Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Kajetany k. Warszawy ul. Mokra 17, Nadarzyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Kajetany k. Warszawy ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn"

Transkrypt

1 Zakład Wielobranżowy TELVID Łódź ul. Franciszkańska 125 tel.: Faza: Temat: Obiekt: Projektant / Wykonawca: Projekt wykonawczy Projekt Sieci Strukturalnej Kajetany k. Warszawy ul. Mokra 17, Nadarzyn Z.W. TELVID ul. Franciszkańska 125, Łódź Projektował mgr inż. Andrzej Łyźniak Upr.: 167/93/WŁ Wykonał mgr inż. Krzysztof Pietrzak Lic.: Sprawdził: mgr inż. Stanisław Wojciechowski UPR: 406/88/WŁ WRZESIEŃ 2010

2 Spis treści 1. Część ogólna Inwestor Cel przedsięwzięcia Podstawa opracowania projektu Zakres rzeczowy projektu Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych, które uwzględniono w opracowaniu dokumentacji PODSTAWA OPRACOWANIA Część techniczna Ogólna charakterystyka obiektu Opis rozwiązań technicznych Założenia użytkownika i przyjęta architektura rozwiązania Konfiguracja punktu logicznego Okablowanie poziome Prowadzenie okablowania poziomego Medium transmisyjne miedziane Sieć szkieletowa Medium transmisyjne Sieć telefoniczna Punkt dystrybucyjny Montaż urządzeń Wskazówki dla użytkownika Alternatywne propozycje Zasilanie systemu Zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe Bilans Mocy... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7. Wykaz elementów Wykaz rysunków Strona 2

3 1. Część ogólna 1.1. Inwestor ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy Nadarzyn Cel przedsięwzięcia Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu wykonawczego Sieci Strukturalnej dla nowoprojektowanego budynku Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy mieszczącego się w Kajetanach przy ul. Mokrej Podstawa opracowania projektu Podstawę opracowania projektu stanowią: podkłady budowlane, karty katalogowe i instrukcje urządzeń zastosowanych w projekcie, umowa na wykonanie dokumentacji, projekt budowlany Zakres rzeczowy projektu Zakres rzeczowy projektu obejmuje: ogólną charakterystykę obiektu, propozycję rozwiązań, organizację systemu obiekcie, wytyczne instalacji urządzeń, rozmieszczenie urządzeń na planach instalacji Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych, które uwzględniono w opracowaniu dokumentacji 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego. Normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego: PN-EN :2009/A1:2010 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe; Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie: PN-EN :2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; PN-EN :2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; Strona 3

4 PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie: PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r; PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN :2009 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008. Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Strona 4

5 2. Część techniczna 2.1. Ogólna charakterystyka obiektu Obiekt będący przedmiotem projektu jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Podział na strefy pożarowe: I strefa PIWNICA II strefa PERTER i I PIĘTRO III strefa PODDASZE Wysokość budynku 12 m (budynek ZL II niski): ilość kondygnacji nadziemne: 3 ilość kondygnacji podziemnych: 1 Powierzchnia wewnętrzna: PIWNICA 2.700,00 M2 PARTER 2.500,00 M2 I PIĘTRO 1.900,00 M2 II PIĘTRO (PODDASZE) 1.870,00 M Opis rozwiązań technicznych Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w projekcie należy pisemnie zgłosić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się na konkretne urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku nie jest obowiązkowe. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń. Równoważność techniczną musi po weryfikacji potwierdzić w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora lub Projektant Założenia użytkownika i przyjęta architektura rozwiązania Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac; Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów; Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej; Strona 5

6 Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 o paśmie przenoszenia 250MHz i średnicy żyły 23AWG; W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych panelach 24 port SL UTP (wys.1u) z klamrą podtrzymującą kable; Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modułem gniazda RJ45 kat.6 SL, uchwyt Mosaic 45; Budynek obsługiwany jest przez cztery Punkty Dystrybucyjne; Główny Punkt Dystrybucyjny GPD zaprojektowany w oparciu o 3 szafy dystrybucyjne stojące 19 wysokości roboczej 42 i wymiarach 800x1000[mm], Piętrowe punkty Dystrybucyjne PPD0, PPD1 oraz PPD2 zbudowane w oparciu o szafę (w przypadku PPD1 o dwie szafy) dystrybucyjną stojącą o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x800[mm]; System okablowania szkieletowego światłowodowego ma posiadać wydajność klasy OF 300 z kablem światłowodowym OM3 i być wykonany w oparciu o interfejs SC dupleksowy w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk; System okablowania szkieletowego światłowodowego ma być prowadzony kablem XG/OM3 uniwersalny 8x50/125/900µm w osłonie niepalnej LSZH; Okablowanie szkieletowe telefoniczne zaprojektowane zostało w oparciu o kabel U/UTP 25 i 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH; a następnie zakończone na panelach telefonicznych 25 i 50 portowych; Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : Konfiguracja punktu logicznego Punkt logiczny PL oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na dół, na skos kabli przyłączeniowych, od strony ściany zaś, pionowo do góry kabla instalacyjnego w celu zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera podczas instalacji). Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta. W opisaną płytę czołową należy zamontować dwa moduły gniazd RJ45 Kat.6. Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda ma być potwierdzona przez certyfikaty niezależnego laboratorium w paśmie do minimum 250HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu parametrów transmisyjnych Okablowanie poziome Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Strona 6

7 Prowadzenie okablowania poziomego. Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: w korytarzach, w nowo projektowanych kanałach kablowych nad przestrzenią sufitu podwieszanego; w pomieszczeniach, do punktu logicznego podtynkowo w peszlu (należy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic). Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 100mm lub stosować metalowe przegrody. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP. Kabel instalacyjny należy po stronie szafy kablowej zakończyć na modularnych panelach krosowniczych o wysokości montażowej 1U. Panele krosowe mają zapewniać montaż 24 modułów gniazd. Takie rozwiązanie zapewnia zwartą konstrukcję, łatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, a w przypadku jakiejkolwiek awarii pozwalają na wymianę jednego (wadliwego) modułu, nie narażając Użytkownika na nieracjonalne i nieuzasadnione koszty. Panel musi być wyposażony w miejsca na wprowadzenie opisów (numeracji) portów, zaś niezależnie od tego ma mieć również nadrukowane numery pod każdym portem RJ Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,5mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Opis: Kabel U/UTP Kat.6 250MHz Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.ii, ISO/IEC :2002, EN :2007, EN EIA/TIA-854, palność: klasa C wg. IEC Średnica przewodnika: drut 23 AWG (Ø 0,574mm) Średnica zewnętrzna kabla 6,3 ± 0,2 mm Osłona zewnętrzna: LSZH, kolor biały Minimalny promień gięcia 45 mm Waga 50 kg/km Temperatura pracy -20ºC do +70ºC Temperatura podczas instalacji -5ºC do +50ºC Pasmo przenoszenia 250MHz (robocze) Pasmo przenoszenia 300MHz (zakres max.) Vp 71% Tłumienie: 32dB/100m przy 250MHz; 35dB przy 300MHz NEXT: Min.40,8dB przy 250MHz; typ.60db przy 300MHz PSNEXT: 41,3dB przy 250MHz RL: Min.18,0dB przy 250MHz; typ.28db przy 300MHz Strona 7

8 ACR: 25dB przy 300MHz; Rezystancja pętli 16,5Ω / 100m stałoprądowej Opóźnienie propagacji 420ns / 100m Różnica opóźnienia 25ns / 100m propagacji Pojemność wzajemna 4,4 nf max. /100m Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km Rezystancja przewodnika 19 Ohm max. /100m 2.6. Sieć szkieletowa Okablowanie szkieletowe łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletowa, okablowanie pionowe) zaprojektowano kablem światłowodowym wielomodowym (8 włóknowym kablem światłowodowym w osłonie trudnopalnej LSZH z włóknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125µm. Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci (z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia) jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy 50/125µm z włóknami kategorii OM3, zalecanymi do transmisji gigabitowych i w ograniczonym stopniu do transmisji 10-gigabitowych (do 300m). Wymagane pasmo przenoszenia to 1500MHz*km przy fali 850nm i 500MHz*km przy fali 1300nm. Wymagane tłumienie włókna to <2,7db/km przy fali 850nm i <0,7dB/km przy fali 1300nm. Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej zaprojektowano z interfejsem SC Medium transmisyjne Opis: Światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm; Kategoria OM3 Zgodność z normami: IEC część 1 i 2 (palność) IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) IEC część 1 i 2 (emisja dymu), NES 713 (toksyczność) Konstrukcja: Właściwości mechaniczne: Parametry optyczne: Temperatura pracy ( C): Osłona zewnętrzna: 8 włókien 50/125µm w buforze 900 m w ścisłej tubie Liczba włókien Średnica zewnętrzna (mm) Ciężar (nom. kg/km) Naprężenia podczas instalacji (N) Odporność na zgniecenia (N) Tłumienie 850nm (db/km) Tłumienie 1300nm (db/km) Szerokość pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km) < 2,7 < 0,7 > 1500 > do +70 LSZH, kolor niebiesko-zielony Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) Szerokość pasma przenoszenia przy fali 1300nm (MHz*km) Strona 8

9 2.7. Sieć telefoniczna Okablowanie telefoniczne przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Kabel wieloparowy nieekranowany kat.3 w szafie GPD należy rozszyć na panelu telefonicznym posiadających 25 lub 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Należy bezwzględnie zastosować kable wieloparowe kat.3 w osłonie zewnętrznej trudnopalnej (LSZH). Złącze IDC powinno umożliwiać rozszycie kabla o średnicy żyły mm. Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu Punkt dystrybucyjny Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje: Główny Punkt Dystrybucyjny GPD piwnica Piętrowy Punkt Dystrybucyjny PPD0 parter Piętrowy Punkt Dystrybucyjny PPD1 pierwsze piętro Piętrowy Punkt Dystrybucyjny PPD2 drugie piętro Główny Punkt Dystrybucyjny stanowią trzy szafy stojące 42U x1000, ustawione na cokołach o wysokości 100mm i połączone bokami. Każda szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: sześć listew nośnych, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Piętrowy Punkt Dystrybucyjny stanowi jedna lub dwie szafy stojące 42U x800, ustawione na cokołach o wysokości 100mm i połączone bokami. Każda szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: cztery listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. 3. Montaż urządzeń Przewody zasilające należy prowadzić w korytach elektrycznych z wydzielonego obwodu rozdzielni napięcia. W miejscach prowadzenia instalacji poza korytami teletechnicznymi należy przewody osłaniać rurami elektroinstalacyjnymi o średnicy dobranej do ilości oraz wielkości przewodów. Wszystkie kable ułożone podtynkowo należy poprowadzić w rurze osłonowej RL lub RB. Wszystkie przepusty w ścianach i stropach prowadzić w rurach osłonowych typu RB lub RL. Przepusty przez ściany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych należy uszczelnić masą ogniotrwałą. Ostateczne przebieg tras kablowych należy skonsultować z służbami elektrycznymi by uniknąć wszelkich kolizji z pozostałymi instalacjami. Przy pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na odległość rur z przewodami instalacji od pozostałych instalacji, odległość ta nie może być mniejsza niż 15cm. Montaż poszczególnych elementów systemu należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami architekta. Strona 9

10 W stosunku do elementów i czynności instalacyjnych nie objętych powyższymi wytycznymi należy stosować odpowiadające przepisy oraz wiedzę inżynieryjno-techniczną. 4. Wskazówki dla użytkownika Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN :2009 dla klasy E); gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN :2009). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. Ponadto wykonawca ma posiadać dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Strona 10

11 Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) z ukończonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm PN-EN :2009. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 5. Alternatywne propozycje. Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania: Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne; W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym; Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej; Wszystkie pozostałe komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm na Kategorię 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN :2009, wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing; Zgodność konfiguracji systemu okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.; System ma się składać z w pełni nieekranowanych elementów; Instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP o paśmie przenoszenia min. 250 MHz i średnicy żyły 23AWG; Nieekranowany moduł gniazda RJ45 ma posiadać wymiary zewnętrzne nie większe niż 14,5/15,4/30,5 [mm] (S/W/G); Modularny panel krosowe o wysokości montażowej 1U ma zapewniać montaż 24 modułów gniazd typu SL w 4 sekcjach po 6 modułów każda, zapewniając zwartą konstrukcję, łatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz pozwalając na wymianę jednego (wadliwego) modułu, musi być wyposażony w miejsca na wprowadzenie opisów (numeracji) portów i prowadnicę kabli; Panel telefoniczny o wysokości montażowej 1U powinien posiadać 25 lub 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Złącze IDC powinno umożliwiać rozszycie kabla o średnicy żyły mm i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu; W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiednio marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane narzędziami. Z tych samych powodów nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. Zalecane są takie rozwiązania, do Strona 11

12 których montażu możliwe jest zastosowanie narzędzi zautomatyzowanych zapewniających powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże marginesy bezpieczeństwa pracy; Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza się kabli z wtykami tzw. zalewanymi; Wszystkie elementy światłowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnętrznym tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OM3 wg. normy PN-EN ; Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna być niepalna U-LSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; w celu oznaczenia wizualnego kabli światłowodowych, osłona zewnętrzna powinna mieć kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua) lub złoty; Kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w ścisłej tubie. Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami. Zewnętrzna średnica kabla nie może przekraczać 6mm, a waga 35kg/km; Panel krosowy powinien posiadać wysuwaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń. Panel ma zapewnić zamontowanie 12 adapterów dupleksowych SC (zakończenie dla 24 włókien światłowodowych) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 4 kabli światłowodowych (przez 4 oddzielne dławiki). Panel powinien być wyposażony w elementy zapasu włókna, dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli; Kable światłowodowe MM mają mieć następujące parametry transmisyjne: Przy fali 850nm: Pasmo przenoszenia 1500MHz*km i tłumienie 2.7dB/km Przy fali 1300nm: Pasmo przenoszenia 500MHz*km i tłumienie 0,7dB/km Światłowodowe kable krosowe powinny być zgodne z technologią OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny) oraz fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. Strona 12

13 6. Zasilanie systemu 6.1. Zasilanie podstawowe Podstawowym źródłem zasilania jest sieć energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni niskiego napięcia w budynku z jednej wydzielonej fazy doprowadzonej do centrali systemu Zasilanie rezerwowe Zawarte w projekcie elektrycznym. Strona 13

14 7. Wykaz elementów lp. Zestawienie kabli Ilość Jedn. 1. Kabel U/UTP 250 MHz kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH, 305m, 25 lat gwarancji 135 szt. 2. Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) mb 3. Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) 30 mb 4. Kabel XG/OM3 uniwersalny 8x50/125/900µm, pasmo 1500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, "TB" ULSZH 80 mb 5. Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt 2 kpl Zestawienie gniazd końcowych Piwnica Ilość Jedn. 6. Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 ( ) 45 szt. 7. Płyta czołowa skośna 45x22,5 1xRJ45 do modułów SL UTP/STP, uchwyt Mosaic 45 6 szt. 8. Zaślepka 45x22,5 z uchwytem Mosaic 45 6 szt. 9. Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat.6 SL, T568A/B 96 szt. 10. Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m 48 szt. Zestawienie gniazd końcowych Parter Ilość Jedn. 11. Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 ( ) 47 szt. 12. Płyta czołowa skośna 45x22,5 1xRJ45 do modułów SL UTP/STP, uchwyt Mosaic szt. 13. Zaślepka 45x22,5 z uchwytem Mosaic szt. 14. Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat.6 SL, T568A/B 125 szt. 15. Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m 78 szt. Zestawienie gniazd końcowych Piętro 1 Ilość Jedn. 12. Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 ( ) 46 szt. 13. Płyta czołowa skośna 45x22,5 1xRJ45 do modułów SL UTP/STP, uchwyt Mosaic szt. 14. Zaślepka 45x22,5 z uchwytem Mosaic szt. 15. Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat.6 SL, T568A/B 147 szt. 16. Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m 101 szt. Zestawienie gniazd końcowych Piętro 2 Ilość Jedn. 17. Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 ( ) 156 szt. 18. Płyta czołowa skośna 45x22,5 1xRJ45 do modułów SL UTP/STP, uchwyt Mosaic 45 5 szt. 19. Zaślepka 45x22,5 z uchwytem Mosaic 45 5 szt. 20. Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat.6 SL, T568A/B 317 szt. 21. Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m 161 szt. Zestawienie elementów w szafie GPD Ilość Jedn. 18. Panel krosowy FO 24xSC, kpl. niezaładowany,1u 1 szt. Strona 14

15 19. Adapter SC/SC OM3 duplex, ceramiczny element dopasowujący, AQUA 12 szt. 20. Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych ( ) 24 szt. 21. Pigtail SC XG, 2m 24 szt. 22. Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" ( ) 1 szt. 23. Osłonka spawu 62mm 24 szt. 24. Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m 3 szt. 25. Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24 port UTP, kat.6, T568A/B, 1U 4 szt. 26. Klamra podtrzymująca kable do panela 4 szt. 27. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 0.5m 7 szt. 28. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 20 szt. 29. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1.5m 21 szt. 30. Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL szt. 31. Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL szt. 32. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m 50 szt. 33. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 70 szt. 34. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m 80 szt. 35. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m 97 szt. 36. Wieszak poziomy 1U, 19" RAL szt. 37. Prowadnica kabli pionowa (pierścień) 20 szt. 38. Szafa teleinformatyczna 42U 800x1000, 6 belek nośnych i wsporników, tył perforacja 3 szt. 39. Cokół do szafy 800x1000x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1przepust szczotkowy 3 szt. 40. Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z włókniną, 3 maskownice pełne, 1 maskownica szczotkowa 3 szt. 41. Termostat zamykający 3 szt. 42. Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia 3 szt. 43. Łączniki do szaf (4szt.) 2 kpl 44. Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt 50 kpl Zestawienie elementów aktywnych w szafie GPD Ilość Jedn. 45. ProCurve Switch 4204vl-48GS 1 szt. 46. ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC 3 szt. 47. ProCurve Switch vl 24-port Gig-T mod 1 szt. 48. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 1 szt. 49. Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt 1 kpl Zestawienie elementów w szafie PPD0 Ilość Jedn. 50. Panel krosowy FO 24xSC, kpl. niezaładowany,1u 1 szt. Strona 15

16 51. Adapter SC/SC OM3 duplex, ceramiczny element dopasowujący, AQUA 4 szt. 52. Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych ( ) 8 szt. 53. Pigtail SC XG, 2m 8 szt. 54. Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" ( ) 1 szt. 55. Osłonka spawu 62mm 8 szt. 56. Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m 1 szt. 57. Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24 port UTP, kat.6, T568A/B, 1U 6 szt. 58. Klamra podtrzymująca kable do panela 6 szt. 59. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 0.5m 28 szt. 60. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 20 szt. 61. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1.5m 30 szt. 62. Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL szt. 63. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m 17 szt. 64. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 10 szt. 65. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m 20 szt. 66. Wieszak poziomy 1U, 19" RAL szt. 67. Prowadnica kabli pionowa (pierścień) 6 szt. 68. Szafa teleinformatyczna 42U 800x800 1 szt. 69. Cokół do szafy 800x800x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1 przepust szczotkowy 1 szt. 70. Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z włókniną, 3 maskownice pełne, 1 maskownica szczotkowa 1 szt. 71. Termostat zamykający 1 szt. 72. Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia 1 szt. 73. Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt 20 kpl Zestawienie elementów aktywnych w szafie PPD0 Ilość Jedn. 74. ProCurve Switch szt. 75. ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC 1 szt. 76. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 2 szt. 77. Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt 2 kpl Zestawienie elementów w szafie PPD1 Ilość Jedn. 78. Panel krosowy FO 24xSC, kpl. niezaładowany,1u 1 szt. 79. Adapter SC/SC OM3 duplex, ceramiczny element dopasowujący, AQUA 4 szt. 80. Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych ( ) 8 szt. 81. Pigtail SC XG, 2m 8 szt. 82. Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" ( ) 1 szt. Strona 16

17 83. Osłonka spawu 62mm 8 szt. 84. Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m 1 szt. 85. Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24 port UTP, kat.6, T568A/B, 1U 12 szt. 86. Klamra podtrzymująca kable do panela 12 szt. 87. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 0.5m 20 szt. 88. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 40 szt. 89. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1.5m 46 szt. 90. Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 2m 55 szt. 91. Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL szt. 92. Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL szt. 93. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m 15 szt. 94. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 10 szt. 95. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m 50 szt. 96. Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m 50 szt. 97. Wieszak poziomy 1U, 19" RAL szt. 98. Prowadnica kabli pionowa (pierścień) 10 szt. 99. Szafa teleinformatyczna 42U 800x800 2 szt. Cokół do szafy 800x800x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, przepust szczotkowy 2 szt Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z włókniną, 3 maskownice pełne, 1 maskownica szczotkowa 2 szt Termostat zamykający 2 szt Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia 2 szt Łączniki do szaf (4szt.) 1 kpl Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu " kpl. 4szt 40 kpl Zestawienie elementów aktywnych w szafie PPD1 Ilość Jedn ProCurve Switch szt ProCurve Switch szt ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC 1 szt Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 3 szt. Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu " kpl. 4szt 4 kpl Zestawienie elementów w szafie PPD2 Ilość Jedn Panel krosowy FO 24xSC, kpl. niezaładowany,1u 1 szt Adapter SC/SC OM3 duplex, ceramiczny element dopasowujący, AQUA 4 szt. Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych ( ) 8 szt Pigtail SC XG, 2m 8 szt Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" ( ) 1 szt Osłonka spawu 62mm 8 szt. Strona 17

18 117. Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m 1 szt. Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24 port UTP, kat.6, 118. T568A/B, 1U 8 szt Klamra podtrzymująca kable do panela 8 szt Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 0.5m 21 szt Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 30 szt Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1.5m 50 szt Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL szt Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL szt Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m 17 szt Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 30 szt Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m 30 szt Wieszak poziomy 1U, 19" RAL szt Prowadnica kabli pionowa (pierścień) 6 szt Szafa teleinformatyczna 42U 800x800 1 szt. Cokół do szafy 800x800x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, przepust szczotkowy 1 szt. Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z włókniną, maskownice pełne, 1 maskownica szczotkowa 1 szt Termostat zamykający 1 szt Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia 1 szt. Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu " kpl. 4szt 25 kpl Zestawienie elementów aktywnych w szafie PPD2 Ilość Jedn ProCurve Switch szt ProCurve Switch szt ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC 1 szt Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 2 szt. Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu " kpl. 4szt 3 kpl Strona 18

19 8. Wykaz rysunków Lp Nr rysunku Tytuł rysunku 1 IN.S - 01/STR Plan instalacji sieci strukturalnej piwnica 2 IN.S - 02/STR Plan instalacji sieci strukturalnej parter 3 IN.S - 03/STR Plan instalacji sieci strukturalnej pierwsze piętro 4 IN.S - 04/STR Plan instalacji sieci strukturalnej drugie piętro 5 IN.S - 05/STR Schemat blokowy sieci strukturalnej 6 IN.S - 06/STR Elewacje szaf Strona 19

ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 3: wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z potrzeb technicznych i zgłoszeń Użytkowników. 1. Roboty budowlane w zakresie wynikającym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Kajetany k. Warszawy ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Kajetany k. Warszawy ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn Zakład Wielobranżowy TELVID 91-845 Łódź ul. Franciszkańska 125 tel.: +48-42-659-98-44 Faza: Temat: Obiekt: Projektant / Wykonawca: Projekt wykonawczy Projekt Systemu Przyzywowego Kajetany k. Warszawy ul.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Historicum ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Chemicum ul. Grunwaldzkiej 6, 60-780 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.5e U/UTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 9 1. Spis

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : T. Klimek DATA OPRACOWANIA : 05-2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Instalacja strukturalna - rozbudowa istniejącego systeu w CK Zaek ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Św. Marcin80/82 INWESTOR : Centru Kultury "Zaek" w Poznaniu ADRES INWESTORA : Poznań,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 Data: 2007-03-05 Budowa: Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na serwerownię, modernizacja okablowania strukturalnego. Kody CPV: 45314310

Bardziej szczegółowo

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45 Przediar okablowania WFOSiGW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Dokuentacja kosztorysowa infrastruktury sieci okablowania strukturalnego parteru i II piętra w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO INWESTOR: OBIEKT: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IMPOLNET Migda, Migda, Chyba Spółka jawna 30-017 Kraków, ul. Racławicka 58 Tel.: (012) 638 51 05 NIP 677-20-74-467 E-mail: info@impolnet.com Obiekt Starostwo Powiatowe w Głogowie TEMAT INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.6 U/FTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 8 1. Spis

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria VEMCO Sp. z o.o. - Cennik szaf teleinformatycznych TECNOSTEEL 2 Szafy wolnostojące 19" TECNO 600-800 - Szafy stojące z czterema 19" belkami nośnymi z możliwością regulacji głębokości, drzwi z uchwytem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W USTRONIU SST E5 ROBOTY ELEKTRYCZNE OKABLOWANIE STRUKTURALNE GRUPA: Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok Telefon: (85) 743 26 30 Faks: (85) 740 78 40 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PPU SALTA SPÓŁKA Z O.O KRAKÓW, UL. KASZTELAŃSKA 33. Aktualizacja

PPU SALTA SPÓŁKA Z O.O KRAKÓW, UL. KASZTELAŃSKA 33. Aktualizacja PPU SALTA SPÓŁKA Z O.O. 30-116 KRAKÓW, UL. KASZTELAŃSKA 33 Aktualizacja Dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania modernizacji sieci teledacyjnej, elektrycznej zasilającej i energetycznej w budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA....2 1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU...2 1.2 INWESTOR...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. ZAKRES PROJEKTU...2 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA....3 2.1. OPIS OGÓLNY...3 2.2. ZAKRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECI STRUKTURALNEJ ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECI STRUKTURALNEJ ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I 1 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE)...

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE SZB SE 19" SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 2 wykonaniach gabarytowych, w tym wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia Dokument: PROJEKT WYPOSAŻENIA DLA BUDOWY SIECI LAN MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU Inwestor: MAZOWIECKI

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż produktów magazynowych

Wyprzedaż produktów magazynowych Wyprzedaż produktów magazynowych Osoba kontaktowa w ZPAS : specjalne ceny - ograniczone ilości Oferta obowiązuje od 12 czerwca 2009 r. do wyczerpania zapasów. Szafy teleinformatyczne i energetyczne Lp.

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna PSB-NH-xx strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu Model /EQUIPMENTEQUIPMENT Data sporządzenia dokumentu 12.07.2016 Data aktualizacji 12.07.2016 OptiHome SDU PSB-NH-72, PSB-NH-144 Wersja dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INFORMATYCZNA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści

Spis treści Pasywna infrastruktura sieciowa, teleinformatyczna i telekomunikacyjna, ze względu na wszechstronność zastosowań jest jednym z kluczowych elementów każdego projektu budowlanego. Dokonując wyboru technologii

Bardziej szczegółowo

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC SZBk SJB SJB Silent ZPAS 041 SZB 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie I. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Starostwo Powiatowe w Tarnowie INSTALACJE TELETECHNICZNE SIEĆ KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY. Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Starostwo Powiatowe w Tarnowie INSTALACJE TELETECHNICZNE SIEĆ KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA ed RASTER Zakład Pomiarów i Automatyki RASTER Tomasz Pawlus i Ryszard Pawełek ul. Franciszkańska 8 33-100 Tarnów tel.(014)627-26-23 e-mail: raster@post.pl PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt techniczny wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis W celu realizacji zadań projektu O b yw @ t e l online - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB 12-32 strona 1/7 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model /EQUIPMENTEQUIPMENT PSB12, PSB32 Data sporządzenia dokumentu 15.01.2015 Data aktualizacji 19.05.2016 Wersja dokumentu 1.0

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK

LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK LABORATORIUM TECHNIK INFORMATYK 1. Tor logiczny z miedzi: Kabel U/UTP 200mHz kat.5+, 4 pary 24AWG100 Ohm producent AMP Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat. 5+ SL, T568A/B producent AMP 2. Tor logiczny

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi Szafa serwerowa SZB SE 19" OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 14 wykonaniach gabarytowych. Rozbudowany system konfiguracji: - różne wykonania drzwi, osłon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB32 strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model PSB12 Data sporządzenia dokumentu 05.01.2012 Data aktualizacji 30.01.2012 Wersja dokumentu 1.0 Przygotował Krzysztof Karczewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV

PROJEKT WYKONAWCZY CPV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CPV 45314320-0 INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DOMU ŻOŁNIERZA NA OŚRODEK KULTURY 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. KS. SAJNY DZ. NR EWID. 37/1,37/5

Bardziej szczegółowo

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Szafa SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 15), w tym 11 wykonań dostępnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA (ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA)... 4 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE)... 5 4.1 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron Specyfikacja zawiera ponumerowanych stron Demontaże 1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poddasza oraz w salach 223 do 226 przed ostatecznym demontażem uzgodnić szczegóły i

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O FAZA : P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y BRANŻA I N S T A L A C J E T E L E I N F O R M A T Y

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ II z zamkiem Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ III z zamkiem Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z Opis i

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 Data: 2013-09-30 Inwestor: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych Gliwice ul. Bojkowska 16,18 Obiekt: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W WARSZAWIE

ROZBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W WARSZAWIE ROZBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W WARSZAWIE Zakres działań dotyczy rozbudowy systemu okablowania w budynku przy ulicy 1-go Sierpnia 21, w niżej wskazanych strukturach sieci. 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania 2. Specyfikacje techniczne 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 4. Warunki prowadzenia prac

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 SZAFA SERWEROWA SZB SE 19" Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 28 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna budowy LAN w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Specyfikacja techniczna budowy LAN w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Specyfikacja techniczna budowy LAN w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 1. Warunki zakwalifikowania do wykonania okablowania Należy zapewnić by wykonana instalacja została objęta gwarancją

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Temat: Projekt wykonawczy instalacji teleinformatyczna w technologii światłowodowej, pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maj 9C, a budynkiem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Zmiana sposobu uŝytkowania budynku portierni na budynek administracyjny przy ul. 3-go Maja 47, 09-500 Gostynin

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10

Wyposażenie dodatkowe do szafki wiszącej ecovari 10 SZAFKI WISZĄCE Szafka wisząca ecovari 10 Szafka wisząca ecovari 10 Szafki wiszące typu ecovari 10 przeznaczone są dla małych instalacji sieciowych. Urządzenia wewnątrz szafki można mocować do 10 profili,

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Przedmiot opracowania:

KARTA TYTUŁOWA. Przedmiot opracowania: Huta Komorowska 105a 36-110 Majdan Królewski tel. 507 132 969 e-mail: biuro@timit.pl KARTA TYTUŁOWA Przedmiot opracowania: Wykonanie projektu sieci teleinformatycznej, kosztorysu i przedmiaru oraz szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Stojaki LiSA. charakterystyka:

Stojaki LiSA. charakterystyka: Stojaki LiSA Stojaki systemu LiSA charakterystyka: elastyczne systemy modułowe dla dużych węzłów sieci szkieletowych, dystrybucyjnych oraz węzłów kolokacyjnych idealne dla dużych punktów dystrybucyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Ogłoszenie. dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wodzisław Śląski, dnia 14 października 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wykonanie sieci strukturalnej w budynku adaptowanym dla

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA

SZB IT 19 SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA SZB IT 9" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA solutions for connections SZB IT 9" PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 34 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia przedmiotu zamówienia na instalację instalacji systemu monitoringu

1. Ogólne założenia przedmiotu zamówienia na instalację instalacji systemu monitoringu Znak sprawy: 16/BZLR/ZP/2017 Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/BP/ /2017 Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie instalacji systemu monitoringu dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych w

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

022014_Kosztorys okablowania

022014_Kosztorys okablowania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Dokuentacja kosztorysowa instalacja okablowania strukturalnego w budynku Instytutu Agrofizyki PAN i. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie przy ul. Doświadczalnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV - 32413000-1 Nazwa Obiektu: Biuro Obsługi Lokali nr 11 Nazwa Inwestycji: Instalacja teletechniczna w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Normy i zalecenia - okablowanie strukturalne sieci

Normy i zalecenia - okablowanie strukturalne sieci Normy i zalecenia - okablowanie strukturalne sieci Zadanie okablowanie strukturalnego Zadaniem okablowania strukturalnego jest umożliwienie przyłączenie do sieci dowolnego sprzętu wyprodukowanego przez

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo