Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER"

Transkrypt

1 Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms w wersji 0.8.6ff3. Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej Ustawienia systemowe sprawdzane są kaŝdorazowo przy próbie wejścia na stronę online.frse.org.pl. JeŜeli zostanie wykryta jakakolwiek niezgodność w ustawieniach, na ekranie pojawią się odpowiednio następujące komunikaty zatytułowane "Sprawdzanie przeglądarki": Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER W wyświetlonym komunikacie przeczytamy jak naleŝy postępować dalej. Mamy do wyboru dwie opcje: (SPOSÓB REKMENDOWANY) Instalacja przygotowanej dla Państwa odpowiedniej wersję przeglądarki Firefox OnLine FRSE ze zintegrowaną wymaganą wtyczką Xforms. Na ekranie w opisie znajduje się link (Firefox - OnLine FRSE) przy pomocy którego moŝna pobrać aplikację dla systemu Windows. lub zainstalować we własnym zakresie odpowiednią wersję przeglądarki wraz z pluginem. Przygotowana wersja aplikacji Firefox OnLine FRSE nie ingeruje w juŝ zainstalowane inne przeglądarki na Państwa komputerach.

2

3 Przeglądarka Mozilla Firefox Jeśli wejdą Państwo na stronę od razu poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox wyświetlić się mogą 3 rodzaje komunikatu: System wykrył właściwą wersję przeglądarki oraz brak rozszerzenia Xforms. NaleŜy postąpić zgdonie z instrukcją wyświetloną na ekranie. System rozpoznał przeglądarkę jako Mozilla Firefox, jednak jej wersja jest niezgodna z wymaganiami. System nie jest obsługiwany w Mozilla Firefox w wersjach 3.5.* i nowszych. Aby rozwiązać ten problem, naleŝy zainstalować przygotowaną przez FRSE wersję aplikacji. System wykrył właściwą konfigurację przeglądarki. PoniŜej zrzut ekranu logowania wyświetlający się w przypadku poprawnej konfiguracji przeglądarki.

4

5 W przypadku problemów ze skonfigurowaniem przeglądarki do działania Systemu Dokumentów OnLine FRSE, prosimy w pierwszej kolejności o zwrócenie się o pomoc do zaprzyjaźnionego informatyka. Zakładanie konta Etap II. Rejestracja w systemie on-line Osoby po raz pierwszy odwiedzające serwis prosimy o rejestracje (stworzenie konta) za pośrednictwem linków: Zarejestruj sie teraz, Stwórz teraz konto lub Rejestracja

6

7 UWAGA! Osoby, które mają załoŝone juŝ konto w systemie i nie współpracowały z FRSE jako eksperci NIE MUSZĄ zakładać nowego konta. Natomiast osoby, które posiadają status Eksperta i chcą złoŝyć wniosek o dofinansowanie, muszą zarejestrować się ponownie, tworząc zupełnie nowe konto i stosując inny adres niŝ podany dla konta Eksperta. W systemie nie jest moŝliwa zmiana statusu uŝytkownika z "Eksperta" na "Beneficjenta". Proszę zwrócić uwagę na fakt, Ŝe: Beneficjenci mogą na jednym koncie obsługiwać wiele swoich projektów. Formularz rejestracyjny Kolejnym krokiem jest wpisanie danych wymaganych podczas rejestracji, jak na rysunku poniŝej. Podany podczas rejestracji adres staje się loginem do systemu. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe minimalna długość hasła to 8 znaków. Dozwolone są DuŜe i małe litery oraz cyfry. Pola obowiązkowe oznaczone są "czerwoną gwiazdką". Prosimy pamiętać o wypełnieniu drugiej części formularza Reprezentant Instytucji (jeśli dotyczy)

8

9

10 aktywacyjny Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych i wysłaniu danych formularza, otrzymają Państwo aktywacyjny o treści: Witamy w internetowym systemie składania dokumentów. Aby aktywować swoje konto i zweryfikować adres , proszę wprowadzić poniŝszy adres URL do paska adresu przeglądarki Mozilla Firefox i potwierdzić klawiszem Enter: Jeśli otrzymałeś tą wiadomość przez pomyłkę, nie podejmuj Ŝadnych działań, aby anulować konto. Konto nie będzie aktywowane, a Ty nie będziesz otrzymywał dalszych wiadomości. Jeśli kliknięcie powyŝszego linku nie przynosi skutku, skopiuj adres URL i wklej go w pasku adresu w nowym oknie przeglądarki Mozilla Firefox. Gdy masz jakieś pytania dotyczące wniosków prosimy o kontakt z odpowiednim działem merytorycznym. Pozdrawiamy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, Warszawa tel.: Ta wiamośość została wysłana automatycznie. Nie odpowiadaj na ten list, poniewaŝ nie monitorujemy odpowiedzi wysłanych na ten adres. Udane logowanie Wybór programu FRSE

11 Po udanym zalogowaniu się do systemu wyświetli się ekran z listą programów FRSE do wyboru. NaleŜy wybrać nas interesujący klikając na link "Wybieram" w prawej kolumnie wybranej pozycji.

12

13 Ekran powitalny Proszę wybrać program Comenius w wybieraku w prawym, górnym rogu ekranu. Następnie proszę wybrać link Wnioski. Następnie proszę wybrać Formularz Wniosku 2012 Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa, w wersji językowej polskiej lub angielskiej

14

15 Instrukcja wypełniania wniosku akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w systemie online.frse Wniosek składa się z następujących części: Sekcja 1 Wybór języka komunikacji projektu; Sekcja 2 Informacje dla wnioskodawców dotyczące wymagań odnośnie składania wniosku; kryteria oceny formalnej wniosku. Sekcja 3 Dane teleadresowe, dane dotyczące przedstawicieli oraz informacje na temat szkoły wysyłającej. Sekcja 4 Dane teleadresowe, dane dotyczące przedstawicieli oraz informacje na temat szkoły/szkół przyjmującej/przyjmujących. Sekcja 5 Merytoryczny opis projektu z perspektywy szkoły wysyłającej opis wyjazdów uczniów. Sekcja 6 Merytoryczny opis projektu z perspektywy szkoły wysyłającej wdrożenie i realizacja projektu. Sekcja 7 Merytoryczny opis projektu z perspektywy szkoły przyjmującej/szkół przyjmujących rodziny goszczące, wsparcie i bezpieczeństwo ucznia, wsparcie dla mentora. Sekcja 8 Informacje o uczniach przyjeżdżających do szkoły przyjmującej. Sekcja 9 Budżet projektu ta część wniosku nie jest wypełniana na etapie składania wniosku. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany do realizacji Narodowa Agencja zwróci się do Państwa z prośbą o uzupełnienie budżetu projektu. Wypełnianie wniosku Wniosek wypełniamy przez wpisywanie w pola lub wybieranie pozycji z wybieraka. Jeżeli pole oznaczone jest czerwoną obwódką oznacza to, że albo nie zostało jeszcze uzupełnione, a jest polem wymaganym, albo zostało uzupełnione niepoprawnie. Przycisk Dodaj służy do dodawania nowych elementów. Przycisk Usuń służy do usuwania elementów.

16 Przycisk Zapisz służy do dodawania informacji. UWAGA ten przycisk nie powoduje zapisania wprowadzonych danych. Po dodaniu danych we wniosku należy (jeżeli jest taka opcja) użyć przycisku Zapisz, a następnie przycisku Zapisz jako szkic znajdującego się w lewym, górnym rogu ekranu. Zapisywanie danych we wniosku Do zapisywania danych służy przycisk Zapisz jako szkic znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu. Należy często zapisywać wprowadzone dane, żeby nie narazić się na ich utratę w przypadku awarii systemu lub przeglądarki internetowej. Dokument zapisany jako szkic znajduje się w zakładce Moje dokumenty i stąd mamy możliwość wydrukowania szkicu, skopiowania go jako nowego dokumentu, powrotu do jego edycji oraz usunięcia. W niektórych częściach wniosku znajduje się przycisk Zapisz, służący do dodawania informacji. UWAGA ten przycisk nie powoduje zapisania wprowadzonych danych. Po dodaniu danych we wniosku należy (jeżeli jest taka opcja) użyć przycisku Zapisz, a następnie przycisku Zapisz jako szkic znajdującego się w lewym, górnym rogu ekranu. Szkic jest roboczą formą dokumentu, na jego wydruku znajduje się znak wodny SZKIC. Zabieg ten zapobiega pomyleniu właściwego dokumentu z jego wersją szkicową. Drukowanie/generowanie wniosku Uzupełniany wniosek możemy zapisać na swoim komputerze. W tym celu po zapisaniu dokumentu jako szkic lub elektronicznym złożeniu dokumentu w zakładce Moje dokumenty korzystamy z polecenia Drukuj, a następnie wybieramy opcję Zapisz. Plik będzie zapisany w formacie PDF. Nie ma możliwości wygenerowania z systemu online plików w formacie Word. Jeżeli chcemy wydrukować dokument, w zakładce Moje dokumenty korzystamy z polecenia Drukuj, a następnie otwieramy dokument w formacie PDF i wybieramy opcję Drukuj. Elektroniczne wysyłanie wniosku Żeby złożyć wniosek elektronicznie należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument. System zapyta nas czy na pewno chcemy wysłać dokument i jeżeli jesteśmy pewni - potwierdzamy. Wysłanie dokumentu nie jest możliwe, jeżeli nie wypełniliśmy poprawnie wszystkich wymaganych pól. Pola wymagane oraz pola wymagane wypełnione nieprawidłowo są otoczone czerwoną obwódką. Jeżeli wysłanie dokumentu nie było możliwe należy prześledzić cały formularz, żeby odnaleźć pola do poprawy lub uzupełnienia.

17 Po udanym złożeniu dokumentu możemy wydrukować wniosek. Ten wydruk nie jest opatrzony znakiem wodnym SZIC. Jest to wersja wniosku, którą należy przesłać do Narodowej Agencji. O wymaganiach formalnych dotyczących składania papierowej wersji wniosku prosimy czytać pod adresem

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse

Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Instrukcja wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio w programie Comenius w systemie online.frse Spis treści 1 Wymagania systemowe o 1.1 Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu

Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu Wszyscy studenci i pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego mogą korzystać ze specjalnych, wykupionych przez Bibliotekę ALK, baz danych zawierających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo