Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Spis treści 1 Wymagania systemowe o 1.1 Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla Firefox 2 Zakładanie konta o 2.1 Etap II. Rejestracja w systemie on-line Formularz rejestracyjny aktywacyjny o 2.2 Udane logowanie Wybór programu FRSE Ekran powitalny 3 Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse o 3.1 Części wniosku o 3.2 Wypełnianie wniosku o 3.3 Zapisywanie danych we wniosku o 3.4 Drukowanie/generowanie wniosku o 3.5 Pomocniczek o 3.6 Elektroniczne wysyłanie wniosku o 3.7 Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

2 Wymagania systemowe System wniosków on-line korzysta z standardu Xforms. Standard ten jest obsługiwany poprawnie jedynie w przeglądarce Mozilla Firefox (Windows Linux Mac OS X) z zainstalowanym dodatkiem Mozilla Xforms. UWAGA: NaleŜy korzystać z przeglądarki w wersji 3.0.* lub 3.6.*. Inne wersje nie są wspierane. Aplikacja jest wspierana w środowisku: Microsoft Windows Przegladarka Mozilla Firefox 3.0.* z dodatkiem Mozilla Xforms w wersji 0.8.6ff3 Przegladarka Mozilla Firefox 3.6.* z dodatkiem Mozilla Xforms w wersji Linux Przegladarka Mozilla Firefox 3.0.* z dodatkiem Mozilla Xforms w wersji 0.8.6ff3 Przegladarka Mozilla Firefox 3.6.* z dodatkiem Mozilla Xforms w wersji Mac OS X Przegladarka Mozilla Firefox 3.0.* z dodatkiem Mozilla Xforms w wersji 0.8.6ff3 Przegladarka Mozilla Firefox 3.6.* z dodatkiem Mozilla Xforms w wersji Minimalne wymagania sprzętowe: 256MB RAM Procesor Pentium III 600 MHz Monitor o rozdzielczości 1024x768 Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej Ustawienia systemowe sprawdzane są kaŝdorazowo przy próbie wejścia na stronę online.frse.org.pl. JeŜeli zostanie wykryta jakakolwiek niezgodność w ustawieniach, na ekranie pojawią się odpowiednio następujące komunikaty zatytułowane " Sprawdzanie przeglądarki ": Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER W wyświetlonym komunikacie przeczytamy jak naleŝy postępować dalej. Mamy do wyboru dwie opcje: (SPOSÓB REKMENDOWANY) Instalacja przygotowanej dla Państwa odpowiedniej wersji przeglądarki Firefox OnLine FRSE ze zintegrowaną wymaganą wtyczką Xforms. Na ekranie w opisie znajduje się link ( Firefox - OnLine FRSE ) przy pomocy którego można pobrać aplikację dla systemu Windows. lub zainstalować we własnym zakresie odpowiednią wersję przeglądarki wraz z pluginem. Przygotowana wersja aplikacji Firefox OnLine FRSE nie ingeruje w juŝ zainstalowane inne przeglądarki na Państwa komputerach.

3

4 Przeglądarka Mozilla Firefox Jeśli wejdą Państwo na stronę od razu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox wyświetlić się mogą 3 rodzaje komunikatu: System wykrył właściwą wersję przeglądarki oraz brak rozszerzenia Xforms. Należy postąpić zgdonie z instrukcją wyświetloną na ekranie. System rozpoznał przeglądarkę jako Mozilla Firefox, jednak jej wersja jest niezgodna z wymaganiami. System nie jest obsługiwany w Mozilla Firefox w wersjach innych niż 3.0.* oraz 3.6.*. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować przygotowaną przez FRSE wersję aplikacji. System wykrył właściwą konfigurację przeglądarki. PoniŜej zrzut ekranu logowania wyświetlający się w przypadku poprawnej konfiguracji przeglądarki.

5

6 W przypadku problemów ze skonfigurowaniem przeglądarki do działania Systemu Dokumentów OnLine FRSE, prosimy w pierszej kolejności o zwrócenie się o pomoc do zaprzyjaźnionego informatyka. Zakładanie konta Etap II. Rejestracja w systemie on-line Osoby po raz pierwszy odwiedzające serwis prosimy o rejestracje (stworzenie konta) za pośrednictwem linków: Zarejestruj sie teraz, Stwórz teraz konto lub Rejestracja UWAGA! Osoby, które mają załoŝone juŝ konto w systemie i nie współpracowały z FRSE jako eksperci NIE MUSZĄ zakładać nowego konta. Natomiast osoby, które posiadają status Eksperta i chcą złoŝyć wniosek o dofinansowanie, muszą zarejestrować się ponownie, tworząc zupełnie nowe konto i stosując inny adres niŝ podany dla konta Eksperta. W systemie nie jest moŝliwa zmiana statusu uŝytkownika z "Eksperta" na "Beneficjenta". Proszę zwrócić uwagę na to, Ŝe: Beneficjenci mogą na jednym koncie obsługiwać wiele swoich projektów. Formularz rejestracyjny Kolejnym krokiem jest wpisanie danych wymaganych podczas rejestracji, jak na rysunku poniŝej. Podany podczas rejestracji adres staje się loginem do systemu. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe minimalna długość hasła to 8 znaków. Dozwolone są DuŜe i małe litery oraz cyfry. Pola obowiązkowe oznaczone są "czerwoną gwiazdką".

7

8 Prosimy pamiętać o wypełnieniu drugiej części formularza Repzentant Instytucji (jeśli dotyczy)

9 aktywacyjny Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych i wysłaniu danych formularza, otrzymają Państwo aktywacyjny o treści: Witamy w internetowym systemie składania dokumentów. Aby aktywować swoje konto i zweryfikować adres , proszę wprowadzić poniŝszy adres URL do paska adresu przeglądarki Mozilla Firefox i potwierdzić klawiszem Enter: Jeśli otrzymałeś tą wiadomość przez pomyłkę, nie podejmuj Ŝadnych działań, aby anulować konto. Konto nie będzie aktywowane, a Ty nie będziesz otrzymywał dalszych wiadomości. Jeśli kliknięcie powyŝszego linku nie przynosi skutku, skopiuj adres URL i wklej go w pasku adresu w nowym oknie przeglądarki Mozilla Firefox. Gdy masz jakieś pytania dotyczące wniosków prosimy o kontakt z odpowiednim działem merytorycznym. Pozdrawiamy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, Warszawa tel.: Ta wiadomość została wysłana automatycznie. Nie odpowiadaj na ten list, poniewaŝ nie monitorujemy odpowiedzi wysłanych na ten adres. Udane logowanie

10 Wybór programu FRSE - po udanym zalogowaniu się do systemu wyświetli się ekran z listą programów FRSE do wyboru. NaleŜy wybrać COMENIUS klikając na link "Wybieram" w prawej kolumnie wybranej pozycji.

11

12 Ekran powitalny Proszę wybrać program Comenius w wybieraku w prawym, górnym rogu ekranu. Następnie proszę wybrać link Wnioski. Następnie proszę wybrać Formularz Wniosku Comenius Regio Partnerskie Projekty w wersji językowej polskiej lub angielskiej

13 Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Wniosek składa się z następujących części: Podstawowe dane Podstawowe dane o projekcie; Informacje ogólne Informacje dla wnioskodawców dotyczące wymagań odnośnie składania wniosku; kryteria oceny formalnej wniosku; Część A i B Dane teleadresowe, dane dotyczące przedstawicieli oraz informacje na temat wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu, zarówno po stronie polskiej jak i za granicą. Część C Elementy opisu projektu Część D Szczegółowy opis działań planowanych do zrealizowania w ramach projektu; opis mobilności planowanych do zrealizowania w ramach projektu; Część E Budżet projektu Załączniki Tabela z zagadnieniami tematycznymi projektu (tabela D); tabela z kwotami dofinansowania z przeznaczeniem na mobilności przyjętymi przez poszczególne Narodowe Agencje (tabela F); Deklaracja Jest to część wniosku, która nie jest widoczna w systemie. Deklaracja jest drukowana przy wydruku wniosku. Wypełnianie wniosku Wniosek wypełniamy przez wpisywanie w pola lub wybieranie pozycji z wybieraka. Jeżeli pole oznaczone jest czerwoną obwódką oznacza to, że albo nie zostało jeszcze uzupełnione, a jest polem wymaganym, albo zostało uzupełnione niepoprawnie. Przycisk Dodaj służy do dodawania nowych elementów. Przyciskiem tym posługujemy się w częściach A i B, D oraz E wniosku. Przycisk Usuń służy do usuwania elementów. Mogą się nim Państwo posłużyć m.in. w części B3 wniosku, jeżeli nie realizowali Państwo uprzednio projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.

14 Przycisk Zapisz służy do dodawania informacji. UWAGA ten przycisk nie powoduje zapisania wprowadzonych danych. Po dodaniu danych we wniosku należy (jeżeli jest taka opcja) użyć przycisku Zapisz, a następnie przycisku Zapisz jako szkic znajdującego się w lewym, górnym rogu ekranu. Zapisywanie danych we wniosku Do zapisywania danych służy przycisk Zapisz jako szkic znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu. Należy często zapisywać wprowadzone dane, żeby nie narazić się na ich utratę w przypadku awarii systemu lub przeglądarki internetowej. Dokument zapisany jako szkic znajduje się w zakładce Moje dokumenty i stąd mamy możliwość wydrukowania szkicu, skopiowania go jako nowego dokumentu, powrotu do jego edycji oraz usunięcia. W niektórych częściach wniosku znajduje się przycisk Zapisz, służący do dodawania informacji. UWAGA ten przycisk nie powoduje zapisania wprowadzonych danych. Po dodaniu danych we wniosku należy (jeżeli jest taka opcja) użyć przycisku Zapisz, a następnie przycisku Zapisz jako szkic znajdującego się w lewym, górnym rogu ekranu. Szkic jest roboczą formą dokumentu, na jego wydruku znajduje się znak wodny SZKIC. Zabieg ten zapobiega pomyleniu właściwego dokumentu z jego wersją szkicową. Drukowanie/generowanie wniosku Uzupełniany wniosek możemy zapisać na swoim komputerze. W tym celu w po zapisaniu dokumentu jako szkic lub elektronicznym złożeniu dokumentu w zakładce Moje dokumenty korzystamy z polecenia Drukuj, a następnie wybieramy opcję Zapisz. Plik będzie zapisany w formacie PDF. Nie ma możliwości wygenerowania z systemu online plików w formacie Word. Jeżeli chcemy wydrukować dokument w zakładce Moje dokumenty korzystamy z polecenia Drukuj, a następnie otwieramy dokument w formacie PDF i wybieramy opcję Drukuj. Część wniosku Deklaracja zostanie wydrukowana przy drukowaniu wniosku. Nie ma możliwości wydrukowania z systemu samej Deklaracji. Pomocniczek W niektórych punktach wniosku znajduje się znak?. Po najechaniu na niego kursorem można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące danego punktu we wniosku. Elektroniczne wysyłanie wniosku Żeby złożyć wniosek elektronicznie należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument. System zapyta nas czy na pewno chcemy wysłać dokument i jeżeli jesteśmy pewni - potwierdzamy.

15 Wysłanie dokumentu nie jest możliwe, jeżeli nie wypełniliśmy poprawnie wszystkich wymaganych pól. Pola wymagane oraz pola wymagane wypełnione nieprawidłowo są otoczone czerwoną obwódką. Jeżeli wysłanie dokumentu nie było możliwe należy prześledzić cały formularz, żeby odnaleźć pola do poprawy lub uzupełnienia. Po udanym wysłaniu dokumentu możemy wydrukować wniosek. Ten wydruk nie jest opatrzony znakiem wodnym SZIC. Jest to wersja wniosku, którą należy przesłać do Narodowej Agencji. O wymaganiach formalnych dotyczących składania papierowej wersji wniosku prosimy czytać pod adresem Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku Część C wniosku w punkcie C7, żeby zobaczyć listę tematów możliwych do wyboru należy najechać kursorem na znak? Część D wniosku - proszę zwrócić uwagę na fakt, że w tej części musimy uzupełnić dane chronologicznie -opisy działań i mobilności. Przed przystąpieniem do uzupełniania formularza elektronicznego należy przygotować się do uzupełnienia tej części wniosku. Część E wniosku w części E1 po wpisaniu odległości dzielącej siedziby organizacji partnerskich wyświetla się tabela, w którą należy wpisać deklarowaną do realizacji liczbę mobilności oraz korzystając z Załącznika odpowiednią kwotę dofinansowania. Tabele w części budżetowej wniosku zostały skonstruowane w taki sposób, że autosumują wartości wpisywane do tabel dla poszczególnych kategorii kosztów rzeczywistych projektu. Tabela zbiorcza ujmująca sumarycznie wszystkie koszty projektu również wypełniana jest automatycznie przez system. W tabeli tej nałożone są trzy reguły wynikające z zasad finansowania Partnerskich Projektów Comenius Regio, które opisane są w części E wniosku: - po pierwsze koszty umów z podwykonawcami nie mogą przekroczyć 30% wartości przyznanego dofinansowania (wartości pola Całkowita kwota dofinansowania A + max 75%B), - po drugie koszty wyposażenia nie mogą przekroczyć 10% wartości przyznanego dofinansowania (wartości pola Całkowita kwota dofinansowania A + max 75%B), - po trzecie wartość w polu Całkowita kwota dofinansowania A + max 75%B nie może przekroczyć euro.

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo