Gratulujemy nabycia nowego produktu VELUX INTEGRA!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gratulujemy nabycia nowego produktu VELUX INTEGRA!"

Transkrypt

1 VELUX INTEGR KLI 0/// Gratulujemy nabycia nowego produktu VELUX INTEGR! Dziękujemy za zakup produktu VELUX INTEGR. Klawiatura naścienna została wyprodukowana i przetestowana z wykorzystaniem najnowszych metod oraz zgodnie z najsurowszymi wymaganiami. Pomaga ona wydajnie sterować produktami VELUX INTEGR. DIRECTIONS FOR USE FOR VELUX INTEGR KLI 0//. 08 VELUX GROUP VELUX, THE VELUX LOGO, VELUX INTEGR, io-homecontrol ND THE io-homecontrol LOGO RE REGISTERED TRDEMRKS USED UNDER LICENCE Y THE VELUX GROUP

2 VELUX INTEGR KLI 0/// Zawartość Rodzaje klawiatur naściennych Funkcjonalność klawiatury naściennej 4 Czujnik deszczu 5 Konfiguracja klawiatury naściennej KLI do obsługi okien dachowych VELUX INTEGR GGL/GGU lub okien dachowycl GGL/GGU z silnikami VELUX INTEGR 6 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania okna do dachów płaskich VELUX INTEGR CVP 7 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania roletami solarnymi VELUX INTEGR DSL/RSL/FSL/FSC 8 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania markizą solarną VELUX INTEGR MSL 9 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania roletami zewnętrznymi zasilanymi energią słoneczną VELUX INTEGR SSL lub SST 0 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania markizą solarną VELUX INTEGR MSG Ustawienie klawiatury naściennej KLI // do sterowania urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do zasilacza VELUX INTEGR KUX 0 Ustawienie klawiatury naściennej KLI // do sterowania urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do sterownika VELUX INTEGR KLC 500 Konfiguracja klawiatury naściennej KLI // do obsługi produktów już zarejestrowanych w dotykowym panelu sterowania VELUX INTEGR KLR 00 4 Konfiguracja nowej klawiatury naściennej KLI // jako dodatku do istniejącej klawiatury naściennej KLI // 5 Konfiguracja klawiatury naściennej do grupowego sterowania produktami 6 Ręczna obsługa okien dachowych VELUX INTEGR GGL/GGU 7 Zamykanie okien dachowych VELUX INTEGR GGL/GGU w przypadku braku zasilania lub rozładowania akumulatora 8 Zamykanie okna do dachów płaskich VELUX INTEGR CVP bez użycia klawiatury naściennej 9

3 Rodzaje klawiatur naściennych KLI 0 Klawiatura naścienna KLI 0 jest uniwersalna i zgodna ze wszystkimi urządzeniami w standardzie io-homecontrol VELUX INTEGR, zasilanymi energią elektryczną lub słoneczną, takimi jak okna dachowe, silniki okien, wewnętrzne i zewnętrzne produkty przeciwsłoneczne oraz rolety zewnętrzne. Ponadto klawiatura KLI 0 może obsługiwać inne akcesoria VELUX INTEGR takie jak adaptor KRD 00 i oświetlenie KR 00. Klawiatura naścienna KLI 0 ma neutralną konstrukcję, która pasuje do każdego wnętrza. Można używać klawiatury naściennej KLI 0 z dowolnymi z wyżej wymienionych produktów. Więcej produktów tego samego typu może być obsługiwanych jednocześnie z jedną klawiaturą KLI 0. by sparować klawiaturę KLI 0, należy postępować zgodnie z instrukcjami produktu, z którym chce się go sparować. KLI Klawiatura naścienna KLI dostarczana jest z oknami dachowymi VELUX INTEGR i silnikami VELUX INTEGR. Ta ikona wskazuje, że tylko okna dachowe VELUX INTEGR i silniki VELUX INTEGR mogą być obsługiwane za pomocą klawiatury naściennej. Uwaga: Wewnętrzne i zewnętrzne produkty przeciwsłoneczne nie mogą być obsługiwane/sparowane z tym typem klawiatury naściennej. KLI Klawiatura naścienna KLI jest dostarczana wraz wewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX INTEGR. Ta ikona wskazuje, że jedynie wewnętrzne produkty przeciwsłoneczne VELUX INTEGR mogą być obsługiwane za pomocą tej klawiatury naściennej. Uwaga: Silniki ani zewnętrzne produkty przeciwsłoneczne nie mogą być obsługiwane/sparowane z tym typem klawiatury naściennej. KLI Klawiatura naścienna KLI jest dostarczana wraz zewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX INTEGR. Ta ikona wskazuje, że jedynie zewnętrzne produkty przeciwsłoneczne VELUX INTEGR mogą być obsługiwane za pomocą tej klawiatury naściennej. Uwaga: Silniki ani wewnętrzne produkty przeciwsłoneczne nie mogą być obsługiwane/sparowane z tym typem klawiatury naściennej. VELUX

4 Funkcjonalność klawiatury naściennej Przyciski do sterowania produktem a OTWÓRZ/DO GÓRY lub ZMKNIJ/N DÓŁ Krótkie przyciśnięcie klawisza: Produkt przesunie się do pozycji maksymalnej górnej lub dolnej. Długie przyciśnięcie klawisza: Produkt będzie w ruchu do momentu zwolnienia klawisza. Uwaga: Jeżeli kilka urządzeń elektrycznych jest podłączonych do centrali sterującej KLC 500, tylko jeden z produktów (wybrany losowo) może być obsługiwany w ten sposób. Klawisz STOP b Produkt się zatrzyma. a b Klawiatura naścienna KLI jest wyposażona w dwa przyciski służące do konfiguracji: Przycisk KOŁO ZĘTE "Otwórz do rejestracji". Przycisk PROWNIE "Zarejestruj się". by naciskać przyciski, użyj ostro zakończonego przedmiotu. VELUX 4

5 Czujnik deszczu Po włączeniu czujnika deszczu okno dachowe zamknie się automatycznie w ciągu ok. 0 sekund. Czujnik deszczu zapobiega otwarciu okna dachowego przez cały czas, kiedywykrywa deszcz. Okno można ponownie otworzyć za pomocą klawiatury naściennej, gdy czujnik deszczu jest suchy. Odrzucanie funkcji czujnika deszczu Uwaga: Poniższe czynności można wykonać wyłącznie przy użyciu klawiatury naściennej KLI. by zapobiec szkodom związanym z zalaniem budynku, okno zwykle nie może zostać otworzone, dopóki czujnik deszczu nie wyschnie. Jednak w niektórych przypadkach może minąć trochę czasu, zanim czujnik deszczu wyschnie po ustaniu opadów. W takich przypadkach funkcja czujnika deszczu może zostać odrzucona na własne ryzyko właściciela, patrz poniżej. Odrzucenie funkcji czujnika deszczu umożliwi otwarcie okna w 50% przez 5 minut. Ostrzeżenie! Ponieważ funkcja czujnika deszczu zostaje zawieszona na 5 minut, istnieje ryzyko spowodowania szkód w budynku przez wody opadowe. Dlatego nie zalecamy wyłączania funkcji czujnika deszczu, jeśli okno jest pozostawione bez nadzoru. Nacisnąć równocześnie klawisze OTWÓRZ/ DO GÓRY i STOP przez sekundę. Okno może zostać ponownie zamknięte w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie klawisza N DÓŁ. VELUX 5

6 Konfiguracja klawiatury naściennej KLI do obsługi okien dachowych VELUX INTEGR GGL/GGU lub okien dachowych GGL/GGU z silnikami VELUX INTEGR Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Dotyczy to tylko klawiatury KLI. Upewnić się, że zasilanie jest włączone. Otworzyć okno ręcznie (jeżeli jest już otwarte, należy zamknąć je przez naciśnięcie przycisku testowego znajdującego się na silniku). W zależności od typu okna sposoby resetowania są różne. Klapa wentylacyjna może wyglądać jak na rys. lub. Dotknij przycisk testowy w silniku okna i przytrzymaj, przez co najmniej 0 sekund. Silnik na krótko się uruchomi. Uwaga: Rejestracja (rys. i 4 ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. 0 sec 0 sec Nacisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. sec 4 Zamknąć okno ręcznie. 5 Teraz okno można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. 4 5 VELUX 6

7 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania okna do dachów płaskich VELUX INTEGR CVP Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Dotyczy to tylko klawiatury KLI. Ostrożnie zdjąć zaślepkę znajdującą się na krawędzi okna. Wcisnąć przycisk testowy silnika znajdujący się za zaślepką i przytrzymać go przez co najmniej 0 sekund. Silnik na krótko się uruchomi. Uwaga: Rejestracja (rys. i 4 ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. min 0 sec Nacisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. sec 4 Zamontować zaślepkę z powrotem. 4 Teraz okno można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. VELUX 7

8 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania roletami solarnymi VELUX INTEGR DSL/RSL/FSL/FSC Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Dotyczy to tylko klawiatury KLI W zależności od rodzaju rolety przycisk RESETUJ będzie zlokalizowany jak pokazano na rysunku lub. Wcisnąć przycisk RESETUJ na rolecie na 0 sekund (silnik wydaje krótki brzęczący dźwięk, ale produkt się nie porusza). Uwaga: Rejestracja (rys. i ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. RESET 0 sec 0 sec Nacisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. sec Nacisnąć klawisz STOP, a następnie w ciągu sekund klawisz N DÓŁ. max sec 4 Teraz roletę można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. Uwaga: Silnik musi dostosować się do rozmiaru okna przed rozpoczęciem obsługi rolety. Odbywa się to przez podniesienie i opuszczenie rolety bez przerwania tego procesu z wykorzystaniem klawiatury naściennej. 4 VELUX 8

9 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania markizą solarną VELUX INTEGR MSL Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Dotyczy to tylko klawiatury KLI. Zdjąć plastikową obudowę. Na klawiaturze wybrać pozycję I. Nacisnąć krótko przycisk P. Uwaga: Rejestracja (rys. 4 i 5 ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. P 4 Nacisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. 4 sec 5 Nacisnąć klawisz STOP, a następnie w ciągu sekund klawisz N DÓŁ. 5 max sec 6 Założyć plastikową obudowę. Teraz markizę można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. Uwaga: Silnik musi dostosować się do rozmiaru okna przed rozpoczęciem obsługi markizy. Programowanie nastąpi automatycznie przy pierwszym użyciu markizy. Zanim markiza przesunie się na preferowaną pozycję, przejedzie całkiem do góry i całkiem na dół. Nie należy przerywać tego procesu. 6 VELUX 9

10 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania roletami zewnętrznymi zasilanymi energią słoneczną VELUX INTEGR SSL lub SST Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Dotyczy to tylko klawiatury KLI. Zdjąć plastikową obudowę. Na klawiaturze wybrać pozycję I. Nacisnąć krótko przycisk P. Uwaga: Rejestracja (rys. 4 i 5 ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. P 4 Nacisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. 4 sec 5 Nacisnąć klawisz STOP, a następnie w ciągu sekund klawisz N DÓŁ. 5 max sec 6 Założyć plastikową obudowę. Teraz roletę zewnętrzną można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. Uwaga: Silnik musi dostosować się do rozmiaru okna przed rozpoczęciem obsługi rolety zewnętrznej. Programowanie nastąpi automatycznie przy pierwszym użyciu rolety zewnętrznej. Zanim roleta zewnętrzna przesunie się na preferowaną pozycję, przejedzie całkiem do góry i całkiem na dół. Nie należy przerywać tego procesu. VELUX 0 6

11 Ustawienie klawiatury naściennej KLI do sterowania markizą solarną VELUX INTEGR MSG Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Dotyczy to tylko klawiatury KLI. Usunąć jednostkę górną/kopułę. a tworzyć przedział markizy solarnej. O Nacisnąć i przytrzymać przycisk. Markiza wykonuje trzy przejazdy tam i z powrotem. b 0 sec Uwaga: Rejestracja (rys. 4 i 5 ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. 4 acisnąć przycisk PROWNIE N na klawiaturze naściennej na sekundę. 4 sec 5 acisnąć klawisz STOP, a następnie N w ciągu sekund klawisz N DÓŁ. 5 max sec ymienić kopułę/jednostkę górną. W Teraz markizę można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. Uwaga: Silnik musi dostosować się do rozmiaru okna przed rozpoczęciem obsługi markizy. Programowanie nastąpi automatycznie przy pierwszym użyciu markizy. Zanim markiza przesunie się na preferowaną pozycję, otwiera się i zamyka. Nie należy przerywać tego procesu. 6 VELUX 6 a b

12 Ustawienie klawiatury naściennej KLI // do sterowania urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do zasilacza VELUX INTEGR KUX 0 Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Typ klawiatury naściennej musi pasować do danych produktów. Podłączone produkty można zresetować, zdejmując pokrywę zasilacza i naciskając przycisk RESETUJ przez przynajmniej 5 sekund. Podłączone produkty będą się krótko poruszać do przodu i do tyłu w losowej kolejności, co wskazuje, że są one gotowe do parowania. Uwaga: Rejestracja (rys. i ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. KUX 0 RESET 4V min 5 sec Nacisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. sec Nacisnąć klawisz STOP, a następnie w ciągu sekund klawisz N DÓŁ. Teraz produkty można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. max sec VELUX

13 Ustawienie klawiatury naściennej KLI // do sterowania urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do sterownika VELUX INTEGR KLC 500 Jeśli konieczna jest wymiana niedziałającej klawiatury naściennej lub jeśli klawiatura naścienna nie może znaleźć określonych produktów, produkty można przygotować do rejestracji, ręcznie je resetując. Uwaga: Zresetowanymi produktami nie można sterować, dopóki nie zostaną one ponownie zarejestrowane w klawiaturze naściennej. Ważne: Typ klawiatury naściennej musi pasować do danych produktów. Podłączone produkty można zresetować, zdejmując pokrywę sterownika i wciskając przycisk RESETUJ przez co najmniej 0 sekund. Podłączone produkty będą się krótko poruszać do przodu i do tyłu w losowej kolejności, co wskazuje, że są one gotowe do parowania. Uwaga: Rejestracja (rys. i ) musi zostać zakończona w ciągu 0 minut. KLC sec Nacisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. sec Nacisnąć klawisz STOP, a następnie w ciągu sekund klawisz N DÓŁ. Teraz produkty można obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. max sec VELUX

14 Konfiguracja klawiatury naściennej KLI // do obsługi produktów już zarejestrowanych w dotykowym panelu sterowania VELUX INTEGR KLR 00 Poniższe instrukcje pokazują, jak skopiować zawartość dotykowego panelu sterowania KLR 00 do klawiatury naściennej KLI //. Patrz również w instrukcji obsługi dotykowego panelu sterowania. Ważne: Typ klawiatury naściennej musi pasować do danych produktów. Dotykowy panel sterowania KLR 00 do którego przesyłana jest kopia, nazywany jest źródłem sterowania. Klawiatura naścienna KLI //, która odbiera kopię, oznaczona jest jako źródło sterowania. Najpierw wykonać kroki 5 z rys.. Dotknąć. Dotknąć "Nowy produkt". Dotknąć "Przygotuj jednokierunkowe źródło sterowania". 4 Dotknąć "Wybierz produkty". 5 Przewinąć wyświetlacz i wybrać produkt, który ma być dodany. Uwaga: Poszczególne produkty mogą zostać zidentyfikowane przez dotknięcie danej ikony. Dotknąć. Masz teraz 0 minut na wykonanie kroku 6 w. 6 Nacisnąć przycisk PROW- NIE na na sekundę, aby zarejestrować produkt. Można teraz sterować wybranym produktem z. 7 Dotknąć, aby zakończyć. Uwaga: by dodać więcej produktów, dotknąć "Wybierz kolejne" i powtórzyć kroki 5 7. sec VELUX 4

15 Konfiguracja nowej klawiatury naściennej KLI // jako dodatku do istniejącej klawiatury naściennej KLI // Ważne: Nowa klawiatura naścienna musi być tego samego typu, co istniejąca klawiatura naścienna. Istniejąca klawiatura naścienna Nowa klawiatura naścienna Przygotować produkt do rejestracji, wciskając przycisk KOŁO ZĘTE na istniejącej klawiaturze naściennej na sekundę. Produkt zacznie przesuwać się na krótko w tył iw przód. Wcisnąć przycisk PROWNIE na nowej klawiaturze naściennej na sekundę. sec sec Teraz produkt można obsługiwać za pomocą obu klawiatur naściennych. VELUX 5

16 Konfiguracja klawiatury naściennej do grupowego sterowania produktami Ważne: Wszystkie klawiatury naścienne muszą być tego samego typu. Klawiatury naścienne i kontrolują odrębne produkty. Na przykładzie przedstawiono sposób skonfigurowania klawiatury naściennej do obsługi obu produktów. Wcisnąć przycisk KOŁO ZĘTE na klawiaturze naściennej na sekundę. Wcisnąć przycisk PROWNIE na klawiaturze naściennej na sekundę. sec sec Klawiatura naścienna może teraz obsługiwać oba produkty. Klawiatura naścienna może nadal obsługiwać swoim własnym produktem. VELUX 6

17 Ręczna obsługa okien dachowych VELUX INTEGR GGL/GGU Ręczna obsługa okien obrotowych Możesz ręcznie zamknąć i otworzyć swoje okna obrotowe. Jeżeli okno jest już otwarte, należy je najpierw zamknąć przy użyciu klawiatury naściennej. Otwórz okno, ciągnąc w dół za jego uchwyt. Zamknij okno, pchając uchwytu z powrotem do tyłu. Uwaga: Jeżeli okno zostało otwarte ręcznie, musi również zostać zamknięte ręcznie, aby można było je ponownie obsługiwać za pomocą klawiatury naściennej. Dotyczy to również umożliwienia działania programów i zapewnienia automatycznego zamknięcia okna w przypadku deszczu. VELUX 7

18 Zamykanie okien dachowych VELUX INTEGR GGL/GGU w przypadku braku zasilania lub rozładowania akumulatora Ręczne zamykanie bez użycia klawiatury naściennej W przypadku awarii zasilania lub rozładowanej baterii, możesz zamknąć okna obrotowe ręcznie, odłączając łańcuch na klapie wentylacyjnej okna. W zależności od rodzaju okna są dwa różne sposoby zamykania ręcznego. Klapa wentylacyjna może wyglądać jak na rys. lub. Poniżej przedstawiono sposób odłączenia łańcucha na klapie wentylacyjnej zgodnie z rodzajem okna. Klapa wentylacyjna okna wygląda jak na rys. : Odłączyć łańcuch poprzez naciśnięcie zatrzasku przymocowanego do klapy wentylacyjnej. Zdjąć zatrzask. Ułożyć łańcuch jak pokazano na rysunku i zamknąć klapę wentylacyjną okna do pozycji wentylacji. Klapa wentylacyjna okna wygląda jak na rys. : Odłączyć łańcuch poprzez naciśnięcie zatrzasku przymocowanego do klapy wentylacyjnej. Ułożyć łańcuch jak pokazano i zamknąć okno ręcznie. Kiedy zasilanie zostanie przywrócone lub bateria naładowana, musisz ponownie przyłączyć łańcuch. Otwórz okno ręcznie i rozłóż łańcuch. Zamontować z powrotem na miejsce zatrzask, jeżeli klapa wentylacyjna wygląda jak na rys.. Wycofaj łańcuch, naciskając krótko przycisk testowy na silniku okna. Zamknij okno ręcznie. VELUX 8

19 Zamykanie okna do dachów płaskich VELUX INTEGR CVP bez użycia klawiatury naściennej Okna do płaskich dachów Ostrożnie zdjąć zaślepkę znajdującą się na krawędzi okna. Dotknąć krótko przycisku testowego w silniku znajdującego się za zaślepką i założyć z powrotem zaślepkę. VELUX 9

VELUX INTEGRA KLR 200. Gratulujemy nowego produktu VELUX INTEGRA!

VELUX INTEGRA KLR 200. Gratulujemy nowego produktu VELUX INTEGRA! VELUX INTEGR KLR 00 Wersja: 00.00.xxx.xxx Gratulujemy nowego produktu VELUX INTEGR! Dziękujemy za zakup produktu VELUX INTEGR. Dotykowy panel sterowania został wyprodukowany i przetestowany zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

OKNA DACHOWE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM I SOLARNYM GGL/GGU INTEGRA. GGL/GGU Solar CVP

OKNA DACHOWE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM I SOLARNYM GGL/GGU INTEGRA. GGL/GGU Solar CVP OKNA DACHOWE Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM I SOLARNYM Okna dachowe z zasilaniem elektrycznym i solarnym stanowią idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o optymalizację klimatu wewnątrz budynku i podniesienie komfortu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Elektryczne systemy sterowania VELUX. Inteligentne rozwiązania w Twoim domu

Elektryczne systemy sterowania VELUX. Inteligentne rozwiązania w Twoim domu Elektryczne systemy sterowania VELUX Inteligentne rozwiązania w Twoim domu Elektryczne systemy sterowania Witamy w świecie elektrycznych systemów sterowania VELUX Systemy elektrycznego sterowania VELUX

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (Woche) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (Woche) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis Uno smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis Uno smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis Uno/Uno L

inteo Chronis Uno/Uno L Przełącznik programowany Chronis Uno/Uno L 9.1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis Uno/Uno L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi PA600 Zaawansowany PDA Skrócona instrukcja obsługi Widok z przodu urządzenia 1 Kontrolka stanu urządzenia 5 Złącze uniwersalne 2 Lewy przycisk skanowania 6 Klawiatura 3 Włącznik 7 Ekran dotykowy LCD 4

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS! Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Elektryczne systemy sterowania VELUX. Inteligentne rozwiązania w Twoim domu

Elektryczne systemy sterowania VELUX. Inteligentne rozwiązania w Twoim domu Elektryczne systemy sterowania VELUX Inteligentne rozwiązania w Twoim domu 2 Elektryczne systemy sterowania Witamy w świecie elektrycznych systemów sterowania VELUX Systemy elektrycznego sterowania VELUX

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA Z NOWOCESNĄ TECHNOLOGIĄ Pilot Rojaflex HSTR-5 HSTR-15 do wszystkich napędów i odbiorników radiowych marki Rojaflex ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.01-01.2018 Pilot 5-kanałowy 15-

Bardziej szczegółowo

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa SOLAR Basic Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa 1 Spis treści Ogólne wskazówki... 3 Przegląd funkcji i opis... 3 1. Otwieranie/zamykanie... 5 2. Zmiana kodu... 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Ekay Integra Arte + panel micro plus BT - Instrukcja obsługi

Ekay Integra Arte + panel micro plus BT - Instrukcja obsługi Ekay Integra Arte + panel micro plus BT - Instrukcja obsługi Dane techniczne: Skaner Arte Zasilanie 5 VDC Moc w zależności czy ogrzewanie jest włączone 0,5 do 2 W. Temperatura robocza od -25 stopni do

Bardziej szczegółowo

inteo Centralis Receiver RTS

inteo Centralis Receiver RTS Odbiornik RTS 9.3.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Receiver RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWPS3

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWPS3 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWPS3 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWPS3...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Altus 50 RTS / 60 RTS

Altus 50 RTS / 60 RTS Altus 50 RTS / 60 RTS Instrukcja obsługi napędów z odbiornikiem radiowym serii Altus 50 RTS / 60 RTS. Informacje ogólne Napędy serii Altus RTS mogą współpracować z wszystkimi nadajnikami serii RTS np.:

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50 napęd do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, układ rozpoznawania przeszkody z wyłącznikiem przeciążeniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi CTD075 Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym. 2. Filtr wewnętrzny. 3. Klapka. 4. Wyświetlacz. 5. Przyciski programowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny EZ 2040 (z zaworem elektromagnetycznym 1 )

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny EZ 2040 (z zaworem elektromagnetycznym 1 ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny EZ 2040 (z zaworem elektromagnetycznym 1 ) Programator czasowy EZ 2040 jest prostym urządzeniem słuŝącym do czasowego sterowania nawadnianiem prowadzonym na duŝych

Bardziej szczegółowo

Ręczny silnik radiowy Brel. Typ MLE

Ręczny silnik radiowy Brel. Typ MLE Silniki Brel jest częścią : Strona 1 Ręczny silnik radiowy Brel Typ MLE Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem instalacji. Jeśli instrukcje te nie są przestrzegane, może Może to prowadzić do uszkodzenia,

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie swojej własności

Przechowywanie swojej własności Przechowywanie swojej własności Ognioodporny sejf Yale Instrukcja obsługi Dotyczy modeli: YFM/310/FG2 YFM/420/FG2 YFM/520/FG2 YDM/420/FG3 Instrukcję obsługi sejfu należy zachować w celu jej ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Wall Send

Instrukcja i-r Wall Send Instrukcja i-r Wall Send Spis treści: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... str. 3 Opis wyświetlacza i przycisków... str. 4 Informacje ogólne... str. 5 Podłączenie.... str. 6 Funkcje... str. 7 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

Rys. O WYMIANA BATERII

Rys. O WYMIANA BATERII Nieprzestrzeganie tych zaleceń zwalnia firmę SOMFY z wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji. SOMFY nie może przyjąć odpowiedzialności z tytułu zmian norm i przepisów zaistniałych po opublikowaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

Wiring Diagram of Main PCB

Wiring Diagram of Main PCB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA TLF6800-1 Zarządzanie: Obsługa jest możliwa z dwóch poziomów: administratora i użytkownika. Administrator (palec-master) ma możliwość zmienić tryb pracy zamka (tryb automatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWST-8800 BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWST-8800 BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY INSTRUKCJA OBSŁUGI AWST-8800 BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wkładka bębenkowa mechatroniczna DIGIT CB+BX

Instrukcja obsługi Wkładka bębenkowa mechatroniczna DIGIT CB+BX Instrukcja obsługi Wkładka bębenkowa mechatroniczna DIGIT CB+BX Spis treści: 1. Parametry. 1 2. Lista elementów.. 2 3. Schemat techniczny.. 2 4. Odblokowywanie. 3 5. Ustawienie pochwytu zewnętrznego..

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy Dziękujemy za wybranie Arlo. Rozpoczęcie pracy jest łatwe. 2 Zawartość zestawu Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel Ethernet Magnetyczne mocowania naścienne

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej Art. nr 1 810 315 Odbiornik radiowy do wbudowania w skrzynkę rolety, Możliwość współpracy z dowolnymi nadajnikami RTS oraz czujnikiem Soliris Sensor RTS (automatyka słoneczna), Programowane położenia komfortowe,

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Zawartość zestawu Witamy Dziękujemy za wybranie Arlo. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Zasilacz stacji bazowej W pełni bezprzewodowe kamery Kabel Ethernet Magnetyczne

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 WIZUALIZACJA WYŚWIETLACZA ORAZ OPIS PANELU STERUJĄCEGO 1.2 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE WYŚWIETLACZA Aby włączyć lub wyłączyć LCD należy nacisnąć i przytrzymać

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZYBKIEJ KONFIGURACJI MODUŁ STACJI BRAMOWEJ VTO2111D-WP.

INSTRUKCJA SZYBKIEJ KONFIGURACJI MODUŁ STACJI BRAMOWEJ VTO2111D-WP. INSTRUKCJA SZYBKIEJ KONFIGURACJI MODUŁ STACJI BRAMOWEJ VTO2111D-WP www.dahuasecurity.com/pl Instrukcja szybkiej konfiguracji - VTO2111D-WP Informacje o produkcie 1 2 Sprawdź czy urządzenie nie jest mechanicznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ekranu dotykowego ruchome dno (tryb MANAGER)

Instrukcja obsługi ekranu dotykowego ruchome dno (tryb MANAGER) Instrukcja obsługi ekranu dotykowego ruchome dno (tryb MANAGER) 1 Spis treści Logowanie... 3 Odblokowanie przycisku bezpieczeństwa... 4 Zmiana nazw... 5 Przycisk menu... 6 2 Logowanie UWAGA! Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

VS RF + TRV10RFM + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora i głowicy grzejnikowej

VS RF + TRV10RFM + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora i głowicy grzejnikowej VS RF + TRV10RFM + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora i głowicy grzejnikowej TRV10RFM UGE600 VS20BRF TRV10RFM TRV10RAM TRV28RFM Komponenty systemu TRV..M Głowica grzejnikowa mini Komunikacja bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Pilot. Instrukcja instalacji

Pilot. Instrukcja instalacji Pilot Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Przygotowanie do pracy...3 3.Ustawienie pilota do współpracy z Centralą...3 4.Schemat urządzenia...5 5.Konfigurowanie działania pilota w panelu

Bardziej szczegółowo

Blokada parkingowa na pilota

Blokada parkingowa na pilota Blokada parkingowa na pilota Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup blokady parkingowej na pilota. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

PRN1 / PRN 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN 1 PRN 2 !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN1 / PRN 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN 1 PRN 2 !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN1 / PRN 2 Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB...

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB... Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD Praca autonomiczna Spis treści: 1. Informacja ogólne 1.1. Moduł sterujący SAB... 2 1.2. Moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101838 Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C Strona 1 z 6 Rys.1 Rys 2 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pomocniczy

Przewodnik pomocniczy Wykorzystaj w przypadku problemów lub pytań dotyczących obsługi tego Pilot zdalnego sterowania. Obsługiwane modele aparatów Oznaczenie elementów Przygotowanie Odpakowanie Wkładanie baterii Łączenie i aparatu

Bardziej szczegółowo

testo 540 Instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Czujnik natężenia światła 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

testo 540 Instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Czujnik natężenia światła 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne testo 540 Instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Czujnik natężenia światła 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii, uchwyty magnetyczne (z tyłu) Strona 1 z 8 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS

HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS HOME VIBRATION PLATE 900 PLUS SF-187x INSTRUKCJA OBSŁUGI Czyszczenie i konserwacja Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania jest odłączona od gniazdka. Czyść urządzenie miękką, wilgotną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R Instrukcja Silnik Portos DELUX- R Spis treści Podłączenia elektryczne str. 3 Ustawianie pozycji krańcowych str. 4 Dodawanie/usuwanie nadajników str. 9 Programowanie pozycji pośrednich str. 10 Edytowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW Instrukcja obsługi KLIMATYZATORÓW Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Gwarancja użytkownika/ kierowcy Opis funkcji mikroprocesora 1) Wykres graficzny

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Szyberdach: Holllandia 300, 500, 600, 700. Uchylanie / otwieranie

Szyberdach: Holllandia 300, 500, 600, 700. Uchylanie / otwieranie Obsługa szyberdachu 1. Panele sterowania (wersja elektryczna oraz elektroniczna) Wersje elektryczne Wersje szyberdachu Hollandia 300 DeLuxe bez przesuwnej osłony przeciwsłonecznej (z roletą lub bez) i

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo