Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca."

Transkrypt

1 Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil, Stanisław Pysz, Piotr Kowalski Instytut Odlewnictwa w Krakowie Praca realizowana w ramach zadania badawczego pt: Opracowanie technologii modyfikacji powierzchni polimerowych i tytanowych biomateriałów dla trwałego ograniczenia ryzyka wykrzepiania w długookresowej, wszczepialnej protezie serca do wspomagania pracy serca Kierownik zadania: prof.dr hab.inż.bogusław Major Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie 1. Wstęp Podczas opracowywania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych coraz częściej wykorzystywane są techniki wspomagania komputerowego. Dokumentacja konstrukcyjna powstaje przy wykorzystaniu zaawansowanych programów z pominięciem ręcznie wykonywanych szkiców konstrukcyjnych. Przemysł odlewniczy jako jeden z pierwszych wprowadził do powszechnej praktyki programy komputerowe: MAGMASOFT, ProCAST, SolidWorks, Solid Edge, Pro/ENGINEER, ANSYS, ABAQUS, Flow-3D. Zastosowanie tych programów umożliwiło znaczące skrócenie procesu opracowania nowej konstrukcji odlewów oraz wykonanie oceny rozwiązań konstrukcyjnych na etapie projektowania elementu. Technologia odlewnicza wykorzystuje w procesie produkcyjnym modele umożliwiające odwzorowanie wyrobu w formie odlewniczej. Dzięki zastosowaniu technik szybkiego prototypowania skrócono czas wdrożenia nowego wyrobu do produkcji. Coraz częściej staje się opłacalne wykonywanie prototypowych elementów technikami odlewniczymi. W ciągu jednej dekady odlewnictwo uzyskało rangę przemysłu decydującego o rozwoju gospodarczym całych regionów świata. 184

2 Nowoczesne programy komputerowe pozwalają również na znaczące skrócenie procesu projektowania elementów wykonywanych docelowo różnymi technikami: obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem lub coraz częściej stosowanym wydrukiem z proszków metalowych. Rozwiązanie konstrukcyjne może być weryfikowane przy wykorzystaniu technik szybkiego prototypowania na dowolnym etapie procesu produkcyjnego. Rezultaty projektów badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie umożliwiły podjęcie tematyki związanej z zastosowaniem technik szybkiego prototypowania w procesie opracowywania elementów protezy sztucznego serca. Z całej grupy materiałów biozgodnych stosowanych w medycynie istotną rolę odgrywają elementy wykonane ze stopów tytanu zastępujące lub wspomagające pracę elementów kostnych, przenoszących duże obciążenia mechaniczne. Unikalne właściwości fizykochemiczne stopów tytanu, takie jak relatywnie niska gęstość oraz duża odporność na agresywne środowiska korozyjne, pozwalają na wykorzystanie ich w przemyśle chemicznym, lotnictwie oraz medycynie. Główną przeszkodą w powszechnym wykorzystaniu podzespołów wykonywanych ze stopów tytanu jest konieczność zapewnienia wysokiej czystości procesu przetwarzania. Większość elementów jest wykonywana z wykorzystaniem obróbki skrawaniem oraz obróbki plastycznej. Technologia odlewnicza, z uwagi na wysokie wymagania stawiane procesowi produkcyjnemu, jest stosowana w wyjątkowych sytuacjach. Należy wówczas zwrócić szczególną uwagę na parametry procesu topienia stopów tytanu oraz technologii przygotowania formy odlewniczej. Istotny jest sposób topienia stopu, czystość atmosfery ochronnej oraz brak reakcji ciekłego metalu z materiałem tygla i formy. Wykorzystywane technologie odlewnicze bazują na metodzie wytapianych modeli, z wykorzystaniem warstwowych form ceramicznych. Poprawienie parametrów struktury wykonanych odlewów jest prowadzone przez zastosowanie wysokotemperaturowego izostatycznego doprasowania (Hot Isostatic Pressing). Po zakończeniu procesu odlewniczego kontrola jakości wykonanych podzespołów jest prowadzona z wykorzystaniem tradycyjnych badań metalograficznych oraz spektrometrycznych. Coraz częściej do kontroli jakości wykonanych odlewów wykorzystywana jest techniczna tomografia komputerowa umożliwiająca zarówno przeprowadzenie badań defektoskopowych, jak i sprawdzenie poprawności montażu elementów składowych podzespołów, w tym również elementów klejonych lub spawanych. 185

3 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: wykonanie prototypowych elementów pomp wirowych techniką FDM z tworzywa ABS; modernizacja konstrukcji zaworu pneumatycznego w celu zmniejszenia jego masy; wydruk elementów pomp wirowych oraz różnej wielkości pierścieni zastawki serca techniką DodJet firmy Solidscape; prowadzenie kontroli wymiarowej różnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem techniki skanowania przestrzennego skanerem optycznym Atos III; opracowanie procesu technologicznego wykonywania odlewów elementów podzespołów układów napędowych z wykorzystaniem programu MAGMASOFT oraz Flow-3D; dobór materiałów ceramicznych przeznaczonych do wykonania warstwowych odlewniczych form ceramicznych; dobór materiałów modelarskich przeznaczonych na modele odlewnicze; wykonanie doświadczalnych pierścieni zastawki serca ze stopów metali lekkich; wykonanie doświadczalnych odlewów elementów podzespołów układów napędowych; przeprowadzenie procesu wysokotemperaturowego izostatycznego doprasowania elementów odlanych ze stopu TiAl6V4; weryfikacja jakości wykonanych elementów przy użyciu technik metalograficznych oraz tomografii komputerowej. Podczas realizacji projektu Instytut Odlewnictwa spełniał funkcję doradczą w trakcie rozwiązywania wszelkich zagadnień technicznych i technologicznych, ze znaczącym udziałem technik szybkiego prototypowania oraz programów wspomagania komputerowego. 2. Wykonanie prototypowych elementów pomp wirowych techniką Fused Deposition Modeling (FDM) Technika FDM umożliwia szybki wydruk elementów z tworzyw sztucznych o dowolnej otwartej geometrii przestrzennej. Modele charakteryzują się stosunkowo wysoką wytrzymałością i mogą być wykorzystywane jako gotowe podzespoły w urządzeniach prototypowych, co znacząco ułatwia opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej. 186

4 Metoda FDM polega na warstwowym nakładaniu przez dwudyszową głowicę roztopionego materiału modelowego i podporowego. Materiały w postaci prętów o średnicy 1,8 mm pobierane są z kaset umieszczonych w dolnej części maszyny. Pręty są odwijane i podawane do głowicy, a następnie podgrzewane do stanu półpłynnego i nanoszone w postaci nitek, które szybko zastygają tworząc kolejne warstwy budowanego modelu. Głowice wykonują ruch w osiach poziomych OX OY, natomiast w osi pionowej OZ porusza się stolik roboczy z naklejoną folią podkładową, na której budowany jest model. Po nałożeniu jednej warstwy stolik obniża się i głowica rozpoczyna wydruk kolejnej warstwy. Tabela 1. Parametry techniczne sytemu RPS FDM Titan Wymiary komory roboczej [mm] Materiały Grubość warstwy dla poszczególnych materiałów [mm] ABS, ABSi, PC, PC ABS, PC ISO, PPSF ABS; ABSi 0,33; 0,254; 0,178; 0,127 PC ABS 0,254; 0,178; 0,127 PC i PC ISO 0,254; 0,178 PPSF 0,254 Ilość materiału modelowego [cm 3 ] Dwie kasety z materiałem (2 1508) * Ilość materiału podporowego [cm 3 ] Dwie kasety z materiałem ( ) * *Automatyczne przełączanie pomiędzy kasetami Systemem FDM umożliwia wykonanie elementów z materiałów, takich jak: ABS (akrylobutadienostyren) - przeznaczony do modeli łatwo obrabialnych o zadowalającej odporności termicznej, stosowanych na słabo obciążone elementy demonstracyjne; ABSi - przeznaczony do wykonywania transparentnych części użytkowych wyróżniających się dokładnością wymiarową, wytrzymałością i niezmienną w czasie stabilnością kształtu. Charakteryzuje się wyższą wytrzymałością niż ABS; PC (poliwęglan) - tworzywo o dużo większej wytrzymałości i odporności termicznej niż ABS, w kolorze białym lub transparentne. Modyfikacją poliwęglanu jest materiał o nazwie PC ISO, wykorzystywany w medycynie, gdzie wymagana jest odpowiednia biozgodność. Modele mogą być z powodzeniem stosowane jako średnio obciążone modele funkcjonalne; PC ABS - połączenie (blenda) tworzyw PC i ABS w kolorze czarnym, łączące wysoką wytrzymałość poliwęglanu oraz możliwość stosowania rozpuszczalnych podpór; 187

5 PPSF (polifenylosulfon) - charakteryzuje się najwyższą, w porównaniu z innymi materiałami, wytrzymałością, twardością i odpornością cieplną (temperatura mięknienia wynosi ok. 190 C). Wykazuje dość dużą odporność na działanie benzyny oraz olejów. Tabela 2. Charakterystyka techniczna materiałów przeznaczonych do technologii FDM* ABS ABSi PC PC ISO PC ABS PPSF Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Moduł sprężystości liniowej [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa] Temperatura odkształcania dla 264 psi [ C] Temperatura mięknienia [ C] Współczynnik rozszerzalności cieplnej [ 10-5 m/m C] ,08 1,21 6,84-7,38 5,58 Ciężar właściwy [g/cm 3 ] 1,05 1,08 1,2 1,2 1,2 1,28 Twardość wg skali Rockwell a R105 R108 R115 - R110 M86 *Wartości średnie dla celów porównawczych, warstwa materiału modelowego 0,245 mm Wydajność wydruku można zwiększyć umieszczając na płycie podporowej większą liczbę elementów. Po zakończeniu wydruku należy oddzielić materiał podporowy od modelu. Materiał podpory można usunąć mechanicznie lub poprzez rozpuszczenie go w wodnym roztworze silnej zasady. 188

6 Rys. 1. Elementy konstrukcyjne pomp wirowych wydrukowane techniką FDM z tworzywa ABS Rys. 2. Kompletny zawór pneumatyczny zewnętrznej komory wspomagania serca oraz jego elementy po modernizacji wykonane techniką FDM Wprowadzone zmiany konstrukcyjne pozwoliły na zmniejszenie masy zaworu wykonanego ze stopu PA6 z 1237 g, do wartości 230 g dla zaworu wykonanego z poliwęglanu. Technikę FDM zastosowano podczas przeprowadzania modernizacji zaworu pneumatycznego do zewnętrznej komory wspomagania pracy serca. Zachowując opracowany sposób działania zaworu wprowadzono zmiany konstrukcyjne, zmniejszające znacząco objętość poszczególnych elementów. Wykonana dokumentacja konstrukcyjna pozwoliła na wydrukowanie wszystkich elementów zaworu z poliwęglanu. 189

7 3. Wydruk elementów pomp wirowych technologią DodJet firmy Solidscape Tradycyjna technologia odlewania precyzyjnego wykorzystuje modele woskowe wykonywane w produkcji wielkoseryjnej metodą wtrysku do metalowej matrycy. Wykonanie metalowej matrycy jest stosunkowo drogie i ma uzasadnienie ekonomiczne jedynie w przypadku dużych serii produkcyjnych. Prototypowe modele wykonane techniką DodJet umożliwiają sprawdzenie założeń konstrukcyjnych i znacząco skracają czas opracowania i weryfikacji procesu odlewniczego. Budowa modelu odbywa się przez warstwowe nanoszenie materiału konstrukcyjnego na powierzchnię stolika roboczego. Stolik jest opuszczany wzdłuż osi OZ po nałożeniu kolejnej warstwy materiału. Jako podłoże modelu stosuje się płytkę polistyrenową. Ustalenie punktu początkowego oraz autokalibracja w osiach OX i OY są realizowane automatycznie i poprzedzają każdy kolejny cykl pracy drukarki. Rys. 3. Wydruk elementów pompy wirowej na drukarce DodJet firmy Solidscape Materiał konstrukcyjny tworzący model oraz materiał pomocniczy nanoszone są na podłoże w postaci ciekłych kropelek. Każda z kropli stanowi serię jednorodnych objętościowo mikrokropelek, co jest charakterystyczną cechą techniki natryskiwania ciśnieniowego w systemie DodJet. Technologia ta pozwala na umieszczenie kropelek w dowolnie wybranym miejscu podłoża z całkowitą dokładnością do 25,4 µm. Kropelki o średnicy 76,2 μm przyklejają się jedna do drugiej w czasie krzepnięcia wosku, tworząc jednolitą, stałą masę. Proces twardnienia przebiega na tyle szybko, iż pozwala na mechaniczne wygładzenie powierzchni. Cykle przesuwu głowicy są zsynchronizowane z wtryskowo generowanymi kroplami. Stopień, w jakim kropelki na siebie zachodzą lub 190

8 są od siebie dystansowane, jest precyzyjnie sterowany przez program komputerowy. Gładkość powierzchni zapewnia prowadzenie kilkukrotnego ciągłego nanoszenia wosku po obrysie modelu, a następnie wypełnienie wnętrza modelu naprzemiennie wzdłuż osi OX i OY. Operacje te są wykonywane we wszystkich warstwach modelu, co powoduje wewnętrzne związanie struktury modelu, zwiększając jego wytrzymałość i trwałość. Po wypełnieniu powierzchni materiałem konstrukcyjnym nanoszony jest materiał pomocniczy niezbędny do podbudowy występów lub zagłębień. Materiał podporowy nie wnika w konstrukcję modelu, dzięki czemu nie tworzy się struktura rusztowania, charakterystyczna dla innych metod addytywnych posługujących się tylko jednym materiałem konstrukcyjnym. Wykonany model woskowy jest obudowany materiałem podporowym, który należy wypłukać w podgrzanym roztworze rozpuszczalnika organicznego. Tabela 3. Parametry techniczne urządzenia Solidscape T612 Benchtop Wymiary komory roboczej [mm] Grubość warstwy [mm] 0,0127 0,1016 Formaty plików stl, dxf, odj, slc Średnie kwadratowe odchylenie chropowatości RMS 0,8 1,6 Dokładność wydruku wzdłuż osi OX, OY, OZ [mm] 0,025 Wysoka dokładność wydruku jest niestety związana z relatywnie długim czasem wydruku. Modele doświadczalne detali wykonane podczas opracowania technologii odlewniczych wykonano, stosując najcieńszą warstwę wydruku o grubości równej 0,0127 mm. Poniżej zestawiono czasy wydruków modeli oraz zastosowaną grubość wydruku: obudowa pompy odśrodkowej: 51 h d = 0,0254 mm wirnik pompy odśrodkowej: 23 h d = 0,0254 mm obudowa pompy osiowej: 55 h d = 0,0127 mm wirnik pompy osiowej: 30,5 h d = 0,0127 mm pierścień zastawki wraz z naddatkami zasilającymi: 13,5 h d = 0,0127 mm 191

9 Rys. 4. Wydruk woskowy obudowy pompy odśrodkowej Rys. 5. Obudowa pompy odśrodkowej po usunięciu materiału podporowego Dostarczoną dokumentację konstrukcyjną zmodyfikowano o elementy uwzględniające wymagania procesu odlewniczego. Zmiany wprowadzono w miejscach umożliwiających ich usunięcie podczas końcowej obróbki mechanicznej odlewu. Wirnik pompy osiowej rozdzielono na dwie części łączone za pomocą wielokątnego niesymetrycznego wpustu, pozwalającego na jednoznaczne ich połączenie zarówno podczas przygotowaniu zestawu odlewniczego, jak i po wykonaniu odlewów. 4. Projektowanie zestawu pierścienia zastawki serca w programie MAGMASOFT Pierwszym krokiem na drodze weryfikacji komputerowej procesu odlewniczego jest przygotowanie parametrów geometrycznych odlewu wraz z układem zalewania i zasilania formy. W tym celu można wykorzystać programy SolidWorks, Solid Edge, Catia lub Unigraphics, umożliwiające przygotowanie dokumentacji 3D w formacie stl. Standardowy system MAGMASOFT rozwiązuje równania przepływu masy i ciepła w oparciu o metodę różnic skończonych. Przed przystąpieniem do symulacji 192

10 użytkownik definiuje parametry procesu technologicznego. W obliczeniach wykorzystano dane termofizyczne stopu TiAl6V4, dostarczone przez firmę MAGMASOFT. Tabela 4. Ciepło właściwe, przewodność cieplna oraz gęstość stopu TiAl6V4 w funkcji temperatury t [ C] C p [J/kg K] [W/m K] [kg/m 3 ] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , t solidudus = 1660 C, t likwidus = 1688 C, Ciepło topnienia 300 kj/kg Podczas opracowywania geometrii formy należy uwzględnić naddatki odlewnicze oraz uchwyty umożliwiające przeprowadzenie końcowej obróbki mechanicznej. Duże 193

11 znaczenie odgrywa prawidłowa lokalizacja węzłów cieplnych oraz prawidłowy dobór sytemu zasilania odlewu. Zmieniając kształt lub wielkość nadlewu można zmieniać sposób wypełnienia formy ciekłym metalem, szybkość oraz kierunek krzepnięcia. Kształt pierścienia zastawki umożliwia umieszczenie nadlewu w miejscu przewidywanego naddatku technologicznego, niezbędnego przy mechanicznej obróbce końcowej. Obliczenia przeprowadzono dla trzech kolejno rosnących układów zasilających. Wprowadzane kolejno zmiany konstrukcji nadlewu zaznaczono na rysunku elipsą. Rys. 6. Układy geometrii odlewu i nadlewu wykorzystane w obliczeniach Uzyskane wyniki wskazują, że wszystkie testowane rozwiązania połączenia odlewu z nadlewem o stopniowo zwiększanej objętości w podobny sposób wpływają na wypełnienia formy metalem, co pozwoliło na wybranie rozwiązania optymalnego z punktu widzenia końcowej obróbki mechanicznej. Nadlew należy zaprojektować w taki sposób, aby do minimum sprowadzić ilość porowatości odlewniczych w obrębie odlewanego elementu. Jeżeli jest to trudne do uzyskania, to należy dążyć do sytuacji, aby powstające porowatości znajdowały się w obrębie tych fragmentów odlewu, które nie są krytyczne z perspektywy zapewnienia poprawnej pracy projektowanej konstrukcji urządzenia. Poniżej przedstawiono wyznaczony przebieg krzepnięcia metalu w projektowanym odlewie. Proces krzepnięcia metalu jest zgodny z założoną geometrią formy. Końcowe fazy krzepnięcia obejmują nadlew i układ wlewowy. Krzepnięcie metalu w układzie wlewowym nie ma istotnego wpływu na procesy zachodzące w obrębie wyraźnie oddzielonego układu odlew nadlew. Końcowy etap obliczeń to ocena porowatości metalu w różnych miejscach odlewu. Ocenę przeprowadzono dla każdej analizowanej geometrii odlewu. 194

12 Rys. 7. Przestrzenny rozkład temperatury ilustrujący kolejne etapy wypełniania formy metalem Rys. 8. Przestrzenny rozkład temperatury ilustrujący kolejne etapy krzepnięcia metalu w formie 195

13 Rys. 9. Przestrzenny rozkład porowatości skurczowej dla różnych układów geometrii odlewu i nadlewu Podczas wszystkich serii obliczeń uzyskano poprawną strukturę odlewu w obrębie palców podtrzymujących w zastawce dysk węglowy. W każdym przypadku występowała porowatość w obrębie samego pierścienia. Niewielka porowatość odlewu jest możliwa do usunięcia w procesie izostatycznego doprasowania na gorąco (HIP). 5. Weryfikacja wymiarowa wydrukowanych modeli przestrzennym skanerem optycznym Atos III Kontrolę wymiarową przygotowanych części przeprowadzono z wykorzystaniem optycznego skanera przestrzennego. Skanowanie przestrzenne wykorzystano zarówno dla oceny jakości wykonanych prototypów z tworzyw sztucznych oraz woskowych, jak i końcowej oceny elementów wykonanych ze stopów tytanu. Skanowanie przestrzenne umożliwia bezdotykowe określenie współrzędnych przestrzennych rzeczywistych obiektów pomiarowych. Możliwe jest wygenerowanie dokumentacji 3D przedmiotów o praktycznie dowolnej geometrii powierzchni. Technika skanowania przestrzennego jest szczególnie przydatna dla przygotowania dokumentacji przedmiotów wykonanych z delikatnych materiałów podatnych na uszkodzenia mechaniczne. Rzutnik optyczny skanera oświetla mierzony obiekt zestawem linii światła białego o określonej gęstości upakowania. Zastosowanie większej ilości linii pozwala uzyskać dokładniejszy obraz obiektu. Do pomiarów wykorzystywane są dane z dwóch kamer 196

14 cyfrowych rejestrujących obraz prążków światła strukturalnego leżących na powierzchni obiektu. Tabela 5. Specyfikacja techniczna skanera optycznego Atos III Rozdzielczość matrycy kamery cyfrowej Liczba punktów pomiarowych Czas pomiaru [s] 2 Przestrzeń pomiarowa [mm] Ogniskowa obiektywów [mm] 65 Do obliczeń wykorzystywane są tylko te obrazy fragmentów powierzchni, które w momencie oświetlenia są widoczne przez obie kamery cyfrowe. Pełny obraz przestrzenny jest zestawiany z obrazów uzyskanych dla kolejno wybranych położeń przedmiotu. Sklejenie poszczególnych obrazów jest możliwe dzięki analizie położenia punktów referencyjnych naklejanych na skanowany przedmiot. Uzyskane dane tworzą przestrzenną chmurę punktów, którą należy przetworzyć na siatkę przylegających trójkątów. Utworzona siatka poligonalna podlega jeszcze powtórnemu przeliczeniu w celu usunięcia punktów referencyjnych, wypełnienia nieciągłości powierzchni oraz jej wygładzeniu. Końcowy rezultat stanowi dokumentacja obiektu w formacie stl. Rys. 10. Element pierścienia zastawki serca oraz porównanie modelu z rysunkiem wykonawczym Uzyskane dane pozwalają przygotować pełną dokumentacje techniczną łącznie z przekrojami wykonanymi wzdłuż dowolnie wybranych płaszczyzn. Możliwe jest 197

15 porównanie przedmiotu z modelem konstrukcyjnym, porównanie dwóch przedmiotów oraz wykonanie przestrzennych map odchyłek wymiarowych. Wymagania konstrukcyjne dla pierścienia zastawki serca, w tym zmienne okresowe obciążenia, stawiają szczególnie wysokie wymagania podczas opracowywania procesu wykonawczego. Rys. 11. Różne wersje pierścieni zastawki serca otrzymane przy pomocy drukarki DodJet W tym przypadku wydruki wykonano dla różnych wielkości pierścieni zastawek serca oraz różnych wielkości i położenia układu zasilającego. Wydrukowane modele wykorzystano podczas opracowywania i montażu doświadczalnych zestawów odlewniczych o geometrii przetestowanej z wykorzystaniem programu Flow-3D. 6. Obliczenia numeryczne przepływu ciekłego stopu tytanu w wirującym układzie odniesienia przeprowadzone z wykorzystaniem programu Flow-3D Wykorzystanie siły odśrodkowej w procesie wypełniania formy metalem pozwala znacząco przyspieszyć proces wypełniania formy ciekłym metalem i w rezultacie poprawić dokładność wykonanych odlewów. Wartość przyspieszenia dośrodkowego o wartości a = 20 g uzyskuje się na wylocie tygla odległego od osi obrotu o 0,24 m i obrotach ramienia równych 270 rpm. W przypadku odlewów wykonywanych w odśrodkowym piecu próżniowym SuperCast, maksymalna długość formy ceramicznej może wynosić 0,34 m. Jest to wartość porównywalna z odległością układu wlewowego 198

16 od osi obrotu. W takim przypadku o sposobie wypełniania formy metalem decydują głównie efekty związane z siłą Coriolisa. Bogata baza danych dotyczących pola sił generowanych w różnych zjawiskach fizycznych, programu Flow-3D umożliwia przeprowadzenie dokładnej symulacji dynamicznego procesu przepływu cieczy w wirującej formie. W przypadku każdego programu numerycznego podstawowym problemem jest prawidłowe dobranie warunków brzegowych obliczeń. Dokładność i czas obliczeń rosną proporcjonalnie do liczby komórek dzielących przestrzeń obliczeniową na sześcienne komórki elementarne. Akceptowalne z punktu wymagań technologicznych są czasy obliczeń na poziomie kilkunastu godzin, aby podczas przeprowadzania obliczeń wykorzystywać czas odpoczynku operatora. Zastosowanie metody FAVOR pozwala podzielić przestrzenie obliczeniowe na zagęszczane stopniowo siatki prostopadłościenne. Należy jedynie pamiętać o zachowaniu całkowitych wielokrotności zmiany skali. Atutem FLOW-3D jest możliwość określenia przez algorytm obliczeniowy powierzchni swobodnej i założenie odpowiednich warunków brzegowych dla danego procesu. Program pozwala na symulację całego szeregu symulacji przepływów dynamicznych cieczy i gazów w szerokim zakresie różnorodnych procesów fizycznych. Poprawne przygotowanie symulacji wymaga dokonania wstępnej analizy parametrów występujących podczas rzeczywistego procesu odlewania. Podstawą takiej analizy jest przygotowana wcześniej geometria odwzorowująca konstrukcję formy, układu wlewowego oraz modelu. W programie Flow-3D należy przygotować tzw. przestrzeń roboczą, w której zostaną umieszczone wszystkie pliki związane z geometrią modelu oraz opisem warunków brzegowych. Wykorzystanie opcji fit to geometry pozwala na dobranie siatki do geometrii modelu. Ilość elementów siatki powinna być tak dobrana, aby podczas obliczeń model był dokładnie odwzorowany. Po przeanalizowaniu dokładności dobranej siatki należy określić matematyczny model zjawiska wykorzystany przez algorytm obliczeniowy podczas symulacji. Program Flow- 3D wyposażony jest w modele fizyczne pozwalające na symulację zjawisk zachodzących podczas zalewania i krzepnięcia metalu. Dla przypadku odlewania odśrodkowego wykorzystywane są modele fizyczne opisane w bibliotece programu: Air Entrainment opisuje zamykanie powietrza przez ciekły stop odlewniczy; 199

17 Defect Tracking analizuje wady powstające pod wpływem turbulencji przepływu; Heat transfer oblicza proces wymiany ciepła między ciekłym stopem a formą; Non-inertial reference frame wylicza ruch obiektu w przestrzeni; Surface tension uwzględnia wpływ napięcia powierzchniowego na analizowany proces; Viscosity and tubrulence uwzględnia charakter przepływu przez układ wlewowy. Rys. 12. Schemat wykorzystywany do symulacji przedstawiający podział analizowanej objętości na fragmenty o rosnącej dokładności obliczeń 200 Rys. 13. Wybrane fragmenty obliczeń prędkości przepływu metalu podczas procesu odśrodkowego zalewania formy

18 W odlewaniu odśrodkowym poza przyspieszeniem grawitacyjnym na ciekły stop działają przyspieszenie wywołane siłami bezwładności. Określane są trzy współrzędne osi obrotu, prędkości liniowej, prędkości obrotowej i przyśpieszenia kątowego. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły wizualne przedstawienie prędkości i ciśnienia ciekłego stopu wypełniającego formę oraz potencjalnych wad strukturalnych. Uzyskane rezultaty obliczeń pozwoliły na określenie sposobu wypełnienia formy ciekłym metalem dla różnych geometrii modeli odlewniczych. Weryfikacja przyjętego rozwiązania była możliwa na etapie projektowania zestawu modelowego, co znacząco ułatwiło opracowanie technologii odlewniczej. Rys. 14. Obliczony rozkład ciśnienia gazu zamykanego w ciekłym stopie po 2 s od uruchomienia procesu zalewania formy Rys. 15. Obliczony rozkład koncentracji defektów powierzchniowych po 2 s od uruchomienia procesu zalewania formy 201

19 7. Dobór materiałów ceramicznych oraz ocena reakcji materiału formy ceramicznej z ciekłym tytanem W przypadku zastosowania techniki odlewniczej wykorzystującej stopy tytanu należy pamiętać zarówno o wysokiej temperaturze topnienia, jak i dużej aktywności chemicznej ciekłego metalu. Ciekły tytan rozpuszcza większość materiałów stosowanych na tygle ceramiczne i formy. Określenie reakcji zachodzącej na granicy ceramiki i ciekłego tytanu jest trudne, jednak wynik takiej reakcji ma decydujące znaczenie przy wyborze materiału ceramicznego na formy odlewnicze. Dane literaturowe wskazują, że na konstrukcję form ceramicznych można wykorzystać następujące materiały ceramiczne: Al 2 O 3, TiO 2, Y 2 O 3, ZrO 2, CaO i MgO. Rys. 16. Doświadczalne pastylki ceramiczne wykonane z Y 2 O 3, CeO 2 oraz ZrO 2 Z wybranych materiałów ceramicznych przygotowano materiał ceramiczny w formie pastylek o średnicy 17 mm. Do wykonania pastylek wykorzystano zarówno mączki ceramiczne, jak i czysty materiał uzyskany po odparowaniu koloidalnych spoiw na bazie tlenków CeO 2, Y 2 O 3 oraz ZrO 2. Wykonane w foremkach silikonowych pastylki suszono, a następnie wygrzewano przez 2 h w temperaturze 1250 C. Badania wpływu składu materiału formy na jej oddziaływanie fizykochemiczne z ciekłym tytanem wykonano w Centrum Badań Wysokotemperaturowych Metali i Stopów w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Podczas badań wykorzystano metodę kropli leżącej, umożliwiającą obserwację i rejestracją przebiegu wspólnego nagrzewania pary badanych materiałów, w tym przypadku przygotowanej próbki ceramicznej oraz próbki czystego tytanu. Metoda umożliwia określenie kinetyki 202

20 zwilżania podłoża stałego przez ciekły metal oraz pozwala na pomiar wielkości kąta zwilżania w dowolnym momencie badanego procesu. Przeprowadzone badania wykazały, że w oparciu o mączkę ZrO 2 możliwe jest wykonanie warstwowych form odlewniczych przeznaczonych dla ciekłych stopów tytanu. Rys. 17. Ocena reakcji ciekłego tytanu z podłożem uzyskanym ze spoiwa koloidalnego SiO 2 oraz mączki ZrO 2 metodą kropli leżącej W celu potwierdzenia uzyskanego rezultatu badań dla większych próbek metalu, wykonano doświadczalne tygle ceramiczne (o średnicy 50 mm) technologią warstwowych form ceramicznych. Temperaturę wygrzewania tygli ustalono oceniając wynik zarysowania cienkich próbek ceramiki ostrzem korundowym, przeprowadzając tzw. próbę rysy. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie technologicznej temperatury wygrzewania ceramiki w zakresie temperatur od 1200 do 1400 C. Rys. 18. Ocena reakcji ciekłego tytanu z podłożem uzyskanym ze spoiwa koloidalnego Y 2 O 3 oraz mączki ZrO 2 metodą kropli leżącej 203

21 Wygrzewania próbek prowadzono w piecu PDR 1750/25, programując przyrost temperatury 10 C/min w całym zakresie badania. Powierzchnia formy ceramicznej ma bezpośredni kontakt z intensywnym przepływem metalu i jej powierzchnia powinna tworzyć zwartą warstwę, odporną na obciążenia mechaniczne, aby zapobiec przemieszczaniu się cząstek formy do ciekłego metalu. Rys. 19. Fotografia próbek wygrzewanych w temperaturach 1150 oraz 1750 C po przeprowadzeniu próby rysy Przygotowany zestaw doświadczalny: tygiel ( = 50 mm) oraz wsad metalowy przygotowany z czystego tytanu umieszczano w większym tyglu osłonowym, dostosowanym do pieca próżniowego Titancast 700. Skład wyjściowego stopu oraz przetopionego metalu określono za pomocą spektrometru Niton XL3 wykorzystującego zjawisko mikrofluorescencji rentgenowskiej. Rys. 20. Tytan po przetopieniu w doświadczalnym tyglu wykonanym z ZrO 2 oraz wyniki analizy składu wsadu tytanowego i metalu po przetopieniu w tyglu, określone spektrometrem Niton XL3 204

22 8. Dobór materiałów modelarskich przeznaczonych na modele odlewnicze Podstawowym materiałem wykorzystywanym w badaniach był tlenek cyrkonu o różnym stopniu uziarnienia. Jako stabilizatory testowano tlenki magnezu, wapnia, itru oraz hafnu. Próby wykonywania form ceramicznych prowadzono wykorzystując koloidalne wodne spoiwa cyrkonowe, cerowe oraz itrowe. Badano reakcję zachodzącą na powierzchni formy ceramicznej podczas procesu wytapiania różnych gatunków mas modelowych. Rys. 21. A Próbki różnych gatunków mas modelowych, B doświadczalna foremka przygotowana z wosku czerwonego Castaldo Do badań wykorzystano ciekłe masy ceramiczne, wykonane z czystej mączki tlenku cyrkonu oraz mączek, stabilizowane tlenkami magnezu, wapnia, itru oraz hafnu (uziarnienie 325 mesh). Mączki mieszano z wodnymi koloidalnymi spoiwami: cyrkonowym, cerowym lub itrowym, a następnie wlewano do przygotowanych foremek doświadczalnych wykonanych z różnych mas modelowych. Powierzchnię wylanej ciekłej masy ceramicznej posypywano piaskiem ZrO 2 o uziarnieniu 0,1 do 0,3 mm w celu usunięcia nadmiaru spoiwa. Próbki suszono na wolnym powietrzu, a następnie wytapiano wosk w suszarce powietrznej w temp. 300 C. Otrzymano w ten sposób próbki o wymiarach mm. Następnym etapem badań było wygrzewanie próbek w piecu komorowym VMK-170 firmy Linn High Therm. Szybkość przyrostu temperatury ustawiono na 10 C/min do wartości 1200 C. Próbki przetrzymano w tej temperaturze przez 30 minut, a następnie chłodzono wraz z piecem z prędkością 10 C/min do temperatury otoczenia. 205

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z Z AS TOSOW ANIEM MO DELI Z POLISTYRENU SPIENIONEGO POLISTYRENU

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z Z AS TOSOW ANIEM MO DELI Z POLISTYRENU SPIENIONEGO POLISTYRENU Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z ZASTOSOWANIEM MODELI ZE SPIENIONEGO POLISTYRENU Dr inż. W. Jankowski, Dr inż. J. Mocek Ćwiczenie 3 v. 2.0 1. ZASADY PROCESU Technologia

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Monografia

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 12 / 2013 Halina Syrek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku W artykule

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 ROCZNIK 86 NR 7 LIPIEC 2013 METROLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska mgr inż. Grzegorz Głomb Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo