Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej."

Transkrypt

1 Asystentura Comeniusa 2011 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja Dane z formularza posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym! *Czerwone pola są polami obowiązkowymi. 1. Zaloguj się do systemu 2. Wybierz akcję Comenius klikając na pole Wybieram. 3. Przejdź do zakładki Wnioski. 4. Wybierz i wypełnij dokument: Asystentura Comeniusa w Programie Uczenie się przez całe Ŝycie FORMULARZ DANYCH DO UMOWY FINANSOWEJ - Konkurs Formularz składa się z pięciu zakładek: a) Dane Beneficjenta b) Dane szkoły goszczącej oraz działania akcji Asystentura Comeniusa c) Dane bankowe Beneficjenta d) Pozostałe informacje e) Ochrona danych ad. a) Dane Beneficjenta Nr projektu- prosimy wpisać numer indywidualny wniosku (podany w u Informującym o wpłynięciu wniosku) Hasło weryfikacyjne - 9 znaków (liter i/lub cyfr). Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej. Adres zameldowania Imię i nazwisko, Ulica i nr domu, Kod pocztowy, Miejscowość - prosimy wpisać dane zgodne z dowodem osobistym!!!

2 NIP- prosimy podać Numer Identyfikacji Podatkowej (bez kresek) *JeŜeli ktoś z Państwa nie posiada numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej) prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do właściwego Urzędu Skarbowego o nadanie go. Numer NIP jest polem wymaganym w składanym przez Państwa formularzu danych do umowy finansowej. PESEL- prosimy podać nr PESEL Adres na który naleŝy przesłać umowę finansową W polu Adres na który naleŝy przesłać umowę finansową naleŝy podać adres, na który Narodowa Agencja powinna odesłać jeden podpisany przez obie strony egzemplarz umowy finansowej. ad. b) Dane szkoły goszczącej oraz działania akcji Asystentura Comeniusa: Pełna nazwa szkoły goszczącej, Adres, Kraj, Numer telefonu, Numer faksu, Osoba kontaktowa te dane znajdują się w aplikacji szkoły, która została do Państwa przesłana po zakończeniu konsultacji międzyagencyjnych. Informacje uzgodnione ze szkołą goszczącą: Data rozpoczęcia, Data zakończenia asystentury proszę wybrać daty asystentury uzgodnione wspólnie z przedstawicielem szkoły goszczącej. Uwaga! Asystenturę najwcześniej moŝna rozpocząć 1 sierpnia 2011 r., a zakończyć najpóźniej 31 lipca 2012 r. Pole Czas trwania asystentury wypełni się automatycznie po wybraniu dat asystentury. Uwaga! Minimalny czas trwania asystentury to 13 tygodni, maksymalny 45.

3 Główne przedmioty nauczania/działania asystentury proszę podać główne przedmioty/działania uzgodnione wspólnie z przedstawicielem szkoły goszczącej. ad. c) Dane Bankowe Beneficjenta Posiadacz rachunku - prosimy podać imię i nazwisko właściciela konta JeŜeli jest Pan/Pani współwłaścicielem konta, naleŝy podać wszystkich współwłaścicieli, w kolejności w jakiej pojawiają się oni w oficjalnej nazwie rachunku. JeŜeli Pan/Pani nie jest posiadaczem rachunku bankowego, prosimy o załączenie upowaŝnienia/ pełnomocnictwa do korzystania z rachunku. Nazwa banku - prosimy podać pełną nazwę banku. IBAN = kod kraju+ pełny numer rachunku (XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX) - prosimy wpisać pełny numer rachunku, na który zostanie przekazane dofinansowanie (w podanym formacie). Waluta rachunku - prosimy zaznaczyć czy rachunek, na który zostanie przekazane dofinansowanie jest kontem złotówkowym czy walutowym (EUR). JeŜeli została wybrana opcja EUR, naleŝy wypełnić pole SWIFT. Kod SWIFT jest to 8 literowy kod, który ułatwia realizację przelewów międzynarodowych. ad. d) Pozostałe informacje W zakładce Pozostałe informacje moŝe Pan/Pani wnioskować o dodatkowe środki finansowe na:

4 - przygotowanie językowe (kurs językowy lub zakup materiałów do samodzielnej nauki lub udział w kursie EILC) Narodowa Agencja rozpatrzy indywidualnie wniosek o dodatkowe środki finansowe na przygotowanie językowe. Informacja czy przyznano dodatkowe środki zostanie przekazana Państwu przed podpisaniem umowy finansowej. JeŜeli wnioskuje Pan/Pani o dofinansowanie udziału w kursie EILC, proszę wpisać dane kursu, na który Pan/Pani zapisał (a) się. Informacje na temat kursów EILC znajdują się na stronie - przygotowanie pedagogiczne : kurs CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka obcego) lub zakup materiałów do samodzielnej nauki nt. CLIL). Narodowa Agencja rozpatrzy indywidualnie wniosek o dodatkowe środki finansowe na przygotowanie pedagogiczne. Informacja czy przyznano dodatkowe środki zostanie przekazana Państwu przed podpisaniem umowy finansowej. - przygotowanie kulturowe (udział w spotkaniu wprowadzającym w kraju goszczącym Induction Meeting). Prosimy kaŝdego asystenta Comeniusa o zawnioskowanie o dodatkowe środki na przygotowanie kulturowe. KaŜdemu asystentowi zostanie przyznane 200 Euro na udział w Induction Meeting. 7. Asystenturę Comeniusa w kraju lub na terenach zamorskich lub skrajnie peryferyjnych regionach UE. Wykaz tych regionów znajduje się w Przewodniku dla Wnioskodawców, w części I:Przepisy ogólne, str.9:

5 Jeśli będzie Pan/Pani odbywał(a) Asystenturę na w/w terenach prosimy o uzupełnienie danych dot. podróŝy wraz z wnioskowaną kwotą dofinansowania na ten cel. 8. Specjalne potrzeby JeŜeli ma Pan/Pani specjalne potrzeby (zostały one zdefiniowane w "Przewodniku programu 'Uczenie się przez całe Ŝycie' na rok 2011", część I, rozdział 4.C. dostępnym na stronie internetowej: prosimy o wypełnienie w/w pola. ad. e) Ochrona Danych W zakładce Ochrona Danych nie ma rubryk do wypełnienia. Znajduje się tam jedynie informacja na temat ochrony danych osobowych. 5. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych rubryk, naleŝy kliknąć pole Wyślij dokument. 6. Potwierdź opcję wysyłania dokumentu klikając na pole Tak, wyślij dokument - formularz zostanie przesłany on-line. 7. Kliknij na Drukuj w celu wydrukowania dokumentu. Wydrukowany formularz z napisem SZKIC nie będzie akceptowany przez Narodową Agencję!!! Podpisz czytelnie papierowy egzemplarz formularza, a następnie wyślij wraz z kserokopią dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem do dnia 17 czerwca br.(napis zgodne z oryginałem, data oraz Pana/Pani czytelny podpis na kserokopii dowodu osobistego są wymagane) na adres FRSE: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius Asystentura Comeniusa Ul. Mokotowska 43, Warszawa

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Instrukcje składania dokumentów w systemie on-line FRSE Wniosek o dofinansowanie organizacji

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA

DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA Załącznik 2A Instrukcja dla pracowników Urzędów Pocztowych w zakresie obsługi rachunków Pocztowych Kont część 3. DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS, SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2011 » K O B i Z E «2 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Spis treści 1 Wymagania systemowe o 1.1 Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Dla Praktyk Pielęgniarskich i Położniczych Warszawa, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2010 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eform) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis treści

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA KARTA ZMIAN NR: FSS/2013/IIC/W/XXXX/KZ/XXXX WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY I. DANE BENEFICJENTA Numer umowy: Nazwa instytucji Beneficjenta: Tytuł projektu: Prawny przedstawiciel/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2013 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA. w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA. w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści WSTĘP... 3 I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Bank państwowy założony w 1924 roku Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego www.bgk.com.pl Strona 1 z 36 Wersja

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania COMENIUS Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa System Ubezpieczeń Grupowych Najczęściej zadawane pytania Niniejszy dokument został opracowany przez MSH INTERNATIONAL, instytucję zajmującą się kwestiami

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW 2007-2013. Październik 2013r.

Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW 2007-2013. Październik 2013r. Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe projekty objęty PROW 2007-2013 Październik 2013r. Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Franklin TempleTon investment FUnDS Formularz zleceń

Franklin TempleTon investment FUnDS Formularz zleceń Franklin Templeton INVESTMENT FUNDS Formularz zleceń Zagraniczny fundusz inwestycyjny Formularz zleceń DATA (dd/mm/rrrr) 1. Proszę wypełnić ten formularz / wniosek w całości, drukowanymi literami, czytelnym

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy

Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy Wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w Getin Noble Banku S.A. Rachunek* - prosimy wybrać właściwy Złotowy Załącznik nr Pakiet WM 0 Pakiet WM 5 Pakiet Spółdzielnia Mieszkaniowa Rachunek lokacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo