W NUMERZE TEMAT WYDANIA PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZY- KIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID FATCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE TEMAT WYDANIA PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZY- KIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID FATCA"

Transkrypt

1 NEWSLETTER NO.6 / LUTY TEMAT WYDANIA PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZY- KIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID W NUMERZE FATCA str.3 PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM str.6 PROTOKÓŁ ISDA DODD-FRANK AIFMD USŁUGI MAKLERSKIE RAPORTOWANIE EMIR REASEKURACJA - KONSULTACJE ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO EIOPA - DOBRE PRAKTYKI WDROŻENIE PAKIETU CRR/CRD IV str.9 str.11 str.13 str.15 str.17 str.19 str.21 str.24 1

2 Drodzy Członkowie SCP, Z początkiem Roku 2014, oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer Newslettera Stowarzyszenia Compliance Polska. Często z Nowym Rokiem, wyznaczamy sobie nowe cele, oraz postanowienia. Redakcja postanowiła jednak uprzedzić fakty. Już w poprzednim roku za cel postanowiliśmy wyznaczyć sobie zmianę wyglądu Newslettera. Dlatego też, oprócz kontynuowania tradycji zamieszczania ciekawych artykułów, przedstawiamy Wam Newsletter w zupełnie nowej odsłonie. Wyrażamy nadzieję, że Wam się spodoba. Wszelkie propozycje możecie przesyłać na adres lub podzielić się nimi na forum SCP, które utworzyliśmy pod adresem Redakcja Jarosław Nowacki, członek zarządu SCP Maciej Hajewski, członek SCP Justyna Muryn, członek SCP 2

3 FATCA FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) to amerykański akt prawny, uchwalony w USA w 2010 roku, którego celem jest ściganie przez amerykańskie władze podatkowe (Internal Revenue Service - IRS) podatników amerykańskich (tzw. US Person), którzy nie deklarują w zeznaniach podatkowych dochodów uzyskanych poza granicami USA. 01autor: Justyna Muryn, członek SCP 3

4 FATCA FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) TO AMERYKAŃSKI AKT PRAWNY, UCHWALONY W USA W 2010 ROKU, KTÓREGO CELEM JEST ŚCIGANIE PRZEZ AMERYKAŃSKIE WŁADZE PODATKOWE (INTERNAL REVENUE SERVICE - IRS) Druga połowa roku 2013 upłynęła pod kątem modyfikacji wprowadzonych przez IRS dla potrzeb wdrożenia FATCA. Została odpowiednio zmieniona dokumentacja tj. formularz tj. IRS W9 oraz W-8.We wrześniu wprowadzone zostały zmiany do samego aktu prawnego FATCA tak, by doprecyzować pewne użyte w nim pojęcia oraz skoordynować akt prawny z już obowiązującymi. Zmiany te weszły w życie 10 września 2013.Wśród pojęć, które zostały doprecyzowane znajduje się, między innymi, definicja oddziału FFI (Foreign Financial Institution), tzw. sponsoring relationship. Zmiany dotyczą również wymogów związanych z gromadzeniem dokumentacji (W-8, W-9 oraz dokumentacji posiłkującej formularz). Modyfikacja dodatkowo wprowadza brak obowiązku odświeżania tych dokumentów, co nie było do końca jasne na gruncie poprzedniej interpretacji przepisów FATCA. Powyższe zmiany w konsekwencji wymusiły również na działach zgodności przeglądu już istniejącego compliance planu, w celu dokonania ewentualnych zmian wskutek nowej interpretacji pojęć. Rok 2014 będzie zdecydowanie rokiem istotnym ze względu na przedmiotową regulację. W 2014 wchodzą pierwsze obowiązki wynikające z powyższej regulacji. Już od rozpocznie się weryfikacja pod kątem FATCA w ramach KYC nowych klientów banku, na etapie tzw. Onboardingu oraz pierwszy pobór podatku u źródła. W ramach czynności KYC, analitycy obowiązani będą określić status FATCA klientów poprzez uzyskanie od nich stosownego potwierdzenia oraz dokumentacji (np. 8-WBEN itd.) Powyższe obowiązki w stosunku zaś do już istniejących klientów 4

5 FATCA indywidualnych z wysokimi obrotami na rachunku (HVA- High Value Accounts), niskimi obrotami (z uwzględnieniem zasady de minimis) oraz w stosunku do podmiotów korporacyjnych obowiązywać zaczną rok później, tj. od Obowiązki związane z raportowaniem uprzednio zgromadzonych danych klientów (do lokalnego organu podatkowego lub bezpośrednio do IRS w zależności od modelu umowy, jaki dane państwo podpisało) będą wchodzić stopniowo, tj. od 2015, a zakończą się dopiero w 2017 roku. Wśród państw, które podpisały model 1 IGA (raportowanie do IRS za pośrednictwem krajowego organu) znajdują się: Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Meksyk, Norwegia, Hiszpania, Wielka Brytania, Cayman Islands. Model 2 IGA (raportowanie bezpośrednio do IRS) zaś podpisały Szwajcaria i Japonia. W październiku IGA negocjację rozpoczęły następujące państwa: Singapur, Włochy, Malta. W fazie zaawansowanej negocjacji znajduje się Luksemburg. Polska do tej pory nie podpisała modelu umowy, za którym się opowiedziała (model 1 IGA). Ciągle trwają negocjacje w tej sprawie, szczególnie w zakresie wyłączeń pewnych podmiotów z obowiązków nałożonych przez FATCA. Równocześnie trwają prace nad zmianą przepisów krajowych (zakończenie procesu legislacyjnego przewiduje się na połowę 2014), by wdrożenie FATCA i raportowanie zgodne było z krajowymi przepisami. Wdrażanie obowiązków FATCA będzie stopniowe i trwać będzie do 2017roku. Jest to kosztowna implementacja, która wymaga przebudowy systemów bankowych, zatrudnienia wyszkolonego personelu, wdrożenia procedur i kontroli ich przestrzegania oraz reorganizacji pracy Back-office. 5

6 PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID Ryzyko braku zgodności jest ryzykiem z gatunku trudnomierzalnych, klasyfikowane obok ryzyka prawnego albo ryzyka reputacyjnego jako tzw. Inne. 02 autor: Grzegorz Włodarczyk, SCP 6

7 PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID KONKRETNE PARAMETRY, KTÓRE BADANE SĄ W RAMACH KOMPLEKSOWEJ OCENY RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI W KONTEKŚCIE MIFID TO KWESTIA INDYWIDUALNA Poniżej przedstawiam krótką i prostą metodykę zarządzania ryzykiem braku zgodności w zakresie MiFID. Jak wiemy wszyscy ryzyko braku zgodności jest ryzykiem z gatunku trudnomierzalnych, klasyfikowane obok ryzyka prawnego albo ryzyka reputacyjnego jako tzw. Inne. Jako współczynniki właściwego zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID, w którym przesłanką naczelną będzie najlepiej pojęty interes klienta proponuję: Oczywiście, już na wstępie zaznaczę, że konkretne parametry, które badane są w ramach kompleksowej oceny ryzyka braku zgodności w kontekście MiFID to kwestia indywidualna, może być ich więcej, mniej, w zależności od rodzajów działalności świadczonych przez dany bank. Podobnie z określaniem parametrów danego współczynnika należy dostosować je do swojego apetytu na ryzyko oraz określić na podstawie analizy danych historycznych. 7

8 PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID Gdzie: Rzecz jasna Kategoria nr 1 nie wymaga w zasadzie podjęcia działań naprawczych. Kategoria nr 2 wymaga podjęcia niewielkich działań naprawczych, doprecyzowania kilku kwestii etc., Kategoria nr 3 wymaga szybkich działań naprawczych, gdyż prawdopodobnie usługi inwestycyjne są świadczone w sposób nieodpowiedni, niezgodny z MiFID. Natomiast Kategoria nr 4 wymaga zapewne natychmiastowych działań naprawczych, najpewniej o charakterze systemowym, a usługi na podstawie MiFID są świadczone w sposób niezgody z MiFID. Propozycje określania parametrów przedstawiam w rozkładzie obok (choć oczywiście jak wspominałem na wstępie powinniśmy je dostosować do swojego apetytu na ryzyko etc.). Dodatkowo tego typu parametry mogą zostać dostosowane do konkretnego okresu (miesiąc, kwartał etc.) ja opracowałem je z założeniem raportu rocznego, choć oczywiście monitorowane powinny być na bieżąco. Warto wskazać, że dobrą praktyką jest, aby tego typu badania zostały sformalizowane w procedurze zarządzania ryzykiem braku zgodności. 8

9 PROTOKÓŁ ISDA DODD-FRANK ISDA od 1998 roku publikuje tzw. Protokoły, których zadaniem jest umożliwienie stronom dokonania zmian w zawartych już porozumieniach, w celu dostosowania ich do nowych wymogów prawnych bez konieczności przystępowania przez uczestników rynku finansowego do długotrwałych negocjacji w celu dokonania przedmiotowych zmian. 03autor: Justyna Muryn, członek SCP 9

10 PROTOKÓŁ ISDA DODD-FRANK ISDA od 1998 roku publikuje tzw. Protokoły, których zadaniem jest umożliwienie stronom dokonania zmian w zawartych już porozumieniach, w celu dostosowania ich do nowych wymogów prawnych bez konieczności przystępowania przez uczestników rynku finansowego do długotrwałych negocjacji w celu dokonania przedmiotowych zmian. Obecnie otwartych jest kilka protokołów takich jak ISDA 2013 EMIR Portfolio Reconciliation, Dispute Resolution and Disclosure Protocol, czy ten wynikający z wejścia w życie amerykańskiej regulacji Dodd-Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ( Dodd-Frank ). W ostatnim przypadku ISDA, publikując przedmiotowy Protokół dnia 22 marca 2013, wyszła z inicjatywą mająca ułatwić uczestnikom rynków finansowych wdrożenie obowiązków zawartych w rozdziale VII Dodd- -Frank. Protokół nosi nazwę The ISDA March 2013 Dodd-Frank Protocol (zwany też DF Protocol 2.0), do którego uczestnicy mogą przystępować przez cały czas, jako że ISDA nie wyznaczyła żadnych ram czasowych na przystępowanie. Protokół 2.0 zawiera szereg zmian, które modyfikują już istniejące między uczestnikami rynku finansowego umowy ramowe (tj. ISDA Master Agreement) jak również umożliwia przystąpienie do nowych w taki sposób, by umożliwić im zgodność z zasadami CFTC (Commodity Futures Trading Commission), odzwierciedlającymi wymogi ustawy Dodd-Frank. Dlatego też główne trzy cele Protokołu to umożliwienie stronom: (i) dokonania zmian w już zawartych umowach, na podstawie których strony mogą dokonywać transakcji na SWAP (ISDA Master Agreement); (ii) zawarcia dalszych porozumień w celu doprowadzenia do zgodności z wymogami Dodd-Frank; (iii) po trzecie, funkcją Protokołu jest również wprowadzenie pewnych wymogów związanych z kwestią np. reprezentacji. W przypadku innych ISDA protokołów, samo przystąpienie do nich w drodze tzw. Adherence letter wystarczyło do zapewnienia zgodności z daną regulacją, w tym przypadku Protokół zawiera dodatkowe dwustronne wymagania, które muszą być spełnione przez podmioty do niego przystępujące. Każdy bowiem przystępujący jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza, który jest niezbędny do tego, by Protokół stał się dla niego wiążący. Protokół daje możliwość uczestnikom przystąpienia również do 2002 ISDA Master Agreement określającego warunki przeprowadzania transakcji SWAP w sytuacji, gdy nie są one objęte porozumieniem już istniejącym między stronami. Protokół składa się z czterech części: tzw. Adherence letter, który umożliwia przystąpienie do porozumienia, tzw. Protocol Agreement, kwestionariusza oraz tzw. DF supplement, który podzielony jest na dalsze 4 części zawierające: definicje, część zawierającą zasady CFTC, wzorcowe porozumienia dotyczące wyceny oraz sposobu rozwiązywania sporów oraz te określające zasady dokonywania rozliczeń portfela. Jednorazowy koszt przystąpienia do protokołu wynosi 500 USD. 10

11 AIFMD Wskutek przyjęcia przez Luksemburg, 12 lipca 2013r., prawa transponującego dyrektywę AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive), luksemburski regulator CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) opublikował praktyczne wytyczne dotyczące rejestracji i uzyskania zezwolenia jako AIFM (Alternative Investment Fund Managers). 04autor: Justyna Muryn, członek SCP 11

12 AIFMD W STYCZNIU 2014 ROKU CSSF DOKONAŁ DODATKOWEGO PRZEGLĄDU SWOICH WYTYCZNYCH Z LIPCA 2013 ROKU DOPRECYZOWUJĄC PEWNE KWESTIE ZWIĄZANE MIĘDZY INNYMI Z: DETERMINACJĄ STATUSU AIFM W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PRAWNEJ PODMIOTU, PASZPORTEM AIFMD Wskutek przyjęcia przez Luksemburg, 12 lipca 2013r., prawa transponującego dyrektywę AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive), luksemburski regulator CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) opublikował praktyczne wytyczne dotyczące rejestracji i uzyskania zezwolenia jako AIFM (Alternative Investment Fund Managers). Na ich podstawie podmioty chcące uzyskać status AIFM powinny przedłożyć CSSF kompleksowy kwestionariusz w postaci tabeli z pytaniami oraz załącznikami (umowy z bankiem depozytariuszem, polityki i procedury wymagane przez ustawę, sprawozdanie finansowe, procedura zarządzania ryzykiem itd.), które mają na celu wykazanie zgodności z wymogami ustawy. Dokumenty powinny być przedłożone CSSF nie później niż do 01 kwietnia 2014r. Jest to również okres, w którym podmioty składające dokumenty rejestracyjne powinny wdrożyć obowiązki ustawowe oraz zrobić przegląd polityk/procedur (polityka wynagradzania, zapobiegania konfliktom interesów, procedura monitorowania transakcji osobistych itd.) pod kątem zgodności z wymogami ustawy. W październiku ESMA zaś, w celu efektywnego monitorowania ryzyka, opublikowała wytyczne i rekomendacje dotyczące raportowania w związku z AIFMD. Wytyczne dotyczą między innymi daty rozpoczęcia raportingu, kwestii wykorzystania LEI (Legal Entity Identifier), obliczania całkowitego obrotu itd. W styczniu 2014 roku CSSF dokonał dodatkowego przeglądu swoich wytycznych z lipca 2013 roku doprecyzowując pewne kwestie związane między innymi z: determinacją statusu AIFM w zależności od formy prawnej podmiotu, paszportem AIFMD. CSSF wcielił również wytyczne ESMA dotyczące raportingu, w następstwie czego opublikował, w styczniu 2014r., okólnik 14/581 ustalający zasady i wytyczne techniczne związane z raportowaniem. CSSF również wyznaczył termin składania dokumentów rejestracyjnych podając, wyżej wspomniany, nieprzekraczalny termin na 1 kwietnia 2014r. 12

13 USŁUGI MAKLERSKIE MACIEJ KURZAJEWSKI Usługi maklerskie Macieja Kurzajewskiego to książka, co do której autor niniejszej recenzji ma pewność, że będzie przydatna w codziennej pracy każdego Compliance Officer a pracującego instytucji finansowej działającej na rynku kapitałowym 05autor: Jarosław Nowacki, członek Zarządu SCP 13

14 USŁUGI MAKLERSKIE Po raz pierwszy na łamach naszego Newslettera przedstawiamy recenzję książki, mając przy tym nadzieję, że tego typu publikacje coraz częściej pojawiać się będą na rynku polskim. Usługi maklerskie Macieja Kurzajewskiego to książka, co do której autor niniejszej recenzji ma pewność, że będzie przydatna w codziennej pracy każdego Compliance Officer a pracującego instytucji finansowej działającej na rynku kapitałowym. Maciej Kurzajewski od wielu lat związany jest z Komisją Nadzoru Finansowego - obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (DRK). Mając tak bogate doświadczenie i od strony nadzoru finansowego znając problematykę rynku, jest niekwestionowanym autorytetem z zakresu funkcjonowania i obowiązków regulacyjnych domów maklerskich, zwłaszcza tych wzbudzających kontrowersje i wynikających z nie zawsze poprawnie zaimplementowanych rozwiązań unijnych. Chociaż sam autor książki wskazuje, że poglądy w niej wyrażone są wyłącznie jego własnymi, a nie instytucji, w której pracuje, to jednak oczywistym jest, że reprezentują one w dużej mierze ugruntowane stanowiska polskiego nadzoru finansowego z zakresu rynku kapitałowego. Część poglądów zaprezentowanych w książce niejedna instytucja mogła również na przestrzeni ostatnich lat odnaleźć w oficjalnych pismach kierowanych do instytucji działających na rynku kapitałowym przez KNF. W pewnej więc mierze książkę można uznać jako przewodnik po świecie usług maklerskich wynikającym z ustawy o obrocie i szerzej, z dyrektywy MIFID i pozostałych najważniejszych regulacji unijnych. Dodatkowo, bardzo cieszy fakt, że brak tutaj tak niestety często zdarzających się długich i teoretycznych rozważań prawniczych, które nieprzydatne są z praktycznego punktu widzenia i na ogół nie dają praktycznie żadnej przydatnej odpowiedzi na pytania, które musi zadawać sobie Compliance Officer pracujący w polskim domu maklerskim. Autor skupił się na tematach, które są najistotniejsze z puntu widzenia funkcjonowania domu maklerskiego, jednocześnie przedstawiając je w bardzo przystępny sposób. Omówione zostały: rodzaje i charakterystyka podmiotów uprawnionych do świadczenia usług maklerskich, zasady promowania i reklamowania usług maklerskich, rodzaje i zakres informacji przekazywanych inwestorowi przed zawarciem umowy. kwestie oceny odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego, klasyfikacja klientów zgodnie z dyrektywą MIFID, problematyka zachęt, konfliktu interesów, rodzaje działalności maklerskiej, outsourcing oraz agent firmy inwestycyjnej Przedmiotowa publikacja to moim zdaniem pozycja obowiązkowa w bibliotece każdego Compliance Officer a pracującego w instytucji finansowej działającej na rynku kapitałowym. 14

15 12 LUTY DATA POCZĄTKOWA RAPORTOWANIA NA PODSTAWIE EMIR W rzeczywistości rynku polskiego, modele dostosowania do obowiązków wynikających z EMIR podzieliły się wyraźnie na te zastosowane przez firmy inwestycyjne działające na rynku regulowanym oraz te, które wdrażają firmy inwestycyjne działające głównie na rynku OTC. 06autor: Jarosław Nowacki, członek Zarządu SCP 15

16 RAPORTOWANIE EMIR FIRMY INWESTYCYJNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RYN- KU DERYWATÓW GIEŁDOWYCH (TZW. ETD EXCHANGE TRADED DERIVATIVES) W DUŻEJ MIERZE OPIERAĆ SIĘ BĘDĄ NA MODELU DELEGOWANIA RAPORTOWANIA NA INSTYTUCJĘ ROZLICZAJĄCĄ KDPW_CCP 12 lutego 2014 roku instytucje objęte zakresem rozporządzenia EMIR rozpoczęły raportowanie transakcji na instrumentach pochodnych giełdowych oraz zawieranych na OTC. W rzeczywistości rynku polskiego, modele dostosowania do rozporządzenia EMIR podzieliły się wyraźnie na te zastosowane przez firmy inwestycyjne działające na rynku regulowanym oraz te, które wdrażają firmy inwestycyjne działające głównie na rynku OTC. I tak firmy inwestycyjne świadczące usługi na rynku derywatów giełdowych (tzw. ETD Exchange Traded Derivatives) w dużej mierze opierać się będą na modelu delegowania raportowania na instytucję rozliczającą KDPW_CCP. W modelu tym członek rozliczający (dom maklerski) delegować będzie raportowanie kontraktów pochodnych z rynku giełdowego na KDPW_CCP, które to przekazywać będzie raporty bezpośrednio do działającego od miesiąca repozytorium KDPW_TR. Dodatkowo, KDPW_CCP umożliwia również delegowanie raportowania przez samego Klienta domu maklerskiego, który, o ile jest przedsiębiorcą, również objęty jest obowiązkiem raportowania. W ten sposób KDPW_CCP umożliwia przejęcie całości obowiązków spoczywających na domach maklerskich uczestnikach rozliczających oraz ich Klientach i bezpośrednie przekazywanie raportów do KDPW_TR. 16

17 RAPORTOWANIE EMIR Inne podejście przyjąć musiały instytucje działające głównie na rynku OTC. Tutaj brak jest bowiem instytucji rozliczającej, która tak jak KDPW_CCP mogłaby przejąć obowiązek raportowania mając jednocześnie automatyczny dostęp do wszystkich transakcji, które obowiązkiem raportowania są objęte. Można przyjąć, że poza rynkiem giełdowych derywatów popularniejszy siłą rzeczy musi być model bezpośredniego raportowania do repozytorium transakcji. W realiach polskich najprawdopodobniej większość tego typu instytucji raportować będzie, przynajmniej w początkowym okresie, do KDPW_TR. Obecne koszty uczestnictwa w dowolnych europejskich repozytoriach transakcji sprawiają, że uczestnictwo w nich pojedynczych podmiotów będących przedsiębiorcami jest mało prawdopodobne. W tej sytuacji wydaje się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest korzystanie z usług firm inwestycyjnych, które same są członkami repozytoriów i które oferują Klientom możliwość delegowania raportowania. Podobnie jak to jest w przypadku delegowania raportowania na CCP, pozwoli to uniknąć kosztowego uczestnictwa bezpośredniego w repozytorium i implementacji drogich rozwiązań pozwalających na przekazywanie raportów z transakcji. Z uwagi na brak gotowych rozwiązań w tym zakresie, założyć można że wszystkie instytucje objęte obowiązkiem raportowania i aktywne na rynku OTC samodzielnie lub z pomocą firm informatycznych wprowadzające odpowiednie rozwiązania pozwalające raportować. Największą niewiadomą w zakresie raportowania jest to, jak z obowiązku tego wywiążą się przedsiębiorcy korzystający z usług brokerów świadczących usługi na rynku instrumentów pochodnych, którzy jednocześnie nie oferują tymże Klientom możliwości delegowania raportowania. 17

18 KONSULTACJE PUBLICZNE DOTYCZĄCE DO- BRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REASEKURACJI BIERNEJ/RETROCESJI Do 10 lutego 2014r. trwają konsultacje publiczne w sprawie dobrych praktyk w zakresie reasekuracji biernej/retrocesji. KNF przedstawił w tym zakresie projekt wytycznych, które stanowią ramy dla poprawnej identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania ryzyk związanych z reasekuracją. 07autor: Jarosław Nowacki, członek Zarządu SCP 18

19 KONSULTACJE PUBLICZNE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REASEKURACJI BIERNEJ/RETROCESJI PROJEKT POWSTAŁ NA KANWIE KONTROLI KNF W TOKU KTÓRYCH UJAWNIONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTĘ- POWANIU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI, STWIERDZAJĄC M.IN. NIEWYSTARCZAJĄCE UREGULO- WANIE, KONTROLOWANIE I ZARZĄDZANIE OBSZAREM REASEKURACJI W ŚWIETLE ISTNIEJĄCYCH RYZYKA. Do 10 lutego 2014r. trwały konsultacje publiczne w sprawie dobrych praktyk w zakresie reasekuracji biernej/retrocesji. KNF przedstawił w tym zakresie projekt wytycznych, które stanowią ramy dla poprawnej identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania ryzyk związanych z reasekuracją. Projekt powstał na kanwie kontroli KNF w toku których ujawniono nieprawidłowości w postępowaniu zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, stwierdzając m.in. niewystarczające uregulowanie, kontrolowanie i zarządzanie obszarem reasekuracji w zakładach ubezpieczeń/reasekuracji w świetle istniejących ryzyka. KNF zidentyfikował również przypadki niewłaściwego stosowania reasekuracji lub braku jej stosowania mimo obejmowania przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji ochroną ubezpieczeniową istotnych ryzyk. Według KNF, wytyczne będą zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrażanie dobrych praktyk w ramach wszystkich procesów związanych z reasekuracją. Projekt wytycznych obejmuje standardy w zakresie zasad ogólnych, systemu zarządzania ryzykiem związanego z reasekuracją bierną, obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej, procedur wewnętrznych, programu reasekuracyjnego, bieżącego zarządzania ryzykiem, reasekuracji finansowej, systemu kontroli wewnętrznej oraz rachunkowości i sprawozdawczości. Wytyczne powinny być stosowane w sposób proporcjonalny, przez co rozumie się różnicowanie podejścia w zależności od rodzaju, skali i złożoności ryzyk właściwych dla działalności zakładu ubezpieczeń/reasekuracji, a także od stopnia wykorzystania reasekuracji. Podobnie jak w przypadku innych wytycznych KNF, także wytyczne dotyczące reasekuracji i retrocesji będą podlegały wdrożeniu w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji i zapewne będą podlegały ocenie w ramach procesów BION. Uwagi do projektu można było przesyłać do 10 lutego 2014 r. 19

20 ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH PRZEZ KNF Dokument jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania 08 autor: Maciej Hajewski, członek SCP 20

21 ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH PRZEZ KNF W OCENIE KNF WDROŻENIE ZASAD MA ZWIĘKSZYĆ PRZEJRZYSTOŚĆ DZIAŁANIA INSTYTUCJI NADZORO- WANYCH, POPRAWIĆ SKUTECZNOŚĆ FUNKCJONO- WANIA ICH ORGANÓW ORAZ OGRANICZYĆ WYSTĘPOWANIE KONFLIKTÓW INTERESU. Do 28 lutego 2014r. trwają konsultacje prowadzone przez KNF w sprawie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF. Dokument jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Kluczowe obszary omówione w dokumencie to: organizacja i struktura organizacyjna, relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej, organ zarządzający, organ nadzorujący, polityka wynagrodzeń, informacyjna, działalność promocyjna i relacje z klientami, kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem oraz wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta. W ocenie KNF wdrożenie zasad ma zwiększyć przejrzystość działania instytucji nadzorowanych, poprawić skuteczność funkcjonowania ich organów oraz ograniczyć występowanie konfliktów interesu. KNF zakłada, że zasady mają zostać przyjęte przez instytucje nadzorowane do końca 2014 roku. Stosowanie zasada przez rynek będzie poddawane weryfikacji w ramach procesu BION oraz w toku przeprowadzanych inspekcji. Uwagi można przesyłać do 28 lutego 2014 r. na adres: gov.pl lub pocztą. 21

22 EIOPA: DOBRE PRAKTYKI DLA PORÓWNYWAREK European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) opublikowała listę dobrych praktyk dla internetowych porównywarek ubezpieczeń, zaznaczając, że rekomendacja ma na celu promowanie transparentności, prostoty i uczciwości rynku porównywarek. 09 autor: Maciej Hajewski, członek SCP 22

23 EIOPA - DOBRE PRAKTYKI GABRIEL BERNARDINO, PREZES EIOPA, PODKREŚLA, ŻE ZWIĘKSZAJĄCE SIĘ ZAINTERESOWANIE KLIENTÓW PORÓWNYWARKAMI INTERNETOWYMI JEST DOBRYM ZJAWISKIEM, PONIEWAŻ STRONY TE POMAGAJĄ ZWIĘKSZYĆ TRANSPARENTNOŚĆ I PORÓWNYWAL- NOŚĆ INFORMACJI DOSTĘPNYCH DLA KLIENTA Już we wcześniejszych artykułach podnoszono, że EIOPA bywa aktywna w swoich działaniach, lecz nie zawsze te działania bywają szczególnie komentowane. Do poniższych działań trudno się odnieść, bowiem EIOPA opublikowała listę dobrych praktyk dla internetowych porównywarek ubezpieczeń, zaznaczając, że rekomendacja ma na celu promowanie transparentności, prostoty i uczciwości rynku porównywarek, EIOPA zaleca: Główne cechy produktów, zakres ochrony i wyłączenia powinny być jasno wskazywane. Gabriel Bernardino, prezes EIOPA, podkreśla, że zwiększające się zainteresowanie klientów porównywarkami internetowymi jest dobrym zjawiskiem, ponieważ strony te pomagają zwiększyć transparentność i porównywalność informacji dostępnych dla klienta, pod warunkiem że zostaną spełnione podstawowe wymagania. Zaznacza, że EIOPA szczegółowo zbadała ten temat, a opublikowany raport ma na celu promowanie transparentności i uczciwości rynku. Za: dziennik ubezpieczeniowy, Nr 22 (3421), Główne cechy produktów, zakres ochrony i wyłączenia powinny być jasno wskazywane: Porównywarka powinna ujawniać, z którymi dostawcami usług jest w relacji komercyjnej, kontraktowej lub właścicielskiej; Cena nie powinna być jedynym kryterium porównania; Powinno się unikać żargonu i zbędnych terminów technicznych; Informacja o tym, gdzie należy zgłaszać skargi dotyczące produktów kupionych online, powinna być łatwa do znalezienia; 23

24 WDROŻENIE PAKIETU CRR/CRD IV W DOMACH MAKLERSKICH Niniejszy artykuł jest poświęcony wybranym kontrowersjom związanym z pakietem CRD IV, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej. Bartosz Wasilewski, Paweł Eleryk 10autor: Współpraca Przemysław Szpytka 24

25 WDROŻENIE PAKIETU CRR/CRD IV W DOMACH MAKLERSKICH PREZENTACJA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAKTYCZNYCH NINIEJSZY ARTYKUŁ JEST POŚWIĘCONY WYBRANYM KONTROWERSJOM ZWIĄZANYM Z PAKIETEM CRD IV, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ 1 stycznia 2014 roku szereg podmiotów rynku kapitałowego, w tym domy maklerskie, musiało zmierzyć się z rozpoczęciem stosowania przepisów tzw. pakietu CRD IV. Wobec obszerności i złożoności tych regulacji, a także wielu problemów praktycznych i interpretacyjnych, które pojawiają się w procesie ich stosowania, dla wielu podmiotów może się to okazać sporym wyzwaniem. Niniejszy artykuł jest poświęcony wybranym kontrowersjom związanym z pakietem CRD IV, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej. Na pakiet CRD IV składa się grupa aktów prawnych. Obejmuje on bowiem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca roku (dalej: CRR) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku (dalej: CRD IV), które zostaną uzupełnione szeregiem standardów technicznych o charakterze wykonawczym. Oprócz powyższych, należy mieć na uwadze przepisy krajowe, które zostaną wydane w celu implementacji dyrektywy CRD IV. Wymaga ona, aby jej przepisy zostały transponowane do porządków prawnych państw członkowskich do 1 stycznia 2014 roku, ale polski ustawodawca dotychczas tego nie uczynił. Zgodnie z publicznie prezentowanymi informacjami, prace legislacyjne związane z implementacją CRD IV w zakresie regulacji dotyczących prawa bankowego zostały rozpoczęte w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto, z uwagi na fakt, że niektóre przepisy CRR pozostawiają państwom członkowskim swobodę decyzji w określonych sprawach, Urząd jest również w trakcie przygotowywania projektów przepisów niezbędnych do wdrożenia CRR w tym zakresie. Na chwilę obecną nie jest znana dokładna data zakończenia prac nad tymi projektami. 25

26 WDROŻENIE PAKIETU CRR/CRD IV W DOMACH MAKLERSKICH PREZENTACJA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAKTYCZNYCH Niezwykle istotną kwestią jest ustalenie zakresu podmiotowego określonych fragmentów pakietu CRD IV. Prawodawca unijny zdecydował się bowiem na regulację różnych obszarów działalności (w tym działalności banków, firm inwestycyjnych czy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) dotyczącą podmiotów o różnym zakresie i skali prowadzonej działalności w jednym pakiecie aktów prawnych. Z punktu widzenia domów maklerskich, istotne jest ustalenie czy na potrzeby rozporządzenia CRR powinny one zostać zaklasyfikowane jako firmy inwestycyjne. Spod definicji firmy inwestycyjnej, przejętej z Dyrektywy 2004/39/WE, zostały wyłączone firmy, nie posiadające zezwolenia na świadczenie usług: przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, które wykonują wyłącznie jedną lub więcej następujących działalności: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie; zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W związku z tym, firmami inwestycyjnymi w rozumieniu CRR nie są na przykład domy maklerskie specjalizujące się wyłącznie w zarządzaniu aktywami. Ma to doniosłe znaczenie prawne, gdyż część regulacji CRR jest odmienna w stosunku do tego typu domów maklerskich. Na przykład, art. 95 CRR określa specyficzny sposób obliczania łącznej ekspozycji na ryzyko dla takich firm. Rozporządzenie CRR zawiera odmienny, wobec obowiązującego na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, system norm adekwatności kapitałowej. Instytucje, w tym firmy inwestycyjne, są zobowiązane do utrzymywania współczynników kapitałowych na określonych poziomach na przykład łączny współczynnik kapitałowy nie może spaść poniżej 8%. Współczynnik ten jest obliczany jako stosunek funduszy własnych do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Rozporządzenie CRR zawiera szczegółowe zasady obliczania zarówno funduszy własnych, jak i kwot ekspozycji na ryzyko. Dla firm inwestycyjnych, łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oblicza się jako sumę: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia, kwot ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kontrahenta, związanego z określonym rodzajem trans- 26

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych

Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Planowane zmiany prawa rynku kapitałowego w zakresie dotyczącym funkcjonowania firm inwestycyjnych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 marca 2011 r. Maciej Kurzajewski Z-ca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ PRZEZ BANK / INSTYTUCJE KREDYTOWĄ WG USTAWY O OBROCIE FORMY UCZESTNICTWA BANKU/INSTYTUCJI KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona 2 z 8

Spis treści Strona 2 z 8 Polityka Informacyjna w zakresie ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu w Santander Consumer

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego, 7.05.2015 Jakub Pyszyński, IPOPEMA TFI Agenda Agenda

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego z dnia 15.01.2015 r. POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Wieliczka, styczeń

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Compliance

III Ogólnopolska Konferencja Compliance III Ogólnopolska Konferencja Compliance Grzegorz Włodarczyk Senior compliance expert Investment Regulations Unit http://compliancemifid.wordpress.com/ Warszawa, dnia 23 listopada 2014 r. ***» MiFID II

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 28.3.2015 PL L 84/67 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25 marca 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/177/2015 z dnia 26.05.2015 Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/06/2015 z dnia 02.06.2015 POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU S.A. Wrocław, maj

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Poziom 3 Polityki Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ UJAWNIANYCH

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 27 stycznia 2014 r.

Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Str.2. Str.4. Nowe zasady dotyczące terminu odliczenia VAT przy WNT Raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi Str.6. Czy zmienią się przepisy unijne dotyczące delegowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.:

Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.: Handel emisjami Zarządzanie aktywami IPO Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.: dlaczego oraz kiedy i jak? Finansowo-techniczne aspekty współpracy Jacek Jaszczołt Członek Zarządu dr Juliusz Preś Członek

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2016 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 1 grudnia 2015 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. stanowisko

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II Szkolenie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń www.dlapiper.com Insert date with Firm Tools > Change Presentation 0 System aktów prawnych regulujących działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji

Wytyczne Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji Wytyczne Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji 22/03/2016 ESMA/2015/1886 PL Spis treści I. Zakres stosowania... 3 II. Odniesienia, skróty i definicje... 3 III. Cel... 5 IV. Zgodność i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts, 8 June 2016

Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts, 8 June 2016 Warszawa, 27 czerwca 2016 OPIS KLUCZOWYCH ASPEKTÓW NOWEJ REGULACJI UNII EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i kontraktach

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 27/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gilowicach dotycząca adekwatności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA-BoS-14/174 PL Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Bardziej szczegółowo