktów z bojownikami. Urzędnik będzie zadawał szczegółowe pytania. Warto wcześniej przypomnieć sobie tyle szczegółów, ile tylko możliwe: na przykład, kiedy miały miejsce aresztowania, na jak długo i dlaczego człowiek był zatrzymywany. Warto przypomnieć sobie, co się wydarzyło przed przyjazdem, przypomnieć sobie daty, nazwiska, nazwy miejsc. Zabrać dowody na potwierdzenie swoich słów (obdukcje lekarskie, dokumenty potwierdzające zatrzymanie), jeśli nie zostały przekazane Urzędowi wcześniej. Przebieg tej rozmowy ma charakter poufny informacje przekazywane przez cudzoziemca są wykorzystywane wyłącznie do ustalenia, czy potrzebuje ochrony międzynarodowej. Nie są przekazywane instytucjom ani władzom (w kraju ani za granicą), które nie są bezpośrednio zaangażowane w rozpatrywanie wniosku o status uchodźcy. Wywiad prowadzony jest w obecności tłumacza, chyba, że pracownik Urzędu mówi w języku cudzoziemca. Jest zapisywany po polsku. Po zakończeniu wywiadu jego zapis musi być cudzoziemcowi odczytany można wtedy zweryfikować nieścisłości, jeśli się je zauważy (w tej sytuacji ważna jest obecność pełnomocnika). Cudzoziemiec otrzymuje kopię zapisu swojego wywiadu.

5 wezwanie dotyczące możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Otrzymanie takiego wezwania może oznaczać, że decyzja w sprawie zostanie już wkrótce wydana. Można wówczas zgłaszać ewentualne nowe dowody i przejrzeć akta swojej sprawy (pełnomocnik także może to zrobić). Decyzja w sprawie statusu w I instancji Decyzja Urzędu do Spraw Cudzoziemców (I instancja) powinna zapaść w ciągu 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Jeśli tak się nie stanie, Urząd jest zobowiązany wyznaczyć nowy termin rozpatrzenia sprawy. Urząd może podjąć cztery rodzaje decyzji: - udzielić statusu uchodźcy - udzielić ochrony uzupełniającej - udzielić pobytu tolerowanego - wydać decyzję o wydaleniu z terytorium Polski. Informacja o tym, jaką decyzję podjęto, Urząd musi przekazać cudzoziemcowi na piśmie, w języku dla niego zrozumiałym. Jednocześnie, musi powiadomić cudzoziemca o możliwościach i terminach odwołania się od otrzymanej decyzji, także w języku dla niego zrozumiałym. Urząd może także umorzyć postępowanie na przykład wtedy, gdy cudzoziemiec składa kolejny wniosek o status uchodźcy albo gdy zdecyduje się wrócić do swojego kraju pochodzenia. Ta decyzja kończy postępowanie chyba, że cudzoziemiec jest niezadowolony z otrzymanej decyzji i złoży odwołanie. Odwołanie od decyzji I instancji Polskie prawo przewiduje, że cudzoziemiec ma prawo odwołać się od decyzji I instancji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji (jeśli cudzoziemiec ma pełnomocnika liczy się czas od momentu otrzymania decyzji przez pełnomocnika. Do czasu uzyskania decyzji w II instancji wstrzymuje się wykonanie pierwszej decyzji (czyli na przykład, cudzoziemiec, który uzyskał w I instancji decyzję o deportacji, nie musi wyjeżdżać z Polski dopóki nie zapadnie decyzja II instancji).

6 Termin na złożenie odwołania wynosi tylko 5 dni, jeśli wniosek uznano za oczywiście bezzasadny (władze uznały, że cudzoziemiec nie ma żadnych powodów obawiać się prześladowań w swoim kraju). Aby złożyć odwołanie, wystarczy napisać, że cudzoziemiec nie zgadza się z podjętą decyzją. Ważne, aby list w tej prawie wysłać za potwierdzeniem (listem poleconym), albo doręczając list osobiście poprosić o potwierdzenie przyjęcia listu na jego drugiej kopii aby mieć dowód złożenia odwołania. Decyzja II instancji Decyzję w II instancji w sprawach o nadanie statusu uchodźcy podejmuje Rada do Spraw Uchodźców. Oczekiwanie na tę decyzję trwa zazwyczaj jeden-dwa miesiące. Rada ma możliwość utrzymać w mocy decyzję I instancji (czyli nie zmieniać pierwszej decyzji), przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia albo podjąć własną decyzję: nadać status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą. Rada może wzywać cudzoziemca na ponowny wywiad statusowy, może też przesłuchiwać świadków. Od decyzji Rady cudzoziemcowi niezadowolonego z decyzji II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę trzeba wnieść w ciągu 30 dni od momentu otrzymania decyzji Rady (lub od momentu otrzymania jej przez pełnomocnika). Otrzymanie decyzji Rady kończy procedurę administracyjną o nadanie statusu cudzoziemiec ma możliwość dalszych kroków prawnych, ale w tym momencie traci przywileje socjalne przysługujące osobom ubiegającym się o status uchodźcy: traci prawo korzystania z ośrodka dla cudzoziemców i wszelką pomoc, jaki ten ośrodek zapewnia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Sąd może uchylić albo utrzymać w mocy decyzję Rady do spraw Uchodźców, ale nie może jej zmienić. Jeżeli uzna, że procedura prowadzona była niewłaściwie, zwraca sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd nie ma jednak możliwości udzielić ani statusu uchodźcy ani innych form ochrony. Na decyzję sądu oczekuje się z reguły około 6 miesięcy. Wniesienie sprawy do sądu samo w sobie nie daje cudzoziemcy prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski. Sąd albo Rada do Spraw Uchodźców mogą wstrzymać decyzję nakazującą cudzoziemcy opuszczenie Polski z własnej inicjatywy albo na wniosek cudzoziemca. Taki dokument jest w praktyce traktowany przez policję jako rodzaj potwierdzenia o oczekiwaniu na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy. W świetle polskiego prawa nie stanowi on dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce.

7 skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego W ciągu 30 dni od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego cudzoziemiec, korzystając z adwokata-radcy prawnego (obowiązkowo), może złożyć skargę do NSA. Prawnicy pomagający cudzoziemcom w ramach organizacji pozarządowych z reguły nie są ani adwokatami ani radcami i nie mogą reprezentować cudzoziemców przed tym sądem. Organizacja może jednak przyłączyć się do sprawy jako organizacja społeczna, jeśli uzna to za uzasadnione, a sąd wyrazi na to zgodę (taka możliwość istnieje też w postępowaniu przed WSA). Cudzoziemiec może też starać się o adwokata z urzędu, jeśli sam nie jest w stanie ponieść kosztów zatrudnienia adwokata. Wyrok NSA zapada z reguły w ciągu 12 miesięcy. Cudzoziemiec nie ma dalszych możliwości składania skarg ani odwołań. Prawa cudzoziemcy w czasie procedury W trakcie procedury cudzoziemcy mają prawo do: - ustanowienia pełnomocnika - kontaktowania się z organizacjami pozarządowymi i UNHCR - przeglądania akt swojej sprawy - zgłaszania wniosków dowodowych na każdym stadium postępowania (w swoim języku władze polskie mają obowiązek tłumaczenia dokumentów złożonych w postępowaniu. Jako dowody można przedstawiać też dokumenty z internetu, np. o zdarzeniach dotyczących danej osoby, jej krewnych, zdarzeń z miejscowości, z której pochodzą) - otrzymania kopii zapisu wywiadu statusowego - jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zostanie wydana decyzja o nadanie statusu uchodźcy w I instancji cudzoziemcy wnioskujący o status i ich małżonkowie zyskują prawo do pracy. Mogą podjąć legalną pracę na podstawie zaświadczenia potwierdzającego przedłużający się czas procedury oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC). Obowiązki cudzoziemców w trakcie procedury: - przekazanie paszportu do depozytu na czas procedury - oczekiwanie na decyzję w Polsce (w razie wyjazdu postępowanie jest umarzane)

8 - stawienie się na wywiad (jeżeli to niemożliwe, cudzoziemiec powinien wyjaśnić powody wcześniej i ustalić inny termin) - zawiadomienie Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zmianie miejsca pobytu (Urząd musi mieć adres, pod którym cudzoziemiec odbiera korespondencję) Prawa socjalne dla osób ubiegających się o status uchodźcy Cudzoziemiec, który składa w Polsce wniosek o status uchodźcy, ma prawo do pomocy socjalnej ze strony państwa. Zakres pomocy precyzuje ustawa z dnia 18 marca 2008 o zmianie ustawy o udzielaniu ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2008 r. nr. 70 poz 416). Zgodnie z ustawą (Art. 71.1), cudzoziemcowi można przyznać pomoc dwojakiego rodzaju: miejsce w ośrodku dla osób ubiegających się o status uchodźcy Ta forma wsparcia obejmuje bezpłatne zakwaterowanie w ośrodku, całodzienne wyżywienie na zasadzie stołówki albo ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie (przepisy określają warunki jego otrzymania), kieszonkowe na drobne wydatki osobiste, stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej, jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia, lekcje języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka, pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki, finansowanie niezbędnych przejazdów środkami transportu publicznego (na przykład, aby pojechać na wywiad statusowy). pomoc udzielaną poza ośrodkiem Ten rodzaj pomocy polega na wypłacie świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec korzystający z tego rodzaju pomocy ma też prawo do opieki medycznej udostępnionej cudzoziemcom mieszkającym w ośrodkach. O pomoc tego rodzaju mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy z powodu stanu zdrowia albo względów bezpieczeństwa nie mogą korzystać z miejsca w ośrodku. Pomoc socjalna przysługuje cudzoziemcom do czasu zakończenia procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy - bez względu na to, jaką decyzję cudzoziemiec otrzymał. Pomoc nie przysługuje więc cudzoziemcom na trzecim przewidzianym przez polskie prawo etapie procedury azylowej, prowadzonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Pomoc socjalna nie przysługuje cudzoziemcom, którzy po uzyskaniu ostatecznej decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy składają nowy wniosek w tej sprawie - chyba, że sytuacja cudzoziemca i jego powody ubiegania się o ochronę uległy zmianie. Pomoc socjalna nie przysługuje też osobom, które składają wniosek o status uchodźcy mimo, że posiadają ochronę uzupełniającą albo zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej (ta sytuacja dotyczy dzieci bez opieki), przebywają w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia albo są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę pozbawienia wolności.

9 Ustawa przewiduje mniejszy zakres pomocy dla cudzoziemców, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat korzystali z pomocy państwa w dobrowolnym powrocie do swojego kraju (repatriacja). Osobom w tej sytuacji przysługuje tylko pomoc medyczna oraz jedna trzecia pomocy wypłacanej cudzoziemcom mieszkającym w czasie procedury azylowej poza ośrodkiem. Cudzoziemcy nie mają obowiązku korzystać z miejsca w ośrodku. Osoba, która nie potrzebuje tej formy pomocy, może mieszkać samodzielnie, w innym miejscu. Ma jedynie obowiązek wskazać Urzędowi do Spraw Cudzoziemców miejsce pobytu, aby Urząd miał możliwość kontaktu z cudzoziemcem w czasie procedury. Praca w czasie procedury Cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy w Polsce zyskują prawo do podejmowania pracy po pół roku oczekiwania na decyzję w swojej sprawie. Mogą wówczas otrzymać z Urzędu do Spraw Cudzoziemców dokument potwierdzający, że procedura się przedłuża, a cudzoziemiec ma prawo do podejmowania pracy bez zezwolenia. Ten dokument łącznie z kartą pobytu daje cudzoziemcy prawo do podejmowania pracy w Polsce bez zezwolenia. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców w czasie pierwszych sześciu miesięcy trwania procedury jest nielegalne. Pomoc medyczna w czasie procedury Polskie prawo przewiduje opiekę medyczną dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. Pomoc medyczna świadczona jest przez lekarzy i pielęgniarki zatrudnione w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy, a także przez zakontraktowane placówki ochrony zdrowia. Lekarzem pierwszego kontaktu jest więc dla cudzoziemca w ośrodku (a także osoby w procedurze azylowej, która otrzymuje pomoc socjalną w formie pomocy finansowej na samodzielne pokrycie kosztów pobytu w Polsce na czas procedury) lekarz, który przyjmuje w ośrodku. Z reguły lekarz jest obecny w ośrodku dwa-trzy dni w tygodniu. Pielęgniarka - codziennie w dni powszednie. Art ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. z 2008 r. nr. 70 poz 416) mówi: Opieka medyczna obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego. Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w okresie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy i przez okres 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w tej sprawie, a w przypadku gdy postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy zostało umorzone - przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania. Jeśli cudzoziemiec powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego powrotu, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.

10 Edukacja w czasie procedury Dzieci w Polsce (do 18 roku życia) mają prawo do edukacji i obowiązek edukacji. Dzieci w wieku do 16 lat muszą systematycznie chodzić do szkoły. Ponieważ uczęszczając do szkoły dzieci nie mają możliwości korzystać z posiłków podawanych cudzoziemcom w ośrodkach dla uchodźców, w zamian za wyżywienie otrzymują tzw. ekwiwalent sumę pieniędzy, za którą rodzice mają samodzielnie zapewnić dzieciom wyżywienie. W takiej sytuacji obowiązkiem rodziców jest zadbanie, aby dziecko nie chodziło do szkoły głodne. W wielu szkołach działają stołówki, gdzie rodzice mogą wykupić dla dzieci obiady. Jeśli nie ma stołówek, rodzice przygotowują dzieciom do szkoły kanapki i owoce. Jeśli dziecko nie uczęszcza regularnie do szkoły, ekwiwalent może zostać odebrany. Zgodnie z polskimi przepisami nieposyłanie dziecka systematycznie do szkoły uważane jest za zaniedbanie. Rodzice mogą w takiej sytuacji ponieść konsekwencje karne. W skrajnych sytuacjach dziecko w wieku szkolnym, które nie chodzi do szkoły bez uzasadnionej przyczyny, może być odebrane rodzicom i umieszczone w domu dziecka. Decyzja Oczekiwanie na decyzję I instancji w sprawie nadania statusu uchodźcy zgodnie z ustawą o cudzoziemcach powinno trwać do sześciu miesięcy. Prawo przewiduje następujące formy ochrony : Status uchodźcy Czyli uznanie cudzoziemca za uchodźcę zgodnie z Konwencją Genewską o statusie uchodźców z 1951 r. Za uchodźcę może być uznany cudzoziemiec, który wykazuje uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na swoją rasę, narodowość, poglądy polityczne, wyznanie lub przynależność do określonej grupy społecznej. Otrzymanie statusu uchodźcy oznacza, że jest on objęty ochroną na mocy przepisów międzynarodowych. Daje to cudzoziemcy następujące przywileje w Polsce: - nieograniczony dostęp do rynku pracy - prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy - dostęp do oświaty jak obywatele (również szkolnictwo wyższe) - prawo do pomocy społecznej jak obywatele polscy

11 - możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna, oraz możliwość uzyskanie na tej podstawie ubezpieczenia zdrowotnego jak obywatele polscy - uzyskanie Genewskiego dokumentu podróży, który pełni funkcję nowego paszportu dla cudzoziemca; - prawo do pomocy socjalnej na zasadach takich, jak podczas procedury azylowej przez 2 miesiące po uzyskaniu ochrony - prawo do pomocy integracyjnej przez pierwszy rok pobytu w Polsce po uzyskaniu ochrony. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest zamieszkiwanie poza ośrodkiem. Cudzoziemcy objęci ochroną powinni natychmiast po odebraniu decyzji składać w tej sprawie wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i szukać mieszkania poza ośrodkiem. Jest możliwe na uzyskanie świadczeń poza ośrodkiem na dwa ostatnie miesiące przysługiwania pomocy w ośrodku, co pozwala opłacić czynsz. Wniosek do PCPR należy złożyć nawet bez wszystkich dokumentów, np. z decyzją, ale bez karty pobytu, potem możliwe jest uzupełnienie dokumentów. Wniosek o pomoc integracyjną trzeba złożyć w ciągu 60 dni od dnia otrzymania ochrony. Później wniosek nie będzie przyjęty. Złożenie wniosku po terminie powoduje, że cudzoziemiec nie otrzyma pomocy integracyjnej. Ochrona uzupełniająca Cudzoziemcy objęci tym rodzajem ochrony otrzymują ochronę w Polsce na podstawie przepisów krajowych, nie międzynarodowych. Ten rodzaj ochrony daje cudzoziemcom następujące prawa w Polsce: - nieograniczony dostęp do rynku pracy - prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy - dostęp do oświaty jak obywatele (również szkolnictwo wyższe) - prawo do pomocy społecznej jak obywatele polscy - możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna, oraz możliwość uzyskanie na tej podstawie ubezpieczenia zdrowotnego jak obywatele polscy - uzyskanie nowych dokumentów: osoby z ochroną uzupełniającą otrzymują polski dokument podróży dla cudzoziemca; - prawo do pomocy socjalnej na zasadach takich, jak podczas procedury azylowej przez 2 miesiące po uzyskaniu ochrony;

12 - prawo do pomocy integracyjnej przez pierwszy rok pobytu w Polsce po uzyskaniu ochrony. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest zamieszkiwanie poza ośrodkiem. Cudzoziemcy objęci ochroną powinni natychmiast po odebraniu decyzji składać w tej sprawie wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i szukać mieszkania poza ośrodkiem. Jest możliwe na uzyskanie świadczeń poza ośrodkiem na dwa ostatnie miesiące przysługiwania pomocy w ośrodku, co pozwala opłacić czynsz. Wniosek do PCPR należy złożyć nawet bez wszystkich dokumentów, np. z decyzją, ale bez karty pobytu, potem możliwe jest uzupełnienie dokumentów. Wniosek o pomoc integracyjną trzeba złożyć w ciągu 60 dni od dnia otrzymania ochrony. Później wniosek nie będzie przyjęty. Złożenie wniosku po terminie powoduje, że cudzoziemiec nie otrzyma pomocy integracyjnej. Uwaga! Ochrony uzupełniającej nie można się zrzec! (ramka) Możliwości uzyskania prawa do stałego pobytu w Polsce Po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej cudzoziemiec ma prawo uzyskania zezwolenia na osiedlenie się w Polsce (prawo stałego pobytu). Do obowiązkowego czasu pobytu w Polsce przez pięć lat wlicza się czas oczekiwania na decyzję (pobytu w ośrodku). Pobyt tolerowany Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, pobyt tolerowany to trzeci rodzaj ochrony, jaki przewiduje polskie prawo. Jest to rodzaj, który daje cudzoziemcom najmniejszy zakres przywilejów. Zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana cudzoziemcowi, gdy jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej. Ten rodzaj ochrony otrzymują też cudzoziemcy, których wydalenie z Polski naruszałoby ich prawa do życia rodzinnego, albo tacy, których wydalenie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od cudzoziemca i polskich władz. Cudzoziemiec otrzymuje prawo do pobytu w Polsce, dzieci mają prawo do edukacji (do poziomu szkoły średniej), a dorośli prawo do pracy. Cudzoziemcy nie otrzymują natomiast pomocy integracyjnej zatem od momentu otrzymania tej ochrony muszą radzić sobie w Polsce samodzielnie.

13 Odmowa udzielenia ochrony negat Cudzoziemiec, który otrzyma decyzję negatywną w sprawie przyznania statusu uchodźcy czyli nie otrzyma ochrony, powinien opuścić terytorium Polski w terminie wskazanym w decyzji. Ponowne złożenie wniosku o status uchodźcy nie wstrzymuje wykonania decyzji o wydaleniu. Urząd do spraw Cudzoziemców może wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony, nie jest to sprzeczne z interesem społecznym, a złożenie kolejnego wniosku nie nastąpiło w celu opóźnienia wydania decyzji o wydaleniu lub opóźnienia lub zakłócenia wykonania takiej decyzji. Jeśli cudzoziemiec składa powtórnie wniosek o status, powinien dołączyć do niego wniosek o wstrzymanie wykonania wydalenia. Szef Urzędu powinien wydać decyzję o tym, czy nowy wniosek będzie rozpatrywany, w ciągu 5 dni. Pomoc integracyjna Cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mają prawo do tzw. pomocy integracyjnej. Pomoc może być udzielana przez okres do 12 miesięcy od momentu otrzymania ochrony. Bardzo ważne jest złożenie wniosku o tę pomoc natychmiast po uzyskaniu decyzji o statusie albo otrzymaniu ochrony. Prawo przewiduje, że wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ochrony. Im wcześniej cudzoziemiec złoży wniosek, tym szybciej uzyska pomoc. Udzielaniem pomocy zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Po złożeniu wniosku o pomoc integracyjną cudzoziemiec spotyka się z pracownikiem socjalnym na tzw. wywiad środowiskowy. Jest to rozmowa w miejscu zamieszkania cudzoziemca na temat jego sytuacji i potrzeb. Pracownik socjalny będzie wówczas pytał o sytuację rodzinną cudzoziemca wnioskującego o pomoc, jego stan zdrowia, sytuację materialną, zawodową, znajomość języka polskiego. Będzie też pytał o sytuację pozostałych członków jego rodziny. Po wywiadzie pracownik i cudzoziemiec uzgadniają program integracyjny czyli formy pomocy, które może w danej sytuacji zaoferować Centrum Pomocy Rodzinie. Ustalane jest także, jakie obowiązki w czasie trwania programu ma cudzoziemiec na przykład, może zostać zobowiązany do nauki języka polskiego, poszukiwania pracy, zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, regularnych wizyt w Centrum (patrz str. Xx). Pomoc integracyjna przysługuje cudzoziemcowi od miesiąca kalendarzowego, w którym uchodźca złożył z wniosek o pomoc wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Jeśli cudzoziemiec przebywa nadal w ośrodku dla cudzoziemców pomoc może być udzielona od tego miesiąca, w którym opuścił ośrodek. Indywidualny program integracyjny

14 Program integracyjny to pomoc dla cudzoziemców, którzy dopiero rozpoczynają swoje samodzielne życie w Polsce. Pomoc ta może być przyznana na co najwyżej 12 miesięcy. Program jest ustalany indywidualnie, w oparciu o potrzeby konkretnego cudzoziemca albo rodziny, a także możliwości w danym Centrum Pomocy Rodzinie. Zawsze obejmuje on: świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego Środki mogą być przeznaczone na utrzymanie: mieszkanie, wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Wysokość kwot wypłacanych w ramach programów integracyjnych przytaczamy w załączniku (str xx). Pomoc finansowa jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób, które nie mogą uzyskać ubezpieczenia poprzez rejestrację w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna) specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, pedagogiczne i inne. Z reguły, przed rozpoczęciem udzielania pomocy cudzoziemiec i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisują kontrakt rodzaj umowy na przyznanie pomocy. Ta umowa określa konkretne zobowiązania cudzoziemca i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie: udzielania informacji odnośnie pomocy określonej w programie; udzielania informacji o warunkach odmowy lub wstrzymania pomocy; współdziałania z cudzoziemcem i wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym także w nawiązaniu kontaktów z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania; pomocy w znalezieniu mieszkania; prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej w celu poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym; prowadzenia działań uzgodnionych z cudzoziemcem wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej; wskazania pracownika realizatora programu, który uzgadnia z cudzoziemcem program i wspiera go w okresie jego realizacji. Obowiązki cudzoziemca: zameldować się w miejscu zamieszkania; zarejestrować się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie i aktywnie poszukiwać zatrudnienia; uczestniczyć w kursach języka polskiego, jeżeli uchodźca go nie zna; współdziałać oraz kontaktować się z pracownikiem realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

15 współpracować z pracownikiem realizatorem programu w podejmowaniu uzgodnionych działań wynikających z sytuacji życiowej uchodźcy; przestrzegać zobowiązań przyjętych w programie. Jeśli cudzoziemiec nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań zawartych w programie, pomoc może być wstrzymana. Udzielanie pomocy wstrzymuje się również wówczas, gdy cudzoziemiec przebywa ponad 30 dni w zakładzie opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko cudzoziemcowi jest wszczęte postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania). Pomoc społeczna Osoby w trudnej sytuacji życiowej w Polsce mogą korzystać z pomocy państwa. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tę możliwość mają też cudzoziemcy objęci w Polsce statusem uchodźcy oraz ochroną uzupełniającą. Cudzoziemcy z pobytem tolerowanym mają możliwość korzystania z pomocy społecznej tylko w ograniczonym zakresie. Pomoc społeczna ma na celu zaspokojenie najbardziej niezbędnych potrzeb rodziny/ osoby. Cudzoziemiec, który chce skorzystać z tego rodzaju pomocy, powinien zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej. Warunkiem uzyskania większości rodzajów pomocy są niskie dochody (dla osoby samotnej do 477 PLN, dla rodziny 2-osobowej PLN, 3-osobowej PLN, 4-osobowej PLN). Od czasu do czasu wartości kwot ulegają zmianie. Aktualne informacje można zawsze otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej. OPS może przyznać między innymi następujące formy pomocy finansowej: zasiłek okresowy: przyznawany jest na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych osoby lub rodziny w przypadku, gdy dochód osoby/rodziny jest niższy niż wymieniony wyżej. Górna granica tego zasiłku, to różnica między posiadanym dochodem a kryterium dochodowym na osobę/rodzinę. zasiłek celowy: jest przyznawany na pokrycie konkretnego celu, np. książek dla dzieci do szkoły. Warunkiem jego przyznania jest posiadanie dochodu niższego od kryterium dochodowego oraz udowodnienie, że zgłaszany cel jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania osoby/rodziny. zasiłek stały: jest przyznawany dla osoby dorosłej, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osobie w wieku emerytalnym (kobieta powyżej 60 roku życia, mężczyzna - powyżej 65), która nie posiada dochodu lub jej dochód jest niższy niż wymienione kryterium. zasiłek celowy specjalny: OPS może go przyznać na pokrycie niezbędnej potrzeby życiowej osoby/rodziny, w przypadku gdy dochód jest wyższy niż kryterium dochodowe, a sytuacja rodzinna uzasadnia przyznanie takiej pomocy. W ośrodku pomocy społecznej (OPS) właściwym dla miejsca zamieszkania osoby/rodziny można starać się o innego rodzaju pomoc: gorący posiłek (obiad): jest to forma pomocy dla osób, które samodzielnie nie są w stanie przygotować gorącego posiłku. Pomoc ta polega na pokryciu odpłatności za obiady szkolne dla dzieci uczące się w szkole lub przedszkolu, zaś w przypadku osób dorosłych

16 na przyznaniu tzw. bonów obiadowych realizowanych następnie w wyznaczonej placówce gastronomicznej (np. barze mlecznym). pomoc prawna: OPS zatrudniają radców prawnych, którzy świadczą bezpłatne porady prawne dla osób korzystających ze wsparcia OPS. pomoc psychologiczna i pedagogiczna: psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w OPS udzielają bezpłatnej pomocy i poradnictwa z zakresu m.in. problemów wychowawczych z dziećmi, przemocy w rodzinie, uzależnień, itp. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy z ośrodkiem pomocy w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji to znaczy, muszą starać się same poprawić swoją sytuację i korzystać z oferowanej pomocy. Ośrodek pomocy społecznej będzie wymagał, aby osoby zgłaszające się po pomoc wykazywały się ze swojej strony działaniami zmierzającymi do poprawy ich sytuacji. Mogą to być m.in.: zarejestrowanie się w urzędzie pracy, aktywne i udokumentowane poszukiwanie pracy, nauka języka polskiego, złożenie wniosków i otrzymanie zasiłków rodzinnych, i inne w zależności od sytuacji. Jak ubiegać się o pomoc finansową w ośrodku pomocy społecznej (OPS)? Wniosek o przyznanie pomocy należy zgłosić osobiście i na piśmie w OPS właściwym dla miejsca zamieszkania rodziny/osoby. Taka prośba powinna zawierać dane osobowe : imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy; Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny OPS przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o pomoc. Celem tego wywiadu jest zbadanie sytuacji rodziny/osoby aplikującej o przyznanie pomocy finansowej. Dzięki rozmowie pracownik socjalny ustala sytuację rodzinną, mieszkaniową, zawodową, zdrowotną i materialną osoby/rodziny. Wywiad ma formę wizyty pracownika OPS w domu osoby/rodziny wnioskującej i polega na swobodnej rozmowie z tą osobą i członkami jej rodziny. Szczegóły ustalone podczas wizyty pracownika OPS są zapisywane w formularzu "wywiadu środowiskowego", który z kolei stanowi podstawę do udzielenia pomocy; Do wywiadu należy dołączyć m.in. następujące dokumenty (mogą to być potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie): decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy/ochrony uzupełniającej/zgody na pobyt tolerowany, karty pobytu zaświadczenie o zarejestrowaniu osoby w powiatowym urzędzie pracy, decyzje o otrzymywaniu zasiłków rodzinnych i inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny; Osoba/rodzina może zostać poproszona przez pracownika socjalnego o podpisanie tzw. kontraktu socjalnego. Kontrakt jest rodzajem umowy zawieranej między OPS a klientem, w której zapisano obowiązki każdej ze stron. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz zgromadzeniu przez OPS wszystkich niezbędnych dokumentów, ośrodek wydaje decyzję o przyznaniu pomocy lub jej odmowie. W przypadku decyzji pozytywnej, zawiera ona następujące informacje:

17 forma przyznanej pomocy (zasiłek okresowy, celowy lub stały); okres czasu, na jaki pomoc została przyznana; wysokość zasiłku; sposób jego wypłaty (np. przelew bankowy, przekaz pocztowy, odbiór w kasie OPS); pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji, obowiązkach klienta wynikających z ustawy o pomocy społecznej (m.in. o obowiązku informowania OPS o każdorazowej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby/rodziny, która w następstwie może mieć wpływ na przyznaną pomoc. Kiedy OPS może odmówić udzielenia pomocy? Ośrodek pomocy społecznej może ograniczyć lub odmówić udzielenia pomocy w następujących przypadkach: gdy klient nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań (np. jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego osoba zobowiązała się do poszukiwania pracy, a tego nie robiła lub nie może tego udowodnić); gdy klient odmówił zawarcia z OPS kontraktu socjalnego lub gdy nie wywiązuje się z jego postanowień; gdy klient bez podania uzasadnionych powodów odmawia podjęcia zatrudnienia; gdy klient odmawia podjęcia leczenia odwykowego; gdy klient nie współpracuje z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji (np. cudzoziemiec zobowiązał się podjąć naukę języka polskiego, ale tego nie zrobił). Od decyzji negatywnej można się odwołać. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) za pośrednictwem dyrektora OPS, który rozpatrywał sprawę. W odwołaniu należy napisać, iż osoba nie zgadza się z decyzją i uzasadnić swoje zdanie. Wówczas OPS może ponownie rozpatrzyć sprawę i przyznać pomoc lub przekazać sprawę do SKO, które rozstrzyga sprawę. Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne to pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi. Większość świadczeń rodzinnych przysługuje rodzicom w zależności od ich sytuacji materialnej. Na dodatkową pomoc mogą liczyć rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodziny wielodzietne. Zasiłek można otrzymać na dziecko do 18 roku życia, lub do 21 roku życia - jeśli się uczy. W przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne - zasiłek można uzyskać do czasu osiągnięcia przez dziecko wieku 24 lat. Ustawa wymienia cztery rodzaje świadczeń rodzinnych, z których mogą skorzystać rodzice, także cudzoziemcy o wymienionym statusie: zasiłek rodzinny (48 do 68 złotych miesięcznie w zależności od wieku dziecka) dodatki do zasiłku rodzinnego (szereg dodatków, m.in. dodatek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko zł na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł. gdy rodzic wychowuje samodzielnie więcej dzieci, rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą

18 uzyskać zasiłek w wysokości 240 zł, dodatek dla rodzin wielodzietnych - 80 zł na trzecie i kolejne dzieci); świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; jednorazowa zapomoga po urodzeniu dziecka (tzw. becikowe) zł. O tę zapomogę należy wystąpić w ciągu pierwszego roku życia dziecka pod warunkiem, że matka w czasie ciąży korzystała z opieki medycznej. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych prawa do wymienionych świadczeń nie mają cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy w Polsce. Ustawa nie uprawnia też do korzystania ze świadczeń cudzoziemców objętych (nowym) pobytem tolerowanym. Edukacja w Polsce Zgodnie z polską Konstytucją i międzynarodową Konwencją Praw Dziecka każde dziecko ma prawo do edukacji niezależnie od narodowości, wyznania czy statusu prawnego. Każde dziecko ma obowiązek ukończyć gimnazjum, chyba, że wcześniej osiągnie wiek 18 lat. Każde dziecko od 6 do 16 roku życia musi więc w praktyce chodzić do szkoły. Następnie, między 16 a 18 rokiem życia ma obowiązek dalszego kształcenia się w szkole, albo uczęszczając na kursy czy korzystając z praktyk zawodowych. Człowiek bez wykształcenia nie ma w dzisiejszych czasach szans na zdobycie pracy i zapewnienia sobie i swojej rodzinie godnych warunków życia ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju europejskim. Dlatego warto skorzystać z prawa do korzystania z edukacji w Polsce. Od wykształcenia zależy możliwość podjęcia pracy, status materialny danej osoby i jej poziom życia. Dla cudzoziemców jest to szczególnie ważne budując życie od nowa w nowym kraju potrzebują wykształcenia, żeby zapewnić godne warunki życia sobie i swoim rodzinom. System pomocy społecznej w Polsce (i w wielu innych krajach) nie zapewni cudzoziemcom godnego życia oferowana pomoc jest skromna i zabezpiecza tylko najbardziej podstawowe potrzeby. Cudzoziemcy, którzy chcą zapewnić sobie i swoim rodzinom przyzwoite mieszkanie, spokojne życie i utrzymanie, możliwości rozwoju swoim dzieciom muszą w tym celu podjąć w Polsce pracę. Bez wykształcenia będą zarabiać mało. Posiadając wykształcenie mają większe szanse na lepiej płatną pracę, która pozwoli im zapewnić byt swoim bliskim. Warto wiedzieć, że różne państwa Unii Europejskiej mają umowy na temat uznawania wykształcenia. Edukacja w jednym kraju jest często honorowana w drugim. Kształcenie dzieci w Polsce ma więc sens nawet w przypadku tych rodzin cudzoziemskich, które nie wiążą z Polską swojej przyszłości. Nawet krótki czas korzystania z kształcenia w polskiej szkole pomoże dzieciom w podjęciu edukacji w innym kraju. W każdym przypadku edukacja pomoże dziecku zbudować sobie lepszą przyszłość. Dostęp do szkół na wyższym poziomie - zależy od statusu prawnego Prawa dzieci-cudzoziemców do edukacji reguluje ustawa o systemie edukacji (art. 94). Zgodnie z tą ustawą:

19 dzieci-uchodźcy i dzieci objęte ochroną uzupełniającą - mają prawo do korzystania z bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach edukacji w Polsce, także w szkołach artystycznych; dzieci z pobytem tolerowanym i dzieci ubiegające się o status uchodźcy - mają prawo do bezpłatnej edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim; dzieci cudzoziemskie o innym statusie prawnym - mają prawo do edukacji w publicznych szkołach w Polsce na zasadach komercyjnych (to znaczy odpłatnie), chyba że placówka prowadząca szkołę zwolni je z opłaty. Wybór szkoły Ogólna zasada przy wyborze szkoły podstawowej dla dziecka jest taka, żeby szkoła była blisko domu. To rodzice decydują, do której szkoły chcą zapisać dziecko (na poziomie zerówki, szkoły podstawowej i gimnazjum). Na ogół dziecko uczęszcza do szkoły w regionie, gdzie jest zameldowane (tzw. szkoły obwodowej). Nie zawsze tak jednak jest. Zdarza się, że rodzice zapisują dziecko do szkoły bardziej oddalonej od domu ponieważ z jakichś powodów to im bardziej odpowiada (są na przykład wyspecjalizowane szkoły językowe, sportowe, muzyczne; różne szkoły mają też lepszą lub gorszą opinię wśród rodziców, jeśli chodzi o poziom nauczania albo bezpieczeństwo dzieci). Rodzice starają się wybrać szkołę, w której poziom nauczania będzie jak najwyższy i mają do tego prawo. Szkoła obwodowa, czyli najbliższa miejscu zamieszkania dziecka, nie może odmówić jego przyjęcia. Inne szkoły mogą odmówić przyjęcia ucznia, gdy są przepełnione i na dodatkowych uczniów nie ma miejsca. Szkoła nie może odmówić przyjęcia ucznia dlatego, że jest cudzoziemcem albo ze względu na jego narodowość czy status prawny. W takich przypadkach cudzoziemiec może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik socjalny w ośrodku może pomóc cudzoziemskiej rodzinie znaleźć szkołę dla dziecka i zapisać dziecko do szkoły. Jak zapisać dziecko do szkoły Dokumenty Do zapisania dziecka do szkoły potrzebny jest dokument potwierdzający otrzymanie ochrony w Polsce (karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu ochrony). Niektóre szkoły wymagają poświadczenia meldunku. Rok szkolny zaczyna się w Polsce 1 września ale zapisy dzieci do szkół prowadzone są kilka miesięcy wcześniej do marca lub kwietnia danego roku. Zapisy po tym terminie w niektórych przypadkach, ale w wielu szkołach po prostu nie będzie już miejsc. O zapisanie dziecka do szkoły w nowym miejscu zamieszkania najlepiej więc zadbać jak najwcześniej, aby na pewno

20 zostało przyjęte. Jeśli zapisanie dziecka do szkoły z takim wyprzedzeniem nie jest możliwe należy zgłosić się do szkoły tak szybko, jak to możliwe. Jeśli dziecko chodziło wcześniej w Polsce do szkoły zapisując go do innej szkoły trzeba przedstawić świadectwo ukończenia klasy w poprzedniej szkole. Jeśli rodzice posiadają świadectwa szkolne dziecka z kraju pochodzenia również należy je przedstawić w szkole. Sprawdzian kompetencji Przyjmując dzieci cudzoziemskie, które nie mają świadectwa szkolnego z kraju pochodzenia, polska szkoła może zorganizować mu tzw. sprawdzian kompetencji. Taki sprawdzian ma na celu ustalić, ile dziecko umie i w jakiej umieścić je klasie. Sprawdzianu nie można nie zdać. Niezależnie od wyniku sprawdzianu dziecko powinno być przyjęte do szkoły. Zdarza się dosyć często, że dzieci cudzoziemskie przyjmowane do szkół podstawowych w Polsce chodzą do klasy z dziećmi nieco młodszymi. Trafiają bowiem do klasy ze względu na posiadane umiejętności, a nie wiek. Zapisywanie dzieci do klasy razem z dziećmi znacznie młodszymi jest jednak niekorzystne. Pomoc dla cudzoziemców w szkole Przepisy postulują jak najszybsze włączenie dzieci w publiczny system edukacji i dają dzieciom i młodzieży objętym ochroną w Polsce lub ubiegającym się o tę ochronę następujące prawa: Prawo do nauki języka polskiego Dzieci ubiegające się o status uchodźcy mają prawo do bezpłatnych lekcji języka polskiego, które pozwolą im korzystać z publicznego systemu edukacji. Dzieci ubiegające się o status uchodźcy, dzieci uchodźcy i dzieci objęte innymi formami ochrony mają też prawo do bezpłatnej nauki języka w szkole. Szkoła ma obowiązek zorganizować dodatkowe lekcje dla dzieci (co najmniej 2 godziny tygodniowo), lub umożliwić dzieciom udział w lekcjach organizowanych poza szkołą, w zależności od tego, jak liczna jest grupa dzieci-cudzoziemców w danej szkole. Koszt tych lekcji pokrywa gmina. Prawo do edukacji na poziomie przedszkolnym Art. 14. ustawy o systemie edukacji mówi o obowiązku rocznej edukacji przedpodstawowej dla wszystkich dzieci. Dzieci objęte ochroną w Polsce i dzieci ubiegające się o status uchodźcy mają prawo do edukacji przedszkolnej na takich samych zasadach, jak dzieci polskie. Trzeba pamiętać, że korzystanie z przedszkola jest w Polsce odpłatne. Prawo do nauki własnego języka i zachowania kultury Szkoła ma obowiązek wspierać uczniów w zachowywaniu ich tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej, a także w zachowaniu ich języka (art. 13 ustawy o edukacji). Szkoła nie ma obowiązku organizowania lekcji języka kraju pochodzenia dzieci cudzoziemskich, jest natomiast zobowiązania do udostępnienia pomieszczeń, jeśli z inicjatywą nauczania języka wystąpi stowarzyszenie kulturalne lub ambasada kraju pochodzenia dzieci. Prawo

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2009 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM

UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM UDZIELENIE POMOCY REPATRIANTOM Rodzaje udzielanej repatriantom pomocy zostały określone w przepisach: Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.). Ustawa

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców edy cja 201 2 Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców W sierpniu 2012 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zmieniły się warunki uzyskania obywatelstwa, dla wielu grup cudzoziemców wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Status prawny uchodźcy

Status prawny uchodźcy EWELINA DZIUBA Status prawny uchodźcy Definicja uchodźcy zawarta jest w art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokole Nowojorskim z 1967 r. W rozumieniu tych aktów prawnych uchodźcą jest osoba spełniająca

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... Data urodzenia:. PESEL: Telefon kontaktowy:. Adres zamieszkania:... Adres zameldowania na pobyt stały:.

Bardziej szczegółowo

STATUS UCHODŹCY W POLSCE

STATUS UCHODŹCY W POLSCE STATUS UCHODŹCY W POLSCE Kto jest uchodźcą W rozumieniu art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego, uchodźcą jest osoba, która spełnia następujące warunki: przebywa poza swoim krajem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Urząd Gminy Jakubów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-64, fax 25 757-91-64 www.gops.jakubow.pl mail: gopsjakubow@list.pl Karta usług Nr GOPS.2/2015 Świadczenia

Bardziej szczegółowo

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć:

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: - uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (w przypadku cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2012/2013

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2012/2013 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informacje na temat rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Wydział Finansowy Osoby prowadzące sprawę: Anna Puk inspektor ds. świadczeń rodzinnych,

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców Obywatelstwo polskie Informacja dla cudzoziemców Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania polskiego przez cudzoziemców, którzy od dłuższego czasu mieszkają na terytorium Polski i spełniają określone

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieuprawnionych do zasiłku stałego

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieuprawnionych do zasiłku stałego Ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieuprawnionych do zasiłku stałego Podstawa prawna art. 5 pkt 2, art. 20 ust.1 pkt 1, art. 36 pkt 2 lit,,c, art. 49 ust.1, art.92 ust.1 pkt 2, art.108 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY Od 1 lipca 2015r. sprawami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w dwóch punktach: ul. Jaworzyńska 47, (Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp. Imię i nazwisko PESEL *) Rodzaj szkoły,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU 61 1. Do Przedszkola Samorządowego w Jodłowniku przyjmowane są dzieci: 1) zamieszkałe

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach na rok szkolny 2014/2015 Załącznik nr do Zarządzenia nr 4/204 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach z dnia 28 lutego 204 r. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 listopada 2014r. do 31 października

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE, LUBLIN POMOC NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE, LUBLIN POMOC NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE, LUBLIN POMOC NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Ogólne uprawnienie cudzoziemców do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych 2010-07-14 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Sporządzony dnia... UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2008/2009 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

PS-Pi Protokół kontroli

PS-Pi Protokół kontroli PS-Pi.431.1.3.2014.3 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance (64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24 ), zwanym dalej Ośrodkiem lub określanego skrótem

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych Czwartek, 10 marca 2016 Świadczenia rodzinne Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje: Zasady udzielania świadczeń rodzinnych obywatelom polskim, cudzoziemcom: - do których stosuje się przepisy o koordynacji

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZAD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 września 2013 roku. Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, 16 września 2013 roku. Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16 września 2013 roku Szanowny Pan Marcin Jabłoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Szanowny Panie Ministrze, Dziękując serdecznie za przesłanie do konsultacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu pomocy stypendialnej

Regulamin programu pomocy stypendialnej Regulamin programu pomocy stypendialnej 1. Postanowienia wstępne 1. Program Pomocy Stypendialnej Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste (nazywany dalej Programem) jest formą pomocy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach na rok szkolny 2015/16

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach na rok szkolny 2015/16 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 10 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2015/16 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Opłaty: Opłata skarbowa 640 PLN - opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub dokonać

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 93 Wersja I KARTA STANOWISKOWA w sprawie: ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO 1. Od czego mam zacząć? Należy w Biurze Obsługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 1. Imię 2. Nazwisko 3.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty Pomoc społeczna POMOC SPOŁECZNA Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli Spis treści Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1. Pomoc materialna dla uczniów... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim na rok szkolny 2014/2015 Załącznik nr 2a Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim na rok szkolny 2014/2015 1.Dane dziecka: Imiona i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć konto w systemie? Rodzice/prawni opiekunowie dzieci: biorących po raz pierwszy udział w rekrutacji

Jak utworzyć konto w systemie? Rodzice/prawni opiekunowie dzieci: biorących po raz pierwszy udział w rekrutacji Regulamin naboru elektronicznego do przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gminie Wyszków na rok szkolny 2014/2015 I. Konto naboru do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia:

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia: Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków, 2 przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Wyszków na rok szkolny 2012/2013 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty rozwiązania systemowe i lokalne Góra Kalwaria, 5 lutego 2015 r. joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ Limanowa marzec 2014 r. 1 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r. Dz.U.05.77.672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r.) Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

biorących po raz pierwszy udział w rekrutacji

biorących po raz pierwszy udział w rekrutacji Regulamin naboru elektronicznego do przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Wyszków na rok szkolny 2014/2015 I. Konto naboru do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Załącznik nr Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego

Bardziej szczegółowo