Model: BLINK1 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Kamera do monitorowania dziecka Wi-Fi Video Baby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model: BLINK1 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Kamera do monitorowania dziecka Wi-Fi Video Baby"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Model: BLINK1 Kamera do monitorowania dziecka Wi-Fi Video Baby Funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. NK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 1

2 Witamy... zapraszamy do korzystania z Państwa nowej kamery do monitorowania dziecka Motorola Baby! Dziękujemy za zakup kamery do monitorowania BLINK1 Wi-Fi Video Baby. Teraz mogą Państwo widzieć i słyszeć dziecko śpiące w swoim pokoju lub monitorować starsze dzieci w ich pokoju zabaw. Kamerę można ustawić tylko z twojego iphone /ipad lub urządzeń na Android i przeglądać filmy video z twojego komputera lub notebooka, jak również urządzeń na Android lub iphone /ipad. Prosimy zachować oryginalny dowód zakupu z datą w swoich dokumentach. Aby uzyskać serwis gwarancyjny produktu Motorola, konieczne będzie dostarczenie kopii dowodu zakupu z datą w celu potwierdzenia statusu gwarancyjnego. Rejestracja nie jest wymagana, aby uzyskać gwarancję. Z pytaniami związanymi z produktem, prosimy dzwonić/wysłać wiadomość (0) Ta instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje, które potrzebne są do obsługi twojego produktu. Prosimy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa na stronach 5-6 przed zainstalowaniem urządzenia. Zawartość opakowania 1 x kamera Wi-Fi (czerwona, srebrna, biała lub czarna) 1 x Zasilacz Charakterystyka kamery 1 1. Photo Sensor (do wykrywania trybu nocnego) 2. Podczerwień LED (do widzenia nocnego) 3. Obiektyw 4. Zasilanie/Status LED 5. Mikrofon Głośnik 7. Przełącznik ON/OFF (Wł./ Wył) 8. Antena 9. Czujnik temperatury 10. Wtyczka ładowarki 11. Przycisk reset Ważne wytyczne dotyczące instalacji kamery Wi-Fi Stosowanie innych produktów 2,4GHz, takich jak sieci bezprzewodowe, systemy Bluetooth lub kuchenki mikrofalowe, może spowodować zakłócenia produktu. Kamerę Wi-Fi należy trzymać z dala od tego typu produktów lub wyłączyć je, jeśli wydają się przyczyną zakłóceń. Należy zawsze upewnić się, że dostępne jest dobre połączenie Wi-Fi BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 2-3

3 Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa Wymagania systemowe Pierwsze kroki - Podłączanie urządzeń Ustawienia Konto użytkownika oraz konfiguracja kamery: Działanie z urządzeniami Android Konto użytkownika oraz konfiguracja kamery: Działanie z iphone /ipad Kamera Podłączanie kamery do zasilania Funkcje kamery: Działanie z komputerem PC/Notebook iemk Wyświetlanie widoku z kolejnej kamery: Działanie z komputerem PC/Notebook iem Funkcje kamery: Działanie z urządzeniami Android Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z urządzeniami Android Funkcje kamery: Działanie z iphone /ipad Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z iphone /ipad Procedura resetowania kamery Pomoc Informacje ogólne Dane techniczne Instrukcje bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE: RYZYKO UDUSZENIA - Przewód ładowarki należy trzymać poza zasięgiem dzieci. NIGDY nie umieszczać kamery Wi-Fi w kołysce. Przewód przymocować w pewnej odległości od dziecka. Nigdy nie używać przedłużaczy do zasilacza. Używać jedynie załączonego zasilacza. KONFIGURACJA I UŻYCIE kamery Wi-Fi : Wybrać miejsce dla kamery Wi-Fi, z którego zapewniony będzie najlepszy widok na łóżeczko dziecka. Umieścić kamerę Wi-Fi na płaskiej powierzchni, takiej jak komoda, biurko lub półka, lub na ścianie, za pomocą dziurki w urządzeniu. NIGDY nie umieszczać kamery Wi-Fi lub przewodów w kołysce. Przymocować przewody do ściany tak, aby były poza zasięgiem dziecka. OSTRZEŻENIE Ta kamera Wi-Fi jest zgodna ze wszystkimi odpowiednimi standardami dotyczącymi pola elektromagnetycznego i, jeżeli jest obsługiwana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, bezpieczna w użytkowaniu. Dlatego należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję Obsługi przed użyciem urządzenia. 4 Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa 5 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 4-5

4 Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą. Podczas montażu małe części należy trzymać z dala od dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom bawić się produktem. Kamera Wi-Fi nie zastępuje nadzoru przez odpowiedzialną, dorosłą osobę. Zachować instrukcję obsługi do przyszłego wglądu. Nie umieszczać kamery ani jej przewodów w kołysce lub w zasięgu dzieci (jednostka powinna znajdować się przynajmniej w odległości około 0.91 m). Przewody trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie zakrywać kamery Wi-Fi ręcznikiem lub kocem. Przetestować kamerę Wi-Fi oraz wszystkie jej funkcje, aby zapoznać się z urządzeniem przed użyciem. Nie korzystać z kamery Wi-Fi w pobliżu wody. Nie instalować kamery Wi-Fi w pobliżu źródeł ciepła. 2. Wymagania systemowe Portal internetowy System Windows XP SP3 lub wyższy Mac OS wersja 10.7 lub wyższa Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższa Firefox wersja 11.0 lub wyższa Chrome wersja 18.0 lub wyższa Safari wersja 5.1 lub wyższa Java wersja 7 lub wyższa System Android Wersja lub wyższa iphone /ipad ios Wersja 4.3 lub wyższa Używać jedynie załączonego zasilacza. Nie używać innych zasilaczy, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Nigdy nie dołączać przedłużaczy do zasilacza. Nie dotykać styków wtyczki ostrymi lub metalowymi obiektami. 6 Instrukcje bezpieczeństwa Wymagania systemowe 7 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 6-7

5 3. Pierwsze kroki - Podłączanie urządzeń Jak to działa? Lokalny dostęp do twojej kamery Zdalne połączenie kamery z dowolnym urządzeniem Serwer MonitorEverywhere pozwala być na bieżąco z kamerą. Kiedy użytkownik chce uzyskać dostęp do kamery, serwer uwierzytelnia użytkownika i pozwala użytkownikowi na dostęp do kamery. 3.1 Ustawienia Podłączyć kamerę do zasilacza i podłączyć do odpowiedniego gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż lampka LED kamery zacznie szybko migać, co oznacza, iż weszła ona w tryb reset/setup i że jest gotowa do zapisu ustawień Camera Setup. Kamera musi znajdować się w zasięgu routera Wi-Fi, z którym będzie połączona. 3.2 Konto użytkownika oraz konfiguracja kamery: Działanie z urządzeniami Android Ściągnąć i zainstalować aplikację Monitor Everywhere ze Sklepu Google Play. Uwaga: W przypadku problemów ze znalezieniem aplikacji za pomocą wyszukiwarki urządzenia należy wejść na aby dowiedzieć się, w jaki sposób zainstalować aplikację. Włączyć Wi-Fi w urządzeniu Android i wybrać sieć bezprzewodową. Włączyć kamerę (patrz rozdział 3.1 Procedura resetowania kamery). Uruchomić aplikację Monitor Everywhere. Po inicjalizacji, pojawi się kreator konfiguracji Baby Monitor. Wybrać CREATE ACCOUNT (Utwórz konto). Status wskaźnika LED: - Reset / Stan Instalacji: szybkie miganie - Niepołączony: wolne miganie - Połączony: dioda świeci się w sposób ciągły Wybrać GET STARTED (Zacznij). Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybrać kamerę oraz połączenie Wi-Fi, z którego może korzystać kamera. Jeśli to konieczne, wprowadzić hasło. Kliknąć CONNECT TO Wi-Fi (Połącz z Wi-Fi). 8 Pierwsze kroki Pierwsze kroki: Działanie z urządzeniami Android 9 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 8-9

6 Kliknąć NEXT STEP (Kolejny krok). Wybrać CREATE ACCOUNT (Utwórz konto). Wprowadź nazwę użytkownika, hasło, adres i wybierz ZAREJESTRUJ. Wyraź zgodę na warunki użytkowania i wybierz ZGADZAM SIĘ. Kliknąć NEXT STEP (Kolejny krok). Postępować zgodnie z listą kontrolną na ekranie, aby upewnić się, że kamera jest podłączona do zasilania i nacisnąć NEXT (Dalej). Wybrać kamerę z listy. Jeśli nie jest możliwe znalezienie ID kamery na liście, prosimy zresetować kamerę według poniższej procedury: 1. Przełącznik ON/OFF ustawić na ON. 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET pod spodem kamery przez 5 sekund, aż usłyszymy dźwięk beep. 3. Zwolnić przycisk RESET i poczekać, aż kamera zakończy wewnętrzną procedurę resetowania. 4. Po około 60 sekundach zabrzmią dwa krótkie sygnały dźwiękowe i zacznie migać zielona dioda LED. Czekać do pięciu minut. Jeśli proces łączenia trwa dłużej, kliknąć CANCEL (Anuluj) i spróbować ponownie. Upewnić się, że dostępne jest dobre połączenie z siecią Wi-Fi. 10 Pierwsze kroki: Działanie z urządzeniami Android Pierwsze kroki: Działanie z urządzeniami Android 11 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 10-11

7 Kiedy kamera jest zainstalowana, można zmienić jej nazwę. Kliknąć DONE (Gotowe). Kliknąć START MONITOR (Rozpocznij monitorowanie), aby wyświetlić widok z kamery. Kliknąć VIEW (Wyświetl), aby wyświetlić widok z kamery i elementy sterujące. 3.3 Konto użytkownika oraz konfiguracja kamery: Działanie z iphone /ipad Zainstalować aplikację Monitor Everywhere z APP Store TM. Uwaga: W przypadku problemów ze znalezieniem aplikacji za pomocą wyszukiwarki urządzenia należy wejść na www. monitoreverywhere.com, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zainstalować aplikację. Uruchomić aplikację Monitor Everywhere i wykonywać w podanej kolejności: Uwaga: SSID kamery jest wydrukowane na naklejce pod spodem kamery, na przykład: ID: Camera-1006fa. Na urządzenia dla Android zobaczymy: Camera-1006fa. S1 S2 Wybrać Setup Monitor Everywhere (obrazki S1, 2). 12 Pierwsze kroki: Działanie z urządzeniami Android Pierwsze kroki: Działanie z iphone /ipad 13 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 12-13

8 S3 Kliknąć Continue (Kontynuuj) (obrazek S3). Włączyć kamerę (patrz rozdział 5. Procedura resetowania kamery) i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. S5 Na urządzeniu iphone lub ipad w obszarze Settings (Ustawienia) wybrać Wi-Fi oraz kamerę z listy sieci i poczekać, aż się nie połączy (obrazki S5,6). Ponownie uruchomić aplikację Monitor Everywhere. Uwaga: SSID kamery jest wydrukowane na naklejce pod spodem kamery, na przykład: ID: Camera-1006fa. Na twoim iphone /ipad, zobaczymy: Camera-1006fa. S6 S4 Kliknąć Continue (zdjęcie S4). S7 S8 14 Pierwsze kroki: Działanie z iphone /ipad Pierwsze kroki: Działanie z iphone /ipad 15 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 14-15

9 Kliknąć Configure Camera to Wi-Fi (Skonfiguruj kamerę w sieci Wi-Fi) (obrazki S7,8). Wprowadzić hasło Wi-Fi dla kamery (obrazek S9) i nacisnąć Next (Dalej). Nacisnąć przycisk HOME na urządzeniu iphone lub ipad i uruchomić ponownie aplikację Monitor Everywhere. Kliknąć Create Account (Utwórz konto) i wprowadzić nazwę użytkownika, hasło i adres (obrazki S12,13). S9 Na urządzeniu iphone lub ipad w obszarze Settings (Ustawienia) wybrać Wi-Fi. Wybrać preferowane połączenie Wi-Fi z listy sieci i poczekać, aż się połączy (obrazki S10, 11). S12 S13 Kliknąć Done,(Gotowe), aby potwierdzić zgodę na warunki użytkowania Terms of Use (obrazek S14). S10 S11. S14 16 Pierwsze kroki: Działanie z iphone /ipad Pierwsze kroki: Działanie z iphone /ipad 17 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 16-17

10 S15 S16 Kliknąć Camera Test (Test kamery) (obrazki S15,16). 4. Kamera 4.1 Podłączanie kamery do zasilania Mniejszą końcówkę adaptera zasilania podłączyć do złącza na adapter zasilania a wtyczkę adaptera podłączyć do odpowiedniego gniazdka zasilającego. Przesunąć przełącznik ON/OFF (Wł./Wył.) do pozycji ON. Zaświeci się zielona dioda zasilania. (Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć przełącznik ON/OFF (Wł./Wył.) do pozycji OFF.) 4.2 Funkcje kamery: Działanie z komputerem PC/Notebook iemk Należy wejść na stronę : https://www.monitoreverywhere. com. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i kliknąć LOGIN (Zaloguj), jeśli konto zostało już założone. Wybierz kamerę i kliknij VIEW (Widok), aby zobaczyć widok z kamery i przyciski sterujące. Kliknąć ikonę w zależności od pożądanej funkcji: S17 S18 Kliknąć Start monitor (Rozpocznij monitorowanie) (obrazek S17). Kliknąć ikonę kamery, aby rozpocząć monitorowanie (obrazek S18). 18 Pierwsze kroki: Działanie z iphone /ipad Funkcje kamery: Działanie z komputerem PC/Notebook iem 19 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 18-19

11 created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Play Lullaby (Graj Kołysanki): Kliknąć, aby rozwinąć menu Play Lullaby (Graj kołysanki). Wybrać jedną z pięciu piosenek, aby odtworzyć kołysankę. Kliknąć Music OFF (Wyłącz muzykę), aby zakończyć odtwarzanie. Pan and Tilt Function (Funkcja obracania i przechylania obrazu): Przyciski w górę i w dół służą do przechylania obrazu, a przyciski lewy i prawy do jego obracania. Temperatura: Aktualna temperatura w pomieszczeniu zawsze wyświetla się w lewym dolnym rogu. Kliknąć LOGOUT (Wyloguj), aby się wylogować. Speaker (Głośnik): Kliknąć na ikonę, aby włączyć monitoring audio ON (Włącz) lub OFF (Wyłącz). Photo/Video (Zdjęcie/Wideo): Kliknąć, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo. Następnie wybrać miejsce, gdzie w komputerze ma zostać zapisany plik. Camera Settings (Ustawienia kamery): W obszarze Display (Widok), dostosować Video Quality (Jakość wideo). Przesuwać suwakami od lewej (-) do prawej (+), aby ustawić kontrast, jasność i głośność. 4.3 Wyświetlanie widoku z kolejnej kamery: Działanie z komputerem PC/Notebook iem Kliknąć VIEW OTHER CAMERA (Wyświetl widok z kolejnej kamery), aby wyświetlić listę kamer i wybrać odpowiednią. 20 Funkcje kamery: Działanie z komputerem PC/Notebook iem Wyświetlanie widoku z kolejnej kamery: Działanie z komputerem PC/Notebook iem 21 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 20-21

12 4.4 Funkcje kamery: Działanie z urządzeniami Android Uruchomić aplikację Monitor Everywhere. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i kliknąć Login (Zaloguj), jeśli konto już zostało utworzone (patrz 3.2 Pierwsze kroki/ Podłączanie urządzeń Konto użytkownika i Konfiguracja kamery). Kliknąć aby zmienić nazwę kamery lub usunąć kamerę z listy. Kliknąć przycisk RETURN (Wróć), aby powrócić do listy kamer. Wybrać kamerę i kliknąć View (Widok), aby zobaczyć widok z kamery. Kliknąć widok, aby odkryć ikony kontrolne kamery. Kliknąć ikonę w zależności od pożądanej funkcji: Camera Settings (Ustawienia kamery): Change Name (Zmiana nazwy), Adjust Camera Volume (Regulacja głośności), Adjust Camera Brightness (Regulacja jasności kamery), Adjust Sound Sensitivity (Regulacja czułości dźwięku) (Poziom 1 (niski): konieczny jest głośny hałas. Poziom 4 (wysoki): niski poziom hałasu spowoduje, że do urządzeń Android zostanie wysłane powiadomienie), Change Temperature Unit (Zmiana jednostki temperatury), Adjust Video Quality (Regulacja jakości obrazu), Remove Camera (Usuwanie kamery), Show Information (Wyświetlanie informacji). Notifications (Powiadomienia): Włączanie/Wyłączanie funkcji notyfikacji dla alarmu dźwięku i temperatury. Lullaby (Kołysanki): Kliknąć ikonę, aby odsłonić menu Kołysanki. Wybrać ON, aby włączyć muzykę i wybrać jeden z pięciu utworów. Wybrać OFF, aby wyłączyć muzykę i zatrzymać odtwarzanie. Microphone (Mikrofon): Kliknąć ikonę, aby włączyć funkcję odpowiadania do kamery. Nacisnąć i przytrzymać owalna ikonę mikrofonu, aby mówić i puścić, aby przestać. Speaker (Głośnik): Włączanie lub wyłączanie audio monitoringu. 22 Funkcje kamery: Działanie z urządzeniami Android Funkcje kamery: Działanie z urządzeniami Android 23 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 22-23

13 A2.indd 1 17/12/12 2:46 PM created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Photo/Video (Zdjęcie/Wideo): Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów wideo. Kliknąć ikonę, aby uruchomić funkcję kamery. Kliknąć ikonę zdjęcia, aby aktywować funkcję kamery. Kliknąć ikonę wideo, aby aktywować funkcję kamery. Kliknąć czerwoną kropkę, aby rozpocząć i kwadrat, aby zatrzymać nagrywanie. Zdjęcia i filmy wideo będą przechowywane w wewnętrznej pamięci flash urządzenia Android. Dostęp do nich można uzyskać poprzez Galerię lub Media Player. Aby odtwarzać filmy wideo, należy użyć aplikacji Monitor Everywhere lub innej aplikacji, takiej jak MX player, która może odtwarzać pliki w formacie MJPG (Motionjpeg). Zoom Function (Funkcja Zoom): Przesuwać zoom od - do +, aby powiększyć i od + do -, aby pomniejszyć. 4.5 Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z urządzeniami Android Aby dodać kolejną kamerę, należy postępować zgodnie z kolejnością ponumerowanych ekranów: Baby.Monitor Pan and Tilt Function (Funkcja obracania i przechylania obrazu): Przyciski w górę i w dół służą do przechylania obrazu, a przyciski lewy i prawy do jego obracania. Temperature: Wyświetlacz zawsze pokazuje aktualna temperaturę pomieszczenia. Jakość wideo: Naciśnij raz, aby przełączyć między QVGA (niska rozdzielczość, HQ kolor szary) i VGA (wysoka rozdzielczość, HQ kolor biały). Nacisnąć przycisk Menu na urządzeniu Android i wybrać Logout (Wyloguj), aby opuścić konto. A1 Kliknąć Next (Dalej). (obrazek A1) A2 24 Funkcje kamery: Działanie z urządzeniami Android Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z urządzeniami Android 25 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 24-25

14 A4.indd 1 A4.indd 1 A4.indd 1 17/12/12 2:41 PM 17/12/12 2:41 PM 17/12/12 2:41 PM created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited Baby s Room Sam s Room Lucy s Room A3 A4 Wybrać kamerę (obrazek A3) i preferowaną sieć Wi-Fi (obrazek A4). Jeśli jest to wymagane, wprowadzić hasło dla sieci (obrazek A5). Prosimy o cierpliwość, może potrwać kilka minut zanim kamera zostanie dodana do konta (obrazek A6). Kiedy kamera zostanie dodana, widok zostanie automatycznie wyświetlony. Uwaga: Kiedy łączą się Państwo z kamerą poprzez sieć inną niż domowa (przez Internet) za pomocą urządzenia mobilnego (takiego jak Android lub iphone ), od czasu do czasu będzie pojawiał się komunikat: Ten film wideo był oglądany przez około 5 minut. Czy chcesz kontynuować?.. Nacisnąć Yes (Tak), aby kontynuować lub No (Nie), aby zakończyć oglądanie. Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Baby s Room Baby s Room Sam s Room Lucy s Room Baby.Monitor A5 A6 26 Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z urządzeniami Android Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z urządzeniami Android 27 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 26-27

15 4.6 Funkcje kamery: Działanie z iphone /ipad Uruchomić aplikację Monitor Everywhere. Jeśli konto zostało już utworzone (patrz 3.3 Pierwsze kroki - Podłączanie Urządzeń Konto użytkownika i Konfiguracja kamery), wprowadzić hasło i kliknąć Return (Wróć), a następnie Done (Gotowe). Kliknąć ikonę kamery, aby wyświetlić widok z kamery. Kliknąć widok, aby odkryć ikony kontrolne kamery. Kliknąć ikonę w zależności od pożądanej funkcji: Camera Settings (Ustawienia kamery): Change Name (Zmiana nazwy), Adjust Camera Volume (Regulacja głośności), Adjust Camera Brightness (Regulacja jasności kamery), Adjust Sound Sensitivity (Regulacja czułości dźwięku) do wyzwalania powiadomień lub wyłączania mikrofonu urządzeń monitorujących w celu wyłączenia powiadomień, Change Temperature Unit (Zmiana jednostki temperatury), Adjust Video Quality (Regulacja jakości obrazu), Remove Camera (Usuwanie kamery), Show Information (Wyświetlanie informacji). Kliknąć Back (Wróć), aby powrócić do ikon kontrolnych kamery. Lullaby (Kołysanki): Kliknąć ikonę, aby odsłonić menu Kołysanki. Włączyć muzykę i wybrać jeden z pięciu utworów. Wyłączyć muzykę, aby zatrzymać odtwarzanie. Kliknąć Done (Gotowe) lub Cancel (Anuluj), aby powrócić do ikon kontrolnych kamery. Microphone (Mikrofon): Kliknąć ikonę, aby włączyć funkcję odpowiadania do kamery. Kliknąć i przytrzymać owalna ikonę mikrofonu, aby mówić i puścić, aby zatrzymać. Camera Speaker (Głośnik kamery): Kliknąć na ikonę, aby włączyć monitoring audio ON (Włącz) lub OFF (Wyłącz). Photo (Zdjęcie): Kliknąć ikonę, aby uruchomić funkcje kamery i zrobić zdjęcie. W ustawieniach urządzenia iphone wybrać Privacy > Photos (Prywatność > Zdjęcia). Włączyć kamerę Baby Cam ON, aby uzyskać dostęp do zdjęć. Należy pamiętać, że nagrywanie i odtwarzanie filmów wideo nie są obsługiwane na urządzenia z systemem ios. Zoom Function (Funkcja Zoom): Przesuwać zoom od - do +, aby powiększyć i od + do -, aby pomniejszyć. 28 Funkcje kamery: Działanie z iphone /ipad Funkcje kamery: Działanie z iphone /ipad 29 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 28-29

16 Pan and Tilt Function (Funkcja obracania i przechylania obrazu): Przyciski w górę i w dół służą do przechylania obrazu, a przyciski lewy i prawy do jego obracania. Temperatura: Aktualna temperatura w pomieszczeniu zawsze wyświetla się w lewym górnym rogu. Jakość wideo: Naciśnij raz, aby przełączyć między QVGA (niska rozdzielczość, HQ kolor szary) i VGA (wysoka rozdzielczość, HQ kolor biały). Kliknąć Cameras (Kamery), aby powrócić do listy kamer. Kliknąć, aby dodać kolejną kamerę do listy. Kliknąć Edit (Edytuj): Kliknąć Remove (Usuń), aby usunąć kamerę z listy. Kliknąć Rename (Zmień nazwę), aby zmienić nazwę kamery. Kliknąć Alert Settings (Ustawienia alarmów), aby otrzymywać powiadomienia jeśli wykryty zostanie hałas lub temperatura w pokoju dziecka będzie zbyt wysoka lub niska. Jeśli używane są ustawienia alarmów, w obszarze Settings (Ustawienia) urządzenia iphone /ipad, wybrać Notifications > Baby Cam > Notification Centre ON (Powiadomienia > Baby Cam > Centrum powiadomień ON). Wybrać preferowany styl alarmu, powrócić do aplikacji i kliknąć Done (Gotowe). Kliknąć Cancel (Anuluj), aby powrócić do listy kamer. Kliknąć Account (Konto), aby zmienić hasło. Kliknąć Logout (Wyloguj), aby opuścić konto. 4.7 Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z iphone /ipad Wykonywać te same kroku jak w opisano w rozdziale 3.3 Konto Użytkownika i Konfiguracja Kamery, Działanie z iphone / ipad. 5. Procedura resetowania kamery Uwaga: Jeżeli kamera jest przenoszona z miejsca zasięgu jednego routera (np. w domu) do innego routera (np. w biurze) lub w przypadku zmian ustawień kamery, należy zresetować ponownie kamerę i ustawić ponownie dla urządzeń na AndroidTM lub iphone /ipad. 1. Przełącznik ON/OFF ustawić na ON. 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET pod spodem kamery przez 5 sekund, aż usłyszymy dźwięk beep. 3. Zwolnić przycisk RESET i poczekać, aż kamera zakończy wewnętrzną procedurę resetowania. 4. Po około 60 sekundach zabrzmią dwa krótkie sygnały dźwiękowe i zacznie migać zielona dioda LED. Prosimy o cierpliwość, może potrwać kilka minut zanim kamera pojawi się na liście urządzeń Wi-Fi lub zostanie dodana do konta. 30 Dodawanie kolejnej kamery: Działanie z iphone /ipad Procedura resetowania kamery 31 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 30-31

17 6. Pomoc Zakłócenia Aby uniknąć szumów lub echa, upewnić się, że zapewniona została wystarczająca odległość między urządzeniem i kamerą Wi-Fi. Stosowanie innych produktów 2,4 GHz, takich jak systemy Bluetooth lub kuchenki mikrofalowe mogą spowodować zakłócenia produktu. Kamerę Wi-Fi należy trzymać w odległości co najmniej 1,52 metra od tego typu produktów lub wyłączyć je, jeśli wydają się być przyczyną zakłóceń. Utracone połączenie Sprawdzić ustawienia Wi-Fi. Jeśli to koniecznie, ponownie połączyć się z Wi-Fi. Upewnić się, że kamera Wi-Fi jest włączona. Poczekać kilka minut, aby nawiązać połączenie z systemem Wi-Fi. Zapomniane hasło Jeśli hasło zostało zapomniane, należy kliknąć Forgot password (Zapomniałem hasła) i wysłać adres . Nowe hasło zostanie natychmiast wysłane na podany adres . Kategoria Problem Opis/ Błąd Rozwiązanie Konto Nie jestem w stanie się zalogować, nawet po rejestracji. Należy sprawdzić nazwę użytkownika i hasło. Konto Konto Konto Problemy z łącznością Pojawia się komunikat o błędzie: ID adresu nie jest zarejestrowane. Co powinienem zrobić, jeśli zapomnę hasła? Nie otrzymałem nowego hasła, pomimo że skorzystałem z opcji Forgot password. Pojawi się komunikat: W tej chwili mamy problem z uzyskaniem dostępu do kamery. Może to być spowodowane złym połączeniem Internetowym. Spróbuj ponownie za chwilę. Należy upewnić się, że dokonana została rejestracja. Kliknąć Create Account (Utwórz konto), aby stworzyć konto i móc korzystać z kamery Wi-Fi Baby Monitor. Kliknąć na link Forgot Password na stronie www. monitoreverywhere.com LUB aplikacji Android lub ios. Wyślemy nowe hasło na zarejestrowany adres Możliwe, że trafił do folderu ze spamem. Należy sprawdzić folder spam. 2. Możliwe jest, że dojdzie do Państwa z opóźnieniem. Należy chwilę poczekać i sprawdzić ponownie. 1. Spróbuj ponownie za kilka minut. Problem ten może być wywołany złym połączeniem Internetowym. 2. Jeśli problem się utrzymuje, uruchom ponownie kamerę i sprawdź, czy to rozwiązuje problem. 3. Zrestartuj router bezprzewodowy. 32 Pomoc Pomoc 33 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 32-33

18 Dostęp do kamery Problemy z łącznością W trybie odległym wideo zatrzymuje się po 5 minutach. Jak wyświetlać dłużej. Aplikacja w telefonie wyświetla następujący komunikat: Nie można połączyć się z serwerem BMS. Kiedy dostęp do kamery uzyskany został z sieci innej niż domowa (przez internet), czas na oglądanie filmów wideo kończy się po 5 minutach. Można ponownie kliknąć na kamerę za pomocą aplikacji Android /ios, aby ponownie rozpocząć strumieniowanie. Jeśli dostęp został uzyskany za pomocą przeglądarki internetowej, można nacisnąć przycisk Reload (Załaduj ponownie), aby ponownie rozpocząć wyświetlanie strumienia z kamery wideo. 1. Sprawdzić siłę sygnału sieci Wi-Fi. 2. Sprawdzić połączenie z Internetem, otwierając przeglądarkę w telefonie i przechodząc do strony 3. Spróbować ponownie, jeśli połączenie z Internetem jest prawidłowe. Konfiguracja Ogólne Problemy z łącznością Kiedy dodaję nową kamerę do mojego konta, nie mogę znaleźć żadnych kamer do dodania. Jakie przeglądarki są obsługiwane podczas dostępu z komputera PC/MAC? Mam problem z dostępem do kamery z odległego PC lub telefonu 3G. Jeśli próbują Państwo dodać kamerę, która wcześniej została już dodana do konta / innego konta, najpierw trzeba zresetować kamerę. Można to zrobić przytrzymując przez 6 sekund przycisk RESET na dole kamery. W przypadku komputerów PC oraz MAC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Jednakże następujące przeglądarki również są obsługiwane: PC: Internet Explorer 8 i wyższe MAC: Safari Należy sprawdzić ustawienia routera domowej sieci Wi-Fi i włączyć UPNP na routerze w celu uzyskania lepszej wydajności strumieniowania do odległego urządzenia. Jeśli w domu dostępnych jest wiele routerów Wi- Fi, należy skonfigurować kamerę tak, aby połączyła się z routerem, który zapewnia połączenie szerokopasmowe. 34 Pomoc Pomoc 35 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 34-35

19 Ogólne Problemy z łącznością Co oznaczają migające diody LED? Nie mogę uzyskać dostępu do mojej kamery. Migające diody LED oznaczają następujący stan: Szybkie miganie: Kamera znajduje się w trybie konfiguracji. W tym trybie możliwe jest dodawanie kamery do konta. Po wyjęciu z pudełka, kamera znajduje się w trybie konfiguracji. Aby zresetować tryb konfiguracji, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET na dole kamery, aż zabrzmi długi sygnał dźwiękowy. Wolne miganie: Kamera jest w trakcie łączenia się z routerem lub utraciła połączenie. Należy upewnić się, że kamera jest w zasięgu sygnału Wi-Fi. W domach zasięg to zwykle metrów. Ciągłe światło LED: Kamera jest podłączona do sieci Wi-Fi. Należy sprawdzić, czy kamera znajduje się w zasięgu Wi-Fi. Jeśli dioda LED kamery miga powoli, należy przesunąć kamerę bliżej routera w celu uzyskania lepszego zasięgu Wi-Fi i spróbować ponownie. Konfiguracja Problemy z łącznością Kamera Podczas konfiguracji w urządzeniu z systemem Android lub ios, podczas wykonywania ostatniego kroku nie jestem w stanie znaleźć mojej kamery i konfiguracja kończy się niepowodzeniem. Chociaż mam dostęp do kamery z tej samej sieci Wi-Fi, kamera wciąż wyświetla się jako odległa. Mogę uzyskać dostęp jedynie na 5 minut w danym czasie. Kiedy próbuję uzyskać widok z kamery, pojawia się monit o aktualizacji oprogramowania firmware kamery. Co powinienem zrobić? Należy zresetować kamerę, przejść do trybu konfiguracji i spróbować ponownie. Przytrzymać przycisk RESET na dole kamery, aż zabrzmi długi sygnał dźwiękowy. Poczekać minutę, aż kamera się zrestartuje. Dioda LED kamery miga szybko, wskazując, że kamera jest w trybie konfiguracji. Teraz uruchom ponownie konfigurację ze Smartfonu. Należy sprawdzić ustawienia routera bezprzewodowego. W routerach typu Buffalo znajduje się opcja o nazwie Wireless Isolation. Należy dezaktywować tę opcję. Należy aktualizować firmware. Zajmie to około 5 minut. Od czasu do czasu narzucamy aktualizacje w celu poprawy funkcjonowania kamery. 36 Pomoc Pomoc 37 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 36-37

20 APP Ogólne Ogólne Nie mogę znaleźć aplikacji ios w App Store TM. Które platformy obsługują dostęp do mojej kamery? Podczas zdalnego dostępu do kamery, nie słychać dźwięku. To znany problem w przypadku niektórych użytkowników korzystających z systemu ios w wersji Należy użyć poniższego linka w przeglądarce urządzenia ipad, aby ściągnąć aplikację. https://itunes.apple.com/us/ app/monitor-everywhere/ id ?mt=8&uo=4 Android OS wersja lub wyższa ios wersja 4.3 lub wyższa Windows XP SP3 lub wyższy Internet Explorer Chrome MAC OS Safari Można kliknąć na ikonę głośnika na ekranie strumieniowania wideo, aby usłyszeć dźwięk audio. Domyślnie dźwięk nie jest włączony podczas zdalnego dostępu do kamery. Ogólne Funkcje Ogólne Co oznacza Kamera lokalna i Kamera odległa? Co oznacza komunikat Funkcja PAN TILT została wyłączona z powodu szybkości sieci? Mam problem z dostępem do moich kamer przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. Co powinienem zrobić? Kamera z dostępem do tej samej sieci bezprzewodowej (Dom), w której jest skonfigurowana, to kamera lokalna. Kamera z dostępem z sieci z poza domu, to kamera odległa. Być może używana jest sieć 3G lub Wi-Fi z poza domu. Kiedy prędkość sieci jest niska, funkcje PAN (Obróć) oraz TILT (Przechyl) zostają wyłączone. Kiedy to nastąpi, komunikat będzie widoczny na ekranie aplikacji. Poniższe linki przeniosą Państwo do przewodnika rozwiązywania problemów związanych z przeglądarką Internet Explorer. https:// monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp?nojavaie https:// monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp?javadisabledie 38 Pomoc Pomoc 39 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 38-39

21 Ogólne Ogólne Mam problem z dostępem do moich kamer przy pomocy przeglądarki Google Chrome. Co powinienem zrobić? Mam problem z dostępem do moich kamer przy pomocy przeglądarki Safari na komputerze MAC. Co powinienem zrobić? Poniższe linki przeniosą Państwo do przewodnika rozwiązywania problemów związanych z przeglądarką Google Chrome. https:// monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp?nojavach https:// monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp?javadisabledch Poniższe linki przeniosą Państwo do przewodnika rozwiązywania problemów związanych z przeglądarką Safari na komputerze MAC. https://monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp?javadisabledsf https:// monitoreverywhere. com/bms/ troubleshoot. jsp?nojavasf Konfiguracja Ogólne Kiedy używam urządzenia z systemem ios, aby skonfigurować kamerę do pierwszego użycia, w chwili, gdy staram się połączyć z Kamerą XXXXXX w ustawieniach Wi-Fi, dostaję komunikat o błędzie: Nie można połączyć się z Kamerą-= XXXXXX. Jak mogę sprawdzić, której wersji aplikacji używam? Jest to problem znany niektórym użytkownikom ios. Spróbuj połączyć się ponownie. Tym razem powinieneś uzyskać połączenie. Kiedy jesteś połączony z kamerą, stuknij na ikonkę GEAR, przejdziesz wówczas do strony ustawień kamery. Wybierz opcję Informacje, aby wyświetlić informację na temat wersji APP Kamery. Ogólne Nie mogę uzyskać dostępu do moich kamer przy pomocy przeglądarki Internet Explorer. Używam przeglądarki Internet Explorer wersja 6 LUB wersja 7. Minimalnym wymaganiem jest Internet Explorer w wersji wyższej niż 7. Należy aktualizować przeglądarkę. Do uzyskania dostępu można także użyć Google Chrome. 40 Pomoc Pomoc 41 BLINK1_EU_PL_A6_v9_2013_02_08.indd 40-41

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo