Wyróżnik protokołu: ' [0x60] Protokół HOTELP.pdf

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyróżnik protokołu: ' [0x60] Protokół HOTELP.pdf"

Transkrypt

1 Wyróżnik protokołu: ' [0x60] Plik: Protokół HOTELP.pdf Wersja protokołu: 9.00 Wersja dokumentu 17 kwiecień 2013

2 Historia wersji. Wersja Wersja Data Zmiany protokołu firmware Brak zmian w protokole. Opis działania protokołu HOTELP na połączeniach TCP/IP (LAN) Nowa ramka - informacja o statusie budzika ACS. Nowy parametr numer fizyczny translacji w ramce COR Nowe ramki: ustawianie komentarza abonenta SSC ustawianie lokalizacji abonenta SSO 2

3 Spis treści Historia wersji...2 Wstęp...4 Protokoły transmisyjne...5 Protokół transmisyjny wysyłania sygnalizacji HOTELP po RS Protokół transmisyjny przesyłania sygnalizacji HOTELP na połączeniach TCP/IP...6 Komunikaty sygnalizacji HOTELP...7 WHO [Who are you] Informacja o centrali...7 SPP1 [SetPulse Price 1] Ustaw cenę impulsu pierwszego operatora...8 SPP2 [Set Pulse Price 2] Ustaw cenę impulsu drugiego operatora...8 SVC [Set Vat Charge] Ustaw stawkę VAT...9 GSD [Get Subscriber Data] Żądanie pobrania rekordu danych abonenta...10 SLC [Subscriber Limit and Counter] Rekord danych abonenta...10 CSP [Clear Subscriber Payment] Skasowanie opłaty i wyzerowania licznika abonenta...11 SSL [Set Subscriber Limit] Ustaw limit abonenta...12 SSC [Set Subscriber Comment] Ustaw komentarz abonenta...12 SSO [Set Subscriber locale] Ustaw lokalizacje abonenta...12 SAC [Set Alarm Clock] Ustaw budzik abonenta...13 ACS [Alarm Clock Status] Aktualny stan budzika...13 GCF [Get Call From] Pobierz rozmowy od dnia...14 GNC [Get Next Call] Pobierz następną rozmowę...14 NCR [New Call Ready] Nowa rozmowa w buforze...16 RLA [Repeat Last Answer] Powtórz ostatnią odpowiedź...17 Załącznik Opis odpowiedzi OK, ERROR, NA, BUSY, WAIT, EMPTY...18 Załącznik Algorytm pobierania zarejestrowanych rozmów i stanów hotelowych z centrali...19 Załącznik Przykład programu w języku C odbioru ramki i liczenia sumy kontrolnej na łączu RS

4 Wstęp Sygnalizacja HOTELP przeznaczona jest do pobierania informacji o zrealizowanych rozmowach, zapamiętanych stanach hotelowych, ustawiania i kasowania limitów kosztów połączeń, ustawiania czasu budzenia. Komunikacja może odbywać się przez łącze RS 232 lub poprzez sieć Ethernet za pośrednictwem wbudowanego modułu LAN. Wszystkie komunikaty sygnalizacji telefonicznej wysyłane i odbierane są z wyróżnikiem protokołu 0x60 [`]. Parametry rozdzielone są separatorem. Separatorem jest znak (spacja). Maksymalny czas odpowiedzi na zapytanie wynosi 5sek Nieznane komunikaty od centrali powinny być ignorowane 4

5 Protokoły transmisyjne Protokół transmisyjny wysyłania sygnalizacji HOTELP po RS 232 Komunikacja odbywa się po łączu szeregowym z prędkością 4800b/s bez bitu parzystości, 8 bitów danych, 1 bit stopu. Centrala PBX dołączona jest do komputera TE (Terminal Equipment) pętlą prądową z optoizolacją. W celu zasilenia transoptorów należy ustawić sygnały sterujące: DTR stan aktywny tzn. polaryzacja dodatnia, RTS stan nieaktywny tzn. polaryzacja ujemna. Składnia ramki CTIP przesyłanej łączem RS232: Flaga Ilość bajtów pola danych CRC nagłówka Wyróżnik protokołu Komunikaty HOTELP CRC ramki a b c d e f 1 bajt 1 bajt 1 bajt 1 bajt (b-1) bajtów 1 bajt (0x02) x60 sygnalizacja HOTELP KOMUNIKAT lub ODPOWIEDŹ gdzie: Flaga - znacznik początku ramki postaci 0x02 Ilość bajtów pola danych - długość pola informacyjnego wraz z długością wyróżnika protokołu w bajtach (ilość bajtów pola informacyjnego +1) CRC nagłówka -suma kontrolna nagłówka liczona jako: c = ((a XOR 0xff)+b) XOR 0xFF, Wyróżnik protokołu Komunikaty HOTELP CRC ramki - znacznik identyfikujący protokół, 0x60 dla HOTELP - komunikat wysyłany lub odbierany od centrali według opisu komunikatów HOTELP - suma kontrolna ramki liczona od bajtu flagi do ostatniego bajtu pola informacyjnego, obliczona następująco: f = ((((((((c+d) XOR 0xFF)+e1) XOR 0xFF)+ + e2) XOR 0xFF)+...+en) XOR 0xFF) wszystkie składniki są sumowane modulo 0xff (bez przeniesienia) Przykład programu w języku C odbioru ramki i liczenia sumy kontrolnej zamieszczony jest w załączniku 2 5

6 Protokół transmisyjny przesyłania sygnalizacji HOTELP na połączeniach TCP/IP Składnia ramki HOTELP przesyłanej protokołem TCP/IP: Wyróżnik protokołu Komunikaty HOTELP Znacznik końca linii 1 bajt n bajtów 2 bajty 0x60 sygnalizacja HOTELP KOMUNIKAT lub ODPOWIEDŹ 0x0D, 0x0A gdzie: Wyróżnik protokołu Komunikaty HOTELP Znacznik końca linii - znacznik identyfikujący protokół, 0x60 dla HOTELP - komunikat wysyłany lub odbierany od centrali według opisu komunikatów sygnalizacji HOTELP - każda ramka zakończona jest dwoma bajtami znacznika końca linii tekstowej: "\r\n" = 0xD,0xA = CR,LF Transmisja na połączeniach TCP/IP jest możliwa tylko w przypadku gdy centrala wyposażona jest wyłącznie w moduł LAN. Sygnalizacja dla protokołu HOTELP jest dostępna na porcie Adres IP centrali wpisany jest w konfiguracji centrali lub może być znaleziony automatycznie w oparciu o protokół firmowy USRP. 6

7 Komunikaty sygnalizacji HOTELP WHO [Who are you] Informacja o centrali TE: WHO PBX: MAC-6400 NO99999 v4.07/ :17'43 lub PBX: CCT-1668 NO99999 v2.01/ :13,44 Parametry odpowiedzi: MAC typ centrali. wykonane, NO numer seryjny centrali, v4.07/07 -numer wersji programu centralowego / numer wersji protokołu, data centralowa, 09: czas centralowy, przecinek jako separator sekund oznacza czas zimowy, apostrof czas letni Uwaga: Komunikat ten powinien być pierwszym komunikatem wysyłanym do centrali. 7

8 SPP1 [SetPulse Price 1] Ustaw cenę impulsu pierwszego operatora TE: SPP PBX: OK Parametry: cena impulsu taryfikacyjnego pierwszego operatora OK, ERROR, NA patrz opis w załączniku 1 Protokół HOTELP SPP2 [Set Pulse Price 2] Ustaw cenę impulsu drugiego operatora TE: SPP PBX: OK Parametry: cena impulsu taryfikacyjnego drugiego operatora OK, ERROR, NA patrz opis w załączniku 1 8

9 SVC [Set Vat Charge] Ustaw stawkę VAT TE: SVC 22 PBX: OK Parametry: 22 -stawka podatku VAT w procentach OK, ERROR, NA patrz opis w załączniku 1 9

10 GSD [Get Subscriber Data] Żądanie pobrania rekordu danych abonenta TE: GSD 210_ PBX: SLC 210_ Portiernia : :99 R Parametry komunikatu GSD: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _. SLC - rekord danych abonenta patrz opis poniżej ERROR, NA, WAIT, BUSY - patrz opis w załączniku 1 SLC [Subscriber Limit and Counter] Rekord danych abonenta PBX: SLC 210_ Portiernia : :99 R Parametry odpowiedzi SLC: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _ Portiernia - komentarz nadany abonentowi przez serwis centrali. Pole ma długość 12 znaków. Jeśli komentarz jest krótszy lub występują w nim spacje centrala uzupełni znakami _ łączna wartość opłat za rozmowy od ostatniego kasowania licznika (Brutto) data ostatniego kasowania licznika, format MM.DD 15:30 - czas ostatniego kasowania licznika, format GG:MM limit kwoty, po przekroczeniu której abonent traci prawo do połączeń wychodzących, wartość powyżej 9900 wyłącza limitowanie opłaty, wartość 0000 powoduje wyłączenie telefonu, 99:99 - czas budzenia dla abonenta, format GG:MM, 99:99 spowoduje wyłączenie budzenia, R - stan w jakim znajduje się abonent, pole o długości 1 znaku, możliwe wartości: B busy (zajętość), R ready (wolny), O out of order (uszkodzony) Opis: Jest to odpowiedź na komunikat GSD. 10

11 CSP [Clear Subscriber Payment] Skasowanie opłaty i wyzerowania licznika abonenta TE: CSP 210_ PBX: OK Protokół HOTELP Parametry: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _. OK, ERROR, NA patrz opis w załączniku 1 11

12 SSL [Set Subscriber Limit] Ustaw limit abonenta. TE: SSL 210_ 0100 PBX: OK Protokół HOTELP Parametry: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _ limit abonenta brutto (0000 blokada wyjścia do miasta, 9999 bez limitu) OK, ERROR, NA patrz opis w załączniku 1 SSC [Set Subscriber Comment] Ustaw komentarz abonenta. TE: SSC 210_ Jan_Nowak PBX: OK Parametry: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _. Jan_Nowak - komentarz abonenta, maksymalnie 26 znaków, podkreślnik '_' zastępuje spacje, znaki zabronione 0x00..0x19, '~'(tylda), ';'(średnik). OK, ERROR Od wersji protokołu: 9.00 SSO [Set Subscriber locale] Ustaw lokalizacje abonenta. TE: SSO 210_ 1 2 PBX: OK Parametry: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _. 1 - preferowany język (menu CTS), zakres 0..2 (gdzie dla wersji polskiej 0-pl, 1-en 2-de) 2 - zestaw zapowiedzi systemowych, zakres 0..3 (0-domyślny zestaw z firmware centrali) OK, ERROR Od wersji protokołu:

13 SAC [Set Alarm Clock] Ustaw budzik abonenta. TE: SAC 210_ 21:15 PBX: OK Parametr: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _. 21:15 - czas budzenia, format GG:MM. Kasowanie budzika 99:99 OK, ERROR, NA patrz opis w załączniku 1 ACS [Alarm Clock Status] Aktualny stan budzika. PBX: ACS 210_ S 21:15 Parametr: 210_ - numer telefonu wewnętrznego. Zawsze cztery znaki np.231_, dopuszczalne znaki 0..9, _. S - status budzenia: S Set (ustawienie budzika), C Clear (wyłączenie budzika), A Acknowledge (potwierdzenie zrealizowania usługi budzenia ), N No Acknowledge (usługa budzenia nie zrealizowana ), 21:15 - czas budzenia, format GG:MM, dotyczy tylko ustawienia (inne stany czas = 99:99) Opis: Asynchroniczna informacja o statusie budzika wysyłana jest tylko w czasie rzeczywistym (nie jest możliwe późniejsze pobranie informacji o potwierdzeniu budzenia). Status wysyłany od wersji 7.04 protokołu. 13

14 GCF [Get Call From] Pobierz rozmowy od dnia TE: GCF PBX: COR lub HSR lub EMPTY lub BUSY lub WAIT Parametry: data postaci rok.miesiąc.dzień, od której centrala ma rozpocząć wyszukiwanie zdarzeń w buforze COR - rekord rozmowy wychodzącej - miejskiej (patrz opis poniżej) HSR - rekord stanu hotelowego (patrz opis poniżej) EMPTY, BUSY, WAIT - patrz załącznik 1 GNC [Get Next Call] Pobierz następną rozmowę. TE: GNC PBX: COR lub HSR lub EMPTY lub BUSY lub WAIT lub NA COR - rekord rozmowy wychodzącej - miejskiej (patrz opis poniżej) HSR - rekord stanu hotelowego (patrz opis poniżej) EMPTY, BUSY, WAIT - patrz załącznik 1 NA - centrala nie może wysłać kolejnego rekordu, należy pobrać rozmowę zapytaniem GCF 14

15 COR [Call Outgoing Record] Rekord rozmowy wychodzącej- miejskiej PBX: COR :06 231_ Parametry: 00 - zawsze 00 po zaptaniu GCF, po zapytaniu GNC data zakończenia rozmowy postaci rok.miesiąc.dzeń, 18:06 - czas zakończenia rozmowy postaci godzina:minuta, 231_ - numer telefonu abonenta, z którego przeprowadzono rozmowę numer wybrany przez abonenta, jeśli ilość cyfr jest mniejsza niż 16, numer zostanie uzupełniony znakami _, ilość impulsów taryfikacyjnych naliczonych w czasie rozmowy, czas trwania rozmowy w sekundach, suma wynikająca z ilości zliczonych impulsów oraz parametrów SPP1, SPP2, SPV numer fizyczny translacji, po której zostało wykonane połączenie (od wersji 7.04) Opis: Jest to odpowiedź na komunikat GCF lub GNC. HSR [Hotel Status Record] Rekord zarejestrowanego stanu hotelowego PBX: HSR :15 223_ 1234*#5 Parametry: 00 - zawsze 00 po zaptaniu GCF, po zapytaniu GNC data zarejestrowania zmiany stanu hotelowego, 07:15 - czas zarejestrowania zmiany stanu, 223_ - numer telefonu abonenta, z którego przeprowadzono rozmowę, 1234*#5 - numer zarejestrowany usługą #82 (ustaw stan hotelowy) jako stan hotelowy, dostępne cyfry: 0.. 9, * i #. Opis: Jest to odpowiedź na komunikat GCF lub GNC. 15

16 NCR [New Call Ready] Nowa rozmowa w buforze PBX: NCR Protokół HOTELP Opis: Centrala wysyła do TE informację o każdej nowej zarejestrowanej rozmowie lub stanie hotelowym wysyłając komunikat NCR. 16

17 RLA [Repeat Last Answer] Powtórz ostatnią odpowiedź. TE: RLA PBX: LastFrame LastFrame -ostatnio nadana ramka odpowiedzi, ERROR, NA - patrz opis w załączniku 1 Protokół HOTELP Opis: Centrala ponownie wysyła do TE ostatnio nadaną ramkę odpowiedzi. Rozkaz służy do pobrania ramki po stwierdzeniu przekłamania transmisji (np. błędna suma kontrolna). Nie jest wysyłana ponownie ramka NCR 17

18 Załącznik 1 Opis odpowiedzi OK, ERROR, NA, BUSY, WAIT, EMPTY PBX: OK PBX: ERROR PBX: NA PBX: BUSY PBX: WAIT PBX: EMPTY - poprawnie wykonano zadany komunikat - gdy zapytanie lub parametry mają nieprawidłową składnie lub wartość - rozkaz niedostępny - jeśli centrala jest zajęta i nie może obsłużyć zapytania, należy ponowić zapytanie po 10 sekundach - centrala przygotowuje odpowiedź, należy czekać - jeśli centrala nie ma już żadnych rekordów do wysłania 18

19 Załącznik 2 Algorytm pobierania zarejestrowanych rozmów i stanów hotelowych z centrali. NCR START GNC Ustaw TIMEOUT 5 sek. BUSY WAIT COR HSR CRC ERROR Czekaj 10 sek. EMPTY TIMEOUT STOP Zapisz rozmowę lub stan hotelowy Szukaj zgodnego rekordu w swojej bazie danych (porównaj całe rekordy). Kasuj wszystkie rozmowy występujące za znalezioną. TAK TAK Czy zgodny numer IP+1 NIE Czy IP=0 NIE NA RLA Zeruj swój Id GCF (data ostatniej zarejestrowanej rozmowy) Algorytm pobierania danych z centrali 19

20 Załącznik 3 Przykład programu w języku C odbioru ramki i liczenia sumy kontrolnej na łączu RS 232 unsigned char bufor_ramki[255], unsigned char crc, unsigned char rodzaj_ramki, unsigned char dlugosc_ramki, unsigned char c, unsigned char i, unsigned char index, unsigned char CRC(unsigned char crc,unsigned char bajt) { return (crc+bajt)^0xff, } unsigned char OdbiorRamki(unsigned char *Buf) { index=0, //pierwszy bajt ramki - rodzaj c=buf[index++], if(c!=0x02) goto CzekajNaNaglowek, rodzaj_ramki=c, crc=crc(0,c), //drugi bajt ramki c=buf[index++], dlugosc_ramki=c, crc=crc(crc,c), - dlugosc //trzeci bajt ramki - crc naglowka c=buf[index++], if(c!=crc) goto CzekajNaNaglowek, //czwarty i nastepne bajty ramki - informacja for(i=0,i<dlugosc_ramki,i++) { c=buf[index++], bufor_ramki[i]=c, crc=crc(crc,c), } //ostatni bajt ramki - crc ramki c=buf[index++], if(c!=crc) goto CzekajNaNaglowek, return dlugosc_ramki,//odebrana ramka CzekajNaNaglowek: return 0,//brak odebranej ramki } 20

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0

Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 Opis protokołu komunikacyjnego drukarki Quarto wersja 2.0 1. Informacje wstępne.... 4 1.1. Kody sterujące... 4 1.2. Syntaktyka sekwencji sterujących.... 5 2. Obsługa błędów... 7 3. Sekwencje sterujące....

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi Współpraca programu Fakt z urządzeniami fiskalnymi (wersja 2011.02) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Wykaz urządzeń fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d Rafał Nowaczy k Adith X2PRESELL wer.1.0.11.8.d OPIS Program X2PRESELL przeznaczony jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile, który działa na komputerach mobilnych (palmtopach, PocketPC, palmofonach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO Wydanie I d CTS-20 Dzięki zakupowi cyfrowego telefonu systemowego CTS-20 wybraliście państwo produkt polski. Dziękujemy bardzo za okazane nam zaufanie.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile Instrukcja obsługi esale Windows Mobile Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa...4 1.1 Procedura kalibracji...4 2 Instalacja programu esale...4 2.1 Instalacja w Microsoft ActiveSynca...4 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98

wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Instrukcje opracował:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows Podręcznik użytkownika Copyright 1999-2003 TamoSoft, Inc. Tłumaczenie na język polski Krzysztof Satoła www.studioinfo.pl Wstęp O programie CommView

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3 BASCOM BASIC AVR Wersja 1.11.7.3 Opracowano na podstawie oryginalnego pliku pomocy programu BASCOM-AVR (wersja 1.11.7.3). Niektóre rysunki pochodzą z oryginalnego pliku pomocy oraz not katalogowych firmy

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo