Programowanie w językach skryptowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie w językach skryptowych"

Transkrypt

1 Programowanie w językach skryptowych Wykład 1: Wprowadzenie do języków skryptowych 1

2 Plan wykładu Wykłady są po 2 godziny tygodniowo przez pierwszą połowę semestru. Wykład1 Przypomnienie z Pythona, Przykładowe skrypty systemowe w Python. Wykład 2 OOP Wykład 3 Wątki Wykład 4 Wstęp o Ruby, typy danych, instrukcje sterujące, pętle Wykład 5 stringi, OOP, Refleksje Wykład 6 wyrażenia regularne, wyjątki, wątki Wykład 7 Kolokwium 2

3 Typy języków skryptowych Języki kontroli zadań i powłoki (ang. job control languages and shells) Najstarsze języki skryptowe: Unix shelll, MS DOS COMMAND.COM Języki specyficzne dla aplikacji Tworzone dla jednej aplikacji. Emacs Lisp, VisualBasic for application Języki przetwarzania tekstu Narzędzia Unixa: AWK, sed, grep, pierwsze wersje Perl Dynamiczne języki ogólnego przeznaczenia dynamiczne typy, zarządzanie pamięcią, używane do budowy dowolnych programów Języki GUI Operują na graficznych elementach systemu operacyjnego, symulują działanie użytkownika.

4 Język skryptowy Język skryptowy język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji lub służący do pisania kodu, który jest analizowany przez interpretator Skrypty programy napisane w językach skryptowych, których kod źródłowy, lub kod pośredni są analizowane przez interpretator lub program główny i uruchamiane. Programy nieskryptowe są najpierw kompilowane to kodu maszynowego i później wykonywane niezależnie od innych aplikacji. Wczesne języki skryptowe były zwykle zwane językami plików wsadowych (ang. batch languages) tworzono w celu skrócenia tradycyjnego procesu edytowanie kompilacja linkowanie wykonanie.

5 Przykłady języków skryptowych Python; ASP; AutoIt; AviSynth; Awk; bash; Brain; C Script; CobolScript; Dylan; E; Euphoria; Guile; Game Maker Language; ICI;JavaScript;JCL;Lua;MUMPS;ObjectRexx;Perl;PHP;Pike; Pliant; AngelCode; QuakeC; REBOL; Rexx; Ruby; Groovy; sh; Simkin; Tcl; UnrealScript; VBScript; Visual DialogScript; Miva.

6 Czym jest Python Python to popularny (gdyż prosty, o dużych możliwościach, darmowy i powszechnie dostępny) język skryptowy, opracowany we wczesnych latach 90. przez Guido van Rossuma Język nie wymusza jednego stylu programowania, pozwalając na stosowanie różnych. W Pythonie możliwe jest programowanie obiektowe, programowanie strukturalne i programowanie funkcyjne. Typy sprawdzane są dynamicznie, a do zarządzania pamięcią stosuje się garbage collection. Zastosowanie Pythona NASA aplikacje do zarządzania kontrolą startową wahadłowców. Projekt Nebula to rozproszone środowisko obliczeniowe przystosowane do wykonywania obliczeń w "chmurze" łączące wiele modułów i aplikacji Pythonowych. 6

7 Darmowość i swobodny dostęp Powszechnie dostępny: Oprogramowanie o otwartych źródłach Licencja Pythona zezwala na kopiowanie, modyfikację, rozszerzanie, rozpowszechnianie, wbudowywanie i odsprzedaż bez konieczności wnoszenia opłat lub podpisywania umów licencyjnych. Ograniczenia: Należy umieścić informacje oprawach autorskich.

8 Pewność działania i dobre wspomaganie Powstał 20 lat temu stąd obecnie jest to dojrzały produkt, którego kod źródłowy był tworzony, modyfikowany, testowany i poprawiany przez wiele osób. Python jest rozpowszechniany wraz z kompletem dokumentacji, samouczek, opis języka oraz opis bibliotek

9 Przenośność Python został napisany w ANSI C. Można go skompilować iuruchamiać na każdej popularnej współczesnejplatformiesystemowej. Rdzeń języka oraz biblioteki działają w ten sam sposób na wszystkich platformach, stądprogramymożna tworzyć wmieszanychśrodowiskach. Ograniczenia: niektóre rozszerzenia Pythona są zależne od systemu operacyjnego. Nie można zatem wywoływać modułu COM z Windows w systemie Linux.

10 Zgodność z innymi językami Python pozwala się łatwo sklejać z istniejącymi bibliotekami napisanymi w C, C++, Fortran, Java lub Visual Basic (za pomocą pakietu COM) O integracji Pythona z C można przeczytać w podręcznikach Python/C API refence Manual i Extending and embeding the Python Interpreter dołączonych do dystrybucji Pythona Jython implementacja Pythona dla JVM. Jython umożliwia wykorzystanie składni Pythona w programach java. Pozwala to na bezproblemową integrację z wykorzystaniem bibliotek Java i innych aplikacji opartych na Java. Projekt Jython dąży dotego,abywszystkiemoduły Pythona można byłouruchamiać na JVM IronPython implementacja Pythona dla platformy.net Framework. IronPython posiada również wsparcie we flagowym środowisku programistycznym firmy Microsoft,czyliVisual Studio

11 Przejrzystość kodu KodPythonamożna łato odczytać dziękinastępującym cechom: Struktura wierszowa wymuszająca jednolite stosowanie wcięć do wydzielania bloków kodu. Jest to cecha unikatowa wśród powszechnie stosowanych języków programowania Składnia i semantyka ułatwiająca stosowanie go zarówno w prostychskryptachjak i w dużych programach Elastyczne struktury danych i dynamiczne typy umożliwiające zaprogramowanie wielu czynności w kilku wierszach.

12 Obiektowość Klasy Obiekty Dziedziczenie Przeciążanie Wyjątki Refleksja

13 Gdzie działa Python YouTube popularny serwis z klipami wideo jest w większości napisany w Pythonie. Twórcy serwisu podkreślali wydajność jaką oferuje Python, a także szybkie implementowanie nowych funkcjonalności poprzez czytelny kod, który łatwo rozszerzać i aktualizować. Google używa Pythona w wielu swoich aplikacjach i usługach takich jak Google App Engine, czy Google Wave. Zatrudnia nawet twórcę tego języka Guido van Rossuma. Aplikacje napisane w Pythonie działają pod wieloma systemami takimi jak Windows, Linux/Unix, Mac OS X, OS/2, Amiga, czy smarphony Palma i Nokia. Dostępne są także implementacje Pythona w Javie (Jython) i.net (IronPython) działające wszędzie tam, gdzie dostępne są te platformy. 13

14 Typy projektów Tworzenie dynamicznych stron internetowych Frameworki Django, Pylons, serwer aplikacji Zope/Plone. Efektywne i szybkie tworzeniu nowoczesnych stron internetowych bogatych w funkcjonalności. Język ma wiele zalet w porównaniu do PHP Platforma Google App Engine dla rozproszonego hostingu aplikacji internetowych. Oparta została o Pythona i oferuje serwisom www taką samą skalowalność, jaką posiadają wszystkie aplikacje i usługi tej firmy. GAE jest darmowe. Usługi i serwisy społecznościowe to obecnie podstawa dla wielu serwisów www. Za pomocą Pythona można wykorzystać API/usługi serwisów takich jak Twitter, Blip.pl, Facebook, aplikacji Google (Maps, Docs i innych przez GData), czy Google Wave. Przykładowo biblioteka PyFacebook pozwala tworzyć aplikacje dla tego serwisu, a API Google Wave umożliwia tworzenie aplikacji dla tej platformy, czy integrowanie własnych stron i aplikacji z Wave 14

15 Typy projektów Programowanie sieciowe różne usługi, biblioteki, aplikacje, serwery i klienty wykorzystujące sieci. Moduły: socket, select, HTTPServer, SimpleHTTPRequestHandler Aplikacje desktopowe (MS Windows, OS X, Linux) można pisać w Pythonie za pomocą bibliotek takich jak PyQt4, PyGTK, wxpython, czy wbudowanej biblioteki tk. Za pomocą aplikacji py2exe można stworzyć gotowe aplikacje (exe) dla systemów MS Windows, a za pomocą py2app gotowe aplikacje dla OS X. 15

16 Typy projektów Zastosowania naukowe, finansowe, przetwarzanie danych. Generowanie wykresów, zestawień, plików PDF, arkuszy Excela, czy ODT/ODS. Reportlab generujeplikipdfiformatujeraporty Matplotlib generowanie wykresów. Scipy oferuje implementacje różnych algorytmów do metod numerycznych. PIL biblioteka przetwarzania i analizy obrazów xlwt i xlrt zapis i odczyt arkuszy Excela. Gry i aplikacje wykorzystujące 3D też można stworzyć z wykorzystaniem Pythona. Bazy danych możliwość zarządzania bazami danych różnych typów. Instalacje Python i Python 3.2. Wersje 32 bitowe i 64 bitowe na Windows oraz na inne systemy: Linux, MacOS 16

17 Dystrybucja Pythona interpreter, standardowe moduły, pliki pomocnicze wymagane do uruchomienia programów. Python działa na większości systemów operacyjnych w tym: Windows, Linux, MacOS

18 Dokumentacja Pythona Python Tutorial wprowadzenie do programowania w Pythonie napisane przez Guido van Rossuma zawiera dużo przykładów. Python library Reference opisuje standardową bibliotekę Pythona dołączoną do pakietu dystrybucyjnego, a także wbudowane typy danych, funkcje i metody. Python language Refence zawieradokładny opis składni i znaczenia elementów języka.

19 Python 2 i Python 3 Python 3 = Python 3000 lub Py3K Wyrażenie print zastąpiono przez funkcję print() Metody dict.keys(), dict.items() i dict.values() zwracają widoki zamiast list map() i filter() zwracają iteratory Użycie typów text i binarnego zamiast stringów unikodowych i 8 bitowych Niezgodność wielu przydatnych bibliotek 19

20 Zastosowanie IDLE Zintegrowane środowisko programowania) jest aplikacją, która opakowuje interpreter Pythona w interfejs graficzny (GUI) i dołącza wiele funkcji do podstawowego interpretera wiersza poleceń. Charakteryzuje się ona obecnością menu, automatycznym dodawaniem wcięć, wskazówkami na temat składni, debuggerem oraz narzędziami do edycji plików. IDLE jest dostępna w wersjach przeznaczonych dla systemów Windows i Unix (dla systemu MacOS istnieje podobne narzędzie o nazwie Python IDE). Pełna dokumentacja IDLE jest dostępna pod adresem: Aplikacja IDLE jest dołączana do dystrybucji Pythona.

21 Przetwarzanie stringów Podmiana fragmentu napis.replace('ala', 'Ola').replace('.', ' i psa.') Zmiana na tytuł (lower, upper, swapcase) napis.title() # 'Ala Ma Kota.' Konkatencja stringów 'Ala' "Ma" ""Kota"" # 'AlaMaKota' Konwersja na string str(cokolwiek) Operator konkatencji 'Ala ma ' + str(2) + koty. # 'Ala ma 2 koty' Operator powielania 'la'*7 # 'lalalalalalala' 21

22 Przetwarzanie stringów Podawanie kolejnych parametrów: "Podajemy {0} paramet{1}".format('kolejne', 'ry') Parametry nazwane "Nazwa {param}".format(param='parametru.') Pojedynczy znak (liczymy od 0) napis[4] Zakres (liczymy od 0) napis[4:6] Pojedynczy znak od końca napis[ 5] Zakres licząc od końca napis[ 5: 1] napis[ 5:] UWAGA! String jest obiektem niemutowalnym. Przy modyfikacji stringu zwracana jest kopia obiektu. Oryginalna zmienna nie ulega modyfikacji! 22

23 Praca z listą Tworzenie pustej listy lista = [] Modyfikacja list lista = ['a', 'b', 'c'] Dodawanie nowych elementów lista.append('d') Rozszerzanie listy o listę nowych elementów lista.extend(['e', 'f', 'g']) Dodanie elementu na zdefiniowanej pozycji lista.insert(0, '0') 23

24 Praca z listą Usunięcie pierwszego wystąpienia elementu lista.remove('0') Usunięcie elementu z pozycji lista.pop (3) Usunięcie elementu z pozycji lista.del (3) Odwrócenie kolejności lista.reverse() Sortowanie listy lista.sort() Pobranie indeksu zadanego elementu lista.index('d') Liczba elementów listy lista.count() Liczba konkretnych elementów listy lista.count('c') 24

25 Szybkie przetwarzanie list W Pythonie w większości przypadków nie ma konieczności używania pętli w czasie przetwarzania list Szybkie tworzenie listy Lista = [0] * 20 Lista2 = [3,5,2] * 6 Lista3 = range(1,21,2) Filozofia Pythona: Jak możesz nie używaj pętli 25

26 Listy składane (List comprehensions) Postać prosta [wyrażenie for zmienna in sekwencja] Lista3 = [1,2,3, 5, 11] Lista4 = [2*x for xinlista3] Lista_krotek = [(x, x*x) for x in range(1,5)] Kody_ASCII = [(x, ord(x)) for x in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"] Postać prosta warunkowa [wyrażenie for zmienna in sekwencja if warunek] Lista5 = [x for x in Lista3 if x>10] Podzielne = [x for x in range(1,20) if not (x%3) or not (x%5)] Samogloski = [(x, ord(x)) for x in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" if x in "AEIOUY"] 26

27 Listy składane (List comprehensions) Postać rozszerzona [wyrażenie for zmienna1 in sekwencja1 for zmienna2 in sekwencja2... ] Iloczyn kartezjański sekwencji Pary = [(x,y) for x in range(1,5) for y in range(4,0, 1)] Roznice = [x y for x in range(1,5) for y in range(4,0, 1)] Sklejka = [str(x)+y+str(z) for x in [1,2] for y in ['A','B'] for z in [0,3] ] Postać rozszerzona z jednym warunkiem [wyr for zm1 in sekwencja1 for zm2 in sekwencja2... if warunek ] Pary każdy element z każdym, tylko jeżeli pierwszy element jest mniejszy od drugiego: [(x,y) for x in range(1,5) for y in range (6,3, 1) if x<y] Postać rozszerzona z wieloma warunkami [wyrażenie for zmienna1 in sekwencja1 if warunek1 for zmienna2 in sekwencja2 if warunek2... ] 27

28 Zagnieżdżone listy składane >>> matrix = [ [1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12], ] Poniższa lista składana dokonuje transpozycji macierzy: >>> [[row[i] for row in matrix] for i in (4)] [[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]] 28

29 Wykonywanie funkcji na listach Wyrażenie lambda służy do definiowania anonimowych funkcji w postaci wyrażenia: lambda argument : wyrażenie a = lambda : 'a' print a() # wywołanie funkcji lambda o nazwie a b = lambda x,y : x+y print b(1,2) # wywołanie funkcji lambda o nazwie b apply wywołanie funkcji z parametrami uzyskanymi z rozpakowania sekwencji dziel=lambda x,y,z: (x+y)/z #zamiast pisać dziel(3,5,2) xyz=(3,5,2) apply(dziel,xyz) 29

30 Wykonywanie funkcji na listach Funkcja map() wykonuje podaną funkcję dla każdego elementu listy, krotki lub słownika. Często łączy się z funkcją anonimową. Wynikiem operacji jest lista map(lambda x: x*x, range(5)) map(dziel, range(5), range(5), [2]*5) Funkcja zip() służy do konsolidacji danych. Przyjmuje jako swoje parametry jedną lub więcej sekwencji, po czym zwraca listę krotek, których poszczególne elementy pochodzą z poszczególnych sekwencji. Krotki = zip("abcdef",[1,2,3,4,5,6]) gdy długości sekwencji są różne, wynikowa sekwencja jest skracana do najkrótszej 30

31 Wykonywanie funkcji na listach Funkcja filter() filtruje elementy sekwencji przy użyciu podanej funkcji, która musi zwracać wartość Prawdę lub Fałsz S="Ala ma kota i konto na chomiku." Samogloski=filter(lambda x:x in 'aeiouy', S) Pozostale = filter(lambda x:x not in in 'aeiouy', S) Funkcja reduce() pobiera dane z sekwencji i zwraca na ich podstawie pojedynczą wartość np. sumę liczb. Funkcja ta wykonuje podaną jako pierwszy argument funkcję dla pierwszych dwóch elementów sekwencji, a następnie wykonuje tą funkcję dla wyniku i trzeciego elementu i tak do wyczerpania elementów sekwencji. #suma elementów: reduce(lambda x,y: x+y, [1,2,3]) #iloczyn elementów: reduce(lambda x,y: x*y, [1,2,3,4]) #suma kwadratów elementów: reduce(lambda x,y: x+y, map(lambda x: x*x, range(1,10))) 31

32 Praca ze słownikiem Tworzenie pustego słownika dict={} Inicjalizacja nowego słownika dict={'a': 'A', 'b': 'B', 'c': 'C'} Aktualizacja słownika dict.update({'d':'d'}) Wyświetlenie listy kluczy (iterkeys) dict.keys() Wyświetlenie listy wartości (itervalues) dict.values() Wyświelenie listy elementów (iteritems) dict.items() Usunięcie wartości o zadanym kluczu dict.pop('d') Usunięcie pierwszego elementu dict.popitem() Wyczyszczenie słownika dict.clear() 32

33 Praca z krotkami Krotka (ang. tuple) jest niezmienną listą. Zawartość krotki określamy tylko podczas jej tworzenia. Potem nie możemy już jej zmienić. Tworzenie nowej krotki t = ("a", "b", "ala", "z", "element") Przeszukiwanie krotki t.index("z") "z" in t Wybór elementów krotki t[0] t[ 1] t[1:3] Krotki można konwertować na listy. Wbudowana funkcja tuple, której argumentem jest lista, zwraca krotkę z takimi samymi elementami, natomiast funkcja list, której argumentem jest krotka, zwraca listę. W rezultacie tuple zamraża listę, a list odmraża krotkę. 33

34 Generatory Generatory są w Pythonie mechanizmem leniwej ewaluacji funkcji, która w przeciwnym razie musiałaby zwracać obciążającą pamięć lub kosztowną w obliczaniu listę. def generuj_calkowite(n): for i in xrange(n): yield i Można teraz użyć tego generatora: for i in generuj_calkowite(n): print i Przed wykonaniem drugiego fragmentu kodu należy oczywiście zdefiniować zmienną N. Definicja generatora przypomina definicję funkcji, ale zamiast słowa kluczowego return używa się yield. Generator jest obiektem przechowującym stan, mogącym wielokrotnie wchodzić do i opuszczać ten sam dynamiczny zakres. Wywołanie generatora może być użyte zamiast listy lub innej struktury, po której elementach będziemy iterować. Za każdym razem, gdy pętla for w powyższym przykładzie potrzebuje następnego elementu, wywoływany jest generator, który daje następny element.

35 Praca ze zbiorami Zbiory to nieuporządkowane zestawy obiektów. Używamy ich, gdy istotny jest tylko fakt występowania elementu, a nie jego położenie albo liczba powtórzeń. Zbiory można testować pod kątem występowania danego elementu, sprawdzać czy to jest podzbiór innego zbioru, szukać części wspólnej zbiorów. Tworzenie zbioru A = set() kraje = set(['brazylia', 'Rosja', 'Indie']) Modyfikacja zbioru kraje2 = kraje.copy() kraje2.add('chiny' ) lub szybciej kraje2 = kraje set(['chiny']) kraje.remove('rosja') 35

36 Praca ze zbiorami Czy element występuje w zbiorze? >>> 'Indie' in kraje True >>> 'USA' in kraje False Zawieranie się zbiorów kraje2.issuperset(kraje) kraje2 > kraje kraje.issubset(kraje2) kraje < kraje2 Część wspólna zbiorów kraje.intersection(kraje2) kraje & kraje2 36

37 Przykładowe skrypty systemowe Funkcja wypisuje na konsoli nazwę katalogu oraz jego zawartość. import os def get_directory_info(dir): os.chdir(dir) current_dir = os.getcwd() dir_contents = os.listdir(dir) print "" print "Bieżący katalog = ", current_dir print "Zawartość katalogu = ", dir_contents print"" get_directory_info('c:\\python25') Oto przykład wyniku wywołania tej funkcji: Bieżący katalog = C:\python25 Zawartość katalogu = ['DLLs', 'Doc', 'include', 'Lib', 'libs', 'LICENSE.txt', 'NEWS.txt', 'python.exe', 'pythonw.exe', 'pywin32 wininst.log', 'README.txt', 'Removepywin32.exe', 'Scripts', 'tcl', 'Tools', 'w9xpopen.exe'] 37

38 Funkcja os.urandom(25) os.urandom() służy do generowania losowych ciągów bajtów o długości przekazanej jako parametr jej wywołania. W systemach Linux funkcja ta odczytuje dane z urządzenia /dev/urandom, w Windowsie wykorzystuje mechanizm CryptGenRandom. Jest to przydatna funkcja w zadaniach kryptograficznych oraz przy generowaniu unikalnych sygnatur wykorzystywanych w uwierzytelnianiu komunikacji między programami. import os x = os.urandom(25) y = x z = os.urandom(25) print "Does x = y? ", x==y print "Does x == z? ", x==z print "x = ", x Oto przykładowy wynik wywołania programu: Czy x == y? True Czy x == z? False x = öij?? RV?iW Tő Ô,öâ?ŚŇĐ 38

39 Moduł time Moduł time oferuje funkcje służące do manipulowania i formatowania danych związanych z czasem. Moduł jest dostępny dla wszystkich systemów operacyjnych, ale nie wszystkie funkcje są dostępne dla każdego systemu operacyjnego. Implementacja niektórych funkcji jest specyficzna dla systemu operacyjnego, zatem przed użyciem modułuwartozapoznać się z jego dokumentacją. Czas w module time jest reprezentowany za pomocą listy dziewięciu liczb całkowitych. Funkcje gmtime(), localtime() oraz strptime() zwracają wyniki z możliwością dostępu do poszczególnych z tych wartości za pośrednictwem atrybutów. 0 tm_year rok czterocyfrowo, np tm_mon zakres od 1 do 12 2 tm_mday zakres od 1 do 31 3 tm_hour zakres od 0 do 23 4 tm_min zakres od 0 do 59 5 tm_sec zakres od 0 do 61 6 tm_wday zakres od 0 do 6, poniedziałek to 0 7 tm_yday zakres od 1 do tm_isdst 0, 1, 1 39

40 Przykład time() time() zwraca liczbę zmiennoprzecinkową reprezentującą w sekundach czas, jaki upłynął od 1 stycznia 1970 roku (tradycyjny punkt odniesienia czasu w systemach Unix). import time raw_input("naciśnij [Enter]: ") time1 = time.time() raw_input("zaczekaj kilka sekund i naciśnij [Enter] ponownie: ") time2 = time.time() difference = int(time2 - time1) print "Pomiędzy naciśnięciami minęło ", difference, "sekund" Wynik wywołania tego skryptu będzie miał następującą postać: Naciśnij [Enter]: Zaczekaj kilka sekund i naciśnij [Enter] ponownie: Pomiędzy naciśnięciami minęło 5 sekund 40

41 Przykład formatowania czasu Czas może być wyświetlony jako krotka lub jako ciąg znaków sformatowany na wiele sposobów. Dodatkowo obsługiwane są strefy czasowe (jak czas lokalny czy Greenwich Mean Time [GMT]): import time print "Czas GMT jako krotka: ", time.gmtime() print "Czas GMT jako ciąg znaków: ", time.asctime(time.gmtime()) print "Czas lokalny jako krotka: ", time.localtime() print "Czas lokalny jako ciąg znaków: ", time.asctime(time.localtime()) print "Czas lokalny sformatowany jako <miesiąc dzień, rok>: ", \ time.strftime("%b %d, %Y") Wynik wywołania tego skryptu ma następującą postać: Czas GMT jako krotka: (2009, 2, 5, 22, 31, 15, 3, 36, 0) Czas GMT jako ciąg znaków: Thu Feb 05 22:31: Czas lokalny jako krotka: (2009, 2, 5, 23, 31, 15, 3, 36, 0) Czas lokalny jako ciąg znaków: Thu Feb 05 23:31: Czas lokalny sformatowany jako <miesiąc dzień, rok>: February 05,

42 Obsługa parametrów wywołania programu Moduł optparse oferuje wygodne mechanizmy obsługi opcji wywołania z wiersza poleceń. Automatycznie obsługiwany jest też tekst pomocy w przypadku zastosowania opcji h lub help. from optparse import OptionParser parser = OptionParser() parser.add_option("-n", "--name", dest="name", help="wyświetlenie nazwiska") (options, args) = parser.parse_args() print "Nazywasz się ", options.name Przykład wywołania programu wraz z jego wynikiem: C:\Python> python optparse-example1.py --name Adam Nowak" Nazywasz się Adam Nowak Jeśliprogramzostaniewywołany zopcją h, zostanie wyświetlony automatyczniewygenerowanytekst pomocy (w języku angielskim): C:\Python> python optparse-example1.py h Usage: optparse-example1.py [options] Options: -h, --help show this help message and exit -n NAME, --name=name wyświetlenie nazwiska 42

43 Moduł platform Funkcje modułu platform pozwalają uzyskać informacje zarówno na temat platformy sprzętowej, jak i programowej. Program może przeanalizować uzyskane w ten sposób informacje i dostosować odpowiednio swoje działanie. import platform if platform.platform().find("windows")!= -1: print "Bieżący system to Windows" # w tym miejscu umieść kod specyficzny dla Windowsa elif platform.platform().find("linux")!= -1: print "Bieżący system to Linux" # w tym miejscu umieść kod specyficzny dla Linuksa Jeśli skrypt wywołamy w systemie Windows, zobaczymy następujący wynik: Bieżący system to Windows W przypadku Linuksa zobaczymy następujący wynik: Bieżący system to Linux 43

44 Moduł getpass Moduł getpass udostępnia funkcje obsługujące odczyt haseł od użytkownika, pozwalając skryptom uwierzytelniać użytkowników na podstawie poprawności podanego hasła. Inną użyteczną funkcją modułu jest zwracanie nazwy systemowej zalogowanego użytkownika. import getpass password = getpass.getpass() if password == "letmein": print("nazwa zalogowanego użytkownika " + getpass.getuser()) 44

45 Moduł winreg dostęp do Rejestru Windows Poniższy przykład wyszukuje w rejestrze określony klucz i wyświetla wartości wszystkich jego podkluczy: import _winreg explorer = _winreg.openkey(_winreg.hkey_current_user, "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer") # lista wartości zapisanych w danym kluczu rejestru i = 0 try: while 1: name, value, type = _winreg.enumvalue(explorer, i) print repr(name) i += 1 except: print Oto przykładowy wynik działania tego programu: C:\Python> python winreg-example1.py 'WebFindBandHook' 'FileFindBandHook' 'Logon User Name' 'ShellState' 'CleanShutdown' 'Browse For Folder Width' 'Browse For Folder Height' 'FaultCount' 'FaultTime' 'IconUnderline' 'EnableAutoTray' 'link' 45

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Katedra Oprogramowania PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Porównanie metod inżynierii wstecznej w językach kompilowanych do kodu bajtowego na przykładzie Pythona WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Podstawowa znajomość PHP i wzorca MVC. Działają na wielu platformach i architekturach.

Powinieneś wiedzieć... Podstawowa znajomość PHP i wzorca MVC. Działają na wielu platformach i architekturach. Python kontra PHP czyli węże i słonie Trend web 2.0 przyniósł ze sobą nie tylko nowe podejście do tworzenia stron internetowych, ale również nowe technologie i narzędzia. Wielu z nas słyszało lub miało

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo