Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A."

Transkrypt

1 Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A.

2 Copyright c WASKO S.A. 13 stycznia 2006 roku Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich do niniejszej dokumentacji. Wszelkie przykłady raportów, formatek, zestawień i plików umieszczone w niniejszej dokumentacji zawierają wyłącznie dane testowe. Wasko, logo Wasko są znakami zastrzeżonymi firmy WASKO S.A.

3 Spis treści 1 Wstęp 1 2 Opis funkcjonalny Praca z systemem AWIA Środowisko WWW - konfiguracja przeglądarki Instalacja certyfikatu Rozpoczęcie pracy Zakończenie pracy Opis aplikacji Logowanie do systemu Moduł Lokomotywy Moduł Grupy lokomotyw Moduł Wizualizacja Moduł Trasy Moduł Obszary Moduł Linie kolejowe Moduł Komunikaty Moduł Alarmy Moduł Użytkownicy Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 ii

4 Spis rysunków 1.1 Obieg informacji w systemie AWIA Instalacja certyfikatu Okno logowania do systemu Moduł Lokomotywy Data aktualizacji danych Dane systemowe Dane ewidencyjne Dane o stanie pojazdu Kalendarz Moduł Grupy lokomotyw Edycja grupy pojazdów Nawigator z mapą cyfrową Szczegółowe informacje o stanie pociągu Przebieg trasy na mapie Moduł Lista tras Raport tras Historyczne dane o pozycji obiektów Szczegółowe dane o trasie Wykres prędkości na trasie Moduł Bazy Tworzenie bazy Moduł Linie kolejowe Tworzenie linii kolejowej Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 iii

5 SPIS RYSUNKÓW 3.22 Moduł Komunikaty Alert o nie przeczytanych komunikatach Treść komunikatu Wysyłanie komunikatu Moduł Alarmy Moduł Użytkownicy Informacje o użytkowniku Zmiana hasła Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 iv

6 Rozdział 1 Wstęp System Monitorowania Pojazdów AWIA jest rozwiązaniem dedykowanym dla firm prywatnych i instytucji państwowych, wymagających szybkiego i pewnego dostępu do informacji o bieżącej lokalizacji eksploatowanych przez nie środków transportu. System zapewnia dostęp do tych informacji poprzez prezentację obiektów na mapie wektorowej. Dodatkowo system wspomaga procesy logistyczne w przedsiębiorstwie związane z zarządzaniem kosztami eksploatacji, planowaniem rezerwacji oraz optymalizacją wykorzystania środków transportu. Rysunek 1.1: Obieg informacji w systemie AWIA System AWIA charakteryzuje się budową modułową. Konfiguracja systemu oraz zakres udostępnianych funkcji w dużej mierze zależy od wymagań klienta i może być dostosowany do jego potrzeb. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 1

7 Rozdział 2 Opis funkcjonalny 2.1 Praca z systemem AWIA Środowisko WWW - konfiguracja przeglądarki 1. Wymagana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji: 5.5 lub wyższa. 2. Do przeglądania danych na mapie wektorowej wymagany jest SVGViewer w wersji W przypadku gdy dostęp do systemu realizowany jest na komputerze z systemem Windows XP wyposażonym w nakładkę Service Pack 2 należy w ustawieniach Internet Explorera wyłączyć funkcję blokowanie wyskakujących okienek. W tym celu należy w menu Narzędzia > Opcje internetowe... > Prywatność > Blokowanie wyskakujących okienek > Ustawienia... dodać adres ptkigk.wasko.pl. 4. Do generacji raportów w formacie pdf wymagany jest Acrobat Reader Instalacja certyfikatu W celu zainstalowania certyfikatu głównego PWPT Wasko należy: Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 2

8 2.1. PRACA Z SYSTEMEM AWIA 1. przy pierwszym uruchomieniu systemu w okienku Alert zabezpieczeń (rysunek 2.1) nacisnąć przycisk Wyświetl certyfikat Rysunek 2.1: Instalacja certyfikatu 2. wybrać zakładkę Ścieżka certyfikacji 3. wybrać za pomocą myszki certyfikat PWPT Wasko Certificate Authority 4. nacisnąć przycisk Wyświetl certyfikat 5. nacisnąć przycisk Zainstaluj certyfikat postępować wg zaleceń kreatora importu certyfikatów Po zainstalowaniu certyfikatu, podczas kolejnej próby rozpoczęcia pracy z systemem, okienko z rysunku 2.1 juz się nie pojawi Rozpoczęcie pracy Przed rozpoczęciem pracy należy zalogować się do systemu, to jest podać nazwę użytkownika programu i hasło na konto użytkownika. Z każdym kontem użytkownika związane są: uprawnienia wykonywania poszczególnych funkcji systemu, uprawnienia dotyczące dostępu do obiektów zdefiniowanych w systemie, uprawnienia wynikające z przypisania do grup (lub innych struktur organizacyjnych). Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 3

9 2.1. PRACA Z SYSTEMEM AWIA Po poprawnym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła pojawia się menu główne programu. W zależności od uprawnień użytkownika i grup funkcji, które ma przypisane aktywne stają się odpowiednie pozycje menu Zakończenie pracy Aby zakończyć pracę z systemem, należy nacisnąć przycisk Koniec z menu głównego. Po wybraniu opcji zamykane jest menu główne i wywoływana jest strona logowania. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 4

10 Rozdział 3 Opis aplikacji 3.1 Logowanie do systemu Dostęp do aplikacji systemu realizowany jest z poziomu przeglądarki internetowej Internet Explorer 5.5 lub wyższej w tzw. bezpiecznym połączeniu (kodowanie SSL). Każdy użytkownik systemu posiada własną nazwę (login) i hasło do aplikacji. Po wpisaniu adresu startowego aplikacji (http://rail.wasko.pl) należy przejść pozytywną weryfikację, podając nazwę użytkownika i hasło (rys. 3.1). Rysunek 3.1: Okno logowania do systemu Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 5

11 3.2. MODUŁ LOKOMOTYWY 3.2 Moduł Lokomotywy Menu Obiekty > Lokomotywy Moduł służy do gromadzenia i prezentacji danych ewidencyjnych uzupełnionych o informacje o paliwie rejestrowane za pomocą czujników zainstalowanych na lokomotywach. Rysunek 3.2: Moduł Lokomotywy Udostępnia następujące informacje (rys. 3.2): nr lokomotywy, nazwisko aktualnie zalogowanego maszynisty, aktualny tryb pracy, chwilową wartość obrotów silnika w obr/min, chwilową wartość zużytego paliwa w l/h, bieżącą ilość paliwa w baku w l, bieżącą lokalizację. W celu posortowania danych należy nacisnąć przycisk z nazwą kolumny. Aby odszukać określoną lokomotywę można posłużyć się polami filtrującymi znajdującymi się nad odpowiednimi kolumnami, a następnie nacisnąć przycisk odśwież u dołu ekranu. Aby usunąć wszelkie filtry z pól filtrujących należy nacisnąć przycisk. Z lewej strony nazwy pojazdu znajdują się dwie (lub trzy) ikonki: Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 6

12 3.2. MODUŁ LOKOMOTYWY stan urządzenia AWIA w lokomotywie, przyjmujący następujące stany: - urządzenie działa poprawnie, - urządzenie działa lecz centrum nie odbiera poprawnych danych GPS (pojazd znajduje się w miejscu niedostępnym dla satelit systemu GPS), - urządzenie nie transmituje danych (minęło co najmniej 10 minut od czasu, w którym system oczekiwał na aktualizację danych), skrót do podglądu lokalizacji lokomotywy na mapie w czasie rzeczywistym, informacja o pojawieniu się sytuacji alarmowej - patrz rozdział 3.9. W celu uzyskania informacji o dacie aktualizacji danych otrzymanych z obiektu należy najechać kursorem na nazwę obiektu. Wówczas wyświetla się okienko jak na rysunku (rys. 3.3): Rysunek 3.3: Data aktualizacji danych Wybierając, przy pomocy myszki, konkretny wiersz można uzyskać dostęp do informacji ewidencyjnych danego obiektu, takich jak: systemowe, ewidencyjne, stan pojazdu. Na Dane systemowe składają się następujące informacje (rys. 3.4): identyfikator urządzenia, Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 7

13 3.2. MODUŁ LOKOMOTYWY nazwa pojazdu w systemie, flaga monitorowania, flaga aktywności. na lokomotywie. Rysunek 3.4: Dane systemowe Na Dane ewidencyjne składają się następujące informacje (rys. 3.5): nazwisko maszynisty, pojemność baku, liczba osi, masa. Rysunek 3.5: Dane ewidencyjne Na Dane o stanie pojazdu składają się następujące informacje (rys. 3.6): stan licznika, data następnego przeglądu, data wygaśnięcia ubezpieczenia, informacja o pobycie w warsztacie. System monitoruje dane ewidencyjne i informuje o konieczności dokonania przeglądu technicznego i przedłużenia ubezpieczenia za pomocą następujących kolorów: Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 8

14 3.2. MODUŁ LOKOMOTYWY Rysunek 3.6: Dane o stanie pojazdu czarny - brak alertu, zielony: ważność przeglądu technicznego upływa za mniej niż 30 dni, ważność ubezpiecznia upływa za mniej niż 30 dni, pomarańczowy: ważność przeglądu technicznego upływa za mniej niż 7 dni, ważność ubezpiecznia upływa za mniej niż 7 dni, czerwony - ważność obowiązywania jednego z atrybutów wygasła - pojazd nie nadaje się do eksploatacji. W celu aktualizacji daty następnego przeglądu technicznego należy w sekcji Stan pojazdu nacisnąć przycisk Kalendarz. Za pomocą kalendarza (rys. 3.7) przy użyciu strzałek należy wybrać właściwy rok i miesiąc, a następnie nacisnąć przycisk Ok. Rysunek 3.7: Kalendarz Wprowadzone modyfikacje należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zmień. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja 1.1 9

15 3.2. MODUŁ LOKOMOTYWY Aby zamknąć kalendarz nie dokonując zmian należy nacisnąć przycisk Zamknij. W celu aktualizacji daty odnowienia ubezpieczenia należy w sekcji Stan pojazdu nacisnąć przycisk Kalendarz. Za pomocą kalendarza (rys. 3.7) przy użyciu strzałek należy wybrać właściwy rok i miesiąc, a następnie nacisnąć przycisk Ok. Wprowadzone modyfikacje należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zmień. Aby zamknąć kalendarz nie dokonując zmian należy nacisnąć przycisk Zamknij. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

16 3.3. MODUŁ GRUPY LOKOMOTYW 3.3 Moduł Grupy lokomotyw Menu Obiekty > Grupy lokomotyw Moduł służy do definiowania grup obiektów w celu uzyskania zagregowanych raportów z eksplotacji. Rysunek 3.8: Moduł Grupy lokomotyw W celu posortowania danych należy nacisnąć przycisk z nazwą kolumny. Aby odszukać określoną grupę można posłużyć się polami filtrującymi znajdującymi się nad odpowiednimi kolumnami, a następnie nacisnąć przycisk odśwież u dołu ekranu. Aby usunąć wszelkie filtry z pól filtrujących należy nacisnąć przycisk. W celu uzyskania poglądu na pojazdy należące do danej grupy należy nacisnąć odpowiedni przycisk pokaż grupę pojazdów. Wybierając, przy pomocy myszki, konkretny wiersz można uzyskać dostęp do edycji parametrów grupy (rys. 3.9). Rysunek 3.9: Edycja grupy pojazdów Wprowadzone modyfikacje należy zatwierdzić za pomocą przycisku Zapisz zmiany. Aby zamknąć okno nie dokonując zmian należy nacisnąć przycisk Anuluj. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

17 3.4. MODUŁ WIZUALIZACJA 3.4 Moduł Wizualizacja Moduł służy do prezentacji lokalizacji położenia pojazdu na mapie cyfrowej. Prezentacja na mapie może odbywać się w dwóch trybach: czasu rzeczywistego - prezentacja odbywa się na bieżąco w miarę zasilania systemu aktualnymi pozycjami; prezentacji tras historycznych - istnieje możliwość uzyskania przeglądu dowolnej, wykonanej przez skład, trasy. Aby uzyskać podgląd wybranych pociągów należy wyselekcjonować je zaznaczając pole wyboru z prawej strony liczby porządkowej, a następnie nacisnąć przycisk Wizualizacja. Wówczas, w nowym oknie, nastąpi uruchomienie nawigatora na mapie cyfrowej (rys. 3.10). Rysunek 3.10: Nawigator z mapą cyfrową Pozycja składu na mapie sygnalizowana jest przy użyciu kółeczka, którego obwódka przyjmuje następujące kolory: zielony - urządzenie działa poprawnie, Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

18 3.4. MODUŁ WIZUALIZACJA niebieski - urządzenie działa poprawnie i obiekt został kliknięty przy pomocy myszki, czarny - urządzenie działa poprawnie lecz centrum nie odbiera poprawnych danych GPS (pojazd znajduje się np. w podziemnym garażu) oraz obiekt został wybrany przy pomocy myszki, szary - nastąpiła przerwa w transmisji danych. Wnętrze kółeczka symbolizuje tryb pracy lokomotywy i przyjmuje następujące kolory: fioletowy - jazda manewrowa, czerwony - jazda pełna, zółty - jazda pusta, jasnozielony - próba hamulca. Aby dokonać doboru warstw mapy do własnych potrzeb należy rozwijając sekcję Warstwy, dokonać odpowiednich ustawień za pomocą pól wyboru, a następnie nacisnąć przycisk Zastosuj. Naciskając przycisk Pokaż szczegóły lub konkretny obiekt na mapie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stanu pociągu (rys. 3.11). Rysunek 3.11: Szczegółowe informacje o stanie pociągu W celu uzyskania automatycznego przesuwania mapy wraz ze zmianą pozycji pociągu należy wcisnąć przycisk Obserwuj obiekt. Pozostawiając przycisk w pozycji wyciśniętej można: Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

19 3.4. MODUŁ WIZUALIZACJA - powiększyć obszar zaznaczajac go przy pomocy myszki, - pomniejszyć o jeden stopień, - powiększyć o jeden stopień, - powrócić do poprzedniego widoku mapy, - powrócić do skali domyślnej, Przycisk Pokaż warstwę bazy umożliwia wyświetlenie dodatkowej warstwy mapy ze zdefiniowanymi przez użytkownika obszarami (patrz punkt 3.6). Lista wyboru pociagów służy do wskazania aktywnego pojazdu na mapie. Punkt symbolizujący pozycję aktywnego pociągu przyjmuje wówczas kolor niebieski. W przypadku uruchomienia wizualizacji na mapie trasy historycznej nawigator przyjmuje postać jak na rys Przycisk Wykresy umożliwia wgląd w szczegóły trasy. W sekcji Lista pozycji obiektu prezentowane są chronologicznie pozycje wraz z prędkością chwilową pociągu. Klikając na dowoloną pozycję można przesunąć obiekt w żądane miejsce na trasie (wcześniej należy wyłączyć przycisk Obserwuj obiekt). Przesunąć obiekt w to miejsce na trasie można również klikając na mapę. Więcej informacji o trasach znajduje się w punkcie 3.5. Kolorem brązowym nakreślony jest przebieg trasy. Do wyświetlania warstwy trasy na mapie służy przycisk Trasa. Przyciski Dodaj linię kolejową i umożliwiają zarządzanie własną bazą linii kolejowych - patrz 3.7. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

20 3.4. MODUŁ WIZUALIZACJA Rysunek 3.12: Przebieg trasy na mapie Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

21 3.5. MODUŁ TRASY 3.5 Moduł Trasy Menu Historia > Lista tras Moduł rejestruje wszystkie informacje o wykonywanych trasach i udostępnia zarówno podgląd na trasę na mapie jak i informacje statystyczne trasy (rys. 3.13). Rysunek 3.13: Moduł Lista tras Moduł gromadzi i udostępnia następujące informacje: zakres dat, w których trasa miała miejsce, ilość przejechanych kilometrów, nazwisko maszynisty, status trasy. Aby odszukać określoną trasę można posłużyć się polami filtrującymi znajdującymi się nad kolumnami: Data od, Data do, Lokomotywa i km. lub listami wyboru Maszynista i Status, a następnie nacisnąć przycisk odśwież u dołu ekranu. Aby usunąć wszelkie filtry z pól filtrujących należy nacisnąć przycisk. Przyciski < (w tył) i > (w przód) służą do wyświetlania kolejnych porcji danych. Przycisk << służy do przewinięcia wyświetlanych danych do pierwszego wiersza. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

22 3.5. MODUŁ TRASY Rysunek 3.14: Raport tras Za pomocą przycisku raport tras można uzyskać raport, w formie przeznaczonej do wydruku, zawierający zestawienie tras zdefiniowane przy użyciu pól filtrujących. Wygląd przykładowego raportu znajduje się na rys Aby uzyskać podgląd na przebieg zarejestrowanej trasy na mapie należy nacisnąć przycisk Pokaż na mapie (patrz punkt 3.4). Aby uzyskać wizualizację pozycji pojazdu (pojazdów) na mapie z dowolnego zakresu czasowego należy nacisnąć przycisk zakres. Wówczas należy w nowo otwartym okienku (rys. 3.15) dokonać wyboru: pojazdu, lub kilku pojazdów - za pomocą odpowiednich strzałeczek (sekcja Wybierz obiekty), żądanego zakresu czasowego przy pomocy kalendarzy, a następnie nacisnąć przycisk Pokaż na mapie. Aby zamknąć okienko należy nacisnąć przycisk Anuluj. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wybrać określoną trasę za pomocą myszki. W nowo otwartym oknie dostępne są następujące informacje: dane systemowe (rys. 3.16): nazwa pojazdu, daty wyjazdu i przyjazdu, Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

23 3.5. MODUŁ TRASY Rysunek 3.15: Historyczne dane o pozycji obiektów Rysunek 3.16: Szczegółowe dane o trasie długość trasy, czas jazdy, dane dotyczące prędkości (rys. 3.17): Rysunek 3.17: Wykres prędkości na trasie maksymalna prędkość na trasie, Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

24 3.5. MODUŁ TRASY średnia prędkość, Aby uzyskać podgląd na przebieg zarejestrowanej trasy na mapie należy nacisnąć przycisk Pokaż na mapie (patrz punkt 3.4). Aby zamknąć okienko należy nacisnąć przycisk Anuluj. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

25 3.6. MODUŁ OBSZARY 3.6 Moduł Obszary Menu Warstwy > Obszary Moduł służy do definiowania i prezentacji obszarów definiowanych na mapie cyfrowej (rys. 3.18). Moduł umożliwia stworzenie, edycję i podgląd istniejącego obszaru na mapie cyfrowej. Rysunek 3.18: Moduł Bazy Aby dodać nowy obszar należy nacisnąć przycisk Dodaj u dołu ekranu, a następnie w nowym okienku wykonać następujące czynności (rys. 3.19): 1. przeciągając myszką po mapie dostosowujemy żądane powiększenie 2. przechodzimy do trybu definiowania zaznaczając pole wyboru Twórz obszar 3. klikając myszką w określone miejsce na mapie tworzymy wierzchołki wielokąta stanowiącego obszar bazy 4. naciskając przycisk Cofnij punkt możemy cofnąć ostatnią operację 5. po wstawieniu ostatniego punktu naciskamy przycisk Zamknij obszar 6. w celu zakończenia etapu edycji naciskamy przycisk Pokaż obszar 7. aby ponownie edytować obszar naciskamy przycisk Edytuj obszar 8. po zakończeniu etapu edycji w polu Nazwa obszaru wpisujemy nazwę zdefiniowanego obszaru, a następnie naciskamy przycisk Wstaw obszar 9. w celu stworzenia kolejnego obszaru naciskamy przycisk Nowy obszar Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

26 3.6. MODUŁ OBSZARY Rysunek 3.19: Tworzenie bazy Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

27 3.7. MODUŁ LINIE KOLEJOWE 3.7 Moduł Linie kolejowe Menu Warstwy > Linie kolejowe Moduł służy do definiowania i zarządzania dodatkową warstwą danych nakładanych na mapę cyfrową zawierających informacje o lokalizacji linii kolejowych (rys. 3.20). Dane o przebiegu linii gromadzone są na podstawie wykonanych przez składy tras historycznych. Rysunek 3.20: Moduł Linie kolejowe Linie rejestrują się w bazie w sposób automatyczny po zakończeniu kolejnej trasy wykonanej przez skład. Wówczas linia otrzymuje status nie na mapie co oznacza, że nie będzie prezentowana na mapie cyfrowej. Aby zmienić nazwę, opis lub status odcinka należy za pomocą myszki kliknąć odpowiedni wiersz i dokonać zmian w nowym okienku. Przycisk Dodaj umożliwia dodanie nowego odcinka do bazy danych. Aby dodać nowy odcinek należy nacisnąć przycisk Dodaj u dołu ekranu, a następnie w nowym okienku wykonać następujące czynności (rys. 3.21): 1. przeciągająć myszką po mapie dostosowujemy żądane powiększenie 2. przechodzimy do trybu definiowania zaznaczając pole wyboru Twórz linię kolejową 3. klikając myszką w określone miejsce na mapie tworzymy punkty stanowiące wierzchołki linii łamanej 4. naciskając przycisk Cofnij punkt możemy cofnąć ostatnią operację 5. w celu zakończenia etapu edycji naciskamy przycisk Pokaż linię kolejową Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

28 3.7. MODUŁ LINIE KOLEJOWE 6. aby ponownie edytować obszar naciskamy przycisk Edytuj linię kolejową 7. po zakończeniu etapu edycji w polu Nazwa wpisujemy nazwę zdefiniowanej linii, a następnie naciskamy przycisk Wstaw linię kolejową 8. w celu stworzenia kolejnego odcinka naciskamy przycisk Nowa linia kolejowa Rysunek 3.21: Tworzenie linii kolejowej Przycisk Usuń umożliwiaj usunięcie z bazy danych odcinków zaznaczonych polem wyboru w kolumnie z prawej strony liczby porządkowej. W celu obejrzenia danego odcinka linii na mapie należy nacisnąć odpowiedni przycisk Pokaż na mapie. Wówczas na ekranie pojawi się nowe okno z umieszczonym na mapie wybranym odcinkiem (3.21) umożliwiające jego edycję. Za pomocą przycisku Linia kolejowa można zapalać lub gasić dany odcinek na mapie. Przycisk Pokaż linię kolejową umożliwia centrowanie mapy w taki sposób aby cały edytowany odcinek znalazł się w ekranie roboczym w sposób wycentrowany. W celu edycji odcinka należy nacisnąć przycisk Edytuj linię kolejową, a następnie w zależności od wybranej opcji za pomocą myszki dokonać zmian. Dostępne opcje umożliwiają: Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

29 3.7. MODUŁ LINIE KOLEJOWE opcja Przesuń punkt - umożliwia przesunięcie istniejącego punktu w inne miejsce z zachowaniem połączenia z punktami sąsiednimi, opcja Dodaj punkt - umożliwia dodanie w dowolnym miejscu na łamanej nowego punktu, w przypadku zaznaczenia pola wyboru Skok linia zostanie przerwana w miejscu wstawiania punktu, opcja Usuń punkt - umożliwia usunięcie dowolnego punktu umieszczonego na odcinku. Po zakończniu edycji należy zamrozić odcinek naciskając przycisk Pokaż linię kolejową, a następnie zapisać zmiany do bazy danych za pomocą przycisku Uaktualnij linię kolejową. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

30 3.8. MODUŁ KOMUNIKATY 3.8 Moduł Komunikaty Menu Komunikacja > Komunikaty Moduł rejestruje i udostępnia wszystkie komunikaty tekstowe generowane w systemie zarówno przez maszynistę, dyspozytora jak i sam system. W widoku głównym modułu istnieje możliwość odszukania komunikatu wg następujących kryteriów (rys. 3.22): data generacji, dyspozytor, nadawca lub odbiorca komunikatu, treść, status, Rysunek 3.22: Moduł Komunikaty Aby odszukać określony komunikat można posłużyć się: listami wyboru Dyspozytor i Status, polami filtrującymi znajdującymi się nad kolumnami: Data, Nadawca/odbiorca oraz Treść, Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

31 3.8. MODUŁ KOMUNIKATY a następnie nacisnąć przycisk odśwież u dołu ekranu. Statusy komunikatów zostały zebrane w tabeli: oczekujący wysłany nieprzeczytany przeczytany przekazany stworzony wg harmonogramu z datą przyszłą oczekuje na wysłanie wysłany do maszynisty lub pociągu komunikat został dostarczony na terminal do maszynisty lecz jeszcze nie został przeczytany przejęty do wiadomości przez maszynistę przekazany przez innego dyspozytora Aby usunąć wszelkie filtry z pól filtrujących należy nacisnąć przycisk. Kolor czarny komunikatu oznacza, że zalogowany użytkownik jest adresatem lub nadawcą komunikatu. Kolorem szarym oznaczone są pozostałe komunikaty podane użytkownikowi do wiadomości. Komunikaty pogrubione mają status nieprzeczytany lub przekazany. Strzałki i oznaczają odpowiednio komunikat do dyspozytora i od dyspozytora. Przyciski < (w tył) i > (w przód) służą do wyświetlania kolejnych porcji danych. Przycisk << służy do przewijania wyświetlanych danych do pierwszego wiersza. Moduł wyposażony jest we wskaźnik nie przeczytanych komunikatów. Ponadto, w chwili zalogowania się do aplikacji użytkownik otrzymuje informację o ilości jeszcze nie przeczytanych komunikatów jak na rys Rysunek 3.23: Alert o nie przeczytanych komunikatach Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

32 3.8. MODUŁ KOMUNIKATY Naciśnięcie OK spowoduje przełączenie aplikacji bezpośrednio na moduł komunikatów. Wybierając, przy pomocy myszki konkretny wiersz, można uzyskać dostęp do treści komunikatu (rys. 3.24). Rysunek 3.24: Treść komunikatu Dyspozytor ma możliwość wysłania odpowiedzi na komunikat za pomocą przycisku Odpowiedz. Adresat może dokonać przekazania komunikatu innemu dyspozytorowi wybierając odpowiednie nazwisko z listy, a następnie klikając przycisk Przekaż. Sekcja Raporty doręczeń zawiera informacje o statusie komunikatu w rozbiciu na adresatów (pociągi lub maszynistów) wraz z datę ewentualnego doręczenia informacji. W przypadku komunikatu oczekującego na wysłanie data oznacza moment, w którym informacja zostanie wysłana. Informację taką można przed wysłaniem usunąć naciskając przycisk Usuń zaplanowaną wiadomość. Aby zredagować i wysłać nowy komunikat należy nacisnąć przycisk Wyślij (rys. 3.25), a następnie: wybrać odbiorcę z listy wyboru, zreadagować treść komunikatu - w tym celu można posłużyć się słownikiem komunikatów (Słownik), wybrać tryb wysłania: Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

33 3.8. MODUŁ KOMUNIKATY Rysunek 3.25: Wysyłanie komunikatu z datą bieżącą, wg harmonogramu - wówczas należy ustalić datę wysłania wiadomości, nacisnąć przycisk Wyślij. W celu zachowania zredagowanego tekstu w słowniku należy przed wysłaniem nacisnąć przycisk Dodaj do słownika. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

34 3.9. MODUŁ ALARMY 3.9 Moduł Alarmy Menu Komunikacja > Alarmy Moduł rejestruje i udostępnia wszystkie alarmy wygenerowane w systemie: (rys. 3.26): Rysunek 3.26: Moduł Alarmy Aby odszukać określony alarm można posłużyć się: listą wyboru Alarmy, polami filtrującymi znajdującymi się nad kolumnami: Data od, Data do oraz Lokomotywa, a następnie nacisnąć przycisk odśwież u dołu ekranu. Typy alarmów zostały zebrane w tabeli: Lp. Rodzaj alarmu 1 praca lokomotywy bez zalogowania 2 przekroczenie obrotów powyżej 600/min 3 mała moc i duże zużycie paliwa 4 skokowy ubytek paliwa przy wyłączonym silniku 5 postój powyżej 30 min przy włączonym silniku 6 otwarta pokrywa komory przepływomierza Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

35 3.9. MODUŁ ALARMY 7 poziom paliwa poniżej 300 l 8 otwarto szafkę z urządzeniami 9 zalogowane równocześnie 2 terminale 10 praca na karcie serwisowej 11 przekroczony czas próby hamulca Aby usunąć wszelkie filtry z pól filtrujących należy nacisnąć przycisk. Przyciski < (w tył) i > (w przód) służą do wyświetlania kolejnych porcji danych. Przycisk << służy do przewijania wyświetlanych danych do pierwszego wiersza. Naciśnięcie przycisku zakres umożliwia uzyskanie graficznego wykresu historii alarmów. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

36 3.10. MODUŁ UŻYTKOWNICY 3.10 Moduł Użytkownicy Moduł służy do administracji kontami użytkowników systemu. Rysunek 3.27: Moduł Użytkownicy W zależności od posiadanych uprawnień moduł gromadzi i udostępnia następujące informacje (rys. 3.27): nazwisko, imię, nazwę (login), opis, przynależność organizacyjną. Aby odszukać określonego użytkownika można posłużyć się polami filtrującymi znajdującymi się nad kolumnami: Nazwisko, Imię, Login, Opis oraz Zakład. Aby usunąć wszelkie filtry z pól filtrujących należy nacisnąć przycisk. Przyciski < (w tył) i > (w przód) służą do wyświetlania kolejnych porcji danych. Przycisk << służy do przewijania wyświetlanych danych do pierwszego wiersza. Wybierając, przy pomocy myszki konkretny wiersz, można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o koncie użytkownika (rys. 3.28), w tym: dane systemowe: login, , Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

37 3.10. MODUŁ UŻYTKOWNICY Rysunek 3.28: Informacje o użytkowniku dane użytkownika: imię, nazwisko, adres - lokalizacja miejsca pracy, opis, tel., tel. komórkowy, zakład - symbol zakładu wybierany z listy, role użytkownika - uprawnienia użytkownika spośród dostępnych: przeglądanie użytkowników modyfikacja atrybutów użytkowników dostęp do użytkowników systemu w ramach zakładu możliwość modyfikacji danych o użytkownikach systemu Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

38 3.10. MODUŁ UŻYTKOWNICY administracja zakładami przeglądanie obiektów modyfikacja obiektów wizualizacja obiektów na mapie przeglądanie informacji o trasach modyfikacja atrybutów trasy przeglądanie dokumentów modyfikacja dokumentów przeglądanie obszarów modyfikacja obszarów przeglądanie zaplanowanych tras modyfikacja zaplanowanych tras generowanie raportow wysyłanie rozkazów do pojazdu dostęp do wszystkich użytkowników w ramach całej korporacji dostęp do listy obiektów zdefiniowanych w systemie możliwość modyfikacji atrybutów obiektów dostęp do modułu wizualizacji pozycji na mapie dostęp do danych szczegółowych trasy możliwość zmiany parametrów trasy dostęp do modułu dokumenty możliwość modyfikacji statusu dokumentów dostęp do modułu bazy możliwość dodawania obszarów i modyfikacji istniejących dostęp do modułu tras zaplanowanych możliwość dodawania nowych i modyfikacji istniejących tras zaplanowanych dostęp do modułu raportów możliwość sterowania parametrami urządzeń Uprawnienie modyfikacja atrybutów użytkowników umożliwia zmianę haseł kont użytkowników. Jedynie uprawnienie modyfikacja atrybutów użytkowników umożliwia przydzielanie i odbieranie innych uprawnień. Instrukcja eksploatacyjna systemu monitorowania pociągów - wersja

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Import certyfikatu osobistego... 3 3. Uzyskanie odcisku palca (Thumbprint) certyfikatu prywatnego... 7 4. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18

Namierz Dziecko. Instrukcja do Strony. Wersja 1.6. Cyliński Piotr 2012-04-18 Namierz Dziecko Instrukcja do Strony Wersja.6 Cyliński Piotr 202-04-8 Spis treści. Logowanie... 2 2. Rejestracja... 4 3. Strona... 5 3.. Pobranie Aplikacji... 5 3.2. Pola wyboru... 7 3.3. Ostatnia pozycja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU MMR

INSTRUKCJA SYSTEMU MMR INSTRUKCJA SYSTEMU MMR 1 SPIS TREŚCI: 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 2. MIERNIKI LICZNIKI ROZLICZENIOWE... 5 3. OBIEKTY - ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI... 6 4. FAKTURY - ZARZĄDZANIE FAKTURAMI... 7 a) dodawanie faktury

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo